Forsterket skjermet enhet for personer med demenssykdom og utfordrende adferd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsterket skjermet enhet for personer med demenssykdom og utfordrende adferd"

Transkript

1 Økernhjemmet Lindeberg sykehjem (Bilder: hjemmeside Oslo kommune) Tjenestedesign Rapport fra studietur med tema: Forsterket skjermet enhet for personer med demenssykdom og utfordrende adferd En studietur gjennomført november 2014 i regi av Tromsø kommune etter tilsagn om boligsosiale kompetansemidler fra Husbanken.

2 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn for studieturen... 2 Beskrivelse av dagens forsterket skjermet enhet i Tromsø kommune... 2 Hensikt og mål... 2 Deltakere... 3 Navn og kontaktinformasjon:... 3 Program november november... 4 Økern hjemmet... 4 Bilder fra turen... 6 Lindeberg sykehjem... 8 Bilder fra turen Sansehage og aktivitetsrom Fellesareal forsterket skjermet enhet Tjenestedesign «Mitt siste hjem» Diskusjon erfaringer fra studieturen Inne areal og fysisk utforming Uteareal og aktivitetstilbud Fokus på systematisk kompetansearbeid og kvalitetssikret omsorgsarbeid Differensierte sengeplasser i sykehjem Brukergruppe ved avdelingene og personale/bemanning Bruk av GPS Tjenestedesign Avsluttende bemerkninger

3 Innledning Bakgrunn for studieturen Demensomsorg er en av de store utfordringene i pleie- og omsorgstjenesten. Demensplan og Årsbudsjett 2013 i Tromsø kommune beskriver dagens situasjon og fremtidens utfordringer. De viser en økende forekomst av demens og økende behov for plasser i forsterket skjermet avdeling. Enkelte pasienter med demenssykdom har mer utfordrende adferd enn andre og kan ikke ivaretas i en vanlig skjermet demensavdeling. Tromsø kommune har en egen forsterket skjermet avdeling, avdeling Strimmelen ved omsorgstjenesten Jadeveien. De senere årene har det vist seg at denne avdelingen ikke har tilstrekkelig kapasitet og fysisk utforming for å ivareta pasientene med stor grad av utfordrende atferd. Tromsø kommune søkte og fikk i 2013 midler av Husbanken til å utvikle kompetanse innen tema botilbud for spesielt utsatte grupper. Én av disse gruppene spesifiseres å være personer med demens og utfordrende adferd. Midlene ble overført til 2014 og studieturen ble gjennomført november Beskrivelse av dagens forsterket skjermet enhet i Tromsø kommune I dag har Tromsø kommune avdeling Strimmelen med 5 plasser, som for 10 år siden ble skilt ut fra ei demensavdeling. Det er tatt ei stue, kjøkken og vaktrom til denne nye avdelinga. Disse lokalitetene har for så vidt fungert bra i en periode før Våren 2012 var det behov for spesiell skjerming av en enkelt pasient i avdelingen. Det ble bygd om, hvor en del av stua/korridor ble brukt til skjermingsgang. Inne i dette lå også vaktrom og avdelingsleder sitt kontor, som er en lite heldig kombinasjon. Fellesarealet ble da begrenset for de øvrige pasientene som kan være meget urolige og vandrende og trenger arealer. Disse har kun en liten fellesstue hvor både personell og pasienter må oppholde seg. Avdelingen har små pasientrom (17 kvm), trang korridor, lite fellesareal og begrenset tilgang til uteareal. Dagens lokaliteter er ikke optimale og er lite tilpasset denne pasientgruppen. Helse- og omsorgstjenesten i kommunen opplever etter samhandlingsreformen at pasientene er mye dårligere ved utskrivning fra spesialisthelsetjenesten. De som ikke får tilbud om plass i forsterket skjermet enhet får tilbud på en ordinær skjermet enhet ved andre sykehjem i kommunen. Disse sykehjemmene leier inn ekstra bemanning direkte knyttet opp til den aktuelle pasient. Hensikt og mål Studieturens mål var å innhente erfaringer med planlegging og gjennomføring av forsterket skjermet enhet for personer med demens og utfordrende adferd. Vi ønsket å samle kommunalt ansatte fra ulike nivå i organisasjonen med ulikt ansvar og kompetanse innen demensomsorg, og gi dem en mulighet til å innhente kunnskap fra andre kommuner innen valgt tema. Personer med annen relevant tilknytning til demensomsorgen ble også vurdert til å bli med. 2

4 Tilsagnsbrevet fra Husbanken presiserer formålet med de tildelte midlene: «Det skal opprettes en flerfaglig arbeidsgruppe som skal utvikle kompetanse om byggets ulike brukergrupper, tilbudet og forhold knyttet til boligen som arbeidsplass samt kompetanse vedrørende planlegging, prosjektering og fremdrift i byggesak. Kompetanseheving skal blant annet oppnås ved studietur.» Deltakere Gruppen som reiste var sammensatt av 4 enhetsledere ved sykehjem, 2 avdelingsledere ved spesialiserte demensavdelinger, 1 representant fra Utviklingssenteret for sykehjem i Troms, 1 rådgiver ved Byrådsavdeling for helse og omsorg med ansvar for prosjekt om pårørende, og 1 rådgiver med ansvar for ulike helsebyggprosjekter i kommunen. 1 representant fra demensforeningen Tromsø måtte avlyse få dager i forveien. Navn og kontaktinformasjon: Enhetsleder - Kvaløysletta sykehjem Enhetsleder - Omsorgstjenesten Jadeveien Enhetsleder Sør-Tromsøya sykehjem Enhetsleder Kroken sykehjem Bogruppekoordinator - Sør-Tromsøya sykehjem Avdelingsleder ved Strimmelen - Omsorgstjenesten Jadeveien Reiseleder og Rådgiver/prosjektleder - Byrådsavdeling for helse og omsorg Rådgiver/prosjektleder Byrådsavdeling for helse og omsorg Fagutviklingssykepleier - Kroken sykehjem og Utviklingssenteret for sykehjem i Troms Wigdis Anitha Olsen Astrid Nermo Johan Robertsen Jan Erik Risvik Elena Karlsen Sølvi Elverland Silje Folkvord Vivi Ann Johnsen Kirsti Hagen Tlf: Tlf: Tlf: Tlf: Tlf: Tlf: Tlf: Tlf: Tlf:

5 Program 19. november Kl. 1900: Felles middag ved restaurant Delicatessen. 20. november Kl 0900: taxi fra Hotell Vulkan Grünerløkka til Økern Kl 0930: Presentasjon forsterket skjermet enhet Økern sykehjem v/katrine Selnes Kl 1130: lunsj Økern Kl 1230: Taxi fra Økern til Lindeberg KL 1300: Presentasjon forsterket skjermet enhet Lindeberg sykehjem v/cicilie Torp Kl 1500: Middag Lindeberg Kl 16-17: Presentasjon av tjenestedesign «Mitt siste hjem» v/åsne Kydland og Emilie S. Olsen. Møterom Lindeberg sykehjem. Økern hjemmet Informasjon er hentet fra Oslo kommunes hjemmeside og er utdrag fra informasjonsbrosjyren til Økern (syke)hjem: Høsten 2009 flyttet Økern sykehjem fra gamle lokaler og inn i det tidligere aldershjemmet som var blitt pusset opp og restaurert. Bygningen, som er fra 1955, er på ett plan, og er tegnet av den kjente arkitekten Sverre Fehn. Økern sykehjem har 56 plasser for personer med demenssykdom. Plassene er fordelt på to avdelinger, avdeling Øst og avdeling Vest. Hver avdeling ligger rundt en lukket atriumshage med trær, blomster, gangveier og basseng. Økern sykehjem ble utnevnt til LOTTE-sykehjem av byråden i februar Konseptet er oppkalt etter Lotte plejehjem i København og man har bl.a. fokus på; å øke medbestemmelse/innflytelse fra pasientene når det gjelder aktivitet, søvn og ernæring, å øke tilgjengeligheten til ansatte og redusere isolasjon hos pasientene, å hjemliggjøre sykehjemmet og bedre trivselen. Utviklingsarbeid Sykehjemmet har arbeidet aktivt med å kvalitetssikre tjenestene i flere år. Vi var ett av de første sykehjemmene i landet som etablerte en forsterket skjermet enhet for demensrammede med store atferdsavvik. På den måten har vi bidratt til å utvikle dette tilbudet. Dette arbeidet er dokumentert i boken Toleranse og ferdighet. Enheten har vært i drift siden 1999 og kan vise til gode resultater. I tillegg har erindringsterapi vært ett av våre satsningsområder. Vi har blant annet opprettet et erindringsbibliotek som blir mye brukt. 4

