KRAVSPESIFIKASJON. Logistikkhåndtering av og informasjon om bøker som inngår i Norsk kulturråds innkjøpsordninger for litteratur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRAVSPESIFIKASJON. Logistikkhåndtering av og informasjon om bøker som inngår i Norsk kulturråds innkjøpsordninger for litteratur"

Transkript

1 KRAVSPESIFIKASJON Logistikkhåndtering av og informasjon om bøker som inngår i Norsk kulturråds innkjøpsordninger for litteratur Sak 15/6799 Kravspesifikasjon / sak 15/6799 / side 1 av 16 / parafering: /

2 Logistikkhåndtering av og informasjon om bøker som inngår i Norsk kulturråds innkjøpsordninger for litteratur 1. Bakgrunn Norsk kulturråd (NKR) administrerer fem innkjøpsordninger, der staten kjøper inn bøker fra forlag med formål om å legge til rette for bredde, mangfold og kvalitet i norsk litteratur og god tilgjengelighet for alle. De innkjøpte boktitlene, omtalt nedenfor som kulturfondbøker, blir formidlet til folkebibliotek over hele Norge. Disse bøkene kommer i tillegg til de titlene som bibliotekene selv kjøper inn over egne budsjett. NKR har en avtale med Biblioteksentralen SA om mottak og videreformidling av kulturfondbøkene. Denne avtalen innebærer at folkebibliotek som er mottakere av bøker fra NKRs innkjøpsordninger for litteratur, får løpende leveranser av papir- og e-bøker. NKRs inneværende avtaleperiode med Biblioteksentralen løper til siste utsendelse av bøkene, dvs. våren Vi ber derfor om tilbud på håndtering av bøkene som inngår i innkjøpsordningene for norsk skjønnlitteratur, norsk sakprosa, norske tegneserier og oversatt skjønnlitteratur, som inkluderer prøveordningen for oversatt sakprosa. 2. Om innkjøpsordningene for litteratur Forlagene melder på en boktittel til en av innkjøpsordningene for litteratur for å få den vurdert for innkjøp av NKR. En innkjøpt boktittel skal under alle ordningene bli levert til bibliotekene i papirformat. Under innkjøpsordningene for skjønnlitteratur og for sakprosa for voksne skal forlagene i tillegg levere tittelen til tjenesteleverandøren som e-bokfil, dersom den gis ut som e- bok innenfor samme kalenderår, mao. en parallellutgivelse av papir- og e-bok. Med e-bok forstås Kravspesifikasjon / sak 15/6799 / side 2 av 16 / parafering: /

3 her tekster digitalisert for lesing på en elektronisk plattform og som uten større endringer kunne vært trykket på papir. De ulike innkjøpsordningene for litteratur er nærmere beskrevet nedenfor. De er regulert av retningslinjer som publiseres og oppdateres på NKRs nettsider. Nevnte retningslinjer slik de fremgår til enhver tid, vil inngå som en integrert del av avtalen med den tjenesteleverandør som NKR velger for videre håndtering av kulturfondbøkene. Mulige endringer i retningslinjene kan for eksempel være om e-bøker inkluderes i flere ordninger, fordelingen mellom papir- og e-bøker og antall eksemplarer pr. innkjøpsordning Innkjøpsordningene for ny norsk skjønnlitteratur NKRs innkjøpsordning for ny norsk skjønnlitteratur omfatter utgivelser innenfor sjangrene roman, novelle, kortprosa, lyrikk, dramatikk og bildebok. Ordningen gjelder bøker til voksne og til barn og unge. Forlagene har påmeldingsfrist tre ganger i året: 1. februar, 1. mai og 1. september. En boktittel kan være påmeldt denne innkjøpsordningen enten som papirbok eller som parallelutgivelse papir-/e-bok. Når et forlag søker NKR om å få en tittel innkjøpt, velger det selv søker-kategori. Kategori 1 betyr at forlaget skal levere bøker på utgivelsesdato til NKRs tjenesteleverandør, som sørger for videreforsendelse av papirbøkene til folkebibliotekene og e-bøkene til deres leverandører av e- utlånssystemer. NKRs ulike vurderingsutvalg for skjønnlitteratur vil hovedsakelig vurdere disse bøkene etter at forlaget har levert bøkene til tjenesteleverandør. Kategori 2 betyr at forlaget venter med å levere bøkene til tjenesteleverandøren til etter at forlaget har fått svar på om NKRs vurderingsutvalg har godkjent tittelen for innkjøp som kulturfondbok. NKRs tjenesteleverandør sender papirbøker av ny norsk skjønnlitteratur for voksne til folkebibliotekene i bokpuljen «Voksenlitteratur», kategorisert som Prosa, Lyrikk og Dramatikk. Ny norsk sakprosa og tegneserier til voksne sendes også i disse bokpuljene, i de samme bokeskene. Papirbøker av ny norsk skjønnlitteratur for barn og unge sendes til bibliotekene i bokpuljen «Barne- og ungdomslitteratur», kategorisert som Prosa, Lyrikk, Dramatikk og Kravspesifikasjon / sak 15/6799 / side 3 av 16 / parafering: /

4 Bildebøker. Ny norsk sakprosa og tegneserier for barn og unge sendes også i disse bokpuljene, i de samme bokeskene. Tjenesteleverandøren mottar e-bokfilene fra forlagene, og stiller dem fortløpende tilgjengelig for folkebilbliotekenes leverandører av e-utlånssystemer, som har ansvar for å stille e-bøkene tilgjengelig overfor bibliotekenes lånere. E-bokfilene skal aldri gjøres tilgjengelige direkte overfor bibliotekene. E-bøker fra forlagskategori 1 kan bli tilgjengelige for e-utlånssystemene før NKRs vurderingsutvalg har fattet vedtak om innkjøp av tittelen. E-bøker fra forlagskategori 2, vil derimot ikke bli tilgjengelig for bibliotekenes systemleverandører før NKRs vurderingsutvalg har besluttet at tittelen skal kjøpes inn. For mer informasjon, se NKRs nettsider: Innkjøpsordningen for ny norsk sakprosa for voksne NKRs innkjøpsordning for ny norsk sakprosa for voksne omfatter ulike sakprosautgivelser. Forlagene har påmeldingsfrist seks ganger i året: 1. februar, 1. april, 15. juni, 1. september, 15. oktober og 1. desember. NKRs vurderingsutvalg for ny norsk sakprosa vurderer innsendte manus seks ganger i året. Denne innkjøpsordningen er selektiv, mao. vil innkjøp bli gjort på bakgrunn av en kvalitativ vurdering av den enkelte boktittel og innenfor budsjettrammen for denne innkjøpsordningen. Vedtak om innkjøp formidles til NKRs tjenesteleverandør i etterkant av møtene i vurderingsutvalgene. De innkjøpte bøkene skal så fort som mulig, og senest innen seks uker fra vedtaksdato, oversendes fra forlaget til tjenesteleverandøren. En boktittel kan være påmeldt innkjøpsordningen for ny norsk sakprosa enten som papirbok eller som parallelutgivelse papir-/e-bok. Tjenesteleverandøren sender papirbøkene til folkebibliotekene i bokpuljen «Voksenlitteratur», kategorisert som Sakprosa. Ny norsk skjønnlitteratur og tegneserier til voksne sendes også i disse bokpuljene, i de samme bokeskene. Kravspesifikasjon / sak 15/6799 / side 4 av 16 / parafering: /

5 Tjenesteleverandøren mottar e-bøkene som e-bokfiler fra forlagene, og stiller dem fortløpende tilgjengelig for folkebilbliotekenes leverandører av e-utlånssystemer. For mer informasjon, se NKRs nettsider: Innkjøpsordningen for norsk sakprosa for barn og unge NKRs innkjøpsordning for ny norsk sakprosa for barn og unge gjelder originalskrevne norske bøker som formidler kunnskap om et emne, begrep eller fenomen til barn og ungdom, og som er godt tilpasset disse leserne. Forlagene har påmeldingsfrist to ganger i året: 1. mars og 1. september. Bøkene vurderes av NKRs vurderingsutvalg for ny norsk sakprosa for barn og unge to ganger i året. Ordningen er selektiv, mao. blir innkjøp avgjort på bakgrunn av en kvalitativ vurdering av den enkelte boktittel og innenfor budsjettrammen for denne innkjøpsordningen. Vedtak om innkjøp formidles til NKRs tjenesteleverandør i etterkant av møtene i vurderingsutvalget. De innkjøpte bøkene skal så fort som mulig, og senest innen seks uker fra vedtaksdato, sendes fra forlaget til tjenesteleverandøren. Sakprosa for barn og unge sendes til folkebibliotekene kun som papirbøker, i bokpuljen «Barne- og ungdomslitteratur», kategorisert som Sakprosa. Ny norsk skjønnlitteratur for barn og unge og tegneserier for barn og unge sendes også i disse bokpuljene, i de samme bokeskene. For mer informasjon, se NKRs nettsider: Innkjøpsordningen for nye norske tegneserier NKRs innkjøpsordning for nye norske tegneserier gjelder for tegneseriebøker til voksne og til barn og unge. Forlagene har påmeldingsfrist to ganger i året: 1. mars 1 ) og 1. september. 1 Unntak for 2015: 1. mai. Kravspesifikasjon / sak 15/6799 / side 5 av 16 / parafering: /

6 Bøkene vurderes av NKRs vurderingsutvalg for tegneserier to ganger i året. Bøkene som søkes innkjøpt til fristen i mars vurderes som regel i august, og de som søker i september vurderes i januar/februar påfølgende år. Innkjøpsordningen for tegneserier er selektiv, mao. vil innkjøp bli avgjort på bakgrunn av en kvalitativ vurdering av den enkelte boktittel og innenfor budsjettrammen for denne ordningen. Vedtak om innkjøp formidles til tjenesteleverandøren i etterkant av møtene i vurderingsutvalget. Forlagene skal levere bøkene til tjenesteleverandøren så raskt som mulig i etterkant av at utgiver har mottatt beskjed om at en bok er innkjøpt. Tegneserier leveres kun som papirbøker. Tegneserier for voksne sendes til folkebibliotekene i bokpuljen «Voksenlitteratur», i kategorien Tegneserie, dvs. i de samme bokeskene som prosa, lyrikk, dramatikk og sakprosa for voksne. Tegneserier for barn og ungdom leveres i de samme eskene som prosa, lyrikk, dramatikk, bildebøker og sakprosa for barn og unge og sendes til folkebibliotekene med bokpuljen «Barne- og ungdomslitteratur», kategorisert som Tegneserie. For mer informasjon, se NKRs nettsider: Innkjøpsordningen for oversatt skjønnlitteratur NKRs innkjøpsordning for oversatt skjønnlitteratur for barn, unge og voksne omfatter primæroversettelser til bokmål og nynorsk av romaner (inkludert tegneserieromaner), noveller, skuespill og annen kunstnerisk verdifull prosa, eller nyoversettelser av klassiske verk. Forlagene må søke før ferdig bok foreligger, og har påmeldingsfrist to ganger i året: 1. mai og 1. november. NKRs vurderingsutvalg for oversatt litteratur vurderer innsendte søknader to ganger i året. Innkjøpsordningen for oversatt skjønnlitteratur er selektiv, mao. vil innkjøp bli avgjort på bakgrunn av en kvalitativ vurdering av den enkelte boktittel og innenfor budsjettrammen for denne ordningen. Vedtak om innkjøp formidles til NKRs tjenesteleverandør i etterkant av møtene. De innkjøpte bøkene gis normalt ut påfølgende halvår, men senest innen to år fra vedtaksdato. Bøkene leveres NKRs tjenesteleverandør så snart de er trykket. Oversatt skjønnlitteratur leveres kun som papirbøker. De sendes til folkebibliotekene i bokpuljen Kravspesifikasjon / sak 15/6799 / side 6 av 16 / parafering: /

7 «Oversatt litteratur», kategorisert som Voksne, Barn og unge og Mosaikk. I denne bokpuljen, i de samme bokeskene, sendes også oversatt sakprosa. For mer informasjon, se NKRs nettsider: Prøveordningen for oversatt sakprosa NKRs prøveordning for oversatt sakprosa omfatter primæroversatte sakprosautgivelser til bokmål eller nynorsk, utgitt på originalspråket etter år Forlagene har påmeldingsfrist to ganger i året: 1. mai og 1. november. Bøkene vurderes av NKRs vurderingsutvalg for oversatt litteratur to ganger i året. Ordningen er selektiv, mao. blir NKRs innkjøp av en tittel avgjort på bakgrunn av en kvalitativ vurdering og innenfor budsjettrammen for denne ordningen. Vedtak om innkjøp formidles til NKRs tjenesteleverandør i etterkant av møtene i vurderingsutvalget. De innkjøpte bøkene skal så fort som mulig, og senest innen seks uker fra vedtaksdato, sendes fra forlaget til tjenesteleverandøren. Oversatt sakprosa leveres kun som papirbøker. Bøkene sendes til folkebibliotekene i bokpuljen «Oversatt litteratur», dvs. i den samme bokpuljen og i de samme bokeskene som oversatt skjønnlitteratur for voksne, barn og unge og mosaikk. For mer informasjon, se NKRs nettsider: Kravspesifikasjon / sak 15/6799 / side 7 av 16 / parafering: /

8 3. Omfanget av kulturfondbøkene De enkelte innkjøpsordningene for litteratur inneholder et varierende antall titler og antall eksemplarer av kulturfondbøker: Innkjøpsordning Antall titler (ca.) Antall Totalt (ca.) eksemplarer 1 norsk skjønnlitteratur - voksne - barn og unge norsk sakprosa for voksne norsk sakprosa for barn og unge tegneserier - voksne - barn oversatt litteratur oversatt sakprosa Totalt: eksemplarer, hvorav er e-bokeksemplarer. Under innkjøpsordningene merket 1 og 2 i tabellen ovenfor, kjøper NKR inn titler som både papirbøker og e-bøker, med 703 papirbøker og 70 e-bøker av skjønnlitteratur for voksne (ordning 1) og av sakprosa (ordning 2), og 1480 papirbøker og 70 e-bøker av skjønnlitteratur for barn og unge (ordning 1). Titler som ikke leveres som e-bøker under ordningene 1 og 2, kjøpes kun inn som papir-eksemplarer, men kolonnene «Antall eksemplarer» og «Totalt» har beregnet at samtlige titler kjøpes inn i begge formater. I alt utgjør dette ca. 650 nye boktitler årlig, som innebærer en håndtering av totalt ca papireksemplarer på årsbasis samt e-bokfiler, med flest bøker levert fra forlagene på høsten. I tillegg vil anslagsvis 700 e-boktitler innkjøpt av NKR i perioden , bli overført til Kravspesifikasjon / sak 15/6799 / side 8 av 16 / parafering: /

9 tjenesteleverandør. I gjeldende avtale har NKR fått utarbeidet annoteringer på barne- og ungdomsbøker, som er sendt ved som skriftlige bilag i bokpakkene til bibliotekene. NKR vurderer nå å utvide dette til å gjelde samtlige bøker som kjøpes inn under innkjøpsordningene for litteratur. Det er også ønskelig at denne informasjonen tilgjengeliggjøres digitalt og markedsføres overfor bibliotekene. Håndteringen av kulturfondbøkene har hatt en kostnadsramme på opp mot kr 5 mill. eks. mva. pr. år de siste årene, eksklusive e-bøkene. Antallet papireksemplarer er blitt redusert siden forrige avtale ble inngått. Det gjøres oppmerksom på at tilbudet må ta høyde for at innkjøpsordningene kan være gjenstand for endringer, som for eksempel at flere av innkjøpsordningene vil kunne omfatte e-bøker. NKR står fritt i sitt uttak av tjenester etter avtalen. 4. Mottak av kulturfondbøkene Tjenesteleverandør skal på sine nettsider gi forlagene tydelig informasjon om leveringsadresse for papirbøker og beskrive prosedyre for overføring av e-bokfiler. 4.1 Mottak av papirbøker Tjenesteleverandøren skal motta papirbøkene fra forlagene i henhold til retningslinjene som gjelder for den respektive innkjøpsordningen for litteratur. Bøkene skal leveres kostnadsfritt fra forlagene til tjenesteleverandøren. 4.2 Mottak av e-bøker Tjenesteleverandøren skal motta e-bøkene fra forlagene i henhold til retningslinjene som gjelder for den respektive innkjøpsordningen for litteratur. Filene skal overføres kostnadsfritt fra forlagene til tjenesteleverandøren i henhold til en instruks som denne utarbeider, og med en kryptert overføringsmetode. Filene skal leveres i det til en hver tid gjeldende format for e- bokfiler i innkjøpsordningene. Kravspesifikasjon / sak 15/6799 / side 9 av 16 / parafering: /

10 Tjenesteleverandøren skal sjekke at de mottatte e-bokfilene er levert i henhold til avtale. Ved eventuelle avvik, skal tjenesteleverandøren kontakte forlaget og be om å få oversendt en ny e- bokfil av boktittelen. 5. Klargjøring av kulturfondbøkene Tjenesteleverandøren kontrollerer de mottatte kulturfondbøkene med hensyn til ISBN, tittel og annen informasjon som har betydning for beskrivelse av en boktittel. 5.1 Klargjøring av papirbøker Under gjeldende avtale velger folkebibliotekene selv hvordan de ønsker papirbøkene utstyrt fra tjenesteleverandøren, med tanke på bokutstyr og plasting av bøkene. Bibliotekene betaler selv for disse tjenestene, basert på direktekontakt mellom tjenesteleverandøren og bibliotekene og direkte fakturering. Vi gjør oppmerksom på at bokutstyr og plasting ligger utenfor selve avtalen mellom NKR og tjenesteleverandøren og vil ikke bli tillagt betydning ved valg av leverandør. 5.2 Klargjøring av e-bøker Tjenesteleverandør skal klargjøre de mottatte bøkene for videreformidling, så fremt det ikke er mottatt melding fra NKR om at videreformidling av boktittelen skal stoppes. 6. Videreformidling av kulturfondbøkene NKR har utarbeidet en fordelingsnøkkel for videreformidlingen av kulturfondbøkene. De skal stilles tilgjengelig for utlån fra norske folke- og skolebibliotek og noen utvalgte mottakere i utlandet. 6.1 Distribusjon av papirbøker Etter hvert som tjenesteleverandør mottar papirbøkene fra forlagene, skal bøkene pakkes i bærbare esker, som snarest mulig sendes ut til bibliotekene etter nærmere oppsatte distribusjonsplaner. Tidsaspektet er av stor betydning. Kravspesifikasjon / sak 15/6799 / side 10 av 16 / parafering: /

11 Hver enkelt innkjøpsordning har i dag ulik utsendelsesfrekvens for papirbøkene. De sendes puljevis til folkebibliotekene som «Voksenlitteratur», «Barne- og ungdomslitteratur» og «Oversatt litteratur». Fordelingen mellom de ulike puljene er pr. i dag: Bokpulje Bokpuljen inneholder Ca. antall puljeutsendelser/år Voksenlitteratur norsk skjønnlitteratur for voksne 20 sakprosa for voksne tegneserier for voksne Barne- og norsk skjønnlitteratur for barn og unge 10 ungdomslitteratur norsk sakprosa for barn og unge norske tegneserier for barn og unge Oversatt litteratur oversatt skjønnlitteratur for voksne 10 oversatt skjønnlitteratur for barn og unge oversatt sakprosa Tjenesteleverandør skal distribuere papirbøkene etter adresselister som utarbeides av denne i samarbeid med Nasjonalbiblioteket. Gjeldende adresselister over mottakere av papirbøkene er utarbeidet av dagens tjenesteleverandør, og vil bli overført til eventuell ny tjenesteleverandør. Tydelig informasjon om utsendelser er en viktig del av informasjonsarbeidet (jf. pkt. 7). 6.2 Tilgjengeliggjøring av e-bøker Når tjenesteleverandøren har mottatt e-bøkene fra forlagene, skal bøkene fortløpende stilles tilgjengelig for bibliotekenes leverandører av e-utlånssystemer. Tjenesteleverandøren skal gi melding, uten unødig opphold etter mottak av en e-bokfil, til en nærmere angitt kontakt hos den enkelte leverandør av bibliotekenes e-utlånssystemer. Systemleverandørene har ansvar for å hente e-bokfilene fra server hos tjenesteleverandøren og overføre dem til egne systemer med en kryptert overføringsmetode. Kravspesifikasjon / sak 15/6799 / side 11 av 16 / parafering: /

12 Bibliotekenes leverandør(er) av e-utlånssystem(er) gis tilgang til e-bøkene via nærmere spesifisert tilgang til tjenesteleverandørs server. Bibliotekene kan med rimelig forutgående varsel til NKR og med NKRs forutgående skriftlige samtykke, endre leverandør av e-utlånssystem. En oppdatert oversikt over bibliotekenes e-utlånssystemer vil bli vedlagt avtalen ved avtaleinngåelsen. Hverken bibliotekene eller deres lånere skal kunne motta e-bøker direkte fra NKRs tjenesteleverandør. 7. Informasjon om kulturfondbøkene Tjenesteleverandør skal etablere og drifte et elektronisk system for informasjon om kulturfondbøkene. Dette skal være en felles informasjonsplattform som ivaretar NKR, forlagene, bibliotekene og deres leverandører av e-utlånssystemer. NKR har behov for mer arbeidsbesparende grensesnitt enn det som praktiseres pr. i dag, og det er ønskelig at tilbyder foreslår en effektiv informasjonsmodell som kan være operativ når avtalen trer i kraft. Ønsket er at mest mulig kan samles i samme grensesnitt Informasjonsutveksling mellom NKR og tjenesteleverandøren NKR gir melding til tjenesteleverandøren om titler som forlagene har meldt på til innkjøpsordningene for litteratur. NKR gir også melding om hvilke titler som er innkjøpt av NKR, inkludert hvilke formater bøkene leveres i og eventuelle andre tilleggsopplysninger om den enkelte boktittel. Tjenesteleverandøren rapporterer løpende til NKR om hvilke bøker som mottas fra forlagene. Tjenesteleverandøren rapporterer løpende til NKR om eventuelle endringer av ISBN, tittel og annen informasjon som kan ha betydning for beskrivelse av en boktittel. NKR gir beskjed til tjenesteleverandøren om de titlene som ikke skal videreformidles grunnet underkjenning av NKRs vurderingsutvalg. Dette skal skje snarest mulig etter at et endelig vedtak er fattet i NKR om at tittelen ikke skal kjøpes inn som kulturfondbok. NKR skal også oppdatere Kravspesifikasjon / sak 15/6799 / side 12 av 16 / parafering: /

13 tjenesteleverandøren om titler som av andre årsaker ikke skal videreformidles. Tjenesteleverandøren har ansvar for, fortløpende og uten unødig opphold, å videreformidle informasjonen fra NKR om sletting av e-bokfiler. Informasjonen skal gis til alle leverandørene av folkebibliotekenes e-utlånssystemer, omgående og samtidig, slik at de aktuelle e-bokfilene blir slettet i systemleverandørenes databaser og i bibliotekenes utlånssystemer. Tilbyder må i tilbudet komme med forslag til hvordan det kan rapporteres tilbake til NKR om hvilke bøker som er mottatt fra forlagene, hvilke papirbøker som er distribuert til bibliotekene og hvilke e-bøker som er stilt tilgjengelig for bibliotekenes leverandører av e-utlånssystemer. Vi ønsker at tilbyder foreslår en elektronisk prosedyre for dette som sørger for mest mulig effektivitet, og gjerne med mulighet for NKR til selv å sjekke om en bok er levert eller ikke, uten at man trenger å ha kontakt direkte Informasjonsutveksling mellom tjenesteleverandør og forlagene Tjenesteleverandøren skal på sine nettsider gi forlagene tydelig informasjon om leveringsadresse for papirbøker og beskrive prosedyre for overføring av e-bøker. Forlagene skal kontakte tjenesteleverandør i forkant av første overføring av e-bokfiler til tjenesteleverandøren, for å få opprettet en dedikert brukerkonto for kryptert overføring av e- bokfiler. Tjenesteleverandøren purrer forlagene for titler som ikke er blitt levert automatisk fra forlagene, og melder fra til forlagene dersom papirbøker eller e-bokfiler ikke er blitt mottatt i henhold til avtale. 7.3 Informasjon til folkebibliotekene og deres leverandører av e-utlånssystemer Tjenesteleverandør må kunne levere katalogdata på alle boktitler, dvs. metadata som enkelt kan importeres i alle biblioteksystemer. Kravspesifikasjon / sak 15/6799 / side 13 av 16 / parafering: /

14 I gjeldende avtale har NKR i tillegg fått utarbeidet annoteringer på barne- og ungdomsbøker, som er sendt ved som skriftlige bilag i bokpakkene til bibliotekene. NKR ønsker fortsatt slike annoteringer, men vil samtidig vurdere om dette skal utvides til å gjelde samtlige titler som kjøpes inn under innkjøpsordningene for litteratur. Slike annoteringer bør primært gjøres digitalt tilgjengelig. Tjenesteleverandøren skal gi informasjon om det til enhver tid gjeldende grensesnitt for tilgjengeliggjøring av e-bøker til folkebibliotekenes leverandører av e-utlånssystemer. Tjenesteleverandøren skal fortløpende formidle relevante oppdateringer til disse systemleverandørene, som for eksempel tilbaketrekking av titler fra e-utlånssystemene. Informasjon om mottak og levering av kulturfondbøkene skal gjøres elektronisk tilgjengelig. I tilknytning til dette ber NKR om at tjenesteleverandøren skal informere mottakerne, for eksempel gjennom postlisten Bibliotek-Norge, om hvilke bøker som kommer til hvilken tid. Når det gjelder papirbøker, skal tjenesteleverandør utarbeide nøyaktige tittellister, basert på påmeldingslistene fra NKR, over de enkelte puljene med papirbøker som skal sendes ut til bibliotekene. Disse puljelistene skal kontrolleres av NKR før de mangfoldiggjøres. Vi ber også om forslag til hvordan en lignende prosedyre kan tenkes å se ut med tanke på e-bøker. 8. Kompetansekrav I oppdraget ligger krav til at kulturfondbøkene blir mottatt, satt i stand og gjort tilgjengelig på en effektiv måte og med høy kvalitet i alle ledd. I tillegg må tilbyder ha både bibliotek- og litteraturfaglig kompetanse på katalogisering og klassifisering av bøker og utarbeiding av annoteringene og annen informasjon. Videre må den som får oppdraget, ha solid IT-kompetanse til datateknisk og sikkerhetsmessig å kunne håndtere kulturfondbøkene i særlig grad e-bokfilene - og tilrettelegge elektronisk informasjon om disse. Det er ønskelig og formålstjenlig at arbeidsspråket og formidlingsspråket er norsk, i og med at Kravspesifikasjon / sak 15/6799 / side 14 av 16 / parafering: /

15 det utelukkende er norskspråklig litteratur som inngår i innkjøpsordningen (jf. Forskrift om offentlige anskaffelser 17-4, annet ledd). 9. Sikkerhet De innkjøpte kulturfondbøkene, som er levert til tjenesteleverandøren, er NKRs eie. Kulturfondbøker som er blitt levert til tjenesteleverandør, men som ikke er blitt kjøpt inn av NKR, behandles som kulturfondbøker innenfor NKRs avtale med tjenesteleverandøren. Bøkene må likevel betraktes som respektive forlags eiendom, inntil det foreligger en nærmere avklaring om eieforholdet. Tjenesteleverandøren har ansvar for at kulturfondbøkene håndteres på en forsvarlig måte, uavhengig av om de faktisk er innkjøpt og uavhengig av format, så lenge bøkene befinner seg innenfor rammene for avtalen mellom NKR og tjenesteleverandøren. 9.1 Sikkerhet for papirbøkene Tjenesteleverandøren er ansvarlig for kulturfondbøkene under mottak, pakking, lagring og transport regulert i avtale mellom NKR og tjenesteleverandør. Dette inkluderer skade som følge av brann, vann, tyveri og hærverk. Etter nærmere avtale med NKR, har tjenesteleverandøren ansvar for at restopplag behandles eller makuleres på en forsvarlig måte. 9.2 Sikkerhet for e-bøkene Tjenesteleverandøren skal sørge for å ha effektive systemer, blant annet gjennom valg av rutiner, datasystemer og programvare for håndteringen av e-bokfilene. Systemene skal hindre uautorisert tilgjengeliggjøring og/eller eksemplarfremstilling av NKRs e-bøker som er i tjenesteleverandørens besittelse. Tjenesteleverandøren skal til enhver tid iverksette nødvendige tiltak som ivaretar en helhetlig sikkerhet for e-bokfilene. Hvert enkelt steg i prosessen med å håndtere filene, må være omfattet av forpliktende og systematiske sikkerhetstiltak. E-bokfilene skal bare lagres i systemer med effektiv og betryggende tilgangskontroll, hvor tilgang til den enkelte e-bokfil loggføres automatisk, og hvor slike logger ikke lar seg Kravspesifikasjon / sak 15/6799 / side 15 av 16 / parafering: /

16 manipulere. Tjenesteleverandøren skal på forespørsel fra NKR redegjøre for hvilke rutiner og systemer som benyttes. Dette gjelder hvilke tiltak og rutiner som er iverksatt for internkontroll, adgangskontroll og øvrig sikkerhet. Sikring av systemer for lagring, overføring, sikkerhetskopier med videre må kunne dokumenteres. Tjenesteleverandøren skal overholde saklige sikkerhets- og kontrollregler som NKR til enhver tid måtte meddele. Tjenesteleverandøren skal sørge for at relevante regler gjøres kjent for relevante tredjeparter, herunder forlagene og bibliotekenes leverandører av e-utlånssystemer. NKR kan kreve at tjenesteleverandøren i rimelig grad dokumenterer sin overholdelse av slike sikkerhets- og kontrollregler. Kravet til datasikkerhet gjelder enhver e-bokfil tjenesteleverandøren mottar på vegne av NKR, også e-boktitler som forlag har meldt på NKRs innkjøpsordninger for litteratur, men der tittelen ikke er innkjøpt av NKR. Tjenesteleverandøren kan ikke overdra rettigheter eller plikter til tredjepart, eller benytte seg av underleverandør(er) til hel eller delvis oppfyllelse av oppdraget, uten at det foreligger skriftlig avtale om dette med NKR. Tjenesteleverandøren skal selv bære kostnadene ved utstyr, programvare og kommunikasjonslinjer som er nødvendig for å oppfylle kravene i oppdraget. Bibliotekene overtar ansvaret, herunder sikkerheten, for de digitale eksemplarene av e-bøkene som dets leverandør(er) av e-utlånssystem(er) henter ut fra tjenesteleverandørs server og de digitale eksemplarer som deretter lagres og formidles som ledd i utlånsordningen. Tjenesteleverandør skal, med mindre NKR har informert om noe annet, lagre alle e-bokfiler til avtalen har opphørt. Ved avtalens opphør, skal alle e-bokfilene overføres til ny tjenenesteleverandør / nytt lagringssted i henhold til nærmere avtale med NKR. Kravspesifikasjon / sak 15/6799 / side 16 av 16 / parafering: /

Retningslinjer for innkjøpsordningen for norsk skjønnlitteratur. (Vedtatt i Norsk kulturråd ) 1. Formål. 2. Vedtaksmyndighet og høring

Retningslinjer for innkjøpsordningen for norsk skjønnlitteratur. (Vedtatt i Norsk kulturråd ) 1. Formål. 2. Vedtaksmyndighet og høring Retningslinjer for innkjøpsordningen for norsk skjønnlitteratur (Vedtatt i Norsk kulturråd 10.12.14) 1. Formål Formålet med innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur er at det blir skrevet, utgitt,

Detaljer

Retningslinjer for innkjøpsordningen for norsk skjønnlitteratur. 1. Formål. 2. Vedtaksmyndighet og høring

Retningslinjer for innkjøpsordningen for norsk skjønnlitteratur. 1. Formål. 2. Vedtaksmyndighet og høring (Vedtatt av Norsk kulturråd 15.12.2016) Retningslinjer for innkjøpsordningen for norsk skjønnlitteratur 1. Formål Formålet med innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur er at det blir skapt, utgitt,

Detaljer

Retningslinjer for innkjøpsordningen for nye norske tegneserier

Retningslinjer for innkjøpsordningen for nye norske tegneserier (Vedtatt av Norsk kulturråd 05.04.2016) Retningslinjer for innkjøpsordningen for nye norske tegneserier 1. Formål Formålet med ordningen er at nye norske tegneserier av høy kvalitet blir skapt, utgitt,

Detaljer

NORSK KULTURRÅD 2005

NORSK KULTURRÅD 2005 NORSK KULTURRÅD 2005 AVTALE MELLOM NORSK KULTURRÅD, DEN NORSKE FORLEGGER- FORENING, NORSK FORLEGGERSAMBAND OG DEN NORSKE FORFATTERFORENING OM REGLER FOR STATENS INNKJØPSORDNING FOR NY NORSK SKJØNNLITTERATUR

Detaljer

NORSK KULTURRÅD Desember 2012

NORSK KULTURRÅD Desember 2012 NORSK KULTURRÅD Desember 2012 AVTALE MELLOM NORSK KULTURRÅD, DEN NORSKE FORLEGGER- FORENING, NORSK FORLEGGERSAMBAND OG NORSKE BARNE- OG UNGDOMSBOKFORFATTERE OM REGLER FOR STATENS INNKJØPSORDNING FOR NY

Detaljer

NORSK KULTURRÅD Desember 2012

NORSK KULTURRÅD Desember 2012 NORSK KULTURRÅD Desember 2012 AVTALE MELLOM NORSK KULTURRÅD, DEN NORSKE FORLEGGER- FORENING, NORSK FORLEGGERSAMBAND OG DEN NORSKE FORFATTERFORENING OM REGLER FOR STATENS INNKJØPSORDNING FOR NY NORSK SKJØNNLITTERATUR

Detaljer

Lyrikk, takk! Formidlingsturné. Trondheim, 14.11.2013

Lyrikk, takk! Formidlingsturné. Trondheim, 14.11.2013 Lyrikk, takk! Formidlingsturné Trondheim, 14.11.2013 Kulturrådet 2013 Kulturfondet 2013 Rådet 10 medlemmer og 4 varamedlemmer oppnevnt av Kongen i Statsråd (Kulturdepartementet) - alle kunstfeltene er

Detaljer

NORSK KULTURRÅD Juni 2006

NORSK KULTURRÅD Juni 2006 NORSK KULTURRÅD Juni 2006 AVTALE MELLOM NORSK KULTURRÅD, DEN NORSKE FORLEGGERFORENING, NORSK FORLEGGERSAMBAND, NORSK FAGLITTERÆR FORFATTER- OG OVERSETTERFORENING OG ABM-UTVIKLING OM REGLER FOR EN SELEKTIV

Detaljer

Retningslinjer for innkjøpsordningen for oversatt litteratur

Retningslinjer for innkjøpsordningen for oversatt litteratur (Vedtatt av Norsk kulturråd 15.12. 2015) Retningslinjer for innkjøpsordningen for oversatt litteratur 1. Formål Formålet med innkjøpsordningen for oversatt litteratur er at det blir oversatt, utgitt, spredt

Detaljer

- Innkjøpsordningene for litteratur -

- Innkjøpsordningene for litteratur - - Innkjøpsordningene for litteratur - Hvor mange ordninger har vi? Ny norsk skjønnlitteratur for voksne (1965) Ny norsk skjønnlitteratur for barn og unge (1966) Oversatt skjønnlitteratur (1990) Ny norsk

Detaljer

Innkjøpsordningene for sakprosa og tidsskrift

Innkjøpsordningene for sakprosa og tidsskrift Innkjøpsordningene for sakprosa og tidsskrift Norsk kulturråd Opprettet i 1965 som forvaltningsorgan for Norsk kulturfond Tilskudd til musikk, scenekunst, litteratur, billedkunst, kulturvern, barne- og

Detaljer

LETTLEST PÅ NORSK. Line Fallan Sørensen, Norsk kulturråd. Nasjonalbiblioteket, 21.10.2013

LETTLEST PÅ NORSK. Line Fallan Sørensen, Norsk kulturråd. Nasjonalbiblioteket, 21.10.2013 LETTLEST PÅ NORSK Line Fallan Sørensen, Norsk kulturråd Nasjonalbiblioteket, 21.10.2013 Hva og hvem er Kulturrådet? Kulturrådet 2013 Flere ulike statlige forvaltningsoppgaver Norsk kulturfond Statens kunstnerstipend

Detaljer

Retningslinjer for innkjøpsordningen for norsk skjønnlitteratur. (Vedtatt i Norsk kulturråd 10.12.14) 1. Formål. 2. Vedtaksmyndighet og høring

Retningslinjer for innkjøpsordningen for norsk skjønnlitteratur. (Vedtatt i Norsk kulturråd 10.12.14) 1. Formål. 2. Vedtaksmyndighet og høring Retningslinjer for innkjøpsordningen for norsk skjønnlitteratur (Vedtatt i Norsk kulturråd 10.12.14) 1. Formål Formålet med innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur er at det blir skrevet, utgitt,

Detaljer

Prøveprosjekt. med parallelt innkjøp av papir- og e-bøker til norske folkebibliotek rapport

Prøveprosjekt. med parallelt innkjøp av papir- og e-bøker til norske folkebibliotek rapport Prøveprosjekt med parallelt innkjøp av papir- og e-bøker til norske folkebibliotek rapport Prøve Side 2 Forord Norsk kulturråd (Rådet) vedtok i rådsmøte desember 2011 å igangsette «Prøveprosjekt med parallelt

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III Logistikkhåndtering av og informasjon om bøker som inngår i Norsk kulturråds innkjøpsordninger for litteratur Sak 15/6799 Tilbudsfrist:

Detaljer

Områdeplan for litteratur og periodiske publikasjoner

Områdeplan for litteratur og periodiske publikasjoner Områdeplan for litteratur og periodiske publikasjoner BESKRIVELSE AV FELTET Norsk kulturfond 2015 Det norske bokmarkedet opererer i et lite språkområde, og bare et fåtall norske forfattere, oversettere,

Detaljer

Skytjenester. Forside og Databehandleravtale. Telenor Norge

Skytjenester. Forside og Databehandleravtale. Telenor Norge Skytjenester Forside og Databehandleravtale Telenor Norge FORSIDE TIL AVTALE Det bekreftes med dette at det i dag den er inngått avtale mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu, orgnr. 976

Detaljer

Vedrørende behandling av personopplysninger. mellom Norsk Tipping AS (BEHANDLINGSANSVARLIG) xx (DATABEHANDLER)

Vedrørende behandling av personopplysninger. mellom Norsk Tipping AS (BEHANDLINGSANSVARLIG) xx (DATABEHANDLER) Databehandleravtale Godkjent av Trond Laupstad Godkjent dato 17. august 2011 Bilag 7 Vedrørende behandling av personopplysninger mellom (BEHANDLINGSANSVARLIG) og xx (DATABEHANDLER) 1. Innledning I henhold

Detaljer

Betalingsmodeller under innkjøpsordningene for litteratur 2016

Betalingsmodeller under innkjøpsordningene for litteratur 2016 Notat til R1/ 16 Til: Fra: Vår referanse: Dato: Arne Vestbø 16/288-1 15.01.2016 Betalingsmodeller under innkjøpsordningene for litteratur 2016 I forbindelse med gjennomgangen av litteraturstøtteordningene

Detaljer

NORSK KULTURRÅD 08.12.2009

NORSK KULTURRÅD 08.12.2009 NORSK KULTURRÅD 08.12.2009 AVTALE MELLOM NORSK KULTURRÅD, DEN NORSKE FORLEGGERFORENING, NORSK FORLEGGERSAMBAND, NORSK FAGLITTERÆR FORFATTER- OG OVERSETTERFORENING OG ABM-UTVIKLING OM REGLER FOR EN SELEKTIV

Detaljer

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom. behandlingsansvarlig

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom. behandlingsansvarlig Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom. behandlingsansvarlig og Forleggerforeningens servicekontor databehandler 1 1. Avtalens

Detaljer

Administrasjon for flere virksomheter

Administrasjon for flere virksomheter Nord-Trøndelag 11.05.2011 Administrasjon for flere virksomheter ADMINISTRASJON FOR FLERE VIRKSOMHETER Norsk kulturråd 512 mill kr Kulturfondet, 224 mill kr Post 74, 25 mill kr Museum og arkiv Statens kunstnerstipend

Detaljer

Notat til R 5/16. Tilråding: Tas til orientering. Faglig utvalg for litteratur 16/ Fra: Vår referanse: Dato:

Notat til R 5/16. Tilråding: Tas til orientering. Faglig utvalg for litteratur 16/ Fra: Vår referanse: Dato: Notat til R 5/16 Fra: Vår referanse: Dato: Faglig utvalg for litteratur 16/6517 30.08.2016 Vedrørende Nasjonalbibliotekets anbefalte e-bokmodell for innkjøp og utlån av e-bøker i norske folkebibliotek

Detaljer

Avtale om leveranse av IKT-tjenester. Del II - Databehandleravtale

Avtale om leveranse av IKT-tjenester. Del II - Databehandleravtale Avtale om leveranse av IKT-tjenester Tjenesteavtale nr.: SUNHF-2011 Del II - Databehandleravtale Versjon: 0.1 Dato oppdatert : 22.03.11 Databehandleravtale mellom Sunnaas Sykehus HF Organisasjonsnr.:

Detaljer

Norskprøver for voksne innvandrere Vedlegg 1. Kravspesifikasjon. Norskprøver for voksne innvandrere. Side 1 av 7

Norskprøver for voksne innvandrere Vedlegg 1. Kravspesifikasjon. Norskprøver for voksne innvandrere. Side 1 av 7 Kravspesifikasjon Norskprøver for voksne innvandrere Side 1 av 7 1 Konkrete krav...3 1.1 Løsningsbeskrivelse...3 1.2 Kompetanse stilt til rådighet for utføring av oppdraget...3 1.3 Oppdragsspesifikke administrative

Detaljer

AVTALE om eksemplarfremstilling for funksjonshemmede i medhold av 17a i lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven)

AVTALE om eksemplarfremstilling for funksjonshemmede i medhold av 17a i lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) AVTALE om eksemplarfremstilling for funksjonshemmede i medhold av 17a i lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) 1. Generelle bestemmelser 1.1 Avtalens parter. Denne avtalen er inngått mellom

Detaljer

Databehandleravtaler

Databehandleravtaler Databehandleravtaler etter personopplysningsloven og helseregisterloven Veileder 26.05.2009 Innholdsfortegnelse DEL I 5 Veileder - databehandleravtaler...6 Datatilsynet...6 Forutsetninger og avklaringer...7

Detaljer

EBØKER PÅ BIBLIOTEKET. om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter

EBØKER PÅ BIBLIOTEKET. om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter EBØKER PÅ BIBLIOTEKET om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter OM PROSJEKTET nasjonalt pilotprosjekt for utlån av ebøker i første omgang: norsk skjønnlitteratur støttet av ABM-utvikling første

Detaljer

Arbeids- og velferdsetaten Vedlegg [sett inn vedlegg] Databehandleravtale Kontraktsnummer: [sett inn kontraktsnummer] Side 1 av 6

Arbeids- og velferdsetaten Vedlegg [sett inn vedlegg] Databehandleravtale Kontraktsnummer: [sett inn kontraktsnummer] Side 1 av 6 Kontraktsnummer: [sett inn kontraktsnummer] Side 1 av 6 Avtale om (sett inn navn på oppdraget) Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 15, jf. 13 og personopplysningsforskriftens kapittel

Detaljer

Databehandleravtale. I henhold til personopplysinglovens 13, jf. 15 og personopplysningforskriftens kapittel 2 inngås følgende avtale.

Databehandleravtale. I henhold til personopplysinglovens 13, jf. 15 og personopplysningforskriftens kapittel 2 inngås følgende avtale. Databehandleravtale I henhold til personopplysinglovens 13, jf. 15 og personopplysningforskriftens kapittel 2 inngås følgende avtale mellom Behandlingsansvarlig Tjenesteleverandøren Iris skolefoto as Postboks

Detaljer

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2 inngås følgende avtale.

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2 inngås følgende avtale. Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2 inngås følgende avtale mellom.. (barnehagen) og MyKid AS. (databehandler) 1. Avtalens hensikt

Detaljer

TILSLUTNINGSAVTALE FOR Mediasite Tjeneste

TILSLUTNINGSAVTALE FOR Mediasite Tjeneste TILSLUTNINGSAVTALE FOR Mediasite Tjeneste Mellom UNINETT AS ("UNINETT") og INSTITUSJON INN HER ("Virksomheten") heretter samlet omtalt som "Partene", er det i dag inngått følgende avtale ("Avtalen"): 1/6

Detaljer

Utfyllende notat om endringer i innkjøpsordningen for sakprosa for voksne

Utfyllende notat om endringer i innkjøpsordningen for sakprosa for voksne Utfyllende notat om endringer i innkjøpsordningen for sakprosa for voksne Faglig utvalg for litteratur har fått i oppdrag av Kulturrådet å gjennomgå samtlige litteraturstøtteordninger i 2014-2015. I R

Detaljer

Konkurransetilsynet viser til tidligere korrespondanse i saken.

Konkurransetilsynet viser til tidligere korrespondanse i saken. V1999-82 25.11.99 Konkurranseloven 3-9 - Norsk kulturråd, Den norske Forleggerforening, Norsk Forleggersamband, Den norske Forfatterforening, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, Norsk Faglitterær Forfatter-

Detaljer

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom Databehandleravtale Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom Statens innkrevingssentral (SI) behandlingsansvarlig og (Inkassoselskapet)

Detaljer

Kulturutredningen 2014

Kulturutredningen 2014 Kulturutredningen 2014 Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) er en fagforening for forfattere og oversettere av faglitteratur. Foreningen sikrer medlemmenes faglige og økonomiske interesser

Detaljer

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2 mellom Utdanningsdirektoratet direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT Organisasjonsnummer:

Detaljer

Bibliotekstatistikk: Grunnskolebibliotek. Adresseinformasjon

Bibliotekstatistikk: Grunnskolebibliotek. Adresseinformasjon Adresseinformasjon Hvordan endre adresseopplysningene? Dette er adresseopplysningene vi har registrert. Øverst i skjemaet er det spørsmål om opplysningene nedenfor er riktige. Se spesielt etter om feltene

Detaljer

Rapport fra e-bokkonsortiet Vestfold Januar 2017

Rapport fra e-bokkonsortiet Vestfold Januar 2017 Rapport fra e-bokkonsortiet Vestfold 2014-2016 Januar 2017 1 Innhold Innledning... 3 Økonomi... 3 Samlingsutvikling... 3 Innkjøp... 3 Norsk kulturfonds innkjøpsordning for litteratur... 4 Utviklingen i

Detaljer

Lagring av forskningsdata i Tjeneste for Sensitive Data

Lagring av forskningsdata i Tjeneste for Sensitive Data AVTALE OM BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER Lagring av forskningsdata i Tjeneste for Sensitive Data Tekst i kursiv skal fjernes og erstattes med relevant tekst, evt. velges ett av flere alternativer. 1

Detaljer

Bilag 5 Tjenestenivå med standardiserte prisavslag

Bilag 5 Tjenestenivå med standardiserte prisavslag Anskaffelse av fakturadistribusjon for Fjellinjen AS Bilag 5 Tjenestenivå med standardiserte prisavslag INNHOLD 1 DOKUMENTINFORMASJON... 2 2 INTRODUKSJON... 3 2.1 Veiledning til utfylling... 3 3 PRODUKSJONSTID...

Detaljer

Lagring av forskningsdata i Tjeneste for

Lagring av forskningsdata i Tjeneste for AVTALE OM BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER Databehandleravtale Lagring av forskningsdata i Tjeneste for Sensitive Data 1 l 1. Avtalens parter 1.1 Parter Avtalen inngås mellom databehandlingsansvarlig:

Detaljer

1. Generelle systemkrav KVALIFIKASJONSKRAV

1. Generelle systemkrav KVALIFIKASJONSKRAV VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON KVALIFIKASJONSKRAV instekrav For at tilbudet skal bli vurdert må alle punkter i tabellen nedenfor besvares og/eller kommenteres. Tabellen fylles ut av tilbyder og leveres sammen

Detaljer

RAMMEAVTALE - KJØP AV MEDIEOVERVÅKNING DEPARTEMENTSFELLESSKAPET. Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning

RAMMEAVTALE - KJØP AV MEDIEOVERVÅKNING DEPARTEMENTSFELLESSKAPET. Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning Avtalen er inngått mellom: ------------------ Heretter kalt leverandøren og ------------------ Heretter kalt kunden Sted og dato: --------------- Kundens navn Leverandørens

Detaljer

ebøker på biblioteket om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter

ebøker på biblioteket om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter ebøker på biblioteket om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter OM PROSJEKTET nasjonalt pilotprosjekt for utlån av ebøker i første omgang: norsk skjønnlitteratur støttet av ABM-utvikling første

Detaljer

Databehandleravtale. mellom. Navn på kommunen eller fylkeskommunen. (behandlingsansvarlig) Navn på tjenesteleverandøren

Databehandleravtale. mellom. Navn på kommunen eller fylkeskommunen. (behandlingsansvarlig) Navn på tjenesteleverandøren Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2 inngås følgende avtale mellom Navn på kommunen eller fylkeskommunen.. (behandlingsansvarlig)

Detaljer

Kulturutredningen 2014

Kulturutredningen 2014 Kulturdepartementet PB 8030 Dep. 0030 Oslo Kulturutredningen 2014 Høringssvar fra Den norske Forleggerforening Bakgrunn Den norske Forleggerforening er en bransjeorganisasjon for forlag. Våre medlemmer

Detaljer

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2 inngås følgende avtale.

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2 inngås følgende avtale. Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2 inngås følgende avtale Mellom (behandlingsansvarlig) og Nasjonalt senter for læringsmiljø

Detaljer

TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY

TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY Mellom UNINETT AS ("UNINETT") og ("Virksomheten") heretter samlet omtalt som "Partene", er det i dag inngått følgende avtale ("Avtalen"): 1/6

Detaljer

AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI

AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI Bilag 3 AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI Avtale om porteføljeforvaltning og fysisk levering av elektrisk kraft mellom: (heretter kalt Leverandør) og Helse Nord RHF

Detaljer

Rammeavtale (heretter benevnt «Avtalen») om oppsett, trykking, salg, lagerhold og distribusjon av Arbeidstilsynets bestillbare publikasjoner

Rammeavtale (heretter benevnt «Avtalen») om oppsett, trykking, salg, lagerhold og distribusjon av Arbeidstilsynets bestillbare publikasjoner Rammeavtale (heretter benevnt «Avtalen») om oppsett, trykking, salg, lagerhold og distribusjon av Arbeidstilsynets bestillbare publikasjoner Avtalen er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) med

Detaljer

E-billetteringsnorm: Mal for databehandleravtale (bearbeidet utgave av Datatilsynets avtaleskisse)

E-billetteringsnorm: Mal for databehandleravtale (bearbeidet utgave av Datatilsynets avtaleskisse) Vedlegg 3 til Bransjenorm for behandling av personopplysninger i elektronisk billettering (Bransjenormen) E-billetteringsnorm: Mal for databehandleravtale (bearbeidet utgave av Datatilsynets avtaleskisse)

Detaljer

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT Mellom Fjellinjen AS og.. Rammeavtale om kjøp konsulenttjenester innen IKT Avtale om [Kjøp av konsulenttjenester] er inngått mellom: [Skriv her] (heretter

Detaljer

VEDLEGG 1-KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE PÅ TRYKKING (GRAFISK) 12/40093

VEDLEGG 1-KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE PÅ TRYKKING (GRAFISK) 12/40093 VEDLEGG 1-KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE PÅ TRYKKING (GRAFISK) 12/40093 Innholdsfortegnelse 1 BESKRIVELSE... 1 2 MINIMUMSKRAV... 1 2.1 KVALITET... 1 2.2 FILOVERFØRING...

Detaljer

Undersøkelse om bruk av metadata fra Nasjonalbiblioteket. Mai 2017

Undersøkelse om bruk av metadata fra Nasjonalbiblioteket. Mai 2017 Undersøkelse om bruk av metadata fra Nasjonalbiblioteket Mai 2017 Om undersøkelsen Datainnsamlingen ble gjennomført på nett gjennom Questback i perioden 3.5-12.5 2017 Det ble sendt ut invitasjon til undersøkelsen

Detaljer

Databehandleravtale etter personopplysningsloven

Databehandleravtale etter personopplysningsloven Databehandleravtale etter personopplysningsloven Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom Fjellinjen AS. behandlingsansvarlig

Detaljer

Vedlegg 8 Databehandleravtalen. Bussanbud Stor-Trondheim

Vedlegg 8 Databehandleravtalen. Bussanbud Stor-Trondheim Vedlegg 8 Databehandleravtalen Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 1 Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom AtB AS behandlingsansvarlig

Detaljer

SLA for digitaliseringsalderen: Nettskyer, sikkerhetstjenester og multisourcing. Informasjonssikkerhet og personvern Renate Thoreid

SLA for digitaliseringsalderen: Nettskyer, sikkerhetstjenester og multisourcing. Informasjonssikkerhet og personvern Renate Thoreid SLA for digitaliseringsalderen: Nettskyer, sikkerhetstjenester og multisourcing Informasjonssikkerhet og personvern Renate Thoreid Formål Driftsavtalen Ved kjøp av driftstjenester knyttet til maskinvare,

Detaljer

Retningslinjer for Tilskuddsordningen for litteraturprosjekter

Retningslinjer for Tilskuddsordningen for litteraturprosjekter Retningslinjer for Tilskuddsordningen for litteraturprosjekter Vedtatt i Norsk kulturråd 24.09.2015 1 Formål for støtteordningen Tilskuddsordningen for litteraturprosjekter skal bidra til at norske forlag

Detaljer

Bilag 1 Omforent spesifikasjon av SaaS-tjenestene med forutsetninger og vilkår

Bilag 1 Omforent spesifikasjon av SaaS-tjenestene med forutsetninger og vilkår UNDER FØLGER BILAG TIL AVTALEN. ALL UTFYLLING GJØRES I VEDLEGG 7 OG 8 OG FLYTTES INN I FRA VALGTE LEVERANDØRS TILBUD TIL KORREKT BILAG I AVTALEN FØR SIGNERING. SaaS-avtale Bilag 1 Omforenet spesifikasjon

Detaljer

SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV PROFESJONELLE VASKERIMASKINER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER

SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV PROFESJONELLE VASKERIMASKINER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 7 SAKSNUMMER 2011-044422 VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 2 av 7 1 PRIS... 3 2 UTFYLLING AV PRISMATRISE... 3 3 PRISENDRINGER... 3 3.1 Uttømmende prisliste inkl underleverandører...

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av velferdsteknologi

Rammeavtale for kjøp av velferdsteknologi Rammeavtale for kjøp av velferdsteknologi -for avrop ved NS 8407 og SSA-V Saksnr. 15/04335 Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Nittedal Kommune (heretter kalt Byggherren) Sted og

Detaljer

Databehandleravtale for. Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus. Vedlegg 10 Databehandleravtale Versjon 2.

Databehandleravtale for. Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus. Vedlegg 10 Databehandleravtale Versjon 2. Databehandleravtale for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Vedlegg 10 Databehandleravtale Versjon 2.4 Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Avtaleskisse

Detaljer

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV HUNDEFÔR

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV HUNDEFÔR Side 1 av 6 VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER 2012-006339 ANSKAFFELSE AV HUNDEFÔR Side 2 av 6 1 PRIS... 3 2 PRISENDRINGER... 3 2.1 Uttømmende prisliste inkl underleverandører... 3 3 GENERELT...

Detaljer

Spørsmål og svar til « Anskaffelse av fakturadistribusjon for Fjellinjen AS» Fra

Spørsmål og svar til « Anskaffelse av fakturadistribusjon for Fjellinjen AS» Fra Spørsmål og svar til «2014-21-06-01 Anskaffelse av fakturadistribusjon for Fjellinjen AS» Fra 30.06. 2. 7. 2014 Som potensiell leverandør til Fjellinjen, har vi behov for ytterligere avklaringer/svar på

Detaljer

Databehandleravtale. I henhold til helseregisterlovens 16, jf. 18 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom. Bærum kommune, Pleie- og omsorg

Databehandleravtale. I henhold til helseregisterlovens 16, jf. 18 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom. Bærum kommune, Pleie- og omsorg I henhold til helseregisterlovens 16, jf. 18 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom Bærum kommune, Pleie- og omsorg databehandlingsansvarlig og Leverandør databehandler Innholdsfortegnelse

Detaljer

5 Det er en sammenheng mellom salgskanaler, antallet utgivelser og bruk av bøker

5 Det er en sammenheng mellom salgskanaler, antallet utgivelser og bruk av bøker Til Kulturdepartementet Kunnskapsdepartementet Høringssvar på utredningene "Utredning om litteratur- og språkpolitiske virkemidier" og "Til bokas pris. Utredning av litteraturpolitiske virkemidler i Europa".

Detaljer

Bokprosjekt stortingsbygningen. Bilag 1 Oppdragsgivers kravspesifikasjon

Bokprosjekt stortingsbygningen. Bilag 1 Oppdragsgivers kravspesifikasjon Bokprosjekt stortingsbygningen Bilag 1 Oppdragsgivers kravspesifikasjon Innhold 1 Innledning... 3 2 Overordnet... 3 3 Konsept og forfatter... 3 4 Organisering og ansvar... 4 5 Faglig kvalitet... 4 6 Billedredaksjon...

Detaljer

E-bøker og bibliotek: Hva er egentlig problemet? Når kan du låne en e-bok i ditt lokale bibliotek? Hva har skjedd de siste årene?

E-bøker og bibliotek: Hva er egentlig problemet? Når kan du låne en e-bok i ditt lokale bibliotek? Hva har skjedd de siste årene? E-bøker og bibliotek: Hva er egentlig problemet? Når kan du låne en e-bok i ditt lokale bibliotek? Hva har skjedd de siste årene? Vigdis Moe Skarstein NBF Bergen 8.4. Innlegg til debatt Nasjonalbiblioteket

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

Databehandleravtale Pilot Digitalt Bortsettingsarkiv

Databehandleravtale Pilot Digitalt Bortsettingsarkiv Databehandleravtale Pilot Digitalt Bortsettingsarkiv I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom. og Databehandler 1 1 Avtalens hensikt

Detaljer

KONTRAKT. UNINETT AS (org nr. 968 100 211) Organisasjon (org.nr. )

KONTRAKT. UNINETT AS (org nr. 968 100 211) Organisasjon (org.nr. ) DEL 1 FEIDE TILKNYTNINGSKONTRAKT K00-000 KONTRAKT mellom UNINETT AS (org nr. 968 100 211) (heretter kalt UNINETT) og Organisasjon (org.nr. ) (heretter kalt Organisasjonen) vedrørende tilknytning og bruk

Detaljer

1,. MAI ~6 J' (0 3-,6 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING THE NORWEGIAN PUBLISHERS ASSOCIATION. K~- w.

1,. MAI ~6 J' (0 3-,6 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING THE NORWEGIAN PUBLISHERS ASSOCIATION. K~- w. DEN NORSKE FORLEGGERFORENING THE NORWEGIAN PUBLISHERS ASSOCIATION Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 Oslo K~- w. 1,. MAI 2007...~6 J' (0 3-,6 Oslo, 9. mai 2007 BIBLIOTEKREFORM 2014 Vedlagt

Detaljer

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant)

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant) Type avtale (sett kryss) Avtale (enkeltoppdrag): Rammeavtale: Annet: Saksnummer: Tittel: Leverandør: Kunden: Kontaktperson for avtalen: Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen gjelder fra dato: Kontaktperson

Detaljer

Retningslinjer for TEORA (Telemark Open Research Archive)

Retningslinjer for TEORA (Telemark Open Research Archive) Retningslinjer for TEORA (Telemark Open Research Archive) Fastsatt av styret 20. oktober 2006 1. Mål TEORA er Høgskolen i Telemarks (HiTs) åpne institusjonelle arkiv og er gratis tilgjengelig på internett.

Detaljer

Databehandleravtale. Kommunenes Sentralforbund - Databehandler

Databehandleravtale. Kommunenes Sentralforbund - Databehandler U % 4)) Databehandleravtale mellom Kvinnherad kommune -Behandlingsansvarleg og Kommunenes Sentralforbund - Databehandler 1. Formålet med avtalen Formålet med denne avtalen er å regulere partenes rettigheter

Detaljer

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2.

