Ellingsrud og Furuset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ellingsrud og Furuset"

Transkript

1 Ellingsrud og Furuset Kirkeblad Nr årgang 1 2 Det hellige 3 På gamle stier 4 Stolthet og engasjement 6 Konfirmasjon 11 Basar og julemesse 12 Irina - organist og musikalsk ansvarlig

2 2 Ellingsrud og Furuset kirkeblad Ellingsrud og Furuset Kirkeblad Utgitt av Ellingsrud Furusetmenighetsråd Det hellige å se det usynlige i det synlige Deles ut til alle husstander på Lindeberg, Furuset, Bakås, Ellingsrudåsen, Karihaugen, Munkebekken og Nordre og Søndre Fjeldstad. Opplag 6000 Adresse: Ellingsrud Kirke, Dragonstien 18, 1062 Oslo Furuset Kirke, Ulsholtveien 37, 1053 Oslo Bankgiro: Redaktør: Bjørn Engstrøm Redaksjonelle medarbeidere: Klara Vogl, redaksjon Kjell H. Henriksen, layout Bjarne Hjeltnes, redaksjon Erik Mathisen, redaksjon Distribusjon: Utdeles av frivillige medarbeidere i menigheten. Frist for annonser og stoff til neste nr: 1 desember 2013 Neste nummer kommer desember 2013 Trykk: Merkurtrykk AS Stanseveien 9, 0975 Oslo Forsidebilde: Shuttersctock.com Vi mennesker trekkes mot det hellige uansett religion. Det er en dragning som synes å ha vært i menneskene til alle tider. Lengselen etter det hellige har drevet folk til å bryte opp for å valfarte til steder som Jerusalem, Mekka, Santiago de Compostela eller til Nidarosdomen i Trondheim. Pilgrimsvandringer er aktuelle som aldri før. Det virker som om det hellige fortsatt lever i beste velgående, selv i vitenskapens tidsalder. Kanskje kan en pilgrimsvandring ses på som en ytre reise mot en indre opplevelse mot det store og hellige? I møtet med det hellige har kirken spilt en viktig rolle. Slik er det fortsatt. Kirken er en viktig bidragsyter for å imøtekomme menneskenes behov for å nærme seg det hellige. Noe som er hevet over det hverdagslige noe som gir livet en dybde og en høyere mening. Noe som er evig og ikke kan gå i stykker. Det hellige er vanskelig å beskrive. Vi famler ofte etter ord for å uttrykke oss. Kirken er uansett viktig for mange i vår søken etter det hellige. For noen kan naturen være viktig i en slik sammenheng. Noen finner det hellige gjennom kunst og musikk, men kirken rekker lenger fordi den rommer så mye mer. Kirken møter oss med rom, farger, klær, symboler, ritualer, bibeltekster, musikk, sang, tale og bevegelser. Disse opplevelsene i kirkerommet kan gi oss styrke, trøst og ro. Kirkelige seremonier og ritualer er viktige. Dette har en tiltrekningskraft. Etter store ulykker og tragiske hendelser søker vi til de hellige rom, til prestens trøstende ord og vi tenner levende lys for å beskytte oss mot det meningsløse. Vi flokker oss omkring lysglobene. Vi setter lys på gravene ved allehelgensdag som trøst og beskyttelse mot det meningsløse ved døden. Det er ganske mange mennesker som ikke går regelmessig i kirken i dag. Vi må arbeide for at kirken blir enda flinkere til å møte folks lengsel og søken etter det hellige, stillheten og det åndelige; finne meningen med livet. Da kan vi i større grad greie å fylle benkeradene i kirkene våre. Slik sett er det viktig å ta vare på de kirkelige ritualene, ordene, musikken, sangen og den ordløse mystikken. Vi kan ikke, og ønsker vel egentlig heller ikke, å få servert ferdige svar på alle spørsmål om liv og død. Kirkens seremonier og symboler er et nødvendig språk for å uttrykke det hellige. Her formidles kunnskap om noe som finnes, selv om det ikke kan bevises i vanlig forstand. Kirken har evnen til å uttrykke det usynlige i det synlige. Dette må vi ta vare på og utvikle videre. Bjørn Edvard Engstrøm (redaktør) Redaksjonen tar ikke ansvar for innsendt materiale

