OPPSUMMERING FRA KVINNESEMINAR PÅ RICA HAMAR HOTEL ONS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPPSUMMERING FRA KVINNESEMINAR PÅ RICA HAMAR HOTEL ONS. 01.02.12"

Transkript

1 OPPSUMMERING FRA KVINNESEMINAR PÅ RICA HAMAR HOTEL ONS FLG. VAR TILSTEDE: NAVN KLUBB E-POST FUNKSJON Are Dekkerhus KIL-fotball Trenere Arnfinn Engerbakk KIL-fotball Trener Johan Hammarstrøm KIL-fotball Trener/Leder Mari Finsen KIL-fotball Spiller Kristine Fagerheim KIL-fotball Spiller Geir H. Bekkevold Sander IL Trener Ann Kr. Klokkerud Sander IL Oppmann Siv Andersen Sander IL Styemedl. Dorte L. Wang Sander IL Spiller Kaysa K. Wang Sander IL Spiller Jørgen Due Lilllehmr KFK Leder Line Sletten Lillehmr KFK Spiller Heidrun Borgedal Lillehmr KFK Spiller Jo Petter Ramberg Biri Trener Åge Jevnesveen Biri Trener Knut J. Arnseth Fart FL Styremedl. Trond Gihlemoen Fart FL Trener Mette Thorslund Fart FL Styremedl. Frode Bekk Fart FL Trener John Bennett Fart FL Trener Lene Bredesen Fart FL Spiller Ingeborg Doblaug Fart FL Spiller Merete Andresen Brumunddal Spiller Sten Vidar Brække Brumunddal Trener Kristin B. Sørum Brumunddal Trener Morten Skogen Raufoss Trener Rune Ødegårdstuen Raufoss Trener Elin Sveen Haugen Raufoss Spiller Jostein Elnæs Raufoss Sp.leder Henning Lerud Raufoss Lagleder Anne Lise Kasenborg Nordsinni Styremedl. Bente Bjørnerud Nordsinni Styremedl. Stine Jota N. Trysil Spiller Amalie Lund N. Trysil Spiller Per Thv. Eidet N. Trysil Trener Tove E. Jota N. Trysil Leder Mona Holmseth N. Trysil Trener Dag Nicolaisen Hadeland KFK Leder Anne Tanum Elverum Trener/leder Amalie L. Berget Elverum Spiller Iselin S. Ekeland Elverum Spiller

2 Jarl Torske NFF Landslagstr. Lena Tyriberget IØFK Spillerutvikler Anne Nyland IØFK Komitemedl. Håkon Lihagen IØFK Ass. Spilleutv. Kai Magne Jensen IØFK Ansatt IØFK Dette er de som skrev seg på deltagerlistene. Vi tror det var noen som ikke skrev seg på, så hvis dere vet noen som var der så vær så snill å sende dette videre til disse. Vil i denne oppsummeringen forsøke å gjengi i stikkordsform det som ble gjennomgått i løpet av kvelden. Er det noe dere savner eller er feil gjengitt så må dere si fra så vi kan få rettet det opp. Synes det lover bra for kvinnefotballens fremtid at så mange engasjerte personer møter opp for å diskutere hvordan vi kan: Få med flest mulig. Bli med lengst mulig Bli best mulig.

3 Flere jentespillere enda lengre og enda bedre! - Hvilke krav stilles i kvinnefotballen PROGRAM FOR KVELDEN Mat Innledning v/lena Tyriberget Foredrag v/ Jarl Torske NFF Gruppearbeid - spiller ansv Lena Tyriberget - trener ansv Håkon Lihagen - leder ansv Anne Nyland Spiller framlegg - Kristin Bekkevold Sørum - Merete Andresen Oppsummering av gruppearbeid i plenum

4 Innledning: Anne Nyland fra kretsens utviklingskomite ønsket velkommen til seminaret. Hun var glad for at så mange hadde tatt seg tid til å komme, og at det var både spillere, trener og ledere som var med. Skal vi oppnå gode resultater er vi avhengige av at samspillet mellom alle parter fungerer optimalt. Sa litt om bakgrunn for seminaret, som er nedgang i aktivitet på kvinnesiden, og hvorfor kretsen ønsker å satse litt ekstra på jente/kvinnefotballen. Anne ga deretter ordet til Lena Tyriberget hvorfor vi gjennomfører et Kvinneseminar, målsetting for seminaret og dro opp noen problemstillinger Hvorfor kvinefotballseminar? Vi er gode på kvinnefotball.men vi ønsker å bli bedre. Ser en tendens i nedgang i antall aldersbestemte lag og totalt på senior og junior. Ønsker å snu denne trenden. Det å ha gode og mange seniorlag viktig for god rekruttering Viktig og ha lag i toppserie og 1.div, og klare å rekruttere spillere til dette nivået. Få tak i best practice hvem føler at de sitter inne med gode tiltak/opplegg i sin klubb eller tidligere klubber som kan være verdt å spre videre Lena presiserte viktigheten av å ha lag i alle klasser og divisjoner og håpet at i løpet av kvelden ville noen komme med innspill/ideer som alle kan ha nytte av

5 Målsetting for møtet Påvirke til: Økt aktivitet Bedre aktivitet Få flere til å holde på lengre Få flere som blir enda bedre. Gjennom at dere drar tilbake til deres klubber og lag og setter i gang tiltak for å påvirke dette Det ble lagt frem en oversikt over lagsutviklingen i perioden /12. Dette viser en betenkelig utvikling, særlig tallene for Småjenter (13/14 år) er bekymringsfulle Kvinner Kvinner Junior Junior` Old girls 6 0 Jenter Jenter Småjente Småjente Småjente Minijenter Knøtt

6 Lena avsluttet innledningen med å legge fram noen problemstillinger som hun ba deltagerne ha i bakhodet gjennom kvelden. Problemstilling er: Hva kan trenerne gjøre for at aktiviteten kan bli enda bedre for de som er med for moro og de som vil noe mer? Hva kan spillerne gjør for at aktiviteten kan bli enda bedre og vi kanskje får med enda flere? Hva kan klubbene gjøre for at vi sammen skal nå målsettingen enda flere enda lengre og enda bedre Er vi flinke nok til å stille hverandre krav og oppfylle krav? Fokus for denne kvelden er å gå oss selv litt i sømmene for å se på om hvert ledd i fotballfamilien kan gjøre noe for at vi kan bli enda bedre Foredrag v/jarl Torske NFF Hvilke krav stilles i kvinnefotballen Jarl startet med å si litt om sin bakgrunn og at han ikke regnet med at mye av det han kom til å si ikke ville være så veldig mye nytt. Det synes han bare ville være positivt. Han startet med å legge på en visjon: Flest mulig Mest mulig Lengst mulig Best mulig Han kom deretter med en påstand Visjon:

7 Påstand: Uansett hvor du bor i Norge kan du bli landslagsspiller hvis du ønsker det sterkt nok selv. Dette underbygde han med å vise til at mange av spillerne på aldersbestemte landslag i J16 og J17 kom fra små klubber i distriktene. Men, uansett hvilke klubber spillerne kommer fra må det stilles noen krav. Klubb Ledere Spillere Trener Krav til klubb/ledere: Krav til.. Det er klubben som er basis for å utvikle spillere og lag. Hva kjennetegner klubben vår????? Får alle som ønsker det trene og spille kamper. Hva om det er 20 spillere hva gjør klubben? Har vi tilbud til alle som ønsker å være med på laget vårt? Er målene forankret i klubb, spillergruppe, foreldre, trenere? Krav til spillerne: Hvorfor er vi med hvor mye vil jeg trene? Hva er min motivasjon for å være med? her kommer viktigheten av målsetting for laget og enkeltspillere inn. Det er viktig å være klar over konsekvenser av målsettinger. Det vil hele tiden være en utfordring i feltet mellom topp og bredde. Stille krav til spillerne uansett ambisjoner, det være seg en eller åtte treninger pr. uke. Uansett kvalitet på lagene vil differensiering være en fornuftig måte å drive deler av aktiviteten på. Hospitering er også et godt alternativ Krav til trenere: Kunne igangsette både fornuftig og utviklende aktivitet. Kanskje like viktig å være Miljøskaper? Må kunne skape miljø for læring. Legge til rette helheten for spilleren med skole, arbeid, familie, venner, belstning. Når spillere blir litt leie og ønsker å slutte av forskjellige årsaker hva gjør vi da? Spillerne må få aksept for at det i noen perioder går litt tyngre.

8 Her følger Jarl`s lysbilder: Klubb Hva vil vi med klubben vår? Visjon verdier målsetting: Tilbud for alle: - begge kjønn - barn, ungdom og voksne - ulike kulturer - ulikt ferdighetsnivå Hva kjennetegner klubben vår? - mange lag, stor bredde, alle får trene og spille kamper her kan vi bli gode Trivsel og godt miljø Mange og gode trenere og ledere Aktiv foreldregruppe Gode trenings- og kampforhold Lag Tilbud for alle som ønsker å være med på laget vårt Klargjøring av målsetting for akkurat dette laget; forankret i klubbens styre Målsetting klargjort for ledere, trenere, spillere (gjerne prosess) og foreldre!

9 Krav til spiller Utfordring i klubb: Trene 2-10 ganger pr. uke Alt. 1:Er med fordi alle andre er med Alt. 2:Er med fordi jeg ønsker å bli god, komme på landslaget Konsekvenser av målsetting for LAGET og ENKELTSPILLEREN Konsekvenser av målsetting Ledere: påse at vi etterlever målsettingen Trenere: Tilrettelegge treninger og kamper deretter Spillere: Være kjent med lagets målsetting - Hvordan kan jeg bidra til at laget når sine målsettinger? Topp Bredde Fotballtilbudet må være tilpasset hver enkelt spillers forutsetninger og ambisjoner Klubbens tilbud må være fleksibelt Krav til spiller uansett ambisjoner - frammøte (jfr. målsetting) - være på på trening, vi er der for å trene

10 Differensiering Antall fellestreninger pr. uke sette de beste sammen i spillesekvenser - touchbegrensinger - størrelse på spillflate - ulikt øvelsesutvalg Men av og til bør alle spille og øve sammen! Gruppetrening Skoletrening Egentrening Hospitering med gutter Krav til trener Være et dugelig menneske, med bl.a ansvar for trivsel og godt miljø Humør og ros Skape klima for læring Sette i gang og lede god fotballaktivitet for hele gruppa - differensiering Involvering og kommunikasjon Tenke helhet rundt enkeltspilleren - skole - arbeid - reiseavstand - antall treninger og kamper Være godt forberedt ramme rundt trening Være seg selv

11 I motgang - Jeg er lei det er så kjedelig - får det ikke til, lykkes ikke, var bedre før - venninnen slutter - vil slutte Hva gjør vi da? Hvordan komme over kneika? - spille kamper flere lag - opp og ned på funksjonalitetsskalaen - trene på det vi mestrer - trene alternativt; lystbetont - gå på kino - ros; konstruktiv kritikk Det må noen motbakker til for å skape framgang Vi må skape forståelse for det hos - spiller - lagvenninner - klubbtrener - og foreldre ikke minst Ulike arenaer Klubb Skole Sone Krets Region Landslag Hvem syrer totalbelastningen? KLUBBTRENER

12 Gruppearbeid: Her ble deltagerne delt i 3 grupper, leder trenere spillere. De fikk 3 forskjelllige problemstillinger de skulle diskutere: Lederne fikk: Krav til klubb(leder/styret) Krav fra klubb til trener Krav fra klubbb til spiller. Trenerne fikk: Krav trener til trener Krav trener til spilller Krav trener til klubb Spillerne fikk: Krav fra spiller til spiller Krav fra spiller til trener Krav fra spiller til klubb Anne Nyland ledet ledergruppa. Håkon Lihagen ledet trenergruppa Lena Tyriberget ledet Alle gruppene skulle svare på alle 3 problemstillingene. Det ble litt dårlig med tid, så gruppene fikk nok ikke diskutert alt like grundig. Velger her å gjengi svarene på de 3 problemstillingene slik som gruppene har svart: Ledere - toppklubbene: Krav til klubb(leder/styret) Krav fra klubb til trener Krav fra klubb til spiller At det legges til rette for damefotball. Likebehandling? Raufoss Nei, av naturlige årsaker Kongsvinger og Fart Ja KIL: Bredde skaper topp osv. alle får tilbud. Differensiering spillerutvikling/krets. Etabl. 1. div. Alle enige om at det er viktig å ikke bli for topptunge. Krav til faglig kompetanse Mennesketype Møte på trening Holdninger

13 Ledere breddeklubbene: Krav til klubb(leder/styret) Krav fra klubb til trener Krav fra klubb til spiller Damerepresentant i fotballstyret og I sportslig utvalg. Sportslig plan og sportslig leder Målsettinger Samarbeid mellom klubber Tilrettelegging : baner, skole treningsklubb, skyssgodtgjørelse Finne god kvinnetrener Melde på nok lag, tilbud til alle God dialog med trener og spillere Avtale fysioterapi Legge føringer Følge sportslig plan, målsettinger Innfri krav Tilrettelegge for spillere i topp og bredde. Inkludere skadde spillere Målsettinger holdninger Tidsnok fremmøte Planlegge uka Inkludering Utstyr i orden Komme for å trene, ikke bli trent Dugnad Betale treningsavgift Medlemskap Trenere i Toppserie og 1-2 div: Krav trener til trener Krav trener til spiller Krav trener til klubb Godt forberedt Ha lyst og engasjement Inkluderende/rød tråd Strukturert Kommunikasjon/tilbakemeldinger Sette seg inn i sportsplan Godt forberedt(kosthold) Forventer at spillerne tar tak i de kravene som er satt for å bli bedre. At spillerne også roser hverandre. At spillerne utveksler ferdigheter Imøtekommende til de nye spillerne Har en sportsplan som revideres Trenerforum i klubben Trenere i 3. div: Krav trener til trener Krav trener til spiller Krav trener til klubb Godt forberedt Godt planlagt Være ærlige og ydmyke Være like både mot den beste og Den svakeste. Kjenne gruppa godt og gi åpen tilbakemelding samlet til alle. Involvere spillere. Engasjement - ros Godt forberedt Klare beskjeder Motivert Ville trene ydmyke Gi mye av seg selv Faglig sterke Redelige Sportslig plan Trenerforum Dugnadsånd Trenere i 4. div samt jenter: Krav trener til trener Krav trener til spiller Krav trener til klubb Være forberedt Må ha en plan kort og lang Dugelig person Ærlig og seg selv Kunne differensiere En rød tråd gjennom treningen Være engasjert og ekte Ha målsetting og visjon Være forberedt Være på trening for å trene Ta til seg konstruktiv kritikk Tillit til trenerteam Respekt Holde treningsavtaler Utstyr Vite hva klubben vil med laget. Legge til rette treningsforhold. Målsetting og visjon. Retningslinjer/muligheter for hospitering. Tilbakemelding fra klubb og trenerkoordinator

14 Spillere: Krav fra spiller til spiller Krav fra spiller til trener Krav fra spiller til klubb Respekt for hverandre Oppmøte. Være der for å trene. Backer opp hverandre Det sosiale godt samhold i gruppa Alle bidrar. Planlegging prioritering Tåle litt på trening. Gi alt du har. Trene for å bli bedre på hver trening Å være et lag møte på hver trening Å bli godtatt/inkludert uansett ferdighetsnivå. Stille krav til hverandre Ros konstruktiv kritikk. Indre justis i laget Gjøre hverandre gode. By på seg selv, viktig for det sosiale. Ta godt vare på alle spillere, hospitanter, osv. Positivitet. Bevisst på målsettinger Gode holdninger Hensyn til fellesskapet. Utviklingsmål. Positiv, blid, smitte, inkludere. Variasjon. Balanse mellom kompis og respekt. Gjensidig respekt. Peiling på hva man driver med. Muligheter for å komme med forslag til hva som skal skje på trening. Møte forberedt og tidsnok. Engasjert i trening og kamp Stille krav til spillerne. Være trygge på hverandre. Godt organiserte treninger med variasjon. Tydelig. Se alle uansett nivå. Tilrettelegge for spillere som ønsker å trene mer. Indre justis i laget. Realistiske mål. Konkrete og konstruktive tilbakemeldinger. Legge til rette for enkeltspillere. Spillersamtaler Godt humør. Lage treningsplan i forhold til utviklingsmål. Samarbeid mellom klubbene. Utstyr Styret mer synlig. God kommunikasjon styret/lag. Motivere yngre spillere ved å ha et synlig seniorlag. Ta vare på enkeltspillere. Satse likt på jenter/gutter. Samarbeid mellom lagene. Promotering av laget. Representanter fra laget i styret. Temakvelder Skyss til/fra kamper. Bra treningsforhold. Bli prioritert. Utstyr som drakter, baller, etc. Tilbud om fysioterapi. Engasjement fra ledelsen i klubben. Turneringer. Samlinger treningsleire. Støtte se på kamper osv. Tatt seriøst som lag. Likestilling bli verdsatt Kommunikasjon. Legge til rette for enkeltspillere Klare målsettinger Treningsfasiliteter. Legge til rette treningstider, baner, utstyr, osv. Legge til rette for hospitering for eks med guttelag, andre klubber/lag. Alle gruppelederne hadde en oppsummering av gruppearbeidet i plenum etterpå. Konklusjonen var at engasjementet hadde vært stort på alle grupper, og diskusjonen på gruppene var kanskje vel så viktig som besvarelsene. At personer fra forskjellige klubbmiljøer kommer sammen og utveksler erfaringer vil bestandig være nyttig Kanskje bør klubbene (og kretsen) ta mer initiativ til å gjennomføre leder og trenerforum hvor representanter fra flere klubber kommer sammen x-antall ganger i året og utveksle erfaringer.

15 Spillererfaringer: Til denne bolken var 2 spillere med litt forskjellig bakgrunn engasjert for å si litt om sitt liv i fotballen Seansen var lagt opp som et intervju hvor Lena Tyriberget var spørsmålstiller. Notatet her er et sammendrag av svarene. Spiller 1. Kristin Bekkevold Sørum Bakgrunn som spiller på høyt nivå. Spilt for Stabæk i Toppserien, landskamper i aldersbestemte klasser på alle nivåer, A-landskamper, OL-mester i Sydney. Kristin startet med fotball som 5-åring. Hun begynte å spille med gutta fra hun var ca. 8 år. Hun spilte sammen med gutter til hun var 15 år, hun spilte også med jenter i denne perioden. Fra 14 år spilte hun stort sett på guttelag og i tillegg junior og 2 kretslag. Hun ville være på alle lag, dette førte til for mye kamper og for lite trening. Spilte fotball på all fritid. Grunnen til at hun spilte så mye var at hun følte at hun lykkes og han hun var ganske god. Fra hun kom på kretslag begynte hun å skjønne at hun kunne bli så god at hun kunne komme på landslag. Etter å ha blitt tatt ut på U20 landslaget ble målet å komme på A-landslaget. I småpikealderen trente hun 3 ganger pr. uke i tillegg drev hun også andre idretter, hoppet på ski og kastet håndball Kretslag var motiverende i starten, men etter hvert ble det litt slit ved at det var mye reising og mange helger som ble opptatt. Har hatt mange trenere opp gjennom av varierende kvalitet. Begeistret for Eli Landsem i Stabæk. Tror det er viktig i barneårene at trenerne er faglig dyktige og har gode menneskelige egenskaper. Grunnen til at hun ble god tror har mye å gjøre med at hun spilte og trente mye med gutter og at hun hadde satt seg klare mål. En god treningsøkt er en økt hvor du føler du lykkes med det du trener for/mot. Hun har et råd: Viktig å sette seg mål og ikke tro ting går av seg selv. Skal du bli god er det bare du selv som kan avgjøre det Grunnen til at hun fortsatt er i miljøet(trener) er at hun synes fotball er sabla gøy. Spiller 2. Merete Andresen Har litt annen bakgrunn. Spilt i lavere divisjoner og kost seg med det. Har spilt fotball i hele sitt liv. Hadde et opphold på et år, men savnet det veldig. Særlig det sosiale og det å føle at gir mye både glede og overskudd. Glad å gi og få litt juling på fotballbanen. Merete har deltatt på sone og kretssamlinger. Hun mener at en god trener er en som er både kompis men samtidig myndig og har et bra opplegg. Fotball gir mestringsopplevelser. Hun spilte på flere lag i en periode. Merete spiller i dag på lag med mange som er yngre enn henne, noe som er bare positivt. Alle har noe å gi hverandre. Har hatt ambisjoner om å bli god/bedre, men innsett sine begrensinger. En god trening for henne er når hun føler å ha gitt 110% og det meste har klaffet. Fortsetter med fotball fordi det er innmari gøy.

16 Oppsummering: Tilslutt hadde gruppelederne en oppsummering fra sine grupper. Ledere v/anne Nyland: Diskusjonene på gruppene hadde gått friskt. Det er ganske mange likhetstrekk mellom klubber på samme nivå. Et viktig punkt på gruppene var erkjennelsen av at samarbeid mellom klubbene er viktig. Trenere v/håkon Lihagen: Tror ikke det ville vært stor forskjell på diskusjonene om det hadde vært trenere for gutte/herrelag. Diskuterte hvordan utnytte den gode spilleren i en treningsgruppe. Alle økter handler om mestring spillerne må reise hjem fra trening og føle at de har mestret. Stille noen krav til spillerne. Skape klima for riktige tilbakemeldinger. Stille krav til klubbene i forhold til Visjoner Sportsplaner Målsettinger. Spillere v/lena Tyriberget: Stille krav til seg selv om seriøsitet når det kreves. Være positive på trening og gjøre hverandre gode. Justis i laget ta opp ting før det går for langt. Ta godt i mot nye spillere. Planlegge sin egen tid. Ønsker at treneren er med på spillernes planer. At treneren er faglig dyktig og at det er en rød tråd. Balanse mellom kompis og respekt. Trenere som kan påvirke. Trenere som tør å stille krav og være tydelige. Gi realistiske tilbakemeldinger. Stille krav om treningsforhold og utstyr. Engasjement fra klubb og klubbledelse. Samarbeid mellom klubber om treningstid. Klubbledelsen må være mer synlig. Promotere seniorlaget mot de yngre i klubben. Representanter fra damelaget inn i styret. Konklusjon: Følte at det var en nyttig kveld hvor mange fikk muligheter for å komme med tanker og innspill. Engasjerte innleder sørget for å så tanker og meninger som ga bakgrunn for gode diskusjoner på gruppene. To engasjerte nåværende og tidligere spillere ga oss fine innspill på hvorfor og hvordan de har opplevd og opplever fotballen. Moro å høre at uansett nivå og ambisjoner er det plass for alle og alle kan ha det like moro. Ikke minst var det fint å gå rundt under gruppearbeidene å høre den gløden og det engasjementet som ble vist. Det lover godt for jente og kvinnefotballen. Hvis det er klubber som har behov/ønsker om besøk/bistand fra kretsen i det videre arbeidet så ikke vær redde for å ta kontakt Lykke til med videre arbeid

17

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON: Sportsplan bandy Rev 0 12-05-2015 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i Skiold

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005 SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN Revidert på årsmøte 30.01.2005 1. FORORD Behovet for felles retningslinjer for trening, kamper og holdninger har lenge vært et savn i Selbu Ballklubb. Denne planen er utarbeidet

Detaljer

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø Vedlegg 1. Barnefotballens tre grunnverdier: http://www.fotball.no/barn_og_ungdom/barnefotball/ Likhetsprinsippet Gjelder innad i et lag. Bygger på filosofien om at alle barn skal gis like muligheter til

Detaljer

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL SOTRA SPORTSKLUBB En klubb for alle SPORTSPLAN Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL Innledning Sportsplan for Sotra SK gjelder for alle som driver med håndball i klubben Visjonen er

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Fra NFFs Handlingsplan 2004-2007 Barnefotball 6-12 år Hovedmål Gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse

Detaljer

Nye TUIL lag 15.10.2014

Nye TUIL lag 15.10.2014 Nye TUIL lag 15.10.2014 Vi skal utvikle mennesker, og dersom noen av dem blir gode fotballspillere er det bra. Per Høgmo, tidligere TUIL trener Idrettens (våre) verdier Klubbens verdier Trygg Utviklende

Detaljer

MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE

MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE Rekruttere og beholde God lag og gode spillere skapes gjennom godt organiserte klubber og gode ledere Lederne må være dyktige til å forutse, samordne og styre frivilligheten

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB 02/2015 SPORTSPLAN VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB Hunstad Fotballklubb er en bydelsklubb for Hunstadområdet. Hovedaktiviteten i klubben er fotball, men vi tilbyr også håndball og svømming, samt at

Detaljer

" Flest, Lengst, Best " Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt. " Flest, Lengst, Best "

 Flest, Lengst, Best  Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt.  Flest, Lengst, Best Sportslig plan L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt Klubbinfo Stiftet: 1931 Base: Tranby Innhold Klubbinfo.... s. 2 Visjon... s. 4 7 9 år. s. 5 10 12 år.. s. 6 13 14 år.. s. 7 15 19 år.. s. 8 Voksenfotball..

Detaljer

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet.

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. Ansvar og oppgaver sportslig ledelse Utviklingsansvarlig o Ansvar Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. o Sportslig utvikling,

Detaljer

Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER

Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER Innhold INNLEDNING...3 MÅLSETTING...3 HOLDNING, INNSTILLING OG MILJØ...3 ANSVAR, RESPEKT, DISIPLIN OG TOLERANSE....4 KLUBBENS FORVENTNINGER...5 TIL TRENERE/LAGLEDERE

Detaljer

Vi er Sortland IL. Et sportslig styrende dokument for Sortland IL

Vi er Sortland IL. Et sportslig styrende dokument for Sortland IL Vi er Sortland IL Et sportslig styrende dokument for Sortland IL Overordnede målsetting: 1. Sortland Idrettslag er en breddeklubb med en fornuftig satsing på bredde og topp 2. Sortland idrettslag skal

Detaljer

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK AFK Sportslig Plan Sånn gjør vi det i AFK Sportsplan AFK 1 Planens struktur DEL 1 FELLES PLAN FOR AFK Dette er klubbens overordende plan og er besluttet av styret pr 18.11.2009 DEL 2 PLANER FOR LAGENE

Detaljer

Steinkjer Fotballklubb FOTBALL. Hospitering

Steinkjer Fotballklubb FOTBALL. Hospitering FOTBALL Hospitering Bakgrunn Strategiprosessen i 2005 avdekket 4 viktige faktorer som vektlegges i tida fremover: 1) trenerutvikling 2) øke den generelle treningsmengden 3) legge til rette for gode hospiteringsordninger

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.1.1. 6 og 7 åringer 3.1.2. 8-10

Detaljer

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 FOTBALL skaper engasjement hele livet Forord Vinter 2012 ble det vedtatt å nedsette et utvalg bestående av Liv Marie Rudmoen, Marianne Drolsum, Trond Winther

Detaljer

Foreldremøte 3/6. Målsetning med møte Finne en organisering som motiverer alle både når det gjelder trenings omfang, kampsituasjon og ferdigheter.

Foreldremøte 3/6. Målsetning med møte Finne en organisering som motiverer alle både når det gjelder trenings omfang, kampsituasjon og ferdigheter. Foreldremøte 3/6 Agenda for møte Lite motiverende resultater i vår sesongen, varierende engasjement på trening som resulterer i ulike ferdigheter på gutta. Det er også ulikt ønske om hvor mye tid man ønsker

Detaljer

Flest mulig, lengst mulig, best mulig.

Flest mulig, lengst mulig, best mulig. Velkommen til oss! Flest mulig, lengst mulig, best mulig. Fotball er Norges største idrett med 2000 klubber som har 28.000 lag, der 190.000 gutter og 90.000 jenter fra 5 til 19 år spiller fotball. Fotball

Detaljer

Rollebeskrivelser TIL BREDDE

Rollebeskrivelser TIL BREDDE Rollebeskrivelser TIL BREDDE Medlemmer 1. SPORTSLIG UTVALG BREDDE 4 representanter fra styret de som har et sportslig ansvar. Administrasjon er representert ved sportslig og adminstrativt ansatte samt

Detaljer

FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT

FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT Dokumentet skal gjennomgås før sesongstart sammen med trenere/lagleder, spillere og foreldre. Planen revideres hvert år og/eller

Detaljer

Holdningsavtale mellom

Holdningsavtale mellom Holdningsavtale mellom GØIF Fotball og Navn.. Dato GØIF Fotball om verdier og holdninger I GØIF Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til

Detaljer

INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB

INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB BARNEFOTBALLKVELDEN BARNEFOTBALLKVELDEN INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB DELTAKERE - TRENERE,

Detaljer

SPORTSPLAN TORVASTAD IL

SPORTSPLAN TORVASTAD IL SPORTSPLAN TORVASTAD IL INNHOLD VISJON, VERDIER OG MÅLSETTINGER 2 BARNEFOTBALLENS VERDIGRUNNLAG 2 BARNEFOTBALL 4-12 ÅR 3 UNGDOMSFOTBALL 13-19 ÅR 4 DIFFERENSIERING OG JEVNBYRDIGHET 5 DIFFERENSIERING I PRAKSIS

Detaljer

SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF

SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF Forord Huringen IF ønsker som klubb å gjøre mer for å utvikle aldersbestemt fotball. Et steg i denne retning er å utvikle noen grunnleggende felles holdninger omkring barneog

Detaljer

Sportsplan yngre lag

Sportsplan yngre lag Sportsplan yngre lag Ullern Håndball Vedtatt i styremøte 12.05.16 Forord Sportsplanen for yngre lag gir felles kjøreregler for trenere og ledere for lag opp til og med 15 år. Sportsplanen suppleres med

Detaljer

Utfra dette har NFF utviklet følgende hovedmål for landslagsskolen og den aktiviteten vi har på aldersbestemte landslag:

Utfra dette har NFF utviklet følgende hovedmål for landslagsskolen og den aktiviteten vi har på aldersbestemte landslag: Norge vs Tyskland på aldersbestemte landslag på jentesiden: Etter å ha trent aldersbestemte aldersbestemte landslag på J15 J17 nivå sammen i fire år har vi nå lyst til å dele noen av de inntrykk og er

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

SKEDSMO TIUR ÅRSPLAN SESONGEN 2015

SKEDSMO TIUR ÅRSPLAN SESONGEN 2015 SKEDSMO TIUR ÅRSPLAN SESONGEN 2015 Dette dokumentet omhandler mål, ambisjoner og treningsopplegg for Skedsmo Tiur sesongen 2015. Fokuset i denne sesongen vil være å opprettholde trivselen og fotballgleden

Detaljer

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle!

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! 1-12 Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! Hamna IL skal gi et tilbud til alle barn og ungdom som ønsker å spille fotball uavhengig av alder, kjønn, ferdighetsnivå og kulturell bakgrunn. Hamna

Detaljer

SPORTSPLAN FLEST MULIG LENGST MULIG

SPORTSPLAN FLEST MULIG LENGST MULIG FLEST MULIG LENGST MULIG - MED SPILLEREN I SENTRUM GJENNOM: OVERORDNET MÅLSETNING TILPASSET DIFFERENSIERING HENSIKTSMESSIG HOSPITERING GODE TRENINGSØVELSER NOK TRENERKOMPETANSE TRENERFORUM MED KONTINUERLIG

Detaljer

Lørenskog Idrettsforening

Lørenskog Idrettsforening Lørenskog Idrettsforening DET HANDLER OM RESPEKT, IKKE SANT? Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen! Verdigrunnlag I LIF har vi valgt tre verdier vi ønsker

Detaljer

Sportslig rammeplan - Del I Innledning og grunnleggende forutsetning om profesjonalitet

Sportslig rammeplan - Del I Innledning og grunnleggende forutsetning om profesjonalitet Side 1 av 5 Innledning Rammeplanen bygger på strategien for Asker Skiklubb Håndball (Asker Håndball) vedtatt av styret november 2006, og er ment å være et arbeidsverktøy: Et arbeidsverktøy for lagledelsen

Detaljer

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012 Ålen IL - Fotballgruppa Årsmelding fotballgruppa 2012 Innhold Styret har bestått av... 1 Møter... 1 Styrets Arbeid... 2 Investeringer... 2 Handlingsplanen... 2 Sportslig... 2 Ledere/trener og oppmenn...

Detaljer

VISJON, MOTTO, POLICY, VERDIER OG IDENTITET

VISJON, MOTTO, POLICY, VERDIER OG IDENTITET VISJON, MOTTO, POLICY, VERDIER OG IDENTITET Bøler Basket ble stiftet i 1996 og er en frivillig organisasjon, drevet med frivillig arbeidsinnsats og dugnad. Bøler Basket ønsker å etablere en felles plattform

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan Side 1 av 7 HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan 2014-2016 Sak 4.1 på årsmøtet 2014 (styrets innstilling) Hovedsponsor 2012-2014 Side 2 av 7 Innledning Handlingsplanen skal være styrende for den aktiviteten

Detaljer

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon!

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon! BSK s hustavle Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet Best på Samhold og Kommunikasjon! 2 Kjære BSK medlem For alle BSK ere gjelder BSKs verdier: Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet

Detaljer

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Agenda Styret Aldersbestemt utvalg Sportslig utvalg Sportsplanen Lag-evaluering Anlegg Kiosk/Dugnad Styret Sammensatt av: Leder aldersbestemt utvalg (Ann

Detaljer

Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over

Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over lederroller/struktur Sesongen 2015 planer Sosialgruppa: Planer 2014/2015

Detaljer

INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING

INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING 2 HOLDNINGER OG FAIR PLAY 3 KLUBBENS GRUNNLEGGENDE TRENINGSFILOSOFI 4 TRENINGSFILOSOFI KNØTTEFOTBALL 5 KAMPREGLEMENT 6 TRENERROLLEN 7 LAGLEDERROLLEN

Detaljer

Verdidokument. for Åsane Håndball

Verdidokument. for Åsane Håndball Verdidokument for Åsane Håndball Åsane Håndball ble som en del av Åsane Idrettslag stiftet i 1971, men ble 26. januar1997 stiftet som en selvstendig enhet blant flere enheter etter fleridrettsmodellen

Detaljer

Formålet med sportslig plan

Formålet med sportslig plan Formålet med sportslig plan Bakgrunnen for dokumentet er at vi ønsker en helhetlig linje for ØHIL Bandy Vi ønsker å oppnå forutsigbarhet for utøvere, foreldre, trenere og lagledere i forhold til treningstilbud,

Detaljer

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2016-2018 FOTBALL skaper engasjement hele livet Forord Høsten 2015 ble det vedtatt å nedsette et utvalg bestående av Øyvind Kjølstad, Lasse S.Tangen, Nina S.Tangen

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

Utvikling barnefotball 5-12 Fagansvarlig

Utvikling barnefotball 5-12 Fagansvarlig Utvikling barnefotball 5-12 Fagansvarlig Marius Torstrup Kloster Arbeid: Fagansvarlig barnefotball 5-12 år Ansvarlig for SogndalAkademiet, Sogndal Fotball Del av trenerkorpset til fotballkretsen og Team

Detaljer

Sportsplan for Flint Fotball

Sportsplan for Flint Fotball Sportsplan for Flint Fotball Revidert 24 mai 2014 Flint for alle! - Vi vinner SAMMEN gjennom stolthet, samhold og glede. Innhold www.ilflint.no 1 Organisasjonen side 3 1.1 Fotballstyret side 3 1.2 Sportslig

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 LOGO HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.2. Ungdomsfotball 3.3. Junior/rekrutteringsfotball

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL HVORFOR: 1) ønsker å være aktive og gode på hospitering i henhold til NFF`s ønske om differensiering både i barne- og ungdomsfotballen. 2)

Detaljer

Sportsplan for Nordby IL!

Sportsplan for Nordby IL! Sportsplan for Nordby IL! Dette er den overordnede sportsplanen for idrettslaget og omhandler verdier og målsetninger. De enkelte gruppene i Idrettslaget skal etter behov utarbeide egen sportsplaner, som

Detaljer

ULL/KISA IL FOTBALL HANDLINGSPLAN JENTEFOTBALLEN I ULL/KISA 2015-2017. «Det er KULT med jentefotball»

ULL/KISA IL FOTBALL HANDLINGSPLAN JENTEFOTBALLEN I ULL/KISA 2015-2017. «Det er KULT med jentefotball» ULL/KISA IL FOTBALL HANDLINGSPLAN JENTEFOTBALLEN I ULL/KISA 2015-2017 «Det er KULT med jentefotball» Innholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Omfang... 3 2.1 Hva... 3 2.2 Hvem... 3 2.3 Når og hvor lenge...

Detaljer

Sportsplan: Ulltråden

Sportsplan: Ulltråden Ull/Kisa Fotball Bredde Sportsplan: Ulltråden Aldersgruppen 13-16 år 2 ULL/KISAS VISJON, VERDIER OG HOVEDMÅL Vi skal skape begeistring, vennskap og trygghet i alle ledd i vår klubb Vi skal være samfunnsbyggende

Detaljer

Barneseksjonen, 5-12 år Ungdomsseksjonen, år Seniorseksjonen, 17 år ->>

Barneseksjonen, 5-12 år Ungdomsseksjonen, år Seniorseksjonen, 17 år ->> Hinna-Modellen 2008 Barneseksjonen, 5-12 år Ungdomsseksjonen, 13 16 år Seniorseksjonen, 17 år ->> Lag inndeling Jenter : årstrinn 7 12 år har egne lag 7-åringer tar opp 6-åringer MED TRENERE 6-åringer

Detaljer

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL Vedtatt av styret i NIL Fotball 4. februar 2015 Side 1 av 7 Innhold 1. Innledning... 2 2. Hvordan klubben ønsker å rekruttere nye årskull... 3 2.1. Bydelserie lag:... 3 2.2.

Detaljer

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28s plan for utvikling av klubb, ledere, trenere, lag, spillere, dommere, foreldre under utdanning, konkurranse og sosialt. Helge Bjorvand

Detaljer

SIF Håndball. Oppsummering og aksjonspunkter etter møte for etablering av sportslig utvalg fra mini 18 år

SIF Håndball. Oppsummering og aksjonspunkter etter møte for etablering av sportslig utvalg fra mini 18 år Oppsummering og aksjonspunkter etter møte for etablering av sportslig utvalg fra mini 18 år Agenda Etablere sportslig utvalg med deltakere Etablere arbeidsgrupper med konkrete oppgaver og tidsfrist: Sportslig

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

Astor gutter 03 19.05.2011

Astor gutter 03 19.05.2011 Astor gutter 03 19.05.2011 Status gutter 03 Aktiviteter sesongen 2011 Retningslinjer barnefotball Sosialt miljø Drakter Trenerne har ordet Økonomi, valg av ny økonomiansvarlig Sosiale aktiviteter evt.

Detaljer

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1:

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: Evaluering Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: - Opplever dere at Frogner håndball har et godt tilbud til barna? Ja- 16 Nei- 1 Tja-

Detaljer

Sportsplan for Jevnaker IF Fotball

Sportsplan for Jevnaker IF Fotball Sportsplan for Jevnaker IF Fotball SPORTSPLAN FOR JEVNAKER FOTBALL. Generelt: Den overordnede målsetting til klubben er å legge forholdene til rette for at alle som ønsker å spille fotball får et godt

Detaljer

trenerforum 01/12 tirsdag 24. januar 2012 ved Inge Lauritzen

trenerforum 01/12 tirsdag 24. januar 2012 ved Inge Lauritzen trenerforum 01/12 tirsdag 24. januar 2012 ved Inge Lauritzen Hvorfor sportsplan? Et styringsverktøy for klubben. En verktøykasse og hjelp for trenere. Klubben bestemmer retningslinjene. Barnefotball Fotball

Detaljer

FORELDRE + HÅNDBALL = SANT

FORELDRE + HÅNDBALL = SANT Utgitt av: Norges Håndballforbund Redaksjon: Tone Kluge Opplegg: Torbjørn Johnsen Illustrasjoner: Øistein Kristiansen Grafisk prod.: Kurer Grafisk AS Utgitt: August 1997 Opplag: 20 000 Velkommen til håndballfamilien

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

Velkommen til : Informasjonsmøte Fotball for 6 åringer født 2010

Velkommen til : Informasjonsmøte Fotball for 6 åringer født 2010 Velkommen til 14.4.2016: Informasjonsmøte Fotball for 6 åringer født 2010 Vind ILs Verdigrunnlag? Vår visjon Topp kvalitet - Ren idrettsglede! Våre normer og verdigrunnlag Begeistre - Rause Redelige Vår

Detaljer

Strategiplan for Brumunddal fotball

Strategiplan for Brumunddal fotball Strategiplan for Brumunddal fotball Planen gjelder for Brumunddal fotball fram til 31.12.2017. Planen revideres årlig. Strategiplanen skal i planperioden være førende for alt arbeid som utføres i Brumunddal

Detaljer

Glede Vi synes det er gøy å lære og det er gøy å få til det vi trener på! Vi skal ha det moro sammen, alle sammen!

Glede Vi synes det er gøy å lære og det er gøy å få til det vi trener på! Vi skal ha det moro sammen, alle sammen! Velkommen til oss! Så kult at du vil bli en av oss! Vi er 33 gutter fra Løvenstad, Blystadlia, Rud og Nordby skole. Fire av spillerne våre er egentlig fra G2002, men de trener og spiller kamper sammen

Detaljer

TFK ER EN BREDDEKLUBB MED UTGANGSPUNKT I TRYGGHET+MESTRING=TRIVSEL FREMTREDENDE KJENNETEGN VIL VÆRE Å

TFK ER EN BREDDEKLUBB MED UTGANGSPUNKT I TRYGGHET+MESTRING=TRIVSEL FREMTREDENDE KJENNETEGN VIL VÆRE Å SPORTSPLAN TRYSIL FK VISJON LENGST MULIG MED LOKALE SPILLERE VISJON NFFS VISJON ER FOTBALLGLEDE, MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR ALLE DET INNEBÆRER AT FOTBALLEN SKAL VÆRE ÅPEN OG INNKLUDERENDE OG AT INGEN

Detaljer

Randesund IL FOTBALL LØRDAGSFOTBALLEN 2014

Randesund IL FOTBALL LØRDAGSFOTBALLEN 2014 Randesund IL FOTBALL LØRDAGSFOTBALLEN 2014 STRUKTUR SESONG 2014 I løpet av 2014 vil Ril Fotball jobbe med omstrukturering i forbindelse med søknad NFF om Kvalitetsklubb. Dette betyr at det kan bli gjort

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

Sportslig Plan Yngres Avdeling Furnes Fotball SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL. Versjon 2.0, 2010. Versjon 2.0, 25.03.

Sportslig Plan Yngres Avdeling Furnes Fotball SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL. Versjon 2.0, 2010. Versjon 2.0, 25.03. SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL Versjon 2.0, 2010 Versjon 2.0, 25.03.2010 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 4 1.1 INNHOLD... 4 1.2 REVISJON... 4 2 MÅL OG VERDIER... 5 2.1 POSITIVE

Detaljer

PROSJEKT KOMPETANSEKLUBB 2006 2007.

PROSJEKT KOMPETANSEKLUBB 2006 2007. PROSJEKT KOMPETANSEKLUBB 2006 2007. ORGANISERING FORVENTNINGER OPPGAVER OPPFØLGING UTDANNING KOMPETANSEKLUBB ORGANISERING IØFK BRUMUNDDAL FOTBALL PROSJEKTANSVARLIG BRUMUNDDAL Sportslig leder IØFK PROSJEKTANSVARLIG

Detaljer

Trener- og lagledermøte onsdag Velkommen

Trener- og lagledermøte onsdag Velkommen Trener- og lagledermøte onsdag 21.9.2016 Velkommen Barnefotball Trener / lagleder møte 21.09.2016 Agenda Siste status NYE Kunstgressbane Stegaberg / Geir Stakkestad Ny kunstgress ved Førre Skole / Geir

Detaljer

Årsplan. Sesongen 2007. Gutter 13 Rælingen Fotballklubb

Årsplan. Sesongen 2007. Gutter 13 Rælingen Fotballklubb Årsplan Sesongen 2007 Gutter 13 Rælingen Fotballklubb Innhold 1. Oversikt over spillere og ledere 2. Aktivitetsplan 3. Holdninger 4. Treningsplan 5. Målsetning for sesongen 6. Krav til foreldre/foresatte

Detaljer

Innhold ... 13 ... 5 ... 6 ... 8 ... 9 ... 10... 12 ... 14. Sportsplan Egge il fotball. Versjon: 1.0

Innhold ... 13 ... 5 ... 6 ... 8 ... 9 ... 10... 12 ... 14. Sportsplan Egge il fotball. Versjon: 1.0 S Innhold... 3... 3... 3... 3... 5... 5... 5... 5... 5... 6... 6... 6... 8... 8... 9... 9... 10... 12... 13... 14 Sportsplanen er et overordnet arbeidsverktøy for den sportslige virksomheten i klubben.

Detaljer

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på og hvordan du blir medlem. Velkommen til idretten!

Detaljer

Nest-Sotra United mer enn et fotballag

Nest-Sotra United mer enn et fotballag Nest-Sotra United mer enn et fotballag Intervju med Tove Iren Vindenes Nest-Sotra United er plukket ut til å delta i Special Olympic 2011. Special Olympics er verden største idrettsarrangement i 2011.

Detaljer

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på og hvordan du blir medlem. Velkommen til idretten!

Detaljer

Astor Gutter 2000. Sportslig plan 2014-2015. Sportslig plan / G-2000 / FP

Astor Gutter 2000. Sportslig plan 2014-2015. Sportslig plan / G-2000 / FP Astor Gutter 2000 Sportslig plan 2014-2015 INNLEDNING / BAKGRUNN I sesongen 2013 startet laget med 2 stk 7`erlag. Ett i 1 div og ett i 2 div. Dette var lagets første sesong i møte med «ungdomsfotball»,

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

Sportsplan Junior fotball Barkåker idrettsforening. Fotball til glede for alle!

Sportsplan Junior fotball Barkåker idrettsforening. Fotball til glede for alle! Sportsplan Junior fotball Barkåker idrettsforening Fotball til glede for alle! Barkåker 27.01.2015 1 Visjon og misjon Sportsplanen er koblet til klubbens visjon og misjon som er: Visjon: Fotball til glede

Detaljer

SPORTSPLAN SK BAUNE. Trygghet, trivsel, mestring

SPORTSPLAN SK BAUNE. Trygghet, trivsel, mestring SPORTSPLAN SK BAUNE Trygghet, trivsel, mestring RETNINGSLINJER FOR STYREMEDLEMMER, TRENERE, LAGLEDERE OG FORESATTE FOR FOTBALLAKTIVITETEN I SK BAUNE. SPORTSPLANEN SKAL FUNGERE SOM ET VERKTØY FOR Å KVALITETSSIKRE

Detaljer

Organisatorisk sportsplan

Organisatorisk sportsplan Organisatorisk sportsplan i Lørenskog IF Sportslig Utvalg 2014 Forord Velkommen til den organisatoriske sportsplanen for Lørenskog IF sine lag. I denne planen vil du finne en oversikt over treningsmengde,

Detaljer

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball IL VAREGG JUNIORGRUPPEN Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball Utarbeidet og vedtatt av juniorstyret høsten 1999 ORGANISASJON Juniorstyret er underlagt klubbens hovedstyre

Detaljer

SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL

SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL Sportsplan 2015. Rettighetene tilhører ÅL IL Fotball 1 Innhold: 1.0 Innledning -Sportsplanens hensikt 3 2.0 Målsettinger for ÅL IL fotball 3 3.0 Årlige aktivitetsplaner 4

Detaljer

SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012

SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012 SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012 Verdier og holdninger Hovedmål barnefotball: Gi så mange barn som mulig et kamptilbud og en fotballopplevelse preget av trygghet, mestring og trivsel gjennom både

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for foreldre på lukkede partier Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en

Detaljer

Barnefotball Høst 2016 Veien videre - trenermøte

Barnefotball Høst 2016 Veien videre - trenermøte Barnefotball Høst 2016 Veien videre - trenermøte Agenda Bane situasjon og hvordan man enkelt booker og avbooker baner til trening og kamp Rydde etter seg før og etter trening Andre Myklebust Utviklingsprogram

Detaljer

For perioden 2013 2017 Barnefotball 6-10 år

For perioden 2013 2017 Barnefotball 6-10 år Nittedal IL Fotball Sportsplan For perioden 2013 2017 Barnefotball 6-10 år Innhold Kapittel 1 Nittedal IL Fotball... 3 Kapittel 2 Innledning... 4 Kapittel 3 Spillestil og spillefilosofi... 5 3.1 Tiki-Taka

Detaljer

SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN

SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN RENA IL YNGRES AVD. FOTBALL SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN - RENA IL YNGRES FOTBALL 1. KLUBBENS VISJON 2. VERDIGRUNNLAGET 3. MÅLSETNINGER 4. HENSIKT MED SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN 5. HOLDNINGER

Detaljer

ÅRSMELDING 2015 IL SØYA FOTBALLGRUPPA

ÅRSMELDING 2015 IL SØYA FOTBALLGRUPPA ÅRSMELDING 2015 IL SØYA FOTBALLGRUPPA Styret i fotballgruppa Leder: Leder aldersbestemte: Trenerkoordinator: Sekretær: Kenneth Bergstad Geir Atle Røen Torgeir Kvendset Knut Haugen Innledning Fotballgruppa

Detaljer

Diskusjonstema «Ny sportsplan i CSK»

Diskusjonstema «Ny sportsplan i CSK» Diskusjonstema «Ny sportsplan i CSK» Treningsarbeid som ivaretar spillernes alder, modning og ferdighet Stikkord: ulik utviklingstakt, konsentrasjonsevne, antall som skal øve sammen, fysiske utviklingstrekk

Detaljer

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Trener- og Lagledermøte 23. Oktober 2013 Frisk Asker Fotball 2013 Agenda Informasjon fra styreformann Oppsummering 2013 Gruppearbeid Fokusområder Samarbeid

Detaljer

-Topp kvalitet Ren idrettsglede

-Topp kvalitet Ren idrettsglede VIND Idrettslag Klubben er sjef! Erfaringer fra 2015 sesongen Trener / lagledelse Treninger og gjennomføring Kamper Cuper Lagkonto Eventuelt Vår visjon Topp kvalitet - Ren idrettsglede! Våre normer og

Detaljer

VELKOMMEN TIL BARNEFOTBALLKVELDEN SKODJE 11.11 Vegard Eikrem Sunnmøre Fotballkrets

VELKOMMEN TIL BARNEFOTBALLKVELDEN SKODJE 11.11 Vegard Eikrem Sunnmøre Fotballkrets VELKOMMEN TIL BARNEFOTBALLKVELDEN SKODJE 11.11 Vegard Eikrem Sunnmøre Fotballkrets MÅL FOR KVELDEN 1. Å SKAPE FORSTÅELSE FOR BARNEFOTBALLENS VERDIER 2. Å VITE HVILKE VIRKEMIDLER SOM KAN BENYTTES FOR Å

Detaljer

SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8

SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8 FORORD VED LEDER ØIL SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8 HOLDNINGER OG MILJØ 9 TRENERE 11 ØIL

Detaljer

Stolthet Lagånd Redelig spill. Tromsø IL Sportsplan av 2010

Stolthet Lagånd Redelig spill. Tromsø IL Sportsplan av 2010 Stolthet Lagånd Redelig spill Tromsø IL Sportsplan av 2010 Innledning: Siste sportsplan av 2001 har overlevd store forandringer fram til i dag 2010. Vi nevner en grundig verdidebatt i 2003 med nedfeldte

Detaljer

Honningsvåg Turn- og Idrettsforening

Honningsvåg Turn- og Idrettsforening Honningsvåg Turn- og Idrettsforening Klart vi e fra Honningsvåg Vi skaper idrettsglede Verdigrunnlag og holdningsdokument www.htif.no 1.4.2011 Verdigrunnlag All aktivitet i HT&IF skal være tuftet på disse

Detaljer