Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning"

Transkript

1 Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Årsberetning

2 Innholdsfortegnelse 1. Virksomhetskart 1. Virksomhetskart 3 Presentasjon av Prima AS 5 2. Selskapets styre og administrasjon 6 3. Arbeidsmarkedstiltakene 8 4. Praksisområdene 13 Frukt og mat 13 Produksjon 15 Tjenester 16 Generalforsamling 5. Sammendrag av virksomheten 17 Statistikk Styret 6. Generelt om selskapet 21 Equass 21 Helse, miljø og sikkerhet 21 Sykefravær 21 Arbeidsmiljøutvalg 22 Likestilling 22 Fordeling mellom kjønn 22 Diskriminering 23 Prosjekt og utvikling Adm.dir. Ledergruppe 7. Økonomi 24 Driftsregnskap Regnskapsåret 24 Finansiell risiko 24 Grafisk fremstilling av driftsinntektene 25 Samfunnsregnskap 25 Resultatdisponering 26 Fortsatt drift/rettvisende oversikt 26 Fremtidsutsikter Resultatregnskap Balanse Kontantstrøm NOTER Revisjonsberetning 38 Praktisk opplæring Formidling 2 3

3 Presentasjon av Prima Prima er en av landets største attføringsbedrifter som forvalter 10 arbeidsmarkedstiltak. Ca. 410 personer er ansatt eller tilknyttet selskapet spredt på flere avdelinger i Prima, samt utplassert i andre næringslivsbedrifter i Trondheim for oppfølging. Gjennom ulike typer tiltak, arbeidspraksis og kurs har deltakerne store muligheter for å kvalifisere seg for ordinært arbeid. De ulike tilbudene vil bli nærmere presentert i beretningen. Visjon og Hovedmål Visjon Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Hovedmål Styrke den enkeltes muligheter i arbeidslivet, gjennom teoretisk og praktisk opplæring. Verdier Selskapets verdier skal være retningsgivende for vår adferd mellom ansatte, deltakere og andre samarbeidspartnere. Det kåres interne verdihelter annen hver måned. Disse kåres av en egen jury som består av ansatte og deltakere fra bedriftens ulike enheter. Forslag på verdihelt meldes inn av ansatte i selskapet. Respekt I Prima er vi opptatt av toleranse og likeverd, vi er ydmyke og tar folk på alvor. Arbeidsglede I Prima er vi opptatt av at den enkelte skal oppleve arbeidsglede gjennom mestring av arbeid, et godt og trygt arbeidsmiljø og gode menneskelige relasjoner. Kompetanse I Prima skal vi være faglig dyktige og oppdaterte for å oppnå høy kvalitet på det vi utfører. Utvikling Prima skal være utviklende for deltakere og ansatte. Vi skal være omstillingsdyktige i forhold til stadig nye krav fra omgivelsene og våre kunder. Idrettsveien Heimdal - Tlf

4 2. Selskapets styre og administrasjon Selskapets styre har frem til generalforsamling i juni 2012 bestått av: Anne-Sophie Hunstad, styreleder og representant fra Trondheim kommune Jan Håbrekke, nestleder, representant fra Trondheim Røde Kors Søren Nielsen, representant fra Trondheim kommune Anne-Alice Tårnesvik, representant med innsikt i og forståelse for tiltaksdeltakeres situasjon Berit Stenersløkken, representant fra de ansatte Bodil Krokan, representant fra de ansatte Kjell Grønning, representant fra de ansatte Varamedlemmer: Michael Setsaas, representant fra Trondheim kommune Sjur Olsborg, representant fra Trondheim Røde Kors Karin Erland, representant fra Trondheim kommune Einar Arvid Lehn, representant med innsikt i og forståelse for tiltaksdeltakeres situasjon Christian Tønnesen, representant fra de ansatte Robert Kjeldsand, representant fra de ansatte Egil Sneeggen, representant fra de ansatte Trond Arve Grytdal, representant fra de ansatte Cecilie Skarsvåg, representant fra de ansatte Anne-Sophie Hunstad, tidligere styreleder Selskapet eies 60 % av Trondheim kommune og 40 % av Trondheim Røde Kors. Aksjekapitalen er fortsatt som ved etableringen i 1992 på kr ,-. Selskapets hovedkontor og forretningsadresse er: Idrettsveien 2, 7072 Heimdal i Trondheim kommune. Den ordinære generalforsamlingen ble avholdt 25. juni Styret har i perioden avholdt syv styremøter og behandlet 36 vedtakssaker i tillegg til over 50 orienteringssaker. Saker som er behandlet: Strategiplan Drifts og likviditetsstyring Årsregnskap og budsjett Vurdert og gjennomført nødvendige kostnadsreduksjoner Oppstart av nye praksisområder og tiltak Etablering av ny arbeidsmodell Oppdatering og gjennomgang av styreinstruks Anbudsarbeide innen selskapets kjernevirksomhet Utfordringer i forbindelse med nye rammebetingelser fra NAV Selskapets styre har etter generalforsamling i juni 2012 bestått av: Aase Sætran, styreleder og representant fra Trondheim kommune Jan Håbrekke, nestleder, representant fra Trondheim Røde Kors Kirsti Buseth, representant fra Trondheim kommune Cecilie Skarsvåg, representant med innsikt i og forståelse for tiltaksdeltakeres situasjon Berit Stenersløkken, representant fra de ansatte Bodil Krokan, representant fra de ansatte Kjell Grønning, representant fra de ansatte Varamedlemmer: Stine Hostad, representant fra Trondheim kommune Karin Erland, representant fra Trondheim kommune Frank Wettland, representant fra Trondheim Røde Kors Marianne Halmøy, representant med innsikt i og forståelse for tiltaksdeltakeres situasjon Christian Tønnesen, representant fra de ansatte Robert Kjeldsand, representant fra de ansatte Eva Reiten, representant fra de ansatte Nils Arne Rutlin, representant fra de ansatte Ørjan Bjerkadal, representant fra de ansatte Aase Sætran, styreleder Selskapets stabsfunksjoner Selskapets administrasjon består av tre stabsenheter. Disse er Administrasjon, Kvalitetsavdeling, og Markedsavdeling. Alle disse enhetene holder til i selskapets hovedkontor i Idrettsveien 2, 7072 Heimdal. Administrasjon Enheten har ansvaret for at selskapets administrative rutiner fungerer tilfredsstillende og i henhold til de lover og regler som selskapet må følge. Inn under dette ligger regnskapsføring for selskapets ulike avdelinger, lønnsarbeid, betjening av sentralbord, postbehandling, arkivering og lignende. Prima samarbeider i dag med Visma Services Norge AS avd. Trondheim på områdene regnskapsføring og lønnsarbeid. Leder for enheten er Elisabeth Bævre som kan kontaktes på e-post: Kvalitetsavdeling Enheten har ansvaret for at kvalitetsarbeidet på de ulike områdene i selskapet fungerer. Dette innebærer å bistå selskapets avdelinger ved utarbeidelse og forbedring av rutiner for å sikre at selskapet leverer varer og tjenester i henhold til kundens forventninger. Enheten har også ansvar for at bedriftens HMS, IK, sikkerhetsrutiner og vernearbeid fungerer optimalt, samt at forbedringstiltak blir gjennomført og dokumentert. Leder for enheten er Fredrik Langfeldt som kan kontaktes på e-post: fredrik. Markedsavdeling Avdelingen har ansvaret for selskapets markedsføringsarbeid. Dette innebærer utarbeidelse av markedsstrategi, årlige handlingsplaner for de ulike områdene, samt gjennomføring av de vedtatte planene. Leder for enheten er Lars Ole Stølhaug som kan kontaktes på e-post: 6 7