3 Ellingsrud og Furuset kirkeblad 3 På gamle stier I sommar fekk eg anledning til å gå på det som for meg er gamle og kjente stiar. Det er stiar som liksom alltid har vore der, og som er godt tråkka opp av folk før meg, der i skogen bak huset kor eg vaks opp på Voss. Stiane går gjennom skog og kratt, langs åskammen der eg alltid fann blåbær, rundt der det brukte å være ei stor maurtue, og ein av dei går heilt opp på fjellet. Det var lenge sidan eg hadde gått dei no, men likevel opplevde eg å kunne gå nesten i blinde. Stiane førte meg framover når det vart mørkt, og det var godt å kjenne korleis minnet og dei nødvendige bevegelsane låg lagra i kroppen. Stiane er enno er i bruk, aktuelle også i dag for nye generasjonar turgåarar, og dei er framleis «mine», fordi eg gjennom bruk ein gong gjorde dei til mine vegar. I desse konfirmasjonstider får denne opplevinga meg til og tenkje på at slike gamle stiar har me i den kristne trua også. Mange kan fortelje om kor mykje nettopp Fader Våret, eit bibelvers eller ein fortelling om Jesus, har betydd for gjennom livet, eller når livet har blitt spesielt vanskelig. Dåp og nattverd, gudstenesta sjølv, bibeltekstar, kjente og kjære salmar, Fader Vår og velsigninga er tradisjonsgods, godt tråkka opp av folk før oss, og ei hjelp til å finne fram også i dag. Dette er slikt som liksom alltid har vore, det kan lagrast i kroppen, bli til noko slitesterkt og gjerast til vårt eige. I fylgje Johannesevangeliet brukar Jesus vegen som bilde på seg sjølv: «Jesus seier: Eg er vegen, sanninga og livet. Ingen kjem til Far utan gjennom meg.» Denne vegen er meir enn ein sti i skogen. Den er Gud, som vart kropp i Jesus. Han kom, og han kjem stadig til oss menneske, i nattverd og dåp, i bøn, fellesskap og i medmenneska våre. Han er vegen som kan få sitte i kroppen og føre oss fram gjennom heile jordelivet og inn i evigheten. Og enten du har tatt ein avstikkar, om det er lenge sidan du har gått på den, om du har famla for å finne den, eller alltid har gått på den: Jesus er vegen sanninga og livet. Det vil han vera for deg, for stadig nye generasjonar og for alle som vil gjera han til «sin». Klara Vogl, menighetsprest

4 4 Ellingsrud og Furuset kirkeblad Stolthet og engasjement Takk for en god velkomst i Ellingsrud-Furuset menighet. Takk for de gode ord som har blitt sagt. Takk for hyggelige invitasjoner. Det gjør godt når en kommer som ny et sted og noen venter på en noen sekunder for bare å kunne si velkommen. Håper du vil trives her? Det er betydningsfulle små sekunder av varme, interesse og oppmerksomhet. Det gjør de neste skrittene en tar gladere og lettere. Ikke de mange eller store ord. Men kanskje var det et enkelt håndtrykk, et lite smil og et forsiktig velkommen. Det skulle ikke mere til. Andre ganger har praten fått tid til å utvikle seg. Og en har snart kommet inn på temaer som har med «Dalen vår» å gjøre. Det har vært fantastisk lærerikt og morsomt. Ikke det at jeg husker alt som har blitt meg fortalt. Mange ganger må en høre det i flere runder, for å kunne skjønne sammenhenger og plassere ting. Jeg gleder meg over stoltheten og engasjementet. Stolthet over stedet der en bor. En glede over å vise fram det som er i nærmiljøet. Historien og historiene. Engasjementet som gjennom generasjoner har vært der for å skape gode oppvekstsvilkår for de som er bosatt i Groruddalen. Engasjementet og viljen til å yte det lille ekstra. Og ikke minst. Det lokale engasjementet. ellesbetegnelsen vi som har stått på utsiden har lært å kjenne er Groruddalen. Men på innsiden er det de mindre lokalsamfunnene som dominerer. Det er Ellingsrud, Furuset og Lindeberg. Det er her livene leves. Det er her mange har en identitet, et engasjement og en stolthet. Takk for det jeg har møtt av dette så langt. Det er viktig. Også når vi, som så mange andre, gjør strukturelle endringer. Nå ved å slå sammen Ellingsrud sokn og Furuset sokn til Ellingsrud-Furuset sokn. Det er et ønske om at engasjementet og stoltheten ikke skal bli mindre. Tilhørigheten skal ikke svekkes. Ellingsrud kirke og Furuset kirke står der og er begge steder hvor gudstjenester feires, barna blir døpt, hvor konfirmantene hører hjemme, hvor en kan si ja til å leve sammen, hvor en kan samles til begravelse. Og mye, mye mer. Kirkene er der for å gi rom til mange andre som trenger et værested i nærmiljøet. Det er et engasjement rundt kirkene våre. Det er stolthet over arbeidet som har vært gjort for å reise de. Det er glede over at de fortsatt brukes. Hver dag. Året rundt. I møte med viktige begivenheter i lokalmiljøet og i våre egne liv. Dette engasjementet og stoltheten vil vi skal fortsette. Der hvor du bor. Tor Eivind Erikstein Sokneprest Ellingsrud-Furuset menighet Under familiegudstjenesten 22. september 2013 ble det delt ut 4årsbok til mange glade fireåringer. Gudstjenesten ble ledet av menighetsprest Klara Vogl og trosopplæringsleder Beate Kathrine Sørensen. Tekstleser var Pernille Johansen Haugen og kirketjener var Wenche Skjollby. Riitta Fjæren spilte orgel. Mer enn 60 personer var med på familiegudstjenesten denne søndagen og var med på kirkekaffe etterpå. Tekst og foto: Bjørn E. Engstrøm

5 Ellingsrud og Furuset kirkeblad 5 LIVETS GANG DØPTE: Ellingsrud kirke: Leandra Wilhelmine Borgen Aleksander Iversen Mia Mo Næss Hjalmar Engnæs Colin Kristoffer Skåre Johannes Bjørhovde Holtet Furuset kirke: Valdemar Lagim Tvedt Elvira Tjernsli Odahll Lilly Natalie Heyerdahl-Slettemark Emily Belle Stoveland (Skårer kirke) Gabriel Amadeus Selfors Årdal (Beiarn kirke) Josefine Austnes Sevilhaug (Grorud kirke) Victoria Linderoth Risø (Grefsen kirke) Mie Tørud Hansen (Hovin kirke) Jonathan Dyrbye Güclü (Haugerud kirke) Emil Alexander Berntsson-Østmo (Vålerengen kirke) KONFIRMERTE: Ellingsrud kirke søndag 1. september: Pia Maria Esmeralda Auchter Julie Martinsen Kjernsli Karsten Bromseth Patrik Gillebo Olsen John Kim Hiller Thomas Lunde Anne-Marie Menagias Martin Elias Wang Henrik Arder Kristiansen Nathalie Sommer Jon Vegard Andersen Markus Gilberg Engeseth Michelle Leonie Margrethe Borgen Emilie Lingner Somdalen Hedda Skurdal Konfirmanter i Furuset kirke søndag 1. september: Hanne Skjelstad Alida Susanne Leiknes Hammershaug Emilie Wiker Nilo Dorthe Leomine Roverudseter Holvik Benedicte Olsen Østbakken Aurora Tamburstuen Slåen Torbjørn Parborg Jonas Røberg-Larsen Sandra Beinset Mehmeti Kristine Løkke Arvid Skjærstad Daniel Andreas Ardt Nilssen Tove Karlsen Eline Gretteberg Meyer Sindre Stokke Nora Bjune Grythe Christian Haustveit Schumacher Maren-Helen Sørhus Elisabeth Paras Bruu VIET: Ellingsrud kirke: Lise Marie Myrvang og Raymond Gonzalez Furuset kirke: Be Thi Nguyen og Kay Thomas Larsåsen Rebecca Skogheim og Espen Haugen (Høybråten kirke) Tonje Høylo Jevne og Jahn-Arne Pedersen (Sagene kirke) DØDE: Nelly Gabrielle Hauge Kjos, f Kari Berdalen, f Ingrid Berthelsen, f Asbjørn Sandstad, f Arne Magnus Nilsen Delbekk, f Evelyn Martha Holt, f Margrethe Solheim, f Inger Hansen, f Reidar Amund Bratas, f Jon Viggo Aamodt, f Frikk Helmer Syversen, f Patrick Molina Bunney, f Lars Tøen, f Carl Armand Larsen f Gunnar Engebakk, f Mary Elisabeth Aslaksen, f Anne-Marie Borghov, f Ingrid Sundby f Johan Myhren f Thorbjørn Andresen, f Inger Myrer f Amalie Mathiesen f Synnøve Leomine Holvik f Peder Samuel Pedersen, f Annie Synøve Erichsen, f Thormod Cordtsen f Lillian Mauseth f Oscar Gustav Michael Grimstad f Hildegunn Bang f Hans Pareli Angell Myrvang f Jeanne Bergliot Stirler, f Joshua Cristopher, f Åse Marie Swensen, f Tove Unni Kraby, f Wenche Ruth Waage, f May-Britt Strandli f Gudny Kristine Dæhlin f Laila Irene Pettersen f Mildred Elsebutangen f Bertha Johanne Johansen f Bjørg Synnøve Lomsdal f Synøve Munck f Margrethe Lund f.1932 Leif Fredrik Rasmussen f Jøran Andersen f Wenche Benny Hegglund f. 1937

6 6 Ellingsrud og Furuset kirkeblad

7 Ellingsrud og Furuset kirkeblad 7

8 8 Ellingsrud og Furuset kirkeblad KELTISK VELSIGNELSE Må din vei komme deg i møte, vinden alltid være bak din rygg, solens lys leke på ditt kinn, regnet falle vennlig mot din jord. Og må Guds gode hånd verne om deg til vi møtes igjen. Tekst: Gammel irsk bønn Oversatt av: Hans Olav Mørk KONFIRMANT 2014 Mange begynner å spørre etter datoer for innskrivning og konfirmasjon for de som skal konfirmeres i Her er de viktigste datoene: Innskrivning: Ellingsrud kirke: 18. november kl. 19:00 Furuset kirke: 19. november kl. 19:00 Oppstarts samling: lørdag 18. januar kl. 11:00-14:00 i Furuset kirke. Presentasjonsgudstjeneste: søndag 19. januar kl.11:00 i både Ellingsrud og Furuset kirke. Leir: juni. Konfirmasjonsgudstjenestene: Furuset kirke: 7. september Ellingsrud kirke: 14. september Seks nysgjerrige 4 åringer har nettopp fått sin egen Kirkebok under familiegudstjenesten i Furuset kirke 13. oktober. De hev seg over bøkene og lurte vel på det var mange fine tegninger der. Det var bare gutter som kom til kirkebokutdelingen denne dagen. De fikk høre dukken Ella spørre Svein prest om han bodde i kirka. Han måtte medgi at han bodde i rekkehus på Ellingsrud, men kirka er vårt og Guds hus. Her kan vi komme som vi er. LFP

9 Ellingsrud og Furuset kirkeblad 9 Aktiviteter i Ellingsrud og Furuset kirker i 2013 Ellingsrud og Furuset kirkeblad 9 For barn og unge Babysang. Ellingsrud kirke hver torsdag kl. 11. Sang og lek i ca. 40. minutter. Servering av kaffe, te og vafler til kr.10,-. Ta med egen matpakke. Ingen påmelding. Søndagsskole I Furuset kirke alle søndager unntatt ved «gudstjenester for små og store» og i skoleferier. Lilleputt familiekor Ellingsrud kirke annenhver mandag. Middag kl.17. Aktiviteter fra kl Samling for barn 1 5 år med foreldre. Middag, sang, musikk, dans og lystenning. MSM Musikk Scene Mening Furuset kirke mandager Vi synger, dramatiserer og har det gøy. Alder år klubben. Furuset kirke Fredager framover: 5/4, 19/4, 3/5, 24/5. Kl Aktivitetsklubb. Egen side på Facebook. Ledertreningskurs Haugerud kirke annenhver tirsdag kl Alder år. Konfirmant i 2014 Innskriving er i november -13. Invitasjon sendes alle som er døpt. Er du ikke døpt så kontakt menighetskontoret for informasjon. Speidern for Ellingsrud, Lindeberg og Furuset. I Furuset kirke. Småspeidere, klasse: Torsdager kl Speidere, klasse: Torsdager kl. 18. Rovere, klasse: Onsdager. Kontaktperson er Gunnar Hirsch, m: Kontaktpersoner for barn og unge: tlf: no,mobil: For voksne Korelli blandet kor. Ellingsrud kirke torsdager kl Har korprosjekter med koret Alna Vocalis på Haugerud. Vi trenger stadig nye medlemmer, kontakt menighetskontoret. Kirkering. Furuset kirke første mandag i måneden kl. 19. Åpen kirke I Furuset kirke hver onsdag kl Stillhet, lystenning, ettertanke og tidebønn kl. 18. Servering av kaffe og vafler. I Ellingsrud kirke mandager kl , i forbindelse med Værestedets samling. Værestedet. Ellingsrud kirke alle mandager hele året kl Værested med åpen kafe. Middag kl til kr. 30,-. Ellingsrudtreffen kirkens eldrearbeid. Ellingsrud kirke onsdager kl , unntatt 3. onsdag i måneden. Fellesskap og prat rundt bordet i Kulturkjellerens hyggelige lokaler. Pensjonistforeningen. Ellingsrud kirke hver 3. onsdag i måneden kl Kontakt Einar Lonstad, m: Formiddagstreff. Furuset kirke onsdager kl Sang og musikk, forskjellige temaer og gjester. Kaffe og formiddagsmat. Sorggrupper. Startes opp jevnlig i samarbeid med omkringliggende menigheter. Menighetsrådet. Månedlige møter. Kontaktpersoner er Gunnar Hirsch, m: og Bjørn Engstrøm, m:

10 10 Ellingsrud og Furuset kirkeblad Livets brød Brød trenger vi for å leve Det daglige brød og Livets brød Fra det spede såkorn, lagt i jorden gror det nye livet fram. Her trengs det daglig vanning og næring for å gi vekst! Innsettelse av vår nye sokneprest, Tor Eivind Erikstein, ble formelt gjennomført søndag 25. august 2013 kl i Furuset kirke. Mange medvirket under familiegudstjenesten, både speidere, søndagsskolen, forsangere, fung. prost Ola Beisvåg og staben i Ellingsrud og Furuset menighet. Etter gudstjenesten var det kirkekaffe med taler og overrekkelse av blomster og gave fra menigheten. Bildet viser Tor Eivind Eriksten (til venstre) og leder av menighetsrådet, Gunnar Hirsch, for anledningen i speideruniform. Bjørn E. Engstrøm Såkorn i jorden, gir brød for verden, godt er det å ha et Gudsord med på ferden! Min mat er å gjøre Hans vilje, skinne som en Sarons lilje! Å tro på Ham er ingen skam, nei, er vi i mesterens hånd, skal vi ved den Hellige Ånd, oppstå fra støvet til det evige liv. Tenk, ved dette framtidshåpet, er du bare en drøm. Liv Heltne Enebakk, juni 2013 Sykehusprestene på Ahus ; fra venstre Anne Løyning, Bjarte Lien Eie, Hilde Hallsteinli Unsvåg, Elin Græsli Storjord, Hilde Frøkedal, Erik Mathisen og Kristine Værnes

11 Ellingsrud og Furuset kirkeblad 11 DETTE HAR VI FORTJENT Noe ekstra godt skal fortæres, og vi setter oss godt til rette. Ikke noe galt i det, men har vi fortjent det? mere enn andre?? Vi lever i en hverdag uten at vi tenker på alvoret i en annen hverdag som ligger snublende nær. Vi reiser masse og opplever nye kulturer. Vi kommer ikke langt nok vekk,----- er det ikke noe mere å oppleve?? Hvor lenge får vi ha det slik? Er vi takknemlige?? Det er ikke langt til en annen hverdag. På få år er livet blitt snudd på hodet for mange. Far er permitert fra sitt arbeid, mor har mistet det.... og barna?? Husleien kan ikke betales. og besteforeldrenes pensjon strekker ikke til. En venn av meg som fortsatt har arbeid, har i en årrekke arbeidet dobbelt for at begge barna skulle få universitetsutdannelse. Etter 6 år - ferdig jurist, men arbeid? Hun var heldig og fikk fast jobb i kassen på et supermarked. Sønnen får hjelp av psykolog, - ingen jobb som lærer på han!! Har de fortjent det?? Ingrid Holst Basar for store og små i Furuset kirke Like sikkert som juleaften kommer den 24. desember er det at Furuset kirke arrangerer basar de første dagene i november. Onsdag 4. november er det basartreff i kirken fra kl. 11, mens fredag 6. november Kl dras det i gang basarkveld for unge og gamle på tradisjonelt vis. Her blir det åresalg, ulike salgsbord, kakelotteri og muligheter til å ta med seg hjem gevinster fra det store basarbordet. Fra kjøkkenluka er det serveres brus, kaffe og vafler til en billig penge, mens det inne i menighetssalen i Furuset kirke er mulighet for hyggelig fellesskap og fin underholdning. Like lenge som vi har hatt kirke på Furuset har vi også hatt basar. Hold av dagene og unn det noen hyggelige timer i Furuset kirke. Nb! Og skulle du ha et noen bidrag i form av gevinster til basaren er det bare å ta kontakt med staben i kirken. ulemesse Julebakst Julepynt Forskjellig håndarbeid Loddsalg Barnebord Underholdning Kaffe Te Kaker Betasuppe Ellingsrud kirke Lør. 23. november Klokka levering av produkter til julemessa Mandag 18. november i kirkestua kontaktpersoner Anne Grete Anne

12 12 Ellingsrud og Furuset kirkeblad Irina - vår velutdannede kantor med bachelorog mastergrad i musikkvitenskap. Irina Khoreva er kantor i Ellingsrud og Furuset menighet. Hun er organist og musikalsk ansvarlig for kirkemusikken i begge kirkene våre. Fra høsten 2013 skal hun også lede menighetens kor, Korelli. Hennes musikalske kollega er organist Andrey Mirgorodskiy i Ellingsrud kirke. Begge er fra Russland. Irina, som er født i Sør-Ural i Russland, er utdannet både i hjemlandet og i Norge. I Sør-Ural studerte hun både sosiologi og statsvitenskap ved universitetet. Den høyere musikalske utdanningen har hun fra Musikkhøgskolen i Oslo. Her studerte hun kirkemusikk i fem år. Denne utdanningen omfatter blant annet orgelspill både liturgisk og utøvende, pianospill, komposisjon, dirigering, sang, korledelse og improvisasjon. Som barn gikk Irina på musikk- og kunstskole fra hun var seks år gammel. Her var hun med i åtte år i tillegg til vanlig grunnskole. Faren hennes spiller gitar og er glad i å synge. Irina har med andre ord fått med seg mye sang og musikk fra hjemlandet sitt. Irina har nå bodd i Norge i ni år. Hun trives veldig godt i Norge og føler seg hjemme i menigheten vår. Tidligere har hun allsidig erfaring som organistvikar i forskjellige kirker i Drammen. Hun har dessuten vært fast ansatt som organist i Romsås menighet før hun ble ansatt som kantor i tidligere Furuset menighet. Vi ønsker Irina lykke til i arbeidet som kantor i vår menighet! Bjørn E. Engstrøm

13 Ellingsrud og Furuset kirkeblad 13 FORMIDDAGSTREFF I FURUSET KIRKE Vi ønsker velkommen til et spennende program på Formiddagstreff i høst. Treffet er for alle som har anledning til å komme fra på dagtid, det serveres formiddagsmat og vi ønsker å bygge opp om et hyggelig og sosialt fellesskap. Annenhver onsdag kl i Furuset kirke. HØSTENS PROGRAM Onsdag 11. september: Kirke i dagens Groruddal, ved Tor Eivind Erikstein. Musikk ved Irina Khoreva. Onsdag 25. september: Livets og troens varme - om tro og livssyn hos Johan Falkberget, ved Sturle Kojen.Utlodning. Onsdag 9. oktober: Tema: kvinnerollen, ved Ghazala Naseem og Gunn Indrevær. Besøk av Læringssenteret i Gransdalen 29. Onsdag 23. oktober: Jomfrumartyrlegendene ved Klara Vogl. Utlodning. Onsdag 6. november: Menighetens basar. Mer informasjon kommer. Onsdag 20. november: Hva skjer med Groruddalssatsningen på Furuset og Lindeberg? ved Hanne Marie Sønstegård og Lone Pålshaugen. Utlodning. Onsdag 4. desember: Svein Lillejord forteller og viser bilder fra studietur til Israel. Onsdag 18. desember: Førjulstreff. Julestemning, julesanger m.m. Utlodning. Ansatte Daglig leder: Knut Roar Norlund /22 Menighetskonsulent: Monica Holm Sokneprest: Tor Eivind Erikstein / Menighetsprest: Klara Vogl / Mobiltelefon Kapellan: Svein Andreas Lillejord Kantorer: Irina Khoreva og Andrey Mirgodskiy Trosopplæringsledere: Beate Katrine Sørensen Geir Wiknes Diakon: Grete Karen Framgarden Foto av Jo William Rimstad Menighetspedagog: Ingamay Eidsmo Synnes

14 Velkommen til Karihaugen Tannlegekontor v/tannlege Nils Hagen Kulturkjeller`n- Ellingsruds egen butikk for for brukskunst Tirdag, onsdag og fredag 11-17, torsdag 17-19, lørdag 11-14, Tirdag kl Harald Sohlbergs kl v. 3 Onsdag kl i Karihaugen kl senter Torsdag kl kl Fredag kl kl DAME & HERRE FRISØR Lørdag kl kl Når service og kvalitet teller Dragonstien Dragonstien 18 Timesbestilling 18 og drop in Ellingsrud kirke Ellingsrud kirke Dragonstien 18 Ellingsrud Frisør Tlf Kulturkjeller`n - Ellingsruds egen butikk for brukskunst Ellingsrud senter Vi ønsker alle nye og gamle kunder velkommen! Hilsen Sylvia, Hanne, Ellen og Lill Kroner/Broer, Bleking, Gullinnlegg, Tannsmykker, Proteser, Bittskinner, Rotfylling, Akutthjelp, Vanlig fyllingsterapi, Tannbeskytter Kontoret har følgende åpenttider: MNTF Mandag og Onsdag Tirsdag og Torsdag Fredag Edv. Munchsv OSLO Tel epost: ÅPNINGSTIDER: Mandag Tirs - ons. - fre Torsdag Lørdag 9-14 Post i butikk på Ellingsrud senter Åpent Lørdag

15 HELE DØGNET Høybråtenv. 40, 1086 OSLO Vi takker for alle gaver innbetalt på vedlagte bankgirblankett til vår nye menighet Vi ønsker alle våre lesere og annonsører en Vi ønsker alle våre lesere og annonsører riktig en god riktig vår god og høst sommer

16 Velkommen til gudstjeneste i Ellingsrud og Furuset kirker Ellingsrud kirke Furuset kirke 20. okt. 22. søndag i treenighetstiden kl Familiegudstjeneste og høsttakkefest ved Klara Vogel og Ingamay Synnes. Avskjed med Ingamay Synnes 20. okt. 22. søndag i treenighetstiden kl Gudstjeneste ved Ellen Kolb-Schiager og Grete Framgarden. TV-aksjon 27. okt. Bots- og bønnedag kl Høymesse ved Klara Vogl 27. okt. Bots- og bønnedag kl Gudstjeneste ved Tor Eivind Erikstein 3. nov. Allehelgensdag kl Høymesse ved Svein Andreas Lillejord 3. nov. Allehelgensdag kl Gudstjeneste ved Tor Eivind Erikstein 10. nov. 25. søndag i treenighetstiden kl Korelli sammen med kor fra Sverige. Høymesse ved Tor Eivind Erikstein 17. nov. 26. søndag i treenighetstiden kl Høymesse ved Tor Eivind Erikstein 24. nov. Siste søndag i kirkeåret kl Thomasmesse ved Svein Andreas Lillejord. Trond Lerberg medvirker på saksofon. 1. des. 1. søndag i advent kl Felles familiegudstjeneste i Furuset kirke for Ellingsrud - Furuset med Klara Vogl og Beate Sørensen. 8. des. 2. søndag i advent. Kl Høymesse ved Klara Vogl 15. des. 3. søndag i advent. Kl Høymesse ved Tor Eivind Erikstein. 10. nov. 25. søndag i treenighetstiden kl Høymesse ved Svein Andreas Lillejord 17. nov. 26. søndag i treenighetstiden kl Familiegudstjeneste ved Klara Vogl. Speiderne deltar. 24. nov. Siste søndag i kirkeåret kl Høymesse ved Klara Vogl og Leif Gordon Kvelland, Normisjon. 1. des. 1. søndag i advent kl Felles familiegudstjeneste i Furuset kirke for Ellingsrud-Furuset med Klara Vogl og Beate Sørensen 8. des. 2. søndag i advent. Kl Felles gudstjeneste med Tamil Grace Church. Tor Eivind Erikstein. 15. des. Adventskonsert kl Med lokale kor og korps 22. des.høymesse ved Ellen Kolb-Schiager. 24. des. Julaften kl ved Svein A. Lillejord. 26. des. 2. juledag kl ved Svein A. Lillejord. 29. des. Høymesse ved Klara Vogl. 24. des. Julaften kl og kl ved Tor Eivind Erikstein. 25. des. 1. juledag kl Tor Eivind Erikstein 26. des. 2. juledag Furuset sykehjem kl ved Ellen Kolb-Schiager Ellingsrud og Furuset Kirkeblad Nr årgang 1

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Ellingsrud og Furuset kirkeblad

Ellingsrud og Furuset kirkeblad Ellingsrud og Furuset kirkeblad Nr. 1-2013 årgang 1 Velkommen i EllingsrudFuruset menighet. Nytt Kirkeblad! Vår nye sokneprest Refleksjoner etter påske Vårdikt Aktiviteter i Ellingsrud og Furuset kirker

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

God Jul og Godt Nytt År. Ellingsrud og Furuset. Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester. Basar og julemesse Alle helgens messe. side 2 side 3 side 4

God Jul og Godt Nytt År. Ellingsrud og Furuset. Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester. Basar og julemesse Alle helgens messe. side 2 side 3 side 4 Ellingsrud og Furuset Kirkeblad Nr. 3-2013 årgang 1 God Jul og Godt Nytt År side 2 side 3 side 4 Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester Basar og julemesse Alle helgens messe side 12 Lys Våken side 5

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 42 ETTERLYSNING! Har noen sett/lånt vår skotskrutede trillebag. Sist sett på kjøkkenet i menighetssalen. Den frakter ukentlig matvarer mellom Rema og kirken og er dypt

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 18:30 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 20. februar 2009 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 26. mars 2009

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Kjære konfirmanter og konfirmantforeldre. Vi som jobber i Bergen domkirke menighet gleder oss til å bli kjent med deg som er ny konfirmant i vår menighet,

Detaljer

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Salvasjonisten korpsblad for Bodø korps Nov - des 2014 Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Søndagen 23 nov Kl.10:30 Bønn Kl.11:00 Gudstjeneste Mandag 24 nov Tirsdag 25 nov Kl.18:00 Andakt på Fengslet

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken

Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken gudstjenester desember 2009 Tirsdag 1. desember Vandregudstjeneste Søndag 6. desember 17.00 Markering av verdens HIV/AIDS dag. Fakkeltog fra Rådhuset til Domkirken.

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2012-2013 Borre, Åsgårdstrand og Nykirke sokn KONFIRMASJONSDAGENE I 2013 Søndag 5. mai Nykirke kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 12. mai Borre kirke og Skoppum

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 9 KOMMENDE UKE Søndag 28. februar kl 11.00 Misjonsgudstjeneste med dåp og nattverd (Sneltorp) Predikant Bjørn Sverre Lie. Offerformål: Misjonsprosjektet vårt:vorehe

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet. Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk!

Nyhetsbrev for Glemmen menighet. Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk! Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 43 Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk!:) KOMMENDE UKE Søndag 18. oktober kl. 11.00 KORSVEI - Østfold Søndag 18.10

Detaljer

Program for Berg menighet VÅREN 2016

Program for Berg menighet VÅREN 2016 Program for Berg menighet VÅREN 2016 Velkommen til oss! I tillegg til Gudstjenester inviterer vi til; Januar Søn 17/01 11:00: Gudstjeneste med søndagsskole Tirs 19/01 12:30: Skattekista (2.-3.klasse) Ons

Detaljer

Gudstjenester i Norheim kirke:

Gudstjenester i Norheim kirke: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013 Pinsen er den tredje av de store kristne høytidene. Den regnes også som kirkens fødselsdag, for i pinsen kommer Den

Detaljer

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430 MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c Postadresse: Pb 1230, 5542 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@ Kateket: Eli Kolstad

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN

SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN EVALUERING PERIODEN JANUAR JUNI 2015 Pedagogisk arbeid i hverdagen INDIVIDUELL OG SOSIAL UTVIKLING Mål: Kunne utvikle evnen til å leve seg inn i andres situasjon og vise medfølelse

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Greverud kirke har en ny visjon: «Kirke for flere». På en måte er denne visjonen allerede virkeliggjort. De senere årene har stadig flere

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Gudstjenester i Norheim menighet:

Gudstjenester i Norheim menighet: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014 1 Korpsnytthilsen Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjernene som du har satt der, hva

Detaljer

Gudstjenestehefte. Gudstjenesteheftet inneholder:

Gudstjenestehefte. Gudstjenesteheftet inneholder: Gudstjenestehefte Navn: Adresse: Tel: Mob: E-post: Gudstjenesteheftet inneholder: 1. De åtte gudstjenestene 2. Hva er det å delta på gudstjeneste? 3. Informasjon om gudstjenesten 4. Gudstjenesteskjemaer

Detaljer

Enkeltsamtaler med konfirmantene

Enkeltsamtaler med konfirmantene Til konfirmanter og foreldre/foresatte 22.12.15 Enkeltsamtaler med konfirmantene Ved begynnelsen av konfirmanttiden legger vi opp til en kort samtale på 15 minutter med hver enkelt konfirmant. Kapellan

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La 30. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 607) 25. oktober 2009 Første lesning: Jer 31, 7-9 Salme 126. Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede Annen lesning:

Detaljer

TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE

TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE Side 1 TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE Da er vi godt i gang med konfirmasjonsforberedelsene. Vi håper du har hatt det fint i høst og vi gleder oss til å bli bedre kjent i løpet av våren. UNDERVISNING

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

HÅ KOMMUNE Nymannsbråtet barnehage

HÅ KOMMUNE Nymannsbråtet barnehage HÅ KOMMUNE Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR DESEMBER RØDKLØVER Månadens tema; Advent og Jul Månadens song; Tenn lys, et barn er født i Betlehem Fagområde; Etikk, religion og filosofi Veke Måndag

Detaljer

12 samlinger her i kirkestua og i kirka Konfirmantene er delt inn i to grupper. Gruppe 1: Tirsdag kl. 14.00-15.30 Gruppe 2: Onsdag kl. 15.00-16.

12 samlinger her i kirkestua og i kirka Konfirmantene er delt inn i to grupper. Gruppe 1: Tirsdag kl. 14.00-15.30 Gruppe 2: Onsdag kl. 15.00-16. 12 samlinger her i kirkestua og i kirka Konfirmantene er delt inn i to grupper. Gruppe 1: Tirsdag kl. 14.00-15.30 Gruppe 2: Onsdag kl. 15.00-16.30 Konfirmantene får et enkelt måltid mat Vi har undervisning,

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Eidanger menighet Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på skattejakt i kirka? Lurer du på hva slags mysterier du

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2011 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Uke: 13 Lørdag 21. mars kl. 16.00 Søndag 22.mars kl.11.00 Konsert i Glemmen kirke. «Vi synger med Maria» Glemmen kirkes kor. NMS-Gudstjeneste. (Knut Hallen.

Detaljer

Advent, en tid for ettertanke

Advent, en tid for ettertanke Virksomhetsplan, Praktiske opplysninger, Årsplan 2015-2016, Pedagogisk plan og Foreldrepost finner dere også på vår hjemmeside: www.hogmo.barnehageside.no Advent, en tid for ettertanke Det finnes noen

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 15 KOMMENDE UKE Søndag 10.april kl. 11.00 Velkommen til salmegudstjeneste! På søndag blir det mye sang i kirken. Vi har salmemesse. Alle de liturgiske ledd er byttet

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten Da Jesus ble født en julekalenderbok Bruk av boken i menigheten «Da Jesus ble født» er en julekalenderbok som lar barnet bli kjent med juleevangeliet. Julekalenderboka passer for barn fra 3 år og oppover.

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken I denne brosjyren håper vi å gi deg svar på noen av de spørsmålene du har om konfirmasjon i kirken. 1

Detaljer

Alle fikk tent sitt eget lille lys, og det ble tent lys for alle som ikke var der den dagen

Alle fikk tent sitt eget lille lys, og det ble tent lys for alle som ikke var der den dagen Mai/Juni 2015: I mai har det vært både 17-mai feiring og pinsefest, begge deler til stor glede for små og store. Et flott 17-mai tog som gikk en runde på Solåsen. Så ble det servert kaffe til de voksne

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ JUNI 2014 Hei alle sammen! Tenk at nå er året deres på Brynjå over. Tiden har gått så alt for fort. Vi har opplevd veldig mye fint sammen. Turer, prosjektarbeid, førskolegrupper,

Detaljer

SENIOR- AKTIVITETER 2014

SENIOR- AKTIVITETER 2014 SENIOR- AKTIVITETER 2014 Foto: Heidi Goodreid www.frelsesarmeen.no/over60 Senioraktiviteter Frelsesarmeens seksjon for Over 60 -gruppene satser aktivt på å tilrettelegge og arrangere turer og aktiviteter

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2015-2016 Borre, Åsgårdstrand og Nykirke sokn KONFIRMASJONSDAGENE I 2016: Søndag 8. mai Skoppum kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 15. mai Borre kirke og Nykirke

Detaljer

Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er?

Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Jeg tror at Gud er snill. Gud er villig til å ofre seg for hvem som helst. Jeg tror at hun (eller han) er en som er glad i alle mennesker, uansett hvordan

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MAI 2013. Hei alle sammen! Mai måned har vært en spennende måned. Vi har gjort så mange kjekke ting og dagene fyker av gårde. Det nærmer seg sommer og vi har hatt noen nydelige

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

KONFIRMANT 2016. Informasjon om konfirmasjonstiden i Tanum kirke. Dette heftet tilhører: www.tanum-menighet.no

KONFIRMANT 2016. Informasjon om konfirmasjonstiden i Tanum kirke. Dette heftet tilhører: www.tanum-menighet.no KONFIRMANT 2016 Informasjon om konfirmasjonstiden i Tanum kirke Dette heftet tilhører: www.tanum-menighet.no 1 INFORMASJON TIL KONFIRMANTER OG FORESATTE Undervisningsgrupper Konfirmantene møter til fire

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning).

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). A: Så seier Herren: Det folk som ferdast i mørkret, skal sjå eit stort ljos. Over dei som bur i skuggelandet skal ljoset stråla

Detaljer