EKSAMEN. Universitetet i Agder Fakultet for humaniora og pedagogikk. N0-132 Norsk l, emner med vekt på litteratur. 2. desember

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EKSAMEN. Universitetet i Agder Fakultet for humaniora og pedagogikk. N0-132 Norsk l, emner med vekt på litteratur. 2. desember 2010 0900-1500"

Transkript

1 Universitetet i Agder Fakultet for humaniora og pedagogikk EKSAMEN Bokmål Emnekode: Emnenavn: Dato: Varighet: N0-132 Norsk l, emner med vekt på litteratur 2. desember Antall sider inkl. forside: Tillatte hjelpemidler: Merknader: Målform: O~dliste l ordbok + utdelt kopi av norskplanen i Kunnskapsløftet Alle kandidater skal svare enten på oppgave I eller på oppgave Il Valgfri. (Den som leverer denne oppgaven på bokmål, må ha skrevet på nynorsk til skoleeksamen i språkdelen, og omvendt) Sensurfrist: 18 virkedager fra eksamensdagen....:...:.. :;._...:._~ ~ ~-.-~.:...~ ; '

2 -._... q _.. _ Du skal enten svare ~på oppgave I eller TI Bokmål Oppgave I Tekst: Alexander Kielland: "Ballsternning" 0f edlegg I ) Drøft i hvilken grad "Ballstemning" oppfyller sjangerkravene til en novelle. Gi deretter en analyse av teksten der du kommer inn på hvordan komposisjon, ulike språklige virkemidler og bruken av forteller bidrar til å få fram tematildæn. Oppgave 2 Tekst: Utdrag fra Handgranateple av Ingelin Røssland (Vedlegg Il).., -: Om og 90-tallets ungdomslitteratur sier pensumartikk:elen "Den nye ungdomsboka" følgende: Det didaktiske og klmi oppdragande er kame i bakgrunnen, samfunnskritildæn er dempa, og erstatta av ei klar dreiing mot individet. Dei unge er på leiting etter verdimessige haldepunkt, og bøker med etiske og religiøse problemstillingar har såleis blitt stadig meir aktuelle. [... ] Nokre forfattarar forlet og utviklingsromanen som sjanger til fordel for meir modernistiske skrivemåtm. Det inneber opnare og meir formeksperimenterande uttryld<sformer, ofte med ein upåliteleg eg-fmieljar eller utan eit sentralt fmiolkande eg. (Birkeland m.fl. 1997:344) Gi først et kmifattet handlingsriss av romanen. Drøft deretter tematildæn. Få blant annet fram hvordan kontrasten mellom ulike verdisyn kommer fram i forholdet mellom Anja og viktige bipersoner og gjennom ulike motiver i romanen. Vurder deretter i hvilken grad påstandene i utdraget over kan gjelde for denne romanen, slaevet i Gi til slutt noen didaktiske perspektiver på hvordan du kan bruke romanen til å drøfte verdispørsmål i en l O. ldasse. Vedlegg Il kan brukes som inspirasjon og eksempelmateriale når du analyserer teksten ~ ~ ~. ~ ' _: ~--,.-_.. -~;~{..!~ :_:~_--.. ~ , ,..--- _;~ ~ ,. :-- ~ ~~-- ~ --=~-:~-~~~~-- :_:.:: = -- -~ -~-= : ~~~---=~~:_~--~-~~~ -- ~~ ::: ~ - -~--:~ - ~~=~~~~- ----~~;_;~~~ -~ :--~-----: ; -~~ ~~,~_-_: ;_ ~-:~_ -:--=.;;~-~~;~~~~!-_~-:~ =- --~~~~~:- ~~:~~::: ~ _:_ = --:---=:---~ :: ::~: _'j_~_:\.'~ - -~/-: -: -~- -._ ~ =-,-~~- - -~-----::.:=::..:::...~--'----..: ' :~ :.e.::.:,.;.- -,::cc.: _,. _-_, _: : -=-:'. : ~ ::.:. ':'-:: :.:-~---.:-:.:: ;:....:.. - -~~.. '-"=-~~ -:...:..=.... -"" ~~~z- -::. - ~ --~ ~- "'... ~- ---~ ' ' ~

3 Alexander Kielland BALLSTEMNING Ad de glatte marmmirinn var hun steget opp uten uhell, uten anstrengelse, alene båret av sin store skjønnhet og sin gode natur. Hun hadde inntatt sin plass i de rikes og mektiges saler uten å ha betalt adgangen med sin ære og sitt gode rykte. Og dog var det ingen som kunne si hvorfra hun var kommet; men det ble hvisket om at det var dypt nedefra. Som et hittebarn i en utkant av Paris hadde hun hensultet sin barndom i et liv mellom last og annod som kun de har begrep om som kjenner det av erfaring. Vi andre, som har vår kunnskap fra bøker og beretninger, må ta fantasien til hjelp for å få en ide om den arvelige jammer i en stor by; - og enda er måskje de skrekkeligste bilder vi utmaler oss, bleke mot virkeligheten. Det var i gmnnen bare et tidsspørsmål når lasten skulle gripe henne - som et tannhjul griper den der kommer for nær en maskin-; for- efter å ha virvlet henne mndt i et kort liv av skjensel og fornedrelse - med en maskins ubønnhørlige nøyaktighet å legge henne av i en krok, hvor hun ukjent og ukjennelig kunne ende dette vrengebilde av et menneskeliv. Da ble hun, som det undetiiden hender, «oppdaget» av en rik og høytstående mann, idet hun som fjmienårs barn løp over en av de bedre gater. Hun var på veien til et mørkt bakværelse i Rue des quatre vents, hvor hun arbeidet hos en madame, hvis spesialitet var ballblomster. Det var ikke bare hennes overordentlige skjønnhet som fengslet den rike mann, men hennes bevegelser, hennes vesen og uttrykket i disse halvferdige trekk- alt synes ham å tyde på at her føties en kamp mellom en opprinnelig god karakter og en begynnende frekkhet. Og da han besatt den overflødige rikdoms uberegnelige luner, besluttet han å gjøre et forsøk på å redde det stakkars barn. Det var ildce vanskelig å sette seg i besittelse av henne, da hun ikke tilhørte noen, Hun fildc et navn og ble anbrakt i en av de beste kløsterskoler; og hennes velgjører hadde den glede å iaktta at de onde spirer døde hen og forsvant. Hun utviklet en elskverdig, litt indolent karakter, et feilfritt, rolig vesen og en sjelden skjønnhet.

