Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: Møtested:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: 05.03.2015. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: Møtested:"

Transkript

1 TYDAL KOMMUNE Dato: Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Møterom Tydalshallen Dato: Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall meldes snarest til utvalgets leder. Vararepresentanter møter kun etter nærmere innkalling. Lag og organisasjoner, kommunestyret er invitert til en presentasjon av foreløpige ideer når det gjelder ny kultursal. Møtet er i Tydalshallen 12. mars kl. 18:00. Orientering til kommunestyret om: Foreløpige ideer kultursal i Kløfta Utviklings- og omstillingsprosjektet. John L. Paulsby ordfører

2 Saksliste Utvalgssaksnr PS 18/15 Innhold REFERATER RS 11/15 MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Unntatt offentlighet Arkivsaksnr 2015/69 RS 12/15 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET /119 RS 13/15 MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET RS 14/15 KOMMUNALE OG FYLKESKOMMUNALE REGLEMENTER OM FOLKEVALGTES TAUSHETSPLIKT VED LUKKING AV MØTER RS 15/15 INFORMASJONSSKRIV - KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENES ANSVAR OG OPPGAVER FOR RÅDET FOR PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE RS 16/15 HOVEDPRIORITERINGER OG TILSKUDD INNENFOR DE SOSIALE TJENESTENE I ARBEIDS-OG VELFERDSFORVALTNINGEN 2015 RS 17/15 KONTROLLRAPPORT 2014 VEDRØRENDE SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN FOR TYDAL KOMMUNE RS 18/15 FORTSATT SAMARBEID I LOKALE VANNOMRÅDER ETTER 2015 RS 19/15 KOMMUNEREFORMEN - STATUS PER JANUAR 2015 SELBU KOMMUNE SAKER TIL BEHANDLING 2012/ / / / / / /703 PS 19/15 PS 20/15 ÅRSMELDING 2014 FOR KONTROLLUTVALGET I TYDAL KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 FOR RÅD FOR ELDRE OG MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 2013/ /142 PS 21/15 FORESPØRSEL OM GARANTI - TYDALFISK AS 2015/205 PS 22/15 GODKJENNING MØTEPROTOKOLL

3 PS18/15Referater

4 TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 19:00-21:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Ordfører V/SP Ketil Nilsen Medlem V/SP Berit Øian Kåsen Varaordfører V/SP Ingjald Græsli Medlem V/SP Kari Slungård Medlem V/SP Anne-Lise Galtung Risan Medlem V/SP John Olav Dyrhaug Medlem V/SP John Helge Kåsen Medlem V/SP Lars Græsli Medlem A/SV Mona Moan Lien Medlem A/SV Henning Braaten Medlem A/SV Per Horven Medlem A/SV Erik Kulseth Kirkvold Medlem A/SV Inge Svelmo Medlem TL Kari Haarstad Medlem TL John Inge Sørensen Medlem TL Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. Kari Bjørgård Aune Medlem A/SV Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Rep. Edel Kleiven Kari Bjørgård Aune A/SV Merknader Mona Moan Lien og Ketil Nilsen godkjenner møteprotokoll

5 Fra administrasjonen møtte: Navn Lars-Erik Moxness John H. Evjen Per I Græsli Hilde Kirkvold Berit J. da Silva Stilling Rådmann Økonomisjef Konst teknisk sjef Miljørådgiver Møtesekretær John Paulsby ordfører

6 Saksliste Utvalgssaksnr PS 7/15 RS 7/15 Innhold REFERATER MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Unntatt offentlighet Arkivsaksnr 2015/69 RS 8/15 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET /119 RS 9/15 BREV OM SANKSJONERING OG IKRAFTTREDELSE (ENDRINGER I KOMMUNELOVEN OG OFFENTLEGLOVA RS 10/15 TILBAKEMELDING ETTER KONTROLL AV ANSKAFFELSER LOA - TYDAL KOMMUNE SAKER TIL BEHANDLING 2014/ /1073 PS 8/15 EIENDOMSSKATT - FORBEREDELSE TIL INNFØRING AV EIENDOMSSKATT PÅ ALLE EIENDOMMER I KOMMUNEN 2015/8 PS 9/15 TOMTEPRISER SØLIÅS BOLIGFELT 2014/665 PS 10/15 PS 11/15 PS 12/15 PS 13/15 PS 14/15 PS 15/15 PS 16/15 PS 17/15 BUDSJETTJUSTERING IFM KJØKKEN OG VASKERI SOM EGET ANSVAR UNDER TEKNISK 170/2 - REGULERINGSPLAN FOR BERGEVOLLEN HYTTEFELT F27B - 2. GANGS BEHANDLING REVISJON AV BEREDSKAPSPLAN FOR TYDAL KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR BOLIGER OG TJENESTEYTING, UNDERVISNING I HUSVOLLIA - 2. GANGS BEHANDLING HØRINGSUTTALELSE TIL REGIONAL VANNFORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION TRØNDELAG FRA TYDAL KOMMUNE ARBEIDSTRENINGS- OG TILRETTELAGTE ARBEIDSPLASSER KOMMUNESTRUKTURREFORMEN GEOGRAFISK RETNINGSVALG VIDERE PROSESS GODKJENNING MØTEPROTOKOLL 2015/ / / / /2 2015/ /703

7 PS 7/15 Referater Behandling i Kommunestyret Referater godkjent PS 8/15 EIENDOMSSKATT - FORBEREDELSE TIL INNFØRING AV EIENDOMSSKATT PÅ ALLE EIENDOMMER I KOMMUNEN Behandling i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Innstilling i Formannskapet Det innføres generell eiendomsskatt i Tydal kommune med hjemmel i Lov om eiendomsskatt til kommunene, 3 a. Eksisterende ordning med eiendomsskatt på verk og bruk utvides til fast eiendom i hele kommunen i tråd med kommunestyrets vedtak i økonomiplan Ordningen innføres fra tidligst Forslag på framdriftsplan for innføring av generell eiendomsskatt med en kostnadsramme legges frem første halvår Forslag til eiendomsskattevedtekter legges frem første halvår Som sakkyndig nemnd og sakkyndig ankenemnd velges: Sakkyndig nemnd (3 medlemmer inkludert leder og nestleder, pluss 3 vara) : Leder... Nestleder... Medlem... Vara... Vara... Vara... Sakkyndig ankenemnd (3 medlemmer inkludert leder og nestleder, pluss 3 vara): Leder... Nestleder... Medlem... Vara... Vara... Vara...

8 5. Det foreslås en møtegodtgjørelse på kr.xxx,- for leder og kr. yyy,- for medlem. Eventuell tapt arbeidsfortjeneste dekkes på lik linje som for folkevalgte. Behandling i Kommunestyret Ordførerens forslag: Sakkyndig nemnd og sakkyndig ankenemnd legges fram for neste kommunestyret. Rådmannens innstilling ble vedtatt med 11 mot 6 stemmer Kari Haarstad, Inge Svelmo, John Olav Dyrhaug, Anne Lise Risan, Kari Slungård Ingjald Græsli stemte imot rådmannens forslag. Lars Græsli, Mona M. Lien, Henning Braathen, Per Horven, Edel Kleiven, Erik Kulseth Kirkvold, John Inge Sørensen, John Helge Kåsen Ketil Nilsen, Berit Øian Kåsen, John L. Paulsby stemte for rådmannens forslag Vedtak i Kommunestyret Det innføres generell eiendomsskatt i Tydal kommune med hjemmel i Lov om eiendomsskatt til kommunene, 3 a. Eksisterende ordning med eiendomsskatt på verk og bruk utvides til fast eiendom i hele kommunen i tråd med kommunestyrets vedtak i økonomiplan Ordningen innføres fra tidligst Forslag på framdriftsplan for innføring av generell eiendomsskatt med en kostnadsramme legges frem første halvår Forslag til eiendomsskattevedtekter legges frem første halvår Som sakkyndig nemnd og sakkyndig ankenemnd velges: Sakkyndig nemnd (3 medlemmer inkludert leder og nestleder, pluss 3 vara) : Leder... Nestleder... Medlem... Vara... Vara... Vara... Sakkyndig ankenemnd (3 medlemmer inkludert leder og nestleder, pluss 3 vara): Leder... Nestleder...

9 Medlem... Vara... Vara... Vara... Det foreslås en møtegodtgjørelse på kr.xxx,- for leder og kr. yyy,- for medlem. Eventuell tapt arbeidsfortjeneste dekkes på lik linje som for folkevalgte. PS 9/15 TOMTEPRISER SØLIÅS BOLIGFELT Behandling i Formannskapet John Evjen vil korrigere saksframlegget med moms Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Innstilling i Formannskapet De fire første (øverste) tomtene i Søliås boligfelt kan selges. Prisen er kr for hver tomt. Prisen inkluderer ikke tilknytning til vann, avløp, strømnett o.l. Kjøper dekker selv tinglysningsomkostninger. Behandling i Kommunestyret Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Vedtak i Kommunestyret De fire første (øverste) tomtene i Søliås boligfelt kan selges. Prisen er kr for hver tomt. Prisen inkluderer ikke tilknytning til vann, avløp, strømnett o.l. Kjøper dekker selv tinglysningsomkostninger.

10 PS 10/15 BUDSJETTJUSTERING IFM KJØKKEN OG VASKERI SOM EGET ANSVAR UNDER TEKNISK Behandling i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Innstilling i Formannskapet Budsjett for ansvar 3134 Kjøkken flyttes i sin helhet til nytt ansvar 5135 Kjøkken og Vaskeri (Midlene er: Sum utgifter , Sum inntekter , Netto ) Fra ansvar 3131 Omsorgstjenesten flyttes følgende hovedposter til ansvar 5135 Kjøkken og Vaskeri: Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester Brukerbetaling og salgsinntekter Sum netto Behandling i Kommunestyret Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Vedtak i Kommunestyret Budsjett for ansvar 3134 Kjøkken flyttes i sin helhet til nytt ansvar 5135 Kjøkken og Vaskeri (Midlene er: Sum utgifter , Sum inntekter , Netto ) Fra ansvar 3131 Omsorgstjenesten flyttes følgende hovedposter til ansvar 5135 Kjøkken og Vaskeri: Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester Brukerbetaling og salgsinntekter Sum netto

11 PS 11/15 170/2 - Reguleringsplan for Bergevollen hyttefelt F27b - 2. gangs behandling Behandling i Utvalg for areal, miljø og teknikk Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak i Utvalg for areal, miljø og teknikk Reguleringsplan for Bergevollen hyttefelt med tilhørende reguleringsbestemmelser vedtas med endret ordlyden i reguleringsplanbestemmelsene slik at de er i samsvar med bestemmelser for fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel. Skitraseen gjennom området legges inn i det endelige reguleringsplankartet. 2. Reguleringsplan for Berget/Brendås , vedtatt inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, oppheves. Behandling i Formannskapet Rådmannens innstilling Innstilling i Formannskapet Reguleringsplan for Bergevollen hyttefelt med tilhørende reguleringsbestemmelser vedtas med endret ordlyden i reguleringsplanbestemmelsene slik at de er i samsvar med bestemmelser for fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel. Skitraseen gjennom området legges inn i det endelige reguleringsplankartet. 2. Reguleringsplan for Berget/Brendås , vedtatt inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, oppheves. Behandling i Kommunestyret Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Vedtak i Kommunestyret Reguleringsplan for Bergevollen hyttefelt med tilhørende reguleringsbestemmelser vedtas med endret ordlyden i reguleringsplanbestemmelsene slik at de er i samsvar med bestemmelser for fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel. Skitraseen gjennom området legges inn i det endelige reguleringsplankartet. 2. Reguleringsplan for Berget/Brendås , vedtatt inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, oppheves.

12 PS 12/15 Revisjon av beredskapsplan for TYdal kommune Behandling i Formannskapet Endringer av tekst i beredskapsplanen side 14: Idrettshuset endres til Tydalshallen. Folkehjelpshytta tas ut av planen. Innstilling i Formannskapet Beredskapsplan for Tydal kommune 2015 godkjennes som framlagt med overnevnte endringer. Endringer av tekst i beredskapsplanen side 14 Idrettshuset endres til Tydalshallen. Folkehjelpshytta tas ut av planen. Behandling i Kommunestyret Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Vedtak i Kommunestyret Beredskapsplan for Tydal kommune 2015 godkjennes som framlagt med overnevnte endringer. Endringer av tekst i beredskapsplanen side 14 Idrettshuset endres til Tydalshallen. Folkehjelpshytta tas ut av planen.

13 PS 13/15 Reguleringsplan for boliger og tjenesteyting, undervisning i Husvollia - 2. gangs behandling Behandling i Utvalg for areal, miljø og teknikk Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak i Utvalg for areal, miljø og teknikk Detaljregulering for boliger og tjenesteyting, undervisning i Husvollia med tilhørende reguleringsbestemmelser vedtas. 2. Deler av reguleringsplanene Kløfta-Ololsmyra-Sølliåsen vedtatt og Husvollia-Bergårdsmyra-Berggården vedtatt som blir berørt av ny regulering, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, oppheves. Behandling i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Innstilling i Formannskapet Detaljregulering for boliger og tjenesteyting, undervisning i Husvollia med tilhørende reguleringsbestemmelser vedtas. 2. Deler av reguleringsplanene Kløfta-Ololsmyra-Sølliåsen vedtatt og Husvollia-Bergårdsmyra-Berggården vedtatt som blir berørt av ny regulering, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, oppheves. Behandling i Kommunestyret Rådmannens innstilling ble vedtatt med 16 stemmer mot 1 stemme. John Olav Dyrhaug stemte imot Vedtak i Kommunestyret Detaljregulering for boliger og tjenesteyting, undervisning i Husvollia med tilhørende reguleringsbestemmelser vedtas. 2. Deler av reguleringsplanene Kløfta-Ololsmyra-Sølliåsen vedtatt og Husvollia-Bergårdsmyra-Berggården vedtatt som blir berørt av ny regulering, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, oppheves.

14 PS 14/15 Høringsuttalelse til regional vannforvaltningsplan for vannregion Trøndelag fra Tydal kommune Behandling i Utvalg for areal, miljø og teknikk Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak i Utvalg for areal, miljø og teknikk Tydal kommune ser positivt på arbeidet med å sikre en felles, bærekraftig bruk av vannressursene på tvers av sektormyndighetene, og ønsker å være en aktiv bidragsyter til at målene i vannforskriften nås. 2. Tydal kommune vil fremheve behovet for styrkede økonomiske ressurser fra statlig hold for å sikre implementeringen av direktivet i vannforvaltningen og gjennomføringen av aktuelle tiltak innenfor ulike sektorområder. 3. Til innholdet i selve høringsdokumentene avgis innspill i samsvar med egenvurderingen i saken, som følger: Organiseringen av arbeidet i vannregion Nea og for hele vannområdet kunne ha fungert bedre. Tydal kommunes mener det er en mangel at innleverte tiltaksanalyse ikke reflekteres i vannforvaltningsplanen. Tydal kommune er kritisk til at sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF) ikke er definert i vannforvaltningsplanen. Behandling i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Innstilling i Formannskapet Tydal kommune ser positivt på arbeidet med å sikre en felles, bærekraftig bruk av vannressursene på tvers av sektormyndighetene, og ønsker å være en aktiv bidragsyter til at målene i vannforskriften nås. 2. Tydal kommune vil fremheve behovet for styrkede økonomiske ressurser fra statlig hold for å sikre implementeringen av direktivet i vannforvaltningen og gjennomføringen av aktuelle tiltak innenfor ulike sektorområder. 3. Til innholdet i selve høringsdokumentene avgis innspill i samsvar med egenvurderingen i saken, som følger: Organiseringen av arbeidet i vannregion Nea og for hele vannområdet kunne ha fungert bedre. Tydal kommunes mener det er en mangel at innleverte tiltaksanalyse ikke reflekteres i vannforvaltningsplanen. Tydal kommune er kritisk til at sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF) ikke er definert i vannforvaltningsplanen.

15 Behandling i Kommunestyret Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Vedtak i Kommunestyret Tydal kommune ser positivt på arbeidet med å sikre en felles, bærekraftig bruk av vannressursene på tvers av sektormyndighetene, og ønsker å være en aktiv bidragsyter til at målene i vannforskriften nås. 2. Tydal kommune vil fremheve behovet for styrkede økonomiske ressurser fra statlig hold for å sikre implementeringen av direktivet i vannforvaltningen og gjennomføringen av aktuelle tiltak innenfor ulike sektorområder. 3. Til innholdet i selve høringsdokumentene avgis innspill i samsvar med egenvurderingen i saken, som følger: Organiseringen av arbeidet i vannregion Nea og for hele vannområdet kunne ha fungert bedre. Tydal kommunes mener det er en mangel at innleverte tiltaksanalyse ikke reflekteres i vannforvaltningsplanen. Tydal kommune er kritisk til at sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF) ikke er definert i vannforvaltningsplanen. PS 15/15 Arbeidstrenings- og tilrettelagte arbeidsplasser Behandling i Formannskapet Forslag fra Lars Græsli: A. Etablering av arbeidstrening og tilrettelagte arbeidsplasser 1. Det etableres et prosjekt med inntil fire arbeidstreningsplasser/tilrettelagte arbeidsplasser i lokalene til dagens Tydal restaurant. Prosjektets varighet begrenses til to år. Arbeidsplassene skal i hovedsak etableres i samråd med NAV. 2. Prosjektet Tydal Vertshus skal drives av Tydal kommune og legges administrativt under Sektor for Teknikk og Miljø. Tydal Vertshus skal organiseres under kommunens institusjonskjøkken. 3. Tydal Vertshus skal drives som et ordinært åpent serveringssted, være et supplement/bistand til aktiviteter dagens institusjonskjøkken driver og samarbeide med lag og foreninger om kulturelle aktiviteter og innslag i vertshusets lokaler. 4. Arbeidsplassene skal i hovedsak etableres i samråd med NAV.

16 B. Stillinger 1. Det opprettes 1,5 midlertidig stillinger i prosjektperioden på to år, eller begrenset til så lenge aktiviteten drives. Forslaget fra Lars Græsli ble enstemmig vedtatt Innstilling i Formannskapet A. Etablering av arbeidstrening og tilrettelagte arbeidsplasser 1. Det etableres et prosjekt med inntil fire arbeidstreningsplasser/tilrettelagte arbeidsplasser i lokalene til dagens Tydal restaurant. Prosjektets varighet begrenses til to år. Arbeidsplassene skal i hovedsak etableres i samråd med NAV. 2. Prosjektet Tydal Vertshus skal drives av Tydal kommune og legges administrativt under Sektor for Teknikk og Miljø. Tydal Vertshus skal organiseres under kommunens institusjonskjøkken. 3. Tydal Vertshus skal drives som et ordinært åpent serveringssted, være et supplement/bistand til aktiviteter dagens institusjonskjøkken driver og samarbeide med lag og foreninger om kulturelle aktiviteter og innslag i vertshusets lokaler. 4. Arbeidsplassene skal i hovedsak etableres i samråd med NAV. B. Stillinger 1. Det opprettes 1,5 midlertidig stillinger i prosjektperioden på to år, eller begrenset til så lenge aktiviteten drives Behandling i Kommunestyret Utsettelsesforslag fra Anne Lise G Risan: Etablering av arbeidstrening og tilrettelagte arbeidsplasser utsettes til kommunestyret kan få en bedre oversikt over og orientering om hva dette vil koste for Tydal kommune også med hensyn til forslaget om opprettelse av inntil 1,5 stillinger. Utsettelsesforslag fra Anne Lise G Risan ble vedtatt med 10 stemmer mot 7 stemmer for formannskapets innstilling. Per Horven, Erik Kulseth Kirkvold, John Inge Sørensen, Kari Haarstad, Inge Svelmo, John Olav Dyrhaug, Anne-Lise G Risan, Kari Slungård, Ingjald Græsli, Ketil Nilsen stemte for Anne-Lise G. Risan sitt forslag.

17 Lars Græsli, Mona M Lien, Henning Braathen, Edel Kleiven, John Helge Kåsen, Berit Øian Kåsen, John L. Paulsby stemte for formannskapets innstilling. Vedtak i Kommunestyret Etablering av arbeidstrening og tilrettelagte arbeidsplasser utsettes til kommunestyret kan få en bedre oversikt over og orientering om hva dette vil koste for Tydal kommune også med hensyn til forslaget om opprettelse av inntil 1,5 stillinger. PS 16/15 Kommunestrukturreformen geografisk retningsvalg videre prosess Behandling i Formannskapet Nytt punkt 1: 1. Kommunestyret ønsker primært en fortsettelse av vertskommunesamarbeidet i Værnesregionen. Formannskapet ønsker å ta bort datoen for folkeavstemning Endringen ble enstemmig vedtatt Innstilling i Formannskapet Kommunestyret ønsker primært en fortsettelse av vertskommunesamarbeidet i Værnesregionen. 2. Kommunestyret legger følgende geografiske retningsvalg til grunn for det videre arbeidet med kommunestrukturreformen: Værnesregionen dvs. Frosta, Malvik, Meråker, Stjørdal, Selbu og Tydal 3. Det opprettes ei styringsgruppe bestående av: Formannskapet To hovedtillitsvalgte Leder i ungdomsrådet Rådmann og personalkonsulent 4. Det velges et forhandlingsutvalg med følgende medlemmer: Som leder av forhandlingsutvalget velges.

18 6. Det gjennomføres samtaler med de kommuner som kommunestyret velger skal legges til grunn for geografisk retningsvalg innen 1.juni Det gjennomføres videre forhandlinger med aktuelle kommuner andre halvår 2015 og første halvår 2016 med målsetting om endelig vedtak om eventuell endret kommunestruktur innen Det gjennomføres en folkeavstemming. Behandling i Kommunestyret Forslag fra Lars Græsli: Det velges et forhandlingsutvalg med følgende medlemmer: 1 Ordfører 2 Opposisjonsleder 3 Hovedtillitsvalgt Som leder av forhandlingsutvalget velges Ordfører Rådmannen fungerer som sekretær Forslaget ble enstemmig vedtatt Vedtak i Kommunestyret Kommunestyret ønsker primært en fortsettelse av vertskommunesamarbeidet i Værnesregionen. 2. Kommunestyret legger følgende geografiske retningsvalg til grunn for det videre arbeidet med kommunestrukturreformen: Værnesregionen dvs. Frosta, Malvik, Meråker, Stjørdal, Selbu og Tydal 3. Det opprettes ei styringsgruppe bestående av: Formannskapet To hovedtillitsvalgte Leder i ungdomsrådet Rådmann og personalkonsulent 4. Det velges et forhandlingsutvalg med følgende medlemmer: 1 Ordfører 2 Opposisjonsleder 3 Hovedtillitsvalgt Rådmannen fungerer som sekretær

19 5. Som leder av forhandlingsutvalget velges Ordfører 6. Det gjennomføres samtaler med de kommuner som kommunestyret velger skal legges til grunn for geografisk retningsvalg innen 1.juni Det gjennomføres videre forhandlinger med aktuelle kommuner andre halvår 2015 og første halvår 2016 med målsetting om endelig vedtak om eventuell endret kommunestruktur innen Det gjennomføres en folkeavstemming. PS 17/15 Godkjenning møteprotokoll Behandling i Kommunestyret Møteprotokollen ble godkjent.

