Varmepumper i borettslaget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Varmepumper i borettslaget"

Transkript

1 Varmepumper i borettslaget Styret ønsker med dette skriv å gi beboere i Nardosletta borettslag best mulig grunnlag for å vurdere et eventuelt innkjøp av luft til luft varmepumpe, teksten berører mange tema, gjør betraktninger og prøver å svare på spørsmål som vi antar beboere vil stille seg, teksten kan derfor bli oppfattet som noe lang. Teksten inneholder en komprimert versjon av styrets erfaringer og generelle kunnskap om varmepumper, og kan derfor inneholde faktafeil. Styret har etter økt interesse fra beboere de siste månedene testet lufttil-luft varmepumpe, og det er tydelig at teknologien på dette området har blitt bedre de siste årene. Med bedre menes både mer effektive varmepumper, bedre driftssikkerhet, lengre levetid, mindre støy, og enkel betjening. Styrets erfaring er at varmepumpen selv gjennom den lange ekstremkuldeperioden vi nylig har hatt, har dekket oppvarmingsbehovet i testleiligheten. På det aller kaldeste (kaldere enn 20 minusgrader) var den såkalte 'utedelen' av varmepumpen hørbar innendørs for en muligens oversensitiv testperson, uten at dette påvirket nattesøvnen. I testleilighet har det forøvrig vært et par pc'er påslått til enhver tid, disse utvikler tilsvarende 400W varme. Uten disse kan det være at ekstra oppvarming måtte blitt benyttet i tillegg til varmepumpe. Heldigvis er det vanligvis lenge mellom slike langvarige perioder med ekstrem kulde. Dyrere modeller varmepumpe enn testmodell er bedre tilpasset ekstreme temperaturer, hver enkelt får selv bedømme hvordan de tror klimaet vil bli de nærmeste årene, og om en dyrere pumpe vil være hensiktsmessig. Det er jo når det er som kaldest at man trenger oppvarming mest! Ettersom varmepumpenes effektivitet har blitt bedre, levetiden lengre og strømprisen høyere, har det blitt bedre økonomi å anskaffe varmepumpe. I tillegg gir disse en meget behagelig varme, og kan kjøle ned leiligheten på varme sommerdager. Alle varmepumper har luftfiltre, mens enkelte (typisk mer kostbare) typer varmepumper har meget fine filtre, som fjerner pollen og fint støv, og sørger for bedre inneklima. I vårt borettslag som er bygget i tiden rundt 1964, er det vanskelig og dyrt å gjennomføre større ENØK- eller miljøtiltak. Disse vil vanligvis medføre meget kostbare endringer, som feks å rive ned fasader for å etterisolere, skifte vinduer og dører, tilknytning til fjernvarme med tilhørende astronomiske installasjonskostnader, etc. I så måte gir luft-til-luft-varmepumper en umiddelbar gevinst for hver enkelt, og er enkel og rimelig hva angår installasjon, med relativt kort inntjeningsperiode. Det er meget mulig det finnes bedre løsninger enn varmepumper, men styret kan ikke se at disse er lønnsomme å installere i vårt borettslag, annet enn på svært lang sikt. Nå som energimerking av leiligheter har blitt obligatorisk ved utleie eller salg, antar styret at man vil få samme trend som i England, at leiligheter med god energieffektivitet blir mer attraktive enn leiligheter uten energisparende tiltak. I den sammenhengen er det regnestykker som viser at varmepumpen er innspart/inntjent idet man har kjøpt den (ut fra verdistigning på leilighet og salgssum), uten at styret har forutsetninger for å bekrefte eller avkrefte dette da man er i startfasen for denne ordningen i Norge. Styret anser uansett skisserte utvikling som sannsynlig. Styret har vært i kontakt med leverandører av luft-til-luft varmepumper for å forhandle frem reduserte priser, og vedlegger infoskriv/tilbud fra disse firma. I tillegg er det ett firma, Neras/Energirådgiverne, som

2 ønsker å ta telefonisk kontakt med beboere for å tilby informasjon, gratis befaring og eventuelt et uforpliktende tilbud. Dette vil skje i den nærmeste fremtid. Samtlige firma har vært på befaring og er kjent med hvordan varmepumper tillates montert i vårt borettslag. Styret har på generell basis bedt om å få tilbud på noe overdimensjonerte varmepumpemodeller, da dette vil føre til bedre effektivitet, lavere støy og lengre levetid. Modeller i tilbudene skal dekke leiligheter opp til ca 50 kvadratmeter uten problemer. Styret antar at tilbydere har mange års erfaring med sine merkevarer, og ut fra sunn fornuft ville ikke tilbydere anbefalt disse dersom de hadde vært beheftet med sviktende kvalitet og dermed mange garantisaker. Enkelte merker/modeller har dårlig rykte i markedet, ingen av disse er tilbudt Nardosletta Borettslag. Styret poengterer at dersom beboere ønsker å avstå fra å kjøpe varmepumpe, eller å kjøpe hvilken som helst varmepumpe fra annen leverandør, står man helt fritt til å gjøre dette. Ingen må føle seg tvunget til å kjøpe noe som helst, dette er kun et tilbud, som man kan benytte dersom man vil. Styret har tatt dette initiativ etter forespørsel fra beboere, samt for å finne ut hva slags støyproblemer samt estetiske/monteringsmessige utfordringer man står ovenfor. Styret har ikke satt seg som mål å finne ut hva besparelsen vil være for hver enkelt beboer dersom varmepumpe anskaffes, det er for store individuelle variasjoner til at dette kan beregnes nøyaktig. På generell basis antar styret at en leilighet i borettslaget bruker mellom ca kwh pr år totalt, og ca 55-60% av dette til oppvarming. Styret er kjent med at det finnes langt rimeligere varmepumper av type 'gjør-det-selv' på markedet, uten å gå i detaljer antar styret at dette er eldre, utgåtte/utgående modeller, og at prisen står i stil med kvaliteten, effektiviteten og støynivået. Styret har sett eksempler på tildels villedende markedsføring, hvor maksimal effekt er oppgitt, ikke nominell. Den maksimale effekten er stort sett av akademisk interesse, mens i det daglige er det den nominelle som er viktig. Ofte er ikke det areal/volum som varmepumpen er dimensjonert for å oppvarme nevnt i annonsene, og man bør derfor gå ut i fra at det er aller minste modell. Man må være påpasselig slik at man ikke sammenlikner epler med pærer når man sammenlikner priser. En underdimensjonert varmepumpe vil måtte jobbe på overtid for å klare jobben sin, dette vil føre til høyere turtall, mer støy, og redusert levetid. Støynivå er et meget viktig poeng i denne sammenhengen, da man har naboer som kan irritere seg dersom man velger en støyende varmepumpe, og dersom vesentlig støy kan det være grunnlag for naboklage og dertil pålegg om fjerning av varmepumpen, eller støyreduserende tiltak. Borettslaget stiller krav til hvor utedelen monteres, uavhengig av hvor man eventuelt kjøper varmepumpe. Kravene er at varmepumpen ikke er plagsom for naboer når det gjelder støy, og at den monteres forskriftsmessig i henhold til produsentens/leverandørens og borettslagets anvisninger. Dette gjelder uansett hvor man anskaffer varmepumpen og hvem som monterer den.

3 Plassering av varmepumpens innedel er valgfri, styret gjør oppmerksom på at jo lengre unna utedelen, jo høyere kostnad pga lengre rørlengder og mer monteringsarbeid. (Hver enkelt leverandør har forskjellige satser for dette.) Utedelen skal generelt monteres på egen veranda. For åttemannsboligenes tilfelle er det mulig å montere utedelen på liten fellesveranda i forbindelse med trappeoppgang, da kan man ha innedelen i stua uten at det blir et spesielt langt rørstrekk. Dette gjelder da de fire leilighetene på oppgangssiden av huset. Ved montering av utedelen på fellesveranda vil sannsynligheten for støyproblemer i forbindelse med soverom bli kraftig redusert, men husk at å ha innedelen i stua kan føre til at man blir sittende i 'trekken' når man oppholder seg i stua. Montør/firma kan gi gode råd om plassering av innedel, ikke minst hvilken type innedel man bør velge, det finnes feks innedel for gulvmontering som gir en behagelig gulvvarme, men denne er ikke spesielt effektiv på varme sommerdager hva angår nedkjøling. Forøvrig kreves jordet stikkontakt med 10A/16A kurs avhengig av varmepumpemodell. Det er kun innedelen som krever strømtilførsel. Hver enkelt beboer må selv sjekke at det elektriske anlegget tilfredsstiller kravene og eventuelt selv bekoste en oppgradering, dersom dette trengs. Styret gjør oppmerksom på at dette er kun et tilbud fra styrets side, det er opp til hver enkelt beboer om man ønsker å anskaffe seg en varmepumpe, og man må i så fall bekoste denne selv. Hver enkelt får sette opp egne regnestykker og gjøre seg opp sin egen mening om dette er noe man ønsker å anskaffe. Uansett vil ikke faktorene inneklima/luftkvalitet samt nedkjøling på varme sommerdager vises i et slikt regnestykke, disse 'komfortfaktorene' får beboere selv verdivurdere. Har man pollenallergi, kan det være uvurderlig å ha et pollenfritt innemiljø. Norges Astma- og Allergiforbund har i alle fall positive synspunkter på varmepumper med finfiltrering. Flere leverandører tilbyr forøvrig avbetalingsordninger, gjerne rentefritt første året. Hver enkelt får vurdere hvilken betalingsmodell som passer best for seg selv. Det finnes mange varmepumpekalkulatorer på internett (for eksempel er Aftenpostens kalkulator relativt omfattende og dekkende), alt ut fra hva man antar om egen leilighet, forbruksmønster, varmepumpens levetid/effektivitet/vedlikeholdskostnad samt fremtidig strømpris, vil man kunne få lønnsomhetsresultater som i grove trekk ender opp med å gå i null eller bedre, sammenliknet med nåværende oppvarming, som hovedsaklig er panelovner eller vifteovner. Vedlagt er tilbud fra flere leverandører. Nevner igjen at firmaet Neras/Energirådgiverne vil ta telefonisk kontakt med beboere. Neras har ikke lagt ved en tilbudstekst, men tilbyr flere varmepumpemerker i alle størrelser og varaianter samt gunstig finansieringsordning. Produktark vedlagt. Firma FJ Klima Norge har heller ingen tilbudstekst, men produktark er vedlagt. Finansiering er som tilbud i feks VG 28. januar (vedlagt), tilbudet gjelder såvidt styret kan se ikke en konkret modell. NB: Dette dokument finnes i pdf-format i farger på Styret i Nardosletta Borettslag Nardo,

4 Til Nardosletta Borettslag Etter befaring i deres borettslag 14/ vil vi gi tilbud på leveranse og montering av varmepumper til alle interesserte i Nardosletta Borettslag, 7033 Trondheim. Vi har da vurdert montering av innedel av henholdsvis på kjøkken eller stue, alt etter hva man finner mest fornuftig og selvfølgelig også etter huseiers ønske. Det kan nevnes at vårt firma er partner av Bauer-Energi AS, som er hovedimportør her i landet av LG-varmepumper, og Panasonic varmepumper. I deres tilfelle vil vi gjerne gi tilbud på de Nordiske utgaven av LG Libero CO9SQ 5,5 kw m/varmekapasitet på W. Kjølekapasitet W Dette er en svært populær modell tilpasset norsk klima. Svært stillegående inne/utedel. Høy COP 4,60. NEO Plasma, Triple filter. Jet Cool. Pris pr. overnevnte pumpe avhenger noe av antall pumper som skal monteres. Med en bestilling på 10 pumper + vil deres tilbud pr. pumpe ferdig montert og prøvekjørt med 5 års garanti inkl. mva kr ,- Vi tilbyr også en fullfinansiering av hver varmepumpe gjennom Bauer-Energi Finans. Flexil Finans. Da er dette et varmepumpelån som kan nedbetales over 24 mnd. til Kr. 908,- pr.mnd. + gebyr. (Kr.0,- kontant). Håper tilbudet er av interesse, og ser fram til deres bestilling. Mvh. Hans L. Aune. Tlf

5 (gjør oppmerksom på at C09SQ har W, feil i produktark)

6 Nardosletta Borettslag Einar Øfstis vei 33B 7033 Trondheim Pristilbud på levering og montering av varmepumper. Viser til hyggelig befaring hos Ole i nr 37 og har følgende tilbud til dere; Pris per enhet: Fujitsu 12lgc inkl montering og mva: Kr ,- *(veil pris ) *pris er gitt ut i fra følgende forutsetninger. - Innedel monteres over ytterdør på kjøkkenet. - Utedel monteres på stativ på terrasse. - Det er jordet stikk kontakt maksimalt 1,8m fra høyre side av innedel. - Minimum 9 stk enheter som blir bestilt. - Montering av 3 stk per dag. - Bestilling må være oss i hende innen Sendes til - Betaling skjer via bankterminal eller finansieringsløsning* (*Finansiering via Cresco må forhåndsøkes og godkjennes av oss for hver enhet) For alternativ plassering kommer følgende pristillegg. - Montering på innervegg kr 500,- - Rørstrekk ut over 3 meter, pristillegg kr pr.meter. Med vennlig hilsen Kjetil Jenssen, JK ENERGI Stjørdal Telefon: Telefaks: E-post: web adresse: Postadresse: Munkhauggata 4, Leveringsadresse Gråbrekk Mølle, 7500 Stjørdal Org. nr.: MVA

7 Hvorfor velge Fujitsu? - Maskinen er meget stillegående med superquiet funksjon (21dB). - Klimatilpasset utedel med varmekabel. - Mye varmepumpe for pengene, en driftssikker modell med god varmeeffekt selv ved lave temperaturer. - Gode filterløsninger med antibakterie funksjoner. I tillegg har styret prøvd ut denne modellen i en tid med ekstrem kulde og har bare gode erfaringer når det gjelder lyd og varmeeffekt. Fujitsu 12 LGC er dimensjonert for arealer fra 30-90m². I og med at de fleste av boenhetene i borettslaget er på mellom 30 og 45m² er dette den perfekte størrelse da den stort sett vil gå for halv maskin størsteparten av tiden. En inverterpumpe har som kjent best effektfaktor mellom 50 og 70 % belastning, samt at levetiden øker når den ikke presses for hardt. Hvorfor velge JK Energi? - Medlem av Norsk Varmepumpeforening. - Sertifiserte montører. - Kvalitetssikrede og dokumenterte installasjons - og testprosedyrer (bruker nitrogengass for trykktesting og rørtørking samt momentnøkler for sammenskruing av rør). - Kun produkter av høy kvalitet fra verdensledende produsenter. - Mange referanser med fornøyde kunder - Har montert over 1000 varmepumper med svært lav feilrate, og holder høyt fokus på estetisk utførelse. - Gode garantier og 14 dagers angrefrist, kontakt oss for detaljer. - Forhandler til en av Norges største varmepumpegrossister (AC Senteret AS)

8 Serviceavtale Alle varmepumper trenger service etter ca 2 års driftstid. Følgende oppnås ved utførelse av service: - Man opprettholder samme høye besparelse som da maskinen var ny. - Man opprettholder maskinens høye varmeeffekt som da maskinen var ny. - Levetiden øker da en rengjort og vedlikeholdt maskin går lettere. - Eventuelle feil som ikke brukeren merker, men som kan føre til lavere strømbesparelse vil bli avdekket og utbedret på en slik service. Pris for service/rens: kr. 950,-* inkl. mva,(veil.pris ) denne servicen omfatter følgende: - Rens av både ute og innedel samt kontroll og utbytte av filter*. - Dyprens av radiatorriller samt fjerning av fett og støv. - Kontroll av maskinens ytelse slik at optimal funksjon sikres. - Sikkerhetssjekk av tilkoplinger på både trykkrør og elektriske ledninger. - Kontroll av evt. klimatilpasning *Nye filter ikke inkludert i prisen på kr. 950,-, filterpriser fra kr. 200,- Hva sparer du ved å installere en varmepumpe? Ca 60 % av all strømforbruk i norske hjem går med til oppvarming; med en varmepumpe kan man spare opp til ca 70 % av disse utgiftene. (Eksempel: Strømforbruket er kw/h på ett år, det vil si 7200kW/h til oppvarming. En kan da spare opp mot 5040kW/h. Med en strømpris på 1 kr per kw/h time blir det kr 5040,- Dette er regnet ut fra at man har samme forutsetninger som før.)

9

10 Produktark side 1 av 2 fra Neras/Energirådgiverne v/ Joachim Valle Hansen, mob :

11 Produktark side 2 av 2 fra Neras/Energirådgiverne v/ Joachim Valle Hansen, mob :

12 Produktark side 1 av 2, FJ Klima Norge v/geir Berntsen, mob

13 Produktark side 2 av 2, FJ Klima Norge v/geir Berntsen, mob

14 FJ Klima Norge v/geir Berntsen, mob

15 Monteringsforslag Følgende planskisser viser tiltenkt og tillatt plassering av utedel, samt forslag for plassering av innedel. Når det gjelder rørtrekk skal disse fortrinnsvis gå innvendig da utvendige rørtrekk vil forringe fasadene. Utedel skal plasseres enten på egen veranda eller på lufteveranda. For annen montering må dette avklares med vaktmester først, det samme gjelder ved utvendige rørtrekk.

16

En miljøbevisst. Fremtidens oppvarming. familie. 500 000 nordmenn har allerede innstallert varmepumpe. Varmepumpen. Gir bedre Bergensluft

En miljøbevisst. Fremtidens oppvarming. familie. 500 000 nordmenn har allerede innstallert varmepumpe. Varmepumpen. Gir bedre Bergensluft Fremtidens oppvarming Hele dette bilaget er en annonse for Novap 500 000 nordmenn har allerede innstallert varmepumpe Hvilken varmepumpe passer for deg? Vi gir deg tipsene Side 12 En miljøbevisst familie

Detaljer

TOSHIBA VARMEPUMPER Den komfortable måten å spare strøm på

TOSHIBA VARMEPUMPER Den komfortable måten å spare strøm på TOSHIBA VARMEPUMPER Den komfortable måten å spare strøm på NYHET! Toshiba Gulvmodell 2 Å installere en varmepumpe av høy kvalitet er en betydelig investering for de fleste. Til gjengjeld byr den på mange

Detaljer

Varme & Energi 2012 / 2013

Varme & Energi 2012 / 2013 Varme & Energi 2012 / 2013 Varmeekspertens beste tips! Les mer om rørleggerens tips for vellykket og miljøvennlig valg for oppvarming av boligen din på side 12 4 11 til Derfor bør du velge miljøvennlig

Detaljer

Referat fra beboermøte i Bodøsjøen Borettslag 18.10.12

Referat fra beboermøte i Bodøsjøen Borettslag 18.10.12 Referat fra beboermøte i Bodøsjøen Borettslag 18.10.12 Det var meget gledelig å se det gode oppmøtet! :) Parkering i borettslaget: Parkeringsregler som tidligere vedtatt. Det kom innspill fra beboere på

Detaljer

Varmepumper 2009/2010 Sparer FD-Heat Kirigamine mest kwt er anbefalt av Norges Astma Dine Penger VG og Allergiforbund 2009 www.miba.

Varmepumper 2009/2010 Sparer FD-Heat Kirigamine mest kwt er anbefalt av Norges Astma Dine Penger VG og Allergiforbund 2009 www.miba. Varmepumper 2009/2010 Sparer mest kwt Dine Penger VG 2009 FD-Heat Kirigamine er anbefalt av Norges Astma og Allergiforbund Importør i Norge: www.miba.no Hvorfor velge en varmepumpe fra Mitsubishi Electric?

Detaljer

Kuldeprodukter. Varmepumper. Rørtekniske produkter TIPS FOR GODE VARMEPUMPEANLEGG

Kuldeprodukter. Varmepumper. Rørtekniske produkter TIPS FOR GODE VARMEPUMPEANLEGG Kuldeprodukter Varmepumper Rørtekniske produkter TIPS FOR GODE VARMEPUMPEANLEGG NOVEMA KULDE Novema Kulde AS er et av Norges ledende produktselskaper for salg av kulde, varmepumpe og rørtekniske produkter.

Detaljer

TOSHIBA VARMEPUMPER Den komfortable måten å spare strøm på

TOSHIBA VARMEPUMPER Den komfortable måten å spare strøm på TOSHIBA VARMEPUMPER Den komfortable måten å spare strøm på Ny Toshiba Daiseikai Polar 2 www.toshibavarmepumper.no Å installere en varmepumpe av høy kvalitet er en betydelig investering for de fleste. Til

Detaljer

Bosch varmepumper Miljøvennlige varmekilder for økonomisk oppvarming

Bosch varmepumper Miljøvennlige varmekilder for økonomisk oppvarming Bosch varmepumper Miljøvennlige varmekilder for økonomisk oppvarming 1 Innhold Valg av oppvarmingssystem...4 Miljøvennlig varme...6 Velg rett varmepumpe...8 Økonomi og besparing...10 Produkter Bosch ProControl...12

Detaljer

Va r m e G u i d e n

Va r m e G u i d e n VarmeGuiden FREMTIDEN I NORSKE HJEM Hvordan du varmer opp boligen og hytta, er viktig - både i forhold til inneklima, miljø og økonomi. Har du i dag vannbåren varme eller punktoppvarming med parafinkamin

Detaljer

Informasjon om energieffektive varmeløsninger. Varmepumpe. et smart alternativ til panelovnene

Informasjon om energieffektive varmeløsninger. Varmepumpe. et smart alternativ til panelovnene Informasjon om energieffektive varmeløsninger Varmepumpe et smart alternativ til panelovnene Varmepumpe gir behagelig oppvarming og lavere strømutgifter En varmepumpe gir deg varme til boligen din. Mange

Detaljer

nr. 6 2011 Hydrolution luft/vann varmepumpe fra Mitsubishi Heavy Industries Tlf: 23 37 93 00 Vi gjør jobben lettere!

nr. 6 2011 Hydrolution luft/vann varmepumpe fra Mitsubishi Heavy Industries Tlf: 23 37 93 00 Vi gjør jobben lettere! nr. 6 2011 www.kulde.biz Hydrolution luft/vann varmepumpe fra Mitsubishi Heavy Industries - fleksibelt - enkelt å montere - høy virkningsgrad. www.klimawebsiden.no Tlf: 23 37 93 00 Vi gjør jobben lettere!

Detaljer

Spar miljø og penger

Spar miljø og penger Annonseinnstikk utgitt Av mediaplanet DITT HJEM - EL OG VARME Lavenergiboligen Den nye trenden på boligmarkedet Miljøvennlig strøm: Kjøp strøm som garantert er produsert med fornybar energi Les mer side

Detaljer

- din lokale elektriker

- din lokale elektriker - din lokale elektriker På riktig kurs Kunnskap, erfaring og genuin interesse for faget. Med dette som utgangspunkt, ønsker Riis Elektro å være noe mer enn bare en leverandør av tjenester. Vi skal også

Detaljer

VARMEPUMPER TESTVINNER. www.miba.no

VARMEPUMPER TESTVINNER. www.miba.no 2014 Japanske Mitsubishi Electric imponerer først og fremst på varmeeffekt, der merket knuser samtlige konkurrenter både ved -15 grader og -7 grader.( ) Sitat fra Forbrukerrådet MARS 2012 TESTVINNER www.miba.no

Detaljer

smart energy station smart energy station er registrert varemerke for Power Controls AS. Alfredo Bernabe, Degernes

smart energy station smart energy station er registrert varemerke for Power Controls AS. Alfredo Bernabe, Degernes smart energy station Jeg har bygget ei ny hytte i indre Østfold, der det ikke er strømnett i mils omkrets. Jeg ønsket god komfort i hytta, med mulighet for TV, lys, alarmanlegg, parabol, kjøkkenredskaper,

Detaljer

Kun fornybar energi KUNDEKONTAKTEN

Kun fornybar energi KUNDEKONTAKTEN Derfor svinger prisene Felles front med IKEA Bynett i drift Økonomisk med varmepumpe Ny web 50/50 i pose og sekk Slik sparer du strøm Fordel utgiftene over hele året KUNDEKONTAKTEN Kun fornybar energi

Detaljer

nr. 2 2008 og VARMEPUMPER www.kulde.biz

nr. 2 2008 og VARMEPUMPER www.kulde.biz nr. 2 2008 og VARMEPUMPER www.kulde.biz Kuldeteknikk og Varmepumper Refrigeration Air-conditioning Heat Pump Journal 4 Leder - Kulde- og varmepumpebransjen har store klimautfordringer - Luft og vann hand

Detaljer

VÆR MILJØBEVISST! Lever inn skadelige klimaog ozonnedbrytende gasser til SRG www.returgass.no

VÆR MILJØBEVISST! Lever inn skadelige klimaog ozonnedbrytende gasser til SRG www.returgass.no nr. 1 2014 www.kulde.biz www.filet.no VÆR MILJØBEVISST! Lever inn skadelige klimaog ozonnedbrytende gasser til SRG www.returgass.no Stiftelsen ReturGass (SRG) ble etablert i 1990 som mottak for brukt KFK-holdige

Detaljer

Elvarme. 17 Skotørker 18 Vannfylte radiatorer 19 Oljefylte radiatorer 20 Miljøgulvovn

Elvarme. 17 Skotørker 18 Vannfylte radiatorer 19 Oljefylte radiatorer 20 Miljøgulvovn Elvarme 2012 6 Beha miljøovner 12 ijaz varmestyring 15 Badromsovner 16 Små veggovner 17 Skotørker 18 Vannfylte radiatorer 19 Oljefylte radiatorer 20 Miljøgulvovn 21 Gulvovn 22 Vifteovner 24 Terrassevarmere

Detaljer

Case 2: TeleMinmax AS

Case 2: TeleMinmax AS Case 2: TeleMinmax AS (NB: Selv om det er forsøkt å oppnå en realistisk case-beskrivelse, er selskapet og dets beskrevne problemer og utfordringer fiktive, og eventuelle likheter med konkrete, eksisterende

Detaljer

Vil ha bedre nett. Intelligent belysning. Bøter for elfeil. Tett og spar

Vil ha bedre nett. Intelligent belysning. Bøter for elfeil. Tett og spar N R 2. N O V E M B E R 2 0 1 0 2 8. å r g a n g Intelligent belysning Side 14 Vil ha bedre nett Side 13 Regionens nye storstue Nordkraft Arena står straks klar til glede for mange. Ei nødvendig forutsetning

Detaljer

MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt?

MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt? MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt? Bacheloroppgave 2012 BAC 3100 979675 979579 979618 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdanningen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen er ikke ansvarlig

Detaljer

Markedsundersøkelse boligkjøpere våren 2008 og Dybdeintervju boligutviklere sommeren 2008

Markedsundersøkelse boligkjøpere våren 2008 og Dybdeintervju boligutviklere sommeren 2008 Hvordan selge lavenergiboliger og passivhus: Markedsundersøkelse boligkjøpere våren 2008 og Dybdeintervju boligutviklere sommeren 2008 Trondheim, november 2008 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Markedsundersøkelse

Detaljer

Bedre bokvalitet med moderne installasjonssystemer

Bedre bokvalitet med moderne installasjonssystemer Bedre bokvalitet med moderne installasjonssystemer Livsløpstandard i boliger For Bedre Innemiljø For Bedre Etablering For Bedre Omsorg Utarbeidet av: ELBUS Forskningsveien 3B 0313 OSLO Telefon: 22 95 56

Detaljer

ADVARSEL! KAST UT LUFTFUKTEREN

ADVARSEL! KAST UT LUFTFUKTEREN Helt Opplagt på jobben. Et magasin fra Euromiljø Nr: 2 2007 ADVARSEL! KAST UT LUFTFUKTEREN Helseplagene som forsvant Luft som lønner seg Frisk frukt Helt Opplagt lunsj Ren luft med rett temperatur Luft

Detaljer

t Lavenergihus Investerer du litt mer når du bygger, sparer du energi i all fremtid. www.mesterhus.no

t Lavenergihus Investerer du litt mer når du bygger, sparer du energi i all fremtid. www.mesterhus.no t Lavenergihus Investerer du litt mer når du bygger, sparer du energi i all fremtid. www.mesterhus.no Du som huskjøper bør være like opptatt av energiforbruk som en bilkjøper er opptatt av drivstoff-forbruk

Detaljer

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus REDUSER OPPVARMINGSBEHOVET Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus Fremtidens energiløsninger gode å 1leve med Ny bolig bygd etter 1987 Gammel bolig bygd før 1987 Fremtidens bolig for deg som

Detaljer

Videokonferanse Om infrastruktur og organisering

Videokonferanse Om infrastruktur og organisering Videokonferanse Om infrastruktur og organisering Tittel: Videokonferanse Om infrastruktur og organisering NST-dokument: 01-2014 Forfattere: Stig Karoliussen ISBN: 978-82-8242-039-6 Dato: 2014-02-19 Antall

Detaljer

VANNBÅREN VARME OG VARMTVANN varmesentral med varmepumpe

VANNBÅREN VARME OG VARMTVANN varmesentral med varmepumpe komfort for fremtiden Tilpasset NYBYGG REHABILITERING BYTTE FRA OLJEFYR VANNBÅREN VARME OG VARMTVANN varmesentral med varmepumpe INNHOLD HVORFOR VELGE MITSUBISHI ELECTRIC 3 TEKNOLOGI 4 VANNBÅREN GULVVARME

Detaljer

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510 Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011 Studentnr: 18128, 56510 Internetthandel Hvilke faktorer avgjør om man handler på internett og i hvilken grad klarer aktørene å

Detaljer