4 Da hun derfor ble voksen, giftet han seg med henne. De levet et meget godt og fredsommelig ekteskap. Uaktet den store aldersforskjell hadde han en ubegrenset tillit til henne, og hun fortjente den. Ektefolk lever ild(e så nær innpå hinannen i Frankrike som hos oss; deres fordringsfullhet er derfor ikke så stor og deres skuffelser mindre. Hun var ikke lykkelig, men tilfreds. Hennes karakter egnet seg for takknemlighet. Rikdommen kjedet henne ikke; tvertimot- den gledet henne mang en gang på en nesten bamaktig måte. Men det ante ingen; for hennes vesen var alltid sikket1 og verdig. Man ante bare at det ikke stod riktig til med hennes opprinnelse; men da ingen svarte, holdt man opp å spørre: man har så meget annet å tenke på i Paris. Sin fm1id hadde hun glemt. Hun hadde glemt den på samme måte som vi har glemt rosene, silkebåndene og de gulnede brev fra vår ungdom, fordi vi aldri tenker på dem. De ligger nedlåst i en skuff som vi aldri åpner. Og dog - hender det en enkelt gang at vi kaster et blikk i denne hemmelige skuff, da ville vi straks merke om der manglet en eneste av disse roser eller det aller minste bånd. For vi husker det alt sammen på en prildc Minnene ligger der like friske - like søte og like bitre. Således hadde hun glemt sin fm1id: låst den ned og kastet nøldælen fra seg. Men om natten drømte hun undertiden skrekkelige ting. Hun følte atter hvorledes den gamle heks som hun hadde bodd hos, rusket henne i skulderen for å jage henne av sted i den kalde morgen til madamen med ballblomstene. Da for hun opp i sengen og stittet ut i mørket i den dødeligste angst. Men så følte hun på silketeppet og de bløte puter, hennes fingrer fulgte de rike forsiringer på hennes prektige seng; og idet små søvnige englebam langsomt trakk det tunge drømmeteppe til side, nød hun i fulle drag dette eiendommelige, usigelige velbefinnende vi føler når vi oppdager at en ond og heslig drøm bare var en drøm. Lenet tilbake i de bløte hynder kjøt1e hun til det store ball hos den russiske ambassadør. Jo nætmere man kom målet, desto langsommere gikk farten, inntil vognen nådde den faste kø hvor det bare gikk skritt for skritt. På den store plass foran hotellet, som var rikt opplyst av fakler og gassflammer, hadde det samlet seg en stor mengde mennesker. Ikke bare spaserende som var blitt stående, men hovedsakelig arbeidere, lediggjengere, fattige fruentimmer og tvilsomme, ----

5 d~mer, stod tett sammenpakket på begge sider av vogmekken. Lystige bemerkninger og ufine vittigheter i det simpleste parisersprog haglet ned over de fme folk. Hun hørte ord som hun ikke hadde høt1 på mange år, og hun rødmet ved tanken om at hun kanskje var den eneste i hele den lange vogmekke som forstod disse gemene uttrykk fra Paris' berme. Hun begynte å se på ansiktene mndt omkring seg, hun syntes hun kjente dem alle. Hun visste hva de tenkte, hva der foregikk i alle disse tett sammenpakkede hoder, og litt efter litt strømmet en hær av erindringer inn på henne. Hun verget seg så godt hun kunne; men hun kjente seg ikke selv igjen denne aften. Altså hadde hun ild<:e tapt nøkkelen til den hemmelige skuff; motstrebende trakk hun den ut, og minnene overveldet henne. Hun mintes hvor ofte hun selv - halvt barn - med grådige øyne hadde slukt de fine damer som kjørte pyntet til baller eller teatre; hvor ofte hun hadde grått i bitter misunnelse over de blomster hun møysommelig satte sammen for å smykke andre. Her så hun de samme grådige øyne, den samme uslukkelige, hatefulle misunnelse. Og de mørke, alvorlige menn som med et halvt foraktelig, halvt truende blikk mønstret ekvipasjene - hun kjente dem alle. Hadde hun ild<:e selv som liten pike ligget i en krok og med oppspilte øyne lyttet til deres taler om livets urettferdighet, om de rikes tyranni, om arbeidernes rett, den han bare behøvde å utstreld<:e hånden for å ta. Hun visste at de hatet alt - like fra de velnæt1e hester og de høytidelige kusker til de blanke, skinnende km eter; men mest dem som satt inni - disse umettelige vampyrer og disse damer, hvis smykker og pynt kostet mere gull enn et helt livs arbeide innbrakte en av dem: Og idet hun betraktet vognrekken som langsomt beveget seg gjennom mengden, duld<:et en annen erindring opp, et halvglemt bilde fra hennes skoleliv i klostret. Hun kom med ett til å tenke på fortellingen om Farao, som med sine stridsvogner ville følge jødene gjennom Det røde hav. Hun så bølgene, som hun alltid hadde forestillet seg røde som blod, stå som en mur på begge sider av egypterne

6 Da lød Mose røst. han utstrakte sin hånd over vannene, og Det røde havs bølger slo satmnen og oppslukte Farao og alle hans vogner. Hun visste at den mur som stod på hver side av henne, var villere og rovgjerrigere enn havets bølger; hun visste at det bare utfordredes en røst, en Moses, for å sette dette menneskehav i bevegelse så at det knusende veltet seg frem, overskyllende hele rikdommens og maktens glans med sin blodrøde bølge. Hennes hjerte banket, hun ttyld<:et seg skjelvende inn i hjørnet av vognen. Men det var ildæ av angst, det var for at de der ute ikke skulle se henne; for hun skammet seg for dem. For første gang i hennes liv stod hennes lyld<:e for henne som en urettferdighet. som noe hun skammet seg ved. Var dette hennes plass i den bløte, elegante ekvipasje, blant disse tyranner og blodsugere? Hørte hun ildæ snarere til der ute i den bølgende masse blant hatets barn? Halvglemte tanker og følelser reiste sitt hode som rovdyr der lenge har vætt bundet. Hun følte seg fremmed og hjemløs i sitt glimrende liv, og med en art demonisk lengsel mintes hun de skreldcelige steder hvorfra hun var kommet. Hun grep i sitt kostbare kniplingssjal; det kom over henne en vill trang til å ødelegge, til å rive noe i stykker, - da dreiet vognen inn under hotellets portal. Tjeneren rev døren opp, og med sitt velvillige smil, sin rolige aristokratiske anstand steg hun langsomt ned av trinnet. En ung attacheaktig skapning styttet til og var lyld<:elig da hun tok hans atm, enda mere henrykt da han trodde å bemerke en usedvanlig glans i hennes blildc, men i syvende hitmnel da han følte hennes ann skjelve. Fult av stolthet og håp førte han henne med utsøkt sirlighet opp de glatte matmottrinn. - Si meg engang - skjønne fme! hva er det for en vennlig fe som ga Dem denne vidunderlige vuggegave, at det ved Dem og ved alt hva der vedrører Dem, skulle være noe aparte. Om det så ildce er annet enn en blomst i Deres hår, så har den en egen charme som om den var vætet av den friske morgendugg. Og når De danser, er det som om gulvet bølger og føyer seg efter Deres trinn.»

