Fra høsttakkemesse i Øyer kirke

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra høsttakkemesse i Øyer kirke"

Transkript

1 Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 7 November årgang Fra høsttakkemesse i Øyer kirke Foto: Ole J. Gillebo

2 Redaktørens hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon: Ole Johs. Gillebo Tlf , Knut Mellemberg, Brit Haaland, Trond Erik Dalbu Kasserer: Jørn Haug Ekspedisjon og trykk: Dale-Gudbrands Trykkeri AS Gaver til bladet kan gis på bankkonto Leder for Øyer og Tretten kirkelige råd: Kari Torp Manengen, Mobil: Øyer kirkekontor: Adresse: Øyer kirkekontor, Tingbergv. 15, 2636 Øyer. Telefon: Telefax: E-post: Kontortid: Mandag fredag kl Sogneprest Øyvind Sagedal: Kontor: Mobil: Privat: E-post: Kirkeverge Berit Sundli (vikar): Kontor: Mobil: E-post: Kantor Kari Irene Lien: Kontor: Mobil: E-post: Kirketjener (Øyer/Tretten) Morten Brendløkken: Mobil: Kirkene: Øyer: Tretten: Hjemmesider på Internett: Hjemmesidene blir kontinuerlig oppdatert med hensyn til aktiviteter i menighetene. Neste ordinære nummer kommer ca. 17. desember. Frist for innlevering av stoff er 30. november. Det er fint om stoff som sendes inn kan sendes på e-post til: eller på en diskett. Men selvsagt kan også maskin- eller håndskrevne manus leveres. KIRKENS SOS Tlf DØGNÅPENT Kjære lesere! Kirkevalget er forlengst unnagjort, og når dette leses vil det nye rådet i Øyer og Tretten ha konstituert seg. Jeg gratulerer det nye rådet med tilliten, og imøteser et godt og konstruktivt samarbeid. Husk. Ingen sak er for liten, ingen for stor! Kirkevalget er kommentert i hovedsak på to måter: De som har stått for gjennomføringen på de forskjellige nivåer er såre fornøyde, mens valgforskere o.l. har brukt strykkarakterer. Jeg viser til kommentarer fra nyvalgt medlem i rådet, Geir Korslund, på side 25 i dette nr. Dette nummeret av Klokkeklang er dominert av orgelstoff. Vi har forsøkt å bringe fram en del stoff om orgelets plass i kirkene, som et bakteppe til rådets beslutning om å arbeide for et nytt orgel i Øyer kirke. Det er et stort lerret å bleke, men det er ingen umulighet. Jeg har sagt mange ganger, at sjøl om jeg er aldri så umusikalsk, «så er det inga gjæl på ei messe uta orgelmusikk». Fellesmøtene, som er et samarbeid mellom Øyer Pinsemenighet og de lutherske misjonsorganisasjonene i Øyer, hadde ganske bra oppslutning, se referat side 26 ved Inger Strangstad. Jeg håper at Øyer og Tretten kirkelige råd fra neste år av vil være delaktige i fellesmøtearrangementene. Lykke til med lesingen! Adresseendringer for utenbygdsboende skal meldes til kassereren Jørn Haug, Trodalen, 2636 Øyer E-post: Prestenes beredskapstelefon tlf: Hverdager fra kl til kl neste dag. Fredager fra kl til kl påfølgende mandag. 2

3 Preken allehelgensmesse 1. november 2009 Øyer og Tretten Av Caroline J. Hauglid-Formo Prestevikar Prekentekst: Matt, 5,13-16 A llehelgensmesse har vokst seg til å bli en dag hvor vi minnes de døde kanskje mer enn akkurat de kristne martyrene og helgenene. Helgenene var mennesker som var kristne forbilder og levde i samsvar med sin gudstro og vitnet om Guds budskap om å være nestekjærlige og gode mot sine medmennesker og alt liv. Jeg tror mange kan oppleve at de blant sin nærmeste omgangskrets eller i sitt nettverk har slike personer som lyser ekstra sterkt og som står oss bi uansett. I hvert fall håper og ber jeg om at alle mennesker skal få oppleve å ha minst én slik person i løpet av livet sitt, i en eller annen sammenheng. Og kanskje er denne personen gått bort, og da kan det være godt å få lov til å for eksempel tenne lys og minnes de som ikke lenger er blant oss, selv om de aldri har blitt gjort til helgen av kirka eller blitt dratt frem i offentlighetens lys. En slik dag blir da også en påminner om vår egen dødelighet og setter våre egne liv i perspektiv. Og hvis en orker og tør å ta inn over seg dette perspektivet er det nærmest uunngåelig å bli konfrontert med de store eksistensielle spørsmål: Hva er meningen med livet? Hvorfor lever jeg? Hvor skal jeg? Hvem er jeg? Ut av disse spørsmålene igjen vokser de etiske og moralske spørsmålene: Hvordan vil jeg leve mitt liv? Hvordan vil jeg behandle mine medmennesker? Hva vil bli mitt ettermæle når jeg en gang ikke lenger er blant de levende? Dagens evangelietekst handler nettopp om den kristne etikken og er hentet fra det som blir kalt for Bergprekenen som er en av de mest sentrale fortellingene i Det Nye Testamentet. Grunnen til at Bergprekenen er så sentral er fordi den blir forstått som sammenfatningen av Jesu etiske forkynnelse. I tillegg til Bergprekenen kommer også det dobbelte kjærlighetsbud. Det står at Jesus gikk opp i fjellet og talte til disiplinene der, derav navnet Bergprekenen, og det Jesus forteller dem er hvordan de skal leve livene sine og hva det vil si å etterfølge hans eksempel. Å ha forbilder, eller idoler som kanskje er mer gjengs begrep i dag, er viktig. Idoler er mennesker som vi kan navigere etter i et vanskelig og kaotisk landskap. Dere er verdens lys! Jesus er den kristne kirkes sterkeste lys og største idol. Å etterleve og etterfølge det evangeliske budskap er noe av det vanskeligste og mest radikale en kan gjøre. Det handler om å leve sitt liv i tråd med nestekjærlighetsbudet: Elsk din neste som deg selv. Eller en mildere variant formulert i Egners Kardemommelov: Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill og for øvrig kan man gjøre som man vil! Så enkelt kan det sies. Samtidig er det viktig å være klar over at Bergprekenen også er Jesus sitt store oppgjør med Loven, og Loven er da forenklet sagt forstått som Det Gamle Testamentet. Jesus trer frem som lovoppfyllelsen, og den radikale forskjellen i Jesu forkynnelse er at vi blir ikke rettferdige ved Loven, men ved tro alene. Den lutherske forståelse av rettferdiggjørelsen er at vi mottar den ikke etter fortjeneste; ved for eksempel å gå så og så mange ganger i gudstjeneste eller gi så og så mye penger til ideelle organisasjoner. Men vi mottar rettferdiggjørelsen ut fra Guds store nåde ved troen alene. De gode gjerningene kommer som en konsekvens og som gode frukter av vår gudstro. I dag er også min siste dag i praksis her i Øyer og Tretten prestegjeld. Jeg har hatt fem helt fantastiske uker og blitt tatt i mot med åpne armer av både staben på kirkekontoret og av folk i bygdene. Og det er helt utrolig hvor mange fine menneskje som man ville ha sagt her i traktene, jeg har møtt! Så det er med tristhet og vemodighet jeg drar tilbake til Oslo og avsluttende studier, men jeg sitter igjen med mange gode og viktige lærdommer. En av de er at det er i møte med dere som bor her at jeg har fått større innsikt i evangeliets sanne budskap; om gjestfrihet; om sympatisk, beskjeden og jordnær framferd. Dere er jordens salt! Og i det legger jeg at det er dere som gir næring til det gode livet og samholdet her i bygdene. Om fellesskapet og omsorgen som jeg har sett og fått bli en del av og som er til forbilde og inspirasjon. Det er med en veldig takknemlighet jeg avslutter min tid her. Dere og denne tida vil for alltid lyse sterkt og hjelpe meg å navigere på min videre vei gjennom livet. Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, som var og er og være skal, én sann Gud fra evighet og til evighet. Amen. 3

