Fra høsttakkemesse i Øyer kirke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra høsttakkemesse i Øyer kirke"

Transkript

1 Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 7 November årgang Fra høsttakkemesse i Øyer kirke Foto: Ole J. Gillebo

2 Redaktørens hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon: Ole Johs. Gillebo Tlf , Knut Mellemberg, Brit Haaland, Trond Erik Dalbu Kasserer: Jørn Haug Ekspedisjon og trykk: Dale-Gudbrands Trykkeri AS Gaver til bladet kan gis på bankkonto Leder for Øyer og Tretten kirkelige råd: Kari Torp Manengen, Mobil: Øyer kirkekontor: Adresse: Øyer kirkekontor, Tingbergv. 15, 2636 Øyer. Telefon: Telefax: E-post: Kontortid: Mandag fredag kl Sogneprest Øyvind Sagedal: Kontor: Mobil: Privat: E-post: Kirkeverge Berit Sundli (vikar): Kontor: Mobil: E-post: Kantor Kari Irene Lien: Kontor: Mobil: E-post: Kirketjener (Øyer/Tretten) Morten Brendløkken: Mobil: Kirkene: Øyer: Tretten: Hjemmesider på Internett: Hjemmesidene blir kontinuerlig oppdatert med hensyn til aktiviteter i menighetene. Neste ordinære nummer kommer ca. 17. desember. Frist for innlevering av stoff er 30. november. Det er fint om stoff som sendes inn kan sendes på e-post til: eller på en diskett. Men selvsagt kan også maskin- eller håndskrevne manus leveres. KIRKENS SOS Tlf DØGNÅPENT Kjære lesere! Kirkevalget er forlengst unnagjort, og når dette leses vil det nye rådet i Øyer og Tretten ha konstituert seg. Jeg gratulerer det nye rådet med tilliten, og imøteser et godt og konstruktivt samarbeid. Husk. Ingen sak er for liten, ingen for stor! Kirkevalget er kommentert i hovedsak på to måter: De som har stått for gjennomføringen på de forskjellige nivåer er såre fornøyde, mens valgforskere o.l. har brukt strykkarakterer. Jeg viser til kommentarer fra nyvalgt medlem i rådet, Geir Korslund, på side 25 i dette nr. Dette nummeret av Klokkeklang er dominert av orgelstoff. Vi har forsøkt å bringe fram en del stoff om orgelets plass i kirkene, som et bakteppe til rådets beslutning om å arbeide for et nytt orgel i Øyer kirke. Det er et stort lerret å bleke, men det er ingen umulighet. Jeg har sagt mange ganger, at sjøl om jeg er aldri så umusikalsk, «så er det inga gjæl på ei messe uta orgelmusikk». Fellesmøtene, som er et samarbeid mellom Øyer Pinsemenighet og de lutherske misjonsorganisasjonene i Øyer, hadde ganske bra oppslutning, se referat side 26 ved Inger Strangstad. Jeg håper at Øyer og Tretten kirkelige råd fra neste år av vil være delaktige i fellesmøtearrangementene. Lykke til med lesingen! Adresseendringer for utenbygdsboende skal meldes til kassereren Jørn Haug, Trodalen, 2636 Øyer E-post: Prestenes beredskapstelefon tlf: Hverdager fra kl til kl neste dag. Fredager fra kl til kl påfølgende mandag. 2

3 Preken allehelgensmesse 1. november 2009 Øyer og Tretten Av Caroline J. Hauglid-Formo Prestevikar Prekentekst: Matt, 5,13-16 A llehelgensmesse har vokst seg til å bli en dag hvor vi minnes de døde kanskje mer enn akkurat de kristne martyrene og helgenene. Helgenene var mennesker som var kristne forbilder og levde i samsvar med sin gudstro og vitnet om Guds budskap om å være nestekjærlige og gode mot sine medmennesker og alt liv. Jeg tror mange kan oppleve at de blant sin nærmeste omgangskrets eller i sitt nettverk har slike personer som lyser ekstra sterkt og som står oss bi uansett. I hvert fall håper og ber jeg om at alle mennesker skal få oppleve å ha minst én slik person i løpet av livet sitt, i en eller annen sammenheng. Og kanskje er denne personen gått bort, og da kan det være godt å få lov til å for eksempel tenne lys og minnes de som ikke lenger er blant oss, selv om de aldri har blitt gjort til helgen av kirka eller blitt dratt frem i offentlighetens lys. En slik dag blir da også en påminner om vår egen dødelighet og setter våre egne liv i perspektiv. Og hvis en orker og tør å ta inn over seg dette perspektivet er det nærmest uunngåelig å bli konfrontert med de store eksistensielle spørsmål: Hva er meningen med livet? Hvorfor lever jeg? Hvor skal jeg? Hvem er jeg? Ut av disse spørsmålene igjen vokser de etiske og moralske spørsmålene: Hvordan vil jeg leve mitt liv? Hvordan vil jeg behandle mine medmennesker? Hva vil bli mitt ettermæle når jeg en gang ikke lenger er blant de levende? Dagens evangelietekst handler nettopp om den kristne etikken og er hentet fra det som blir kalt for Bergprekenen som er en av de mest sentrale fortellingene i Det Nye Testamentet. Grunnen til at Bergprekenen er så sentral er fordi den blir forstått som sammenfatningen av Jesu etiske forkynnelse. I tillegg til Bergprekenen kommer også det dobbelte kjærlighetsbud. Det står at Jesus gikk opp i fjellet og talte til disiplinene der, derav navnet Bergprekenen, og det Jesus forteller dem er hvordan de skal leve livene sine og hva det vil si å etterfølge hans eksempel. Å ha forbilder, eller idoler som kanskje er mer gjengs begrep i dag, er viktig. Idoler er mennesker som vi kan navigere etter i et vanskelig og kaotisk landskap. Dere er verdens lys! Jesus er den kristne kirkes sterkeste lys og største idol. Å etterleve og etterfølge det evangeliske budskap er noe av det vanskeligste og mest radikale en kan gjøre. Det handler om å leve sitt liv i tråd med nestekjærlighetsbudet: Elsk din neste som deg selv. Eller en mildere variant formulert i Egners Kardemommelov: Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill og for øvrig kan man gjøre som man vil! Så enkelt kan det sies. Samtidig er det viktig å være klar over at Bergprekenen også er Jesus sitt store oppgjør med Loven, og Loven er da forenklet sagt forstått som Det Gamle Testamentet. Jesus trer frem som lovoppfyllelsen, og den radikale forskjellen i Jesu forkynnelse er at vi blir ikke rettferdige ved Loven, men ved tro alene. Den lutherske forståelse av rettferdiggjørelsen er at vi mottar den ikke etter fortjeneste; ved for eksempel å gå så og så mange ganger i gudstjeneste eller gi så og så mye penger til ideelle organisasjoner. Men vi mottar rettferdiggjørelsen ut fra Guds store nåde ved troen alene. De gode gjerningene kommer som en konsekvens og som gode frukter av vår gudstro. I dag er også min siste dag i praksis her i Øyer og Tretten prestegjeld. Jeg har hatt fem helt fantastiske uker og blitt tatt i mot med åpne armer av både staben på kirkekontoret og av folk i bygdene. Og det er helt utrolig hvor mange fine menneskje som man ville ha sagt her i traktene, jeg har møtt! Så det er med tristhet og vemodighet jeg drar tilbake til Oslo og avsluttende studier, men jeg sitter igjen med mange gode og viktige lærdommer. En av de er at det er i møte med dere som bor her at jeg har fått større innsikt i evangeliets sanne budskap; om gjestfrihet; om sympatisk, beskjeden og jordnær framferd. Dere er jordens salt! Og i det legger jeg at det er dere som gir næring til det gode livet og samholdet her i bygdene. Om fellesskapet og omsorgen som jeg har sett og fått bli en del av og som er til forbilde og inspirasjon. Det er med en veldig takknemlighet jeg avslutter min tid her. Dere og denne tida vil for alltid lyse sterkt og hjelpe meg å navigere på min videre vei gjennom livet. Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, som var og er og være skal, én sann Gud fra evighet og til evighet. Amen. 3

4 Prestevikar og stiftspraktikant I fem uker i september og oktober har Caroline J. Hauglid-Formo vært prestevikar i Øyer og Tretten. Hun har også blitt tittulert som stiftspraktikant. Og dette henger sammen med at det er oppløpet i presteutdanningen hennes. Av Ole J. Gillebo Caroline er født i 1977 i Korea og kom til Norge som tre-åring. De første åra hennes i Norge bodde familien i Nord-Reisa i Troms. Da Caroline var 11 år flytta familien til Lillehammer, slik at hun har mye av barne- og ungdomstida der. Hun er nå gift, har ei lita tulle på 2 år og bor i Nesodden kommune utafor Oslo. Hun har ei lang utdanning bak seg. Først tok hun kristendom mellomfag og senere kristendom hovedfag. Deretter begynte hun på teologien, og når hun nå er ferdig med praksisen til jul har hun 8 års utdanning på høyere nivå. Når bestemte du deg for å bli prest? Ja, det er faktisk ikke så lenge siden, sier hun. Det var faktisk den tida et nytt liv var på gang, da fikk jeg det for meg at det var prest jeg ville bli. Etter å ha opplevd henne både på høsttakkemesse og ved en begravelse er det nok ingen tvil om at Caroline vil bli lugom som prest. Hun sier hun har hatt en uforglemmelig flott tid hos oss og takker for den gjestfrihet hun er blitt møtt med. Og hun understreker at hun har hatt så trivelig sammen med de ansatte i Kirken. Fra denne plassen ønsker vi Caroline lykke til i prestegjerningen! Caroline J. Hauglid-Formo har vært prestevikar for Øyvind Sagedal. Foto: Eldbjørg Gillebo. 4

5 Tidens salme «Allehelgensdag 2009» Av Kari Irene Lien Kantor T idens salme er hentet fra det nye salmebokforslaget (2008). Teksten er skrevet av Svein Ellingsen (f.1929) og melodien er skrevet av Harald Gullichsen (f.1946). Harald Gullichsen har skrevet melodier til 8 salmetekster i Norsk Salmebok. Han har vært kantor i Elverum før han kom til Skien i Svein Ellingsen vil være kjent for mange både for sin dåpssalme Fylt av glede og for sine mange gode salmetekster som er relatert til sorg, savn og smerte. Svein Ellingsen var også representert i Klokkeklang i fjor til Allehelgenssøndagen, men vil gjerne dele denne teksten med leserne også. Både tekst og melodi er skrevet i 2004, og Ellingsen har skrevet denne i Lögumkloster Refugium (Sønder- Jylland). Den ble til ut i fra et ønske om å skrive en salme for alle helgener. Og da tenker han både på de som er helgenkåret, og alle de andre de som hver enkelt av oss har hatt i vår nærhet og som han uttrykker selv: «en salme for dem som har vist oss at Gud lever.» Bruk salmebøkene og salmene. Der er det ord og toner som hjelper oss å sette ord på både sorg, smerte, sinne og klage, og takknemligheten og gleden. 5