7 Greven var selv ganske forbauset over denne lange og vellykkede kompliment; for han hadde ellers ild<e lett for å uttrykke seg i sammenheng. Han ventet også at den smuk:k:e frue ville ytre sin påskjønnelse. Men han ble skuffet. Hun lenet seg ut over balkongen, hvor de nød aftenkjøligheten efter dansen, idet hun stinet ut over mengden og de ennu ankommende vogner. Hun syntes slett ild(e å ha oppfattet grevens bravur, derimot hørte han henne hviske det uforklarlige ord: Farao. Han ville just til å beklage seg, da hun vendte seg om, og idet hun gjorde et skritt mot salen, stanset hun midt foran ham og så på ham med et par store, forunderlige øyne, som greven aldri før hadde sett. «Jeg tror neppe det var noen vennlig fe - knapt nok noen vugge til stede ved min fødsel - hr. greve! Men i hva De sier om mine blomster og min dans, har Deres skarpsindighet gjort en stor oppdagelse. Jeg skal fmielle Dem hemmeligheten ved den friske morgendugg som væter blomstene. Det er tårer - hr. greve! som misunnelse og skjensel, skuffelse og anger har grått over dem. Og når det synes Dem at gulvet bølger mens vi danser, da er det fordi det sitrer under millioners hat.» Hun hadde talt med sin sedvanlige ro, og efter en vennlig hilsen forsvant hun i salen. - Greven stod igjen ganske betuttet. Han kastet et blikk tit over folkemassen. Det var et syn han ofte hadde sett; han hadde sagt mange dårlige og mindre gode vittigheter om dette mangehodede uhyre. Men først i aften falt det ham inn at dette uhyre i grunnen var den uhyggeligste omgivelse man kunne tenke seg for et pale. Fretmnede og generende tanker svinet om i hr. grevens hjerne, hvor de hadde god plass. Han var ganske kommet tit av konseptene, og det varte en hel polka innen han gjenvant sin stemning. --- ~

8 Ul:dro..j fra- /V'_ 9 e0vi {Z0!swYlJ H Gt V! ~ {C{ VlPJe r le.. c~ -o o b) -Eg har berre nett begynt. -Ja, ja. God natt, då. -God natt. VtcUess 1I 2 -Kjem du åleine? Farmor reiser seg frå sofaen, mens ho ryddar saman handarbeidet. Ho held på å perla ein bringeduk til hardangerbunaden. -Eg fekk sitta på med Arild og dei. -Foreldra dine, då? -Dansen er jo ikkje slutt. -Det er vel mor di, det, som ikkje vil gå heim i kristelig tid. -Nesten ingen hadde gått. Har Daniel vore grei? -Hansøvno. Eg følgjer farmor ut i gangen. Ho trør inn i treskorne, kastar ei gammalrosa trøye over seg og går ut i natta. Huset hennar ligg berre nokre hundre meter borte. -Kjem du på besøk i morgon? - Eg veit ikkje, skal selja frukt. - Du må komma bortom til gamle farmor ein dag, eg er spent på korleis det går med bunadsbeltet du perlar Eg berre dansa, noko må eg då gjera på. Du blir jo berre fullare og fullare. Det smell i badedøra. Eg høyrer pappa si stemme brumla til svar, men klarar ikkje å oppfatta orda. Pappa forsvinn inn på soverommet med høge lydar. Eg kan høyra at han riv dyna. til side. Mammalydane på badet er også sinte. Og når ho går ut frå badet, slår ho til og med av lyset på ein bråkete måte. Så går ho inn på soverom-,. met. Kroppen min er spent der eg lyttar etter ly dane. -Du kan i det minste pussa tennene. Lyd av dyne som blir riven til side. Harde hælar mot golvet. Det bankar forsiktig på døra, og Daniel stikk eit bustete hovud inn.. - Dei kranglar, Anja.. -Nei, vennen, det gjer dei ikkje.. -Kan eg få sova hos deg? Eg løftar dyna, og Daniel hoppar opp i senga. -Foreldra til Torstein er skilte. - Bysj, Daniel, prøv å sove. Eg stryk bror min over håret, mens eg heile. tida lyttar etter lydar frå soverommet.til mamma: og 13

9 pappa. Daniel pustar roleg, eg kjenner at han er varm og fuktig i nakken. Det går i ytterdøra. Forsiktig, for ikkje å vekka Daniel, går eg bort til glaset for å sjå. Mamma spring ned mellom epletrea, ho har berre nattkjole og støv lar på. Kjem det regn? Eg myser innover fjorden. Ja, det ser ut til at regnet kjem sigande utover, men kvifor spring mamma ned mellom epletrea? Det er jo morellane me må redda. Eg skal til å hiva meg rundt for å få på meg klede, men noko får meg til å bli ståande og glo ved glaset. Bogdan, den polske gardsarbeidaren, kjem -springande ned trappa frå garasjeloftet. Han har på seg ein liten nylonshorts, og mens han spring, knepper han skjorta med eine handa. Også han forsvinn mellom radene av epletre. Eg kan sjå at regnet kjem nærmare. Heile huset er stille, bort-. sett frå pappa si svake snorking som siv ut under døra. Han er ikkje vaken. Veit han ikkje at regnet kjem? Morellane, regnet vil få det skjøre skalet til å sprekka. Eg går bort for å banka på, men så snur eg og går tilbake til rommet igjen. Lukkar døra etter meg, og sett meg på senga. Ser ned på hårtusten som stikk opp frå dyna. Stakkars vesle Daniel. Frå djupt inne i fjorden høyrer eg ei svak torebrumming. Pappa vil vakna av seg sjølv. Det blinkar, eg reiser meg halvt opp frå senga og ser 14 ut vindauget. Igjen blinkar det, eg ser Bogdan som drar mamma med seg. Blits n:ummer tre:,. -Plast! Pappa har vakna. Bogdan og mamma slepper taket i kvarandre og spring kvar sin veg. Eg legg meg under dyna og knip auga hardt igjen. -Plast! Anja, du må vakna. Han ristar i meg. Pusten hans luktar av røyk og alkohol. - Eg kjem, ikkje vekk Daniel. Han fekk ikkje sova. Pappa er alt på veg ut døra. Eg reiser meg forsiktig, breier dyna godt over Daniel. Han er som eit lite dyr som ligg i eit bol. Så tar eg med meg arbeidskleda frå skapet og går ut i gangen for å kle på meg. Det er ikkje så fryktelig komplisert å. dra presenningane over trea, pappa kunne sikkert ha klart det åleine eller saman med ein av polakkane. Men han har det liksom for seg, dette, at alle skal ut og redda avlinga. Til og med farmor er på beina, ho har det i blodet enno. Ansvaret for avlinga. Eg likar det, fellesskapetkring handlinga. Farmor som sjefar, pappa som med innbiten mine drar i taukonstruksjonane for å dra plasttelta over trea, manuna som ler av pappa sitt alvor. Mamma som... Eg leitar etter latteren med øyra. Han er ingen stad ~ i 15