6 Sykehjemmets avdelinger 2 avdelinger. Hver avdeling består av fire små enheter med 5 8 pasienter i hver enhet. 6 enheter er ordinære skjermede enheter og 2 er forsterket skjermede enheter. Tilbud ved sykehjemmet Dagsenter er et tilbud på dagtid til de som er friske nok til å bo hjemme. Sykehjem er en boform som er beregnet for de som har vanskelig for å få dekket sine grunnleggende behov i eget hjem, og som har behov for pleie, omsorg og behandling, men som ikke trenger opphold i sykehus. Skjermet enhet er et tilbud til personer med en demenssykdom hvor målet er at man skal oppleve en meningsfull og trygg hverdag gjennom et målrettet, individuelt tilbud hvor man får utnyttet sine ressurser. Forsterket skjermet enhet er et tilbud til personer med demens med spesielle omsorgsbehov hvor målet er at man skal oppleve individuell omsorg, ro og forutsigbarhet og en meningsfull hverdag. Andre tilbud til sykehjemmets beboere I tillegg til tilbudet ved hver boavdeling har sykehjemmet tilbud om legetjeneste, laboratorietjenester, tannlege, fagutviklingssykepleier, fysioterapi, ergoterapi, fotterapi, frisør, aromamassasje, prestetjeneste, erindringsrom, husdyr, aktivitør og miljøterapeut utdannet musikkterapeut i ½ stilling. Sykehjemmet har større fellesarrangementer hver måned og på hver avdeling/enhet foregår det ulike aktiviteter på formiddag og ettermiddag som man kan ta del i. Hver avdeling har egen aktivitetsplan. Informasjonsbrosjyre tilgjengelig på hjemmesiden til Oslo kommune: 9/Internett%20%28SYE%29/Dokumenter/Velkommen%20til%20%C3%98kern%20sykehje m% pdf 5

7 Bilder fra turen 6

8 - atrium med fisk i basseng - Utsiktsterasse (sommerkafé for pasienter og pårørende) - dør personalrom pasientrom - 7

9 - lysbrytere samlet - GPS koblet mot smarttelefon Lindeberg sykehjem Informasjon er hentet fra hjemmesiden til Oslo kommune: Sykehjemmet har 177 sengeplasser og syv avdelinger fordelt på to fløyer. Avdelingene har ulike brukergrupper; 1 langtidsavdeling, 1 psykiatrisk avdeling uten aldersbegrensning, 1 skjermet avdeling for demente, 3 somatiske avdelinger, 1 forsterket skjermet enhet for demente, og 1 trygghetsavdeling. Et omsorgssenter er tilknyttet sykehjemmet som har en serviceavdeling med kantine/kiosk, samt kjøkken, vaskeri og renhold. I tillegg er det en egen fagavdeling hvor lege, fysioterapeut, fotterapeut, merkantilt personell, frisør, ergoterapeut og prest hører til. Miljøtiltak Den «gyldne spaserstokk er en aktivitet for å få beboerne opp på beina og ut å gå. Sølvistien er en fin runde å gå, og det er premiering til to tilfeldige som har gått runden. Trekkingen skjer tilfeldig så alle som har gått har en sjanse til å vinne. Hver måned kommer også et skriv "Nytt fra hagen vår". Her kan beboerne lese om måneden vi er i og hva som skjer i hagen. På terrasse-/utescenen holdes flere kultur- og musikkarrangementer i løpet av året. Lindeberg omsorgssenter er kjent for sine varierte kulturkvelder. Det er laget et eget kulturprogram som omhandler både dagsarrangementer, temadager og kulturkvelder. Dette programmet kommer to ganger i året, til jul og til sommeren. Underholdning utover programmet skjer også. Dette blir informert om på oppslagstavler på omsorgshjemmet. Vi er opptatt av å få livet utenfor inn i omsorgssenteret. Venneforeningen og frivillige er aktive aktører i dette arbeidet. Aktivitørene lager spennende temadager og andre arrangementer både inne og ute. Alle beboere får tilbud om aktiviteter. De ansatte jobber etter en modell som heter Aktiv omsorg. Det er også laget en aktivitetsplan som omhandler alle avdelingene på omsorgssenteret. Lindeberg omsorgssenter er spesielt opptatt av beboerne. De skal oppleve at omsorgssenteret og avdelingen der de bor er et hjem med mye varme, gode lukter og stor aktivitet. Det arrangeres kulturinnslag i fellesarealet og i stuene på de ulike avdelingene. 8

10 Forsterket skjermet enhet Enheten har åtte plasser, samt en akuttplass. Disse plassene er et tilbud til personer med demens som har et adferdsavvik i form av aggresjon, motorisk eller verbal utagering og uro, samt ukritisk opptreden som ikke er forenelig med opphold på andre avdelinger. Avdelingen er skjermet med lukkede dører og lite møbler og lignende, da disse beboerne trenger ro og lite stimuli med mulighet for skjerming. De ansatte arbeider etter primærsykepleiemodellen hvor hver beboer har sin primærpleier, som naturlig også blir den nærmeste kontakten med de pårørende. Vi ser på de pårørende som en meget viktig samarbeidspartner i vår utøvelse av den tilrettelagte, helhetlige sykepleien til hver enkelt beboer, og gode rutiner sikrer dette. Beboerne skal være utredet og ha fått diagnosen demens, eventuelt med psykiatriske tilleggslidelser. Målsetningen er å ivareta beboernes grunnleggende behov i forhold til rettssikkerhet, trygghet, respekt og medbestemmelse. Når en beboer ikke lenger kan nyttiggjøre seg tilbudet i avdelingen, blir han/hun overflyttet til annen egnet avdeling. Overflyttingen gjøres i samarbeid med tilsynslegen. Ved avdelingen er det sykepleiere, hjelpepleiere, pleieassistenter, aktivitør og renholder. Flere har videreutdanning innen psykiatri. Personlig egnethet vektlegges. Arbeidsmiljøet bærer preg av en mild humor og faglig dyktige medarbeidere som samarbeider godt. Informasjon tilgjengelig på Oslo kommunes hjemmeside: /article html 9

11 F Bilder fra turen Sansehage og aktivitetsrom 10

12 Fellesareal forsterket skjermet enhet Sykehjemmet skal flytte inn i nye bygninger. Personalet så frem til å flytte inn i lokaliteter med bedre fysisk utforming. Vi bemerket oss løsninger for fysisk utforming de allerede hadde, bl.a. runde håndtak, bruk av grind etter pasientens ønske og fargevalg. Sansestimuli ble kontrollert ved fysisk utforming og miljøterapi (bl.a. dukken på bildet). Tjenestedesign «Mitt siste hjem» Artikkel er hentet direkte fra hjemmesiden til arkitektur- og designhøgskolen Oslo: Studentprosjekt implementert på sykehjem AHO-studenter har utviklet et system som tilrettelegger for en tydeligere fordeling av arbeidsoppgavene til sykehjemsansatte, slik at de får mer tid med beboerne. Nylig presenterte de prosjektet Mitt siste hjem på en innovasjonsmesse i Stockholm. Marit Støylen, Åsne Kydland og Emilie Strømmen Olsen har laget en visualisering av hvordan ansatte på sykehjem kan samarbeide bedre for at beboerne skal få et godt siste hjem. - Gjennom observasjon og workshops med de ansatte på Attendo Paulus sykehjem oppdaget vi flere områder med potensial for forbedring. For eksempel mente de ansatte at den viktigste 11

13 oppgaven var å tilbringe tid med de eldre, men i en hektisk hverdag gjør uklare roller at man lett kan feilprioritere. Det blir gjerne til at man først gjør de mer synlige og praktiske oppgavene, sier Åsne Kydland og Marit Støylen. Synliggjøring av oppgaver Studentene utviklet blant annet en sirkel inndelt i fire områder: Aktivitet og samvær, Mat og omsorg, Omgivelser og hygiene, og Oversikt og medisin. Sirkelen henger på vaktrommet på sykehjemmet, og de ansatte har på seg buttons som viser hvilket ansvarsområde de jobber på den dagen. - På den måten har de ansatte bedre oversikt over hvem som gjør hva, slik at alle oppgaver blir gjort, også de som ikke er mest synlige. Det blir mindre stress og masing på hverandre, og en smidigere arbeidshverdag med mulighet til å planlegge arbeidsdagen i forkant. Det kommer beboerne til gode, sier Emilie Strømmen Olsen. Populært bidrag Fra starten av har studentene samarbeidet med helse- og omsorgsforetaket Attendo. De var i forrige uke i Sverige for å presentere Mitt siste hjem på Attendos innovasjonsmesse i Sverige. Markedsansvarlig Geir Hansen sier at bidraget ble tatt svært godt imot. - Innovasjon i omsorg er et satsningsområde - ikke bare med fokus på velferdsteknologi, men også på organisering. Derfor vekket prosjektet interesse blant flere i Stockholm. Dette er spennende, studentene har kommet opp med et system som fungerer veldig godt. Han sier at det var noe skepsis i starten til hva tjenestedesign-studenter kunne bidra med på sykehjemmet. 12

