Godeset Speldergruppe. Arsregnskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Godeset Speldergruppe. Arsregnskap"

Transkript

1 Godeset Speldergruppe Arsregnskap 2013

2 Godeset Speidergwppe Konto Tekst Resultat - Driftsresultat Reelt Tidligere Reelt Reelt Budlt I periode Hittil IyIriode Side: 1 Budsjett Hittil Avvik I kr Hittil Driftsinntekter Salqsinntekter 3210 Kontigenter NSF 3211 Inntekter kaffisaig 3212 Arsfest og vàrsprett 3213 STAVANGERSPEIDERNE TILSKUDD 3214 Utleie kano 3215 Leieinnt. Totembu 3216 Speideraksjon 3217 Loddsalg/Iotteri 3219 tipping 3220 Driftstilskudd Stav.komm SPONSORMIDLER/Tilskudd 3222 Frifondmidler 3225 Dugnader 3711 nnbetalinger turer tropp 3713 Landsleir/gwppeleir Sum Saig , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Drift gruppe 4.197, , , ,50-505, Drift- rovere 877,00 877,00-877, Drift flokk 3.471, ,54 518,00 518, , Drift vandrer 166,60 166,60-166, Drift stifinner 641,00 641,00 928,30 928,30-287, Utgifter turer flokk ,58 98, , Utgifter turer tropp , , , , , Utgifter tur rovere , ,00 823,00 Sum Kjøp Bruttotortjeneste , , , , , , , , , ,25 Dnftskostnader 6000 Frakt og transport 7.776, , ,00 Sum Utgàende Fraktkostn , , , Lele speiderhus 6211 Strøm 7.104, , , , , , ,18 138, ,21 Sum Leiekostnader 6500 Vedlikehold speiderhus 6550 Kjøp av utstyr 6570 Kjøp av merkerlgradsbeker etc Sum KjøpIRep. utstyr , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Kostnader/vedl. Totembu 6601 Investeringer Totembu 4.814, , , , , , , ,50 Sum Fremmede tjenester , , , , ,43 datax Totaløkonomi Pluss - Versjon 99.3 Side 1

3 Godeset Speidergruppe Resultat - Driftsresultat Reelt Reelt Reelt Budsjd Konto Tekst Tidligere I periode Hittil Ip9fde Side: 2 Budsjett Hittil Awik i kr Hittil 6700 Kontorrekvisita 778,00 778,00-778, Bredbánd 4.050, ,61 315,00 315, ,61 Sum Kontorutgifter 4.050, , , , , Div. utgifter , , , , , Forsikring Totembu 4.378, , , ,00 792, Forsikring utstyr 3.978, , , , Kurstropp Kurs - rovere 718,00 718, , Kurs - ledere Kurs vandrere 3.675, , , Kontigent ledere 5.635, , , ,00 52 Sum Andre kostnader , , , ,44 Sum Driftskostnader , , , , ,95 Sum Drittsresultat , , , , ,30 datax Totalekonomi Pluss - Versjon 99.3 Side 2

4 Godeset Speidergruppe Ba Ia nse Side: 1 Penode: til Reelt Reelt Reelt Bud)tt Konto Tekst Tidligere I periode Hittil I$riode Budsjett Hittil Awik i kr Hittil Eiendeler Omløpsmidler 1010 Kontanter SR Bank, , , , Sum Betalingsmidler , , , , Kundefordringer Sum Kortsiktige fordringer Sum Omløpsmidler Sum Eiendeler , , , , , , , Gjeld og Egenkapital Eclenkalital 2960 Arets underskudd 8900 Egenkapital pr Sum Egenkapital Sum GjeldlEgenkapital , , , , , , , , , , , , , ,79 datax Totaløkonomi Pluss - Versjon 99.3 Side 1

5 SpareBank jy SR-BANK kf.j Dato3l Retur: SpareBank I SR-Bank ASA, Postboks 250, 4066 STAVANGER Sidenr Godeset Speidergruppe v/ehsabeth Tandberg Dyretrákket STAVANGER 3229 Org.nr. NO Foretaksregisteret Arsoppgave 2013 Denne ârsoppgaven er en oversikt over opplysningene banken har gitt Iigningsmyndighetene, etter pàlegg I ligningsloven. Dette innebrer at det kan vre avvik mellom ärsoppgavens opplysninger om renter og/eller kontosaldo sammenlignet med kontoutskriften for den enkelte konto. Eventuelt avvik skyldes den ligningsmessige behandlingen. Innskuddskonti Kontonr. Kontobetegnelse Saldo inki. renter Rente- Rente utgifier inntekter Driftskto Pro , ,00 Sum innskudd , ,00 Til bruk ved kontroll av ferdigutfylt selvangivelse Tekst Beløp Postnummer I selvangivelsen Sum renteinntekter 1.537, Sum renteutgifterog fradragsberettigede omkostninger Sum innskudd , Er forfalte renter ikke betalt, fremkommer disse som gjeld.

6 Kontoutd rag Regnskap: Godeset Speidergruppe 1010 Kontanter Startsaldo UtIeggABJ, premier Vàrsprett ,00 668, UtIeggABJVársprett , Sum 1.332, ,00 Sum transaksjoner Sluttsaldo pr SR Bank, Startsaldo , , , , , , , , , , , , , Korr beløp I bilag 3 0 3, , , , ørediff. 0 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Forsikringspremie tilgode, Gjensidige , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,94 datax Totaløkonomi Pluss - Versjon 99.3 Side

7 rir Regnskap: Godeset Speidergruppe , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,72 datax Totalekonomi Pluss - Versjon 99.3 Side 2

8 Kontoutd rag Regnskap: Godeset Speidergruppe , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,32 dataxtotalekonomipluss - Versjon 99.3 Side 3

9 Versjon Kontoutd rag Regnskap: Godeset Speidergruppe , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,79 Sum , ,31 Sum transaksjoner ,70 Sluttsaldo pr , Kontigenter NSF Kontingentref. NSF Kontingentrefusjon NSF , , Kontingentrefusjon NSF , , Refusjon innbet. kontingent NSF , ,50 Sum 7.392,50 Sum transaksjoner ,50 Sluttsaldo pr , Inntekter kaffisaig Dato Bilagnr. LinjeNrTekst MVA Debet Kredit Saldo Kaffesalg 17. mai Sum 5.62 Sum transaksjoner Sluttsaldo pr Arsfest og vârsprett Dato Bilagnr. LinjeNrTekst MVA Debet Kredit Saldo Vârsprett20l , , Loddsalg àrsfest , ,00 datax Totaløkonomi Pluss Side 4

10 Version Kontoutd rag Regnskap: Godeset Speidergruppe Sum ,00 Sum transaksjoner ,00 Sluttsaldo pr , STAVANGERSPEIDERNE TILSKUDD Stavanger KFUK-KFUM-speider Tilskudd fra Stv.speiderne 56 medl.x250, Sum Sum trarisaksjoner Sluttsaldopr Utleie kano Kanoleie Utleie Kano, K. Eikeland Sum 1.60 Sum transaksjoner Sluttsaldo pr Leieinnt. Totembu Leie Totembu SW. speidergr Utleie Totembu, Sandnes Sjø Madlaspeiderne Sum 5.29 Sum transaksjorier Sluttsaldo pr Speideraksjon Dato Bilagnr. LinjeNrTekst MVA Debet Kredit Saldo Speideraksjonen Sum 90 Sum transaksjoner -90 Sluttsaldo pr Loddsalg/Iotteri Loddsalg, Ioddbøker , , Loddsalg, Ioddbeker hest ,00 Sum ,00 Sum transaksjoner ,00 Sluttsaldo pr ,00 datax Totaløkonomi Pluss Side 5

11 Kontoutd rag Regnskap: Godeset Speidergruppe 3219 tipping Tilskudd Norsk Tipping , , Grasrotandelfra Norsk Tipping , , Grasrotaandel Nors Tipping , ,90 Sum ,90 Sum transaksjoner ,90 Sluttsaldo pr , Driftstilskudd Stav.komm. Dato Bilagnr. LinjeNrTekst MVA Debet Kredit Saldo Driftstilskudd Hinna Bydelsutvalg Tilskudci Hinna bydelsutvalg Beste stand Aktivitetsdagen Sum Sum transaksjoner Sluttsaldo pr SPONSORMIDLERITiIskudd MedpalettQ42Ol , , Medpalett, korr beløp i bilag 3 0 3, , Støtte fra Varme & Bad fondet Drivkraft , Medpalett provision Q , , Midler til Bálsystem fra Lions Club St i.ijátten , Kundeutbytte Gjensidigestiftelsen 0 623, , PovisjonMedpalettQ22ol , , Gave Sparebankstiftelsen SR Bank , ProvisIon MedpalettQ32Ol , , Klosterets Legattildeling ,40 Sum ,40 Sum transaksjoner ,40 Sluttsaldo pr , Frifondmidler Dato Bilagnr. LinjeNrTekst MVA Debet Kredit Saldo Frifond 2013 NSF Restutbet. Frifond 2013, NSF , ,00 Sum ,00 Sum trarisaksjoner ,00 Sluttsaldo pr , Dugnader Maledugnad Storaberget bri (ifm landsleir 2013) datax Totaløkonomi Pluss - Versjon 99.3 Side 6

12 [Kontoutd rag Regnskap: Godeset Speidergruppe Platanlønn dugnad, Gauselskogen Sum Sum transaksjoner Sluttsaldo pr Innbetalinger turer tropp Data Bilagnr. LinjeNr Tekst MVA Debet Kredit Saldo Innskuddvintertur20l Sum 6.73 Sum transaksjoner Sluttsaldo Pr Landsleir/gruppeleir Data Bilagnr. LinjeNrTekst MVA Debet Kredit Saldo Depositum Iandsleir, 24 sktx 500, Innbet. fra Einar Sandvik Div. innbet. Iandsl&r , , For mye innbet. fra Elnar Sandvik , , lnnbet. fra dlv. speidere Landsleir , , For mye fratr. dugnadandel J. Sørbø 0 975, Sum 1.087, ,00 Sum transaksjoner Sluttsaldo pr Drift gruppe Startealdo Data Bilagnr. LinjeNr Tekst MVA Debet Kredlt Saldo Bingopremier, kubbelys (ABJ) Utlegg speidermøte (AFS) 0 75,50 385, Utleggspeidermøte/AFS) 0 119,80 505, Div utlegg møterbevere (BSS) , , Aktivitetsdag Knudamyra 0 522, ,30 12, Familiespeiding, kakebaking 0 116, , Fuglebok mllyd 0 399, , Dugnad Capm , ,30 Sum 4.197,30 Sum transaksjoner 4.197,30 Sluttsaldo pr , Drift flokk Data Bilagnr. LinjeNrTekst MVA Debet Kredit Saldo Div. utlegg møter flokk (FN) , , Div. mateutlegg, flokk (LH) 0 762, , Utlegg møte (LH) 0 287, , Gresskar Halloween-fest (LH) ,54 datax Totaløkonomi Pluss - Versjon 99.3 Side 7

13 Kontoutd rag Regnskap: Godeset Speidergruppe Sum 3.471,54 Sum transaksjoner 3.471,54 Sluttsaldo pr , Drift stifinner Divutleggspeidermøter(ABJ) 0 401,00 401, Opptakelsetropp ,00 Sum 641,00 Sum transaksjoner 641,00 Sluttsaldopr , Utgifter turer flokk Deltakeravg. Stvanger2ol3 landsleir, NSF Sum Sum trar,saksjoner Sluttsaldo pr Utgifter turer tropp Depositurm hytteleie Solhheimsdalen, BKM Leie hytte Solheimsdalen Div. utg vintertur (TS) , , Bussleie vintertur, Finøy Buss , , Innbet NSF Landsleir , Kretsbannerkonkurranse 2013, Vesterlen krets NSF , Furunesdagene 2013, Vesterlen krets NSF , Landsleirkontingent Line Hamre , , Stavanger 2013 Landsleir, kontingent lederbam , , SyI/tau til Kretsbannerkonkurr. (KP) 0 487, , Landsleirkontingent leder (KS) , , Gass 0 65, , Deltakeravgift Iandsleir, Anne Beth Jensen , , Ryggsekk, 3 ledere , Deltakeravg. Iandsleir 2013, Trond Haugland , , Egeandel Joa Joti, JK Soltvedt , Egenandel Jota Joti m.i-lamre , Egenandel Jota Joti, E. Pedersen , Div. utlegg dugnad Furuneset (TS) , , Jota Joti deltakeravg ,87 Sum , Sum transaksjoner ,87 Sluttsaldo pr , Utgifter tur rovere datax Totalekonomi Pluss - Versjon 99.3 Side 8

14 Kontoutd rag Regnskap: Godeset Speidergruppe Pâskeleir Vassfjellet, ma Kleveland Pàskeleir Vassfjellet, Pia Anda Sum 4.00 Sum transaksjoner 4.00 Sluttsaldo pr Leie speiderhus Husleie speiderhus, Stavanger kommune , ,00 Sum 7.104,00 Sum transaksjoner ,00 Sluttsaldo pr , Strøm Strem, Lyse , , Strøm, Lyse , , Strøm, Lyse , , Strøm, Lyse , , Strøm Lyse 0 338, , Strøm. Lyse , ,39 Sum ,39 Sum transaksjoner ,39 Sluttsaldopr , Vedlikehold speiderhus Startsaldo Vaskavspeiderhus Sum 1.25 Sum transaksjoner 1.25 Sluttsaldo pr Kjøp av utstyr Bordogbenksettitre,losettbrukte , , Div.teltutstyr, Fritex , , Scoutfire bálsystem, Speider-sport , , Div. utstyr, vannkanner surretau, kompass (AFS) , , Kjøp div. utstyr. Stettehjul tilh., Solcelle camp , , Brennertil stormkjekken 0 549, , Kjelesetttilstormkjekken , Verktay, utstyr etc., Iandsleir(TS) , , Stjemetelt , Klatreseler, klatrehjelm , ,26 datax Totalekonomi Pluss - Version 99.3 Side 9

15 Kontoutd rag Regnskap: Godeset Speidergruppe Sum Sum trarisaksjorier ,26 Sluttsaldo pr , Kjøp av merker/gradsbøker etc Div. Smáspeidermerker, Speider-sport , , Div.merker, Speider-sport 0 563, , Kretsmerker ,00 Sum 2.148,00 Sum transaksjoner 2.148,00 Sluttsaldo pr , Kostnaderlvedl. Totembu HobbyplaterTotembu , , Kopi fra pantebok, Totembu, Statens Kartvek 0 172, , DugnadTotembu 0 581, , DugnadTotembu 0 95, ,10 Sum 4.814,10 Sum transaksjoner 4.814,10 Sluttsaldo pr , Investeringer Totembu Madrasser/sengebunner Totembu (TH) , , Gapahuktil Totembu, Riska Sagbruk , ,50 Sum ,50 Sum transaksjoner ,50 Sluttsaldo pr , Bredbând Dato Bilagnr. LinjeNrTekst MVA Debet Kredit Saldo ICE bredbnd , , ICE Bredbànd juni , , ICE Bredbàndjuni +juli , , ICE Bredbànd, august , , ICE Bredbând, oktober , , ICE Bredbând, nov.+des , , ICE bredbánd, januar , ,61 Sum 4.050,61 Sum transaksjoner 4.050,61 Sluttsaldo pr , Div. utgifter datax Totalekonomi Pluss - VersIon 99.3 Side 10

16 Kontoutd rag Regnskap: Godeset ArsavgiftBrennøysundreg ,00 135, Gevinster Vársprett , , Banner Vàrspretten, Autograf , , PøiserVãrsprett, Nortura (SG) , Div. matvarer Vârsprett , , Banner med iogolmaijer, Autograf , , Sekk landsleir, Line Harnre , T-skjorterlandsieir, IDE House of Brands , , Mat+utiegg fm gruppeoppg. Iandsieiren (HK) , , Gruppebilde iandsieir, Reed Foto , , Digitaltrykk banner rn/maljer, Autograf , Ledersekk, Tarjei Sandnes , Div uti. ársfest (gayer, brus etc) AN , , ?Ereskniv NSF, Haraid Kelveland ,24 Sum ,24 Sum transaksjoner ,24 Sluttsaldo pr , Forsikring Totembu Dato Bilagnr. LinjeNr Tekst MVA Debet Kredit Saido ForsikringTotembul , ,00 Sum 4.378,00 Sum transaksjoner 4.378,00 Sluttsaido pr , Forsikring utstyr Dato Bilagnr. LinjeNrTekst MVA Debet Kredit Saldo Forsikring utstyr, Gjensidige , , Premie tilgode, forsikret utstyr Gjensidige , Forsikring utstyr o.14, Gjensidige , ,00 Sum 7.803, ,00 Sum transaksjoner 3.978,00 Sluttsaido pr , Kurs-rovere Wasa Wasa kurs, Pia Anda 0 518,00 518, Roverdugnad Furuneset, Anders Hâland ,00 Sum 718,00 Sum transaksjoner 718,00 Sluttsaido pr , Kurs - ledere Dato Biiagnr. LinjeNr Tekst MVA Debet Kredit Saldo Lederleft 2012 kurs, na Kleveland iedere Syngerjuien inn, Vesterien krets NSF Kurs prosjekt unge iedere, Anders Hàiand datax Totaløkonomi Pluss - Version 99.3 Side 11

17 Kontoutd rag Regnskap: Godeset Speidergruppe Kurs praktiskfriluftsliv, Cecilie Hagen Kurs I speiderledelse, B.Soltvedt+Arne F.Sarbø Teambuilding Frikvarteret, AB Jense og T.Sandnes Farstehjelpskurs, Cecilie Hagen Sum Sum transaksjoner Sluttsaldopr Kurs vandrere Patruljeførerkurs, 4 vandrere Peffkurs 2 varidrere, Vesterlen krets NSF , ,00 Sum 3.675,00 Sum transaksjoner 3.675,00 Sluttsaldo pr , Kontigent ledere Startsaldo Kontingent 2013 Tarjei Sandnes 0 615,00 615, Kontingent 2013 Harald Kleveland 0 715, Kontlngent 2013, Anne Beth Jensen 0 615, , Kontingent2ol3Trond Haugland 0 615, Medlemskontongent 2013, Linn Hamre 0 615, , Kontingent2ol3, Kjetil Svareid 0 615, Kontingent 2013, Arne F. Sørbø 0 615, , Kontingent2ol3, Bjgrn S Soltvedt 0 615, Kontingent2ol3, Kjetil Pedersen 0 615, ,00 Sum 5.635,00 Sum transaksjoner 5.635,00 Sluttsaldo pr , Renteinntekter Renteinntekter bank, , ,00 Sum 1.537,00 Sum transaksjoner ,00 Sluttsaldo pr , Renteutgifter!gebyrer Dato Bilagnr. LinjeNrTekst MVA Debet Kredit Saldo Bankgebyr 0 0,50 0, ørediff. 0 0,21 0, Bankgebyrjanuar 0 95,00 95, Omkbednftsnett 0 17,00 112, Kontohold februar, SR Bank 0 95,00 207, Omk.bedr.nettfebruar 0 7,50 214, Gebyrinnskuddsautomat ,79 datax Totaløkonomi Pluss - Version 99.3 Side 12

18 Version Ko ntoutd rag Regnskap: Godeset Speidergruppe Periode: til Gebyr kontohold mars, SR Bank 0 95,00 369, Omk.bedriftsnettmars 0 23,00 392, øresdiff. 0 0,50 393, Omk. bedr.nett SR Bank, april 0 23,50 416, Kontohold april 0 95, Omkbedr.nettmai 0 31,00 542, Kontohold SR Bank mai ,00 637, Omkbedr.nettjuni 0 12,00 649, PurregebyrStv. komm ,00 767, Kontohold SR Bank juni ,00 862, Bankgebyrerjuli 0 325, , Omk. bedr.nettjuli 0 19, , Omk bedr.nett aug , , Kontohold SR Bank, Aug , , Kontohold SR Bank sept , , Omk. bedr.nett, sept , , Kontohold SR Bank, okt , , Omk. bedr.nettokt , , KontoholdSRBank,nov2Ol3 0 95, , Omk. bedr.nettsr Bank, nov , , Omk bedr.nett, des , , Kontohold, gebyr, des , ,29 Sum 1.878,50 0,21 Sum transaksjoner 1.878,29 Sluttsaldo pr ,29 datax Totalekonomi Pluss Side 13

Informasjons- og foreldremøte

Informasjons- og foreldremøte Godeset Speidergruppe Vesterlen krets av Norges Speiderforbund (NSF) Informasjons- og foreldremøte 16.09.2014 Arne Sørbø, Gruppeleder Side - 1 Agenda Side - 2 Hva er speiding Speideridealene Ord og uttrykk

Detaljer

Godeset Speidergruppe Vesterlen krets av Norges Speiderforbund Organisasjonsnummer 992 222 484

Godeset Speidergruppe Vesterlen krets av Norges Speiderforbund Organisasjonsnummer 992 222 484 Godeset Speidergruppe Vesterlen krets av Norges Speiderforbund Organisasjonsnummer 992 222 484 Gradering: Utarbeidet av: Arkikvkode: Dokument tittel: Åpen Anne Beth Jensen, Bjørn Soltvedt, Line Hamre,

Detaljer

Tromsø Ishockeyklubb 26.04.2016 17:29:30. Økonomioversikt. Tromsø Ishockeyklubb. Tlf: År: 2015. Periode: 1-12. Uni Økonomi et produkt fra Uni

Tromsø Ishockeyklubb 26.04.2016 17:29:30. Økonomioversikt. Tromsø Ishockeyklubb. Tlf: År: 2015. Periode: 1-12. Uni Økonomi et produkt fra Uni Tromsø Ishockeyklubb 26.04.2016 17:29:30 Økonomioversikt Tromsø Ishockeyklubb Tlf: Periode: 1-12 År: 2015 Uni Økonomi et produkt fra Uni Hovedtall Resultat s.3 Balanse s.4 Resultat m/år- og fjorårstall

Detaljer

Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb

Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb KRISTIANSUND OG OMEGN GOLFKLUBB - ÅRSREGNSKAP 2011 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER Note 2011 2010 Medlemsinntekter 617 800 537 300 Greenfee, kurs- og arrangementsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2009 for. Forum for Natur og Friluftsliv Troms. Foretaksnr.

Årsoppgjør 2009 for. Forum for Natur og Friluftsliv Troms. Foretaksnr. Årsoppgjør 2009 for Forum for Natur og Friluftsliv Troms Foretaksnr. Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 202 977 320 955 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultat. Driftsresultat

Resultat. Driftsresultat Lørenskog Skiklubb - Alpint Resultat Periode: 1-12 Dato: 03.02.2014 Side: 1 Reelt Budsjett Avvik Konto Tekst i periode i periode i perioden Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3001 Treningsavgift

Detaljer

Hovedbok / Kontoutdrag

Hovedbok / Kontoutdrag 1500 Kundefordringer 31.20 04.01.2007 2 2 Medlemskrav som er kreditert 2 4 00 27 20 06.01.2007 3 2 Medlemskrav som er kreditert 2 3 00 24 20 11.01.2007 1 2 Medlemskrav som er kreditert 2 2 00 22 20 11.01.2007

Detaljer

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Tilskudd 1 507 966 1 345 726 Kontingenter og gaver 84 882 68 285 Leirinntekter 217 155 326 957 Annen driftsinntekt 204 198 109 550 Sum

Detaljer

1 615,00 1 615,00 15.10 Fakt 4805, KX products as 38. 4 066,25 4 066,25 04.12 Faktura Aashaug, blomster 39

1 615,00 1 615,00 15.10 Fakt 4805, KX products as 38. 4 066,25 4 066,25 04.12 Faktura Aashaug, blomster 39 Kassedagbok 2014 Bilag Dato Forklaring Nr. 1010 Kasse 1035 Bank Driftskonto 1045 Bank Kontingent 1060 Bank Skyldig tilskudd 2400 Leverandørgjeld 2900 Egenkapital 3011 Medlemskontingent 3230 Kommunal støtte

Detaljer

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339.

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339. Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00 Regnskapsrapport Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339 Periode: 1-12 Innhold: Hovedtall Resultat s.2 Balanse s.3 Resultat m/år-

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2013 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2013 2012 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Rogaland Volleyballkrets

Rogaland Volleyballkrets RESULTATREGNSKAP PR 31.12 Note 2011 2010 Tilskudd 2 222 072 224 265 Medlemskontigent 74 800 68 200 Andre inntekter 319 571 517 028 SUM DRIFTSINNTEKTER 616 443 809 493 Lønnskostnader m.m. 2 467 523 401

Detaljer

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010 Kontonr Tekst Denne periode i Denne periode Hittil i år Hittil i fjor år i fjor DRIFTSINNTEKTER 3000 Salg supporterutstyr 25% mva -880,00 1,64-9 250,40-67

Detaljer

Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund. Regnskap 2013

Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund. Regnskap 2013 Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund Innhold: Side 1: Forside Side 2: Resultat 2013 Side 4: Balanse 2013 Side 5: Noter org. Nr. 971 516 437 Rapporten følger Foreløpig Norsk Regnskapsstandard, NRS(F),

Detaljer

Sameiet Strandgaten 204. Resultatregnskap

Sameiet Strandgaten 204. Resultatregnskap Resultatregnskap Kontospesifisert utskrift: 11.04.2011 10:38 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3020 Parkeringsinntekter, avg.pl 103 650,00 95 527,39 Sum Salgsinntekt

Detaljer

REGNSKAP 2010. Inntekter Budsjett Resultat Avvik

REGNSKAP 2010. Inntekter Budsjett Resultat Avvik REGNSKAP 2010 Inntekter Budsjett Resultat Avvik Offentlig støtte Bærum 320 000 387 529 Offentlig støtte Asker 50 000 58 481 Offentlig støtte Akershus 90 000 109 587 Egenandel, Hiorthen 45 000 47 300 Renter

Detaljer

6 713,87 6 713,87 1 500,00 1 500,00. 17 900,00 900,00 15.06 Mammut,medlemskontingent 64 20 000,00 20 000,00 3 375,00 3 375,00

6 713,87 6 713,87 1 500,00 1 500,00. 17 900,00 900,00 15.06 Mammut,medlemskontingent 64 20 000,00 20 000,00 3 375,00 3 375,00 Kassedagbok 2012 Bilag Dato Forklaring Nr. 1010 Kasse 1035 Bank Driftskonto 1045 Bank Kontingent 1060 Bank 1500 Kundefordringer 2400 Leverandørgjeld 2900 Egenkapital 3011 Medlemskontingent 3230 Kommunal

Detaljer

Byrå: Nome Regnskaps Center AS Klient nr.: 581 Grenland Krets av NSF Dato: 03.02.2014 Side: 1 Organisasjonsnr.: 971323272

Byrå: Nome Regnskaps Center AS Klient nr.: 581 Grenland Krets av NSF Dato: 03.02.2014 Side: 1 Organisasjonsnr.: 971323272 Periode: 31.12.2013 Avdeling: 10 Administrasjon 3400 Offentlige tilskudd -50 000,00-50 000,00 0,00 50 000,00-50 000,00 3401 Andre Tilskudd -3 000,00-3 000,00 0,00 3 000,00-3 856,65 OFF.TILSKUDD/REFUSJONER

Detaljer

Resultatregnskap - spesifikasjon

Resultatregnskap - spesifikasjon Resultatregnskap - spesifikasjon Inntekter 3200 Medlemskontingenter -14 850,00-19 250,00 3209 Opptjent, ikke fakturert støttemidler -9 000,00-20 000,00 3210 Opptjent ikke fakturert AKKS Norge 3 250,00-3

Detaljer

BUDSJETT KLUBBHUS 2007

BUDSJETT KLUBBHUS 2007 BUDSJETT KLUBBHUS 2007 Inntekter: Budsjett 07 Leieinntekter Bergen kommune 150 000 Leieinntekter aerobic 35 000 Utleie klubbhus til private 40 000 Total 225 000 Utgifter: Kommunale avgifter 11 000 Strøm

Detaljer

Thorbjørg Hauge/ Bergen Senior 1's legat Org.nr. 980 423 409. Årsregnskap 2014. Resultatregnskap. Balanserapport. Noter. Revisjonsberetning

Thorbjørg Hauge/ Bergen Senior 1's legat Org.nr. 980 423 409. Årsregnskap 2014. Resultatregnskap. Balanserapport. Noter. Revisjonsberetning Thorbjørg Hauge/ Bergen Senior 1's legat Org.nr. 980 423 409 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Balanserapport Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Virksomhetens art Legatets virksomhet består i tildeling

Detaljer

LEVANGER HÅNDBALLKLUBB. Perioderapport juli - august 2012. Rapporten er utarbeidet av:

LEVANGER HÅNDBALLKLUBB. Perioderapport juli - august 2012. Rapporten er utarbeidet av: eton LEVANGER HÅNDBALLKLUBB Perioderapport juli - august 2012 Rapporten er utarbeidet av: Leiv Tore Berg Telefon: 90914523 Epost: leiv.berg@smnregnskap.no Dato: 24.09.2012 2012 2011 Autorisert regnskapsførerselskap:

Detaljer

Rogaland Rideklubb Avslutningsdato 31-12-2010 Balanse 2010 2009 Endring i kr

Rogaland Rideklubb Avslutningsdato 31-12-2010 Balanse 2010 2009 Endring i kr Balanse 2010 2009 Endring i kr EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol 1240 Ridehus 41 760,00 46 400,00-4 640,00 1241 Nytt ridehus 1 682 613,50 1

Detaljer

EIKER CYKLEKLUBB. Årsregnskap for 2013

EIKER CYKLEKLUBB. Årsregnskap for 2013 Org.nr. 985 395 977 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Balanse Noter Eiker CK Resultatregnskap EIKER CYKLEKLUBB Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Inntekter fra Eikerrittet 1 127 425

Detaljer

Resultatregnskap. Utdanningsforbundet Sørfold. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011

Resultatregnskap. Utdanningsforbundet Sørfold. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Kontingentinntekter FY/LOK 1 87.563 81.925 Sum driftsinntekter 87.563 81.925 Sum møter, kurs og andre kostnader 53.329 27.684 Lønnskostnader

Detaljer

Regnskap 2015 for Romssa Sámi Searvi - Tromsø sameforening

Regnskap 2015 for Romssa Sámi Searvi - Tromsø sameforening Regnskap 2015 for Romssa Sámi Searvi - Tromsø sameforening Innhold: Side Resultat 2 Balanse 3 Saldobalanse 4 Hovedbok 5 Dagbok 9 Matrix Økonomisystem Side 1 RESULTAT 2015 Res-2015 Bud-2015 Res-2014 SALGS-

Detaljer

Balanse. Andelslaget Løkta Dato: Side: 1 Regnskapsår: Konto Tekst balanse i periode balanse

Balanse. Andelslaget Løkta Dato: Side: 1 Regnskapsår: Konto Tekst balanse i periode balanse Balanse Andelslaget Løkta Dato: 03.02.2015 Periode: 1-12 Side: 1 Inngående Reelt Utgående Konto Tekst balanse i periode balanse Eiendeler Anleggsmidler Varige driftsmidler 1101 Bygning Løkta 114 00-34

Detaljer

Resultatregnskap. for. Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Salgs- og driftsinntekt

Resultatregnskap. for. Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Salgs- og driftsinntekt Regnskapsår Nr. 25 Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Salgs- og driftsinntekt 34 Driftstilskudd 63 384, cr 22 894, cr 63 384, cr 22 894, cr 39 Treningsavgift

Detaljer

Resultatregnskap. Holistisk Forbund. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Holistisk Forbund. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Offentlige tilskudd 679 041 583 468 Kontingenter og andre inntekter 202 243 163 432 Sum driftsinntekter 1 881 284 746 900 Lønnskostnader

Detaljer

Stiftelsen Lions Førerhundskole :50:50. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf:

Stiftelsen Lions Førerhundskole :50:50. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: Stiftelsen Lions Førerhundskole 13.05.2013 14:50:50 Regnskapsrapport Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339 Periode: 1-12 Innhold: Hovedtall Resultat s.2 Balanse s.3 Resultat m/år-

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell

Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell Organisasjonsnr. 974539888 Utarbeidet av: Soldi Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Falkenborgveien 9 7044 TRONDHEIM Organisasjonsnr. 847812362 Resultatregnskap

Detaljer

U3JAN 2017 /C//5/7. Årsoppgave 2016 MØTTATT. 6.95s.662, , s, , , , ,

U3JAN 2017 /C//5/7. Årsoppgave 2016 MØTTATT. 6.95s.662, , s, , , , , 90005474500217601000 8 025326 Org.nr. NO 938708606 Foretaksregisteret MØTTATT U3JAN 2017 /C//5/7 ommune Arklvnr. Semb. i. Årsoppgave 2016 Denne årsoppgaven er en oversikt over opplysningene banken har

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Landslaget for Dølehest. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. Landslaget for Dølehest. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontingent 364 548 340 489 Salg dølehestkalender 77 460 53 120 Salg videofilm Dølehesten 2 400 9 200 Salg hingstekatalog 1 700 8 950 Salg

Detaljer

Resultatregnskap Magiske Cirkel Norge Periode: 01.01.2008-31.12.2008

Resultatregnskap Magiske Cirkel Norge Periode: 01.01.2008-31.12.2008 Resultatregnskap Magiske Cirkel Norge Periode: 01.01.2008-31.12.2008 Konto Beskrivelse 2008 Budsjett 08 Diff. Inntekter 1000 Ordinær kontigent senior 125800 125000 800 1001 Ordinær kontigent junior 2100

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for. Pressefotografenes Klubb Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2015 for. Pressefotografenes Klubb Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2015 for Pressefotografenes Klubb Norge Foretaksnr. 976777573 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 931 927 1 035 498 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Lønnskostnad 2 95 558 95 472 Avskrivning på varige driftsmidler

Detaljer

Sunnfjord Landbrukstenester SA. Resultatregnskap

Sunnfjord Landbrukstenester SA. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekt 17 742 050 15 430 204 Sum driftsinntekter 17 742 050 15 430 204 1 Lønnskostnad 17 494 345 15 159 320 6 Ordinær avskrivning 5 000

Detaljer

Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242

Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242 NIL Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2014 2013 Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Balanserapport desember 2015

Balanserapport desember 2015 Balanserapport desember 2015 Eiendeler IB Bevegelse UB 1201 Andel trampoline 12-6 6 1202 Klubbutstyr 61-32 29 Maskiner og anlegg 73-38 35 1240 Gaupen skaphenger 28-9 19 1250 Hjemmeside Vitnett 14-7 7 1251

Detaljer

AASEN REGNSKAP AS Autorisert Regnskapsførerselskap ARS Foretaksregisteret NO 880 077 872 MVA

AASEN REGNSKAP AS Autorisert Regnskapsførerselskap ARS Foretaksregisteret NO 880 077 872 MVA AASEN REGNSKAP AS Autorisert Regnskapsførerselskap ARS Foretaksregisteret NO 880 077 872 MVA Kvikne 2640 VINSTRA Telefon:..61 29 51 14 Telefaks: 61 29 51 41 Mobil:..917 92 337 Bank:...2095.06.15495 E-post:...peraasen@bbnett.no

Detaljer

Byrå: Nome Regnskaps Center AS Klient nr.: 581 Grenland Krets av NSF Dato: Side: 1 Organisasjonsnr.:

Byrå: Nome Regnskaps Center AS Klient nr.: 581 Grenland Krets av NSF Dato: Side: 1 Organisasjonsnr.: Periode: 31.12.2012 Avdeling: 10 Administrasjon 3400 Offentlige tilskudd -50 000,00-50 000,00-40 000,00 10 000,00 0,00 3401 Andre Tilskudd -3 856,65-3 856,65-20 000,00-16 143,35 0,00 OFF.TILSKUDD/REFUSJONER

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 101 356 63 091 Offentlige tilskudd 3 140 177 113 830

Detaljer

Resultatregnskap. Idrettslaget Halden Topphåndball. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Idrettslaget Halden Topphåndball. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 3 961 100 2 461 258 Annen driftsinntekt 332 799 269 453 Sum driftsinntekter 4 293 899 2 730 710 Varekostnad 802 426 901 645

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Oslo-områdets INNKALLINGTILÅRSMØTE2015 Oslo&områdetsinnkallertilordinærtårsmøtepåBjerkesalen Bingenveien1,1923Sørum. Torsdag26.FEBRUARKL19.00. Tilbehandlingforeligger: 1.Godkjenningavinnkallingen. 2.Godkjennelseavsakslisten.

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2012 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi AS Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2012 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

--------------------------------------------------------------------------- KONTOPLAN 25. jan 2010 23:46

--------------------------------------------------------------------------- KONTOPLAN 25. jan 2010 23:46 --------------------------------------------------------------------------- KONTOPLAN 25. jan 2010 23:46 Side 1 --------------------------------------------------------------------------- Drift/ Summeringer

Detaljer

Resultatregnskap 2005 FIF hovedstyre

Resultatregnskap 2005 FIF hovedstyre Fagerstrand Idrettsforening Resultatregnskap 2005 FIF hovedstyre Konto Kontonavn Note Reelt Budsjett Avvik 3100 Treningsavgift Allidrett 1 9 275,00 4 000,00 5 275,00 3101 Treningsavgift Styrke 1 43 065,00

Detaljer

Høyland & Sandnes HV-forening

Høyland & Sandnes HV-forening Høyland & Sandnes HV-forening Resultatregnskap for 2013 Balanseregnskap for 2013 DRIFTSINNTEKTER EIENDELER Leieinntekter, sivile 92 850 ANLEGGSMIDLER Leieinntekter, militære 2 500 Bygninger og tomter 0

Detaljer

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 696 758 1 731 655 Annen driftsinntekt 256 122 25 000 Sum driftsinntekter 1 952 880 1 756 655 Varekostnad 569 960 519 160 Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund. Regnskap 2010

Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund. Regnskap 2010 Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund Regnskap 2010 Innhold: Side 1: Forside Side 2: Resultat 2010 Side 4: Balanse 2010 Side 5: Noter org. Nr. 971 516 437 Rapporten følger Foreløpig Norsk Regnskapsstandard,

Detaljer

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l.

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l. Dato fra - til: Regnskapsår 23 Periode: - 7 - Balansesammendrag EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.

Detaljer

REGNSKAPS RAPPORT. REGNSKAPSRAPPORT FOR Trio Brukerforening. PERIODE Februar - Desember, 2011. FIRMA Trio Brukerforening Postboks 493

REGNSKAPS RAPPORT. REGNSKAPSRAPPORT FOR Trio Brukerforening. PERIODE Februar - Desember, 2011. FIRMA Trio Brukerforening Postboks 493 REGNSKAPS RAPPORT PERIODE Februar - Desember, 2011 FIRMA Trio Brukerforening Postboks 493 1327 LYSAKER 994842846MVA OVERSIKT Forside Kommentar Resultat m. fjorår Balanse IB Åpne kunde poster Åpne leverandør

Detaljer

Regnskap Budsjett 2017

Regnskap Budsjett 2017 Driftsinntekter Regnskap 2016 - Budsjett 2017 Regnskap 2015 Budsjett 2016 Regnskap 2016 Differanse Avvik % Budsjett 2017 Salg til medlemmer (tøy,brikker) 16 553 15 000 19 982 4 982 33 % 22 000 Salg av

Detaljer

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00 1 Hovedlag Periode: 1-12/2016 NOK DRIFTSINNTEKTER 3100 Medlemskontingent/treningsavgift 84 248,55 78 415,72 3220 Sponsorinntekter 117 500,00 135 500,00 3250 Salg materiell 320 022,60 356 121,00 3401 Grasrotandelen

Detaljer

Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301. Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre)

Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301. Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre) Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301 0-6 2014 Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre) Side 2 av 5 Inntekter 2014 2013 3100 SALGSINNTEKTER.AVGIFTSFRIE -1 750,00-35 748,50

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

REKNESKAP FORENINGA ROSENDAL IDRETTS- OG FRITIDSPARK 2011

REKNESKAP FORENINGA ROSENDAL IDRETTS- OG FRITIDSPARK 2011 REKNESKAP FORENINGA ROSENDAL IDRETTS- OG FRITIDSPARK 2011 I.B. 2011 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Total hittil 1920 - Bank konto nr. 3460.12.51940 12,88 12,88 Fjordconsult AS - 18.05.11

Detaljer

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap FORENINGEN Inntekter foreningen Inntekter forening 3220 Salgsinntekt, arrangementer 61 100 33 800 3450 Programannonser 51 500 45 250 3490 Kontingenter foreningen 227 300 225 000 3910 Sponsor/medarrangør

Detaljer

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:(

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:( Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Tid:Mandag27.oktober2014kl.14:00 Sted:Rom2217a,KristineBonnevieshus,Blindern,Oslo Dagsorden:( 1. Godkjenningavinnkallingogdagsorden. 2. Valgavreferent

Detaljer

Årsregnskap 2013, resultat og balanse

Årsregnskap 2013, resultat og balanse Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og omegn Årsregnskap 2013, resultat og balanse Driftsinntekter Budsjett 2013 Regnskap 2013 Administrasjon/felles 49 400 48 643 Kontingent 39 000 34 590 Annen inntekt

Detaljer

Regnskap 2014 Valdresrådet

Regnskap 2014 Valdresrådet Regnskap Valdresrådet 25.03.2015 www.valdres.no Hovedtall for resultatregnskapet (i 1000 kr.) Regnskap Budsjett Regnskap 2013 Driftsinntekter -13 093-13 200-12 669 Driftsutgifter 14 263 14 800 13 718 Driftsresultat

Detaljer

Ytterøy Bygdetun. Note Driftsinntekter og -kostnader. Sum driftsinntekter Årets resultat

Ytterøy Bygdetun. Note Driftsinntekter og -kostnader. Sum driftsinntekter Årets resultat Ytterøy Bygdetun Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Salgsinntekter 1 295 000 378 510 Tilskudd 1 146 000 207 875 Andre inntekter 1 17 220 4 195 Sum driftsinntekter 458 220 590

Detaljer

Ullensaker/Kisa IL Friidrett

Ullensaker/Kisa IL Friidrett Ullensaker/Kisa IL Friidrett ÅRSREGNSKAP 2016 (oppdatert med noter etter innspill i årsmøtet) Note til konto 6190: Kontoen inneholder reise- og oppholdsutgifter for utøvere og andre til Syden i vinterferien

Detaljer

Godeset Speidergruppe Vesterlen krets av Norges Speiderforbund Organisasjonsnummer

Godeset Speidergruppe Vesterlen krets av Norges Speiderforbund Organisasjonsnummer Godeset Speidergruppe Vesterlen krets av Norges Speiderforbund Organisasjonsnummer 992 222 484 Gradering: Utarbeidet av: Arkikvkode: Dokument tittel: Åpen Anne Beth Jensen, Bjørn Soltvedt, Line Hamre,

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

Skarpskytten Regnskap 2011 og budsjett 2012

Skarpskytten Regnskap 2011 og budsjett 2012 Regnskap 2011 og budsjett 2012 Regnskap 2011 Skydeselskabet har i 2011 hatt inntekter på kr 747 021,- og oppnådde et overskudd på kr 269 654,- De største inntektspostene i 2011 er medlemskontingent (108

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 270 000 263 476 Salgsinntekt 2 7 654 255 7 367 946 Annen driftsinntekt 357 535 553 193 Sum driftsinntekter 8 281 790 8 184 615

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Veggli Bil og Fritid AS Økonomiplan Versjon:

Veggli Bil og Fritid AS Økonomiplan Versjon: Økonomiplan Versjon: 09.05.2016 Oversikt 1. Likviditetsbudsjett år 2. Likviditetsbudsjett mnd 3. Driftsbudsjett 4. Investeringer og kapitalbehov 5. Finansiering Forutsetninger for økonomiplan Timekostnad

Detaljer

Pr.: Selbu-Trykk AS. Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER

Pr.: Selbu-Trykk AS. Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER Pr.: 30.06.2012 Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER Utarbeidetav Eli Kjersti KL RegnskapSelbuAS Dato 08.08.2012 kl. 09:21 Konfidensielt KLrapport RESULTAT

Detaljer

Midtnorsk Badmintonkrets Nord 2010 Bilagsjournal

Midtnorsk Badmintonkrets Nord 2010 Bilagsjournal Midtnorsk Badmintonets Nord 2010 Bilagsjournal Konto Kontonavn Konto Kontonavn Konto Kontonavn 1510 Kundefordringer 1930 4440.20.92790 2050 Annen Kundefordringer Bank og kortgebyrer Annen egenkapital Bilagsdato

Detaljer

Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre

Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre Konto Kontonavn Note Reelt Budsjett Avvik 3100 Treningsavgift 1 9 600,00 0 9 600,00 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie 6 150,00 0 6 150,00 Salgsinntekter, DIV, utenfor

Detaljer

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Resultatregnskap Note 2012 2011 Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Lønnskostnader m.m. 2 91 280 34 230 Annen driftskostnad 2 618 533 178 140 Driftsresultat -35

Detaljer

for Vallerud Vel Arsregnska p 2015 Organisasjonsn r

for Vallerud Vel Arsregnska p 2015 Organisasjonsn r Arsregnska p 215 for Vallerud Vel Organisasjonsn r. 81 43582 Utarbeidet av: e-regnskap.net AS Autorisert reg nskapsfø rerselskap Solheimveien 32 1476 RASTA a ResultatregnskaP Note 215 214 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Kunstgressbanen

Kunstgressbanen Resultat Deseniber Hittil regnskap Hittil regnskap i Buds]eli Total Avvik fjor Avdeling 2 3982 Internt bidrag fra Fotball 3983 Andre inn tekter bane 3990 økonomisk Støtte Annen driftsre/atert innt. Driftsinntekter

Detaljer

c. ÅRSREGNSKAP 4p ri PROFO VESTERÅLEN 0Ai. SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 L.AMARKTUNET KL.1830 A. KONSTITUERING

c. ÅRSREGNSKAP 4p ri PROFO VESTERÅLEN 0Ai. SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 L.AMARKTUNET KL.1830 A. KONSTITUERING L.AMARKTUNET KL.1830 SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 PROFO VESTERÅLEN 0Ai. 4p ri i. 4. REVISOR 2. 2 STYREMEDLEMMER FOR 2 ÅR 3. i MEDLEM TIL VALGKOMMITE 1. LEDER FOR i ÅR E. VALG 1. UROLOGITILBUDET VED

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 201 112 225 676 Offentlig tilskudd 4 101 308 60 764 Sum driftsinntekter 302 419 286 440 Aktivitetskostnad 65 139 65

Detaljer

Resultat. Regnskapsår: 2008. Konto Tekst i periode i periode

Resultat. Regnskapsår: 2008. Konto Tekst i periode i periode 3120 Webannonse - inntekter -4 50 4 50 3321 Påmeldingsinntekt - Vinterprøven -56 626,00-50 00-6 626,00 3322 Påmeldingsinntekt - høstprøven -55 64-33 00-22 64 3323 Påmeldingsinntekt - Klubbmesterskap -2

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Bøler seniorsenter. Organisasjonsnummer: 974 162 911

ÅRSREGNSKAP. Bøler seniorsenter. Organisasjonsnummer: 974 162 911 ÅRSREGNSKAP 2011 Bøler seniorsenter Organisasjonsnummer: 974 162 911 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter kafeteria/frossenmat 761 542 770 125 Overføring fra

Detaljer

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten. " kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten.  kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS o Arsregnskap Beboerforeningen Bassengtomten 2014 " kjeldsberg Eiendomsforvaltninq AS Beboerforeningen ------------------~~ ResultatregnskaQ Bassengtomten Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Organisasjonsnr. 997321006 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Årsregnskap 2016 for SNÅSA HISTORIELAG. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for SNÅSA HISTORIELAG. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for SNÅSA HISTORIELAG Foretaksnr. 985215499 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Andre inntekter 121 723 188 874 Kommunale kulturmidler 0

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

Ekstraordinært Årsmøte NK Vestfold og Telemark. Saksliste.

Ekstraordinært Årsmøte NK Vestfold og Telemark. Saksliste. Stiftet 16.03.2013 Innkalling Ekstraordinært Årsmøte NK Vestfold og Telemark kl. 18:30. 27. april 2015. Idrettens Hus Sandefjord. Saksliste. Sak. 1. Konstituering. a. Godkjenning av stemmeberetige. b.

Detaljer

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 150 532 99 854 Tilskudd, støtte og prosjektbevilgninger 7 5 010 561 4 635 800 Andre inntekter 646 225 377 919 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 263 476 274 172 Salgsinntekt 2 7 367 946 6 188 464 Annen driftsinntekt 553 193 504 058 Sum driftsinntekter 8 184 615 6 966 694

Detaljer

Mental Helse Øvre Eiker

Mental Helse Øvre Eiker Årsberetning Virksomhetens art Mental Helse Øvre Eiker er en organisasjon med ikke økonomisk formål. Mental Helse Øvre Eiker er et lokallag av Mental Helse som er en landsomfattende helse- og sosialpolitisk

Detaljer

Kommentar til regnskapet 2015

Kommentar til regnskapet 2015 Kommentar til regnskapet 2015 Økonomien i 2015 var preget av store utgifter til Støy prosjektutgifter kr 161.000. Støy tiltakene er nesten fullført. Søknad på midler i Sparebank 1 resulterte tilskudd kr

Detaljer