6 Nytt orgel i Øyer kirke Orgelets plass i kirken i et historisk perspektiv Av Kari Irene Lien Kantor D ette er ment å være en kort oppsummering over hvordan orgelet kom inn i kirkene våre. Første gang orgelet er omtalt i forbindelse med kirkelig aktivitet i Norge er vinteren 1328/29 i Trondheim. Etter at Kristkirken ble rammet av brann ble det omtalt en «organsmeistari» som skulle bygge nytt orgel. Dette kan bety at det har vært et orgel i kirken før brannen. I vårt distrikt har vi domkirkeruinene på Hamar hvor det ble funnet rester av seks orgelpiper, så her er det tydelig at det har vært orgel før reformasjonen. I Hamarkrøniken er også orgelet omtalt: «Der vaar it skiønt orgeverch, med meget anden herlighed, med messeklæder oc bøger oc ornamenter, som vdi den tid var brugelig.» Det er ikke funnet synlige bevis for at de andre domkirkene i Norge hadde orgel i middelalderen, men det er sannsynlig at de har hatt det. Det er også interessant å merke seg er at orglene på denne tiden (middelalder) var plassert i koret, som er det liturgiske og musikalske sentrum i kirken. Hva slags oppgaver orgelet var tillagt i tidlig middelalder er en usikker på. Lenger sør i Europa kom orgelet inn i kirkene før 1000-tallet, og det kan se ut som det har hatt en signalfunksjon slik som klokkene har nå, det vil si at orgelet kom inn på spesielle og viktige steder i liturgien. Vi vet at lenger ut i middelalderen ble orgelet knyttet til koret og sangen. Her har vi også et godt sitat fra Hamarkrøniken: «Item naar som det var blidt oc stille ver, da kunne mand høre lang vei til land, oc de som reede omkring Hammers kircke eller kiøbstad, da maatte mand høre, naar som at presten oc degnene siunge i kiercken, oc orgeverkernis lyd hørdis, at den som icke haffde it steenhierte maatte græde aff glæde for Guds v-sigelige naade oc miskund imot mennisken oc for Guds hellige ord oc de deylige psalmer som de hørde siunge der. ( Skrevet omkring 1560)» I tiden omkring reformasjonen var det korbrørne eller kannikene som hadde ansvaret for sangen, men etter hvert ble det krevd at alle elevene i de øverste klassene i katedralskolen skulle delta i tidebønnene. Det er lite sannsynlig at menigheten deltok i sangen på denne tiden. Det kom senere med bedre leseferdigheter og salmebøker. Thomissøns salmebok kom i Fram til 1650 er orgelet stort sett reservert kirkene i stiftsstedene, men etter hvert blir det innkjøpt orgel også i kjøpstedene langs kysten og utover de rike bygdene langs Mjøsa. I denne perioden finner vi for første gang omtalt orgelbyggere som bor i Norge. Det er særlig Nord-Tyskland, Nederland og Danmark som blir viktige for Norge når det gjelder orgelbygger-faget. Skriftlige kilder forteller at norske organister på denne tiden gikk i lære i Danmark og i Nederland. Røros kirke har orgel som ble bygget rundt 1670, og dette orgelet står fremdeles i kirken, selv om det er bygget om i flere omganger. Utover 1700-tallet skjer det en utvikling på mange måter både i utbredelse av orgel i kirkene og størrelse på orglene. I Domkirkene og de større kirkene bygges det større orgler av utenlandske orgelbyggere med bakgrunn fra solide fagmiljø lenger sør i Europa. (Nederland og Tyskland). Vi har to eksempel på dette: Tyskeren Gottfried Heinrich Gloger kom til Norge og bosatte seg her, han bygde blant andre orgelet i Kongsberg kirke( ), som nå er restaurert og har fått en egen festival oppkalt etter seg. Det andre er barokkorgelet i Nidarosdomen, bygd av Johann Joachim Wagner. Orgelet sto ferdig i 1741, og på 6

7 Nytt orgel i Øyer kirke 1990-tallet ble det restaurert og satt opp igjen i nordre midtskipet i domen. Samtidig som det forgikk en utvikling i orgelbygger-faget i retning av større og bedre instrumenter og et sterkere fagmiljø, holdt tradisjonen seg med de omvandrende orgelbyggerne som bygde positiv /skaporgel og småorgel. Denne tradisjonen tok seg til og med opp i det indre østlandet på 1700-tallet. Sør-Fron er først ute med orgel i 1792, da var kirken ny. Den fikk til og med to orgel. Lensmann Quigstad gav det ene til kirken under forutsetning av at sønnen hans skulle bli organist. Det andre ble gitt av bygdefolket sammen med Ole Olsen Koppang fra Stor-Elvdal. Dermed ble det konflikt og enden på den ble at Ole Olsen K. tok med seg orgelet til Gausdal og fikk ansettelse som organist der. Noen år senere fikk Ringebu orgel - men det var på den måten at Tosten Halvorsen Moshus måtte holde orgel selv for å få virke som organist. Lillehammer kirke fikk orgel i 1808/1809. Øyer kirke fikk sitt første orgel i Før det var det vanlig at skolebarna støttet sangen i kirken som ble ledet av klokkeren ( kirkesanger). Utover 1800-tallet forandret klangen i orgelet karakter etter romantikkens klang-idealer. Etterligning av orkesterstemmer preger klangen i orgelet, og en symfonisk stil preger orgelverkene av Cæsar Franck, Ch. M. Widor og Max Reger. Norge har en rik oppblomstring av orgelbyggere på 1800-tallet. Det er mange bare i vårt distrikt. Amund Eriksen f. 1823, er en av de store orgelbyggere her i landet på 1800-tallet, han er født på Ringsaker og hadde slekt på Vingrom Han samarbeidet tett med L. M. Lindeman. _August Nilsen ( ) grunnla det største orgelbyggeriet vi har hatt her i landet og det er hans orgelverksted som har bygget orgelet som fremdeles lyder i Østre Gausdal kirke. _Utover 1800-tallet skjedde det store forandringer i sangen i kirken etter hvert som organisten og orgelet tok over ledsagelsen av salmesangen. De fleste sang salmer i sitt eget tempo og med sine egne variasjoner. Det var nok ikke noe enkelt møte -. I løpet av den tiden som har gått siden de første orglene kom inn i kirkene i middelalderen, har instrumentet, kirkesangen og kirken vært gjennom mange faser. I løpet av 1900-tallet har det også skjedd mye på orgelfronten. Orgel er imidlertid fast inventar i alle kirker og sørger for ledsagelse til liturgi og salmesang, og som solo-instrument. Pianoet har fått sin plass i de fleste kirker, og det er fint å bruke piano i ulike sammenhenger men det er orgelet som har fått navnet instrumentenes dronning med alt fra de svakeste fløytestemmer til feststemt orgelbrus! Kilde: Stein Johannes Kolnes: Norsk Orgellitteratur. Formiddagstreff høsten 2009 Det blir formiddagstreff på Tretten sykehjem og Bakketun siste torsdag i måneden også til høsten: Torsdag 26. nov. På Tretten kl og på Bakketun kl På Bakketun er følgende program satt opp: Torsdag 26. nov: Sang og musikk v/oddvar Stensrud m/flere + adventstanker v/ingrid Holtet Ikke formiddagstreff i desember! OBS! Gudstjeneste på Bakketun 1. desember kl

8 Nytt orgel i Øyer kirke Øyværingene ønsker seg nytt orgel Av Jan Johnsgaard Orgelet i Øyer kirke er ikke godt. Faktisk må man lete i minst sju prestegjeld og lenger enda før man finner et dårligere ett. Derfor har Øyer og Tretten kirkelige råd enstemmig bestemt at det skal settes i gang arbeid for nytt kirkeorgel i hovedsognet. Et nytt orgel vil komme på et sted mellom tre og fire millioner kroner. Bygdefolket kan regne med å bli spurt om å yte sin skjerv. Orgelkomité er satt ned og er i gang. Den Foto: Agnethe Weisser håper på et bredt folkelig engasjement i bygda etter hvert som prosessen skrider fram. Organist Kari Irene Lien mener det er framtidsrettet av øyværingene å begynne og tenke på nytt orgel nå. Å skaffe til veie millioner er ikke gjort i en håndvending. Etter hennes mening bør nyorgelet være på plass innen en tiårsperiode. Et godt orgel vil gjøre organiststillingen i Øyer mer attraktiv i framtida, tror dagens Øyer-kantor. Hva er så hoppende galt med det nåværende orgelet i Øyer kirke? Det greier ikke å fylle kirkerommet. Orgelet er for grunt i klangen til å ledsage sangen. For at det skal være trygt og godt å synge, må orgelet fylle kirkerommet på en helt annen måte enn det gjør i dag. Dagens orgel egner seg dårlig til framføring av større orgelverk og er av en slik kvalitet at det er vanskelig å invitere andre organister til å holde konserter. Orgelet yter kanskje ikke full rettferdighet til solister, av årsaker som Kåre Nordstoga redegjør for i sin rapport. Orgelet på Tretten er mye bedre enn orgelet i Øyer. Trettenorgelet er riktig dimensjonert og har ei viktig stemme som Øyer-orgelet ikke har, og det fyller kirkerommet mye bedre. Men dagens Øyer-orgel er da bare fra 1969 og slett ikke så gammelt at det gjør noe? Det er ikke orgelets alder som bestemmer kvaliteten. Rundt omkring i verden finnes det flere hundre år gamle orgler som stadig låter like himmelsk. En gang fikk jeg spille på orgelet i Stora Kristina-kyrkan i Falun. Det er fra 1728 og er stadig vekk et fantastisk instrument med en klang av en annen verden. Også Østre Gausdal hovedkirke har et paktfullt orgel, 8

9 Nytt orgel i Øyer kirke for ikke å snakke om Wagner-orgelet i Nidarosdomen som jeg også har fått prøve meg på. Øyer-orgelet er bare 40 år gammelt, men det ble dessverre bygd av et firma som ikke gjorde noen god jobb. Det skal ikke bebreides orgelkomiteen fra den gang. Den gjorde en imponerende god jobb med innsamlingen av penger, men fikk dessverre ikke de beste råd ved valg av orgelbygger. Jeg antar at vi må utenlands for å få et nytt, godt orgel. Sverige er et bra land i så måte, sier Kari Lien. Brumunddølene fikk nytt orgel på samme tid som øyværingene fra samme firma. De er heller ikke fornøyd med orgelet sitt og er i gang med å skaffe seg et nytt. Kari Lien viser forøvrig til domorganist Kåre Nordstogas uttalelser etter befaringen i Øyer kirke. Hva betyr orgelmusikken for deg når du går i kirka? Turid Korslund (67): Uansett hva som foregår av kirkelige handlinger, ville det bli stusslig uten orgelmusikk. Den gjør det også lettere for folk å delta i salmesangen. Geir Arne Karlsen (51): Orgel hører med i kirka, for det setter den rette stemningen, uansett kirkelig handling. Piano ville ikke gjøre samme nytta. Orgelet skal bruse både i sorg og glede. Kjersti Sagli Stenersen (14): Det hadde vært rart å gå i kirka uten å høre orgelmusikk. Orgelet hører med. Jeg er glad i å synge, og det går mye lettere med orgel. Se artikkel side 11: Spørreundersøkelse fra orgelkomiteen om nytt orgel til Øyer kirke! Øyer og Tretten kirkelige råd har bestemt at det skal arbeides for å skaffe et nytt orgel til Øyer kirke. Et utvalg på fem medlemmer er oppnevnt til å arbeide med denne saken. Utvalget er nå i en arbeidsprosess for å - finansiere innkjøp av orgel - velge orgelbygger. Vi er kjent med at det i deres kirke er skaffet nytt orgel i den seinere tid, og vi vil gjerne trekke veksler på de erfaringene dere har gjort, derfor håper vi at dere kan svare på et par spørsmål Hva kostet orgelet, og hvordan skaffet dere penger? Hvem bygde orgelet? Og hvorfor valgte dere nettopp denne orgelbyggeren? Hva slags faglig bistand hadde dere i dette arbeidet? Er dere fornøyd med resultatet? Kanskje svarer dere bare kort på dette, eller dere har mye informasjon og mange tips å gi oss. Vi er i alle fall takknemlige for respons. Hilsen orgelutvalget for Øyer kirke Kari Lien, Jan Erik Nordlien, Randi Bolstad Ole Gunnar Kaldor Austvik og Rigmor Aarø Spiten 9

10 Nytt orgel i Øyer kirke 10

11 Nytt orgel i Øyer kirke Orgelkomitéen Av Rigmor Aarø Spiten T renger vi virkelig et nytt orgel i Øyer kirke? Det var det første spørsmålet som ble drøftet da orgelkomitéen hadde sitt første møte. Vi hadde fått som mandat av Øyer-Tretten kirkelige råd å planlegge innkjøp av nytt orgel, og hvordan skulle vi angripe saken? Vi valgte to helt ulike innfallsvinkler: 1. Vi ville selv se, høre og sammenligne orgler 2. Vi ville ha en uhildet fagmanns uttalelse. Vi valgte domorganist i Oslo Domkirke, Kåre Nordstoga. Han besøkte kirka, vurderte orgelet, og kom med en tilstandsrapport som er gjengitt i sin helhet i dette nummeret på side 10. Når det gjaldt vår egen skolering (1), tok vi i denne omgang en befaring i Gudbrandsdalen og besøkte kirkene i Ringebu, Dovre, Lesjaverk, Lesja, Vågå og Heidal. Overalt hørte vi på nydelig orgelmusikk, og studerte orglenes plass i kirkene. Orglene var forskjellige, men hadde det til felles at de lød mye bedre enn orgelet i Øyer kirke. De så bedre ut også, de var en integrert del av kirkerommet også interiørmessig. Vi bestemte oss deretter for to mål i orgelsaken: Vi ville ha et instrument som ikke var bare litt bedre enn det vi har nå, vi ville ha det beste orgelet vi kunne klare å skaffe, et instrument som skulle gi et virkelig løft i kirkemusikken. Et instrument vi kunne nyte under de «vanlige» kirkelige begivenhetene, som vi også kunne høre de store orgelmusikkverkene på, og som tiltrakk seg musikere og publikum til større konserter. Vi ville at orgelet skulle forankres i menigheten, slik at folk følte et eierskap til det. Vi vil derfor jevnlig informere menigheten gjennom Klokkeklang slik at de kan følge med på arbeidet. Vi ønsker også å ta i mot gode råd, slik vi fikk da vi hadde en samling for en del personer som har/har hatt funksjoner i kirka gjennom årene. Arbeidet vårt videre vil være todelt: Å skaffe penger til nytt orgel. Beløp foreløpig ukjent, men vi snakker om flere millioner kroner. Å finne fram til hva slags orgel vi ønsker oss, og hvilken orgelbygger det er som kan levere. Begge disse arbeidsfeltene er store. Men det er mulig å nå målene. Under bispevisitasen fikk vi lagt saken fram for biskop Solveig Fiske, som ga oss gode råd og ønsket oss lykke til med arbeidet. Det gjorde godt, og vi tok det til oss! Se spørreundersøkelse side 9! Spørreundersøkelsen ble sendt til 6 menigheter som har anskaffet orgel i senere tid. 11

12 Nytt orgel i Øyer kirke Det gamle orgelet i Øyer Fra Klokkeklang i marsnummeret 1968 V i har henvendt oss til orgelbygger Berntzen for å få noen opplysninger. Orgelet har 5 registre i manualet og selvstendig pedal, til sammen 6 registre. Det har mekanisk Kegellade og prospektet består delvis av lydende piper fra Principal 8. Orgelet er bygget av min far, orgelbygger P. Berntzen i Jeg kan ikke huske nøyaktig prisen, men antar det var mellom og kroner. Orgelkomiteen som i første rekke hadde med dette å gjøre, var kirkesanger Kr. Bjørnstad, som viste en enestående interesse for arbeidet. Orgelet ble først plassert med spillebordet ved galleribrystningen, men er senere flyttet tilbake og forsynt med elektrisk ventilator. Jeg var med min far og monterte orgelet. Jeg hadde også den ære å innvie det. Det var den gang sogneprest Deinboll som forrettet. Den gang var jeg 17 år, og jeg tenker ofte tilbake på den tid med gode minner. Jeg husker også Kristian Svingen, som da var min belgetræder. Jeg husker også at det var en enestående god sang i kirken, ledet av Kr. Bjørnstad, som hadde en meget god sangstemme. Det var noen av de opplysninger jeg i farten kan huske. Innvielsen var nok muligens på høysommer juni-juli. Kirken var fylt til siste plass. En ting jeg ikke kan huske er om det var orgel før vi satte inn dette. I tilfelle var det fjernet for det hadde vært en del arbeide på galleriet da vi kom. Jeg husker også en ting, orgelet ble kjørt med hester helt fra Vardal til Øyer. Med hilsen Bernhard Berntzen. Frå Bygdaboka om orgel Bygdaboka bind nr. 3: side 42 står: 1907: Øyer fær kjørkjeorgel frå Berntzens orgelfabrikk, Snertingdal. Fyste organisten i Øyer var Kristian H. Lunke. Tilsett 1/ Årslønn 150 kr. (side 232 i bygdaboka bind 3) På side 65 er Trettèjørkja nemnt: Der står: 1885: Kjerste Sprekkenhus søkje Øyer heradstyre om å få koste kjørkje-orgel åt Trettè. Tilbodet mottie med takk. Utlegg til organistlønn skal hugusoknet inte ha någå med. Orgelet frå Kjerste og Børe S. kom på plass såmmå året. Det kosta 2400,- kroner. Fyste organisten, Kristian E. Stalsberg, tilsett 27/ Årslønn 55 kroner for alle messer. Omframtenester 2 kroner hårr gong. 12

13 Thanksgiving Day i USA Beverly Stadum er født og oppvokst i et Norsk-Amerikansk område i Nord Dakota. Hennes besteforeldre vokste opp i Nordfjord og Hadeland før de utvandret til Amerika. Etter en jobb som sosionom i ti år, studerte hun amerikansk historie og ble etter en tid universitetsprofessor i Minnesota før hun møtte Øyværingen Bjørn Tollefsrud. Etter at de giftet seg kom hun til Norge i Av Beverly Stadum Ole Johs spurte meg (en amerikaner) å skrive for Klokkeklang om høsttakkefest /Thanksgiving Day i USA etter han og andre venner hadde hjulpet oss med å spise opp Amerikanske Thanksgivingrester i Som vi satt til bords fortalte jeg litt om Thanksgiving, en årlig nasjonal anledning som jeg savner nå da jeg bor her og ikke over there. På den siste torsdagen i november feirer de fleste amerikanerne Thanksgiving med et fast populær meny av kalkun og tranebær, men også dressing og gresskar-pie som ikke finnes i Norge. Med mange av oss amerikanere har en litt feil oppfatning om bakgrunnern og historien for denne dagen. Historien forteller om de første engelske familiene som slo seg ned som et religiøs samfunn på den andre siden av Atlanterhavet i Fordi de var veldig takknemmelige over at de overlevde deres første vanskeligst år, planla de en fest for å takke Gud, men også takke indianerne i området som hadde hjulpet dem med å plante og dyrke mais. I tre dager om høsten 1621 samlet alle disse menneskene seg og feiret med opptog, friluftspill, og mat fra naturen (bla villfugler og bær). Dette fine bildet av takknemlighet og samarbeid mellom pilegrimer og indianere er noe som finnes inne i mange barnebøker og de voksnes hoder. Men samarbeidet forsatte ikke, snart ble indianerne og engelskmenn konkurrenter og uvenner. Og pilegrimernes ider om en høsttakkefest kom opprinnelig fra en gammel Europeiske tradisjon med å feire høst og ikke bare fra deres nye opplevelse i Amerika. Nå og da markerte noen 1621-begivenheten med en feiring, men det var ikke før midt på 1800 tallet at en bevegelse begynte for å kjempe for en felles nasjonal takke dag. I mange år var lederen for denne bevegelsen redaktøren av et populært kvinneblad som brukte mange strategier for å påvirker politikerne. I 1863 proklamerte President Abraham Lincoln endelig en spesiell dag for å takke Gud og be en bønn for landet etter en viktig kamp i borgerkrigen. Denne dagen ble bestemt til å være den siste torsdagen i November og fikk navnet Thanksgiving Day. I våre dager stenges alle offentlige bygninger, banker og skoler på Thanksgiving Day. Familier reiser langt for å samle seg rundt et bord dekket med kalkun og andre mat. I mange byer lager organisasjoner som Frelsesarmen en Thanksgiving-middag, og frivillige serverer det til de som er hjemløs og fattige. Mange kirker holder Thanksgiving-messer, men dagen er ikke nå knyttet til en bestemt religion. Det handler om takknemlighet til livet, til Gud, familie, og venner, osv. På TV har det vært mange skuespill som framstiller en lykkelig avslutning på gamle uenigheter idet familien sitter rundt Thanksgiving-bordet. Noen familier har en skikk med at alle rundt bordet må si hva er de takknemlig for. Hva har jeg hørt ved slike Thanksgiving begivenheter med slektningene mine? Vi har ofte sagt en følelsesladet takk for ektefeller, barn og barnebarn, helse, jobber, godt vær for høsten, og politiker som lytter til vanlig folk. 13

14 Et lys i vinduet Du står ute og ser det brenner et lys i vinduet. Likeens ser jeg et slikt lys tent om eftan når jeg er på veg hjem fra arbeid. Et slikt lys er en ettertanke! Er det for å få ro etter en du har mista? Eller er det for å stoppe de effektive hverdagstanker? Kanskje bare for å få litt lys i heimen og i sjela? Den vare flammen symboliserer så mye helt opp til en sjøl, bare en stopper opp og ser. Er en alene har en selskap, likedan trøst i et savn og et sinn. Livets lys kan en brenne med omhu, eller i begge ender. Da brenner det godt, mye lys rundt en, men veika er tilmålt, den og det blir fortere slutt på lyset opp til hver enkelt dette! Vi er ikke mer enn et talglys noen av oss i den store sammenhengen! Tenn lyset ditt, bruk det og lys opp for de rundt deg og deg sjøl, men bruk det med omhu! Står lyset i vinduskarmen, er det noen som ser det! Trond Erik Dalbu Hefte om Tretten kirke Det nye heftet om Tretten kirke har vært under bearbeidelse siden februar i år. Redaksjonskomiteen er nå ferdig med sitt arbeid, og heftet blir lagt ut for salg 12. november. Det er å få kjøpt på kirkekontoret, Coop Tretten, Glomstad og Aktivitetssentert på Tretten. Dessuten kan dere også få tak i det ved å henvende dere til Johan Bådstø og Gerd Hausstätter. Heftet vil bli overrakt Øyer og Tretten kirkelige råd ved et arrangement i kirka 11. nov. kl Tretten kirkes historie strekker seg flere hundre år tilbake før nåværende kirke ble bygd. Kirka har en del unike gjenstander og tekstiler som sjelden eller aldri vises i kirkerommet. Redaksjonskomiteen vil derfor lage en utstilling som setter fokus både på dette og på menneskene som ved sin skaperevne, sine flittige hender og kjærlighet til kirka har stått bak arbeidene. Vi håper mange, mange vil finne vegen til Tretten kirke denne kvelden og få en rik opplevelse ved å bli bedre kjent med våre kirkeskatter. VELKOMMEN TIL TRETTEN KIRKE Onsdag kl Program: Overrekking av heftet om Tretten kirke til Øyer og Tretten kirkelige råd. Utstilling av utvalgte gjenstander og tekstiler. Musikalsk innslag ved kantor Kari Irene Lien og Dissonanskvartetten. Kirkekaffe i kapellet. Salg av heftet. Illustrasjon: Mette Mellemberg Redaksjonskomiteen 14

15 Biblar til 5. klassingar Eg har bedt Sigmund Ihle på vegne av Normisjon om ei lita utgreiing om korleis det har gått med gaven frå Normisjon til biblar til 5. klassingane. Han har gjevi dette oppsettet: Red. I Klokkeklang for februar 2006 på s. 11 står dette: Bibler til 5.-klassinger. Det har vært en tradisjon i både Øyer og Tretten å gi ut bibler til 5-klassingene. I 2004 var det ikke nok penger til dette, men takker være en anonym giver ble det mulig i Øyer sokn. I 2005 var vi så heldige å få kroner fra Normisjon som skulle gå til dette formålet. Vi takker hjertelig for gaven! På Tretten ble derfor 5. og 6. klassingene invitert til høsttakkefest 9. oktober (2005) for å få utdelt bibler. I Øyer ble 5.-klassingene invitert til høsttakkefest 16. oktober. Ca. halvparten av kullet møtte i begge sokn. Hvis noen var forhindret fra å møte i kirkene, men likevel har lyst på bibel, kan dere få den på Kirkekontoret i Øyer. Trosopplæringa v/gunvor Jutulstad Vangen. Gaven på kr ,- vart innsett på eigen konto som disponerast av Normisjon Øyer. Her kjem ei oppstilling over stoda: 2005: Innsett på kto , Utbet. til biblar ,- Renter ,- 2006: Utbet. til biblar 7.424,- Renter 254, : Utbet. til biblar 4.064,- Renter 1.374, : Utbet. til biblar 6.592,- Renter 2.575,67 Sum , ,- Beholdning ,74 Sum , ,74 Sigmund Ihle Illustrasjon: Elisabeth Moseng Utdelinga av Biblar i 2009 var under hausttakkemessa i Øyer kyrkje 11. oktober og i Tretten kyrkje 18.oktober. I Øyer var det 10 stk. 5.-klassingar som møtte opp og fekk sin eigen Bibel. Totalt er det klassingar i kullet, har eg fått opplyst. I Tretten kyrkje var det 7 stk. 5.-klassingar som møtte opp. I Tretten sokn er det klassingar, har eg fått opplyst. I båe kjørkjene var 5. klassingane med i prosesjonane og var med ved ofringane. Båe kjørkjene var fint pynta i haustens fargar og med haustens grøde.bygdekvinnelaga stod for pyntinga. Se bilder til artikkelen på side 32 15

16 Konfirmanter Tretten kirke Øverst fra venstre: 1. Edward Olsen 2. Sigurd Aulstad Gjelseth 3. Steffen Bang Engeland 3. Bjørn Jøran Strøm Moen 4. Eivind Romsås 5. Vegard Bjørnstad 6. Stian Hagen 7. Joakim Hagen 8. Simen André Nørstebø 9. Johannes Vasrud 10. Marius Reistad 11. Ørjan Moen Midten fra venstre: 1. Tomas Onsum Midtlien 2. Anne Stine Strøm Moen 3. Celina Hagen 4. Guro Asdøl Midtmageli 5. Emilie Hagen 6. Ida Vasrud 7. Monica Børde 8. Tonje Hansen 9. Erik Harjo Foran fra venstre: 1. Anna Kristine Musdalslien Rønningen 2. Ane Øverhaug Sagheim 3. Jannike Bråten Brumoen 4. Sokneprest Øyvind Sagedal 5. Heidi Hongshagen Tande 6. Elise Mæhlum 7. Stine Flatemo. Fotograf Lind

17 Konfirmanter Øyer kirke Øverst fra venstre: 1. Sondre Nysted Riise 2. Vegard Buø 3. Håkon Hegstad Hansveen 4. Jens Harald Melby 5. Anders Almerud 6. Mats Danielsen 7. Bård Sletten 8. Audun Hegstad Hansveen 9. Cato Nymoen Hansveen 10. Espen Bakken 11. Jan Kristian Engen 12. Daniel Mevik Engevold 13. Christian Berget 14. Markus Elvebakken 15. Jonas Kleppe Midten fra venstre: 1. Kristian Killi 2. Oliver Byhring 3. Trond Lillebekk Kråbøl 4. Andreas Rybakken 5. Glenn Bakkum 6. Lene Børresen 7. Thea Roverud Rusten 8. Brynhild Sætha 9. Julie Dalseng Hagen 10. Ida Stenersen 11. Silje Anseth 12. Kristin Svingen 13. Camilla Berg Hugsten 14. Hanne Gråberg 15. Stine Qvigstad Kroken 16. Hans Jakob Jensvoll 17. Kim André Brennhaugen Moen Foran fra venstre: 1. Marielle Ødegård 2. Gunhild Bjørgen 3. Mia Johansen Stubrud 4. Hanne Christina Myhren 5. Ingri Juvstad 6. Sokneprest Øyvind Sagedal 7. Kjersti Sagli Stenersen 8. Stine Lise Berge Karlsen 9. Silje Høglien 10. Chantal Vole Janson 11. Celina Arntzen Iversen. Fotograf Lind

18 KONFIRMANTJUBILEUM 2009 Øyer 27. September / Tretten 4. oktober Foto: Håkon Hanslin 70-års konfirmanter Øyer Fra venstre: Målfrid Olstad Tollefsrud, Aase Hageløkken Bollviken, Johanne Ingeborg Rybakken Floberghagen. 60-års konfirmanter Øyer Bodil Stenen, Inger Johanne Kruke Børresen, Gerd Karin Ødegård Pettersen, Knut Kråbøl, Kjellaug Lundgård Kristiansen. 50-års konfirmanter Øyer 1. rekke fra venstre: Anne Johanne Olstad Jørstad, Randi Margrete Høvren Nordølum, Anne-Mari Steinsli Botheim, Olga Solberg Løvkund, Åse Lovise Solberg Nordby. Midterste rekke fra venstre: Ragnhild Johnsgard Riise, Anne-Margrethe Chytil Solvang, Kari Johanne Rybakken Ørslien, Brynhild Lundgård. Bakerste rekke fra venstre: Odd-Erik Lunheim, Arne Thorsrud, Arvid Dokken, Ole Johannes Ødegård, Ottar Moe, Trond Skåden, Olav Riseng, Ragnval Falkenér Bertheussen. 18

19 KONFIRMANTJUBILEUM 2009 Øyer 27. September / Tretten 4. oktober Foto: Håkon Hanslin 70-års konfirmanter Tretten Fra venstre: Hans Strangstad, Kjell Elvestad, Borghild (Hansen) Tjernsli, Kristine (Glømmen) Gunstad og Olav Pålsrud. 60-års konfirmanter Tretten Foran fra venstre: Randi (Hagen) Berntsen, Mary Selma (Mosveen) Bakken, Helga (Botheim) Volden, Mildrid (Botterud) Birtedal, Reidun (Romundgård) Brynestad, Eldrid (Landgård) Braastad. Bakerst fra venstre: Ragnhild (Stende) Røberg, Torbjørn Staleneget, Oddvar Stensrud, Odd Dagfinn Bjørnstadjordet, Helga (Hjelmstad) Bjerkestuen. 19

20 KONFIRMANTJUBILEUM 2009 Øyer 27. september / Tretten 4. oktober Foto: Håkon Hanslin 50-års konfirmanter Tretten Foran fra venstre: Margrete (Fonstad) Mellemberg, Dagny Sylte, Kari Slettmo, Bodil (Haugen) Sveen, Inger (Mageli) Rydjord, Laila (Fossheim) Fonstad. Bakerste rekke fra venstre: Erling Nustad, Ivar Botheim, Kåre Moen, Ole Amund Tande Knut Arve Jakobsen, Geir Moe, Jostein Rugsveen, Bjørn Kåre Nordgård, Gunnar Nymoen, Tore Andreas Tjernsli, Leiv Magne Engelstad. Takk fra en 50-års konfirmant Av Kari Johanne Rybakken Ørslien J eg vil takke for denne fine dagen vi har hatt sammen, først i Øyer kirke og nå her på Nermo Hotell. Denne dagen har jeg sett fram til med spenning og forventning. 50års jubilanter, er det vi som er samla her nå? Jeg var spent på hvor mange som kom, og om vi kjente hverandre igjen? Noen har jo ikke sett hverandre på 50 år, men vi fant fort tonen og praten gikk lett, som den gjør når man har mange minner å dele. Vi ble mange i dag, noen langveis fra også, men noen savnet vi, som ikke hadde anledning til å komme. Ja tenk, 50 år er gått siden vi ble konfirmert i Øyer kirke 9. august 1959 av sokneprest Gustav K. Høyem. Konfirmasjonsdagen skulle etter planen ha vært senere på høsten, men ble framflyttet etter prestens ønske og foreldrenes samtykke da han skulle slutte ved månedsskiftet august/ september. Vi pugget salmevers og alt som skulle læres i rekordfart, for vi ville jo gjerne være Høyems konfirmanter. Litt spesielt ble det også da konfirmantfesten ble slått sammen med familien Høyem`s avskjedsfest, som ble holdt i prestegardssalen. I dag har det også vært fest som vi har feiret sammen med 60 og 70års konfirmantene. Jeg vil takke dere i komiteen, Anne Marit Stensrud og Borghild Nysveen fra menighetsrådet, Olga Løvlund og Ottar Moe, som også var jubilanter, for at dere har gjordt denne dagen så minnerik og fin for oss alle! Vi har følt oss som hedersgjester fra vi ble ønsket velkommen på kirkevangen og til vi nå tar farvel her på Nermo Hotell. Hjertelig takk! Jeg gleder meg til neste gang! 20

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Opplegg for Lysmesse i Røros kapell

Opplegg for Lysmesse i Røros kapell Opplegg for Lysmesse i Røros kapell Dato: 9. desember 2012 Klokkeslett: 11:00; oppmøte 10:00 (NB!) Husk å ta med konfirmantkappe! (Meld fra til Harald prest på forhånd dersom du ikke har fått kappe ennå!)

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!»

Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!» 1 Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!» Omtrent sånn lyder det i mine ører, selv om Matteus skrev det litt annerledes: «Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.» Sånn er

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, FEBRUAR, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en strålende måned!!! Vi på Sølje er så heldige, for en god gjeng med barn, og enda flere skal vi bli i mars. Fra mars og frem

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Gudstjenestehefte. Gudstjenesteheftet inneholder:

Gudstjenestehefte. Gudstjenesteheftet inneholder: Gudstjenestehefte Navn: Adresse: Tel: Mob: E-post: Gudstjenesteheftet inneholder: 1. De åtte gudstjenestene 2. Hva er det å delta på gudstjeneste? 3. Informasjon om gudstjenesten 4. Gudstjenesteskjemaer

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

Preken, orgelinnvielse. Matteus 11. 16-19.

Preken, orgelinnvielse. Matteus 11. 16-19. Preken, orgelinnvielse. Matteus 11. 16-19. Denne preken skal være til gleden. Den er ikke forsvarstale for nytt orgel. Det trenger det ikke. Men kanskje orgel og glede har noe med hverandre å gjøre? Verken

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke Vi deler tro og undring Vi deler kristne tradisjoner og verdier Vi deler opplevelser og fellesskap Vi deler håp og kjærlighet 2 I løpet av ett år skjer

Detaljer

Treenighetssøndag. Fjellhamar kirke 11. juni Matteus 28,16-20 PREKEN

Treenighetssøndag. Fjellhamar kirke 11. juni Matteus 28,16-20 PREKEN PREKEN Treenighetssøndag Fjellhamar kirke 11. juni 2017 Matteus 28,16-20 Å, KJÆRE BARN KOM HJEM I dag har vi hørt prekenteksten to ganger allerede, og det holder. Men, altså: 11 vanlig arbeidsfolk - bønder,

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst!

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst! 2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal Tekst: Joh 14,1-4 La ikke hjertet bli grepet av angst! Det er som man ser den iskalde hånden som klemmer til rundt hjertet. Har du kjent den? Det er tider i livet

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem.

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem. Preken 25. juni 2017 3. i treenighet Kapellan Elisabeth Lund Prekentekst: Lukas 14, 16-24 Vi har hørt det Jesus forteller om gjestebudet. Om en mann som ville lage fest for vennene sine. Det er fint å

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp Kandidater til MUF-styret Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp 1.Mars 2010 Astrid Rydland Bjørke Navn: Astrid Rydland Bjørke Alder:

Detaljer

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua.

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. NATT En enakter av Harold Pinter INT. KJØKKEN. NATT Jeg snakker om den gangen ved elva. Hva for en gang? Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. Jeg husker ikke. På brua. Vi stansa og så på vannet.

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

Alle fikk tent sitt eget lille lys, og det ble tent lys for alle som ikke var der den dagen

Alle fikk tent sitt eget lille lys, og det ble tent lys for alle som ikke var der den dagen Mai/Juni 2015: I mai har det vært både 17-mai feiring og pinsefest, begge deler til stor glede for små og store. Et flott 17-mai tog som gikk en runde på Solåsen. Så ble det servert kaffe til de voksne

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

Linn T. Sunne. Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL

Linn T. Sunne. Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL Linn T. Sunne Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL Margrete som ung. Skulptur laget av en kunstner som levde på samme tid som henne. I Hei, leser! Norge har vi hatt mange konger. Over 60 menn har regjert

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

Hvorfor valgte Gud tunger?

Hvorfor valgte Gud tunger? Hvorfor valgte Gud tunger? (Why God chose tongues) HVORFOR VALGTE GUD TUNGER Han var diakon i en moderne kirke, men trodde ikke på den læren med dåpen i Den Hellige Ånd å gjøre. Likevel hadde han blitt

Detaljer

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende.

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. VIGSEL Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. 1 VIGSEL I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning fra bryllupsfølget

Detaljer