5 3. Arbeidsmarkedstiltakene Prima forvalter følgende arbeidsmarkedstiltak for NAV: Avklaring i skjermet virksomhet Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Arbeid med bistand (AB) Kvalifisering (KIA) Vilje viser vei APS og AB Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Avklaring Oppfølging Tilrettelagt arbeid (TIA) I tillegg har vi en samarbeidsavtale med Trondheim kommune om 5 kommunale VTA-plasser og prosjektene RBK ung i jobb og Ny jobb!, samt VTA-plass fra Charlottenlund vgs. Våre tiltak er organisert i tre ulike enheter: Kurs, Formidling og Praktisk opplæring. Kurs Består av tiltakene Avklaring i skjermet virksomhet, Avklaring og våre individtilpassede kurs. Vi er også medlem av Lærings nettverket til Attføringsbedriftene hvor vi kan tilby individuelle opplegg. Leder for enheten og kontaktperson er Hege G. Nilsen som kan kontaktes på e-post: Avklaring Tiltaket er et samarbeid med KI Kompetanse for to geografiske områder i Trondheim. Vi har lokaler på Heimdal som skal tilby tiltaket for deltakere fra NAV Heimdal og NAV Lerkendal, og lokaler i Ranheimsveien som skal tilby tiltaket for deltakere fra NAV Østbyen og NAV Midtbyen. Avklaring er et individuelt tiltak for de som trenger å kartlegge sine ressurser og videre muligheter i arbeidslivet. Tiltaket varer inntil fire uker, men kan ved behov forlenges inntil 12 uker. Kontaktperson for tiltaket er Annette Munkvik og hun kan kontaktes på e-post: Avklaring i skjermet virksomhet Prima har 16 plasser. Dette er et tilbud for å avdekke et eventuelt behov for videre bistand eller valg av arbeidsmarkedstiltak. Tilbudet består av tolv uker med teori og veiledning, systematisk kartlegging og utprøving av arbeidsevne gjennom arbeidstrening ved forskjellige avdelinger. Kurs i samarbeid med NKI Prima har inngått samarbeidsavtale med NKI hvor vi kan tilby et individuelt opplegg på ulike kurs. I 2012 har vi hatt deltakere som har gjennomført kurs/studier innen regnskap og som kontormedarbeider. Formidling og kvalifisering Innen vår enhet med formidling driver vi flere tiltak hvor vi jobber direkte med å få folk ut i det ordinære arbeidslivet. Disse består av tiltakene: Arbeid med bistand (AB), Oppfølging og Kvalifisering. Leder og kontaktperson for denne enheten er Hege G. Nilsen som kan kontaktes på e-post: Arbeid med bistand (AB) Ved utgangen av året 2012 har Prima to veiledere i AB, samt en veileder som arbeider med deltakere i Vilje viser vei. Målsettingen er å hjelpe arbeidssøkere til å få eller beholde et arbeid i det ordinære arbeidsmarkedet. Vi skal kartlegge deltakernes kompetanse, finne egnet arbeidsplass, foreta tilrettelegging og oppfølging på arbeidsplassen, legge til rette for bruk av tekniske hjelpemidler på arbeidsplassen og forhandle med arbeidsgiver om lønns- og tilsettingsvilkår. Varighet på tiltaket er så lenge bistand er nødvendig og hensiktsmessig, inntil tre år. Kvalifisering Prima har pr ti plasser i Kvalifisering. Dette er et tilbud som gir arbeidssøkere høyere reell og formell kompetanse gjennom tilrettelagt opplæring og arbeidstrening. Dette kan skje ved en av Prima sine avdelinger og/eller i det ordinære arbeidsmarkedet. Her kombineres ofte teori og praksis som fører frem til fagbrev/delkompetansebevis. Deltakere i dette tiltaket er midlertidig ansatt med lønn. I 2012 har halvparten av disse plassene vært omdisponert til plasser innen arbeidspraksis grunnet større behov for dette enn for kvalifisering. Oppfølging Oppfølging er et tiltak som gir den enkelte arbeidssøker bistand til å finne og beholde egnet arbeid. Oppfølgingstiltaket gir individuelt tilrettelagt bistand som er nødvendig for å komme i lønnet arbeid. I tillegg gir tiltaket individuell støtte i startfasen av et arbeidsforhold, i den hensikt at arbeidsforholdet blir av lengre varighet. Målgruppen er arbeidssøkere som er avklart og kvalifisert for jobb, men som har vanskeligheter med å komme inn på arbeidsmarkedet, og derfor vil ha nytte av individuell formidlings- og oppfølgingsbistand. Oppfølging kan vare i inntil seks måneder med tett oppfølging. Ved behov kan dette i samråd med NAV forlenges i inntil tre år. Oppfølging ble lagt ut på anbud i Prima er leverandør til Oppfølging for NAV Lerkendal fra desember

6 Tilrettelagt Arbeid og Arbeidspraksis Våre interne arbeidstiltak består av tiltakene Arbeidspraksis (APS), Varig tilrettelagt arbeid (VTA) og Tilrettelagt arbeid. Leder og kontaktperson for denne enheten er Linda Green Baadsvik som kan kontaktes på e-post: Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Tiltaket er for de som trenger å styrke sine muligheter for å komme i arbeid eller utdanning. Vi tilbyr tilrettelagt arbeidstrening og opplæring med tett oppfølging. Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Prima har 105 godkjente tiltaksplasser i VTA. Målsettingen er å tilby varige skjermede arbeidsplasser for personer med uførepensjon. Arbeidet skal bidra til å utvikle og opprettholde ressurser hos den enkelte deltaker gjennom individuell tilrettelegging og individuelle aktivitetsplaner (IAP) som evalueres to ganger pr. år. Det skal dessuten kontinuerlig vurderes om den enkelte har mulighet for ordinært arbeid, gjerne gjennom overgang til andre tiltak i Prima. Egne veiledere følger opp alle ansatte i VTA med samtaler, planer samt kontakt med og opprettelse av støtteapparatet rundt den enkelte der det er nødvendig for å kunne fungere i jobb. Deltakere i dette tiltaket er fast ansatt med lønn. Tilrettelagt arbeid Dette er et tilbud for de som har få muligheter for jobb i det ordinære arbeidslivet. Arbeidet skal bidra til utvikling av ressurser og kvalifisering gjennom produksjon av varer og tjenester. Deltakere i dette tiltaket er fast ansatt med lønn. RBK ung i Jobb I et samarbeid mellom tiltaksarrangørene Prima og Stavne KF ble det i 2011 startet et nytt prosjekt, RBK ung i jobb. Prima og Stavne KF samarbeider med Rosenborg ballklub og NAV i dette prosjektet. Dette har vært en stor suksess og blir et fast tiltak fra Dette er et tilbud til ungdom i alderen år som står utenfor skole/arbeidsmarkedet. Prosjektet gir muligheter for opplæring og arbeidspraksis i Rosenborg Ballklubb og hos deres samarbeidspartnere i næringslivet, med mål om å komme i jobb. Målgruppen er ungdom som har behov for og som vil nyttiggjøre seg innholdet i prosjektet. Man skal selv være motivert og interessert i å delta i prosjektets aktiviteter og i arbeidstrening, og ha et ønske om og ha mulighet til å komme ut i jobb. Prosjektet består av opplæring, arbeidspraksis og individuell veiledning. Det er et gruppeinntak på 12 ungdommer, med varighet på seks måneder med mulighet for forlengelse. Vi har tilhørighet i egne lokaler på Brakka til Rosenborg. Resultat i prosjektet for personer har vært innskrevet i RBK Ung i Jobb løpet av personer var pr ennå innskrevet; dvs. det ble utskrevet 23 personer i løpet av året. Av disse 23 ble 10 utskrevet til aktive løsninger (arbeid/skole/militære) dvs. 43 %. De resterende 13 fordelte seg slik: 1 flyttet fra byen. 4 ble utskrevet til behandling/for syke til å nyttegjøre seg tiltaket. 1 person ble videreført attføringsbedrift. 7 personer ble etter ønske ivaretatt videre av NAV da de ikke ønsket et samarbeid med oss nå. Kontaktperson her er Hege G. Nilsen som kan treffes på e-post: Vilje Viser Vei VVV VVV er et tiltak for arbeidssøkere med psykiske lidelser. For å kunne søkes inn i dette tiltaket er at det et krav at det foreligger en psykisk diagnose fra moderat til alvorlig grad. Prima startet opp VVV i april 2005 og har 14 plasser knyttet til APS-tiltaket og ti plasser knyttet til AB-tiltaket. Tett samhandling med behandlingsapparatet, tilbud om gruppesamlinger og mål om ekstern hospitering for alle har vært virkemidler for å oppnå progresjon. Kontaktperson for tiltaket er Hege G. Nilsen som kan kontaktes på e-post: Prosjekt Ny jobb! Mars 2009 startet Prima sammen med Trondheim kommune VTAO-prosjektet Ny jobb (VTAO står for: Varig Tilrettelagt Arbeid i Ordinær bedrift). Prosjektets varighet var satt til utgangen av Det ble ved årsskifte bestemt at prosjektet skal videreføres til Prosjektet finansieres med kr ,- fra Trondheim kommune og kr ,- fra Prima. Målet for prosjektet er å kunne gi VTA-deltakere i Prima, Stavne og deltakere ved andre kommunale dagsenter i kommunen muligheten til å kunne velge jobb i ordinær virksomhet. En annen målgruppe er elever fra videregående skole som trenger bistand til å få ordinært arbeide, hvor de ellers ville fått tilbud om VTA eller dagsenterplass. Det har i 2012 vært en økning i antall direkte henvendelser fra NAV, samt at vi har formidlet fra Prima og dagsentrene i Trondheim kommune. Det ble siste halvdel av 2012 signalisert fra NAV om inntaksstopp i tiltaket VTAO, og mye av tiden har gått med til oppfølging av de som allerede er tatt inn i prosjektet. Det er fremdeles stor etterspørsel etter tiltaksplasser i VTAO. Status Aktive i prosjektet pr var 42 personer Antall nye stillinger i året 2012 var 12 stillinger Antall som har sluttet i jobben i VTAO i året 2012 var 4 personer Antall som fikk fast stilling i året 2012 var 15 personer 10 11