4 Prestevikar og stiftspraktikant I fem uker i september og oktober har Caroline J. Hauglid-Formo vært prestevikar i Øyer og Tretten. Hun har også blitt tittulert som stiftspraktikant. Og dette henger sammen med at det er oppløpet i presteutdanningen hennes. Av Ole J. Gillebo Caroline er født i 1977 i Korea og kom til Norge som tre-åring. De første åra hennes i Norge bodde familien i Nord-Reisa i Troms. Da Caroline var 11 år flytta familien til Lillehammer, slik at hun har mye av barne- og ungdomstida der. Hun er nå gift, har ei lita tulle på 2 år og bor i Nesodden kommune utafor Oslo. Hun har ei lang utdanning bak seg. Først tok hun kristendom mellomfag og senere kristendom hovedfag. Deretter begynte hun på teologien, og når hun nå er ferdig med praksisen til jul har hun 8 års utdanning på høyere nivå. Når bestemte du deg for å bli prest? Ja, det er faktisk ikke så lenge siden, sier hun. Det var faktisk den tida et nytt liv var på gang, da fikk jeg det for meg at det var prest jeg ville bli. Etter å ha opplevd henne både på høsttakkemesse og ved en begravelse er det nok ingen tvil om at Caroline vil bli lugom som prest. Hun sier hun har hatt en uforglemmelig flott tid hos oss og takker for den gjestfrihet hun er blitt møtt med. Og hun understreker at hun har hatt så trivelig sammen med de ansatte i Kirken. Fra denne plassen ønsker vi Caroline lykke til i prestegjerningen! Caroline J. Hauglid-Formo har vært prestevikar for Øyvind Sagedal. Foto: Eldbjørg Gillebo. 4

5 Tidens salme «Allehelgensdag 2009» Av Kari Irene Lien Kantor T idens salme er hentet fra det nye salmebokforslaget (2008). Teksten er skrevet av Svein Ellingsen (f.1929) og melodien er skrevet av Harald Gullichsen (f.1946). Harald Gullichsen har skrevet melodier til 8 salmetekster i Norsk Salmebok. Han har vært kantor i Elverum før han kom til Skien i Svein Ellingsen vil være kjent for mange både for sin dåpssalme Fylt av glede og for sine mange gode salmetekster som er relatert til sorg, savn og smerte. Svein Ellingsen var også representert i Klokkeklang i fjor til Allehelgenssøndagen, men vil gjerne dele denne teksten med leserne også. Både tekst og melodi er skrevet i 2004, og Ellingsen har skrevet denne i Lögumkloster Refugium (Sønder- Jylland). Den ble til ut i fra et ønske om å skrive en salme for alle helgener. Og da tenker han både på de som er helgenkåret, og alle de andre de som hver enkelt av oss har hatt i vår nærhet og som han uttrykker selv: «en salme for dem som har vist oss at Gud lever.» Bruk salmebøkene og salmene. Der er det ord og toner som hjelper oss å sette ord på både sorg, smerte, sinne og klage, og takknemligheten og gleden. 5

