FYSIOTERAPIKONGRESSEN 2O15 PROGRAM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FYSIOTERAPIKONGRESSEN 2O15 PROGRAM"

Transkript

1 FYSIOTERAPIKONGRESSEN 2O15 PROGRAM 4 6 mars / Lillestrøm / www. fysioterapikongressen.no NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND 1

2 Kjære kongressdeltagere Samling rundt faget Nå er alt klappet og klart for Fysioterapikongressen Aldri før har vi samlet så mange fysioterapeuter under samme tak! Når vi ser oppslutningen kongressen har fått, er vi veldig stolte av at et samlet NFF turte å ta sats. Vi kunne selvsagt ikke fått til dette uten NFFs ulike organisasjonsledd, med fag- og interessegruppene i en særstilling. Tusen takk til alle som har kommet med forslag til foredragsholdere og til alle dere som har framsnakket kongressen. Tusen takk også til vitenskapelig komité og sosialkomiteen som har bidratt til et høyt faglig og sosialt nivå. Vi må også takke fagseksjonen i NFFs sekretariat for deres innsats for å få det faglige programmet på plass. Så en liten oppfordring ta dere tid til å lese nøye gjennom programmet og gjør dere kjent med lokalene. Programmet er så omfattende at det krever litt planlegging fra den enkeltes side for å få maksimalt utbytte. Vi gleder oss til tre fantastiske dager sammen med dere god fornøyelse! Prosjekt- og programkomiteen Mer enn 130 innsendte abstract til Fysioterapikongressen vitner om mye og god fagutvikling og forskning innen fysioterapi i Norge. Det er ikke bare antallet som imponerer - også høy kvalitet. Det faglige nivået var så høyt at programmet med frie foredrag ble utvidet. Posterutstillingen er også stor. Vitenskapelig komité fikk det ærefulle oppdraget å nominere kandidater til Fondets priser. Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter deler ut pris til Fondets forskerspire, Fondets fagutviklingspris og Fondets forskerpris. Både forsknings- og fagutviklingsprosjekter ble vurdert i alle priskategorier. Det ble lagt vekt på vitenskapelig kvalitet, relevans for praksis og nytenkning. Både de frie foredragene og posterne har stor faglig bredde. Du kan trygt glede deg til disse programpostene og du vil helt sikkert finne noe av relevans for din hverdag som fysioterapeut! God kongress! Vitenskapelig komité NFF er en fremtidsrettet organisasjon som står for integritet og styrke utad. Innad skal NFF fungere samlende og bidra til identitetsbygging på tvers av ulike interesser. NFFs sekretariat har derfor gått sammen med fag- og interessegruppene om å arrangere Fysioterapikongressen Åpningen, ved selveste Arve Tellefsen, setter stemmingen og markerer at Fysioterapikongressen er en nasjonal kongress. Vi er også stolte av at helse-og omsorgsminister Bent Høie holder åpningstalen etterfulgt av dr. Emma Stokes, påtroppende leder av WCPT. Jeg er stolt over at vi med denne kongressen kan synliggjøre bredden i vårt fantastiske fag. Dette gjør vi gjennom 8 plenumsforedrag, 20 parallellsesjoner, 20 workshops og 65 frie foredrag og 45 postere over tre dager. I tillegg er Fysioterapikongressen en arena for å samle og vise fram forskning og fagutvikling. Over 130 innsendte abstracts vitner om en rivende fagutvikling og representerer mange av fysioterapiens fagområder og fysioterapeutenes ulike roller i helsetjenesten. Fondet for etter- og videreutdanning av fysioterapeuter deler ut priser for beste abstract i tre kategorier. Disse deles ut på kongressens siste dag. På Fysioterapikongressen har du også mulighet til å bli bedre kjent med NFFs fag- og interessegrupper. Disse har alltid vært sentrale i fagutviklingen innen fysioterapi, og som medlem kan du finne et fellesskap som kan være stimulerende for din egen fagutvikling. Mitt håp er at dere etter disse tre dagene på Lillestrøm skal føle dere både stolte og sterke. Sterk faglig identitet og fellesskapsfølelse er viktig for at vi skal bli enda mer synlige! Fred Hatlebrekke Forbundsleder NFF #fysiokongress Áslaug Skúladóttir Bente Eide Kari Bente Sørlie Torunn Askim NTNU/HiST Siri Moe UiT Ingeborg Hoff Brækken UiB Inger Holm UiO/OUS Ingrid Eitzen OUS 2 3

3 Thon Hotell Arena MØTEROM Nord-Norge Sør-Norge Romerike Akershus Hordaland Hall B1 Buskerud Vestfold Nordland PROGRAMOVERSIKT 0nsdag 4 mars side 7 Torsdag 5 mars side 9 Fredag 6 mars side 11 Norges Varemesse Hall A1 UTSTILLEROVERSIKT Se side 12 Gangbro til hotell Arena i 2. etasje Posterutstilling. Åpen hver dag. Registrering Get together INNGANG Thon Hotell Arena 1. etasje Thon Hotell Arena 2. etasje Hall B1 Plenum 4 5

4 Onsdag 4 mars Plenumsforelesere og program Helse- og omsorgsminister Bent Høie Statsråd Bent Høie vil holde åpningstalen. Høie er en engasjert helseminister som ved flere anledninger har vist interesse for hva fysioterapeuter kan bidra med i helsevesenet Hall B1 Musikalsk åpning ved Arve Tellefsen og Christian Hundsnes Grøvlen Helseminister Bent Høie. Åpningstale. Emma Stokes. Embrace the challenge Shape the future of physiotherapy. Per Brodal. Hjernens plastisitet og læring Lunsj hos utstillerne Emma Stokes Embrace the challenge Shape the future of physiotherapy. Visjonen til WCPT er: «To move physiotherapy forward so the profession is recognised globally for its significant role in improving health and wellbeing.» Emma Stokes er visepresident og nominert til president i WCPT. Hun er en irsk fysioterapeut med bosted i Danmark og har vært deltager i det globale fysioterapisamfunnet siden slutten av 1990-tallet. I dette foredraget vil hun dele sine tanker og erfaringer med hensyn til de utfordringer og muligheter som møter fysioterapi i Europa og andre steder. Per Brodal Hjernens plastisitet og læring. Hensikten med foredraget er å formidle en forståelse av grunnleggende betingelser for læring. Først vil professor Per Brodal belyse hva vi vet om sammenhengen mellom læring og plastiske prosesser i hjernen. Deretter vil han se på i hvilken grad slik kunnskap kan bidra til bedre forståelse av læring i sin alminnelighet, og spesielt hvilken betydning den kan ha for fysioterapeuters praksis. Per Brodal er professor emeritus i nevroanatomi ved Universitetet i Oslo og har lang erfaring som forsker og foreleser. Vi tar forbehold om at det kan forekomme endringer i programmet Hall B1 P1 Blodtrykksrespons under trening og fysisk aktivitet Johnny Hisdal, Terje Gjøvaag og Chris Burtin Hall B1 FF2 Lungefysioterapi og eldre Nord-Norge P2 Hvor er profesjonen om 10 år? Eline Thornquist, Unni S. Seljom og Anne E Hansen Nord-Norge FF1 Barn og unge Sør-Norge P4 Kjønnsforskjeller i sykefraværet Ann Kristin Knudsen Arbeidslivet fra farlig stillesittende til bærekraftig levende Erlend Weiholdt Sør-Norge FF3 Kvinnehelse Romerike P3 Barn med funksjonsnedsettelser Lars Adde og Sissel Hotvedt Romerike FF4 Fysioterapi i kommunene Årsmøter for FFI, MT, BU, Psykomotorisk, Eldre, UFF, Hjerte og lunge, FOL. Se side 14 Get together. Se side 17 Get together. Se side Akershus W1 Tape teknikker for muskel- skjelettskader i kne og skulder Tord Moen og Maria Leitao Akershus W2 Løpeteknikk og skadeforebygging Maren Stjernen Akershus W3 Somatokognitv behandling ved kroniske underlivssmerter Gro Killi Haugstad Akershus W4 Tidlig intervensjon, dynamiske hender Gunn Kristin Øberg Hordaland W9 Funksjonstester Pernille Thingstad & Ingrid Elise Sundfør Hordaland W6 BK Bevegelseskvalitet og dets forhold til «mindfulness» Liv Helvik Skjærven Hordaland W5 Risikokartlegging Kristin Haugseth Haarberg og Anneli Bjerka Hordaland W8 Trening for artrosepasienter May Arna Risberg, Nina Østerås og Karinn Rydevik Arve Tellefsen og Christian Hundsnes Grøvlen Vi er takknemlige for at vår store fiolinist Arve Tellefsen har takket ja til å hedre fysioterapeuter med musikalsk åpning av Fysioterapikongressen Med seg på piano har han den unge og svært talentfulle Christian Hundsnes Grøvlen. Møterom Hall B1 Nord-Norge Sør-Norge Romerike Akershus Hordaland P= parallellsesjon W= workshop FF= frie foredrag Posterutstilling i Hall A1 under hele kongressen 6 7

5 Torsdag 5 mars Plenumsforelesere og program Hall B1 Kjartan Vibe Fersum. Individuell kognitiv funksjonsrettet behandling for langvarige uspesifikke korsryggsmerter. Kåre Birger Hagen. Muskel- og skjelettskader, sykdommer og plager i et samfunnsperspektiv: Internasjonale sammenligninger og tidstrender. Kjartan Vibe Fersum Individuell kognitiv funksjonsrettet behandling for langvarige uspesifikke korsryggssmerter. Kjartan Vibe Fersum er utdannet fysioterapeut og manuellterapeut. Han kombinerer sitt arbeide i Bergen som privatpraktiserende manuellterapeut ved Centrum Fysioterapi og 50% post doktor stilling ved Universitetet. Han fullførte sin bachelorgrad i fysioterapi ved Universitetet i Newcastle i 1996 og sin mastergrad i manuellterapi ved Curtin Universitet i Han disputerte ved Universitetet i Bergen i 2011 med sin doktorgrad «Classification and targeted treatment of patients with Non Specific Chronic Low Back Pain». Hans forskningsinteresser ligger primært i klassifisering og behandling av langvarige muskel- og skjelettplager. Han er også en del av forskerteamet bak med pågående prosjekter i Norge, Danmark, Irland og Australia. Kåre Birger Hagen Muskel- og skjelettskader, sykdommer og plager i et samfunnsperspektiv. Internasjonale sammenligninger og tidstrender. Kåre Birger Hagen er forskningsleder ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering på Diakonhjemmet Sykehus og professor II på Institutt for Helse og Samfunn på Universitetet i Oslo. Han er også leder for programstyret for Klinisk forskning i Norges Forskningsråd og er medlem av styret i Fond til etter- og videreutdanning for fysioterapeuter. Utdannet fysioterapeut i Jonathan Bean Prehabilitation: Should rehabilitation be a cornerstone of preventive care? Jonathan F. Bean MD, MS, MPH er førsteamanuensis ved Department of Physical Medicine and Rehabilitation ved Harvard Medical School. Han er fungerende direktør for forskning og opplæring ved Dept. of Physical Medicine & Rehabilitation and Partner s Continuing Care og er medisinsk leder ved Spaulding Cambridge Outpatient Center. Dr. Bean er en internasjonalt anerkjent ekspert på geriatri og rehabilitering og han har lang erfaring i gjennomføring av kliniske studier. #fysiokongress Vi tar forbehold om at det kan forekomme endringer i programmet Hall B1 P7 De eldre og ivaretakelse av funksjon Jonathan Bean, Kristin Taraldsen og Therese Brovold Lunsj hos utstillerne Hall B1 Jonathan Bean. Prehabilitation: should rehabilitation be a cornerstone of preventive care? Hall B1 P9 Evaluering av fysisk form Anne Therese Tveter Hall B1 FF8 Nominerte til Fondets priser Årsmøter for PFG, NOR, Ergonomi, Kvinnehelse, Nålebehandling, Mensendieck. Se side 14 Festmiddag. Se side 17 Nord-Norge P6 E-helse en del av fremtidens helsetjeneste Evert Verhagen, Truls Korsgaard og Arve Opheim Nord-Norge P11 Kommunikasjon og kulturforståelse Sylvia Søderstrøm og Thor Indseth Nord-Norge FF5 Rehabilitering Sør-Norge P8 Corestabilitet for bekkenbunn og bekkenledd er det evidens? Kari Bø, Britt Stuge og Þorvaldur Pálsson Sør-Norge P12 Samfunnsfysioterapi fysioterapeutenes rolle i folkehelsearbeid Anders Aasheim og John Tore Vik Sør-Norge FF6 Muskelskjelettplager Romerike P5 Fra moderne smertevitenskap til klinisk handling Sigurd Mikkelsen og Vegard Ølstørn Romerike P10 Gøy å være pensjonist, men hva skal jeg leve av? Bjørn Hamre Romerike FF7 Fysisk aktivitet, trening og overvekt Akershus W1 Tape teknikker for muskelskjelettskader i kne og skulder Tord Moen og Maria Leitao Akershus W2 Løpeteknikk og skadeforebygging Maren Stjernen Akershus W3 Somatokognitv behandling ved kroniske underlivssmerter Gro Killi Haugstad Akershus W4 Tidlig intervensjon, dynamiske hender Gunn Kristin Øberg Møterom Hall B1 Nord-Norge Sør-Norge Romerike Akershus Hordaland Hordaland W6 BK Bevegelseskvalitet og dets forhold til «mindfulness» Liv Helvik Skjærven Hordaland W8 Trening for artrosepasienter May Arna Risberg, Nina Østerås og Karinn Rydevik Hordaland W9 Funksjonstester Pernille Thingstad & Ingrid Elise Sundfør Hordaland W10 Eldre personer med kognitiv svikt og demens Karin Hesseberg og Gro Stensrud Fjelldal P= parallellsesjon W= workshop FF= frie foredrag Posterutstilling i Hall A1 under hele kongressen 8 9

6 Fredag 6 mars Lisa Bjarkø Lisa Bjarkø er barnelege og jobber som overlege ved barne- og nyfødtintensiv ved Ullevål sykehus. Hun har gått til fysioterapeut i mange år og har erfart at fysioterapeuter gjør en forskjell og vil dele sine pasienterfaringer med oss. Ingvard Wilhelmsen Plenumsforelesere og program Ingvard Wilhelmsen er lege og professor med hypokondri som spesialfelt. Han er spesialist i indremedisin, fordøyelsessykdommer og psykiatri. Han har arbeidet som overlege ved konsulttjenesten Psykiatrisk Klinikk, Haukeland Sykehus. Han har siden 1995 drevet Norges eneste klinikk for hypokondere. Denne fredagen er temaet for hans forelesning «Kan smerter tenkes bort?» De nominerte til Fysiofondets priser Fondets forskerspire Håkstad, RB, Obstfelder, A, Øberg GK: Felles oppmerksomhet og samhandling i fysioterapi til premature barn: Et foreldreperspektiv. Tennfjord, M, Hilde, G, Ellstrøm, Engh, M, Bø K: Effekt av bekkenbunnstrening etter fødsel for vaginale symptomer og seksuell dysfunksjon. Størvold, GV, Bratberg, GH, Aarethun, K: Når lærer norske barn å gå? Fondets forskerpris Nikolaisen, M, Arntzen, C, Moe, S: Fysioterapitjenesten i Finnmarkskommuner: Ressurser og prioriteringer. Granbo, R, Simonsen, E, Taraldsen, K: Forebyggende trening for hjemmeboende eldre. Bjordal, JM, Lygren, H, Naterstad, IF, Halserud, S, Joensen, J: Fra ultralydbehandling til laserbehandling. Kunnskapsbaserte og økonomiske årsaker til endringer av avtalefysioterapeuters bruk av fysikalske behandlingsformer? Fondets fagutviklingspris Fjørtoft, T, Vågen, R, Kristoffersen, L, Songstad, N, Øberg, GK, Labori, C, Moinicken, UI, Støen, R, Silberg, IE, Loennecken, M, Collier Valle, S, Adde, L: Høy forekomst av unormalt bevegelsesmønster ved 3 måneders korrigert alder hos ekstremt premature barn. Aasheim, T, Woje, AK, Solhjem I: Reduksjon i forekomst av komplekst regionalt smertesyndrom etter håndskade. Resultat av et strukturert oppfølgingssystem? Thingstad, P, Taraldsen, K, Sletvold, O, Saltvedt, I, Helbostad, JL: Langtidseffekt på gangfunksjon av å behandle hoftebruddspasienter på geriatrisk avdeling The Trondheim hip fracture trial. Vi tar forbehold om at det kan forekomme endringer i programmet Hall B1 P14 Exercise oncology fysisk aktivitet og trening til kreft pasienter under og etter behandling Anna Campbell, Nicole Stout og Morten Quist Hall B1 P18 Hvordan hjelpe folk å ta tak i egen livsstil? Anne Merete Bjørnerud og Kirsti Bjerkan Lunsj hos utstillerne Nord-Norge P15 Hva kan jeg hjelpe deg med egentlig? Gro Opseth, Gustav Bjørke og Merete Tønder Nord-Norge P19 Forskning og praksis sammen om fagutvikling Ottar Vasseljen med flere Sør-Norge P16 Hjerneslag Birgitta Langhammer, Gyrd Thrane, Mona Aaslund og Bente Gjelsvik Sør-Norge P20 Nålebehandling i fysioterapi Bosko Gardasevic og Thomas Lundeberg Hall B1 Lisa Bjarkø. Fysioterapeuter gjør en forskjell pasienterfaring Ingvard Wilhelmsen. Kan smerte tenkes bort? Utdeling av priser for beste abstracts Forbundsleder Fred Hatlebrekke. Hva nå? Møterom Hall B1 Nord-Norge Sør-Norge Romerike Akershus Hordaland Romerike P13 Integrering av ny kunnskap-når og hvordan? Kari Bø, Svein Kristiansen og Kristin Brautaset Romerike P17 Global helse og konsekvenser for fysioterapi Lars Jacob Stovner og Elisabeth Darj Akershus W10 Eldre personer med kognitiv svikt og demens Karin Hesseberg og Gro Stensrud Fjelldal Akershus W11 Stabilitetstrening for bekkenleddsplager? Hva, hvorfor og hvordan? Britt Stuge Akershus W11 Stabilitetstrening for bekkenleddsplager? Hva, hvorfor og hvordan? Britt Stuge Hordaland W12 Evaluering av fysisk form praktisk Anne Therese Tveter med flere Hordaland W12 Evaluering av fysisk form praktisk Anne Therese Tveter med flere Hordaland W7 Lymfødem Nicole Stout P= parallellsesjon W= workshop FF= frie foredrag Posterutstilling i Hall A1 under hele kongressen 10 11

7 Utstilleroversikt Utstiller Stand Utstiller Stand Utstiller Stand Activate 28 Aktiv mot kreft 41 Akumed AS 25 Alere 24 Alfacare 29 Alfimed AS 17 Arko 12 AspIt AS 26 Bamse Produkter 42 Bardum AS 5 Bfit Nordic AS 13 Bwell 30 Camp Scandinavia AB 11 Cypromed AS 23 DJO 40 ErgoLine AS 32 ExorLive 36 Extensor AS 33 Fysiopartner AS 15 HUR Helse AS 1 Infopad AS 27 Inter-Medical AS 7 Krabat AS 38 Made for Movement 19 Medi Norway AS 37 Munksgaard 10 Nitec Stavanger AS 8 Offitec 31 OUS Pasientreiser 35 Pfizer AS 16 Programvareforlaget 22 Quintet AS 34 Redcord AS 20 Rodeo Chair 6 SB Seating 3 Skanlab AS 18 Solguden AS 14 Steens Physical 4 Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter 59 Fysioprim 60 Helfo 61 NFFs faggruppe for barne- og ungdomsfysioterapi 52 NFFs faggruppe for ergonomi 51 NFFs faggruppe for fysioterapi for eldre 50 NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi 56 NFFs faggruppe for idrettsfysioterapi 55 NFFs faggruppe for kvinnehelse 43 NFFs faggruppe for manuellterapi 54 NFFs faggruppe for Mensendieckfysioterapi 49 NFFs faggruppe for nevrologi, ortopedi og revmatologi (NOR) 53 NFFs faggruppe for nålebehandling i fysioterapi 47 NFFs faggruppe for onkologi og lymfologi 48 NFFs faggruppe for psykomotorisk fysioterapi 57 NFFs faggruppe for terapiridning 45 Norsk Fysioterapeutforbund 58 Privatpraktiserende fysioterapeuters gruppe 46 Unge fysioterapeuters fellesskap 44 Takk til våre hovedsponsorer Alfacare, Fysiopartner og Hur, samt vår sponsor Physica for deres støtte til Fysioterapikongressen 2015! 12 13

8 Onsdag 4 mars Årsmøter i fag- og interessegruppene Årsmøter i fag- og interessegruppene Torsdag 5 mars Tidspunkt alle årsmøtene: Kl Sted: Hotell Arena Fag/interessegruppe Møterom #fysiokongress Fag/interessegruppe Tidspunkt alle årsmøtene: Kl Sted: Hotell Arena Møterom Idrettsfysioterapi Nord-Norge Privatpraktiserende fysioterapeuters gruppe Romerike Manuellterapi Vestfold Nevrologi, ortopedi og revmatologi Akershus Barne- og ungdomsfysioterapi Sør-Norge Ergonomi Hordaland Psykomotorisk fysioterapi Hordaland Kvinnehelse Vestfold Fysioterapi for eldre Akershus Nålebehandling Nordland Unge fysioterapeuters fellesskap Romerike Mensendieck Buskerud Hjerte- og lungefysioterapi Buskerud Onkologi og lymfologi Nordland 14 15

9 SOSIALT 4 mars Get together Fra kl 2000 til 2200 samles vi i Foajeen i messehallen. Det blir servert tapas og det er mulighet for kjøp av drikke i egen bar. Dette er en mulighet for uformell prat med kolleger. Lett underholdning. Antrekk: uformelt 5 mars Festmiddag Vi samles i Norgessalen (hotellet) til festmiddag kl 20. Forbundsleder Fred Hatlebrekke ønsker oss velkommen og overlater deretter scenen til Odd Magne Lundby som skal være toastmaster for kvelden. Vi håper og tror at han har forberedt en passende ode for anledningen. Vi vil også få musikalske innslag med Eva Lunde og Stefan Ibsen Zlatanos. Årets fysioterapeut vil bli kåret og Lars Martin Myhre vil synge for oss. Danseglade fysioterapeuter vil selvsagt få mulighet til å få svingt seg i løpet av kvelden. Antrekk: Festkledd. Lars Martin Myhre har en lang karriere bak seg i norsk musikkliv. Hans 29 år lange samarbeid med Odd Børretzen har vært en eventyrlig suksess både kunstnerisk og salgsmessig. Den mangfoldige artisten, komponisten, arrangøren, musikeren og produsenten har arbeidet med film- og teatermusikk, komponert flere større verk, gitt ut en mengde plater, både i eget navn og i samarbeid med folk som Arild Nyquist, Palle Mikkelborg og mange flere. Han arbeider også som produsent for andre artister. Totalt har Myhre vært involvert i ca 50 plater. Han har arbeidet med musikk på heltid i 34 år og mottatt en rekke priser, bl.a. fire Spellemannpriser sammen med Børretzen og en nominasjon for sin egen CD «Hysj». Eva Lunde fra Øystre Slidre i Valdres er utdannet sanger fra Norges Musikkhøgskole og Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København. Hun har vært sopransolist med verker som Händels Messias, Bachs Johannespasjon, Faurés Requiem og Arne Nordheims Draumkvedet med Kringkastingsorkesteret. Men aller best trives hun i jazz- og musikalverdenen. Her har hun hatt solistroller i musikaler som Fame og Hair og har også vært tilknyttet Peer Gynt-spelet på Gålå som sanger og solist. Eva jobber som frilans sanger blant annet med volkaltrioen Betula Nana, en jazztrio og et pop-prosjekt sammen med komponisten Jono El Grande. Stefan Ibsen Zlatanos er utdannet pianist ved Musikkhøgskolen og «Hans Eisler Hochschule für Musik Berlin». Han er meget allsidig og ettertraktet freelance pianist. Han er kantor i Skoklefall kirke, universitetslektor ved Musikkhøgskolen, høgskolen i Agder, akkompagnatør på Oslo by Steinerskole, spiller fast med Alexander Rybak i inn- og utland. I 2013 urfremførte Marcus Paus sitt verk «læreren» og requiem i 2014, som senere skal gis ut på Cd i I 2015 gir han ut sin første soloplate

10 Et fond for alle fysioterapeuter Fysiofondets visjon er å være en nøkkelressurs for kontinuerlig kunnskapsutvikling i fysioterapi og økt kompetanse hos fysioterapeuter Visjonen realiseres gjennom individuelle stipend til forskningsprosjekt, kvalitetssikringsprosjekt, formidling og prosjekt beskrivelse, reise og utdanning. I 2014 ble det tildelt 336 reisestipend og 133 utdanningsstipend. støtte til miljøer for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi for å øke fysioterapeuters kompetanse på doktorgrads- og postdoktorgradsnivå. Nesten 120 fysioterapeuter har doktorgrad og Fondet har helt eller delvis finansiert om lag en tredjedel av stipendiatene. rammetildeling til NFFs etterutdanningsvirksomhet og subsidiering av kursavgiften. oppstartfinansiering av 11 videreutdanninger og masterutdanninger, som senere er drevet videre av universitet og høgskoler. Forskningsprogrammet FYSIOPRIM, Fondets største satsning de siste fem år. For å fortsette det langsiktige arbeidet i primærhelsetjenesten med utvikling av database og kliniske verktøy og modeller for forskningssamarbeid, videreføres denne satsningen. Alle fysioterapeuter med norsk autorisasjon kan søke Fysiofondet om stipend. Les mer og søk stipend på Til nytte og glede for fysioterapeuter gjennom 40 år 18 19

11 20

Beveger. ungdommen. Det starter alltid. med en samtale. 3.14 Årgang 81 www.fysioterapeuten.no. NFFs nye mann i nord. Ut med et smell i Troms

Beveger. ungdommen. Det starter alltid. med en samtale. 3.14 Årgang 81 www.fysioterapeuten.no. NFFs nye mann i nord. Ut med et smell i Troms 3.14 Årgang 81 www.fysioterapeuten.no Det starter alltid Beveger med en samtale ungdommen Ut med et smell i Troms NFFs nye mann i nord Millioninvestering i Elverum Fag: Frisklivsresept i Modum innhold

Detaljer

Professoren: Færre stipendiater flere forskere

Professoren: Færre stipendiater flere forskere Antallet fysioterapeuter med doktorgrad har nærmest eksplodert de siste årene. Samlet sett har det vært en enorm vekst når det gjelder forskning og vitenskap i fysioterapi. Blir denne kompetansen godt

Detaljer

Mastere om syn og motorikk

Mastere om syn og motorikk 12.10 Årgang 77 www.fysioterapeuten.no Mastere om syn og motorikk Ny spesialistordning i boks Sterk kritikk mot ny helselov Idrett, nærvær og stress Med pasienten som lærebok TELEFON; +47 69 35 20 80 TELEFAX;

Detaljer

fysio terapeuten Når energien er borte, side 26 MT-pasienter i Oslo kartlagt, side 5 Bobahtkonseptet i praksis, side 15

fysio terapeuten Når energien er borte, side 26 MT-pasienter i Oslo kartlagt, side 5 Bobahtkonseptet i praksis, side 15 w w w. f y s i o t e r a p e u t e n. n o f e b r u a r 2 0 0 9 å r g a n g 7 6 fysio terapeuten Når energien er borte, side 26 MT-pasienter i Oslo kartlagt, side 5 2 Bobahtkonseptet i praksis, side 15

Detaljer

Strøm-Erichsen mener fysioterapi blir prioritert

Strøm-Erichsen mener fysioterapi blir prioritert 9.10 Årgang 77 www.fysioterapeuten.no Strøm-Erichsen mener fysioterapi blir prioritert Nåler og takster i fokus Når du aner at det er noe «Psykmaster» i Oslo? Ultralyd og diagnostikk Gå ikke glipp av vårt

Detaljer

30 år med brannskader. Haukeland: 10.14 Årgang 81 www.fysioterapeuten.no. Ny fysiogruppe i ANSA. To norske blant de 15 beste

30 år med brannskader. Haukeland: 10.14 Årgang 81 www.fysioterapeuten.no. Ny fysiogruppe i ANSA. To norske blant de 15 beste 10.14 Årgang 81 www.fysioterapeuten.no Haukeland: 30 år med brannskader Studenter ber om ro i rekkene To norske blant de 15 beste Ny fysiogruppe i ANSA Kjønnsforskjeller i helseatferd innhold Vi ønsker

Detaljer

opp på tredemølla Bort fra flaska 9.12 Årgang 79 www.fysioterapeuten.no Lindring av uro i palliativ fase FYSIOPRIM: Teori og praksis

opp på tredemølla Bort fra flaska 9.12 Årgang 79 www.fysioterapeuten.no Lindring av uro i palliativ fase FYSIOPRIM: Teori og praksis 9.12 Årgang 79 www.fysioterapeuten.no Bort fra flaska opp på tredemølla Kontroversiell kompetanse FYSIOPRIM: Teori og praksis Lindring av uro i palliativ fase Takstgodkjenning til besvær RIKTIG UTSTYR

Detaljer

Treningsutstyr for rehabilitering

Treningsutstyr for rehabilitering Treningsutstyr for rehabilitering Norsk Fitness Handel Tlf: 22 96 10 50 post@norskfitness.no www.norskfitness.no Fysioterapeuten på nett! Føler du behov for å oppdatere deg på nyheter innen fysioterapi

Detaljer

Tittel Få skolefysioterapeuten

Tittel Få skolefysioterapeuten 4.10 Årgang 77 www.fysioterapeuten.no Tittel Få skolefysioterapeuten tilbake! Må ta ansvar for egne avtaler Store forventninger til FYSIOPRIM Paralympics: Øyne i snøen Rehabilitering ved Bekhterev Vi leverer

Detaljer

Kroppsbilde og spiseforstyrrelser

Kroppsbilde og spiseforstyrrelser 6.13 Årgang 80 www.fysioterapeuten.no Kroppsbilde og spiseforstyrrelser Slutt på monopolet Forlater et NFF i endring Elefanten i rommet Rehabilitering med robot Anne-Berit Auran: Cochrane review 2001,

Detaljer

fysio terapeuten Om kroppslig og mental balanse, side 25 Fysioterapi en merkevare? side 12 Liten mann, store visjoner, side 16

fysio terapeuten Om kroppslig og mental balanse, side 25 Fysioterapi en merkevare? side 12 Liten mann, store visjoner, side 16 www.fysioterapeuten.no august 2004 årgang 71 fysio terapeuten Om kroppslig og mental balanse, side 25 8 Fysioterapi en merkevare? side 12 Liten mann, store visjoner, side 16 Aktuelt 5 6 8 10 12 15 16

Detaljer

Spenningsnytt. Medlemsblad for NFF s Faggruppe for Psykomotorisk Fysioterapi Nr 3, oktober 2011, årgang 29

Spenningsnytt. Medlemsblad for NFF s Faggruppe for Psykomotorisk Fysioterapi Nr 3, oktober 2011, årgang 29 Spenningsnytt Medlemsblad for NFF s Faggruppe for Psykomotorisk Fysioterapi Nr 3, oktober 2011, årgang 29 Ett er nødvendig - her i vår vanskelige verden av husville og heimløse: Å ta bolig i seg selv Gå

Detaljer

Bli medlem i Ryggforeningen

Bli medlem i Ryggforeningen Nr. 2 2011 17. årgang Medlemsblad for Ryggforeningen i Norge Bli medlem i Ryggforeningen Foreningen for deg med rygg-, nakke- eller bekkenlidelser BekkOpp Spondylolisthese Advokaten svarer Nakke- og ryggdagene

Detaljer

Oslo 5.-6. april 2013

Oslo 5.-6. april 2013 3.13 Årgang 80 www.fysioterapeuten.no Mestre egen hverdag Trente seg ut av rullestolen Hjelper krigsskadde fra Syria MT-autorisasjon en sjanseseilas Placebo mer enn kvakksalveri Oslo 5.-6. april 2013 Royal

Detaljer

Trening ved funksjonsnedsettelser. 10.13 Årgang 80 www.fysioterapeuten.no. Veileder psykiatriske. Hvem bør bli regionledere? Nytt doktorgradsstudium

Trening ved funksjonsnedsettelser. 10.13 Årgang 80 www.fysioterapeuten.no. Veileder psykiatriske. Hvem bør bli regionledere? Nytt doktorgradsstudium 10.13 Årgang 80 www.fysioterapeuten.no Trening ved funksjonsnedsettelser Nytt doktorgradsstudium Hvem bør bli regionledere? Veileder psykiatriske pasienter NFFs studentpris 2013 Vi er eneforhandler i Norden

Detaljer

fysio terapeuten Faglig påfyll i Barcelona, side 12 Poliopionerer og trikkerebeller, side 8 Fysioterapi, lindring og trøst, side 26

fysio terapeuten Faglig påfyll i Barcelona, side 12 Poliopionerer og trikkerebeller, side 8 Fysioterapi, lindring og trøst, side 26 www.fysioterapeuten.no nr. 7 juni 2003 årgang 70 fysio terapeuten Faglig påfyll i Barcelona, side 12 Poliopionerer og trikkerebeller, side 8 Fysioterapi, lindring og trøst, side 26 REISER med egen transport

Detaljer

Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Mars 2008 årgang 26

Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Mars 2008 årgang 26 Spenningsnytt Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Mars 2008 årgang 26 Årsmøte 2008 i Tromsø Sporene etter Reich i Norge Dansk avspenningspedagogikk og psykomotorikk

Detaljer

muskel skjelett Forskrift om autorisasjon fremmet Tverrfaglig seminar i Oslo 4.-6. april 2014 Helseminister Bent Høie har saken

muskel skjelett Forskrift om autorisasjon fremmet Tverrfaglig seminar i Oslo 4.-6. april 2014 Helseminister Bent Høie har saken muskel skjelett Nummer 4/2013 28. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Autorisasjon vil utvikle faget Side 8 Møter, kurs og seminarer se side 3 Manuellterapi av cervicalcolumna Side 16 Tverrfaglig

Detaljer

Spiseforstyrrelser: Fokus på fortrolighet. 1.12 Årgang 79 www.fysioterapeuten.no. Vet for lite om seksualitet. Papirløse trenger fysioterapi

Spiseforstyrrelser: Fokus på fortrolighet. 1.12 Årgang 79 www.fysioterapeuten.no. Vet for lite om seksualitet. Papirløse trenger fysioterapi 1.12 Årgang 79 www.fysioterapeuten.no Spiseforstyrrelser: Fokus på fortrolighet Helsereform møter skepsis Papirløse trenger fysioterapi Vet for lite om seksualitet Må ikke ha leger i BHT TELEFON; +47 69

Detaljer

fysio terapeuten Uenighet om MT-autorisasjon, side 6 Kampanje for hode og kropp, side 25 Budsjettkutt: Halv seier i Ålesund, side 5

fysio terapeuten Uenighet om MT-autorisasjon, side 6 Kampanje for hode og kropp, side 25 Budsjettkutt: Halv seier i Ålesund, side 5 www.fysioterapeuten.no nr. 9 september 2003 årgang 70 fysio terapeuten Uenighet om MT-autorisasjon, side 6 Kampanje for hode og kropp, side 25 Budsjettkutt: Halv seier i Ålesund, side 5 REISER med egen

Detaljer

fysio terapeuten UFF er etablert, side 6 Individuell plan for Johan Amund, side 23-25 Behandling av nakke- og ryggsmerter, side 12-18

fysio terapeuten UFF er etablert, side 6 Individuell plan for Johan Amund, side 23-25 Behandling av nakke- og ryggsmerter, side 12-18 www.fysioterapeuten.no nr. 13 november 2002 årgang 69 fysio terapeuten Individuell plan for Johan Amund, side 23-25 UFF er etablert, side 6 Behandling av nakke- og ryggsmerter, side 12-18 Økt velvære...

Detaljer

Årsrapport 2014 Hospice Lovisenberg Senter for Lindring og Livshjelp, Lovisenberg Diakonale Sykehus

Årsrapport 2014 Hospice Lovisenberg Senter for Lindring og Livshjelp, Lovisenberg Diakonale Sykehus Årsrapport 2014, Lovisenberg Diakonale Sykehus Innhold 1. Innledning s. 2 2. Om oss s. 2 3. Organisering og personal s. 3 Organisering Personal 4. Livshjelpsenteret s. 4 Lindrende poliklinikk Lindrende

Detaljer

Gull verdt for forskere

Gull verdt for forskere 5.11 Årgang 78 www.fysioterapeuten.no Trøndernes helse: Gull verdt for forskere Krevende takstforhandlinger NFFs ledelse i motvind Vil bli primærkontakter Mindre ryggsmerter med PMF Bilferie med hotell

Detaljer

Barn med risiko for cerebral parese

Barn med risiko for cerebral parese 11.11 Årgang 78 www.fysioterapeuten.no Barn med risiko for cerebral parese Uoversiktlig takstbruk Dosert aktivitet i Stavanger Fra fysioterapi til fotokunst ME-pasient: Reisen tilbake innhold Fysioterapeuten

Detaljer

Yoga for helsepersonell. 1.11 Årgang 78 www.fysioterapeuten.no. Lite kjent at MT kan henvise og sykemelde. Ny helse- og omsorgslov bekymrer

Yoga for helsepersonell. 1.11 Årgang 78 www.fysioterapeuten.no. Lite kjent at MT kan henvise og sykemelde. Ny helse- og omsorgslov bekymrer 1.11 Årgang 78 www.fysioterapeuten.no Yoga for helsepersonell Ny helse- og omsorgslov bekymrer Lite kjent at MT kan henvise og sykemelde Per Fugelli og det slanke ideal TELEFON; +47 69 35 20 80 TELEFAX;

Detaljer

fysio terapeuten Tema: Studentlivet og framtida, side 9 Slutt på dobbeltmedlemskap, side 5 Fysioterapeut i fargerikt fellsskap, side 35

fysio terapeuten Tema: Studentlivet og framtida, side 9 Slutt på dobbeltmedlemskap, side 5 Fysioterapeut i fargerikt fellsskap, side 35 www.fysioterapeuten.no nr. 8 august 2003 årgang 70 fysio terapeuten Tema: Studentlivet og framtida, side 9 Slutt på dobbeltmedlemskap, side 5 Fysioterapeut i fargerikt fellsskap, side 35 FysioPartner &

Detaljer

Reduserte fravær blant gravide med 85 %

Reduserte fravær blant gravide med 85 % 8.11 Årgang 78 www.fysioterapeuten.no Reduserte fravær blant gravide med 85 % Ny HELFOkontroll i vente Overvekt som livserfaring Ikke bekymret for framtida Faglig samling i Amsterdam MEDICAL Neurac kursplan

Detaljer

Testing av motoriske ferdigheter hos barn

Testing av motoriske ferdigheter hos barn 8.12 Årgang 79 www.fysioterapeuten.no Testing av motoriske ferdigheter hos barn Kronisk syk, frisk nok for Birken Primærkontakt et potent verktøy Slankere og mer handlekraftig En myldreplass for forskere

Detaljer

LM 2010 23. Landsmøte

LM 2010 23. Landsmøte Fra: Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter ÅRSBERETNING FOR 2007 FOND TIL ETTER- OG VIDEREUTDANNING AV FYSIOTERAPEUTER Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter skal i henhold

Detaljer

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund Norsk Revmatologisk revmatologisk Foreningforening Norsk Rheumabulletin Medlemsblad for Norsk Revmatologisk Forening Innhold 4/2011 2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target

Detaljer