Godeset Speldergruppe. Arsregnskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Godeset Speldergruppe. Arsregnskap"

Transkript

1 Godeset Speldergruppe Arsregnskap 2013

2 Godeset Speidergwppe Konto Tekst Resultat - Driftsresultat Reelt Tidligere Reelt Reelt Budlt I periode Hittil IyIriode Side: 1 Budsjett Hittil Avvik I kr Hittil Driftsinntekter Salqsinntekter 3210 Kontigenter NSF 3211 Inntekter kaffisaig 3212 Arsfest og vàrsprett 3213 STAVANGERSPEIDERNE TILSKUDD 3214 Utleie kano 3215 Leieinnt. Totembu 3216 Speideraksjon 3217 Loddsalg/Iotteri 3219 tipping 3220 Driftstilskudd Stav.komm SPONSORMIDLER/Tilskudd 3222 Frifondmidler 3225 Dugnader 3711 nnbetalinger turer tropp 3713 Landsleir/gwppeleir Sum Saig , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Drift gruppe 4.197, , , ,50-505, Drift- rovere 877,00 877,00-877, Drift flokk 3.471, ,54 518,00 518, , Drift vandrer 166,60 166,60-166, Drift stifinner 641,00 641,00 928,30 928,30-287, Utgifter turer flokk ,58 98, , Utgifter turer tropp , , , , , Utgifter tur rovere , ,00 823,00 Sum Kjøp Bruttotortjeneste , , , , , , , , , ,25 Dnftskostnader 6000 Frakt og transport 7.776, , ,00 Sum Utgàende Fraktkostn , , , Lele speiderhus 6211 Strøm 7.104, , , , , , ,18 138, ,21 Sum Leiekostnader 6500 Vedlikehold speiderhus 6550 Kjøp av utstyr 6570 Kjøp av merkerlgradsbeker etc Sum KjøpIRep. utstyr , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Kostnader/vedl. Totembu 6601 Investeringer Totembu 4.814, , , , , , , ,50 Sum Fremmede tjenester , , , , ,43 datax Totaløkonomi Pluss - Versjon 99.3 Side 1

3 Godeset Speidergruppe Resultat - Driftsresultat Reelt Reelt Reelt Budsjd Konto Tekst Tidligere I periode Hittil Ip9fde Side: 2 Budsjett Hittil Awik i kr Hittil 6700 Kontorrekvisita 778,00 778,00-778, Bredbánd 4.050, ,61 315,00 315, ,61 Sum Kontorutgifter 4.050, , , , , Div. utgifter , , , , , Forsikring Totembu 4.378, , , ,00 792, Forsikring utstyr 3.978, , , , Kurstropp Kurs - rovere 718,00 718, , Kurs - ledere Kurs vandrere 3.675, , , Kontigent ledere 5.635, , , ,00 52 Sum Andre kostnader , , , ,44 Sum Driftskostnader , , , , ,95 Sum Drittsresultat , , , , ,30 datax Totalekonomi Pluss - Versjon 99.3 Side 2

4 Godeset Speidergruppe Ba Ia nse Side: 1 Penode: til Reelt Reelt Reelt Bud)tt Konto Tekst Tidligere I periode Hittil I$riode Budsjett Hittil Awik i kr Hittil Eiendeler Omløpsmidler 1010 Kontanter SR Bank, , , , Sum Betalingsmidler , , , , Kundefordringer Sum Kortsiktige fordringer Sum Omløpsmidler Sum Eiendeler , , , , , , , Gjeld og Egenkapital Eclenkalital 2960 Arets underskudd 8900 Egenkapital pr Sum Egenkapital Sum GjeldlEgenkapital , , , , , , , , , , , , , ,79 datax Totaløkonomi Pluss - Versjon 99.3 Side 1

5 SpareBank jy SR-BANK kf.j Dato3l Retur: SpareBank I SR-Bank ASA, Postboks 250, 4066 STAVANGER Sidenr Godeset Speidergruppe v/ehsabeth Tandberg Dyretrákket STAVANGER 3229 Org.nr. NO Foretaksregisteret Arsoppgave 2013 Denne ârsoppgaven er en oversikt over opplysningene banken har gitt Iigningsmyndighetene, etter pàlegg I ligningsloven. Dette innebrer at det kan vre avvik mellom ärsoppgavens opplysninger om renter og/eller kontosaldo sammenlignet med kontoutskriften for den enkelte konto. Eventuelt avvik skyldes den ligningsmessige behandlingen. Innskuddskonti Kontonr. Kontobetegnelse Saldo inki. renter Rente- Rente utgifier inntekter Driftskto Pro , ,00 Sum innskudd , ,00 Til bruk ved kontroll av ferdigutfylt selvangivelse Tekst Beløp Postnummer I selvangivelsen Sum renteinntekter 1.537, Sum renteutgifterog fradragsberettigede omkostninger Sum innskudd , Er forfalte renter ikke betalt, fremkommer disse som gjeld.

6 Kontoutd rag Regnskap: Godeset Speidergruppe 1010 Kontanter Startsaldo UtIeggABJ, premier Vàrsprett ,00 668, UtIeggABJVársprett , Sum 1.332, ,00 Sum transaksjoner Sluttsaldo pr SR Bank, Startsaldo , , , , , , , , , , , , , Korr beløp I bilag 3 0 3, , , , ørediff. 0 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Forsikringspremie tilgode, Gjensidige , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,94 datax Totaløkonomi Pluss - Versjon 99.3 Side

7 rir Regnskap: Godeset Speidergruppe , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,72 datax Totalekonomi Pluss - Versjon 99.3 Side 2

8 Kontoutd rag Regnskap: Godeset Speidergruppe , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,32 dataxtotalekonomipluss - Versjon 99.3 Side 3

9 Versjon Kontoutd rag Regnskap: Godeset Speidergruppe , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,79 Sum , ,31 Sum transaksjoner ,70 Sluttsaldo pr , Kontigenter NSF Kontingentref. NSF Kontingentrefusjon NSF , , Kontingentrefusjon NSF , , Refusjon innbet. kontingent NSF , ,50 Sum 7.392,50 Sum transaksjoner ,50 Sluttsaldo pr , Inntekter kaffisaig Dato Bilagnr. LinjeNrTekst MVA Debet Kredit Saldo Kaffesalg 17. mai Sum 5.62 Sum transaksjoner Sluttsaldo pr Arsfest og vârsprett Dato Bilagnr. LinjeNrTekst MVA Debet Kredit Saldo Vârsprett20l , , Loddsalg àrsfest , ,00 datax Totaløkonomi Pluss Side 4

10 Version Kontoutd rag Regnskap: Godeset Speidergruppe Sum ,00 Sum transaksjoner ,00 Sluttsaldo pr , STAVANGERSPEIDERNE TILSKUDD Stavanger KFUK-KFUM-speider Tilskudd fra Stv.speiderne 56 medl.x250, Sum Sum trarisaksjoner Sluttsaldopr Utleie kano Kanoleie Utleie Kano, K. Eikeland Sum 1.60 Sum transaksjoner Sluttsaldo pr Leieinnt. Totembu Leie Totembu SW. speidergr Utleie Totembu, Sandnes Sjø Madlaspeiderne Sum 5.29 Sum transaksjorier Sluttsaldo pr Speideraksjon Dato Bilagnr. LinjeNrTekst MVA Debet Kredit Saldo Speideraksjonen Sum 90 Sum transaksjoner -90 Sluttsaldo pr Loddsalg/Iotteri Loddsalg, Ioddbøker , , Loddsalg, Ioddbeker hest ,00 Sum ,00 Sum transaksjoner ,00 Sluttsaldo pr ,00 datax Totaløkonomi Pluss Side 5