7 4. Praksisområdene Selskapets praksisområder er delt i tre hovedområder etter type praksis som tilbys deltakeren. Disse er: Frukt og Mat, Produksjon og Tjenester. Frukt og mat Primas enhet for Frukt og Mat er delt i tre hovedområder: kafé/kantiner, frukt og catering. Ved avdelingen er det mulig å ta fagbrev som institusjonskokk. Kaféer og kantiner Prima driver kaféer og kantiner geografisk spredd i Trondheim. Arbeidsoppgavene er allsidige og består i hovedsak av tilberedning av varm og kald mat, betjene kasse, kundebehandling, innkjøp, renhold, kasseoppgjør og fakturering. Totalt betjener våre kaféer og kantiner ca personer daglig. Nytt fra november 2012 er en ny kantine i Strandveien 43 som skal betjene ca 450 gjester når bygget er fullt utleid. Leder for enheten er Terje Indset som kan kontaktes på e-post: Prima frukt Fruktavdelingen driver innkjøp, pakking, salg og distribusjon av fruktkurver til bedrifter i Trondheim. Vi leverer frisk frukt delikat pakket etter abonnementsavtaler med bedriftene. Arbeidsoppgavene består i hovedsak av sjåførarbeide, hjelpemann på bil, logistikk, kundebehandling, pakking av fruktkurver, kvalitetskontroll, veiing, rydding, lasting og lossing. Ved utgangen av 2012 har avdelingen levert ca kurver. Avdelingen kan kontaktes på e-post: Skistua Skistua er Bymarkas storstue, og kaféen blir ivrig brukt av markatravere. Skistua er også et attraktivt tilbud for kurs, møter og selskapsaktiviteter. På Skistua er arbeidsoppgavene å betjene kafégjester, kasseoppgjør, renhold, legge til rette for kurs, pådekking, og noe produksjon av mat. Det utføres også ulike vaktmesteroppgaver på Skistua og på uteområdene. Åpningstiden for kaféen er på hverdager fra kl I helger er det åpent med middagsservering. Skistua kan kontaktes på e-post: Hjemmeside: Catering Primas cateringavdeling er lokalisert på Havstein. Catering kjøkkenet fungerer også som sentralkjøkken for våre kaféer og kantiner. Arbeidsoppgavene er kundekontakt, ordreregistrering, kasseoppgjør, fakturering, renhold, innkjøp, tilberedning av kald og varm mat. Våre kunder er mange og vi leverer mat til enhver anledning. Avdelingen kan kontaktes på e-post: prima-as.no. Av større arrangement som er utført i 2012 kan nevnes: Lerkendal: Vi leverte mat til Adidas og Adressa VIP-tribune på Rosenborg ballklubs sine hjemmekamper. Det var ca gjester til bespisning under hver kamp Olavsfestdagene: Vi leverte tapas til ca personer. Barne- og familiedag på Festningen med grilling, ca besøkende. Jubileum og julebord med 3-retters middag for ca. 500 personer

8 Produksjon Enheten består av seks ulike områder som produserer varer for privatpersoner, samt private og offentlige virksomheter. Møbelomtrekking Møbelavdelingen driver med alle former for søm, omtrekking og reparasjoner av nye og gamle møbler. Vi utfører også tilskjæring av stoff og skumplast etter mål. Avdelingen har varierte arbeidsoppgaver som demontering/montering, spretting og avslåing av møbeltrekk, tilskjæring av stoff, vatt og skumplast. Vi driver også med opplæring av enkle sømoppdrag og trekking, samt reparasjon av treverk og stopping. Avdelingen kan kontaktes på e-post: Pakking og montering Avdelingen utfører bl.a. montering av elektriske komponenter, produksjon av brannvarslere og kabler med påsetting av endehylser. Det tilbys også logistikktjenester som pakking, etikettering, lagerhold og varedistribusjon over hele landet. Typiske kunder kan være større butikkjeder, trykkerier, reklamebyråer m.m. Avdelingen tilbyr derfor varierte arbeidsoppgaver innen pakking, lagerhold, distribusjon og ulike monteringsarbeider. Avdelingen kan kontaktes på e-post: Mekanisk avdeling Avdelingen driver i hovedsak med produksjon av fiskeutstyr og parabolantenner (Norsat). I tillegg påtar avdelingen seg ulike mekaniske arbeidsoppgaver innen: stansing, pressing, boring, fresing, dreiing, sveising, sliping, pussing, sandblåsing og ulike typer monteringsarbeide. Det utføres også vaktmestertjenester for Primas bygninger. Avdelingen kan kontaktes på e-post: Dekk og service Avdelingen påtar seg skifte og lagring av dekk, samt diverse service og kontrollfunksjoner for bil. Avdelingen er godkjent av Statens vegvesen for arbeid på lysutstyr, hjul og påløpsbremse anlegg. Arbeidsoppgaver som tilbys er dekkskifte, småservice og vedlikehold av biler, sjåføroppgaver, hjelpemann på bil og kundebehandling. Avdelingen kan kontaktes på e-post: prima-as.no. Prima kjøkken og møbler Avdelingens hovedområde er salg av kjøkken, møbler, bad og garde robe i heltre beregnet både for hytte og hjem. I tillegg selger vi også kjøkken, bad og garderobe fra den danske kjøkkenleverandøren Aubo. Arbeidsoppgaver er bla opp læring i tegneprogrammet Winner, samt salg og kundebehandling. Avdelingen kan kontaktes på e-post: Bensinstasjon I april 2012 overtok vi driften av Esso-stasjonen på Heimdal. Bensinstasjonen har salg av drivstoff, kioskvarer og mat samt at det tilbys bilvask og enklere service oppdrag. Vi gir opplæring i oppgaver innen handel- og servicenæringen, med arbeidsoppgaver som kundebehandling, varepåfylling, matlaging i tillegg til enklere bilservice og bilpleie. Avdelingen kan kontaktes på e-post: 14 15

9 Tjenester Enheten består av fem områder som utfører tjenester for privatpersoner, samt for private og offentlige virksomheter. Kongsvegen Barnehage Med fokus på idrett og uteaktiviteter. Kongsvegen Barnehage holder til i Kongsvegen 80 på Heimdal og har 62 plasser for barn mellom 10 md. og 6 år fordelt på tre avdelinger. Her legger vi opp til et miljø der fysisk utfoldelse og idrettslek er sentralt, både ute og inne. Barna skal få bli kjent med ulike typer aktiviteter. Avdelingen tilbyr arbeidsoppgaver som pass og stell av barn, forming, drama, dans og ulike aktiviteter sammen med barna, kjøkkenoppgaver og annet forefallende arbeide som er i en barnehage. Leder for barnehagen er Jannicke Hegge som kan kontaktes på e-post: Mer informasjon om barnehagen finnes på: Transport Vår avdeling for dekkhotell har også ansvaret for Primas ulike transportoppdrag, både internt og for eksterne kunder. Prima har 10 biler som daglig er ute i trafikken, og har også en el-bil som ansatte kan benytte. Arbeidsoppgavene her er sjåførabeid som postkjøring og varelevering, hjelpemann på bil, renhold og vedlikehold av bilene. Avdelingen kan kontaktes på e-post: Kontor og resepsjon Deltakerne tilbys opplæring og praksis innen regnskaps- og lønnsarbeide, kundebehandling, betjening av sentralbord og annet forefallende kontorarbeide. Praksis og opplæring kan skje i kombinasjon med at deltakerne er studenter ved vår kursavdeling. Leder for denne enheten er Elisabeth Bævre som kan kontaktes på e-post: Renhold Renholdsgruppen har ansvar for renhold av Primas lokaler og gir opplæring i renholdsfaget. Leder for enheten er Lars Buran, som kan kontaktes på e-post: Vaktmester Servicegruppen har ansvar for enkle vaktmester- og vedlikeholdsoppgaver av Primas lokaler. Det gies opplæring i vedlikehold av både utearealer og næringsbygg. Det utføres enklere reparasjoner, monteringsarbeid, maleoppdrag, gartnerarbeid og snørydding m.m. Vaktmester kan kontaktes på e-post: 5. Sammendrag av virksomheten Selskapets kjernevirksomhet er kvalifisering, avklaring og for midling til arbeid. Vi tilbyr kompetansekartlegging, avklaring, fagopplæring, kurs, arbeidstrening og jobbformidling. Ved å øke bevisstheten om deltakers sterke sider og kvalifikasjoner ønsker vi å skape en endringsprosess hos den enkelte. Vi har et mangfoldig tilbud, og felles for dem er individuell tilpasning. Formidlig til arbeid går som en rød tråd i alle våre tilbud. Personalsituasjonen Når det gjelder personalstaben er det totale antallet ansatte i 2012 redusert med 5 personer. I 2012 har 15 personer tiltrådt stilling, og 18 har fratrådt. Årsaken til reduksjonen skyldes i hovedsakelig nødvendig nedbemanning i forbindelse med avvikling av kantiner, men også at personer som har sagt opp ikke er blitt erstattet. Vi har også i 2012 sett det nødvendig å ha 2 årsverk permittert i en periode pga redusert oppdragsmengde. Det er også ved utgangen av året 5 ordinære lærlinger i selskapet, hvorav 1 innen møbeltapetsererfaget og 4 innen kokkefaget. På grunn av endringer i rammebetingelsene fra NAV er det en utfordring å planlegge bemanningen, noe som fører til at omstillingskompetanse blir mer og mer viktig i vår bransje. Det er i desember 2012 gjennomført arbeidsmiljøundersøkelse for personalet i samarbeid med bedriftshelsetjenesten. Her svarer 96 % at de føler glede for å gå på jobb og stolthet av å arbeide i Prima. Undersøkelsen påpeker også noen utfordringer som det vil bli arbeidet med i kommende år. Kompetanse Kompetanse er en kjerneverdi og vi har fokus på at våre medarbeidere har riktig kompetanse for å kunne gjennomføre de oppdrag vi påtar oss, både for vår hovedoppdragsgiver NAV og for våre kunder innen øvrige forretningsområder. Vi gjennomfører kompetansekartlegging hvert 4. år. Den siste er gjennomført i november 2012 og viser følgende: I produksjonsdelen av Prima er det 64 % med vgs. og/eller fagbrev som høyeste utdanning, i tillegg er det 12 % med mesterbrev og 12 % som har fag på universitets-/høgskolenivå. På veiledersiden har 5 % mesterbrev, 60 % har bachelorgrad eller tilsvarende som høyeste gjennomførte utdannelse, 20 % har mastergrad eller tilsvarende som høyeste gjennomførte utdannelse og 5 % har en profesjonsgrad på universitetsnivå. På avdeling frukt og mat har 9 % av de ansatte utdannelse på vg. nivå eller høyere, 88 % har matrelatert utdannelse. Ved barnehagen har 39 % vgs. eller tilsvarende som høyeste fullførte utdanning, 54 % har bachelorgrad fra DMMH. I 2012 har ansatte påbegynt eller gjennomført videreutdanning innen ledelse, kvalitetsrevisor, førskolelærer og fagbrev. I tillegg har noen personer gjennomført bransjerelaterte kurs og sertifiseringer. Lærebedrift Vi er godkjent lærebedrift i 8 fagområder,(aktivitør, plate, sveis, kontor/adm, BUA, kokk, hjulutrustning og møbel), men for tiden har vi lærlinger i 4 av disse fagene, hvorav 2 er gjennom medlemskap i opplæringskontor. og ytterligere 3 gjennom vårt medlemskap i forskjellige opplæringskontor. I 2012 har én lærling tatt fagbrev som institusjonskokk. Vi har ved utgangen av året lærlinger innen kokkefaget, barne og ungdomsarbeiderfaget og møbeltapetsererfaget, totalt 5 ordinære lærlinger

10 Tiltakene Vi har i 2012 ikke fått nye tiltak, men har gjort noen midlertidige omdisponeringer ut fra NAVs behov. Det har i løpet av året vært utlyst ny konkurranse på tiltaket Oppfølging, og vi skal i 2013 drifte dette for NAV Lerkendal. Vi har også i løpet av 2012 byttet datasystem for oppfølging av deltakere. Vi har tidligere benytttet Capitech. Prima har deltatt i prosjektsamarbeid med Avans AS og andre attføringsbedrifter vedrørende videreutvikling av Ad-opus. Vi har nå som pilotbedrift tatt dette i bruk høsten Praksisområdene Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle våre praksisområder slik at de er så nært knyttet opp mot ordinært arbeid som mulig, men at de samtidig ivaretar de ulike ønsker og behov våre deltakere har. Prima har i 2012 avviklet kantinen ved Trondheim kreative fagskole da denne økonomisk og kvalifiseringsmessig ikke tilfredsstiller de krav vi har for våre kantiner. Det er i april 2012 innledet samarbeid med Esso og Prima har tatt over driften av Esso-stasjonen på Heimdal. Dette med bakgrunn i etterspørsel etter praksis og arbeidstrening innen serviceyrket. Bensinstasjonen gir også mange andre muligheter for avklaring og arbeidstrening, samt at den på sikt vil gi gode og mer utfordrende VTA-arbeidsplasser. I vår strategiplan har vi fokus på at våre praksisområder skal gi realistisk avklaring i forhold til ordinært arbeide, samt gi gode og utviklende arbeidsoppgaver for vår gruppe med VTA-deltakere. Prima har i 2012 ansatt én person som skal arbeide spesielt med å utvikle samarbeid med næringslivet i Trondheim for å kunne tilby arbeidstrening innen flere områder. Statistikk 2012 Tiltak Antall plasser pr Gj. snittlig antall plasser pr. md AB Avklaring i skjermet virksomhet 5 18 Kvalifisering 4 4 Tilrettelagt arbeid 7 7 APS Vilje Viser Vei, APS Vilje Viser Vei, AB Kommunal VTA 5 5 VTA Totalt antall tiltaksplasser som er rammefinansiert 225 Både på Avklaring og APS har antall plasser variert i løpet av året på grunn av ekstra tilsagn fra NAV. I tillegg har vi deltakere i Oppfølging og Avklaring hvor det ikke er satt noen ramme. Tilrettelagt arbeid Vi har 10 personer, 5 kvinner og 5 menn som til sammen utgjør 7 månedsverk. VTA Vi har 105 godkjente plasser fra NAV, men hadde 107 deltaker inne pr deltakere har startet i 2012 og 12 deltakere har sluttet i samme periode. Kommunale VTA-plasser Vi har 5 månedsverk for Trondheim kommune. Disse er fast ansatt i bedriften og følger samme regelverk som for VTA. Oppfølging Her har vi gjennom 2012 hatt inne 92 deltakere. Disse skal i utgangspunktet være ferdig avklart ved inntak, men vår erfaring er at dette tiltaket har vært brukt for en bredere målgruppe. Vi har i 2012 vært leverandør i hele Trondheim og ble fra desember 2012 leverandør for NAV Lerkendal. Tiltaket har hatt gitt mange gode løsninger for deltakerne, men færre enn antatt har fått jobb jf. målgruppe. Av de 92 deltakerne som ble avsluttet i 2012, fikk 26 personer jobb. Dette betyr at 25% av deltakerene i tiltaket fikk jobb etter endt periode. Vi har i samarbeid med NAV Lerkendal evaluert og blitt enige om at dette tiltaket fra desember 2012 i større grad skal benyttes til den gruppen som er ferdig avklart og klar for å skaffe seg jobb. Antall personer i virksomheten Utvikling av antall ansatte, samt oversikt over de med tilknytning til bedriften: Pr Personal VTA deltakere VTA kommunal Ny Jobb! prosjekt APS-deltakere Vilje Viser Vei AB-deltakere Vilje Viser Vei AB AMB kvalifisering og tilrettelagt Avklaring i skjermet virksomhet Kurs Oppfølging* Arbeidsrettet rehabilitering Avklaring kortere varighet** Arbeidstrening utenom tiltak*** Totalt antall personer tilknyttet Prima AS * I tiltaket Oppfølging er det fortløpende inntak og Prima er C-leverandør ** I tiltaket Avklaring kortere varighet samarbeider vi med KI Kompetanse *** Arbeidstrening utenfor tiltak er deltakere i bl.a. Arbeidspraksis ordinær og fadderordninger 90 personer i personalstaben er inkl 7 ordinære lærlinger og 1 deltaker på tidsubestemt lønnstilskudd. Tiltak med formidlingskrav Tiltak Antall sluttet i 2012 Antall formidlet ut i jobb i 2012 % vis AB % VVV, AB % Kvalifisering % Totalt % Prosjekt Tiltak Antall formidlet ut i fast jobb (eller skole/militære) i 2012 Ny jobb! 15 RBK - ung i jobb 10 Totalt

11 Nærmere om formidlingsresultat i tiltakene Kvalifisering og AB Kval. AB AB, VVV Sum Ordinær jobb* Utdanning Uførepensjon Andre aktive løsninger Tilbakeført NAV Sluttet SUM Statistikk om alder, kjønn og gjennomsnitt i tiltakene for de som har sluttet i 2012 Tiltak Antall Gj. snitt alder Fordeling kvinner Fordeling menn Gjennomsnitt i tiltaket APS mnd APS, VVV mnd AB mnd AB, VVV mnd Avklaring i skjermet mnd Kvalifisering mnd SUM Tilfredshetsundersøkelser Spørreundersøkelse deltakere Det gjennomføres tilfredshetsundersøkelser blant deltakere i alle tiltak. For tiltakene VTA og Tilrettelagt arbeid gjennomføres dette annethvert år, og dette ble sist gjennomført i Blant VTA-deltakerne ble det en svarprosent på 86 % hvor 91 % sier at de er fornøyde med sitt arbeidsforhold i Prima. For tiltaket Tilrettelagt arbeid var svarprosenten på 90 %, hvorav 100 % er fornøyd med sitt arbeidsforhold i Prima. For øvrige tiltak gjennomføres tilfredshetsundersøkelsen når deltaker avslutter sitt løp i Prima. Her sier 70 % at tiden i Prima har styrket deres muligheter for ordinært arbeid. 94 % opplever at de har blitt møtt med respekt fra de ansatte i Prima, noe som er viktig for oss da dette er en av våre verdier. Det vil komme nye spørreundersøkelser gjennom et nytt benchmarkingsystem (BATT) utviklett for attføringsbedrifter. Dette er et resultat av et samarbeid mellom bransjeforeningen Attføringsbedriftene, ASVL og Arbeids- og velferdsdirektoratet. Systemet etablerer indikatorer for hva som er godt attføringsarbeid, også utover det som handler om direkte formidling til arbeid. BATT vil bidra til at vi kan vise omverdenen at vi leverer tjenester av god kvalitet, at vi arbeider systematisk med forbedringsarbeid og et tettere samarbeid med NAV. Spørreundersøkelse ordinært ansatte Det er i desember 2012 utført en anonym arbeidsmiljøundersøkelse blant ordinært ansatte i Prima i samarbeid med Din Bedrifts helsetjeneste AS. Din Bedriftshelsetjeneste har uttalt følgende: Etter det vi kan vurdere av besvarelsene er det fortsatt et godt arbeidsmiljø på Prima for de aller fleste! Her er det mye positivt, men også enkelte områder som bør prioriteres å jobbe videre med for å skape et enda bedre arbeidsmiljø. På spørsmålet om Hvor godt trives du i Prima på en skala der 1 er dårligst og 6 er best, svarer 27 svært bra (score 5+6), 5 svarer bra (score 3+4) og 23 av 55 har ikke svart på spørsmalet. Ingen svarte dårlig (score 1+2). 6. Generelt om selskapet Equass I henhold til vårt kvalifiseringssystem Equass, er det krav om årlig gjennomføring av 2 forbedringsprosjekt. I 2012 har disse vært: Forberedelse til egen Equass-sertifisering av Kongsvegen barnehage Omorganisering av våre skjermede tiltak Miljøfyrtårn Selskapet er godkjent Miljøfyrtårn-bedrift i Kongsvegen barnehagen og det arbeides med resertifisering av Fylkeshusets kantine. Det er ulike krav knyttet til de ulike bransjene, og disse fremgår av hjemmesidene til stiftelsen Miljøfyrtårn. Vernetjenesten Består av 22 verneområder med 1 hovedverneombud og 5 verneombud. Alle vernerområder har levert 2 vernerapporter og 2 EL-kontrollrapporter. Skadefrekvens i 2012 = 5 (Norm < 30) I dette ligger 5 stk mindre personskader. Vi arbeider fortsatt i nært samarbeid med våre tilsynsmyndigheter. Sykefravær Selskapet er IA-bedrift og personalet benytter egenmeldingsdager i henhold til avtalen om Inkluderende Arbeidsliv Kortidsfravær (egenmeldinger) 1,04 % 1,52 % Personalet 1,23 % 1,32 % Deltakere 0,86 % 1,42 % Langtidsfravær (med legeerklæring) 7,86 % 8,67 % Personalet 9,86 % 8,14 % * Deltakere 5,99 % 9,20 % Totalt fravær 6,20 % 10,19 % Personalet 11,09 % 9,46 % * Deltakere 6,89 % 10,62 % Både langtidsfravær og korttidsfravær er jevnt fordelt mellom kjønnene. * Økningen fra 2011 skyldes langtidsfravær på 1 år for 3 deltakere utover det vanlige sykefraværet, samt at registrering av fravær er skjerpet. Internkontroll Internkontrollsystemet er fortløpende under revisjon. Vesentlige endringer er utført og implementert i løpet av Bedriften er tilsluttet Din Bedriftshelsetjeneste AS og Forum for HMS

12 Arbeidsmiljøutvalg (AMU) Første halvår i 2012 har AMU bestått av: Bodil Krokan, leder (valgt av ansatte), Gry Mathisen (representant for ansatte), Fredrik Langfeldt (representant for ledelsen) Gunnvor Alexandersen (representant for ledelsen), samt hovedverneombud Berit Stenersløkken. Andre halvår 2012 har AMU bestått av: Lars Ole Stølhaug, leder (valgt av arbeidsgiver) Gry Mathisen, sekretær (representant for ansatte), Nils Arne Rutlien (representant for ansatte) Fredrik Langfeldt (representant for ledelsen), samt hovedverneombud Berit Stenersløkken. Vararepresentanter: Bodil Krokan og Marianne Aune. Diskriminering Som attføringsbedrift er selve grunntanken i alt vårt arbeid å gi mennesker med ulike utfordringer og bistandsbehov muligheten til å fungere i arbeidslivet og samfunnet for øvrig. Prima har nedfelt i sin personal og rekrutteringspolitikk at vi skal vurdere aktuelle kandidater uavhengig av alder, kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, språk, religion og livssyn. Grunntanken er synliggjort gjennom Primas verdier og etiske retningslinjer hvor respekt og likeverd står sentralt. Fast agenda på møtene er: Gjennomgang av referat fra forrige møte Info fra HVO om vernearbeid og eventuelle skader Behandling av innmeldte saker Div Det er en målsetting å avholde min 4 møter pr. år. Det er avholdt 5 møter i En representant fra Din Bedriftshelsetjeneste deltar på minimum ett møte pr år. Ytre miljø Det er selskapets målsetning å være miljøvennlig og vi har pr. i dag ingen produksjonsanlegg eller annen virksomhet som påvirker det ytre miljø vesentlig. Likestilling Selskapet har nedfelt i vår personal- og rekrutteringspolitikk at vi skal vurdere aktuelle kandidater uavhengig av kjønn, og bestrebe å ha en balansert fordeling mellom kjønnene både innen de ulike fagområdene som ansatte representerer og i selskapets ledelse. I 2012 er kvinneandelen redusert med 2 %. De fleste av våre praksisområder har en relativt jevn fordeling mellom kjønnene, men mekanisk har kun menn og møbeltapetsering har kun kvinner. I veilederenheten er det 7 % menn. I barnehagen er det 25 % menn, noe som er en økning siden Når det gjelder kompetanseheving gjennom utdanning/kurs er det i 2012 en jevn fordeling mellom kjønnene. Fordeling mellom kjønn i Prima Kjønnsmessig fordeling mellom våre ulike enheter fremkommer av tabellen. Hele personalet 2011 Totalt Kvinner Menn Mannsandel Adm. direktør % Ass. direktør % Stabsjefer og stabsansatte % Veilederenhet % Barnehagen % Frukt og Mat % Produksjon % Hele Personalet % Ledergruppen % Styret % Styreleder % Av 18 personer som har avsluttet i 2012 er det 10 kvinner og 8 menn. Av 15 personer som har blitt ansatt i 2012 er det 8 kvinner og 7 menn

13 7. Økonomi Driftsregnskap DRIFT (Tall i hele tusen) Produktsalg Inkl. barnehage Tjenestesalg VTA NAV VTA kommune APS tiltaket AB tiltaket Avklaring i skjermet Kvalifiseringstiltaket Tilrettelagt tiltaket AMB tiltaket Ind. oppfølging Oppfølging Avklaring Arbeidsrettet rehab Salg av plasser Andre driftsinntekter Totale driftsinntekter Lønnskostnader Vareforbruk Variable kostnader Faste kostnader Totale kostnader Driftsresultat Finans Ekstraordinære Årsresultat *Det som tidligere var AMB-tiltaket består nå av Avklaring i skjermet virksomhet, Kvalifisering og Tilrettelagt. Tabellen viser utviklingen i nøkkeltall for selskapet i perioden Regnskapsåret De totale driftsinntektene ble 2012 kr ,-, som er rekordomsetning i selskapet. Dette utgjør nn økning på nær 6,7 millioner i forhold til 2011 jf. tabell. Årsoverskuddet ble på kr ,- etter finanskostnader, og med en positiv selvfinansiering på kr ,-. Det er nedbetalt langsiktig gjeld med nær kr ,-. Viser for øvrig til kontantstrøm for 2012 når det gjelder investeringer og ny langsiktig gjeld. Selskapet har en egenkapital på ca. 31,1 millioner. Finansiell risiko Virksomheten har på nåværende tidspunkt ingen finansiell risiko. Selskapet har kontinuerlig dekket likviditetsbehovet gjenn om positiv selvfinansiering, i tillegg er det opprettet kassekreditt som kan disponeres ved behov. Likviditetsbehovet ble i 2012 større pga. økt omsetning, samt investeringer. I tillegg førte høyere produktsalg enn tjenestesalg til et økt likviditetsbehov. Andre risikofaktorer Selskapets største og mest sentrale risikofaktor er endringer i de sentrale myndigheters rammebetingelser for attføringsbedriftene. Arbeidsdirektoratet og andre sentrale myndigheter signaliserer at de i langt større grad ønsker å kjøpe attføringstjenester i ordinære bedrifter. Det har vært en økning i konkurranseutsetting i salg av tjenester (plasser) de siste årene, og det er nå kun skjermede tiltak som ikke er konkurranseutsatt. Om NAV velger å konkurranseutsette også disse tiltakene vil det få store økonomiske konsekvenser for attføringsbedrifter generelt og da også Prima spesielt. Endring i totalomsetningen til større andel produktsalg innebar økt risiko for redusert inntjeningsevne i 2012 og det vil sannsynligvis fortsette i kommende år. Produktsalg er mer kapitalkrevende enn salg av attføringstjenester til NAV. Imidlertid vil vi til enhver tid ta sikte på å tilpasse våre kostnader i forhold til både tjenester og produktsalg også i tiden fremover. Grafisk fremstilling av driftsinntektene Salgsinntekter av produkter og tjenester utgjorde i % av de totale driftsinntektene. Tjenestesalg for 6 skjermede arbeidsmarkedstiltak utgjorde 34 %, og de 6 øvrige arbeidsmarkedstiltak utgjorde 2 % og 4 % av selskapets inntekter. I tillegg kommer 1 % fra salg av andre tiltaksplasser, salg av kurs og 5 arbeidstreningsplasser til Trondheim kommune. Samfunnsregnskap Produktsalg 62,8 % VTA NAV 14, VTA kommune 0,4 % 0,2 % 3,6 % APS-tiltaket 8,3 % AB-tiltaket 2,0 % Avklaring 2,1 i skjermet % 2,1 1,8 % % 411 Kvalifiseringstiltaket 2,0 % 0,4 % 225 Tilrettelagttiltaket 0,2 % Oppfølging 1,8 % Avklaring8,3 % 3,3 % 3, % Salg av plasser 1,1 % (Tall i hele tusen) Salg av produkter Salg av tjenester Totalt salg Tilbake til samfunnet gikk følgende i form av skatter og avgifter: Innbetalt skatt fra ansatte Innbetalt arbeidsgiveravgift Innbetalt merverdiavgift Totalt tilbakebetalt Eksempel på samfunnsregnskap En person har som grunnlag for arbeidsavklaringspenger kr ,- i inntekt. Arbeidsavklaringspengene utgjør 66 % av dette pr. år. Arbeidsavklaringspengene utbetales for 12 md. og det er ingen feriepengeopptjening. Årlig arbeidsavklaringsstønad , % skatt til staten ,- Årlig kostnad til staten ,- Kostnader ved arbeidsmarkedstiltak ,- Skolegang maks ,- pr. år men maks ,- i hele attføringsløpet ,- Totale kostnader for staten ,- Fast ansettelse i ordinær bedrift 100 % stilling med lønn kr ,- -25 % skatt til staten med kr ,-. Ved fast ansettelse vil vedkommende i dette eksempel bidra med kr ,- i innbetalt skatt til staten pr. år i stedet for en årlig kostnad på kr ,-. Statens kostnader vil i de aller fleste tilfeller løpe over flere enn ett år, og i de fleste tilfeller må vedkommende i tillegg inn på andre typer tiltak som eksempelvis APS og AB før vedkommende 14,3 % 3,3 % 1,1 % 62,8 % Produktsalg VTA NAV VTA kommune APS-tiltaket AB-tiltaket Avklaring i skjermet Kvalifiseringstiltaket Tilrettelagttiltaket Oppfølging Avklaring Salg av plasser 24 25

14 i beste fall er i 100 % stilling. Av personer som har vært i APS-tiltak avklares ca. 70 % mot uførepensjon. Besparelsen for staten er i dette beregnede tilfellet (gjeldende 1 person) nær kr ,- samt nær kr ,- i skatteinnbetaling. Dette vil totalt bespare staten med drøyt kr ,- pr deltaker hvert år. Resultatdisponering Årsoverskuddet på kr ,- overføres til annen egenkapital. Fortsatt drift/rettvisende oversikt Styret mener det er riktig å legge forutsetningen om fortsatt drift av selskapet til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. Årsregnskapet gir etter vår oppfatning en rettvisende oversikt over utvikling og resultat av virksomheten og dens stilling. Fremtidsutsikter 2013 Styret er stolt av Primas ansatte som har høye ambisjoner på vegne av sine deltakere og som er raske til å ta nye signaler, etterkomme nye krav og ikke minst er kreative for å finne nye løsninger. Utfordringene er mange og krevende, og kravene til tilpasninger og raske omstillinger er økende. Brofossutvalgets innstilling peker på at mer av tiltaksarbeidet i større grad skal skje i det ordinære arbeidslivet. Noen vil alltid trenge mer tid til utprøving og arbeidstrening før de anser seg klar for arbeidslivet og noen vil ha behov for skjermet arbeidsplass i kortere eller lengre tid. Det viktigste er at alle får et arbeid de mestrer og trives med, og som gjør at de får brukt sin kunnskap og kompetanse til alles beste. Prima har i sine strategier en satsning på å få flere praksis- og arbeidsutprøvingsplasser ut i ordinære bedrifter. Dette også sett i sammenheng med NHO sitt samarbeidsprosjekt Ringer i vannet med attføringsbedriftene. Vi er også i gang med å få til et tettere samarbeid med videregående skoler og opplæringskontoret, dette for å kunne ta imot elever med behov for spesial tilpasning og som vil ha nytte av å ha kombinert tilbud om skole og arbeidsutprøving. Vi skal også være innovativ og være en samarbeidspartner for vår største oppdragsgiver NAV for å bidra til at de sammen med oss når sine mål med arbeidsmarkedspolitikken og for våre eiere og deltakeres beste. Vår satsning på ny arbeidsmodell intern er også et ledd i å kunne tilby mer effektive og hensiktsmessige løsninger for å kunne nå våre mål. Vi ser frem til året 2013 og resultatet av de tiltak vi har iverksatt for å møte våre utfordringer både på å vinne nye anbud, utvidet samarbeid med det ordinære næringslivet, Ringer i vannet og ny arbeidsmetode. Alle disse tiltakene mener vi vil bidra til fortsatt positivt utvikling av Prima AS. Styret i Prima AS Trondheim, 24. mai 2013 Resultatregnskap 2012 Driftsinntekter og driftskostnader Note Driftsinntekter Sum driftsinntekter Varekostnader Beholdningsendring Lønnskostnader m.m. 12, Avskrivninger Annnen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen finansinntekt Annen finanskostnad Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Ordinært resultat Ekstraordinære inntekter og kostnader Årsoverskudd Overføringer Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer Aase Sætran styreleder Jan Håbrekke nestleder Kirsti Buseth styremedlem Cecilie Skarsvåg styremedlem Kjell Grønning styremedlem Bodil Krokan styremedlem Berit Stenersløkken styremedlem Atle M. Angvik adm.dir

15 Balanse 2012 Eiendeler Note Anleggsmidler - Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Bygninger 1, Tomter 1, Transportmidler 1, Maskiner, inventar o.l. 1, Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Lager av råvarer 1, Lager av varer i arbeid og ferdigvarer 1, Kundefordringer 1, Andre kortsiktige fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l. 1, Sum omløpsmidler Sum eiendeler Styret i Prima AS Trondheim, 24. mai 2013 Egenkapital og gjeld - Innskutt egenkapital Aksjekapital (10 aksjer á kr 50 ) 7, Sum innskutt egenkapital Aase Sætran styreleder Jan Håbrekke nestleder Kirsti Buseth styremedlem Opptjent egenkapital Annen egenkapital 7, Sum opptjent egenkapital Cecilie Skarsvåg styremedlem Kjell Grønning styremedlem Bodil Krokan styremedlem Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Avsatt depositum Kongsvegen barnehage Pensjonsforpliktelse 1, Investeringstilskudd Kongsvegen barnehage Sum langsiktig forpliktelse Berit Stenersløkken styremedlem Atle M. Angvik adm.dir. Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

16 Kontantstrøm Kontanstrøm fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skatt Ordinære avskrivninger /- Endring i varelager /- Endring i kundefordringer /- Endring i leverandørgjeld /- Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter + Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetalinger av langsiktig gjeld Innbetalinger ved økning av andre langsiktige forpliktelser Utbetalinger ved reduksjon av andre langsiktige forpliktelser Netto kontantstrøm for finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter Noter 2012 Note 1 a. Regnskapsprinsipper (Regnskapsloven 7-35) Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. Det er utarbeidet etter Norsk regnskapsstandard. b. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år fra etableringstidspunktet er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Langsiktig og kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet, og skrives ikke opp eller ned til virkelig verdi som følge av renteendringer. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. c. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger. Innredninger i leide lokaler avskrives over leiekontraktens varighet. d. Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser Selskapet har en innskuddsbasert pensjonsordning i Vital ASA. For den innskuddsbaserte ordningen betaler selskapet 5 % av den ansattes lønn og selskapet har ikke noe økonomisk ansvar utover dette. Selskapet har tariffestet avtalefestet førtidspensjonsordning (AFP) gjennom LO/NHOs AFP-ordning. Førtids pensjoneringsavtale for administrerende direktør innebærer at han kan gå av ved 62 år med 66 % lønn. Denne avtalen er innarbeidet i selskapets regnskap og forpliktelse og pensjonskostnad beregnes av aktuar. De estimerte verdiene korrigeres hvert år i samsvar med beregninger foretatt av aktuar. I balansen er usikrede pensjonsforpliktelser samlet under langsiktig forpliktelse. e. Inntekter Selskapets inntekter fra tjenestesalg til NAV og Trondheim kommune inntektsføres månedlig. Selskapets øvrige inntekter fra produkt og tjenestesalg inntektsføres ved levering. f. Varer Varer er vurdert til det laveste av kostpris (etter FIFO-prinsippet) og netto salgsverdi. For råvarer og varer i arbeid er gjen anskaffelses kost brukt som tilnærming for virkelig verdi. Egentilvirkede varer er vurdert til variabel tilvirkningskost. g. Fordringer Kundefordringer er ført opp etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap er gjort på grunnlag av individuelle vurderinger av fordringene, samt at det er foretatt en generell avsetning for å dekke tapsrisiko som ikke var kjent på vurderingstidspunktet. Andre fordringer, både omløpsmidler og anleggsfordringer, er ført opp til pålydende. h. Skatteplikt Prima AS er en arbeidsmarkedsbedrift og selskapets virksomhet er derfor ikke skattepliktig

17 Note 2 Varige driftsmidler Transportmidler Maskiner/inventar Bygninger og bygn.inv. Tomter SUM Anskaffelsesverdi pr Årets avgang Årets tilgang Anskaffelsesverdi pr Akk avskrivninger pr Tilbakeført avskr./solgte driftsmidler Årets avskrivninger * Akk avskrivninger Bokført verdi pr Avskrivningsplan Lineær 5 år Lineær 5 år 1 % / 20 % Avskrivningstiden for bygninger har tidligere vært 50 år / 2 %. Fra og med 2012 er avskrivning endret til 1 %. For 2012 utgjør denne endringen en reduksjon i avskrivninger på kr ,-. Tomter Selskapets tomt i Idrettsveien har en bokført verdi på kr ,-. I 2007 har selskapet anskaffet tomter i Lundamo bakken med en bokført verdi på til sammen kr ,-. Den ene av disse har et eldre bolighus som pr. i dag er utleid til to leietakere. Totalt gir dette en samlet bokført verdi på tomter på kr ,-. *Investeringstilskudd Selskapet har mottatt kr ,- i investeringstilskudd fra Sør-Trøndelag fylkeskommune i forbindelse med oppstart av Kongsvegen Barnehage. Investeringstilskuddet forplikter selskapet til å drive barnehage tilsvarende dagens størrelse i 10 år frem til Investeringstilskuddet vil redusere avskrivingskostnaden årlig med kr ,- i perioden Note 3 Vesentlige leieavtaler a) Selskapet leier lagerlokaler i Industriveien 1. Avtalen gjelder fra og løper fortløpende med automatisk forlengelse. Leietaker har 6 md. oppsigelse i leieperioden. Leien i 2012 utgjorde kr ,- og skal reguleres i henhold til konsumprisindeksen. f) Selskapet leier produksjonslokaler i Heggstadmoen 5. Avtalen gjelder fra og løper til Leien i 2012 utgjorde kr ,- g) Selskapet leier butikklokale i Ringvålvegen 8. Avtalen gjelder fra og løper frem til Leieperiode forlenges automatisk med 3 nye år med mindre varsel om opphør 6 md. før utløp. Leien utgjorde i 2012 kr ,- h) Selskapet leier lokaler ved Havstein helse- og velferdssenter for Primas sentralkjøkken. Avtalen gjelder fra til Deretter løper den videre med en gjensidig oppsigelsesfrist på 6 md. i) Selskapet har festekontrakt med Trondheim kommune for feste av eiendom, gnr 197 og bnr 905, Kongsvegen 80 i forbindelse med Kongsvegen Barnehage. Kontrakten løper fra til og opphører uten oppsigelse. Festeavgiften er satt til kr. 4,- pr kvm pr. år og arealet utgjør 2798 kvm. Note 4 Varebeholdning Varelageret er forsiktig vurdert. Råvarelageret, varer i arbeid og ferdigvarelageret er redusert med 25 % av henholdsvis anskaffelseskostnad for råvarer og variabel tilvirkningskost for varer i arbeid og ferdig varer Lager av råvarer og innkjøpte varer for videresalg Lager av varer under tilvirkning Lager av egentilvirkede ferdigvarer Sum varer Note 5 Fordringer/delkrederavsetning Delkrederavsetning er på kr ,- og vurdert i forhold til den risiko det innebærer med en kundemasse pålydende til sammen kr Det er ingen fordringer som har forfall senere enn ett år etter balansedato. b) Selskapet leide lagerlokaler Industriveien 3. Avtalen gjaldt fra og opphørte Leien utgjorde i 2012 kr ,- c) Selskapet leier lagerlokaler i Fossegrenda 1. Avtalen gjelder fra til Leietaker har 6 md. oppsigelsestid i leieperioden. Leien i 2012 utgjorde kr ,- og skal reguleres i henhold til konsumprisindeksen. d) Selskapet leier kafé, møte og selskapslokaler på Skistua. Avtalen gjelder fra til Leien utgjorde i 2012 kr ,-. e) Selskapet leide produksjonslokaler i Industriveien 39E fra til md. Leien utgjorde i 2012 kr ,- Note 6 Bundne bankinnskudd Bundne bankinnskudd Skyldig forskuddstrekk pr er på kr

18 Note 7 Egenkapital Annen egenkapital Aksjekapital Årets resultat Total egenkapital pr Note 8 Antall aksjer, aksjeeiere Selskapet eies 60 % av Trondheim kommune og 40 % av Trondheim Røde Kors. Det er utstedt 10 aksjer á kr ,- og aksjekapitalen er fortsatt som ved etableringen i 1992, kr ,-. Alle aksjene har lik stemmerett. Note 9 Lønnskostnader Lønninger Styrehonorar Lønnsrefusjoner Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader (note 10) Andre ytelser Sum Ferielønnen Avsatt ferielønn, 12 %, kr er inkludert i Annen kortsiktig gjeld i balansen. Note 10 Pensjoner Selskapet er pliktig til å ha en tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og selskapets pensjonsordning oppfyller kravet etter denne loven. Selskapet har siden hatt en innskuddsbasert pensjonsordning. Den tidligere ytelsesbaserte ordningen har pr blitt omgjort og det er utstedt fripoliser til ansatte og tidligere ansatte med en rettighet i ordningen. Usikret ordninger Selskapet har 2 usikrede pensjonsordninger ved utgangen av året. Disse er avtalefestet pensjonsordning for alle ansatte og en førtidspensjoneringsavtale for administrerende direktør. Årets pensjonskostnad 2012 Årets pensjonsopptjening, Service cost Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen Resultatført pensjonskostnad Pensjonsforpliktelse 2012 Påløpt pensjonsforpliktelse ved periodens begynnelse Årets pensjonsopptjening, Service cost Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen Andre endringer Pensjonsforpliktelse ved periodens slutt Følgende forutsetninger er lagt til grunn: Diskonteringsrente 4,2 % Forventet avkastning av pensjonsmidlene 4,0 % Lønnsvekst 3,5 % G-Regulering 3,25 % Amorteringsfaktor (Forventet gjenstående tjenestetid) 1,00 Ønsket størrelse på Korridor 10,00 % Gjennomsnittlig arbeidsgiverfaktor 0,00 % Det er i 2012 avsatt for forpliktelse vedrørende gammel AFP ordning frem til 2015 med kr ,- inkl arbeidsgiveravgift. Selskapet har pr én AFP-pensjonist og det er avsatt kr ,- inkl. arbeidsgiveravgift. Totalt avsatt til pensjonsordninger er kr ,

19 Note 11 Annen kortsiktig gjeld I annen kortsiktig gjeld er det satt av midler til revisjon, styrehonorar, eksterne tjenester, og diverse kostnader påløpt i 2012, til sammen kr , mot i Note 12 Antall ansatte Selskapet har i regnskapsåret hatt gjennomsnittlig 89 faste ansatte. Note 13 Ytelse til ledende personer Det er totalt utbetalt styrehonorar i 2012 (for 2011) med kr ,-, jf. generalforsamlingsvedtak 25. juni Lønn og andre ytelser til administrerende direktør utgjør kr ,-. Andelen til kollektiv pensjonspremie utgjorde kr ,-. En førtidspensjonsavtale gir administrerende direktør mulighet til å gå av ved 62 år med 66 % lønn. Selskapets forpliktelse beregnes av aktuar, og er innarbeidet som pensjonsforpliktelse i selskapets regnskap. Selskapet har ikke inngått avtaler med administrerende direktør eller styrets leder om bonuser, overskuddsdeling, opsjoner eller lignende. Kostnadsført honorar til revisor utgjør kr for revisjon, inkludert honorar til revisjon for Kongsvegen Barnehage kr Note 14 Gjeld, pantstillelser Limit kassekreditt Pantesikret gjeld Bokført verdi av pantsatt eiendom Bokført verdi av pantsatte fordringer Gjeld som forfaller 5 år etter balansedato Note 15 Inntekter Geografisk område for salget er hovedsaklig Norge, samt noe salg av parabolutstyr til Sverige. Salgsinntekter fordelt på virksomhetsområder, jf. kapittel 8 i årsberetningen

20 Revisors beretning 38 39

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Generell informasjon. Verdier

Generell informasjon. Verdier w w w.pr im a- a s. n o Generell informasjon Prima er et aksjeselskap, stiftet i mars 1992. Selskapet eies av Trondheim kommune ( 60 % ) og Trondheim Røde Kors ( 40 %). Selskapets administrasjon samt en

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU Årsregnskap for 2013 2322 RIDABU Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på driftsmidler og

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

kvalifisering Årsberetning Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet

kvalifisering Årsberetning Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet kvalifisering Årsberetning Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Innholdsfortegnelse Virksomhetskart 1. Virksomhetskart 3 Presentasjon av Prima AS 5 2. Selskapets styre og administrasjon 6

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Note 1 - Regnskapsprinsipper Generelt Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Fram til 2004 har særbestemmelser

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Årsberetning Innholdsfortegnelse 1. Virksomhetskart 1. Virksomhetskart 3 Presentasjon av Prima AS 5 2. Selskapets styre og administrasjon 6 3. Arbeidsmarkedstiltakene

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb Årsregnskap Leknes Fotballklubb 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 1 040 615 1 159 879 Offentlige tilskudd 3 448 773

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL Årsregnskap for 2016 3570 ÅL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Årsberetning Innholdsfortegnelse 1. Virksomhetskart 1. Virksomhetskart 3 Presentasjon av Prima AS 5 2. Selskapets styre og administrasjon 6 3. Arbeidsmarkedstiltakene

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer