Nr årgang. Foto: Morten Gravdal. Signa julehøgtid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 4 2011 42. årgang. Foto: Morten Gravdal. Signa julehøgtid"

Transkript

1 Nr årgang Foto: Morten Gravdal Signa julehøgtid

2 Side 2 Kyrkjeblad for Norddal Gud skrudde på lyset! På denne tida av året trenger vi lys. Dagene er korte og det er ikke mange timene i løpet av et døgn vi kan fungere uten ei lampe som er tent. Når det er nymåne og du er på et sted uten gatebelysning, da kan du erfare hva mørke er. Da kan du oppleve å gå utfor veien, - selv på et sted hvor du er lommekjent! I det juleevangeliet som Johannes har skrevet, står det om Jesus: I ham var liv, og livet var menneskenes lys. I verset før står det at alle ting er blitt til ved Jesus, - det betyr at Jesus var med da alle ting ble skapt! Jesus var det Ordet som Gud uttalte og som gjorde at ting ble til. Ingen ting er blitt til ved en tilfeldighet eller på slump som noen mener. Gud skapte alle ting med en hensikt. Gud ville ha noen som han kunne vise kjærlighet mot, og som kunne gi kjærlighet tilbake. Det var derfor Han skapte mennesket. Så var det noe som gikk fryktelig galt: Adam og Eva var ulydige og gjorde noe som Gud hadde sagt at de ikke skulle gjøre. Det var for øvrig den eneste begrensningen Gud hadde satt for det de kunne gjøre. Adam og Eva skrudde av lyset!!! Siden har det vært mørkt! Det var veldig mørkt lenge. Gud sørget, og det står i 1.Mosebok 6,6 at Gud angret på at han hadde skapt mennesket! De gjorde mye som gjorde Gud vred. Og Guds vrede er farlig! Det viser fortellingen i kapitlene etterpå. For å gjøre skaden god igjen sendte han sin egen sønn til menneskene for 2011 år siden. Vi kjenner historien om Jesus, om Hans død og oppstandelse. Jesu død var en straff for synd. Det var en straff som hver og en av oss har fortjent. Jesus tok den straffen du og jeg skulle tatt. Det kunne han gjøre fordi Han selv ikke hadde gjort noe som fortjente straff. Han sonte i stedet for oss! Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner! (Joh 15,13) Det at Jesus ga sitt liv for oss viser med all mulig tydelighet at Han elsker, bryr seg om og ser deg og meg. Vi har behov for å bli sett, satt pris på, anerkjent og elsket. Det er et desperat behov som alle mennesker har. Det er drivkraften i alt vi gjør. Slik sett ligner vi på Gud, og Guds ord sier at vi er skapt i Guds bilde. Da Jesus hadde fullført det oppdraget han kom til jord med, åpnet han muligheten for oss til å komme nær Gud igjen. I Guds nærhet kan vi oppleve å bli sett, satt pris på, bli anerkjent og elsket. Det sanne lys, som opplyser hvert menneske, var i ferd med å komme til verden. (Joh 1,9) Det er grunnen til at vi har lysmesser, tenner lys i kirken og feirer jul! Da Gud sendte Jesus til jorden skrudde han på lyset! Det lyser i mørket! Isjuveler. Foto: Morten Gravdal

3 Nytt frå soknerådet Kyrkjeblad for Norddal Side 3 Nytt fellesråd: Storfjorden kyrkjelege fellesråd er no godkjent av departementet og trer i funksjon fyrste desember. Dette er som nemnt i førre kyrkjeblad samanslåing av fellesråda i Skodje, Ørskog, Stordal, Norddal og Stranda. Det nye fellesrådet er samansett med eit medlem frå kvar av dei åtte sokna, ein frå kvar kommune og prosten. Norddal sokneråd sin representant i det nye fellesrådet blir Kjell Rødven. Jan Kåre Eide er vararepresentant. Berit Fredriksen er Norddal kommune sin representant med Egil Berge som vara. Ester Walgermo blir kykjeverge for Storfjorden kyrkjelege fellesråd. Nye utval i soknerådet: I starten av ny soknerådsperiode blir det valt representantar til ulike utval. Diakoniutval: Inger Anne Aarset, Lillian Almstad og soknepresten. Undervisningsutval: Heidi Erstad Hoel, Gunhild Lillebostad, Kenneth Hovden og soknepresten. Gudstenesteutval: Soknepresten, organisten, Jan Fredrik Øvrevoll, Ingvild Hansen Nystad og to personar til blir valt seinare. Gudstenesteutvalet blir eit sentralt utval i jobben med å innføre ny lokal grunnordning for gudstenestelivet i Norddal sokn i løpet av Ny tekstbok vert teken i bruk frå no av. Organistekteparet på Eide Carolin og Gunnar Inge Eide er busett på Eide og har begge kantorutdanning, dvs høgare organistutdanning. Dei har vore tilsett i Stranda kyrkjelege fellesråd sidan 2005, men ein del av stillingane er knytt til kulturskulen i Stranda kommune. Frå 1. desember er dei tilsett i det nye Storfjorden kyrkjelege fellesråd. Carolin vil då ha Norddal sokn som sitt hovudområde, men vil framleis ha ein del av stillinga knytt til sokna i Stranda kommune. Gunnar Inge har størsteparten av stillinga si i Geiranger og Stranda, men blir nok å sjå i ulike samanhengar i vårt område. Han har vore med å skaffe lydanlegg til Norddal kyrkje saman med komiteen for songkveldane. Vi gler oss til å sjå meir til kantorane i kyrkjene våre framover, og Carolin ser fram til å gjere meir teneste på heimebane.

4 Side 4 Kyrkjeblad for Norddal Songglade tester utstyret i Norddal kyrkje. Vi vil rette ein stor takk til Gunnar Inge Eide, Wenche Gagnat, Gunvor Sirevåg og resten av syng med oss gjengen for innsatsen dei har gjort for å samle inn pengar til nytt lydanlegg. Etter nyttår står Sylte kyrkje for tur med songkveld og innkjøp av lydanlegg der. Offerliste for vår og haust Ut MARIA BODSKAPSDAG GÅ UT SENTERET kr 1 483, Ut 4. SUNDAG I FASTE HIMALPARTNER ((TIBETMISJONEN) kr 776, Ut 5. SUNDAG I FASTE IKO KIRKELIG PEDAGOGISK SENTER kr 3 900, Ut PALMESUNDAG INSTITUTT FOR SJELESORG, MODUM kr 1 262, Ut SKJÆRTORSDAG KRISTENT ARB. BLANT BLINDE OG SVAKSYNTE kr 1 486, Inn PÅSKEDAG BARNE OG UNGDOMSARBEIDET I KYRKJEL. kr 2 081, Inn 2. PÅSKEDAG KONFIRMANTARBEIDET I KYRKJELYDEN kr 2 280, Ut 1. SUNDAG ETTER PÅSKE NORSK SØNDAGSKOLEFORBUND kr 2 497, Ut 2. SUNDAG ETTER PÅSKE KIRKENS NØDHJELP kr 1 964, Ut 17. MAI KRISTENT PEDAGOGISK FORUM kr 1 070, Ut 17. MAI KFUKKFUM GLOBAL kr 3 321, Inn 4. SUNDAG ETTER PÅSKE KONFIRMANTARBEIDET I KYRKJELYDEN kr 3 168, Inn 5. SUNDAG ETTER PÅSKE BARNE OG UNGDOMSARBEIDET I KYRKJEL. kr 3 267, Ut HELGETORSDAG KIRKENS FAMILIEVERN kr 1 014, Ut PINSEDAG SØNDAGSSKULEARBEIDET kr 950, Ut 2. PINSEDAG BØNNESENTERET PÅ ØRSKOGFJELLET kr 2 330, Ut 2. SUNDAG ETTER PINSE KIRKENS FENGSELSARBEID kr 2 184, Ut 3. SUNDAG ETTER PINSE KRIK kr 1 512, Ut 5. SUNDAG ETTER PINSE KIRKENS SOS I MØRE OG ROMSDAL kr 2 150, Inn 6. SUNDAG ETTER PINSE DIAKONIARBEIDET I KYRKJELYDEN kr 1 598, Ut 7. SUNDAG ETTER PINSE KRISTENT INTERKULTURELT ARBEID (KIA) kr 7 027, Ut 9. SUNDAG ETTER PINSE HIMAL PARTNER TIBETMISJONEN kr 770, Inn 10. SUNDAG ETTER PINSE BARNE OG UNGDOMSARBEIDET I KYRKJEL. kr 1 387, Ut 11. SUNDAG ETTER PINSE KIRKENS NØDHJELP kr 2 040, Ut 13. SUNDAG ETTER PINSE ACTA kr 830, Inn 15. SUNDAG ETTER PINSE KONFIRMANTARBEIDET I KYRKJELYDEN kr 1 240, Inn 15. SUNDAG ETTER PINSE KONFIRMANTARBEIDET I KYRKJELYDEN kr 1 617, Ut 16. SUNDAG ETTER PINSE BØNNESENTERET I NAKURU, KENYA. kr 2 195, Ut 18. SUNDAG ETTER PINSE CARE, NORGE kr 2 896, Ut 19. SUNDAG ETTER PINSE DET NORSKE MISJONSSELSKAP, NMS kr 1 507, Ut BOTS OG BEDEDAG UNGDOM I OPPDRAG kr 1 830, Inn HELGEMESSE DIAKONIARBEIDET I KYRKJELYDEN kr 4 094, Inn HELGEMESSE DIAKONIARBEIDET I KYRKJELYDEN kr 1 913, Ut SISTE SUNDAG I KYRKJEÅRET EVANGELIESENTERET kr 950, Ut 1. SUNDAG I ADVENTSTIDA KIRKENS BYMISJON kr 2 084,00

5 Kyrkjeblad for Norddal Side 5 Leik og moro på konfirmasjonsleir i Brusdalen. Konfirmantleir Helga november var konfirmantene på leir på Brusdalsheimen. Det var indremisjonen som arrangerte leiren, og det var ungdommer fra forskjellige steder på Sunnmøre der også. Norddal menighet la sin konfirmantleir til denne helga. I og med at konfirmantene i Geiranger har undervisning sammen med de fra Eidsdal, var de også med. Det var dårlig vær det regnet hele tida, men det er ikke det vi vil huske fra denne helga. Det å bli kjent med hverandre både gjennom alvor og leik og moro det satte alle pris på. Gunhild Bjørkavåg Thorsen hadde bibeltimer, og hun snakket om det å finne fram til et sundt og godt selvbilde. Det gjorde hun på en måte som gjorde at de unge forsto hva hun snakket om! For å få et selvbilde som er godt trenger vi alle å bli sett og akseptert for den vi er. Vi trenger å vite at Gud har skapt oss og at han har en god vilje med oss. Ingen av oss var et arbeidsuhell i Guds verksted. Morten Gravdal hadde en konfirmanttime hvor temaet var etikk på lørdag ettermiddag. Hvordan skal vi innrette livene våre for at alle skal få det bra? Bibelen er den bruksanvisningen på et menneskeliv som produsenten, Gud, har levert oss. Det kan være smart å gjøre seg kjent med denne bruksanvisningen. Norges lover og vår oppfattelse av hva som er rett og galt bygger på Guds anvisninger for et godt liv. I bunnen ligger de ti bud, som Gud ga til Moses for 3500 år siden. Mange fikk nye venner, og det viktigste var kanskje at noen også oppdaget at det går an å ha Jesus som venn. Og at han er en god venn! Det at det ikke var mer enn 40 ungdommer sammen denne helga, gjorde at alle ble kjent med alle og at plassen inne var stor nok til at savnet av å være ute ikke ble påtrengende. Soknepresten sier at dette var den kjekkeste konfirmantleiren han har vært på. Og han har vært med på noen etter hvert...

6 Side 6 Kyrkjeblad for Norddal Hausttakkefest - og mi kyrkjebok til 4-åringane Spente 4-åringar klare til innsats. Søndag 16.oktober var det hausttakkefest i Sylte kyrkje. 4-åringane var spesielt inviterte til den dagen, og mange av dei var det som kom for å bere fram fulle korger med haustens avling. Alvorlege og høgtidlege kom dei i prosesjon framover kyrkjegolvet. Dei hadde vore i kyrkja tidlegare ein dag og pynta og øvd på songane dei skulle syngje. Det var nok litt skummelt, men etter kvart som songen skreid fram var det fleire og fleire som vart med. Det var nok ikkje berre det å skulle bere fram korgene som gjorde at det kribla litt i magen. Dei skulle jo kome til kyrkja for å få si eige bok. Presten hadde nok skjøna dette, han utførde den genistreken at han delte ut boka tidleg i gudstenesta. Med ny bok i hendene var det lett å sitje på kortrappa der presten hadde slått seg ned på ein stol midt blant dei for at dei skulle delta i preika. Han fekk mange svar på kva vi kunne dyrke på jorda og også forslag om kva vi ikkje trengde. Hausttakkefesten vart avslutta med kyrkjekaffi som bygdekvinnelaget hadde ordna til. Dei stiller som alltid villig opp.det hadde vorte litt stusslegare kyrkjekaffi utan deira gode kaker. Søndagen etter var det hausttakkefest i Norddal. I år var det 6 firåringar der og 13 på Sylte. Konfirmantar deler ut Mi kyrkjebok. Morten Gravdal les saman med 4-åringane.

7 Kyrkjeblad for Norddal Side 7 Jul Jul er fint, og jul er flott, Jul er godt, det varmer meg opp. I jula er det kjempegøy, då får vi mange gåver, både teikneblokk og teiknestift. I jula er eg i godt humør, For då dreg eg til min frisør. Peparkaker og julemenn, det må vi bake til kvar kone og kvar mann. Jul Jula er søt, og jul er godt, alle liker jula og er glad, og vi er alle vener. Julekort vil vi skrive og dei må ha hjarte på, både til store og små. Julaftan Jula er god. Jula handlar om Jesus. Det som er gøy å gjere er å hogge juletre. På julaftan er det gøy å gje gåver til kvarandre, Vi et god mat av alle dei slag, juleribbe, potetball, sjokoladepudding, karamell- og mandelpudding vi kan ha til dessert. Jul Jul er bra, då kjem nissen med pakkar til oss, Vi bruker synge songar om jul som Glade jul, Blåfjell er på barne-tv, og det er då vi henter fram juletre. Jesus har bursdag på julaftan, og Jesus er glad om jula. Vannrett Loddrett 1. Verdsdel 1. Tida før jul 7. I senga 2. Våt stad 8. På jern 3. Ikkje uenig 11. Kry, yre 4. Stad i Valldal 12. Treslag 5. Piska fløyte 13. Lage stappe 6. Gjer vondt 15. Det som kjem etter 9. Faresignal meter 10. Er gran og furu 20. Legg høna 14. Bilmerke 23. Sekk 16. Ikkje brei 24. Ikkje kokt 17. Smelte 25. Bevege 18. Jentenamn 26. På hovudet 21. Farge 22. Spaserer

8 Side 8 Kyrkjeblad for Norddal I dei dagane let keisar Augustus lysa ut at det skulle takast manntal over heile verda. Dette var første gong dei tok manntal medan Kvirinius var landshøvding i Syria. Då for alle heim til sin by og skulle skrive seg i manntalet. Josef for frå Galilea frå byen Nasaret til Davidsbyen Betlehem, for han var av Davids hus og ætt og ville skrive seg der. Maria, festarmøya hans, var med han, ho var med barn. Medan dei var der, kom tida ho skulle føde, ho fødte ein son, svøpte han og la han i ei krybbe Teikna for det av 4. klasse på Valldal skule. var ikkje plass åt dei i herberget. Det var nokre gjetarar på marka

9 Kyrkjeblad for Norddal Side 9 som passa budskapen sin om natta. Best det var, stod ein engel framom dei, og Herrens herlegdom lyste om dei. Dei vart fælande redde, men engelen sa: Ver ikkje redde! Eg kjem med bod til dykk om ei stor glede, ei glede for alt folket. I dag er det fødd dykk ein Frelsar i Davids by, han er Messias, Herren. Det skal de ha til teikn, de skal finne eit lite barn, sveipt og lagt i ei krybbe. Brått var det ein hærskare englar som lova Gud og kvad: Ære vere Gud i det høgste, og fred på jorda blant menneske Gud har glede i! Då englane hadde fart opp til himmelen att, sa hyrdingane: Lat oss gå til Betlehem og finne dette barnet. Dei skunda seg avstad og fann Maria, Josef og Jesusbarnet. Dei fortalde kva engelen hadde sagt. Alle som høyrde på, undra seg, men Maria gøymde orda i hjartet og grunda på dei.

10 Side 10 Kyrkjeblad for Norddal Blomefondet Tanken med blomefondet er å gje høve til å heidre minnet til ein avdød ved å gje pengar til dette fondet i staden for å sende blomar eller kransar til gravferda. Blomefondet kan brukast til pynting i og omkring kyrkjene. Det kan også bli kjøpt inn enkle reiskap som er disponible på kyrkjegardane. Coop Eidsdal, H.L. Muri og kyrkjekontoret sel blomekort Gåver 2011 Brukt 2011 Status pr pr pr kr 3.758,- kr 1.773,- kr ,- Gravferdshjelp Bårebil/formidling av blomster Avtale på telefon eller heime, eller gjennom kyrkjekontoret- Tlf Mobil Kyrkjekontoret, tlf Fjørå, 6210 Valldal Tlf Faks Kåre Strøm og Anne Inger Vullum Strøm Vikja 6210 Valldal Tlf Faks Epost:

11 Kyrkjeblad for Norddal Side 11 Bu-Heimeleir i Valldal Endeleg vart det bu-heime leir igjen halvtanna år etter forrige gong. Fleire av borna har etterspurt når det blir igjen. Denne gongen vart basen Sylte bedehus siste helga i oktober, med søndagsskulane, Amigos og soknerådet som arrangør. Mange var med og hjelpte til og Helge Åkernes frå søndagsskulekrinsen var med om laurdagen. Eit allsidig program med både Bibelen, aktivitetar og mat i fokus. Det var ekstra stor stas å få låne søndagsskuletilhengaren full av utstyr for ulike aktivitetar på samfunnshuset. Her fekk borna boltre seg eit par timar kvar dag. Om lag 20 born i alderen klasse var med i tillegg til leiarane. Det var ein flott leir, og dette er noko som bør bli ein tradisjon kvart år. Kanskje kan desse leirane på heimebane også gi meirsmak slik at borna vil reise på leir utanbygds når dei blir større.

12 Side 12 Kyrkjeblad for Norddal Tullingen Artikkelen og diktet omhandler eit stadig tilbakevendande faktum, mobbing, det er kva det vert kalla no. Problemet er ikkje blitt mindre med den tekniske utveklinga på måtar å kommunisere på. Temaet for samarbeid mellom heim og skule er i haust digital mobbing, dvs mobbing ved bruk av mobiltelefon, tekst og bilete, e-post Facebook, og stader på nettet der ein kan utveksle informasjon. Ofte får mobbinga her også ein alvorlegare grad enn om ein står ansikt til ansikt med personen som ein skal seie ekle ting til. Her er kva ein jeg-person skriv om bakgrunnen for diktet Tullingen. Av alle gamle viser jeg har, ja, kanskje endog blant all slags musikk og sanger jeg har hørt, er nok dette den vakreste sangen jeg kjenner. Gutten som ble kalt Tullingen levde på Tangen i Hedmark fra 1878 til Han vokste opp i en liten stue ved elvebakken på Tangen. Det skal ha vært en pen gutt, men han kom til verden med litt mindre håndbagasje enn de andre. I hjemmet hersket det fattigdom, og allerede på den tida var ikke ungene snaue til å mobbe hverandre, som det heter i dag. Hån og erting gjorde hver eneste skoledag til et mareritt for denne stakkars gutten. Da han var litt uti ni års alderen, fikk han difteri, og ikke mange månedene etterpå døde han alene med sin mor, i stua ved Elvebakken. Like etter at gutten var død, ble historien om ham kjent i bygdene rundt omkring. Guttens mor gikk til presten og meldte fra om dødsfallet, men allerede før moren kom, hadde presten, som het Johan Jensen, hørt rykter om hvor vondt denne gutten hadde det. Moren fortalte presten hvor vanskelig livet hadde vært for hennes kjære lille sønn, og hun forteller også de ordene gutten sa på dødsleiet. Presten ble så grepet av dette at han kort tid etter skrev visa Tullingen. Gutten som ble kalt Tullingen ligger begravet på Stange kirkegård, og det sies at gravfølget er et av de største som har vært i Stange. Kanskje ville alle de som ertet og plaget ham og deres foreldrene og en rekke andre, vise ham en ære til slutt, likevel? Tullingen levde ikke forgjeves samme hvor vondt hans liv var. Sangen om ham ble brukt som undervisning i skolen for å lære barna ta hensyn og ikke mobbe andre som er litt annerledes enn dem selv. I 1975 var jeg medansvarlig for at sangen ble utgitt på ei singelplate. Grammofonselskapet delte ut plata gratis til alle barneskoler til undervisning mot mobbing. Men det mest hyggelige er alle de oppmuntrende og trivelige henvendelsene jeg har fått fra lærere om hvilken positiv virkning denne sangen har hatt på elevene. Den kjente forfatteren Ingeborg Riefling Hagen fortalte at sangen var kjent nedover i Mellom-Europa, og i Amerika var det også svært mange som kunne visa om gutten på ni år som var glad for å dø på grunn av at andre hevet seg høyt over han og trampet han de i skitten. Tullingen er imidlertid den største av dem alle når han på dødsleiet sier: La den onde sykdom aldri komme til dem.

13 Kyrkjeblad for Norddal Side 13 Tullingen Der hvor skovstien bøier sig mot elvebakken ned, der ligger en stue i aftensolens fred, de siste stråler spiller alt på den brune vegg, gjennom vinduet dufter det av brisk og av hegg. Det er med sorg i hjertet tatt så mangt et alvorsslag, men aldrig er der kjempet så hårdt som idag. Den onde barnesygdom kom til bygden også hit, nu kjemper deres kjære gutt, den siste hårde strid. Han var en liten, klodset og underlig en, ærlig og trofast, men puslet og sen, blandt gutterne i skolen var han alle til narr, dess mere vokste hjertet til mor og til far. I lekser og i lek bar det like galt av sted, stadig lød der: Tullingen kan ikke være med! Men Tullingen stod stille, han tenkte kun på mor, han sørget og han grundet på de grusomme ord. Men det visste de jo ikke, de tankeløse små, hvor brendende sårt et sådant ord kan nå, de visste det jo ikke, at han hadde dem så kjær, og længtet efter lek for at komme dem nær. Men i hans siste tanker de stod i flokk og rad, de var i hans sind, da den siste bøn han bad, med møie og med smerte han visker det frem: Gud, la ei denne sygdommen komme til dem. Nu bøier mor seg over sin lille bleke gutt, hun kysser ham igjen, hun vet det snart er slutt. Nu skal du dra ifra oss, det merker jeg forvisst, men oppe i himmelen vi møtes tilsist. Er du ikke bange for dødens mørke port? Nei, en, to, tre tak, så er det hele gjort. Det værste er nu over, et smil på læben gled: Nu slipper de at kalle mig for Tullingen mer.

14 Side 14 Kyrkjeblad for Norddal Kyrkjeblad for Norddal Utgjeve av Norddal sokneråd. Redaksjon: Grete Hoel, Gunvor Sirevåg, Nina Pernille Grønningsæter Kasserar: Norddal sokneråd, 6210 Valldal. Bankgiro: Bladet kjem ut fire gongar i året, vert sendt alle heimane og er finansiert med gåver. Norddal kyrkjekontor: Måndag fredag: kl Tlf Faks E-post: Adm. leiar: Magne Eivind Glomnes, tlf Ungdoms- og diakoniarbeider: Gudrun Uri, tlf Onsdag, torsdag og fredag. Organist: Carolin Eide, tlf Sokneprest: Morten Gravdal Tlf Mobil Kyrkjetenar/kyrkjegardsarb.: John Inge Smoge Tlf Takk for gåver! DØYPTE Magnus Indreeide Cedrik Arntsen-Tveiten Julian Arntsen-Tveiten Odin Kleiva Sørdal Malin Rørtveit Håvoll GRAVLAGTE Petra Elida Dalebø Oddlaug Tafjord Solbjørg Berli Per Dagfinn Strømme Gudrun Veiberg Torleif Tafjord Eivind Eliassen ARRANGEMENT I JULA 27. desember kl Juletrefest på Sylte bedehus v/søndagsskulen 29. desember kl Julenattiné i Sylte kyrkje 30. desember kl Songkveld i Norddal kyrkje Møte på Sylte bedehus: 17. januar kl v/vestborgrussen HVORDAN HAR DU DET egentlig?

15 GUDSTENESTELISTE Kyrkjeblad for Norddal Side 15 (tidspunkt kan bli endra i febr/mars) Søndag SUNDAG I ADVENTSTIDA SYLTE KYRKJE. kl. 11:00 HØGMESSE Nattverd Takkoffer til Misjon uten grenser. Onsdag SYLTE KYRKJE. kl. 16:00 FORENKLA HØGMESSE Søndag SUNDAG I ADVENTSTIDA Sylte kyrkje kl Julekonsert. Norddal kyrkje kl Julekonsert. Søndag SUNDAG I FASTETIDA NORDDAL KYRKJE. kl. 11:00 HØGMESSE Nattverd Takkoffer til Acta barn og unge i Normisjon. Søndag SUNDAG I FASTETIDA SYLTE KYRKJE. kl. 11:00 HØGMESSE Nattverd Takkoffer til Diakoniarbeidet i kyrkjelyden. Lørdag JULAFTAN NORDDAL KYRKJE. kl. 14:00 FAMILIEGUDSTENESTE Takkoffer til Strømmestiftelsen. SYLTE KYRKJE. kl. 16:00 FAMILIEGUDSTENESTE Takkoffer til Kirkens Nødhjelp. Søndag JULEDAG NORDDAL KYRKJE. kl. 11:00 HØGMESSE Takkoffer til Åpne dører.. Mandag JULEDAG SYLTE KYRKJE. kl. 11:00 HØGMESSE Takkoffer til Norsk Luthersk Misjonssamband. Søndag KRISTI OPENBERRINGSDAG EIDE BEDEHUS. kl. 16:00 FORENKLA HØGMESSE Takkoffer til Norsk Luthersk Misjonssamband. Søndag SUNDAG I OPENBERRINGSTIDA SYLTE KYRKJE. kl. 11:00 HØGMESSE Nattverd Takkoffer til Kristen Muslimmisjon. Søndag SUNDAG I OPENBERRINGSTIDA NORDDAL KYRKJE. kl. 11:00 HØGMESSE Nattverd Søndag SÅMANNSSUNDAGEN SYLTE KYRKJE. kl. 11:00 FAMILIEGUDSTENESTE Takkoffer til Konfirmantarbeidet i kyrkjelyden. NORDDAL KYRKJE. kl. 16:00 FAMILIEGUDSTENESTE Takkoffer til Søndagsskulearbeidet. Søndag KRISTI FORKLÅRINGSDAG SYLTE KYRKJE. kl. 11:00 HØGMESSE Nattverd Takkoffer til Det Norske Misjonsselskap. Søndag FASTELAVNSSUNDAG NORDDAL KYRKJE. kl. 11:00 HØGMESSE Nattverd Takkoffer til Kirkens resj.sent. for vold og sexuelle. Søndag SUNDAG I FASTETIDA SYLTE KYRKJE. kl. 11:00 HØGMESSE Takkoffer til Himal Partner. Blomster y Bryllaup y Konfirmasjonar y Barnedåp y Gravferd y Selskap Vi leverer blomster kvar dag til: Stranda, Hellesylt, Sykkylven, Liabygda, Ålesund, Stordal, Valldal, Eidsdal, Norddal og Geiranger Stranda Blomster AS Sjøgata Stranda Tlf /

16 Returadresse: Norddal kyrkjekontor 6210 Valldal Salme 64 1 En krybbe var vuggen som ventet ham her, det lille barn Jesus, vår Frelser, så kjær. Men stjernene lyste helt inn der han lå, det lille barn Jesus, på leiet av strå. 2 Så enkelt og stille kom Gud til vår jord. Så høyt er jeg elsket av Jesus, min bror. Han kom fra Guds himmel, Gud selv var han lik, men Jesus ble fattig, og jeg er blitt rik. 3 Fra krybben til korset gikk veien for deg, slik åpnet du porten til himlen for meg. Velsign oss, vær med oss, gi lys på vår vei, så alle kan samles i himlen hos deg

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906.

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906. 16 SALME Tekst: Engelskmannen Edward P. Hammond, skreiv denne songen under ei vitjing i Getsemane-hagen i 1866. Songen vart omsett til bokmål (Hin time i Getsemane) i 1880-åra og til nynorsk av Johannes

Detaljer

Kyrkjeblad for heile Luster Nr. 5 DESEMBER 2013 73. årgang

Kyrkjeblad for heile Luster Nr. 5 DESEMBER 2013 73. årgang Kyrkjeblad for heile Luster Nr. 5 DESEMBER 2013 73. årgang Fotograf Oskar Andersen Venner for livet? KYRKJE OG HEIMBYGD Utgjeve av Luster kyrkjelege fellesråd. Redaktør: Oddny Urnes-6877 Fortun oddnyurn@online.no

Detaljer

10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld

10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld Sider februar 2011_Layout 1 04.02.11 14.22 Side 1 Nr. 1-2011 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 75. årgang Tekstilkunstnaren i Blakset På midt-sidene kan du lese om Eli Johanne Berg,

Detaljer

Dei unge fyller gudstenesta

Dei unge fyller gudstenesta NR.2 2015 56. ÅRGANG Innhald I kyrkjeporten...2 Bibelmaraton takk...2 Andakt...3 Kyrkjevalet 2015...4 Dei unge fyller gudstenesta Lutherstadt Wittenberg fram mot 2017...5 BUK 2015... 6 Ål Kyrkjeakademi...

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Desember 2009. 62. årgang

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Desember 2009. 62. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 8 Desember 2009 62. årgang Redaktørens hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon: Ole Johs. Gillebo Tlf. 976 62 560, Knut Mellemberg

Detaljer

LYS OVER LAND. Jorunn Guddal trufast medarbeidar i 68 år LYS OVER LAND NR. 1 FEBRUAR 2012 72. ÅRGANG

LYS OVER LAND. Jorunn Guddal trufast medarbeidar i 68 år LYS OVER LAND NR. 1 FEBRUAR 2012 72. ÅRGANG LYS OVER LAND LYS OVER LAND NR. 1 FEBRUAR 2012 72. ÅRGANG Jorunn Guddal trufast medarbeidar i 68 år Jorunn Guddal i djup konsentrasjon med arbeidet for misjonen. Foto: Sigmund Meland. Jorunn, som no er

Detaljer

møte:plassen ADVENT Ellen Sara glad sør-same side 8 Fotografen Kristoffer side 4-5 Sjokolade Nr 4, 2013 side 10-11

møte:plassen ADVENT Ellen Sara glad sør-same side 8 Fotografen Kristoffer side 4-5 Sjokolade Nr 4, 2013 side 10-11 Nr 4, 2013 Møta nye venner - Søkja Gud - Få del i oppdraget møte:plassen Eit magasin frå Undheimkyrkja ADVENT No tenner vi det første lys, åleine må det stå. Vi ventar på det vesle barn i krubba lagt på

Detaljer

Menighetsblad for ÅKRA. Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik. nr. 4 DeSemBer 2009. UtGitt av Åkra SOknerÅD

Menighetsblad for ÅKRA. Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik. nr. 4 DeSemBer 2009. UtGitt av Åkra SOknerÅD Menighetsblad for ÅKRA Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik nr. 4 DeSemBer 2009 UtGitt av Åkra SOknerÅD 16. ÅrGanG Slik det var i 'gamle dager' s. 5 Symbolikk i julen s. 7 Program for festuka s. 10 11

Detaljer

Den største og beste gaven

Den største og beste gaven Den største og beste gaven Når du nå i julen gir gaver, gir vi dem ofte i påvente av at noen gir deg noe tilbake. Hvis det er noen du gir gaver til som ikke gir oss noen tilbake, vil du sannsynligvis bli

Detaljer

a:men Jesus har bursdag på jul Tre barnehagebarn om julen:

a:men Jesus har bursdag på jul Tre barnehagebarn om julen: a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 6 2014 «Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» LUK 2,12 Tre barnehagebarn om julen: Jesus har bursdag på jul Les side

Detaljer

Varhaug Misjonshus. Meldingsblad. Nr. 2 2011-23. årgang 1

Varhaug Misjonshus. Meldingsblad. Nr. 2 2011-23. årgang 1 Meldingsblad Nr. 2 2011-23. årgang 1 Varhaug Misjonshus Innhald: Andakt Side 5 Min song Side 11 Sundag Side 13 Barnas side Side 14 Oversikt arrangement side 18 Ta en pause og nyt av vårt rikholdige tilbud

Detaljer

Nyopning av Ål kyrkjestugu En vakker dag... 3

Nyopning av Ål kyrkjestugu En vakker dag... 3 NR. 1 - FEBRUAR 2013-54. ÅRGANG Innhald Fasteaksjon... 2 Fred over jorden... 3 Nyopning av Ål kyrkjestugu En vakker dag... 3 Gull, røkelse og myrra...4 Ny gudsteneste... 4 Nytt misjonsprosjekt... 5 Siste

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang VI ER FORSKJELLIGE Reidulf K. Ljøkjell F R A P R E S T E N S P E N N 2 Når jeg skriver dette er det midt i julestria og midt

Detaljer

Omfattande vedlikehald av Vikebygd kyrkje må til før jubileet i 2012

Omfattande vedlikehald av Vikebygd kyrkje må til før jubileet i 2012 NR. 1 Februar 2011 ÅRGANG 53 Kyrkjeblad for Bjoa, Imsland, Sandeid, Skjold, Vats, Vikebygd, Vikedal og Ølen Orgelet i Skjold kjem på plass Side 8 Øvre Vats bedehus 50 år Side 6 Omfattande vedlikehald av

Detaljer

Velkommen til kirken!

Velkommen til kirken! Min barndoms jul på 50-tallet Bibeldagen 2015 Kontrollert galskap se side 4-5 se side 5 se side 8 Kirkekontakten FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR. 5 2014 60. ÅRGANG Velkommen til kirken! Jul

Detaljer

Å S A N E M E N I G H E T S B L A D - N R. 6 - D E S E M B E R 2 0 1 3-7 1. Å R G A N G

Å S A N E M E N I G H E T S B L A D - N R. 6 - D E S E M B E R 2 0 1 3-7 1. Å R G A N G Å S A N E M E N I G H E T S B L A D - N R. 6 - D E S E M B E R 2 0 1 3-7 1. Å R G A N G Den første julen «Han lagdes i et krybberom, Guds engler sang med fryd derom». (Foto: Jeff Weese) Jul med Gospel

Detaljer

I N N H O L D NR. 9 DESEMBER 2012 63. ÅRGANG

I N N H O L D NR. 9 DESEMBER 2012 63. ÅRGANG NR. 9 DESEMBER 2012 63. ÅRGANG I N N H O L D Side Glade jul 562 Rektor Rafael 565 Jubilanter 572 Førjulsgleder 574 Berit prest 581 Jubilant 586 Gudstjenester 588 Lindeman 591 Ledig stilling 595 Side Juletrefester

Detaljer

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 Kyrkjeposten Årgang 10 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 1 mars 2011 n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 1 Kyrkjeposten Hei,

Detaljer

Kyrkjetonar. Juleminner. Alpha. KyrkjeNÆR: Hausttakkefest. Go kveld. Nr. 4/2012-54. årgang. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn

Kyrkjetonar. Juleminner. Alpha. KyrkjeNÆR: Hausttakkefest. Go kveld. Nr. 4/2012-54. årgang. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn Kyrkjetonar Alpha Juleminner KyrkjeNÆR: Hausttakkefest Go kveld Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn Nr. 4/2012-54. årgang Frå krybba til krossen...til misjon Fra krybben til korset gikk veien for deg,

Detaljer

Fest og glede i Vikedal kyrkje

Fest og glede i Vikedal kyrkje NR. 1 Februar 2015 ÅRGANG 57 Kyrkjeblad for Bjoa, Imsland, Sandeid, Skjold, Vats, Vikebygd, Vikedal og Ølen Søndag 11. jan. var det duka for barnenyttårskonsert i Vikedal kyrkje med Her er det fest og

Detaljer

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 2 2015 God påske! Moro med karnevalsgudstjenester Side 3 Kristendommen er ganske drøy Side 8-9 Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 innhold: Redaktøren har ordet Side

Detaljer

Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn. Julesalme

Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn. Julesalme Masfjordingen Masfjordingen Nr.3-2014 Desember Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn Julesalme av Eyvind Skeie Til jul for eit år sidan, kunne vi fortelje at vi var i

Detaljer

Trygg Havn. Arbeidermøtet 2014. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 2 2014 126. årgang. side 6 9

Trygg Havn. Arbeidermøtet 2014. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 2 2014 126. årgang. side 6 9 Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 2 2014 126. årgang Arbeidermøtet 2014 side 6 9 Trygg Havn Den indre Sjømannsmisjon http://dism.no/ Den indre Sjømannsmisjon ble stiftet i 1880 for å

Detaljer

KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER

KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER INFORMASJON Jula 2013 KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER 65. årgang Kyrkja på Ådland Foto: Fred Morten Ervik Frå biskopen s.2 30-årsjubilantar s.4 og 5 Frazer Siansengo s.6 og 7 Grøne sider s. 8 og 9 Trusopplæring

Detaljer

MENIGHETSBLAD. NORD-AUDNEDAL PRESTEGJELD ÅSERAL GRINDHEIM KONSMO Nr. 4-2013 42. årgang. Konfirmantane i Åseral kyrkje sundag 08.09.

MENIGHETSBLAD. NORD-AUDNEDAL PRESTEGJELD ÅSERAL GRINDHEIM KONSMO Nr. 4-2013 42. årgang. Konfirmantane i Åseral kyrkje sundag 08.09. NORD-AUDNEDAL PRESTEGJELD ÅSERAL GRINDHEIM KONSMO Nr. 4-2013 42. årgang MENIGHETSBLAD Konfirmantane i Åseral kyrkje sundag 08.09.13 Embla Fagerbakke Viktoria Tollefsen Aslak Smeland Thomas Thorsland Olav

Detaljer

Magnor Mydland om tro og bil. Erik Fjelland Moi i misjonstjeneste. Etiopia. << Andre saker

Magnor Mydland om tro og bil. Erik Fjelland Moi i misjonstjeneste. Etiopia. << Andre saker Kjøreplan: Lund Prestegjeld Postadresse: Kirkekontoret, 4460 Moi E-post: gsrettedal@yahoo.no Bankkontonummer: 3213 63 20024 Redaksjon og Layout: Frist for stoff 11. nov. Ut ca. uke 50 Nr. 4-2009 Lund og

Detaljer

Fjellhaug. ved juletid. 10 vannrett: Julesnop 21. Grandhagen og Gravaas om Fjellhaug 8-11. Island i krisetider 14-17 #4/2009

Fjellhaug. ved juletid. 10 vannrett: Julesnop 21. Grandhagen og Gravaas om Fjellhaug 8-11. Island i krisetider 14-17 #4/2009 10 vannrett: Julesnop 21 #4/2009 løssalgspris kr. 20,- Fjellhaug organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag ved juletid Grandhagen og Gravaas om Fjellhaug 8-11 Island i krisetider 14-17 Leder Mine

Detaljer

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 4. Desember 2011. Foto: Helge R.

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 4. Desember 2011. Foto: Helge R. Foto: Helge R. Johnsen 45. årgang. Nr. 4. Desember 2011 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, P.boks 70 9615 Hammerfest Tlf.: 78

Detaljer

God jul. Nr 6-2010 - 60. årgang

God jul. Nr 6-2010 - 60. årgang Nr 6-2010 - 60. årgang God jul Du grønne, glitrende tre, goddag! Velkommen, du som vi ser så gjerne, med julelys og med norske flagg og høyt i toppen den blanke stjerne! Ja, den må skinne, for den skal

Detaljer

Møt Inger Lavik Side 7. Tårnagentar i Vaksdal kyrkje Side 4. Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 Gudstenesteliste Side 16. www.vaksdal.kyrkja.

Møt Inger Lavik Side 7. Tårnagentar i Vaksdal kyrkje Side 4. Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 Gudstenesteliste Side 16. www.vaksdal.kyrkja. INFORMASJON T ET 65. årg. FOR VAKSDAL Nr. 1/2011 Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 Gudstenesteliste Side 16 Tårnagentar i Vaksdal kyrkje Side 4 Møt Inger Lavik Side 7 www.vaksdal.kyrkja.no 2 Kyrkjebladet

Detaljer