11 Kontoutd rag Regnskap: Godeset Speidergruppe 3219 tipping Tilskudd Norsk Tipping , , Grasrotandelfra Norsk Tipping , , Grasrotaandel Nors Tipping , ,90 Sum ,90 Sum transaksjoner ,90 Sluttsaldo pr , Driftstilskudd Stav.komm. Dato Bilagnr. LinjeNrTekst MVA Debet Kredit Saldo Driftstilskudd Hinna Bydelsutvalg Tilskudci Hinna bydelsutvalg Beste stand Aktivitetsdagen Sum Sum transaksjoner Sluttsaldo pr SPONSORMIDLERITiIskudd MedpalettQ42Ol , , Medpalett, korr beløp i bilag 3 0 3, , Støtte fra Varme & Bad fondet Drivkraft , Medpalett provision Q , , Midler til Bálsystem fra Lions Club St i.ijátten , Kundeutbytte Gjensidigestiftelsen 0 623, , PovisjonMedpalettQ22ol , , Gave Sparebankstiftelsen SR Bank , ProvisIon MedpalettQ32Ol , , Klosterets Legattildeling ,40 Sum ,40 Sum transaksjoner ,40 Sluttsaldo pr , Frifondmidler Dato Bilagnr. LinjeNrTekst MVA Debet Kredit Saldo Frifond 2013 NSF Restutbet. Frifond 2013, NSF , ,00 Sum ,00 Sum trarisaksjoner ,00 Sluttsaldo pr , Dugnader Maledugnad Storaberget bri (ifm landsleir 2013) datax Totaløkonomi Pluss - Versjon 99.3 Side 6

12 [Kontoutd rag Regnskap: Godeset Speidergruppe Platanlønn dugnad, Gauselskogen Sum Sum transaksjoner Sluttsaldo pr Innbetalinger turer tropp Data Bilagnr. LinjeNr Tekst MVA Debet Kredit Saldo Innskuddvintertur20l Sum 6.73 Sum transaksjoner Sluttsaldo Pr Landsleir/gruppeleir Data Bilagnr. LinjeNrTekst MVA Debet Kredit Saldo Depositum Iandsleir, 24 sktx 500, Innbet. fra Einar Sandvik Div. innbet. Iandsl&r , , For mye innbet. fra Elnar Sandvik , , lnnbet. fra dlv. speidere Landsleir , , For mye fratr. dugnadandel J. Sørbø 0 975, Sum 1.087, ,00 Sum transaksjoner Sluttsaldo pr Drift gruppe Startealdo Data Bilagnr. LinjeNr Tekst MVA Debet Kredlt Saldo Bingopremier, kubbelys (ABJ) Utlegg speidermøte (AFS) 0 75,50 385, Utleggspeidermøte/AFS) 0 119,80 505, Div utlegg møterbevere (BSS) , , Aktivitetsdag Knudamyra 0 522, ,30 12, Familiespeiding, kakebaking 0 116, , Fuglebok mllyd 0 399, , Dugnad Capm , ,30 Sum 4.197,30 Sum transaksjoner 4.197,30 Sluttsaldo pr , Drift flokk Data Bilagnr. LinjeNrTekst MVA Debet Kredit Saldo Div. utlegg møter flokk (FN) , , Div. mateutlegg, flokk (LH) 0 762, , Utlegg møte (LH) 0 287, , Gresskar Halloween-fest (LH) ,54 datax Totaløkonomi Pluss - Versjon 99.3 Side 7

13 Kontoutd rag Regnskap: Godeset Speidergruppe Sum 3.471,54 Sum transaksjoner 3.471,54 Sluttsaldo pr , Drift stifinner Divutleggspeidermøter(ABJ) 0 401,00 401, Opptakelsetropp ,00 Sum 641,00 Sum transaksjoner 641,00 Sluttsaldopr , Utgifter turer flokk Deltakeravg. Stvanger2ol3 landsleir, NSF Sum Sum trar,saksjoner Sluttsaldo pr Utgifter turer tropp Depositurm hytteleie Solhheimsdalen, BKM Leie hytte Solheimsdalen Div. utg vintertur (TS) , , Bussleie vintertur, Finøy Buss , , Innbet NSF Landsleir , Kretsbannerkonkurranse 2013, Vesterlen krets NSF , Furunesdagene 2013, Vesterlen krets NSF , Landsleirkontingent Line Hamre , , Stavanger 2013 Landsleir, kontingent lederbam , , SyI/tau til Kretsbannerkonkurr. (KP) 0 487, , Landsleirkontingent leder (KS) , , Gass 0 65, , Deltakeravgift Iandsleir, Anne Beth Jensen , , Ryggsekk, 3 ledere , Deltakeravg. Iandsleir 2013, Trond Haugland , , Egeandel Joa Joti, JK Soltvedt , Egenandel Jota Joti m.i-lamre , Egenandel Jota Joti, E. Pedersen , Div. utlegg dugnad Furuneset (TS) , , Jota Joti deltakeravg ,87 Sum , Sum transaksjoner ,87 Sluttsaldo pr , Utgifter tur rovere datax Totalekonomi Pluss - Versjon 99.3 Side 8

14 Kontoutd rag Regnskap: Godeset Speidergruppe Pâskeleir Vassfjellet, ma Kleveland Pàskeleir Vassfjellet, Pia Anda Sum 4.00 Sum transaksjoner 4.00 Sluttsaldo pr Leie speiderhus Husleie speiderhus, Stavanger kommune , ,00 Sum 7.104,00 Sum transaksjoner ,00 Sluttsaldo pr , Strøm Strem, Lyse , , Strøm, Lyse , , Strøm, Lyse , , Strøm, Lyse , , Strøm Lyse 0 338, , Strøm. Lyse , ,39 Sum ,39 Sum transaksjoner ,39 Sluttsaldopr , Vedlikehold speiderhus Startsaldo Vaskavspeiderhus Sum 1.25 Sum transaksjoner 1.25 Sluttsaldo pr Kjøp av utstyr Bordogbenksettitre,losettbrukte , , Div.teltutstyr, Fritex , , Scoutfire bálsystem, Speider-sport , , Div. utstyr, vannkanner surretau, kompass (AFS) , , Kjøp div. utstyr. Stettehjul tilh., Solcelle camp , , Brennertil stormkjekken 0 549, , Kjelesetttilstormkjekken , Verktay, utstyr etc., Iandsleir(TS) , , Stjemetelt , Klatreseler, klatrehjelm , ,26 datax Totalekonomi Pluss - Version 99.3 Side 9

15 Kontoutd rag Regnskap: Godeset Speidergruppe Sum Sum trarisaksjorier ,26 Sluttsaldo pr , Kjøp av merker/gradsbøker etc Div. Smáspeidermerker, Speider-sport , , Div.merker, Speider-sport 0 563, , Kretsmerker ,00 Sum 2.148,00 Sum transaksjoner 2.148,00 Sluttsaldo pr , Kostnaderlvedl. Totembu HobbyplaterTotembu , , Kopi fra pantebok, Totembu, Statens Kartvek 0 172, , DugnadTotembu 0 581, , DugnadTotembu 0 95, ,10 Sum 4.814,10 Sum transaksjoner 4.814,10 Sluttsaldo pr , Investeringer Totembu Madrasser/sengebunner Totembu (TH) , , Gapahuktil Totembu, Riska Sagbruk , ,50 Sum ,50 Sum transaksjoner ,50 Sluttsaldo pr , Bredbând Dato Bilagnr. LinjeNrTekst MVA Debet Kredit Saldo ICE bredbnd , , ICE Bredbànd juni , , ICE Bredbàndjuni +juli , , ICE Bredbànd, august , , ICE Bredbând, oktober , , ICE Bredbând, nov.+des , , ICE bredbánd, januar , ,61 Sum 4.050,61 Sum transaksjoner 4.050,61 Sluttsaldo pr , Div. utgifter datax Totalekonomi Pluss - VersIon 99.3 Side 10

16 Kontoutd rag Regnskap: Godeset ArsavgiftBrennøysundreg ,00 135, Gevinster Vársprett , , Banner Vàrspretten, Autograf , , PøiserVãrsprett, Nortura (SG) , Div. matvarer Vârsprett , , Banner med iogolmaijer, Autograf , , Sekk landsleir, Line Harnre , T-skjorterlandsieir, IDE House of Brands , , Mat+utiegg fm gruppeoppg. Iandsieiren (HK) , , Gruppebilde iandsieir, Reed Foto , , Digitaltrykk banner rn/maljer, Autograf , Ledersekk, Tarjei Sandnes , Div uti. ársfest (gayer, brus etc) AN , , ?Ereskniv NSF, Haraid Kelveland ,24 Sum ,24 Sum transaksjoner ,24 Sluttsaldo pr , Forsikring Totembu Dato Bilagnr. LinjeNr Tekst MVA Debet Kredit Saido ForsikringTotembul , ,00 Sum 4.378,00 Sum transaksjoner 4.378,00 Sluttsaido pr , Forsikring utstyr Dato Bilagnr. LinjeNrTekst MVA Debet Kredit Saldo Forsikring utstyr, Gjensidige , , Premie tilgode, forsikret utstyr Gjensidige , Forsikring utstyr o.14, Gjensidige , ,00 Sum 7.803, ,00 Sum transaksjoner 3.978,00 Sluttsaido pr , Kurs-rovere Wasa Wasa kurs, Pia Anda 0 518,00 518, Roverdugnad Furuneset, Anders Hâland ,00 Sum 718,00 Sum transaksjoner 718,00 Sluttsaido pr , Kurs - ledere Dato Biiagnr. LinjeNr Tekst MVA Debet Kredit Saldo Lederleft 2012 kurs, na Kleveland iedere Syngerjuien inn, Vesterien krets NSF Kurs prosjekt unge iedere, Anders Hàiand datax Totaløkonomi Pluss - Version 99.3 Side 11

17 Kontoutd rag Regnskap: Godeset Speidergruppe Kurs praktiskfriluftsliv, Cecilie Hagen Kurs I speiderledelse, B.Soltvedt+Arne F.Sarbø Teambuilding Frikvarteret, AB Jense og T.Sandnes Farstehjelpskurs, Cecilie Hagen Sum Sum transaksjoner Sluttsaldopr Kurs vandrere Patruljeførerkurs, 4 vandrere Peffkurs 2 varidrere, Vesterlen krets NSF , ,00 Sum 3.675,00 Sum transaksjoner 3.675,00 Sluttsaldo pr , Kontigent ledere Startsaldo Kontingent 2013 Tarjei Sandnes 0 615,00 615, Kontingent 2013 Harald Kleveland 0 715, Kontlngent 2013, Anne Beth Jensen 0 615, , Kontingent2ol3Trond Haugland 0 615, Medlemskontongent 2013, Linn Hamre 0 615, , Kontingent2ol3, Kjetil Svareid 0 615, Kontingent 2013, Arne F. Sørbø 0 615, , Kontingent2ol3, Bjgrn S Soltvedt 0 615, Kontingent2ol3, Kjetil Pedersen 0 615, ,00 Sum 5.635,00 Sum transaksjoner 5.635,00 Sluttsaldo pr , Renteinntekter Renteinntekter bank, , ,00 Sum 1.537,00 Sum transaksjoner ,00 Sluttsaldo pr , Renteutgifter!gebyrer Dato Bilagnr. LinjeNrTekst MVA Debet Kredit Saldo Bankgebyr 0 0,50 0, ørediff. 0 0,21 0, Bankgebyrjanuar 0 95,00 95, Omkbednftsnett 0 17,00 112, Kontohold februar, SR Bank 0 95,00 207, Omk.bedr.nettfebruar 0 7,50 214, Gebyrinnskuddsautomat ,79 datax Totaløkonomi Pluss - Version 99.3 Side 12

18 Version Ko ntoutd rag Regnskap: Godeset Speidergruppe Periode: til Gebyr kontohold mars, SR Bank 0 95,00 369, Omk.bedriftsnettmars 0 23,00 392, øresdiff. 0 0,50 393, Omk. bedr.nett SR Bank, april 0 23,50 416, Kontohold april 0 95, Omkbedr.nettmai 0 31,00 542, Kontohold SR Bank mai ,00 637, Omkbedr.nettjuni 0 12,00 649, PurregebyrStv. komm ,00 767, Kontohold SR Bank juni ,00 862, Bankgebyrerjuli 0 325, , Omk. bedr.nettjuli 0 19, , Omk bedr.nett aug , , Kontohold SR Bank, Aug , , Kontohold SR Bank sept , , Omk. bedr.nett, sept , , Kontohold SR Bank, okt , , Omk. bedr.nettokt , , KontoholdSRBank,nov2Ol3 0 95, , Omk. bedr.nettsr Bank, nov , , Omk bedr.nett, des , , Kontohold, gebyr, des , ,29 Sum 1.878,50 0,21 Sum transaksjoner 1.878,29 Sluttsaldo pr ,29 datax Totalekonomi Pluss Side 13

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode.

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode. Budsjettguiden Budsjettering er for de fleste et must : Her simulerer du hva du tror vil skje med foretaket ditt i året som kommer, og hva dette økonomisk sett vil føre til. Vil du tjene penger - eller

Detaljer

Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014

Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014 Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014 Ledelseskommentarer Innledning I henhold til tilpasningene til det statlige økonomiregelverket som Stortingets presidentskap har vedtatt for Sivilombudsmannen, legges

Detaljer

Gangen i et regnskap

Gangen i et regnskap Gangen i et regnskap - for deg som er aktiv i en forening med liten økonomi Artikkelen er skrevet av Tomas Andersen Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs regnskapskurs

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 2010.

Årsmelding og regnskap 2009 2010. Årsmelding og regnskap 2009 2010. FORORD Gymnastikk og Turn ditt førstevalg en idrett der alle lykkes. Kretsstyrets mandat er drift av kretsen og oppfølging av målene som kretstinget har vedtatt. I perioden

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

ÅRSMØTE I SKJERVØY NÆRRADIO SA

ÅRSMØTE I SKJERVØY NÆRRADIO SA ÅRSMØTE I SKJERVØY NÆRRADIO SA Årsmøtet holdes i Nordlyskafeen tirsdag 27. 08. 2013 kl. 18.00 Saker til behandling: 1. Godkjenning av innkalling, saksliste og fullmakter 2. Valg av møteleder 3. Valg av

Detaljer

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening:

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening: 2014 ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 5 Årsberetning 2014 side 4-21 Rekruttering nytt opplegg for nybegynnere Ny profil i Stavanger Seilforening:

Detaljer

Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding

Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding 50 nr. 2-2015 årgang Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding Årsmøtehelg Midthordland Indremisjon Fredag 5. juni Tweenskveld Alle 5.-7.klassinger er velkommen til en kjekk kveld med møte og aktiviteter

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Til alle beboere og venner av Myken Myken 22. januar 2010 Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Butikk på Myken har i alle år vært en viktig del av samfunnet både for å ha mulighet

Detaljer

Forskrift til lov om lotterier m.v.

Forskrift til lov om lotterier m.v. Forskrift til lov om lotterier m.v. Dato FOR 1995 02 24 185 Departement Kulturdepartementet Publisert Avd I 1995 211 Ikrafttredelse 24.02.1995 Sist endret FOR 2015 02 27 169 Endrer Gjelder for Norge Hjemmel

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

ARNA SPEIDERGRUPPE. 25 år i Arna 1986-2011. www.arnaspeider.no

ARNA SPEIDERGRUPPE. 25 år i Arna 1986-2011. www.arnaspeider.no ARNA SPEIDERGRUPPE 1986-2011 25 år i Arna www.arnaspeider.no Hvem er vi - hva vil vi? Identitetsbeskrivelse - vedtatt av speidergruppens årsmøte 29/1-2009 Speidergruppens hensikt: Arna MSK speidergruppe

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 13 ÅRSRAPPORT 2013 1 Styrets beretning 2013 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Våler,

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning 44 Årsrapport 2013 Foto: Frank Andreassen m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning Organisasjonskart, Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Harstad-samfunnet

Detaljer

Rettledning til postene

Rettledning til postene Selvangivelsen 2014 Rettledning til postene Ikke betal for mye skatt sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Har du endringer - lever elektronisk senest 30. april Bokmål 2 3 Innhold Fradragsposter

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Grunnleggende prinsipper...4 Overordnet

Detaljer

Årsmelding 2012 Skienselva Elveeierlag

Årsmelding 2012 Skienselva Elveeierlag Skienselva Elveeierlag Årsmelding Skienselva Elveeierlag 212 Styrets sammensetning har i 212 vært som følger: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Fagansvarlig biologi og oppsyn Styremedlem Varamedlem Varamedlem

Detaljer

INNHOLD KJÆRE LESERE REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002...6 KONTROLLNEMNDAS BERETNING...26 VIRKSOMHETSRAPPORT...27 STYRETS BERETNING...8 STATISTIKK...

INNHOLD KJÆRE LESERE REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002...6 KONTROLLNEMNDAS BERETNING...26 VIRKSOMHETSRAPPORT...27 STYRETS BERETNING...8 STATISTIKK... INNHOLD REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002..........6 Pris- og markedssituasjonen. Innlegg ved adm. dir. Trygve Myrvang..................6 Villtorsk og oppdrettstorsk markedsmessige utfordringer? Innlegg ved adm.

Detaljer

OKINDUSTRI SKAL VÆRE ØSTFOLDINDUSTRIENS NATURLIGE VALG FOR FAGOPPLÆRING MED HØY KVALITET.

OKINDUSTRI SKAL VÆRE ØSTFOLDINDUSTRIENS NATURLIGE VALG FOR FAGOPPLÆRING MED HØY KVALITET. 2012 ÅRS BERE TNING OKINDUSTRI SKAL VÆRE ØSTFOLDINDUSTRIENS NATURLIGE VALG FOR FAGOPPLÆRING MED HØY KVALITET. 1. STYRETS BERETNING OKIndustri hadde ved utgangen av 2012, 107 medlemmer. Medlemmene er delt

Detaljer

Vedtekter for Stod Maskinlag SA

Vedtekter for Stod Maskinlag SA Vedtekter for Stod Maskinlag SA 1. Laget Stod Maskinlag SA, nedenfor kalt laget, er et andelslag med begrenset økonomisk ansvar, vekslende medlemstall og kapital. 2. Formål Formålet med samarbeidet er

Detaljer

Målsetning med undervisningen

Målsetning med undervisningen 1 Målsetning med undervisningen Tema: Økonomisk styring av helseforetak (helsevirksomheter), herunder grunnleggende budsjett og regnskap og regnskapslovens betydning for økonomisk styring. Undervisningen

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE Vedtatt av Kultur- og idrettsutvalget i møte 19.12.2011, sak 64/11, og erstatter retningslinjer vedtatt av kultur- og oppvekstutvalget

Detaljer

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Bakgrunn Dette notatet tar for seg de mest sentrale økonomiske forhold som bør vurderes i forbindelse

Detaljer

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar!

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! S S R - S Ø R E S U N N M Ø R E R E I N H A L D S V E R K Å R S M E L D I N G 2 0 1 1 Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! INNHALD Omstilling og nye utfordringar 4 Eit tilbakeblikk 5 Eigarmelding

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Årsrapport 2014 Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Vår bedrift s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme s. 12 Samfunns og sosialt ansvar

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 6 1.3 VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2010 - FORKLARINGER... 10 2 STYRINGSVERKTØYET...

Detaljer

1. INNLEDNING 1.1. En langtidsplan som gir føringer for satsinger og prioriteringer

1. INNLEDNING 1.1. En langtidsplan som gir føringer for satsinger og prioriteringer Årsmelding 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 2 1.1. En langtidsplan som gir føringer for satsinger og prioriteringer... 2 1.2. Årsplan 2013... 3 2. VIRKSOMHETSOMRÅDER... 4 2.1 Bearbeidende tiltak... 4 2.2

Detaljer