ELIMINER BARNDOM MELKEVEIEN 6 X 50 MINUTTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ELIMINER BARNDOM MELKEVEIEN 6 X 50 MINUTTER"

Transkript

1 ELIMINER BARNDOM MELKEVEIEN EN DRAMASERIE 6 X 50 MINUTTER

2 2 d e t f i n n e s e n h e m m e l i g ø y utenfor norskekysten hvor man er i ferd med å fullføre et eksperiment som vil sette alle verdens barn i fare. t i t t e l: m e l k e v e i e n m å l g r u p p e: f a m i l i e l e n g d e: 6 x 50 minutter INNHOLD INTENSJONER - 6 SYNOPSIS: MELKEVEIEN PROSJEKTBESKRIVELSE KORTE EPISODESYNOPSIS KARAKTERER STORYBOARDS Flimmer Film

3 3

4 4 i n t e n s j o n e r GENRE: HUMORISTISK FAMILIESERIE EPISODER: 6 LENGDE: 45 MINUTTER FORMAT: 2K MÅLGRUPPE: FAMILIESEGMENTET MANUS: KJERSTI STEINSBØ START PROSJEKT: APRIL 2009 SLUTT PROSJEKT: APRIL 2010 FINANSIØRER: NRK NORSK FILMFOND VESTNORSK FILMSENTER PRODUSENT: FLIMMER FILM AS LARS LØGE & JOHNNY HOLMVÅG intensjoner REGI/MANUS I min barndom var det alltid et høydepunkt å samle hele familien foran fjernsynet og følge med på en serie vi alle kunne like. Med Melkeveien vil jeg skape en familieserie som byr på noe for de fleste aldersgrupper. Serien skal være både morsom og spennende, og skal i hovedsak underholde, men samtidig ta opp temaer som kan sette i gang diskusjoner. Fra jeg var liten har jeg alltid vært glad i morbide og kompromissløse historier; enten det var Roald Dahls fortellinger med sine gysende onde voksenkarakterer, eller Astrid Lindgren sine fascinerende og alternative univers. Jeg har alltid likt historier som kan få publikum til både å le og grøsse, slik serier som både Twin Peaks og Riket har klart. Filmer som bl.a. Lemony Snickets og de Fortapte Barns by har vist hvordan en kan lage filmer for både voksne og barn, og som tar opp vanskelige temaer med både stor komikk og spenning. Disse filmene klarer også å bygge et eget visuelt univers. I Melkeveien har karakterene vært skjermet for omverden i 700 år, og er et skrudd universet med sin egen logikk og regler. Det har et karikert persongalleri, men har likevel konflikter og problemstillinger som en kan kjenne igjen fra vår verden. Jeg mener det finnes nok i serien til å underholde på ulike plan; der voksne kan glede seg over referanser til vår verden, og barna kan leve seg inn i det å være annerledes, stå på egne ben og skille mellom rett og galt. Jeg håper, og tror, at serien har potensial til å glede og underholde mange! Med vennlig hilsen, k j e r s t i g. s t e i n s b ø

5 i n n h o l d 5

6 6 s y n o p s i s m e lk e v e ie n e t s t e d utenfor norskekys t e n ligger en hemmelig, uoppdaget øy. Innbyggerne har levd isolert på øya siden de flyktet fra Svartedauden i For lenge, lenge siden slo en meteor ned på øya og etterlot en mystisk, rosa substans som gjør øya til noe helt utenom det vanlige k l a r a vo n pa p f har levd et beskyttet liv i familegodset Melkeveien, på toppen av fjellet som ruver over øya. Hele Klaras tilværelse blir kastet omkull når hennes elskede far og eneforsørger den varmhjertede fritenkeren Roland forsvinner sporløst på hennes 10-årsdag. For første gang i sitt unge liv havner Klara nå i hendene på sin mor den kalde, ambisiøse og eksentriske substansforskeren n e l ly vo n pa p f, og for første gang må hun også bevege seg rundt på øya alene på jakt etter spor etter Roland. Nelly fordrar ikke barn, hun synes de er irrasjonelle og uforutsigbare, og har holdt sin egen datter på avstand hele livet. Hun ligger i konflikt med sin far Cato, som forholder seg ytterst lemfeldig til utvinningen av substansen, og er mer opptatt av å opphøye sin egen person og blodlinje enn av INC:INC og øyas fremtid. Familieforholdene forverres ytterligere når Cato uventet annonserer Klara som sin etterfølger. Han begynner øyeblikkelig sin opplæring av Klara, som blir mer og mer distrahert fra sine egentlige mål Utstyrt med en god porsjon mot og en sterk rettferdighetssans setter Klara seg fore å finne sin far og stanse sin mors eksperiment. Vanskelighetene er mange, men underveis får Klara hjelp fra uventet hold, og et broket galleri av karakterer assisterer den modige jenten I hennes jakt på sannheten. Øya styres av c ato vo n pa p fsom også er leder av selskapet INC:INC. INC:INC er øyas livnerve og som utvikler ulike produkter av substansen. Som alle von Papfer før ham innbiller Cato innbyggerne at verden utenfor er en pøl av krig, pest og ondskap; at øya er det siste jordiske paradis og han deres store frelser. I jakten på sin forsvunne far oppdager Klara at lite i hennes familie og på øya er som det utgir seg for å være. Hun finner ut at INC:INC fôrer innbyggerne med substansen, ikke for å holde dem friske slik det påstås men for å gjøre dem til passive og ukritiske arbeidere og likegyldige konsumenter. Substansens effekt er vanskelig kontrollerbar, og krever konstant påfyll for å opprettholdes. INC:INCs eksport av substansprodukter til maktsyke mennesker i verden utenfor har ledet til en rekke sørgeligheter: Scientologikirken, Kim Yong Ils regime og Britney Spears for å nevne noen. Når Klara oppdager hva som foregår i laboratoriet i Melkeveiens kjeller kommer hun på sporet av sin egen families mørkeste hemmelighet. Hennes mor Nelly er sjefsforsker i INC:INC, og hun bruker substansen i et eksperiment som skal eliminere barndom. Målet er å gjøre denne magiske livsfasen til en produktiv fase. Nelly drømmer skape den perfekte, servile borgeren mennesket som produserer og konsumerer uten å stille spørsmål, fra fødselen til døden. Eksperimentet er nå inne i sin siste fase, og fra verden utenfor står interesserte storkapitalistiske kjøpere i kø. Nelly har dårlig tid krateret med substansen later til å tømmes, og foreløpig vet ingen hvordan effekten av den kan gjøres permanent, så det haster med å få signert de lukrative kontraktene med verden utenfor før øysamfunnets inntektskilde tømmes for godt. Det ingen vet er at i kulissene utspiller det seg noe enda farligere enn Nellys eksperimenter og Catos hjernevaskingsforsøk Et skip fra vår verden er på vei til øya, og ombord i skipet finnes det som endelig kan kontrollere substansen de tapte nedtegnelsene til den store vitenskapskvinnen co n sta n c e vo n pa p f von Papf familiens stammor, som i sin tid oppdaget hvordan effektene av substansen kunne stabiliseres og gjøres permanente. Constance sendte nedtegnelsen bort fra øya, etter å ha erfart på smertelig vis hvilken fare denne innsikten representerer i de gale hender. Et sted på øya sitter et menneske med de ondeste hensikter og kommuniserer i all hemmelighet med skipet, som kommer nærmere og nærmere Vil den 10 år gamle arvingen til von Papf-dynastiet klare å avverge katastrofen og redde barndommen til verdens neste generasjoner, og vil hun finne sin elskede far den eneste andre i hennes famile som kjemper for det gode? Og vil de oppdage i tide hvilken fare som nærmer seg øyas frodige bredder?