6 Nytt orgel i Øyer kirke Orgelets plass i kirken i et historisk perspektiv Av Kari Irene Lien Kantor D ette er ment å være en kort oppsummering over hvordan orgelet kom inn i kirkene våre. Første gang orgelet er omtalt i forbindelse med kirkelig aktivitet i Norge er vinteren 1328/29 i Trondheim. Etter at Kristkirken ble rammet av brann ble det omtalt en «organsmeistari» som skulle bygge nytt orgel. Dette kan bety at det har vært et orgel i kirken før brannen. I vårt distrikt har vi domkirkeruinene på Hamar hvor det ble funnet rester av seks orgelpiper, så her er det tydelig at det har vært orgel før reformasjonen. I Hamarkrøniken er også orgelet omtalt: «Der vaar it skiønt orgeverch, med meget anden herlighed, med messeklæder oc bøger oc ornamenter, som vdi den tid var brugelig.» Det er ikke funnet synlige bevis for at de andre domkirkene i Norge hadde orgel i middelalderen, men det er sannsynlig at de har hatt det. Det er også interessant å merke seg er at orglene på denne tiden (middelalder) var plassert i koret, som er det liturgiske og musikalske sentrum i kirken. Hva slags oppgaver orgelet var tillagt i tidlig middelalder er en usikker på. Lenger sør i Europa kom orgelet inn i kirkene før 1000-tallet, og det kan se ut som det har hatt en signalfunksjon slik som klokkene har nå, det vil si at orgelet kom inn på spesielle og viktige steder i liturgien. Vi vet at lenger ut i middelalderen ble orgelet knyttet til koret og sangen. Her har vi også et godt sitat fra Hamarkrøniken: «Item naar som det var blidt oc stille ver, da kunne mand høre lang vei til land, oc de som reede omkring Hammers kircke eller kiøbstad, da maatte mand høre, naar som at presten oc degnene siunge i kiercken, oc orgeverkernis lyd hørdis, at den som icke haffde it steenhierte maatte græde aff glæde for Guds v-sigelige naade oc miskund imot mennisken oc for Guds hellige ord oc de deylige psalmer som de hørde siunge der. ( Skrevet omkring 1560)» I tiden omkring reformasjonen var det korbrørne eller kannikene som hadde ansvaret for sangen, men etter hvert ble det krevd at alle elevene i de øverste klassene i katedralskolen skulle delta i tidebønnene. Det er lite sannsynlig at menigheten deltok i sangen på denne tiden. Det kom senere med bedre leseferdigheter og salmebøker. Thomissøns salmebok kom i Fram til 1650 er orgelet stort sett reservert kirkene i stiftsstedene, men etter hvert blir det innkjøpt orgel også i kjøpstedene langs kysten og utover de rike bygdene langs Mjøsa. I denne perioden finner vi for første gang omtalt orgelbyggere som bor i Norge. Det er særlig Nord-Tyskland, Nederland og Danmark som blir viktige for Norge når det gjelder orgelbygger-faget. Skriftlige kilder forteller at norske organister på denne tiden gikk i lære i Danmark og i Nederland. Røros kirke har orgel som ble bygget rundt 1670, og dette orgelet står fremdeles i kirken, selv om det er bygget om i flere omganger. Utover 1700-tallet skjer det en utvikling på mange måter både i utbredelse av orgel i kirkene og størrelse på orglene. I Domkirkene og de større kirkene bygges det større orgler av utenlandske orgelbyggere med bakgrunn fra solide fagmiljø lenger sør i Europa. (Nederland og Tyskland). Vi har to eksempel på dette: Tyskeren Gottfried Heinrich Gloger kom til Norge og bosatte seg her, han bygde blant andre orgelet i Kongsberg kirke( ), som nå er restaurert og har fått en egen festival oppkalt etter seg. Det andre er barokkorgelet i Nidarosdomen, bygd av Johann Joachim Wagner. Orgelet sto ferdig i 1741, og på 6

7 Nytt orgel i Øyer kirke 1990-tallet ble det restaurert og satt opp igjen i nordre midtskipet i domen. Samtidig som det forgikk en utvikling i orgelbygger-faget i retning av større og bedre instrumenter og et sterkere fagmiljø, holdt tradisjonen seg med de omvandrende orgelbyggerne som bygde positiv /skaporgel og småorgel. Denne tradisjonen tok seg til og med opp i det indre østlandet på 1700-tallet. Sør-Fron er først ute med orgel i 1792, da var kirken ny. Den fikk til og med to orgel. Lensmann Quigstad gav det ene til kirken under forutsetning av at sønnen hans skulle bli organist. Det andre ble gitt av bygdefolket sammen med Ole Olsen Koppang fra Stor-Elvdal. Dermed ble det konflikt og enden på den ble at Ole Olsen K. tok med seg orgelet til Gausdal og fikk ansettelse som organist der. Noen år senere fikk Ringebu orgel - men det var på den måten at Tosten Halvorsen Moshus måtte holde orgel selv for å få virke som organist. Lillehammer kirke fikk orgel i 1808/1809. Øyer kirke fikk sitt første orgel i Før det var det vanlig at skolebarna støttet sangen i kirken som ble ledet av klokkeren ( kirkesanger). Utover 1800-tallet forandret klangen i orgelet karakter etter romantikkens klang-idealer. Etterligning av orkesterstemmer preger klangen i orgelet, og en symfonisk stil preger orgelverkene av Cæsar Franck, Ch. M. Widor og Max Reger. Norge har en rik oppblomstring av orgelbyggere på 1800-tallet. Det er mange bare i vårt distrikt. Amund Eriksen f. 1823, er en av de store orgelbyggere her i landet på 1800-tallet, han er født på Ringsaker og hadde slekt på Vingrom Han samarbeidet tett med L. M. Lindeman. _August Nilsen ( ) grunnla det største orgelbyggeriet vi har hatt her i landet og det er hans orgelverksted som har bygget orgelet som fremdeles lyder i Østre Gausdal kirke. _Utover 1800-tallet skjedde det store forandringer i sangen i kirken etter hvert som organisten og orgelet tok over ledsagelsen av salmesangen. De fleste sang salmer i sitt eget tempo og med sine egne variasjoner. Det var nok ikke noe enkelt møte -. I løpet av den tiden som har gått siden de første orglene kom inn i kirkene i middelalderen, har instrumentet, kirkesangen og kirken vært gjennom mange faser. I løpet av 1900-tallet har det også skjedd mye på orgelfronten. Orgel er imidlertid fast inventar i alle kirker og sørger for ledsagelse til liturgi og salmesang, og som solo-instrument. Pianoet har fått sin plass i de fleste kirker, og det er fint å bruke piano i ulike sammenhenger men det er orgelet som har fått navnet instrumentenes dronning med alt fra de svakeste fløytestemmer til feststemt orgelbrus! Kilde: Stein Johannes Kolnes: Norsk Orgellitteratur. Formiddagstreff høsten 2009 Det blir formiddagstreff på Tretten sykehjem og Bakketun siste torsdag i måneden også til høsten: Torsdag 26. nov. På Tretten kl og på Bakketun kl På Bakketun er følgende program satt opp: Torsdag 26. nov: Sang og musikk v/oddvar Stensrud m/flere + adventstanker v/ingrid Holtet Ikke formiddagstreff i desember! OBS! Gudstjeneste på Bakketun 1. desember kl

8 Nytt orgel i Øyer kirke Øyværingene ønsker seg nytt orgel Av Jan Johnsgaard Orgelet i Øyer kirke er ikke godt. Faktisk må man lete i minst sju prestegjeld og lenger enda før man finner et dårligere ett. Derfor har Øyer og Tretten kirkelige råd enstemmig bestemt at det skal settes i gang arbeid for nytt kirkeorgel i hovedsognet. Et nytt orgel vil komme på et sted mellom tre og fire millioner kroner. Bygdefolket kan regne med å bli spurt om å yte sin skjerv. Orgelkomité er satt ned og er i gang. Den Foto: Agnethe Weisser håper på et bredt folkelig engasjement i bygda etter hvert som prosessen skrider fram. Organist Kari Irene Lien mener det er framtidsrettet av øyværingene å begynne og tenke på nytt orgel nå. Å skaffe til veie millioner er ikke gjort i en håndvending. Etter hennes mening bør nyorgelet være på plass innen en tiårsperiode. Et godt orgel vil gjøre organiststillingen i Øyer mer attraktiv i framtida, tror dagens Øyer-kantor. Hva er så hoppende galt med det nåværende orgelet i Øyer kirke? Det greier ikke å fylle kirkerommet. Orgelet er for grunt i klangen til å ledsage sangen. For at det skal være trygt og godt å synge, må orgelet fylle kirkerommet på en helt annen måte enn det gjør i dag. Dagens orgel egner seg dårlig til framføring av større orgelverk og er av en slik kvalitet at det er vanskelig å invitere andre organister til å holde konserter. Orgelet yter kanskje ikke full rettferdighet til solister, av årsaker som Kåre Nordstoga redegjør for i sin rapport. Orgelet på Tretten er mye bedre enn orgelet i Øyer. Trettenorgelet er riktig dimensjonert og har ei viktig stemme som Øyer-orgelet ikke har, og det fyller kirkerommet mye bedre. Men dagens Øyer-orgel er da bare fra 1969 og slett ikke så gammelt at det gjør noe? Det er ikke orgelets alder som bestemmer kvaliteten. Rundt omkring i verden finnes det flere hundre år gamle orgler som stadig låter like himmelsk. En gang fikk jeg spille på orgelet i Stora Kristina-kyrkan i Falun. Det er fra 1728 og er stadig vekk et fantastisk instrument med en klang av en annen verden. Også Østre Gausdal hovedkirke har et paktfullt orgel, 8

9 Nytt orgel i Øyer kirke for ikke å snakke om Wagner-orgelet i Nidarosdomen som jeg også har fått prøve meg på. Øyer-orgelet er bare 40 år gammelt, men det ble dessverre bygd av et firma som ikke gjorde noen god jobb. Det skal ikke bebreides orgelkomiteen fra den gang. Den gjorde en imponerende god jobb med innsamlingen av penger, men fikk dessverre ikke de beste råd ved valg av orgelbygger. Jeg antar at vi må utenlands for å få et nytt, godt orgel. Sverige er et bra land i så måte, sier Kari Lien. Brumunddølene fikk nytt orgel på samme tid som øyværingene fra samme firma. De er heller ikke fornøyd med orgelet sitt og er i gang med å skaffe seg et nytt. Kari Lien viser forøvrig til domorganist Kåre Nordstogas uttalelser etter befaringen i Øyer kirke. Hva betyr orgelmusikken for deg når du går i kirka? Turid Korslund (67): Uansett hva som foregår av kirkelige handlinger, ville det bli stusslig uten orgelmusikk. Den gjør det også lettere for folk å delta i salmesangen. Geir Arne Karlsen (51): Orgel hører med i kirka, for det setter den rette stemningen, uansett kirkelig handling. Piano ville ikke gjøre samme nytta. Orgelet skal bruse både i sorg og glede. Kjersti Sagli Stenersen (14): Det hadde vært rart å gå i kirka uten å høre orgelmusikk. Orgelet hører med. Jeg er glad i å synge, og det går mye lettere med orgel. Se artikkel side 11: Spørreundersøkelse fra orgelkomiteen om nytt orgel til Øyer kirke! Øyer og Tretten kirkelige råd har bestemt at det skal arbeides for å skaffe et nytt orgel til Øyer kirke. Et utvalg på fem medlemmer er oppnevnt til å arbeide med denne saken. Utvalget er nå i en arbeidsprosess for å - finansiere innkjøp av orgel - velge orgelbygger. Vi er kjent med at det i deres kirke er skaffet nytt orgel i den seinere tid, og vi vil gjerne trekke veksler på de erfaringene dere har gjort, derfor håper vi at dere kan svare på et par spørsmål Hva kostet orgelet, og hvordan skaffet dere penger? Hvem bygde orgelet? Og hvorfor valgte dere nettopp denne orgelbyggeren? Hva slags faglig bistand hadde dere i dette arbeidet? Er dere fornøyd med resultatet? Kanskje svarer dere bare kort på dette, eller dere har mye informasjon og mange tips å gi oss. Vi er i alle fall takknemlige for respons. Hilsen orgelutvalget for Øyer kirke Kari Lien, Jan Erik Nordlien, Randi Bolstad Ole Gunnar Kaldor Austvik og Rigmor Aarø Spiten 9

10 Nytt orgel i Øyer kirke 10

11 Nytt orgel i Øyer kirke Orgelkomitéen Av Rigmor Aarø Spiten T renger vi virkelig et nytt orgel i Øyer kirke? Det var det første spørsmålet som ble drøftet da orgelkomitéen hadde sitt første møte. Vi hadde fått som mandat av Øyer-Tretten kirkelige råd å planlegge innkjøp av nytt orgel, og hvordan skulle vi angripe saken? Vi valgte to helt ulike innfallsvinkler: 1. Vi ville selv se, høre og sammenligne orgler 2. Vi ville ha en uhildet fagmanns uttalelse. Vi valgte domorganist i Oslo Domkirke, Kåre Nordstoga. Han besøkte kirka, vurderte orgelet, og kom med en tilstandsrapport som er gjengitt i sin helhet i dette nummeret på side 10. Når det gjaldt vår egen skolering (1), tok vi i denne omgang en befaring i Gudbrandsdalen og besøkte kirkene i Ringebu, Dovre, Lesjaverk, Lesja, Vågå og Heidal. Overalt hørte vi på nydelig orgelmusikk, og studerte orglenes plass i kirkene. Orglene var forskjellige, men hadde det til felles at de lød mye bedre enn orgelet i Øyer kirke. De så bedre ut også, de var en integrert del av kirkerommet også interiørmessig. Vi bestemte oss deretter for to mål i orgelsaken: Vi ville ha et instrument som ikke var bare litt bedre enn det vi har nå, vi ville ha det beste orgelet vi kunne klare å skaffe, et instrument som skulle gi et virkelig løft i kirkemusikken. Et instrument vi kunne nyte under de «vanlige» kirkelige begivenhetene, som vi også kunne høre de store orgelmusikkverkene på, og som tiltrakk seg musikere og publikum til større konserter. Vi ville at orgelet skulle forankres i menigheten, slik at folk følte et eierskap til det. Vi vil derfor jevnlig informere menigheten gjennom Klokkeklang slik at de kan følge med på arbeidet. Vi ønsker også å ta i mot gode råd, slik vi fikk da vi hadde en samling for en del personer som har/har hatt funksjoner i kirka gjennom årene. Arbeidet vårt videre vil være todelt: Å skaffe penger til nytt orgel. Beløp foreløpig ukjent, men vi snakker om flere millioner kroner. Å finne fram til hva slags orgel vi ønsker oss, og hvilken orgelbygger det er som kan levere. Begge disse arbeidsfeltene er store. Men det er mulig å nå målene. Under bispevisitasen fikk vi lagt saken fram for biskop Solveig Fiske, som ga oss gode råd og ønsket oss lykke til med arbeidet. Det gjorde godt, og vi tok det til oss! Se spørreundersøkelse side 9! Spørreundersøkelsen ble sendt til 6 menigheter som har anskaffet orgel i senere tid. 11

12 Nytt orgel i Øyer kirke Det gamle orgelet i Øyer Fra Klokkeklang i marsnummeret 1968 V i har henvendt oss til orgelbygger Berntzen for å få noen opplysninger. Orgelet har 5 registre i manualet og selvstendig pedal, til sammen 6 registre. Det har mekanisk Kegellade og prospektet består delvis av lydende piper fra Principal 8. Orgelet er bygget av min far, orgelbygger P. Berntzen i Jeg kan ikke huske nøyaktig prisen, men antar det var mellom og kroner. Orgelkomiteen som i første rekke hadde med dette å gjøre, var kirkesanger Kr. Bjørnstad, som viste en enestående interesse for arbeidet. Orgelet ble først plassert med spillebordet ved galleribrystningen, men er senere flyttet tilbake og forsynt med elektrisk ventilator. Jeg var med min far og monterte orgelet. Jeg hadde også den ære å innvie det. Det var den gang sogneprest Deinboll som forrettet. Den gang var jeg 17 år, og jeg tenker ofte tilbake på den tid med gode minner. Jeg husker også Kristian Svingen, som da var min belgetræder. Jeg husker også at det var en enestående god sang i kirken, ledet av Kr. Bjørnstad, som hadde en meget god sangstemme. Det var noen av de opplysninger jeg i farten kan huske. Innvielsen var nok muligens på høysommer juni-juli. Kirken var fylt til siste plass. En ting jeg ikke kan huske er om det var orgel før vi satte inn dette. I tilfelle var det fjernet for det hadde vært en del arbeide på galleriet da vi kom. Jeg husker også en ting, orgelet ble kjørt med hester helt fra Vardal til Øyer. Med hilsen Bernhard Berntzen. Frå Bygdaboka om orgel Bygdaboka bind nr. 3: side 42 står: 1907: Øyer fær kjørkjeorgel frå Berntzens orgelfabrikk, Snertingdal. Fyste organisten i Øyer var Kristian H. Lunke. Tilsett 1/ Årslønn 150 kr. (side 232 i bygdaboka bind 3) På side 65 er Trettèjørkja nemnt: Der står: 1885: Kjerste Sprekkenhus søkje Øyer heradstyre om å få koste kjørkje-orgel åt Trettè. Tilbodet mottie med takk. Utlegg til organistlønn skal hugusoknet inte ha någå med. Orgelet frå Kjerste og Børe S. kom på plass såmmå året. Det kosta 2400,- kroner. Fyste organisten, Kristian E. Stalsberg, tilsett 27/ Årslønn 55 kroner for alle messer. Omframtenester 2 kroner hårr gong. 12

13 Thanksgiving Day i USA Beverly Stadum er født og oppvokst i et Norsk-Amerikansk område i Nord Dakota. Hennes besteforeldre vokste opp i Nordfjord og Hadeland før de utvandret til Amerika. Etter en jobb som sosionom i ti år, studerte hun amerikansk historie og ble etter en tid universitetsprofessor i Minnesota før hun møtte Øyværingen Bjørn Tollefsrud. Etter at de giftet seg kom hun til Norge i Av Beverly Stadum Ole Johs spurte meg (en amerikaner) å skrive for Klokkeklang om høsttakkefest /Thanksgiving Day i USA etter han og andre venner hadde hjulpet oss med å spise opp Amerikanske Thanksgivingrester i Som vi satt til bords fortalte jeg litt om Thanksgiving, en årlig nasjonal anledning som jeg savner nå da jeg bor her og ikke over there. På den siste torsdagen i november feirer de fleste amerikanerne Thanksgiving med et fast populær meny av kalkun og tranebær, men også dressing og gresskar-pie som ikke finnes i Norge. Med mange av oss amerikanere har en litt feil oppfatning om bakgrunnern og historien for denne dagen. Historien forteller om de første engelske familiene som slo seg ned som et religiøs samfunn på den andre siden av Atlanterhavet i Fordi de var veldig takknemmelige over at de overlevde deres første vanskeligst år, planla de en fest for å takke Gud, men også takke indianerne i området som hadde hjulpet dem med å plante og dyrke mais. I tre dager om høsten 1621 samlet alle disse menneskene seg og feiret med opptog, friluftspill, og mat fra naturen (bla villfugler og bær). Dette fine bildet av takknemlighet og samarbeid mellom pilegrimer og indianere er noe som finnes inne i mange barnebøker og de voksnes hoder. Men samarbeidet forsatte ikke, snart ble indianerne og engelskmenn konkurrenter og uvenner. Og pilegrimernes ider om en høsttakkefest kom opprinnelig fra en gammel Europeiske tradisjon med å feire høst og ikke bare fra deres nye opplevelse i Amerika. Nå og da markerte noen 1621-begivenheten med en feiring, men det var ikke før midt på 1800 tallet at en bevegelse begynte for å kjempe for en felles nasjonal takke dag. I mange år var lederen for denne bevegelsen redaktøren av et populært kvinneblad som brukte mange strategier for å påvirker politikerne. I 1863 proklamerte President Abraham Lincoln endelig en spesiell dag for å takke Gud og be en bønn for landet etter en viktig kamp i borgerkrigen. Denne dagen ble bestemt til å være den siste torsdagen i November og fikk navnet Thanksgiving Day. I våre dager stenges alle offentlige bygninger, banker og skoler på Thanksgiving Day. Familier reiser langt for å samle seg rundt et bord dekket med kalkun og andre mat. I mange byer lager organisasjoner som Frelsesarmen en Thanksgiving-middag, og frivillige serverer det til de som er hjemløs og fattige. Mange kirker holder Thanksgiving-messer, men dagen er ikke nå knyttet til en bestemt religion. Det handler om takknemlighet til livet, til Gud, familie, og venner, osv. På TV har det vært mange skuespill som framstiller en lykkelig avslutning på gamle uenigheter idet familien sitter rundt Thanksgiving-bordet. Noen familier har en skikk med at alle rundt bordet må si hva er de takknemlig for. Hva har jeg hørt ved slike Thanksgiving begivenheter med slektningene mine? Vi har ofte sagt en følelsesladet takk for ektefeller, barn og barnebarn, helse, jobber, godt vær for høsten, og politiker som lytter til vanlig folk. 13

14 Et lys i vinduet Du står ute og ser det brenner et lys i vinduet. Likeens ser jeg et slikt lys tent om eftan når jeg er på veg hjem fra arbeid. Et slikt lys er en ettertanke! Er det for å få ro etter en du har mista? Eller er det for å stoppe de effektive hverdagstanker? Kanskje bare for å få litt lys i heimen og i sjela? Den vare flammen symboliserer så mye helt opp til en sjøl, bare en stopper opp og ser. Er en alene har en selskap, likedan trøst i et savn og et sinn. Livets lys kan en brenne med omhu, eller i begge ender. Da brenner det godt, mye lys rundt en, men veika er tilmålt, den og det blir fortere slutt på lyset opp til hver enkelt dette! Vi er ikke mer enn et talglys noen av oss i den store sammenhengen! Tenn lyset ditt, bruk det og lys opp for de rundt deg og deg sjøl, men bruk det med omhu! Står lyset i vinduskarmen, er det noen som ser det! Trond Erik Dalbu Hefte om Tretten kirke Det nye heftet om Tretten kirke har vært under bearbeidelse siden februar i år. Redaksjonskomiteen er nå ferdig med sitt arbeid, og heftet blir lagt ut for salg 12. november. Det er å få kjøpt på kirkekontoret, Coop Tretten, Glomstad og Aktivitetssentert på Tretten. Dessuten kan dere også få tak i det ved å henvende dere til Johan Bådstø og Gerd Hausstätter. Heftet vil bli overrakt Øyer og Tretten kirkelige råd ved et arrangement i kirka 11. nov. kl Tretten kirkes historie strekker seg flere hundre år tilbake før nåværende kirke ble bygd. Kirka har en del unike gjenstander og tekstiler som sjelden eller aldri vises i kirkerommet. Redaksjonskomiteen vil derfor lage en utstilling som setter fokus både på dette og på menneskene som ved sin skaperevne, sine flittige hender og kjærlighet til kirka har stått bak arbeidene. Vi håper mange, mange vil finne vegen til Tretten kirke denne kvelden og få en rik opplevelse ved å bli bedre kjent med våre kirkeskatter. VELKOMMEN TIL TRETTEN KIRKE Onsdag kl Program: Overrekking av heftet om Tretten kirke til Øyer og Tretten kirkelige råd. Utstilling av utvalgte gjenstander og tekstiler. Musikalsk innslag ved kantor Kari Irene Lien og Dissonanskvartetten. Kirkekaffe i kapellet. Salg av heftet. Illustrasjon: Mette Mellemberg Redaksjonskomiteen 14

15 Biblar til 5. klassingar Eg har bedt Sigmund Ihle på vegne av Normisjon om ei lita utgreiing om korleis det har gått med gaven frå Normisjon til biblar til 5. klassingane. Han har gjevi dette oppsettet: Red. I Klokkeklang for februar 2006 på s. 11 står dette: Bibler til 5.-klassinger. Det har vært en tradisjon i både Øyer og Tretten å gi ut bibler til 5-klassingene. I 2004 var det ikke nok penger til dette, men takker være en anonym giver ble det mulig i Øyer sokn. I 2005 var vi så heldige å få kroner fra Normisjon som skulle gå til dette formålet. Vi takker hjertelig for gaven! På Tretten ble derfor 5. og 6. klassingene invitert til høsttakkefest 9. oktober (2005) for å få utdelt bibler. I Øyer ble 5.-klassingene invitert til høsttakkefest 16. oktober. Ca. halvparten av kullet møtte i begge sokn. Hvis noen var forhindret fra å møte i kirkene, men likevel har lyst på bibel, kan dere få den på Kirkekontoret i Øyer. Trosopplæringa v/gunvor Jutulstad Vangen. Gaven på kr ,- vart innsett på eigen konto som disponerast av Normisjon Øyer. Her kjem ei oppstilling over stoda: 2005: Innsett på kto , Utbet. til biblar ,- Renter ,- 2006: Utbet. til biblar 7.424,- Renter 254, : Utbet. til biblar 4.064,- Renter 1.374, : Utbet. til biblar 6.592,- Renter 2.575,67 Sum , ,- Beholdning ,74 Sum , ,74 Sigmund Ihle Illustrasjon: Elisabeth Moseng Utdelinga av Biblar i 2009 var under hausttakkemessa i Øyer kyrkje 11. oktober og i Tretten kyrkje 18.oktober. I Øyer var det 10 stk. 5.-klassingar som møtte opp og fekk sin eigen Bibel. Totalt er det klassingar i kullet, har eg fått opplyst. I Tretten kyrkje var det 7 stk. 5.-klassingar som møtte opp. I Tretten sokn er det klassingar, har eg fått opplyst. I båe kjørkjene var 5. klassingane med i prosesjonane og var med ved ofringane. Båe kjørkjene var fint pynta i haustens fargar og med haustens grøde.bygdekvinnelaga stod for pyntinga. Se bilder til artikkelen på side 32 15

16 Konfirmanter Tretten kirke Øverst fra venstre: 1. Edward Olsen 2. Sigurd Aulstad Gjelseth 3. Steffen Bang Engeland 3. Bjørn Jøran Strøm Moen 4. Eivind Romsås 5. Vegard Bjørnstad 6. Stian Hagen 7. Joakim Hagen 8. Simen André Nørstebø 9. Johannes Vasrud 10. Marius Reistad 11. Ørjan Moen Midten fra venstre: 1. Tomas Onsum Midtlien 2. Anne Stine Strøm Moen 3. Celina Hagen 4. Guro Asdøl Midtmageli 5. Emilie Hagen 6. Ida Vasrud 7. Monica Børde 8. Tonje Hansen 9. Erik Harjo Foran fra venstre: 1. Anna Kristine Musdalslien Rønningen 2. Ane Øverhaug Sagheim 3. Jannike Bråten Brumoen 4. Sokneprest Øyvind Sagedal 5. Heidi Hongshagen Tande 6. Elise Mæhlum 7. Stine Flatemo. Fotograf Lind

17 Konfirmanter Øyer kirke Øverst fra venstre: 1. Sondre Nysted Riise 2. Vegard Buø 3. Håkon Hegstad Hansveen 4. Jens Harald Melby 5. Anders Almerud 6. Mats Danielsen 7. Bård Sletten 8. Audun Hegstad Hansveen 9. Cato Nymoen Hansveen 10. Espen Bakken 11. Jan Kristian Engen 12. Daniel Mevik Engevold 13. Christian Berget 14. Markus Elvebakken 15. Jonas Kleppe Midten fra venstre: 1. Kristian Killi 2. Oliver Byhring 3. Trond Lillebekk Kråbøl 4. Andreas Rybakken 5. Glenn Bakkum 6. Lene Børresen 7. Thea Roverud Rusten 8. Brynhild Sætha 9. Julie Dalseng Hagen 10. Ida Stenersen 11. Silje Anseth 12. Kristin Svingen 13. Camilla Berg Hugsten 14. Hanne Gråberg 15. Stine Qvigstad Kroken 16. Hans Jakob Jensvoll 17. Kim André Brennhaugen Moen Foran fra venstre: 1. Marielle Ødegård 2. Gunhild Bjørgen 3. Mia Johansen Stubrud 4. Hanne Christina Myhren 5. Ingri Juvstad 6. Sokneprest Øyvind Sagedal 7. Kjersti Sagli Stenersen 8. Stine Lise Berge Karlsen 9. Silje Høglien 10. Chantal Vole Janson 11. Celina Arntzen Iversen. Fotograf Lind

18 KONFIRMANTJUBILEUM 2009 Øyer 27. September / Tretten 4. oktober Foto: Håkon Hanslin 70-års konfirmanter Øyer Fra venstre: Målfrid Olstad Tollefsrud, Aase Hageløkken Bollviken, Johanne Ingeborg Rybakken Floberghagen. 60-års konfirmanter Øyer Bodil Stenen, Inger Johanne Kruke Børresen, Gerd Karin Ødegård Pettersen, Knut Kråbøl, Kjellaug Lundgård Kristiansen. 50-års konfirmanter Øyer 1. rekke fra venstre: Anne Johanne Olstad Jørstad, Randi Margrete Høvren Nordølum, Anne-Mari Steinsli Botheim, Olga Solberg Løvkund, Åse Lovise Solberg Nordby. Midterste rekke fra venstre: Ragnhild Johnsgard Riise, Anne-Margrethe Chytil Solvang, Kari Johanne Rybakken Ørslien, Brynhild Lundgård. Bakerste rekke fra venstre: Odd-Erik Lunheim, Arne Thorsrud, Arvid Dokken, Ole Johannes Ødegård, Ottar Moe, Trond Skåden, Olav Riseng, Ragnval Falkenér Bertheussen. 18

19 KONFIRMANTJUBILEUM 2009 Øyer 27. September / Tretten 4. oktober Foto: Håkon Hanslin 70-års konfirmanter Tretten Fra venstre: Hans Strangstad, Kjell Elvestad, Borghild (Hansen) Tjernsli, Kristine (Glømmen) Gunstad og Olav Pålsrud. 60-års konfirmanter Tretten Foran fra venstre: Randi (Hagen) Berntsen, Mary Selma (Mosveen) Bakken, Helga (Botheim) Volden, Mildrid (Botterud) Birtedal, Reidun (Romundgård) Brynestad, Eldrid (Landgård) Braastad. Bakerst fra venstre: Ragnhild (Stende) Røberg, Torbjørn Staleneget, Oddvar Stensrud, Odd Dagfinn Bjørnstadjordet, Helga (Hjelmstad) Bjerkestuen. 19

20 KONFIRMANTJUBILEUM 2009 Øyer 27. september / Tretten 4. oktober Foto: Håkon Hanslin 50-års konfirmanter Tretten Foran fra venstre: Margrete (Fonstad) Mellemberg, Dagny Sylte, Kari Slettmo, Bodil (Haugen) Sveen, Inger (Mageli) Rydjord, Laila (Fossheim) Fonstad. Bakerste rekke fra venstre: Erling Nustad, Ivar Botheim, Kåre Moen, Ole Amund Tande Knut Arve Jakobsen, Geir Moe, Jostein Rugsveen, Bjørn Kåre Nordgård, Gunnar Nymoen, Tore Andreas Tjernsli, Leiv Magne Engelstad. Takk fra en 50-års konfirmant Av Kari Johanne Rybakken Ørslien J eg vil takke for denne fine dagen vi har hatt sammen, først i Øyer kirke og nå her på Nermo Hotell. Denne dagen har jeg sett fram til med spenning og forventning. 50års jubilanter, er det vi som er samla her nå? Jeg var spent på hvor mange som kom, og om vi kjente hverandre igjen? Noen har jo ikke sett hverandre på 50 år, men vi fant fort tonen og praten gikk lett, som den gjør når man har mange minner å dele. Vi ble mange i dag, noen langveis fra også, men noen savnet vi, som ikke hadde anledning til å komme. Ja tenk, 50 år er gått siden vi ble konfirmert i Øyer kirke 9. august 1959 av sokneprest Gustav K. Høyem. Konfirmasjonsdagen skulle etter planen ha vært senere på høsten, men ble framflyttet etter prestens ønske og foreldrenes samtykke da han skulle slutte ved månedsskiftet august/ september. Vi pugget salmevers og alt som skulle læres i rekordfart, for vi ville jo gjerne være Høyems konfirmanter. Litt spesielt ble det også da konfirmantfesten ble slått sammen med familien Høyem`s avskjedsfest, som ble holdt i prestegardssalen. I dag har det også vært fest som vi har feiret sammen med 60 og 70års konfirmantene. Jeg vil takke dere i komiteen, Anne Marit Stensrud og Borghild Nysveen fra menighetsrådet, Olga Løvlund og Ottar Moe, som også var jubilanter, for at dere har gjordt denne dagen så minnerik og fin for oss alle! Vi har følt oss som hedersgjester fra vi ble ønsket velkommen på kirkevangen og til vi nå tar farvel her på Nermo Hotell. Hjertelig takk! Jeg gleder meg til neste gang! 20

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Nr. 6. November 2012 65. årgang. Høst i Åstdalen

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Nr. 6. November 2012 65. årgang. Høst i Åstdalen Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 6 November 2012 65. årgang Høst i Åstdalen K L O K K E K L A N G NOVEMBER 2 0 1 2 Redaktøren hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Desember 2009. 62. årgang

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Desember 2009. 62. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 8 Desember 2009 62. årgang Redaktørens hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon: Ole Johs. Gillebo Tlf. 976 62 560, Knut Mellemberg

Detaljer

September2014 67. årgang

September2014 67. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 4 September2014 67. årgang Nedre Åsta oset med Åstkjørkja i bakgrunnen. Foto: Gunnvor Vangen. KLOKKEKLANG Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang

Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang Foto: Sverre Sparby Løken MARS 2015 KLOKKEKLANG LEDEREN HAR ORDET Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon:

Detaljer

Juni 2013 66. årgang

Juni 2013 66. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 4 Juni 2013 66. årgang Foto: Odd Løvseth K L O K K E K L A N G JUNI 2 0 1 3 Redaktøren hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon:

Detaljer

Februar 2013 66. årgang

Februar 2013 66. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 1 Februar 2013 66. årgang Tretten kirke i flomlys. Foto: Knut Mellemberg. K L O K K E K L A N G FEBRUAR 2 0 1 3 Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Mars 2009

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Mars 2009 Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2009 62. årgang Dette er et gammelt bilde av Øyer kirke. Bildet som er bearbeidet noe av fotograf Håkon Hanslin er utlånt av Gunvor Fjeldstad. Hun forteller: «Det

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten. September 2008. Fra Brettdalsvatnet. Foto: Ole J. Gillebo

Kirkeblad for Øyer og Tretten. September 2008. Fra Brettdalsvatnet. Foto: Ole J. Gillebo Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 5 September 2008 61. årgang Fra Brettdalsvatnet. Foto: Ole J. Gillebo Redaktørens hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon:

Detaljer

Sommernatt ved sjøen

Sommernatt ved sjøen Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 4 Juni 2010 63. årgang Sommernatt ved sjøen Foto: Knut Mellemberg Redaktørens hjørne Juni 2010 Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon:

Detaljer

MENIGHETSBLAD. God påske! For søndre land PÅSKE 2011 NR.1, ÅRG. 71

MENIGHETSBLAD. God påske! For søndre land PÅSKE 2011 NR.1, ÅRG. 71 MENIGHETSBLAD For søndre land NR.1, ÅRG. 71 PÅSKE 2011 God påske! Med beven og jublende glede Biskopens Påskehilsen 2011 28 Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer!

mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer! mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer! mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 2 NORDRE LAND PRESTEGJELD Sokneprest: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret, tlf.

Detaljer

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 44. årgang. Nr. 4. Desember 2010. Foto: Lars Anders Mathisen

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 44. årgang. Nr. 4. Desember 2010. Foto: Lars Anders Mathisen 44. årgang. Nr. 4. Desember 2010 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Foto: Lars Anders Mathisen Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, P.boks 70 9615 Hammerfest Tlf.:

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 -. ÅRGANG LEDER TA VARE PÅ ARVEN En viktig begrunnelse for at NRK gjennomførte Salmeboka minutt for minutt var å ta vare på kulturarven. Og svært mange, både de som

Detaljer

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s.

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s. NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på Smertu Dagsenter, s. 4-5 Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7 Fra kirkebygg til fysikalsk, s.14-15 Jorden, vårt hjem i kosmos Herre, du har gitt

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2 MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 2 2015 Årgang 74 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND DEN NORSKE PRESTEGJELD MENIGHETSBLADET

Detaljer

Menighetsbladet. 70 år. Nr 4 / 2014 Ringebu prestegjeld 70. årgang. Ringebu Fåvang Venabygd. Foto: Anne Jordbruen

Menighetsbladet. 70 år. Nr 4 / 2014 Ringebu prestegjeld 70. årgang. Ringebu Fåvang Venabygd. Foto: Anne Jordbruen Menighetsbladet 70 år Menighetsbladet Nr 4 / 2014 Ringebu prestegjeld 70. årgang Ringebu Fåvang Venabygd Foto: Anne Jordbruen 2 R I N G E B U M E N I G H E T S B L A D Andakt «Kan mennesket leve uten Gud?»

Detaljer

NANNESTAD MENIGHETSBLAD

NANNESTAD MENIGHETSBLAD NANNESTAD MENIGHETSBLAD NR. 5 - DESEMBER 2013-40. ÅRGANG Søskenkjærlighet på julaften Foto: Anne Trydal Hansen Frykt ikke! JULEBETRAKTNING JULEN 2013 Tekst: Biskop Atle Sommerfeldt Helsetilsynet hevder

Detaljer

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 4. Desember 2011. Foto: Helge R.

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 4. Desember 2011. Foto: Helge R. Foto: Helge R. Johnsen 45. årgang. Nr. 4. Desember 2011 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, P.boks 70 9615 Hammerfest Tlf.: 78

Detaljer

MENIGHETSBLADET. for

MENIGHETSBLADET. for MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D K V E R N E S Nr.. 2 JUNI 2014 61. årgang Himlen blåner for vårt øye, jorden grønnes for vår fot. Bekken risler for vår tørste, korn og blomst

Detaljer

odum Menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 Modum menighetsblad

odum Menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 Modum menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 odum Menighetsblad Modum menighetsblad 1931 2011 Den norske kirke Modum sokn Modum kirkekontor Kapellvn. 1, 3340 Åmot. Kontortid 09.00-14.00 Tlf. 32 78 32 30 - Fax 32 78

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN. Nr. 1 2014. God Påske

MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN. Nr. 1 2014. God Påske Kirke & menighet MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN Nr. 1 2014 God Påske 2 Menighetskontoret i Finnsnes kirke Ta kontakt for å snakke med prest, diakon, kirkeverge eller andre ansatte. Kontoret har åpent:

Detaljer

Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011. Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 3.

Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011. Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 3. 45. årgang. Nr. 3. September 2011 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011 Foto: Odd Oskarsen Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, P.boks

Detaljer

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg MENIGHETSBLADET Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Nr. 4 25. årgang november/desember 2011 Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg I en av julehøytidens

Detaljer

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke.

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 3 2013 Årgang 72 Vanse kirke Vestbygda kapell K2 nytt bygg midt i byen Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND

Detaljer

Menighetsbladet. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet

Menighetsbladet. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen Nr. 4 23. årgang desember 2009 K jærlighet fra Gud for glede, håp og fred Helga Haugland Byfuglien, biskop, borg bispedømme Hva er det mennesker

Detaljer

NR.3 2007 66. ÅRG. God høst!

NR.3 2007 66. ÅRG. God høst! NR.3 2007 66. ÅRG. God høst! 2 Høsten 2007 Folkekirken - folkets kirke Den norske kirke er en folkekirke og folkets kirke. En kirke som er tilstede for folket og som styres av folket gjennom de valgordninger

Detaljer