10 natt, men eg finn mamma med blikket. Ho står og strevar med ein knute på eit tau. Rørslene hennar er kantete og brå, og eg tenker at ho ikkje får opp knuten på den måten. Til det trengst det smidige fingrar og tålmod. Bogdan har sett det same. Mildt tar han tauet frå henne og løyser knuten. Mamma går utan å sjå på han, ho går opp til pappa for å hjelpa han med å dra ein av presenningane over ei rad med tre. Endå pappa er sterk og klarar det fint ål eine. Lyden av gråt får oss til å snu oss i same retning. Daniel kjem springande ned mellom trea. - Kvifor gjekk de frå meg? Eg veit ikkje om nokon som kan bli så ulykkelig som Daniel. Han er så liten for alderen, så tynn og skjør. Eg slepper det eg har i hendene, og går for å løfta han opp. - Me gjekk ikkje langt, vennen. -Men de gjekk ifrå meg! Daniel vrir seg ut av armane mine og vil vera stor gut, samtidig som auga hans er fulle av tårer. -De gjekk ifrå meg. -Kom no, Daniel, me går heim. Mamma kjem gåande. Ho skal til å tørka over ansiktet til Daniel med ermet, men han virrar med hovudet, tør kar seg i sitt eige erme og snufsar høgt. -Kom no, småen. -Eg er ikkje liten. 16 Daniel og mamma går hand i hand opp mellom trea. Stega deira blir overdøyvde av trom.minga mot presenningen. -De har skjemt ut den gutungen, seier farmor og snyter seg i ein brodert lommeduk. Ho ser fort på snørret før ho pakkar kluten saman og dyttar han inn i ermet på trøya. -No går eg heim, de klarar vel resten sjølve. Farmor plasserer eine armen på ryggen som ein skøyteløpar og legg vekta framover for å letta turen i den bratte bakken. Haugen med pålegg på bordet, og løyve til å ta så mange sortar me vil på ei brødskive, brukar å vera høgdepunktet med morellberginga. No klarar eg ikkje å konsentrera meg om brødskiva med leverpostei, skinke, sylteagurk og majones. Eg vaktar mamma og pappa med blikket. Pappa er som vanleg, og han lagar seg ei brunost- og bringebærsyltetøyskive. Mamma går og travar mellom kjøkenbenken og bordet med tomme hender. -Kva er det med deg, kjerring? spør pappa og klapsar henne på baken. Lyden av dasken mot mamma sin bak, får meg til å stivne. Eg held pusten. Men så sprekk ansiktet til mamma. Det sprekk i alle dei vanlige smilerynkene, og ho ler. Daniel er den første som blir smitta, og så pappa etter at mamma. har kyst han på 17

11 ~ månen. Eg ler ikkje før pappa har dratt mamma ned på fanget sitt. -Kjerring, fniser Daniel og dultar borti meg. Auga hans skin. Dei er så brune, like mørke som sjokoladepålegget han har klistra utover eine kinnet. Eg strekker fram eine handa og gnir sjokoladepålegget bort Det er ein varm dag, og eg strekker beina fram, sånn at eg skal få mest mulig sol på dei. På bordet er det berre to morellkorger igjen, men det har inga hast å komma seg heim. Eg har tatt med handar-, 1. l beid, eit bunadsbelte eg hjelper farmor med å få ferdig. Det er eit fint arbeid å halda på med, og tida blir på ein måte borte av seg sjølv mens eg syr perlene på beltet; ei for ei. Beltet har to motiv som går igjen heile vegen rundt, eit rosemønster og eit kors. Farmor er med på å driva Husflidsstova, og ein kunde ville ha eit belte som stod til ein bringeduk frå slutten av attenhundretalet. Det er alltid ekstra moro med sånne oppdrag, for då må me tenka ut og teikna eit heilt nytt mønster. Rosemønsteret tok me frå hovudmotivet på bringeduken, berre minska og forenkla litt, men motivet med korset var det eg som fann på. I grunnen var det ein ganske opp- ' lagt ting å legga inn i mønsteret, sidan same korset er å finna i svært mange bunadsbelte, berre med litt ulike variasjonar. Mest sannsynlig såg det originale beltet omtrent slik ut, viss det fanst eit origi- 19 l l

12 . nalt belte, då. Før i tida var ikkje folk så nøye på at beltet og bringeduken skulle vera like. Det er i seinare tid folk har begynt å oppføra seg som bunadspoliti. Farmor er ei av dei som er imot dette. Bunaden er inga uniform, brukar ho å seia. Det er alltid dei med minst kunnskap som er mest konservative og strenge. Farmor veit utrulig mykje, og derfor er det så gøy å vera hos henne. Eg gler meg til å visa henne arbeidet eg har gjort på beltet. Eg er snart ferdig med dei to første motiva, sånn at ho kan sjå for seg det ferdige beltet. Ein bil sakkar farten, og familien inne i bilen sitt med lang hals og ser på dei to korgene på bordet. Så gassar dei opp igjen. Kanskje fordi dei hadde tenkt seg fleire korger, eller heller ville ha morellar av den mørkeraude typen. Dei fleste vil helst ha dei mørke. Den neste bilen som sakkar farten, stopp ar heilt opp. Det er ein bubil frå Tyskland. Dama spør om ho kan betala med euro, eg svarar at det ikkje går, men viss dei vil betala med norske kroner skal dei få korgene til halv pris. Halv pris er den magiske formelen. Dei smakar på bæra, som er «wunderschon», og seier at «Norwegen ist so sdlon». Det er ikkje måte på. Eg berre smiler, nikkar og stikk inn eit og anna engelsk eller tysk ord. Då dei ende Hg klatrar inn i bilen, kjenner eg at eg er litt sliten. Eg sett meg tilbake i campingstolen, lener hovudet 20 bakover og pustar djupt ut. Det pip inn ei tekstmelding på mobilen: «ER DU SNART FERDIG? MIDDAG OM EIN HALV TIME.» Mamma har ikkje lært seg å bruka små bokstavar når ho skriv tekstmeldingar. Derfor verkar det alltid som om ho rop ar. Eg svarar at eg nett er ferdig, og spør om ho kan komma og henta meg. Så pakkar eg saman. Sett lokket på plastboksen med pengar, samlar saman kassane og slår saman campingbordet og stolen. Mamma kjem køyrande i varevogna, så det er berre å lempa tinga inn bak i bilen. -Vil du køyra? -Men det er ingen L på bilen. -Trur du det er kontroll på ein søndag? - Eg trur ingenting, men det er ikkje lov. -lkkje ver så prippen, vennen. Det går bra. -Ja vel. Eg sett meg inn bak rattet. Regulerer setet og speglane. Mamma himlar med auga. - Me skal inn til Odda og sjå på hybelen din i dag, kanskje du skal køyra då også. -Men då må me, i alle fall... - Ja, eg skalla ga ein L og lima han fast bak i vindauget. Køyr no. Det er moro å køyra bil. Traktor har eg køyrt lenge, så då er det å køyra bil nesten eriklare. Stor bil er kjekkast. 21

13 l l. -Du er blitt veldig flink å køyra bil. Sertifikatet kjem til å bli billig for deg. -Arild skal få sertifikatet av foreldra viss han ikkje begynner å røyka eller drikka før han er 18 år. -Jaha. Det blir stille. Mamma har tydeligvis ikkje tatt hintet. -Kan eg også få det? Mamma snur seg mot meg og ser på meg. -Kva? -Kan eg og få sertifikatet viss eg ikkje drikk eller røyker. -Det kjem du ikkje til å gjera likevel. -Korleis veit du det? Eg kan ha vore full mange gonger, for alt du veit. - Du er berre saman med Arild heile tida, og de er like prektige, begge to. Eg gidd ikkje svara, for mamma har rett. Men det er ikkje sant at me er like prektige, begge to. Arild er prektig for oss begge. Eg kjem til å tenka på jenta som kasta opp over meg. - Men du skal få sertifikatet. Eg og pappa har alt prata om det. Inni bygda køyrer me forbi Lena og Mette. Mamma kommenterer at dei er svært brune. - - Dei har vore i Syden. -Kor i Syden? - Eg veit ikkje. Er ikkje Syden det same overalt?.-har ikkje du lyst til å reisa dit? -Kva skal eg i Syden? -Sola deg, flørta med gutane. -Slutt. -Kva om eg og du bestiller billett og drar i morgon? Eg har enno litt igjen av ferien. -Slutt å tulla! Eplehaustinga begynner snart. - Me har polakkar. - Det ville vera uansvarlig. - Kvifor kan du ikkje vera litt meir spontan, vennen? Til Syden med mamma, det er heilt uaktuelt. Ho som ler og fjollar og får nye bestevenninner på flyet nedover. Mamma som prøver å spleisa meg med jamaldrande jenter. Eg hugsar siste gongen ho prøvde. Me var på familieferie til Sommarland. Eg passa på Daniel i barnebasseng- et og hadde det heilt fint til mamma ville at eg skulle prøva dei store skliene, saman med dei andre på min alder. Sjølv om eg protesterte og sa at dei store skliene ikkje var moro når eg var åleine. Argumentet om at eg var åleine, fekk mamma til å dra meg med bort til to jenter som stod ved foten av eine sklia og kviskra til kvarandre. På veg bort til jentene silte sveitten frå armholene mine. Eg kjente meg som ein liten stinkande bæsj

14 ::1 «Me reiser åleine, så kanskje Anja kan få vera med dykk i skliene? Det er så trasig å skli åleme.» Eg stirte beint ned på tærne mine som var heilt kvite og blodlause, rett og slett fordi alt bloqet hadde samla seg i hovudet, som nett då kjentest ut som om det skulle eksplodera. «Kan ho vel,» sa den eine av jentene, som var frå Austlandet ein stad og verka veldig positiv. Dei to jentene trudde visst at eg var tilbakeståande på ein eller annan måte, og eg spelte døv og stum ein heil time. Aldri om eg reiser på ferie med mamma til Syden. Eg tråkkar til på bremsa så mamma blir kasta framover i bilbeltet. -Au. -Unnskyld. Skal eg rygga bilen på plass? -Sikker på at du greier det? - Eg kan rygga traktor med tilhengar, dette er ingenting., Mamma sukkar og hoppar ut av bilen. No har eg såra henne, men ho.sårar meg også. Det verste er at ho ikkje ser det, trur eg. Ho skal berre hjelpa meg, og så blir alt. verre. Eg sett bilen i revers og ryggar meg inn i den delen av reiskapshuset som me brukar til garasje. Mobiltelefonen til mamma ligg på dashbordet, eg tar han og puttar han i lomma. Så hoppar eg ut av bilen. Bogdan kjem ned frå loftet, han held på å skriva ei tekstmelding. -Har du fått telefon? 24 Han ser opp. -Ja, eg så lenge i Noreg. Bogdan stoppar midt i setninga for å skriva ferdig tekstmeldinga, og senda henne. Så forklararhan at det er enklare å ha kontakt med famili.:.' en heime i Polen med mobiltelefon. - Eg kan senda tekstmelding til min bror, og han veit alt er bra. Det pip i ein telefon. -Hei, det var visst meg. Eg tar opp telefonen, men det er ingenmel~ dingar på han. -Sikkert mamma sin. Det var mamma sin telefon, konvolutten på displayet blinkar og viser at det ikkje er plass til fleire meldingar på telefonen. -Eg kan ta resten av tinga ut av bilen. -Sikker? Bogdan nikkar og smiler. Eg tar med meg boksen med pengane og går. Arild ventar p~ tunet. Han tullar med Daniel, som ler høgt. Eg kjem på at eg skulle ha sendt han ei tekstmelding om den båtturen. - Huff, eg gløymte å senda melding. Me skal sjå på hybel i ettermiddag, så eg kan ikkje bli med på fiske. -Skal du ha hybel? -Ja, mamma har ei venninne som bur like ved 25

15 l~ li skulen, ho har ein hybel som ho leiger ut. Mamma synest at eg skal sleppa å pendla kvar dag. -Heldiggris! Eg får ikkje bu på hybel. Arild sukkar og boksar til sykkelhjelmen som heng og dinglar på styret. Arild får ikkje lov til å ha moped heller, og eg veit han hatar at han framleis må ha trøsykkel. - Eg veit ikkje om det blir så stas å /bu på hybel. Alle andre skal dagpendla, og eg kjenner :ingen inne i byen.. - Klart det blir kult å bu på hybel. Kan eg bli med inn og sjå på hybelen? -Ja, viss du vil, men me skal eta først...., Eg kan venta. -Ute, eller vil du bli med inn? -Ute. Har du ei avis eller noko? - Eg skal sjå om eg finn HF. Arild går av sykkelen og parkerer han ved veggen på reiskapshuset. Daniel klyp meg i armen, og kviskrar ertande at Arild er kjærasten min. Eg daskar Daniel lett i hovudet. Bror min ler, og spring mot huset. - A pluss A er sant! Anja er kjempeheldig som skal bu på hybel. Arild sitt framoverbøygd i baksetet og pratar med mamma. Eg er glad dei to har så lett for å la praten gå, så slepp eg å delta. Sjølv sitt eg og ser ut vindauget.. Følgjer med på. fruktbuene langs vegen. Alle har stort sett. den same frukta, men prisen blir fem kroner høgare dei siste kilometrane før byen. Der fjorden snører seg saman og blir borte mellom høge fjell, ligg byen med det nedlagde smelteverket. Bygningane står der framleis og okkuperer begge sider av elva. Ein gong ei av dei beste lakseelvane i landet. No er elva like død som smelteverket. Snart døyr vel heile byen. Det står det i alle fall i avisa. Eg sukkar så høgt at mamma snur seg og ser på meg. -No erme snart framme, vennen. Helena bur like ved skulen. Det blir så praktisk, skal du sjå. -Sikkert. Hybelen er to rom over garasjen. Ikkje ulikt den hybelen me har heime over reiskapshuset. Det er god plass, og veldig billig. Helena synest 27

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Ein farleg klatretur. Tilrettelegging for norsk utgåve: Mette Eid Løvås Norsk omsetjing: Ivar Kimo

Ein farleg klatretur. Tilrettelegging for norsk utgåve: Mette Eid Løvås Norsk omsetjing: Ivar Kimo Ein farleg klatretur Døveskolernes Materialelaboratorium, 1994 2. udgave 1. oplag Forfatter: H. P. Rismark Illustrationer: Henrik Taarnby Thomsen Tilrettelægging, layout, dtp, repro og tryk: Døveskolernes

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Jeg kan spørre mer etter skolen, tenker Line.

Jeg kan spørre mer etter skolen, tenker Line. Sprekke-hemmelighet Line leker med Emma og Eva i friminuttet. De har det morsomt helt til Emma hvisker noe til Eva. Er det sant?! roper Eva. Emma nikker. Helt sant. Ikke si det til noen. Æresord, lover

Detaljer

OK, seier Hilde og låser.

OK, seier Hilde og låser. 4 Tor Arne, Mie og Markus skal i symjehallen medan Hilde og eg er på kunstutstillinga. Hilde stressar med å sjå etter at dei har fått alt med seg. Eg står og ventar. Eg merkar eg er utolmodig, eg kan ikkje

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn Dans meg Lat meg sjå deg utan andlet, lat meg gå med deg i skogen utan klede. Vis meg dit du aldri før har vore, sei meg det du aldri før har tenkt. Våg meg utan sko og utan pust. Dans meg dit du vil Hudsong

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2 Nynorsk Opp-ned musene av Roald ahl et var ein gong ein gamal mann på 87 år som heitte Laban. I heile sitt liv hadde han vore ein stille og roleg person.

Detaljer

SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND

SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND DEL 1 1 Så lenge ingen såg meg, fekk eg vera i fred. Mamma likte ikkje at eg forstyrra når ho hadde besøk. Ho hysja og bad meg stikka av. Av og til kom det folk eg

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Vibeke Tandberg. Tempelhof. Roman FORLAGET OKTOBER 2014

Vibeke Tandberg. Tempelhof. Roman FORLAGET OKTOBER 2014 Vibeke Tandberg Tempelhof Roman FORLAGET OKTOBER 2014 Jeg ligger på ryggen i gresset. Det er sol. Jeg ligger under et tre. Jeg kjenner gresset mot armene og kinnene og jeg kjenner enkelte gresstrå mot

Detaljer

Til... Frå... God Jul, Kald Kaffi Sauen!

Til... Frå... God Jul, Kald Kaffi Sauen! Til... Frå... God Jul, Kald Kaffi Sauen! Eit lite julekorthefte! Eg gleder meg til jul. Kanskje er eg ikkje aleine om det. Famile, julefilmar, julebrus, kakemenn og ikkje minst julehefte. Eg har i ei årrekkje

Detaljer

I N N H O L D. Forord

I N N H O L D. Forord BOKVENNEN 2012 I N N H O L D Forord Annlaug Selstø «Aläng» Ero Karlsen «Slutten på nysgjerrighet» Kjersti Kollbotn «Rom null-trettiåtte: Trøyst» Kristian Bjørkelo «Spegelen» Siri Katinka Valdez «Alle er

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Carl Frode Tiller Innsirkling 3. Roman

Carl Frode Tiller Innsirkling 3. Roman Carl Frode Tiller Innsirkling 3 Roman OM FORFATTEREN: Carl Frode Tiller (f. 1970) er ein av dei fremste forfattarane i norsk samtidslitteratur. For dei fire romanane Skråninga (2001), Bipersonar (2003),

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Med litt redigering av dette utdraget, kan man gjennomføre en utrolig morsom arbeidsscene.

Med litt redigering av dette utdraget, kan man gjennomføre en utrolig morsom arbeidsscene. AMATØRENE Av: Pål Sletaune (IVER) Med litt redigering av dette utdraget, kan man gjennomføre en utrolig morsom arbeidsscene. EXT. GATE UTENFOR/INT. GATEKJØKKEN ETTERMIDDAG En litt forhutlet skikkelse kommer

Detaljer

Liv Mossige. Tyskland

Liv Mossige. Tyskland Liv Mossige Tyskland Ha langmodighet, o Herre, Med oss arme syndens børn! Gi oss tid og far med tål Før du tender vredens bål, Og når hele verden brenner, Rekk imot oss begge hender! (Salme 647, Landstad,

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Paula Hawkins Ut i vannet Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Til alle brysomme Jeg var svært ung da jeg ble sprettet Enkelte ting bør man gi slipp på andre ikke Det er delte meninger om hvilke The Numbers

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

Den som er bak speilet. Knut Ørke

Den som er bak speilet. Knut Ørke Den som er bak speilet av Knut Ørke 1 INT. FESTHUS NETT Folk danser rundt i et rom fullt av lys og mumlende musikk. Alt er uklart og beveger seg sakte. Ut fra ingenting høres et SKRIK fra ei jente. TITTEL:

Detaljer

Fortelling 6 VI GREIER DET SAMMEN

Fortelling 6 VI GREIER DET SAMMEN Fortelling 6 VI GREIER DET SAMMEN I nærheten av Tig og Leelas hjem lå det et gammelt hus med en stor hage. Det bodde ingen i huset, og noen av vinduene var knust. Hagen var gjemt bak en høy steinmur, men

Detaljer

Benedicte Meyer Kroneberg. Hvis noen ser meg nå

Benedicte Meyer Kroneberg. Hvis noen ser meg nå Benedicte Meyer Kroneberg Hvis noen ser meg nå I Etter treningen står de og grer håret og speiler seg i hvert sitt speil, grer med høyre hånd begge to, i takt som de pleier. Det er en lek. Hvis noen kommer

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Inghill + Carla = sant

Inghill + Carla = sant Ingeborg Arvola Inghill + Carla = sant Carla, min Carla Bok 3 Til Carla Prolog Jeg drømmer at jeg er voksen. I drømmen vet jeg at jeg drømmer. Jeg er meg selv, og samtidig ikke. Er jeg voksen? tenker jeg

Detaljer

Birger og bestefar på bytur til Stavanger

Birger og bestefar på bytur til Stavanger Birger og bestefar på bytur til Stavanger Denne dagen var heilt spesiell, for i dag skulle Birger få lov å bli med bestefar frå Hjelmeland der dei bur, til Stavanger, for å selja plommer på torget. Kvelden

Detaljer

Krister ser på dette uten å røre seg. Lyden rundt ham blir uklar og dempet.

Krister ser på dette uten å røre seg. Lyden rundt ham blir uklar og dempet. Kråka av Knut Ørke EXT. SKOLEGÅRD. DAG Det er friminutt og flere elever står ute i skolegården i grupper. Bak dem, alene, ser vi (15), en rolig gutt i svarte klær. Han sitter på en benk ved enden av skolebygget

Detaljer

LiMBO (28.11.2015) Iver Jensen og Hanna Suni Johansen. (+47) 900 46 367 iver.gunvald@gmail.com www.iverjensen.com

LiMBO (28.11.2015) Iver Jensen og Hanna Suni Johansen. (+47) 900 46 367 iver.gunvald@gmail.com www.iverjensen.com LiMBO (28.11.2015) Av Iver Jensen og Hanna Suni Johansen (+47) 900 46 367 iver.gunvald@gmail.com www.iverjensen.com 1. INT. PASIENTROM, PSYKIATRISK SYKEHUS KVELD (23) står og ser ut av vinduet. I vinduet

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Brannsår, rus eller friheit?

Brannsår, rus eller friheit? Brannsår, rus eller friheit? Eg la hendene bak ryggen og kneip meg sjølv i armen. Eg hadde førebudd meg på dette. Førebudd meg for den vonde heksa. Ho sat der, i sofaen, rusa. Alt var gitt opp, og no var

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Mina kjenner eit lite sug i magen nesten før ho opnar augo. Ho har gledd seg så lenge til denne dagen!

Mina kjenner eit lite sug i magen nesten før ho opnar augo. Ho har gledd seg så lenge til denne dagen! Mina kjenner eit lite sug i magen nesten før ho opnar augo. Ho har gledd seg så lenge til denne dagen! 17. mai er annleis enn alle andre dagar. Ein stor bursdag der alle er inviterte, tenkjer Mina, medan

Detaljer

Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde

Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde Maria Parr Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde Illustrert av Bo Gaustad Det Norske Samlaget Oslo 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av eboknorden 2013 ISBN 978-82-521-8583-6

Detaljer

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren 1 Mystiske meldinger Arve fisker mobilen opp av lomma. Han har fått en melding. Men han kjenner ikke igjen nummeret som sms-en har kommet fra. «Pussig,» mumler han og åpner meldingen. «Hva er dette for

Detaljer

Lynne og Anja. Oddvar Godø Elgvin. Telefon: 99637736/37035023 Email: oddvar@elgvin.org

Lynne og Anja. Oddvar Godø Elgvin. Telefon: 99637736/37035023 Email: oddvar@elgvin.org Lynne og Anja Av Oddvar Godø Elgvin Telefon: 99637736/37035023 Email: oddvar@elgvin.org FADE IN EXT, KIRKEGÅRD, MOREN TIL SIN BEGRAVELSE (21), med blondt hår, lite sminke, rundt ansikt og sliten - er tilskuer

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

det skulle vere sol, vi skulle reise til Łódź

det skulle vere sol, vi skulle reise til Łódź marit kaldhol det skulle vere sol, vi skulle reise til Łódź roman Oslo 2014 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2014 ISBN 978-82-521-8437-2 Om boka

Detaljer

Åsa Larsson & Ingela Korsell

Åsa Larsson & Ingela Korsell Åsa Larsson & Ingela Korsell 4 Trollharen Illustrert av Henrik Jonsson Oversatt av Jørn Roeim MNO Gyldendal KAPITTEL 1 Urolige drømmer Alarmen til Viggo piper klokka to om natten. Han blir lys våken med

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Kom skal vi klippe sauen

Kom skal vi klippe sauen Kom skal vi klippe sauen KOM SKAL VI KLIPPE SAUEN Kom skal vi klippe sauen i dag Klippe den bra, ja klippe den bra Så skal vi strikke strømper til far Surr, surr, surr, surr, surr. surr Rokken vår går,

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Jon Fosse. Olavs draumar. Forteljing

Jon Fosse. Olavs draumar. Forteljing Jon Fosse Olavs draumar Forteljing Det Norske Samlaget 2012 www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8123-4 Om denne boka Alida og Asle kom i Andvake til

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 1. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 1. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 1 Nynorsk Lundefuglnettene av Bruce McMillan Hvert år besøker svarte og hvite fugler med orangefarget nebb den islandske Kvart år besøkjer øya Heimøy.

Detaljer

Hilde Lindset. Avskjeder med Judith

Hilde Lindset. Avskjeder med Judith Hilde Lindset Avskjeder med Judith VICTORIAS AVSKJED Noen ganger lurer jeg på hvordan det ville vært å kjenne henne før hun ble som hun ble. Før verden ble for skremmende. Pappa sier at hun elsket livet.

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Det er her jeg skal være

Det er her jeg skal være Hilde Hylleskaar Det er her jeg skal være Gyldendal 1 Jeg kaster et blikk tvers over rommet mot det store speilet, og ser at jeg ser utrolig glad ut. Jeg holder et champagneglass i hånden. Det bruser og

Detaljer

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman Olaug Nilssen Få meg på, for faen Roman 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8231-6 Om denne boka Ein humorstisk roman om trongen

Detaljer

Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger. Forlaget Oktober

Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger. Forlaget Oktober Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger Forlaget Oktober En morgen, rett etter frokost, ringte det på. Jeg gikk mot døren for å åpne, men så

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Alt det lyse og alt det mørke

Alt det lyse og alt det mørke Brynjulf Jung Tjønn Alt det lyse og alt det mørke roman Til Helle, Olav, Ingeborg og Marie Fars fingrar kunne likne krokete greiner, og dei klumpete blodårene på oversida av handa likna snirklete røter.

Detaljer

Jon Fosse. Kveldsvævd. Forteljing. Oslo

Jon Fosse. Kveldsvævd. Forteljing. Oslo Jon Fosse Kveldsvævd Forteljing Oslo 2014 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2013 ISBN 978-82-521-8585-0 Om denne boka Kveldsvævd er ein frittståande

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

HANS OG GRETE. Dramatisert av Merete M. Stuedal og Lisa Smith Walaas. Musikk av Lisa Smith Walaas

HANS OG GRETE. Dramatisert av Merete M. Stuedal og Lisa Smith Walaas. Musikk av Lisa Smith Walaas HANS OG GRETE Dramatisert av Merete M. Stuedal og Lisa Smith Walaas Musikk av Lisa Smith Walaas ROLLER Storesøster Storebror Hans Hans 2 Grete Grete 2 Heksa Urd And A And Reas And Ikken And Ers Ravner

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

Kjersti Annesdatter Skomsvold. Meg, meg, meg

Kjersti Annesdatter Skomsvold. Meg, meg, meg Kjersti Annesdatter Skomsvold Meg, meg, meg Om boken: Jeg er sikker på at du vil føle deg bedre om du skriver ned det du er redd for, sier mamma. Du får liksom kvittet deg med det som er vanskelig. Kan

Detaljer

Å byggja stillas rundt elevane si skriving. Anne Håland, Ny Giv Finnmark, 2014

Å byggja stillas rundt elevane si skriving. Anne Håland, Ny Giv Finnmark, 2014 Å byggja stillas rundt elevane si skriving Anne Håland, Ny Giv Finnmark, 2014 Å byggja stillas i skriveopplæringa: 1. Emnebygging Innhald, emne, sjanger 2. Modellering Læraren modellerer korleis ho tenkjer

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

Birte Svatun. Hva er FØLELSER? Illustrert av Bo Gaustad

Birte Svatun. Hva er FØLELSER? Illustrert av Bo Gaustad Birte Svatun Hva er FØLELSER? Illustrert av Bo Gaustad Innhold Hva er følelser? 5 Glad 6 Sint 12 Trist 18 Redd 24 Misunnelig 30 Dårlig samvittighet 36 Flau 42 Ensom 48 Stolt 54 Dette er følelser 60 Åsne

Detaljer

VETERANEN. Alexander J. L. Olafsen. Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138

VETERANEN. Alexander J. L. Olafsen. Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138 VETERANEN By Alexander J. L. Olafsen Copyright (C) 2014 Alexander J. L. Olafsen Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138 1 INT. I STUA - DAG (SKUDD AVFYRES) I en stor hvit

Detaljer

DEPRIMERT. Daniel Gulløy Larsen Austad

DEPRIMERT. Daniel Gulløy Larsen Austad DEPRIMERT Av Daniel Gulløy Larsen Austad INT. STUE - DAG DAVID sitter i den sorte sofaen sin i en grå joggebukse og en sort T-skjorte med en tallerken med rester av kylling og ris i fanget og PCen på bordet,

Detaljer

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi Hanne Ørstavik Hakk. Entropi 2012 Forlaget Oktober AS, Oslo Første gang utgitt i 1994/1995 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1026-9 Hakk En sel kommer mot

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Lundefuglnettene av ruce McMillan Kvart år får den islandske øya Heimaøy besøk av svartkvite fuglar med oransjefarga nebb som kjem for

Detaljer

Fortelling 4 STOPP MOBBING

Fortelling 4 STOPP MOBBING Fortelling 4 STOPP MOBBING En kveld da Sandy var i ferd med å legge seg, kom storebroren Finn inn for å si godnatt. Han la merke til et stort, blått merke på armen hennes. Hvordan har du fått det? spurte

Detaljer

Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland. Det blir pinlig uansett

Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland. Det blir pinlig uansett Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland Det blir pinlig uansett Om forfatterne: Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland kjente ikke hverandre mens de skrev denne boka. De skrev uten å ha snakket sammen,

Detaljer

Det Norske Samlaget 2015 www.samlaget.no. Omslagsillustrasjon: Christian Fjeldbu Omslagsdesign: Laila Mjøs

Det Norske Samlaget 2015 www.samlaget.no. Omslagsillustrasjon: Christian Fjeldbu Omslagsdesign: Laila Mjøs Om denne boka kvar sommar reiser Ea og mora til campingplassen Frøppeldunk for å fiske, bade og ikkje minst treffe alle dei andre feriegjestane igjen. Men denne sommaren skjer det noko uventa: fargane

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Livet er herlig. Oversatt av Bodil Engen

Livet er herlig. Oversatt av Bodil Engen GUUS KUIJER Livet er herlig Oversatt av Bodil Engen FØRSTE KAPITTEL om krukka i vinduskarmen og hvorfor det gror hår overalt på menn Caro sier at hun har en dagbok hjemme som hun skriver alle hemmelighetene

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Jon Fosse. Lilla. Skodespel

Jon Fosse. Lilla. Skodespel Jon Fosse Lilla Skodespel Personar BASSISTEN 2 Ei uvanleg brei jerndør opnar seg og Guten kjem inn, held døra open, og Jenta kjem inn etter han, og han let døra att, det er ein lysbrytar til høgre for

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer

SKYLDIG Av Mads S. Nilsen

SKYLDIG Av Mads S. Nilsen SKYLDIG Av Mads S. Nilsen Mob.nr: 90223645 E-mail: zaickoguitar@hotmail.com 2. EXT, LEILIGHETEN UTENFRA, KVELD Det regner mye og det er mørkt ute. Det tordner og det kommer et sterkt lysglimt fra et lyn.

Detaljer

Bergen CK C laget sykler Vänern rundt Av Eiliv Vinje

Bergen CK C laget sykler Vänern rundt Av Eiliv Vinje 1 Bergen CK C laget sykler Vänern rundt Av Eiliv Vinje Tidleg morgon i mai. Sol over messeområdet i Örebro, Sverige. Ti Bergen CK- veteranar klare til start, pent oppstilte på to linjer, alle i oppdaterte

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord.

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord. MAMMA MØ HUSKER Bilde 1: Det var en varm sommerdag. Solen skinte, fuglene kvitret og fluene surret. I hagen gikk kuene og beitet. Utenom Mamma Mø. Mamma Mø sneik seg bort og hoppet over gjerdet. Hun tok

Detaljer

Kristin Lind Utid Noveller

Kristin Lind Utid Noveller Kristin Lind Utid Noveller Utid En kvinne fester halsbåndet på hunden sin, tar på seg sandaler og går ut av bygningen der hun bor. Det er en park rett over gaten. Det er dit hun skal. Hun går gjennom en

Detaljer

Linn T. Sunne. Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL

Linn T. Sunne. Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL Linn T. Sunne Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL Margrete som ung. Skulptur laget av en kunstner som levde på samme tid som henne. I Hei, leser! Norge har vi hatt mange konger. Over 60 menn har regjert

Detaljer

Et skrik etter lykke Et håp om forandring

Et skrik etter lykke Et håp om forandring Et skrik etter lykke Et håp om forandring Nei, du kjente han ikke.. Han var en som ingen.. så hørte husket Han var alene i denne verden Derfor skrev han Kan du føle hans tanker? 1 HAN TAKLET IKKE VERDEN

Detaljer

/Lyte/ Roman KRISTIN RIBE FORLAGET OKTOBER 2015

/Lyte/ Roman KRISTIN RIBE FORLAGET OKTOBER 2015 /Lyte/ Roman KRISTIN RIBE FORLAGET OKTOBER 2015 Dette siste lange så lenge: /Men jeg vil jo ikke dette men jeg vil jo ikke dette men jeg vil jo ikke dette./ Åpner lyset. Åpner gardinene, lyset. Øynene

Detaljer

Tor Arve Røssland. Oslo

Tor Arve Røssland. Oslo Tor Arve Røssland Svarte-Mathilda Oslo Om denne boka Ei ung jente blir funnen knivdrepen i heimen sin. Mordet blir aldri oppklart. Leilegheita som var åstaden for mordet, står tom i 20 år. Når Elisabeth

Detaljer

LØVELOVEN VI ER VENNER.

LØVELOVEN VI ER VENNER. LØVELOVEN KAN DU LØVELOVEN? JEG SKAL VÆRE MEG, MEN GI PLASS TIL ANDRE, SLIK AT DE BLIR SEG. BRY MEG OM EN ANNEN HJELPE HVIS JEG KAN. SLIK BLIR LIVET BEDRE FOR BARN I ALLE LAND. SER DU EN SOM PLAGES? DET

Detaljer

Julebrev 2015 fra familien Jansen

Julebrev 2015 fra familien Jansen Julebrev 2015 fra familien Jansen Nok et år, ja to år faktisk, er gått unna. Hei venner og familie :) Hos oss har de siste 2 årene vært så stadig i endring og travel at vi ikke rakk å skrive noe julebrev

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Om boken: Mennesker skal falle om Alle har en hemmelighet. Men få, om noen i hele verden, bar på en like stor hemmelighet som den gamle mannen

Detaljer

Roald Dahl. Oversatt av Tor Edvin Dahl. Illustrert av Quentin Blake

Roald Dahl. Oversatt av Tor Edvin Dahl. Illustrert av Quentin Blake Roald Dahl SVK Oversatt av Tor Edvin Dahl Illustrert av Quentin Blake Hovedpersonene i denne boken er: MENNESKER: DRONNINGEN AV ENGLAND MARY, DRONNINGENS TJENESTEPIKE MR TIBBS, SLOTTETS HOVMESTER SJEFEN

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer