Workshopene ble godt besøkt av et variert publikum. Vi har fått mye positiv tilbakemelding på kursene, og det er uttrykt ønske om oppfølgingskurs.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Workshopene ble godt besøkt av et variert publikum. Vi har fått mye positiv tilbakemelding på kursene, og det er uttrykt ønske om oppfølgingskurs."

Transkript

1 Soft Technology 2010 og 2011 Atelier Nord, Oslo Rapport Soft Technology er en satsning for kompetanseutvikling og utforskning av smarte materialer, elektroniske tekstiler og tekstil elektronikk. Gjennom en serie åpne workshops og worklabs i 2010 og 2011 ble mulighetene og utfordringene som ligger i møtet mellom fagteoretisk kunnskap, ny teknologi og kunstpraksis utforsket. Soft Technology ble avsluttet med utstillinger i Oslo og Bergen i Prosjektet ble initiert, ledet og drevet av Hillevi Munthe og Atelier Nord og Kunsthøgskolen i Bergen har vært de viktigste samarbeidspartnere både i planlegging og gjennomføring av Soft Technology. Skandinavisk samarbeid var et viktig poeng under utviklingen av prosjektet. Nye fagområder krever nytt språk, nye nettverk og nye formidlingskanaler. Lokale og regionale nettverk der en kan bruke sitt eget morsmål er viktig i en utviklingsfase. Prosjektet har blitt til i samarbeid med andre norske, danske og svenske aktører; PhD stipendiater, studenter og professorer ved Kunsthøgskolen i Bergen og Textilhögskolan i Borås, svenske Syntjunaten samt forskerteamet Diffus fra Danmark. Prosjektet har etablert en norsk bevissthet om e-tekstiler, etablert et skandinavisk nettverk av aktører og nådd ut til ett bredere publikum gjennom utstillingene. Workshopene ble godt besøkt av et variert publikum. Vi har fått mye positiv tilbakemelding på kursene, og det er uttrykt ønske om oppfølgingskurs. Utstillingen på SOFT galleri ble vist i april måned og ble besøkt av 189 personer. Åpningen trakk over 60 publikummere og under åpningshelgen ble det arrangert workshop med Syntjuntaen som ble avsluttet med konsert i SOFT galleri. Utstillingen på Galleri 314 sto seks uker. I samarbeid med Kunsthøgskolen i Bergen ble det holdt boklansering av boka "Temporary Embassy" av Anders Rubing. Han er Master student ved Bergen arkitektskolen. I løpet av et semesters utveksling på tekstil ved KHiB hadde han utviklet sitt tekstile og mobile ambassadeprosjekt. Utstillingen hadde 1089 besøkende. Tilrettelagte omvisninger ble holdt for kuratorstudenter, tekstilstudenter, Norges Kreative Fagskole og skoleungdommer. Prosjektleder ble invitert til å presentere prosjektet ved KHiO og HiO s masterseminar «Synestetikk» i september Prosjektet ble støttet av Kulturkontakt Nord, Norsk Kulturråd Kunst og Ny Teknologi, Norske Kunsthåndverkere, Den Østerrikske Ambassade, Bergen Kommune, Galleri 3,14, Atelier Nord og Kunsthøgskolen i Bergen. Soft Technology var bygget opp over tre hoveddeler: Del 1: Åpne workshops Tre åpne workshops inviterte bredt til deltagelse på kurs som introduserte e-tekstile materialer og teknikker. Kursene presenterte muligheter ved tekstil elektronikk, diskuterte potensialet og begrensningene i materialene som sådan og skisserte relevante konseptuelle problemstillinger i forhold til tekstil og kroppsnær elektronikk. Why does my knee bark and my armpit squeak? Kobakant; Hannah Perner Wilson og Mika Satomi mars 2010 på Atelier Nord, Oslo

2 8 deltagere Gjennom hacking av eksisterende lydkretser fra leketøy, introduserte Kobakant tilgjengelig etekstilt materiale som alle kan ha råd til. E-tekstile løsninger og teknikker ble gjennomgått, blant annet myke og fleksible strømledere, tekstile batteriholdere, harde/myke permanente og knepp-bare koblinger og tekstile trykk-, bøy- og bevegelses-sensorer. Teknikker inkluderte: søm og broderi, lodding, sammensmeltning, strikking, hekling og isolerende teknikker. I løpet av workshopen utviklet hver deltager et wearable prosjekt med vekt på plassering av komponentene og forholdet mellom kropp, handling og lyd. Komfort, funksjonalitet, kontekst og mening ble også vektlagt. Kobakant utforsker wearable teknologi som kommentar til sosiale og teknologiske aspekter ved dagens høyteknologiske samfunn. Kobakant er bevisst på brukervennlighet men kritisk til funksjonalitet og tror på humoristisk teknologi som kritikk av stereotypiene standard teknologi skaper. Tekstile sensorer Foto: Karina Siegmund Hacking av lydkretser i leketøy Foto: Hillevi Munthe

3 Kobakant workshop på Atelier Nord Elin Iglands musikkdrakt Foto: Hillevi Munthe Foto: Hillevi Munthe

4 Moving Curtains Hillevi Munthe 1-5 november 2010 på Kunsthøgskolen i Bergen 9 deltagere Flexinol er et materiale med formhukommelse. Flexinol har tekstile kvaliteter, kan herdes til en form man ønsker det skal «huske» ved oppvarming og kan inkorporeres i tekstilt materiale og programmeres til å skape planlagte bevegelser i tekstilene. I løpet av uken snakket vi om Ohms lov og hvordan den har betydning for elektrisk oppvarming av materialet, fysiske egenskaper og tekniske utfordringer med flexinol og tekstile elektroniske materialer. Deltagerne planla egne prosjekter, eksperimenterte med «gjør-det-selv»-herding av flexinolen, konstruerte tekstile kretser og brukte til slutt mikrokontrolleren LilyPad Arduino til å styre bevegelsen i tekstilene. Moving Curtains workshop i Bergen Foto: Hillevi Munthe Stich and Glitch Syntjuntan.se 3 april 2010 på Atelier Nord, Oslo 18 deltagere I løpet av denne workshopen ble deltagerne introdusert for eksperimentell musikk og lærte å bygge sin egen tekstile synthesizer. Synthene ble laget med enkle verktøy og materialer som nål og strømførende tråd. Deltagerne lærte å kontrollere, spille og komponere små musikkstykker på de håndsydde instrumentene. Workshopen ble avsluttet på SOFT galleri med en konsert for åpent publikum med egne komposisjoner under utstillingen Soft Technology. --- Syntjuntan er et svensk ensemble med kvinnelig komponister, musikere og instrumentbyggere fra Sverige. Syntjuntan ble grunnlagt for å imøtekomme kvinners nysjerrighet på teknologi og elektronikk, og for å oppmuntre kvinner til å bygge egne instrumenter og sette i gang egne eksperimenter.

5 Synjuntan holder workshop på Atelier Nord Foto: Nina Toft Den tekstile synthen fungerer! Deltagerkonsert med tekstile synther på SOFT galleri Foto: Nina Toft Foto: Hillevi Munthe

6 Syntjuntan holder konsert på SOFT galleri Foto: Nina Toft Del 2: Worklabs To worklabs inviterte deltagere med bakgrunn innenfor e-tekstil eller annen relevant kunnskap til å samles og i samarbeid drive målrettet teknisk og estetisk utforskning av materialer og teknikker. Interactive Textiles Diffus.dk ved Michelle Guglielmi og Hanne Louise Johannesen Inntex/Pluandwear.com ved Riccardo Marchesi juni 2010 på Atelier Nord, Oslo Deltagere: Hilde Hauan, professor KHiB Amanda Steggell, Mediekunstner Anna Persson, Textilhögskolan i Borås Delia Dumitrescu, Textilhögskolan i Borås Karina Siegmund, Norge Tincuta Heinzel, Romania/Frankrike Hillevi Munthe, Norge I løpet av uka ble det gått igjennom og eksperimentert med ulike avanserte e-tekstile materialer og Inntex presenterte sin utvikling av fabrikkproduserte, strikkede og strømførende tekstiler og sensorer. Gruppen diskuterte miljøhensyn ved e-tekstil og batteribruk, mulige løsninger for og applikasjoner av tekstile solcellepanel. Smarte materialer som med evne til å reagere uten eksterne strømkilder sto sentralt, for eksempel thermochrome- og photochrome pigmenter.

7 Worklaben ble avsluttet med en åpen visning av en solcelledrevet tekstil installasjon som ble laget i løpet av uka. --- Diffus er en dansk designerduo med teoretisk og praktisk tilnærming til kunst, design, arkitektur og nye medier. Diffus beveger seg i grenselandet mellom kultur, estetikk og teknologi og drives av forskning, nysgjerrighet og utprøving av både form og innhold. Ved å bryte grensene mellom teknologi, fysisk materiale, teori og praksis, blir Diffus presisjon. --- Termochrome pigment, carbon non-woven og 12 Volt Montering av solcelledrevne LEDs Brodert elektronisk krets med mikrokontroller og knappekoblinger

8 Shape Memory november, Kunsthøgskolen i Bergen Deltagere: Hilde Hauan Hillevi Munthe Terese Stenhjem Øyvind Mellbye Nick Stevens Amanda Steggell Uken var en intens og eksperimentell arbeidsøkt med muscle wire/flexinol/shape memory alloys (SMA) i tekstile applikasjoner. Med utgangspunkt i gruppens erfaringer og kunnskaper, testet vi flexinols muligheter og begrensninger, eksperimenterte med strømforsyninger, former, strukturer og effekter i ulike tekstile materialer. Teknikske presisjonskrav for vellykket herding og aktivering av trådene var sentralt. Se full rapport fra worklabben på Amanda Steggells blogg: Som en forlengelse av worklabben på Flexinol, ble det arrangert en mini-worklab på bygging av strømforskynere i Oslo i januar For å kunne levere riktig ampere/volt forhold til flexinol, bygget vi regulerbare strømforsyninger med variabel driftssyklus (PWM) som kan erstatte mikrokontrollere og mer omfattende kretser i en testsituasjon. Strømforskynerne gir også mer presis informasjon om strømforbruket, hvilket er en stor fordel når flexinolen inkorporeres i en tekstil installasjon. Forming og herdingseksperimenter med Flexinol Foto: Amanda Steggell

9 Gjør-det-selv-herding av flexinol test1 Foto: Amanda Steggell Gjør-det-selv-herding av flexinol test2 Foto: Amanda Steggell

10 Del 3: Utstillinger i Oslo og Bergen Soft Technology SOFT Galleri, Oslo april 2011 Utstillere: Ricardo O Nascimento (BR) Celine Marcq (FR/UK) Kristina Aas (No) Hillevi Munthe (No) Soft Technology Galleri 3,14, Bergen 19 august-25 september 2011 Utstillere: Ricardo O Nascimento (BR) Celine Marcq (FR/UK) Kristina Aas (NO) Hillevi Munthe (NO) Astrid Krogh (DK) Berit Greinke (DE/UK) Hilde Hauan (NO) Kobakant (AT/JP) Elin Igland (NO) Prototyper av: Amanda Steggell (NO) Syntjuntan (SE) Utstillingene i Oslo og Bergen viste arbeider som utforsker mulighetene, begrensningene og poesien som ligger i tekstil elektronikk i kunstnerisk sammenheng. Basert i en velkjent og taktil materialitet tar tekstil elektronikk den elektroniske utviklingen to skritt frem, men samtidig fem tilbake. E-tekstiler er både interaktive, eller levende og smarte tekstiler, og myk og fleksibel elektronikk. Med sydde sensorer, strikkede kretser og vevde lys åpner elektroniske tekstiler den sorte boksen av avansert teknologi som vi er blitt vant til å omgi oss med. Samtidig er materialiteten et ustabilt element som tvinger verksutviklingen tilbake til et mer grunnleggende nivå enn det den harde elektronikken har nådd. Utstillingene viste verk av norske og internasjonale kunstnere som bruker smarte materialer, e- tekstil og tradisjonell elektronikk og tekstile teknikker som utgangspunkt i verksutviklingen. Arbeidene har ulik innfallsvinkel til materialet og forteller ulike historier. Likevel knyttes de sammen av en søken etter å gi det ustabile, ukjente og uforutsigbare en form og visualitet. --- Ricardo O Nascimento, E-ansã E-ansã kommer fra Iansan, en åndelig guddom fra den afro-brasilianske religionen Candomblé. Iansan er har makt over vinden, orkaner og stormer. E-ansã er en kjole av bånd som opprinnelig

11 fungerte som religiøse talismaner for brasilianske kristne. Når mobiltelefoner kommer nær kjolen, blåser E-ansãs vinder liv i båndene. Religion, usynlige krefter, tradisjon og teknologi er blandet i denne installasjonen som skaper bevissthet om elektronisk forurensing. Kanskje har den moderne Iansan også makt over elektromagnetiske felt? Ricardo O Nascimento er kunstner og utvikler innen media- og interaktiv kunst. Han undersøker relasjoner mellom kropp og omgivelser. Ricardo O Nascimento E-ansa Céline Marcq, Inconspicuous Matter Energi er en usynlig og likevel unektelig verdifull ressurs. I hjemmet er elektrisiteten den første navngitte manifestasjonen av energi, en ressurs som de fleste av oss tar for gitt. Inconspicuous Matter viser hvordan elektrisitet har en fysisk tilstedeværelse ved å visualisere hvordan den beveger seg i våre omgivelser. Elektro-reaktive materialer utviklet av kunstneren skaper fargeforandring i tekstile veggpaneler ettersom elektrisk energi beveger seg gjennom materialet. Hvis vi kan betrakte tekstiler og Céline Marcq Inconspicuous Matter materialdesign som et følsomt grensesnitt for refleksjon og deltagelse, er formålet med dette prosjektet å visualisere elektriske energistrømmer, og følgelig kreve betrakternes oppmerksomhet og potensielt generere deres bevissthet. Celine Marcq er utdannet ved Central Saint Martin College of Art and Design i London og arbeider som materialdesigner og utvikler. Kristina Aas, Leftovers Kristina Aas stiller spørsmål ved sannhetsverdien i det man ser og opplever. Mennesket kan bare se et spekter av lys i visse bølgelengder og høre en viss frekvens av lyd. Aas lar seg fascinere av persepsjon og det som kan oppstå når man tror man ser en ting, men så viser det seg å være noe annet. Usikkerheten som oppstår gjør en ydmyk og skaper forhåpentligvis rom for ettertanke. I Leftovers inviterer Kristina Aas publikum til en symbolsk bordsetting. Når man nærmer seg det dekkede bordet, forsvinner oppdekkingen gradvis og bare knapt synlige rester av måltidet står igjen. Kristina Aas avsluttet sin MA i tekstil på Kunsthøgskolen i Bergen i Kristina Aas Leftovers

12 Hillevi Munthe, Laminaria Laminaria er ett vegghengt tekstil med selvstendige organiske og rytmiske bevegelser. Gjennom bruk av materialer med formhukommelse inkorporert i det tekstile materialet, får arbeidet kroppslig tilstedeværelse som føles mer enn den ses. Som en tangskog har arbeidet et frittstående og stillferdig men likevel monumentalt liv. Hillevi Munthe er kunsthistoriker og tekstilkunstner. Hillevi Munthe Laminaria Astrid Krogh, IKAT II IKAT II er et veggteppe av lys på papirgarn med organiske mønstre laget i optiske fibre. Veggteppet er inspirert av ikat veve-teknikken som bl.a karrakteriseres av detaljert fargebruk og veldig presis vev som gjør fine overganger mellom mønstre mulig. Astrid Krogh tolker ikat-tradisjonen i sine verk ved å la lyset skape sine egne mønstre og former i udefinerte overganger. Lyset blir i dette verket brukt som et innbilt fargestoff, som flyter frem og tilbake og skaper en nesten magisk effekt. Etter å ha satt sine spor innen tradisjonelle og metodiske framgangsmåter innenfor tekstil deign, jobber Astrid Krogh med det kunstneriske potensialet innen moderne materialer og nye teknologier. Arbeidet med lys, både det uregjerlige dagslyset og mer kontrollerbar kunstig belysning, er essensielt i Astrid Kroghs kunstneriske prosess. Berit Greinke, Chrome Astrid Krogh IKAT II CHROME (live) er en utviklingsprosess og et verktøy som leder til en omfattende live performance. Hybride trykk skapes ved å trykke på stoff og papir, for så å bløtlegge dem i vann over tid. Sakte spres trykket til sine enkelte bestanddeler og skaper nye skinnende fargerike bilder. Prosessen overvåkes av et webkamera, tolkes gjennom en processing kode, som omformer endringene til RGB verdier og videre til lyd. Prosessen kan ta opptil 12 timer for ett A2 bilde. Berit Greinke er tekstildesigner som praktiserer i grenselandet mellom tekstil, lyd og performance. Arbeidet er Støttet av London Printworks Trust s Surface Bursary Scheme, Berit Greinke Chrome

13 Hilde Hauan, Behind the curtain En nesten transparent silkegardin henger fra tak til gulv og dekker et høyt vindu. På gardinet skimtes vinduets lysåpninger som et hvitt avtrykk på silkestoffet. Det hvite silketrykket blir aktivisert av solskinnet og blir farget gult. Fotokrome farger vil ved hjelp av UV stråler, det kan være fra sola eller black-light (UV-lamper), endre farge. Med det samme en sky dekker sola, forsvinner fargen igjen. Fargen er avhengig av naturens luner, silkegardinen er konstant tilstede. Hilde Hauan, Behind the curtains Kobakant, Eight Steps Verket Eight Steps viser produksjonen av et instrument som også er et klesplagg. Installasjonene er basert på en rekke workshops hvor deltagerne har hacket billige elektroniske leker for å produsere sine egne myke e- tekstile grensesnitt som de kan kle seg i. Produksjonen i en typisk workshop skildres her i åtte trinn, slik at tilskuerne kan få et innblikk i prosessen. Tilskueren får også titte bak overflaten og får se tekstile sensorer og kretsløp fra innsiden for å forstå hvordan de er konstruert. Hannah Perner-Wilson og Mika Satomi former kollektivet som er KOBAKANT. KOBAKANT utforsker wearable teknologi som en måte å kommentere sosiale og teknologiske aspekter Kobakant Eight Steps ved dagens høyteknologiske samfunn. Elin Igland, Mønsterundersøkelse av lyd nr 1: Piano Kan man finne et møtepunkt mellom tekstile- og tonale mønster? Elin Igland har laget en mønstermaskin i form av et piano, og 88 LEDs vevet inn i et teppe, plassert som et rutenett. Hver LED er koblet opp til hver sin tangent, hvor tangentene fungerer som brytere. Når man spiller, dannes et visuelt, lysende mønster som siden kan overføres til tekstile konstruksjoner. Elin Igland er masterstudent ved KhiO. Elin Igland

ÅRSRAPPORT 2010. Wergelandsveien 17, 0167 Oslo, + 47 23 06 08 80, www.ateliernord.no

ÅRSRAPPORT 2010. Wergelandsveien 17, 0167 Oslo, + 47 23 06 08 80, www.ateliernord.no ÅRSRAPPORT 2010 Wergelandsveien 17, 0167 Oslo, + 47 23 06 08 80, www.ateliernord.no Innhold Side 1 Historikk, formål og kunstpolitiske målsetninger 4 1.1 Historikk 4 1.2 Formål 5 1.3 Kunstpolitiske målsetninger

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

Nysatsning innen Formingsfaget

Nysatsning innen Formingsfaget Vedlegg 2 Rapport Nysatsning innen Formingsfaget - Torshus folkehøgskole - Læringsentreprenørene Anne Ma Tveito & Borgny Knudsen 15.03.2007. 2 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING...

Detaljer

Politiske reformer og frivillige organisasjoner

Politiske reformer og frivillige organisasjoner HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ OG INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING Politiske reformer og frivillige organisasjoner Samhandlingsreformens reise inn i Diabetesforbundet Ida Trældal

Detaljer

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet Vanja Gjelstenli Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet - En kvalitativ analyse av Innsida 2.0 Masteroppgave i Medier, kommunikasjon

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008. Wergelandsveien 17, 0167 Oslo, + 47 23 06 08 85, www.anart.no

ÅRSBERETNING 2008. Wergelandsveien 17, 0167 Oslo, + 47 23 06 08 85, www.anart.no ÅRSBERETNING 2008 Wergelandsveien 17, 0167 Oslo, + 47 23 06 08 85, www.anart.no Innhold 1 Historikk, formål og kunstpolitiske målsetninger 4 1.1 Historikk 4 1.2 Formål 4 1.3 Kunstpolitiske målsetninger

Detaljer

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste Oslo Røde Kors Besøkstjeneste En kvalitativ studie av besøksvenners situasjon Eirik Hennum Masteroppgave i sosiologi NTNU, Høsten 2010 Forord Etter endelig å ha skrevet ferdig masteroppgaven er det godt

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Master i informasjonsteknologi, datateknikk Vårsemesteret, 2010 Åpen / Konfidensiell Forfatter: Kristine Robertsen (signatur

Detaljer

Solveig Nedrum Kandidatnummer 111

Solveig Nedrum Kandidatnummer 111 Masteroppgave i formgiving, kunst og håndverk 2012 Høgskolen i Oslo og Akershus. Fakultet for teknologi, kunst og design. Institutt for estetiske fag. Solveig Nedrum Kandidatnummer 111 Image not shown

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

j u n i 2 0 0 6 a r k i t e k t u r i s k o l e s e k k e n p r a k s i s : b a r n, u n g d o m o g p l a n l e g g i n g

j u n i 2 0 0 6 a r k i t e k t u r i s k o l e s e k k e n p r a k s i s : b a r n, u n g d o m o g p l a n l e g g i n g j u n i 2 0 0 6 a r k i t e k t u r i s k o l e s e k k e n p r a k s i s : b a r n, u n g d o m o g p l a n l e g g i n g 2 3 i n n h o l d 2 4 7 8 10 12 16 17 18 19 20 22 24 27 leder kunnskapsløftet

Detaljer

LNM. Nyhetsbrev. November 2012. Styreleder har ordet

LNM. Nyhetsbrev. November 2012. Styreleder har ordet LNM Nyhetsbrev November 2012 Trine Kampmann-Jensen Styreleder har ordet Det har vært en del diskusjon nå om søknader om medlemskap som har blitt refusert, det har vært protester mot dette. Søknadene behandles

Detaljer

Digitale fortellinger i skolen (versjon 2012) Rolf K. Baltzersen

Digitale fortellinger i skolen (versjon 2012) Rolf K. Baltzersen Digitale fortellinger i skolen (versjon 2012) Rolf K. Baltzersen PDF generert ved hjelp av mwlib-verktøyet (åpen kildekode). Se http://code.pediapress.com/ for mer informasjon. PDF generated at: Thu, 22

Detaljer

TEKST // BENEDIKTE KLUGE FOTO // MORGAN NORMAN

TEKST // BENEDIKTE KLUGE FOTO // MORGAN NORMAN TEKST // BENEDIKTE KLUGE FOTO // MORGAN NORMAN DET ER IKKE TIDEN INVESTERT I ARBEIDET SOM SKAL TELLE, MEN TANKENE. ARE MOKKELBOST BYG- GER OPP ET UNIVERS, OG SOM KJENT ER IKKE DET GJORT I EN HÅNDVENDING.

Detaljer

Sakshaug barnehage sin årsplan er todelt. En generell del som godkjennes hvert tredje år. Denne finnes på barnehagens hjemmeside, men de som ønsker

Sakshaug barnehage sin årsplan er todelt. En generell del som godkjennes hvert tredje år. Denne finnes på barnehagens hjemmeside, men de som ønsker Sakshaug barnehage sin årsplan er todelt. En generell del som godkjennes hvert tredje år. Denne finnes på barnehagens hjemmeside, men de som ønsker det kan be om en papirutgave eller låne fra barnehagens

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN OG KALENDER 2013-2014 Månestråle Barnehage, Childplanet

VIRKSOMHETSPLAN OG KALENDER 2013-2014 Månestråle Barnehage, Childplanet VIRKSOMHETSPLAN OG KALENDER 2013-2014 Månestråle Barnehage, Childplanet MIDDELTHUNSGATE 21A, 0368 OSLO TLF:23330644 WWW.CHILDPLANET.NO MAIL@CHILDPLANET.NO Vi har den glede av å ønske deg og din familie

Detaljer

Digitale medier og ungdoms deltakelse i utstillinger. Erfaringer fra forskning norske museer

Digitale medier og ungdoms deltakelse i utstillinger. Erfaringer fra forskning norske museer Digitale medier og ungdoms deltakelse i utstillinger. Erfaringer fra forskning norske museer Friday, September 7, 12 er etnolog og har arbeidet med mest med kulturhistoriske museer. det etnologiske perpsektivet

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

Årsplan 2014 2015. Skrellinga Kanvas-barnehage

Årsplan 2014 2015. Skrellinga Kanvas-barnehage Årsplan 2014 2015 Skrellinga Kanvas-barnehage Innhold Velkommen til Skrellinga Kanvas-barnehage Små barn, store muligheter Barnehagens mål Sosial kompetanse Barns medvirkning Fysisk læringsmiljø Observasjon/kartlegging

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Refleksjoner rundt sang og stemmebruk, improvisasjon og komposisjon i egen musikk

Refleksjoner rundt sang og stemmebruk, improvisasjon og komposisjon i egen musikk Examensarbete Master 2010 Andreas Henrik Backer Refleksjoner rundt sang og stemmebruk, improvisasjon og komposisjon i egen musikk Handledare: Joakim Milder och Ragnhild Sjögren Musikerprogram, konstnärlig

Detaljer

BARN I 100! En utstilling om barndomshistorie for voksne og barn

BARN I 100! En utstilling om barndomshistorie for voksne og barn BARN I 100! En utstilling om barndomshistorie for voksne og barn Fra idé til utstilling Utvikling av historiebevissthet Av Hege Stormark Norsk Barnemuseum Stavanger August 2005 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

Hvorfor skal jeg lære naturfag?

Hvorfor skal jeg lære naturfag? Hvorfor skal jeg lære naturfag? Jeg vet ikke jeg, jeg skal jo bli fotballspiller. Hege Aardal Masteroppgave i realfagsdidaktikk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling. UNIVERSITETET I OSLO Mai

Detaljer

«Det er lettere for meg»

«Det er lettere for meg» «Det er lettere for meg» Foreldreskap blant etterkommere av innvandrere Heidi Brynildsen Grande Masteroppgave ved Psykologisk institutt UNIVERSITETET I OSLO Mai 2012 II III Heidi Brynildsen Grande 2012

Detaljer

Vi lever på en stjerne

Vi lever på en stjerne Eldshovden barnehage, Bergen PROSJEKTTITTEL «Vi lever på en stjerne» FORANKRING I RAMMEPLANEN For oss i Eldshovden barnehage er prosessen det viktigste med prosjektarbeid, og vi er opptatt av at barna

Detaljer

NXT i skolen en innføring

NXT i skolen en innføring NXT i skolen en innføring Eirik Jåtten versjon 7 Forord I 2003 fikk jeg en telefon fra den lokale arrangøren av First Lego League (FLL). Jeg visste ikke hva dette var, men jeg hørte ordet Lego, og syntes

Detaljer

HARDERE STOFFER TROLLVEGG OG RYTMER NORSK TEKSTILKUNST MOBILISERER. Louise Bourgeois, Annika Ekdahl, Matisse. Løvaas & Wagles operautsmykking

HARDERE STOFFER TROLLVEGG OG RYTMER NORSK TEKSTILKUNST MOBILISERER. Louise Bourgeois, Annika Ekdahl, Matisse. Løvaas & Wagles operautsmykking Utgis av Norske tekstilkunstnere 2006 HARDERE STOFFER Løvaas & Wagles operautsmykking TROLLVEGG OG RYTMER Tekstil utsmykking på Blindern NORSK TEKSTILKUNST MOBILISERER Omtaler av Art Textiles: Norway,

Detaljer

Spine. - Modulbasert møbel i betong

Spine. - Modulbasert møbel i betong Spine - Modulbasert møbel i betong Masteroppgave i produktdesign ved Høgskolen i Akershus, våren 2010 Karoline Sandnes Bommen & Ingvild Wasbotten Mørk Sammendrag Stian og Bjarne Varre skal etablere et

Detaljer

LÆRE OG UNDERVISE BIOPHILIA I SKOLEN SANGAPPER

LÆRE OG UNDERVISE BIOPHILIA I SKOLEN SANGAPPER LÆRE OG UNDERVISE BIOPHILIA I SKOLEN EN NØKKEL TIL TEKSTENE I SANGAPPENE EMNER FOR UNDERVISNING I BIOPHILIA SANGAPPER LEARNTEACH / LÆRE OG UNDERVISE: en veiledning i hvordan man bruker Biophilia til å

Detaljer