7 s y n o p s i s 7 ELIMINER BARNDOM INC:INC

8 8 p r o s j e k t b e s k r i v e l e s e PROSJEKTBESKRIVELSE m e l k e v e i e n er et lett absurd univers vi har levd med på Flimmer Film i over flere år. Manusforfatter Kjersti Steinsbø har imponert med sin kreativitet, og skapt en original serie vi setter stor pris på. Det er flere ting ved serien som fascinerer oss, i tillegg til de åpenbart underholdende episodene og historiene. Referansene hun bringer til bords er befriende direkte, og relevante til vår hverdag. Melkeveien leker med tema som moderne konsum, frykt for de andre, rasjonalitetens problem og mediemakt i en rett frem medrivende historie. Humoren ligger både i situasjonskomikken, karakterene, og den fine balansen mellom humor og grøss. For oss i Flimmer Film er det viktig å gjøre prosjekter med ambisjoner i både innhold og form. Melkeveien treffer disse kravene godt. Hovedmålgruppen er familiesegmentet. En 10 år gammel hovedkarakter beveger seg inn i de voksnes rekker i et univers nært vårt eget. Melkeveien skal finansieres opp internasjonalt, og utnytte potensialet i markeder utover TV visninger. Vi arbeider ut i fra en inndeling i 6 episoder á minutter. Vi ønsker å produsere prosjektet primært i Bergen. Kjersti har arbeidet med 2. draft på manus for episode 1, og utvidet synopsis for hver episode, samt karakterskisser. Melkeveien har vært inne som et prosjekt på illustrasjonslinjen ved Norges Kreative Fagskole i Bergen. Vi har fått visuelle skisser på øya der melkeveien utspiller seg, og fått skisser til musikk som Kjersti mener passer til serien - komponert av Olav Øyehaug. Der vi står nå, er det derfor behov for å sette opp et større apparat i form av linjeprodusent, manusforfattere og produksjonsdesigner gjennom fase 3. fremdrift Når Melkeveien nå leveres, håper vi kan utvikle serien ytterligere med fokus på de resterende episodene, prosjektutvikling/ forarbeid, finansiering og detaljert budsjettering. Vi legger opp til fase 3 av utvikling. Vi vil ansette linjeprodusent med fullt ansvar for den praktiske utformingen av prosjektet. Dette vil innebære en del reiser for test og undersøkelser av de beste produksjonsløsningene. En produksjonsdesigner skal utforme Melkeveien visuelt, i samarbeid med regi/ manusforfatter. status I en tidligere fase kom Filmfondet ved Erlend Loe inn med ,-. Fra å være en original grunnidé er Melkeveien nå et helt nytt seriekonsept. Etter vi fikk disse midlene har Kjersti vært gjennom Filmutviklingens manusprogram. Prosjektet ble også plukket ut som et av 14 europeiske manus som ble videreutviklet gjennom manuskurset Holden Lab Script and Pitch Workshop. Kurset endte med pitching for 10 europeiske produsenter. Melkeveien vakte stor interesse, og disse kontaktene skal følges opp. Deretter ble det en del av NRK og NFIs 50/50 ordning. Vi var også i Berlin under Berlinalen med prosjektet i år, for å bygge kontakter og sondere etter eventuelle finansiører. Manus på de siste 5 episodene skal gjøres i manus-team. Kjersti skal ha hovedansvaret for serien, og arbeide med manusforfattere med ansvar for hver sine episoder. Fase 3 vil starte etter at NRK og NFI har bevilget midler til denne fasen. Vi antar det blir i april/ mai. Vi vil satse på å ferdigstille forprosjekt fase 3 innen april finansiering av forprosjektet Vi har allerede vært i Berlin for å ha preliminære møter med tyske produsenter og finansiører. Dette arbeidet vil allikevel ikke ta til før en grundig nordisk finansiering er på plass. Melkeveien skal forankres grundig i NFI og NRK. Med denne

9 p r o s j e k t b e s k r i v e l s e 9 forankringen vil nordisk finansiering være enklere. Vi håper minst 2 av NRKs søsterkanaler vil engasjere seg i produksjonen, med gode salg av visningsrettigheter. Videre er det flere elementer vi inkluderer i finansieringen. I tillegg til internasjonalt salg til TV, ønsker vi co produskjon med England eller Tyskland. Vi har tro på at seriens originalitet vil skille seg ut i markedet, og kunne oppnå en kult-status, som åpner for andre former for inntjening, som bok-salg og spin off effekter fra universet til salg i butikker. DVD utgivelde vil selvsagt være naturlig, og VOD. Grunnfinansieringen vil allikevel bestå i de nordiske fondene med samarbeid med TV kanalene. budsjett Vi har blitt bedt om å redegjøre for hvordan vi vil kostnadseffektivisere en eventuell produksjon. Følgende er noen tanker om dette, som skal videreføres i forprosjektet. Hovedelementer som må gjøres kostnadseffektivt i produksjonsbudsjetteringen: fire sentra i byen med høyest produksjonsfrekvens. Flere produksjoner som Melkeveien er meget positivt for utviklingen av filmregionen, samt for å bygge opp Flimmer Film AS til å bli et enda sterkere produksjonsselskap. finansiering FASE 3: Vi går nå inn i fase 3 av prosjektet. Kostnadene for dette er ,-, som vi ønsker finansiert av NFI, NRK, VFS og egenandeler, som beskrevet i finansieringsplanen. Vi har alikevel flere tanker om finansieringen av hele prosjektet. Vi har skissert ut et kostnadsestimat fo hele serien, og gjør oss her noen tanker om hvordan dette skal finansieres. ( Se også budsjett og finansieringsplan). Vi ønsker videre finansiering i 50/ 50 ordningen med NFI og NRK. Budsjett og finansieringsplan er vedlagt. Noen ideer om produksjonsfinansiering: Vi har allerede vært i Berlin for å ha preliminære møter med potensielle co-produsenter og finansiører. Dette arbeidet vil allikevel ikke ta skikkelig til før en grundig nordisk finansiering er på plass. 1. Kombinere det klassiske filmhåndverket med tradisjonell dekor og modellbygging, med moderne digitalteknikk. 2. Digitalt opptaksformat rett på disk for effektiv prostproduksjon; klipp og CGI 3. Mye studioopptak (70 %) 4. Ansetter eget CGI-personell, i stedet for å kjøpe tjenester. Det er utarbeidet et meget grovt estimat av produksjonsbudsjett på 42-45mill. Budsjettestimat og finansieringsplan for produksjon er vedlagt. Melkeveien skal forankres grundig i NFI og NRK. Med denne forankringen vil nordisk finansiering være enklere. Vi håper minst 2 av NRKs søsterkanaler vil engasjere seg i produksjonen, med gode salg av visningsrettigheter. Vi har tro på at seriens originalitet vil skille seg ut i markedet, som kan åpne opp for andre former for inntjening. Vi er bla i dialog med et bergensselskap om dataspill basert på Melkeveien. Dette er noe som kan utnyttes bredt gjennom nettet. Vi skal utforske dette markedet i fase 3. regional produksjon Hvis NRK engasjerer seg med oss i Bergen, vil det gi gode signaler om NRKs regionale satsning. Bergen er det mest fullendte produksjonssenter i Norge utenfor Oslo, og Flimmer Film er sentral i miljøet innen TV produksjon. Vi befinner oss i ett av de

10 1 0 p r o s j e k t b e s k r i v e l e s e nøkkelpersonell om flimmer film as m a n u s f o r fat t e r Kjersti Steinsbø er utdannet regissør fra Universitetet i Bergen og Filmskolen i Praha. Kjersti underviser som manusforfatter på Universitetet i Bergen. Hun adapterte og regisserte kortfilmen Liten Knute, fra Gunhild Øyehaugs novelle av samme navn. I samme tidsrom skrev og regisserte hun Forlat oss vår skyld, med bla Trond Fausa Aurvåg i hovedrollen. Filmene vant publikumsprisen og talentprisen i Grimstad Flimmer Film har lang fartstid som innholdsprodusent for både NRK og TV 2. Vi har vunnet flere nasjonale og internasjonale priser for begge sjangere. Etter flere års produksjon av kortere fiksjon, enkeltstående dokumentar og dokumentarserie er det en naturlig utvikling for oss å produsere større fiksjons-prosjekter. Vi håper å sarte fase 3 på Melkeveien gjennom et godt samarbeid med NRK og NFI i løpet av våren Flimmer Film AS ønsker et tett og langsiktig samarbeid med Kjersti, og vi ønsker at hun skal vurderes som regissør. Med vennlig hilsen, r e g i s s ø r Forprosjektet skal avklare hvilken og hvor mange regissører som passer til Melkeveien. Vi vil vurdere å bruke flere regissører på serien, der Kjersti Steinsbø selv er en av kandidatene. Flimmer Film AS vurderer samarbeid med Trond Fausa Aurvåg og Geir Henning Hopland. p r o d u s e n t e r Lars Løge og Johnny Holmvåg har samarbeidet på alle Flimmer Films produksjoner. De har vunnet pris i Cannes, konkurrert i Venezia, vunnet Amanda-prisen og Gullruten for beste dokumentar. For tiden utvikler de en dokumentarserie om Døden, og er i produksjon av dokumentarserien Med Bjarte på Rette Staden, som skal gå på TV 2. LARS LØGE OG JOHNNY HOLMVÅG PRODUSENTER FLIMMER FILM AS C. SUNDTSGT BERGEN NORWAY MOB: OFFICE: FAX: l i n j e p r o d u s e n t Einar Loftesnes har mange års erfaring med linjeproduksjon, på både Norske og utenlandske produksjoner. Han har jobbet i div produksjonsselskaper i 13 år. Han har jobbet innen produksjonsledelse, SFX, dekor og postproduksjon. regional produksjon Hvis NRK engasjerer seg med oss i Bergen, vil det gi gode signaler om NRKs regionale satsning. Bergen er det mest fullendte produksjonssenter i Norge utenfor Oslo, og Flimmer Film er sentral i miljøet innen TV produksjon. Vi befinner oss i ett av de fire sentra i byen med høyest produksjonsfrekvens. Flere produksjoner som Melkeveien er meget positivt for utviklingen av filmregionen, samt for å bygge opp Flimmer Film AS til å bli et enda sterkere produksjonsselskap.

11 ENDELIG INC:INC 1 1

12 1 2 ko r t e episodes y n o p s i s KORTE EPISODESYNOPSIS EPISODE 1 Klara og Roland reiser ut i Alberts fiskebåt. Roland forsker på hva den rosa substansen gjør med plante og dyrelivet på øya og går på samler eksempler fra havbunnen. Han finner et laminert sjøkart som er fullstendig ulikt det offisielle kartet på øya. Han utløser alarmen på øya, og Nelly følger med på båten fra kontoret sitt. På kontoret sitt får Nelly beskjed om at mengden av substansen har sunket betraktelig. Hun oppsøker Kato og beskylder han for å ruinere øya. Nelly holder en videokonferanse for statsledere og sjefer i storkonsern fra vår verden. Hun presenterer INC:INC sitt nye produkt, som vil eliminere barndom og gjøre dem til rasjonelle, inntektsbringende konsumenter. Skipet Thule, med familien Steinerud ombord, er på jakt etter øya og sin sønn som forsvant i en storm i området for 11 år siden. De har i alle år forsket på Konstance von Papf, og historiene rundt henne og øya. Nelly ser at effekten i hennes nye produkt er kortvarig, og trenger de forsvunne sidene fra Konstance von Papf sine nedtegninger. De inneholder oppskriften på en permanent virkning. Om morgenen på bursdagen til Klara er Roland forsvunnet. Klara oppsøker Nelly som sier at han er reist til Verden Utenfor. Som plaster på såret for tapt far får Klara et av sine gamle forsøksobjekt; en gammel og skabbete hund. Det viser seg at hunden kan både tenke og snakke. I skipet Thule ser vi at familien har med seg Konstance sine forsvunne sider. En ukjent person oppe i Melkeveien gir skipet koordinatene til øya. EPISODE 2 Øya feirer Klaras 10 års dag. Kato framfører det tradisjonelle teaterstykket som viser øyas opprinnelse og Konstance som kom i land med sin sønn Tycho. Nelly velger ut 6 barn som skal delta i hennes nye pedagogiske undervisningsopplegg og Klara blir til alles store overraskelse utnevnt til Katos nye etterkommer. Biff viser tydelige tegn på at han er blitt avhengig av substansen, og sniker seg ut om nettene på jakt etter mer. Klara begynner i lære hos Kato og får innblikk i noen av de hemmelige områdene i bygningen. Hun er med på omvisning i fabrikken og er vitne til at en av arbeiderne faller om som et resultat av utbrenthet. Nelly begynner de første injeksjonene på barna, og har umiddelbart positivt resultat. Familien Steinerud snakker med deres hemmelige kontakt på øya. Personen lover å finne deres sønn dersom de har med seg sidene fra Konstance sin bok. Klara tror at Nelly har sperret Roland under Melkeveien, og tar med seg Biff for å lete etter ham i Nelly sin hemmelige lab. Men i stedet for Roland finner hun de 6 barna innelåst i glassbur. EPISODE 3 Klara fortsetter å gå i lære hos Kato og forstår mer om hvordan øya er styrt. Hun oppdager at Kato iscenesetter at alarmen går på øya, for å holde folket sitt under kontroll. Familien Steinerud nærmer seg øya, og skifter til en liten ubåt for å komme helt innpå. Nelly har framskritt med de 6 barna, som har endret adferd til å bli mer voksen. Hun ser derimot at virkningen er kortvarig og aner bivirkningene av stoffet. Klara finner bevis som forteller henne at Roland virkelig har reist fra øya. Biff sniker seg ut om nettene på jakt etter mer substans. Klara ser det, men later som ingenting. Albert, Biff og Klara bestemmer seg for å dra ned i Nelly sitt laboratorium for å hente ut de seks barna. Klara overhører Nelly snakke med Hans og Konrad om Klara sin lille redningsplan, og Klara tror det er Biff som har sladret til henne, siden han har sneket seg ut om nettene. Hun føler seg sveket av Biff og bestemmer seg for å reise etter Roland til Verden Utenfor. Klara låser Biff inne og reiser ut i en liten robåt. Hun vet ikke at Nelly følger med henne fra Melkeveien. Biff og Albert reiser etter den lille robåten i Albert sin båt. Det samme gjør Hans og Konrad, med ordre fra Nelly om å torpedere båten til Klara. Biff og Albert finner robåten flytende opp/ned i sjøen, men ingen spor etter Klara. Familien Steinerud kommer fram til øya i ubåten sin. EPISODE 4 Klara våkner opp i et mørkt rom, Nelly injiserer henne med den rosa substansen. Hun sier det er for å gjøre henne frisk etter at hun nesten druknet. Substansen gjør henne mer rasjonell og kald, Klara blir mer og mer lik sin mor. Nelly føler for første gang en sterk morsfølelse. Biff er fra seg av sorg og bestemmer seg for å slutte med substansen. Han vil heller bli en vanlig hund igjen, uten å måtte tenke og reflektere. I Thule forteller Live om hvordan Konstance brukte substansen til å forske på Tycho, og hvordan han etter hvert ble gal og var ansvarlig for at 6 barn døde. Familien oppdager en person som

13 ko r t e episodes y n o p s i s 1 3 går langs havbunnen. I sjokk av å se ubåten, snubler personen og kutter oksygentilførselen. Live berger ham om bord i båten. Til sin store overraskelse og glede ser de at det er Roland, deres forsvunne sønn. Olga går til Nelly og formidler at det er Kato som er skyld i at substansen er i ferd med å gå tom. Nelly finner Kato rallende i et badekar fullt av den rosa substansen, i et forsøk på å komme nærmere den store sannhet. Nelly sperrer Kato inne i kuppelen sin, og Olga bli hennes nye assistent. Etter først å ha å dratt inn penger på aksjespekulasjon og internettpoker, begynner de seks forsøksbarna å få bivirkninger; depresjoner og midtlivskriser. Roland, familien Steinerud og Albert har et rådsmøte, og bestemmer seg for å gå undercover i INC:INC for å sabotere og få Klara ut. Det viser seg at det er Sote som er forræderen, han går til Nelly og Olga og forteller om Roland og co sin plan. Han røper også at Biff har kunnet snakke. Sote lokker Biff inn i en felle, og han blir tatt opp med til Nellys lab. Han er overlykkelig over å treffe Klara igjen, og Klara ser Biff for første gang som en lykkelig, normal hund. Nelly vil at han skal kunne snakke igjen og ber Klara om å utføre injeksjonen på sin beste venn. EPISODE 5 Nelly prøver å tvinge Klara til å injisere Biff med substansen, men hun nekter. Klara sliter Biff ut av Nelly sine hender, og rømmer ut fra Melkeveien, men ikke før Nelly klarer å injisere Biff igjen. Han får tilbake evnen til å snakke og tenke. Roland og co har gått i dekning i en av de mange undervannshulene på øya. Gjensynsgleden er stor i det Biff og Klara kommer ned i ubåten. De forteller at det er Sote som er forræderen, men fuglen er fløyet og Konstance sine sider er borte. Nelly utvikler et voldsomt savn etter at Klara er borte. For å komme tilbake til seg selv injiserer hun seg med substansen, men bommer på det rasjonelle sentret i hjernen og treffer det sentimentale i stedet. Olga presser Nelly til å fortsette med eksperimenteringen, nå når de har Konstance sine nedtegninger. Live forteller om hvordan Tycho ble lynsjet og drept av folket på øya etter at han drepte de seks barna. Klara, Roland og co saboterer tv-sendingene, og folket på øya får se vakre og positive bilder fra Verden Utenfor som de aldri før har sett. Fremdeles under påvirkning av substansen, blir Nelly svært betatt av Roland som er undercover i i INC:INC. De 6 forsøksbarna begynner nå virkelig å slite med midtlivskriser, og har problemer med å se en mening med livet. Roland stopper substansen i å komme ut i vannforsyningen. Nelly får endelig til formelen, og finner ut hvordan hun skal gjøre virkningen permanent. Olga lokker henne opp i Kato sin kuppel, og sperrer henne inne med sin far. Olga avslører at det er hun som har trukket i trådene, for at hun og hennes forgjengere skal få sin hevn og oppreising etter århundrer med å bli oversett av von Papf slekten. EPISODE 6 Olga forteller folket på øya at de er i unntakstilstand, med både Kato og Nelly syke. Pesten fra verden Utenfor er i ferd med å nærme seg øya. Det oppstår panikk blant folket, men siden forsyningen av substansen er sabotert, reagerer folket på nye måter. For første gang begynner folket i det hele tatt og stille seg spørsmål om forholdene på og utenfor øya. Olga har justert Nelly sitt produkt til å få forbrukeren til å følge blindt alle ordre. Nå gjør hun det klart til å sendes ut i verden. Hun tar med seg noen kanyler med substansen. Hans og Konrad kommer til Klara og co for hjelp, og ber dem redde ut Kato og Nelly. Klara og Biff begir seg opp i ventilasjonsanlegget, og klarer å få de to ut. På veien ut igjen ser Klara en del av ventilasjonsanlegget som hun ikke har sett før, og mot Biff sin vilje går hun alene for å se. Hun finner et eldgammelt tårn, der det er tegn på at noen har sittet sperret inne. Klara finner barnetegninger og nedskrivinger som tilhører Tycho. De forteller hvordan Konstances var skyld i at barna døde, ikke han. Olga finner og tar henne med opp til meteorkrateret for igjen å skru på forsyningen av substansen. Hun forteller hvordan hun hele tiden har stått i skyggene og orkestrert. Roland o resten av gruppen hører Klaras skrik og finner henne fastspent ved krateret. Olga er i ferd med å injisere Klara som den første på den nye substansen. Men før Olga klarer å gjøre det, springer Biff frem, kaster seg over Olga og styrter seg selv og henne i krateret. De blir oppslukt av den rosa substansen, og i det de forsvinner er det som om hele bunnen på krateret faller sammen og all substansen forsvinner ned i jorden. Gjennom tilbakeblikk ser vi også hvordan Konstance var skyld i de 6 barna sin død, men gav Tycho skylden, og hvordan hun etter hans død var tynget av sorg og skyld. Hun river ut sidene, sender de til Verden Utenfor og kaster seg ut i krateret. En epilog viser hvordan livet på øyen er blitt for de ulike karakterene etter at substansen forsvant. Klara har fått sin familie tilbake, folket på øya streber etter å nå skulle ha kontroll, og bestemme selv.

14 1 4 k a r a k t e r e r KARAKTERER K L A R A ( 1 0 ) Datteren til Nelly og Roland, og barnebarnet til Kato, tyrannen på øya. Modig, nysgjerrig og sta med en livlig fantasi og en sterk rettferdighetssans. N E LLY ( 3 5 ) Klaras mor, Katos datter og Rolands hustru. Daglig leder av Selskapet på øya. Farlig, intelligent, kynisk, bitter. Vil ha sin fars kjærlighet. Hun har tilbrakt mesteparten av livet sitt isolert fra de andre barna på øya, sammen med sin far. Klara har et svært tett forhold til pappaen sin, men savner venner. Siden hun er barnebarnet til Kato har hun alltid blitt sett på som annerledes. Hun er også det eneste barnet på øya som ikke tar inn den rosa, ukjente substansen, noe som gjør at hun skiller seg ut fra de andre. I motsetning til de andre barna har Roland lært henne å stole på sine egne meninger, og ikke nødvendigvis gjøre det som alle andre gjør. Klara har bygd opp et voldsomt sinne mot sin mor som aldri er tilstede. Men samtidig har hun arvet mange av Nelly sine sider; hun er sta og temperamentsfull. Innerst inne vil hun føle seg elsket av sin mor også. I løpet av serien må hun lære å stole på sine egen oppfatning av rett og galt, og ta egne, selvstendige valg. Nelly er en høy, frodig og vakker kvinne med en iskald utstråling. Hele livet sitt har Nelly fått høre fra sin far at hun ikke duger til noe. Hun har aldri fått noen form for bekreftelse fra ham. Fra hun var liten jente har hun bare ønsket sin fars godkjenning, noe som har gjort henne til en hardtarbeidende, kald og kynisk kvinne. Dette har ført til at hun har ignorert både sin mann og sin datter. Hun fikk aldri noe skikkelig barndom, men ble satt til å jobbe i selskapet. Pga sine problemer med sin egen barndom har hun fått det for seg at det er en unyttig og lite konstruktiv fase av livet. Hun holder på å utvikle et produkt som vil eliminere barndom, og heller erstatte barnslige egenskaper med rasjonelle og voksne sider. Dette produktet vil hun så selge til ulike land, og skape en ny generasjon med samfunnsnyttige, produktive og konsumerende barn. I løpet av serien vil Nelly finne ut at hun nok har flere myke sider enn hun trodde. K AT O ( 6 5 ) Tyrannen på øya. Nellys far og Klaras bestefar. Forfengelig, selvhøytidelig, uberegnelig. O L G A ( 6 5 ) Katos assistent. Skallet, anemisk og stum. Intelligent og slu. Trofast og underdanig, men viser seg å være den virkelige skurken i serien. Som Hitler skulle Kato egenlig ønske at han var en kunstner, og som Napoleon har den forfengelige tyrannen et stort mindreverdighetskompleks for sin høyde. Kato er en selvhøytidelig mann med et enormt ego. Han har få eller ingen sosiale antenner, og er på mange måter som en sta unge. Han ser på seg selv som en frelser for folket på øya, og vil bli dyrket som en gud. Kato får utløp for sine kreative aspirasjoner gjennom å skrive øyas egenproduserte, og evigvarende, såpeserie. Han har hele livet ignorert sin datter Nelly, og har ikke hatt øyne og tanker for særlig mer enn seg selv. En liten skallet kvinne og stum kvinne i ubestemmelig alder. Olga sine forfedre har alltid hatt vervet med å være assistent til tyrannen på øya. Olga har alltid vært Kato sin underdanige assistent, og tatt de fleste beslutningene for Kato i alle år. Men i løpet av serien viser det seg at det er hun som har stått i kulissene og dratt i trådene hele tiden, alt for å gjennomføre sin plan for å få hevn for hvordan hennes slekt har blitt behandlet opp gjennom generasjonene. Hun har fått Konstance sin forsvunne formel, som forteller hvordan virkningen av meteorsubstansen blir permanent, til å komme tilbake til øya. Hun vil bruke substansen til å få forbrukeren til å følge blindt ordre, som hjerneløse soldater.

15 k a r a k t e r e r 1 5 R O L A N D ( 3 7 ) Klaras far og Nellys mann. Humanist, oppfinner, kjærlig, klønete. B I F F ( 1 0 h u n d e å r c a 7 0 m e n n e s k e å r) Klaras hund. Tidligere Nellys forsøksobjekt. En sarkastisk, trofast, og snakkende hund i eksistensiell midtlivskrise. Roland ble funnet som skipbrudden av Nelly da han var i 20-årene og har hele sin tid på øya prøvd å finne ut hvor han kom fra og hvem han er. Han har en voldsom interesse for hva som befinner seg i verden Utenfor, og forsker på livet på øya og i havet rundt for å finne ut mer om substansen. Roland aldri klart å slå seg til ro med de forklaringene som har blitt gitt han, en egenskap han har overført til Klara. Han har lært henne at hun alltid skal stille spørsmål ved ting, og gjøre seg opp sine egne meninger. Roland har et godt hjerte, og han elsker Klara over alt på jord, og har dedikert livet sitt til å oppdra henne til å bli en trygg, klok og rettferdig jente. Men han har nok også vært en smule overbeskyttende overfor Klara. I mange år har Biff blitt eksperimentert på av Nelly, noe som har gjort ham til en svært intelligent, men forvirret hund. Han har også fått evnen til å snakke, og kan sette ord på alle de nye tankene han har fått. Biff forstå ikke hvorfor han i det ene øyeblikket kan føre en samtale om matematikk, men i det neste øyeblikket føler et voldsomt behov for å lukte på andres rumper eller jakte på sin egen hale. Han slites mellom sine instinkter og sitt intellekt; mellom lysten til å bare få være en sorgløs hund og det behovet for å reflektere og analysere. Han kontemplerer stadig over sin egen tilværelse og eksistens. Etter så mange år på substansen har Biff utviklet et avhengighetsforhold til den rosa materien. Han er ofte humørsyk, men tørrvittig og ironisk. Han kan ofte være dramatisk og se det verste i situasjoner. Men har du først fått ham til å elske deg, så er han din for evig. A LB E R T ( 5 1 ) Klara og Rolands venn. Landsbyidioten. Fisker, glad i dyr, lettrørt, svært sterk, snill. S O T E Albert sin ravn. Tidligere Nellys forsøksobjekt. Forræder. Albert er undervurdert som landsbyidioten på øya. Han er Rolands gode hjelper, en gigantisk og sterk mann som kjenner øya ut og inn. Han jobber som fisker, har sin egen fiskebåt og kan alt om dyr og natur. Han har en voldsom respekt for alt som kravler og gror. Den lille ravnen som Albert bruker masse tid på å lære opp til å snakke, viser seg i løpet av serien å være Nelly sin spion Han er et tidligere forsøksobjekt til Nelly og melder jevnlig ifra om hva Klara og Biff gjør. Han blir svært lett rørt til tårer, og begynner også fort å gråte dersom han føler seg urettferdig behandlet. Albert er svært snill, men kan bli farlig dersom en hisser ham opp. Han er svært glad i Klara og Roland.

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Kristin Flood. Nærvær

Kristin Flood. Nærvær Kristin Flood Nærvær I TAKKNEMLIGHET til Alice, Deepak, Erik, Raymond og Ian. Hver av dere åpnet en dør for meg som ikke kan lukkes. Forord Forleden fikk jeg en telefon fra Venezia. Kristin spurte meg

Detaljer

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER.

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. MANUSET LIGGER UTE PÅ NSKI SINE HJEMMESIDER, MEN KAN OGSÅ FÅES KJØPT PÅ ADLIBRIS.COM Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet. Hun kjenner knapt Rose

Detaljer

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd!

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd! Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd Bibelen sier at Gud ikke har gitt oss motløshetens (eller fryktens) ånd (2Tim 1:7), men kraft kjærlighet og selvkontroll (sindighet/sunt sinn). Jeg tror en bror

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

Et skrik etter lykke Et håp om forandring

Et skrik etter lykke Et håp om forandring Et skrik etter lykke Et håp om forandring Nei, du kjente han ikke.. Han var en som ingen.. så hørte husket Han var alene i denne verden Derfor skrev han Kan du føle hans tanker? 1 HAN TAKLET IKKE VERDEN

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl Roald Dahl Heksene Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl Kapittel 1 Et forord om hekser I eventyrene har heksene alltid tåpelige, svarte hatter og svarte kapper og rir på kosteskaft. Men

Detaljer

Tulugaq synes det er kjedelig å pugge bokstavene på tavlen. han heller ut av vinduet og reiser hit og dit i tankene.

Tulugaq synes det er kjedelig å pugge bokstavene på tavlen. han heller ut av vinduet og reiser hit og dit i tankene. Reiselyst Tulugaq synes det er kjedelig å pugge bokstavene på tavlen. Det er ikke bare av og til. Det er faktisk hver dag! Derfor kikker han heller ut av vinduet og reiser hit og dit i tankene. På null-komma-niks

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre -

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre - Reisen til Morens indre Kandidat 2 Reisen til Morens indre Et rolle- og fortellerspill for 4 spillere, som kan spilles på 1-2 timer. Du trenger: Dette heftet. 5-10 vanlige terninger. Om spillet Les dette

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

Reisen til månen (c) 2004 Matthijs Holter

Reisen til månen (c) 2004 Matthijs Holter Reisen til månen (c) 2004 Matthijs Holter Et rollespill som skal spilles når det er mørkt ute, og månen skinner ned på hustakene. Dette spillet er som et natta-eventyr. Det handler om at dere drar på besøk

Detaljer

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn.

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn. Oversikt over vers Akk en plass er tom! Hvor vi ser oss om, luften synes enn å gjemme klangen av den kjære stemme; Gjenlyd av små trinn går til sjelen inn. Alltid andres ve og vel aldri sparte du deg selv.

Detaljer

Roald Dahl. Matilda. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl

Roald Dahl. Matilda. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl Roald Dahl Matilda Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl Kapittel 1 Bokleseren Det er noe merkelig med foreldre. Selv når barnet deres er så ufyselig at du knapt kan tro det, synes de

Detaljer

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen.

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen. DU HAR MAIL KATHELEEN FORHISTORIE: Joe og Kathleen er bitre fiender i arbeidslivet, etter at Joe har åpnet en konkurrerende, kommersiell bokhandel like ved Kathleens tradisjonelle bokhandel som hun har

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Innledning: Elsket. Dette er en hemmelighet fordi veldig få av oss er klar over det, og enda færre klarer å tro at det er sant.

Innledning: Elsket. Dette er en hemmelighet fordi veldig få av oss er klar over det, og enda færre klarer å tro at det er sant. Forord Å lese Elsket er som å prate med en morsom og veldig klok bestevenn. En som sier det som det er, som heier på deg, som peker på Gud for deg, og som kan le godt i løpet av praten. Ønsker du å forstå

Detaljer

Historien om universets tilblivelse

Historien om universets tilblivelse Historien om universets tilblivelse i den første skoleuka fortalte vi historien om universets tilblivelse og for elevene i gruppe 1. Her er historien Verden ble skapt for lenge, lenge siden. Og det var

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

MELKEVEIEN FLIMMER FILM AS

MELKEVEIEN FLIMMER FILM AS MELKEVEIEN MANUS & SYNOP SIS FLIMMER FILM AS 2 3 INNHOLD - - - MANUS EPISODE 1 - - - SYNOPSIS - 4-6 EPISODE 1 7-9 EPISODE 2 10-11 EPISODE 3 12-13 EPISODE 4 14-15 EPISODE 5 16-17 EPISODE 6-18 EPILOG - 20-24

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv Samtaler nær døden Historier av levd liv «Hver gang vi stiller et spørsmål, skaper vi en mulig versjon av et liv.» David Epston (Jo mindre du sier, jo mer får du vite ) Eksistensielle spørsmål Nær døden

Detaljer

En adopsjonshistorie. Skrevet 15.06.08. av Elin Johannessen

En adopsjonshistorie. Skrevet 15.06.08. av Elin Johannessen En adopsjonshistorie Skrevet 15.06.08. av Elin Johannessen Mitt navn er Elin Johannessen, og jeg er en Turner kvinne på 33 år. Jeg har vært gift med min kjære Kenneth i 12 år den 6 juli - 08 og jeg skal

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Veiviseren. Sammendrag, Veiviseren

Veiviseren. Sammendrag, Veiviseren Sammendrag, Veiviseren Webmaster ( 10.09.04 16:34 ) Ungdomsskole -> Norsk -> Filmreferat -> 10. klasse Målform: Bokmål Karakter: 6 Veiviseren Filmens navn: Ofelas/Veiviseren Utgivelsesår : 1987 Produksjonsland:

Detaljer

Kjempen Yme og kua Audhumla

Kjempen Yme og kua Audhumla Side 1 av 5 Om hvordan verden ble til Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 I begynnelsen fantes

Detaljer

Informasjonshefte. Kognitiv Terapi

Informasjonshefte. Kognitiv Terapi Informasjonshefte Om Kognitiv Terapi Innføring i grunnleggende begreper Arne Repål 04.09.2003 Forhold mellom tanker og følelser. Kognitiv kommer av ordet kognisjon som betyr bearbeiding av informasjon.

Detaljer

Ellen Hofsø. Til Sara. ungdomsroman

Ellen Hofsø. Til Sara. ungdomsroman Til Sara Ellen Hofsø Til Sara ungdomsroman Davvi Girji 2007 Det må ikke kopieres fra denne boka utover det som er tillatt etter bestemmelsene i «Lov om opphavsrett til åndsverk», «Lov om rett til fotografi»

Detaljer

BAMBUSPRINSESSEN. Se hva jeg har funnet! ropte han til kona og viste henne den vesle jenta. Det må være gudene selv som har sendt henne til oss!

BAMBUSPRINSESSEN. Se hva jeg har funnet! ropte han til kona og viste henne den vesle jenta. Det må være gudene selv som har sendt henne til oss! BAMBUSPRINSESSEN Det var en gang en gammel mann som bodde i skogen nær Kyoto 1 sammen med kona si. De var fattige og barnløse, og hver dag gikk mannen ut i skogen for å kutte bambus. Av bambusen lagde

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Runar Mykletun Repetisjonsøvelse. Roman

Runar Mykletun Repetisjonsøvelse. Roman Runar Mykletun Repetisjonsøvelse Roman Om forfatteren: Runar Mykletun (f. 1980) jobber til daglig i Cappelens antikvariat. Repetisjonsøvelse er hans debutroman. Niklas R. Lello Om boken: 19 år gammel tar

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Fullt ut levende Introduksjon til bevisstheten 1

Fullt ut levende Introduksjon til bevisstheten 1 Fullt ut levende Introduksjon til bevisstheten 1 Helt fra vi blir født lærer de fleste av oss at vi må gjøre noe, og vi må gjøre det med en gang for ikke å miste grepet om virkeligheten. Det tar form på

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Hva er indre ro? I daglig ordbruk bruker vi ofte ord som: Hvordan starter indre konflikt? Hvem er jeg?

Hva er indre ro? I daglig ordbruk bruker vi ofte ord som: Hvordan starter indre konflikt? Hvem er jeg? Hva er indre ro? Indre Ro (IR) er en behandlingsform som er utviklet av Keyhan Ighanian se www.indrero.com, og som Hans-Olav Håkonsen er utdannet til å hjelpe mennesker med. Behandlingen starter med å

Detaljer

Bente-Marie Ihlen og Heidi Ihlen. Ubehag. Hvordan vanskelige følelser kan gi gode relasjoner

Bente-Marie Ihlen og Heidi Ihlen. Ubehag. Hvordan vanskelige følelser kan gi gode relasjoner Bente-Marie Ihlen og Heidi Ihlen Ubehag Hvordan vanskelige følelser kan gi gode relasjoner Du kan ikke overlate kjærligheten til følelsene Psykolog Frode Thuen Innhold 1. Håpet Om hvorfor du ikke kommer

Detaljer

Huldrebarn. Et rollespill av Matthijs Holter Skrevet for Båtsj-konkurransen 2015

Huldrebarn. Et rollespill av Matthijs Holter Skrevet for Båtsj-konkurransen 2015 Huldrebarn Et rollespill av Matthijs Holter Skrevet for Båtsj-konkurransen 2015 Gården Den lille gården er stor nok for dere. Det er mat på bordet. Mor og far er alltid i nærheten. Dere er små ennå, men

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

TIDEN VAR EN ENGEL MOT VEST

TIDEN VAR EN ENGEL MOT VEST TIDEN VAR EN ENGEL du hadde kraft og glødet du kunne se klart du hadde sett et bilde som hadde brent seg fast og en tanke gikk i pakt med hjertet ditt det var på tide å forandre forbedre verden litt og

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Forfatteromtale: Torun Lian (født i 1956) er forfatter, dramatiker og filmregissør og har mottatt en lang rekke norske og utenlandske priser for

Detaljer

Nye bøker fra kulturfondet juni 2013

Nye bøker fra kulturfondet juni 2013 Nye bøker fra kulturfondet juni 2013 Fluesommer Arne Svingen En klok og varm og spillevende roman om et mørkt tema. Og om Kasper. Og om hva vennskap kan føre til. Pris: 249,- Fluesommer er historien om

Detaljer

Litt om det å tro. Adena Kramedos

Litt om det å tro. Adena Kramedos Litt om det å tro. Skumringsalvenes religion baserer seg på forfedre dyrking, og dyrking av naturen. Deres høyeste helligdom er Jorden, skapt av verdens mor, Adena, og hennes make, Kramedos. Historiene

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Linnéa Myhre Kjære Roman

Linnéa Myhre Kjære Roman Linnéa Myhre Kjære Roman Kjære dere. Mamma 10. mars 2011, Oslo De gangene jeg følte meg urettferdig behandlet som barn, fantaserte jeg alltid om at jeg skulle ta livet av meg. Jeg tenkte det ville få dem

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Runo Isaksen Noen har endelig funnet meg. Roman

Runo Isaksen Noen har endelig funnet meg. Roman Runo Isaksen Noen har endelig funnet meg Roman Om forfatteren: Runo Isaksen (f. 1968) er oppvokst i Lyngen (Troms) og Stavanger, nå bosatt ved Bergen. Han har tidligere utgitt fem romaner: Åpen bok (1997),

Detaljer

Aldri for sent å bli et lykkelig barn

Aldri for sent å bli et lykkelig barn Aldri for sent å bli et lykkelig barn Terje Forsberg Lunde Forlag De som sår med gråt, skal høste med fryderop Fra Salmenes bok Innledning I min oppvekst svikta alle rundt meg. Jeg var som en katt som

Detaljer

Inghill + Carla = sant

Inghill + Carla = sant Ingeborg Arvola Inghill + Carla = sant Carla, min Carla Bok 3 Til Carla Prolog Jeg drømmer at jeg er voksen. I drømmen vet jeg at jeg drømmer. Jeg er meg selv, og samtidig ikke. Er jeg voksen? tenker jeg

Detaljer

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi Hanne Ørstavik Hakk. Entropi 2012 Forlaget Oktober AS, Oslo Første gang utgitt i 1994/1995 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1026-9 Hakk En sel kommer mot

Detaljer

Innledning og problemstilling. Handling. Diskurs

Innledning og problemstilling. Handling. Diskurs Innledning og problemstilling I min analyse av filmen Titanic har jeg valgt å ta for meg klasseskillet i filmen. Filmen viser en stor forskjell i hvordan folk fra forskjellige sosiale lag har det og blir

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

andakter av DaviD HaDDelanD

andakter av DaviD HaDDelanD andakter av David Haddeland INNHOLD andakt 1: TRO...3 andakt 2: HÅP...7 andakt 3: KJÆRLIGHET...11 Bibelsitatene er hentet fra Ny Generasjon-bibelen dersom ikke noe annet er antydet. De andre bibelsitatene

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Selvhjelp prinsippene

Selvhjelp prinsippene Selvhjelp prinsippene Selvhjelp er for alle som har et problem i livet de ønsker å gjøre noe med. Det høres jo fint ut, men det svarer ikke på hvilke situasjoner en selvhjelpsgruppe er det verktøyet som

Detaljer

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug Magne Helander ENGLEPAPPA Historien om Ylva og meg Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug 2014 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trine + Kim designstudio Omslagfoto: Bjørg Hexeberg Layout: akzidenz as Dag

Detaljer

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting.

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting. 1 Vi og de andre Jeg heter Lene Jackson, jeg er frivillig i Angstringen Fredrikstad og i Angstringen Norge. Jeg begynte i Angstringen i 2000 og gikk i gruppe i 4,5 år, nå er jeg igangsetter og frivillig.

Detaljer

HUND BET MANN. Av kandidat 7

HUND BET MANN. Av kandidat 7 HUND BET MANN Av kandidat 7 Innhold: 1 Innledning 2 Spillets start 2.0.1 Valgfri regel: Mysterier 2.1 Hovedpersoner 2.1.1 Valgfri regel: Saker uten hovedperson. 2.2 Spillederen 2.2.1 Valgfri regel: Fast

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

VERDENS NAVLE-VIRUS TENK-HVIS-VIRUS FALSK-FØLELSE-VIRUS FAREVIRUS

VERDENS NAVLE-VIRUS TENK-HVIS-VIRUS FALSK-FØLELSE-VIRUS FAREVIRUS VERDENS NAVLE-VIRUS Verdens navle-viruset får deg til å tro at du er verdens navle for andres oppmerksomhet på en negativ måte. Se for deg at du går forbi noen kollegaer som begynner å le i det du passerer.

Detaljer

Karine Nyborg Jeg er ikke redd for mørket. Roman

Karine Nyborg Jeg er ikke redd for mørket. Roman Karine Nyborg Jeg er ikke redd for mørket Roman Om forfatteren: Karine Nyborg er professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo. Hun gikk på Aschehougs forfatterskole i 2007 og fikk samme år pris

Detaljer

TEKST/ MAI-LINN STRAND FOTO/ GRO MIKKELSEN

TEKST/ MAI-LINN STRAND FOTO/ GRO MIKKELSEN Maria Mork (38) har en visjon om å skape en ny trend: at par investerer i forholdet mens de har det godt sammen. Målet er å påvirke samlivsstatistikken til det bedre. TEKST/ MAI-LINN STRAND FOTO/ GRO MIKKELSEN

Detaljer

KUNSTPROSJEKT VED FALSTADSENTERET AV MAJA NILSEN 2008-2009

KUNSTPROSJEKT VED FALSTADSENTERET AV MAJA NILSEN 2008-2009 KUNSTPROSJEKT VED FALSTADSENTERET AV MAJA NILSEN 2008-2009 PROSJEKTBESKRIVELSE MAJA NILSEN Prosjektet med tittelen jeg hører vinteren nærme seg vil bestå av en utendørsskulptur som er tenkt plassert i

Detaljer

Aktiviteter til tema Hiv og aids

Aktiviteter til tema Hiv og aids Aktiviteter til tema Hiv og aids Aktivitetene er hentet fra heftet Positiv, stempling, seksualitet, hiv&aids. Tveito, Hessellund (red.), Verbum Forlag 2005. Aktivitet 1: Nummerverdi Denne aktiviteten skal

Detaljer

Litt om Edvard Munch for de minste barna

Litt om Edvard Munch for de minste barna Litt om Edvard Munch for de minste barna Basert på en tekst av Marit Lande, tidligere museumslektor ved Munch-museet Edvard Munch var kunstmaler. Hele livet laget han bilder. Det var jobben hans. Han solgte

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Informasjon til alle delegasjonene

Informasjon til alle delegasjonene Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i Den demokratiske republikk Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om vern av Epulu regnskogen i Orientalprovinsen. De siste årene

Detaljer

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var

Detaljer

HVIS GUD ER GOD, HVORFOR GRIPER HAN IKKE INN?

HVIS GUD ER GOD, HVORFOR GRIPER HAN IKKE INN? HVIS GUD ER GOD, HVORFOR GRIPER HAN IKKE INN? «Hvor var Gud?» er et spørsmål som ofte stilles i forbindelse med sykdom, ulykker, sorg og død. Kanskje du selv har stilt spørsmålet i en vanskelig situasjon?

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MAI 2013. Hei alle sammen! Mai måned har vært en spennende måned. Vi har gjort så mange kjekke ting og dagene fyker av gårde. Det nærmer seg sommer og vi har hatt noen nydelige

Detaljer

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Vår egen rettferdighetssans forteller oss at en person som har begått en urett mot et annet menneske, er skyldig i den uretten han har begått. Det er få som ikke reagerer

Detaljer

Trude Teige Mormor danset i regnet. Roman

Trude Teige Mormor danset i regnet. Roman Trude Teige Mormor danset i regnet Roman Om forfatteren: Trude Teige har jobbet som politisk reporter, nyhetsanker og programleder i TV2. Som forfatter har hun bl.a. skrevet fire kriminalromaner om TV-journalisten

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer