Busslinjer - Rutebeskrivelse Side 1 av 92. Rutebeskrivelse. Vedlegg 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Busslinjer - Rutebeskrivelse Side 1 av 92. Rutebeskrivelse. Vedlegg 3"

Transkript

1 Busslinjer - Rutebeskrivelse Side 1 av 92 Rutebeskrivelse Vedlegg 3 Innholdsfortegnelse 1. Generelt om rutebeskrivelse Tidtabell Forklaring til linjevise trafikkdata Andre krav Innlevering av driftsvognplan og tidtabell Trafikkdata Skøyen - Galgeberg Aker brygge - Helsfyr Majorstuen - Ellingsrudåsen Majorstuen - Karihaugen Tåsen - Ekeberg hageby Helsfyr Nydalen T Kjelsås Aker brygge Morgenbuss Majorstuen Morgenbuss Vestli Morgenbuss Bjørndal Morgenbuss Karihaugen Morgenbuss Holmlia Morgenbuss Sentrum Wessels plass Bygdøy Wessels plass Østerås o/røa Wessels plass Voksen skog o/røa Wessels plass Ullerntoppen o/slemdal Eidsvoll plass Korsvoll o/bjølsen Jernbanetorget Korsvoll o/ullevål Wessels plass Romsås o/tonsenhagen Wessel plass Vestli o/økern Majorstuen Kjelsås o/torshov Wessels plass Karihaugen o/tveita Stortinget Lambertseter o/oppsal Stortinget Oppsal o/lambertseter Stortinget Bjørndal o/ekeberg Stortinget Homlia o/ljabru Nationaltheatret Tårnåsen o/prinsdal

2 Busslinjer - Rutebeskrivelse Side 2 av Generelt om rutebeskrivelse 1.1 Tidtabell For utarbeidelse av tidtabeller skal opplysningene i den enkelte linjes trafikkdata legges til grunn. Trafikkdataene gir de nødvendige opplysninger for å sette opp en tidtabell. Det er utarbeidet et forslag til tidtabeller, som viser løsningsforslag som oppfyller disse kriteriene. Forslag til tidtabeller er et veiledende dokument som er tilgjengelig på tilbudsnettsidene. Det er mulig for anbyder å bestemme linjens rutetider så lenge dette ikke bryter med de definerte bindinger, for eksempel bestemte korrespondanser, kjøretider og krav til reguleringstider. Oppdragsgiver krever videre at den enkelte linjes rutetider skal være på faste minuttall innenfor linjens forskjellige rutefrekvenser, kjøretider og trasevarianter. Det er ikke anledning til å redusere antall avganger i forhold til de opplysninger som fremkommer i Ruteplanen. 1.2 Forklaring til linjevise trafikkdata Linjene beskrives enkeltvis i tabell med trasé, avstander, kjøretider, trafikkeringstider, ruteintervaller samt krav til minimums reguleringstid. Etter tabellen følger informasjon om andre linjespesifikke forhold. Variant Strekning Avstand (m) Trasévariantens nr. Trasebeskrivelse gate for gate Trafikkintervaller i minutter Dagtype Trafikkeringstider (ca. tider) Dagtype Kjøretider (minutter) Dagtype Krav til minimums reguleringstider Variant nr Antall minutter mellom avgangene (rutefrekvens). Variant nr Trasevariantens lengde Angivelse av ca. tidsrom (f.o.m. t.o.m.) den enkelte linjevariant trafikkeres, og med angivelse av ruteintervaller. Oppgitt tidspunkt er fra linjevariantens startpunkt. Variant nr Linjevariantens kjøretid i rute. Kjøretider kan oppgis som normaltrafikk kjøretid og lavtrafikk kjøretid. Det er ikke anledning til å utvide lavtrafikkperiodene. Variant nr Med minimums reguleringstid menes det antall minutter buss og fører minst skal ha til rådighet på endeholdepassen før det settes opp til ny tur. Minimum reguleringstid kan oppgis i % av forrige turs kjøretid, eller i minutter. Ved posisjonskjøring fra garasje til startpunkt kreves ikke reguleringstid, ellers kreves det også reguleringstid for posisjonskjøring før påfølgende tur i rute.

3 Busslinjer - Rutebeskrivelse Side 3 av 92 Rutetimer Rutetimer defineres som sum tid som medgår til å kjøre alle avganger. Reguleringstid inngår ikke i rutetimetallet. Oppgitt rutetimetall tilsvarer kjøreopplegget for den enkelte linje i forslag til tidtabeller. Angitt bussbehov tilsvarer høyeste bussbehov ut fra vedlagte tidtabell kjøreplan på den aktuelle linjen isolert, med mindre annet er oppgitt. Operatørens egne bussdisponeringer kan endre behovet. Ekstraavganger Dersom det kjøres avganger på linjen ut over normal frekvens angitt under trafikkintervaller, opplyses dette her. Driftsperioder Dersom det er større endringer i kjørevolum i perioder av året opplyses dette her. Krav til busstype Oversikt over avganger som skal kjøres med busser av kategori A eller B beskrives her. Det vises til vedlegg 2, "Oppdragbeskrivelsen", for beskrivelse av den enkelte busstype/busskategori. Spiserom og toaletter Tilgjengelig fasiliteter opplyses her. Forklaring til linjeregisterets innhold Stoppid: Nummerering i Oppdragsgivers interne rutedatabase. Toppnr: Nummerering i Trafikantens rutedatabase. Stoppested: Det offisielle navn på linjevariantens enkelte stoppested. Stp: Oppdragsgivers interne stoppestedsforkortelser. Disse skal brukes av operatør ved oversendelse av vognløpsplaner m.v. til oppdragsiver. Avst: Avstand i meter mellom de enkelte stoppesteder. Akk avst: Akkumulert avstand på linjen mellom stoppesteder. T1: Kjøretidsvariant 1 (normaltrafikk). T2: Kjøretidsvariant 2 (lavtrafikk). 1.3 Andre krav Tilleggstid på linjens startpunkt For alle linjer og turvarianter gjelder at før en ny tur startes skal det avsettes særskilt i vognløpsplanen (1. minutt) for eventuell pålogging av bussens it-systemer samt for ekspedering av kunder. Dette for å sikre at den enkelte tur avgår fra startpunket på oppsatt avgangstid. Etter posisjonskjøring (direktekjøring fra garasje eller annet sted) skal det tillegges 2 minutter før ny tur startes for pålogging av bussens it-systemer samt for ekspedering av kunder. I de øvrige tilfeller skal det tillegges minst 1. minutt for fremkjøring og ekspedering. De angitte minuttall skal tillegges tomkjøringstid og definert reguleringstid Føreravløsning Føreravløsninger tillates bare på linjevariantenes endepunkter.

4 Busslinjer - Rutebeskrivelse Side 4 av Tomkjøringslenker i forkant av kjøring i rute Tomkjøringslenker / tider som Operatøren definerer og benytter i egne vognløpsplaner skal dimensjoneres i henhold til en gjennomsnittlig trafikksituasjon på den aktuelle strekningen. Det vil som regel bety at tomkjøringer under rushtidene vil være lengre i tid enn tilsvarende på dagtid/kveld/helg. 1.4 Innlevering av driftsvognplan og tidtabell Operatøren skal innlevere en nøyaktig beskrivelse av det enkelte vognløp vedlagt anbudet, samt senere ved hver enkelt ruteendring. Beskrivelsen skal minst inneholde vognløpsnummer, avgangstider fra startholdeplass, ankomsttid til sluttholdeplass samt tomkjøringslenker med tider. Angivelse av vognløpsnummer skal etterfølges av betegnelse av busstype (ledd, boggi, normal). Videre skal anbudet inneholde en tidtabell pr. linje og dagtype ut fra samme mal som i vedlegget forslag til tidtabell. Navn og forkortelser på stoppesteder som brukes i vognplanen skal være de samme som oppgis i linjeregistrene. Eksempel på vognplan: Dagtype Mandag-fredag Gyldighetsperiode F.o.m. xx.xx.08 Vognløp nr: 01 (busstype) Linje Fra Til Reguleringstid Starttid Ankomsttid Tom Garasje (navn) Bjd 06:00 06:10 22 Elå M 0 06:12 07:04 22 M Elå 11 07:15 08:04 22 Elå M 8 08:12 09:04 Tom M Garasje 0 09:04 09:25 Driftsvognplan skal leveres elektronisk på et standardformat (excel, word), alternativt kan Hastusformat benyttes.

5 Busslinjer - Rutebeskrivelse Side 5 av Trafikkdata Skøyen - Galgeberg Variant Strekning Avstand (m) 1 Skøyen st. Drammensveien Bygdøy allé Thomas Heftyes gate Kirkeveien Kierschovs gate Arendalsgata Bentsebrugata Hegermanns gate Ole Bulls gate Christian Michelsens gate Finnmarksgata Kjølberggata Åkebergveien Jordalgata. 2 Jordalgata Åkebergveien Kjølberggata Finnmarkgata Christian Michelsens gate Ole Bulls gate Hegermanns gate Bentsebrugata Arendalsgata Kierschovs gate Kirkeveien Thomas Heftyes gate Bygdøy allé Drammensveien Skøyen st Trafikkintervaller i minutter Variant 1 Variant 2 Hverdager 5 / 7-8 / 10 / 15 5 / 7-8 / 10 / 15 Lørdager 15 / 7-8 / / 7-8 / 10 Søndager 15 / / 10 Trafikeringstider (ca. tider) Variant 1 Variant 2 Hverdager 15 min: min: /8 min: min: min: min: Lørdager 15 min : /8 min: min: min: Søndager 15. min: min min min: min: /8 min: min: min: min: min: /8 min: min: min: min: min min Kjøretider (minutter) Variant 1 Variant 2 Alle dager 32/28 32/29

6 Busslinjer - Rutebeskrivelse Side 6 av 92 Krav til minimums reguleringstider Variant 1 Variant 2 Avganger fra Skøs f.o.m. kl t.o.m og fra t.o.m skal regulere minst 25% av kjøretiden fra forutgående tur. For øvrig gjelder 20% regulering. Avganger fra Jor f.o.m. kl t.o.m og fra t.o.m skal regulere minst 25% av kjøretiden fra forutgående tur. For øvrig gjelder 20% regulering. Krav til korrespondanse m.v: Carl Berners plass: I de perioder linjene 20 og 21 kjøres med 10 og 15. minutters frekvens skal det etterstrebes at avgangstidene fra Carl Berners plass er på samme minuttall for busser i samme retning. Lavtrafikkperioder: Variant 1: Hverdager: start-0635 og 2230-slutt Lørdag: start-0950 og 2230-slutt Søndag: start-1020 og 2230-slutt Variant 2: Hverdager: start-0610 og 2145-slutt Lørdag: start-0900 og 2145-slutt Søndag: start-1000 og 2145-slutt Oppgitte ca. tider gjelder fra linjevariantens startpunkt. Det er ikke anledning til å utvide lavtrafikkperiodene. Rutetimer/minutter samt bussbehov: Hverdager: 151t 08 min, 18 busser Lørdag: 108t 00min Søndag: 90t 18min Ekstraavganger: Det kjøres ingen faste ekstraavganger på linjen. Driftsperioder: Normalplanen kjøres hele året med følgende unntak: Sommerplan 1 (2 uker før og etter juli mnd): Følgende prinsipp følges med utgangspunkt i normalplanen: Hverdager: 5 frekvens erstattes med 7/8, 7/8 frekvens erstattes med 10, 10 frekvens erstattes med 15. Lørdager og søndager: Det kjøres 15 frekvens hele driftsdøgnet.

7 Busslinjer - Rutebeskrivelse Side 7 av 92 Sommerpl 2, (5 ukers periode i juli-august) samt romjul og påske, gjøres følgende innskrenkninger: Hverdager: Normalplanen kjøres fra driftsdøgnets start og til ca. kl Deretter 10 frekvens frem til det tidspunkt kvartersfrekvensen begynner. Lørdager og søndager: Det kjøres 15 frekvens hele driftsdøgnet. Busstype: Leddbuss Spiserom og toaletter: Jordal: Spiserom og toaletter. Annen informasjon: I løpet av kontraktsperioden kan østlige endepunkter på linje 20 og 21 bli byttet om og forlenget til Brynseng hhv. Kværner. Linjeregister: Linje 20, variant 1 Nr StoppId ToppNr Stoppested Stp Avst Akk avst T1 T2 X-coord Y-coord Skøyen stasjon Skøs Thune Thu Olav Kyrres plass OKp Odins gate Odg Frogner plass Fp Vigelandsparken Vige Frogner stadion Fst Majorstuen M Marienlyst Ma Vestre Aker kirke VAk Ullevål sykehus Usy Fayes gate Fayg Sagene S Arendalsgata Arg Torshov Th Torshovparken Thp Lilleborg kirke Lilk Københavngata Køg Carl Berners plass CBp Helgesens gate Hg Munchmuseet Mun c Tøyen Tøy Kjølberggata Kjøg Galgeberg Ga

8 Busslinjer - Rutebeskrivelse Side 8 av 92 Linje 20, variant 2 Nr StoppId ToppNr Stoppested Stp Avst Akk avst T1 T2 X-coord Y-coord Galgeberg Ga Kjølberggata Kjøg Tøyen Tøy Munchmuseet Munc Helgesens gate Hg Carl Berners plass CBp Københavngata Køg Lilleborg kirke Lilk Torshovparken Thp Torshov Th Arendalsgata Arg Sagene S Fayes gate Fayg Ullevål sykehus Usy Vestre Aker kirke VAk Marienlyst Ma Majorstuen M Frogner stadion Fst Vigelandsparken Vige Frogner plass Fp Odins gate Odg Olav Kyrres plass OKp Thune Thu Skøyen stasjon Skøs

9 Busslinjer - Rutebeskrivelse Side 9 av Aker brygge - Helsfyr Variant Strekning Avstand (m) 1 Snuplass ved Tjuvholmen Munkedamsveien Parkveien Observatoriegata Frognerveien Skovveien Camilla Colletts vei Josefines gate Louises gate Sofies gate Waldemar Thranes gate Sannergata - Fagerheimgata - Christian Michelsens gate Grenseveien Helsfyr T 2 Helsfyr T Grenseveien Christian Michelsens gate Fagerheimgata Sannergata Waldemar Thranes gate Sofies gate Louises gate Josefines gate Camilla Colletts vei Skovveien Frognerveien Observatoriegata Parkveien Munkedamsveien snuplass ved Tjuvholmen Trafikkintervaller i minutter Variant 1 Variant 2 Hverdager 15/6/10/6/10/15 15/6/10/6/10/15 Lørdager 30/15/10/15 30/15/10/15 Søndager 30/15/10/15 30/15/10/15 Trafikeringstider (ca. tider) Variant 1 Variant 2 Hverdager 15 min: min: min: min: min: min: Lørdager 30 min: min : min: min: Søndager 30. min: min: min min min: min: min: min: min: min: min: min : min: min: min: min: min min Kjøretider (minutter) Variant 1 Variant 2 Alle dager 29/23 29/23 Krav til minimums reguleringstider Variant 1 Variant 2 Avganger skal regulere minst 20% av kjøretiden fra forutgående tur. Under lavtrafikkperioder samt helegdager gjelder 12% regulering.

10 Busslinjer - Rutebeskrivelse Side 10 av 92 Krav til korrespondanse m.v: Carl Berners plass: I de perioder linjene 20 og 21 kjøres med 10 og 15. minutters frekvens skal det etterstrebes at avgangstidene fra Carl Berners plass er på samme minuttall for busser i samme retning. Lavtrafikkperioder: Variant 1: Hverdager: start-0630 og 2130-slutt Lørdag: start-0945 og 2130-slutt Søndag: start-1015 og 2130-slutt Variant 2: Hverdager: start-0615 og 2100-slutt Lørdag: start-0900 og 2100-slutt Søndag: start-1000 og 2100-slutt Oppgitte ca. tider gjelder fra linjevariantens startpunkt. Det er ikke anledning til å utvide lavtrafikkperiodene. Rutetimer/minutter samt bussbehov: Hverdager: 119t 17min, 15 busser Lørdag: 78t 21min Søndag: 75t 33min Ekstraavganger: Det kjøres ingen planlagte ekstraavganger. Ved større arrangementer på Bislet stadion er Operatøren pliktig til å tilsette ekstraavganger. Driftsperioder: Variant 1: På sommerplan 1 og 2, samt i romjulen og påsken, kjøres 10 frekvens i de perioder normalplanen har 5 og 7/8 frekvens. På lørdager og søndager kjøres 15. minutters rute i disse periodene. Busstype: Normalbuss Spiserom og toaletter: Helsfyr: spiserom og toaletter. Bryggetorget: toalett. Annen informasjon: I løpet av kontraktsperioden kan østlige endepunkter på linje 20 og 21 bli byttet om og forlenget til Brynseng hhv. Kværner.

11 Busslinjer - Rutebeskrivelse Side 11 av 92 Linjeregister: Linje 21, variant 1 Nr StoppId ToppNr Stoppested Stp Avst Akk avst T1 T2 X-coord Y-coord Bryggetorget Brt Observatoriegata Obsg Lapsetorvet Lat Riddervolds plass Rip Uranienborgveien Urbv Homansby Hby Bislett Bi Sofies plass Sop St. Hanshaugen StH Falck Ytters plass FYp Alex. Kiellands plass AKp Sannergata Sang Fagerheimgata Fag Københavngata Køg Carl Berners plass CBp Fougners vei Fouv Einars vei Einv Hasle Has St. Jørgens vei StJv Lillebergsvingen Lisv Valle Va Fyrstikktorget Fyrt Helsfyr T Hf

12 Busslinjer - Rutebeskrivelse Side 12 av 92 Linje 21, variant 2 Nr StoppId ToppNr Stoppested Stp Avst Akk avst T1 T2 X-coord Y-coord Helsfyr T Hf Grensesvingen Grsv Valle Va Lillebergsvingen Lisv St. Jørgens vei StJv Hasle Has Einars vei Einv Fougners vei Fouv Hekkveien Hekv Carl Berners plass CBp Københavngata Køg Christies gate Chg Sannergata Sang Alex. Kiellands plass AKp Falck Ytters plass FYp St. Hanshaugen StH Sofies plass Sop Bislett Bi Homansby Hby Uranienborgveien Urbv Riddervolds plass Rip Lapsetorvet Lat Observatoriegata Obsg Bryggetorget Brt

13 Busslinjer - Rutebeskrivelse Side 13 av Majorstuen - Ellingsrudåsen Variant Strekning Avstand (m) 1 Holdeplass i Valkyriegata Kirkeveien Sognsveien Store Ringvei Sognsveien Carl Kjeldsens vei Maridalsveien - Frysjaveien Kjelsåsveien snuplass Kjelsås stasjon Kjelsåsveien Grefsenveien Myrerskogveien Kjelsåsveien Nandrups vei Frennings vei Frenningfaret Årrundveien Årvollveien Trondheimsveien Nedre Kaldbakkvei Bedriftsveien Stanseveien Grorudveien Maria Dehlies vei Gransdalen Granstangen Karihaugveien Edvard Munchs vei Ellingsrudåsen T. 2 Ellingsrudåsen T Edvard Munchs vei Karihaugveien Granstangen Gransdalen Maria Dehlies vei Grorudveien Stålfjæra Bedriftsveien Nedre Kaldbakkvei Trondheimsveien Årvollveien Årrundveien Frenningfaret Frennings vei Nandrups vei Kjelsåsveien Myrerskogveien Grefsenveien Kjelsåsveien Frysjaveien Maridalsveien Carl Kjelsens vei Sognsveien Store Ringvei Sognsveien Kirkeveien Trudvangveien Harald Hårfagres vei Valkyriegata Trafikkintervaller i minutter Variant 1 Variant 2 Hverdager Lørdager Søndager Trafikeringstider (ca. tider) Variant 1 Variant 2 Hverdager 15 min: og Lørdager Søndager Kjøretider (minutter) Variant 1 Variant 2 Alle dager min: og Krav til minimums reguleringstider Variant 1 Variant 2 Avganger skal regulere minst 12% av kjøretiden fra forutgående tur. Krav til korrespondanse m.v: Linjen har ingen korrespondansekrav.

14 Busslinjer - Rutebeskrivelse Side 14 av 92 På strekningen Majorstuen-Årvoll senter skal linje 22 og hovedavgangene på linje 25 taktes med hverandre slik at det oppnås 7-8 frekvens. Gjelder for begge linjevarianter. Rutetimer/minutter samt bussbehov: Hverdager: 40t 59min, 8 busser Ekstraavganger: Det kjøres ingen faste ekstraavganger på linjen. Avvikende driftsperioder: Linjen innstilles på sommerplan 2, samt i romjulen og påskeuken. Busstype: Normalbuss. Spiserom og toaletter: Spiserom og toalett på Majorstuen og Ellingsrudåsen T.

15 Busslinjer - Rutebeskrivelse Side 15 av 92 Linjeregister: Linje 22, variant 1 Nr StoppId ToppNr Stoppested Stp Avst Akk avst T1 X-coord Y-coord Majorstuen M Marienlyst Ma Vestre Aker kirke VAk Ullevål sykehus Usy Ullevålsalleen Ua John Colletts plass JCp Eventyrveien Evv Ullevål stadion Ust Ullevål stadion Ust Yrkesskolen Ys Solvang Solv Bregneveien Brev Nordbergveien Nbgv Kongleveien Kov Nordberghjemmet Nbgh Havnabakken Havb Korsvollbakken Kbk Skibakken Skib Svensenga Sve Frysja Fry Stillatorvet Stit Kjelsås stasjon Kjs Kjelsåsalléen Kjal Grefsen stadion Gst Lyngåsveien Låsv Brannvaktveien Brav Grefsenlia Glia Lofthus Loft Årrundveien Årrv Årvoll senter Års Bjerke Bje Brobekk Brob Øvre Lunden ØLu Linderudsletta Lins Veitvet Veit Rødtvet Rødt Kalbakkstubben Kals Bredtvet Bt Tine Tine Stanseveien Stav Falch-gården Falg Stålfjæra Stål Nordlisvingen Nls Grorud stasjon Grds Stjerneblokkveien Stbv Vestre Haugen VHau Gransletta Grsl Nordre Gran NGr Edvard Munchs vei EdMv Ellingsrudåsen T ElåT

16 Busslinjer - Rutebeskrivelse Side 16 av 92 Linje 22, variant 2 Nr StoppId ToppNr Stoppested Stp Avst Akk avst T1 X-coord Y-coord Ellingsrudåsen T ElåT Edvard Munchs vei EdM Nordre Gran NGr Gransletta Grsl Vestre Haugen VHau Stjerneblokkveien Stbv Grorud st. Grds Grorudveien Grv Nordlisvingen Nls Stålfjæra Stål Christoffer Hellums vei CHv Lindab Linb Tine Tine Bredtvet Bt Kalbakkveien Kalv Rødtvet Rødt Veitvet Veit Linderudsletta Lins Øvre Lunden ØLu Brobekk Brob Bjerke Bje Årvoll senter Års Årrundveien Årrv Lofthus Loft Grefsenkollveien Gkv Brannvaktveien Brav Lyngåsveien Låsv Grefsen stadion Gst Kjelsåsalléen Kjal Kjelsås stasjon Kjs Stillatorvet Stit Svensenga Sve Korsvollbakken Kbk Korsvollbråtan Kbr Nordberghjemmet Nbgh Holsteinveien Hlsv Kongleveien Kov Nordbergveien Nbgv Bregneveien Brev Solvang Solv Yrkesskolen Ys Ullevål stadion Ust Domus Athletica DA Ullevål stadion Ust Eventyrveien Evv John Colletts plass JCp Ullevålsalleen Ua Ullevål sykehus Usy Vestre Aker kirke VAk Marienlyst Ma Majorstuen M

17 Busslinjer - Rutebeskrivelse Side 17 av Majorstuen - Karihaugen Variant Strekning Avstand (m) 1 Valkyriegata Kirkeveien Sognsveien Store Ringvei Sognsveien Carl Kjeldsens vei Maridalsveien - Frysjaveien Kjelsåsveien snuplass Kjelsås stasjono Kjelsåsveien Grefsenveien Myrerskogveien Kjelsåsveien Nandrups vei Frennings vei Frenningfaret Årrundveien Årvollveien Rødbergveien Trondheimsveien Nedre Kalbakkvei Tvetenveien Lindbergveien Jerikoveien Karihaugveien Søren Bulls vei Furuset senter Søren Bulls vei Karihaugveien Karihaugen. 2 Karihaugen Karihaugveien Søren Bulls vei Furuset senter Søren Bulls vei Karihaugveien Jerikoveien Lindebergveien Tvetenveien Nedre Kalbakkvei Tronheimsveien Rødbergveien - Årvollveien Årrundveien - Frenningfaret - Frennings vei - Nandrups vei Kjelsåsveien Myrerskogveien Grefsenveien Kjelsåsveien snuplass Kjelsås stasjon Kjelsåsveien Frysjaveien Maridalsveien Carl Kjelsens vei Sognsveien Stor Ringvei Sognsveien Kirkeveien Trudvangveien Harald Hårfagres vei Majorstuen Trafikkintervaller i minutter Variant 1 Variant 2 Hverdager 15/30 15/30 Lørdager Søndager Trafikeringstider (ca. tider) Variant 1 Variant 2 Hverdager 15 min: min: min: min: Lørdager 60 min: min: min: Søndager 60 min: min: min: min: Kjøretider (minutter) Variant 1 Variant 2 Alle dager 56/50 59/53 Krav til minimums reguleringstider Variant 1 Variant 2 Avganger skal regulere minst 15% av kjøretiden fra forutgående tur. Etter kl. 20 samt helgedager aksepteres 12%. Avganger skal regulere minst 20% av kjøretiden fra forutgående tur. Etter kl. 20 samt helgedager aksepteres 12%.

18 Busslinjer - Rutebeskrivelse Side 18 av 92 Krav til korrespondanse m.v: Furuset T: Variant 1: til linje 65, omstigningstid 3-4 minutter. Variant 2: fra linje 65, omstigningstid 3-4 minutter. Lavtrafikkperioder: Variant 1: Hverdager: 2130-slutt Lørdag: start-0930 og 1830-slutt Søndag: start-1030 og 1830-slutt Variant 2: Hverdager: 2100-slutt Lørdag: start-0900 og 1730-slutt Søndag: start-1000 og 1730-slutt Oppgitte ca. tider gjelder fra linjevariantens startpunkt. Det er ikke anledning til å utvide lavtrafikkperiodene. Rutetimer/minutter samt bussbehov: Hverdager: 136t 08 min, 15 busser Lørdager: 60t 15 min Søndager: 52t 53min Avvikende driftsperioder: I linjevariant 1 kjøres halvtimesfrekvens fra ca. kl på sommerplanene 1 og 2 samt ved jul og påske. I linjevariant 2 kjøres halvtimesfrekvens fra ca. kl på sommerplanene 1 og 2 samt ved jul og påske. Ekstraavganger: Det kjøres ingen faste ekstraavganger på linjen. Busstype: Normalbuss. Spiserom og toaletter: Spiserom og toalett på Furuset T og Majorstuen Toalett på Karihaugen Linjeregister: Linje 25, variant 1 Nr StoppId ToppNr Stoppested Stp Avst Akk avst T1 T2 X-coord Y-coord Majorstuen M Marienlyst Ma Vestre Aker kirke VAk Ullevål sykehus Usy Ullevålsalleen Ua John Colletts plass JCp Eventyrveien Evv

19 Busslinjer - Rutebeskrivelse Side 19 av Ullevål stadion Ust Ullevål stadion Ust Yrkesskolen Ys Solvang Solv Bregneveien Brev Nordbergveien Nbgv Kongleveien Kov Nordberghjemmet Nbgh Havnabakken Havb Korsvollbakken Kbk Skibakken Skib Svensenga Sve Frysja Fry Stillatorvet Stit Kjelsås stasjon Kjs Kjelsåsalléen Kjal Grefsen stadion Gst Lyngåsveien Låsv Brannvaktveien Brav Grefsenlia Glia Lofthus Loft Årrundveien Årrv Årvoll senter Års Årvollveien Årv Stig Stig Tonsenhagen torg Tot Tonsenhagen To Kolåsbakken Kobk Linderud senter Linr Veitvet Veit Rødtvet Rødt Kalbakkstubben Kals Bredtvet Bt Nedre Kalbakkvei NKv Alfasetveien Alfv Alfaset gravlund Alfg Trosterudkrysset Trok Skjønhaug Sh Lindeberg sykehjem Libs Lindeberg T LibT Jeriko skole Jes Furuset skole Fusk Furuset T FurT Folkvangveien Folv Karihaugen Kah

20 Busslinjer - Rutebeskrivelse Side 20 av 92 Linje 25, variant 2 Nr StoppId ToppNr Stoppested Stp Avst Akk avst T1 T2 X-coord Y-coord Karihaugen Kah Folkvangveien Folv Furuset T FurT Furuset skole Fusk Jeriko skole Jes Lindeberg T LibT Lindeberg sykehjem Libs Skjønhaug Sh Trosterudkrysset Trok Kjelsrud Kjer Alfaset gravlund Alfg Alfasetveien Alfv Nedre Kalbakkvei NKv Bredtvet Bt Kalbakkveien Kalv Rødtvet Rødt Veitvet Veit Linderudsletta Lins Kolåsbakken Kobk Tonsenhagen To Tonsenhagen torg Tot Stig Stig Årvollveien Årv Årrundveien Årrv Lofthus Loft Grefsenkollveien Gkv Brannvaktveien Brav Lyngåsveien Låsv Grefsen stadion Gst Kjelsåsalléen Kjal Kjelsås stasjon Kjs Stillatorvet Stit Svensenga Sve Korsvollbakken Kbk Korsvollbråtan Kbr Nordberghjemmet Nbgh Holsteinveien Hlsv Kongleveien Kov Nordbergveien Nbgv Bregneveien Brev Solvang Solv Yrkesskolen Ys Ullevål stadion Ust Domus Athletica DA Ullevål stadion Ust Eventyrveien Evv John Colletts plass JCp Ullevålsalleen Ua Ullevål sykehus Usy Vestre Aker kirke VAk Marienlyst Ma Majorstuen M

Busstjenester Oslo syd 2010. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Busstjenester Oslo syd 2010. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Busstjenester Oslo syd 2010 Vedlegg 3 Rutebeskrivelse versjon 1.0 Innholdsfortegnelse 1. Generelt om rutebeskrivelsen --------------------------------------------------------------- 2 1.1 Tidtabell --------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

22 Ellingsrudåsen. 22 Majorstuen. Ellingsrudåsen. Majorstuen. Mandag - fredag. Mandag - fredag. Stoppesteder og kjøretider i minutter:

22 Ellingsrudåsen. 22 Majorstuen. Ellingsrudåsen. Majorstuen. Mandag - fredag. Mandag - fredag. Stoppesteder og kjøretider i minutter: 22 Ellingsrudåsen 22 Ellingsrudåsen Ullevål sykehus Kongleveien Bjerke Bredtvet Grorud stasjon Første 0609x 0613x 0617x 0624x 0632x 0641x 0648x 0652x 0659x fra kl. 0624x 0628x 0632x 0639x 0647x 0656x 0703x

Detaljer

Forslag til tidtabeller

Forslag til tidtabeller Forslag til tidtabeller Tilbudspakke Sentrum : linjene 20 21 34 37-54, samt natt- og morgenlinjer Tilbudspakke 25 : linjene 22-25. Linje 20 Skøyen - Galgeberg Skøs OKp Fp M Usy S Th Lilk CBp Tøy Ga 0531

Detaljer

Rutetabeller gyldig fra 9. oktober 2016 inntil videre

Rutetabeller gyldig fra 9. oktober 2016 inntil videre Rutetabeller gyldig fra 9. oktober 2016 inntil videre 1 20 Skøyen - Galgeberg 21 Aker brygge - 22 Majorstuen - Ellingsrudåsen T 23 Lysaker - Simensbråten 24 Fornebu vest - Brynseng T 25 Majorstuen - Lørenskog

Detaljer

Østerås Jernbanetorget Lørenskog sentrum. Lørenskog sentrum. Jernbanetorget Østerås. Natt til lørdag og natt til søndag

Østerås Jernbanetorget Lørenskog sentrum. Lørenskog sentrum. Jernbanetorget Østerås. Natt til lørdag og natt til søndag N2 Østerås Lørenskog sentrum N2 Lørenskog sentrum Østerås Østerås T Røa T Smestad Majorstuen Prof. Aschehougs plass T Helsfyr T Tveita Skjønhaug Karihaugen 0100 0108 0115 0119 0133 0138 0130 0138 0145

Detaljer

31 Fornebu Jernbanetorget Tonsenhagen Grorud 37 Nydalen Sagene Jernbanetorget Helsfyr 54 Kjelsås Bjølsen Ila Jernbanetorget 63 Grorud T Romsås ring

31 Fornebu Jernbanetorget Tonsenhagen Grorud 37 Nydalen Sagene Jernbanetorget Helsfyr 54 Kjelsås Bjølsen Ila Jernbanetorget 63 Grorud T Romsås ring Morgenbusslinjene For dem som skal opp grytidlig, har Ruter et system med morgenbusslinjer som kjører i timen før trikk og T-bane begynner å gå. Morgenbussen består av 11 linjer i nummerserien 102 119,

Detaljer

20 Skøyen. Galgeberg. Lørdag Mandag fredag. Har du mistet eller glemt igjen noe? 4 Gjelder fra 16.8.2015 Buss indre Oslo

20 Skøyen. Galgeberg. Lørdag Mandag fredag. Har du mistet eller glemt igjen noe? 4 Gjelder fra 16.8.2015 Buss indre Oslo 20 Skøyen Galgeberg Mandag fredag Skøyen stasjon Majorstuen Ullevål sykehus Torshov Første 0531 0534 0540 0543 0546 0549 0553 0557 0559 avganger 0546 0549 0555 0558 0601 0604 0608 0612 0614 0601 0604 0610

Detaljer

22 Ellingsrudåsen. 22 Majorstuen. Ellingsrudåsen. Majorstuen. Mandag - fredag. Mandag - fredag. Stoppesteder og kjøretider i minutter:

22 Ellingsrudåsen. 22 Majorstuen. Ellingsrudåsen. Majorstuen. Mandag - fredag. Mandag - fredag. Stoppesteder og kjøretider i minutter: 22 Majorstuen Ellingsrudåsen 22 Ellingsrudåsen Majorstuen Majorstuen Ullevål sykehus Ullevål stadion Kongleveien Kjelsås stasjon Bjerke Bredtvet Første 0609x 0613x 0617x 0624x 0632x 0641x 0648x 0652x 0659x

Detaljer

23 Lysaker. Simensbråten. Lørdag. Mandag fredag. Søndag

23 Lysaker. Simensbråten. Lørdag. Mandag fredag. Søndag 23 Lysaker Simensbråten Lysakerlokket Lilleaker Radiumhospitalet Ullevål stadion Nydalen stasjon Storo Økern T Brynseng T Ryen T 0540 0546 0549 0552 0557 0601 0603 0608 0612 0615 0617 0600 0606 0609 0612

Detaljer

Morgenbusslinjene. Hjem med Nattbussen. Inngang foran? Buss hele døgnet

Morgenbusslinjene. Hjem med Nattbussen. Inngang foran? Buss hele døgnet Hjem med Nattbussen Våre nattbusser står klare til å bringe deg hjem igjen etter en "tur på byen" natt til lørdag og natt til søndag. Nytt er at bussene også går natt til alle bevegelige helligdager, hele

Detaljer

Rutetabeller 21 Aker brygge - Helsfyr 31 Snarøya - Fornebu - Tonsenhagen - Grorud 37 Nydalen - Helsfyr 54 Aker brygge - Kjelsås 63 Grorud T - Romsås ring 102 Lørenskog sentrum - 103 Bjørndal - Helsfyr

Detaljer

20 Skøyen. Galgeberg. Lørdag Mandag fredag. Har du mistet eller glemt igjen noe? 4 Gjelder fra 13.12.2015 Buss indre Oslo

20 Skøyen. Galgeberg. Lørdag Mandag fredag. Har du mistet eller glemt igjen noe? 4 Gjelder fra 13.12.2015 Buss indre Oslo 20 Skøyen Galgeberg Mandag fredag Skøyen stasjon Majorstuen Ullevål sykehus Torshov Første 0531 0534 0540 0543 0546 0549 0553 0557 0559 avganger 0546 0549 0555 0558 0601 0604 0608 0612 0614 0601 0604 0610

Detaljer

Rutetabeller for natt- og morgenbuss Gyldig fra 8. oktober 2017

Rutetabeller for natt- og morgenbuss Gyldig fra 8. oktober 2017 Rutetabeller for natt- og morgenbuss Gyldig fra 8. oktober 2017 N1 Jernbanetorget - Ullerntoppen N2 Østerås T - Lørenskog sentrum N3 Jernbanetorget - Skullerud T N4 Jernbanetorget - Bergkrystallen T N5

Detaljer

Rutetabeller for nattbuss Gyldig fra 14. august 2017.

Rutetabeller for nattbuss Gyldig fra 14. august 2017. Rutetabeller for nattbuss Gyldig fra 14. august 2017. N1 Jernbanetorget - Ullerntoppen N2 Østerås T - Lørenskog sentrum N3 Jernbanetorget - Skullerud T N4 Jernbanetorget - Bergkrystallen T N5 Jernbanetorget

Detaljer

Rutetabeller for nattbuss Gyldig fra 3. april 2017.

Rutetabeller for nattbuss Gyldig fra 3. april 2017. Rutetabeller for nattbuss Gyldig fra 3. april 2017. N1 Jernbanetorget - Ullerntoppen N2 Østerås T - Lørenskog sentrum N3 Jernbanetorget - Skullerud T N4 Jernbanetorget - Bergkrystallen T N5 Jernbanetorget

Detaljer

N12 N18 N20 N30 N32 N54 N63 N70 N81 N83

N12 N18 N20 N30 N32 N54 N63 N70 N81 N83 1 Rutetabeller N2 Østerås - Lørenskog sentrum N3 () - - Skullerud T N4 - Bergkrystallen N5 - Vestli N12 Ullerntoppen - Majorstuen - Kjelsås N18 Kringsjå - Åsbråten N20 Skøyen - - N30 - Huk 31 Snarøya -

Detaljer

Ruter for busslinjene 30 37

Ruter for busslinjene 30 37 Ruter for busslinjene 30 37 1 30 Bygdøy Nydalen Mandag fredag Huk Folkemuseet Olav Kyrres plass Solli Birkelunden Torshovparken Tamburveien Første 0600 0606 0613 0618 0623 avganger 0559 0603 0607 0612

Detaljer

Frogner stadion Majorstuen. Marienlyst

Frogner stadion Majorstuen. Marienlyst 1 Rutetabeller 20 Skøyen - Galgeberg 21 Aker brygge - Helsfyr 22 - Ellingsrudåsen 23 Lysaker - Simensbråten 24 Fornebu vest - Brynseng T 25 - Lørenskog stasjon 28 Fornebu vest - Helsfyr T 1 2 20 Skøyen

Detaljer

Busstjenester Oslo syd 2010

Busstjenester Oslo syd 2010 Busstjenester Oslo syd 2010 Bilag 1 til Rutebeskrivelsen versjon 1.2 Innholdsfortegnelse 1. Trafikkdata ------------------------------------------------------------------------------------------ 3 1.1

Detaljer

23 Lysaker. Simensbråten. Simensbråten. Mandag fredag (normalrute) Mandag fredag (i ferien 20. juni 16. august)

23 Lysaker. Simensbråten. Simensbråten. Mandag fredag (normalrute) Mandag fredag (i ferien 20. juni 16. august) 23 Lysaker Simensbråten Mandag fredag (normalrute) 23 Lysaker Simensbråten Mandag fredag (i ferien 20. juni 16. august) Lysakerlokket Lilleaker Radiumhospitalet Ullevål stadion Nydalen stasjon Storo Økern

Detaljer

23 Lysaker. Simensbråten. Lørdag. Mandag - fredag. Søndag

23 Lysaker. Simensbråten. Lørdag. Mandag - fredag. Søndag 23 Lysaker Simensbråten Lysakerlokket Lilleaker Radiumhospitalet Smestad Ullevål stadion Nydalen stasjon Storo Økern T Brynseng T Ryen T 0540 0546 0549 0552 0557 0601 0603 0609 0614 0617 0619 0600 0606

Detaljer

Rutehefte for Oslo syd

Rutehefte for Oslo syd Rutehefte for Oslo syd KART/BILLETTER/REISEGARANTI Billetter og soner... 2 Linjekart nattbuss...utbrett bak Linjekart for Oslo syd... (midten) 48 BUSSLINJER 23 Lysaker Smestad Ryen Simensbråten... 4 34

Detaljer

Olav Kyrres plass. Karenslyst allé. Frogner kirke Rådhuset. Solli

Olav Kyrres plass. Karenslyst allé. Frogner kirke Rådhuset. Solli 1 Rutetabeller 30 Bygdøy - Nydalen 31 Snarøya - Fornebu - Tonsenhagen - Grorud 31E Fornebu - Tonsenhagen - Linderudsletta 32 Voksen skog - Kværnerbyen 33 Filipstad- Ellingsrudåsen 34 Tåsen - Ekeberg Hageby

Detaljer

Rutetabeller gyldig fra 9. oktober 2016

Rutetabeller gyldig fra 9. oktober 2016 Rutetabeller gyldig fra 9. oktober 2016 1 30 Bygdøy - Nydalen 31 Snarøya/Fornebu Tonsenhagen/Grorud T 31E Fornebu - Tonsenhagen - Linderudsletta 32 Voksen skog - Kværnerbyen 33 Filipstad- Ellingsrudåsen

Detaljer

Majorstuen Kjelsås o/ Torshov

Majorstuen Kjelsås o/ Torshov 11 o/ Homansbyen Brugata Første 0554 0556 0559 0603 0606 0610 0615 0619 0627 avganger 0614 0616 0619 0623 0626 0630 0635 0639 0647 0634 0636 0639 0643 0646 0650 0655 0659 0707 0654 0656 0659 0703 0706

Detaljer

Bygdøy Nydalen. Mandag fredag

Bygdøy Nydalen. Mandag fredag Mandag fredag Birkelunden Torshovparken Første 0600 0606 0613 0618 0623 avganger 0559 0603 0607 0612 0615 0621 0628 0633 0638 0630 0636 0643 0648 0653 0629 0633 0637 0642 0645 0651 0658 0703 0708 0646

Detaljer

Busstjenester Bærum øst. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Busstjenester Bærum øst. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Busstjenester Bærum øst 2010 Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Versjon 1.0 29-10-2013 Side 1 av 5 1 Beskrivelse av linjene... 2 2 Kjøring på helligdager og særskilte hverdager:... 2 3 Tilleggstid/oppstillingstid

Detaljer

Rutetabell for T-banen fra 27. november 2016

Rutetabell for T-banen fra 27. november 2016 1 Rutetabell for T-banen fra 27. november 2016 1 Frognerseteren - Helsfyr (Bergkrystallen)... 2 1 (Bergkrystallen) Helsfyr - Frognerseteren... 4 2 Østerås - Ellingsrudåsen... 6 2 Ellingsrudåsen - Østerås...

Detaljer

Vedlegg 3. Versjon 1 23.09.2015. Rutebeskrivelse. Busstjenester Nittedal 2015

Vedlegg 3. Versjon 1 23.09.2015. Rutebeskrivelse. Busstjenester Nittedal 2015 Vedlegg 3 Versjon 1 23.09.2015 Rutebeskrivelse Busstjenester Nittedal 2015 Innhold INNHOLD... 1 1 BESKRIVELSE AV LINJENE... 2 2 KJØRING PÅ HELLIGDAGER OG SÆRSKILTE HVERDAGER... 2 3 TILLEGGSTID/OPPSTILLINGSTID

Detaljer

Vedlegg 3. Versjon 1 23.09.2015. Rutebeskrivelse. Busstjenester Årnes Gardermoen 2016

Vedlegg 3. Versjon 1 23.09.2015. Rutebeskrivelse. Busstjenester Årnes Gardermoen 2016 Vedlegg 3 Versjon 1 23.09.2015 Rutebeskrivelse Busstjenester Årnes Gardermoen 2016 Innhold INNHOLD... 1 1 BESKRIVELSE AV LINJENE... 2 2 KJØRING PÅ HELLIGDAGER OG SÆRSKILTE HVERDAGER... 2 3 TILLEGGSTID/OPPSTILLINGSTID

Detaljer

Busstjenester Akershus vest. Vedlegg 5 Ruteplan

Busstjenester Akershus vest. Vedlegg 5 Ruteplan Busstjenester Akershus vest 2009 Vedlegg 5 Ruteplan Versjon 1.0 15-05-2009 Side 1 av 5 1 Beskrivelse av linjene... 2 2 Kjøring på helligdager og særskilte hverdager:... 2 3 Tilleggstid/oppstillingstid

Detaljer

Frognerseteren Helsfyr (Bergkrystallen)

Frognerseteren Helsfyr (Bergkrystallen) 1 Frognerseteren Helsfyr (Bergkrystallen) Mandag fredag Frognerseteren Holmenkollen Vettakollen Slemdal Vinderen Helsfyr Ryen Bergkrystallen 0539 0545 0550 0554 0559 0603 0608 0611 0618 0625 0543 0554

Detaljer

OPS-skole hvor Undervisningsbygg ikke har noe ansvar for lekeplassutstyr.

OPS-skole hvor Undervisningsbygg ikke har noe ansvar for lekeplassutstyr. Forvaltningsenhet Adresse Postnr Poststed Status Abildsø skole Enebakkveien 264 1187 OSLO Ammerud skole Ammerudveien 49 0958 OSLO Bakås skole Skansen terrasse 16 1062 OSLO Bekkelaget skole Marienlundveien

Detaljer

Frognerseteren Helsfyr (Ellingsrudåsen)

Frognerseteren Helsfyr (Ellingsrudåsen) 1B 1 Frognerseteren () Mandag fredag Frognerseteren Skogen Holmenkollen Vettakollen Slemdal Vinderen Første 0547 0553 0558 0604 0608 0612 0618 0622 * 0630 avganger 0602 0608 0613 0619 0623 0627 0633 *

Detaljer

T-bane-nettet. Å reise med T-banen. Om natten

T-bane-nettet. Å reise med T-banen. Om natten T-bane-nettet Du kan studere T-banenettet med stasjoner på det kombinerte linjekartet foran i ruteboken. T-banen i Oslo drives av Sporveien T-banen AS på kontrakt med Ruter. For tiden trafikkeres T-banenettet

Detaljer

Kapasitets gruppe Bydel. Totalt Marienlyst B puh/m/a Marienlyst U 303 ferdig 2010 Marienlyst BU

Kapasitets gruppe Bydel. Totalt Marienlyst B puh/m/a Marienlyst U 303 ferdig 2010 Marienlyst BU økning knyttet til tidligere vedtatte prosjekter er lagt inn i tabellen. For er faktisk elevtall (GSI) angitt for hhv B og U spesifisert 2012 2016 2020 Bolteløkka B 1 4 16 448 358 348 12 midlertidig mottak

Detaljer

Nationaltheatret. Solli

Nationaltheatret. Solli Mandag fredag Dælenenga Haarklous plass Heimdalsgata 0545 0550 0555 0600 0604 0609 0611 0614 0618 0622 0615 0620 0625 0630 0634 0639 0641 0644 0648 0652 0625 0631 0636 0641 0645 0650 0653 0658 0703 0707

Detaljer

Rutetabeller gyldig fra 9. oktober 2016 og inntil videre.

Rutetabeller gyldig fra 9. oktober 2016 og inntil videre. Rutetabeller gyldig fra 9. oktober 2016 og inntil videre. 1 70 Rådhuset - Skullerud T 71A (Ryen T -) - Bjørndal 71B Bjørndal (Seterbråten) 72A - Dal 72B - Brenna 72C - Maikollen 74 Vika - 75A Lambertseter

Detaljer

Rang fylket FASTLEGEKONTOR Kommune. Konkret info. Antall leger. Rang landet. Snitt pr liste. Konkret service. Generell info. Oslo

Rang fylket FASTLEGEKONTOR Kommune. Konkret info. Antall leger. Rang landet. Snitt pr liste. Konkret service. Generell info. Oslo 2 1 Fastlegene Colosseum 4 1 738 96,0 62,5 100,0 70,0 75,6 4 2 Cc Vest Legesenter 3 1 333 100,0 60,0 94,0 70,0 73,8 5 3 Best Helse As 10 1 350 96,0 48,0 100,0 80,0 72,8 6 4 Rosenhoff Legegruppe Da 5 1

Detaljer

Vedlegg 3. Versjon Rutebeskrivelse. Busstjenester Romerike 2019 UTKAST

Vedlegg 3. Versjon Rutebeskrivelse. Busstjenester Romerike 2019 UTKAST Vedlegg 3 Versjon 0.85 18.08.2017 Rutebeskrivelse Busstjenester Romerike 2019 UTKAST INNHOLD INNHOLD... 1 1 BESKRIVELSE AV LINJENE... 2 2 KJØRING PÅ HELLIGDAGER, SÆRSKILTE HVERDAGER OG NATTBUSS... 2 3

Detaljer

71A 72A 72B 72C 75A 75B 77B 77X 78A 78B

71A 72A 72B 72C 75A 75B 77B 77X 78A 78B 1 Rutetabeller 70 Rådhuset - Skullerud T 71A - Bjørndal 72A Mortensrud - Dal 72B Mortensrud - Brenna 72C Mortensrud - Maikollen 74 Vika - 75A Lambertseter - Nordseter - Sæter 75B Lambertseter - Sæter -

Detaljer

RAPPORT 161 FREMKOMMELIGHET FOR TRIKK OG BUSS I OSLO OG AKERSHUS 2007. www.prosam.org

RAPPORT 161 FREMKOMMELIGHET FOR TRIKK OG BUSS I OSLO OG AKERSHUS 2007. www.prosam.org RAPPORT 161 FREMKOMMELIGHET FOR TRIKK OG BUSS I OSLO OG AKERSHUS 2007. www.prosam.org II Prosam-rapport 161 FAKTA OM PROSAM 1. Deltagere i PROSAM PROSAM er et samarbeid mellom følgende offentlige etater

Detaljer

Vedlegg 3. Versjon 1 12.02.2016. Rutebeskrivelse. Busstjenester Indre by 2017

Vedlegg 3. Versjon 1 12.02.2016. Rutebeskrivelse. Busstjenester Indre by 2017 Vedlegg 3 Versjon 1 12.02.2016 Rutebeskrivelse Busstjenester Indre by 2017 INNHOLD INNHOLD... 1 1 BESKRIVELSE AV LINJENE... 2 2 KJØRING PÅ HELLIGDAGER OG SÆRSKILTE HVERDAGER... 2 3 TILLEGSTID/OPPSTILLINGSTID

Detaljer

T-bane-nettet. Å reise med T-banen. Billetter og kort

T-bane-nettet. Å reise med T-banen. Billetter og kort T-baneruter 1 T-bane-nettet Du kan studere T-banenettet med stasjoner på det kombinerte nettskjemaet foran i ruteboken. T-banen i Oslo drives av Oslo T-banedrift AS på kontrakt med Ruter. For tiden trafikkeres

Detaljer

T-bane-nettet. Å reise med T-banen. Om natten

T-bane-nettet. Å reise med T-banen. Om natten T-bane-nettet Du kan studere T-banenettet med stasjoner på det kombinerte linjekartet foran i ruteboken. T-banen i Oslo drives av Oslo T-banedrift AS på kontrakt med Ruter. For tiden trafikkeres T-banenettet

Detaljer

Dyvekes bro. Ryen. Sandstuveien

Dyvekes bro. Ryen. Sandstuveien 70 Vika Skullerud Vika Eidsvolls plass Jernbanetorget T Dyvekes bro Ryen Sandstuveien Abildsø Langerud sykehjem Første 0617 0620 0625 0627 0633 0636 0639 0641 0643 avganger 0632 0635 0640 0642 0648 0651

Detaljer

Rutetabeller. 51 Maridalen - Nydalen T 54 Aker brygge - Kjelsås 56 Nydalen - Solemskogen 56B Nydalen - Grefsenkollen 58 Nydalen - Tveita via Bjerke

Rutetabeller. 51 Maridalen - Nydalen T 54 Aker brygge - Kjelsås 56 Nydalen - Solemskogen 56B Nydalen - Grefsenkollen 58 Nydalen - Tveita via Bjerke 1 Rutetabeller 51 Maridalen - Nydalen T 54 Aker brygge - Kjelsås 56 Nydalen - Solemskogen 56B Nydalen - Grefsenkollen 58 Nydalen - Tveita via Bjerke 2 51 Maridalen - Nydalen Mandag - fredag Monday - Friday

Detaljer

Rutetabeller for buss Gyldig fra 2. april 2017.

Rutetabeller for buss Gyldig fra 2. april 2017. 1 Rutetabeller for buss Gyldig fra 2. april 2017. 51 Maridalen - Nydalen 54 Tjuvholmen - Kjelsås stasjon 56 Nydalen - Solemskogen 56B Nydalen - Grefsenkollen 58 Nydalen - Tveita T via Bjerke 2 51 Maridalen

Detaljer

Brukerundersøkelse AKS 2015/2016 Refstad skole

Brukerundersøkelse AKS 2015/2016 Refstad skole Brukerundersøkelse AKS 2015/2016 Beskrivelse av populasjonen og utvalget Berg Hasle Uranienborg Nøklevann Sørkedalen Bekkelaget Godlia Lilleaker Løren Grefsen Vålerenga Munkerud Maridalen Bakås Voksen

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Notat til bystyrets organer Til: Helse- og sosialkomiteen Dato: 26.03.2014 Fra: Byråden for helse og sosiale tjenester Vår ref (saksnr): 201301733-12

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Utdanningsetaten Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Att.: Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Dato: 21.09.2016

Detaljer

Kolsåsbanen blir stengt fra 1. juli p.g.a. anleggsarbeider; linje 4 snur da midlertidig ved Husebybakken innenfor Montebello.

Kolsåsbanen blir stengt fra 1. juli p.g.a. anleggsarbeider; linje 4 snur da midlertidig ved Husebybakken innenfor Montebello. T-baneruter 1 T-bane-nettet Du kan studere T-banenettet med stasjoner på nettskjemaet på kartsidene. T-banen i Oslo og Bærum drives av Oslo T-banedrift AS, et datterselskap av AS Oslo Sporveier. For tiden

Detaljer

17. MAI 2010 TOGORDNING

17. MAI 2010 TOGORDNING 20.04.2010 17. MAI 2010 TOGORDNING F e s t n i n g s p l a s s e n og P r i n s e s s e n s p l a s s ne stiller opp både på Festningsplassen og Prinsessens plass, se vedlagte kart over Akershus Festning.

Detaljer

17. MAI 2014 TOGORDNING

17. MAI 2014 TOGORDNING 06.05.2014 17. MAI 2014 TOGORDNING F e s t n i n g s p l a s s e n og P r i n s e s s e n s p l a s s Innmarsj og oppstilling på Festningsplassen skjer mellom kl 09.30 og 09.45. Avmarsj starter presis

Detaljer

Osloskolene. Adresseliste spesielle skoler. Eikelund VGS Sognsvannnsveien 21. Haukåsen skole Dr. Dedichens veien 20

Osloskolene. Adresseliste spesielle skoler. Eikelund VGS Sognsvannnsveien 21. Haukåsen skole Dr. Dedichens veien 20 Adresseliste spesielle skoler Adresseliste spesielle skoler: Navn Adresse Blindernveien skole Blinderveien 8 Eikelund VGS Sognsvannnsveien 21 Haukåsen skole Dr. Dedichens veien 20 Kirkeveien VGS Kirkeveien

Detaljer

Vippetangen via Kampen - Tonsenhagen via Kampen

Vippetangen via Kampen - Tonsenhagen via Kampen 1 Rutetabeller 60 Vippetangen - Tonsenhagen via Økern 61A Tveita - Solfjellet 61B Tveita - Bøler 62 - Ammerud ring 63 - Romsås ring 64A Furuset - Stovner via Høybråten 64B Furuset - Stovner via Haugenstua

Detaljer

Namnelsite Telefon Legimitasjon

Namnelsite Telefon Legimitasjon Norway Cup 15 J16 Namnelsite Telefon Legimitasjon Amanda Birkeland 94 15 71 07 ok Lovise Eliassen 97 74 53 64 Mari Hjelle 95 36 72 70 ok Jasmin Hodea 90 41 73 41 ok Kristine Lovise Hole 93 65 53 37 ok

Detaljer

Lørenskog sentrum. Østerås Jernbanetorget Lørenskog sentrum. Jernbanetorget Østerås. Natt til lørdag og natt til søndag

Lørenskog sentrum. Østerås Jernbanetorget Lørenskog sentrum. Jernbanetorget Østerås. Natt til lørdag og natt til søndag N2 Østerås Lørenskog sentrum N2 Lørenskog sentrum Østerås Østerås T Røa T Smestad Majorstuen Prof. Aschehougs plass T Helsfyr T Tveita Skjønhaug Karihaugen 0115 0126 0133 0138 0150 0154 0145 0156 0203

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Utdanningsetaten Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Att.: Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Dato: 07.11.2017

Detaljer

Flybussekspressen. F1 ÿ Majorstuen - Oslo Lufthavn. nor-way.no

Flybussekspressen. F1 ÿ Majorstuen - Oslo Lufthavn. nor-way.no 5 Flybussekspressen F1 ÿ Majorstuen - Sinsenkrysset - Linderud - Grorud - Olavsgaard - Oslo Majorstuen, Sørkedalsvn. Marienlyst Vestre Aker kirke F1 ÿ Majorstuen - Oslo Ullevål Sykehus Ark. Rivertz plass

Detaljer

3 Priser i rammeavtalen

3 Priser i rammeavtalen 3 Priser i rammeavtalen 3.1 Service på ventilasjonsanlegg Det skal oppgis en totalpris på gjennomføring av service på ventilasjonsanlegg. Alle skolegrupper skal prises. Service skal utføres i tråd med

Detaljer

NEDLEGGELSE AV TULLINLØKKA HOLDEPLASS

NEDLEGGELSE AV TULLINLØKKA HOLDEPLASS NOTAT NEDLEGGELSE TULLINLØKKA HOLDEPLASS Dato: 14. april 214 Tema: Kraftpakke 2 dokumentasjon av tiltak som sorteres ut Prosjekt: Kraftfulle fremkommelighetstiltak 1 BAKGRUNN I arbeidet med Kraftpakke

Detaljer

Frognerseteren Helsfyr (Ellingsrudåsen)

Frognerseteren Helsfyr (Ellingsrudåsen) 1B 1 () Mandag fredag Skogen Vettakollen Første 0616 0620 0628 avganger 0601 0606 0610 0616 0621 0625 0631 0635 0643 16 21 25 31 36 40 46 50 58 15 min. 31 36 40 46 51 55 01 05 13 rute 46 51 55 01 06 10

Detaljer

NOTAT. betjenes økning. Plan Urban as. Storgata 8 NO-0155 Oslo

NOTAT. betjenes økning. Plan Urban as. Storgata 8 NO-0155 Oslo NOTAT NEDLEGGELSE SLOTTSPARKEN HOLDEPLASS Dato: 18. november 214 Tema: Kraftpakke 1 dokumentasjon av tiltaks konsekvenser Prosjekt: Kraftfulle fremkommelighetstiltak 1 BAKGRUNN I arbeidet med Kraftpakke

Detaljer

Beskrivelse / Kirker Gravlunder

Beskrivelse / Kirker Gravlunder Beskrivelse / Kirker Gravlunder 2015/2016 Gnr./br Areal m2 1 Alfaset kapell. Nedre Kalbakkvei 99 117/50 1885 Inn / utkjørsel, vei til krematorium og P.-plassen foran Kun fredag, lørdag, søndag og hellligdager

Detaljer

Kolsås Bergkrystallen

Kolsås Bergkrystallen Mandag fredag 0502 0506 0510 0515 0520 0527 0517 0521 0525 0530 0535 0542 0532 0536 0540 0545 0550 0557 0547 0551 0555 0600 0605 0612 0602 0606 0610 0615 0620 0627 0547 0553 0557 0603 0610 0617 0621 0625

Detaljer

Grunnskolens ressursfordelingsmodell Høringsmøte

Grunnskolens ressursfordelingsmodell Høringsmøte Grunnskolens ressursfordelingsmodell Høringsmøte Oslo, 31. januar 2017 Hvordan sikre en rettferdig fordeling av midler til grunnskolene i Oslo? 2 Evalueringen i 2013/14 førte til omlegging av elevsats

Detaljer

NEDLEGGELSE AV WELHAVENS GATE HOLDEPLASS

NEDLEGGELSE AV WELHAVENS GATE HOLDEPLASS NOTAT NEDLEGGELSE AV WELHAVENS GATE HOLDEPLASS Dato: 30. april 2014 Tema: Kraftpakke 2 - dokumentasjon av tiltakets konsekvenser Prosjekt: Kraftfulle fremkommelighetstiltak 1 BAKGRUNN I arbeidet med kraftpakke

Detaljer

Rutetider Buss Gjelder fra 3.4.2016. Lørenskog, Skedsmo

Rutetider Buss Gjelder fra 3.4.2016. Lørenskog, Skedsmo Rutetider Buss Gjelder fra 3.4.2016 Lørenskog, Skedsmo 67 321 345 352 361 363 401 411 412 415 417 418 421 422 423 431 435 492 842 843 845 872 361-363-872 Regionbuss Lørenskog, Lillestrøm, Skedsmo Kløfta

Detaljer

Faste priser til og fra OSL Gardermoen og Romerike / Oslo Nord

Faste priser til og fra OSL Gardermoen og Romerike / Oslo Nord Utskrift: 01.10.016 1 Faste priser til og fra OSL Gardermoen og Romerike / Oslo Nord 1.10.016 Sone Takst Områdenavn Sone Takst Områdenavn Sone Takst Områdenavn 13 4 Viserud 51 Riverside 91 3 Åkrene 14

Detaljer

ANLEGGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I OSLO KOMMUNE OSLO. Behov og kapasitet ved sesongslutt OSLO FOTBALLKRETS

ANLEGGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I OSLO KOMMUNE OSLO. Behov og kapasitet ved sesongslutt OSLO FOTBALLKRETS c 2013 ANLEGGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I OSLO KOMMUNE Behov og kapasitet ved sesongslutt OSLO OSLO FOTBALLKRETS Innhold Bakgrunn.. side 1 Grunnlag for beregningene.. side 1 Fotballklubbene i Oslo

Detaljer

VEILEDER FOR RUTEBESKRIVELSE

VEILEDER FOR RUTEBESKRIVELSE VEILEDER FOR RUTEBESKRIVELSE Eksempler er vedlagt separat. Versjon 1.0. 1 Forord Veileder for rutebeskrivelse er forankret i Kollektivtrafikkforeningens handlingsprogram 2010-2011. Standardisering og effektivisering

Detaljer

Nye inntaksområder for 22 skoler i Oslo

Nye inntaksområder for 22 skoler i Oslo 14.10.2013 Nye inntaksområder for 22 skoler i Oslo Forslag til endring for 1. trinn 2014 Kapasitet og behov Samlet elevtallsvekst på rundt 14.700 elever fram mot 2024. 11.650 i grunnskolen og 3.050 i videregående.

Detaljer

NOTAT. Plan Urban as. Storgata 8 NO-0155 Oslo

NOTAT. Plan Urban as. Storgata 8 NO-0155 Oslo NOTAT NEDLEGGELSE NYBRUA HOLDEPLASS Dato: 17. november 214 Tema: Kraftpakke 1 dokumentasjon av tiltaks konsekvenser Prosjekt: Kraftfulle fremkommelighetstiltak 1 BAKGRUNN I arbeidet med Kraftpakke 1 er

Detaljer

51 av virksomhetene hadde velfungerende rutiner, eller det ble avdekket bagatellmessige mangler ved rutinene.

51 av virksomhetene hadde velfungerende rutiner, eller det ble avdekket bagatellmessige mangler ved rutinene. Fant feil hos halvparten i Oslo-sjekk Mattilsynet har i perioden januar til mars gjennomført en kampanje i Osloregionen for å sjekke renhold og hygiene på serveringssteder. Av 164 uanmeldte tilsyn fant

Detaljer

ANLEGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I OSLO KOMMUNE

ANLEGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I OSLO KOMMUNE ANLEGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I OSLO KOMMUNE Behov og kapasitet pr sesongslutt 2011 OSLO FOTBALLKRETS Innhold Bakgrunn og grunnlag for beregningene.. side 1 Fotballklubbene i Oslo kommune.. side

Detaljer

OPERATØRKONTROLL KONTROLLER BUSSMATERIELL Kvalitetskontroll. Vedlegg 1. Skjema

OPERATØRKONTROLL KONTROLLER BUSSMATERIELL Kvalitetskontroll. Vedlegg 1. Skjema OPERATØRKONTROLL KONTROLLER BUSSMATERIELL Kvalitetskontroll Vedlegg 1 Skjema Innhold Q 1: DATO... 3 Q 2: KLOKKESLETT... 3 Q 3: KONTROLLØR ID... 3 Q 4: DRIFTSART... 3 Q 5: HOLDEPLASS OSLO... 4 Q 6: HOLDEPLASS

Detaljer

REISE- OG HYBELINFORMASJON

REISE- OG HYBELINFORMASJON REISE- OG HYBELINFORMASJON Sted: Oslo og Akershus Sykehus: Ullevål: Rikshospitalet: Radiumhospitalet: Aker: Ahus: Adresse: Kirkeveien 166, 0407 Oslo Adresse: Sognsvannsveien 20, 0027 Oslo Adresse: Ullernchausseen

Detaljer

Turnéplan: Om 100 år er all ting glemt? V2016

Turnéplan: Om 100 år er all ting glemt? V2016 1 On 06.01.2016 09:45 Norsk Teknisk Museum Munkerud skole 6 23 1 On 06.01.2016 11:15 Norsk Teknisk Museum Munkerud skole 6 23 23 1 To 07.01.2016 09:45 Norsk Teknisk Museum Munkerud skole 6 24 24 1 To 07.01.2016

Detaljer

Rutetider Buss Gjelder fra 16.8.2015. Lørenskog, Skedsmo

Rutetider Buss Gjelder fra 16.8.2015. Lørenskog, Skedsmo Rutetider Buss Gjelder fra 16.8.2015 Lørenskog, Skedsmo 67 321 345 352 361 363 401 411 412 415 417 418 421 422 431 435 492 842 843 845 872 361-363-872 Regionbuss Lørenskog, Lillestrøm, Skedsmo Kløfta 352

Detaljer

Geografiske områder - Prisutvikling og omsetning

Geografiske områder - Prisutvikling og omsetning VEDLEGG // MARS 2017 Geografiske områder - Prisutvikling og omsetning Både gjennomsnittlige priser, formidlingstider og antall solgte er varierer betydelig mellom de ulike regionene i statistikken. Variasjonene

Detaljer

Utfordringer og løsninger i Oslo kommune hvilken driftsstrategi bør velges

Utfordringer og løsninger i Oslo kommune hvilken driftsstrategi bør velges Oslo kommune Utfordringer og løsninger i Oslo kommune hvilken driftsstrategi bør velges Tom Kristoffersen Oslo kommune Hvilke standard på vinterdriften gir billigst og best tjeneste. Store snømengder i

Detaljer

Alle arbeider skal utføres i tråd med de generelle og spesielle krav som er angitt i orienteringen om oppdraget.

Alle arbeider skal utføres i tråd med de generelle og spesielle krav som er angitt i orienteringen om oppdraget. 3 for oppdraget 3.1 Generelt Alle priser skal gis inklusive alle påslag og eksklusiv merverdiavgift. ene skal videre inkludere alle administrative kostnader, så som reisekostnader, reisetid, bilkjøring,

Detaljer

ANLEGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I OSLO KOMMUNE. Behov og kapasitet pr sesongslutt 2015 OSLO OSLO FOTBALLKRETS

ANLEGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I OSLO KOMMUNE. Behov og kapasitet pr sesongslutt 2015 OSLO OSLO FOTBALLKRETS c OSLO 2 015 ANLEGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I OSLO KOMMUNE Behov og kapasitet pr sesongslutt 2015 OSLO FOTBALLKRETS 2 Innhold Bakgrunn side 14 Over- underkapasitet pr. klubb. side 25 Over- underkapasitet

Detaljer

Rutetabeller, Nittedal, Hakadal Gjelder fra 8. oktober 2017

Rutetabeller, Nittedal, Hakadal Gjelder fra 8. oktober 2017 Rutetabeller, Nittedal, Hakadal Gjelder fra 8. oktober 2017 385 - Olavsgaard Ahus Lørenskog sentrum 390 Kongskog/Hellerudhaugen - Oslo bussterminal 390E Kongskog/Hellerudhaugen - Oslo bussterminal ekspress

Detaljer

Sentralt i Nydalen. Gullhaugveien 9-13 - Nydalen

Sentralt i Nydalen. Gullhaugveien 9-13 - Nydalen V.1 2015 Sentralt i Nydalen Gullhaugveien 9-13 - Nydalen God offentlig kommunikasjon Parkering Høy arealeffektivitet Meget god ventilasjon Eget kundesenter Ca. 15-17 arbeidsplasser i moderne lokaler 4

Detaljer

Praksisapotek 2. halvår 2014

Praksisapotek 2. halvår 2014 Apotek 1 Asker, Asker Apotek 1 Asker, Asker Apotek 1 Askim, Askim Apotek 1 Brandbu, Brandbu Apotek 1 Brandbu, Brandbu Apotek 1 City Syd, Trondheim Apotek 1 Greåker, Greåker Apotek 1 Grong, Grong Apotek

Detaljer

Rutetider Buss Gjelder fra 10.4.2011. Lørenskog, skedsmo

Rutetider Buss Gjelder fra 10.4.2011. Lørenskog, skedsmo Rutetider Buss Gjelder fra 10.4.2011 Lørenskog, skedsmo 321 345 352 361 363 401 404 411 412 415 417 418 421 422 431 433 435 492 841 842 843 844 845 872 Kjøring stiler3.indd ved ferier og høytidsdager Påsken

Detaljer

LOKALENE / PLANTEGNINGER

LOKALENE / PLANTEGNINGER 13 Grensen INNHOLD HISTORIE 02 OMRÅDET 06 BYGGET 10 LOKALENE / PLANTEGNINGER 14 GENERELT 22 WAHL EIENDOM wahl eiendom eier og forvalter ca. 130 000 kvm handels, kontor og boligeiendommer. i tillegg har

Detaljer

Praksisapotek 2. halvår 2015

Praksisapotek 2. halvår 2015 Apotek 1 Asker Apotek 1 Askim Apotek 1 Askøy, Kleppestø Apotek 1 Askøy, Kleppestø Apotek 1 Bien Narvik Apotek 1 Bjørnen, Sarpsborg Apotek 1 Bryn, Oslo Apotek 1 Buskerud Storsenter, Krokstadelva Apotek

Detaljer

V.1 2015. Sentralt i Nydalen. Gjerdrumsvei 10 D - Nydalen. God offentlig kommunikasjon Høy arealeffektivitet Parkering Kontor 261 m 2 BTA

V.1 2015. Sentralt i Nydalen. Gjerdrumsvei 10 D - Nydalen. God offentlig kommunikasjon Høy arealeffektivitet Parkering Kontor 261 m 2 BTA V.1 2015 Sentralt i Nydalen Gjerdrumsvei 10 D - Nydalen God offentlig kommunikasjon Høy arealeffektivitet Parkering Kontor 261 m 2 BTA Innhold Beliggenhet 6 Nydalen 8 Lokalene 12 Plantegninger 14 Glocal

Detaljer

Rutetabeller, Nittedal/Hakadal - Oslo Gyldig fra 2. april 2017

Rutetabeller, Nittedal/Hakadal - Oslo Gyldig fra 2. april 2017 Rutetabeller, Nittedal/Hakadal - Oslo Gyldig fra 2. april 2017 301 Kongskog/Hellerudhaugen - Oslo bussterminal 302 Kongskog/Hellerudhaugen - Oslo bussterminal ekspress 309 Kongskog/Hellerudhaugen - Jernbanetorget

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 8 Utdanning

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 8 Utdanning Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 8 Utdanning 03.12.2014 Kapittel 8 Utdanning I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Elevtallet ved Oslos grunn- og videregående skoler Frafall i den videregående

Detaljer

Funksjonelt med sjel. Gjerdrumsvei 17 - Nydalen. God offentlig kommunikasjon Parkering Høy arealeffektivitet Areal 323 m 2 BTA

Funksjonelt med sjel. Gjerdrumsvei 17 - Nydalen. God offentlig kommunikasjon Parkering Høy arealeffektivitet Areal 323 m 2 BTA Funksjonelt med sjel Gjerdrumsvei 17 - Nydalen God offentlig kommunikasjon Parkering Høy arealeffektivitet Areal 323 m 2 BTA Innhold Beliggenhet 8 Nydalen 10 Det viktige førsteinntrykket 12 Plantegninger

Detaljer

SLATTUM Linderudsletta SKYTTA

SLATTUM Linderudsletta SKYTTA Briskeveien Måsan Kjul Nittedal kirke 301 302 k Kirkeby 804 Nittedal, Rudstein Hakadal Til Hauer Jaren Slattum terrasse 801 HAKADAL Slattum Hakadal st 802 Smedstuveien Regionbuss Regional bus Li Full driftstid

Detaljer

Praksisapotek 2. halvår 2017

Praksisapotek 2. halvår 2017 Apotek 1 Amanda, Haugesund Apotek 1 Askim Apotek 1 Bjørnen Sarpsborg Apotek 1 Brandbu Apotek 1 Bryn, Oslo Apotek 1 Buskerud Storsenter, Krokstadelva Apotek 1 Eik, Tønsberg Apotek 1 Ensjø, Oslo Apotek 1

Detaljer

Rutetabeller. 76 Helsfyr Hauketo (Hvervenbukta) 87 Jernbanetorget - Ingierstrand

Rutetabeller. 76 Helsfyr Hauketo (Hvervenbukta) 87 Jernbanetorget - Ingierstrand 1 Rutetabeller Helsfyr Hauketo () 87 Jernbanetorget - Ingierstrand 2 Helsfyr Hauketo () Mandag - fredag Monday - Friday Klosterheim Tveten bru Trasoppveien Kampheimveien Martin Linges vei Skullerudveien

Detaljer

Norway Cup 2015 Reservebaner 11er

Norway Cup 2015 Reservebaner 11er 2 Veitvet Veitvetveien 29 T-BANE: Linje 5 Vestli til Veitvet. 0596 Oslo BUSS: Nr.31 Snarøya/Grorud til Veitvet v/veitvet skole Nr.22 Majorstua/Ellingsrudåsen til Veitvet Nr.25 Majorstua/Lørenskog stasjon

Detaljer

301 302 309 801 802 803

301 302 309 801 802 803 Rutetabeller 301 Kongskog/Hellerudhaugen - Oslo Bussterminal 302 Kongskog/Hellerudhaugen - Oslo Bussterminal ekspress 309 Kongskog/Hellerudhaugen - Jernbanetorget 801 Nittedal stasjon - - Holum skog -

Detaljer

Rutetider Buss Gjelder fra Lørenskog, Skedsmo

Rutetider Buss Gjelder fra Lørenskog, Skedsmo Rutetider Buss Gjelder fra 3.4.2016 Lørenskog, Skedsmo 67 321 345 352 361 363 401 411 412 415 417 418 421 422 423 431 435 492 842 843 845 872 361-363-872 331-345 Regionbuss Lørenskog, Lillestrøm, Skedsmo

Detaljer