14 - Denne type fag er vanligvis ikke brukt i helsevesenet, men det er nok det som gjør at de ser ting på en ny måte. På en klinikk i USA har de ansatt tjenestedesignere i staben, kanskje er det framtiden også her til lands, sier Hansen. Systemet er fortsatt i bruk på skjermet demensavdeling ved Attendo Paulus sykehjem, og testes ut på en annen avdeling frem til sommeren. Studentene jobbet med prosjektet Mitt siste hjem høsten 2012 som en del av kurset Systemorientert design ved AHO. Artikkelreferanse: (http://www.aho.no/no/aho/aktuelt/nyheter/2013/studentprosjektimplementert-pa-sykehjem-/#.vgnafpmg-vp) Diskusjon erfaringer fra studieturen I løpet av studieturen diskuterte gruppen det som ble presentert. I tillegg møttes gruppen én uke etter turen for å diskutere hva vi hadde lært i forhold til målene for turen. Ulike tema ble tatt opp og vi vil nå gjengi hovedpunktene. Inne areal og fysisk utforming Alle deltakerne er positive til at Økern hadde større inne areal enn sykehjemmene i Tromsø. Det var høyt under taket, brede korridorer, og flere sittegrupper/mindre stuer. De hadde også fleksible løsninger for å kunne avgrense deler av arealet med dører. Alt foregikk på bakkeplan. De hadde utformet bygget både trivelig og hensiktsmessig, bl.a. med tanke på praktiske løsninger, vinduer og belysning, farge- og materialvalg m.m. I tillegg var avdelingene ved Økern bygd sammen i en sirkel. Dette gjorde at pasientene kunne følge korridoren og komme tilbake til sin avdeling. De fikk større mulighet til å bevege seg fritt innad bygget og ut i atrium/terrasse samtidig som det var personale i nærheten. Bygget fremstod mer som ett hjem med ulike deler. Beboere ved forsterket skjermet enhet ble overført til andre enheter ved hjemmet når behovet for skjerming avtok. Deltakerne beskriver det som en utfordring i Tromsø at pasienter med store hjelpebehov overflyttes mellom avdelinger, og dermed mellom bygninger og personalgrupper, når behovet for skjerming endres. Uteareal og aktivitetstilbud Tromsø kommune har mindre sansehager/atrier ved noen av sine enheter. Sansehagen på Lindeberg samt elementer ved atriene til Økernhjemmet bemerkes positivt av deltakerne. Elementer som størrelse på utearealet, selve hagen, skigard istedenfor gjerde og dyr i hagen vektlegges. Det bemerkes at disse tilbudene innebærer mye arbeid og vedlikehold. Lindeberg hadde frivillige som deltok i arbeidet og som tok stort ansvar for ulike aktivitetstilbud ved hjemmet. Eksempel på hvem som kunne involveres var pårørende og studenter/elever ved hage/gartner skole. Aktivitør hadde et overordnet ansvar og hadde etter eget initiativ søkt og fått midler til sansehagen fra ulike kilder. Ressurser var viktig, men ikke nødvendigvis kommunale. Deltakere poengterer at hager i Tromsø vil måtte tilpasses klima og årstider, og at eventuelle nye elementer til sansehager/atrier bør vurderes nøye. 13

15 Åpenhet i forhold til å invitere folk inn til sykehjemmet istedenfor å lukke omverdenen ute bemerkes positivt av deltakere. Terrassen på Økern og hagen på Lindeberg ble brukt til større fellesarrangement som inviterte inn pasienter, dagsenterbrukere og pårørende. Fokus på systematisk kompetansearbeid og kvalitetssikret omsorgsarbeid Enhetsleder og avdelingsleder ved avdeling Strimmelen kjenner igjen mye av grunnlaget for drift og terapeutisk arbeid ved Økern hjemmet. Ved oppstart av tilbudet i Tromsø var ansatte på avd. Strimmelen på hospitering på Økern sykehjem. Alle sykehjemmene i Tromsø kjenner og noen bruker Terapeutisk Mestring av Vold (TMV) i sine enheter. TMV ble poengtert som et viktig hjelpemiddel ved Økern forsterket skjermet enhet. Teknikken hjalp personale til å bli trygge og sikre i jobben sin. Dette bidro til trygghet og ro i avdelingen. Skjermingsrom ble veldig sjeldent brukt (cirka 1 gang i året) men var en trygghet for personalet å ha tilgjengelig ved behov. Selnes viste til sammensatte grunner for endring i pasientgruppens behov for skjerming men poengterte betydningen av TMV for personalgruppen. De to sykehjemmene hadde forankret personsentrert omsorg og valgt modeller/teoretisk forankring forskjellig fra Tromsø. Lotte-sykehjems modellen lå til grunn for både Økern og Lindeberg. Økern beskrev god nytte av å bruke Dementia Care Mapping (DCM). VIPS ble også nevnt å ha vært en del av grunnlaget for systemene de har etablert i dag. Lindeberg hadde ulike erfaringer ved bruk av VIPS/DCM. Noen moment ved kompetanseheving vektlegger studiedeltakere spesifikt. De to sykehjemmene i Oslo hadde mer systematisk fokus på opplæring og fagutvikling i personsentrert omsorg enn i Tromsø. Økern bar preg av å ha en solid basis-struktur for kompetanseheving. De hadde fokus på å ivareta grunnleggende verdigrunnlag i personsentrert arbeid. Personalet hadde jevnlig ulike møtefora hvor de diskuterte pasientsituasjoner og planla behandling. I tillegg hadde de ansatte et målrettet tilbud om kurs i løpet av året. Marthe Meo-metoden ble benyttet både ved Økern og Lindeberg, og ble omtalt som et nyttig verktøy for personalet til å lære av utfordrende situasjoner i omsorgsarbeidet. I tillegg nevner enkelte deltakere at tydelig/målrettet ledelse nok har vært et viktig moment i utarbeidelsen av velfungerende tilbud vi fikk presentert. Ledelse som holder fokus på kompetanseutvikling og følger det opp over tid omtales som viktig. Differensierte sengeplasser i sykehjem Oslo kommune vekter bemanning/antall ansatte per seng i sykehjemmene. F.eks. Økern sykehjem vektet sengeplassene ved forsterket skjermet 1, 51 og ordinære skjermede plasser 0,84. Lindeberg vektet forsterket skjermede plasser 1,6 og somatiske sengeplasser 0,7. Bør Tromsø også differensiere sengeplassene ut fra antall ansatte? Hvordan differensiere uten at vektingen på ordinære somatiske sengeplasser blir for lav? 0,7 poengteres av enkelte deltakere som lav vekting i forhold til hva de erfarer er nødvendig. Brukergruppe ved avdelingene og personale/bemanning Alle pasientene ved Økern hadde demens som grunnlidelse, men kunne ha psykiatriske tilleggsdiagnoser. Utformingen av Økern ga fleksible løsninger for bemanning ved de ulike avdelingene - personalet kunne lettere gå mellom avdelingene og hjelpe til der det trengtes. 14

16 Erfaringen til deltakerne fra botilbudene i Tromsø er at avdelingene ligger mer separat og at personalet er knyttet opp mot hver avdeling. Ved endret behov for bemanning er innleie av ekstra personal vanlig. Gir utforming av bygget og sirkulasjon/fleksibilitet i bemanningen på tvers av avdelinger nye muligheter i.f.t. dette? Økern hadde i tillegg til helsepersonell også renholderne innregnet som en del av miljøet (ikke pleiearbeidet). Denne idéen sier enkelte deltakere er interessant å ta med i egen organisering. Lindeberg hadde ulike poster med ulike brukergrupper. Flere av deltakerne synes løsningen med en egen avdeling for pasienter med psykiatrisk diagnose som grunnlidelse er interessant. Lindeberg hadde også en egen avdeling med fysioterapi/ergoterapi m.m. Flere av deltakerne vurderer dette som fordelaktig og kan tenke seg større tilgang til disse tjenestene i Tromsø. Både Økern og Lindeberg beskrev erfaring med personale med annen etnisk bakgrunn enn norsk. Oslo kommune har hatt et særskilt fokus på språkopplæring noe de beskriver som nyttig. De poengterte nytten av å ha personale med kjennskap til andre språk og kulturer når flere pasienter etter hvert har annen bakgrunn enn norsk. Bruk av GPS Bruken av GPS ved sykehjemmene beskrives som interessant av alle deltakerne på turen. De er samtidig opptatt av at bruken skal være forsvarlig. Både Økern og Lindeberg benyttet GPS når pasienten gikk god for det. Det ble under besøket ikke spesifisert detaljer rundt bruken av GPS, etiske hensyn m.m. Studiegruppen er interessert i å få oversendt mer informasjon om hvordan Oslo kommune gir føringer for bruk av GPS og er i kontakt med Lindeberg. Tjenestedesign Åsne Kydland og Emilie S. Olsen presenterte tjenestedesignet Mitt siste hjem. Tjenestedesignet vi fikk presentert viste en prosess i personalgruppen for å finne bedre system for det daglige omsorgsarbeidet. Prosessarbeidet var velkjent for turdeltakerne. Flere vektla imidlertid at Åsne og Emilie brukte seg selv og egne teknikker som elementer i prosessarbeidet på en spennende måte. Flere vektla metodens positive innvirkning på ansvarliggjøring av personalet. Deltakergruppen stilte flere spørsmål til hvordan tjenestedesignet kunne brukes i Tromsø: Bør en slik prosess gjøres på hver arbeidsplass? Kan vi implementere modeller kommet frem til i prosesser på andre avdelinger? Hva er annerledes i prosessen beskrevet av Åsne og Emilie kontra andre design? (f.eks. LEAN) Bør vi benytte oss av det presenterte designet i Tromsø på et senere tidspunkt? Boenheter ved Sør-Tromsøya sykehjem benytter i dag fargekodesystem i det daglige omsorgsarbeidet. Det minner om designet som ble presentert, men Mitt siste hjem var mer detaljert. De to representantene i gruppa fra dette sykehjemmet mener det vil være interessant å utvikle systemet ved hjelp av de presenterte idéene. 15

17 Avsluttende bemerkninger Deltakerne vektlegger ulike erfaringer fra studieturen som interessante for temaet planlegging og gjennomføring av forsterket skjermet enhet. Diskusjonen viser refleksjoner rundt relevante forhold ved demensomsorgen i Tromsø i dag og områder som bør fokuseres mer på i det samlede tilbudet. Forsterkede skjermede enheter er en forlengelse av tilbudet ved skjermede enheter og ordinære sykehjemsenheter. Tilbudet må sees i sammenheng. I fortsettelsen bør kommunens system for demensomsorg og behovet for en forsterket skjermet enhet kartlegges. Nye sykehjem er under planlegging i Tromsø kommune. Dette gir muligheter til å tilpasse fysisk utforming og system for personalarbeidet før/ved oppstart av et botilbud. I utarbeidelsen av nye botilbud ser gruppen det som viktig at kompetansen vi har tilgjengelig innad kommunens ansatte blir brukt. Andre ressurspersoner innen feltet demensomsorg og utfordrende adferd bør også involveres. I forkant av studieturen ble en orientering utført for å finne frem til de mest relevante reisemålene. Ulike personer og nettverk ble kontaktet. Orienteringen viser flere nettverk som en tilgjengelig ressurs ved utvikling av forsterket skjermet enheter i kommunen. Nettverk vi kan innhente hjelp fra er f.eks. private aktører innen demensomsorg i Norge, alderspsykiatrisk sengepost og andre avdelinger ved psykiatrisk sykehus, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, Utviklingssenteret for sykehjem/hjemmetjenester i Troms, forskningsnettverket rundt demens og demensomsorg ved UiT Norges arktiske Universitet, og Demensforeningen i Tromsø. Nettverk i andre kommuner og andre land kan også komme godt med. Publikasjoner/litteratur fra ulike land har fokus på fysisk utforming av botilbud til personer med demens (ref: bibliotekstjenesten til Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse). Tromsø kommune

Strategisk handlingsplan 2012-2014

Strategisk handlingsplan 2012-2014 Strategisk handlingsplan 2012-2014 Best i demensomsorg! Vi skaper gode dager! ISO 9001:2008 Godkjent 1.0 INNLEDNING 2.0 KOMPETANSEHEVENDE TILTAK 2.1 Demens kompetanse og nettverk i Stavanger kommune 2.2

Detaljer

Demensfyrtårn 2011 USH Troms

Demensfyrtårn 2011 USH Troms Demensfyrtårn 2011 USH Troms Ressursavdelinger for pasienter med endret adferd og demenssykdom. Bakgrunn Demensfyrtårn i Tromsø Prosjektperioden 2007-2010 skulle tre utviklingssentre ha et særskilt ansvar

Detaljer

Velkommen til Pleie og omsorg

Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstad kommune Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstadheimen bo- og servicesenter SYKEHJEMMET er en avdeling under virksomhet Pleie- og omsorg, og er delt inn i Sykehjem 1 og Sykehjem 2. Virksomhetsleder:

Detaljer

GRUNNLAGSDOKUMENT DEMENSENHETEN

GRUNNLAGSDOKUMENT DEMENSENHETEN GRUNNLAGSDOKUMENT DEMENSENHETEN MÅLSETTING INNTAKSKRITERIER OPPHOLDSKRITERIER TJENESTER 1 Demensenheten består av: AVDELING FORSTERKET SKJERMET ENHET Sundheimen, Helgøya 10 plasser Helgøyvegen 99 2350

Detaljer

RINGSAKER KOMMUNE DEMENSENHETEN GRUNNLAGSDOKUMENT MÅLSETTING INNTAKSKRITERIER OPPHOLDSKRITERIER TJENESTER

RINGSAKER KOMMUNE DEMENSENHETEN GRUNNLAGSDOKUMENT MÅLSETTING INNTAKSKRITERIER OPPHOLDSKRITERIER TJENESTER RINGSAKER KOMMUNE DEMENSENHETEN GRUNNLAGSDOKUMENT MÅLSETTING INNTAKSKRITERIER OPPHOLDSKRITERIER TJENESTER 1 Demensenheten består av: AVDELING FORSTERKET SKJERMET ENHET Sundheimen, Helgøya 10 plasser Helgøyvegen

Detaljer

RINGSAKER KOMMUNE DEMENSENHETEN

RINGSAKER KOMMUNE DEMENSENHETEN RINGSAKER KOMMUNE DEMENSENHETEN GRUNNLAGSDOKUMENT MÅLSETTING INNTAKSKRITERIER OPPHOLDSKRITERIER TJENESTER 1 Demensenheten består av: AVDELING NES: AVDELING MOELV: Demensenheten Sund, Nes med 8 plasser

Detaljer

Hvordan bruke de ulike metodene til å finne riktig miljøbehandling for den enkelte pasient.

Hvordan bruke de ulike metodene til å finne riktig miljøbehandling for den enkelte pasient. Hvordan bruke de ulike metodene til å finne riktig miljøbehandling for den enkelte pasient. Erfaringer fra skjermet enhet på Tasta sykehjem i Stavanger v/ingebjørg Jordbrekk avd.spl. Tasta sykehjem Privat

Detaljer

Velkommen til Pleie og omsorg

Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstad kommune Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstadheimen bo- og servicesenter SYKEHJEMMET er en avdeling under virksomhet Pleie- og omsorg. Virksomhetsleder: Avdelingsleder: Ass.avdelingsleder: Avdelingsleder

Detaljer

VELKOMMEN TIL. Åkra bu- og behandlingsheim INFORMASJONSMAPPE

VELKOMMEN TIL. Åkra bu- og behandlingsheim INFORMASJONSMAPPE VELKOMMEN TIL Åkra bu- og behandlingsheim INFORMASJONSMAPPE 1 Informasjon Generell informasjon om sykehjemmet med tilknyttet dagavdeling Ledelsen består av virksomhetsleder, adminstrasjonskonsulent og

Detaljer

Demensomsorgens ABC. Vi skal gjøre hverdagen bedre

Demensomsorgens ABC. Vi skal gjøre hverdagen bedre Demensomsorgens ABC Demens- omsorgens ABC En bedriftsintern opplæringsmodell for kommunehelsetjenesten MÅLSETTING Å sette i gang prosesser som resulterer i kompetanseheving i demensomsorgen. Hovedhensikten

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt. Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt. Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Glemsk, men ikke glemt Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Omsorgsplan 2015 St. melding nr. 25 (2005 2006) Mening, mestring og muligheter

Detaljer

Aktiviteter for menn. Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune

Aktiviteter for menn. Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune Aktiviteter for menn Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune Vigdis Prüfer og Marit Hornnes Enhet Hvorfor akkurat menn? Forskning viser at menn lettere blir passivisert i sykehjem enn det kvinner

Detaljer

Årsrapport for demensteam, demenskoordinator og fagleder demens 2011.

Årsrapport for demensteam, demenskoordinator og fagleder demens 2011. Forset omsorgssenter 2653 Vestre Gausdal Tlf: 61 24 89 00 Fax:.61 24 89 01 www.gausdal.kommune.no. Årsrapport for demensteam, demenskoordinator og fagleder demens 2011. 1. Utredning av brukere med tanke

Detaljer

LINDRENDE (PALLIATIV) BEHANDLING

LINDRENDE (PALLIATIV) BEHANDLING Verdal kommune Informasjon LINDRENDE (PALLIATIV) BEHANDLING Tilbud til alvorlig syke og deres pårørende 1 Lindrende behandling vil si aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med kort forventet

Detaljer

BERGEN RØDE KORS SYKEHJEM AS Komite for helse og sosial

BERGEN RØDE KORS SYKEHJEM AS Komite for helse og sosial BERGEN RØDE KORS SYKEHJEM AS BERGEN RØDE KORS SYKEHJEM AS Totalt 174 plasser: 15 Korttidsplasser 8 Palliative plasser 40 Plasser for msk. med demens 111 Langtidsplasser somatisk 15 Dagplasser 3 dager for

Detaljer

Høringsuttalelse til Tjenestestruktur 2014 Aure kommune.

Høringsuttalelse til Tjenestestruktur 2014 Aure kommune. Høringsuttalelse til Tjenestestruktur 2014 Aure kommune. Det er i sammenheng med høring hensiktsmessig å belyse noen momenter vedrørende ombygging av Tustna Sjukeheim til omsorgssenter og kjøkkentjenestens

Detaljer

Finsalsenteret, Finsalvegen 3, 2322 Ridabu Tlf: 62 56 36 00 / 99 27 96 18

Finsalsenteret, Finsalvegen 3, 2322 Ridabu Tlf: 62 56 36 00 / 99 27 96 18 Finsalsenteret, Finsalvegen 3, 2322 Ridabu Tlf: 62 56 36 00 / 99 27 96 18 Dette er avdeling C: Avdelingen har 18 plasser. Avdelingen er delt inn i 3 grupper med 6 beboere på hver gruppe med fast personale.

Detaljer

Innhold. Kapittel 1 Å møte personer med demens... 13 Kari Lislerud Smebye. Kapittel 2 Hva er demens?... 27 Anne Marie Mork Rokstad

Innhold. Kapittel 1 Å møte personer med demens... 13 Kari Lislerud Smebye. Kapittel 2 Hva er demens?... 27 Anne Marie Mork Rokstad Innhold Kapittel 1 Å møte personer med demens........................ 13 Kari Lislerud Smebye Hensikten med boka................................... 13 Kunnskapsbasert praksis...............................

Detaljer

Prosjektplan Kvæfjordheimen "Sammen om en bedre arbeidsplass" 2013-2014

Prosjektplan Kvæfjordheimen Sammen om en bedre arbeidsplass 2013-2014 Kvæfjord kommune Helse- og omsorgsavdelinga Prosjektplan Kvæfjordheimen "Sammen om en bedre arbeidsplass" 2013-2014 Innhold: Prosjektplan Kvæfjordheimen...1 "Sammen om en bedre arbeidsplass"...1 1.0 Bakgrunn...1

Detaljer

Ladegårdsgaten 65, 5033 BERGEN. Tlf: 53 03 11 00 - fax: 53 03 11 01

Ladegårdsgaten 65, 5033 BERGEN. Tlf: 53 03 11 00 - fax: 53 03 11 01 LADEGÅRDEN SYKEHJEM Ladegårdsgaten 65, 5033 BERGEN. Tlf: 53 03 11 00 - fax: 53 03 11 01 Direkte telefoner: Post 2: 53 03 11 40 Post 3: 53 03 11 60 Post 4: 53 03 11 80 Post 5: 53 03 12 00 Rosegrenden 53

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Linda Gjøra Ergoterapeut, MPH Prosjektleder Forekomst av demens i Norge Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse

Linda Gjøra Ergoterapeut, MPH Prosjektleder Forekomst av demens i Norge Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse Linda Gjøra Ergoterapeut, MPH Prosjektleder Forekomst av demens i Norge Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse 1 Kvalitetsutvikling, forskning og planlegging 2 Kapasitetsvekst og kompetanseheving

Detaljer

HVA GJØR VI? FYLKESMANNENS INSTRUKS: KOMMUNEBILDER X4 PR. ÅR STATENS HELSETILSYN: - TILSYN -KLAGESAKSBEHANDLING FRA KOMMUNER, OG SYKEHUS,

HVA GJØR VI? FYLKESMANNENS INSTRUKS: KOMMUNEBILDER X4 PR. ÅR STATENS HELSETILSYN: - TILSYN -KLAGESAKSBEHANDLING FRA KOMMUNER, OG SYKEHUS, HVA GJØR VI? FYLKESMANNENS INSTRUKS: KOMMUNEBILDER X4 PR. ÅR STATENS HELSETILSYN: - TILSYN -KLAGESAKSBEHANDLING FRA KOMMUNER, OG SYKEHUS, PRIVATPRAKTISERENDE, HELSEPERSONELL OVERVÅKE, for eksempel Samhandlingsreformen,

Detaljer

Somatiske sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie I- 63/90

Somatiske sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie I- 63/90 Somatiske sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie I- 63/90 Rundskriv I-63/90 fra Sosial- og helsedepartementet Til: Landets kommuner 31.12.1990 Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg

Detaljer

Helsetilsynet i Hordaland Postboks 7310 5020 BERGEN Unntatt offentlighet Off.l. 13 Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 2010/39368 200915196-12 SARK-44 21. oktober 2011 HILH Brudd på plikter

Detaljer

Velkommen. til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet. Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen

Velkommen. til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet. Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen Velkommen til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen Velkommen til Fantoft Omsorgssenter! Omsorgssenteret består av: 48 serviceleiligheter (7 leiligheter brukes til bokoll

Detaljer

Vedleggsrapport. Beboer- og pårørendeundersøkelse i sykehjem Silurveien sykehjem

Vedleggsrapport. Beboer- og pårørendeundersøkelse i sykehjem Silurveien sykehjem Vedleggsrapport Beboer- og pårørendeundersøkelse i sykehjem 20 Silurveien sykehjem Innledning Denne vedleggsrapporten til rapporten «Beboer- og pårørendeundersøkelse i sykehjem 20» inneholder resultatene

Detaljer

Demensplan Måsøy Kommune

Demensplan Måsøy Kommune Demensplan Måsøy Kommune 2017-2020 Kommunenes plan tar utgangspunkt i Demensplan 2015 og Demensplan 2020 fra helsedirektoratet og er knyttet til utfordringer Måsøy kommune står overfor i årene fremover.

Detaljer

Boligtilpasning for demente i sykehjem og omsorgsboliger CARINA RYSSDAL, ERGOTERAPISPESIALIST, UNN ALDERSPSYKIATRISK POLIKLINIKK

Boligtilpasning for demente i sykehjem og omsorgsboliger CARINA RYSSDAL, ERGOTERAPISPESIALIST, UNN ALDERSPSYKIATRISK POLIKLINIKK Boligtilpasning for demente i sykehjem og omsorgsboliger CARINA RYSSDAL, ERGOTERAPISPESIALIST, UNN ALDERSPSYKIATRISK POLIKLINIKK Situasjonen i dag Antallet eldre øker Nye sykehjem og omsorgsboliger planlegges

Detaljer

Oppsummering ekskursjon

Oppsummering ekskursjon Oppsummering ekskursjon Nøtterøy, Drammen, Asker, Oslo og Trondheim 9.-11 oktober. Deltakere: ØBH v/ingunn Sund Forbord, BPA/Arken v/linda Barøy, Rehab v/lene Antonsen, Bo og dagtilbud v/per Tore Sandsaunet,

Detaljer

1 Virksomhetsplan 2016. Virksomhetsplan 2016. Institusjons- og forebyggende tjenester område Helse og omsorg

1 Virksomhetsplan 2016. Virksomhetsplan 2016. Institusjons- og forebyggende tjenester område Helse og omsorg 1 Institusjons- og forebyggende tjenester område Helse og omsorg 2 Innhold Om enheten... 3 Kort beskrivelse av enheten... 3 Rammebetingelser... 4 Gjennomgående målekort... 5 Målekort for enheten... 7 Beskrivelse

Detaljer

Velkommen til Midtbygda sjukeheim

Velkommen til Midtbygda sjukeheim Velkommen til Midtbygda sjukeheim Personalet ved Midtbygda sjukeheim ønsker å gjøre sitt aller beste for at alle beboere, pasienter, brukere og pårørende skal føle seg godt ivaretatt. Vi ønsker å være

Detaljer

FRISKLIVSDOSETTEN EN AKTIV OG MENINGSFULL HVERDAG PROSJEKTPERIODE: HØSTEN 2013 TIL HØSTEN 2015 HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL

FRISKLIVSDOSETTEN EN AKTIV OG MENINGSFULL HVERDAG PROSJEKTPERIODE: HØSTEN 2013 TIL HØSTEN 2015 HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL Foto: Connie Slettan Olsen FRISKLIVSDOSETTEN EN AKTIV OG MENINGSFULL HVERDAG PROSJEKTPERIODE: HØSTEN 2013 TIL HØSTEN 2015 Hva er Frisklivsdosetten? Det er kjent at meningsfull aktivitet, som i størst mulig

Detaljer

Årets fagutvikler 2014. - de nominerte

Årets fagutvikler 2014. - de nominerte Årets fagutvikler 2014 - de nominerte Fagutvikling som er forankret, involvert og er synlig! Hvert år deler Kompetansehjulet i Follo ut prisen Årets fagutvikler. Prisen går til ansatte som har utmerket

Detaljer

IKKE ALLE LIKER BINGO OG TREKKSPILL. Kunne du tenke deg å bo på ditt sykehjem? - Skap en attraktiv plass å bo og arbeide!

IKKE ALLE LIKER BINGO OG TREKKSPILL. Kunne du tenke deg å bo på ditt sykehjem? - Skap en attraktiv plass å bo og arbeide! IKKE ALLE LIKER BINGO OG TREKKSPILL Kunne du tenke deg å bo på ditt sykehjem? - Skap en attraktiv plass å bo og arbeide! AKTIVITETER SOM MEDISIN Se meg! Aktiviteter kan virke på samme måte som medisin.

Detaljer

KAN BRUK AV SANSEROM SKAPE TRYGGHET, GI ØKT GLEDE OG FOREBYGGE URO BLANT DEMENTE?

KAN BRUK AV SANSEROM SKAPE TRYGGHET, GI ØKT GLEDE OG FOREBYGGE URO BLANT DEMENTE? KAN BRUK AV SANSEROM SKAPE TRYGGHET, GI ØKT GLEDE OG FOREBYGGE URO BLANT DEMENTE? v/ Fagsykepleier Ida Amanda Søderholm Gulset sykehjem og bokollektiv GULSET SYKEHJEM OG BOKOLLEKTIV Sykehjemmet: 2 etg:

Detaljer

Vedlegg 7 b til Kommunedelplan helse og omsorg 2015 2026 i Lindesnes kommune

Vedlegg 7 b til Kommunedelplan helse og omsorg 2015 2026 i Lindesnes kommune Vedlegg 7 b til Kommunedelplan helse og omsorg 2015 2026 i Lindesnes kommune Bakgrunnsdokument for kommunedelplan helse og omsorg: Demens Livskvalitet, trygghet og mening i hverdagen. Dokumentet er i hovedsak

Detaljer

Velkommen til Kroken sykehjem

Velkommen til Kroken sykehjem Velkommen til Kroken sykehjem Et godt sted å være mye å lære Foto: Toril Bülow Mobakken Informasjonsfolder til pasienter og pårørende Oppdatert november 2007 1 VELKOMMEN TIL KROKEN SYKEHJEM Hensikten med

Detaljer

01.05.2012 17:56 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten

01.05.2012 17:56 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten Publisert fra 12.11.2010 til 03.12.2010 21 respondenter (21 unike) 1. Hvilken kommune jobber du i? 1 Tromsø 60,0 % 12 2 Harstad 40,0 % 8 Total

Detaljer

Lavollen Aktivitetssenter Presentasjon for eldrerådet

Lavollen Aktivitetssenter Presentasjon for eldrerådet Lavollen Aktivitetssenter Presentasjon for eldrerådet Foto: Carl-Erik Eriksson Presentasjonens oppbygging: Dagtilbud innhold, organisering og føringer Lavollen ; som prosjekt, politisk forankring, mandat,

Detaljer

Kunsten å skape et hjem

Kunsten å skape et hjem Kunsten å skape et hjem Fra LOTTE til «demenslandsby» Økern sykehjem Tilbud til personer med demens 56 beboere Åtte differensierte enheter med 5 8 beboere i hver Utgang til atriumshager fra alle enhetene

Detaljer

Rapport. Demensomsorgens ABC Utviklingssenter for sykehjem og. hjemmetjenester (USHT) i Hordaland 2011 - April 2015. Demensomsorgens ABC

Rapport. Demensomsorgens ABC Utviklingssenter for sykehjem og. hjemmetjenester (USHT) i Hordaland 2011 - April 2015. Demensomsorgens ABC Rapport Demensomsorgens ABC Demensomsorgens ABC Utviklingssenter for sykehjem og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester hjemmetjenester (USHT) i Hordaland 2011 - (USHT) i Hordaland 2011-2015

Detaljer

Serviceerklæring -Opphold i sykehjem

Serviceerklæring -Opphold i sykehjem Serviceerklæring -Opphold i sykehjem Vår visjon Våler en god kommune å bo og leve i Vårt slagord - ett gir ekstra VÅLER KOMMUNE Overordnet mål Du skal oppleve respekt, trygghet, og omsorg. Du skal oppleve

Detaljer

Andel med fagutdannin g. Årsver k. Antall ansatt e

Andel med fagutdannin g. Årsver k. Antall ansatt e Enheten 87 ansatte. Består av: Kjøkken, Fagkonsulent, legetjeneste, livsgledekonsulent og i tillegg sykepleiere, helsefagarbeidere, aktivitør, assistenter og vår første vernepleier. Tjenesteområd e Årsver

Detaljer

Lyngbakken bo og behandlingsenter

Lyngbakken bo og behandlingsenter Lyngbakken bo og behandlingsenter Hva er livskvalitet? Utviklingskommune i det nasjonale velferdsteknologprogrammet og derfor resurskommune i Telemark Samarbeidsprosjekter med Sintef Samarbeidsprosjekter

Detaljer

Aktivt miljøarbeid - Føringer og erfaringer. Anne Marie Mork Rokstad Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse

Aktivt miljøarbeid - Føringer og erfaringer. Anne Marie Mork Rokstad Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Aktivt miljøarbeid - Føringer og erfaringer Anne Marie Mork Rokstad Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Helhetlig demensomsorg Behov for et utvidet perspektiv som inkluderer forståelsen av

Detaljer

DEMENSPLAN 2014-2018 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 11.12.2014.

DEMENSPLAN 2014-2018 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 11.12.2014. DEMENSPLAN 2014-2018 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 11.12.2014. 1 Innhold Forord 3 1. Innledning...4 1.1. Bakgrunn for planen 1.2. Planprosessen. 1.3. Sammensetning. 2. Sammendrag...4 3. Føringer for demensplan...

Detaljer

Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester Utkast! Kriterier og ventelister

Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester Utkast! Kriterier og ventelister Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester Utkast! Kriterier og ventelister Kristiansen Bente Innholdsfortegnelse Bakgrunn for ny forskrift

Detaljer

Utfordringer og muligheter i hjemmetjenester til personer som lever med demens. Bergen Kommune

Utfordringer og muligheter i hjemmetjenester til personer som lever med demens. Bergen Kommune Utfordringer og muligheter i hjemmetjenester til personer som lever med demens Bergen Kommune Utfordring Å sikre at pasient og pårørende opplever kvaliteten på omsorgen som god nok uavhengig av hvem som

Detaljer

Velkommen til Venneslaheimen

Velkommen til Venneslaheimen Velkommen til Venneslaheimen Vi vil med dette ønske deg velkommen som beboer på Venneslaheimen! Vi håper at du og dine pårørende gjennom denne brosjyren vil få informasjon som kan være nyttig. Venneslaheimen

Detaljer

Nasjonal kartlegging av tilbudet til personer med demens i norske kommuner 2014. Vrådal 20.10.15. Arnfinn Eek Spesialkonsulent

Nasjonal kartlegging av tilbudet til personer med demens i norske kommuner 2014. Vrådal 20.10.15. Arnfinn Eek Spesialkonsulent Nasjonal kartlegging av tilbudet til personer med demens i norske kommuner 2014 Vrådal 20.10.15 Arnfinn Eek Spesialkonsulent Kartlegging av situasjonen i samtlige norske kommuner per 1. oktober 2014 Spørreskjema

Detaljer

Informasjon om ressurskommuner i Samarbeid om etisk kompetanseheving April 2011

Informasjon om ressurskommuner i Samarbeid om etisk kompetanseheving April 2011 Informasjon om ressurskommuner i Samarbeid om etisk kompetanseheving April 2011 Gjøvik kommune, Haugtun omsorgssenter, Utviklingssenteret for sykehjem i Oppland: - Etikk komité: Opprettelse av etisk komité

Detaljer

Demensarbeidslag i hjemmetjenesten

Demensarbeidslag i hjemmetjenesten Regional konferanse for eldremedisin 4. juni 2014 Demensarbeidslag i hjemmetjenesten Presentasjon ved Unni Rostøl leder utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Rogaland Disposisjon Bakgrunn

Detaljer

HELSE & REHABILITERING

HELSE & REHABILITERING HELSE & REHABILITERING HØYENHALL HELSE & REHABILITERING Vi bidrar til at du får en god hverdag, enten du har behov for opptrening, intensiv rehabilitering eller avlastning. Hos oss er det godt å være til!

Detaljer

RINGSAKER KOMMUNE DEMENSENHETEN

RINGSAKER KOMMUNE DEMENSENHETEN RINGSAKER KOMMUNE DEMENSENHETEN MÅLSETTING INNTAKSKRITERIER OPPHOLDSKRITERIER PROSEDYRER 1 Demensenheten består av: AVDELING NES: AVDELING MOELV: Demensenheten Sund, Nes med 8 plasser Helgøyvegen 99 2350

Detaljer

Storetveit Sykehjem. Halvannenlinjetjeneste i Bergen. Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem. Jo Kåre Herfjord/ Marit Stordal Bakken

Storetveit Sykehjem. Halvannenlinjetjeneste i Bergen. Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem. Jo Kåre Herfjord/ Marit Stordal Bakken Velkommen til Spesialisert Behandlings Avdeling Storetveit Sykehjem Halvannenlinjetjeneste i Bergen Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem

Detaljer

Invitasjon. Dementia Care Mapping Modul 1

Invitasjon. Dementia Care Mapping Modul 1 Invitasjon Dementia Care Mapping Modul 1 Oslo Kongressenter, Folkets hus 11.-13. september 2012 Dementia Care Mapping - modul 1 DCM - metoden, Dementia Care Mapping, er en metode som setter fokus på hva

Detaljer

HVOR SKAL PLEIE OG OMSORG GIS?

HVOR SKAL PLEIE OG OMSORG GIS? HVOR SKAL PLEIE OG OMSORG GIS? Tarald Rohde, seniorrådgiver SINTEF avdeling Helse Name Place Month 2016 To angrepsmåter Her har vi kapasitet Her er et behov 2 Videreføre dagens tilbud? 2016 2020 2025 2030

Detaljer

GYLNE MÅLTIDSØYEBLIKK. Engerdal kommune. Pleie og omsorg

GYLNE MÅLTIDSØYEBLIKK. Engerdal kommune. Pleie og omsorg GYLNE MÅLTIDSØYEBLIKK Engerdal kommune Pleie og omsorg 1 Innhold Innledning Beskrivelse Meny uke 38 Bilder av middager i uke 38 Miljø bilder Inn på Tunet bilder Til slutt 2 Innledning Engerdal kommune

Detaljer

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Arkivsaksnr.: 17/1992 Lnr.: 17856/17 Ark.: 0 Saksbehandler: kommunalsjef helse og omsorg Solveig Olerud Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12k)

12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12k) Svar på individuell oppgave 8. mars 2007 Individuell oppgave DETTE ER VI GODE PÅ Alle på konferansen har egne erfaring med temaet Brukerens hjem din arbeidsplass. Skriv ned stikkord om noe du syns dere

Detaljer

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Verdal 3. juni 2011 Bakgrunn Rådmannen har på bakgrunn av signaler fra politisk hold besluttet

Detaljer

PRESENTASJON AV DISTRIKT SØR DRIFTSKOMITEEN 18.01.2012

PRESENTASJON AV DISTRIKT SØR DRIFTSKOMITEEN 18.01.2012 PRESENTASJON AV DISTRIKT SØR DRIFTSKOMITEEN 18.01.2012 ORGANISASJONSKART DISTRIKT SØR Enhetsleder Avd.leder Avd.leder Avd.leder Avd.leder Avd.leder Avd.leder Skogn helsetun Hj.tjensten Skogn Åsveien 7

Detaljer

Sjømannshjemmets Sykehjemsavdeling

Sjømannshjemmets Sykehjemsavdeling Sjømannshjemmets Sykehjemsavdeling Et godt sted å være Informasjon til pasienter og pårørende 1 Rev. 18.11.16 VELKOMMEN TIL SJØMANNSHJEMMETS SYKEHJEM. Hensikten med denne brosjyren er å gi opplysninger

Detaljer

Alternative tittler: 1.Fremtidige løsninger knyttet til varslingssystemer i sykehjem 2. Varslingssystemer i sykehjem

Alternative tittler: 1.Fremtidige løsninger knyttet til varslingssystemer i sykehjem 2. Varslingssystemer i sykehjem Alternative tittler: 1.Fremtidige løsninger knyttet til varslingssystemer i sykehjem 2. Varslingssystemer i sykehjem 1 2 Det er behov for å ta i bruk velferdsteknologi inn i rehabilitering av eksisterende

Detaljer

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering.

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering. Bestillerkontoret Bestillerkontorets oppgaver Bestillerkontoret mottar og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i Ski kommune. Ved mottak av søknad, vil bestillerkontoret innhente nødvendige

Detaljer

Rapport publisert Et levende hus. - En sosial arena for aktivitet og nettverksbygging

Rapport publisert Et levende hus. - En sosial arena for aktivitet og nettverksbygging Rapport publisert 01.03.2017 Et levende hus - En sosial arena for aktivitet og nettverksbygging 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Forord 3 1.0 Bakgrunn.4 1.1 Møteplass for folkehelse...4 1.2 Frivillighet og sosiale

Detaljer

TEMAKURS Tiltak for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende OSLO Oslo Kongressenter mars 2017

TEMAKURS Tiltak for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende OSLO Oslo Kongressenter mars 2017 Invitasjon TEMAKURS Tiltak for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende OSLO Oslo Kongressenter 8.-9. mars 2017 www.aldringoghelse.no Oppfølging av hjemmeboende personer med demens og deres

Detaljer

En undersøkelse av norske sykehjem. TV 2 Nyhetene, 2013

En undersøkelse av norske sykehjem. TV 2 Nyhetene, 2013 En undersøkelse av norske sykehjem TV 2 Nyhetene, 2013 t antall respondenter er N = 1743. Når annet er oppgitt som kilde, refererer det til pleiere (sykepleiere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere) dersom

Detaljer

DEMENSKONFERANSEN ÅLESUND. Birgitte Nærdal Mars 2016

DEMENSKONFERANSEN ÅLESUND. Birgitte Nærdal Mars 2016 DEMENSKONFERANSEN ÅLESUND Birgitte Nærdal Mars 2016 systematisk oppfølging av hjemmeboende personer med demens. 09.03.16 Birgitte Nærdal Kunnskap og observasjoner satt i system samhandling i en kommune.

Detaljer

Nidarvoll helsehus. Velkommen til Nidarvoll helsehus

Nidarvoll helsehus. Velkommen til Nidarvoll helsehus Nidarvoll helsehus Velkommen til Nidarvoll helsehus Uteområdet med hage og gangstier foran Hus I TELEFONNR. NIDARVOLL HELSEHUS Avdeling A... 72 54 83 09 Avdeling B... 72 54 83 12 Nidarvoll rehabilitering...

Detaljer

Velferdsteknologiske løsninger i Vadsø kommune HRO. Status, erfaringer og utfordringer

Velferdsteknologiske løsninger i Vadsø kommune HRO. Status, erfaringer og utfordringer Velferdsteknologiske løsninger i Vadsø kommune HRO Status, erfaringer og utfordringer Vadsø kommunes mål knyttet til velferdsteknologi: Tatt inn i gjeldende HRO plan at vi skal ta i bruk velferdsteknologi

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG VENTELISTER

Detaljer

prosess og metoder for innovasjon i arkitektur

prosess og metoder for innovasjon i arkitektur Livskvalitet for de eldste prosess og metoder for innovasjon i arkitektur Brukerinvolvering Brukerinvolvering Brukermedvirkning EKSPERTBRUKER Barnebarnet kan fortelle hvordan det er å besøke bestefar og

Detaljer

Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth

Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth Investeringstilskudd Alle skal bo godt og trygt Tilskuddet er Husbankens oppdrag ifm. Omsorgsplan 2015 og Omsorg 2020: Det skal bidra til å fornye

Detaljer

Nordreisa kommune. Velkommen til hospitering på Sonjatun Omsorgssenter

Nordreisa kommune. Velkommen til hospitering på Sonjatun Omsorgssenter Nordreisa kommune Velkommen til hospitering på Sonjatun Omsorgssenter Vedtatt for perioden 2013-2016 Nordreisa kommune. Nordreisa kommune er arealmessig størst i Troms, med 3.434km2. Nordreisa grenser

Detaljer

Musikk og rytme Gir glede og mestring

Musikk og rytme Gir glede og mestring Musikk og rytme Gir glede og mestring Hvordan igangsette musikktiltak Melum bo- og servicesenter Helene Moen Elizabeth Reiss-Andersen Miljøbehandling Hvordan fysiske, psykiske og sosiale forhold kan tilrettelegges

Detaljer

Helhetlig personorientert pasientforløp

Helhetlig personorientert pasientforløp Helhetlig personorientert pasientforløp -Jakten på mulighetene! Frøydis Nermoen, tilsynslege og lege i demensteam Cecilie Aalborg, spesialsykepleier og demenskoordinator Jakten på mulighetene! Case: Kvinne

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Kompetanseheving og opplæring i pasientrettighetsloven kapitel 4A PROSJEKTNAVN. Wenche Sagvold Kluken PROSJEKTLEDER. Verdal

PROSJEKTRAPPORT. Kompetanseheving og opplæring i pasientrettighetsloven kapitel 4A PROSJEKTNAVN. Wenche Sagvold Kluken PROSJEKTLEDER. Verdal PROSJEKTRAPPORT Kompetanseheving og opplæring i pasientrettighetsloven kapitel 4A PROSJEKTNAVN Wenche Sagvold Kluken PROSJEKTLEDER wenche.sagvold.kluken@verdal.kommune.no 74048200 e-post telefon Verdal

Detaljer

Plan for utvikling av tjenester til demente mot 2025 i Vennesla kommune.

Plan for utvikling av tjenester til demente mot 2025 i Vennesla kommune. Plan for utvikling av tjenester til demente mot 2025 i Vennesla kommune. Innledning En av de største omsorgsutfordringene vi står overfor som følge av økt levealder og endret alderssammensetning i befolkningen,

Detaljer

Har du behov for opptrening/intensiv rehabilitering eller avlastning? Vi kan hjelpe deg!

Har du behov for opptrening/intensiv rehabilitering eller avlastning? Vi kan hjelpe deg! Har du behov for opptrening/intensiv rehabilitering eller avlastning? Vi kan hjelpe deg! OMGIVELSER FASILITETER Høyenhall ligger i naturskjønne omgivelser ved Vik i Hole kommune. Fra den store terrassen

Detaljer

Etablering og drift av dagaktivitetstilbud - erfaringer. v/fagkonsulent/ergoterapeut Laila Helland 2012 laila.helland@olaviken.no

Etablering og drift av dagaktivitetstilbud - erfaringer. v/fagkonsulent/ergoterapeut Laila Helland 2012 laila.helland@olaviken.no Etablering og drift av dagaktivitetstilbud - erfaringer v/fagkonsulent/ergoterapeut Laila Helland 2012 laila.helland@olaviken.no Dagaktivitetstilbud. Hensikten er å gi et tilbud: «på dagtid, til hjemmeboende

Detaljer

Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse

Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse Utred framtidig tilrettelegging av lindrende omsorg og behandling ved livets slutt i institusjon og hjemmetjenester. 1 Bakgrunn Ut fra

Detaljer

Velkommen til. Kalfaret sykehjem

Velkommen til. Kalfaret sykehjem Velkommen til Kalfaret sykehjem Administrasjon: tlf.:55562260 Fax:55562251 Boenhet 1: tlf.55562268 Boenhet 3: tlf. 55562270 Boenhet 2: tlf.55562269 Boenhet 4 : tlf. 55562271 Adresse: Kalfarveien 20, 5018

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Harald Fagervold Nestleder RI-PP

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Harald Fagervold Nestleder RI-PP Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for helse og omsorg i Rissa Møtested: Rundhaugen, Rissa Helsetun Dato: 27.01.2015 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Torun Skjærvø Bakken

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Hvordan skape praksisendring?

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Hvordan skape praksisendring? KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Hvordan skape praksisendring? Problemstillinger Hovedpunkter fra mandat: Beskriv hva som kjennetegner en kultur og en praksis hvor HOtjenester på et tidlig

Detaljer

Svar på spørsmål knyttet til skjerming/ kontinuerlig observasjon

Svar på spørsmål knyttet til skjerming/ kontinuerlig observasjon v2.2-18.03.2013 Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse Sogn og Fjordane 6977 BYGSTAD Deres ref.: Vår ref.: 14/2907-9 Saksbehandler: Fredrik Bergesen Dato: 07.10.2014 Svar på spørsmål knyttet

Detaljer

Bruk meg som en Sobril Fremlegg av sykepleier Lina Welfler og fagsykepleier Caroline Boda Sakariassen Haugsåsen Bokollektiv

Bruk meg som en Sobril Fremlegg av sykepleier Lina Welfler og fagsykepleier Caroline Boda Sakariassen Haugsåsen Bokollektiv Bruk meg som en Sobril Fremlegg av sykepleier Lina Welfler og fagsykepleier Caroline Boda Sakariassen Haugsåsen Bokollektiv Bakgrunn for artikkelen. Vi ønsket å innføre en ikke medikamentell måte å behandle

Detaljer

Prosjekter om lindrende behandling til sykehjemspasienten

Prosjekter om lindrende behandling til sykehjemspasienten Prosjekter om lindrende behandling til sykehjemspasienten Bakgrunn: Lørenskog sykehjem: Søkt om midler i 2009, oppstart høsten 2010 Aurskog sykehjem: Søkt om midler i 2011, oppstart våren 2011 Gjerdrum

Detaljer

Konferanse 25.9.14 Fylkeseldrerådet i Troms

Konferanse 25.9.14 Fylkeseldrerådet i Troms Konferanse 25.9.14 Fylkeseldrerådet i Troms Eldreomsorg Erfaringer og utfordringer Presentasjon og dialog Odd Arvid Ryan Pasient- og brukerombud i Troms 2024 En bølge av eldre skyller inn over landet Hva

Detaljer

Vedlegg 1. Kravspesifikasjon - kvalitetsevaluering

Vedlegg 1. Kravspesifikasjon - kvalitetsevaluering Vedlegg 1 Kravspesifikasjon - kvalitetsevaluering For drift av Gullhaug bo- og behandlingshjem Arkivsak: 2012003164 Innholdsfortegnelse 1. OPPSETT FOR TILBUDET... 3 2. EVALUERING AV KVALITET... 3 3. KVALITETSPARAMETER...

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. ./ Bygge opp tilrettelagte boliger med døgnkontinuerlig bemanning for demente. Det anslås at det

FAUSKE KOMMUNE. ./ Bygge opp tilrettelagte boliger med døgnkontinuerlig bemanning for demente. Det anslås at det SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/4214 I I Arkiv JournalpostID: sakid.: 11/1046 I Saksbehandler: Frank Bernhardsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: ELDRERÅDET Dato: 039/11 PLAN- OG UTVIKLINGSUTV

Detaljer

Eldre personer med utviklingshemning En nasjonal kartlegging av botilbud og forekomsten av demens- og kreftsykdommer. Trude Helen Westerberg

Eldre personer med utviklingshemning En nasjonal kartlegging av botilbud og forekomsten av demens- og kreftsykdommer. Trude Helen Westerberg Eldre personer med utviklingshemning En nasjonal kartlegging av botilbud og forekomsten av demens- og kreftsykdommer Trude Helen Westerberg RAPPORT Eldre personer med utviklingshemning En nasjonal kartlegging

Detaljer

Medisinsk kompetanse på sykehjem

Medisinsk kompetanse på sykehjem Fra: KS Dato: 04.03.2015 Til: Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Klikk her for å skrive inn tekst. Kopi til: Medisinsk kompetanse på sykehjem Nasjonalt råd for kvalitet

Detaljer

TEMAKURS Tiltak for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende Molde Rica Seilet 18. og 19. oktober 2017

TEMAKURS Tiltak for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende Molde Rica Seilet 18. og 19. oktober 2017 Invitasjon TEMAKURS Tiltak for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende Molde 18. og 19. oktober 2017 www.aldringoghelse.no Oppfølging av hjemmeboende personer med demens og deres pårørende

Detaljer

Telefonnummer: 53 03 49 10

Telefonnummer: 53 03 49 10 Telefonnummer: 53 03 49 10 Varme og vennlighet skaper trygghet og selvstendighet! Om Aldershjemmet Soltun Aldershjem har plass til 25 beboere. Alle beboerne har enerom, fordelt på to etasjer. Vi har 8

Detaljer

Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd

Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd 2018-2021 Innledning For å oppfylle kravene stilt til våre tjenester må vi være i stand til å beholde og rekruttere ansatte med riktig kompetanse.

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

UTVIKLINGSMÅL Ottestad sykehjem, Undervisningssykehjem i Hedmark 2010 2013

UTVIKLINGSMÅL Ottestad sykehjem, Undervisningssykehjem i Hedmark 2010 2013 UTVIKLINGSMÅL Ottestad sykehjem, Undervisningssykehjem i Hedmark 2010 2013 Ingen kan klare alt, heller ikke vi! Det er derfor nødvendig å velge ut noen satsningsområder som gjør oss i stand til å målrette

Detaljer