Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld"

Transkript

1 Helg i bygda Menighetsblad for Melhus prestegjeld 4/ årgang Glade jul, hellige jul! Engler daler ned i skjul. Hit de flyver med paradisgrønt; hvor de ser hva for Gud er skjønt, /:Lønnlig i blant oss de går/: B. S. Ingemann 1850 Flå Horg Hølonda Melhus

2 Helg i bygda Menighetsblad for Melhus prestegjeld Nr. 4 desember årgang Utgitt av: Menighetsrådene i Melhus prestegjeld. Redaksjon: Harald Danielsen, Knut Arne Solberg, Per Estenstad, Frøydis Olderøien, Olaug Engan og Kjell Arne Morland. Ikke signerte foto: Harald Danielsen KIRKEKONTORET, Melhus Rådhus Telefon * / Faks Direkte Ekspedisjon kl E-post: Se kirken under PRESTEKONTORET, Melhus skysstasjon Kantor i Melhus Prosten i Gauldal Prostesekretær Spr Flå og Horg Spr Hølonda Spr Melhus TELEFONER: Flå kirke Horg kirke Hølonda kirke Melhus kirke Melhus kirke, servicebygg Boligtelefoner: Spr. John Olav Hodne Spr. Kjell Arne Morland Spr. Reidulf Ljøkjell Kateket Sonja Bruholt Diakon Kirsten Pernille Øie Kirkeverge Jan Horg Kantor Kari Frisvoll Organist Lars Høiseth Organist Margot Bjørseth Organist Randi Vik Lokale kirkeverger: Flå: Johan Strengen Horg: Per H. Gylland Hølonda: Harold Pedersen Prestevakt I Melhus har vi en ordning der det alltid skal være mulig å få kontakt med en prest. Se telefonlista over. Neste nummer av Helg i bygda kommer ut ca. 12. mars Frist for levering av stoff 11. februar Postgiro Bankgiro Bladet sendes til alle husstander i Melhus kommune. Gud velsigne Vårherre Kjære Gud, sa en liten pjokk han ba aftenbønn. Hvordan har du det? Hvordan har Gud det? Det er det ikke så mange som tenker på. Hvordan det er å være Gud. Mange har ønsket å være det. Gud! I hvert fall i eget liv. Periodevis også i andres. Det gikk sjelden bra. Verken for en selv eller for de andre. Gud velsigne Vårherre! Det var Kjell Aukrusts uforlignelige Ludvig som sa det først. Han som synes livet er fa li. Han ba sin aftenbønn. Og til det hørte både takk til og omsorg for han som har hele verden i sin hånd. Gud velsigne vår Herre. Han kan trenge det. Som skal våke over en verden som vår, og som har medhjelpere som oss. Gud velsigne Vårherre. At han tar den jobben. Og ikke gir den til noen andre. For det er bare han som kan fullføre den. Og det skal han en dag. Gud velsigne Vårherre! Rart det der med språket. Av og til er språkets irrganger så mangfoldig at selv den mest språkmektige kan bli lurt. Ta for eksempel ordet advent. De fleste av oss vet at det er et fremmedord. Og de fleste mener vel at de har en anelse av hva det betyr. Det ligger liksom i ordet selv, og det ligger i saken. Alle vet hva adventstid er. Det er tida da man venter på julaften. Og forbereder seg til den. Advent har noe med forventning å gjøre. Det er riktig. Men galt også. Dermed har en uttrykt seg som en middels politiker. Men det er nå en gang slik. Riktig og galt. Ordet har ingen ting med venting å gjøre. Men saken har. Kanskje Den beste oversettelsen av advent er ankomst. Advent betyr komme. Men hvem er det som kommer, eller hva? Det er ikke jula som kommer. Selv om julekvelden alltid kommer overraskende på den berømmelige kjerringa. Det er ikke jula som kommer til oss. Rett forstått er det vi som går inn i jula. Eller snubler inn Alt etter hvordan ukene forut forløp. Den gamle kristne adventstanke er at det er Jesus som kommer. Adventstid er forberedelsestid. På Jesu ankomst. Gud kommer! Gud velsigne Vårherre! Han kommer. Dermed er egentlig det gamle spørsmålet, hvordan kommer mennesket til Gud, snudd på hodet og besvart: Mennesket kommer slett ikke til Gud, Gud kommer til oss! Jesus kommer, verdens lys, som sprenger og snur menneskets mørketid. Det er adventens tema. At det kommer en som er verd å vente på. Slik sett blir vår smule språklige forvirring sakssvarende. Det handler om ankomst, men også om forventning. Derfor handler det til syvende og sist om forberedelse. Slik at dumme ting ikke skjer. For eksempel at Jesus kom til oss lik julekvelden kommer på kjerringa. Det ville være dumt. Og unødvendig. Med ønske om en velsignet adventstid og juletid for dere alle! Og: Gud velsigne Vårherre! At han kom, og at han stadig kommer og vil være oss nær! John Olav Hodne Sokneprest Layout/Produksjon: Rosenborg Reklame R32300 Forsidebilde: Blå desember med Melhus kirke i bakgrunnen. Foto: Harald Danielsen 2 Helg i bygda 4/2007

3 Redaksjonens spalte Kristel S. Kjøraas smmen med noen av barna Foto: Strandvegen barnehage Adventstid i barnehagen Det skjer mye ekstra i barnehagene i adventstida. Forberedelsene til jul er mange og trivelige. - Vi gjør det for å gi barna gode stunder i mørketida, sier Kristel S. Kjøraas, pedagogisk leder på Tusenbeinet i Strandvegen barnehage. Vi forsøker å ha en ro over alt sammen som skal være en motvekt mot travelheten som ofte preger oss i desember. Men det viktigste er tradisjonsformidlingen, at barna blir fortrolige med hvorfor vi feirer jul. Hun forteller at på Tusenbeinet starter de med juleverksted siste uka i november. Da lager de julegaver, fokuserer på at vi feirer jul fordi det er fødselsdagen til Jesus, og begynner å synge julesangene. De synger gjennom mange sanger, men det er fire-fem som blir lært ekstra grundig. Det kan være kjente julesalmer som Et barn er født i Betlehem og kjente sanger som På låven sitter nissen. Fra første desember har de adventsstund hver dag, der de tenner lys og synger adventsversene til. Hver dag finner de en pakke, for nissen har vært på besøk i løpet av natten. Når den blir åpnet, finner de noe som barnehagen trenger. Den dagen de skal lage pepperkakehus, finner de for eksempel ingrediensene som trenges til det. En dag kommer Astrid Morland på besøk med en pose. Der er det mange små gjenstander som hun bruker til å fortelle julefortellingen om Jesus. På den måten blir det håndfast og lett å forstå for barna. Barna får også bli med på spesielle utflukter. På Luciadagen bærer det til Melhus sentrum for å synge og gå i Luciatog, for eksempel på Rådhuset, Buen eller Melhustorget. En formiddag i fjor bar det til Øya Videregående skole, der barna både kunne se dyrene og fine tablåer med stallen der Jesus ble født og med de tre vise menn. En dag kjøres hele barnehagen til Melhus kirke der det er stor samling sammen med noen andre barnehager. Det er viktig å bringe de gode tradisjonene videre til nye slektsledd. Vi ønsker alle barnehagene i Melhus kommune lykke til med dette viktige arbeidet i ukene som kommer. Kjell Arne Morland Helligdager er også fridager Under bispevisitasen i oktober hadde menigheten i Horg besøk av biskop Finn Wagle med gudstjeneste og kulturkveld i Horg kirke. Under kulturkvelden var det var lagt opp til et program knyttet til temaet Da Gud kom til bygda vår er han her ennå? Spor av 1000-årig kristendom i Norge. Det var mange fine kulturelle innslag fra lokalmiljøet, og biskop Finn Wagle tok opp sporet med et innlegg om kristendommens kulturelle spor i historien. Det er ikke bare positive spor kristendommen har satt etter seg, men Finn Wagle fokuserte i sitt innlegg på de spor som går igjen i kulturen med vekt på hvordan vi som mennesker tenker og handler, og hvordan sporene påvirker oss i hverdagen i ulike sammenhenger. Han nevnte flere eksempler på slike spor. Kirken og kirkerommet setter mange spor knyttet til høytidene, til dåpen, konfirmasjonen, vielser og slutten på livet, sorg og begravelse. Det leder til det biskopen mente er det mest sentrale symbol og spor korset, som vi bl a kan se i flagget vårt og ellers i daglige sammenhenger. Noe av dette kom han inn på i sitt innlegg, men det som kanskje satt sterkest igjen i minnet fra biskopens ord var at han sa at vi måtte gjenvinne forståelsen for at søndagen ikke er som de andre dagene i uka. Han manet også til å få bredt gehør for at også de andre helligdagene i kirkeåret ikke er som de andre dagene i året. Dette er ord som det er verd å reflektere over, spesielt nå når vi er inne i adventstiden med hektiske førjulsdager. Er det da ikke godt å tenke på at de fleste av oss kan roe ned med flere fridager i julehøytiden til hvile og ettertanke. På den mørkeste tiden av året er det fint med noe lyst og trivelig, og det er jula med på å bidra til. La oss ta fri fra arbeidet vi som kan og la helligdagene være noe annet enn de andre dagene i året! Med ønske om god jul og godt nyttår! Harald Danielsen Helg i bygda 4/2007 3

4 Husfedrenes Gladkveld 25 år med Husfedrenes Gladkveld Det var stappefullt da Husfedrene arrangerte den årlige Gladkvelden i Melhus bedehus i høst. Arrangementet var også en markering for at det er 25 år siden Husfedrene opptrådte for første gang i det gamle bedehuset i Melhus. Av Harald Danielsen Det ble trangt i både storsalen og lillesalen da det skulle ordnes sitte- og bordplass til over 300 deltakere. Etter programmet skulle åpningen være kl 19.00, men allerede kl ankom de første for å sikre seg de beste plassene. Mange besøkende fra Trondheim og andre nabokommuner kom også for å være med på Gladkvelden. Gladkvelden er et svært populært arrangement, og så vidt vites har det i alle år siden starten i 1982 vært fullt hus og mer enn det. Brannforskriftene er blitt strengere, og i de senere år har man til tider måtte begrense tilstrømningen av publikum. Gladkveldene har alltid et bredt anlagt program med mye sang og musikk i et arrangement hvor skjemt og alvor går hånd i hånd. Trekkspillkammeratene er populære med sine fremføringer av gamle og gode melodier. Det var også mange innslag med korsang, solosang og flere som sang sammen med akkompagnement av piano og gitar. I det hele er det sangen, allsangen og musikken som bærer det meste. Høydepunkter er også utlodningen med fine gevinster og ikke minst bevertningen. Gladkvelden ble humørfylt og kyndig ledet av husfarveteranen Jostein Hårstad. Dette var et hjertelig arrangement som sikkert ikke gjør det lettere å få plass ved Gladkvelden neste høst. Melhus bedehus var fullsatt da Husfedrene feiret sitt 25 års-jubileum 4 Helg i bygda 4/2007

5 Valg til menighetsråd høsten 2007 i Melhus prestegjeld Horg og Melhus menighetsråd vedtok å ha felles valgdag med kommunevalget mandag 10. september. Menighetsrådene fungerte selv som valgstyre og satte opp ei liste med navn hvor de fire med flest stemmer ble valgt inn i det nye rådet for årene De fem neste ble varamedlemmer. Fire medlemmer av de som sitter i dagens menighetsråd ble valgt for fire år i 2005 og var ikke på valg i år. Dermed er kontinuiteten tatt vare på slik at halvparten av medlemmene allerede har to års fartstid. Nye i Horg etter valget er: Britt Inger Aune Sigurd Solberg Asbjørg Gylland Eli Stav Varamedlemmer: Kari Selbekk Kjell J. Gylland Odd Woldmo Inger Mosand Inger Hovin Fra forrige valg sitter: Unni Skipperø Lars Høiseth Berit Evjen Ola Slåen Nye i Melhus etter valget er: Sverre Skarsem Inger Johanne Keiserås Inger Synnøve Kregnes Kjellrun Mosdal Varamedlemmer: Arvid Sandøy Ruth Kassem Odd Arne Bedin Kari Hammeren Tove Sandøy Fra forrige valg sitter: Erling Grønning Solveig Kimo Løvås Margrethe Løvseth Berit Tofte Høvik Flå menighet valgte menighetsrådet sitt etter gudstjenesten søndag 14. oktober og følgende ble valgt: Kjell Borren Marit Nilsen Holte Odd Jarle Brodal Varamedlemmer: Marit Altin Ljøkjell Oddbjørg Moan Lisbeth B. Ljøkjell Frode Stenmo Kirsten Nesset Fra forrige valg sitter: Tarjei Løvik Jan Roger Aukan Elin Hindenes Hølonda valgte alle sine medlemmer for fire år i 2005 og hadde ikke valg i år. Elfrid Blokkum, leder Per Estenstad Sveinung Bakke Olav Endre Liseter Inger H. Bakken Anne Kari Lillebudal Marit Holstad Bjørg Sunnset Varamedlemmer: Mary-Ann Stubsjøen Anngjerd Melby Inger Marie Sunnset Anbjørg Trotland Jan Horg, kirkeverge Under bispevisitasens kulturkveld i Horg kirke var det mange fine lokale innslag. Særlig vakkert var det da Merete Bolland sang "Gabrielles song", kjent fra den svenske filmen "Så som i himelen". Takk Nedre Melhus, helse og omsorg, takker pårørende og giverne for pengegaven vi har mottatt i forbindelse med begravelsene til: Anne Grete Røstad Kjell Myrvold Kristmar Jakobsen Horg/Flå, helse og omsorg, takker hjerteligst for gaver mottatt i forbindelse med begravelsene til: John Langeland Ingeborg Sørtømme Matbilletter til jul Også i år vil menighetene i Melhus være med på å bidra med matbilletter til jul til dem som har mest behov. Matbillettene er på kr 500 for voksne og kr 250 for barn som bor heime. Diakon Kirsten Pernille Øie på kirkekontoret tar imot søknader. Søkeren får utfylle et skjema og blir med i vurderingen når alle søknader er kommet inn. Resultatet avhenger av antall personer som søker og hvilket beløp som skal fordeles. Søknadsfristen er satt til onsdag 12. desember. Fasteaksjonen 2008 Den offisielle datoen for Dør til dør aksjonen er tirsdag 11. mars. Fra drøm til virkelighet er årets tema. Helg i bygda 4/2007 5

6 Bispevisitas i Melhus prestegjeld Dere må utvikle det dere er gode på! Innlederne: Dag Jørund Lønning, Biskop Wagle og Bjørn Blokkum. Foto: Kjell A. Moland Det er den nye lederen for senter for bygdeforskning, Dag Jørund Lønning, som kom med denne oppfordringen på det åpne møtet på Hølonda om bygdenorges framtid under bispevisitasen. Dere klarer aldri å konkurrere med industrilandbruket i Europa når det gjelder pris og effektivitet. Sats på det som er unikt og spesielt hos dere. Lønning tok utgangspunkt i at bonden er den boende. Han eller hun ønsker å bo et helt spesielt sted, og søker sitt utkomme for å klare det. Ofte har bonden vært nødt til å tjene penger mange steder utenfor gården, så det er ikke noe nytt i dag. Men det som er nytt, er at de som vil overta gårdene tenker helt annerledes om det enn før. Nå er det ikke lenger odelsplikten som er avgjørende, men interessen. Plikttenkingen viker plass for interessesamfunnet. Derfor kan en skateboardaktiv jente fra storbyen søke seg til en landbruksskole og si at hun ønsker å overta en gård. Hvorfor det, når det innebærer et liv som er så ulikt det hun har levd til nå? Fordi det er det hun interesserer seg for. Vi sier ofte at det skjer en globalisering i vår tid. TV bringer inntrykk fra hele verden inn i stuene våre, og gjør at vi etter hvert tenker mer likt over hele kloden. Men dette skaper et stort behov for det som er særegent for oss. Derfor er det viktig også med glokalisering, det er vekt på det lokale, det vi er gode på akkurat der vi bor. Derfor kan vi spørre oss selv: Hva har vi her som ikke andre har? Det svarer seg å satse på det. Det gjelder å se mulighetene som ligger i det. Den største trusselen mot bygdene i dag, er at det unike forsvinner. De største mulighetene ligger i å utvikle det særegne på en klok måte. Så har bøndene på Hølonda og andre steder fått en utfordring i fanget. Noen har allerede vist vei: Tidligere på dagen var bispefølget på Konstadgilan, der de har skapt en stor arbeidsplass i bygda med sin grønne omsorg for ungdom i krise. Etterpå var biskopen i Kolbrandstad stavkyrkje, som ble bygget på dugnad nesten uten utgifter, og som hvert år lokker mange gjester til bygda. Og før møtet ble følget bespist med mat fra Foss Selskapsmat på Gåsbakken, og det var tydelig at man der har satset på det de er gode på! Biskopen kom i sitt innlegg inn på hva kirken kunne bidra med. Det er viktig med stolthet over egen bygd, sa han. Dersom folk vil bo desentralisert, vil kirken støtte dem i det, og være til stede der folk bor. Og hvorfor skal mat være så billig, spurte han? Vi bruker en mindre og mindre andel av pengene våre på mat. Mange vil være villige til å betale mer for økologisk mat og kortreist mat. Transportveiene for mat må gjøres kortere, først og fremst av hensyn til miljøet. Kirkens viktigste bidrag er likevel å forkynne en motvekt til forbrukersamfunnet. Kirken kan understreke at viktigere enn vekst i økonomien, er vekst i gode samliv og i en god forvaltning av skaperverket. Kirken kan være med på å endre virkelighetsforståelsen hos folk, slik at de viktige verdiene i livet får bedre gjennomslag. I Fadervåret ber vi: Gi oss i dag vårt daglige brød. Da ber vi om å få det vi trenger til det gode liv, ikke til overflod og unødig vekst som truer livet og skaperverket. Kjell Arne Morland 6 Helg i bygda 4/2007

7 Horg kulturkveld Det ble en fin avslutning på bispevisitasen søndag 28. oktober, først i Melhus kirke og så på Melhus bedehus. Gudstjenesten gjorde inntrykk først og fremst på grunn av de fine musikalske innslagene som kantor Kari Frisvoll hadde lagt til rette for. Både Flå barnekor, Hovinkoret, fløyteelever fra musikkskolen og elever fra Trøndertun deltok på en måte som var med på å bære gudstjenesten på en god måte. Mange deltok i prosesjon og med ulike oppgaver, bla biskopen og fire prester, diakon og kateket i liturgiske drakter. Det er ikke hverdagskost i en gudstjeneste! På Bedehuset var det rikelig og god servering som Melhus menighetsråd stod for. Etter det holdt biskopen sitt visitasforedrag der han både beskrev de endringer han hadde merket seg siden forrige visitas, og pekte på de utfordringer Blant mange innslag på kulturkvelden i Horg kirke under visitasen, var det utdeling av premier for en tegnekonkurranse. Prost Kirsten Almås (helt til venstre) forteller vinneren av tegnekonkurransen, Linn Terese Stølan (i midten), hva premien består i: Hele femtetrinnet på Gimse skole skal bli tatt med på en spennende tur i Nidarosdomen, inn i trange ganger til steder der ikke så mange andre slipper til! Det var alle femteklassinger i Melhus som var invitert til å tegne over temaet: "Da Gud kom til Melhus er han her ennå?". En flott avslutningssøndag i Melhus Avslutningen på gudstjenesten med biskop Finn Wagle i Melhus kirke den 28. oktober som bør løses i den nærmeste tiden. Han understreket at vi bør se på arbeidet under mottoet: Sammen underveis. Kirken vil være en grasrotbevegelse, som er kalt til å leve nær det livet som folk lever. Vi skal leve åpent både mot Gud, hverandre og skaperverket. Vi må ikke fristes til å kapsle oss inn og få nok med oss selv og de nærmeste. Han avsluttet med å utfordre oss til å satse på barna. Det skal biskopen selv være med på ved å utgi en samling av de salmene som det er viktigst at den nye generasjon bli kjent med. Nå foregår det en høring i alle 130 menighetsråd der hvert enkelt av dem skal lage ei liste av de 10 salmene de aller helst vi ha med. Utgivelsen av det ferdige heftet er planlagt over påske neste år, og det blir noe av det siste som biskop Wagle er med på før han slutter som biskop. Kjell Arne Morland Fokus på frivillig arbeid På tirsdagskvelden var det stor samling på Flå skole med fokus på frivillighet. Flere fikk satt ord på hva det betydde for dem å engasjere seg i slikt arbeid, både i form av korte intervjuer og i form av et panel. Men mest iøynefallende var alle standene som fylte opp to av veggene i salen. Her fikk mange lag og foreninger presentere arbeidet sitt. Vi kunne besøke både Gauldal teaterlag, Israelsmisjonen, Menneskeverd, flere husflidslag, Horg bygdatun, Horg sanitetsforening, speidergruppe, kunstforeningen, Forbund for utviklingshemmede, bygdekvinnelagene, handicaplaget, historielaget, en bibelgruppe, Rotary og LHL. Biskopen kom også med en egen hilsen. Det som særlig ble framhevet, var at frivillig innsats er helt avgjørende for å skape et varmt samfunn. Vi kan ikke overlate alt til det offentlige. Det trengs engasjerte mennesker som brenner for en sak til andres beste. Det gir tilbake et fint fellesskap til den som blir med, og den gode tilfredsstillelsen det er å få utrette noe for det man synes er viktig. Kjell Arne Morland Fra utstillingene på Flå skole Foto: Marit Rinnli Helg i bygda 4/2007 7

8 Melhus Kirke Utvidelsen av Melhus kirkegård vigslet Prosesjonen etter gudstjenesten på vei til vigslingen av den utvidete Melhus kirkegård. Etter gudstjenesten 30. september ble den utvidete delen av Melhus kirkegård vigslet av prost i Gauldal, Kirsten Almås. Den 12 dekar store kirkegården med sine steinmurer, beplantninger og for øvrig fint anlagte gangveier og parkeringsplasser har fått en prislapp på 7,9 millioner kroner. Det kunne en fornøyd kirkeverge Jan Horg opplyse til deltakerne på kirkekaffen i Prestegårdslåna etter vigslingssermonien. Det er lagt ned et stort arbeid i planleggingen og gjennomføringen av prosjektet med utvidelsen av Melhus kirkegård og arbeidet ble lyst ut på anbud våren Jernbetong AS fikk hovedentreprisen sammen med Arne Gidskeødegård som anleggsgart- ner; et firma som har spesialisert seg på tørrmuring av naturstein. Utvidelsen av Melhus kirkegård har nå gitt Melhus plass til mange nye gravplasser, og fyller derved et behov som har blitt stadig vanskeligere å oppfylle de senere år. Det er grunn til å gratulere Kirkelig fellesråd, Melhus kommune, Melhus menighet, kirkevergen og alle som bistått med økonomisk og praktisk støtte og annen støtte for realiseringen av en kirkegårdsutvidelse til å være stolte av. Kirkegården er et sted for ro og ettertanke og omgivelsene på den nye kirkegården ligger vel til rette for det. Harald Danielsen Kirken på internett De siste månedene har det skjedd noen endringer i måten menighetene i Melhus presenterer seg på internett. Det skjer nå på tre ulike steder: Den som vil vite noe om de førstkommende gudstjenestene, kan besøke Der er opplysninger om dem lagt ut i venstre spalte under I Kjømda. Dersom man har forlagt Helg i bygda, er det ingen grunn til å fortvile. Den ligger på internett. Besøk velg Statlige tjenester i menyen til venstre, og Kirken i den menyen som nå kommer til høyre. Da finner man en oppslagsside, og nederst til høyre en lenke til Helg i bygda. Her står f.eks. oversikt over gudstjenestene for lang tid framover. Sokneprest Kjell Arne Morland har også sine egne prestesider, med stoff som skulle passe for ulike behov, enten det er informasjon om dåp og vigsel, eller prekener, eller mer utdypende bibeltimestoff. Sidene har nå fått ny design, og de kan finnes via en lenke på adressen ovenfor, eller på kamorland.morland.no (ikke www foran!). Vigsling av utvidet Melhus kirkegård. Fra høyre prost Kirsten Almås, sokneprest Kjell Arne Morland og kirkeverge Jan Horg. KAM 8 Helg i bygda 4/2007

9 Treff vårhalvåret 2008: Lions julekonsert i Melhus kirke Onsdag 12. desember kl arrangerer Lions Club Melhus julekonsert med artisten Tore Johansen og Melhus barnegospel (Melhus soulchildren) i Melhus kirke. Billetter selges lokalt. Julegudstjenester på institusjonene Pårørende er spesielt velkommen til å delta. Å innvie julehøytiden på institusjonene sammen med pårørende, er en fin opplevelse for alle parter, så sett av tid allerede nå når du leser dette. Søndag lille julaften 23. desember Flå eldresenter kl v/ Ljøkjell Horg sykeheim kl v/ Ljøkjell Kroa eldresenter kl v/ Morland Buen omsorgssenter kl v/ Morland Julaften 24. desember Hølonda helsehus og aldersheim kl v/ Ljøkjell Spør etter trykte program for alle menighetene. FLÅ Flå eldresenter annenhver torsdag kl /1, 14/2, 13/3, 10/4, 8/5, 5/6, HORG Horg trygdebolig annenhver tirsdag kl /1, 29/1, 12/2, 26/2, 11/3, 25/3 8/4, 22/4, 6/5, 20/5, 3/6, 17/6 HØLONDA Hølonda helsehus én fredag i måneden kl /1, 15/2, 14/3, 11/4, 9/5, 6/6 Gåsbakken omsorgsbolig Stuggu kl februar og 28. mars MELHUS Kroa eldresenter annenhver torsdag kl /1, 24/1, 7/2, 21/2, 6/3, 17/4, 29/5, 12/6, 26/6 Kirkene på Hølonda selges billig! I forbindelse med rydding etter kirkebrannen på Hølonda, fant man restopplaget av jubileumsboka Kirkene på Hølonda. Menighetsrådet bestemte at de burde selges ut til folk for en billig penge i stedet for å ligge lagret i esker. Ta kontakt med Kirkekontoret eller med Elfrid Blokkum på Jåren. Melhus bedehus hver fjerde torsdag kl januar Tema: Turer i Vassfjellet lag 3 v/ Kjell Arne Morland og andakt 14. februar Tema: Bilder og ord fra nær og nord Lag 1 v/ Harald Danielsen Andakt v/ Mirjam Mathisen 13. mars Tema: Opplevelser i Nepal Lag 2 v/ Karen og Eldar Onsøyen og andakt 10. april Tema: Bruk av kjente og ukjente grønnsaker Lag 3 v/ Erik Olsen, representant for Bama Andakt v/ Dagfinn Gangås 8. mai Tema: Hegra og motstandsviljen Lag 1 v/ Arne Myrvang Besøk fra Kulturskolen Andakt v/ Tordis Rofstad Torsdag 12. juni Treff i Melhus kirke kl (Merk dag og tid!) lag 2 v/ Kjell Arne Morland og Kirsten Pernille Øie Samarbeid med Buen og Kroa Helg i bygda 4/2007 9

10 Slekters gang Gudstjenester Melhus sokn Døpte: Sander Andre Grytdal Noah Skorstad Elida Frengen Stokbakken Lukan Lekva Tobias Tyskø døpt i Heim kirke Mattias Oleander Eggen døpt i Horg kirke Nora Emilie Storsveen Mathias Lind Furnes Linnea Kristine Pedersen Kaya Linnea Kvam-Hoff Mats Handberg Holte Sebastian Matheo Svorkås Maren Støland Bakken Johanne Rolfsnes døpt i Salem Hermann Aune John Erik Kvitland Onsøien Kine Ofstad Sander Mosti Hildrum døpt i Ranem kirke Herman Kristiansen Rian døpt i Lade kirke Vigde: Monica Berg og Tore Rønning Hilde Mari Stokhaug og Kenneth Eduardo Sæther Marit Elise Logan og Kjell Rune Halvorsrud Astrid Gauslaa Thomassen og Frode Thomassen Døde: Anne Grete Røstad f Kjell Myrvold f Jorunn Bleke f bisatt fra Moholt Karin Kirkevåg Rønning f Erling Mellingsæter f Oddmund Horvli f Olava Gunnes f Kristmar Helene Jakobsen f Horg sokn Døpte: Odne Sørgård Røsdal Tuva Hage Kine Skjørstadmo Irina Storsve Ida Bjørgen Lasse Eggen Døde: Inger Jakobsdatter Moum f Åsta Bjørset f gravlagt på Flå kirkegård Ingeborg Sørtømme f Mona Svegård Hove f Betty Løhre f Margit Ler f Ragna Pedersborg f Helg i bygda 4/2007 Hølonda sokn Døpte: Espen Gaustad Leah Blokkum Rikke Sørensen Døde: Olga Skjellum f Ingeborg P Estenstad f Anne Reidun Øvergård f Flå sokn Døpte: Mikael Svanem Jonas Bjørseth Aukan Døde: Marit Langløkken f Dagny Ler f Ikke rom ikke tid? Det unge par fra Nasaret Ut på vei til Betlehem Folketelling folketrengsel Vil det være plass for dem? Mang` en dør ble banket på Om det kanskje fantes råd Overfylte hus og hytte Alt så ut til ingen nytte. Ja det høres snedig Kun en stall var ledig Her den unge møy Kvile fikk på høy Nyfødt barn i krybben Sau og lam ble hyggen. Er det bedre plass i dag I alt julestrev og jag? Har vi rom i hjerte og sinn Slik at barnet kan komme inn? Eller har vi i livets kav Glemt den gave Gud oss gav? Ikke rom og ikke tid Alltid fylt av dagens strid Kanskje har vi det i mente Ikke nå det får nok vente! Siden i vår alderdom Jesusbarnet skal få rom. La oss se på hva som hendte Da Gud sin egen sønn oss sendte: Der i stallen var tiden inne For den unge gravide kvinne. Hvem kunne finne på å si: Barnet får vente vi har ikke tid! Derfor kan vi trekke denne parallellen med det som hendte første julekvelden: Når Gud sin frelsende gave vil gi Gjelder det å nytte den beleilige tid! Dagfinn Gangås søndag i advent Luk 4, 16-22a Hølonda kirke kl 1900 Lysmesse v/morland og konfirmanter Utdeling av 6-årsbok Ofring: Lys til verden Dåp. Ofring: Kirkens Bymisjon Kirkekaffe i Melhus bedehus Avskjed med kantor Kari Frisvoll som fast organist i Melhus søndag i advent Luk 12, Flå kirke kl 1800 Lysmesse v/ljøkjell Ofring: Nye salmebøker Ofring: Menighetsfakultetet Øye Grendahus kl 1100 Ofring: Kirkens Bymisjon søndag i advent Jes 40, 1-8 Egen dåpsgudstjeneste v/pål Ove Lilleberg Hovin Bedehus kl 1100 Ofring: Barneklubben Sprell levende Rosmælen Bedehus kl 1100 Gudstjeneste v/morland Ofring: Øya videregående skole Julaften Luk 2, 1-14 Flå kirke kl 1400 Julegudstjeneste v/hodne Ofring: Menighetsarbeidet Horg kirke kl 1600 Julegudstjeneste v/hodne Ofring: Barne- og ungdomsarbeidet Hølonda kirke kl 1400 Julegudstjeneste v/ljøkjell Ofring: Menighetsarbeidet Melhus kirke kl 1400 Julegudstjeneste v/morland Melhus skolekorps spiller Ofring: Lys i verden/ menighetsarbeidet Melhus kirke kl 1600 Julegudstjeneste v/morland Jentekoret Ofring: Lys i verden/ menighetsarbeidet

11 Juledag Joh 1, 1-5 og 9-14 Horg kirke kl 1100 Høytidsgudstjeneste v/ljøkjell Ofring: Kirkens SOS Høytidsgudstjeneste v/hodne Dåp Ofring: Menighetens misjonsprosjekt NMS juledag Matt 10, Flå kirke kl 1100 Høytidsgudstjeneste v/hodne Ofring: Barne- og ung domsarbeidet Høytidsgudstjeneste v/morland Ofring: NMS Søndag etter jul Joh 1, Minnegudstjeneste v/hodne og Øie Nyttårsaften Joh 14, 27 Melhus kirke kl 1700 Minnegudstjeneste v/hodne og Øie Nyttårsdag Matt 1, 20b-21 Horg kirke kl 1700 Minnegudstjeneste v/morland og Øie Gudstjeneste v/morland Dåp. Enkel kirkekaffe Kristi åpenbaringsdag Joh 8, 12. Enkel kirkekaffe Vingårdssøndagen Luk 17,7-10 Flå kirke kl 1100 Korsvegen bedehus kl 1100 Gudstjeneste v/morland Såmannssøndagen T Rom 10, Horg kirke kl 1100 Gudstjeneste v/morland Dåp Kristi forklarelsesdag Joh 17, 1-8 Flå kirke kl 1100 Melhus Bedehus kl 1700 Familiegudstjeneste v/ljøkjell Barnas misjonsdag Søndag før faste Joh 12, Horg kirke kl 1100 Forbønnsgudstjeneste v/ljøkjell og Øie Melhus kirke kl 1900 Ung messe v/hodne Flå kirke kl 1800 Familiegudstjeneste v/ljøkjell Utdeling av 4-årsbok Barnekoret deltar søndag i faste Matt 16, Familiegudstjeneste v/morland Utdeling av NT søndag i faste Luk 7, Horg kirke kl 1100 Dåp søndag i faste 2 Kor 12, 7-10 Flå kirke kl 1100 Gudstjeneste v/morland søndag i faste Joh 6, Horg kirke kl 1100 Familiegudstjeneste v/ljøkjell Melhus Bedehus kl 1100 og Morland Menighetens årsmøte Maria Budskapsdag Luk 1, Flå kirke kl 1100 Menighetens årsmøte Gudstjeneste v/morland Kirkekaffe Menighetens årsmøte Familiegudstjeneste v/hodne Utdeling av 4-årsbok Dåp NØKKELEN (Kol. 2,2-3) Høyr, Kristus er nøklen som opnar Guds skattar for oss med eit ord! Du står der i flomlys og takkar: Guds visdom og kunnskap er stor! Ja, pengar og gull kjem i skuggen For det vi i skattkista ser! Guds gåve i Kristus er Livet. I æve med han vi oss gler! Guds skaparverk blir no ein rikdom. Det heile i nutt lys vi ser. For vårens og sommarens under, Eg takkar og storleg meg gler! Ja, Kristus er skapar og herre. I dåpen du fødd vart på ny! Ja, under på under her hender Til Frelsaren kjem att i sky! Surnadal Oddmund Horvli Dette diktet sendte Oddmund Horvli til Helg i bygda i vår og er oss bekjent ikke blitt offentliggjort tidligere. Oddmund Horvli døde 87 år gammel 12. oktober På side 7 i Hib har vi skrevet litt om Horvli sammen med hans dikt Lyset som aldri sloknar. Helg i bygda 4/

12 MASKINENTREPRENØRENES R Returadr.: Kirkekontoret Rådhuset Melhus Full distribusjon 7236 Hovin Tlf Buketter og dekorasjoner Bårebuketter og båredekorasjoner. Kranser Heimdal: Nordregt: Orkanger: Verdal: Steinkjer: Stjørdal: Hitra/Frøya: Booking/bestilling via avd. Orkanger du kan stole på fagfolk MIDTTØMME TRELAST 7236 Hovin Tlf Gravmonumenter Skrifthugging Oppsliping Bolting Gravlykter Kransestativ E6 v/jernbanebrua Tlf./Faks: / Ring Be om ØkonomiService Telefon e-post Vit at vi er der. Vigdal Begravelsesbyrå 7224 Melhus Tlf Skysstasjonen Dame og herrefrisør Tlf Helge Bellingmo Tlf mobil FYRINGSOLJER DIESEL Støren og Omegn Begravelsesbyrå Telefon Tlf Korsvegen Tlf.: Gåsbakken Tlf.: Melhus Blomsterhandel AS DTE Heggvik El. entreprenør AS Adr. Gilhaugen 7228 Kvål Tlf Tlf Datanettverk Telesystemer Elektrikertjenester Hovin Handelsforening Tlf.: Melhus Tlf Kvål Tlf Lundamo Tlf E-post: JOHN BJØRGAN M-E-F FORBUN D ENTREPRENØR 7228 KVÅL MOBIL: LUNDAMO TRANSPORT AS mob Du finner en rekke spennende BOLIGNYHETER på våre nettsider. Vestre Rosten 85, 7075 Tiller Telefon Fax

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 1/2010, 70.årgang

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 1/2010, 70.årgang Helg i bygda Menighetsblad for Melhus prestegjeld 1/2010, 70.årgang Helg i bygda - Nr 1/20010 Utgitt av menighetsrådene i Melhus prestegjeld Distribueres alle husstander i Melhus REDAKSJON: Åse Fjelldal,

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Randesund.no - i ny drakt

Randesund.no - i ny drakt 10 år 150 år Randesund.no - i ny drakt Trenøkkelen Jul er den kristne høytiden som uten tvil blir mest feiret i vårt samfunn. Kredittkortene går varme. Familier samles, og det er den perioden i året hvor

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD, FARSUND OG SPIND Nr. 1 2009 årgang 68 2. plass 2008 Julefestene disse flotte jentene var på kan det leses om på sidene 27, 28 og 30. Om deres synder er som purpur, skal

Detaljer

mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer!

mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer! mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer! mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 2 NORDRE LAND PRESTEGJELD Sokneprest: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret, tlf.

Detaljer

Julegaver sikret INNHOLD. Desember 2008 Nr. 4 - årg. 5

Julegaver sikret INNHOLD. Desember 2008 Nr. 4 - årg. 5 Desember 2008 Nr. 4 - årg. 5 Julegaver sikret INNHOLD Konfirmantleir på Sømliøya...... side 2 Dun kirke rockes... side 3 Namdalen tar kaka - sier biskop Tor Singsaas................ side 4 Ka sa vi før.....

Detaljer

En velsignet jul! - Jul i Pattaya. Kultur I. - Juleevangeliet. Kultur II. Kultur III. - Pålsetunet. - Førjulsstemning i kirkene

En velsignet jul! - Jul i Pattaya. Kultur I. - Juleevangeliet. Kultur II. Kultur III. - Pålsetunet. - Førjulsstemning i kirkene I DETTE N U M M E R ET R E DAKTØREN H AR O R DET FRA P R E K E S T O L E N - Jul i Pattaya En velsignet jul! - Førjulsstemning i kirkene - Juleevangeliet - Pålsetunet I dette bladet er det lagt inn en

Detaljer

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 4. Desember 2011. Foto: Helge R.

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 4. Desember 2011. Foto: Helge R. Foto: Helge R. Johnsen 45. årgang. Nr. 4. Desember 2011 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, P.boks 70 9615 Hammerfest Tlf.: 78

Detaljer

Nr. 1 Februar 2011 75. årgang. Nordsinni kirke. Foto: Kirsti Thomlevold

Nr. 1 Februar 2011 75. årgang. Nordsinni kirke. Foto: Kirsti Thomlevold Nr. 1 Februar 2011 75. årgang Nordsinni kirke Foto: Kirsti Thomlevold NORDRE LAND PRESTEGJELD Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka (2. etg. Etnedal Sparebank) Sokneprest i Nordre Land: Knut Ellefsrud

Detaljer

En meningsfylt adventstid og en velsignet julehøytid ønskes dere alle! Desember 2006 e. Kr. Nr. 5 - Årgang 75. Bispevisitas side 6

En meningsfylt adventstid og en velsignet julehøytid ønskes dere alle! Desember 2006 e. Kr. Nr. 5 - Årgang 75. Bispevisitas side 6 Desember 2006 e. Kr. Nr. 5 - Årgang 75 Bispevisitas side 6 Prest til hest side 3 Menighetsprofilen side 12 En meningsfylt adventstid og en velsignet julehøytid ønskes dere alle! Den norske kirke Modum

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke.

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke. Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 6-2010 MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 6 2010 årgang 69 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke Til kirken

Detaljer

Menighetsbladet. Nr. 5-2013. Vi ønsker alle våre lesere en velsignet adventstid, fredfull jul og et godt nytt år!

Menighetsbladet. Nr. 5-2013. Vi ønsker alle våre lesere en velsignet adventstid, fredfull jul og et godt nytt år! Nr. 5-2013 Menighetsbladet Vi ønsker alle våre lesere en velsignet adventstid, fredfull jul og et godt nytt år! Hilsen menighetene i Kilebygda, Melum, Skotfoss og Solum Fra innholdet Tenn lys - 02 Vintersang

Detaljer

www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul!

www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul! www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul! Snart er julen her og «skuldrene senkes» i de tusen hjem. Endelig fri fra stress og mas Det skal støvsuges

Detaljer

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 Årgang 70 November/desember 2010 Våler kommune God Jul! Biskopens juleandakt side 6 Eldredag i Våler side 9 Høsttakkefest side 20 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 VÅLER OG SVINNDAL MENIGHETER VÅLER KIRKEKONTOR

Detaljer

Dagfinns penn s.5. Donatas hjemmejul s.11. Biskopens juleandakt s.12. Julehilsen fra Lidvor og Steinar s.15. Nr. 4-2006 4. årgang

Dagfinns penn s.5. Donatas hjemmejul s.11. Biskopens juleandakt s.12. Julehilsen fra Lidvor og Steinar s.15. Nr. 4-2006 4. årgang Nr. 4-2006 4. årgang Menighetsblad for Foldereid, Gravvik, Kolvereid og Leka Dagfinns penn s.5 Donatas hjemmejul s.11 Biskopens juleandakt s.12 Julehilsen fra Lidvor og Steinar s.15 Kirkens ansatte Kontortider

Detaljer

MENIGHETSBLADET. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet

MENIGHETSBLADET. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet MENIGHETSBLADET Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Nr. 4 24. årgang november/desember 2010 Da de så stjernen... AV BISKOP HELGA HAUGLAND BYFUGLIEN KORET I SØNDRE ENNINGDAL

Detaljer

God jul. Nr 6-2010 - 60. årgang

God jul. Nr 6-2010 - 60. årgang Nr 6-2010 - 60. årgang God jul Du grønne, glitrende tre, goddag! Velkommen, du som vi ser så gjerne, med julelys og med norske flagg og høyt i toppen den blanke stjerne! Ja, den må skinne, for den skal

Detaljer

BØRSA BUVIK SKAUN. Aktive konfirmanter deltok på Fasteaksjonen 2008. les mer side 6. I dette nummer av bladet: Nr 2 April 2008 Årgang 56

BØRSA BUVIK SKAUN. Aktive konfirmanter deltok på Fasteaksjonen 2008. les mer side 6. I dette nummer av bladet: Nr 2 April 2008 Årgang 56 BØRSA BUVIK SKAUN Nr 2 April 2008 Årgang 56 I dette nummer av bladet: Aktive konfirmanter deltok på Fasteaksjonen 2008 les mer side 6 Min tro side 3 Grensetreff side 7 Eldres dag side 10 Visjon og planer

Detaljer

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 -. ÅRGANG LEDER TA VARE PÅ ARVEN En viktig begrunnelse for at NRK gjennomførte Salmeboka minutt for minutt var å ta vare på kulturarven. Og svært mange, både de som

Detaljer

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 44. årgang. Nr. 4. Desember 2010. Foto: Lars Anders Mathisen

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 44. årgang. Nr. 4. Desember 2010. Foto: Lars Anders Mathisen 44. årgang. Nr. 4. Desember 2010 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Foto: Lars Anders Mathisen Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, P.boks 70 9615 Hammerfest Tlf.:

Detaljer

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid nr. 2-2009 senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester side 14-15 Torsken menighet side

Detaljer

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke.

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 3 2013 Årgang 72 Vanse kirke Vestbygda kapell K2 nytt bygg midt i byen Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Verdens vakreste fortelling S elvsagt handler det om juleevangeliet, slik vi møter den i Lukasevangeliets andre kapittel. En fortelling som

Detaljer

a:men Les om årets fasteaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp Side 11 ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.1 2011

a:men Les om årets fasteaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp Side 11 ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.1 2011 a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.1 2011 Les om årets fasteaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp Side 11 innhold: Redaktøren har ordet Teologi a:men Redaktør: Sokneprest Øystein Skauge e-post: oystein.skauge@kirken-askoy.no

Detaljer

Menighetsbladet Nr. 5 2014 45. årgang for Sørum Blaker Frogner

Menighetsbladet Nr. 5 2014 45. årgang for Sørum Blaker Frogner Menighetsbladet Nr. 5 2014 45. årgang for Sørum Blaker Frogner God jul! Nyttårskonsert med Nadja og Ljuba SE SIDE 17 Ord til deg: Det som ble til i ham, var liv, og livet var menneskenes lys. Johannes

Detaljer

Menighetsblad for døvekirkene i Norge. Nr. 5 desember 2006 102. Årgang

Menighetsblad for døvekirkene i Norge. Nr. 5 desember 2006 102. Årgang ISSN: 0807-8963 DøvesBlad Døves Blad Menighetsblad for døvekirkene i Norge Nr. 5 desember 2006 102. Årgang I DETTE NR: Alterveggen i Tromsø Døvekirke og forskjellige glimt fra døvekirkelig arbeid Over:

Detaljer

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963 ISSN: 0807-8963 Døves Blad BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang Over: Gudstjeneste i Døvesenteret i Kristiansand i forbindelse med Bispevisitas i det Sørvestenfjelske

Detaljer

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 2 2015 God påske! Moro med karnevalsgudstjenester Side 3 Kristendommen er ganske drøy Side 8-9 Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 innhold: Redaktøren har ordet Side

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang VI ER FORSKJELLIGE Reidulf K. Ljøkjell F R A P R E S T E N S P E N N 2 Når jeg skriver dette er det midt i julestria og midt

Detaljer