Nr årgang. Foto: Morten Gravdal. Signa julehøgtid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 4 2011 42. årgang. Foto: Morten Gravdal. Signa julehøgtid"

Transkript

1 Nr årgang Foto: Morten Gravdal Signa julehøgtid

2 Side 2 Kyrkjeblad for Norddal Gud skrudde på lyset! På denne tida av året trenger vi lys. Dagene er korte og det er ikke mange timene i løpet av et døgn vi kan fungere uten ei lampe som er tent. Når det er nymåne og du er på et sted uten gatebelysning, da kan du erfare hva mørke er. Da kan du oppleve å gå utfor veien, - selv på et sted hvor du er lommekjent! I det juleevangeliet som Johannes har skrevet, står det om Jesus: I ham var liv, og livet var menneskenes lys. I verset før står det at alle ting er blitt til ved Jesus, - det betyr at Jesus var med da alle ting ble skapt! Jesus var det Ordet som Gud uttalte og som gjorde at ting ble til. Ingen ting er blitt til ved en tilfeldighet eller på slump som noen mener. Gud skapte alle ting med en hensikt. Gud ville ha noen som han kunne vise kjærlighet mot, og som kunne gi kjærlighet tilbake. Det var derfor Han skapte mennesket. Så var det noe som gikk fryktelig galt: Adam og Eva var ulydige og gjorde noe som Gud hadde sagt at de ikke skulle gjøre. Det var for øvrig den eneste begrensningen Gud hadde satt for det de kunne gjøre. Adam og Eva skrudde av lyset!!! Siden har det vært mørkt! Det var veldig mørkt lenge. Gud sørget, og det står i 1.Mosebok 6,6 at Gud angret på at han hadde skapt mennesket! De gjorde mye som gjorde Gud vred. Og Guds vrede er farlig! Det viser fortellingen i kapitlene etterpå. For å gjøre skaden god igjen sendte han sin egen sønn til menneskene for 2011 år siden. Vi kjenner historien om Jesus, om Hans død og oppstandelse. Jesu død var en straff for synd. Det var en straff som hver og en av oss har fortjent. Jesus tok den straffen du og jeg skulle tatt. Det kunne han gjøre fordi Han selv ikke hadde gjort noe som fortjente straff. Han sonte i stedet for oss! Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner! (Joh 15,13) Det at Jesus ga sitt liv for oss viser med all mulig tydelighet at Han elsker, bryr seg om og ser deg og meg. Vi har behov for å bli sett, satt pris på, anerkjent og elsket. Det er et desperat behov som alle mennesker har. Det er drivkraften i alt vi gjør. Slik sett ligner vi på Gud, og Guds ord sier at vi er skapt i Guds bilde. Da Jesus hadde fullført det oppdraget han kom til jord med, åpnet han muligheten for oss til å komme nær Gud igjen. I Guds nærhet kan vi oppleve å bli sett, satt pris på, bli anerkjent og elsket. Det sanne lys, som opplyser hvert menneske, var i ferd med å komme til verden. (Joh 1,9) Det er grunnen til at vi har lysmesser, tenner lys i kirken og feirer jul! Da Gud sendte Jesus til jorden skrudde han på lyset! Det lyser i mørket! Isjuveler. Foto: Morten Gravdal

3 Nytt frå soknerådet Kyrkjeblad for Norddal Side 3 Nytt fellesråd: Storfjorden kyrkjelege fellesråd er no godkjent av departementet og trer i funksjon fyrste desember. Dette er som nemnt i førre kyrkjeblad samanslåing av fellesråda i Skodje, Ørskog, Stordal, Norddal og Stranda. Det nye fellesrådet er samansett med eit medlem frå kvar av dei åtte sokna, ein frå kvar kommune og prosten. Norddal sokneråd sin representant i det nye fellesrådet blir Kjell Rødven. Jan Kåre Eide er vararepresentant. Berit Fredriksen er Norddal kommune sin representant med Egil Berge som vara. Ester Walgermo blir kykjeverge for Storfjorden kyrkjelege fellesråd. Nye utval i soknerådet: I starten av ny soknerådsperiode blir det valt representantar til ulike utval. Diakoniutval: Inger Anne Aarset, Lillian Almstad og soknepresten. Undervisningsutval: Heidi Erstad Hoel, Gunhild Lillebostad, Kenneth Hovden og soknepresten. Gudstenesteutval: Soknepresten, organisten, Jan Fredrik Øvrevoll, Ingvild Hansen Nystad og to personar til blir valt seinare. Gudstenesteutvalet blir eit sentralt utval i jobben med å innføre ny lokal grunnordning for gudstenestelivet i Norddal sokn i løpet av Ny tekstbok vert teken i bruk frå no av. Organistekteparet på Eide Carolin og Gunnar Inge Eide er busett på Eide og har begge kantorutdanning, dvs høgare organistutdanning. Dei har vore tilsett i Stranda kyrkjelege fellesråd sidan 2005, men ein del av stillingane er knytt til kulturskulen i Stranda kommune. Frå 1. desember er dei tilsett i det nye Storfjorden kyrkjelege fellesråd. Carolin vil då ha Norddal sokn som sitt hovudområde, men vil framleis ha ein del av stillinga knytt til sokna i Stranda kommune. Gunnar Inge har størsteparten av stillinga si i Geiranger og Stranda, men blir nok å sjå i ulike samanhengar i vårt område. Han har vore med å skaffe lydanlegg til Norddal kyrkje saman med komiteen for songkveldane. Vi gler oss til å sjå meir til kantorane i kyrkjene våre framover, og Carolin ser fram til å gjere meir teneste på heimebane.

4 Side 4 Kyrkjeblad for Norddal Songglade tester utstyret i Norddal kyrkje. Vi vil rette ein stor takk til Gunnar Inge Eide, Wenche Gagnat, Gunvor Sirevåg og resten av syng med oss gjengen for innsatsen dei har gjort for å samle inn pengar til nytt lydanlegg. Etter nyttår står Sylte kyrkje for tur med songkveld og innkjøp av lydanlegg der. Offerliste for vår og haust Ut MARIA BODSKAPSDAG GÅ UT SENTERET kr 1 483, Ut 4. SUNDAG I FASTE HIMALPARTNER ((TIBETMISJONEN) kr 776, Ut 5. SUNDAG I FASTE IKO KIRKELIG PEDAGOGISK SENTER kr 3 900, Ut PALMESUNDAG INSTITUTT FOR SJELESORG, MODUM kr 1 262, Ut SKJÆRTORSDAG KRISTENT ARB. BLANT BLINDE OG SVAKSYNTE kr 1 486, Inn PÅSKEDAG BARNE OG UNGDOMSARBEIDET I KYRKJEL. kr 2 081, Inn 2. PÅSKEDAG KONFIRMANTARBEIDET I KYRKJELYDEN kr 2 280, Ut 1. SUNDAG ETTER PÅSKE NORSK SØNDAGSKOLEFORBUND kr 2 497, Ut 2. SUNDAG ETTER PÅSKE KIRKENS NØDHJELP kr 1 964, Ut 17. MAI KRISTENT PEDAGOGISK FORUM kr 1 070, Ut 17. MAI KFUKKFUM GLOBAL kr 3 321, Inn 4. SUNDAG ETTER PÅSKE KONFIRMANTARBEIDET I KYRKJELYDEN kr 3 168, Inn 5. SUNDAG ETTER PÅSKE BARNE OG UNGDOMSARBEIDET I KYRKJEL. kr 3 267, Ut HELGETORSDAG KIRKENS FAMILIEVERN kr 1 014, Ut PINSEDAG SØNDAGSSKULEARBEIDET kr 950, Ut 2. PINSEDAG BØNNESENTERET PÅ ØRSKOGFJELLET kr 2 330, Ut 2. SUNDAG ETTER PINSE KIRKENS FENGSELSARBEID kr 2 184, Ut 3. SUNDAG ETTER PINSE KRIK kr 1 512, Ut 5. SUNDAG ETTER PINSE KIRKENS SOS I MØRE OG ROMSDAL kr 2 150, Inn 6. SUNDAG ETTER PINSE DIAKONIARBEIDET I KYRKJELYDEN kr 1 598, Ut 7. SUNDAG ETTER PINSE KRISTENT INTERKULTURELT ARBEID (KIA) kr 7 027, Ut 9. SUNDAG ETTER PINSE HIMAL PARTNER TIBETMISJONEN kr 770, Inn 10. SUNDAG ETTER PINSE BARNE OG UNGDOMSARBEIDET I KYRKJEL. kr 1 387, Ut 11. SUNDAG ETTER PINSE KIRKENS NØDHJELP kr 2 040, Ut 13. SUNDAG ETTER PINSE ACTA kr 830, Inn 15. SUNDAG ETTER PINSE KONFIRMANTARBEIDET I KYRKJELYDEN kr 1 240, Inn 15. SUNDAG ETTER PINSE KONFIRMANTARBEIDET I KYRKJELYDEN kr 1 617, Ut 16. SUNDAG ETTER PINSE BØNNESENTERET I NAKURU, KENYA. kr 2 195, Ut 18. SUNDAG ETTER PINSE CARE, NORGE kr 2 896, Ut 19. SUNDAG ETTER PINSE DET NORSKE MISJONSSELSKAP, NMS kr 1 507, Ut BOTS OG BEDEDAG UNGDOM I OPPDRAG kr 1 830, Inn HELGEMESSE DIAKONIARBEIDET I KYRKJELYDEN kr 4 094, Inn HELGEMESSE DIAKONIARBEIDET I KYRKJELYDEN kr 1 913, Ut SISTE SUNDAG I KYRKJEÅRET EVANGELIESENTERET kr 950, Ut 1. SUNDAG I ADVENTSTIDA KIRKENS BYMISJON kr 2 084,00

5 Kyrkjeblad for Norddal Side 5 Leik og moro på konfirmasjonsleir i Brusdalen. Konfirmantleir Helga november var konfirmantene på leir på Brusdalsheimen. Det var indremisjonen som arrangerte leiren, og det var ungdommer fra forskjellige steder på Sunnmøre der også. Norddal menighet la sin konfirmantleir til denne helga. I og med at konfirmantene i Geiranger har undervisning sammen med de fra Eidsdal, var de også med. Det var dårlig vær det regnet hele tida, men det er ikke det vi vil huske fra denne helga. Det å bli kjent med hverandre både gjennom alvor og leik og moro det satte alle pris på. Gunhild Bjørkavåg Thorsen hadde bibeltimer, og hun snakket om det å finne fram til et sundt og godt selvbilde. Det gjorde hun på en måte som gjorde at de unge forsto hva hun snakket om! For å få et selvbilde som er godt trenger vi alle å bli sett og akseptert for den vi er. Vi trenger å vite at Gud har skapt oss og at han har en god vilje med oss. Ingen av oss var et arbeidsuhell i Guds verksted. Morten Gravdal hadde en konfirmanttime hvor temaet var etikk på lørdag ettermiddag. Hvordan skal vi innrette livene våre for at alle skal få det bra? Bibelen er den bruksanvisningen på et menneskeliv som produsenten, Gud, har levert oss. Det kan være smart å gjøre seg kjent med denne bruksanvisningen. Norges lover og vår oppfattelse av hva som er rett og galt bygger på Guds anvisninger for et godt liv. I bunnen ligger de ti bud, som Gud ga til Moses for 3500 år siden. Mange fikk nye venner, og det viktigste var kanskje at noen også oppdaget at det går an å ha Jesus som venn. Og at han er en god venn! Det at det ikke var mer enn 40 ungdommer sammen denne helga, gjorde at alle ble kjent med alle og at plassen inne var stor nok til at savnet av å være ute ikke ble påtrengende. Soknepresten sier at dette var den kjekkeste konfirmantleiren han har vært på. Og han har vært med på noen etter hvert...

6 Side 6 Kyrkjeblad for Norddal Hausttakkefest - og mi kyrkjebok til 4-åringane Spente 4-åringar klare til innsats. Søndag 16.oktober var det hausttakkefest i Sylte kyrkje. 4-åringane var spesielt inviterte til den dagen, og mange av dei var det som kom for å bere fram fulle korger med haustens avling. Alvorlege og høgtidlege kom dei i prosesjon framover kyrkjegolvet. Dei hadde vore i kyrkja tidlegare ein dag og pynta og øvd på songane dei skulle syngje. Det var nok litt skummelt, men etter kvart som songen skreid fram var det fleire og fleire som vart med. Det var nok ikkje berre det å skulle bere fram korgene som gjorde at det kribla litt i magen. Dei skulle jo kome til kyrkja for å få si eige bok. Presten hadde nok skjøna dette, han utførde den genistreken at han delte ut boka tidleg i gudstenesta. Med ny bok i hendene var det lett å sitje på kortrappa der presten hadde slått seg ned på ein stol midt blant dei for at dei skulle delta i preika. Han fekk mange svar på kva vi kunne dyrke på jorda og også forslag om kva vi ikkje trengde. Hausttakkefesten vart avslutta med kyrkjekaffi som bygdekvinnelaget hadde ordna til. Dei stiller som alltid villig opp.det hadde vorte litt stusslegare kyrkjekaffi utan deira gode kaker. Søndagen etter var det hausttakkefest i Norddal. I år var det 6 firåringar der og 13 på Sylte. Konfirmantar deler ut Mi kyrkjebok. Morten Gravdal les saman med 4-åringane.

7 Kyrkjeblad for Norddal Side 7 Jul Jul er fint, og jul er flott, Jul er godt, det varmer meg opp. I jula er det kjempegøy, då får vi mange gåver, både teikneblokk og teiknestift. I jula er eg i godt humør, For då dreg eg til min frisør. Peparkaker og julemenn, det må vi bake til kvar kone og kvar mann. Jul Jula er søt, og jul er godt, alle liker jula og er glad, og vi er alle vener. Julekort vil vi skrive og dei må ha hjarte på, både til store og små. Julaftan Jula er god. Jula handlar om Jesus. Det som er gøy å gjere er å hogge juletre. På julaftan er det gøy å gje gåver til kvarandre, Vi et god mat av alle dei slag, juleribbe, potetball, sjokoladepudding, karamell- og mandelpudding vi kan ha til dessert. Jul Jul er bra, då kjem nissen med pakkar til oss, Vi bruker synge songar om jul som Glade jul, Blåfjell er på barne-tv, og det er då vi henter fram juletre. Jesus har bursdag på julaftan, og Jesus er glad om jula. Vannrett Loddrett 1. Verdsdel 1. Tida før jul 7. I senga 2. Våt stad 8. På jern 3. Ikkje uenig 11. Kry, yre 4. Stad i Valldal 12. Treslag 5. Piska fløyte 13. Lage stappe 6. Gjer vondt 15. Det som kjem etter 9. Faresignal meter 10. Er gran og furu 20. Legg høna 14. Bilmerke 23. Sekk 16. Ikkje brei 24. Ikkje kokt 17. Smelte 25. Bevege 18. Jentenamn 26. På hovudet 21. Farge 22. Spaserer

8 Side 8 Kyrkjeblad for Norddal I dei dagane let keisar Augustus lysa ut at det skulle takast manntal over heile verda. Dette var første gong dei tok manntal medan Kvirinius var landshøvding i Syria. Då for alle heim til sin by og skulle skrive seg i manntalet. Josef for frå Galilea frå byen Nasaret til Davidsbyen Betlehem, for han var av Davids hus og ætt og ville skrive seg der. Maria, festarmøya hans, var med han, ho var med barn. Medan dei var der, kom tida ho skulle føde, ho fødte ein son, svøpte han og la han i ei krybbe Teikna for det av 4. klasse på Valldal skule. var ikkje plass åt dei i herberget. Det var nokre gjetarar på marka

9 Kyrkjeblad for Norddal Side 9 som passa budskapen sin om natta. Best det var, stod ein engel framom dei, og Herrens herlegdom lyste om dei. Dei vart fælande redde, men engelen sa: Ver ikkje redde! Eg kjem med bod til dykk om ei stor glede, ei glede for alt folket. I dag er det fødd dykk ein Frelsar i Davids by, han er Messias, Herren. Det skal de ha til teikn, de skal finne eit lite barn, sveipt og lagt i ei krybbe. Brått var det ein hærskare englar som lova Gud og kvad: Ære vere Gud i det høgste, og fred på jorda blant menneske Gud har glede i! Då englane hadde fart opp til himmelen att, sa hyrdingane: Lat oss gå til Betlehem og finne dette barnet. Dei skunda seg avstad og fann Maria, Josef og Jesusbarnet. Dei fortalde kva engelen hadde sagt. Alle som høyrde på, undra seg, men Maria gøymde orda i hjartet og grunda på dei.

10 Side 10 Kyrkjeblad for Norddal Blomefondet Tanken med blomefondet er å gje høve til å heidre minnet til ein avdød ved å gje pengar til dette fondet i staden for å sende blomar eller kransar til gravferda. Blomefondet kan brukast til pynting i og omkring kyrkjene. Det kan også bli kjøpt inn enkle reiskap som er disponible på kyrkjegardane. Coop Eidsdal, H.L. Muri og kyrkjekontoret sel blomekort Gåver 2011 Brukt 2011 Status pr pr pr kr 3.758,- kr 1.773,- kr ,- Gravferdshjelp Bårebil/formidling av blomster Avtale på telefon eller heime, eller gjennom kyrkjekontoret- Tlf Mobil Kyrkjekontoret, tlf Fjørå, 6210 Valldal Tlf Faks Kåre Strøm og Anne Inger Vullum Strøm Vikja 6210 Valldal Tlf Faks Epost:

11 Kyrkjeblad for Norddal Side 11 Bu-Heimeleir i Valldal Endeleg vart det bu-heime leir igjen halvtanna år etter forrige gong. Fleire av borna har etterspurt når det blir igjen. Denne gongen vart basen Sylte bedehus siste helga i oktober, med søndagsskulane, Amigos og soknerådet som arrangør. Mange var med og hjelpte til og Helge Åkernes frå søndagsskulekrinsen var med om laurdagen. Eit allsidig program med både Bibelen, aktivitetar og mat i fokus. Det var ekstra stor stas å få låne søndagsskuletilhengaren full av utstyr for ulike aktivitetar på samfunnshuset. Her fekk borna boltre seg eit par timar kvar dag. Om lag 20 born i alderen klasse var med i tillegg til leiarane. Det var ein flott leir, og dette er noko som bør bli ein tradisjon kvart år. Kanskje kan desse leirane på heimebane også gi meirsmak slik at borna vil reise på leir utanbygds når dei blir større.

12 Side 12 Kyrkjeblad for Norddal Tullingen Artikkelen og diktet omhandler eit stadig tilbakevendande faktum, mobbing, det er kva det vert kalla no. Problemet er ikkje blitt mindre med den tekniske utveklinga på måtar å kommunisere på. Temaet for samarbeid mellom heim og skule er i haust digital mobbing, dvs mobbing ved bruk av mobiltelefon, tekst og bilete, e-post Facebook, og stader på nettet der ein kan utveksle informasjon. Ofte får mobbinga her også ein alvorlegare grad enn om ein står ansikt til ansikt med personen som ein skal seie ekle ting til. Her er kva ein jeg-person skriv om bakgrunnen for diktet Tullingen. Av alle gamle viser jeg har, ja, kanskje endog blant all slags musikk og sanger jeg har hørt, er nok dette den vakreste sangen jeg kjenner. Gutten som ble kalt Tullingen levde på Tangen i Hedmark fra 1878 til Han vokste opp i en liten stue ved elvebakken på Tangen. Det skal ha vært en pen gutt, men han kom til verden med litt mindre håndbagasje enn de andre. I hjemmet hersket det fattigdom, og allerede på den tida var ikke ungene snaue til å mobbe hverandre, som det heter i dag. Hån og erting gjorde hver eneste skoledag til et mareritt for denne stakkars gutten. Da han var litt uti ni års alderen, fikk han difteri, og ikke mange månedene etterpå døde han alene med sin mor, i stua ved Elvebakken. Like etter at gutten var død, ble historien om ham kjent i bygdene rundt omkring. Guttens mor gikk til presten og meldte fra om dødsfallet, men allerede før moren kom, hadde presten, som het Johan Jensen, hørt rykter om hvor vondt denne gutten hadde det. Moren fortalte presten hvor vanskelig livet hadde vært for hennes kjære lille sønn, og hun forteller også de ordene gutten sa på dødsleiet. Presten ble så grepet av dette at han kort tid etter skrev visa Tullingen. Gutten som ble kalt Tullingen ligger begravet på Stange kirkegård, og det sies at gravfølget er et av de største som har vært i Stange. Kanskje ville alle de som ertet og plaget ham og deres foreldrene og en rekke andre, vise ham en ære til slutt, likevel? Tullingen levde ikke forgjeves samme hvor vondt hans liv var. Sangen om ham ble brukt som undervisning i skolen for å lære barna ta hensyn og ikke mobbe andre som er litt annerledes enn dem selv. I 1975 var jeg medansvarlig for at sangen ble utgitt på ei singelplate. Grammofonselskapet delte ut plata gratis til alle barneskoler til undervisning mot mobbing. Men det mest hyggelige er alle de oppmuntrende og trivelige henvendelsene jeg har fått fra lærere om hvilken positiv virkning denne sangen har hatt på elevene. Den kjente forfatteren Ingeborg Riefling Hagen fortalte at sangen var kjent nedover i Mellom-Europa, og i Amerika var det også svært mange som kunne visa om gutten på ni år som var glad for å dø på grunn av at andre hevet seg høyt over han og trampet han de i skitten. Tullingen er imidlertid den største av dem alle når han på dødsleiet sier: La den onde sykdom aldri komme til dem.

13 Kyrkjeblad for Norddal Side 13 Tullingen Der hvor skovstien bøier sig mot elvebakken ned, der ligger en stue i aftensolens fred, de siste stråler spiller alt på den brune vegg, gjennom vinduet dufter det av brisk og av hegg. Det er med sorg i hjertet tatt så mangt et alvorsslag, men aldrig er der kjempet så hårdt som idag. Den onde barnesygdom kom til bygden også hit, nu kjemper deres kjære gutt, den siste hårde strid. Han var en liten, klodset og underlig en, ærlig og trofast, men puslet og sen, blandt gutterne i skolen var han alle til narr, dess mere vokste hjertet til mor og til far. I lekser og i lek bar det like galt av sted, stadig lød der: Tullingen kan ikke være med! Men Tullingen stod stille, han tenkte kun på mor, han sørget og han grundet på de grusomme ord. Men det visste de jo ikke, de tankeløse små, hvor brendende sårt et sådant ord kan nå, de visste det jo ikke, at han hadde dem så kjær, og længtet efter lek for at komme dem nær. Men i hans siste tanker de stod i flokk og rad, de var i hans sind, da den siste bøn han bad, med møie og med smerte han visker det frem: Gud, la ei denne sygdommen komme til dem. Nu bøier mor seg over sin lille bleke gutt, hun kysser ham igjen, hun vet det snart er slutt. Nu skal du dra ifra oss, det merker jeg forvisst, men oppe i himmelen vi møtes tilsist. Er du ikke bange for dødens mørke port? Nei, en, to, tre tak, så er det hele gjort. Det værste er nu over, et smil på læben gled: Nu slipper de at kalle mig for Tullingen mer.

14 Side 14 Kyrkjeblad for Norddal Kyrkjeblad for Norddal Utgjeve av Norddal sokneråd. Redaksjon: Grete Hoel, Gunvor Sirevåg, Nina Pernille Grønningsæter Kasserar: Norddal sokneråd, 6210 Valldal. Bankgiro: Bladet kjem ut fire gongar i året, vert sendt alle heimane og er finansiert med gåver. Norddal kyrkjekontor: Måndag fredag: kl Tlf Faks E-post: Adm. leiar: Magne Eivind Glomnes, tlf Ungdoms- og diakoniarbeider: Gudrun Uri, tlf Onsdag, torsdag og fredag. Organist: Carolin Eide, tlf Sokneprest: Morten Gravdal Tlf Mobil Kyrkjetenar/kyrkjegardsarb.: John Inge Smoge Tlf Takk for gåver! DØYPTE Magnus Indreeide Cedrik Arntsen-Tveiten Julian Arntsen-Tveiten Odin Kleiva Sørdal Malin Rørtveit Håvoll GRAVLAGTE Petra Elida Dalebø Oddlaug Tafjord Solbjørg Berli Per Dagfinn Strømme Gudrun Veiberg Torleif Tafjord Eivind Eliassen ARRANGEMENT I JULA 27. desember kl Juletrefest på Sylte bedehus v/søndagsskulen 29. desember kl Julenattiné i Sylte kyrkje 30. desember kl Songkveld i Norddal kyrkje Møte på Sylte bedehus: 17. januar kl v/vestborgrussen HVORDAN HAR DU DET egentlig?

15 GUDSTENESTELISTE Kyrkjeblad for Norddal Side 15 (tidspunkt kan bli endra i febr/mars) Søndag SUNDAG I ADVENTSTIDA SYLTE KYRKJE. kl. 11:00 HØGMESSE Nattverd Takkoffer til Misjon uten grenser. Onsdag SYLTE KYRKJE. kl. 16:00 FORENKLA HØGMESSE Søndag SUNDAG I ADVENTSTIDA Sylte kyrkje kl Julekonsert. Norddal kyrkje kl Julekonsert. Søndag SUNDAG I FASTETIDA NORDDAL KYRKJE. kl. 11:00 HØGMESSE Nattverd Takkoffer til Acta barn og unge i Normisjon. Søndag SUNDAG I FASTETIDA SYLTE KYRKJE. kl. 11:00 HØGMESSE Nattverd Takkoffer til Diakoniarbeidet i kyrkjelyden. Lørdag JULAFTAN NORDDAL KYRKJE. kl. 14:00 FAMILIEGUDSTENESTE Takkoffer til Strømmestiftelsen. SYLTE KYRKJE. kl. 16:00 FAMILIEGUDSTENESTE Takkoffer til Kirkens Nødhjelp. Søndag JULEDAG NORDDAL KYRKJE. kl. 11:00 HØGMESSE Takkoffer til Åpne dører.. Mandag JULEDAG SYLTE KYRKJE. kl. 11:00 HØGMESSE Takkoffer til Norsk Luthersk Misjonssamband. Søndag KRISTI OPENBERRINGSDAG EIDE BEDEHUS. kl. 16:00 FORENKLA HØGMESSE Takkoffer til Norsk Luthersk Misjonssamband. Søndag SUNDAG I OPENBERRINGSTIDA SYLTE KYRKJE. kl. 11:00 HØGMESSE Nattverd Takkoffer til Kristen Muslimmisjon. Søndag SUNDAG I OPENBERRINGSTIDA NORDDAL KYRKJE. kl. 11:00 HØGMESSE Nattverd Søndag SÅMANNSSUNDAGEN SYLTE KYRKJE. kl. 11:00 FAMILIEGUDSTENESTE Takkoffer til Konfirmantarbeidet i kyrkjelyden. NORDDAL KYRKJE. kl. 16:00 FAMILIEGUDSTENESTE Takkoffer til Søndagsskulearbeidet. Søndag KRISTI FORKLÅRINGSDAG SYLTE KYRKJE. kl. 11:00 HØGMESSE Nattverd Takkoffer til Det Norske Misjonsselskap. Søndag FASTELAVNSSUNDAG NORDDAL KYRKJE. kl. 11:00 HØGMESSE Nattverd Takkoffer til Kirkens resj.sent. for vold og sexuelle. Søndag SUNDAG I FASTETIDA SYLTE KYRKJE. kl. 11:00 HØGMESSE Takkoffer til Himal Partner. Blomster y Bryllaup y Konfirmasjonar y Barnedåp y Gravferd y Selskap Vi leverer blomster kvar dag til: Stranda, Hellesylt, Sykkylven, Liabygda, Ålesund, Stordal, Valldal, Eidsdal, Norddal og Geiranger Stranda Blomster AS Sjøgata Stranda Tlf /

16 Returadresse: Norddal kyrkjekontor 6210 Valldal Salme 64 1 En krybbe var vuggen som ventet ham her, det lille barn Jesus, vår Frelser, så kjær. Men stjernene lyste helt inn der han lå, det lille barn Jesus, på leiet av strå. 2 Så enkelt og stille kom Gud til vår jord. Så høyt er jeg elsket av Jesus, min bror. Han kom fra Guds himmel, Gud selv var han lik, men Jesus ble fattig, og jeg er blitt rik. 3 Fra krybben til korset gikk veien for deg, slik åpnet du porten til himlen for meg. Velsign oss, vær med oss, gi lys på vår vei, så alle kan samles i himlen hos deg

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Preken julaften i Lørenskog kirke 24. desember 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

som ikke har det så godt med livet akkurat nå. Noen og enhver av oss kan oppleve å komme litt på kant med livet iblant.

som ikke har det så godt med livet akkurat nå. Noen og enhver av oss kan oppleve å komme litt på kant med livet iblant. Julepreken 2017 For noen få dager siden fortalte, Jarle, diakonen vår, at det nettopp var født to barn på flyktningmottaket på Dikemark. Barn fødes jo hele tiden, på sykehus, i en stall, og på flyktningmottak,

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

KYRKJEBLAD. Vi ynskjer alle ei velsigna julehøgtid.

KYRKJEBLAD. Vi ynskjer alle ei velsigna julehøgtid. 16 1 Kom, konge, kom i morgenglans og bryt din seiers vei for riket som med himmel, jord tilhører evig deg! 2 Kom, herlig som når himlens sol går opp med gyllen glød, og ikke som da først du kom til spott

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning).

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). A: Så seier Herren: Det folk som ferdast i mørkret, skal sjå eit stort ljos. Over dei som bur i skuggelandet skal ljoset stråla

Detaljer

KYRKJEBLAD for NORDDAL

KYRKJEBLAD for NORDDAL 16 Hysj, vær stille for Maria Hysj vær stille for Maria list deg helt forsiktig inn. Hun har født et barn, sitt første. Hør, hun visker, Gutten min! Josef legger barnet inntil hennes bryst, og hun er trett.

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

JUL OG JUBEL -Salme. Vi ynskjer alle ei velsigna 16 KYRKJEBLAD

JUL OG JUBEL -Salme. Vi ynskjer alle ei velsigna 16 KYRKJEBLAD 16 KYRKJEBLAD for NORDDAL JUL OG JUBEL -Salme 1. Klinge skal et jubelkor av Guds kirkefolk på jord og av himmelhæren stor for barnet som ble båret av Maria 2. Kristus ble i krybben lagt, som av englebud

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 v0.2.docx2 under arbeid Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2015-2018 Innhald 1. Om Varhaug Misjonshus...

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Den største og beste gaven

Den største og beste gaven Den største og beste gaven Når du nå i julen gir gaver, gir vi dem ofte i påvente av at noen gir deg noe tilbake. Hvis det er noen du gir gaver til som ikke gir oss noen tilbake, vil du sannsynligvis bli

Detaljer

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58 Martin Enger Holm 3:36 Vokal: Martin og Henrik Enger Holm Trompet: Tine Thing Helseth Høyr kor englar syng frå sky Krist er fødd i Davids by kjem med frelse til oss ned gir oss med Gud Fader fred Glade

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Songar til julefesten 2014

Songar til julefesten 2014 Songar til julefesten 2014 Tenn lys! Det lyser i stille grender Nå tennes tusen julelys Deilig er jorden Glade jul Et barn er født i Betlehem O Jul med din glede Jeg gikk meg over sjø og land Så går vi

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Elisabeth Lund Preken julaften i Lørenskog kirke 2008 Et barn er født i Betlehem. Har det noe å si for livet vårt? Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde

Detaljer

KYRKJEBLAD for NORDDAL. Eg er vintreet, de er greinene. Den som blir i meg og eg i han, han bærer mykje frukt. Men utan meg kan de inkje gjera.

KYRKJEBLAD for NORDDAL. Eg er vintreet, de er greinene. Den som blir i meg og eg i han, han bærer mykje frukt. Men utan meg kan de inkje gjera. KYRKJEBLAD for 1 NORDDAL Nr 2 2012. 43. årgang Eg er vintreet, de er greinene. Den som blir i meg og eg i han, han bærer mykje frukt. Men utan meg kan de inkje gjera.

Detaljer

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID I. samling 1 Førebuing Kyrkjerommet kan vera ope ei stund før gudstenesta, med høve til å tenna lys og sitja stille,

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON NYNORSK INNHALD KVA ER KONFIRMASJONEN?... 2 MÅLSETJING FOR KONFIRMASJONSTIDA... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGA... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovudstyret mai 2011. 1

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Strategidokument 2016-2018

Strategidokument 2016-2018 Strategidokument 2016-2018 Årsmøtet Varhaug Misjonshus 2015 12. Mars 2015 www.varhaug-misjonshus.no 1. Om Varhaug Misjonshus Varhaug Misjonshus er eit flott anlegg midt i Varhaug sentrum. Misjonshuset

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste ORDNING FOR Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Til tenesta med Ord og sakrament (hyrdingtenesta) kallar og ordinerer

Detaljer

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

1. ORDNING FOR FORENKLA GUDSTENESTE UTAN NATTVERD

1. ORDNING FOR FORENKLA GUDSTENESTE UTAN NATTVERD 1. ORDNING FOR FORENKLA GUDSTENESTE UTAN NATTVERD I. SAMLING 1. FØREBUING Kyrkjerommet er ope ein halv time før gudstenesta, med høve til å tenna lys, sitja stille i ettertanke og bøn. Ei krukke for skrivne

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Jesus taler om sin død

Jesus taler om sin død Den rare loven i Guds Rike Teksten: Johannes 12.20 36 Jesus taler om sin død 20 Det var noen grekere blant dem som var kommet for å tilbe under høytiden.21 De gikk til Filip, som var fra Betsaida i Galilea,

Detaljer

Gud, vi er komne inn i ditt heilage hus for å ta imot det du vil gje oss. Lat no opp hjarta våre, så vi kan fornyast i trua på deg. Amen.

Gud, vi er komne inn i ditt heilage hus for å ta imot det du vil gje oss. Lat no opp hjarta våre, så vi kan fornyast i trua på deg. Amen. ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 4. Forenkla gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat

Detaljer

KYRKJEBLAD. 16 Barn Jesus i en krybbe lå er en opprinnelig dansk julesalme skrevet av dikteren H.C. Andersen i 1832.

KYRKJEBLAD. 16 Barn Jesus i en krybbe lå er en opprinnelig dansk julesalme skrevet av dikteren H.C. Andersen i 1832. 16 Nr 4 2013 44. årgang Barn Jesus i en krybbe lå er en opprinnelig dansk julesalme skrevet av dikteren H.C. Andersen i 1832. Barn Jesus i en krybbe lå, skjønt himlen var hans eie, hans pute her var høy

Detaljer

Velkomen til soknerådskurs

Velkomen til soknerådskurs Velkomen til soknerådskurs 1 Rop det ut med hjertets jubel, gledesbudet fra ham selv: Livet kan bli nytt fra nå av, slettet ut er synd og gjeld! Ordet vitner høyt og hellig om hans kjærlighet og makt.

Detaljer

ÅRSPLAN(TRUSOPPLÆRING Kvar%T'dag%er%merka%med%"T"%og%nummer,%samt%"S"%(for%Stord%kyrkjelyd)%eller%"N"%(for%Nysæter%kyrkjelyd) T14%er%ikkje%sett%inn%,%fordi%den%er%sett%saman%av%ei%rekkje%med%hendingar%over%eit%heilt%skuleår.%Det%pregar%likevel%oppsettet%av%andre%T'dagar,%t.d.%ved%at%det%er%liten%aktivitet%i%april/mai%som%er%tida%for%konfirmasjonar%hos%oss.

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD 2014 Årsmelding for Vangsnes Sokneråd 2014. Medlemar: Oddveig Kristine Fimreite ( leiar) Gro Heimdal ( nestleiar og trusopplæring) Leif Audun Sætre ( medlem i fellesrådet)

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B ORDNING FOR Vigsel Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå bryllaupsfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda, og det kan vera tillegg til handlinga

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 3. Forenkla gudsteneste med nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 3. Forenkla gudsteneste med nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 3. Forenkla gudsteneste med nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

L Nåde vere med dykk og fred frå Gud vår Far og Herren Jesus Kristus.

L Nåde vere med dykk og fred frå Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. ORDNING FOR Gravferd frå kyrkje eller krematorium 1 Klokkeringing Medan det vert ringt saman, tek liturgen plass i koret. 2 Preludium Som preludium kan det framførast høveleg instrumentalmusikk, korsong

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2011-2013 Strategidokument_Varhaug_Misjonshus_2011-2013_v1-0.doc Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2010-2015 Innhold 1.Om Varhaug Misjonshus...3 1.1.Visjon...3

Detaljer

Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017

Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017 Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017 Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Lukas i det 1. kapitlet Da det led på den sjette måneden, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Plan for undervisning

Plan for undervisning Side 2 av 12 Vi er ansvarlege for konfirmasjonstida på Osterøy vil gjerne gje deg ynskjer å vera konfirmant, og dykk konfirmantforeldre/ -føresette informasjon om konfirmantopplegget vårt. Konfirmasjon

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden Askeladden Nr. 4 2009 Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger Lucia Månedsplan Adventstiden Juleforberedelsene i barnehagen begynner like før 1. søndag i advent. Feiring av julehøytiden

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga Norsk Den hellige Messe Innledende riter I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Nynorsk

Detaljer

SUNDAG Morgonbøn (Laudes)

SUNDAG Morgonbøn (Laudes) SUNDAG Morgonbøn (Laudes) Inngang L Herre, lat opp mine lepper! A Så min munn kan lovprisa deg. A no og alltid og i alle Song Sal 93 I Herren råder, * han har kledd seg i høgd. II Herren har kledd seg

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

KYRKJELYD NORDDAL ÅRSMELDING

KYRKJELYD NORDDAL ÅRSMELDING 2013 KYRKJELYD NORDDAL ÅRSMELDING ÅRSMELDING FOR NORDDAL KYRKJELYD 2013 Innleling: 2013 har vore eitjamt arbeidsår med 150-års jubileet for Sylte kyrkje som årets høgdepunkt med konsert, jubileumsgudsteneste

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

GUDSTJENESTER I NORD-AURDAL 2016

GUDSTJENESTER I NORD-AURDAL 2016 GUDSTJENESTER I NORD-AURDAL 2016 5. mai, Kristi himmelfartsdag Joh 17,1-5 Skrautvål kyrkje kl.11.00: Gudsteneste. Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd. Samtalegudsteneste med konfirmantane. Takkoffer

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Skattejakt for 8-åringar Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Kort sagt Dette opplegget bygger på boka Skatten i Liljedal der dei tre hovudpersonane

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

el møtt til L = Liturg ML = Medliturg K = Kyrkjelyd Salmenumra heng på veggen Tingnes kirke Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke Ulnes kyrkje

el møtt til L = Liturg ML = Medliturg K = Kyrkjelyd Salmenumra heng på veggen Tingnes kirke Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke Ulnes kyrkje Tingnes kirke el møtt til Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke I Gudstenesta kjem vi saman for å søkja Gud. Gud tener oss, og vi blir rusta til teneste for kvarandre. Gud vil ha fellesskap med oss.

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben BREV I BIBELEN Av Marit og Preben Brev Tid Forfattar Adressat Romarbrevet 56-57. e. kr. Paulus Romarane 1. Korintarane 55 e. kr. Paulus Korintarane 2. Korintarane 56 e. kr. Paulus Korintarane Galatarane

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Fortell denne historien hver gang du vil forandre kledet under Den hellige familie. Hele året igjennom er dette det sentrale punktet i rommet.

Fortell denne historien hver gang du vil forandre kledet under Den hellige familie. Hele året igjennom er dette det sentrale punktet i rommet. DEN HELLIGE FAMILIE TIL DENNE LEKSJONEN: Tema for denne samlingen: Hovedlinjen i det kristne språksystemet: Jesu Kristi fødsel, liv, død og oppstandelse. Liturgisk handling Fordypningspresentasjon Om materiellet

Detaljer

Innsamlingsakjsonen 24. mars kva, kvar, når og korleis

Innsamlingsakjsonen 24. mars kva, kvar, når og korleis Innsamlingsakjsonen 24. mars kva, kvar, når og korleis Resten av konfirmantåret Samtalegudsteneste Konfirmasjonen og fotografering Spørsmål Leiren Først LYSLITTURGI Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Granvin barne- og ungdomsskule 5733 GRANVIN Rektor mobil: Assisterande rektor mobil:

Granvin barne- og ungdomsskule 5733 GRANVIN Rektor mobil: Assisterande rektor mobil: Granvin barne- og ungdomsskule 5733 GRANVIN rigmor.hanssen@granvin.kommune.no Rektor mobil: 40403885 Assisterande rektor mobil: 40403884 Informasjon til heimane, november 2017 Hausten er på hell, og det

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kommentarar til innhald Presentasjonen er skrive på nynorsk, men bibelsitata er

Detaljer

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat.

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30 I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. (Matt.11,28) I Det er

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

VIGSEL. 3. Handlinga skjer i kyrkja eller ein annan gudstenestestad som etter avgjerd av biskopen kan brukast til vigsel.

VIGSEL. 3. Handlinga skjer i kyrkja eller ein annan gudstenestestad som etter avgjerd av biskopen kan brukast til vigsel. VIGSEL Allmenne føresegner 1. Ekteskap vert inngått ved at kvinne og mann offentleg, i nærvere av vitne og for godkjend (borgarleg eller kyrkjeleg) styremakt, gjev løfte til kvarandre om at dei vil leva

Detaljer