OPPSUMMERING FRA KVINNESEMINAR PÅ RICA HAMAR HOTEL ONS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPPSUMMERING FRA KVINNESEMINAR PÅ RICA HAMAR HOTEL ONS. 01.02.12"

Transkript

1 OPPSUMMERING FRA KVINNESEMINAR PÅ RICA HAMAR HOTEL ONS FLG. VAR TILSTEDE: NAVN KLUBB E-POST FUNKSJON Are Dekkerhus KIL-fotball Trenere Arnfinn Engerbakk KIL-fotball Trener Johan Hammarstrøm KIL-fotball Trener/Leder Mari Finsen KIL-fotball Spiller Kristine Fagerheim KIL-fotball Spiller Geir H. Bekkevold Sander IL Trener Ann Kr. Klokkerud Sander IL Oppmann Siv Andersen Sander IL Styemedl. Dorte L. Wang Sander IL Spiller Kaysa K. Wang Sander IL Spiller Jørgen Due Lilllehmr KFK Leder Line Sletten Lillehmr KFK Spiller Heidrun Borgedal Lillehmr KFK Spiller Jo Petter Ramberg Biri Trener Åge Jevnesveen Biri Trener Knut J. Arnseth Fart FL Styremedl. Trond Gihlemoen Fart FL Trener Mette Thorslund Fart FL Styremedl. Frode Bekk Fart FL Trener John Bennett Fart FL Trener Lene Bredesen Fart FL Spiller Ingeborg Doblaug Fart FL Spiller Merete Andresen Brumunddal Spiller Sten Vidar Brække Brumunddal Trener Kristin B. Sørum Brumunddal Trener Morten Skogen Raufoss Trener Rune Ødegårdstuen Raufoss Trener Elin Sveen Haugen Raufoss Spiller Jostein Elnæs Raufoss Sp.leder Henning Lerud Raufoss Lagleder Anne Lise Kasenborg Nordsinni Styremedl. Bente Bjørnerud Nordsinni Styremedl. Stine Jota N. Trysil Spiller Amalie Lund N. Trysil Spiller Per Thv. Eidet N. Trysil Trener Tove E. Jota N. Trysil Leder Mona Holmseth N. Trysil Trener Dag Nicolaisen Hadeland KFK Leder Anne Tanum Elverum Trener/leder Amalie L. Berget Elverum Spiller Iselin S. Ekeland Elverum Spiller

2 Jarl Torske NFF Landslagstr. Lena Tyriberget IØFK Spillerutvikler Anne Nyland IØFK Komitemedl. Håkon Lihagen IØFK Ass. Spilleutv. Kai Magne Jensen IØFK Ansatt IØFK Dette er de som skrev seg på deltagerlistene. Vi tror det var noen som ikke skrev seg på, så hvis dere vet noen som var der så vær så snill å sende dette videre til disse. Vil i denne oppsummeringen forsøke å gjengi i stikkordsform det som ble gjennomgått i løpet av kvelden. Er det noe dere savner eller er feil gjengitt så må dere si fra så vi kan få rettet det opp. Synes det lover bra for kvinnefotballens fremtid at så mange engasjerte personer møter opp for å diskutere hvordan vi kan: Få med flest mulig. Bli med lengst mulig Bli best mulig.

3 Flere jentespillere enda lengre og enda bedre! - Hvilke krav stilles i kvinnefotballen PROGRAM FOR KVELDEN Mat Innledning v/lena Tyriberget Foredrag v/ Jarl Torske NFF Gruppearbeid - spiller ansv Lena Tyriberget - trener ansv Håkon Lihagen - leder ansv Anne Nyland Spiller framlegg - Kristin Bekkevold Sørum - Merete Andresen Oppsummering av gruppearbeid i plenum

4 Innledning: Anne Nyland fra kretsens utviklingskomite ønsket velkommen til seminaret. Hun var glad for at så mange hadde tatt seg tid til å komme, og at det var både spillere, trener og ledere som var med. Skal vi oppnå gode resultater er vi avhengige av at samspillet mellom alle parter fungerer optimalt. Sa litt om bakgrunn for seminaret, som er nedgang i aktivitet på kvinnesiden, og hvorfor kretsen ønsker å satse litt ekstra på jente/kvinnefotballen. Anne ga deretter ordet til Lena Tyriberget hvorfor vi gjennomfører et Kvinneseminar, målsetting for seminaret og dro opp noen problemstillinger Hvorfor kvinefotballseminar? Vi er gode på kvinnefotball.men vi ønsker å bli bedre. Ser en tendens i nedgang i antall aldersbestemte lag og totalt på senior og junior. Ønsker å snu denne trenden. Det å ha gode og mange seniorlag viktig for god rekruttering Viktig og ha lag i toppserie og 1.div, og klare å rekruttere spillere til dette nivået. Få tak i best practice hvem føler at de sitter inne med gode tiltak/opplegg i sin klubb eller tidligere klubber som kan være verdt å spre videre Lena presiserte viktigheten av å ha lag i alle klasser og divisjoner og håpet at i løpet av kvelden ville noen komme med innspill/ideer som alle kan ha nytte av

5 Målsetting for møtet Påvirke til: Økt aktivitet Bedre aktivitet Få flere til å holde på lengre Få flere som blir enda bedre. Gjennom at dere drar tilbake til deres klubber og lag og setter i gang tiltak for å påvirke dette Det ble lagt frem en oversikt over lagsutviklingen i perioden /12. Dette viser en betenkelig utvikling, særlig tallene for Småjenter (13/14 år) er bekymringsfulle Kvinner Kvinner Junior Junior` Old girls 6 0 Jenter Jenter Småjente Småjente Småjente Minijenter Knøtt

6 Lena avsluttet innledningen med å legge fram noen problemstillinger som hun ba deltagerne ha i bakhodet gjennom kvelden. Problemstilling er: Hva kan trenerne gjøre for at aktiviteten kan bli enda bedre for de som er med for moro og de som vil noe mer? Hva kan spillerne gjør for at aktiviteten kan bli enda bedre og vi kanskje får med enda flere? Hva kan klubbene gjøre for at vi sammen skal nå målsettingen enda flere enda lengre og enda bedre Er vi flinke nok til å stille hverandre krav og oppfylle krav? Fokus for denne kvelden er å gå oss selv litt i sømmene for å se på om hvert ledd i fotballfamilien kan gjøre noe for at vi kan bli enda bedre Foredrag v/jarl Torske NFF Hvilke krav stilles i kvinnefotballen Jarl startet med å si litt om sin bakgrunn og at han ikke regnet med at mye av det han kom til å si ikke ville være så veldig mye nytt. Det synes han bare ville være positivt. Han startet med å legge på en visjon: Flest mulig Mest mulig Lengst mulig Best mulig Han kom deretter med en påstand Visjon:

7 Påstand: Uansett hvor du bor i Norge kan du bli landslagsspiller hvis du ønsker det sterkt nok selv. Dette underbygde han med å vise til at mange av spillerne på aldersbestemte landslag i J16 og J17 kom fra små klubber i distriktene. Men, uansett hvilke klubber spillerne kommer fra må det stilles noen krav. Klubb Ledere Spillere Trener Krav til klubb/ledere: Krav til.. Det er klubben som er basis for å utvikle spillere og lag. Hva kjennetegner klubben vår????? Får alle som ønsker det trene og spille kamper. Hva om det er 20 spillere hva gjør klubben? Har vi tilbud til alle som ønsker å være med på laget vårt? Er målene forankret i klubb, spillergruppe, foreldre, trenere? Krav til spillerne: Hvorfor er vi med hvor mye vil jeg trene? Hva er min motivasjon for å være med? her kommer viktigheten av målsetting for laget og enkeltspillere inn. Det er viktig å være klar over konsekvenser av målsettinger. Det vil hele tiden være en utfordring i feltet mellom topp og bredde. Stille krav til spillerne uansett ambisjoner, det være seg en eller åtte treninger pr. uke. Uansett kvalitet på lagene vil differensiering være en fornuftig måte å drive deler av aktiviteten på. Hospitering er også et godt alternativ Krav til trenere: Kunne igangsette både fornuftig og utviklende aktivitet. Kanskje like viktig å være Miljøskaper? Må kunne skape miljø for læring. Legge til rette helheten for spilleren med skole, arbeid, familie, venner, belstning. Når spillere blir litt leie og ønsker å slutte av forskjellige årsaker hva gjør vi da? Spillerne må få aksept for at det i noen perioder går litt tyngre.

8 Her følger Jarl`s lysbilder: Klubb Hva vil vi med klubben vår? Visjon verdier målsetting: Tilbud for alle: - begge kjønn - barn, ungdom og voksne - ulike kulturer - ulikt ferdighetsnivå Hva kjennetegner klubben vår? - mange lag, stor bredde, alle får trene og spille kamper her kan vi bli gode Trivsel og godt miljø Mange og gode trenere og ledere Aktiv foreldregruppe Gode trenings- og kampforhold Lag Tilbud for alle som ønsker å være med på laget vårt Klargjøring av målsetting for akkurat dette laget; forankret i klubbens styre Målsetting klargjort for ledere, trenere, spillere (gjerne prosess) og foreldre!

9 Krav til spiller Utfordring i klubb: Trene 2-10 ganger pr. uke Alt. 1:Er med fordi alle andre er med Alt. 2:Er med fordi jeg ønsker å bli god, komme på landslaget Konsekvenser av målsetting for LAGET og ENKELTSPILLEREN Konsekvenser av målsetting Ledere: påse at vi etterlever målsettingen Trenere: Tilrettelegge treninger og kamper deretter Spillere: Være kjent med lagets målsetting - Hvordan kan jeg bidra til at laget når sine målsettinger? Topp Bredde Fotballtilbudet må være tilpasset hver enkelt spillers forutsetninger og ambisjoner Klubbens tilbud må være fleksibelt Krav til spiller uansett ambisjoner - frammøte (jfr. målsetting) - være på på trening, vi er der for å trene

10 Differensiering Antall fellestreninger pr. uke sette de beste sammen i spillesekvenser - touchbegrensinger - størrelse på spillflate - ulikt øvelsesutvalg Men av og til bør alle spille og øve sammen! Gruppetrening Skoletrening Egentrening Hospitering med gutter Krav til trener Være et dugelig menneske, med bl.a ansvar for trivsel og godt miljø Humør og ros Skape klima for læring Sette i gang og lede god fotballaktivitet for hele gruppa - differensiering Involvering og kommunikasjon Tenke helhet rundt enkeltspilleren - skole - arbeid - reiseavstand - antall treninger og kamper Være godt forberedt ramme rundt trening Være seg selv

11 I motgang - Jeg er lei det er så kjedelig - får det ikke til, lykkes ikke, var bedre før - venninnen slutter - vil slutte Hva gjør vi da? Hvordan komme over kneika? - spille kamper flere lag - opp og ned på funksjonalitetsskalaen - trene på det vi mestrer - trene alternativt; lystbetont - gå på kino - ros; konstruktiv kritikk Det må noen motbakker til for å skape framgang Vi må skape forståelse for det hos - spiller - lagvenninner - klubbtrener - og foreldre ikke minst Ulike arenaer Klubb Skole Sone Krets Region Landslag Hvem syrer totalbelastningen? KLUBBTRENER

12 Gruppearbeid: Her ble deltagerne delt i 3 grupper, leder trenere spillere. De fikk 3 forskjelllige problemstillinger de skulle diskutere: Lederne fikk: Krav til klubb(leder/styret) Krav fra klubb til trener Krav fra klubbb til spiller. Trenerne fikk: Krav trener til trener Krav trener til spilller Krav trener til klubb Spillerne fikk: Krav fra spiller til spiller Krav fra spiller til trener Krav fra spiller til klubb Anne Nyland ledet ledergruppa. Håkon Lihagen ledet trenergruppa Lena Tyriberget ledet Alle gruppene skulle svare på alle 3 problemstillingene. Det ble litt dårlig med tid, så gruppene fikk nok ikke diskutert alt like grundig. Velger her å gjengi svarene på de 3 problemstillingene slik som gruppene har svart: Ledere - toppklubbene: Krav til klubb(leder/styret) Krav fra klubb til trener Krav fra klubb til spiller At det legges til rette for damefotball. Likebehandling? Raufoss Nei, av naturlige årsaker Kongsvinger og Fart Ja KIL: Bredde skaper topp osv. alle får tilbud. Differensiering spillerutvikling/krets. Etabl. 1. div. Alle enige om at det er viktig å ikke bli for topptunge. Krav til faglig kompetanse Mennesketype Møte på trening Holdninger

13 Ledere breddeklubbene: Krav til klubb(leder/styret) Krav fra klubb til trener Krav fra klubb til spiller Damerepresentant i fotballstyret og I sportslig utvalg. Sportslig plan og sportslig leder Målsettinger Samarbeid mellom klubber Tilrettelegging : baner, skole treningsklubb, skyssgodtgjørelse Finne god kvinnetrener Melde på nok lag, tilbud til alle God dialog med trener og spillere Avtale fysioterapi Legge føringer Følge sportslig plan, målsettinger Innfri krav Tilrettelegge for spillere i topp og bredde. Inkludere skadde spillere Målsettinger holdninger Tidsnok fremmøte Planlegge uka Inkludering Utstyr i orden Komme for å trene, ikke bli trent Dugnad Betale treningsavgift Medlemskap Trenere i Toppserie og 1-2 div: Krav trener til trener Krav trener til spiller Krav trener til klubb Godt forberedt Ha lyst og engasjement Inkluderende/rød tråd Strukturert Kommunikasjon/tilbakemeldinger Sette seg inn i sportsplan Godt forberedt(kosthold) Forventer at spillerne tar tak i de kravene som er satt for å bli bedre. At spillerne også roser hverandre. At spillerne utveksler ferdigheter Imøtekommende til de nye spillerne Har en sportsplan som revideres Trenerforum i klubben Trenere i 3. div: Krav trener til trener Krav trener til spiller Krav trener til klubb Godt forberedt Godt planlagt Være ærlige og ydmyke Være like både mot den beste og Den svakeste. Kjenne gruppa godt og gi åpen tilbakemelding samlet til alle. Involvere spillere. Engasjement - ros Godt forberedt Klare beskjeder Motivert Ville trene ydmyke Gi mye av seg selv Faglig sterke Redelige Sportslig plan Trenerforum Dugnadsånd Trenere i 4. div samt jenter: Krav trener til trener Krav trener til spiller Krav trener til klubb Være forberedt Må ha en plan kort og lang Dugelig person Ærlig og seg selv Kunne differensiere En rød tråd gjennom treningen Være engasjert og ekte Ha målsetting og visjon Være forberedt Være på trening for å trene Ta til seg konstruktiv kritikk Tillit til trenerteam Respekt Holde treningsavtaler Utstyr Vite hva klubben vil med laget. Legge til rette treningsforhold. Målsetting og visjon. Retningslinjer/muligheter for hospitering. Tilbakemelding fra klubb og trenerkoordinator

14 Spillere: Krav fra spiller til spiller Krav fra spiller til trener Krav fra spiller til klubb Respekt for hverandre Oppmøte. Være der for å trene. Backer opp hverandre Det sosiale godt samhold i gruppa Alle bidrar. Planlegging prioritering Tåle litt på trening. Gi alt du har. Trene for å bli bedre på hver trening Å være et lag møte på hver trening Å bli godtatt/inkludert uansett ferdighetsnivå. Stille krav til hverandre Ros konstruktiv kritikk. Indre justis i laget Gjøre hverandre gode. By på seg selv, viktig for det sosiale. Ta godt vare på alle spillere, hospitanter, osv. Positivitet. Bevisst på målsettinger Gode holdninger Hensyn til fellesskapet. Utviklingsmål. Positiv, blid, smitte, inkludere. Variasjon. Balanse mellom kompis og respekt. Gjensidig respekt. Peiling på hva man driver med. Muligheter for å komme med forslag til hva som skal skje på trening. Møte forberedt og tidsnok. Engasjert i trening og kamp Stille krav til spillerne. Være trygge på hverandre. Godt organiserte treninger med variasjon. Tydelig. Se alle uansett nivå. Tilrettelegge for spillere som ønsker å trene mer. Indre justis i laget. Realistiske mål. Konkrete og konstruktive tilbakemeldinger. Legge til rette for enkeltspillere. Spillersamtaler Godt humør. Lage treningsplan i forhold til utviklingsmål. Samarbeid mellom klubbene. Utstyr Styret mer synlig. God kommunikasjon styret/lag. Motivere yngre spillere ved å ha et synlig seniorlag. Ta vare på enkeltspillere. Satse likt på jenter/gutter. Samarbeid mellom lagene. Promotering av laget. Representanter fra laget i styret. Temakvelder Skyss til/fra kamper. Bra treningsforhold. Bli prioritert. Utstyr som drakter, baller, etc. Tilbud om fysioterapi. Engasjement fra ledelsen i klubben. Turneringer. Samlinger treningsleire. Støtte se på kamper osv. Tatt seriøst som lag. Likestilling bli verdsatt Kommunikasjon. Legge til rette for enkeltspillere Klare målsettinger Treningsfasiliteter. Legge til rette treningstider, baner, utstyr, osv. Legge til rette for hospitering for eks med guttelag, andre klubber/lag. Alle gruppelederne hadde en oppsummering av gruppearbeidet i plenum etterpå. Konklusjonen var at engasjementet hadde vært stort på alle grupper, og diskusjonen på gruppene var kanskje vel så viktig som besvarelsene. At personer fra forskjellige klubbmiljøer kommer sammen og utveksler erfaringer vil bestandig være nyttig Kanskje bør klubbene (og kretsen) ta mer initiativ til å gjennomføre leder og trenerforum hvor representanter fra flere klubber kommer sammen x-antall ganger i året og utveksle erfaringer.

15 Spillererfaringer: Til denne bolken var 2 spillere med litt forskjellig bakgrunn engasjert for å si litt om sitt liv i fotballen Seansen var lagt opp som et intervju hvor Lena Tyriberget var spørsmålstiller. Notatet her er et sammendrag av svarene. Spiller 1. Kristin Bekkevold Sørum Bakgrunn som spiller på høyt nivå. Spilt for Stabæk i Toppserien, landskamper i aldersbestemte klasser på alle nivåer, A-landskamper, OL-mester i Sydney. Kristin startet med fotball som 5-åring. Hun begynte å spille med gutta fra hun var ca. 8 år. Hun spilte sammen med gutter til hun var 15 år, hun spilte også med jenter i denne perioden. Fra 14 år spilte hun stort sett på guttelag og i tillegg junior og 2 kretslag. Hun ville være på alle lag, dette førte til for mye kamper og for lite trening. Spilte fotball på all fritid. Grunnen til at hun spilte så mye var at hun følte at hun lykkes og han hun var ganske god. Fra hun kom på kretslag begynte hun å skjønne at hun kunne bli så god at hun kunne komme på landslag. Etter å ha blitt tatt ut på U20 landslaget ble målet å komme på A-landslaget. I småpikealderen trente hun 3 ganger pr. uke i tillegg drev hun også andre idretter, hoppet på ski og kastet håndball Kretslag var motiverende i starten, men etter hvert ble det litt slit ved at det var mye reising og mange helger som ble opptatt. Har hatt mange trenere opp gjennom av varierende kvalitet. Begeistret for Eli Landsem i Stabæk. Tror det er viktig i barneårene at trenerne er faglig dyktige og har gode menneskelige egenskaper. Grunnen til at hun ble god tror har mye å gjøre med at hun spilte og trente mye med gutter og at hun hadde satt seg klare mål. En god treningsøkt er en økt hvor du føler du lykkes med det du trener for/mot. Hun har et råd: Viktig å sette seg mål og ikke tro ting går av seg selv. Skal du bli god er det bare du selv som kan avgjøre det Grunnen til at hun fortsatt er i miljøet(trener) er at hun synes fotball er sabla gøy. Spiller 2. Merete Andresen Har litt annen bakgrunn. Spilt i lavere divisjoner og kost seg med det. Har spilt fotball i hele sitt liv. Hadde et opphold på et år, men savnet det veldig. Særlig det sosiale og det å føle at gir mye både glede og overskudd. Glad å gi og få litt juling på fotballbanen. Merete har deltatt på sone og kretssamlinger. Hun mener at en god trener er en som er både kompis men samtidig myndig og har et bra opplegg. Fotball gir mestringsopplevelser. Hun spilte på flere lag i en periode. Merete spiller i dag på lag med mange som er yngre enn henne, noe som er bare positivt. Alle har noe å gi hverandre. Har hatt ambisjoner om å bli god/bedre, men innsett sine begrensinger. En god trening for henne er når hun føler å ha gitt 110% og det meste har klaffet. Fortsetter med fotball fordi det er innmari gøy.

16 Oppsummering: Tilslutt hadde gruppelederne en oppsummering fra sine grupper. Ledere v/anne Nyland: Diskusjonene på gruppene hadde gått friskt. Det er ganske mange likhetstrekk mellom klubber på samme nivå. Et viktig punkt på gruppene var erkjennelsen av at samarbeid mellom klubbene er viktig. Trenere v/håkon Lihagen: Tror ikke det ville vært stor forskjell på diskusjonene om det hadde vært trenere for gutte/herrelag. Diskuterte hvordan utnytte den gode spilleren i en treningsgruppe. Alle økter handler om mestring spillerne må reise hjem fra trening og føle at de har mestret. Stille noen krav til spillerne. Skape klima for riktige tilbakemeldinger. Stille krav til klubbene i forhold til Visjoner Sportsplaner Målsettinger. Spillere v/lena Tyriberget: Stille krav til seg selv om seriøsitet når det kreves. Være positive på trening og gjøre hverandre gode. Justis i laget ta opp ting før det går for langt. Ta godt i mot nye spillere. Planlegge sin egen tid. Ønsker at treneren er med på spillernes planer. At treneren er faglig dyktig og at det er en rød tråd. Balanse mellom kompis og respekt. Trenere som kan påvirke. Trenere som tør å stille krav og være tydelige. Gi realistiske tilbakemeldinger. Stille krav om treningsforhold og utstyr. Engasjement fra klubb og klubbledelse. Samarbeid mellom klubber om treningstid. Klubbledelsen må være mer synlig. Promotere seniorlaget mot de yngre i klubben. Representanter fra damelaget inn i styret. Konklusjon: Følte at det var en nyttig kveld hvor mange fikk muligheter for å komme med tanker og innspill. Engasjerte innleder sørget for å så tanker og meninger som ga bakgrunn for gode diskusjoner på gruppene. To engasjerte nåværende og tidligere spillere ga oss fine innspill på hvorfor og hvordan de har opplevd og opplever fotballen. Moro å høre at uansett nivå og ambisjoner er det plass for alle og alle kan ha det like moro. Ikke minst var det fint å gå rundt under gruppearbeidene å høre den gløden og det engasjementet som ble vist. Det lover godt for jente og kvinnefotballen. Hvis det er klubber som har behov/ønsker om besøk/bistand fra kretsen i det videre arbeidet så ikke vær redde for å ta kontakt Lykke til med videre arbeid

17

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball 1 Håndball for alle Barnehåndball Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball - 2 BRUK TID TIL Å SNAKKE MED DEN ENKELTE SPILLER Barnehåndballens

Detaljer

SPORTSPLAN Fotballklubben Vidar SENIORAVDELING UNGDOMSAVDELING

SPORTSPLAN Fotballklubben Vidar SENIORAVDELING UNGDOMSAVDELING SPORTSPLAN Fotballklubben Vidar SENIORAVDELING UNGDOMSAVDELING BARNEAVDELING 2013-2015 Innhold: Oppsummering 3 Forord 4 Innledning 5 Senioravdeling 6 A-lag herrer 7 B-lag/Rek.lag 10 A-lag kvinner 11 Øvrige

Detaljer

SPORTSPLAN FOTBALL AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB. plus - diutius - optimus

SPORTSPLAN FOTBALL AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB. plus - diutius - optimus SPORTSPLAN FOTBALL AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB plus - diutius - optimus INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 4 2. AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB ORGANISASJON... 5 3. AFSK FOTBALL VISJONER... 6 4 Aurskog-Finstadbru

Detaljer

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 Ungdomsfotball Råd og retningslinjer 13-19 år ungdom3 18-05-05 12:31 Side 2 Bakgrunn Norges Fotballforbund har to utviklingsmål med ungdomsfotballen Utvikle gode spillere

Detaljer

Veileder. God Ungdomsfotball 13-19 år

Veileder. God Ungdomsfotball 13-19 år Veileder God Ungdomsfotball 13-19 år 1. MÅL OG HENSIKT Orkla FK skal med bakgrunn i NFFs visjon Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle, gi et fullverdig fotballtilbud for alle som ønsker å spille

Detaljer

Nest-Sotra United mer enn et fotballag

Nest-Sotra United mer enn et fotballag Nest-Sotra United mer enn et fotballag Intervju med Tove Iren Vindenes Nest-Sotra United er plukket ut til å delta i Special Olympic 2011. Special Olympics er verden største idrettsarrangement i 2011.

Detaljer

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Sportslig plan Jevnaker fotball Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Innholdsfortegnelse BARNEFOTBALL - (5-12 ÅR)... 6 5-6 år fotball er gøy... 8 7-10 år Bli venn med ballen... 10 10-12 år - LAG ET

Detaljer

Innstranda - modellen. Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL

Innstranda - modellen. Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL Innstranda - modellen Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL Innholdsfortegnelse Side Tema 2-6 Kjennetegn spillere, lag og trenere 7-9 Mini nivået 5 7 år 10-12 Mini nivået 8 10 år 13

Detaljer

Sportsplan Fotballklubben Mjølner

Sportsplan Fotballklubben Mjølner 1 Endringslogg DATO FOR ENDRING ENDRET KAPITTEL ENDRING 11.11.2014 Hele dokumentet Rettet skrivefeil. Hele dokumentet på en og samme mal med tanke på fonttype og fontstørrelse. 13.11.2014 Hele dokumentet

Detaljer

Sportsplan Alta IF 2007

Sportsplan Alta IF 2007 Sportsplan Alta IF 2007 Forord Vårt hovedbudskap med planen er å si noe om vår felles holdning og vårt verdisyn, og om hvordan vi ønsker å utvikle barne- og ungdomsaktiviteten i forballgruppa, samt organisering

Detaljer

Aldersbestemt fotball i Holmen IF. Barnefotball 6 12 år. Ungdomsfotball 13 19 år

Aldersbestemt fotball i Holmen IF. Barnefotball 6 12 år. Ungdomsfotball 13 19 år SPORTSPLAN Aldersbestemt fotball i Holmen IF Barnefotball 6 12 år Ungdomsfotball 13 19 år Det er viktig at alle, trenere, lagledere, foreldre og spillerne leser hele sportsplanen! SPORTSPLAN Holmen IF

Detaljer

ORKANGER IF FOTBALL UTVIKLINGSPLAN

ORKANGER IF FOTBALL UTVIKLINGSPLAN ORKANGER IF FOTBALL UTVIKLINGSPLAN - 2 - FORORD VI I OIF FOTBALL Orkanger IF fotball ønsker en målstyrt utvikling av klubben og dens aktiviteter. Dette er bakgrunnen for den utviklingsplanen vi nå har

Detaljer

Barnefotball. VERDIER OG VIRKEMIDLER Et hefte for deg som jobber med barn mellom 6 12 år

Barnefotball. VERDIER OG VIRKEMIDLER Et hefte for deg som jobber med barn mellom 6 12 år VERDIER OG VIRKEMIDLER Et hefte for deg som jobber med barn mellom 6 12 år DESIGN ELEMENT: ORANGE Barnefotball FAKTA Barnefotball Barnefotballens verdigrunnlag Fotball er den største barne- og ungdomsidretten

Detaljer

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Sportsplan (Barne og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Verdigrunnlag All aktivitet i SIL Fotball skal være basert på følgende;

Detaljer

SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013.

SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013. Revidert juni 2014 Innledning SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013. I tillegg til å favne også ungdomshåndballen fra 13-18 år,

Detaljer

Sportsplan for Sandefjord Ballklubb

Sportsplan for Sandefjord Ballklubb 2012 Sportsplan for Sandefjord Ballklubb Sportslig utvalg Sandefjord Ballklubb 01.04.2012 Forord Sportslig utvalg har hatt ansvaret for å utarbeide planen. Klubbens mandat til arbeidet med sportsplanen

Detaljer

Sportsplan. Bergen Ishockeyklubb

Sportsplan. Bergen Ishockeyklubb 28.05.2009 Godkjent av Styret i BIK GSS NR EH 01 15.05.2009 Utarbeidelse, og diverse høringsinstanser EH Dato: Revisjons beskrivelse: Org. Sjekk Godkj. BIK Proj.: Nr: Prosjekt Navn: BIK 03-09 Sportsplan

Detaljer

Nå treffer vi eleven mer "hjemme"

Nå treffer vi eleven mer hjemme Nå treffer vi eleven mer "hjemme" Trafikklæreres erfaringer med individtilpasset opplæring Vegdirektoratet Forord I overkant av 300 ungdommer fra Lillehammerområdet har i 2005 fått tilbud om individtilpasset

Detaljer

Praktisk Håndbok CSK Fotball

Praktisk Håndbok CSK Fotball Praktisk Håndbok CSK Fotball CSK Fotball sin overordnede målsetning er: Flest mulig så lenge som mulig Vår målsetning er å være en sosial motor i nærmiljøet. Venner for livet! Er et begrep vi ønsker å

Detaljer

SPORTSPLAN. Versjon 1.3 1

SPORTSPLAN. Versjon 1.3 1 SPORTSPLAN Versjon 1.3 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 4 2 Formålsparagraf, verdigrunnlag og mål... 6 2.1 Vår formålsparagraf... 6 2.2 Våre verdier og verdigrunnlag... 6 2.2.1 Positive ishockeyopplevelser...

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

DETALJPLAN. Vedlegg til SPORTSLIG PLAN. Yngres avdeling

DETALJPLAN. Vedlegg til SPORTSLIG PLAN. Yngres avdeling DETALJPLAN Vedlegg til SPORTSLIG PLAN Yngres avdeling Utarbeidet av Trenerkoordinator (Frode Søbye) og Trenerforum, godkjent av årsmøtet 18.02.09 Side 1 Fra barn til ungdom (NFF) I ungdomsfotballen (fra

Detaljer

SPORTSPLAN FOR TJENSVOLL FK

SPORTSPLAN FOR TJENSVOLL FK SPORTSPLAN FOR TJENSVOLL FK 1. Forord Tjensvoll FK ser det som sin oppgave å organisere fotballaktivitet for barn og ungdom primært i aldersgruppen 6-16 år på Tjensvoll og nærliggende områder. Formålet

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE

KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE Dato KLUBBHÅNDBOK 2 av 72 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Velkommen til Tertnes IL Allianse side 4 1.1. Tertnes Idrettslag blir startet 1.2. Virksomheten den første tiden 1.3. Tertnes

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Fra talent til tippeligaspiller i et regionalt perspektiv. Hvordan gjør vi det?

Fra talent til tippeligaspiller i et regionalt perspektiv. Hvordan gjør vi det? 2010 Fra talent til tippeligaspiller i et regionalt perspektiv. Hvordan gjør vi det? Trener 3 oppgave Svein Fjælberg 01.01.2010 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 3 Forord... 5 1.0 Innledning... 6 1.1

Detaljer

Stabæk sin utviklingsplan 13-16 år

Stabæk sin utviklingsplan 13-16 år Stabæk sin utviklingsplan 13-16 år Lykkes Stabæk med intensjonen til planen i forhold til trenere som er brukerne og spillerne som føler den på kroppen og skal utvikle seg? Hvor godt er tankesettet til

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Referat Generalforsamling BIS Trondheim Dato: 10.03.2011 Start: 12.30 Slutt: 20.25 Sted: A1 Antall personer til stede: 116 Antall sider: Kopi: Styret i BIS Trondheim KVK BIS Trondheim Sentralstyret i BIS

Detaljer