INNHOLD Hvorfor skrive bok? Hvorfor er skuldersmerter så vanskelige å behandle? Fysioterapi som pedagogisk praksis

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD Hvorfor skrive bok? Hvorfor er skuldersmerter så vanskelige å behandle? Fysioterapi som pedagogisk praksis"

Transkript

1 Hvorfor skrive bok? Ideen grav der du står! Hva mener vi med perspektiver i fysioterapi? Hvordan kan boken leses? Presentasjon av bidragene Hvorfor er skuldersmerter så vanskelige å behandle? Jan Magnus Bjordal Problemfelt Epidemiologi Anatomiske og biomekaniske forhold i glenohumeralleddet Trykkøkning i det subacromiale rom primær årsak til smerter eller følge av annen patofysiologi? Muskulære smerter Smerter fra seneapparatet Mekanisk instabilitet Frozen shoulder (adhesiv capsulitt) Diagnostiske kriterier for klinisk klassifikasjon av skuldersmerter Diagnostisk klassifikasjon i kliniske skulderstudier Billeddiagnostikk av seneapparatet Konklusjon Referanser Fysioterapi som pedagogisk praksis Gerd Bjørke Innleiing Pedagogikk som fag og som hjelpefag Den pedagogiske dimensjonen i fysioterapifaget Helsefagleg kursendring Pedagogikk som faginnhald i fysioterapiutdanninga Pedagogisk praksis som interessefelt Pedagogiske grunnlagsproblem også i fysioterapifaget Fysioterapi som påverknad Fysioterapi som formidling Fysioterapi som instruksjon eller som sosial interaksjon Partnarskapsidealet Fysioterapi som forløysingskunst

2 Fysioterapi som myndiggjerande praksis Deltakarperspektivet i helsearbeidet Avrunding Referanser Endring av fysisk funksjon hos langtidssykmeldte pasienter med muskel- og skjelettlidelser Tove Dragesund Introduksjon Behandling Materiale Bakgrunnsvariabler Metode Behandling Resultater Diskusjon Konklusjon Referanser Entreprenør i en endringstid Britt-Vigdis Ekeli Et skritt tilbake for fysioterapien i Norge Visjoner og strategier Fysioterapeututdanningen i Bergen en innovativ entreprise Linjer bakover utfordringer fremover Referanser Bevegelse som kunnskapsområde i fysioterapi Gunn Engelsrud Innledning Noen utviklingstrekk fra gymnastikk til bevegelse Noen trekk ved dagens forståelser av bevegelse Kroppen som relasjon Noen sider ved Merleau-Pontys perspektiver på kroppen Forbindelser mellom kropp, språk og sosial situasjon Hva med fysioterapiens forståelse av bevegelse? Noen problemer som må avklares Dekonstruksjon av læringsbetingelsene en mulighet til å stille nye spørsmål Oppsummerende tanker Referanser

3 Glimt fra forskning i fysioterapi Anne Elisabeth Ljunggren Innledning Forskning i klinisk virksomhet Helsefagene og fysioterapi som universitetsfag Et miljø vokser frem Kunnskapsoppbygning Vurderingsmetoder Fysioterapivitenskap og vitenskapelig kunst Skandinaviske doktorarbeider Norske forskningsmiljøer Er forskning et fag? Referanser Hva er normal bevegelighet i ryggen hos friske kvinner i alderen år? Liv Magnussen Introduksjon Ryggbevegelighet og ulike påvirkningsfaktorer Feilkilder i forhold til måling Studiens design Testprogram Resultat Diskusjon Kliniske konsekvenser Referanser Fysisk aktivitet noe mer enn trening? Anne Kari Skøien Kjersti Wilhelmsen Innledning Fysisk aktivitet Fysisk aktivitet i et helseperspektiv Pasientbilde Pasientbilde Pasienten som mottaker eller deltaker? En aktiv tilnærming i fysioterapi Ulike innfallsvinkler til fysisk aktivitet Fysisk aktivitet noe mer enn trening? Læring og mestring gjennom bruk av kroppen Motivasjon og atferdsendring Hvordan kan fysioterapeuter motivere til fysisk aktivitet i en terapeutisk sammenheng? Konklusjon Referanser

4 Kroppsforståelse, samspill og innsikt i psykomotorisk fysioterapi Grete Stokkenes Kasuistikk Kroppsforståelse og samspill Samspillskvalitet og innsikt Psykomotorisk fysioterapi og kroppsforståelse Avslutning Referanser Kvinnehelse og fysioterapi i Norge lang tradisjon og kjønnsblindhet side om side? Torbjørg Sudmann Målfrid Råheim Innledning Kort tilbakeblikk på kvinneliv og kvinnehelse i hundre år Kort tilbakeblikk på fysioterapi i hundre år Levekår for kvinner i Norge ved det 21. sekelskiftet Kvinners helse ved sekelskiftet To paradigmatiske fortellinger Hva kan fortellingene om Liv og Åse vise oss? Ta et steg tilbake, få nytt perspektiv på det vi gjør Kliniske, vitenskapelige og pedagogiske utfordringer for fysioterapeuter Referanser Men han vil jo bare leke Anne Brit Sørsdahl Unni Vågstøl Historier om fysioterapi for barn Systemteoretisk tilnærming til bevegelse Forsøk på å beskrive en kunnskapsplattform for fysioterapipraksis med barn Kunnskapsplattformens første del: Menneskelig adferd med fokus på helse og bevegelse Kunnskapsplattformens andre del: Fysioterapeutens praktiske handlingskunnskap Kunnskapsplattformens tredje del: Fysioterapeutens personlige kunnskap Utviklingsmuligheter Fleksibilitet, stabilitet og variasjon som sentrale begreper Fysioterapi for barn når, hvor, hvem og hvordan? Fysioterapi med arbeidsområde barn passer det for alle? Trygghet og tillit grunnlag for nye bevegelseserfaringer

5 Trene med venner erfaringer fra perioder med intensiv fysioterapitrening for barn med cerebral parese Tanker om fremtiden Referanser Blikk og Klinikk Eline Thornquist Samtale og (u)synlige kropper Medisinsk kunnskapsutvikling og relevansen for fysioterapifaget Fysioterapi og medisin viktige forskjeller Livserfaring og profesjonell kunnskap noen teoretiske avklaringer Menneskets kroppslige karakter Kropp samfunn kultur Blikket utvides Mer om den sammensatte og synlige kroppen Et endret synsfelt Konkrete framgangsmåter Kontekstualisering mønstre sammenfatning Avsluttende kommentarer og oppsummering Referanser Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager Tone Morken Steffen Torp Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager Tiltak rettet mot arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager et eksempel Referanser Bidragsytere

Betydningen av relasjon i møte mellom fysioterapeut og pasient sett fra et systemisk perspektiv.

Betydningen av relasjon i møte mellom fysioterapeut og pasient sett fra et systemisk perspektiv. Betydningen av relasjon i møte mellom fysioterapeut og pasient sett fra et systemisk perspektiv. Master i familieterapi og systemisk praksis ved Diakonhjemmets høgskole 2008-2012 Masteroppgave i familieterapi

Detaljer

Kontakt med egen kropp i psykomotorisk fysioterapi

Kontakt med egen kropp i psykomotorisk fysioterapi Kontakt med egen kropp i psykomotorisk fysioterapi -kroppslige opplevelser, meningsdannelse og mestring Jane Gabrielsen Mastergradsoppgave i helsefag, studieretning psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi.

Detaljer

Kroppssyn og faglige utfordringer i dag

Kroppssyn og faglige utfordringer i dag Fysioterapeuten nr. 14/2001: Kroppssyn og faglige utfordringer i dag Eline Thornquist, fysioterapeut, frilans, førsteamanuensis II ved Universitetet i Tromsø Sammendrag Denne artikkelen tar utgangspunkt

Detaljer

!"#$%&'()*'+&,%-,#".'/+#.0%12,$, )(3'$4,5'4,#".',3)(2,

!#$%&'()*'+&,%-,#.'/+#.0%12,$, )(3'$4,5'4,#.',3)(2, !"#$%&'()*'+&,%-,#".'/+#.0%12,$, )(3'$4,5'4,#".',3)(2,,! '(6)($2-'(,6(),'&,#)5)(3'$4, " #$%&'()*)++,$-'"."/01.)2'*$+." 34,15)('6"."74*"8"9*46:'($," ;9"8"

Detaljer

MASTEROPPGAVE I FØRSKOLEPEDAGOGIKK

MASTEROPPGAVE I FØRSKOLEPEDAGOGIKK Merete Haugen 25.06.14 MASTEROPPGAVE I FØRSKOLEPEDAGOGIKK Problemstilling Hvordan forholder barnehagen seg til barn som er fysisk inaktive? Forord Det har vært et hektisk, men samtidig et lærerikt år.

Detaljer

Unge funksjonshemmede

Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede Selvbilde, sosial tilhørighet og deltakelse i fritidsaktiviteter METTE LØVGREN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 9/2009 Norsk institutt for

Detaljer

Hel - eller stykkevis og delt?

Hel - eller stykkevis og delt? Hel - eller stykkevis og delt? En kvalitativ intervjuundersøkelse av hvordan unge voksne med alvorlig kronisk somatisk sykdom vurderer egen selvoppfatning og sine omgivelsers påvirkning på denne Anne Marie

Detaljer

Psykologi. Nyheter 2009

Psykologi. Nyheter 2009 Nyheter 2009 Elisabeth Arnet Terapi Hva passer for meg? Guide i terapijungelen. Står du fast i livet ditt? Er du i en akutt livskrise eller har du slitt lenge på egenhånd? Vurderer du å oppsøke en terapeut?

Detaljer

Innføring i sosiologisk forståelse

Innføring i sosiologisk forståelse INNLEDNING Innføring i sosiologisk forståelse Sosiologistudenter blir av og til møtt med spørsmål om hva de egentlig driver på med, og om hva som er hensikten med å studere dette faget. Svaret på spørsmålet

Detaljer

Snart voksen. En kvalitativ studie av hva jenter med utviklingshemming kan og forstår. om pubertet og seksualitet, og hvordan de tilegner seg dette

Snart voksen. En kvalitativ studie av hva jenter med utviklingshemming kan og forstår. om pubertet og seksualitet, og hvordan de tilegner seg dette Høgskolen i Lillehammer 02.04.12). Masteroppgave Snart voksen En kvalitativ studie av hva jenter med utviklingshemming kan og forstår om pubertet og seksualitet, og hvordan de tilegner seg dette av Anni

Detaljer

Samtalekompetanse i trygden

Samtalekompetanse i trygden Marit Elise Unstad Samtalekompetanse i trygden Forsøk med løsningsorienterte samtaler 301 Prosjektrapport 2001 Prosjektrapport 301 Marit Elise Unstad Samtalekompetanse i trygden Forsøk med løsningsorienterte

Detaljer

1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3.

1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3. 1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3. Målgruppe... 8 4. Opptakskrav... 8 5. Studiets varighet, omfang

Detaljer

Navn: Att.: Adresse: Postnr./sted: E-post:

Navn: Att.: Adresse: Postnr./sted: E-post: Mai 2009 Ja, takk! Vi vil gjerne bestille følgende bøker: Ant Forfatter Tittel Pris Eide mfl Over profesjonelle barrierer Kr. 365,00 Brodtkorb mfl Mellom mennesker og samfunn Kr. 419,00 Øiestad Selvfølelsen

Detaljer

Bedre leder Lederutvikling gjennom reflektert erfaring

Bedre leder Lederutvikling gjennom reflektert erfaring November 2011 1 Eirik J. Irgens Dynamiske og lærende organisasjoner Ledelse og utvikling i et arbeidsliv i endring Det moderne arbeidslivet er et organisert arbeidsliv. Organisasjoner setter på samme tid

Detaljer

Kvalitet og innhold i norske barnehager

Kvalitet og innhold i norske barnehager Kvalitet og innhold i norske barnehager En kunnskapsoversikt ELIN BORG INGER-HEGE KRISTIANSEN ELISABETH BACKE-HANSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 6/2008 Norsk

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING?

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? Dette er et omfattende spørsmål å svare på, og derfor er dette på ingen måte en utfyllende beskrivelse av det sammensatte arbeidet som kreves for å lykkes i samarbeidet

Detaljer

Anne Haugland Balsnes. Sang og velvære. En kartlegging av eksisterende forskning om sangens effekter

Anne Haugland Balsnes. Sang og velvære. En kartlegging av eksisterende forskning om sangens effekter Anne Haugland Balsnes Sang og velvære En kartlegging av eksisterende forskning om sangens effekter Norsk visearkiv Oslo 2010 1 Anne H augland Balsnes Syng for livet Sangløftet Norsk visearkiv Norsk visearkivs

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Hva er terapiridning?

Hva er terapiridning? terapiridning Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og bevegelsesutvikling,

Detaljer

Utenfor, men innenfor.

Utenfor, men innenfor. Høgskolen i Telemark Avdeling for helse- og sosialfag Utenfor, men innenfor. Marginalisert ungdom som viser alvorlige atferdsproblemer og deres opplevelse av sin egen situasjon. Jane Tove Gravklev og Anniken

Detaljer

E ØKOLOGISK MODELL SOM RAMMEVERK FOR HABILITERI GSARBEID -IMPLIKASJO ER FOR BEHA DLI GSPRAKSIS

E ØKOLOGISK MODELL SOM RAMMEVERK FOR HABILITERI GSARBEID -IMPLIKASJO ER FOR BEHA DLI GSPRAKSIS 1 E ØKOLOGISK MODELL SOM RAMMEVERK FOR HABILITERI GSARBEID -IMPLIKASJO ER FOR BEHA DLI GSPRAKSIS Av Anne-Marit Stokke St.Olavs Hospital HF Psykisk Helsevern avd.brøset Habiliteringstjenesten for voksne

Detaljer

Salutogenese og psykiske helseproblemer. en kunnskapsoppsummering

Salutogenese og psykiske helseproblemer. en kunnskapsoppsummering Salutogenese og psykiske helseproblemer en kunnskapsoppsummering FORFATTER: Eva Langeland, Høgskolen i Bergen Rapport nr 1/2014 Utgitt: 2014 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid

Detaljer

Professoren: Færre stipendiater flere forskere

Professoren: Færre stipendiater flere forskere Antallet fysioterapeuter med doktorgrad har nærmest eksplodert de siste årene. Samlet sett har det vært en enorm vekst når det gjelder forskning og vitenskap i fysioterapi. Blir denne kompetansen godt

Detaljer

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role Campus Elverum Avdeling for helse og idrett 4BACH Kjersti Grimen og Ida Emilie Karlsen Veileder: Kari Kvigne Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle Diabetes type 2-The nurses guiding role Antall

Detaljer

Erfaringer fra arbeid med konsultative tjenester i forhold til nettverk rundt personer som har hørselshemming og autisme.

Erfaringer fra arbeid med konsultative tjenester i forhold til nettverk rundt personer som har hørselshemming og autisme. NÅR TEGNSPRÅK IKKE ER NOK!! Erfaringer fra arbeid med konsultative tjenester i forhold til nettverk rundt personer som har hørselshemming og autisme. Det er viktig å kommunicera med barn, men det kan ikke

Detaljer

Marit Nilsen Marit Danielsen Grete Ege Grønlund

Marit Nilsen Marit Danielsen Grete Ege Grønlund Marit Nilsen Marit Danielsen Grete Ege Grønlund INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for prosjektet... 4 1.2 Prosjektets målgruppe og målsetning... 6 1.3 Prosjektgruppen... 7 1.4 Metode

Detaljer

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder.

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Bjørn Hauger Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Det gode elevmøtet! Forfatter og redaktør: Bjørn Hauger

Detaljer

GROVPLAN TEAM 3 ÅR. Barnehageåret 2014/2015

GROVPLAN TEAM 3 ÅR. Barnehageåret 2014/2015 GROVPLAN TEAM 3 ÅR Barnehageåret 2014/2015 1 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt

Detaljer

Estetiske fags betydning for læring og dannelse

Estetiske fags betydning for læring og dannelse Masteroppgave i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, UIT Norges arktiske universitet Estetiske fags betydning for læring og dannelse Hvordan kan lærere bruke estetiske fag for å fremme læring og dannelse

Detaljer