Busslinjer - Rutebeskrivelse Side 1 av 92. Rutebeskrivelse. Vedlegg 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Busslinjer - Rutebeskrivelse Side 1 av 92. Rutebeskrivelse. Vedlegg 3"

Transkript

1 Busslinjer - Rutebeskrivelse Side 1 av 92 Rutebeskrivelse Vedlegg 3 Innholdsfortegnelse 1. Generelt om rutebeskrivelse Tidtabell Forklaring til linjevise trafikkdata Andre krav Innlevering av driftsvognplan og tidtabell Trafikkdata Skøyen - Galgeberg Aker brygge - Helsfyr Majorstuen - Ellingsrudåsen Majorstuen - Karihaugen Tåsen - Ekeberg hageby Helsfyr Nydalen T Kjelsås Aker brygge Morgenbuss Majorstuen Morgenbuss Vestli Morgenbuss Bjørndal Morgenbuss Karihaugen Morgenbuss Holmlia Morgenbuss Sentrum Wessels plass Bygdøy Wessels plass Østerås o/røa Wessels plass Voksen skog o/røa Wessels plass Ullerntoppen o/slemdal Eidsvoll plass Korsvoll o/bjølsen Jernbanetorget Korsvoll o/ullevål Wessels plass Romsås o/tonsenhagen Wessel plass Vestli o/økern Majorstuen Kjelsås o/torshov Wessels plass Karihaugen o/tveita Stortinget Lambertseter o/oppsal Stortinget Oppsal o/lambertseter Stortinget Bjørndal o/ekeberg Stortinget Homlia o/ljabru Nationaltheatret Tårnåsen o/prinsdal

2 Busslinjer - Rutebeskrivelse Side 2 av Generelt om rutebeskrivelse 1.1 Tidtabell For utarbeidelse av tidtabeller skal opplysningene i den enkelte linjes trafikkdata legges til grunn. Trafikkdataene gir de nødvendige opplysninger for å sette opp en tidtabell. Det er utarbeidet et forslag til tidtabeller, som viser løsningsforslag som oppfyller disse kriteriene. Forslag til tidtabeller er et veiledende dokument som er tilgjengelig på tilbudsnettsidene. Det er mulig for anbyder å bestemme linjens rutetider så lenge dette ikke bryter med de definerte bindinger, for eksempel bestemte korrespondanser, kjøretider og krav til reguleringstider. Oppdragsgiver krever videre at den enkelte linjes rutetider skal være på faste minuttall innenfor linjens forskjellige rutefrekvenser, kjøretider og trasevarianter. Det er ikke anledning til å redusere antall avganger i forhold til de opplysninger som fremkommer i Ruteplanen. 1.2 Forklaring til linjevise trafikkdata Linjene beskrives enkeltvis i tabell med trasé, avstander, kjøretider, trafikkeringstider, ruteintervaller samt krav til minimums reguleringstid. Etter tabellen følger informasjon om andre linjespesifikke forhold. Variant Strekning Avstand (m) Trasévariantens nr. Trasebeskrivelse gate for gate Trafikkintervaller i minutter Dagtype Trafikkeringstider (ca. tider) Dagtype Kjøretider (minutter) Dagtype Krav til minimums reguleringstider Variant nr Antall minutter mellom avgangene (rutefrekvens). Variant nr Trasevariantens lengde Angivelse av ca. tidsrom (f.o.m. t.o.m.) den enkelte linjevariant trafikkeres, og med angivelse av ruteintervaller. Oppgitt tidspunkt er fra linjevariantens startpunkt. Variant nr Linjevariantens kjøretid i rute. Kjøretider kan oppgis som normaltrafikk kjøretid og lavtrafikk kjøretid. Det er ikke anledning til å utvide lavtrafikkperiodene. Variant nr Med minimums reguleringstid menes det antall minutter buss og fører minst skal ha til rådighet på endeholdepassen før det settes opp til ny tur. Minimum reguleringstid kan oppgis i % av forrige turs kjøretid, eller i minutter. Ved posisjonskjøring fra garasje til startpunkt kreves ikke reguleringstid, ellers kreves det også reguleringstid for posisjonskjøring før påfølgende tur i rute.

