Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning"

Transkript

1 Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Årsberetning

2 Innholdsfortegnelse 1. Virksomhetskart 1. Virksomhetskart 3 Presentasjon av Prima AS 5 2. Selskapets styre og administrasjon 6 3. Arbeidsmarkedstiltakene 8 4. Praksisområdene 13 Frukt og mat 13 Produksjon 15 Tjenester 16 Generalforsamling 5. Sammendrag av virksomheten 17 Statistikk Styret 6. Generelt om selskapet 21 Equass 21 Helse, miljø og sikkerhet 21 Sykefravær 21 Arbeidsmiljøutvalg 22 Likestilling 22 Fordeling mellom kjønn 22 Diskriminering 23 Prosjekt og utvikling Adm.dir. Ledergruppe 7. Økonomi 24 Driftsregnskap Regnskapsåret 24 Finansiell risiko 24 Grafisk fremstilling av driftsinntektene 25 Samfunnsregnskap 25 Resultatdisponering 26 Fortsatt drift/rettvisende oversikt 26 Fremtidsutsikter Resultatregnskap Balanse Kontantstrøm NOTER Revisjonsberetning 38 Praktisk opplæring Formidling 2 3

3 Presentasjon av Prima Prima er en av landets største attføringsbedrifter som forvalter 10 arbeidsmarkedstiltak. Ca. 410 personer er ansatt eller tilknyttet selskapet spredt på flere avdelinger i Prima, samt utplassert i andre næringslivsbedrifter i Trondheim for oppfølging. Gjennom ulike typer tiltak, arbeidspraksis og kurs har deltakerne store muligheter for å kvalifisere seg for ordinært arbeid. De ulike tilbudene vil bli nærmere presentert i beretningen. Visjon og Hovedmål Visjon Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Hovedmål Styrke den enkeltes muligheter i arbeidslivet, gjennom teoretisk og praktisk opplæring. Verdier Selskapets verdier skal være retningsgivende for vår adferd mellom ansatte, deltakere og andre samarbeidspartnere. Det kåres interne verdihelter annen hver måned. Disse kåres av en egen jury som består av ansatte og deltakere fra bedriftens ulike enheter. Forslag på verdihelt meldes inn av ansatte i selskapet. Respekt I Prima er vi opptatt av toleranse og likeverd, vi er ydmyke og tar folk på alvor. Arbeidsglede I Prima er vi opptatt av at den enkelte skal oppleve arbeidsglede gjennom mestring av arbeid, et godt og trygt arbeidsmiljø og gode menneskelige relasjoner. Kompetanse I Prima skal vi være faglig dyktige og oppdaterte for å oppnå høy kvalitet på det vi utfører. Utvikling Prima skal være utviklende for deltakere og ansatte. Vi skal være omstillingsdyktige i forhold til stadig nye krav fra omgivelsene og våre kunder. Idrettsveien Heimdal - Tlf

4 2. Selskapets styre og administrasjon Selskapets styre har frem til generalforsamling i juni 2012 bestått av: Anne-Sophie Hunstad, styreleder og representant fra Trondheim kommune Jan Håbrekke, nestleder, representant fra Trondheim Røde Kors Søren Nielsen, representant fra Trondheim kommune Anne-Alice Tårnesvik, representant med innsikt i og forståelse for tiltaksdeltakeres situasjon Berit Stenersløkken, representant fra de ansatte Bodil Krokan, representant fra de ansatte Kjell Grønning, representant fra de ansatte Varamedlemmer: Michael Setsaas, representant fra Trondheim kommune Sjur Olsborg, representant fra Trondheim Røde Kors Karin Erland, representant fra Trondheim kommune Einar Arvid Lehn, representant med innsikt i og forståelse for tiltaksdeltakeres situasjon Christian Tønnesen, representant fra de ansatte Robert Kjeldsand, representant fra de ansatte Egil Sneeggen, representant fra de ansatte Trond Arve Grytdal, representant fra de ansatte Cecilie Skarsvåg, representant fra de ansatte Anne-Sophie Hunstad, tidligere styreleder Selskapet eies 60 % av Trondheim kommune og 40 % av Trondheim Røde Kors. Aksjekapitalen er fortsatt som ved etableringen i 1992 på kr ,-. Selskapets hovedkontor og forretningsadresse er: Idrettsveien 2, 7072 Heimdal i Trondheim kommune. Den ordinære generalforsamlingen ble avholdt 25. juni Styret har i perioden avholdt syv styremøter og behandlet 36 vedtakssaker i tillegg til over 50 orienteringssaker. Saker som er behandlet: Strategiplan Drifts og likviditetsstyring Årsregnskap og budsjett Vurdert og gjennomført nødvendige kostnadsreduksjoner Oppstart av nye praksisområder og tiltak Etablering av ny arbeidsmodell Oppdatering og gjennomgang av styreinstruks Anbudsarbeide innen selskapets kjernevirksomhet Utfordringer i forbindelse med nye rammebetingelser fra NAV Selskapets styre har etter generalforsamling i juni 2012 bestått av: Aase Sætran, styreleder og representant fra Trondheim kommune Jan Håbrekke, nestleder, representant fra Trondheim Røde Kors Kirsti Buseth, representant fra Trondheim kommune Cecilie Skarsvåg, representant med innsikt i og forståelse for tiltaksdeltakeres situasjon Berit Stenersløkken, representant fra de ansatte Bodil Krokan, representant fra de ansatte Kjell Grønning, representant fra de ansatte Varamedlemmer: Stine Hostad, representant fra Trondheim kommune Karin Erland, representant fra Trondheim kommune Frank Wettland, representant fra Trondheim Røde Kors Marianne Halmøy, representant med innsikt i og forståelse for tiltaksdeltakeres situasjon Christian Tønnesen, representant fra de ansatte Robert Kjeldsand, representant fra de ansatte Eva Reiten, representant fra de ansatte Nils Arne Rutlin, representant fra de ansatte Ørjan Bjerkadal, representant fra de ansatte Aase Sætran, styreleder Selskapets stabsfunksjoner Selskapets administrasjon består av tre stabsenheter. Disse er Administrasjon, Kvalitetsavdeling, og Markedsavdeling. Alle disse enhetene holder til i selskapets hovedkontor i Idrettsveien 2, 7072 Heimdal. Administrasjon Enheten har ansvaret for at selskapets administrative rutiner fungerer tilfredsstillende og i henhold til de lover og regler som selskapet må følge. Inn under dette ligger regnskapsføring for selskapets ulike avdelinger, lønnsarbeid, betjening av sentralbord, postbehandling, arkivering og lignende. Prima samarbeider i dag med Visma Services Norge AS avd. Trondheim på områdene regnskapsføring og lønnsarbeid. Leder for enheten er Elisabeth Bævre som kan kontaktes på e-post: Kvalitetsavdeling Enheten har ansvaret for at kvalitetsarbeidet på de ulike områdene i selskapet fungerer. Dette innebærer å bistå selskapets avdelinger ved utarbeidelse og forbedring av rutiner for å sikre at selskapet leverer varer og tjenester i henhold til kundens forventninger. Enheten har også ansvar for at bedriftens HMS, IK, sikkerhetsrutiner og vernearbeid fungerer optimalt, samt at forbedringstiltak blir gjennomført og dokumentert. Leder for enheten er Fredrik Langfeldt som kan kontaktes på e-post: fredrik. Markedsavdeling Avdelingen har ansvaret for selskapets markedsføringsarbeid. Dette innebærer utarbeidelse av markedsstrategi, årlige handlingsplaner for de ulike områdene, samt gjennomføring av de vedtatte planene. Leder for enheten er Lars Ole Stølhaug som kan kontaktes på e-post: 6 7

5 3. Arbeidsmarkedstiltakene Prima forvalter følgende arbeidsmarkedstiltak for NAV: Avklaring i skjermet virksomhet Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Arbeid med bistand (AB) Kvalifisering (KIA) Vilje viser vei APS og AB Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Avklaring Oppfølging Tilrettelagt arbeid (TIA) I tillegg har vi en samarbeidsavtale med Trondheim kommune om 5 kommunale VTA-plasser og prosjektene RBK ung i jobb og Ny jobb!, samt VTA-plass fra Charlottenlund vgs. Våre tiltak er organisert i tre ulike enheter: Kurs, Formidling og Praktisk opplæring. Kurs Består av tiltakene Avklaring i skjermet virksomhet, Avklaring og våre individtilpassede kurs. Vi er også medlem av Lærings nettverket til Attføringsbedriftene hvor vi kan tilby individuelle opplegg. Leder for enheten og kontaktperson er Hege G. Nilsen som kan kontaktes på e-post: Avklaring Tiltaket er et samarbeid med KI Kompetanse for to geografiske områder i Trondheim. Vi har lokaler på Heimdal som skal tilby tiltaket for deltakere fra NAV Heimdal og NAV Lerkendal, og lokaler i Ranheimsveien som skal tilby tiltaket for deltakere fra NAV Østbyen og NAV Midtbyen. Avklaring er et individuelt tiltak for de som trenger å kartlegge sine ressurser og videre muligheter i arbeidslivet. Tiltaket varer inntil fire uker, men kan ved behov forlenges inntil 12 uker. Kontaktperson for tiltaket er Annette Munkvik og hun kan kontaktes på e-post: Avklaring i skjermet virksomhet Prima har 16 plasser. Dette er et tilbud for å avdekke et eventuelt behov for videre bistand eller valg av arbeidsmarkedstiltak. Tilbudet består av tolv uker med teori og veiledning, systematisk kartlegging og utprøving av arbeidsevne gjennom arbeidstrening ved forskjellige avdelinger. Kurs i samarbeid med NKI Prima har inngått samarbeidsavtale med NKI hvor vi kan tilby et individuelt opplegg på ulike kurs. I 2012 har vi hatt deltakere som har gjennomført kurs/studier innen regnskap og som kontormedarbeider. Formidling og kvalifisering Innen vår enhet med formidling driver vi flere tiltak hvor vi jobber direkte med å få folk ut i det ordinære arbeidslivet. Disse består av tiltakene: Arbeid med bistand (AB), Oppfølging og Kvalifisering. Leder og kontaktperson for denne enheten er Hege G. Nilsen som kan kontaktes på e-post: Arbeid med bistand (AB) Ved utgangen av året 2012 har Prima to veiledere i AB, samt en veileder som arbeider med deltakere i Vilje viser vei. Målsettingen er å hjelpe arbeidssøkere til å få eller beholde et arbeid i det ordinære arbeidsmarkedet. Vi skal kartlegge deltakernes kompetanse, finne egnet arbeidsplass, foreta tilrettelegging og oppfølging på arbeidsplassen, legge til rette for bruk av tekniske hjelpemidler på arbeidsplassen og forhandle med arbeidsgiver om lønns- og tilsettingsvilkår. Varighet på tiltaket er så lenge bistand er nødvendig og hensiktsmessig, inntil tre år. Kvalifisering Prima har pr ti plasser i Kvalifisering. Dette er et tilbud som gir arbeidssøkere høyere reell og formell kompetanse gjennom tilrettelagt opplæring og arbeidstrening. Dette kan skje ved en av Prima sine avdelinger og/eller i det ordinære arbeidsmarkedet. Her kombineres ofte teori og praksis som fører frem til fagbrev/delkompetansebevis. Deltakere i dette tiltaket er midlertidig ansatt med lønn. I 2012 har halvparten av disse plassene vært omdisponert til plasser innen arbeidspraksis grunnet større behov for dette enn for kvalifisering. Oppfølging Oppfølging er et tiltak som gir den enkelte arbeidssøker bistand til å finne og beholde egnet arbeid. Oppfølgingstiltaket gir individuelt tilrettelagt bistand som er nødvendig for å komme i lønnet arbeid. I tillegg gir tiltaket individuell støtte i startfasen av et arbeidsforhold, i den hensikt at arbeidsforholdet blir av lengre varighet. Målgruppen er arbeidssøkere som er avklart og kvalifisert for jobb, men som har vanskeligheter med å komme inn på arbeidsmarkedet, og derfor vil ha nytte av individuell formidlings- og oppfølgingsbistand. Oppfølging kan vare i inntil seks måneder med tett oppfølging. Ved behov kan dette i samråd med NAV forlenges i inntil tre år. Oppfølging ble lagt ut på anbud i Prima er leverandør til Oppfølging for NAV Lerkendal fra desember

6 Tilrettelagt Arbeid og Arbeidspraksis Våre interne arbeidstiltak består av tiltakene Arbeidspraksis (APS), Varig tilrettelagt arbeid (VTA) og Tilrettelagt arbeid. Leder og kontaktperson for denne enheten er Linda Green Baadsvik som kan kontaktes på e-post: Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Tiltaket er for de som trenger å styrke sine muligheter for å komme i arbeid eller utdanning. Vi tilbyr tilrettelagt arbeidstrening og opplæring med tett oppfølging. Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Prima har 105 godkjente tiltaksplasser i VTA. Målsettingen er å tilby varige skjermede arbeidsplasser for personer med uførepensjon. Arbeidet skal bidra til å utvikle og opprettholde ressurser hos den enkelte deltaker gjennom individuell tilrettelegging og individuelle aktivitetsplaner (IAP) som evalueres to ganger pr. år. Det skal dessuten kontinuerlig vurderes om den enkelte har mulighet for ordinært arbeid, gjerne gjennom overgang til andre tiltak i Prima. Egne veiledere følger opp alle ansatte i VTA med samtaler, planer samt kontakt med og opprettelse av støtteapparatet rundt den enkelte der det er nødvendig for å kunne fungere i jobb. Deltakere i dette tiltaket er fast ansatt med lønn. Tilrettelagt arbeid Dette er et tilbud for de som har få muligheter for jobb i det ordinære arbeidslivet. Arbeidet skal bidra til utvikling av ressurser og kvalifisering gjennom produksjon av varer og tjenester. Deltakere i dette tiltaket er fast ansatt med lønn. RBK ung i Jobb I et samarbeid mellom tiltaksarrangørene Prima og Stavne KF ble det i 2011 startet et nytt prosjekt, RBK ung i jobb. Prima og Stavne KF samarbeider med Rosenborg ballklub og NAV i dette prosjektet. Dette har vært en stor suksess og blir et fast tiltak fra Dette er et tilbud til ungdom i alderen år som står utenfor skole/arbeidsmarkedet. Prosjektet gir muligheter for opplæring og arbeidspraksis i Rosenborg Ballklubb og hos deres samarbeidspartnere i næringslivet, med mål om å komme i jobb. Målgruppen er ungdom som har behov for og som vil nyttiggjøre seg innholdet i prosjektet. Man skal selv være motivert og interessert i å delta i prosjektets aktiviteter og i arbeidstrening, og ha et ønske om og ha mulighet til å komme ut i jobb. Prosjektet består av opplæring, arbeidspraksis og individuell veiledning. Det er et gruppeinntak på 12 ungdommer, med varighet på seks måneder med mulighet for forlengelse. Vi har tilhørighet i egne lokaler på Brakka til Rosenborg. Resultat i prosjektet for personer har vært innskrevet i RBK Ung i Jobb løpet av personer var pr ennå innskrevet; dvs. det ble utskrevet 23 personer i løpet av året. Av disse 23 ble 10 utskrevet til aktive løsninger (arbeid/skole/militære) dvs. 43 %. De resterende 13 fordelte seg slik: 1 flyttet fra byen. 4 ble utskrevet til behandling/for syke til å nyttegjøre seg tiltaket. 1 person ble videreført attføringsbedrift. 7 personer ble etter ønske ivaretatt videre av NAV da de ikke ønsket et samarbeid med oss nå. Kontaktperson her er Hege G. Nilsen som kan treffes på e-post: Vilje Viser Vei VVV VVV er et tiltak for arbeidssøkere med psykiske lidelser. For å kunne søkes inn i dette tiltaket er at det et krav at det foreligger en psykisk diagnose fra moderat til alvorlig grad. Prima startet opp VVV i april 2005 og har 14 plasser knyttet til APS-tiltaket og ti plasser knyttet til AB-tiltaket. Tett samhandling med behandlingsapparatet, tilbud om gruppesamlinger og mål om ekstern hospitering for alle har vært virkemidler for å oppnå progresjon. Kontaktperson for tiltaket er Hege G. Nilsen som kan kontaktes på e-post: Prosjekt Ny jobb! Mars 2009 startet Prima sammen med Trondheim kommune VTAO-prosjektet Ny jobb (VTAO står for: Varig Tilrettelagt Arbeid i Ordinær bedrift). Prosjektets varighet var satt til utgangen av Det ble ved årsskifte bestemt at prosjektet skal videreføres til Prosjektet finansieres med kr ,- fra Trondheim kommune og kr ,- fra Prima. Målet for prosjektet er å kunne gi VTA-deltakere i Prima, Stavne og deltakere ved andre kommunale dagsenter i kommunen muligheten til å kunne velge jobb i ordinær virksomhet. En annen målgruppe er elever fra videregående skole som trenger bistand til å få ordinært arbeide, hvor de ellers ville fått tilbud om VTA eller dagsenterplass. Det har i 2012 vært en økning i antall direkte henvendelser fra NAV, samt at vi har formidlet fra Prima og dagsentrene i Trondheim kommune. Det ble siste halvdel av 2012 signalisert fra NAV om inntaksstopp i tiltaket VTAO, og mye av tiden har gått med til oppfølging av de som allerede er tatt inn i prosjektet. Det er fremdeles stor etterspørsel etter tiltaksplasser i VTAO. Status Aktive i prosjektet pr var 42 personer Antall nye stillinger i året 2012 var 12 stillinger Antall som har sluttet i jobben i VTAO i året 2012 var 4 personer Antall som fikk fast stilling i året 2012 var 15 personer 10 11

7 4. Praksisområdene Selskapets praksisområder er delt i tre hovedområder etter type praksis som tilbys deltakeren. Disse er: Frukt og Mat, Produksjon og Tjenester. Frukt og mat Primas enhet for Frukt og Mat er delt i tre hovedområder: kafé/kantiner, frukt og catering. Ved avdelingen er det mulig å ta fagbrev som institusjonskokk. Kaféer og kantiner Prima driver kaféer og kantiner geografisk spredd i Trondheim. Arbeidsoppgavene er allsidige og består i hovedsak av tilberedning av varm og kald mat, betjene kasse, kundebehandling, innkjøp, renhold, kasseoppgjør og fakturering. Totalt betjener våre kaféer og kantiner ca personer daglig. Nytt fra november 2012 er en ny kantine i Strandveien 43 som skal betjene ca 450 gjester når bygget er fullt utleid. Leder for enheten er Terje Indset som kan kontaktes på e-post: Prima frukt Fruktavdelingen driver innkjøp, pakking, salg og distribusjon av fruktkurver til bedrifter i Trondheim. Vi leverer frisk frukt delikat pakket etter abonnementsavtaler med bedriftene. Arbeidsoppgavene består i hovedsak av sjåførarbeide, hjelpemann på bil, logistikk, kundebehandling, pakking av fruktkurver, kvalitetskontroll, veiing, rydding, lasting og lossing. Ved utgangen av 2012 har avdelingen levert ca kurver. Avdelingen kan kontaktes på e-post: Skistua Skistua er Bymarkas storstue, og kaféen blir ivrig brukt av markatravere. Skistua er også et attraktivt tilbud for kurs, møter og selskapsaktiviteter. På Skistua er arbeidsoppgavene å betjene kafégjester, kasseoppgjør, renhold, legge til rette for kurs, pådekking, og noe produksjon av mat. Det utføres også ulike vaktmesteroppgaver på Skistua og på uteområdene. Åpningstiden for kaféen er på hverdager fra kl I helger er det åpent med middagsservering. Skistua kan kontaktes på e-post: Hjemmeside: Catering Primas cateringavdeling er lokalisert på Havstein. Catering kjøkkenet fungerer også som sentralkjøkken for våre kaféer og kantiner. Arbeidsoppgavene er kundekontakt, ordreregistrering, kasseoppgjør, fakturering, renhold, innkjøp, tilberedning av kald og varm mat. Våre kunder er mange og vi leverer mat til enhver anledning. Avdelingen kan kontaktes på e-post: prima-as.no. Av større arrangement som er utført i 2012 kan nevnes: Lerkendal: Vi leverte mat til Adidas og Adressa VIP-tribune på Rosenborg ballklubs sine hjemmekamper. Det var ca gjester til bespisning under hver kamp Olavsfestdagene: Vi leverte tapas til ca personer. Barne- og familiedag på Festningen med grilling, ca besøkende. Jubileum og julebord med 3-retters middag for ca. 500 personer

8 Produksjon Enheten består av seks ulike områder som produserer varer for privatpersoner, samt private og offentlige virksomheter. Møbelomtrekking Møbelavdelingen driver med alle former for søm, omtrekking og reparasjoner av nye og gamle møbler. Vi utfører også tilskjæring av stoff og skumplast etter mål. Avdelingen har varierte arbeidsoppgaver som demontering/montering, spretting og avslåing av møbeltrekk, tilskjæring av stoff, vatt og skumplast. Vi driver også med opplæring av enkle sømoppdrag og trekking, samt reparasjon av treverk og stopping. Avdelingen kan kontaktes på e-post: Pakking og montering Avdelingen utfører bl.a. montering av elektriske komponenter, produksjon av brannvarslere og kabler med påsetting av endehylser. Det tilbys også logistikktjenester som pakking, etikettering, lagerhold og varedistribusjon over hele landet. Typiske kunder kan være større butikkjeder, trykkerier, reklamebyråer m.m. Avdelingen tilbyr derfor varierte arbeidsoppgaver innen pakking, lagerhold, distribusjon og ulike monteringsarbeider. Avdelingen kan kontaktes på e-post: Mekanisk avdeling Avdelingen driver i hovedsak med produksjon av fiskeutstyr og parabolantenner (Norsat). I tillegg påtar avdelingen seg ulike mekaniske arbeidsoppgaver innen: stansing, pressing, boring, fresing, dreiing, sveising, sliping, pussing, sandblåsing og ulike typer monteringsarbeide. Det utføres også vaktmestertjenester for Primas bygninger. Avdelingen kan kontaktes på e-post: Dekk og service Avdelingen påtar seg skifte og lagring av dekk, samt diverse service og kontrollfunksjoner for bil. Avdelingen er godkjent av Statens vegvesen for arbeid på lysutstyr, hjul og påløpsbremse anlegg. Arbeidsoppgaver som tilbys er dekkskifte, småservice og vedlikehold av biler, sjåføroppgaver, hjelpemann på bil og kundebehandling. Avdelingen kan kontaktes på e-post: prima-as.no. Prima kjøkken og møbler Avdelingens hovedområde er salg av kjøkken, møbler, bad og garde robe i heltre beregnet både for hytte og hjem. I tillegg selger vi også kjøkken, bad og garderobe fra den danske kjøkkenleverandøren Aubo. Arbeidsoppgaver er bla opp læring i tegneprogrammet Winner, samt salg og kundebehandling. Avdelingen kan kontaktes på e-post: Bensinstasjon I april 2012 overtok vi driften av Esso-stasjonen på Heimdal. Bensinstasjonen har salg av drivstoff, kioskvarer og mat samt at det tilbys bilvask og enklere service oppdrag. Vi gir opplæring i oppgaver innen handel- og servicenæringen, med arbeidsoppgaver som kundebehandling, varepåfylling, matlaging i tillegg til enklere bilservice og bilpleie. Avdelingen kan kontaktes på e-post: 14 15

9 Tjenester Enheten består av fem områder som utfører tjenester for privatpersoner, samt for private og offentlige virksomheter. Kongsvegen Barnehage Med fokus på idrett og uteaktiviteter. Kongsvegen Barnehage holder til i Kongsvegen 80 på Heimdal og har 62 plasser for barn mellom 10 md. og 6 år fordelt på tre avdelinger. Her legger vi opp til et miljø der fysisk utfoldelse og idrettslek er sentralt, både ute og inne. Barna skal få bli kjent med ulike typer aktiviteter. Avdelingen tilbyr arbeidsoppgaver som pass og stell av barn, forming, drama, dans og ulike aktiviteter sammen med barna, kjøkkenoppgaver og annet forefallende arbeide som er i en barnehage. Leder for barnehagen er Jannicke Hegge som kan kontaktes på e-post: Mer informasjon om barnehagen finnes på: Transport Vår avdeling for dekkhotell har også ansvaret for Primas ulike transportoppdrag, både internt og for eksterne kunder. Prima har 10 biler som daglig er ute i trafikken, og har også en el-bil som ansatte kan benytte. Arbeidsoppgavene her er sjåførabeid som postkjøring og varelevering, hjelpemann på bil, renhold og vedlikehold av bilene. Avdelingen kan kontaktes på e-post: Kontor og resepsjon Deltakerne tilbys opplæring og praksis innen regnskaps- og lønnsarbeide, kundebehandling, betjening av sentralbord og annet forefallende kontorarbeide. Praksis og opplæring kan skje i kombinasjon med at deltakerne er studenter ved vår kursavdeling. Leder for denne enheten er Elisabeth Bævre som kan kontaktes på e-post: Renhold Renholdsgruppen har ansvar for renhold av Primas lokaler og gir opplæring i renholdsfaget. Leder for enheten er Lars Buran, som kan kontaktes på e-post: Vaktmester Servicegruppen har ansvar for enkle vaktmester- og vedlikeholdsoppgaver av Primas lokaler. Det gies opplæring i vedlikehold av både utearealer og næringsbygg. Det utføres enklere reparasjoner, monteringsarbeid, maleoppdrag, gartnerarbeid og snørydding m.m. Vaktmester kan kontaktes på e-post: 5. Sammendrag av virksomheten Selskapets kjernevirksomhet er kvalifisering, avklaring og for midling til arbeid. Vi tilbyr kompetansekartlegging, avklaring, fagopplæring, kurs, arbeidstrening og jobbformidling. Ved å øke bevisstheten om deltakers sterke sider og kvalifikasjoner ønsker vi å skape en endringsprosess hos den enkelte. Vi har et mangfoldig tilbud, og felles for dem er individuell tilpasning. Formidlig til arbeid går som en rød tråd i alle våre tilbud. Personalsituasjonen Når det gjelder personalstaben er det totale antallet ansatte i 2012 redusert med 5 personer. I 2012 har 15 personer tiltrådt stilling, og 18 har fratrådt. Årsaken til reduksjonen skyldes i hovedsakelig nødvendig nedbemanning i forbindelse med avvikling av kantiner, men også at personer som har sagt opp ikke er blitt erstattet. Vi har også i 2012 sett det nødvendig å ha 2 årsverk permittert i en periode pga redusert oppdragsmengde. Det er også ved utgangen av året 5 ordinære lærlinger i selskapet, hvorav 1 innen møbeltapetsererfaget og 4 innen kokkefaget. På grunn av endringer i rammebetingelsene fra NAV er det en utfordring å planlegge bemanningen, noe som fører til at omstillingskompetanse blir mer og mer viktig i vår bransje. Det er i desember 2012 gjennomført arbeidsmiljøundersøkelse for personalet i samarbeid med bedriftshelsetjenesten. Her svarer 96 % at de føler glede for å gå på jobb og stolthet av å arbeide i Prima. Undersøkelsen påpeker også noen utfordringer som det vil bli arbeidet med i kommende år. Kompetanse Kompetanse er en kjerneverdi og vi har fokus på at våre medarbeidere har riktig kompetanse for å kunne gjennomføre de oppdrag vi påtar oss, både for vår hovedoppdragsgiver NAV og for våre kunder innen øvrige forretningsområder. Vi gjennomfører kompetansekartlegging hvert 4. år. Den siste er gjennomført i november 2012 og viser følgende: I produksjonsdelen av Prima er det 64 % med vgs. og/eller fagbrev som høyeste utdanning, i tillegg er det 12 % med mesterbrev og 12 % som har fag på universitets-/høgskolenivå. På veiledersiden har 5 % mesterbrev, 60 % har bachelorgrad eller tilsvarende som høyeste gjennomførte utdannelse, 20 % har mastergrad eller tilsvarende som høyeste gjennomførte utdannelse og 5 % har en profesjonsgrad på universitetsnivå. På avdeling frukt og mat har 9 % av de ansatte utdannelse på vg. nivå eller høyere, 88 % har matrelatert utdannelse. Ved barnehagen har 39 % vgs. eller tilsvarende som høyeste fullførte utdanning, 54 % har bachelorgrad fra DMMH. I 2012 har ansatte påbegynt eller gjennomført videreutdanning innen ledelse, kvalitetsrevisor, førskolelærer og fagbrev. I tillegg har noen personer gjennomført bransjerelaterte kurs og sertifiseringer. Lærebedrift Vi er godkjent lærebedrift i 8 fagområder,(aktivitør, plate, sveis, kontor/adm, BUA, kokk, hjulutrustning og møbel), men for tiden har vi lærlinger i 4 av disse fagene, hvorav 2 er gjennom medlemskap i opplæringskontor. og ytterligere 3 gjennom vårt medlemskap i forskjellige opplæringskontor. I 2012 har én lærling tatt fagbrev som institusjonskokk. Vi har ved utgangen av året lærlinger innen kokkefaget, barne og ungdomsarbeiderfaget og møbeltapetsererfaget, totalt 5 ordinære lærlinger

10 Tiltakene Vi har i 2012 ikke fått nye tiltak, men har gjort noen midlertidige omdisponeringer ut fra NAVs behov. Det har i løpet av året vært utlyst ny konkurranse på tiltaket Oppfølging, og vi skal i 2013 drifte dette for NAV Lerkendal. Vi har også i løpet av 2012 byttet datasystem for oppfølging av deltakere. Vi har tidligere benytttet Capitech. Prima har deltatt i prosjektsamarbeid med Avans AS og andre attføringsbedrifter vedrørende videreutvikling av Ad-opus. Vi har nå som pilotbedrift tatt dette i bruk høsten Praksisområdene Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle våre praksisområder slik at de er så nært knyttet opp mot ordinært arbeid som mulig, men at de samtidig ivaretar de ulike ønsker og behov våre deltakere har. Prima har i 2012 avviklet kantinen ved Trondheim kreative fagskole da denne økonomisk og kvalifiseringsmessig ikke tilfredsstiller de krav vi har for våre kantiner. Det er i april 2012 innledet samarbeid med Esso og Prima har tatt over driften av Esso-stasjonen på Heimdal. Dette med bakgrunn i etterspørsel etter praksis og arbeidstrening innen serviceyrket. Bensinstasjonen gir også mange andre muligheter for avklaring og arbeidstrening, samt at den på sikt vil gi gode og mer utfordrende VTA-arbeidsplasser. I vår strategiplan har vi fokus på at våre praksisområder skal gi realistisk avklaring i forhold til ordinært arbeide, samt gi gode og utviklende arbeidsoppgaver for vår gruppe med VTA-deltakere. Prima har i 2012 ansatt én person som skal arbeide spesielt med å utvikle samarbeid med næringslivet i Trondheim for å kunne tilby arbeidstrening innen flere områder. Statistikk 2012 Tiltak Antall plasser pr Gj. snittlig antall plasser pr. md AB Avklaring i skjermet virksomhet 5 18 Kvalifisering 4 4 Tilrettelagt arbeid 7 7 APS Vilje Viser Vei, APS Vilje Viser Vei, AB Kommunal VTA 5 5 VTA Totalt antall tiltaksplasser som er rammefinansiert 225 Både på Avklaring og APS har antall plasser variert i løpet av året på grunn av ekstra tilsagn fra NAV. I tillegg har vi deltakere i Oppfølging og Avklaring hvor det ikke er satt noen ramme. Tilrettelagt arbeid Vi har 10 personer, 5 kvinner og 5 menn som til sammen utgjør 7 månedsverk. VTA Vi har 105 godkjente plasser fra NAV, men hadde 107 deltaker inne pr deltakere har startet i 2012 og 12 deltakere har sluttet i samme periode. Kommunale VTA-plasser Vi har 5 månedsverk for Trondheim kommune. Disse er fast ansatt i bedriften og følger samme regelverk som for VTA. Oppfølging Her har vi gjennom 2012 hatt inne 92 deltakere. Disse skal i utgangspunktet være ferdig avklart ved inntak, men vår erfaring er at dette tiltaket har vært brukt for en bredere målgruppe. Vi har i 2012 vært leverandør i hele Trondheim og ble fra desember 2012 leverandør for NAV Lerkendal. Tiltaket har hatt gitt mange gode løsninger for deltakerne, men færre enn antatt har fått jobb jf. målgruppe. Av de 92 deltakerne som ble avsluttet i 2012, fikk 26 personer jobb. Dette betyr at 25% av deltakerene i tiltaket fikk jobb etter endt periode. Vi har i samarbeid med NAV Lerkendal evaluert og blitt enige om at dette tiltaket fra desember 2012 i større grad skal benyttes til den gruppen som er ferdig avklart og klar for å skaffe seg jobb. Antall personer i virksomheten Utvikling av antall ansatte, samt oversikt over de med tilknytning til bedriften: Pr Personal VTA deltakere VTA kommunal Ny Jobb! prosjekt APS-deltakere Vilje Viser Vei AB-deltakere Vilje Viser Vei AB AMB kvalifisering og tilrettelagt Avklaring i skjermet virksomhet Kurs Oppfølging* Arbeidsrettet rehabilitering Avklaring kortere varighet** Arbeidstrening utenom tiltak*** Totalt antall personer tilknyttet Prima AS * I tiltaket Oppfølging er det fortløpende inntak og Prima er C-leverandør ** I tiltaket Avklaring kortere varighet samarbeider vi med KI Kompetanse *** Arbeidstrening utenfor tiltak er deltakere i bl.a. Arbeidspraksis ordinær og fadderordninger 90 personer i personalstaben er inkl 7 ordinære lærlinger og 1 deltaker på tidsubestemt lønnstilskudd. Tiltak med formidlingskrav Tiltak Antall sluttet i 2012 Antall formidlet ut i jobb i 2012 % vis AB % VVV, AB % Kvalifisering % Totalt % Prosjekt Tiltak Antall formidlet ut i fast jobb (eller skole/militære) i 2012 Ny jobb! 15 RBK - ung i jobb 10 Totalt

11 Nærmere om formidlingsresultat i tiltakene Kvalifisering og AB Kval. AB AB, VVV Sum Ordinær jobb* Utdanning Uførepensjon Andre aktive løsninger Tilbakeført NAV Sluttet SUM Statistikk om alder, kjønn og gjennomsnitt i tiltakene for de som har sluttet i 2012 Tiltak Antall Gj. snitt alder Fordeling kvinner Fordeling menn Gjennomsnitt i tiltaket APS mnd APS, VVV mnd AB mnd AB, VVV mnd Avklaring i skjermet mnd Kvalifisering mnd SUM Tilfredshetsundersøkelser Spørreundersøkelse deltakere Det gjennomføres tilfredshetsundersøkelser blant deltakere i alle tiltak. For tiltakene VTA og Tilrettelagt arbeid gjennomføres dette annethvert år, og dette ble sist gjennomført i Blant VTA-deltakerne ble det en svarprosent på 86 % hvor 91 % sier at de er fornøyde med sitt arbeidsforhold i Prima. For tiltaket Tilrettelagt arbeid var svarprosenten på 90 %, hvorav 100 % er fornøyd med sitt arbeidsforhold i Prima. For øvrige tiltak gjennomføres tilfredshetsundersøkelsen når deltaker avslutter sitt løp i Prima. Her sier 70 % at tiden i Prima har styrket deres muligheter for ordinært arbeid. 94 % opplever at de har blitt møtt med respekt fra de ansatte i Prima, noe som er viktig for oss da dette er en av våre verdier. Det vil komme nye spørreundersøkelser gjennom et nytt benchmarkingsystem (BATT) utviklett for attføringsbedrifter. Dette er et resultat av et samarbeid mellom bransjeforeningen Attføringsbedriftene, ASVL og Arbeids- og velferdsdirektoratet. Systemet etablerer indikatorer for hva som er godt attføringsarbeid, også utover det som handler om direkte formidling til arbeid. BATT vil bidra til at vi kan vise omverdenen at vi leverer tjenester av god kvalitet, at vi arbeider systematisk med forbedringsarbeid og et tettere samarbeid med NAV. Spørreundersøkelse ordinært ansatte Det er i desember 2012 utført en anonym arbeidsmiljøundersøkelse blant ordinært ansatte i Prima i samarbeid med Din Bedrifts helsetjeneste AS. Din Bedriftshelsetjeneste har uttalt følgende: Etter det vi kan vurdere av besvarelsene er det fortsatt et godt arbeidsmiljø på Prima for de aller fleste! Her er det mye positivt, men også enkelte områder som bør prioriteres å jobbe videre med for å skape et enda bedre arbeidsmiljø. På spørsmålet om Hvor godt trives du i Prima på en skala der 1 er dårligst og 6 er best, svarer 27 svært bra (score 5+6), 5 svarer bra (score 3+4) og 23 av 55 har ikke svart på spørsmalet. Ingen svarte dårlig (score 1+2). 6. Generelt om selskapet Equass I henhold til vårt kvalifiseringssystem Equass, er det krav om årlig gjennomføring av 2 forbedringsprosjekt. I 2012 har disse vært: Forberedelse til egen Equass-sertifisering av Kongsvegen barnehage Omorganisering av våre skjermede tiltak Miljøfyrtårn Selskapet er godkjent Miljøfyrtårn-bedrift i Kongsvegen barnehagen og det arbeides med resertifisering av Fylkeshusets kantine. Det er ulike krav knyttet til de ulike bransjene, og disse fremgår av hjemmesidene til stiftelsen Miljøfyrtårn. Vernetjenesten Består av 22 verneområder med 1 hovedverneombud og 5 verneombud. Alle vernerområder har levert 2 vernerapporter og 2 EL-kontrollrapporter. Skadefrekvens i 2012 = 5 (Norm < 30) I dette ligger 5 stk mindre personskader. Vi arbeider fortsatt i nært samarbeid med våre tilsynsmyndigheter. Sykefravær Selskapet er IA-bedrift og personalet benytter egenmeldingsdager i henhold til avtalen om Inkluderende Arbeidsliv Kortidsfravær (egenmeldinger) 1,04 % 1,52 % Personalet 1,23 % 1,32 % Deltakere 0,86 % 1,42 % Langtidsfravær (med legeerklæring) 7,86 % 8,67 % Personalet 9,86 % 8,14 % * Deltakere 5,99 % 9,20 % Totalt fravær 6,20 % 10,19 % Personalet 11,09 % 9,46 % * Deltakere 6,89 % 10,62 % Både langtidsfravær og korttidsfravær er jevnt fordelt mellom kjønnene. * Økningen fra 2011 skyldes langtidsfravær på 1 år for 3 deltakere utover det vanlige sykefraværet, samt at registrering av fravær er skjerpet. Internkontroll Internkontrollsystemet er fortløpende under revisjon. Vesentlige endringer er utført og implementert i løpet av Bedriften er tilsluttet Din Bedriftshelsetjeneste AS og Forum for HMS

12 Arbeidsmiljøutvalg (AMU) Første halvår i 2012 har AMU bestått av: Bodil Krokan, leder (valgt av ansatte), Gry Mathisen (representant for ansatte), Fredrik Langfeldt (representant for ledelsen) Gunnvor Alexandersen (representant for ledelsen), samt hovedverneombud Berit Stenersløkken. Andre halvår 2012 har AMU bestått av: Lars Ole Stølhaug, leder (valgt av arbeidsgiver) Gry Mathisen, sekretær (representant for ansatte), Nils Arne Rutlien (representant for ansatte) Fredrik Langfeldt (representant for ledelsen), samt hovedverneombud Berit Stenersløkken. Vararepresentanter: Bodil Krokan og Marianne Aune. Diskriminering Som attføringsbedrift er selve grunntanken i alt vårt arbeid å gi mennesker med ulike utfordringer og bistandsbehov muligheten til å fungere i arbeidslivet og samfunnet for øvrig. Prima har nedfelt i sin personal og rekrutteringspolitikk at vi skal vurdere aktuelle kandidater uavhengig av alder, kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, språk, religion og livssyn. Grunntanken er synliggjort gjennom Primas verdier og etiske retningslinjer hvor respekt og likeverd står sentralt. Fast agenda på møtene er: Gjennomgang av referat fra forrige møte Info fra HVO om vernearbeid og eventuelle skader Behandling av innmeldte saker Div Det er en målsetting å avholde min 4 møter pr. år. Det er avholdt 5 møter i En representant fra Din Bedriftshelsetjeneste deltar på minimum ett møte pr år. Ytre miljø Det er selskapets målsetning å være miljøvennlig og vi har pr. i dag ingen produksjonsanlegg eller annen virksomhet som påvirker det ytre miljø vesentlig. Likestilling Selskapet har nedfelt i vår personal- og rekrutteringspolitikk at vi skal vurdere aktuelle kandidater uavhengig av kjønn, og bestrebe å ha en balansert fordeling mellom kjønnene både innen de ulike fagområdene som ansatte representerer og i selskapets ledelse. I 2012 er kvinneandelen redusert med 2 %. De fleste av våre praksisområder har en relativt jevn fordeling mellom kjønnene, men mekanisk har kun menn og møbeltapetsering har kun kvinner. I veilederenheten er det 7 % menn. I barnehagen er det 25 % menn, noe som er en økning siden Når det gjelder kompetanseheving gjennom utdanning/kurs er det i 2012 en jevn fordeling mellom kjønnene. Fordeling mellom kjønn i Prima Kjønnsmessig fordeling mellom våre ulike enheter fremkommer av tabellen. Hele personalet 2011 Totalt Kvinner Menn Mannsandel Adm. direktør % Ass. direktør % Stabsjefer og stabsansatte % Veilederenhet % Barnehagen % Frukt og Mat % Produksjon % Hele Personalet % Ledergruppen % Styret % Styreleder % Av 18 personer som har avsluttet i 2012 er det 10 kvinner og 8 menn. Av 15 personer som har blitt ansatt i 2012 er det 8 kvinner og 7 menn

13 7. Økonomi Driftsregnskap DRIFT (Tall i hele tusen) Produktsalg Inkl. barnehage Tjenestesalg VTA NAV VTA kommune APS tiltaket AB tiltaket Avklaring i skjermet Kvalifiseringstiltaket Tilrettelagt tiltaket AMB tiltaket Ind. oppfølging Oppfølging Avklaring Arbeidsrettet rehab Salg av plasser Andre driftsinntekter Totale driftsinntekter Lønnskostnader Vareforbruk Variable kostnader Faste kostnader Totale kostnader Driftsresultat Finans Ekstraordinære Årsresultat *Det som tidligere var AMB-tiltaket består nå av Avklaring i skjermet virksomhet, Kvalifisering og Tilrettelagt. Tabellen viser utviklingen i nøkkeltall for selskapet i perioden Regnskapsåret De totale driftsinntektene ble 2012 kr ,-, som er rekordomsetning i selskapet. Dette utgjør nn økning på nær 6,7 millioner i forhold til 2011 jf. tabell. Årsoverskuddet ble på kr ,- etter finanskostnader, og med en positiv selvfinansiering på kr ,-. Det er nedbetalt langsiktig gjeld med nær kr ,-. Viser for øvrig til kontantstrøm for 2012 når det gjelder investeringer og ny langsiktig gjeld. Selskapet har en egenkapital på ca. 31,1 millioner. Finansiell risiko Virksomheten har på nåværende tidspunkt ingen finansiell risiko. Selskapet har kontinuerlig dekket likviditetsbehovet gjenn om positiv selvfinansiering, i tillegg er det opprettet kassekreditt som kan disponeres ved behov. Likviditetsbehovet ble i 2012 større pga. økt omsetning, samt investeringer. I tillegg førte høyere produktsalg enn tjenestesalg til et økt likviditetsbehov. Andre risikofaktorer Selskapets største og mest sentrale risikofaktor er endringer i de sentrale myndigheters rammebetingelser for attføringsbedriftene. Arbeidsdirektoratet og andre sentrale myndigheter signaliserer at de i langt større grad ønsker å kjøpe attføringstjenester i ordinære bedrifter. Det har vært en økning i konkurranseutsetting i salg av tjenester (plasser) de siste årene, og det er nå kun skjermede tiltak som ikke er konkurranseutsatt. Om NAV velger å konkurranseutsette også disse tiltakene vil det få store økonomiske konsekvenser for attføringsbedrifter generelt og da også Prima spesielt. Endring i totalomsetningen til større andel produktsalg innebar økt risiko for redusert inntjeningsevne i 2012 og det vil sannsynligvis fortsette i kommende år. Produktsalg er mer kapitalkrevende enn salg av attføringstjenester til NAV. Imidlertid vil vi til enhver tid ta sikte på å tilpasse våre kostnader i forhold til både tjenester og produktsalg også i tiden fremover. Grafisk fremstilling av driftsinntektene Salgsinntekter av produkter og tjenester utgjorde i % av de totale driftsinntektene. Tjenestesalg for 6 skjermede arbeidsmarkedstiltak utgjorde 34 %, og de 6 øvrige arbeidsmarkedstiltak utgjorde 2 % og 4 % av selskapets inntekter. I tillegg kommer 1 % fra salg av andre tiltaksplasser, salg av kurs og 5 arbeidstreningsplasser til Trondheim kommune. Samfunnsregnskap Produktsalg 62,8 % VTA NAV 14, VTA kommune 0,4 % 0,2 % 3,6 % APS-tiltaket 8,3 % AB-tiltaket 2,0 % Avklaring 2,1 i skjermet % 2,1 1,8 % % 411 Kvalifiseringstiltaket 2,0 % 0,4 % 225 Tilrettelagttiltaket 0,2 % Oppfølging 1,8 % Avklaring8,3 % 3,3 % 3, % Salg av plasser 1,1 % (Tall i hele tusen) Salg av produkter Salg av tjenester Totalt salg Tilbake til samfunnet gikk følgende i form av skatter og avgifter: Innbetalt skatt fra ansatte Innbetalt arbeidsgiveravgift Innbetalt merverdiavgift Totalt tilbakebetalt Eksempel på samfunnsregnskap En person har som grunnlag for arbeidsavklaringspenger kr ,- i inntekt. Arbeidsavklaringspengene utgjør 66 % av dette pr. år. Arbeidsavklaringspengene utbetales for 12 md. og det er ingen feriepengeopptjening. Årlig arbeidsavklaringsstønad , % skatt til staten ,- Årlig kostnad til staten ,- Kostnader ved arbeidsmarkedstiltak ,- Skolegang maks ,- pr. år men maks ,- i hele attføringsløpet ,- Totale kostnader for staten ,- Fast ansettelse i ordinær bedrift 100 % stilling med lønn kr ,- -25 % skatt til staten med kr ,-. Ved fast ansettelse vil vedkommende i dette eksempel bidra med kr ,- i innbetalt skatt til staten pr. år i stedet for en årlig kostnad på kr ,-. Statens kostnader vil i de aller fleste tilfeller løpe over flere enn ett år, og i de fleste tilfeller må vedkommende i tillegg inn på andre typer tiltak som eksempelvis APS og AB før vedkommende 14,3 % 3,3 % 1,1 % 62,8 % Produktsalg VTA NAV VTA kommune APS-tiltaket AB-tiltaket Avklaring i skjermet Kvalifiseringstiltaket Tilrettelagttiltaket Oppfølging Avklaring Salg av plasser 24 25

14 i beste fall er i 100 % stilling. Av personer som har vært i APS-tiltak avklares ca. 70 % mot uførepensjon. Besparelsen for staten er i dette beregnede tilfellet (gjeldende 1 person) nær kr ,- samt nær kr ,- i skatteinnbetaling. Dette vil totalt bespare staten med drøyt kr ,- pr deltaker hvert år. Resultatdisponering Årsoverskuddet på kr ,- overføres til annen egenkapital. Fortsatt drift/rettvisende oversikt Styret mener det er riktig å legge forutsetningen om fortsatt drift av selskapet til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. Årsregnskapet gir etter vår oppfatning en rettvisende oversikt over utvikling og resultat av virksomheten og dens stilling. Fremtidsutsikter 2013 Styret er stolt av Primas ansatte som har høye ambisjoner på vegne av sine deltakere og som er raske til å ta nye signaler, etterkomme nye krav og ikke minst er kreative for å finne nye løsninger. Utfordringene er mange og krevende, og kravene til tilpasninger og raske omstillinger er økende. Brofossutvalgets innstilling peker på at mer av tiltaksarbeidet i større grad skal skje i det ordinære arbeidslivet. Noen vil alltid trenge mer tid til utprøving og arbeidstrening før de anser seg klar for arbeidslivet og noen vil ha behov for skjermet arbeidsplass i kortere eller lengre tid. Det viktigste er at alle får et arbeid de mestrer og trives med, og som gjør at de får brukt sin kunnskap og kompetanse til alles beste. Prima har i sine strategier en satsning på å få flere praksis- og arbeidsutprøvingsplasser ut i ordinære bedrifter. Dette også sett i sammenheng med NHO sitt samarbeidsprosjekt Ringer i vannet med attføringsbedriftene. Vi er også i gang med å få til et tettere samarbeid med videregående skoler og opplæringskontoret, dette for å kunne ta imot elever med behov for spesial tilpasning og som vil ha nytte av å ha kombinert tilbud om skole og arbeidsutprøving. Vi skal også være innovativ og være en samarbeidspartner for vår største oppdragsgiver NAV for å bidra til at de sammen med oss når sine mål med arbeidsmarkedspolitikken og for våre eiere og deltakeres beste. Vår satsning på ny arbeidsmodell intern er også et ledd i å kunne tilby mer effektive og hensiktsmessige løsninger for å kunne nå våre mål. Vi ser frem til året 2013 og resultatet av de tiltak vi har iverksatt for å møte våre utfordringer både på å vinne nye anbud, utvidet samarbeid med det ordinære næringslivet, Ringer i vannet og ny arbeidsmetode. Alle disse tiltakene mener vi vil bidra til fortsatt positivt utvikling av Prima AS. Styret i Prima AS Trondheim, 24. mai 2013 Resultatregnskap 2012 Driftsinntekter og driftskostnader Note Driftsinntekter Sum driftsinntekter Varekostnader Beholdningsendring Lønnskostnader m.m. 12, Avskrivninger Annnen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen finansinntekt Annen finanskostnad Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Ordinært resultat Ekstraordinære inntekter og kostnader Årsoverskudd Overføringer Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer Aase Sætran styreleder Jan Håbrekke nestleder Kirsti Buseth styremedlem Cecilie Skarsvåg styremedlem Kjell Grønning styremedlem Bodil Krokan styremedlem Berit Stenersløkken styremedlem Atle M. Angvik adm.dir

15 Balanse 2012 Eiendeler Note Anleggsmidler - Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Bygninger 1, Tomter 1, Transportmidler 1, Maskiner, inventar o.l. 1, Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Lager av råvarer 1, Lager av varer i arbeid og ferdigvarer 1, Kundefordringer 1, Andre kortsiktige fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l. 1, Sum omløpsmidler Sum eiendeler Styret i Prima AS Trondheim, 24. mai 2013 Egenkapital og gjeld - Innskutt egenkapital Aksjekapital (10 aksjer á kr 50 ) 7, Sum innskutt egenkapital Aase Sætran styreleder Jan Håbrekke nestleder Kirsti Buseth styremedlem Opptjent egenkapital Annen egenkapital 7, Sum opptjent egenkapital Cecilie Skarsvåg styremedlem Kjell Grønning styremedlem Bodil Krokan styremedlem Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Avsatt depositum Kongsvegen barnehage Pensjonsforpliktelse 1, Investeringstilskudd Kongsvegen barnehage Sum langsiktig forpliktelse Berit Stenersløkken styremedlem Atle M. Angvik adm.dir. Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

16 Kontantstrøm Kontanstrøm fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skatt Ordinære avskrivninger /- Endring i varelager /- Endring i kundefordringer /- Endring i leverandørgjeld /- Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter + Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetalinger av langsiktig gjeld Innbetalinger ved økning av andre langsiktige forpliktelser Utbetalinger ved reduksjon av andre langsiktige forpliktelser Netto kontantstrøm for finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter Noter 2012 Note 1 a. Regnskapsprinsipper (Regnskapsloven 7-35) Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. Det er utarbeidet etter Norsk regnskapsstandard. b. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år fra etableringstidspunktet er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Langsiktig og kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet, og skrives ikke opp eller ned til virkelig verdi som følge av renteendringer. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. c. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger. Innredninger i leide lokaler avskrives over leiekontraktens varighet. d. Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser Selskapet har en innskuddsbasert pensjonsordning i Vital ASA. For den innskuddsbaserte ordningen betaler selskapet 5 % av den ansattes lønn og selskapet har ikke noe økonomisk ansvar utover dette. Selskapet har tariffestet avtalefestet førtidspensjonsordning (AFP) gjennom LO/NHOs AFP-ordning. Førtids pensjoneringsavtale for administrerende direktør innebærer at han kan gå av ved 62 år med 66 % lønn. Denne avtalen er innarbeidet i selskapets regnskap og forpliktelse og pensjonskostnad beregnes av aktuar. De estimerte verdiene korrigeres hvert år i samsvar med beregninger foretatt av aktuar. I balansen er usikrede pensjonsforpliktelser samlet under langsiktig forpliktelse. e. Inntekter Selskapets inntekter fra tjenestesalg til NAV og Trondheim kommune inntektsføres månedlig. Selskapets øvrige inntekter fra produkt og tjenestesalg inntektsføres ved levering. f. Varer Varer er vurdert til det laveste av kostpris (etter FIFO-prinsippet) og netto salgsverdi. For råvarer og varer i arbeid er gjen anskaffelses kost brukt som tilnærming for virkelig verdi. Egentilvirkede varer er vurdert til variabel tilvirkningskost. g. Fordringer Kundefordringer er ført opp etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap er gjort på grunnlag av individuelle vurderinger av fordringene, samt at det er foretatt en generell avsetning for å dekke tapsrisiko som ikke var kjent på vurderingstidspunktet. Andre fordringer, både omløpsmidler og anleggsfordringer, er ført opp til pålydende. h. Skatteplikt Prima AS er en arbeidsmarkedsbedrift og selskapets virksomhet er derfor ikke skattepliktig

17 Note 2 Varige driftsmidler Transportmidler Maskiner/inventar Bygninger og bygn.inv. Tomter SUM Anskaffelsesverdi pr Årets avgang Årets tilgang Anskaffelsesverdi pr Akk avskrivninger pr Tilbakeført avskr./solgte driftsmidler Årets avskrivninger * Akk avskrivninger Bokført verdi pr Avskrivningsplan Lineær 5 år Lineær 5 år 1 % / 20 % Avskrivningstiden for bygninger har tidligere vært 50 år / 2 %. Fra og med 2012 er avskrivning endret til 1 %. For 2012 utgjør denne endringen en reduksjon i avskrivninger på kr ,-. Tomter Selskapets tomt i Idrettsveien har en bokført verdi på kr ,-. I 2007 har selskapet anskaffet tomter i Lundamo bakken med en bokført verdi på til sammen kr ,-. Den ene av disse har et eldre bolighus som pr. i dag er utleid til to leietakere. Totalt gir dette en samlet bokført verdi på tomter på kr ,-. *Investeringstilskudd Selskapet har mottatt kr ,- i investeringstilskudd fra Sør-Trøndelag fylkeskommune i forbindelse med oppstart av Kongsvegen Barnehage. Investeringstilskuddet forplikter selskapet til å drive barnehage tilsvarende dagens størrelse i 10 år frem til Investeringstilskuddet vil redusere avskrivingskostnaden årlig med kr ,- i perioden Note 3 Vesentlige leieavtaler a) Selskapet leier lagerlokaler i Industriveien 1. Avtalen gjelder fra og løper fortløpende med automatisk forlengelse. Leietaker har 6 md. oppsigelse i leieperioden. Leien i 2012 utgjorde kr ,- og skal reguleres i henhold til konsumprisindeksen. f) Selskapet leier produksjonslokaler i Heggstadmoen 5. Avtalen gjelder fra og løper til Leien i 2012 utgjorde kr ,- g) Selskapet leier butikklokale i Ringvålvegen 8. Avtalen gjelder fra og løper frem til Leieperiode forlenges automatisk med 3 nye år med mindre varsel om opphør 6 md. før utløp. Leien utgjorde i 2012 kr ,- h) Selskapet leier lokaler ved Havstein helse- og velferdssenter for Primas sentralkjøkken. Avtalen gjelder fra til Deretter løper den videre med en gjensidig oppsigelsesfrist på 6 md. i) Selskapet har festekontrakt med Trondheim kommune for feste av eiendom, gnr 197 og bnr 905, Kongsvegen 80 i forbindelse med Kongsvegen Barnehage. Kontrakten løper fra til og opphører uten oppsigelse. Festeavgiften er satt til kr. 4,- pr kvm pr. år og arealet utgjør 2798 kvm. Note 4 Varebeholdning Varelageret er forsiktig vurdert. Råvarelageret, varer i arbeid og ferdigvarelageret er redusert med 25 % av henholdsvis anskaffelseskostnad for råvarer og variabel tilvirkningskost for varer i arbeid og ferdig varer Lager av råvarer og innkjøpte varer for videresalg Lager av varer under tilvirkning Lager av egentilvirkede ferdigvarer Sum varer Note 5 Fordringer/delkrederavsetning Delkrederavsetning er på kr ,- og vurdert i forhold til den risiko det innebærer med en kundemasse pålydende til sammen kr Det er ingen fordringer som har forfall senere enn ett år etter balansedato. b) Selskapet leide lagerlokaler Industriveien 3. Avtalen gjaldt fra og opphørte Leien utgjorde i 2012 kr ,- c) Selskapet leier lagerlokaler i Fossegrenda 1. Avtalen gjelder fra til Leietaker har 6 md. oppsigelsestid i leieperioden. Leien i 2012 utgjorde kr ,- og skal reguleres i henhold til konsumprisindeksen. d) Selskapet leier kafé, møte og selskapslokaler på Skistua. Avtalen gjelder fra til Leien utgjorde i 2012 kr ,-. e) Selskapet leide produksjonslokaler i Industriveien 39E fra til md. Leien utgjorde i 2012 kr ,- Note 6 Bundne bankinnskudd Bundne bankinnskudd Skyldig forskuddstrekk pr er på kr

18 Note 7 Egenkapital Annen egenkapital Aksjekapital Årets resultat Total egenkapital pr Note 8 Antall aksjer, aksjeeiere Selskapet eies 60 % av Trondheim kommune og 40 % av Trondheim Røde Kors. Det er utstedt 10 aksjer á kr ,- og aksjekapitalen er fortsatt som ved etableringen i 1992, kr ,-. Alle aksjene har lik stemmerett. Note 9 Lønnskostnader Lønninger Styrehonorar Lønnsrefusjoner Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader (note 10) Andre ytelser Sum Ferielønnen Avsatt ferielønn, 12 %, kr er inkludert i Annen kortsiktig gjeld i balansen. Note 10 Pensjoner Selskapet er pliktig til å ha en tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og selskapets pensjonsordning oppfyller kravet etter denne loven. Selskapet har siden hatt en innskuddsbasert pensjonsordning. Den tidligere ytelsesbaserte ordningen har pr blitt omgjort og det er utstedt fripoliser til ansatte og tidligere ansatte med en rettighet i ordningen. Usikret ordninger Selskapet har 2 usikrede pensjonsordninger ved utgangen av året. Disse er avtalefestet pensjonsordning for alle ansatte og en førtidspensjoneringsavtale for administrerende direktør. Årets pensjonskostnad 2012 Årets pensjonsopptjening, Service cost Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen Resultatført pensjonskostnad Pensjonsforpliktelse 2012 Påløpt pensjonsforpliktelse ved periodens begynnelse Årets pensjonsopptjening, Service cost Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen Andre endringer Pensjonsforpliktelse ved periodens slutt Følgende forutsetninger er lagt til grunn: Diskonteringsrente 4,2 % Forventet avkastning av pensjonsmidlene 4,0 % Lønnsvekst 3,5 % G-Regulering 3,25 % Amorteringsfaktor (Forventet gjenstående tjenestetid) 1,00 Ønsket størrelse på Korridor 10,00 % Gjennomsnittlig arbeidsgiverfaktor 0,00 % Det er i 2012 avsatt for forpliktelse vedrørende gammel AFP ordning frem til 2015 med kr ,- inkl arbeidsgiveravgift. Selskapet har pr én AFP-pensjonist og det er avsatt kr ,- inkl. arbeidsgiveravgift. Totalt avsatt til pensjonsordninger er kr ,

19 Note 11 Annen kortsiktig gjeld I annen kortsiktig gjeld er det satt av midler til revisjon, styrehonorar, eksterne tjenester, og diverse kostnader påløpt i 2012, til sammen kr , mot i Note 12 Antall ansatte Selskapet har i regnskapsåret hatt gjennomsnittlig 89 faste ansatte. Note 13 Ytelse til ledende personer Det er totalt utbetalt styrehonorar i 2012 (for 2011) med kr ,-, jf. generalforsamlingsvedtak 25. juni Lønn og andre ytelser til administrerende direktør utgjør kr ,-. Andelen til kollektiv pensjonspremie utgjorde kr ,-. En førtidspensjonsavtale gir administrerende direktør mulighet til å gå av ved 62 år med 66 % lønn. Selskapets forpliktelse beregnes av aktuar, og er innarbeidet som pensjonsforpliktelse i selskapets regnskap. Selskapet har ikke inngått avtaler med administrerende direktør eller styrets leder om bonuser, overskuddsdeling, opsjoner eller lignende. Kostnadsført honorar til revisor utgjør kr for revisjon, inkludert honorar til revisjon for Kongsvegen Barnehage kr Note 14 Gjeld, pantstillelser Limit kassekreditt Pantesikret gjeld Bokført verdi av pantsatt eiendom Bokført verdi av pantsatte fordringer Gjeld som forfaller 5 år etter balansedato Note 15 Inntekter Geografisk område for salget er hovedsaklig Norge, samt noe salg av parabolutstyr til Sverige. Salgsinntekter fordelt på virksomhetsområder, jf. kapittel 8 i årsberetningen

20 Revisors beretning 38 39

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Årsberetning Innholdsfortegnelse 1. Virksomhetskart 1. Virksomhetskart 3 Presentasjon av Prima AS 5 2. Selskapets styre og administrasjon 6 3. Arbeidsmarkedstiltakene

Detaljer

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Årsberetning Innholdsfortegnelse 1. Virksomhetskart 1. Virksomhetskart 3 Presentasjon av Prima AS 5 2. Selskapets styre og administrasjon 6 3. Arbeidsmarkedstiltakene

Detaljer

kvalifisering ÅRSBER ETNING Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet

kvalifisering ÅRSBER ETNING Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet kvalifisering ÅRSBER ETNING Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Innholdsfortegnelse 1. Presentasjon av Prima AS 3 2. Selskapets styre og administrasjon 5 3. Arbeidsmarkedstiltakene 7 4. Praksisområdene

Detaljer

Spekter Pluss AS er godkjent arrangør av arbeidsmarkedstiltak for NAV.

Spekter Pluss AS er godkjent arrangør av arbeidsmarkedstiltak for NAV. 2 3 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 4 Tiltaksarrangør... 4 Eierforhold... 4 Bedriftens styre... 4 Revisjon... 5 Organisasjonskart... 5 Arbeidsmarkedstiltakene... 6 Tiltaksarrangør... 6 Ordinært ansatte...

Detaljer

Årsrapport 2008. en mangfoldig bedrift

Årsrapport 2008. en mangfoldig bedrift Årsrapport 2008 en mangfoldig bedrift 1 Ny organisasjon pr 1.9.2008 Styret Adm. direktør Arild Kastmann Administrasjonsleder Reidar Tho Personal, HMS, Økonomi / regnskap, IT equass / Kvalitet Attføringsleder

Detaljer

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733 Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg Org.nr. 959 504 733 2 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 3 Tiltaksarrangør... 3 Eierforhold... 3 Bedriftens styre... 3 Revisjon... 4 Organisasjonskart Spekter Pluss

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 21 ÅRSRAPPORT 213 Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 91 EQUASS er et europeisk system for kvalitetsstyring av velferdstjenester og hele A2G Gruppen er sertifisert etter denne kvalitetsstandarden.

Detaljer

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO 08 årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold Adm direktørs beretning... 3 Kort om Norservice... 4 Styrets beretning,

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM Årsrapport 2007 NORSERVICE EIENDOM BIL ELEKTRONIKK INTERIØR NETPRINT HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold 2-3 Adm direktørs beretning 4 Kort om Norservice 5 Styrets beretning, Norservice

Detaljer

Årsrapport 2011 CMYK MED GRADIENT

Årsrapport 2011 CMYK MED GRADIENT 011 Årsrapport 2011 CMYK MED GRADIENT Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001-2008 EQUASS er et europeisk system for kvalitetsstyring av velferdstjenester og hele A2 Vi i a2g har som mål å

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

Adm. direktørs beretning.

Adm. direktørs beretning. Innhold Adm direktørs beretning...3 Kort om Norservice...4 Styrets beretning, Norservice Eiendom AS...5 Resultatregnskap...7 Balanse...8 Noter...10 Kontantstrømanalyse...16 Revisjonsberetning, Norservice

Detaljer

Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001 2000

Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001 2000 Årsrapport 2008 1 Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001 2000 Vi i ÅstvedtGruppen har som mål å levere god kvalitet, ha kontroll med våre prosesser og kunne dokumentere resultater over tid.

Detaljer

Årsrapport 2013. Jæren Industripartner

Årsrapport 2013. Jæren Industripartner Årsrapport 2013 Jæren Industripartner 2 Styret Adm. direktør Arild Kastmann Administrasjonsleder Willy Bjørnsen Personal, HMS, Økonomi, IT,Kvalitet equass Attføringsleder Trond Nessa VTA, AB, APS, SiD,

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport ÅRSMELDING 2012 Årsmeldingen beskriver de viktigste hendelser i selskapet i meldingsåret både hva angår attføring, produksjon og organisasjon Inklusive attføringsrapport Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Årsrapport 2013. Solid Raus Spenstig

Årsrapport 2013. Solid Raus Spenstig Årsrapport 2013 Solid Raus Spenstig Årsrapport 2013 Stavne Arbeid og Kompetanse KF Innhold Beskrivelse av virksomheten....s 2 Formål og strategier..s 3 Organisasjonskart s 4 Året 2013 for Stavne s 5 Arbeidsmarkedstiltak..

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013

VIRKSOMHETSPLAN 2013 VIRKSOMHETSPLAN 2013 Virksomhetsplanen beskriver de vesentligste forutsetninger for Meskano AS sin drift i 2013, omfang av driften, mål for attføringsarbeidet, produksjonsmål for produksjonsvirksomhetene

Detaljer

Adm. direktørs beretning.

Adm. direktørs beretning. Årsrapport 2010 Innhold Adm direktørs beretning...3 Kort om Norservice...4 Styrets beretning, Norservice Eiendom AS...5 Resultatregnskap...7 Balanse...8 Noter...10 Kontantstrømanalyse...16 Revisjonsberetning,

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 VELLE UTVIKLING AS. Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE.

ÅRSBERETNING 2014 VELLE UTVIKLING AS. Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE. VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE UTVIKLING AS ÅRSBERETNING 2014 Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning Velle Utvikling AS, Kaigata 3, 3112 Tønsberg - Telefon 33 35 90 00 - firmapost@velle.no

Detaljer

På jakt etter det gode studentliv

På jakt etter det gode studentliv På jakt etter det gode studentliv I 2003 fikk OAS 1.234 nye tilknyttede studenter. Dette tilsvarer en økning på 7,9%. I løpet av de siste to årene har OAS konsern hatt en volumvekst i omsetningen på ca

Detaljer

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune.

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune. Årsrapport 2011 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS har i snart 100 år vært en viktig aktør i Stange Kommune. Bedriften er organisert som konsern og selger kraft, nett og

Detaljer

ÅRS- RAPPORT LØYPA ER SATT

ÅRS- RAPPORT LØYPA ER SATT ÅRS- RAPPORT LØYPA ER SATT Løypa er satt... Vi har igangsatt flere spennende prosjekter og tiltak som gjør at vi ser fremtiden lyst i møte....nå er det bare å fullføre 2012 med stil Innhold Adm. direktør

Detaljer

Innhold. M ø l l a Ko m p etansesenter A S Kort om Mølla Styret Organis as jonskart. Styrets årsberetning. N oter til re g n s k a p et

Innhold. M ø l l a Ko m p etansesenter A S Kort om Mølla Styret Organis as jonskart. Styrets årsberetning. N oter til re g n s k a p et ÅRSRAPPORT 211 Innhold 3 M ø l l a Ko m p etansesenter A S Kort om Mølla Styret Organis as jonskart 4 D a g l i g l e d e r h a r o rd et 5 Fa g o g u t v i k l i n g 6 T i l t a k 8 Ku r s o g p ro s

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Våre forretningsområder

Våre forretningsområder ÅRSRAPPORT2013 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS ble etablert i 1916 og er i 2016 en stolt 100 åring. Stange Energi er en viktig aktør og betyr mye for mange. Bedriften

Detaljer

Årsrapport 2012. The difference for your electronics

Årsrapport 2012. The difference for your electronics Årsrapport 2012 The difference for your electronics Hapro Årsrapport 2012 1 Våre bransjer Hapro Electronics leverer produkter og tjenester til kunder innen tele kommunikasjon, data, maritim sektor, forsvar,

Detaljer

Vi er 125 ansatte og har egne produksjons- og kontorlokaler på Vea Øst og leier 600 m2 på industriområdet til Hydro Aluminium på Håvik.

Vi er 125 ansatte og har egne produksjons- og kontorlokaler på Vea Øst og leier 600 m2 på industriområdet til Hydro Aluminium på Håvik. Årsberetning 2013 Kort om Solstein Solstein AS er en bedrift med 2 hovedoppgaver. Vi tilbyr varig tilrettelagt arbeid (VTA) til personer med uføretrygd og arbeidsrettet rehabilitering til personer som

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1

Årsrapport 2010. Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1 Årsrapport 2010 Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1 Deltagruppen Best på attføring og opplæring Flest mulig ut i arbeid Likeverd - Inkludering - Utvikling Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 2 Årsrapporten

Detaljer