Bioenergi i Nord-Norge: Fra ressurs til handling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bioenergi i Nord-Norge: Fra ressurs til handling"

Transkript

1 En handlingsrettet konferanse med fokus på landsdelen: Bioenergi i Nord-Norge: Fra ressurs til handling november 2002 Scandic Hotel i Tromsø Noen av foredragsholderne:! Frederic Hauge, Bellona! Brit Skjelbred, statsekretær OED! Erik Eid Hohle, Energigården! Fagpersoner fra landsdelen Temaene:! Politiske mål og økonomiske virkemidler! Bioenergi. Ressurser i Nord-Norge! Prosjekter og anlegg i Nord-Norge! Energi og marked! Kunnskap og kompetanse! Fra ressurser til handling nå! Program og påmelding også på nett: Arrangør: Tromsø kommune, Plan og næring Bakgrunn Diskusjonen omkring bioenergi og fokus på temaet har vært beskjeden i Nord-Norge. Dette til tross for at det finnes store bioenergiressurser i landsdelen. Flere prosjekter er realisert, men mange er også skrinlagt. Mangel på kompetansemiljøer er en årsak, men også økonomiske betingelser har forhindret større satsing på bioenergi og annen fornybar energi. Derfor er det et akutt behov for en grunnleggende diskusjon om temaet. Det er også viktig å få belyst de lokale og regionale skrankene for økt bruk av bioenergi. Erfaringene som er høstet fra eksisterende og planlagte prosjekter er viktig. Primærnæringene spiller også en viktig rolle, og for Nord-Norge vil ikke minst mulighetene for lokal verdiskapning og ny næringsvirksomhet i distriktene være avgjørende for suksess. Mest av alt trengs det konkrete planer for oppfølging og iversetting av nye prosjekter. Denne landsdelskonferansen setter fokus på de faglige, politiske og praktiske mulighetene for økt bruk av bioenergi i landsdelen. DU er velkommen til Tromsø i november!

2 Illustrasjon: SINTEF Energiforskning AS Hvem retter konferansen seg mot? Stat, fylker, kommuner, politikere, forvaltningsinstanser, skogeiere, jordbrukere, næringsliv, energiselskaper, energikunder, privatpersoner, kompetansemiljøer, forskningsmiljøer. Konferansen avsluttes med en paneldebatt hvor temaet er Fra ressurs til handling nå!. Et av hovedmålene med konferansen er at den munner ut i konkrete mål og planer for videre arbeid. Program mandag 11. november: Endringer kan forekomme Registrering starter på Scandic Hotel Tromsø. Tema: Politiske mål og økonomiske virkemidler Åpning Herman Kristoffersen, ordfører Tromsø kommune Regjeringens målsetninger og satsing på bioenergi Brit Skjelbred, statssekretær Olje- og energidepartementet Enovas strategier og virkemidler for økt bruk av bioenergi Viggo Iversen, rådgiver Enova SF Regionale handlingsplaner for klimagasser og energi Foredragsholdere kommer, Nordland og Troms fylkeskomm Spørsmål og diskusjon Lunsj. Utstilling. Tema: Bioenergi. Ressurser i Nord-Norge Bioenergi brensel, teknologi, perspektiver Erik Eid Hohle, daglig leder Energigården Spørsmål og diskusjon Skogressursene i Nord-Norge Gunnar Kvaal, næringssjef Balsfjord kommune Klassifisering av brensel, nye direktiver Per K. Krogstad, førstekonsulent Fylkesmannen i Troms Avfallsvirkeressursene i Nord-Norge Geir Berntsen, prosjektkoordinator Tromsø kommune Energitorv i Nord-Norge ressurser og muligheter Lars Mortensen, konsulent Epro AS Spørsmål og diskusjon Pause. Utstilling. Tema: Prosjekter og anlegg i Nord-Norge Sesjon 1: Storskala Sesjon 2: Småskala Fjernvarmeutbygging i Finnmark Arvid Beldo, adm.dir. Finnmark Miljøvarme AS Karasjok-prosjektet lokal verdiskapning Tore-Jan Gjerpe, ingeniør Asplan Viak Karasjok Dyrøy-prosjektet fra ide Produksjon og omsetning

3 til realitet Håvard Ås-Hansen, markedsleder Demas AS Forsvarets utbygging på Setermoen Gunnar Solbjørg, senioring. Forsvarsbygg Breivika-prosjektet i Tromsø Alf-Petter Benonisen, seksjonsleder Troms Kraft Varme AS Slutt Konferansemiddag av ved Arild Kulseng-Hansen, leder Sæteråsen Sag ANS Småskala bioenergianlegg på gård Wenche Sørmo, gårdbruker Utskarpen Knott - bestands- og landskapspleie og ny energibærer Trond Glesaaen, New Forest Møteleder: Jan Einar Reiersen, plan- og næringssjef Tromsø kommune. Sesjon 1: Asbjørg Fyhn, Troms fylkeskommune. Sesjon 2: Sveinung Aarthun Ims, Tromsø kommune Program tirsdag 12. november: Endringer kan forekomme Tema: Energi og marked Fornybar energi er løsningen for framtiden skap framtiden! Frederic Hauge, leder Bellona Energimarkedet konkurranse mellom energiformer Egil Evensen, formann Norsk Fjernvarmeforening Kartlegging og utvikling av lokale energiløsninger Wim Weber, daglig leder Enøk Nord AS Spørsmål og diskusjon Pause. Utstilling Tema: Kunnskap og kompetanse Forskning og utvikling i Norge status og behov Gunnar Wilhelmsen, seniorrådgiver Behov for ny kunnskaps- og næringsutvikling Olaug Bergset, dir. Nordnorsk kompetansesenter Holt Kompetanseutfordring i konsulentbransjen Foredragsholder kommer Spørsmål og diskusjon Lunsj. Utstilling Tema: Fra ressurs til handling! Nøkkelfaktorer for suksess erfaringer og utviklingsmuligheter Erik Eid Hohle, daglig leder Energigården Spørsmål og diskusjon Forberedte innlegg til paneldebatt Skogeiernes målsetninger og satsing på bioenergi Kjell M. Staberg, produktutvikler Skogeierforeningen Nord Bioenergi - supplement og ny satsing for energiselskapene Ottar Olsen, markedssjef HelgelandsKraft AS Kommunens målsetninger gjennom handlingsplan Svein Gunnar Karlstrøm, miljørådgiver Tromsø kommune Paneldebatt: Fra ressurs til handling nå! Debattleder: Yngve Nilssen, redaktør bladet Tromsø. Med bl.a. stort.repr. Synnøve Konglevoll (A) og Øyvind Korsberg (FrP), medlemmer av Energi- og miljøkomiteen Oppsummering Slutt Møteleder: Svein Gunnar Karlstrøm, miljørådgiver Tromsø kommune

4 Påmelding til konferansen Frist: 23. oktober 2002 Kr 300,- i tillegg for påmelding etter fristen. Navn: Firma: Stilling: Fakturaadresse: Postnr./sted: Telefon: Telefaks: E-post: Dato: Underskrift: Jeg bestiller: Konferanseavgift: Overnattende deltakere: Mandag og tirsdag...kr 1300,- (inkluderer dagpakke mandag, dagpakke tirsdag er inkludert i overnatting på hotellet) Ikke-boende deltakere: Mandag og tirsdag..kr 1600,- (inkluderer dagpakker begge dager) Dagpakke inkluderer lunsj, kaffe/te og frukt.!! Overnatting på Scandic Hotel Tromsø: Helpensjon. Inkluderer konferansemiddag samt frokost og dagpakke tirsdag. NB! Overnatting betales direkte til hotellet av deltaker. Mandag til tirsdag enkeltrom... kr 975,-! Mandag til tirsdag dobbeltrom..kr 775,-! Ekstra overnatting i forkant/etterkant koster kr 710,- (enk.rom) eller kr 455,- (dbl.rom) pr. natt inkl. frokost. Ekstra overnatting søndag til mandag..! Ekstra overnatting tirsdag til onsdag...! Konferansemiddag: For ikke-boende deltakere.kr 250,-! Utstilling: Min bedrift/institusjon ønsker utstillingsplass... Gratis! Sendes/fakses til: Tromsø kommune Plan og næring Rådhuset 9299 Tromsø Telefaks: For ytterligere informasjon: Sveinung Aarthun Ims Tlf Påmelding på nett:

5 Energistatus i Norge Netto innenlands energibruk i Norge i 2001 var 225 TWh, hvorav elektrisitet utgjorde 112,6 TWh. Bidraget fra bioenergi og fjernvarme til det norske energimarkedet var beskjedent, hhv. 14,4 TWh og 1,5 TWh. På 1990-tallet har det skjedd flere endringer i grunnlaget for energipolitikken:! Energimarkedet er liberalisert. Markedsbasert nordisk kraftomsetning.! De siste 20 år har netto innenlands energibruk økt gjennomsnittlig 1,4 prosent per år. Det har skjedd en sterk overgang fra bruk av oljeprodukter til bruk av elektrisitet.! Utbyggingen av vannkraft har stagnert. Norge er nå netto kraftimportør i et år med normal nedbør.! Norge er part i Klimakonvensjonen og har undertegnet Kyotoprotokollen. Våre utslipp av klimagasser kan maksimalt øke med 1 prosent i forhold til 1990-nivå Nasjonale mål Energipolitikken fokuserer på å begrense veksten i energibruk, redusere bruken av elektrisk energi til oppvarming og å fremme vannbåren varme og fornybare energikilder. Med utgangspunkt i målene oppgitt i St.meld.nr. 29 ( ) Om energipolitikken har Enova fått ansvaret for å nå følgende mål innen 2010, totalt 10 TWh/år:! 4 TWh/år vannbåren varme basert på nye fornybare energikilder, varmepumper og spillvarme! 3 TWh/år vindkraft! 3 TWh/år reduksjon i energibruk Regionale mål i Troms fylke Utdrag fra Handlingsplan for klima og energi i Troms vedtatt i fylkestinget i Troms i 2001:! Overordnet mål: Redusere energibruken, redusere el-avhengigheten til oppvarming og ta i bruk nye, fornybare og miljøvennlige energibærere.! Etablere et strategisk utviklingsprogram for utnytting av skogressursene i fylket til energiproduksjon i biobrenselanlegg.! Etablere et eget oppfølgingsprogram for å redusere energibruken i produksjon og transport innen fiskeri og havbruk. Aktivt fremme bruk av alternativt drivstoff i transportsektoren; drosjer, busser, hurtigbåter, hurtigruter og ferger.

6

Atmosfæren kjenner ingen grenser og vinden bærer ingen pass

Atmosfæren kjenner ingen grenser og vinden bærer ingen pass Atmosfæren kjenner ingen grenser og vinden bærer ingen pass Tickel. 6 Mål og tiltak for satsingsområdene for energibruk og energiproduksjon i vår region til 2015 Sir Crispin 6.01 Nasjonale og fylkeskommunale

Detaljer

Energiutredning. Rødøy Kommune

Energiutredning. Rødøy Kommune Energiutredning Rødøy Kommune 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 4 2. AKTØRER OG ROLLER... 6 2.1. Rollefordeling aktører... 8 3. ULIKE ENERGILØSNINGER, OVERFØRING OG BRUK... 10

Detaljer

Energiutredning. Lurøy kommune

Energiutredning. Lurøy kommune Energiutredning Lurøy kommune 2007 Innholdsfortegnelse 1. FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 4 2. AKTØRER OG ROLLER... 6 2.1. Rollefordeling aktører... 8 3. ULIKE ENERGILØSNINGER, OVERFØRING OG BRUK... 10

Detaljer

Lokal Energiutredning for Tromsø kommune (1902)

Lokal Energiutredning for Tromsø kommune (1902) Lokal Energiutredning for Tromsø kommune (1902) Sist oppdatert mars 2014 Troms Kraft Nett AS Side 1 FORORD Lokal energiutredning Forskrift om energiutredninger er utgitt av Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Lokal Energiutredning for Bardu kommune (1922)

Lokal Energiutredning for Bardu kommune (1922) Lokal Energiutredning for Bardu kommune (1922) Sist oppdatert april 2014 Utredningsansvarlig: Troms Kraft Nett AS FORORD Forskrift om energiutredninger er utgitt av Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Energi- og klimaplan

Energi- og klimaplan Herøy kommune Energi- og klimaplan Visjon: Kommunen for vekst og utvikling, bygd på trivsel, trygghet og miljøbevisthet. Foto: Erlend Haarberg Foto: Erlend Haarberg Vedtatt av Herøy kommunestyre i møte

Detaljer

Den Norske Gasskonferansen 10. 11. april 2013 Scandic Hotel Bergen City

Den Norske Gasskonferansen 10. 11. april 2013 Scandic Hotel Bergen City www.gasskonferansen.no Velkommen til Den Norske Gasskonferansen 10. 11. april 2013 Scandic Hotel Bergen City Naturgass Biogass Hydrogen LPG Sponsorer: Velkommen til Den Norske Gasskonferansen Initiativtagerne

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no TILLEGGSSAKSKART 1 Utvalg: Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling

Detaljer

ENERGI & KLIMAPLAN. Vedtatt i kommunestyret 2. desember 2010, sak 129/10. RINGERIKE KOMMUNE Miljø og arealforvaltningen

ENERGI & KLIMAPLAN. Vedtatt i kommunestyret 2. desember 2010, sak 129/10. RINGERIKE KOMMUNE Miljø og arealforvaltningen ENERGI & KLIMAPLAN Vedtatt i kommunestyret 2. desember 2010, sak 129/10 Prosjektleder: Ole Einar Gulbrandsen Konsulent fra Norsk Enøk og Energi: Thea Mørk RINGERIKE KOMMUNE Miljø og arealforvaltningen

Detaljer

Strategi for utbygging av vannbåren varme. Olje- og energidepartementet

Strategi for utbygging av vannbåren varme. Olje- og energidepartementet Strategi for utbygging av vannbåren varme 2002 Olje- og energidepartementet 1 FORORD Økt bruk av vannbåren varme er et viktig satsingsområde for Regjeringen, og er først og fremst et virkemiddel for å

Detaljer

Klima- og energiplan for Selbu kommune. Etter behandling i planutvalget 9. juni 2009

Klima- og energiplan for Selbu kommune. Etter behandling i planutvalget 9. juni 2009 Klima- og energiplan for Selbu kommune Etter behandling i planutvalget 9. juni 2009 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Faktagrunnlag og fremskrivinger 3 0. Innledning 4 1. Rammebetingelser 7 2. Nasjonale mål

Detaljer

Lokal Energiutredning 2013

Lokal Energiutredning 2013 Lokal Energiutredning 2013 Forord Olje og energidepartementet har gjennom NVE laget en forskrift om energiutredninger som trådte i kraft 1.1.2003. Forskriften omhandler to deler, en regional og en lokal

Detaljer

ROGALAND FYLKESKOMMUNE. Regionalplan for energi og klima i Rogaland

ROGALAND FYLKESKOMMUNE. Regionalplan for energi og klima i Rogaland ROGALAND FYLKESKOMMUNE Regionalplan for energi og klima i Rogaland Høringsutkast, juni 2009 Regionalplan for energi og klima i Rogaland Høringsutkast, juni 2009 Regionalplan for energi og klima i Rogaland

Detaljer

Kommunedelplan for energi og klima i Nord-Troms

Kommunedelplan for energi og klima i Nord-Troms Kortversjon: Kommunedelplan for energi og klima i Nord-Troms 2010-2014 Foto: Nina Figenschau. 1 Forord Kommunene i Nord-Troms gikk vinteren 2008 sammen om å utarbeide en Energi- og klimaplan for hele regionen.

Detaljer

Skedsmo kommune. Energi- og klimaplan

Skedsmo kommune. Energi- og klimaplan Skedsmo kommune Energi- og klimaplan 0 Forord Energi- og klimaplanen for Skedsmo kommune ble vedtatt som en temaplan av kommunestyre den 6. april 2011. Planen skal legges til grunn for all arealdisponering,

Detaljer

#drømmeløftet: Fornybarnæringen i Norge mot 2050

#drømmeløftet: Fornybarnæringen i Norge mot 2050 #drømmeløftet: Fornybarnæringen i Norge mot 2050 Norsk Klimastiftelse har mottatt skriftlige innspill fra representanter fra Bellona, StormGeo, NOBIO, SINTEF og CMR. Innpillene følger på de følgende sidene.

Detaljer

Informasjon om Forskningsdagene 2008 i Midt-Troms

Informasjon om Forskningsdagene 2008 i Midt-Troms Informasjon om Forskningsdagene 2008 i Midt-Troms Forskningsdagene 2008 Gjennom ild og vann Forskningsdagene gjennomføres over hele landet etter initiativ fra Norges Forskningsråd. Forskningsdagene i Midt-Troms

Detaljer

Til Båtsfjord kommune. Dokument type Rapport. Dato 2010 BÅTSFJORD KOMMUNE. Merknad [VAC1]: Enderes til: 2011 ENERGI- OG KLIMAPLAN 2010

Til Båtsfjord kommune. Dokument type Rapport. Dato 2010 BÅTSFJORD KOMMUNE. Merknad [VAC1]: Enderes til: 2011 ENERGI- OG KLIMAPLAN 2010 Til Båtsfjord kommune Dokument type Rapport Dato 2010 BÅTSFJORD KOMMUNE ENERGI- OG KLIMAPLAN 2010 Merknad [VAC1]: Enderes til: 2011 Energi- og klimaplan 2010 Revisjon 01 Dato 01/06/2010 Utarbeidet KBPKKN/KFOKKN

Detaljer

BIOENERGIPROSJEKTET I AKERSHUS OG ØSTFOLD

BIOENERGIPROSJEKTET I AKERSHUS OG ØSTFOLD Oppdragsrapport fra Skog og landskap 10/2010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ BIOENERGIPROSJEKTET I AKERSHUS OG ØSTFOLD - Brukerundersøkelse

Detaljer

TEKNAS BRANNSEMINARER

TEKNAS BRANNSEMINARER TEKNAS BRANNSEMINARER Brannforum til 69 o 40 Nord Byen blir Tromsø og stedet Rica Ishavshotell - sentralt i Ishavsbyen.Troms Kraft er vertskap og medarrangør - sammen med Tekna. Konferansen Brannvern og

Detaljer

FELLES FYLKESPLAN 2009-2012

FELLES FYLKESPLAN 2009-2012 FELLES FYLKESPLAN 2009-2012 foto: Elisabeth H. Sæther Kreative Trøndelag - her alt e mulig- uansett Forord Denne planen er andre generasjons felles fylkesplan for Trøndelag. Det spesielle er at to fylkeskommuner

Detaljer

--------------------------------- ENERGIUTREDNING for Ringerike kommune --------------------------------- www.ringeriks-kraft.no

--------------------------------- ENERGIUTREDNING for Ringerike kommune --------------------------------- www.ringeriks-kraft.no --------------------------------- ENERGIUTREDNING for Ringerike kommune 2009 --------------------------------- www.ringeriks-kraft.no Sammendrag Som områdekonsesjonær er Ringeriks-Kraft pålagt å utarbeide

Detaljer

Handlingsplan for reduksjon av klimagassutslipp i Halden kommune, 2001 2010 Vedtatt av kommunestyret i Halden 7. februar, 2002

Handlingsplan for reduksjon av klimagassutslipp i Halden kommune, 2001 2010 Vedtatt av kommunestyret i Halden 7. februar, 2002 Handlingsplan for reduksjon av klimagassutslipp i Halden kommune, 2001 2010 Vedtatt av kommunestyret i Halden 7. februar, 2002 1. Bakgrunn Halden var en av de kommuner som i 2000 fikk støtte fra Statens

Detaljer

September 2010 MOTORVEIER KRAFTTAK FOR. bør brukes til beste for miljø og grønn verdiskapning

September 2010 MOTORVEIER KRAFTTAK FOR. bør brukes til beste for miljø og grønn verdiskapning September 2010 MOTORVEIER KRAFTTAK FOR PÅ RIKTIG VILLSPOR KRAFTBRUK Miljøkonsekvenser En rapport om hvordan av kortere norsk reisetid kraft bør brukes til beste for miljø og grønn verdiskapning ISBN: 978-82-7478-284-6

Detaljer

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020 Visjon, mål og tiltak Innholdsfortegnelse Energi- og Klimaplan Klæbu kommune INNLEDNING...3 SAMMENDRAG...4 KLIMA OG ENERGISTATUS FOR KLÆBU KOMMUNE...5 1 VISJON...8

Detaljer

SKOG22. Rapport Energi. Arbeidsgruppe Energi Bioenergi

SKOG22. Rapport Energi. Arbeidsgruppe Energi Bioenergi SKOG22 Rapport Energi Arbeidsgruppe Energi Bioenergi Bakgrunn Målet for strategiarbeidet i SKOG22 er å utarbeide en bred og samlende strategi for forskning, utvikling, innovasjon og kunnskapsformidling

Detaljer

Lokal Energiutredning for Lenvik kommune (1931)

Lokal Energiutredning for Lenvik kommune (1931) Lokal Energiutredning for Lenvik kommune (1931) Sist oppdatert februar 2010 Utredningsansvarlig: Troms Kraft Nett AS Utførende: FORORD Forskrift om energiutredninger er utgitt av Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Innst. S. nr. 152. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Dokument nr. 8:59 (2005-2006)

Innst. S. nr. 152. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Dokument nr. 8:59 (2005-2006) Innst. S. nr. 152 (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Dokument nr. 8:59 (2005-2006) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Ketil

Detaljer

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com. Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com. Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Kunnskapsinnhenting utarbeidet på oppdrag for Nærings- og handelsdepartementet

Detaljer

energi og klima 2010-2020

energi og klima 2010-2020 Alstahaug kommune Kommunedelplan for energi og klima 2010-2020 Ren luft, rent vann! Liv og mangfold på sjø og land! Vedtatt av Alstahaug kommunestyre i møte 29.09.2010, sak 38/10 Endringsprotokoll: Endret

Detaljer