3 Busslinjer - Rutebeskrivelse Side 3 av 92 Rutetimer Rutetimer defineres som sum tid som medgår til å kjøre alle avganger. Reguleringstid inngår ikke i rutetimetallet. Oppgitt rutetimetall tilsvarer kjøreopplegget for den enkelte linje i forslag til tidtabeller. Angitt bussbehov tilsvarer høyeste bussbehov ut fra vedlagte tidtabell kjøreplan på den aktuelle linjen isolert, med mindre annet er oppgitt. Operatørens egne bussdisponeringer kan endre behovet. Ekstraavganger Dersom det kjøres avganger på linjen ut over normal frekvens angitt under trafikkintervaller, opplyses dette her. Driftsperioder Dersom det er større endringer i kjørevolum i perioder av året opplyses dette her. Krav til busstype Oversikt over avganger som skal kjøres med busser av kategori A eller B beskrives her. Det vises til vedlegg 2, "Oppdragbeskrivelsen", for beskrivelse av den enkelte busstype/busskategori. Spiserom og toaletter Tilgjengelig fasiliteter opplyses her. Forklaring til linjeregisterets innhold Stoppid: Nummerering i Oppdragsgivers interne rutedatabase. Toppnr: Nummerering i Trafikantens rutedatabase. Stoppested: Det offisielle navn på linjevariantens enkelte stoppested. Stp: Oppdragsgivers interne stoppestedsforkortelser. Disse skal brukes av operatør ved oversendelse av vognløpsplaner m.v. til oppdragsiver. Avst: Avstand i meter mellom de enkelte stoppesteder. Akk avst: Akkumulert avstand på linjen mellom stoppesteder. T1: Kjøretidsvariant 1 (normaltrafikk). T2: Kjøretidsvariant 2 (lavtrafikk). 1.3 Andre krav Tilleggstid på linjens startpunkt For alle linjer og turvarianter gjelder at før en ny tur startes skal det avsettes særskilt i vognløpsplanen (1. minutt) for eventuell pålogging av bussens it-systemer samt for ekspedering av kunder. Dette for å sikre at den enkelte tur avgår fra startpunket på oppsatt avgangstid. Etter posisjonskjøring (direktekjøring fra garasje eller annet sted) skal det tillegges 2 minutter før ny tur startes for pålogging av bussens it-systemer samt for ekspedering av kunder. I de øvrige tilfeller skal det tillegges minst 1. minutt for fremkjøring og ekspedering. De angitte minuttall skal tillegges tomkjøringstid og definert reguleringstid Føreravløsning Føreravløsninger tillates bare på linjevariantenes endepunkter.

4 Busslinjer - Rutebeskrivelse Side 4 av Tomkjøringslenker i forkant av kjøring i rute Tomkjøringslenker / tider som Operatøren definerer og benytter i egne vognløpsplaner skal dimensjoneres i henhold til en gjennomsnittlig trafikksituasjon på den aktuelle strekningen. Det vil som regel bety at tomkjøringer under rushtidene vil være lengre i tid enn tilsvarende på dagtid/kveld/helg. 1.4 Innlevering av driftsvognplan og tidtabell Operatøren skal innlevere en nøyaktig beskrivelse av det enkelte vognløp vedlagt anbudet, samt senere ved hver enkelt ruteendring. Beskrivelsen skal minst inneholde vognløpsnummer, avgangstider fra startholdeplass, ankomsttid til sluttholdeplass samt tomkjøringslenker med tider. Angivelse av vognløpsnummer skal etterfølges av betegnelse av busstype (ledd, boggi, normal). Videre skal anbudet inneholde en tidtabell pr. linje og dagtype ut fra samme mal som i vedlegget forslag til tidtabell. Navn og forkortelser på stoppesteder som brukes i vognplanen skal være de samme som oppgis i linjeregistrene. Eksempel på vognplan: Dagtype Mandag-fredag Gyldighetsperiode F.o.m. xx.xx.08 Vognløp nr: 01 (busstype) Linje Fra Til Reguleringstid Starttid Ankomsttid Tom Garasje (navn) Bjd 06:00 06:10 22 Elå M 0 06:12 07:04 22 M Elå 11 07:15 08:04 22 Elå M 8 08:12 09:04 Tom M Garasje 0 09:04 09:25 Driftsvognplan skal leveres elektronisk på et standardformat (excel, word), alternativt kan Hastusformat benyttes.

5 Busslinjer - Rutebeskrivelse Side 5 av Trafikkdata Skøyen - Galgeberg Variant Strekning Avstand (m) 1 Skøyen st. Drammensveien Bygdøy allé Thomas Heftyes gate Kirkeveien Kierschovs gate Arendalsgata Bentsebrugata Hegermanns gate Ole Bulls gate Christian Michelsens gate Finnmarksgata Kjølberggata Åkebergveien Jordalgata. 2 Jordalgata Åkebergveien Kjølberggata Finnmarkgata Christian Michelsens gate Ole Bulls gate Hegermanns gate Bentsebrugata Arendalsgata Kierschovs gate Kirkeveien Thomas Heftyes gate Bygdøy allé Drammensveien Skøyen st Trafikkintervaller i minutter Variant 1 Variant 2 Hverdager 5 / 7-8 / 10 / 15 5 / 7-8 / 10 / 15 Lørdager 15 / 7-8 / / 7-8 / 10 Søndager 15 / / 10 Trafikeringstider (ca. tider) Variant 1 Variant 2 Hverdager 15 min: min: /8 min: min: min: min: Lørdager 15 min : /8 min: min: min: Søndager 15. min: min min min: min: /8 min: min: min: min: min: /8 min: min: min: min: min min Kjøretider (minutter) Variant 1 Variant 2 Alle dager 32/28 32/29

6 Busslinjer - Rutebeskrivelse Side 6 av 92 Krav til minimums reguleringstider Variant 1 Variant 2 Avganger fra Skøs f.o.m. kl t.o.m og fra t.o.m skal regulere minst 25% av kjøretiden fra forutgående tur. For øvrig gjelder 20% regulering. Avganger fra Jor f.o.m. kl t.o.m og fra t.o.m skal regulere minst 25% av kjøretiden fra forutgående tur. For øvrig gjelder 20% regulering. Krav til korrespondanse m.v: Carl Berners plass: I de perioder linjene 20 og 21 kjøres med 10 og 15. minutters frekvens skal det etterstrebes at avgangstidene fra Carl Berners plass er på samme minuttall for busser i samme retning. Lavtrafikkperioder: Variant 1: Hverdager: start-0635 og 2230-slutt Lørdag: start-0950 og 2230-slutt Søndag: start-1020 og 2230-slutt Variant 2: Hverdager: start-0610 og 2145-slutt Lørdag: start-0900 og 2145-slutt Søndag: start-1000 og 2145-slutt Oppgitte ca. tider gjelder fra linjevariantens startpunkt. Det er ikke anledning til å utvide lavtrafikkperiodene. Rutetimer/minutter samt bussbehov: Hverdager: 151t 08 min, 18 busser Lørdag: 108t 00min Søndag: 90t 18min Ekstraavganger: Det kjøres ingen faste ekstraavganger på linjen. Driftsperioder: Normalplanen kjøres hele året med følgende unntak: Sommerplan 1 (2 uker før og etter juli mnd): Følgende prinsipp følges med utgangspunkt i normalplanen: Hverdager: 5 frekvens erstattes med 7/8, 7/8 frekvens erstattes med 10, 10 frekvens erstattes med 15. Lørdager og søndager: Det kjøres 15 frekvens hele driftsdøgnet.

7 Busslinjer - Rutebeskrivelse Side 7 av 92 Sommerpl 2, (5 ukers periode i juli-august) samt romjul og påske, gjøres følgende innskrenkninger: Hverdager: Normalplanen kjøres fra driftsdøgnets start og til ca. kl Deretter 10 frekvens frem til det tidspunkt kvartersfrekvensen begynner. Lørdager og søndager: Det kjøres 15 frekvens hele driftsdøgnet. Busstype: Leddbuss Spiserom og toaletter: Jordal: Spiserom og toaletter. Annen informasjon: I løpet av kontraktsperioden kan østlige endepunkter på linje 20 og 21 bli byttet om og forlenget til Brynseng hhv. Kværner. Linjeregister: Linje 20, variant 1 Nr StoppId ToppNr Stoppested Stp Avst Akk avst T1 T2 X-coord Y-coord Skøyen stasjon Skøs Thune Thu Olav Kyrres plass OKp Odins gate Odg Frogner plass Fp Vigelandsparken Vige Frogner stadion Fst Majorstuen M Marienlyst Ma Vestre Aker kirke VAk Ullevål sykehus Usy Fayes gate Fayg Sagene S Arendalsgata Arg Torshov Th Torshovparken Thp Lilleborg kirke Lilk Københavngata Køg Carl Berners plass CBp Helgesens gate Hg Munchmuseet Mun c Tøyen Tøy Kjølberggata Kjøg Galgeberg Ga

8 Busslinjer - Rutebeskrivelse Side 8 av 92 Linje 20, variant 2 Nr StoppId ToppNr Stoppested Stp Avst Akk avst T1 T2 X-coord Y-coord Galgeberg Ga Kjølberggata Kjøg Tøyen Tøy Munchmuseet Munc Helgesens gate Hg Carl Berners plass CBp Københavngata Køg Lilleborg kirke Lilk Torshovparken Thp Torshov Th Arendalsgata Arg Sagene S Fayes gate Fayg Ullevål sykehus Usy Vestre Aker kirke VAk Marienlyst Ma Majorstuen M Frogner stadion Fst Vigelandsparken Vige Frogner plass Fp Odins gate Odg Olav Kyrres plass OKp Thune Thu Skøyen stasjon Skøs

9 Busslinjer - Rutebeskrivelse Side 9 av Aker brygge - Helsfyr Variant Strekning Avstand (m) 1 Snuplass ved Tjuvholmen Munkedamsveien Parkveien Observatoriegata Frognerveien Skovveien Camilla Colletts vei Josefines gate Louises gate Sofies gate Waldemar Thranes gate Sannergata - Fagerheimgata - Christian Michelsens gate Grenseveien Helsfyr T 2 Helsfyr T Grenseveien Christian Michelsens gate Fagerheimgata Sannergata Waldemar Thranes gate Sofies gate Louises gate Josefines gate Camilla Colletts vei Skovveien Frognerveien Observatoriegata Parkveien Munkedamsveien snuplass ved Tjuvholmen Trafikkintervaller i minutter Variant 1 Variant 2 Hverdager 15/6/10/6/10/15 15/6/10/6/10/15 Lørdager 30/15/10/15 30/15/10/15 Søndager 30/15/10/15 30/15/10/15 Trafikeringstider (ca. tider) Variant 1 Variant 2 Hverdager 15 min: min: min: min: min: min: Lørdager 30 min: min : min: min: Søndager 30. min: min: min min min: min: min: min: min: min: min: min : min: min: min: min: min min Kjøretider (minutter) Variant 1 Variant 2 Alle dager 29/23 29/23 Krav til minimums reguleringstider Variant 1 Variant 2 Avganger skal regulere minst 20% av kjøretiden fra forutgående tur. Under lavtrafikkperioder samt helegdager gjelder 12% regulering.

