#4 / 2007 / Kr 30,- argument: studenter i Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "#4 / 2007 / Kr 30,- argument: studenter i Oslo"

Transkript

1 #4 / 2007 / Kr 30,- Av argument: studenter i Oslo Samfunn: Oljefond på røvertokt s // Kultur: Klassereisens skyggeside s // Vitenskap: Sokrates løy s // Kronikk: Litt smog skader ingen s. 42 // TEMA: Urban: Fremtidens Oslo s //

2 Leder Avskaff forelesningene Tekst: Åsmund B. Gjerde 5. oktober skal den rødgrønne regjeringens neste statsbudsjett legges frem. Flere lekkasjer har selvfølgelig kommet under kommunevalgkampen. Øystein Djupedal har lovet økte bevilgninger til noen regionale høyskoler, og vil fjerne formueskatten for forskningsstiftelser. Det er imidlertid for tidlig å vite om universitets- og høyskolesektoren som helhet vil komme bedre ut av det i år enn ved fjorårets statsbudsjett. Da mente mange at mangelen på økte bevilgninger ville bli katastrofal for kvaliteten på forskning og undervisning. Forskningsbasert undervisning var et honnørord som gikk igjen. Denne undervisningen skulle visstnok komme til å lide hvis ikke bevilgningene til høyere utdanning gikk opp. Akkurat hva forskningsbasert undervisning er for noe, er ikke så lett å finne ut av. Det som gikk igjen i utspillene i Universitas, blant annet fra leder i forskerforbundet ved UiO, Bjørn Øgaard og journalist Anders S. Worren, var at de fremstilte forskningsbasert undervisning som noe vi har, men står i fare for å miste hvis ikke regjeringen øker sine bevilgninger. Er undervisningen forskningsbasert så lenge foreleser er forsker og pensumlitteraturen er skrevet av forskere? Worren og Øgaards utspill tyder på det. I så fall har undertegnede opplevd mye forskningsbasert undervisning i løp av sine fire år og bøttevis av studiepoeng ved Universitetet i Oslo. Denne erfaringen har ikke gitt meg Tekst: Nicolai Strøm-Olsen På torget i Athen ble politikk og filosofi debattert for å forbedre menneskets sinn. I Roma ble kloakksystemet utviklet for å redde vår helse. Siden antikken har byene vært makt- og handelssentrum som har formet vår kultur. Slik har det seg at den vestlige historie er historien om byer. I erkjennelsen av at svært lite av betydning har hatt sin opprinnelse utenfor byen, har argument valgt temaet urban for det nummer du nå skal lese. Selv om det urbane også har vært en viktig historisk drivkraft, har vi valgt å fokusere på det urbane i dag. Valget er gjort fordi det urbane ikke har de beste kår i Norge. Både før og nå er Norge annerledeslandet som forsøker å holde sine byer nede. En ting er at Osloborgere og bergensere jevnt over ikke er blant de mest populære. Et annet moment er at enorme summer hvert år suges ut av Norges urbane regioner for å holde liv i det rurale. Og folk synes det er greit. Tenk hvis pengene skulle gå andre vei! Denne rurale sentimentalitet gjør at mange Oslofolk fremdeles fremhever nærheten til marka og fjorden som det gode ved byen. Det noen overbevisning om at den forskningsbaserte undervisningen er en institusjon det er verdt å bruke flere milliarder i økte bevilgninger for å bevare. Til tross for kvalitetsreformen, utgjør som kjent forelesninger fortsatt hovedtyngden av undervisningen ved universitetene. Forelesningene består som oftest i at foreleser leser opp et manuskript. Flere ganger skjer dette på en måte som i svært liten grad skiller seg fra den stilen som blir så utbredt i de siste årene av videregående skole, med eleven som en passiv mottaker av en objektiv sannhet, definert av læreren. Hva er det forelesningen tilfører læringsprosessen? I andre tilfeller, spesielt i emner på masternivå, viser foreleseren at hun er bevisst på at hun opererer innenfor et fagfelt med mange tolkninger, og fremstiller saken fra flere sider. Forelesningen har da gjerne form av en gjennomgang av teoriene til de ulike forskerne som har skrevet pensumlitteraturen. Uansett hvilke av disse to tilnærmingene foreleseren velger, opplever man sjelden en innsats som ikke kunne vært gjennomført av en middelmådig ungdomsskolelærer. Spør du en student hva slags utbytte hun får av forelesningene, er det vanligste svaret Det viktigste sted i verden! får heller være at stadig færre bruker marka, til tross for at byen vokser i rekordtempo. Virkeligheten forandrer ikke på vår bonderomantiske myte. Svært lite av betydning har hatt sin opprinnelse utenfor byen Det enestående ved Oslo er alle menneskene, teatrene, museene, caféene og butikkene. Det er byens kreativitet, toleranse, økonomiske vekst og evne til å generere jobber som lokker folk, og ikke bare nordmenn, hit. Fra juni 2006 til 2007 ble de innvilget 5573 arbeidstillatelser. I tillegg har på to år 8000 svensker flyttet til Oslo. Den økende andel dansker har faste gudstjenester og jobber i service industrien. Vi møter arbeidsinnvandrerne i byen hele tiden men tenker lite over det fordi de, som alle oss andre i byen, er blitt anonyme. Anonymiteten kombinert med mangfoldet gjør det lettere for annerledestenkende. Slik blir tanken friere, men frie tanker krever en mangfoldig presse. Dessverre er Oslo-pressen at de i beste fall gir en slags kortversjon av pensumlitteraturen, omtrent som sammendragene som ofte står etter hvert kapittel, eller i slutten av boka. Hva er egentlig vitsen med å sitte i time etter time å høre på sammendrag av pensumlitteraturen, når du uansett, hvis du er en god student, skal lese hele denne på en kritisk og grundig måte? Hva er det da forelesningen tilfører læringsprosessen? Riktignok har man kommet et skritt i riktig retning etter kvalitetsreformen, med innføring av skriftlige innleveringer som gjør det mulig å bedømme i hvilken grad studenten har oppnådd målene for det enkelte emnet. Studentene trenes på denne måten i å produsere egne arbeider og å lese forskningslitteratur på en kritisk måte, fremfor å være en passiv mottager av objektive sannheter og overfladiske sammendrag. Hvis man avskaffer forelesningene som undervisningsmetode, vil man kunne gi forskerne mer tid til å forske og studentene kan få mer av den typen undervisning som faktisk har noe formål. Tatt i betraktning den tiden mange forskere hevder å bruke på å forberede forelesninger, vil dette sannsynligvis kunne skje uten å øke bevilgningene med en eneste krone. Denne innsparingen gjøres ved å kutte ut en kostnad som det uansett ikke kommer noe fruktbart ut av. Åsmund B. Gjerde, redaktør i argument mest opptatt av kampanjejournalistikk hvor alle løper i flokk. Vi leser om voldtektsbølgene i byen, til tross for at tall fra SSB viser at antall seksualovergrep har vært stabile mellom 1996 og Vi hører at Barcode-utbyggingen i Bjørvika er for høy, uten å få referert hva som er målet med utbygningen. Vi fortelles om politisk apati, men avisene referer stort sett bare skandalene. Hva var det nå arbeiderpartiets ordførerkandidat het? I dette nummeret prøver argument å belyse nye sider ved det urbane. Vi studerer Oslos glemte demokratier, ser på utbredelsen av graffiti, diskuterer ideene bak byutviking, ser nærmere på en av Oslos næringlivsklynger, og analyserer verdidebatten som har forflyttet seg fra det urbane til det rurale. Vi prøver å belyse noen underliggende drivkrefter som forandrer byen. Forhåpentligvis kan temadelen i denne utgaven av argument gi noen nye aspekter på det å bo det viktigste stedet i verden, byen. Nicolai Strøm-Olsen (f. 1982). Skriver master i kunsthistorie ved UiO, og er temaredaktør i argument. Redaktør: Åsmund B. Gjerde Redaksjonsleder: Hanne D. Ellingsen Samfunn: Åsmund B. Gjerde (redaktør), Anna Helene Valberg, Johan Christensen, Amund Vik Kultur: Hans Erik Næss (redaktør), Silje Bekeng, Ernst Bjerke, Christine Skogen Nyhagen Vitenskap: Filip Nicolaisen (redaktør), Benjamin Endre Johnsrud, Alfred Bratterud Tema: Nicolai Strøm-Olsen (redaktør), Ole Christian Enger, Ingvild Hammervold, Haakon Dagestad Bilderedaktører: Maria Kvaal, Ann-Kristin Gresaker Design: Forsidefoto: Marco Bruzzone / Mari Hovden SEKSJONSBILDER: Yina Chan Abonnere: Ett år: 200 kroner, støtteabonnement: 500 kroner Motargumenter: Innlegg: Maks lengde 3000 tegn inkl. mellomrom Kronikk: Maks lengde 7000 tegn inkl. mellomrom Skrive for oss? Tema 05/07: Mystikk, dødlinje 1. oktober Annonsesalg: Space Media as Telefon: Mail: argument er en del av Studentsamkjøringen. Kontakt: Adr: argument, slemdalsv. 15, 0369 Oslo Om argument: Finansiert av Velferdstinget (SiO), UiO, Norsk kulturråd, annonsesalg, løssalg og abonnement Samfunn Valgforskningsrambo Hans Erik Næss Mistillit til studentdemokratiet Amund Vik En armensk martyr? Einar Wigen Alt er ikke miljøvennlig Henrik Pryser Libell Nordisk modell for nybegynnere Johan Christensen Vil ikke selge seg ut Anna Helene Valberg SIOs byråkratiske jernbur Hans Erik Næss Stillingsutlysninger Kultur Veien til et globalisert UiO Marie Nyhuus Professoral ansvarsfraskrivelse Thomas Andrè Syvertsen Rock me matias Christine Skogen Nyhagen Mingus, mingus, mingus, mingus, mingus Filip Roshauw En samlers bekjennelser Ernst Bjerke Slaget om København Ernst Bjerke Upublisert Tonje Ørnholt Den hjemvendte sønn Damien de Villiers Kulturhus fyller 10 år Geir Erikstad Sorgens stjerneskinn Eystein Halle Åkerens tale Eigil Korsager Vitenskap Hvor sikker er sikker viten? Alfred Bratterud Det vitenskapelige hierarki Alfred Bratterud Big Science Bjørn H. Samset Havet Filip Nicolaisen Livet, døden, kjærligheten og havet Filip Nicolaisen Kronikk: Litt smog skader ikke Tema: Urban Verdikampen om bygde-norge Tonje Brustuen Klynge uten floke Nicolai Strøm-Olsen 3x3 på SiO Ingvild Hammervold Alias kunst Ingvild Hammervold Urban hybel nær skogen Haakon Dagestad Oslos voksesmerter Ole Christian Enger Vitalisering av Oslos teaterliv Nicolai Strøm-Olsen Oslos glemte demokrati Silje Hermansen 2 / argument #4 / 2007 / Leder

3 Also sprach Marsdal side 6-7 Slutt for SiO? side 8-9 Identitet som dreper side 10-11

4 Er Magnus Marsdals Frp-koden banebrytende amatørsosiologi eller venstreideologisk tungetale? Siste ord er ikke sagt. ValgforskningsRambo å markere seg selv i boken. Av og til leseverdig og underholdende, ok. Men når Marsdals tar på seg Rambo-habitten og bruker sitt ideologiske bakverk til å sprenge i stykker prosjektets folkeopplysningsglasur, synker troverdigheten dramatisk. På den ene siden sympatiserer han med folkene som stemmer Frp. På den andre siden synes han partiet kjennetegnes av smålighet og skinnhellighet. Don t hate the players, hate the game, liksom. I så måte blir han selv en representant for kulturelitens idé om at dersom andre mener noe annet enn dem, så må det være feil. Og hvis de ikke innser det, så er de for tette i hue til å ha gjennomskuet bløffen. På samme måten som han anklager den kosmopolitiske eliten for å gjøre, tegner Marsdal opp en ny oss-dem-forestilling, hvor alle som ikke ser fordelene ved Hans Syn er uten kunnskap om verden slik den EGENTLIG er. Fortsettelse følger Denne innvendingen er imidlertid mindre viktig. Det kanskje største savnet i boken, er eksempler på politiske konfliktlinjer der det finnes kausale forklaringer det vil si en målbar sammenheng mellom årsak og virkning hvor Frp har tjent velgere på andres feilgrep. Debatten stanser derfor på ingen måte her. Dersom kritikken mot skravlemeneoslo som ikke veit en døyt om noe for eksempel det nokså ufine angrepet på trendanalytiker i Schibsted Kristin Hoff, basert på en samtale på Tostrupkjelleren i første kapittel dempes til fordel for hardkokte velgeranalyser, kan Frp-koden være et steg mot noe stort. Eliten og Folket er ikke to motstridende kulturpoler Biloppretter Willersrud (Marsdals hovedinformant) er en mann med mye på hjertet. Men tenk hvor revolusjonerende Marsdals prosjekt kunne vært dersom han hadde funnet frem til Frp-velgere som ikke bekreftet hans egne fordommer om hvem de er; f.eks. middelklasseakademikere, forkjempere for et fritt Palestina, eller andre som vanligvis ikke plasseres i galleriet av stereotypier norske medier forbinder med partiet. I sommer ga jo RIMI-Hagen to mill til Frps valgkamp. Interjvu ham! En advarsel Årsaken til denne etterlysningen er at Willersrud, som av Hans Petter Sjølie (Dagsavisen, 9.5) ble stemplet som en ubehøvlet, smårasistisk, karslig og bedrevitersk type, en av disse som visstnok føler seg marginalisert og uglesett, slett ikke er noen outsider. Tvert imot. Etter min sosiologiske erfaring med Norge og inntrykk av mannen selv, er han svært så normal. Innholdet i meningene hans, uavhengig av hva du eller jeg eller Jens synes om dem, er på ingen måte enestående, men har et mye bredere nedslagsfelt i det norske samfunn enn Frps stemmeprosent skulle tilsi. Frogner-rasismen, fremmedhat innpakket i et pent sprog, er like ille som Kløfta-rasismen som sier rett ut at den ikke liker pakkiser. Tankegodset er felles. Det forbauser meg gang på gang at politikere ikke skjønner dette. Det er her Frp-sympatiens mest ulmende glør ligger; At Ap eller andre for dette gjelder ikke bare frafalne sosialdemokrater tror Willersrud er en avviker. Hvis de fortsetter å gjøre det, kan veien fra Frp-sympati til valgstemme raskt bli dramatisk mye kortere for mange. Hans Erik Næss (f. 1978). Kulturredaktør i argument, masterstudent i sosiologi og masterstipendiat ved Culcom (Kulturell kompleksitet i det nye Norge), UiO. Tekst: Hans Erik Næss Illustrasjon: Mari Hovden Meningene om Magnus Marsdals Frp-koden, både boken og fenomenet, skapte på forsommeren en hype selv Dan Brown ville trukket på smilebåndet av. Prosjektet er energisk og velskrevet, ingen tvil om det, og Marsdal er utvilsomt en dyktig retoriker. Men ser vi debatten i ettertankens lys, trenger vi da bøye oss i støvet, slik Marianne Granheim Trøyflat gjorde (Universitas, 9.5)? Oppsummerer Jan Arild Snoen (Ny Tid, 27.4) boken best ved å hevde at Marsdals Frp-kodenøkkel er denne: Ta avstand fra dem som tar avstand fra folk flest? Ap-koden? Bokens undertittel lover leseren hemmeligheten bak Frps suksess. Dessverre får vi vite lite konkret om hva denne hemmeligheten består av. Selv om det mellom linjene tyter frem nyttig informasjon om hvorfor folk stemmer Frp, er den direkte argumentasjonen mer konsentrert om hvorfor de ikke stemmer noe annet. Bourdieu folkelesning? Neppe Tilsynelatende er det viktigere å betone Arbeiderpartiets svik mot arbeiderklassen og kulturelitens selvgode anti-frp-holdning, enn å bevise hva det er med Frps politikk som gjorde at partiet fikk 22,1 prosent av stemmene ved forrige Stortingsvalg (å sympatisere med dem er som kjent noe annet). Ane Farsethås karakteristikk av boken som grundig og skarp (Dagens Næringsliv, 25.4) er derfor relevant som Ap-historie, men ikke når det gjelder Frp. Bourdieu - folkets mann? Anmelderslugger Espen Søbye (Dagbladet 30.4) hadde en annen form for innvending. Hvorfor brukte Marsdal, med sitt ønske om å aktualisere den økonomiske klassekampen, så mye plass på kulturelle skillelinjer? Marsdal dynker eksempelvis boken i Bourdieu-teorier for å forklare kulturforskjellene mellom Eliten og Folket. For dere som ikke kjenner Pierre Bourdieu ( ), kan jeg fortelle at han, med visse unntak, er arketypen på en fransk intellektuell. Folkelesning? Neppe. Eliten og Folket er heller ikke to motstridende kulturpoler. Jonas Gahr Støre, utdannet ved den franske eliteskolen Sciences Po, har flere ganger blitt kåret til regjeringens mest populære politiker. Dessuten er maset om elitens forakt for Grandiosa litt mystisk, all den tid storforbrukerne av Grandiosa, nemlig studenter, utgjør kjernen i fremtidens kulturelite. Makt, eliter og demokrati Innvendinger kan også rettes mot påstanden om at norsk politikk styres av overklasseeliter. Selv om Marsdals utbrodering av maktelitens slekstre gir assosiasjoner til sentraleuropeiske 1700-tallsbaronier, var ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå andelen politiske samfunnstopper med arbeiderklassebakgrunn 35 prosent. Middelklasse og overklassen utgjorde henholdsvis 41 og 24 prosent. Mer H&M enn Armani, altså. At denne fordelingen likevel er skjev sammenlignet med befolkningen generelt er ifølge boken Norske makteliter relativt udramatisk av flere grunner: For det første har en rekke toppstillinger formelle krav til høyere utdanning, erfaring og nettverk. Slik må det være, hvis ikke samfunnet skal miste sin funksjonsdyktighet og konkurranseevne med andre land og selskaper. For det andre velges i stor grad den politiske eliten, hvor topp-posisjonene i tillegg er langt åpnere enn i for eksempel næringslivet, gjennom mer eller mindre demokratiske prosedyrer. I demokratiske land får folket den eliten det fortjener, og maktens problem er jo som kjent at noen må ha den. For det tredje, for øvrig et punkt som tangerer hovedkritikken mot den seneste Makt- og demokratiutredningen ( ), så er ikke makt synonymt med politiske posisjoner. For det fjerde er det uenighet om hvor stor representasjonsavstand det er mellom folket og eliten og her finnes neppe noe fasitsvar. Til slutt er det et spørsmål om hva folk i politiske eliteposisjoner faktisk gjør. Dersom elitene kun tjener seg selv eller er selvrekrutterende slik det vises anslag til i Frp-koden har vi et problem. Dersom de forvalter makten som er gitt til dem på demokratisk vis i takt med folkets vilje, spiller klassebakgrunnen uavhengig av definisjon mindre rolle. Igjen: Se på Gahr Støres popularitet. Also sprach Marsdal Marsdal har dessuten en enerverende trang til / argument #4 / 2007 / Samfunn

5 Regjeringen vil ha ny samskipnadslov, som gir flere muligheter for kontroll. Dette til tross for at de ikke utøver mulighetene som ligger i dagens lov. Regjeringen tar kontroll over studentsamskipnadene - Mistillit til studentdemokratiet Virkeligheten er imidlertid slik at departementet i dag ikke utøver de mulighetene de har. Den regjeringsoppnevnte arbeidsgruppen skriver i sin rapport at Arbeidsgruppen syntes ikke det er behov for endring i reglene om departementets tilsyn, men mener departementet burde utnytte de muligheter som finnes for kontakt med og innsikt i samskipnadenes virksomhet bedre. Den nylig tiltrådte lederen av NSU, Per Anders Langerød er enig - Departementet burde være langt tydeligere i utøvelsen av den retten de allerede har i dag, i stedet for å utvide mulighetene til kontroll. Lovendring I 2005 oppnevnte Utdannings- og forskningsdepartementet, det nåværende Kunnskapsdepartementet, en arbeidsgruppe som skulle vurdere Samarbeidet mellom studentsamskipnad og utdanningsinstitusjonen Styring og ledelse av studentsamskipnaden Rammene for studentsamskipnaders virksomhet Departementets kontroll med studentsamskipnadenes virksomhet. Etter en høringsrunde er ballen tilbake hos Kunnskapsdepartementet. Slik det ligger an nå inneholder materialet fra arbeidsgruppen flere kontroversielle elementer. Dagens lov Alle høgskoler og universiteter som omfattes av Lov om høgskoler og universitet, er i dag pliktige til å være tilsluttet en samskipnad. Private aktører er de eneste som i dag kan søke om fritak fra denne ordningen. Dette kan kun skje under forutsetning om at institusjonen har andre tilfredsstillende ordninger for å ivareta studentvelferden. I dag har studentene gjennom loven en garantert mulighet til flertall i styret til samskipnaden. Dette var et av de mest omdiskuterte emnene i forkant av at arbeidsgruppen ble nedsatt. Diskusjonen om studentenes flertall i styret ble også videreført inn i arbeidsgruppen, hvor debatten endte i at dagens praksis ble foreslått videreført. Det gruppen derimot ønsker å fjerne, er studentenes tilbakekallingsrett. Tilbakekallingsretten er studentenes mulighet til å påvirke samskipnaden ved å avsette ett eller flere styremedlemmer før den to år lange styreperioden er over. Dette vedtaket ble ikke godt mottatt i studentpolitikken. Dette er noe studentene ser på som svært lite hensiktsmessig, sier Tormund Skinnarmo, NSUs representant i arbeidsgruppen, til Radio Nova Nyheter. Han fikk støtte av Maria-Karina Asen fra STL. Hun mener at dette vil føre til at studentene ikke lenger vil tørre å velge representanter for to-års perioder. Ingen egenkapital Departementet og arbeidsgruppen legger også opp til å begrenes samskipnadenes muligheter til å drive virksomhet som ikke direkte er rette mot studentmassen. Dette betyr at departementet vil begrense samskipnadenes muligheter til å generere egenkapital. Argumentet er at samskipnadene er til for studentene, og dermed skal avstå fra å drive virksomhet som faller utenfor dette mandatet, både på kort og lang sikt. Dog er situasjonen i dag, både for store samskipnader og for mindre samskipnader knyttet til høgskoler i distriktet, slik at denne typen begrensinger kan få høyst reelle konsekvenser for tjenestetilbudet. Et eksempel på dette kan være følgende: SiT (Samskipnaden i Trondheim) planlegger å bygge ut boligmassen ved Berg Studentby i Trondheim. Men på grunn av dagens finansieringsløsning har de ikke finansielt rom til å gjøre det uten større egenkapital. I dag er det slik at de ikke kan bygge for mer en per boligenhet uten å miste den direkte støtten fra departementet på per enhet. Dette hindrer SiT i å bygge etter moderne krav til for eksempel energikonservering. SiT har altså et behov for utvidet egenkapital. For mindre samskipnader kan problemet være at uten å kunne stole på langsiktige inntekter fra kultur- og treningstilbud rettet mot befolkningen generelt, så har de ikke handlingsrom til å tilby et fullgodt opplegg til sine studenter. Mistillit Argumentet fra departementet for å gripe inn ovenfor samskipnadenes aktiviteter i slike sammenhenger, er at de mindre samskipnadene mangler den nødvendige profesjonalitet til å håndtere slike investeringer. Dette ses av mange som et utrykk for mistillit til studentdemokratiet fra departementets side. Langerød mener likevel det største problemet er muligheten for bruk av forskrifter. For NSU er det største problemet med den nye ordningen at departementet skal ha muligheten til å regulere gjennom forskrifter. Vi mener dette utgjør en stor risiko for studentdemokratiet. Studentsamskipnadenes historie 1939: Den første samskipnaden (SiO) ble opprettet av Stortinget. Tekst: Amund Vik Illustrasjon: Jorunn G. Aarseth Dagens samskipnadslov skal endres. Regjeringen foreslår å fjerne kravet om at alle undervisningsinstitusjoner skal være tilknyttet en samskipnad, og vil begrense samskipnadenes muligheter til å opparbeide egenkapital. I tillegg ønsker de å feste grepet om samskipnadene gjennom økt bruk av forskrifter. Norsk Studentunion (NSU) hevder endringene vil gå på bekostning av studentdemokratiet. Kunnskapsdepartementets egen arbeidsgruppe sier departementet i dag ikke er gode nok til å utøve de kontrollmulighetene som den nåværende loven gir. Lite kontroll Regjeringen har i dag mulighet til kontroll med samskipnadene gjennom sin rolle som tilsynsmyndighet. Nå ønsker de altså å utvide sine muligheter for kontroll. Dermed skulle man kanskje tro at situasjonen i dag var slik at departementet utøvde all den kontrollen de kunne med det nåværende lovverket. Slutt for SiO? Basert på de signaler som kommer fra departement og studentpolitikere i dag, ser det ut til at studentdemokratiet i samskipnadene videreføres på papiret. Likevel er det tre momenter i arbeidsgruppens forslag, og i signalene fra departementene, som gir grunn til bekymring over studentdemokratiets kår. For det første øker som nevnt departementet de generelle mulighetene for bruk av forskrifter. Altså åpner de for langt mer detaljregulering av samskipnadene. Dette er et uttrykk for at departementet ønsker å øke sin direkte innflytelse over samskipnadene. Dette kommer i tillegg til rollen som tilsynsmyndighet som departementet har i dag. Studentpolitikerne spør seg hvor mye demokratiet i samskipnadene er verdt om departementet skal kunne forskriftsregulere stadig mer av aktiviteten. For det andre ligger det an til at tilknytningsplikten fjernes. Altså kravet om at alle statlige institusjoner skal være tilknyttet en samskipnad. Departementet ser ut til å åpne for at også statlige institusjoner skal kunne søke om fritak fra denne plikten om de har egne tilbud som er tilfredsstillende. I slike alternative tilbud finnes det ingen garanti for at studentene vil bli representert. Universitetet i Oslo har sågar også i sitt høringsbrev til departementet signalisert at de kan være interessert i å søke om et slikt fritak, noe som kan få alvorlige følger for SiO. For det tredje åpner departementet for at begrepet studentvelferd kan bli særlig definert ved forskrift. Et slikt grep kan plassere studentdemokratiet helt på sidelinjen i viktige debatter. Debattene om tannhelsetilbudet i SiO illustrerer at definisjonen av velferd kan få vidtrekkende konsekvenser. 1948: Etableringen av UiB: Loven om SiO omgjort til en generell lov for alle universiteter og høgskoler kan være tilsluttet en samskipnad. 1986: Lov om organisering av studentvelferd plikt for institusjonene til å legge til rette for å løse velferdsoppgaver for studentene. 1988/89: Høgskolenes velferdssekretariater omgjort til samskipnader. 1994: Høgskolereformen - endrer også samskipnadsstrukturen. Universitets- og Høyskoleloven av 1995 og Samskipnadsloven av 1996 gir gjensidige forpliktelser og understreker utdanningsinstitusjonenes strategiske ansvar for studentvelferden. 2005: Forutsetningen om samarbeidet med samskipnadene fremgår av 4-3 om Læringsmiljø: Styret skal, i samarbeid med studentsamskipnadene, legge forholdene til rette for et godt studiemiljø og arbeide for å bedre studentvelferden på lærestedet. Amund Vik (f. 1981) er medlem av arguments samfunnsredaksjon og tar mastergrad i statsvitenskap ved UiO. Jorunn Granholm Aarseth (f. 1978). Utdannet i visuell kommunikasjon ved NABA (Nuova Accademia di Belle Arti), Milano, Italia (MA, 2002). Jobber freelance som illustratør og grafiskdesigner i Oslo (www.joffr.net). Studerer også estetikk og medievitenskap ved UiO. / argument #4 / 2007 / Samfunn argument #4 / 2007 / Samfunn / 9

6 Tyrkias frieste stemme kan ha blitt drept fordi han ville utvide den tyrkiske identitetens grenser. En armensk martyr? Alt er ikke miljøvennlig Tekst: Einar Wigen Foto: Wikipedia Mens Tyrkia har vært opptatt med valgkaoset som oppstod i sommer, har en annen kontroversiell hendelse funnet sted bak lukkede dører. Den tyrkisk-armenske redaktøren Hrant Dink ble skutt ned og drept på åpen gate i Istanbul, 19. januar i år. Rettssaken mot den drapstiltalte og 17 påståtte bakmenn, begynte i Istanbul 2. juli. Ettersom den tiltalte, Ogün Samast, er under den kriminelle lavalderen, er rettssaken lukket for publikum og presse. Tyrker og armener En melding fra Norsk Telegrambyrå (NTB) 2. juli i år, som ble sitert i flere norske media, hevdet at Dink ble drept fordi han ville at Tyrkia skulle anerkjenne folkemordet på armenerne under 1. verdenskrig. Det kan ligge mer bak enn det. Ved å forflate Hrant Dink, løper man morderens ærend. Litt for ofte avstumpes Hrant Dink til utelukkende å være armener, og i konteksten rundt saken hans blir Tyrkia fremstilt som et fascistoid samfunn. Hrant Dink var etnisk armener og fungerte som talsmann for Tyrkias armenere, men han var også mye mer; intellektuell, kritiker, demokrat og, ifølge ham selv, tyrker. Ved å forflate ham, løper man morderens ærend. Hrant Dinks kjente uttalelse, Jeg er både armener og tyrker, rørte ved noe sensitivt i Tyrkia. Dette var både en konstatering av egen identitet, og et krav om plass til den armenske etnisiteten i den tyrkiske nasjonaliteten. Nasjonalfølelsen er et så ømtålig tema at et forbud mot å fornærme tyrkiskheten er nedfelt i grunnloven. Dette beror på en grunnleggende utrygghet rundt hvordan man oppfatter seg selv og sin posisjon i verden, og er en arv fra tiden da det moderne Tyrkia ble dannet. Tyrkia som nasjonalstat I det osmanske riket, den tyrkiske statens forløper, ble innbyggerne ikke definert av etnisitet, men av sin religion. Sultanen var også kalif, Islams øverste leder. Fordi riket hadde så mange religiøse minoriteter opprettet man milletsystemet. I dette systemet var det religiøse overhodet for hver minoritet ansvarlig for sin religiøse gruppes forhold til omverden. Da riket gikk i oppløsning ved slutten av første verdenskrig, samlet general Mustafa Kemal Atatürk restene til en republikk; Tyrkia. Denne var i motsetning til Det osmanske riket ikke noe multietnisk imperium, men en nasjonalstat basert på den europeiske modellen. Problemet var bare hvordan man skulle definere det nasjonale fellesskapet. Atatürk fant selv på en definisjon: Tyrkerne er de muslimene som bor i Anatolia og Trakia. Det var disse områdene han kontrollerte militært. Definisjonen forhindret idéer om et Stor-Tyrkia, samtidig som det overskred de språklige skillelinjene. Atatürk fulgte dette opp ved en befolkningsutveksling med Hellas; Muslimene i Hellas ble flyttet til Tyrkia og de gresk-ortodokse kristne i Tyrkia ble flyttet til Hellas. Minoritetene Definisjonen skapte to typer minoriteter; De religiøse som ble anerkjent og de språklige som ikke ble anerkjent. De anerkjente minoritetene fikk en rekke minoritetsrettigheter, samtidig som de ble stengt ute av det nasjonale fellesskapet. De ikke-anerkjente var de som snakket et annet språk enn tyrkisk, slik som kurderne. Disse fikk ta del i det nasjonale fellesskapet, men bare dersom de oppga deler av sin etniske identitet. Armenernes stilling i den tidlige republikken var veldig utsatt. Armenske separatister hadde ført en terrorkampanje mot staten siden slutten av 1800-tallet. Dessuten hadde de alliert seg med det osmanske rikets fiende, Russland, under første verdenskrig. Under første verdenskrig ble hundretusener av armenere drept og enda flere drevet bort fra sine hjem. I 1923 utgjorde de kun en liten andel av befolkningen, og holdt en lav profil på grunn av sin utsatte stilling. Flokkmentalitet Den tyrkiske litteraturviteren Ahmet Hamdi Tanpinar forklarte biografiens svake stilling i Tyrkia ut ifra tyrkernes flokkmentalitet. Man skal ikke forherlige individet, men finne sin plass i flokken. Historien og samfunnet handler om grupper, ikke individer. Kritikk misforstås lett som illojalitet mot flokken, noe har ført til mye selvsensur i tyrkisk media og akademia. Resultatet har vært lite kritisk journalistikk, og en monolittisk forvaltning av den nasjonale selvforståelsen. I denne selvforståelsen blir det tyrkiske språket sentralt, til tross for at mange av muslimene ikke snakket tyrkisk. I tiden som fulgte opprettelsen av republikken, ble det viktig for den tyrkiske staten å skape en så enhetlig nasjon som mulig. Slagordet Landsmann, snakk tyrkisk! var utbredt. Språkets betydning for tyrkisk nasjonalisme har vedvart frem til i dag. Hrant Dink ble kjent som redaktør for den armensk-tyrkiske avisen Agos, som han var med på å opprette i For å bedre kunne kommunisere med det tyrkiske samfunnet, trykket den artikler på både tyrkisk og armensk. Dette var noe helt nytt, og viste seg å ha et stort potensiale for inter-religiøs dialog. Avisen ga tyrkere et godt innblikk i armenernes lille samfunn, og bidro til å avmystifisere og ufarliggjøre dem. Hrant Dink sparte ingen; Han kritiserte både manglende demokrati i Tyrkia og den armenske staten som lite konstruktiv. Agos tok både for seg saker som angikk Tyrkia i sin alminnelighet og de som spesifikt angikk armenerne. Den forble en liten avis, men et friskt pust i en offentlighet der kritisk journalistikk er sørgelig fraværende. Ønsket om å være tyrker Oppvokst på et armensk barnehjem som han var, var Hrant Dink sterkt knyttet til den armenske etniske gruppen. Men det hindret ham ikke å føle seg som en del av den tyrkiske nasjonen. Da Hrant Dink fikk full score i militæret, men likevel ikke fikk bli sersjant, mest sannsynlig fordi han var armener, gråt han sine modige tårer. Han utgjorde selv empirien som motbeviste myten om at armener og tyrker var eksklusive og motsatte kategorier. Det er mange i Tyrkia som ikke lenger ønsker å presses inn i de kategoriene staten har laget for dem. Det var i denne egenskap han utfordret både Tyrkias og Armenias selvforståelse i likt monn. Hverken det tyrkiske eller det armenske statsapparatet kan fatte at etnisitet og nasjonalitet ikke er synonymt. Armenia krever at alle etniske armenere skal bo i den armenske nasjonalstaten, mens Tyrkia har problemer med å inkludere andre enn etniske tyrkere i sin. I Armenia og de nasjonalistiske delene av diasporaen var Hrant Dink aldri særlig godt likt. Dette fordi han utfordret disse selvforståelsen, med høye murer mellom tyrkisk og armensk. Vi er alle Hrant Dink! Det er de tyrkiske sikkerhetstjenestene sammen med deres motpart i Armenia, som tjener på dette drapet, fordi det opprettholder det polariserte status quo. Morderen poserte sammen med polititjenestemenn og det tyrkiske flagget etter at han ble arrestert, noe som tyder på at drapet er populært blant i det minste noen av dem. Det er ikke dermed sagt at de står bak, men det hersker en oppfatning i Tyrkia om at myndighetene vet mer enn de vil ut med. Det var som en representant for den kritiske pressen, en utfordrer til den aksepterte versjonen av Tyrkias nasjonale myte, og som en stemme for fred, at Hrant Dink ble drept. Når han nå klemmes svett inn i kategorien armener og man glemmer alle de andre aspektene ved hans identitet, er det akkurat det som passer nasjonalister i begge land best. Derfor er det viktig ikke å glemme hans utsagn om at: Jeg er både armener og tyrker. Over hundre tusen tok til gatene i Istanbul med slagordene vi er alle Hrant Dink!, vi er alle armenere! og vi er alle kurdere! i protest mot drapet. Det er mange i Tyrkia som ikke lenger ønsker å presses inn i de kategoriene staten har laget for dem; både kurdere, armenere og tyrkiske intellektuelle. Einar Wigen (f. 1981) har mastergrad i fred- og konfliktstudier fra EPU i Østerrike. Studerer nå tyrkisk og statsvitenskap ved UiO. Tekst: Henrik Pryser Libell Miljø er blitt mote. Igjen. For en som opplevde den grønne bølgen på 1990-tallet er det déja vu. Bortsett fra at islendergenserne mangler i denne runden av miljøkampen. Det er kanskje like greit. Kloden skal jo bli varmere. Og det er nettop det som er problemet. Den skal bli varmere, særlig i arktiske strøk. Og den skal bli ustabil værmessig, og kanskje verst av alt: Det er vår egen skyld. Dagens Næringsliv fant ut at klima var et av de mest brukte ordene i norsk presse vinteren Italienske moteprodusenter som Ermengildo Zegna skal lage jakker med soldrevet opplading av ipod og mobiler, og slutte å bruke kjemikalier i produksjonen. Toyota har miljøvennlighet som hovedpunkt i sin markedsføring. Ironien er til å ta og føle på. Her kommer reklame for moteklær, som vil byttes ut ved neste motebølge, og biler, den globale oppvarmingens viktigste årsak, med miljø-argumenter! Også atomindustrien kjører hardt på miljøargumenter. Riktignok bruker den lite CO 2, men problemet med radioaktivt avfall lever i beste velgående. Hvis atomkraft, biler og moteklær kan være miljøvennlige, hvem kan ikke være det? Alt er miljøvennlig. Men det er det jo ikke. Forbruk i seg selv er kjernen av problemet, og skaper utslipp ved produksjon, transport og søppel. Hvis atomkraft, bilder og moteklær kan være miljøvennlige, hvem kan ikke være det? Alle snakker om Kinas utslipp, og at vi må begynne der. Da spør jeg; Hvem produserer våre vannflasker, tannbørster, tegneserieblader, barberblader, gressklippere, leketøy og hageslanger? Kina produserer disse tingene. Så hvem sine utslipp er det egentlig i Kina? Vi slipper ikke unna ansvaret. Det meste av verdens CO2- utslipp har sitt opphav i den rikeste delen av verden, som også er den delen av verden som best kan tilpasse seg klimaendringene og gjøre mest for å stoppe utslippene. Eller gjøre mest mulig skade ved å la vær. Våre 250 år med stadig større utslipp har vist seg å være livsfarlige. For oss selv, og for etterkommerne våre. Her appellerer jeg til alle menns ønske om avkom og alle kvinners morsfølelse; Dagens utslipp vil gjøre livet slik vi kjenner det umulig for all overskuelig fremtid, fysisk og sosialt, fordi klimaendringer fører til samfunnsendringer vi ikke ønsker. Vårt armslag binder senere generasjoners armer. Filosofisk er det dypt umoralsk. Og vi kan ikke lenger late som om vi ikke vet. Derfor skremmer det meg at miljø er blitt på moten, og at alle kan si de driver Miljøvennlig. Ordet har blitt utvannet. Toyota, Shell, Statoil, Nokia, hotellkjeder, butikkkjeder, flyselskaper og kleskjeder. Alt kan ikke være miljøvennlig når de totale utslippene fortsatt er altfor høye. Og særlig kan ikke alt hjelpe mot global oppvarming. Resirkulering er bra, men egentlig bare det minste av flere onder. Helst bør vi ikke produsere søppel. Henrik Pryser Libell (f. 1977) er frilansjournalist, studerer historie og litteratur og har hovedfag i statsvitenskap fra UiO. 10 / argument #4 / 2007 / Samfunn argument #4 / 2007 / Samfunn / 11

Civita Senter for næringsliv og samfunn 2004 ISBN 82-92581-00-6. Civita Akersgt. 36 0180 Oslo www.civita.no

Civita Senter for næringsliv og samfunn 2004 ISBN 82-92581-00-6. Civita Akersgt. 36 0180 Oslo www.civita.no Civita Senter for næringsliv og samfunn 2004 ISBN 82-92581-00-6 Civita Akersgt. 36 0180 Oslo www.civita.no Omslag: Séan Brewer Sats: AIT Trondheim AS Trykk og innbinding: AiT AS e-dit, Oslo. Utgivers forord

Detaljer

Hva skal du bli når du blir stor, da?

Hva skal du bli når du blir stor, da? Martin F. Svarva Hva skal du bli når du blir stor, da? En kvalitativ studie av sammenhengen mellom sosial bakgrunn, fremtidskonstruksjoner og utdannings- og yrkesvalg blant ungdom Masteroppgave i sosiologi

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 2 2015. Dette kan du. vinne

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 2 2015. Dette kan du. vinne FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 2 2015 Fremtiden UTEN fagforening Fremtiden MED fagforening Dette kan du MISTE Dette kan du vinne Foto: Nicolas Tourrenc BI BANK OG FORSIKRING Master of

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 Del 1: 30 spørsmål og svar Arbeiderpartiets økonomiske politikk 1. Hvorfor trygg økonomisk styring? Europa er

Detaljer

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Hvorfor enda en ideologidiskusjon? For vi er vel ikke på jakt etter en ny ideologi? En ideologi er noe helt annet enn et partiprogram. Ideologien

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2012 SAMFUNNSVITEREN. Tema: Verdensøkonomien snur(rer) TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2012 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2012 SAMFUNNSVITEREN. Tema: Verdensøkonomien snur(rer) TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2012 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2012 SAMFUNNSVITEREN Tema: Verdensøkonomien snur(rer) TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2012 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Ho ser forundra ut, tenker vel som meg på solonedgangen

Detaljer

Ungdomspartiene om næringslivets samfunnsansvar

Ungdomspartiene om næringslivets samfunnsansvar Ungdomspartiene om næringslivets samfunnsansvar Utgivers forord Global konkurranse, teknologisk utvikling og ikke minst forbrukeres ønsker om informasjon og åpenhet, har skjerpet kravene til bedriftene.

Detaljer

Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene

Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene Demokratisk økonomi. Av Dr.Ing. Jan Bording 2014 1 Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene? Det er mulig å fjerne all arbeidsløshet og samtidig løse

Detaljer

Stiftelsen Young Ambassadors Fremtidsrapport 2015

Stiftelsen Young Ambassadors Fremtidsrapport 2015 Stiftelsen Young Ambassadors Fremtidsrapport 2015 Utfordringer og løsninger. Rapport til regjeringen fra norsk ungdom. Stiftelsen Young Ambassadors www.youngambassadors.no 23.03.2015 Innhold Forord...

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

VALGMAGASINET. Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold. Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening

VALGMAGASINET. Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold. Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening VALGMAGASINET 2013 Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold Avd. 2 Fredrikstad Fagforening Avd. 482 Glomma Papp Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening Avd. 75 Halden Fagforening

Detaljer

En kortrapport fra prosjektet Konfliktlinjer i utmarka OLVE KRANGE KETIL SKOGEN

En kortrapport fra prosjektet Konfliktlinjer i utmarka OLVE KRANGE KETIL SKOGEN Naturen i Stor-Elvdal, ulven og det sosiale landskapet En kortrapport fra prosjektet Konfliktlinjer i utmarka OLVE KRANGE KETIL SKOGEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA

Detaljer

Økt handlingsrom for de høyere utdanningsinstitusjonene spørsmål om vekst eller ledelse? EU-forskningens utfordringer og muligheter

Økt handlingsrom for de høyere utdanningsinstitusjonene spørsmål om vekst eller ledelse? EU-forskningens utfordringer og muligheter 1/2010 Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon Økt handlingsrom for de høyere utdanningsinstitusjonene spørsmål om vekst eller ledelse? EU-forskningens utfordringer og muligheter Problemer

Detaljer

Etikk i forsikringsnæringen

Etikk i forsikringsnæringen Etikk i NFT forsikringsnæringen 4/2004 Etikk i forsikringsnæringen av Ørnulf Daler Ørnulf Daler ornulf.daler@bi.no I forbindelse med at jeg nylig gjennomførte en Executive MBA, spesielt utarbeidet for

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

S a k n r. 2 [10:01:56] Møte torsdag den 24. november 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 2 [10:01:56] Møte torsdag den 24. november 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 24. nov. Finansdebatt 665 Møte torsdag den 24. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 21): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

BJØRNEN SOVER: Om uorganiserte arbeidsgivere og arbeidstakere i IKT-bransjen v/bitten Nordrik

BJØRNEN SOVER: Om uorganiserte arbeidsgivere og arbeidstakere i IKT-bransjen v/bitten Nordrik BJØRNEN SOVER: Om uorganiserte arbeidsgivere og arbeidstakere i IKT-bransjen v/bitten Nordrik FORORD På oppdrag fra NHO/Abelia og YS, Finansforbundet, IT-forbundet, STAFO, PARAT har De Facto gjennomført

Detaljer

Eksamensbesvarelser i SAM3020 Politikk og menneskerettigheter

Eksamensbesvarelser i SAM3020 Politikk og menneskerettigheter Eksamensbesvarelser i SAM3020 Politikk og menneskerettigheter Eksamensbesvarelsene er fra eksamen våren 2013. Forberedelsen og eksamensoppgaven finner du her: Eksamensoppgaver Eksamensveiledningen med

Detaljer

Møte mandag den 28. januar 2008 kl. 12 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d

Møte mandag den 28. januar 2008 kl. 12 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d 2008 28. jan. Permisjoner 1825 Møte mandag den 28. januar 2008 kl. 12 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d D a g s o r d e n (nr. 43): 1. Valg av nytt varamedlem til valgkomiteen 2. Innstilling fra

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK BI KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT SPESIALSEMINAR FRA BI BANK OG FORSIKRING Kristin Bekkeseth,

Detaljer

Fagforeningers rolle i hyppige omstillingsprosesser - ressurs eller bremsekloss? Av Alfred Bratteng Master marin bedriftsledelse 30 studiepoeng

Fagforeningers rolle i hyppige omstillingsprosesser - ressurs eller bremsekloss? Av Alfred Bratteng Master marin bedriftsledelse 30 studiepoeng Fagforeningers rolle i hyppige omstillingsprosesser - ressurs eller bremsekloss? Av Alfred Bratteng Master marin bedriftsledelse 30 studiepoeng Institutt for samfunns- og markedsfag Norges fiskerihøgskole

Detaljer

Fagforenings - bevissthet

Fagforenings - bevissthet P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2007 Bring PS enda lengre engasjer deg nå! En 60 år gammel femåring PS feirer jubileum Gratis utdanning Konferansen Tema Fagforenings

Detaljer

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n 2006 11. mai Forslag fra repr. Holmborg og Høie om iverksettelse av strengere underholdsbidrag ved familiegjenforening Møte torsdag den 11. mai kl. 10 President: C a r l I. H a g e n Dagsorden (nr. 71):

Detaljer

Venstre Om. Rød-grønn suksesshistorie B RETURADRESSE: Trondheim: SOSIALISTISK VENSTREPARTI Akersgata 35, 0158 Oslo Tlf: 21 93 33 00 Faks: 21 93 33 01

Venstre Om. Rød-grønn suksesshistorie B RETURADRESSE: Trondheim: SOSIALISTISK VENSTREPARTI Akersgata 35, 0158 Oslo Tlf: 21 93 33 00 Faks: 21 93 33 01 Sternrapporten: Økonomisk miljøvern Side 12 Afghanistan Ingen rask og billig løsning Side 9 Mot slutten for statskirka? Side 4 Venstre Om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti nr. 5/2006 FOTO: GEIR

Detaljer

694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet

694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet 694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, Møte fredag den 9. desember kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 25): 1. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger

Detaljer

LIBERALISMEN. Liberale Folkepartiets valgavis 2013. partiet for individuell frihet www.stemdlf.no DLF SIER:

LIBERALISMEN. Liberale Folkepartiets valgavis 2013. partiet for individuell frihet www.stemdlf.no DLF SIER: LIBERALISMEN Det Liberale Folkepartiets valgavis 2013 DLF SIER: Ja til sterk nedsettelse av skatter og avgifter. Nei til restriksjoner eller avgifter på kjøp og salg til og fra utlandet. Nei til EU og

Detaljer

Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2006 Lønnsoppgjøret våren 2006: Akademiker-streik i staten

Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2006 Lønnsoppgjøret våren 2006: Akademiker-streik i staten Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2006 Lønnsoppgjøret våren 2006: Akademiker-streik i staten Sumaren er her. Snart. Vi kryssar fingrane, håper på varme dagar og venter på svale kveldar,

Detaljer

Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2010 4. okt. Trontaledebatt 15 Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 3): 1. Hans Majestet Kongens tale til det 155. storting ved dets åpning

Detaljer

GREP HØYRE TAR 700 000 PÅ TRYGD: NR. 01:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER LES OM TEMA SIDE 15-20

GREP HØYRE TAR 700 000 PÅ TRYGD: NR. 01:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER LES OM TEMA SIDE 15-20 NR. 01:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER MED HØYRE 71 GRADER NORD SIDE 6-9 NYTT FRA STORTINGET SIDE 12 NIELS CHR. GEELMUYDEN MØTER ERNA SOLBERG SIDE 22-26 700 000 PÅ TRYGD: HØYRE TAR GREP LES OM TEMA SIDE

Detaljer