FYSIOTERAPIKONGRESSEN 2O15 PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FYSIOTERAPIKONGRESSEN 2O15 PROGRAM"

Transkript

1 FYSIOTERAPIKONGRESSEN 2O15 PROGRAM 4 6 mars / Lillestrøm / www. fysioterapikongressen.no NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND 1

2 Kjære kongressdeltagere Samling rundt faget Nå er alt klappet og klart for Fysioterapikongressen Aldri før har vi samlet så mange fysioterapeuter under samme tak! Når vi ser oppslutningen kongressen har fått, er vi veldig stolte av at et samlet NFF turte å ta sats. Vi kunne selvsagt ikke fått til dette uten NFFs ulike organisasjonsledd, med fag- og interessegruppene i en særstilling. Tusen takk til alle som har kommet med forslag til foredragsholdere og til alle dere som har framsnakket kongressen. Tusen takk også til vitenskapelig komité og sosialkomiteen som har bidratt til et høyt faglig og sosialt nivå. Vi må også takke fagseksjonen i NFFs sekretariat for deres innsats for å få det faglige programmet på plass. Så en liten oppfordring ta dere tid til å lese nøye gjennom programmet og gjør dere kjent med lokalene. Programmet er så omfattende at det krever litt planlegging fra den enkeltes side for å få maksimalt utbytte. Vi gleder oss til tre fantastiske dager sammen med dere god fornøyelse! Prosjekt- og programkomiteen Mer enn 130 innsendte abstract til Fysioterapikongressen vitner om mye og god fagutvikling og forskning innen fysioterapi i Norge. Det er ikke bare antallet som imponerer - også høy kvalitet. Det faglige nivået var så høyt at programmet med frie foredrag ble utvidet. Posterutstillingen er også stor. Vitenskapelig komité fikk det ærefulle oppdraget å nominere kandidater til Fondets priser. Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter deler ut pris til Fondets forskerspire, Fondets fagutviklingspris og Fondets forskerpris. Både forsknings- og fagutviklingsprosjekter ble vurdert i alle priskategorier. Det ble lagt vekt på vitenskapelig kvalitet, relevans for praksis og nytenkning. Både de frie foredragene og posterne har stor faglig bredde. Du kan trygt glede deg til disse programpostene og du vil helt sikkert finne noe av relevans for din hverdag som fysioterapeut! God kongress! Vitenskapelig komité NFF er en fremtidsrettet organisasjon som står for integritet og styrke utad. Innad skal NFF fungere samlende og bidra til identitetsbygging på tvers av ulike interesser. NFFs sekretariat har derfor gått sammen med fag- og interessegruppene om å arrangere Fysioterapikongressen Åpningen, ved selveste Arve Tellefsen, setter stemmingen og markerer at Fysioterapikongressen er en nasjonal kongress. Vi er også stolte av at helse-og omsorgsminister Bent Høie holder åpningstalen etterfulgt av dr. Emma Stokes, påtroppende leder av WCPT. Jeg er stolt over at vi med denne kongressen kan synliggjøre bredden i vårt fantastiske fag. Dette gjør vi gjennom 8 plenumsforedrag, 20 parallellsesjoner, 20 workshops og 65 frie foredrag og 45 postere over tre dager. I tillegg er Fysioterapikongressen en arena for å samle og vise fram forskning og fagutvikling. Over 130 innsendte abstracts vitner om en rivende fagutvikling og representerer mange av fysioterapiens fagområder og fysioterapeutenes ulike roller i helsetjenesten. Fondet for etter- og videreutdanning av fysioterapeuter deler ut priser for beste abstract i tre kategorier. Disse deles ut på kongressens siste dag. På Fysioterapikongressen har du også mulighet til å bli bedre kjent med NFFs fag- og interessegrupper. Disse har alltid vært sentrale i fagutviklingen innen fysioterapi, og som medlem kan du finne et fellesskap som kan være stimulerende for din egen fagutvikling. Mitt håp er at dere etter disse tre dagene på Lillestrøm skal føle dere både stolte og sterke. Sterk faglig identitet og fellesskapsfølelse er viktig for at vi skal bli enda mer synlige! Fred Hatlebrekke Forbundsleder NFF #fysiokongress Áslaug Skúladóttir Bente Eide Kari Bente Sørlie Torunn Askim NTNU/HiST Siri Moe UiT Ingeborg Hoff Brækken UiB Inger Holm UiO/OUS Ingrid Eitzen OUS 2 3

3 Thon Hotell Arena MØTEROM Nord-Norge Sør-Norge Romerike Akershus Hordaland Hall B1 Buskerud Vestfold Nordland PROGRAMOVERSIKT 0nsdag 4 mars side 7 Torsdag 5 mars side 9 Fredag 6 mars side 11 Norges Varemesse Hall A1 UTSTILLEROVERSIKT Se side 12 Gangbro til hotell Arena i 2. etasje Posterutstilling. Åpen hver dag. Registrering Get together INNGANG Thon Hotell Arena 1. etasje Thon Hotell Arena 2. etasje Hall B1 Plenum 4 5

4 Onsdag 4 mars Plenumsforelesere og program Helse- og omsorgsminister Bent Høie Statsråd Bent Høie vil holde åpningstalen. Høie er en engasjert helseminister som ved flere anledninger har vist interesse for hva fysioterapeuter kan bidra med i helsevesenet Hall B1 Musikalsk åpning ved Arve Tellefsen og Christian Hundsnes Grøvlen Helseminister Bent Høie. Åpningstale. Emma Stokes. Embrace the challenge Shape the future of physiotherapy. Per Brodal. Hjernens plastisitet og læring Lunsj hos utstillerne Emma Stokes Embrace the challenge Shape the future of physiotherapy. Visjonen til WCPT er: «To move physiotherapy forward so the profession is recognised globally for its significant role in improving health and wellbeing.» Emma Stokes er visepresident og nominert til president i WCPT. Hun er en irsk fysioterapeut med bosted i Danmark og har vært deltager i det globale fysioterapisamfunnet siden slutten av 1990-tallet. I dette foredraget vil hun dele sine tanker og erfaringer med hensyn til de utfordringer og muligheter som møter fysioterapi i Europa og andre steder. Per Brodal Hjernens plastisitet og læring. Hensikten med foredraget er å formidle en forståelse av grunnleggende betingelser for læring. Først vil professor Per Brodal belyse hva vi vet om sammenhengen mellom læring og plastiske prosesser i hjernen. Deretter vil han se på i hvilken grad slik kunnskap kan bidra til bedre forståelse av læring i sin alminnelighet, og spesielt hvilken betydning den kan ha for fysioterapeuters praksis. Per Brodal er professor emeritus i nevroanatomi ved Universitetet i Oslo og har lang erfaring som forsker og foreleser. Vi tar forbehold om at det kan forekomme endringer i programmet Hall B1 P1 Blodtrykksrespons under trening og fysisk aktivitet Johnny Hisdal, Terje Gjøvaag og Chris Burtin Hall B1 FF2 Lungefysioterapi og eldre Nord-Norge P2 Hvor er profesjonen om 10 år? Eline Thornquist, Unni S. Seljom og Anne E Hansen Nord-Norge FF1 Barn og unge Sør-Norge P4 Kjønnsforskjeller i sykefraværet Ann Kristin Knudsen Arbeidslivet fra farlig stillesittende til bærekraftig levende Erlend Weiholdt Sør-Norge FF3 Kvinnehelse Romerike P3 Barn med funksjonsnedsettelser Lars Adde og Sissel Hotvedt Romerike FF4 Fysioterapi i kommunene Årsmøter for FFI, MT, BU, Psykomotorisk, Eldre, UFF, Hjerte og lunge, FOL. Se side 14 Get together. Se side 17 Get together. Se side Akershus W1 Tape teknikker for muskel- skjelettskader i kne og skulder Tord Moen og Maria Leitao Akershus W2 Løpeteknikk og skadeforebygging Maren Stjernen Akershus W3 Somatokognitv behandling ved kroniske underlivssmerter Gro Killi Haugstad Akershus W4 Tidlig intervensjon, dynamiske hender Gunn Kristin Øberg Hordaland W9 Funksjonstester Pernille Thingstad & Ingrid Elise Sundfør Hordaland W6 BK Bevegelseskvalitet og dets forhold til «mindfulness» Liv Helvik Skjærven Hordaland W5 Risikokartlegging Kristin Haugseth Haarberg og Anneli Bjerka Hordaland W8 Trening for artrosepasienter May Arna Risberg, Nina Østerås og Karinn Rydevik Arve Tellefsen og Christian Hundsnes Grøvlen Vi er takknemlige for at vår store fiolinist Arve Tellefsen har takket ja til å hedre fysioterapeuter med musikalsk åpning av Fysioterapikongressen Med seg på piano har han den unge og svært talentfulle Christian Hundsnes Grøvlen. Møterom Hall B1 Nord-Norge Sør-Norge Romerike Akershus Hordaland P= parallellsesjon W= workshop FF= frie foredrag Posterutstilling i Hall A1 under hele kongressen 6 7

5 Torsdag 5 mars Plenumsforelesere og program Hall B1 Kjartan Vibe Fersum. Individuell kognitiv funksjonsrettet behandling for langvarige uspesifikke korsryggsmerter. Kåre Birger Hagen. Muskel- og skjelettskader, sykdommer og plager i et samfunnsperspektiv: Internasjonale sammenligninger og tidstrender. Kjartan Vibe Fersum Individuell kognitiv funksjonsrettet behandling for langvarige uspesifikke korsryggssmerter. Kjartan Vibe Fersum er utdannet fysioterapeut og manuellterapeut. Han kombinerer sitt arbeide i Bergen som privatpraktiserende manuellterapeut ved Centrum Fysioterapi og 50% post doktor stilling ved Universitetet. Han fullførte sin bachelorgrad i fysioterapi ved Universitetet i Newcastle i 1996 og sin mastergrad i manuellterapi ved Curtin Universitet i Han disputerte ved Universitetet i Bergen i 2011 med sin doktorgrad «Classification and targeted treatment of patients with Non Specific Chronic Low Back Pain». Hans forskningsinteresser ligger primært i klassifisering og behandling av langvarige muskel- og skjelettplager. Han er også en del av forskerteamet bak med pågående prosjekter i Norge, Danmark, Irland og Australia. Kåre Birger Hagen Muskel- og skjelettskader, sykdommer og plager i et samfunnsperspektiv. Internasjonale sammenligninger og tidstrender. Kåre Birger Hagen er forskningsleder ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering på Diakonhjemmet Sykehus og professor II på Institutt for Helse og Samfunn på Universitetet i Oslo. Han er også leder for programstyret for Klinisk forskning i Norges Forskningsråd og er medlem av styret i Fond til etter- og videreutdanning for fysioterapeuter. Utdannet fysioterapeut i Jonathan Bean Prehabilitation: Should rehabilitation be a cornerstone of preventive care? Jonathan F. Bean MD, MS, MPH er førsteamanuensis ved Department of Physical Medicine and Rehabilitation ved Harvard Medical School. Han er fungerende direktør for forskning og opplæring ved Dept. of Physical Medicine & Rehabilitation and Partner s Continuing Care og er medisinsk leder ved Spaulding Cambridge Outpatient Center. Dr. Bean er en internasjonalt anerkjent ekspert på geriatri og rehabilitering og han har lang erfaring i gjennomføring av kliniske studier. #fysiokongress Vi tar forbehold om at det kan forekomme endringer i programmet Hall B1 P7 De eldre og ivaretakelse av funksjon Jonathan Bean, Kristin Taraldsen og Therese Brovold Lunsj hos utstillerne Hall B1 Jonathan Bean. Prehabilitation: should rehabilitation be a cornerstone of preventive care? Hall B1 P9 Evaluering av fysisk form Anne Therese Tveter Hall B1 FF8 Nominerte til Fondets priser Årsmøter for PFG, NOR, Ergonomi, Kvinnehelse, Nålebehandling, Mensendieck. Se side 14 Festmiddag. Se side 17 Nord-Norge P6 E-helse en del av fremtidens helsetjeneste Evert Verhagen, Truls Korsgaard og Arve Opheim Nord-Norge P11 Kommunikasjon og kulturforståelse Sylvia Søderstrøm og Thor Indseth Nord-Norge FF5 Rehabilitering Sør-Norge P8 Corestabilitet for bekkenbunn og bekkenledd er det evidens? Kari Bø, Britt Stuge og Þorvaldur Pálsson Sør-Norge P12 Samfunnsfysioterapi fysioterapeutenes rolle i folkehelsearbeid Anders Aasheim og John Tore Vik Sør-Norge FF6 Muskelskjelettplager Romerike P5 Fra moderne smertevitenskap til klinisk handling Sigurd Mikkelsen og Vegard Ølstørn Romerike P10 Gøy å være pensjonist, men hva skal jeg leve av? Bjørn Hamre Romerike FF7 Fysisk aktivitet, trening og overvekt Akershus W1 Tape teknikker for muskelskjelettskader i kne og skulder Tord Moen og Maria Leitao Akershus W2 Løpeteknikk og skadeforebygging Maren Stjernen Akershus W3 Somatokognitv behandling ved kroniske underlivssmerter Gro Killi Haugstad Akershus W4 Tidlig intervensjon, dynamiske hender Gunn Kristin Øberg Møterom Hall B1 Nord-Norge Sør-Norge Romerike Akershus Hordaland Hordaland W6 BK Bevegelseskvalitet og dets forhold til «mindfulness» Liv Helvik Skjærven Hordaland W8 Trening for artrosepasienter May Arna Risberg, Nina Østerås og Karinn Rydevik Hordaland W9 Funksjonstester Pernille Thingstad & Ingrid Elise Sundfør Hordaland W10 Eldre personer med kognitiv svikt og demens Karin Hesseberg og Gro Stensrud Fjelldal P= parallellsesjon W= workshop FF= frie foredrag Posterutstilling i Hall A1 under hele kongressen 8 9

6 Fredag 6 mars Lisa Bjarkø Lisa Bjarkø er barnelege og jobber som overlege ved barne- og nyfødtintensiv ved Ullevål sykehus. Hun har gått til fysioterapeut i mange år og har erfart at fysioterapeuter gjør en forskjell og vil dele sine pasienterfaringer med oss. Ingvard Wilhelmsen Plenumsforelesere og program Ingvard Wilhelmsen er lege og professor med hypokondri som spesialfelt. Han er spesialist i indremedisin, fordøyelsessykdommer og psykiatri. Han har arbeidet som overlege ved konsulttjenesten Psykiatrisk Klinikk, Haukeland Sykehus. Han har siden 1995 drevet Norges eneste klinikk for hypokondere. Denne fredagen er temaet for hans forelesning «Kan smerter tenkes bort?» De nominerte til Fysiofondets priser Fondets forskerspire Håkstad, RB, Obstfelder, A, Øberg GK: Felles oppmerksomhet og samhandling i fysioterapi til premature barn: Et foreldreperspektiv. Tennfjord, M, Hilde, G, Ellstrøm, Engh, M, Bø K: Effekt av bekkenbunnstrening etter fødsel for vaginale symptomer og seksuell dysfunksjon. Størvold, GV, Bratberg, GH, Aarethun, K: Når lærer norske barn å gå? Fondets forskerpris Nikolaisen, M, Arntzen, C, Moe, S: Fysioterapitjenesten i Finnmarkskommuner: Ressurser og prioriteringer. Granbo, R, Simonsen, E, Taraldsen, K: Forebyggende trening for hjemmeboende eldre. Bjordal, JM, Lygren, H, Naterstad, IF, Halserud, S, Joensen, J: Fra ultralydbehandling til laserbehandling. Kunnskapsbaserte og økonomiske årsaker til endringer av avtalefysioterapeuters bruk av fysikalske behandlingsformer? Fondets fagutviklingspris Fjørtoft, T, Vågen, R, Kristoffersen, L, Songstad, N, Øberg, GK, Labori, C, Moinicken, UI, Støen, R, Silberg, IE, Loennecken, M, Collier Valle, S, Adde, L: Høy forekomst av unormalt bevegelsesmønster ved 3 måneders korrigert alder hos ekstremt premature barn. Aasheim, T, Woje, AK, Solhjem I: Reduksjon i forekomst av komplekst regionalt smertesyndrom etter håndskade. Resultat av et strukturert oppfølgingssystem? Thingstad, P, Taraldsen, K, Sletvold, O, Saltvedt, I, Helbostad, JL: Langtidseffekt på gangfunksjon av å behandle hoftebruddspasienter på geriatrisk avdeling The Trondheim hip fracture trial. Vi tar forbehold om at det kan forekomme endringer i programmet Hall B1 P14 Exercise oncology fysisk aktivitet og trening til kreft pasienter under og etter behandling Anna Campbell, Nicole Stout og Morten Quist Hall B1 P18 Hvordan hjelpe folk å ta tak i egen livsstil? Anne Merete Bjørnerud og Kirsti Bjerkan Lunsj hos utstillerne Nord-Norge P15 Hva kan jeg hjelpe deg med egentlig? Gro Opseth, Gustav Bjørke og Merete Tønder Nord-Norge P19 Forskning og praksis sammen om fagutvikling Ottar Vasseljen med flere Sør-Norge P16 Hjerneslag Birgitta Langhammer, Gyrd Thrane, Mona Aaslund og Bente Gjelsvik Sør-Norge P20 Nålebehandling i fysioterapi Bosko Gardasevic og Thomas Lundeberg Hall B1 Lisa Bjarkø. Fysioterapeuter gjør en forskjell pasienterfaring Ingvard Wilhelmsen. Kan smerte tenkes bort? Utdeling av priser for beste abstracts Forbundsleder Fred Hatlebrekke. Hva nå? Møterom Hall B1 Nord-Norge Sør-Norge Romerike Akershus Hordaland Romerike P13 Integrering av ny kunnskap-når og hvordan? Kari Bø, Svein Kristiansen og Kristin Brautaset Romerike P17 Global helse og konsekvenser for fysioterapi Lars Jacob Stovner og Elisabeth Darj Akershus W10 Eldre personer med kognitiv svikt og demens Karin Hesseberg og Gro Stensrud Fjelldal Akershus W11 Stabilitetstrening for bekkenleddsplager? Hva, hvorfor og hvordan? Britt Stuge Akershus W11 Stabilitetstrening for bekkenleddsplager? Hva, hvorfor og hvordan? Britt Stuge Hordaland W12 Evaluering av fysisk form praktisk Anne Therese Tveter med flere Hordaland W12 Evaluering av fysisk form praktisk Anne Therese Tveter med flere Hordaland W7 Lymfødem Nicole Stout P= parallellsesjon W= workshop FF= frie foredrag Posterutstilling i Hall A1 under hele kongressen 10 11

7 Utstilleroversikt Utstiller Stand Utstiller Stand Utstiller Stand Activate 28 Aktiv mot kreft 41 Akumed AS 25 Alere 24 Alfacare 29 Alfimed AS 17 Arko 12 AspIt AS 26 Bamse Produkter 42 Bardum AS 5 Bfit Nordic AS 13 Bwell 30 Camp Scandinavia AB 11 Cypromed AS 23 DJO 40 ErgoLine AS 32 ExorLive 36 Extensor AS 33 Fysiopartner AS 15 HUR Helse AS 1 Infopad AS 27 Inter-Medical AS 7 Krabat AS 38 Made for Movement 19 Medi Norway AS 37 Munksgaard 10 Nitec Stavanger AS 8 Offitec 31 OUS Pasientreiser 35 Pfizer AS 16 Programvareforlaget 22 Quintet AS 34 Redcord AS 20 Rodeo Chair 6 SB Seating 3 Skanlab AS 18 Solguden AS 14 Steens Physical 4 Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter 59 Fysioprim 60 Helfo 61 NFFs faggruppe for barne- og ungdomsfysioterapi 52 NFFs faggruppe for ergonomi 51 NFFs faggruppe for fysioterapi for eldre 50 NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi 56 NFFs faggruppe for idrettsfysioterapi 55 NFFs faggruppe for kvinnehelse 43 NFFs faggruppe for manuellterapi 54 NFFs faggruppe for Mensendieckfysioterapi 49 NFFs faggruppe for nevrologi, ortopedi og revmatologi (NOR) 53 NFFs faggruppe for nålebehandling i fysioterapi 47 NFFs faggruppe for onkologi og lymfologi 48 NFFs faggruppe for psykomotorisk fysioterapi 57 NFFs faggruppe for terapiridning 45 Norsk Fysioterapeutforbund 58 Privatpraktiserende fysioterapeuters gruppe 46 Unge fysioterapeuters fellesskap 44 Takk til våre hovedsponsorer Alfacare, Fysiopartner og Hur, samt vår sponsor Physica for deres støtte til Fysioterapikongressen 2015! 12 13

8 Onsdag 4 mars Årsmøter i fag- og interessegruppene Årsmøter i fag- og interessegruppene Torsdag 5 mars Tidspunkt alle årsmøtene: Kl Sted: Hotell Arena Fag/interessegruppe Møterom #fysiokongress Fag/interessegruppe Tidspunkt alle årsmøtene: Kl Sted: Hotell Arena Møterom Idrettsfysioterapi Nord-Norge Privatpraktiserende fysioterapeuters gruppe Romerike Manuellterapi Vestfold Nevrologi, ortopedi og revmatologi Akershus Barne- og ungdomsfysioterapi Sør-Norge Ergonomi Hordaland Psykomotorisk fysioterapi Hordaland Kvinnehelse Vestfold Fysioterapi for eldre Akershus Nålebehandling Nordland Unge fysioterapeuters fellesskap Romerike Mensendieck Buskerud Hjerte- og lungefysioterapi Buskerud Onkologi og lymfologi Nordland 14 15

9 SOSIALT 4 mars Get together Fra kl 2000 til 2200 samles vi i Foajeen i messehallen. Det blir servert tapas og det er mulighet for kjøp av drikke i egen bar. Dette er en mulighet for uformell prat med kolleger. Lett underholdning. Antrekk: uformelt 5 mars Festmiddag Vi samles i Norgessalen (hotellet) til festmiddag kl 20. Forbundsleder Fred Hatlebrekke ønsker oss velkommen og overlater deretter scenen til Odd Magne Lundby som skal være toastmaster for kvelden. Vi håper og tror at han har forberedt en passende ode for anledningen. Vi vil også få musikalske innslag med Eva Lunde og Stefan Ibsen Zlatanos. Årets fysioterapeut vil bli kåret og Lars Martin Myhre vil synge for oss. Danseglade fysioterapeuter vil selvsagt få mulighet til å få svingt seg i løpet av kvelden. Antrekk: Festkledd. Lars Martin Myhre har en lang karriere bak seg i norsk musikkliv. Hans 29 år lange samarbeid med Odd Børretzen har vært en eventyrlig suksess både kunstnerisk og salgsmessig. Den mangfoldige artisten, komponisten, arrangøren, musikeren og produsenten har arbeidet med film- og teatermusikk, komponert flere større verk, gitt ut en mengde plater, både i eget navn og i samarbeid med folk som Arild Nyquist, Palle Mikkelborg og mange flere. Han arbeider også som produsent for andre artister. Totalt har Myhre vært involvert i ca 50 plater. Han har arbeidet med musikk på heltid i 34 år og mottatt en rekke priser, bl.a. fire Spellemannpriser sammen med Børretzen og en nominasjon for sin egen CD «Hysj». Eva Lunde fra Øystre Slidre i Valdres er utdannet sanger fra Norges Musikkhøgskole og Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København. Hun har vært sopransolist med verker som Händels Messias, Bachs Johannespasjon, Faurés Requiem og Arne Nordheims Draumkvedet med Kringkastingsorkesteret. Men aller best trives hun i jazz- og musikalverdenen. Her har hun hatt solistroller i musikaler som Fame og Hair og har også vært tilknyttet Peer Gynt-spelet på Gålå som sanger og solist. Eva jobber som frilans sanger blant annet med volkaltrioen Betula Nana, en jazztrio og et pop-prosjekt sammen med komponisten Jono El Grande. Stefan Ibsen Zlatanos er utdannet pianist ved Musikkhøgskolen og «Hans Eisler Hochschule für Musik Berlin». Han er meget allsidig og ettertraktet freelance pianist. Han er kantor i Skoklefall kirke, universitetslektor ved Musikkhøgskolen, høgskolen i Agder, akkompagnatør på Oslo by Steinerskole, spiller fast med Alexander Rybak i inn- og utland. I 2013 urfremførte Marcus Paus sitt verk «læreren» og requiem i 2014, som senere skal gis ut på Cd i I 2015 gir han ut sin første soloplate

10 Et fond for alle fysioterapeuter Fysiofondets visjon er å være en nøkkelressurs for kontinuerlig kunnskapsutvikling i fysioterapi og økt kompetanse hos fysioterapeuter Visjonen realiseres gjennom individuelle stipend til forskningsprosjekt, kvalitetssikringsprosjekt, formidling og prosjekt beskrivelse, reise og utdanning. I 2014 ble det tildelt 336 reisestipend og 133 utdanningsstipend. støtte til miljøer for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi for å øke fysioterapeuters kompetanse på doktorgrads- og postdoktorgradsnivå. Nesten 120 fysioterapeuter har doktorgrad og Fondet har helt eller delvis finansiert om lag en tredjedel av stipendiatene. rammetildeling til NFFs etterutdanningsvirksomhet og subsidiering av kursavgiften. oppstartfinansiering av 11 videreutdanninger og masterutdanninger, som senere er drevet videre av universitet og høgskoler. Forskningsprogrammet FYSIOPRIM, Fondets største satsning de siste fem år. For å fortsette det langsiktige arbeidet i primærhelsetjenesten med utvikling av database og kliniske verktøy og modeller for forskningssamarbeid, videreføres denne satsningen. Alle fysioterapeuter med norsk autorisasjon kan søke Fysiofondet om stipend. Les mer og søk stipend på Til nytte og glede for fysioterapeuter gjennom 40 år 18 19

11 20

FYSIOTERAPIKONGRESSEN 2O15 PROGRAM

FYSIOTERAPIKONGRESSEN 2O15 PROGRAM FYSIOTERAPIKONGRESSEN 2O15 PROGRAM 4 6 mars / Lillestrøm / www. fysioterapikongressen.no NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND 1 Kjære kongressdeltagere Nå er alt klappet og klart for Fysioterapikongressen 2015.

Detaljer

FYSIOTERAPI KONGRESSEN. Utstiller- og sponsorinvitasjon. Første nasjonale fysioterapikongress. Norges Varemesse/Thon Hotel Arena Lillestrøm

FYSIOTERAPI KONGRESSEN. Utstiller- og sponsorinvitasjon. Første nasjonale fysioterapikongress. Norges Varemesse/Thon Hotel Arena Lillestrøm FYSIOTERAPI KONGRESSEN 2O15 Utstiller- og sponsorinvitasjon Første nasjonale fysioterapikongress 4. - 6. mars 2015 Norges Varemesse/Thon Hotel Arena Lillestrøm www.fysioterapikongressen.no NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND

Detaljer

REPORTASJE. Fondet: 30 FYSIOTERAPEUTEN 1/15

REPORTASJE. Fondet: 30 FYSIOTERAPEUTEN 1/15 REPORTASJE Fondet: 500 30 FYSIOTERAPEUTEN 1/15 millioner på 40 år Fysiofondet. Fond til etterog videreutdanning av fysioterapeuter. Eller rett og slett Fondet. Initiativet ble tatt for over 40 år siden

Detaljer

Julebrev. Nyhetsbrev for NFFs Faggruppe NOR Nr.2-2014

Julebrev. Nyhetsbrev for NFFs Faggruppe NOR Nr.2-2014 Julebrev Nyhetsbrev for NFFs Faggruppe NOR Nr.2-2014 I dette nummeret kan du lese om: - Undersøkelse og behandlings av voksne med nevrologiske tilstander Bobathkonseptet en kursrapport - Fysioterapikongressen

Detaljer

Utdanning: Can.san. Avsluttet på UIO 1995 Grunnutdanning fra Statens Fysioterapiskole i Oslo

Utdanning: Can.san. Avsluttet på UIO 1995 Grunnutdanning fra Statens Fysioterapiskole i Oslo Leder: Ragnhild Bech (gjenvalg) Alder: 61 Bosted: 0276 Oslo Stilling: fysioterapeut i skolen Tlf. privat: 22 52 53 11 Tlf. arbeid: 953 07 302 E-post: ragnhildbech@hotmail.com Can.san. Avsluttet på UIO

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR ELDRE

FYSIOTERAPI FOR ELDRE FYSIOTERAPI FOR ELDRE Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets kropp, fysiologiske funksjoner og bevegelsesutvikling,

Detaljer

MANUELLTERAPI SIGNUS oduksjon: pr Grafisk Sæbø d Håvar Foto: orbund peutf Fysiotera Norsk 2009

MANUELLTERAPI SIGNUS oduksjon: pr Grafisk Sæbø d Håvar Foto: orbund peutf Fysiotera Norsk 2009 MANUELLTERAPI Hva er en manuellterapeut? Manuellterapi er en offentlig videreutdanning som består av et toårig klinisk master program ved Seksjon for fysioterapivitenskap ved Universitetet i Bergen. Tilsvarende

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR NEVROLOGI, ORTO PEDI OG REVMATOLOGI

FYSIOTERAPI FOR NEVROLOGI, ORTO PEDI OG REVMATOLOGI FYSIOTERAPI FOR NEVROLOGI, ORTO PEDI OG REVMATOLOGI Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred

Detaljer

HJERTE- OG LUNGEFYSIOTERAPI

HJERTE- OG LUNGEFYSIOTERAPI HJERTE- OG LUNGEFYSIOTERAPI Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred kunnskap om kropp, bevegelse

Detaljer

1978 Newcastle-upon-Tyne School of Physiotherapy, England

1978 Newcastle-upon-Tyne School of Physiotherapy, England Leder: Birgit Gran (gjenvalg) 1978 Newcastle-upon-Tyne School of Physiotherapy, England Videreutdanning: Alder: 57 Bosted: 5099 Bergen Stilling: Enhetsleder for ergo- og fysioterapitjenesten i Fana og

Detaljer

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred kunnskap om kropp, bevegelse

Detaljer

Et forskningsprogram om muskelskjelettlidelser og fysioterapi i primærhelsetjenesten

Et forskningsprogram om muskelskjelettlidelser og fysioterapi i primærhelsetjenesten Et forskningsprogram om muskelskjelettlidelser og fysioterapi i primærhelsetjenesten Nina K. Vøllestad Programmet er finansiert gjennom en bevilgning på kr 32 mill kr fra Samt gjennom bidrag fra institusjonene:

Detaljer

Utdanning: 1980 Statens Mensendieckskole 1985 ½-årig videreutdanning i generell fysioterapi 2004 Manuellterapi Universitetet i Bergen

Utdanning: 1980 Statens Mensendieckskole 1985 ½-årig videreutdanning i generell fysioterapi 2004 Manuellterapi Universitetet i Bergen Leder: Stig Salberg (ny) 1980 Statens Mensendieckskole 1985 ½-årig videreutdanning i generell fysioterapi 2004 Manuellterapi Universitetet i Bergen 1981 turnus ved Sykehuset Levanger og Vårtun opplæringssenter

Detaljer

Invitasjon. OSLO 5.-6. september 2016. konferanse. hukommelsesklinikker 25 års jubileum. www.aldringoghelse.no. Foto: OUS / Anders Bayer

Invitasjon. OSLO 5.-6. september 2016. konferanse. hukommelsesklinikker 25 års jubileum. www.aldringoghelse.no. Foto: OUS / Anders Bayer Invitasjon konferanse hukommelsesklinikker 25 års jubileum Foto: OUS / Anders Bayer 5.-6. september 2016 www.aldringoghelse.no Hukommelsesklinikker 25 års jubileum Det er i år 25 år siden hukommelsesklinikken

Detaljer

Høstmøtet 2011. 27. og 28. oktober Radisson Blu Scandinavia hotell, Oslo. www.legeforeningen.no/indremedisin

Høstmøtet 2011. 27. og 28. oktober Radisson Blu Scandinavia hotell, Oslo. www.legeforeningen.no/indremedisin 27. og 28. oktober Radisson Blu Scandinavia hotell, Oslo www.legeforeningen.no/indremedisin Velkommen til! Høstmøtet er Norsk indremedisinsk forenings viktigste møteplass! Her møtes erfarne indremedisinere

Detaljer

Hva er idrettsfysioterapi?

