ELIMINER BARNDOM MELKEVEIEN 6 X 50 MINUTTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ELIMINER BARNDOM MELKEVEIEN 6 X 50 MINUTTER"

Transkript

1 ELIMINER BARNDOM MELKEVEIEN EN DRAMASERIE 6 X 50 MINUTTER

2 2 d e t f i n n e s e n h e m m e l i g ø y utenfor norskekysten hvor man er i ferd med å fullføre et eksperiment som vil sette alle verdens barn i fare. t i t t e l: m e l k e v e i e n m å l g r u p p e: f a m i l i e l e n g d e: 6 x 50 minutter INNHOLD INTENSJONER - 6 SYNOPSIS: MELKEVEIEN PROSJEKTBESKRIVELSE KORTE EPISODESYNOPSIS KARAKTERER STORYBOARDS Flimmer Film

3 3

4 4 i n t e n s j o n e r GENRE: HUMORISTISK FAMILIESERIE EPISODER: 6 LENGDE: 45 MINUTTER FORMAT: 2K MÅLGRUPPE: FAMILIESEGMENTET MANUS: KJERSTI STEINSBØ START PROSJEKT: APRIL 2009 SLUTT PROSJEKT: APRIL 2010 FINANSIØRER: NRK NORSK FILMFOND VESTNORSK FILMSENTER PRODUSENT: FLIMMER FILM AS LARS LØGE & JOHNNY HOLMVÅG intensjoner REGI/MANUS I min barndom var det alltid et høydepunkt å samle hele familien foran fjernsynet og følge med på en serie vi alle kunne like. Med Melkeveien vil jeg skape en familieserie som byr på noe for de fleste aldersgrupper. Serien skal være både morsom og spennende, og skal i hovedsak underholde, men samtidig ta opp temaer som kan sette i gang diskusjoner. Fra jeg var liten har jeg alltid vært glad i morbide og kompromissløse historier; enten det var Roald Dahls fortellinger med sine gysende onde voksenkarakterer, eller Astrid Lindgren sine fascinerende og alternative univers. Jeg har alltid likt historier som kan få publikum til både å le og grøsse, slik serier som både Twin Peaks og Riket har klart. Filmer som bl.a. Lemony Snickets og de Fortapte Barns by har vist hvordan en kan lage filmer for både voksne og barn, og som tar opp vanskelige temaer med både stor komikk og spenning. Disse filmene klarer også å bygge et eget visuelt univers. I Melkeveien har karakterene vært skjermet for omverden i 700 år, og er et skrudd universet med sin egen logikk og regler. Det har et karikert persongalleri, men har likevel konflikter og problemstillinger som en kan kjenne igjen fra vår verden. Jeg mener det finnes nok i serien til å underholde på ulike plan; der voksne kan glede seg over referanser til vår verden, og barna kan leve seg inn i det å være annerledes, stå på egne ben og skille mellom rett og galt. Jeg håper, og tror, at serien har potensial til å glede og underholde mange! Med vennlig hilsen, k j e r s t i g. s t e i n s b ø

5 i n n h o l d 5

6 6 s y n o p s i s m e lk e v e ie n e t s t e d utenfor norskekys t e n ligger en hemmelig, uoppdaget øy. Innbyggerne har levd isolert på øya siden de flyktet fra Svartedauden i For lenge, lenge siden slo en meteor ned på øya og etterlot en mystisk, rosa substans som gjør øya til noe helt utenom det vanlige k l a r a vo n pa p f har levd et beskyttet liv i familegodset Melkeveien, på toppen av fjellet som ruver over øya. Hele Klaras tilværelse blir kastet omkull når hennes elskede far og eneforsørger den varmhjertede fritenkeren Roland forsvinner sporløst på hennes 10-årsdag. For første gang i sitt unge liv havner Klara nå i hendene på sin mor den kalde, ambisiøse og eksentriske substansforskeren n e l ly vo n pa p f, og for første gang må hun også bevege seg rundt på øya alene på jakt etter spor etter Roland. Nelly fordrar ikke barn, hun synes de er irrasjonelle og uforutsigbare, og har holdt sin egen datter på avstand hele livet. Hun ligger i konflikt med sin far Cato, som forholder seg ytterst lemfeldig til utvinningen av substansen, og er mer opptatt av å opphøye sin egen person og blodlinje enn av INC:INC og øyas fremtid. Familieforholdene forverres ytterligere når Cato uventet annonserer Klara som sin etterfølger. Han begynner øyeblikkelig sin opplæring av Klara, som blir mer og mer distrahert fra sine egentlige mål Utstyrt med en god porsjon mot og en sterk rettferdighetssans setter Klara seg fore å finne sin far og stanse sin mors eksperiment. Vanskelighetene er mange, men underveis får Klara hjelp fra uventet hold, og et broket galleri av karakterer assisterer den modige jenten I hennes jakt på sannheten. Øya styres av c ato vo n pa p fsom også er leder av selskapet INC:INC. INC:INC er øyas livnerve og som utvikler ulike produkter av substansen. Som alle von Papfer før ham innbiller Cato innbyggerne at verden utenfor er en pøl av krig, pest og ondskap; at øya er det siste jordiske paradis og han deres store frelser. I jakten på sin forsvunne far oppdager Klara at lite i hennes familie og på øya er som det utgir seg for å være. Hun finner ut at INC:INC fôrer innbyggerne med substansen, ikke for å holde dem friske slik det påstås men for å gjøre dem til passive og ukritiske arbeidere og likegyldige konsumenter. Substansens effekt er vanskelig kontrollerbar, og krever konstant påfyll for å opprettholdes. INC:INCs eksport av substansprodukter til maktsyke mennesker i verden utenfor har ledet til en rekke sørgeligheter: Scientologikirken, Kim Yong Ils regime og Britney Spears for å nevne noen. Når Klara oppdager hva som foregår i laboratoriet i Melkeveiens kjeller kommer hun på sporet av sin egen families mørkeste hemmelighet. Hennes mor Nelly er sjefsforsker i INC:INC, og hun bruker substansen i et eksperiment som skal eliminere barndom. Målet er å gjøre denne magiske livsfasen til en produktiv fase. Nelly drømmer skape den perfekte, servile borgeren mennesket som produserer og konsumerer uten å stille spørsmål, fra fødselen til døden. Eksperimentet er nå inne i sin siste fase, og fra verden utenfor står interesserte storkapitalistiske kjøpere i kø. Nelly har dårlig tid krateret med substansen later til å tømmes, og foreløpig vet ingen hvordan effekten av den kan gjøres permanent, så det haster med å få signert de lukrative kontraktene med verden utenfor før øysamfunnets inntektskilde tømmes for godt. Det ingen vet er at i kulissene utspiller det seg noe enda farligere enn Nellys eksperimenter og Catos hjernevaskingsforsøk Et skip fra vår verden er på vei til øya, og ombord i skipet finnes det som endelig kan kontrollere substansen de tapte nedtegnelsene til den store vitenskapskvinnen co n sta n c e vo n pa p f von Papf familiens stammor, som i sin tid oppdaget hvordan effektene av substansen kunne stabiliseres og gjøres permanente. Constance sendte nedtegnelsen bort fra øya, etter å ha erfart på smertelig vis hvilken fare denne innsikten representerer i de gale hender. Et sted på øya sitter et menneske med de ondeste hensikter og kommuniserer i all hemmelighet med skipet, som kommer nærmere og nærmere Vil den 10 år gamle arvingen til von Papf-dynastiet klare å avverge katastrofen og redde barndommen til verdens neste generasjoner, og vil hun finne sin elskede far den eneste andre i hennes famile som kjemper for det gode? Og vil de oppdage i tide hvilken fare som nærmer seg øyas frodige bredder?

7 s y n o p s i s 7 ELIMINER BARNDOM INC:INC

8 8 p r o s j e k t b e s k r i v e l e s e PROSJEKTBESKRIVELSE m e l k e v e i e n er et lett absurd univers vi har levd med på Flimmer Film i over flere år. Manusforfatter Kjersti Steinsbø har imponert med sin kreativitet, og skapt en original serie vi setter stor pris på. Det er flere ting ved serien som fascinerer oss, i tillegg til de åpenbart underholdende episodene og historiene. Referansene hun bringer til bords er befriende direkte, og relevante til vår hverdag. Melkeveien leker med tema som moderne konsum, frykt for de andre, rasjonalitetens problem og mediemakt i en rett frem medrivende historie. Humoren ligger både i situasjonskomikken, karakterene, og den fine balansen mellom humor og grøss. For oss i Flimmer Film er det viktig å gjøre prosjekter med ambisjoner i både innhold og form. Melkeveien treffer disse kravene godt. Hovedmålgruppen er familiesegmentet. En 10 år gammel hovedkarakter beveger seg inn i de voksnes rekker i et univers nært vårt eget. Melkeveien skal finansieres opp internasjonalt, og utnytte potensialet i markeder utover TV visninger. Vi arbeider ut i fra en inndeling i 6 episoder á minutter. Vi ønsker å produsere prosjektet primært i Bergen. Kjersti har arbeidet med 2. draft på manus for episode 1, og utvidet synopsis for hver episode, samt karakterskisser. Melkeveien har vært inne som et prosjekt på illustrasjonslinjen ved Norges Kreative Fagskole i Bergen. Vi har fått visuelle skisser på øya der melkeveien utspiller seg, og fått skisser til musikk som Kjersti mener passer til serien - komponert av Olav Øyehaug. Der vi står nå, er det derfor behov for å sette opp et større apparat i form av linjeprodusent, manusforfattere og produksjonsdesigner gjennom fase 3. fremdrift Når Melkeveien nå leveres, håper vi kan utvikle serien ytterligere med fokus på de resterende episodene, prosjektutvikling/ forarbeid, finansiering og detaljert budsjettering. Vi legger opp til fase 3 av utvikling. Vi vil ansette linjeprodusent med fullt ansvar for den praktiske utformingen av prosjektet. Dette vil innebære en del reiser for test og undersøkelser av de beste produksjonsløsningene. En produksjonsdesigner skal utforme Melkeveien visuelt, i samarbeid med regi/ manusforfatter. status I en tidligere fase kom Filmfondet ved Erlend Loe inn med ,-. Fra å være en original grunnidé er Melkeveien nå et helt nytt seriekonsept. Etter vi fikk disse midlene har Kjersti vært gjennom Filmutviklingens manusprogram. Prosjektet ble også plukket ut som et av 14 europeiske manus som ble videreutviklet gjennom manuskurset Holden Lab Script and Pitch Workshop. Kurset endte med pitching for 10 europeiske produsenter. Melkeveien vakte stor interesse, og disse kontaktene skal følges opp. Deretter ble det en del av NRK og NFIs 50/50 ordning. Vi var også i Berlin under Berlinalen med prosjektet i år, for å bygge kontakter og sondere etter eventuelle finansiører. Manus på de siste 5 episodene skal gjøres i manus-team. Kjersti skal ha hovedansvaret for serien, og arbeide med manusforfattere med ansvar for hver sine episoder. Fase 3 vil starte etter at NRK og NFI har bevilget midler til denne fasen. Vi antar det blir i april/ mai. Vi vil satse på å ferdigstille forprosjekt fase 3 innen april finansiering av forprosjektet Vi har allerede vært i Berlin for å ha preliminære møter med tyske produsenter og finansiører. Dette arbeidet vil allikevel ikke ta til før en grundig nordisk finansiering er på plass. Melkeveien skal forankres grundig i NFI og NRK. Med denne

9 p r o s j e k t b e s k r i v e l s e 9 forankringen vil nordisk finansiering være enklere. Vi håper minst 2 av NRKs søsterkanaler vil engasjere seg i produksjonen, med gode salg av visningsrettigheter. Videre er det flere elementer vi inkluderer i finansieringen. I tillegg til internasjonalt salg til TV, ønsker vi co produskjon med England eller Tyskland. Vi har tro på at seriens originalitet vil skille seg ut i markedet, og kunne oppnå en kult-status, som åpner for andre former for inntjening, som bok-salg og spin off effekter fra universet til salg i butikker. DVD utgivelde vil selvsagt være naturlig, og VOD. Grunnfinansieringen vil allikevel bestå i de nordiske fondene med samarbeid med TV kanalene. budsjett Vi har blitt bedt om å redegjøre for hvordan vi vil kostnadseffektivisere en eventuell produksjon. Følgende er noen tanker om dette, som skal videreføres i forprosjektet. Hovedelementer som må gjøres kostnadseffektivt i produksjonsbudsjetteringen: fire sentra i byen med høyest produksjonsfrekvens. Flere produksjoner som Melkeveien er meget positivt for utviklingen av filmregionen, samt for å bygge opp Flimmer Film AS til å bli et enda sterkere produksjonsselskap. finansiering FASE 3: Vi går nå inn i fase 3 av prosjektet. Kostnadene for dette er ,-, som vi ønsker finansiert av NFI, NRK, VFS og egenandeler, som beskrevet i finansieringsplanen. Vi har alikevel flere tanker om finansieringen av hele prosjektet. Vi har skissert ut et kostnadsestimat fo hele serien, og gjør oss her noen tanker om hvordan dette skal finansieres. ( Se også budsjett og finansieringsplan). Vi ønsker videre finansiering i 50/ 50 ordningen med NFI og NRK. Budsjett og finansieringsplan er vedlagt. Noen ideer om produksjonsfinansiering: Vi har allerede vært i Berlin for å ha preliminære møter med potensielle co-produsenter og finansiører. Dette arbeidet vil allikevel ikke ta skikkelig til før en grundig nordisk finansiering er på plass. 1. Kombinere det klassiske filmhåndverket med tradisjonell dekor og modellbygging, med moderne digitalteknikk. 2. Digitalt opptaksformat rett på disk for effektiv prostproduksjon; klipp og CGI 3. Mye studioopptak (70 %) 4. Ansetter eget CGI-personell, i stedet for å kjøpe tjenester. Det er utarbeidet et meget grovt estimat av produksjonsbudsjett på 42-45mill. Budsjettestimat og finansieringsplan for produksjon er vedlagt. Melkeveien skal forankres grundig i NFI og NRK. Med denne forankringen vil nordisk finansiering være enklere. Vi håper minst 2 av NRKs søsterkanaler vil engasjere seg i produksjonen, med gode salg av visningsrettigheter. Vi har tro på at seriens originalitet vil skille seg ut i markedet, som kan åpne opp for andre former for inntjening. Vi er bla i dialog med et bergensselskap om dataspill basert på Melkeveien. Dette er noe som kan utnyttes bredt gjennom nettet. Vi skal utforske dette markedet i fase 3. regional produksjon Hvis NRK engasjerer seg med oss i Bergen, vil det gi gode signaler om NRKs regionale satsning. Bergen er det mest fullendte produksjonssenter i Norge utenfor Oslo, og Flimmer Film er sentral i miljøet innen TV produksjon. Vi befinner oss i ett av de

10 1 0 p r o s j e k t b e s k r i v e l e s e nøkkelpersonell om flimmer film as m a n u s f o r fat t e r Kjersti Steinsbø er utdannet regissør fra Universitetet i Bergen og Filmskolen i Praha. Kjersti underviser som manusforfatter på Universitetet i Bergen. Hun adapterte og regisserte kortfilmen Liten Knute, fra Gunhild Øyehaugs novelle av samme navn. I samme tidsrom skrev og regisserte hun Forlat oss vår skyld, med bla Trond Fausa Aurvåg i hovedrollen. Filmene vant publikumsprisen og talentprisen i Grimstad Flimmer Film har lang fartstid som innholdsprodusent for både NRK og TV 2. Vi har vunnet flere nasjonale og internasjonale priser for begge sjangere. Etter flere års produksjon av kortere fiksjon, enkeltstående dokumentar og dokumentarserie er det en naturlig utvikling for oss å produsere større fiksjons-prosjekter. Vi håper å sarte fase 3 på Melkeveien gjennom et godt samarbeid med NRK og NFI i løpet av våren Flimmer Film AS ønsker et tett og langsiktig samarbeid med Kjersti, og vi ønsker at hun skal vurderes som regissør. Med vennlig hilsen, r e g i s s ø r Forprosjektet skal avklare hvilken og hvor mange regissører som passer til Melkeveien. Vi vil vurdere å bruke flere regissører på serien, der Kjersti Steinsbø selv er en av kandidatene. Flimmer Film AS vurderer samarbeid med Trond Fausa Aurvåg og Geir Henning Hopland. p r o d u s e n t e r Lars Løge og Johnny Holmvåg har samarbeidet på alle Flimmer Films produksjoner. De har vunnet pris i Cannes, konkurrert i Venezia, vunnet Amanda-prisen og Gullruten for beste dokumentar. For tiden utvikler de en dokumentarserie om Døden, og er i produksjon av dokumentarserien Med Bjarte på Rette Staden, som skal gå på TV 2. LARS LØGE OG JOHNNY HOLMVÅG PRODUSENTER FLIMMER FILM AS C. SUNDTSGT BERGEN NORWAY MOB: OFFICE: FAX: l i n j e p r o d u s e n t Einar Loftesnes har mange års erfaring med linjeproduksjon, på både Norske og utenlandske produksjoner. Han har jobbet i div produksjonsselskaper i 13 år. Han har jobbet innen produksjonsledelse, SFX, dekor og postproduksjon. regional produksjon Hvis NRK engasjerer seg med oss i Bergen, vil det gi gode signaler om NRKs regionale satsning. Bergen er det mest fullendte produksjonssenter i Norge utenfor Oslo, og Flimmer Film er sentral i miljøet innen TV produksjon. Vi befinner oss i ett av de fire sentra i byen med høyest produksjonsfrekvens. Flere produksjoner som Melkeveien er meget positivt for utviklingen av filmregionen, samt for å bygge opp Flimmer Film AS til å bli et enda sterkere produksjonsselskap.

11 ENDELIG INC:INC 1 1

12 1 2 ko r t e episodes y n o p s i s KORTE EPISODESYNOPSIS EPISODE 1 Klara og Roland reiser ut i Alberts fiskebåt. Roland forsker på hva den rosa substansen gjør med plante og dyrelivet på øya og går på samler eksempler fra havbunnen. Han finner et laminert sjøkart som er fullstendig ulikt det offisielle kartet på øya. Han utløser alarmen på øya, og Nelly følger med på båten fra kontoret sitt. På kontoret sitt får Nelly beskjed om at mengden av substansen har sunket betraktelig. Hun oppsøker Kato og beskylder han for å ruinere øya. Nelly holder en videokonferanse for statsledere og sjefer i storkonsern fra vår verden. Hun presenterer INC:INC sitt nye produkt, som vil eliminere barndom og gjøre dem til rasjonelle, inntektsbringende konsumenter. Skipet Thule, med familien Steinerud ombord, er på jakt etter øya og sin sønn som forsvant i en storm i området for 11 år siden. De har i alle år forsket på Konstance von Papf, og historiene rundt henne og øya. Nelly ser at effekten i hennes nye produkt er kortvarig, og trenger de forsvunne sidene fra Konstance von Papf sine nedtegninger. De inneholder oppskriften på en permanent virkning. Om morgenen på bursdagen til Klara er Roland forsvunnet. Klara oppsøker Nelly som sier at han er reist til Verden Utenfor. Som plaster på såret for tapt far får Klara et av sine gamle forsøksobjekt; en gammel og skabbete hund. Det viser seg at hunden kan både tenke og snakke. I skipet Thule ser vi at familien har med seg Konstance sine forsvunne sider. En ukjent person oppe i Melkeveien gir skipet koordinatene til øya. EPISODE 2 Øya feirer Klaras 10 års dag. Kato framfører det tradisjonelle teaterstykket som viser øyas opprinnelse og Konstance som kom i land med sin sønn Tycho. Nelly velger ut 6 barn som skal delta i hennes nye pedagogiske undervisningsopplegg og Klara blir til alles store overraskelse utnevnt til Katos nye etterkommer. Biff viser tydelige tegn på at han er blitt avhengig av substansen, og sniker seg ut om nettene på jakt etter mer. Klara begynner i lære hos Kato og får innblikk i noen av de hemmelige områdene i bygningen. Hun er med på omvisning i fabrikken og er vitne til at en av arbeiderne faller om som et resultat av utbrenthet. Nelly begynner de første injeksjonene på barna, og har umiddelbart positivt resultat. Familien Steinerud snakker med deres hemmelige kontakt på øya. Personen lover å finne deres sønn dersom de har med seg sidene fra Konstance sin bok. Klara tror at Nelly har sperret Roland under Melkeveien, og tar med seg Biff for å lete etter ham i Nelly sin hemmelige lab. Men i stedet for Roland finner hun de 6 barna innelåst i glassbur. EPISODE 3 Klara fortsetter å gå i lære hos Kato og forstår mer om hvordan øya er styrt. Hun oppdager at Kato iscenesetter at alarmen går på øya, for å holde folket sitt under kontroll. Familien Steinerud nærmer seg øya, og skifter til en liten ubåt for å komme helt innpå. Nelly har framskritt med de 6 barna, som har endret adferd til å bli mer voksen. Hun ser derimot at virkningen er kortvarig og aner bivirkningene av stoffet. Klara finner bevis som forteller henne at Roland virkelig har reist fra øya. Biff sniker seg ut om nettene på jakt etter mer substans. Klara ser det, men later som ingenting. Albert, Biff og Klara bestemmer seg for å dra ned i Nelly sitt laboratorium for å hente ut de seks barna. Klara overhører Nelly snakke med Hans og Konrad om Klara sin lille redningsplan, og Klara tror det er Biff som har sladret til henne, siden han har sneket seg ut om nettene. Hun føler seg sveket av Biff og bestemmer seg for å reise etter Roland til Verden Utenfor. Klara låser Biff inne og reiser ut i en liten robåt. Hun vet ikke at Nelly følger med henne fra Melkeveien. Biff og Albert reiser etter den lille robåten i Albert sin båt. Det samme gjør Hans og Konrad, med ordre fra Nelly om å torpedere båten til Klara. Biff og Albert finner robåten flytende opp/ned i sjøen, men ingen spor etter Klara. Familien Steinerud kommer fram til øya i ubåten sin. EPISODE 4 Klara våkner opp i et mørkt rom, Nelly injiserer henne med den rosa substansen. Hun sier det er for å gjøre henne frisk etter at hun nesten druknet. Substansen gjør henne mer rasjonell og kald, Klara blir mer og mer lik sin mor. Nelly føler for første gang en sterk morsfølelse. Biff er fra seg av sorg og bestemmer seg for å slutte med substansen. Han vil heller bli en vanlig hund igjen, uten å måtte tenke og reflektere. I Thule forteller Live om hvordan Konstance brukte substansen til å forske på Tycho, og hvordan han etter hvert ble gal og var ansvarlig for at 6 barn døde. Familien oppdager en person som

13 ko r t e episodes y n o p s i s 1 3 går langs havbunnen. I sjokk av å se ubåten, snubler personen og kutter oksygentilførselen. Live berger ham om bord i båten. Til sin store overraskelse og glede ser de at det er Roland, deres forsvunne sønn. Olga går til Nelly og formidler at det er Kato som er skyld i at substansen er i ferd med å gå tom. Nelly finner Kato rallende i et badekar fullt av den rosa substansen, i et forsøk på å komme nærmere den store sannhet. Nelly sperrer Kato inne i kuppelen sin, og Olga bli hennes nye assistent. Etter først å ha å dratt inn penger på aksjespekulasjon og internettpoker, begynner de seks forsøksbarna å få bivirkninger; depresjoner og midtlivskriser. Roland, familien Steinerud og Albert har et rådsmøte, og bestemmer seg for å gå undercover i INC:INC for å sabotere og få Klara ut. Det viser seg at det er Sote som er forræderen, han går til Nelly og Olga og forteller om Roland og co sin plan. Han røper også at Biff har kunnet snakke. Sote lokker Biff inn i en felle, og han blir tatt opp med til Nellys lab. Han er overlykkelig over å treffe Klara igjen, og Klara ser Biff for første gang som en lykkelig, normal hund. Nelly vil at han skal kunne snakke igjen og ber Klara om å utføre injeksjonen på sin beste venn. EPISODE 5 Nelly prøver å tvinge Klara til å injisere Biff med substansen, men hun nekter. Klara sliter Biff ut av Nelly sine hender, og rømmer ut fra Melkeveien, men ikke før Nelly klarer å injisere Biff igjen. Han får tilbake evnen til å snakke og tenke. Roland og co har gått i dekning i en av de mange undervannshulene på øya. Gjensynsgleden er stor i det Biff og Klara kommer ned i ubåten. De forteller at det er Sote som er forræderen, men fuglen er fløyet og Konstance sine sider er borte. Nelly utvikler et voldsomt savn etter at Klara er borte. For å komme tilbake til seg selv injiserer hun seg med substansen, men bommer på det rasjonelle sentret i hjernen og treffer det sentimentale i stedet. Olga presser Nelly til å fortsette med eksperimenteringen, nå når de har Konstance sine nedtegninger. Live forteller om hvordan Tycho ble lynsjet og drept av folket på øya etter at han drepte de seks barna. Klara, Roland og co saboterer tv-sendingene, og folket på øya får se vakre og positive bilder fra Verden Utenfor som de aldri før har sett. Fremdeles under påvirkning av substansen, blir Nelly svært betatt av Roland som er undercover i i INC:INC. De 6 forsøksbarna begynner nå virkelig å slite med midtlivskriser, og har problemer med å se en mening med livet. Roland stopper substansen i å komme ut i vannforsyningen. Nelly får endelig til formelen, og finner ut hvordan hun skal gjøre virkningen permanent. Olga lokker henne opp i Kato sin kuppel, og sperrer henne inne med sin far. Olga avslører at det er hun som har trukket i trådene, for at hun og hennes forgjengere skal få sin hevn og oppreising etter århundrer med å bli oversett av von Papf slekten. EPISODE 6 Olga forteller folket på øya at de er i unntakstilstand, med både Kato og Nelly syke. Pesten fra verden Utenfor er i ferd med å nærme seg øya. Det oppstår panikk blant folket, men siden forsyningen av substansen er sabotert, reagerer folket på nye måter. For første gang begynner folket i det hele tatt og stille seg spørsmål om forholdene på og utenfor øya. Olga har justert Nelly sitt produkt til å få forbrukeren til å følge blindt alle ordre. Nå gjør hun det klart til å sendes ut i verden. Hun tar med seg noen kanyler med substansen. Hans og Konrad kommer til Klara og co for hjelp, og ber dem redde ut Kato og Nelly. Klara og Biff begir seg opp i ventilasjonsanlegget, og klarer å få de to ut. På veien ut igjen ser Klara en del av ventilasjonsanlegget som hun ikke har sett før, og mot Biff sin vilje går hun alene for å se. Hun finner et eldgammelt tårn, der det er tegn på at noen har sittet sperret inne. Klara finner barnetegninger og nedskrivinger som tilhører Tycho. De forteller hvordan Konstances var skyld i at barna døde, ikke han. Olga finner og tar henne med opp til meteorkrateret for igjen å skru på forsyningen av substansen. Hun forteller hvordan hun hele tiden har stått i skyggene og orkestrert. Roland o resten av gruppen hører Klaras skrik og finner henne fastspent ved krateret. Olga er i ferd med å injisere Klara som den første på den nye substansen. Men før Olga klarer å gjøre det, springer Biff frem, kaster seg over Olga og styrter seg selv og henne i krateret. De blir oppslukt av den rosa substansen, og i det de forsvinner er det som om hele bunnen på krateret faller sammen og all substansen forsvinner ned i jorden. Gjennom tilbakeblikk ser vi også hvordan Konstance var skyld i de 6 barna sin død, men gav Tycho skylden, og hvordan hun etter hans død var tynget av sorg og skyld. Hun river ut sidene, sender de til Verden Utenfor og kaster seg ut i krateret. En epilog viser hvordan livet på øyen er blitt for de ulike karakterene etter at substansen forsvant. Klara har fått sin familie tilbake, folket på øya streber etter å nå skulle ha kontroll, og bestemme selv.

14 1 4 k a r a k t e r e r KARAKTERER K L A R A ( 1 0 ) Datteren til Nelly og Roland, og barnebarnet til Kato, tyrannen på øya. Modig, nysgjerrig og sta med en livlig fantasi og en sterk rettferdighetssans. N E LLY ( 3 5 ) Klaras mor, Katos datter og Rolands hustru. Daglig leder av Selskapet på øya. Farlig, intelligent, kynisk, bitter. Vil ha sin fars kjærlighet. Hun har tilbrakt mesteparten av livet sitt isolert fra de andre barna på øya, sammen med sin far. Klara har et svært tett forhold til pappaen sin, men savner venner. Siden hun er barnebarnet til Kato har hun alltid blitt sett på som annerledes. Hun er også det eneste barnet på øya som ikke tar inn den rosa, ukjente substansen, noe som gjør at hun skiller seg ut fra de andre. I motsetning til de andre barna har Roland lært henne å stole på sine egne meninger, og ikke nødvendigvis gjøre det som alle andre gjør. Klara har bygd opp et voldsomt sinne mot sin mor som aldri er tilstede. Men samtidig har hun arvet mange av Nelly sine sider; hun er sta og temperamentsfull. Innerst inne vil hun føle seg elsket av sin mor også. I løpet av serien må hun lære å stole på sine egen oppfatning av rett og galt, og ta egne, selvstendige valg. Nelly er en høy, frodig og vakker kvinne med en iskald utstråling. Hele livet sitt har Nelly fått høre fra sin far at hun ikke duger til noe. Hun har aldri fått noen form for bekreftelse fra ham. Fra hun var liten jente har hun bare ønsket sin fars godkjenning, noe som har gjort henne til en hardtarbeidende, kald og kynisk kvinne. Dette har ført til at hun har ignorert både sin mann og sin datter. Hun fikk aldri noe skikkelig barndom, men ble satt til å jobbe i selskapet. Pga sine problemer med sin egen barndom har hun fått det for seg at det er en unyttig og lite konstruktiv fase av livet. Hun holder på å utvikle et produkt som vil eliminere barndom, og heller erstatte barnslige egenskaper med rasjonelle og voksne sider. Dette produktet vil hun så selge til ulike land, og skape en ny generasjon med samfunnsnyttige, produktive og konsumerende barn. I løpet av serien vil Nelly finne ut at hun nok har flere myke sider enn hun trodde. K AT O ( 6 5 ) Tyrannen på øya. Nellys far og Klaras bestefar. Forfengelig, selvhøytidelig, uberegnelig. O L G A ( 6 5 ) Katos assistent. Skallet, anemisk og stum. Intelligent og slu. Trofast og underdanig, men viser seg å være den virkelige skurken i serien. Som Hitler skulle Kato egenlig ønske at han var en kunstner, og som Napoleon har den forfengelige tyrannen et stort mindreverdighetskompleks for sin høyde. Kato er en selvhøytidelig mann med et enormt ego. Han har få eller ingen sosiale antenner, og er på mange måter som en sta unge. Han ser på seg selv som en frelser for folket på øya, og vil bli dyrket som en gud. Kato får utløp for sine kreative aspirasjoner gjennom å skrive øyas egenproduserte, og evigvarende, såpeserie. Han har hele livet ignorert sin datter Nelly, og har ikke hatt øyne og tanker for særlig mer enn seg selv. En liten skallet kvinne og stum kvinne i ubestemmelig alder. Olga sine forfedre har alltid hatt vervet med å være assistent til tyrannen på øya. Olga har alltid vært Kato sin underdanige assistent, og tatt de fleste beslutningene for Kato i alle år. Men i løpet av serien viser det seg at det er hun som har stått i kulissene og dratt i trådene hele tiden, alt for å gjennomføre sin plan for å få hevn for hvordan hennes slekt har blitt behandlet opp gjennom generasjonene. Hun har fått Konstance sin forsvunne formel, som forteller hvordan virkningen av meteorsubstansen blir permanent, til å komme tilbake til øya. Hun vil bruke substansen til å få forbrukeren til å følge blindt ordre, som hjerneløse soldater.

15 k a r a k t e r e r 1 5 R O L A N D ( 3 7 ) Klaras far og Nellys mann. Humanist, oppfinner, kjærlig, klønete. B I F F ( 1 0 h u n d e å r c a 7 0 m e n n e s k e å r) Klaras hund. Tidligere Nellys forsøksobjekt. En sarkastisk, trofast, og snakkende hund i eksistensiell midtlivskrise. Roland ble funnet som skipbrudden av Nelly da han var i 20-årene og har hele sin tid på øya prøvd å finne ut hvor han kom fra og hvem han er. Han har en voldsom interesse for hva som befinner seg i verden Utenfor, og forsker på livet på øya og i havet rundt for å finne ut mer om substansen. Roland aldri klart å slå seg til ro med de forklaringene som har blitt gitt han, en egenskap han har overført til Klara. Han har lært henne at hun alltid skal stille spørsmål ved ting, og gjøre seg opp sine egne meninger. Roland har et godt hjerte, og han elsker Klara over alt på jord, og har dedikert livet sitt til å oppdra henne til å bli en trygg, klok og rettferdig jente. Men han har nok også vært en smule overbeskyttende overfor Klara. I mange år har Biff blitt eksperimentert på av Nelly, noe som har gjort ham til en svært intelligent, men forvirret hund. Han har også fått evnen til å snakke, og kan sette ord på alle de nye tankene han har fått. Biff forstå ikke hvorfor han i det ene øyeblikket kan føre en samtale om matematikk, men i det neste øyeblikket føler et voldsomt behov for å lukte på andres rumper eller jakte på sin egen hale. Han slites mellom sine instinkter og sitt intellekt; mellom lysten til å bare få være en sorgløs hund og det behovet for å reflektere og analysere. Han kontemplerer stadig over sin egen tilværelse og eksistens. Etter så mange år på substansen har Biff utviklet et avhengighetsforhold til den rosa materien. Han er ofte humørsyk, men tørrvittig og ironisk. Han kan ofte være dramatisk og se det verste i situasjoner. Men har du først fått ham til å elske deg, så er han din for evig. A LB E R T ( 5 1 ) Klara og Rolands venn. Landsbyidioten. Fisker, glad i dyr, lettrørt, svært sterk, snill. S O T E Albert sin ravn. Tidligere Nellys forsøksobjekt. Forræder. Albert er undervurdert som landsbyidioten på øya. Han er Rolands gode hjelper, en gigantisk og sterk mann som kjenner øya ut og inn. Han jobber som fisker, har sin egen fiskebåt og kan alt om dyr og natur. Han har en voldsom respekt for alt som kravler og gror. Den lille ravnen som Albert bruker masse tid på å lære opp til å snakke, viser seg i løpet av serien å være Nelly sin spion Han er et tidligere forsøksobjekt til Nelly og melder jevnlig ifra om hva Klara og Biff gjør. Han blir svært lett rørt til tårer, og begynner også fort å gråte dersom han føler seg urettferdig behandlet. Albert er svært snill, men kan bli farlig dersom en hisser ham opp. Han er svært glad i Klara og Roland.

MELKEVEIEN FLIMMER FILM AS

MELKEVEIEN FLIMMER FILM AS MELKEVEIEN MANUS & SYNOP SIS FLIMMER FILM AS 2 3 INNHOLD - - - MANUS EPISODE 1 - - - SYNOPSIS - 4-6 EPISODE 1 7-9 EPISODE 2 10-11 EPISODE 3 12-13 EPISODE 4 14-15 EPISODE 5 16-17 EPISODE 6-18 EPILOG - 20-24

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

TEMA - Nærhet. Medlemsblad for Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser. Nr. 1 - Mars 2012-26. årgang TEMA: NÆRHET. Kvinnekraft nr.

TEMA - Nærhet. Medlemsblad for Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser. Nr. 1 - Mars 2012-26. årgang TEMA: NÆRHET. Kvinnekraft nr. Medlemsblad for Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser Nr. 1 - Mars 2012-26. årgang TEMA: NÆRHET 1 LEDER TEMA - Nærhet 18 TEMA-ARTIKLER 4 Gi meg nærhet, men kom ikke for nærme 6 Hypnosebehandling

Detaljer

Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth. 2006 Siv Elisabeth

Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth. 2006 Siv Elisabeth 1 Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth 2006 Siv Elisabeth 2 Tilegnelse Om noe spesielt skjer med oss én gang, tenker vi kanskje ikke over at det vil ha betydning for oss videre

Detaljer

Bartholomew VIRKELIGHETEN. Bak illusjonene

Bartholomew VIRKELIGHETEN. Bak illusjonene Bartholomew VIRKELIGHETEN Bak illusjonene Arendal, Norge, 2004 Originalens tittel: I Come As A Brother : A Remembrance of Illusions by Bartholomew. Copyright 1986 by High Mesa Press. All rights reserved.

Detaljer

Årets anmelder 2014/15. Eira Solstad. Dokka ungdomsskole. Innhold: - Tale ved overrekkelse - Eiras 26 anmeldelser

Årets anmelder 2014/15. Eira Solstad. Dokka ungdomsskole. Innhold: - Tale ved overrekkelse - Eiras 26 anmeldelser Årets anmelder 2014/15 Eira Solstad Dokka ungdomsskole Innhold: - Tale ved overrekkelse - Eiras 26 anmeldelser Tale av Bjarte Bakken (Foreningen!les) ved overrekkelsen av prisen på Dokka ungdomsskole 15.

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

LYKKELIGE FORELDRE. LYKKELIGE BARN?

LYKKELIGE FORELDRE. LYKKELIGE BARN? Lunds universitet Sociologiska institutionen LYKKELIGE FORELDRE. LYKKELIGE BARN? Voksne barn og foreldrenes skilsmisse. Författare: Kristine Knappskog Uppsats Soc 446, 41-80 p vårtermin: 2001 Handledare:

Detaljer

«Jeg merket ikke at bolingen endret meg» MORTEN HEIERDAL. n HUN DOPET SEG. n EN MORS KAMP. n PT SLÅR ALARM. n EVO TAR GREP

«Jeg merket ikke at bolingen endret meg» MORTEN HEIERDAL. n HUN DOPET SEG. n EN MORS KAMP. n PT SLÅR ALARM. n EVO TAR GREP ET MAGASIN UTGITT AV VIRKE TRENING & ANTIDOPING NORGE n HUN DOPET SEG «Ett år med doping har gitt ti år med bivirkninger» n EN MORS KAMP «Jeg håper jeg får sønnen min tilbake» n PT SLÅR ALARM Jakten på

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Redaktør: Gerd Vidje Illustrasjoner: Pippip Ferner (www.pippip.no) Design: Aase Bie Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg 2 selvhjelp - en innføring STIFTELSEN NORSK SELVHJELPSFORUM (NSF) Et nasjonalt kompetanse-

Detaljer

80 år! PÅ BØLGELENGDE. Miniportrettet: Verdensmester og bibelspreder s. 2-5. Skammerens datter s. 12-13. Gjestespalten

80 år! PÅ BØLGELENGDE. Miniportrettet: Verdensmester og bibelspreder s. 2-5. Skammerens datter s. 12-13. Gjestespalten PÅ BØLGELENGDE Nr. 2-2015 75. årgang Skammerens datter s. 12-13 Gjestespalten s. 15 80 år! s. 8-9 Miniportrettet: Verdensmester og bibelspreder s. 2-5 «Familie & Medier skal legge til rette for at mennesker

Detaljer

Når de minste sørger. Om sorg og støtte til barn under seks år. Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader

Når de minste sørger. Om sorg og støtte til barn under seks år. Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader Når de minste sørger Om sorg og støtte til barn under seks år Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader Når de minste sørger er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød (LUB)

Detaljer

Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet

Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet Copyright 2009 Coach Bent Skaalerud Bruksanvisning for dette coachingheftet:

Detaljer

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Innhold Livet med Parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund. Redaksjon: Per K. Bakken og Liselotte Krebs. Dessuten

Detaljer

Hva er sjelesorg? Hjelp til kristenlivet. Når livet gjør vondt. Angst og depresjon.

Hva er sjelesorg? Hjelp til kristenlivet. Når livet gjør vondt. Angst og depresjon. Gunnar Elstad: Et lite sjelesorgkurs. Hva er sjelesorg? Hjelp til kristenlivet. Når livet gjør vondt. Angst og depresjon. Herre, Du vet bedre enn jeg at jeg blir eldre, og at en vakker dag er jeg blitt

Detaljer

En gruppe personer med oppmerksomhetsforstyrrelse deler sine erfaringer. Fortellingene i denne boken viser at voksne med ADHD har ressurser.

En gruppe personer med oppmerksomhetsforstyrrelse deler sine erfaringer. Fortellingene i denne boken viser at voksne med ADHD har ressurser. I ARBEID MED ADHD En gruppe personer med oppmerksomhetsforstyrrelse deler sine erfaringer. Fortellingene i denne boken viser at voksne med ADHD har ressurser. Hvordan er det å ha ADHD og først oppdage

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Frodos vei. Gjenkjennelige motiver fra Ringenes Herre. Rigmor Haugen Jensen

Frodos vei. Gjenkjennelige motiver fra Ringenes Herre. Rigmor Haugen Jensen Rigmor Haugen Jensen Frodos vei Gjenkjennelige motiver fra Ringenes Herre Mange har som jeg et sted i sin bevissthet, innredet akkurat som Tolkiens «Middle-earth»: Det er befolket av stridbare dverger,

Detaljer

Frank Andersen Arendal, Norge, 2003

Frank Andersen Arendal, Norge, 2003 Frank Andersen Arendal, Norge, 2003 Copyright Frank Andersen Utgiver: Ildsjelen Melkedammen 13 4844 Arendal Tlf. 37025579 www.ildsjelen.no Trykk: Allservice AS Omslagsdesign: Henning Jon Grini ISBN 82-996312-1-1

Detaljer

Av Byron Katie med Stephen Mitchell

Av Byron Katie med Stephen Mitchell Et utdrag fra Elsk det som er Fire spørsmål som kan forandre livet ditt Av Byron Katie med Stephen Mitchell «Ingen andre enn deg selv kan gi deg frihet. Denne lille boken vil vise deg hvordan.» Byron Katie

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Tema Adopsjon - 1 - - OM ADOPSJON AV ELDRE BARN INNHOLD Innledning En annerledes måte å være foreldre på Hvordan kan man forberede seg? Barnets forberedelser I familien Å sette

Detaljer

SCIENTOLOGI. Gjør verden til et bedre sted

SCIENTOLOGI. Gjør verden til et bedre sted SCIENTOLOGI Gjør verden til et bedre sted Scientologi er en anvendt religiøs filosofi, grunnlagt og utviklet av L. Ron Hubbard, som tilbyr en eksakt rute der enhver kan gjenvinne sannheten og enkelheten

Detaljer

Badeliv. Følelser. Følelsenes ABC Når følelser blir kropp Nybrottsforskning på traumer. Et magasin fra MODUM BAD. Nr. 1/2014-23.

Badeliv. Følelser. Følelsenes ABC Når følelser blir kropp Nybrottsforskning på traumer. Et magasin fra MODUM BAD. Nr. 1/2014-23. Nr. 1/2014-23. årgang Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Hovedtema: Følelser Følelsenes ABC Når følelser blir kropp Nybrottsforskning på traumer På På lederplass Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Årgang 23

Detaljer

Samfunnet gjenspeila i barne-tv?

Samfunnet gjenspeila i barne-tv? Samfunnet gjenspeila i barne-tv? En sammenligning av Jul i Svingen og Jul i Blåfjell, sett i lys av begrepene ytringsfrihet og selvsensur Ulla Svalheim INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Del 1 Hva er egentlig

Detaljer

SAMTALER MED LIVET. 9 kåserier om et møte med livet. Tore Lunden post@gripdagen.no

SAMTALER MED LIVET. 9 kåserier om et møte med livet. Tore Lunden post@gripdagen.no SAMTALER MED LIVET 9 kåserier om et møte med livet. Tore Lunden post@gripdagen.no Innhold Innledning... 1 Besøk av Livet... 2 Fornuften... 5 Illusjoner... 8 Nuet... 11 Frykt... 15 Egoet... 19 Speilet...

Detaljer