10 Busslinjer - Rutebeskrivelse Side 10 av 92 Krav til korrespondanse m.v: Carl Berners plass: I de perioder linjene 20 og 21 kjøres med 10 og 15. minutters frekvens skal det etterstrebes at avgangstidene fra Carl Berners plass er på samme minuttall for busser i samme retning. Lavtrafikkperioder: Variant 1: Hverdager: start-0630 og 2130-slutt Lørdag: start-0945 og 2130-slutt Søndag: start-1015 og 2130-slutt Variant 2: Hverdager: start-0615 og 2100-slutt Lørdag: start-0900 og 2100-slutt Søndag: start-1000 og 2100-slutt Oppgitte ca. tider gjelder fra linjevariantens startpunkt. Det er ikke anledning til å utvide lavtrafikkperiodene. Rutetimer/minutter samt bussbehov: Hverdager: 119t 17min, 15 busser Lørdag: 78t 21min Søndag: 75t 33min Ekstraavganger: Det kjøres ingen planlagte ekstraavganger. Ved større arrangementer på Bislet stadion er Operatøren pliktig til å tilsette ekstraavganger. Driftsperioder: Variant 1: På sommerplan 1 og 2, samt i romjulen og påsken, kjøres 10 frekvens i de perioder normalplanen har 5 og 7/8 frekvens. På lørdager og søndager kjøres 15. minutters rute i disse periodene. Busstype: Normalbuss Spiserom og toaletter: Helsfyr: spiserom og toaletter. Bryggetorget: toalett. Annen informasjon: I løpet av kontraktsperioden kan østlige endepunkter på linje 20 og 21 bli byttet om og forlenget til Brynseng hhv. Kværner.

11 Busslinjer - Rutebeskrivelse Side 11 av 92 Linjeregister: Linje 21, variant 1 Nr StoppId ToppNr Stoppested Stp Avst Akk avst T1 T2 X-coord Y-coord Bryggetorget Brt Observatoriegata Obsg Lapsetorvet Lat Riddervolds plass Rip Uranienborgveien Urbv Homansby Hby Bislett Bi Sofies plass Sop St. Hanshaugen StH Falck Ytters plass FYp Alex. Kiellands plass AKp Sannergata Sang Fagerheimgata Fag Københavngata Køg Carl Berners plass CBp Fougners vei Fouv Einars vei Einv Hasle Has St. Jørgens vei StJv Lillebergsvingen Lisv Valle Va Fyrstikktorget Fyrt Helsfyr T Hf

12 Busslinjer - Rutebeskrivelse Side 12 av 92 Linje 21, variant 2 Nr StoppId ToppNr Stoppested Stp Avst Akk avst T1 T2 X-coord Y-coord Helsfyr T Hf Grensesvingen Grsv Valle Va Lillebergsvingen Lisv St. Jørgens vei StJv Hasle Has Einars vei Einv Fougners vei Fouv Hekkveien Hekv Carl Berners plass CBp Københavngata Køg Christies gate Chg Sannergata Sang Alex. Kiellands plass AKp Falck Ytters plass FYp St. Hanshaugen StH Sofies plass Sop Bislett Bi Homansby Hby Uranienborgveien Urbv Riddervolds plass Rip Lapsetorvet Lat Observatoriegata Obsg Bryggetorget Brt

13 Busslinjer - Rutebeskrivelse Side 13 av Majorstuen - Ellingsrudåsen Variant Strekning Avstand (m) 1 Holdeplass i Valkyriegata Kirkeveien Sognsveien Store Ringvei Sognsveien Carl Kjeldsens vei Maridalsveien - Frysjaveien Kjelsåsveien snuplass Kjelsås stasjon Kjelsåsveien Grefsenveien Myrerskogveien Kjelsåsveien Nandrups vei Frennings vei Frenningfaret Årrundveien Årvollveien Trondheimsveien Nedre Kaldbakkvei Bedriftsveien Stanseveien Grorudveien Maria Dehlies vei Gransdalen Granstangen Karihaugveien Edvard Munchs vei Ellingsrudåsen T. 2 Ellingsrudåsen T Edvard Munchs vei Karihaugveien Granstangen Gransdalen Maria Dehlies vei Grorudveien Stålfjæra Bedriftsveien Nedre Kaldbakkvei Trondheimsveien Årvollveien Årrundveien Frenningfaret Frennings vei Nandrups vei Kjelsåsveien Myrerskogveien Grefsenveien Kjelsåsveien Frysjaveien Maridalsveien Carl Kjelsens vei Sognsveien Store Ringvei Sognsveien Kirkeveien Trudvangveien Harald Hårfagres vei Valkyriegata Trafikkintervaller i minutter Variant 1 Variant 2 Hverdager Lørdager Søndager Trafikeringstider (ca. tider) Variant 1 Variant 2 Hverdager 15 min: og Lørdager Søndager Kjøretider (minutter) Variant 1 Variant 2 Alle dager min: og Krav til minimums reguleringstider Variant 1 Variant 2 Avganger skal regulere minst 12% av kjøretiden fra forutgående tur. Krav til korrespondanse m.v: Linjen har ingen korrespondansekrav.

14 Busslinjer - Rutebeskrivelse Side 14 av 92 På strekningen Majorstuen-Årvoll senter skal linje 22 og hovedavgangene på linje 25 taktes med hverandre slik at det oppnås 7-8 frekvens. Gjelder for begge linjevarianter. Rutetimer/minutter samt bussbehov: Hverdager: 40t 59min, 8 busser Ekstraavganger: Det kjøres ingen faste ekstraavganger på linjen. Avvikende driftsperioder: Linjen innstilles på sommerplan 2, samt i romjulen og påskeuken. Busstype: Normalbuss. Spiserom og toaletter: Spiserom og toalett på Majorstuen og Ellingsrudåsen T.

15 Busslinjer - Rutebeskrivelse Side 15 av 92 Linjeregister: Linje 22, variant 1 Nr StoppId ToppNr Stoppested Stp Avst Akk avst T1 X-coord Y-coord Majorstuen M Marienlyst Ma Vestre Aker kirke VAk Ullevål sykehus Usy Ullevålsalleen Ua John Colletts plass JCp Eventyrveien Evv Ullevål stadion Ust Ullevål stadion Ust Yrkesskolen Ys Solvang Solv Bregneveien Brev Nordbergveien Nbgv Kongleveien Kov Nordberghjemmet Nbgh Havnabakken Havb Korsvollbakken Kbk Skibakken Skib Svensenga Sve Frysja Fry Stillatorvet Stit Kjelsås stasjon Kjs Kjelsåsalléen Kjal Grefsen stadion Gst Lyngåsveien Låsv Brannvaktveien Brav Grefsenlia Glia Lofthus Loft Årrundveien Årrv Årvoll senter Års Bjerke Bje Brobekk Brob Øvre Lunden ØLu Linderudsletta Lins Veitvet Veit Rødtvet Rødt Kalbakkstubben Kals Bredtvet Bt Tine Tine Stanseveien Stav Falch-gården Falg Stålfjæra Stål Nordlisvingen Nls Grorud stasjon Grds Stjerneblokkveien Stbv Vestre Haugen VHau Gransletta Grsl Nordre Gran NGr Edvard Munchs vei EdMv Ellingsrudåsen T ElåT