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom Kompetanse Norge Behandlingsansvarlig og xx Databehandler 1 1. Avtalens hensikt

Detaljer

Avtale innfordringstjenester Versjon: 0.1 Domstoladministrasjonen

Avtale innfordringstjenester Versjon: 0.1 Domstoladministrasjonen Avtaleutkast Innholdsfortegnelse Avtaleutkast... 1 1. Avtale om levering av innfordringstjenester... 3 2 Avtalen... 3 2.1 Formål med avtalen... 3 2.2 Kontaktpersoner... 3 2.3 Kravtyper... 3 2.4 Etablering

Detaljer

Databehandleravtale etter personopplysningsloven m.m

Databehandleravtale etter personopplysningsloven m.m Databehandleravtale etter personopplysningsloven m.m Databehandleravtale I henhold til personopplysningsloven 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. Avtalen omhandler også håndtering av

Detaljer

God smak og kvalitet eller det folk vil ha? Roswitha Skare Universitetet i Tromsø

God smak og kvalitet eller det folk vil ha? Roswitha Skare Universitetet i Tromsø God smak og kvalitet eller det folk vil ha? Samlingsutvikling i folkebibliotek Roswitha Skare Universitetet i Tromsø Hva er samlingsutvikling? handler om å ta avgjørelser om hva å ta inn like mye som om

Detaljer

e-læringsprogram for prosjektledelse Endringer i den generelle avtaleteksten Bilag 6

e-læringsprogram for prosjektledelse Endringer i den generelle avtaleteksten Bilag 6 e-læringsprogram for prosjektledelse Endringer i den generelle avtaleteksten Bilag 6 Anskaffelsesnummer: 14/0038 Saksnummer: 2014/00380 Difis kontaktperson: Herman Valen Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Formålet

Detaljer

OPPLAND FYLKESKOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG ANSKAFFELSE AV TEKNISK LØSNING FOR E-BØKER

OPPLAND FYLKESKOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG ANSKAFFELSE AV TEKNISK LØSNING FOR E-BØKER OPPLAND FYLKESKOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG ANSKAFFELSE AV TEKNISK LØSNING FOR E-BØKER Åpen anbudskonkurranse Anskaffelsen er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser 16. juli 1999 nr 69 (LOA) og forskrift

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Innledning til mal for databehandleravtaler ved bruk av tjenester i Dataporten

Innledning til mal for databehandleravtaler ved bruk av tjenester i Dataporten Innledning til mal for databehandleravtaler ved bruk av tjenester i Dataporten Nedenfor følger mal for databehandleravtaler ved bruk av tjenester som tilbys via Dataporten. Malen kan anvendes av universiteter

Detaljer

Avtale nr.: Om kjøp av

Avtale nr.: Om kjøp av Avtale nr.: Om kjøp av Mellom Sykehuset Innlandet HF Postboks 104 2381 Brumunddal Org.nr.: 983 971 709 (Heretter kalt Kunden) og Org.nr.: (Heretter kalt Leverandøren) For Kunden: For Leverandøren:... Sted,

Detaljer

Databehandler. IKA Trøndelag. Behandlingsansvarlig. mellom. kapittel 2. Databehandleravtale

Databehandler. IKA Trøndelag. Behandlingsansvarlig. mellom. kapittel 2. Databehandleravtale tale Digitalt I henhold til personopplysningslovens depot 13, jf. 15 personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom Risa; ) cm1iwcwl 09 IKA Trøndelag IKS 1 Avtalens hensikt Avtalens hensikt er å regulere

Detaljer

AVTALE OM VEDERLAG FOR BRUK AV LYDOPPTAK I NETTKRINGKASTING. Det er i dag inngått følgende vederlagsavtale mellom.?? (Kringkasteren) Gramo

AVTALE OM VEDERLAG FOR BRUK AV LYDOPPTAK I NETTKRINGKASTING. Det er i dag inngått følgende vederlagsavtale mellom.?? (Kringkasteren) Gramo AVTALE OM VEDERLAG FOR BRUK AV LYDOPPTAK I NETTKRINGKASTING Det er i dag inngått følgende vederlagsavtale mellom?? (Kringkasteren) og Gramo vederlag for bruk av lydopptak av utøvende kunstneres prestasjoner

Detaljer

Bilag 14 Databehandleravtale

Bilag 14 Databehandleravtale Bilag 14 Databehandleravtale Telefoni- og sentralbordtjenester Bilag 12 Databehandleravtale Side 1 av 7 Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens

Detaljer

Rammeavtale multifunksjonsmaskiner

Rammeavtale multifunksjonsmaskiner Rammeavtale multifunksjonsmaskiner Journalnr 2009/0102 Spørsmål og svar Nr 2, 13.februar 2009 Innhold 1 Innledning... 1 2 Spørsmål og svar... 1 ii 1 Innledning Formålet med dette dokumentet er å besvare

Detaljer

Depotbiblioteket. Biblioteksøk. «Fra fjern og nær» Helén Sakrihei, Nasjonalbiblioteket

Depotbiblioteket. Biblioteksøk. «Fra fjern og nær» Helén Sakrihei, Nasjonalbiblioteket Depotbiblioteket Biblioteksøk «Fra fjern og nær» 31.10.17 Helén Sakrihei, Nasjonalbiblioteket Fjernlån og innlån i folkebibliotek 600 000 Kilde: Bibliotekstatistikken 500 000 400 000 300 000 200 000 100

Detaljer

Avtale om drift av fasttelefoni. Vedlegg 1 til Bilag 6 Koordineringsavtale

Avtale om drift av fasttelefoni. Vedlegg 1 til Bilag 6 Koordineringsavtale Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten IKT Leverandør Avtale om drift av fasttelefoni Vedlegg 1 til Bilag 6 Koordineringsavtale Mellom Oslo kommune v/utviklings- og kompetanseetaten (heretter benevnt

Detaljer

Bransjestatistikk. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor

Bransjestatistikk. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor Bransjestatistikk 2 2 Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor Bransjestatistikk INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD DEL

Detaljer

Vedlegg 7. Rammeavtale 14/4279 Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven ledd nr.2.

Vedlegg 7. Rammeavtale 14/4279 Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven ledd nr.2. Vedlegg 7 Rammeavtale 14/4279 Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven 13 1. ledd nr.2. mellom Lørenskog kommune (Kunde) og xxxxx (Leverandør) Kjøp av Bygningsarbeider Avtalen

Detaljer

mellom SSC Networks Norge AS Adresse: Hofgaardsgate 22, 3011 DRAMMEN ORG: 985 549 567 (heretter kalt "Leverandøren")

mellom SSC Networks Norge AS Adresse: Hofgaardsgate 22, 3011 DRAMMEN ORG: 985 549 567 (heretter kalt Leverandøren) AVTALE OM LEIE AV SOB ONLINE BACKUP LØSNING (heretter kalt AVTALEN) mellom SSC Networks Norge AS Adresse: Hofgaardsgate 22, 3011 DRAMMEN ORG: 985 549 567 (heretter kalt "Leverandøren") og Firmanavn: Adresse:

Detaljer

Vedlegg 1. Arbeidsbeskrivelse

Vedlegg 1. Arbeidsbeskrivelse Avtalevilkår for levering av regnskapstjenester OVS2010-020 Vedlegg 1 Arbeidsbeskrivelse 1. GENERELT Dette dokument gir en beskrivelse av de krav som stilles til leverandøren av regnskapstjenester. Avtalen

Detaljer

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV MEIERIVARER OG JUICE

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV MEIERIVARER OG JUICE Side 1 av 6 VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER 2013-023369 ANSKAFFELSE AV MEIERIVARER OG JUICE Side 2 av 6 1 PRISKONTRAKT MED PRISGLIDNINGSBESTEMMELSE... 3 1.1 Priser... 3 1.2 Kontraktstype...

Detaljer

EBØKER PÅ BIBLIOTEKET

EBØKER PÅ BIBLIOTEKET EBØKER PÅ BIBLIOTEKET Jonas Svartberg Arntzen 03.06.totusenogti AGENDA litt om ebøker litt om lesebrett og andre dingser en hel del om et prosjekt HVA ER EN EBOK Kan være så mangt En tekstfil En digitalisert

Detaljer

Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008

Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008 Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008 Følgende salgs- og leveringsbetingelser kommer bare til anvendelse dersom de er gjort til en del av avtalen og noe annet ikke uttrykkelig er skriftlig

Detaljer

Generell informasjon om biblioteket. Svar for hovedbiblioteket. 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres?

Generell informasjon om biblioteket. Svar for hovedbiblioteket. 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres? Generell informasjon om biblioteket Svar for hovedbiblioteket 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres? Akershus Aust-Agder Buskerud Finmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag

Detaljer

Departementet ønsker å inngå avtale om levering av En empirisk basert analyse av konkurransemessige virkninger av et utvalg av NRKs tjenester:

Departementet ønsker å inngå avtale om levering av En empirisk basert analyse av konkurransemessige virkninger av et utvalg av NRKs tjenester: Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Kundens krav til Oppdraget beskrives her. Dette gir grunnlag for hva som skal leveres fra Konsulenten til slutt, og har også betydning for hva som regnes som mangler

Detaljer