Hva er idrettsfysioterapi? IDRETTSFYSIOTERAPI Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og bevegelsesutvikling,

Detaljer

PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna

PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna Har du ennå ikke meldt deg på årets PFF-kongress, er det på tide nå. Hold av helgen 8-10. mars 2013. Kongressen holdes på Thon Hotell Oslo Airport,

Detaljer

Hva er terapiridning?

Hva er terapiridning? TERAPIRIDNING Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred kunnskap om kropp, bevegelse og funksjon

Detaljer

Smerten og håpet. Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige. Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet

Smerten og håpet. Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige. Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet VEILEDNINGSSENTERET FOR PÅRØRENDE Smerten og håpet Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet Tid: Torsdag 21. mai 2015 Sted: Høgskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Noen å spille på lag med!

Noen å spille på lag med! Noen å spille på lag med! Den 3. nasjonale konferansen om unges helse 17. og 18. november 2014 Thon Hotel Arena, Lillestrøm Program Mandag 17. november Tittel Navn 10.00 Registrering, torgbesøk, kaffe

Detaljer

Fysioterapi og MeDisiNsK akupunktur

Fysioterapi og MeDisiNsK akupunktur Fysioterapi OG MEDISINSK akupunktur Hva er medisinsk akupunktur eller bruk av nåler i fysioterapi? Medisinsk akupunktur er en terapeutisk modalitet hvor tynne nåler brukes i behandling. Medisinsk akupunktur

Detaljer

Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer Midt-Norge. Mari Hoff Overlege revmatologisk avdeling, St. Olavs Hospital Post Doc, ISM, NTNU

Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer Midt-Norge. Mari Hoff Overlege revmatologisk avdeling, St. Olavs Hospital Post Doc, ISM, NTNU Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer Midt-Norge Mari Hoff Overlege revmatologisk avdeling, St. Olavs Hospital Post Doc, ISM, NTNU Omfang NTNU ST. Olavs Hospital HUNT HIST HINT Levanger og Namsos

Detaljer

Hva er terapiridning?

Hva er terapiridning? terapiridning Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og bevegelsesutvikling,

Detaljer

Geilokurset 9. 13. mars 2015

Geilokurset 9. 13. mars 2015 Geilokurset 9. 13. mars 2015 Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin inviterer til faglig ukeskurs på Dr. Holms Hotel. Kursuken kombineres med rekreasjon, kollegialt samvær, inspirasjon,

Detaljer

4 generalprøven, torsdag. De rydder dessuten scenen etter forestillingen, altså etter søndag ca. kl 19.30. Asbjørn Senneset gir info om oppdraget.

4 generalprøven, torsdag. De rydder dessuten scenen etter forestillingen, altså etter søndag ca. kl 19.30. Asbjørn Senneset gir info om oppdraget. Her finner dere tre tabeller. Den første viser en oversikt over dugnadsgjengene, den andre inneholder en vaktoversikt for hver forestilling, og den tredje viser telefonnummer til foreldrene i korpset.

Detaljer

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert i USAM-møte 21.03.2012:

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert i USAM-møte 21.03.2012: Medlemmer av forskningsutvalgene i Helse Nord 2012 Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert i USAM-møte 21.03.2012: Helse Nords forskningsutvalg har hatt utfordringer med habilitet pga.

Detaljer

Mor Nordlandssykehuset HF201T

Mor Nordlandssykehuset HF201T Mor Nordlandssykehuset HF201T 21 22. november 2013 Pasientsikkerhetsarbeid i Helse Nord - hva gjør vi, og hva kan vi lære av hverandre? Velkommen Velkommen til kunnskapsdeling om praktisk pasientsikkerhet

Detaljer

Velkommen til LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2014

Velkommen til LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2014 Velkommen til LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2014 Bodø 28.-30. april Radisson Blu Hotel foto: Terje Rakke/Nordic Life/www.nordnorge.com/Bodø Praktisk informasjon: Sted: Radisson Blu Hotel, Bodø Storgata

Detaljer

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert med vedtak i USAM-møte 21.03.2012:

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert med vedtak i USAM-møte 21.03.2012: Medlemmer av forskningsutvalgene i Helse Nord 2013 Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert med vedtak i USAM-møte 21.03.2012: Helse Nords forskningsutvalg har hatt utfordringer med habilitet

Detaljer

Stressmestringskurset Arbeid og avspenning

Stressmestringskurset Arbeid og avspenning Stressmestringskurset Arbeid og avspenning Fagakademiet i samarbeid med ACEM og Norsk Yoga-skole inviterer nok en gang til det årlige stressmestringskurset Arbeid og avspenning For hvem Ansatte i personal-

Detaljer

HANDLINSPLAN OG BUDSJETT FOR REGION I NFF 2016

HANDLINSPLAN OG BUDSJETT FOR REGION I NFF 2016 HANDLINSPLAN OG BUDSJETT FOR REGION I NFF 2016 Innhold Forord... 2 BESKRIVELSE AV REGIONEN... 2 PRIORITERING AV AKTIVITETER 2016... 4 1 Forord Forslag til regionens handlingsplan 2016 med økonomiske rammer

Detaljer

26 /13. Hovedarbeidsmiljøutvalget. Videreføring av FAKTA-prosjektet ESARK-40-201205318-45

26 /13. Hovedarbeidsmiljøutvalget. Videreføring av FAKTA-prosjektet ESARK-40-201205318-45 26 /13 Hovedarbeidsmiljøutvalget Videreføring av FAKTA-prosjektet HEBE ESARK-40-201205318-45 Hva saken gjelder: FAKTA-prosjektet (funksjon, aktivitet og arbeid) er et pågående samarbeidsprosjekt mellom

Detaljer

Premisser for mestring i aktivitet

Premisser for mestring i aktivitet Premisser for mestring i aktivitet Seminar 29/9 Hordaland Idrettskrets og Idrett Bergen Sør har gleden av å presentere detaljene til høstens seminar. Tid og sted: Mandag 29/9 kl. 9.30-14.30 Idrettens Hus,

Detaljer

Leder: Elin Engeseth (ny)

Leder: Elin Engeseth (ny) Leder: Elin Engeseth (ny) 1970 Statens fysioterapiskole, Oslo Videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi 1995 Spesialist MNFF 1996 98 Arbeidsliv, organisasjon og ledelse, UiB /UiO 2001 2002 Rehabilitering

Detaljer

5. Nasjonale konferanse om hjerneslag Oslo Kongressenter 12. 13. februar 2015

5. Nasjonale konferanse om hjerneslag Oslo Kongressenter 12. 13. februar 2015 Program 5. Nasjonale konferanse om hjerneslag Oslo Kongressenter 12. 13. februar 2015 Torsdag 12. februar 08.00-09.00 Registrering, kaffe og utstilling 08.50-09.00 Velkommen Lederen for Helse- og omsorgskomiteen,

Detaljer

Foto: Szacinski/Oslo Museum. Invitasjon. MS sykepleierens fremtidige rolle 13. 14. mars 2013, Hotel Bristol, Oslo

Foto: Szacinski/Oslo Museum. Invitasjon. MS sykepleierens fremtidige rolle 13. 14. mars 2013, Hotel Bristol, Oslo Foto: Szacinski/Oslo Museum Invitasjon MS sykepleierens fremtidige rolle 13. 14. mars 2013, Hotel Bristol, Oslo FOREDRAGSHOLDERE INGVARD WILHELMSEN Ingvard Wilhelmsen er professor ved Institutt for indremedisin,

Detaljer

dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk

dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk Dr. Oscar Olsen seminar 2016 Stiftelsen dr. Oscar Olsen fond samarbeider om årets dr. Oscar Olsen seminar med

Detaljer

FYSIOTERAPI OG AKUPUNKTUR

FYSIOTERAPI OG AKUPUNKTUR FYSIOTERAPI OG AKUPUNKTUR Hva er akupunktur? Akupunktur er en gammel kinesisk behandlingsform som både gjennom lang erfaring og moderne medisinsk forskning har vist seg å være en effektiv behandlingsmetode

Detaljer

Kompetanse innen fysioterapifaget i dag. Hvordan samarbeide? Trond Wiesener Universitetslektor

Kompetanse innen fysioterapifaget i dag. Hvordan samarbeide? Trond Wiesener Universitetslektor Kompetanse innen fysioterapifaget i dag. Hvordan samarbeide? Trond Wiesener Universitetslektor Kompetanseoppbygging i fysioterapi i Norge Bachelorutdanning 3 + 1 år turnustjeneste Fysioterapispesifikke

Detaljer

Kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati. Medarrangør:

Kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati. Medarrangør: Regional fagkonferanse CFS/ME Kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati 15. 16. mars 2012 RICA Dyreparken Hotell, Kristiansand Medarrangør: Foredragsholdere Barbara Baumgarten-Austrheim seksjonsleder

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

10.Nordiske kongress i Faglig veiledning. 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar

10.Nordiske kongress i Faglig veiledning. 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar 10.Nordiske kongress i Faglig veiledning 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar ARRANGEMENTETS HJEMMESIDE: http://www.sykepleierforbundet.no/konferanser VELKOMMEN Nærvær, refleksjon og estetikk i mangfoldets

Detaljer

JOBBKLAR OG FERDIGUTDANNET?

JOBBKLAR OG FERDIGUTDANNET? Fagkonferanse 26. 27. mai 2014 LOFOTEN THON HOTEL SVOLVÆR JOBBKLAR OG FERDIGUTDANNET? Formålet med konferansen er å belyse det viktige spørsmålet om hvor godt forberedt en nyutdannet sykepleier er til

Detaljer

Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012

Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012 Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012 Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Allmennmedisins kurs i fysikalsk medisin for allmennpraktiserende leger: Lidelser i nakke og overekstremiteter Røros Hotel

Detaljer

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse 30. sept og 1. okt 2014 Velkommen til konferansen - til barn og unges beste Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, RKBU Midt-Norge

Detaljer

NLAS Østfold i samarbeid med sentralstyret i NLAS inviterer til AKUTTDAGENE 2011

NLAS Østfold i samarbeid med sentralstyret i NLAS inviterer til AKUTTDAGENE 2011 NLAS Østfold i samarbeid med sentralstyret i NLAS inviterer til AKUTTDAGENE 2011 NSFs LANDSGRUPPE AV AKUTTSYKEPLEIERE www.akuttdagene.no Kjære medlemmer av NLAS og øvrige deltagere på AKUTTDAGENE 2011!

Detaljer

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016 Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag Dagsseminar 28. januar 2016 Ullevål sykehus Dette er dagen du trenger for å få kunnskapen du trenger om bekkenleddsmerter, så du kan hjelpe pasientene best

Detaljer

Slagbehandlingskjeden Bergen

Slagbehandlingskjeden Bergen Slagbehandlingskjeden Bergen Tverrfaglig og tverrinstitusjonell forskning Bente Gjelsvik 13.10.2011 Slagbehandlingskjeden Bergen Samarbeidspartnere Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus (HUS) Avdeling

Detaljer

inviterer til lørdag 8. og søndag 9. mars 2014 på THON HOTELL BJØRNEPARKEN FLÅ Trykk på bildet for hjemmesiden til hotellet.

inviterer til lørdag 8. og søndag 9. mars 2014 på THON HOTELL BJØRNEPARKEN FLÅ Trykk på bildet for hjemmesiden til hotellet. inviterer til lørdag 8. og søndag 9. mars 2014 på THON HOTELL BJØRNEPARKEN FLÅ Trykk på bildet for hjemmesiden til hotellet. Her er noe for enhver smak: KORKURS stiller med 4 av sine sangere, 1 på hver

Detaljer

Nasjonal etikk-konferanse

Nasjonal etikk-konferanse Nasjonal etikk-konferanse Dato: 25. - 26. november 2015 Sted: Hotel Bristol, Oslo Arrangør: KS i samarbeid med Senter for medisinsk etikk (SME) ved Universitetet i Oslo Påmeldingsfrist: 30 august Bakgrunn

Detaljer

09.40 Habilitering og rehabilitering i Helse Sør- Øst v/ Alice Beathe Andersgaard, fagdirektør, Helse Sør- Øst RHF

09.40 Habilitering og rehabilitering i Helse Sør- Øst v/ Alice Beathe Andersgaard, fagdirektør, Helse Sør- Øst RHF Program MANDAG 21. oktober 2013 09.30 Kulturelt innslag fra musikalen Annie 09.40 Habilitering og rehabilitering i Helse Sør- Øst v/ Alice Beathe Andersgaard, fagdirektør, Helse Sør- Øst RHF 10.05 Utvikling

Detaljer

INVITASJON TIL TEMAKURS. Tverrfaglig kurs for hukommelsesklinikker 26. og 27. oktober 2010. Thon Hotel Opera, Oslo

INVITASJON TIL TEMAKURS. Tverrfaglig kurs for hukommelsesklinikker 26. og 27. oktober 2010. Thon Hotel Opera, Oslo INVITASJON TIL TEMAKURS Tverrfaglig kurs for hukommelsesklinikker 26. og 27. oktober 2010 Thon Hotel Opera, Oslo Hukommelsesklinikker Kurset er en tverrfaglig samling for hukommelsesklinikkvirksomhet i

Detaljer

Felles transport til Hurdal kurs- og konferansesenter. Velkommen, presentasjon av deltakere og program, div info

Felles transport til Hurdal kurs- og konferansesenter. Velkommen, presentasjon av deltakere og program, div info STAMIs Videreutdanningsprogrammet for BHT (VUP). Innholdsoversikt for alle seks samlinger. Samling 1: Fremmøte på Gardermoen Felles transport til Hurdal kurs- og konferansesenter Kl 10:00 Kl 11:00 Velkommen,

Detaljer

Leder: Marit Brustugun Sartz (gjenvalg/ny leder)

Leder: Marit Brustugun Sartz (gjenvalg/ny leder) Leder: Marit Brustugun Sartz (gjenvalg/ny leder) 2009 (Vår) Høgskolen i Oslo. Helse- og sosialforvaltning (15 studiepoeng) 2007 (Høst) Høgskolen i Oslo. Pedagogisk veiledning av helsefagstudenter i praksis

Detaljer

Mandag 20. oktober 2014

Mandag 20. oktober 2014 Mandag 20. oktober 2014 10:30 Åpningsforedrag Statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg, Helse- og omsorgsdepartementet 10:40 ReHabUKA 2014 i Helse Nord og føringer for fagfeltene; regionale handlingsplaner

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag har gleden av å invitere til:

Helse Nord-Trøndelag har gleden av å invitere til: Helse Nord-Trøndelag har gleden av å invitere til: Med blikk for klinikk Regional Forskningskonferanse Scandic Hell Hotell, Stjørdal, 9. og 10. juni 2015 Konferansen er støttet av Samarbeidsorganet HMN-NTNU

Detaljer

Velkommen til. SANDEFJORD 15.-17. april. Rica Park Hotel Sandefjord

Velkommen til. SANDEFJORD 15.-17. april. Rica Park Hotel Sandefjord Velkommen til SANDEFJORD 15.-17. april Rica Park Hotel Sandefjord Praktisk informasjon: Sted: Rica Park Hotel, Sandefjord Strandpromenaden 9 Tlf: 33 44 74 00 Dato: 15. 17. april 2013 Målgruppe: Ansvarlig:

Detaljer

Foto: Mona Stedenfeldt

Foto: Mona Stedenfeldt Foto: Mona Stedenfeldt Tjenesten ble etablert i 2006 som det første av sitt slag i Norge. Vi er en tverrfaglig kompetansetjeneste innen urin - og avføringsinkontinens, samt komplekse bekkenbunnsdiagnoser.

Detaljer

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 28.-30. januar 2015 på Quality hotell & resort Fagernes

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 28.-30. januar 2015 på Quality hotell & resort Fagernes FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 28.-30. januar 2015 på Quality hotell & resort Fagernes Tema: Kort presentasjon av seminarets forelesere Ole Hope, administrerende direktør i Business Region Bergen kom dit fra

Detaljer

Lokal arrangør: Nevrologisk avdeling Sykehuset innlandet

Lokal arrangør: Nevrologisk avdeling Sykehuset innlandet på Ilsetra ved Lillehammer Lokal arrangør: Nevrologisk avdeling Sykehuset innlandet 2 Program NES-møte 12-14. september 2013 Ilsetra - Lillehammer (www. ilsetra.no) Torsdag 12. september 1900 - Felles

Detaljer

Eva-Hip-studien. Kristin Taraldsen, fysioterapeut, PhD Pernille Thingstad, Sylvi Sand, Jorunn L. Helbostad

Eva-Hip-studien. Kristin Taraldsen, fysioterapeut, PhD Pernille Thingstad, Sylvi Sand, Jorunn L. Helbostad Eva-Hip-studien Lancet, 2015 Kristin Taraldsen, fysioterapeut, PhD Pernille Thingstad, Sylvi Sand, Jorunn L. Helbostad Forskningsgruppe for Geriatri, Bevegelse og Slag (GeMS) Institutt for nevromedisin,

Detaljer

PROGRAM Sykepleiersymposium NSF/FFD 22. - 23. mars 2012

PROGRAM Sykepleiersymposium NSF/FFD 22. - 23. mars 2012 PROGRAM Sykepleiersymposium NSF/FFD 22. - 23. mars 2012 Thon Hotell Ullevaal Stadion, Oslo Velkommen til Sykepleiersymposium NSF/FFD 22. og 23. mars 2012 Thon Hotel Ullevaal Stadion, Oslo Symposiet retter

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

Velkommen til NSFLOS seminardager

Velkommen til NSFLOS seminardager Velkommen til NSFLOS seminardager Ibsenhuset Skien sentrum, 2. 4. september 2010 Temaet for seminaret er: Samhandling og organisering i spesialisthelsetjenesten med fokus på operasjonssykepleie, utdanning,

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

Barn & Unge kongressen 2016. Radisson Blu Hotel Royal, Bryggen i Bergen 30. mai 2. juni 2016

Barn & Unge kongressen 2016. Radisson Blu Hotel Royal, Bryggen i Bergen 30. mai 2. juni 2016 Barn & Unge kongressen 2016 Radisson Blu Hotel Royal, Bryggen i Bergen 30. mai 2. juni 2016 I løpet av en uke samler vi Landskonferansen for barn og unges psykiske helse, «De utrolige årene»(duå) sin nasjonale

Detaljer

Anettes KJØREPLAN for markeringen av forskningsenhetens 5års-jubileum 26.09.07

Anettes KJØREPLAN for markeringen av forskningsenhetens 5års-jubileum 26.09.07 Anettes KJØREPLAN for markeringen av forskningsenhetens 5års-jubileum 26.09.07 Kl 12.15 Programmet ledes av Anette Strømsbo Gjørv og forskningsleder Sissel er vertinne i timen 11. 30 12.15 og tar ansvar

Detaljer

Plager fra muskel og skjelett: sitter det i kropp eller sjel? Psykomotorisk tilnærming til muskel skjelett plager

Plager fra muskel og skjelett: sitter det i kropp eller sjel? Psykomotorisk tilnærming til muskel skjelett plager Plager fra muskel og skjelett: sitter det i kropp eller sjel? Psykomotorisk tilnærming til muskel skjelett plager INNHOLD Utvikling av norsøøøk psykomotorisk fysioterapi (NPMF) NPMF i praksis, - undersøkelse

Detaljer

Noen å spille på lag med! Den 3. nasjonale konferansen om unges helse 17. og 18. november 2014 Thon Hotel Arena, Lillestrøm Program

Noen å spille på lag med! Den 3. nasjonale konferansen om unges helse 17. og 18. november 2014 Thon Hotel Arena, Lillestrøm Program Noen å spille på lag med! Den 3. nasjonale konferansen om unges helse 17. og 18. november 2014 Thon Hotel Arena, Lillestrøm Program Mandag 17. november Tittel Navn 10.00 Registrering, torgbesøk, kaffe

Detaljer

Ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler Kort om mandatet og gruppens arbeid. Torbjørn Hægeland 14. mai 2014

Ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler Kort om mandatet og gruppens arbeid. Torbjørn Hægeland 14. mai 2014 Ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler Kort om mandatet og gruppens arbeid Torbjørn Hægeland 14. mai 2014 Nedsatt april 2014 første møte 22. mai Rapport innen årsskiftet 2014/2015

Detaljer

Kommunikasjon og formidling - rådgivning og samhandling

Kommunikasjon og formidling - rådgivning og samhandling OBLIGATORISK KURS G Kommunikasjon og formidling - rådgivning og samhandling Sted: Radisson Blu, Bodø Tid: 29. september til 3. oktober 2014 Kurskomite: Jarand Gjestland, Hege Aune Jørgensen og Raymond

Detaljer

Smerte og palliasjon I, Videreutdanning MDV6010

Smerte og palliasjon I, Videreutdanning MDV6010 Smerte og palliasjon I, Videreutdanning MDV6010 Mandag 05.01.15 09.00 09.15: Velkommen. Kari Hanne Gjeilo og Petter Borchgrevink 09.15 10.00: Introduksjon til smertefysiologi. Astrid Woodhouse 10.15 11.00:

Detaljer

PSYKIATRISK OG PSYKO SOMATISK fysioterapi

PSYKIATRISK OG PSYKO SOMATISK fysioterapi PSYKIATRISK OG PSYKO SOMATISK fysioterapi Hva er psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi? Også kjent som psykomotorisk fysioterapi og basal kroppskjennskap Grunntanken er at kropp, tanke og følelser fungerer

Detaljer

Krav til drift- og takstforhandlinger 2014

Krav til drift- og takstforhandlinger 2014 Medlem av Unio Member of World Confederation For Physical Therapy (WCPT) Krav til drift- og takstforhandlinger 2014 5. mai 2014 Norsk Fysioterapeutforbund Innledning Fysioterapeuter med driftsavtale er

Detaljer

Administrasjon av arbeidsforhold. Administrasjon av arbeidsforhold. skjema i HR-portalen. Bluegarden Mobil - prøv selv!

Administrasjon av arbeidsforhold. Administrasjon av arbeidsforhold. skjema i HR-portalen. Bluegarden Mobil - prøv selv! Fornavn Etternavn Firma Parallellsesjoner A-ordningen: Tips kl og 1300 triks - 1345 for å unngå Parallellsesjoner kl 1400-1445 Aleksander Ramnefjell DNB BANK ASA Ane Føllesdal Bluegarden Anna Rønning SpareBank

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN. Gardermoen 3-4. JUNI 2015. Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN. Gardermoen 3-4. JUNI 2015. Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015 FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN Gardermoen 3-4. JUNI 2015 Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015 Dag 1 Onsdag 3. juni 2015 09.00 10.00 Registrering med mat 10.00 10.15 Velkommen til fagkonferansen.

Detaljer

H E L S E B E R G E N HF

H E L S E B E R G E N HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS H E L S E B E R G E N HF GRØNN IT -BRUK AV IT SOM FREMMER MILJØ BENTE S. NEDREBØ KONST. IT-SJEF OM HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS Oppdatert oktober 2015 Administrerande direktør

Detaljer

En bedre helsetjeneste for kronisk syke og eldre. Anders Grimsmo professor i samfunnsmedisin, NTNU medisinsk faglig rådgiver, Norsk Helsenett

En bedre helsetjeneste for kronisk syke og eldre. Anders Grimsmo professor i samfunnsmedisin, NTNU medisinsk faglig rådgiver, Norsk Helsenett En bedre helsetjeneste for kronisk syke og eldre Anders Grimsmo professor i samfunnsmedisin, NTNU medisinsk faglig rådgiver, Norsk Helsenett A Fresh Map of Life. The Emergence of the Third Age P. Laslett

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Aktiviteter 2015 CAMP VILLMARK 9-12.4, Lillestrøm Aktiviteter 2015 Camp Villmark er en fornyelse av den tradisjonsrike Villmarksmessa. Avd. 1 har i

Detaljer

Velkommen til Diabetesforum For helsepersonell og tillitsvalgte i Diabetesforbundet Kirkenes 05-06. september 2012 Rica hotell

Velkommen til Diabetesforum For helsepersonell og tillitsvalgte i Diabetesforbundet Kirkenes 05-06. september 2012 Rica hotell Velkommen til Diabetesforum For helsepersonell og tillitsvalgte i Diabetesforbundet Kirkenes 05-06. september 2012 Rica hotell Hvordan samhandle best for å behandle flest godt! Kjære diabeteskollegaer

Detaljer

«Veien tilbake til et aktivt liv» Rehabilitering av seneffekter etter

«Veien tilbake til et aktivt liv» Rehabilitering av seneffekter etter «Veien tilbake til et aktivt liv» Rehabilitering av seneffekter etter kreftsykdom ved Kjersti Widding legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering Sørlandets rehabiliteringssenter Spesialisert

Detaljer

FREDAG 9. NOVEMBER 2012

FREDAG 9. NOVEMBER 2012 FREDAG 9. NOVEMBER 2012 10.00-10.30 ÅPNING 10.30 11.00 Ailo Gaup AILO rett og slett 11.00 11.30 NicolaMaffulli Youth in sports good but dangerous? 11.30 12.00 KAFFEPAUSE / UTSTILLERE 12.00 12.30 Nicola

Detaljer

OSLO 14. september 2016 Oslo Kongressenter www.aldringoghelse.no

OSLO 14. september 2016 Oslo Kongressenter www.aldringoghelse.no Utviklingshemning og aldring og Funksjonshemning og aldring inviterer til Temakonferanse- Sansetap ved aldring OSLO 14. september 2016 Oslo Kongressenter www.aldringoghelse.no Temakonferanse Sansetap ved

Detaljer

læringsmiljø inkluderende 8. nasjonale konferanse om Nasjonal pådriver for tilgjengelighet til høyere utdanning

læringsmiljø inkluderende 8. nasjonale konferanse om Nasjonal pådriver for tilgjengelighet til høyere utdanning 8. nasjonale konferanse om inkluderende læringsmiljø Clarion Hotell & Congress Trondheim, 14. - 16. oktober 2012 Nasjonal pådriver for tilgjengelighet til høyere utdanning Program Program Søndag 14. oktober

Detaljer

KONFERANSE. PASIENTOPPLÆRING Pasientopplæring som behandling Mestring av endret livssituasjon

KONFERANSE. PASIENTOPPLÆRING Pasientopplæring som behandling Mestring av endret livssituasjon KONFERANSE PASIENTOPPLÆRING Pasientopplæring som behandling Mestring av endret livssituasjon Onsdag 3. og torsdag 4. desember 2003 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo Tverrfaglig samarbeid gir gode løsninger!

Detaljer

Ortogeriatristudien. Ingvild Saltvedt Overlege, dr. med Avdeling for geriatri St. Olavs hospital

Ortogeriatristudien. Ingvild Saltvedt Overlege, dr. med Avdeling for geriatri St. Olavs hospital Ortogeriatristudien Ingvild Saltvedt Overlege, dr. med Avdeling for geriatri St. Olavs hospital 1 HOFTEBRUDD Per år 9000 lårhalsbrudd pr år i Norge 400 v/st Olavs Hospital Kostnader 250 000 kr per pas

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Rica Ishavshotell Tromsø 13. 15. mars 2007 PROGRAM TIRSDAG 13. mars 2007 Kl 11 00 12 00 Registrering

Detaljer

Medisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) Nye Pluss hivpositives landsforening HIV14

Medisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) Nye Pluss hivpositives landsforening HIV14 Medisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og Nye Pluss hivpositives landsforening HIV14 Nasjonal pasient/brukerkonferanse for hivpositive og helsepersonell torsdag 18. søndag 21. september

Detaljer

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og

Detaljer

GERIATRISK KOMPETANSE FOR FREMTIDENS ELDREOMSORG

GERIATRISK KOMPETANSE FOR FREMTIDENS ELDREOMSORG NSF FGD Landskonferanse 2012 GERIATRISK KOMPETANSE FOR FREMTIDENS ELDREOMSORG 15.-16. mars 2012 Radisson Blu Royal Garden, Trondheim NSF FGD inviterer til Landskonferanse Mange eldre er friske og har ikke

Detaljer

Konferanse i forbindelse med regjeringens satsing rettet mot barn av foreldre som har psykiske problemer og/eller rusproblemer

Konferanse i forbindelse med regjeringens satsing rettet mot barn av foreldre som har psykiske problemer og/eller rusproblemer Gjør noe med det... Konferanse i forbindelse med regjeringens satsing rettet mot barn av foreldre som har psykiske problemer og/eller rusproblemer Radisson Blu Hotell, Lillehammer, 26. & 27. oktober 2010

Detaljer

Bevegelsesvansker og fall hos eldre

Bevegelsesvansker og fall hos eldre Bevegelsesvansker og fall hos eldre Randi Granbo Randi.granbo@stolav.no Medisinsk klinikk, St. Olavs hospital Kompetansesenter for bevegelsesvansker og fall hos eldre Orkdal Sanitetsforening Bakgrunn Geriatriske

Detaljer

Fysioterapeuter beveger samfunnet. Om medlemskap i Norsk Fysioterapeutforbund

Fysioterapeuter beveger samfunnet. Om medlemskap i Norsk Fysioterapeutforbund Fysioterapeuter beveger samfunnet Om medlemskap i Norsk Fysioterapeutforbund NFFs kurskalender blir publisert på www.fysio.no/kurs i september hvert år. På attraktive kurs anbefales det å melde seg på

Detaljer

Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME

Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME Sykehuset Innlandet, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, arrangerer kurs for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom,

Detaljer

Regional fagkonferanse Cfs/Me kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati 15. 16. MaRs 2012 RiCa DyRepaRken Hotell, kristiansand Medarrangør:

Regional fagkonferanse Cfs/Me kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati 15. 16. MaRs 2012 RiCa DyRepaRken Hotell, kristiansand Medarrangør: Regional fagkonferanse CFS/ME Kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati 15. 16. mars 2012 RICA Dyreparken Hotell, Kristiansand Medarrangør: Foredragsholdere Barbara Baumgarten-Austrheim seksjonsleder

Detaljer

De yngste barna i barnehagen

De yngste barna i barnehagen Fagdag for førskolelærere De yngste barna i barnehagen 2. og 3. februar 2012 Trondheim Invitasjon til førskolelærere, styrere og ansatte i kommuneadministrasjoner Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH)

Detaljer

Regional fagkonferanse Cfs/Me kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati 15. 16. MaRs 2012 RiCa DyRepaRken Hotell, kristiansand Medarrangør:

Regional fagkonferanse Cfs/Me kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati 15. 16. MaRs 2012 RiCa DyRepaRken Hotell, kristiansand Medarrangør: Regional fagkonferanse CFS/ME Kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati 15. 16. mars 2012 RICA Dyreparken Hotell, Kristiansand Medarrangør: Foredragsholdere Barbara Baumgarten-Austrheim seksjonsleder

Detaljer

Vårmøtet 2012. Torsdag 31/5 Lørdag 2/6 Hotell Scandic, Bergen

Vårmøtet 2012. Torsdag 31/5 Lørdag 2/6 Hotell Scandic, Bergen Norsk Urologisk Forening ønsker velkommen til Vårmøtet 2012 Torsdag 31/5 Lørdag 2/6 Hotell Scandic, Bergen I 2012 fyller Norsk Urologisk Forening 50 år. Vårmøtekomiteen ønsker derfor å ønske velkommen

Detaljer

PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI. kroppen husker

PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI. kroppen husker PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI kroppen husker Hva er psykomotorisk fysioterapi? Psykomotorisk fysioterapi retter seg mot bevisstgjøring og endring av spenningstilstandene i kroppen og gir økt fortrolighet og

Detaljer

God samhandling barn og unge

God samhandling barn og unge God samhandling barn og unge Nettverk i nord Samling 3 2.-3. juni 2015 Olav Elvemo og Gerd Andreassen Fra kaos til kontroll? Tirsdag 2. juni 10.30 Oppstart og velkommen ved prosjektledelsen 10.45 Fremtidens

Detaljer