20 TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Ordfører V/SP Berit Øian Kåsen Varaordfører V/SP Lars Græsli Medlem A/SV Mona Moan Lien Medlem A/SV John Inge Sørensen Medlem TL Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Rep. Ketil Nilsen Berit Øian Kåsen PS 24/15 Merknader Orientering om Tydalsfisk v/ Styreleder Fredrik Sigurdsson Orientering om Tydalshallen v/lars-erik Moxness Orientering om snøscootersaken v/lars-erik Moxness Orientering om omstillingsprosjektet v/lars-erik Moxness Befaring av Tydal restaurant. Fra administrasjonen møtte: Navn Lars-Erik Moxness Berit Jensås da Silva Stilling Rådmann Møtesekretær John Paulsby ordfører

21 Saksliste Utvalgssaksnr PS 19/15 Innhold REFERATER Unntatt offentlighet Arkivsaksnr RS 11/15 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET /119 RS 12/15 SVAR PÅ ANMODNING OM OMDISPONERING AV INNVILGET TILSKUDD RS 13/15 SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTARTSTILSKUDD, GRENLAND KOMPETANSE RS 14/15 FORHÅNDSMELDING - VEDTAK OM PÅLEGG OM BORTLEIE AV INNMARKSAREAL RS 15/15 VEDRØRENDE UTBETALING AV PRODUKSJONSTILSKUDD AUGUST 2014 RS 16/15 USS (UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING) - LANDSMØTE - VALG AV LANDSSTYREREPRESENTANTER RS 17/15 USS (UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING) - STØTTE TIL KANDIDATUR SOM STYREMEDLEM RS 18/15 HØRINGSUTTALELSE FRA USS TIL RAPPORTEN OM FORENKLING AV UTMARKSFORVALTNINGEN RS 19/15 SØKNAD OM TILSKUDD TIL INTERREGPROSJEKTET SYLARNA KUNNSKAPSBANK 2014/ / / / / / / /116 RS 20/15 SØKNAD OM UTSETTELSE AV ARBEIDSFRIST 2013/915 RS 21/15 UTSETTELSE AV ARBEIDSFRIST OG SØKERANSVARLIG FOR SMIL-TILTAKET VEISYN TYDAL RS 22/15 HØRINGSBREV FORENKLING AV UTMARKSFORVALTNINGEN RS 23/15 KONTROLLRAPPORT 2014 VEDRØRENDE SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN FOR TYDAL KOMMUNE RS 24/15 SKJØNNSMIDLER TIL FOLKEHELSEARBEID I KOMMUNENE I SØR-TRØNDELAG I 2015 RS 25/15 KOMMUNALE OG FYLKESKOMMUNALE REGLEMENTER OM FOLKEVALGTES TAUSHETSPLIKT VED LUKKING AV MØTER RS 26/15 FORTSATT SAMARBEID I LOKALE VANNOMRÅDER ETTER 2015 RS 27/15 KOMMUNEREFORMEN - STATUS PER JANUAR 2015 SELBU KOMMUNE 2011/ / / / / / /703

22 RS 28/15 INFORMASJONSSKRIV - KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENES ANSVAR OG OPPGAVER FOR RÅDET FOR PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE RS 29/15 RAPPORT PÅ BRUK AV STIMULERINGSTILSKUDD 2014 TIL DAGLIG VETERINÆRTJENESTE I TYDAL RS 30/15 KOMMUNALE BARNEVERNTJENESTER - RAPPORTERING 2. HALVÅR 2014 RS 31/15 HOVEDPRIORITERINGER OG TILSKUDD INNENFOR DE SOSIALE TJENESTENE I ARBEIDS-OG VELFERDSFORVALTNINGEN / / / /54 SAKER TIL BEHANDLING PS 20/15 RAPPORT FOR BRUKEN AV REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER I 2014 I TYDAL PS 21/15 TYDAL LANDBRUKSUTDANNINGSFOND - TILDELING AV STIPEND SKOLEÅRET 2014/15 PS 22/15 PS 23/15 PS 24/15 PS 25/15 SØKNAD OM TILSKUDD TIL FORPROSJEKT, TERRASONDE SØKNAD OM STØTTE TIL OMSTILLING, TYDAL SVEIS SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIVSTOFFANLEGG, STUGUDAL DRIFT AS GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 2013/ /1148 X 2015/ / /118

23 PS 19/15 Referater Behandling i Formannskapet Referater godkjent PS 20/15 Rapport for bruken av regionale utviklingsmidler i 2014 i Tydal Behandling i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Vedtak i Formannskapet Rapporten tas til etterretning og godkjennes. PS 21/15 Tydal landbruksutdanningsfond - tildeling av stipend skoleåret 2014/15 Behandling i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Vedtak i Formannskapet Inga Emelie Unsgård innvilges stipend på kr 1.500,- i Tydal landbruksutdanningsfond for skoleåret 2014/ Beløpet belastes Tydal landbruksutdanningsfond.

24 PS 22/15 Søknad om tilskudd til forprosjekt, Terrasonde Saken er unntatt offentlighet men vedtaket er offentlig. Forslag fra John Inge Sørensen: Søknaden blir ikke innvilget. Forslaget ble enstemmig vedtatt Vedtak i Formannskapet Søknaden blir ikke innvilget. Behandling i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Vedtak i Formannskapet Søknaden frå Tydal sveis blir ikkje innvilga. PS 24/15 Søknad om tilskudd til drivstoffanlegg, Stugudal Drift AS Behandling i Formannskapet Berit Øian Kåsen enstemmig vedtatt inhabil i saken. Ketil Nilsen tiltrer saken. Forslag fra Lars Græsli. Søknaden blir ikke innvilget Forslaget ble enstemmig vedtatt Vedtak i Formannskapet Søknaden blir ikke innvilget PS 25/15 Godkjenning av møteprotokoll Behandling i Formannskapet Møteprotokoll godkjent

25

26 Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møtedato/tid: kl. 09:00 12:00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhus 2, Storkleppen Kari Slungård, leder Toralf Øverås Astrid Jensen Ingen. Ingen. Andre møtende: Lars-Erik Moxness, rådmann (Sak ) Arvid Hanssen, KonSek Midt-Norge IKS (KonSeK) Saker til behandling: 001/15-010/15 Arkivsak: 15/22 Saksliste 001/15 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte /15 Referatsaker til kontrollutvalgets møte /15 Årsmelding 2014 for kontrollutvalget. 004/15 Tilsynsrapport fra Sykehusapoteket i Trondheim - Samstemming av legemiddellister og kommunikasjon mellom omsorgsnivåene. 005/15 Tilsynsrapport fra Mattilsynet etter tilsyn med vannforsyningssystem. 006/15 Resultat av fylkesmannens kartlegging av helse og omsorgstjenester i Tydal. 007/15 Avtaler om finansiell revisjon og forvaltningsrevisjon /15 Samarbeid med andre kontrollutvalg - innspill. 009/15 Vurdering av bestilling av selskapskontroll -kommunens oppfølging av Tydal kommunes eierinteresser. 010/15 Eventuelt. Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:

27 Sak 001/15 - Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte Saken behandlet i Møtedato Kontrollutvalget i Tydal kommune Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Protokollen godkjennes. Protokoll Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Protokollen godkjennes. Sak 002/15 - Referatsaker til kontrollutvalgets møte Saken behandlet i Møtedato Kontrollutvalget i Tydal kommune Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Referatsakene tas til orientering. Protokoll Følgende referatsaker ble presentert i møtet: 1. Kommunestyrets behandling av Rapport forvaltningsrevisjon byggesaksbehandling, sak3/15 i møtet Kontrollutvalgets innstilling ble vedtatt. 2. Ulovlig å legge ned kontrollutvalget, Kommunal rapport Ulovlig valg av kontrollkomite i Trondheim lovlighetskontroll fylkesmannen Utsatt innsyn i foreløpige revisjonsrapporter, brev fra Kommunal og moderniseringsdepartementet Evaluering av kontrollutvalg og sekretariat, sammendrag av rapport desember (Oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. sammendraget ligger i innkallingen) 6. Lite selskapskontroll i kommuner, utdrag fra undersøkelse. (Kommunal rapport ) 7. Ressursbruk/timer til sekretariatstjenester for kontrollutvalget Brukt 107% av budsjetterte timer, (merforbruk 27 timer) ingen økonomiske konsekvenser. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Referatsakene tas til orientering..

28 Sak 003/15 - Årsmelding 2014 for kontrollutvalget. Saken behandlet i Møtedato Kontrollutvalget i Tydal kommune Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalget vedtar årsmelding for Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2014 til orientering. Protokoll Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kontrollutvalget vedtar årsmelding for Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2014 til orientering. Sak 004/15 - Tilsynsrapport fra Sykehusapoteket i Trondheim - Samstemming av legemiddellister og kommunikasjon mellom omsorgsnivåene. Saken behandlet i Møtedato Kontrollutvalget i Tydal kommune Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 1. Kontrollutvalget tar tilsynsrapporten og Tydal kommunes tilbakemelding til orientering. 2. Som et ledd i det løpende tilsynet vurderer kontrollutvalget om administrasjonen skal innkalles til et senere møte for å gi en orientering, når iverksatte forbedringstiltak har virket en periode. Protokoll Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kontrollutvalget tar tilsynsrapporten og Tydal kommunes tilbakemelding til orientering. 2. Som et ledd i det løpende tilsynet vurderer kontrollutvalget om administrasjonen skal innkalles til et senere møte for å gi en orientering, når iverksatte forbedringstiltak har virket en periode.

29 Sak 005/15 - Tilsynsrapport fra Mattilsynet etter tilsyn med vannforsyningssystem. Saken behandlet i Møtedato Kontrollutvalget i Tydal kommune Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Saken og revisjonsrapporten fra Mattilsynet tas til orientering. Protokoll Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken og revisjonsrapporten fra Mattilsynet tas til orientering. Sak 006/15 - Resultat av fylkesmannens kartlegging av helse og omsorgstjenester i Tydal. Saken behandlet i Møtedato Kontrollutvalget i Tydal kommune Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalget tar saken, herunder fylkesmannens kartlegging, til orientering. Protokoll Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kontrollutvalget tar saken, herunder fylkesmannens kartlegging, til orientering. Sak 007/15 - Avtaler om finansiell revisjon og forvaltningsrevisjon Saken behandlet i Møtedato Kontrollutvalget i Tydal kommune Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 1. Kontrollutvalget slutter seg til forslagene til avtaler om forvaltningsrevisjon og finansiell revisjon for Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å signere avtalene. Protokoll Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Leder signerte avtalene i møtet.

30 Vedtak: 1. Kontrollutvalget slutter seg til forslagene til avtaler om forvaltningsrevisjon og finansiell revisjon for Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å signere avtalene. Sak 008/15 - Samarbeid med andre kontrollutvalg - innspill. Saken behandlet i Møtedato Kontrollutvalget i Tydal kommune Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 1. Kontrollutvalget i Tydal deltar/blir representert på møte i kontrollkomiteen i Stjørdal kommune den Eventuell deltakelse i felles forvaltningsrevisjon avklares gjennom egen sak til kontrollutvalget etter at møtet på Stjørdal er avholdt. Protokoll Det vil bli orientert om temaene PPT og spesialundervisning i kontrollkomiteen i Stjørdal Kontrollutvalgets leder ønsker at hele kontrollutvalget i Tydal møter. Kontrollutvalget ber administrasjonen orientere i neste møte om omfang, ressurser, hjelp som gis innenfor PPT og spesialundervisning i Tydal. Er skolen og barnehagen fornøyd med hjelpen de får? Kontrollutvalget vedtok i sak 20/14 Innledende diskusjon om plan for forvaltningsrevisjon , å utarbeide plan for forvaltningsrevisjon med vedtak i kommunestyret i første halvår Da det er få ressurser igjen til forvaltningsrevisjon i 2015 ønsker kontrollutvalget at ny plan for forvaltningsrevisjon utarbeides gjennom prosess med nytt kontrollutvalg etter valget. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kontrollutvalget i Tydal deltar/blir representert på møte i kontrollkomiteen i Stjørdal kommune den Eventuell deltakelse i felles forvaltningsrevisjon avklares gjennom egen sak til kontrollutvalget etter at møtet på Stjørdal er avholdt.

31 Sak 009/15 - Vurdering av bestilling av selskapskontroll -kommunens oppfølging av Tydal kommunes eierinteresser. Saken behandlet i Møtedato Kontrollutvalget i Tydal kommune Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 1. Kontrollutvalget bestiller en selskapskontroll hvor revisjonen ser på kommunens forvaltning og oppfølging av eierinteresser i selskaper. 2. Rapport leveres kontrollutvalgets sekretariat innen Protokoll Rådmannen opplyste at han har begynt å utarbeide eierskapsmelding for Tydal kommune, men at videre arbeid ønskes gjennomført som en prosess med nytt kommunestyre. Kontrollutvalget mener at en revisjonsgjennomgang nå vil gi oversikt over status og samtidig gi innspill til prosess ved utarbeidelse av en eiermelding for kommunen. Revisjon Midt-Norge IKS har i e-post til kontrollutvalgssekretariatet, datert , skisset et opplegg for gjennomgøring innenfor en ressursramme på 50 timer. E-posten ble oversendt kontrollutvalgets medlemmer samme dag. Følgende omforente forslag til nytt punkt 3 ble fremmet: Ressursramme settes til 50 timer. Innstillingen og omforent forslag til nytt punkt 3 ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kontrollutvalget bestiller en selskapskontroll hvor revisjonen ser på kommunens forvaltning og oppfølging av eierinteresser i selskaper. 2. Rapport leveres kontrollutvalgets sekretariat innen Ressursramme settes til 50 timer. Sak 010/15 - Eventuelt. Saken behandlet i Møtedato Kontrollutvalget i Tydal kommune Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Saken legges fram uten innstilling. Protokoll 3 forhold ble tatt opp: 1. Anmodning fra en kommunestyrerepresentant til kontrollutvalgets leder om å se på lovligheten i saksbehandlingen i kommunestyresak 13/15,

32 Reguleringsplan for boliger og tjenesteyting, undervisning i Husvollia - 2.gangs behandling. 2. Brev fra Tydal Høyre til kontrollutvalget, datert , med anmodning om vurdering av forslag og vedtak i kommunestyresak 59/14. Anmodningen gjelder innføring av eiendomsskatt fra 2016 for alle eiendommer i Tydal som ble vedtatt etter forslag fremmet direkte i kommunestyret. Sak 59/14 gjelder Økonomiplan og handlingsplan Endring av møteplan for kontrollutvalget. Følgende omforente forslag ble fremmet og vedtatt: Pkt 1 Kontrollutvalget ber sekretariatet om å gjennomgå kommunestyresak 13/15. Tilbakemelding gis på neste møte i kontrollutvalget. Pkt 2 Kontrollutvalget er underlagt kommunestyret. Kommunestyret må selv vurdere om de har nødvendig grunnlag for å fatte vedtak. Det er anledning til å fatte vedtak uten forutgående saksutredning. Kontrollutvalget ønsker ikke å gå videre med henvendelsen. Sekretariatet gir skriftlig tilbakemelding til Tydal Høyre. Pkt 3 Kontrollutvalget neste møte flyttes fra til Vedtak: 1. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å gjennomgå kommunestyresak 13/15. Tilbakemelding gis på neste møte i kontrollutvalget. 2. Kontrollutvalget er underlagt kommunestyret. Kommunestyret må selv vurdere om de har nødvendig grunnlag for å fatte vedtak. Det er anledning til å fatte vedtak uten forutgående saksutredning. Kontrollutvalget ønsker ikke å gå videre med henvendelsen. Sekretariatet gir tilbakemelding til Tydal Høyre. 3. Kontrollutvalget neste møte flyttes fra til

33 Kommunene Fylkeskommunene KS Deres ref Vår ref Dato 15/ Kommunale og fylkeskommunale reglementer om folkevalgtes taushetsplikt ved lukking av møter I løpet av de siste månedene er det kommet flere undersøkelser og medieoppslag som viser at en rekke kommunale og fylkeskommunale reglementer på enkelte punkter ikke er i tråd med gjeldende rett. Dette gjelder særlig regler om rekkevidden av de folkevalgtes taushetsplikt når et folkevalgt organ behandler en sak i et lukket møte. Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil på denne bakgrunnen minne kommunene og fylkeskommunene om departementets rundskriv som beskriver den rettslige adgangen til å pålegge folkevalgte taushetsplikt om forhandlingene i lukkede møter gjennom lokalt vedtatte reglementer (såkalt instruksbasert taushetsplikt). I mars 2000 ga departementet ut rundskriv H-2112 om taushetsplikt for folkevalgte. I rundskrivet redegjøres det for gjeldende regler om taushetsplikten for de folkevalgte og adgangen til å pålegge taushetsplikt om opplysninger som ikke er taushetsbelagt i lov eller i medhold av lov. Når det gjelder forholdet til lukkede møter står det klart i rundskrivets punkt 3.3 at det kun er de taushetsbelagte opplysningene som fremkommer i et lukket møte de folkevalgte har taushetsplikt om. Det at møtet er lukket innebærer i seg selv ikke at de folkevalgte får taushetsplikt om alle opplysninger som fremkommer på møtet. Det spesifiseres at det heller ikke er adgang til å innføre en slik taushetsplikt i et kommunalt reglement, jf. rundskrivets punkt 5.5 og 5.6. Kommunene og fylkekommunene ble i rundskrivet anmodet om å endre sine reglementer i den grad de gikk lenger i å pålegge de folkevalgte taushetsplikt enn det som følger av lov. Postadresse Kontoradresse Telefon* Kommunalavdelingen Saksbehandler Postboks 8112 Dep Akersg Edvard Aspelund NO-0032 Oslo Org no

34 I departementets normalreglement om folkevalgtes innsynsrett som ble utgitt i 2004 (Veileder H-2142), er det også inntatt bestemmelser om folkevalgtes taushetsplikt ved lukking av møter. I normalreglementets punkt 4.2 annet ledd står det følgende om taushetsplikten ved lukkede møter: Når en sak behandles for lukkede dører etter kommuneloven 31, plikter de folkevalgte å bevare taushet om opplysninger som etter lov er underlagt taushetsplikt. Det presiseres i merknadene til bestemmelsen at de folkevalgte kun har taushetsplikt om opplysninger som er taushetsbelagte i lov eller i medhold av lov. Det er ikke anledning til å pålegge folkevalgte en generell taushetsplikt om opplysninger selv om disse er unntatt offentlighet etter offentlighetsloven. Det er heller ikke slik at opplysninger blir taushetsbelagte kun fordi de er unntatt offentlighet eller gjelder saker som behandles i lukkede møter. Før rundskrivet fra 2000, var det i juridisk teori og tidligere rundskriv fra departementet, lagt til grunn at kommunestyret kunne vedta at de folkevalgte hadde taushetsplikt om forhandlinger i lukkede møter. Ved årtusenskiftet ble det på bakgrunn av nye juridiske utredninger fastslått at kommunene likevel ikke har rettslig adgang til å pålegge de folkevalgte en slik utvidet taushetsplikt. Som nevnt er det fremdeles flere kommuner og fylkeskommuner som ikke har endret sine reglementer slik at de er i samsvar med gjeldende rettsoppfatning. Disse kommunene og fylkeskommunene har bestemmelser i sine reglementer som pålegger de folkevalgte taushetsplikt om forhandlinger i lukkede møter, og dermed går lenger enn det som følger av lov og rundskriv fra departementet. En slik reglementsbasert taushetsplikt som gjelder alle forhandlinger i lukkede møter, vil da gjelde for opplysninger som ikke er omfattet av den lovbestemte taushetsplikten i for eksempel forvaltningsloven 13 første ledd. Departementet minner derfor om de ovennevnte rundskrivene, og oppfordrer kommunene og fylkeskommunene om å ta en gjennomgang av sine reglementer og foreta de nødvendige endringene. Rundskrivene er tilgjengelige på departementets hjemmeside Med hilsen Siri Halvorsen (e.f.) avdelingsdirektør Edvard Aspelund seniorrådgiver Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. Side 2

35 file://varncores01/pdftemp/ephortetyd/83521_fix.html Side 1 av Fra: Aspelund Edvard Dato: :35:30 Til: Aspelund Edvard Thorolf Tittel: Kommunale og fylkeskommunale reglementer om folkevalgtes taushetsplikt ved lukking av møter Vedlagt følger brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Med vennlig hilsen, Edvard Aspelund Seniorrådgiver Juridisk seksjon, Kommunalavdelingen Kommunal- og moderniseringsdepartementet e-post: Telefon:

36 Kommunens og fylkeskommunens ansvar og oppgaver for rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Innledende kommentarer Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har gitt Bufdir i oppdrag å følge opp lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne og gi informasjon og veiledning om rådenes arbeid. Som en oppfølging av loven har BLD utarbeidet Rundskriv Q -21/2012. Bufdir har utarbeidet dette informasjonsskrivet til kommuner, fylkeskommuner og rådene. Informasjonsskrivet gir anbefalinger på enkelte områder som er vesentlig for rådenes arbeid. Lovpålagt ordning Det er lovfestet at alle kommuner skal ha et råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne eller annen likeverdig representasjonsordning, se 2 i Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m. Organisasjonene har forslagsrett ved oppnevning av nye rådsmedlemmer Ved oppnevning av nye råd høsten 2015 skal kommunene og fylkeskommunene innhente forslag på kandidater fra funksjonshemmedes organisasjoner. Funksjonshemmedes organisasjoner har en lovfestet rett til å medvirke på dette stadiet i arbeidet med oppnevning av nytt råd, se lovens 6 siste setning. Det er derfor viktig å starte arbeidet i god tid (våren 2015) slik at nye råd kan oppnevnes kort tid etter valget i Det bør oppnevnes representanter fra ulike organisasjoner i rådet. Kommuner og fylkeskommuner bør derfor sørge for å be om kandidater med ulike organisasjonstilknytning ved innhenting av navn på kandidater.

37 Aldersfordeling I gjennomsnitt er 1 % av medlemmene i kommunale råd under 25 år. Nærmere halvparten av medlemmene er over 60 år (NIBR ). Dette kan være uheldig når rådene også skal behandle spørsmål knyttet til barn og ungdom. Det viktig at rådene gjenspeiler befolkningens alderssammensetning. Det gjør rådene mer representative, og det har betydning for hvilke saker rådene arbeider med. Bufdir oppfordrer kommuner og fylkeskommuner til å oppnevne flere unge medlemmer til rådene høsten Ved innhenting av forslag på nye rådsmedlemmer fra funksjonshemmedes organisasjoner bør organisasjonene også oppfordres til å sende inn navn på kandidater som er under 30år. Unngå kommuneadministrasjonen og ansatte i fylkeskommunene i rådene Ansatte i kommuneadministrasjonen/fylkeskommunen bør ikke sitte som rådsmedlemmer. Rådsmedlemmer ansatt i administrasjonen, og som arbeider med saker som er sentrale for rådet, vil kunne bli inhabile. Drøfting av saker og samarbeid for øvrig bør heller skje når administrasjonen forbereder saker som vil bli tatt opp til behandling i kommunestyret/fylkestinget. (Se avsnitt 3.1 Formelle krav i rundskriv Q 21-12, hvor blant annet nødvendigheten av å ta hensyn til kommuneloven 40 nr. 3 bokstav b er omtalt). Sekretærfunksjonen Kommuner og fylkeskommuner er pliktet til å stille tilstrekkelig sekretærressurs til rådighet for rådene. Omtrent halvparten av kommunale råd har en sekretærfunksjon som utgjør under 10 % av et årsverk (NIBR 2013). Bufdir mener at en stillingsressurs på under 10 % er knapt. Sekretærressursen må være i samsvar med de oppgaver rådet skal utføre. Det er også viktig at sekretæren har god faglig kompetanse til å bistå rådet på ulike saksområder. Rundskriv Q- 21/2012 anbefaler at sekretærfunksjonen knyttes til rådmannskontoret. Plassering ved rådmannskontoret vil være en sentral plassering som kan øke rådenes mulighet til å være bredt orientert og ta opp saker fra alle saksområder. Rådet har rett til å uttale seg før kommunestyre/fylkesting oppretter sekretariat. Mandat/retningslinjer for kommunale råd for personer med nedsatt funksjonsevne Den enkelte kommune/fylkeskommune skal utarbeide mandat/retningslinjer for rådet. Loven fastslår at kommunestyret vedtar mandat for kommunale råd og fylkestinget for fylkeskommunale råd. Mandatet bør klargjøre: Overordnet målsetting for rådets arbeid. Hvilke instanser rådet skal rådgi, dvs. i første rekke kommune/fylkeskommune. Saksområdet for rådet og hvilke typer saker kommunen/fylkeskommunen skal legge fram for rådet. 1 NIBR-notat 2014: 101: Råd, regler og representasjon- Eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 2

38 Ansvarlig for sekretariatsfunksjonen og hvilke oppgaver som skal utføres av sekretariatet. Kommunestyre og fylkesting bør vurdere å ta inn rutiner og anbefalinger for samhandling mellom rådet og kommunen/fylkeskommunen i mandatet. Budsjett Alle kommuner og fylkeskommuner bør vedta eget budsjett for rådet. Med et eget årsbudsjett vil rådene i større grad kunne planlegge sin virksomhet og aktiviteter det enkelte år. Rådet har rett til å uttale seg før kommunestyre/fylkesting vedtar rådets budsjett (se 7 Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m. hvor slike administrative forhold er omtalt). Det bør avsettes tilstrekkelig med midler slik at rådet kan utføre de oppgaver som er forutsatt i loven. Rådenes budsjett bør bl.a. inneholde poster for møtegodtgjøring, dekning av tapt arbeidsfortjeneste for rådsmedlemmer, arrangement/deltakelse på seminarer og post for opplæring av rådets medlemmer. Størrelsen på møtegodtgjørelse står kommunen/fylkeskommunen fritt til å fastsette. Opplæring/kompetanse Kommuner og fylkeskommuner bør sørge for å inkludere rådene i folkevalgtopplæringen. Folkevalgtopplæringen gir bl.a. innblikk i det politiske oppdraget, sammensetning av kommunale og fylkeskommunale organer, forholdet mellom folkevalgte og administrasjonen og kommunale og fylkeskommunale styringsinstrumenter. Rådsmedlemmene trenger også denne kunnskapen for å gi råd til kommuner og fylkeskommuner i saker som er viktig for personer med nedsatt funksjonsevne. Folkevalgtopplæringen foregår gjerne like etter kommune- /fylkestingsvalg, og det er derfor viktig at rådene oppnevnes raskt etter valget slik at de kan delta i opplæringen. I tillegg trenger rådene kunnskap på ulike fagområder. F.eks. har Direktoratet for byggkvalitet utviklet et opplæringsverktøy for medvirkning i universell utforming innenfor plan- og bygningslovens virkeområde som kan egne seg for selvstudium når det gjelder rådenes arbeid på dette saksfeltet. Hvilke saker kan rådene arbeide med? Rådene bør i størst mulig grad ivareta hele bredden i sine rådgivingsoppgaver. Det betyr å uttale seg i saker innen blant annet: universell utforming, spesielt plansaker tjenester for personer med nedsatt funksjonsevne inkludert tjenester for mennesker med utviklingshemming arbeid mot diskriminering Kommunen/fylkeskommunen må derfor sørge for at rådene får alle saker som kan ha betydning for personer med nedsatt funksjonsevne på et tidlig tidspunkt i saksbehandlingen. 3

39 Kan rådene ta opp saker på eget initiativ? Kommuner og fylkeskommuner bør oppfordre rådene til å ta egne initiativ. Det følger av Lov om råd for menneske med nedsett funksjonsevne at rådet kan ta opp saker av eget initiativ. Kontakt med rådene på nett Kommuner/fylkeskommuner bør legge ut informasjon om rådene på kommunens/fylkeskommunens nettside. Mange kommuner/fylkeskommuner har et temaområde som heter «Politikk» med et undertema om utvalg og nemnder og som rådene legges inn under. Dette er en gunstig måte å gjøre det på. Når en klikker på «Utvalg og nemnder» bør en komme videre til et eget område for kommunens/fylkeskommunens råd for personer med nedsatt funksjonsevne. Aktuell informasjon på nett kan være: rådets medlemmer, opplysning om hvem som er leder og nestleder og kontaktinformasjon rådets mandat, eventuell virksomhetsplan og årsmelding kort informasjon om de viktigste saker rådet arbeider med Det bør også etableres en personuavhengig e-postadresse for rådssekretærfunksjonen. Det vil da bli unødvendig å oppdatere adressen ved skifte av sekretær, noe som vil gjøre det lettere å få kontakt med sekretæren. Et eksempel på personuavhengig adresse er Kommunen/fylkeskommunen bør også legge ut sakspapirene til rådets møter på samme måte som for møter i andre råd og utvalg. Vi minner om at sakspapirer og annen informasjon må publiseres i formater som er tilgjengelig for alle, fortrinnsvis HTML. 4

40 file://varncores01/pdftemp/ephortetyd/83290_fix.html Side 1 av Fra: Anders Dato: :51:57 Til: Anders Eriksen Tittel: Informasjonsskriv - Kommunenes og fylkeskommunenes ansvar og oppgaver for rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Til landets kommuner og fylkeskommuner Vedlagt oversendes informasjonsskriv fra Bufdir om kommunenes og fylkeskommunenes ansvar og oppgaver for rådet for personer med nedsatt funksjonsevne. Med vennlig hilsen Anders Eriksen seniorrådgiver Bufdir - Deltasenteret Stensberggt. 27 Postboks 8113 Dep, 0032 Oslo Telefon: e-post:

41 Alle landets kommuner og fylkeskommuner Deres ref: Vår ref: 2013/ Arkivkode: 720 Dato: Oppnevning av nye råd for personer med nedsatt funksjonsevne høsten 2015 Barne-, ungdoms, og familiedirektoratet (Bufdir) har ansvar for å følge opp lov om råd eller annen representasjonsordning i kommuner og fylkeskommuner for menneske med nedsatt funksjonsevne, og gi informasjon og veiledning om rådenes arbeid. Vedlagte informasjonsskriv er rettet mot ordfører/fylkesordfører, rådmann/fylkesrådmann og saksbehandlere. Vi ber om at følgebrevet og informasjonsskrivet også videresendes til rådet for personer med nedsatt funksjonsevne i kommunen/fylkeskommunen. Høsten 2015 er det valg. Alle kommuner og fylkeskommuner skal da oppnevne nye råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det er viktig at rådene kommer raskt på plass, at de får god opplæring og at de får nødvendige rammer for sitt virke. Bufdir ønsker med vedlagte informasjonsskriv å orientere om den lovpålagte prosessen kommunene og fylkeskommunene må gjennom for å etablere rådene. Organisasjonene har forslagsrett ved oppnevning av nye rådsmedlemmer. Kommuneadministrasjonen og ansatte i fylkeskommunene anbefales ikke å være representert i rådene. Kommuner/fylkeskommuner bør passe på god aldersfordeling. Rådet bør få eget budsjett. Kommunestyret/fylkestinget vedtar mandat for rådet. Rådet trenger tilstrekkelige sekretærressurser fra kommunen/fylkeskommunen. Kommunen/fylkeskommunen må sørge for at rådet får nødvendig opplæring, gjerne gjennom deltakelse i folkevalgtopplæringen. Vi viser forøvrig til rundskriv om representasjonsordningen for mennesker med nedsatt funksjonsevne Organisasjonsnr: Saksbehandler: Anders Eriksen Postboks Tønsberg Telefon:

42 og vår temaside «Råd for personer med nedsatt funksjonsevne». Med hilsen Mari Trommald (e.f) direktør Anna Bjørshol avdelingsdirektør Vedlegg: Kommunenes/fylkeskommunenes ansvar og oppgaver for rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Kopi: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet FFO SAFO KS Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevet signatur. 2

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52 file://varncores01/pdftemp/ephortetyd/82871_fix.html Side 1 av Fra: Sundklakk, Guro Dato: :09:06 Til:

53 file://varncores01/pdftemp/ephortetyd/82871_fix.html Side 2 av

54 file://varncores01/pdftemp/ephortetyd/82871_fix.html Side 3 av Tittel: Kommunebrevet 2015 fra Arbeids- og velferdsdirektoratet Til Landets kommuner ved rådmannen Vedlagt følger brev om nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen Vi ber om at brevet blir videresendt til rådmannens kontor. Med vennlig hilsen Guro Thune Sundklakk Seniorrådgiver Tjenestestaben // Tjenesteavdelingen NAV // Arbeids- og velferdsdirektoratet : :