16 Busslinjer - Rutebeskrivelse Side 16 av 92 Linje 22, variant 2 Nr StoppId ToppNr Stoppested Stp Avst Akk avst T1 X-coord Y-coord Ellingsrudåsen T ElåT Edvard Munchs vei EdM Nordre Gran NGr Gransletta Grsl Vestre Haugen VHau Stjerneblokkveien Stbv Grorud st. Grds Grorudveien Grv Nordlisvingen Nls Stålfjæra Stål Christoffer Hellums vei CHv Lindab Linb Tine Tine Bredtvet Bt Kalbakkveien Kalv Rødtvet Rødt Veitvet Veit Linderudsletta Lins Øvre Lunden ØLu Brobekk Brob Bjerke Bje Årvoll senter Års Årrundveien Årrv Lofthus Loft Grefsenkollveien Gkv Brannvaktveien Brav Lyngåsveien Låsv Grefsen stadion Gst Kjelsåsalléen Kjal Kjelsås stasjon Kjs Stillatorvet Stit Svensenga Sve Korsvollbakken Kbk Korsvollbråtan Kbr Nordberghjemmet Nbgh Holsteinveien Hlsv Kongleveien Kov Nordbergveien Nbgv Bregneveien Brev Solvang Solv Yrkesskolen Ys Ullevål stadion Ust Domus Athletica DA Ullevål stadion Ust Eventyrveien Evv John Colletts plass JCp Ullevålsalleen Ua Ullevål sykehus Usy Vestre Aker kirke VAk Marienlyst Ma Majorstuen M

17 Busslinjer - Rutebeskrivelse Side 17 av Majorstuen - Karihaugen Variant Strekning Avstand (m) 1 Valkyriegata Kirkeveien Sognsveien Store Ringvei Sognsveien Carl Kjeldsens vei Maridalsveien - Frysjaveien Kjelsåsveien snuplass Kjelsås stasjono Kjelsåsveien Grefsenveien Myrerskogveien Kjelsåsveien Nandrups vei Frennings vei Frenningfaret Årrundveien Årvollveien Rødbergveien Trondheimsveien Nedre Kalbakkvei Tvetenveien Lindbergveien Jerikoveien Karihaugveien Søren Bulls vei Furuset senter Søren Bulls vei Karihaugveien Karihaugen. 2 Karihaugen Karihaugveien Søren Bulls vei Furuset senter Søren Bulls vei Karihaugveien Jerikoveien Lindebergveien Tvetenveien Nedre Kalbakkvei Tronheimsveien Rødbergveien - Årvollveien Årrundveien - Frenningfaret - Frennings vei - Nandrups vei Kjelsåsveien Myrerskogveien Grefsenveien Kjelsåsveien snuplass Kjelsås stasjon Kjelsåsveien Frysjaveien Maridalsveien Carl Kjelsens vei Sognsveien Stor Ringvei Sognsveien Kirkeveien Trudvangveien Harald Hårfagres vei Majorstuen Trafikkintervaller i minutter Variant 1 Variant 2 Hverdager 15/30 15/30 Lørdager Søndager Trafikeringstider (ca. tider) Variant 1 Variant 2 Hverdager 15 min: min: min: min: Lørdager 60 min: min: min: Søndager 60 min: min: min: min: Kjøretider (minutter) Variant 1 Variant 2 Alle dager 56/50 59/53 Krav til minimums reguleringstider Variant 1 Variant 2 Avganger skal regulere minst 15% av kjøretiden fra forutgående tur. Etter kl. 20 samt helgedager aksepteres 12%. Avganger skal regulere minst 20% av kjøretiden fra forutgående tur. Etter kl. 20 samt helgedager aksepteres 12%.

18 Busslinjer - Rutebeskrivelse Side 18 av 92 Krav til korrespondanse m.v: Furuset T: Variant 1: til linje 65, omstigningstid 3-4 minutter. Variant 2: fra linje 65, omstigningstid 3-4 minutter. Lavtrafikkperioder: Variant 1: Hverdager: 2130-slutt Lørdag: start-0930 og 1830-slutt Søndag: start-1030 og 1830-slutt Variant 2: Hverdager: 2100-slutt Lørdag: start-0900 og 1730-slutt Søndag: start-1000 og 1730-slutt Oppgitte ca. tider gjelder fra linjevariantens startpunkt. Det er ikke anledning til å utvide lavtrafikkperiodene. Rutetimer/minutter samt bussbehov: Hverdager: 136t 08 min, 15 busser Lørdager: 60t 15 min Søndager: 52t 53min Avvikende driftsperioder: I linjevariant 1 kjøres halvtimesfrekvens fra ca. kl på sommerplanene 1 og 2 samt ved jul og påske. I linjevariant 2 kjøres halvtimesfrekvens fra ca. kl på sommerplanene 1 og 2 samt ved jul og påske. Ekstraavganger: Det kjøres ingen faste ekstraavganger på linjen. Busstype: Normalbuss. Spiserom og toaletter: Spiserom og toalett på Furuset T og Majorstuen Toalett på Karihaugen Linjeregister: Linje 25, variant 1 Nr StoppId ToppNr Stoppested Stp Avst Akk avst T1 T2 X-coord Y-coord Majorstuen M Marienlyst Ma Vestre Aker kirke VAk Ullevål sykehus Usy Ullevålsalleen Ua John Colletts plass JCp Eventyrveien Evv

19 Busslinjer - Rutebeskrivelse Side 19 av Ullevål stadion Ust Ullevål stadion Ust Yrkesskolen Ys Solvang Solv Bregneveien Brev Nordbergveien Nbgv Kongleveien Kov Nordberghjemmet Nbgh Havnabakken Havb Korsvollbakken Kbk Skibakken Skib Svensenga Sve Frysja Fry Stillatorvet Stit Kjelsås stasjon Kjs Kjelsåsalléen Kjal Grefsen stadion Gst Lyngåsveien Låsv Brannvaktveien Brav Grefsenlia Glia Lofthus Loft Årrundveien Årrv Årvoll senter Års Årvollveien Årv Stig Stig Tonsenhagen torg Tot Tonsenhagen To Kolåsbakken Kobk Linderud senter Linr Veitvet Veit Rødtvet Rødt Kalbakkstubben Kals Bredtvet Bt Nedre Kalbakkvei NKv Alfasetveien Alfv Alfaset gravlund Alfg Trosterudkrysset Trok Skjønhaug Sh Lindeberg sykehjem Libs Lindeberg T LibT Jeriko skole Jes Furuset skole Fusk Furuset T FurT Folkvangveien Folv Karihaugen Kah

20 Busslinjer - Rutebeskrivelse Side 20 av 92 Linje 25, variant 2 Nr StoppId ToppNr Stoppested Stp Avst Akk avst T1 T2 X-coord Y-coord Karihaugen Kah Folkvangveien Folv Furuset T FurT Furuset skole Fusk Jeriko skole Jes Lindeberg T LibT Lindeberg sykehjem Libs Skjønhaug Sh Trosterudkrysset Trok Kjelsrud Kjer Alfaset gravlund Alfg Alfasetveien Alfv Nedre Kalbakkvei NKv Bredtvet Bt Kalbakkveien Kalv Rødtvet Rødt Veitvet Veit Linderudsletta Lins Kolåsbakken Kobk Tonsenhagen To Tonsenhagen torg Tot Stig Stig Årvollveien Årv Årrundveien Årrv Lofthus Loft Grefsenkollveien Gkv Brannvaktveien Brav Lyngåsveien Låsv Grefsen stadion Gst Kjelsåsalléen Kjal Kjelsås stasjon Kjs Stillatorvet Stit Svensenga Sve Korsvollbakken Kbk Korsvollbråtan Kbr Nordberghjemmet Nbgh Holsteinveien Hlsv Kongleveien Kov Nordbergveien Nbgv Bregneveien Brev Solvang Solv Yrkesskolen Ys Ullevål stadion Ust Domus Athletica DA Ullevål stadion Ust Eventyrveien Evv John Colletts plass JCp Ullevålsalleen Ua Ullevål sykehus Usy Vestre Aker kirke VAk Marienlyst Ma Majorstuen M