Faglig ansvarlig: Erik Høydal Eksamenstid, fra-til: Eksamensoppgaven består av Tillatte hjelpemidler: Antall sider: 10 (Inkludert denne)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Faglig ansvarlig: Erik Høydal Eksamenstid, fra-til: 09 00-12 00 Eksamensoppgaven består av Tillatte hjelpemidler: Antall sider: 10 (Inkludert denne)"

Transkript

1 EKSAMENSOPPGAVE Emne: IP nett i praksis Gruppe(r): 3 ET Fagnr: SO314E Dato: Faglig ansvarlig: Erik Høydal Eksamenstid, fra-til: Eksamensoppgaven består av Tillatte hjelpemidler: Antall sider: 10 (Inkludert denne) Antall oppgaver: 4 Antall vedlegg: 0 Alle skrevne og trykte hjelpemidler, inkl. lab notater. Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig. Innføring skal være med blå eller sort penn. Lykke til Utarbeidet av Kontrollert av Sett (studieleder)

2 Oppgave 1: Beskriv kort og konsist følgende (25 %) A. Beskriv en 3-niva hierarkisk nettverks modell. Angi hva hvert nivå kalles, hvorfor og hvilke funksjoner det har. B. Beskriv Spanning Tree Protokollen (STP). Angi funksjon og de forskjellige tilstandene den kan innta. C. Beskriv VTP protokollen. Angi funksjon, modus og virkemåte. D. Beskriv hva som kjennetegner en Distance Vektor rutings protokoll. E. Beskriv hva som kjennetegner en Link State rutings protokoll Oppgave 2: Flervalgs oppgave (multippel choice) (25 %) Til hver oppgave gis flere svar alternativer der en er rett, hvis ikke annet er angitt. A. Hvilken default prioritet bruker Cisco svitsjer som Bridge ID i STP? (flere enn ett valg) x Laveste MAC adresse 6. Svitsjens serie nummer B. Hva er den høyeste prioritet som kan brukes i Cisco svitsjer som Bridge ID i STP? x Laveste MAC adresse 12. Svitsjens serie nummer C. Hvilken Catalyst svitsj velges som Root Bridge i STP hvis alle har default prioritet? 13. Den med høyest serienummer 14. Den med lavest MAC adresse 15. Den eldste 16. Den med høyest prioritet 17. Den med flest porter D. Hva er ikke default på en Cisco switch med IOS? (flere enn ett valg) 18. IP adressen er Alle porter er satt til full duplex 20. Enable passordet er cisco 21. CDP er enablet 22. Spanning Tree er enablet Eksamen: IP nett del I Torsdag 16. desember 2004 Side 2 av 10 sider

3 E. Hvilken kommando viser duplex settingen på en svitsj port? (flere enn ett valg) 23. show interface 24. show port 25. show interface summary 26. show duplex 27. show interface status 28. show interface duplex F. VLAN bidrar med følgende (flere enn ett valg) 1. Sikkerhet 2. Redundans 3. Segmentering 4. Hindrer loops 5. Flere broadcast domener 6. Flere kollisjons domener G. Hva er riktig med hensyn til VTP? (flere enn ett valg) 1. VTP er nødvendig for VLAN funksjonalitet gjennom hele nettet 2. VTP forenkler VLAN etablering for et svitsjet nett 3. Endringer i VLAN trenger bare å gjøres på en VTP server per domene 4. VTP vil kun gå over Trunk linker 5. VTP krever at det er et domene navn og passord 6. Default VTP domenenavn for Catalyst svitsjene er cisco 7. Alt ovenstående H. Et VLAN kan bli opprettet eller endret på av en svitsj i noen av de følgende VTP modus: (flere enn ett valg) 1. Server 2. Access 3. Client 4. Transparent 5. Root 6. Trunk I. Hva kalles designet der en ruter kun er tilkoplet en trunk på en svitsj? 1. A router on a trunk 2. A router on a stick 3. A sticker on a router 4. InterVLAN router 5. A trunk router 6. A sticky router J. Hvilke funksjoner har classful rutings protokoller? (flere enn ett valg) 1. Støtte for VLSM 2. Auto summering på tvers av nettverk 3. Fast-lengde på subnet masken 4. Manuell summering 5. Link-state databaser 6. Dijkstra algoritmer Eksamen: IP nett del I Torsdag 16. desember 2004 Side 3 av 10 sider

4 K. Hva er sant med hensyn til rutingsprotokollen RIPv1? (flere enn ett valg) 1. Det er en distance vector protokoll 2. Den bruker båndbredde som metric 3. Den lagrer informasjon om alle ruter i nettet i en database 4. Den sender broadcast oppdateringer 5. Den sender oppdatering hvert 30 sekund L. Hva er sant med hensyn til rutingsprotokollen IGRP? (flere enn ett valg) 1. Det er en distance vector protokoll 2. Den bruker båndbredde for å beregne sin metric 3. Den lagrer informasjon om alle ruter i nettet i en database 4. Den sender broadcast oppdateringer 5. Den sender oppdatering hvert 90 sekund M. Hvilken administrativ distanse bruker Cisco for RIP? N. Hvilken administrativ distanse bruker Cisco for en statisk rute? (flere enn ett valg) O. På en ruter som har tre interfaces med adressene /24, /24 og /24 skal RIP konfigureres. Hvilke av de følgende nettverks statements må vi benytte for at alle subnettene skal bli annonsert? (flere enn ett valg) 1. network network network network network P. Hva er sant vedrørende rutings protokollen OSPF? (flere enn ett valg) 1. Det er en distance vector protokoll 2. Det er en hierarkisk protokoll 3. Den benytter multicast oppdateringer 4. Den sender annonseringer bare når en link endring skjer 5. Den sender broadcast oppdateringer 6. Det er en classful rutings protokoll Eksamen: IP nett del I Torsdag 16. desember 2004 Side 4 av 10 sider

5 Q. Hvilket problem løses med VLSM (Variable Length Subnet Mask) (flere enn ett valg) 1. IP adresserings rommet 2. Illegale IP adresser 3. Private IP adresser 4. Adresse summeringer 5. NAT 6. PAT R. Hva vil være den beste summerings adressen for følgende nett: , , , og ? med masken med masken med masken med masken med masken S. Hvilke fordeler fås med NAT (Network Address Translation)? (flere enn ett valg) 1. Fjerner behovet for re-adressering av nettet 2. Fjerner behovet for å ha IP adresser i ikke-ip baserte nett 3. Miniserer adresse behovet fordi de multiplekses under oversettelse 4. Begrenser behovet for offisielle IP adresser 5. Gir en viss sikkerhet ved å skjule interne nett adresser T. Classful rutings protokoller støtter følgende funksjoner 1. Bruk av variabel subnet maske 2. Auto summasjon ved nettgrenser 3. Subnet maske med fast lengde 4. Manuell summasjon 5. Link-state database U. Hvilke av de følgende nett er kjent for en ruter som default etter en boot? 1. Alle rutene i nettet 2. Bare de som er statisk konfigurert 3. Rute til default gateway 4. Tilknyttede nett 5. Alle V. På hvilke av følgende måter kan NAT og PAT benyttes? (flere enn et valg) 1. En-til-en statisk oversettelse 2. En-til-mange oversettelse 3. Mange-til-mange dynamisk oversettelse 4. Mange-til-en port oversettelse 5. Mange-til-en statisk oversettelse Eksamen: IP nett del I Torsdag 16. desember 2004 Side 5 av 10 sider

6 W. Hvilke nett vil RIP annonsere for? (flere enn ett valg) 1. Alle nett 2. Alle tilknyttede nett 3. Alle tilknyttede nett identifisert med et network statement i config 4. Nett som læres via RIP protokollen 5. Alle nett som er identifisert med et network statement i config X. Hvilken show kommando viser de lokale nettene som blir annonsert av RIP prosessen? 1. show ip route 2. show ip protocol 3. show rip networks 4. show rip protocol 5. show ip rip route Y. Hvilken rutings algoritme benytter OSPF? (flere enn ett valg) 1. Link-State 2. Shortest Path First 3. Bellman-Ford 4. Dijkstra 5. DUAL Oppgave 3: Svar kort (25 %) A. På hvilket lag i OSI modellen jobber en Ethernet svitsj? B. På hvilket lag i OSI modellen jobber en HUB? C. På hvilket lag i OSI modellen jobber en ruter? D. På hvilket lag i OSI modellen jobber en gateway? E. Hvordan fordeles TCP/IP protokollene inn i OSI modellen? F. Hva menes med SAP? G. Hva er en BIA adresse? H. Hvordan håndteres kollisjoner mellom datarammer på et Ethernet? I. Hvor mange kringkastingsdomener har et VLAN? J. Hva er forskjellen mellom halv og full duplex på et Ethernet? K. Hvorfor konfigureres en LAN svitsj med en IP adresse? L. Hva slags port kan håndtere alle VLAN mellom to svitsjer? M. Hva menes med ISL? N. Hva menes med portfast? O. Når benytter en ruter en default route? P. Hva menes med Split Horizon? Q. Hva menes med Administrative Distance? R. Hva menes med en metric? S. Hvilken metric benyttes av RIP? T. Hvilke metrics benyttes av IGRP og EIGRP? U. Hva er eventuelt forskjellen mellom metrics som benyttes av IGRP og EIGRP? V. Hvilken metric benyttes av OSPF? W. Hvilket area må alle OSPF nett ha? X. Hva benyttes NAT og PAT til? Y. Hva er forskjellen mellom RIP versjon 1 og RIP versjon 2? Eksamen: IP nett del I Torsdag 16. desember 2004 Side 6 av 10 sider

7 Oppgave 4: Praksis fra Cisco utstyr (25%) OBS: Oppgaven inneholder 25 spørsmål, nummerert fra A Y A. Hvilken kommando brukes for å vise VLANene i en svitsj? B. Hvilken kommando gir oversikt over VTP konfigurasjonen? C. Hvilken kommando benyttes for å se den aktive konfigurasjonen? D. Hvilken kommando stopper all debugging? E. Hvilken kommando viser status til alle trunker Se nedenstående (noe beskåret) utskrift av kommandoen show running-config fra en svitsj F. Hva menes med uplink-fast? G. Hvordan gjenspeiler seg effekten av uplink-fast? SvitsjA#sh run Building configuration... Current configuration: uplink-fast vtp domain "TELE" vlan 2 name "sverre" sde state Operational mtu 1500 vlan 3 name "glenn" sde state Operational mtu 1500 vlan 11 name "Trond" sde state Operational mtu 1500 vlan 12 name "Larry" sde state Operational mtu 1500 vlan 21 name "ViggoProVLAN21" sde state Operational mtu 1500 vlan 22 name "ViggoProVLAN22" sde state Operational mtu 1500 vlan 34 name "vlan34" sde state Operational mtu 1500 vlan 35 name "vlan35" sde state Operational mtu 1500 vlan 41 name "Toronto" sde state Operational mtu 1500 vlan 42 name "Oslo" sde state Operational mtu 1500 vlan 51 name "bahamas" sde state Operational mtu 1500 vlan 52 name "blomstereng" sde state Operational mtu 1500 vlan 66 name "hodnissnett" sde state Operational mtu 1500 vlan 67 name "unassigned67" sde state Operational mtu 1500 spantree-template 1 priority spantree-template 2 priority spantree-template 3 priority spantree-template 4 priority hostname "SvitsjA" ip address interface Ethernet 0/1 spantree cost 3100 interface Ethernet 0/2 spantree cost 3100 Eksamen: IP nett del I Torsdag 16. desember 2004 Side 7 av 10 sider

8 interface Ethernet 0/3 spantree cost 3100 interface Ethernet 0/4 spantree cost 3100 interface Ethernet 0/25 spantree cost 3100 interface FastEthernet 0/26 spantree-option 1 cost 3010 spantree-option 2 cost 3010 spantree cost 3010 trunk On interface FastEthernet 0/27 spantree-option 1 cost 3010 spantree-option 2 cost 3010 spantree cost 3010 trunk On line console end SvitsjA# Se nedenstående utskrift av kommandoen show ip route fra en ruter H. Hva slags ruter er det? I. Hvilke nett er direkte tilknyttet? J. Hva er interface Null0? K. Hva menes med [1/0]? L. Hva menes med gateway of last resort...? M. Hva slags rutings strategi kjøres totalt sett? RouterA#sh ip route Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2 i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR P - periodic downloaded static route Eksamen: IP nett del I Torsdag 16. desember 2004 Side 8 av 10 sider

9 Gateway of last resort is to network /24 is subnetted, 1 subnets S is directly connected, Null0 C /16 is directly connected, Loopback /24 is subnetted, 2 subnets C is directly connected, Ethernet0 C is directly connected, Ethernet0 S /8 [1/0] via /24 is subnetted, 1 subnets C is directly connected, Ethernet0 S* /0 [1/0] via RouterA# Se nedenstående utskrift av kommandoen show running-config N. Hva er passordet for ekstern Telnet aksess? O. Hva er passordet for lokal konsoll aksess? P. Hvorfor er det to enable passord? Q. Hvilken versjon av IOS kjøres? R. Hva menes med banner motd? S. Hva menes med exec-timeout 0 0? T. Hva menes med interface Null0? U. Hva menes med ip subnet-zero? V. Hva menes med enable secret? W. Hva menes med ip classless? X. Hva menes med passive-interface Ethernet0? Y. Lag en liste over alle fysiske og logiske interface ruteren har totalt, aktive som passive wg_ro_e#sh run Building configuration... Current configuration : 841 bytes version 12.2 service timestamps debug uptime service timestamps log uptime no service password-encryption hostname wg_ro_e enable secret 5 $1$PcqE$ycn6q3Q44m5RLNn0wY9vX0 enable password cisco ip subnet-zero isdn switch-type basic-5ess Eksamen: IP nett del I Torsdag 16. desember 2004 Side 9 av 10 sider

10 interface Null0 ip address interface Loopback0 ip address interface Ethernet0 ip address no mop enabled interface Serial0 no ip address shutdown interface Serial1 no ip address shutdown interface BRI0 no ip address encapsulation hdlc shutdown isdn switch-type basic-5ess router rip network passive-interface Ethernet0 ip classless ip http server dialer-list 1 protocol ip permit banner motd ^CVelkommen Vi er best^c line con 0 exec-timeout 0 0 password cisco login line aux 0 line vty 0 4 password cisco login end wg_ro_e# Eksamen: IP nett del I Torsdag 16. desember 2004 Side 10 av 10 sider

SIKKERHET I VIRTUELLE LAN VLAN

SIKKERHET I VIRTUELLE LAN VLAN BACHELOROPPGAVE: SIKKERHET I VIRTUELLE LAN VLAN FORFATTERE: ERIK BRENDEN LARS IHLER MAGNUS LARSEN MUSTORP ROBERT RØSTEN DATO: 20.05.2009 II SAMMENDRAG AV BACHELOROPPGAVEN Tittel: Sikkerhet i Virtuelle

Detaljer

KURS FRA MATELL SOFTWARE AS

KURS FRA MATELL SOFTWARE AS KURS FRA MATELL SOFTWARE AS Grunnkurs i nettverk og datakommunikasjon Praktisk nettverkskurs, del 1 Praktisk nettverkskurs, del 2 TCP/IP IP-ruting Quality of Service og PolicyBaserte Nettverk Voice over

Detaljer

Ekstranett er flere sammensatte intranett som forbindes via Internett, men det er kun de fra de ulike intranettene som har adgang til informasjonen.

Ekstranett er flere sammensatte intranett som forbindes via Internett, men det er kun de fra de ulike intranettene som har adgang til informasjonen. Servere 1. Hva er forskjellen på Internett, intranett og ekstranett? Internett er et verdensomspennende nettverk som består av mange mindre nettverk og er basert på TCP/IP-suiten. Dette nettet kan benyttes

Detaljer

KURSKATALOG NETTVERK OG DATAKOMMUNIKASJON

KURSKATALOG NETTVERK OG DATAKOMMUNIKASJON HØST 2013 VÅR 2014 KURSKATALOG NETTVERK OG DATAKOMMUNIKASJON WWW.DATAEQUIPMENT.NO SPISSKOMPETANSE INNEN SIKKERHET OG INFRASTRUKTUR KOMPETANSE PÅLITELIGHET ANSVAR ERFARING SIKKER KOMMUNIKASJON GJENNOM 30

Detaljer

1. Installasjon av ISA 2004

1. Installasjon av ISA 2004 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Installasjon av ISA 2004 Stein Meisingseth 29.08.2005 Lærestoffet er utviklet for faget LO474D Systemsikkerhet 1. Installasjon av ISA 2004

Detaljer

Noen internet protokoller

Noen internet protokoller NSA uke 41 del 2 Protokoller IPv4 adresser MAC adresser IP og TCP header Analyseverktøy Eksempler Nettverksoppsett under Linux Mer om verktøy Innledning til DNS Noen internet protokoller Internet Protocol

Detaljer

Hvor mange maskiner kan det være på nettet? 6 maskiner (første og siste adresse går bort til nettid og broadcastadresse).

Hvor mange maskiner kan det være på nettet? 6 maskiner (første og siste adresse går bort til nettid og broadcastadresse). Innledning Denne beskrivelsen er over et nettverk som består av en server og en arbeidsstasjon. Windows 2000 Server skal installeres på server og Windows 2000 professional skal installeres på arbeidsstasjonen.

Detaljer

Tom side til prosjekt beskrivelse.

Tom side til prosjekt beskrivelse. Tom side til prosjekt beskrivelse. 2 Hovedprosjekt datateknikk, Våren 2003. Tittel: Deltakere: Veileder: Ip-telefoni. Robert Rinnan, Morten Sundstrøm, Vegard Slettedahl. Hans Jørgen Alker. Sammendrag Som

Detaljer

Brukerhåndbok for nettverket

Brukerhåndbok for nettverket Brukerhåndbok for nettverket Les nøye gjennom denne håndboken før du benytter dette produktet, og oppbevar håndboken i nærheten av maskinen for fremtidig referanser. For en sikker og korrekt bruk, må du

Detaljer

for organisasjonens medlemmer eller andre med spesiell autorisasjon."

for organisasjonens medlemmer eller andre med spesiell autorisasjon. Innledning "Intranett er et bedriftsinternt nettverk basert på TCP/IP-protokollen. Nettverket tar i bruk åpne Internett-standarder og -applikasjoner. Nettverket er normalt bare åpent for organisasjonens

Detaljer

Bøe Christensen. Windows 2008 Server PRØVETRYKK

Bøe Christensen. Windows 2008 Server PRØVETRYKK Bøe Christensen Windows 2008 Server PRØVETRYKK Gyldendal Norsk Forlag AS 2010 Omslag: Redaktør: Formgiver: XXX Kjell Arne Iversen Kjell Arne Iversen ISBN 978-82-05-40736-7 Alle henvendelser om forlagets

Detaljer

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N f Intern utskriftsserver med flere protokoller Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N Les denne håndboken nøye før du tar i bruk skriveren. Du kan når som helst skrive ut eller lese denne håndboken fra skriverens

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Lagre utskriftslogg til nettverk Version 0 NOR Definisjoner for merknader Vi bruker følgende ikon i denne brukerhåndboken: Merknader forteller hvordan du bør reagere på en

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner og protokoller BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET MFC-9440CN MFC-9450CDN DCP-9040CN DCP-9042CDN DCP-9045CDN Les denne håndboken nøye før du tar i bruk denne

Detaljer

WorkCentre Pro 65/75/90

WorkCentre Pro 65/75/90 WorkCentre Pro 65/75/90 604S14209 Instruksjoner for nettverksinstallasjon Les dette før installering Distribuere dokumentasjon erox installasjonsteam leverer, pakker ut og installerer skriveren. De finner

Detaljer

VPN for ansatte ved Høgskolen i Gjøvik

VPN for ansatte ved Høgskolen i Gjøvik VPN for ansatte ved Høgskolen i Gjøvik... 1 1 Innledning... 2 1.1 Hva skal jeg med dette?... 2 1.2 Hva blir sikret?... 2 1.3 Hva fungerer ikke?... 2 2 Hvorfor to løsninger?... 3 3 Hvordan begynner jeg

Detaljer

Grunnleggende om datanett. Av Nils Halse Driftsleder Halsabygda Vassverk AL IT konsulent Halsa kommune

Grunnleggende om datanett. Av Nils Halse Driftsleder Halsabygda Vassverk AL IT konsulent Halsa kommune Grunnleggende om datanett Av Nils Halse Driftsleder Halsabygda Vassverk AL IT konsulent Halsa kommune LAN LAN Local Area Network. Et lokalt kommunikasjonsnettverk med datamaskiner, printere, filservere,

Detaljer

Din bruksanvisning EPSON ACULASER C4100 http://no.yourpdfguides.com/dref/559096

Din bruksanvisning EPSON ACULASER C4100 http://no.yourpdfguides.com/dref/559096 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for EPSON ACULASER C4100. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på EPSON ACULASER C4100 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Nettverksover -våkning med Snort

Nettverksover -våkning med Snort Nettverksover -våkning med Snort Nettverksovervåkning med Snort av Geir Solli og Dag Atle Isene HiVE Sammendrag I dette prosjektet har vi tatt for oss Snort, som er en programvarepakke for overvåkning

Detaljer

Fiery-installeringsveiledning for WorkCentre 7300 Series

Fiery-installeringsveiledning for WorkCentre 7300 Series Fiery-installeringsveiledning for WorkCentre 7300 Series Dette dokumentet beskriver hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. VIKTIG: Hele installeringsprosessen

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

LTSP Linux Terminal Server Project v3.0

LTSP Linux Terminal Server Project v3.0 James McQuillan jam@ltsp.org Ragnar Wisløff ragnar@wisloff.no Copyright 2002 av James A. McQuillan for den engelskspråklige versjonen Copyright 2002 av Ragnar Wisløff for den norskspråklige versjonen Revisjonshistorie

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern Ethernet-utskriftsserver med flere protokoller BRUKERHÅNDBOK f FOR NETTVERKET HL-5250DN HL-5270DN Les denne håndboken nøye før du tar i bruk skriveren. Du kan når som helst skrive ut eller lese

Detaljer

Installasjon av Extensor 05 i flerbrukermiljø

Installasjon av Extensor 05 i flerbrukermiljø Installasjon av Extensor 05 i flerbrukermiljø Dokumenthistorikk... 2 Innledning... 2 Installasjon av Extensor-databasen... 2 Systemforutsetninger database-server... 3 Installasjon av Microsoft SQL Server...

Detaljer

LAB-L SETTE OPP MICROSOFT SERVER 2003

LAB-L SETTE OPP MICROSOFT SERVER 2003 Av Erik Espenakk JEG BEGYNNER MED EN FRISK INSTALLASJON AV WINDOWS SERVER. Her kan du legge til diverse server applikasjoner. Legg til DNS og Applikasjons server Her har jeg satt opp en Application server

Detaljer

ANBEFALT FEILTOLERENT CAMPUSNETT. UNINETT Fagspesifikasjon. UFS nr.: 114

ANBEFALT FEILTOLERENT CAMPUSNETT. UNINETT Fagspesifikasjon. UFS nr.: 114 UNINETT Fagspesifikasjon ANBEFALT FEILTOLERENT CAMPUSNETT UFS nr.: 114 Status: Godkjent Dato: 16.12.2011 Tittel: Anbefalt feiltolerent campusnett Arbeidsgruppe: Nettarkitektur Ansvarlig: Gunnar Bøe, Einar

Detaljer

BACHELOROPPGAVE: SkyHiGh ADM. FORFATTERE: Lars Erik Pedersen Jon Arne Westgaard Hallvard Westman

BACHELOROPPGAVE: SkyHiGh ADM. FORFATTERE: Lars Erik Pedersen Jon Arne Westgaard Hallvard Westman BACHELOROPPGAVE: SkyHiGh ADM FORFATTERE: Lars Erik Pedersen Jon Arne Westgaard Hallvard Westman DATO: 23.05.2012 SKYHIGH iii Sammendrag av Bacheloroppgaven Tittel: SkyHiGh ADM Nr: - Dato: 23.05.2012 Deltakere:

Detaljer

UNINETT SIP infrastruktur. 9. februar 2010

UNINETT SIP infrastruktur. 9. februar 2010 UNINETT SIP infrastruktur 9. februar 2010 Innledning Dette dokumentet beskriver UNINETT sin foreslåtte SIP infrastruktur. Dokumentet er et resultat av arbeid gjort i GigaCampus (2006-2009) og danner et

Detaljer

Hva består Internett av?

Hva består Internett av? Hva består Internett av? Hva er et internett? Et internett = et nett av nett Ingen sentral administrasjon eller autoritet. Mange underliggende nett-teknologier og maskin/programvareplatformer. Eksempler:

Detaljer

Hvordan sette opp, og drifte et Skolelinux nettverk.

Hvordan sette opp, og drifte et Skolelinux nettverk. Hvordan sette opp, og drifte et Skolelinux nettverk. Hvordan bruke mindre tid på å drifte, og mer på opplæring av elevene. Mr. Klaus Ade Johnstad Skolelinux sysadmin Oslo, Kampen Mob: 938 69 567 klaus@skolelinux.no

Detaljer