Ellingsrud og Furuset

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ellingsrud og Furuset"

Transkript

1 Ellingsrud og Furuset Kirkeblad Nr årgang 1 2 Det hellige 3 På gamle stier 4 Stolthet og engasjement 6 Konfirmasjon 11 Basar og julemesse 12 Irina - organist og musikalsk ansvarlig

2 2 Ellingsrud og Furuset kirkeblad Ellingsrud og Furuset Kirkeblad Utgitt av Ellingsrud Furusetmenighetsråd Det hellige å se det usynlige i det synlige Deles ut til alle husstander på Lindeberg, Furuset, Bakås, Ellingsrudåsen, Karihaugen, Munkebekken og Nordre og Søndre Fjeldstad. Opplag 6000 Adresse: Ellingsrud Kirke, Dragonstien 18, 1062 Oslo Furuset Kirke, Ulsholtveien 37, 1053 Oslo Bankgiro: Redaktør: Bjørn Engstrøm Redaksjonelle medarbeidere: Klara Vogl, redaksjon Kjell H. Henriksen, layout Bjarne Hjeltnes, redaksjon Erik Mathisen, redaksjon Distribusjon: Utdeles av frivillige medarbeidere i menigheten. Frist for annonser og stoff til neste nr: 1 desember 2013 Neste nummer kommer desember 2013 Trykk: Merkurtrykk AS Stanseveien 9, 0975 Oslo Forsidebilde: Shuttersctock.com Vi mennesker trekkes mot det hellige uansett religion. Det er en dragning som synes å ha vært i menneskene til alle tider. Lengselen etter det hellige har drevet folk til å bryte opp for å valfarte til steder som Jerusalem, Mekka, Santiago de Compostela eller til Nidarosdomen i Trondheim. Pilgrimsvandringer er aktuelle som aldri før. Det virker som om det hellige fortsatt lever i beste velgående, selv i vitenskapens tidsalder. Kanskje kan en pilgrimsvandring ses på som en ytre reise mot en indre opplevelse mot det store og hellige? I møtet med det hellige har kirken spilt en viktig rolle. Slik er det fortsatt. Kirken er en viktig bidragsyter for å imøtekomme menneskenes behov for å nærme seg det hellige. Noe som er hevet over det hverdagslige noe som gir livet en dybde og en høyere mening. Noe som er evig og ikke kan gå i stykker. Det hellige er vanskelig å beskrive. Vi famler ofte etter ord for å uttrykke oss. Kirken er uansett viktig for mange i vår søken etter det hellige. For noen kan naturen være viktig i en slik sammenheng. Noen finner det hellige gjennom kunst og musikk, men kirken rekker lenger fordi den rommer så mye mer. Kirken møter oss med rom, farger, klær, symboler, ritualer, bibeltekster, musikk, sang, tale og bevegelser. Disse opplevelsene i kirkerommet kan gi oss styrke, trøst og ro. Kirkelige seremonier og ritualer er viktige. Dette har en tiltrekningskraft. Etter store ulykker og tragiske hendelser søker vi til de hellige rom, til prestens trøstende ord og vi tenner levende lys for å beskytte oss mot det meningsløse. Vi flokker oss omkring lysglobene. Vi setter lys på gravene ved allehelgensdag som trøst og beskyttelse mot det meningsløse ved døden. Det er ganske mange mennesker som ikke går regelmessig i kirken i dag. Vi må arbeide for at kirken blir enda flinkere til å møte folks lengsel og søken etter det hellige, stillheten og det åndelige; finne meningen med livet. Da kan vi i større grad greie å fylle benkeradene i kirkene våre. Slik sett er det viktig å ta vare på de kirkelige ritualene, ordene, musikken, sangen og den ordløse mystikken. Vi kan ikke, og ønsker vel egentlig heller ikke, å få servert ferdige svar på alle spørsmål om liv og død. Kirkens seremonier og symboler er et nødvendig språk for å uttrykke det hellige. Her formidles kunnskap om noe som finnes, selv om det ikke kan bevises i vanlig forstand. Kirken har evnen til å uttrykke det usynlige i det synlige. Dette må vi ta vare på og utvikle videre. Bjørn Edvard Engstrøm (redaktør) Redaksjonen tar ikke ansvar for innsendt materiale

3 Ellingsrud og Furuset kirkeblad 3 På gamle stier I sommar fekk eg anledning til å gå på det som for meg er gamle og kjente stiar. Det er stiar som liksom alltid har vore der, og som er godt tråkka opp av folk før meg, der i skogen bak huset kor eg vaks opp på Voss. Stiane går gjennom skog og kratt, langs åskammen der eg alltid fann blåbær, rundt der det brukte å være ei stor maurtue, og ein av dei går heilt opp på fjellet. Det var lenge sidan eg hadde gått dei no, men likevel opplevde eg å kunne gå nesten i blinde. Stiane førte meg framover når det vart mørkt, og det var godt å kjenne korleis minnet og dei nødvendige bevegelsane låg lagra i kroppen. Stiane er enno er i bruk, aktuelle også i dag for nye generasjonar turgåarar, og dei er framleis «mine», fordi eg gjennom bruk ein gong gjorde dei til mine vegar. I desse konfirmasjonstider får denne opplevinga meg til og tenkje på at slike gamle stiar har me i den kristne trua også. Mange kan fortelje om kor mykje nettopp Fader Våret, eit bibelvers eller ein fortelling om Jesus, har betydd for gjennom livet, eller når livet har blitt spesielt vanskelig. Dåp og nattverd, gudstenesta sjølv, bibeltekstar, kjente og kjære salmar, Fader Vår og velsigninga er tradisjonsgods, godt tråkka opp av folk før oss, og ei hjelp til å finne fram også i dag. Dette er slikt som liksom alltid har vore, det kan lagrast i kroppen, bli til noko slitesterkt og gjerast til vårt eige. I fylgje Johannesevangeliet brukar Jesus vegen som bilde på seg sjølv: «Jesus seier: Eg er vegen, sanninga og livet. Ingen kjem til Far utan gjennom meg.» Denne vegen er meir enn ein sti i skogen. Den er Gud, som vart kropp i Jesus. Han kom, og han kjem stadig til oss menneske, i nattverd og dåp, i bøn, fellesskap og i medmenneska våre. Han er vegen som kan få sitte i kroppen og føre oss fram gjennom heile jordelivet og inn i evigheten. Og enten du har tatt ein avstikkar, om det er lenge sidan du har gått på den, om du har famla for å finne den, eller alltid har gått på den: Jesus er vegen sanninga og livet. Det vil han vera for deg, for stadig nye generasjonar og for alle som vil gjera han til «sin». Klara Vogl, menighetsprest

4 4 Ellingsrud og Furuset kirkeblad Stolthet og engasjement Takk for en god velkomst i Ellingsrud-Furuset menighet. Takk for de gode ord som har blitt sagt. Takk for hyggelige invitasjoner. Det gjør godt når en kommer som ny et sted og noen venter på en noen sekunder for bare å kunne si velkommen. Håper du vil trives her? Det er betydningsfulle små sekunder av varme, interesse og oppmerksomhet. Det gjør de neste skrittene en tar gladere og lettere. Ikke de mange eller store ord. Men kanskje var det et enkelt håndtrykk, et lite smil og et forsiktig velkommen. Det skulle ikke mere til. Andre ganger har praten fått tid til å utvikle seg. Og en har snart kommet inn på temaer som har med «Dalen vår» å gjøre. Det har vært fantastisk lærerikt og morsomt. Ikke det at jeg husker alt som har blitt meg fortalt. Mange ganger må en høre det i flere runder, for å kunne skjønne sammenhenger og plassere ting. Jeg gleder meg over stoltheten og engasjementet. Stolthet over stedet der en bor. En glede over å vise fram det som er i nærmiljøet. Historien og historiene. Engasjementet som gjennom generasjoner har vært der for å skape gode oppvekstsvilkår for de som er bosatt i Groruddalen. Engasjementet og viljen til å yte det lille ekstra. Og ikke minst. Det lokale engasjementet. ellesbetegnelsen vi som har stått på utsiden har lært å kjenne er Groruddalen. Men på innsiden er det de mindre lokalsamfunnene som dominerer. Det er Ellingsrud, Furuset og Lindeberg. Det er her livene leves. Det er her mange har en identitet, et engasjement og en stolthet. Takk for det jeg har møtt av dette så langt. Det er viktig. Også når vi, som så mange andre, gjør strukturelle endringer. Nå ved å slå sammen Ellingsrud sokn og Furuset sokn til Ellingsrud-Furuset sokn. Det er et ønske om at engasjementet og stoltheten ikke skal bli mindre. Tilhørigheten skal ikke svekkes. Ellingsrud kirke og Furuset kirke står der og er begge steder hvor gudstjenester feires, barna blir døpt, hvor konfirmantene hører hjemme, hvor en kan si ja til å leve sammen, hvor en kan samles til begravelse. Og mye, mye mer. Kirkene er der for å gi rom til mange andre som trenger et værested i nærmiljøet. Det er et engasjement rundt kirkene våre. Det er stolthet over arbeidet som har vært gjort for å reise de. Det er glede over at de fortsatt brukes. Hver dag. Året rundt. I møte med viktige begivenheter i lokalmiljøet og i våre egne liv. Dette engasjementet og stoltheten vil vi skal fortsette. Der hvor du bor. Tor Eivind Erikstein Sokneprest Ellingsrud-Furuset menighet Under familiegudstjenesten 22. september 2013 ble det delt ut 4årsbok til mange glade fireåringer. Gudstjenesten ble ledet av menighetsprest Klara Vogl og trosopplæringsleder Beate Kathrine Sørensen. Tekstleser var Pernille Johansen Haugen og kirketjener var Wenche Skjollby. Riitta Fjæren spilte orgel. Mer enn 60 personer var med på familiegudstjenesten denne søndagen og var med på kirkekaffe etterpå. Tekst og foto: Bjørn E. Engstrøm

5 Ellingsrud og Furuset kirkeblad 5 LIVETS GANG DØPTE: Ellingsrud kirke: Leandra Wilhelmine Borgen Aleksander Iversen Mia Mo Næss Hjalmar Engnæs Colin Kristoffer Skåre Johannes Bjørhovde Holtet Furuset kirke: Valdemar Lagim Tvedt Elvira Tjernsli Odahll Lilly Natalie Heyerdahl-Slettemark Emily Belle Stoveland (Skårer kirke) Gabriel Amadeus Selfors Årdal (Beiarn kirke) Josefine Austnes Sevilhaug (Grorud kirke) Victoria Linderoth Risø (Grefsen kirke) Mie Tørud Hansen (Hovin kirke) Jonathan Dyrbye Güclü (Haugerud kirke) Emil Alexander Berntsson-Østmo (Vålerengen kirke) KONFIRMERTE: Ellingsrud kirke søndag 1. september: Pia Maria Esmeralda Auchter Julie Martinsen Kjernsli Karsten Bromseth Patrik Gillebo Olsen John Kim Hiller Thomas Lunde Anne-Marie Menagias Martin Elias Wang Henrik Arder Kristiansen Nathalie Sommer Jon Vegard Andersen Markus Gilberg Engeseth Michelle Leonie Margrethe Borgen Emilie Lingner Somdalen Hedda Skurdal Konfirmanter i Furuset kirke søndag 1. september: Hanne Skjelstad Alida Susanne Leiknes Hammershaug Emilie Wiker Nilo Dorthe Leomine Roverudseter Holvik Benedicte Olsen Østbakken Aurora Tamburstuen Slåen Torbjørn Parborg Jonas Røberg-Larsen Sandra Beinset Mehmeti Kristine Løkke Arvid Skjærstad Daniel Andreas Ardt Nilssen Tove Karlsen Eline Gretteberg Meyer Sindre Stokke Nora Bjune Grythe Christian Haustveit Schumacher Maren-Helen Sørhus Elisabeth Paras Bruu VIET: Ellingsrud kirke: Lise Marie Myrvang og Raymond Gonzalez Furuset kirke: Be Thi Nguyen og Kay Thomas Larsåsen Rebecca Skogheim og Espen Haugen (Høybråten kirke) Tonje Høylo Jevne og Jahn-Arne Pedersen (Sagene kirke) DØDE: Nelly Gabrielle Hauge Kjos, f Kari Berdalen, f Ingrid Berthelsen, f Asbjørn Sandstad, f Arne Magnus Nilsen Delbekk, f Evelyn Martha Holt, f Margrethe Solheim, f Inger Hansen, f Reidar Amund Bratas, f Jon Viggo Aamodt, f Frikk Helmer Syversen, f Patrick Molina Bunney, f Lars Tøen, f Carl Armand Larsen f Gunnar Engebakk, f Mary Elisabeth Aslaksen, f Anne-Marie Borghov, f Ingrid Sundby f Johan Myhren f Thorbjørn Andresen, f Inger Myrer f Amalie Mathiesen f Synnøve Leomine Holvik f Peder Samuel Pedersen, f Annie Synøve Erichsen, f Thormod Cordtsen f Lillian Mauseth f Oscar Gustav Michael Grimstad f Hildegunn Bang f Hans Pareli Angell Myrvang f Jeanne Bergliot Stirler, f Joshua Cristopher, f Åse Marie Swensen, f Tove Unni Kraby, f Wenche Ruth Waage, f May-Britt Strandli f Gudny Kristine Dæhlin f Laila Irene Pettersen f Mildred Elsebutangen f Bertha Johanne Johansen f Bjørg Synnøve Lomsdal f Synøve Munck f Margrethe Lund f.1932 Leif Fredrik Rasmussen f Jøran Andersen f Wenche Benny Hegglund f. 1937

6 6 Ellingsrud og Furuset kirkeblad

7 Ellingsrud og Furuset kirkeblad 7

8 8 Ellingsrud og Furuset kirkeblad KELTISK VELSIGNELSE Må din vei komme deg i møte, vinden alltid være bak din rygg, solens lys leke på ditt kinn, regnet falle vennlig mot din jord. Og må Guds gode hånd verne om deg til vi møtes igjen. Tekst: Gammel irsk bønn Oversatt av: Hans Olav Mørk KONFIRMANT 2014 Mange begynner å spørre etter datoer for innskrivning og konfirmasjon for de som skal konfirmeres i Her er de viktigste datoene: Innskrivning: Ellingsrud kirke: 18. november kl. 19:00 Furuset kirke: 19. november kl. 19:00 Oppstarts samling: lørdag 18. januar kl. 11:00-14:00 i Furuset kirke. Presentasjonsgudstjeneste: søndag 19. januar kl.11:00 i både Ellingsrud og Furuset kirke. Leir: juni. Konfirmasjonsgudstjenestene: Furuset kirke: 7. september Ellingsrud kirke: 14. september Seks nysgjerrige 4 åringer har nettopp fått sin egen Kirkebok under familiegudstjenesten i Furuset kirke 13. oktober. De hev seg over bøkene og lurte vel på det var mange fine tegninger der. Det var bare gutter som kom til kirkebokutdelingen denne dagen. De fikk høre dukken Ella spørre Svein prest om han bodde i kirka. Han måtte medgi at han bodde i rekkehus på Ellingsrud, men kirka er vårt og Guds hus. Her kan vi komme som vi er. LFP

9 Ellingsrud og Furuset kirkeblad 9 Aktiviteter i Ellingsrud og Furuset kirker i 2013 Ellingsrud og Furuset kirkeblad 9 For barn og unge Babysang. Ellingsrud kirke hver torsdag kl. 11. Sang og lek i ca. 40. minutter. Servering av kaffe, te og vafler til kr.10,-. Ta med egen matpakke. Ingen påmelding. Søndagsskole I Furuset kirke alle søndager unntatt ved «gudstjenester for små og store» og i skoleferier. Lilleputt familiekor Ellingsrud kirke annenhver mandag. Middag kl.17. Aktiviteter fra kl Samling for barn 1 5 år med foreldre. Middag, sang, musikk, dans og lystenning. MSM Musikk Scene Mening Furuset kirke mandager Vi synger, dramatiserer og har det gøy. Alder år klubben. Furuset kirke Fredager framover: 5/4, 19/4, 3/5, 24/5. Kl Aktivitetsklubb. Egen side på Facebook. Ledertreningskurs Haugerud kirke annenhver tirsdag kl Alder år. Konfirmant i 2014 Innskriving er i november -13. Invitasjon sendes alle som er døpt. Er du ikke døpt så kontakt menighetskontoret for informasjon. Speidern for Ellingsrud, Lindeberg og Furuset. I Furuset kirke. Småspeidere, klasse: Torsdager kl Speidere, klasse: Torsdager kl. 18. Rovere, klasse: Onsdager. Kontaktperson er Gunnar Hirsch, m: Kontaktpersoner for barn og unge: tlf: no,mobil: For voksne Korelli blandet kor. Ellingsrud kirke torsdager kl Har korprosjekter med koret Alna Vocalis på Haugerud. Vi trenger stadig nye medlemmer, kontakt menighetskontoret. Kirkering. Furuset kirke første mandag i måneden kl. 19. Åpen kirke I Furuset kirke hver onsdag kl Stillhet, lystenning, ettertanke og tidebønn kl. 18. Servering av kaffe og vafler. I Ellingsrud kirke mandager kl , i forbindelse med Værestedets samling. Værestedet. Ellingsrud kirke alle mandager hele året kl Værested med åpen kafe. Middag kl til kr. 30,-. Ellingsrudtreffen kirkens eldrearbeid. Ellingsrud kirke onsdager kl , unntatt 3. onsdag i måneden. Fellesskap og prat rundt bordet i Kulturkjellerens hyggelige lokaler. Pensjonistforeningen. Ellingsrud kirke hver 3. onsdag i måneden kl Kontakt Einar Lonstad, m: Formiddagstreff. Furuset kirke onsdager kl Sang og musikk, forskjellige temaer og gjester. Kaffe og formiddagsmat. Sorggrupper. Startes opp jevnlig i samarbeid med omkringliggende menigheter. Menighetsrådet. Månedlige møter. Kontaktpersoner er Gunnar Hirsch, m: og Bjørn Engstrøm, m:

10 10 Ellingsrud og Furuset kirkeblad Livets brød Brød trenger vi for å leve Det daglige brød og Livets brød Fra det spede såkorn, lagt i jorden gror det nye livet fram. Her trengs det daglig vanning og næring for å gi vekst! Innsettelse av vår nye sokneprest, Tor Eivind Erikstein, ble formelt gjennomført søndag 25. august 2013 kl i Furuset kirke. Mange medvirket under familiegudstjenesten, både speidere, søndagsskolen, forsangere, fung. prost Ola Beisvåg og staben i Ellingsrud og Furuset menighet. Etter gudstjenesten var det kirkekaffe med taler og overrekkelse av blomster og gave fra menigheten. Bildet viser Tor Eivind Eriksten (til venstre) og leder av menighetsrådet, Gunnar Hirsch, for anledningen i speideruniform. Bjørn E. Engstrøm Såkorn i jorden, gir brød for verden, godt er det å ha et Gudsord med på ferden! Min mat er å gjøre Hans vilje, skinne som en Sarons lilje! Å tro på Ham er ingen skam, nei, er vi i mesterens hånd, skal vi ved den Hellige Ånd, oppstå fra støvet til det evige liv. Tenk, ved dette framtidshåpet, er du bare en drøm. Liv Heltne Enebakk, juni 2013 Sykehusprestene på Ahus ; fra venstre Anne Løyning, Bjarte Lien Eie, Hilde Hallsteinli Unsvåg, Elin Græsli Storjord, Hilde Frøkedal, Erik Mathisen og Kristine Værnes

11 Ellingsrud og Furuset kirkeblad 11 DETTE HAR VI FORTJENT Noe ekstra godt skal fortæres, og vi setter oss godt til rette. Ikke noe galt i det, men har vi fortjent det? mere enn andre?? Vi lever i en hverdag uten at vi tenker på alvoret i en annen hverdag som ligger snublende nær. Vi reiser masse og opplever nye kulturer. Vi kommer ikke langt nok vekk,----- er det ikke noe mere å oppleve?? Hvor lenge får vi ha det slik? Er vi takknemlige?? Det er ikke langt til en annen hverdag. På få år er livet blitt snudd på hodet for mange. Far er permitert fra sitt arbeid, mor har mistet det.... og barna?? Husleien kan ikke betales. og besteforeldrenes pensjon strekker ikke til. En venn av meg som fortsatt har arbeid, har i en årrekke arbeidet dobbelt for at begge barna skulle få universitetsutdannelse. Etter 6 år - ferdig jurist, men arbeid? Hun var heldig og fikk fast jobb i kassen på et supermarked. Sønnen får hjelp av psykolog, - ingen jobb som lærer på han!! Har de fortjent det?? Ingrid Holst Basar for store og små i Furuset kirke Like sikkert som juleaften kommer den 24. desember er det at Furuset kirke arrangerer basar de første dagene i november. Onsdag 4. november er det basartreff i kirken fra kl. 11, mens fredag 6. november Kl dras det i gang basarkveld for unge og gamle på tradisjonelt vis. Her blir det åresalg, ulike salgsbord, kakelotteri og muligheter til å ta med seg hjem gevinster fra det store basarbordet. Fra kjøkkenluka er det serveres brus, kaffe og vafler til en billig penge, mens det inne i menighetssalen i Furuset kirke er mulighet for hyggelig fellesskap og fin underholdning. Like lenge som vi har hatt kirke på Furuset har vi også hatt basar. Hold av dagene og unn det noen hyggelige timer i Furuset kirke. Nb! Og skulle du ha et noen bidrag i form av gevinster til basaren er det bare å ta kontakt med staben i kirken. ulemesse Julebakst Julepynt Forskjellig håndarbeid Loddsalg Barnebord Underholdning Kaffe Te Kaker Betasuppe Ellingsrud kirke Lør. 23. november Klokka levering av produkter til julemessa Mandag 18. november i kirkestua kontaktpersoner Anne Grete Anne

12 12 Ellingsrud og Furuset kirkeblad Irina - vår velutdannede kantor med bachelorog mastergrad i musikkvitenskap. Irina Khoreva er kantor i Ellingsrud og Furuset menighet. Hun er organist og musikalsk ansvarlig for kirkemusikken i begge kirkene våre. Fra høsten 2013 skal hun også lede menighetens kor, Korelli. Hennes musikalske kollega er organist Andrey Mirgorodskiy i Ellingsrud kirke. Begge er fra Russland. Irina, som er født i Sør-Ural i Russland, er utdannet både i hjemlandet og i Norge. I Sør-Ural studerte hun både sosiologi og statsvitenskap ved universitetet. Den høyere musikalske utdanningen har hun fra Musikkhøgskolen i Oslo. Her studerte hun kirkemusikk i fem år. Denne utdanningen omfatter blant annet orgelspill både liturgisk og utøvende, pianospill, komposisjon, dirigering, sang, korledelse og improvisasjon. Som barn gikk Irina på musikk- og kunstskole fra hun var seks år gammel. Her var hun med i åtte år i tillegg til vanlig grunnskole. Faren hennes spiller gitar og er glad i å synge. Irina har med andre ord fått med seg mye sang og musikk fra hjemlandet sitt. Irina har nå bodd i Norge i ni år. Hun trives veldig godt i Norge og føler seg hjemme i menigheten vår. Tidligere har hun allsidig erfaring som organistvikar i forskjellige kirker i Drammen. Hun har dessuten vært fast ansatt som organist i Romsås menighet før hun ble ansatt som kantor i tidligere Furuset menighet. Vi ønsker Irina lykke til i arbeidet som kantor i vår menighet! Bjørn E. Engstrøm

13 Ellingsrud og Furuset kirkeblad 13 FORMIDDAGSTREFF I FURUSET KIRKE Vi ønsker velkommen til et spennende program på Formiddagstreff i høst. Treffet er for alle som har anledning til å komme fra på dagtid, det serveres formiddagsmat og vi ønsker å bygge opp om et hyggelig og sosialt fellesskap. Annenhver onsdag kl i Furuset kirke. HØSTENS PROGRAM Onsdag 11. september: Kirke i dagens Groruddal, ved Tor Eivind Erikstein. Musikk ved Irina Khoreva. Onsdag 25. september: Livets og troens varme - om tro og livssyn hos Johan Falkberget, ved Sturle Kojen.Utlodning. Onsdag 9. oktober: Tema: kvinnerollen, ved Ghazala Naseem og Gunn Indrevær. Besøk av Læringssenteret i Gransdalen 29. Onsdag 23. oktober: Jomfrumartyrlegendene ved Klara Vogl. Utlodning. Onsdag 6. november: Menighetens basar. Mer informasjon kommer. Onsdag 20. november: Hva skjer med Groruddalssatsningen på Furuset og Lindeberg? ved Hanne Marie Sønstegård og Lone Pålshaugen. Utlodning. Onsdag 4. desember: Svein Lillejord forteller og viser bilder fra studietur til Israel. Onsdag 18. desember: Førjulstreff. Julestemning, julesanger m.m. Utlodning. Ansatte Daglig leder: Knut Roar Norlund /22 Menighetskonsulent: Monica Holm Sokneprest: Tor Eivind Erikstein / Menighetsprest: Klara Vogl / Mobiltelefon Kapellan: Svein Andreas Lillejord Kantorer: Irina Khoreva og Andrey Mirgodskiy Trosopplæringsledere: Beate Katrine Sørensen Geir Wiknes Diakon: Grete Karen Framgarden Foto av Jo William Rimstad Menighetspedagog: Ingamay Eidsmo Synnes

14 Velkommen til Karihaugen Tannlegekontor v/tannlege Nils Hagen Kulturkjeller`n- Ellingsruds egen butikk for for brukskunst Tirdag, onsdag og fredag 11-17, torsdag 17-19, lørdag 11-14, Tirdag kl Harald Sohlbergs kl v. 3 Onsdag kl i Karihaugen kl senter Torsdag kl kl Fredag kl kl DAME & HERRE FRISØR Lørdag kl kl Når service og kvalitet teller Dragonstien Dragonstien 18 Timesbestilling 18 og drop in Ellingsrud kirke Ellingsrud kirke Dragonstien 18 Ellingsrud Frisør Tlf Kulturkjeller`n - Ellingsruds egen butikk for brukskunst Ellingsrud senter Vi ønsker alle nye og gamle kunder velkommen! Hilsen Sylvia, Hanne, Ellen og Lill Kroner/Broer, Bleking, Gullinnlegg, Tannsmykker, Proteser, Bittskinner, Rotfylling, Akutthjelp, Vanlig fyllingsterapi, Tannbeskytter Kontoret har følgende åpenttider: MNTF Mandag og Onsdag Tirsdag og Torsdag Fredag Edv. Munchsv OSLO Tel epost: ÅPNINGSTIDER: Mandag Tirs - ons. - fre Torsdag Lørdag 9-14 Post i butikk på Ellingsrud senter Åpent Lørdag

15 HELE DØGNET Høybråtenv. 40, 1086 OSLO Vi takker for alle gaver innbetalt på vedlagte bankgirblankett til vår nye menighet Vi ønsker alle våre lesere og annonsører en Vi ønsker alle våre lesere og annonsører riktig en god riktig vår god og høst sommer

16 Velkommen til gudstjeneste i Ellingsrud og Furuset kirker Ellingsrud kirke Furuset kirke 20. okt. 22. søndag i treenighetstiden kl Familiegudstjeneste og høsttakkefest ved Klara Vogel og Ingamay Synnes. Avskjed med Ingamay Synnes 20. okt. 22. søndag i treenighetstiden kl Gudstjeneste ved Ellen Kolb-Schiager og Grete Framgarden. TV-aksjon 27. okt. Bots- og bønnedag kl Høymesse ved Klara Vogl 27. okt. Bots- og bønnedag kl Gudstjeneste ved Tor Eivind Erikstein 3. nov. Allehelgensdag kl Høymesse ved Svein Andreas Lillejord 3. nov. Allehelgensdag kl Gudstjeneste ved Tor Eivind Erikstein 10. nov. 25. søndag i treenighetstiden kl Korelli sammen med kor fra Sverige. Høymesse ved Tor Eivind Erikstein 17. nov. 26. søndag i treenighetstiden kl Høymesse ved Tor Eivind Erikstein 24. nov. Siste søndag i kirkeåret kl Thomasmesse ved Svein Andreas Lillejord. Trond Lerberg medvirker på saksofon. 1. des. 1. søndag i advent kl Felles familiegudstjeneste i Furuset kirke for Ellingsrud - Furuset med Klara Vogl og Beate Sørensen. 8. des. 2. søndag i advent. Kl Høymesse ved Klara Vogl 15. des. 3. søndag i advent. Kl Høymesse ved Tor Eivind Erikstein. 10. nov. 25. søndag i treenighetstiden kl Høymesse ved Svein Andreas Lillejord 17. nov. 26. søndag i treenighetstiden kl Familiegudstjeneste ved Klara Vogl. Speiderne deltar. 24. nov. Siste søndag i kirkeåret kl Høymesse ved Klara Vogl og Leif Gordon Kvelland, Normisjon. 1. des. 1. søndag i advent kl Felles familiegudstjeneste i Furuset kirke for Ellingsrud-Furuset med Klara Vogl og Beate Sørensen 8. des. 2. søndag i advent. Kl Felles gudstjeneste med Tamil Grace Church. Tor Eivind Erikstein. 15. des. Adventskonsert kl Med lokale kor og korps 22. des.høymesse ved Ellen Kolb-Schiager. 24. des. Julaften kl ved Svein A. Lillejord. 26. des. 2. juledag kl ved Svein A. Lillejord. 29. des. Høymesse ved Klara Vogl. 24. des. Julaften kl og kl ved Tor Eivind Erikstein. 25. des. 1. juledag kl Tor Eivind Erikstein 26. des. 2. juledag Furuset sykehjem kl ved Ellen Kolb-Schiager Ellingsrud og Furuset Kirkeblad Nr årgang 1