55 å k tteetaten Salubehandlev Davis dun väl dale s a John Østhus Yeleion Dem :slemme vàr vøiewvse M1074 Kummun;-s1_\rcl i f_\dal komnlunc AS 7590 'l\'i).»\l_ Kontrollrapport 2014 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Tydal kommune 1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatleoppkreverfunksjonen Skalleoppkrcxerens arm ar og nlyndigllel (lil-geral "Instruks for skalleoppkra ere" a\ 8. april ZOIJ. Skzlllekolllorel har f _ g_ ans\ ar og_ in»lruk;m1»m\ndmhe1mcrthr.l ~karieu krcxcmc i saker wm \edrurcr skallcoppkrelerfunksjonen. og pliklcr a )1e \eilcdning og bisland i laglige spnmnal, Skalleknnlnrel saker íennam.j mal- ogk re al>l\ g a legge._ lil relle for besl mulig_ resullaler g fur skallen_ krelerfunkskulen. _l Grunnlagel _ for s allekorllnrels sunne a\ skallen kre\ erfunksj onen er "lnslrulls [or skilllckullltirt-, l lc\ 3l_\nng og llppllllg lg al skzlllenppkrelcme" an I januar 20]-1, Grunnlagel for sllalleklwlllllrelsknnlroll al >kalleeppkre\ erfunksjonen er "lnslruks fur >k:1llclmnmrcv\c~. kontroll a\ skal1cuppkrc\en1c" in 1.fchruar :m I, Skallckonlurcl har anslarel for a al klare al >llalleoppkre\ erfunllsjnnen ulmes lilfrellsslillende i henhold lil gjeldende rcgclwrk pa lhlgelllle omradcr' I lnlern knnlroll I Regnskapsflvrillg. rapportering og :avleggelse av skancregnsllapel 0 Skalle- og avgillsinnkrm ing - /\rbeid>gi\erkui1lrull RlkaFE\l>jUI1Cfl har anslarel for rc\ izjull al skaneoppkrexerfunksjnnen, Skalleelalell ullbrer oppgmene med konlroll av skalleoppkrevcrlllnksioncn_ 2. Om skalteuppkreverkunloret 2.1 Bemanning Sum érsxerk lil skalleoppkrmerlnnksnwllen ihl skallenppkrm erens arsrappurlcr Antall arsvcrk Z0]-I h Antall arsverk 2013 Antall arsrerk 20l2 Inn 10.} I [.3 "a5[3:wl-ss= Be-solsadvem Sevvlvamovn Se «k» sn

56 6 2014/141074Svde2av4 Va-:rnesrcgiLmeI1~kuneoppkrc\'erkonlo1overtok skatteoppkreverfunkqj:men for Frosla kommune den 15. >eptemher2012 Res>11r>ene inkluderer derlkvrfrowa for deler :n Ska1tcoppkre\eren oppi) >er i sin anrappnn at de har 1111derhen1ann1ng pga s) kdom som ikke er entanet. 3. Måloppnåelse 3.] Skatte- og avgiftsinngang Skutteregnskapetfor 1_\d11lkommune \ i>er per 31. desember2014 en skatte- og axgifisinngang] til furdeling mellum zknllekredilorenc (etter fradrag for a\ setning til margin) pa kr SI og uteslaendereslanser' på kr l\era\ bcrostilte kra\ pa kr 58 I. Skatteregnskapcter a\ lagt a\ kommunens skatleoppkrm er 15. januar [nnkrevingsresultater Vi hur gjennnmgall innkre\ ingsruiullalcne pcr 31. desember2014 for T_\da1kummnne. Rewllatenc viser folgende: Tolall lnnbrlall m fllnullnl- lllllbelall Ii Innbelnll a\ linnbelnll sum l\'r:i\ l(ra\ sum l-ra\ (i 'Val sum Lrn 1i"/a) i MNOK (i 'm (i m; furrigeaf rt.-gmnrn Tiesumnpersonlige skatxytcre 20:2 2.l i 05.7w.. ` 95.5"2, In A 94.8'-11 ameiasgimmgir: , 99.9 a > n.. Forskuddsslall persnnlige 3l.au_\I:re l00.0 H. 199.:"o 99.:n ` 99.4"u Forskuddslnkk 20:3 _ '100.0u u l 100.0n 00.0an Fnrskuddsskntlupersonli >.\lu;liylcr: V ,0% 99.9% 100,0«v» 100.0% nesman Ilpenullligc skattyter: zulz L , 99.4" "to Arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren Ibr Tydal kummune er tilsluttet den inlcrkmnmunule konlrnllordningen Arbcidsgixurkomrullen i 'l'mndclug. nm rnnhettfll tlmlch 111~k.111ekre1111<1re11e Run.Llpncmm-mumIiurmhc duhclkmx

57 I'D 2014/141074side3av4 Resultaterfor Værnesregionenskatteoppkreverkontorper 31. desember20 IJ viser folgendeiht. skaneoppkrev erensresultatrapponering: Anull Minstekrav Anullulfarlemm mm mm mm arbeidsgivere nnnlllmnlroller kontroller ltontroll kontroll konlroll nu..." ou (5%) l-I(i'/-) zouu-/.) zmzu-/.; regumu-/.p I % 5.l "flu 5.0"n 4.8 a 4. Kontroll av skatteoppkreverfunksjoneu Skattekontorethar for 201-I gjennomførtstedligkontrollav skatteoppkreverkonloret for områdeneintem kontrolloginnkreving. SistestedligekontrollbleavholdtI3 januar2015. Skattekontoret hari ZOI-Ii tillegggjennomfonkontorkontroll avskarteoppkreverkontoret forområdene skaneregnskapog arbeidsgiverkontroll. 5. Resultatav utført kontroll 0 Intern kontroll Basenpådekontrollenesomskattekontoret hargjennomført. finnervi atskatteoppkrev erensoverordnede intemekontroll i det all vesentligeer i samsvarmed gjeldenderegelverk. 0 Rcgnskapxfnring.rapportering og avleggelseav slmneregnslmp Basenpå de kontrollenesomskattekontorethar gjennomført.finner vi at regnskapsforingen. rapporteringen ogavleggelsenavskaneregnskapei i detaltvesentliger i samsvarmedgjeldenderegelverkoggiret riktig uttrykk for skatteinngangeni regnskapsåret. o Slmn e-ognvgifisinnkreving Basenpådekontrollenesomskattekontoret hargjennomført, finnervi atutførelsenav innkrevingsarbeidet ogoppfølgingenavreslansene i detall vesentliger i samsvarmedgjeldenderegelverk. I Arbeidsgiverlwnlrøll Basenpàdekontrollenesomskattekontoret hargjennomført. finnervi atutforelsenav arbeidsgiverkonlrolleni det all vesentligeer i samsvarmed gjeldenderegelverkog utforesi tilstrekkelig omfang.

58 é 2014/141074Side4av4 6. Ytterligere informasjon Skattekontoret har gjennom sine kontrollhandlinger for 2014 gin anbefaling som er meddell skal1e0ppkre\ eren i rapporta\ l I februar 20lS. Skaneoppkreverkonlorel har gitt foreløpig tilbakemelding på rapporten. Vennlig hilsen ÉÁÁ Stein-Ove Hjortland fung. urtlelingsdireklur Skan Midl Norge Iwum Ida Moen Kopi til: 0 Kontrollutvalget for Tydal kommune o Væmesregmnen skarleoppkreverkonlor 0 Riksrexisjonen

59 Ifølge vedlagt adresseliste Vår ref.: 2010/ /2015 Deres ref.: Dato: Fortsatt samarbeid i lokale vannområder etter 2015 Den regionale vannforvaltningsplanen for vannregion Glomma og vannforvaltningsplanen for Grensevassdragene skal vedtas i 2015, og vil være gjeldende fra Arbeidet lokalt i vannområdene har vært vesentlig for utarbeidelse av forvaltningsplanene. Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) følger vannforskriftsarbeidet med et forskningsprosjekt. Forskerne ser blant annet på samordningen mellom ulike myndigheter for å få en helhetlig vannforvaltning. Vannregion Glomma er en av de mest komplekse vannregionene med svært mange aktører. Likevel scorer vannregionen høyt på undersøkelser og intervjuer om opplevd forankring og samordning i arbeidet. Dette skyldes sannsynligvis godt organiserte vannområder med en dedikert prosjektleder / daglig leder. De fleste vannområdene i vannregion Glomma er organisert som et interkommunalt samarbeid der både kommuner og fylkeskommuner bidrar til finansiering av driften av vannområdet. Alle vannområdene har ansatt en prosjektleder / daglig leder i engasjement eller fast stilling. En leder på heltid muliggjør et effektivt løp i arbeidet etter vannforskriften, og sikrer en god samarbeidsarena for kommunenes vannforvaltning. Slik har lokal medvirkning og faglig forankring fått det nødvendige fokus. Det har gitt kontinuitet og fremdrift i arbeidet mot de ulike milepælene og fristene. Arbeidet med den regionale vannforvaltningsplanen har pågått i flere år, men vi er fortsatt bare i starten på et langsiktig arbeid for bedre vannmiljø. Det skal arbeides løpende med styrking av kunnskaps- og beslutningsgrunnlaget, og med gjennomføring av miljøtiltak. Reviderte og stadig bedre planer skal foreligge i 2021 og Slik fortsetter arbeidet med planlegging og gjennomføring fram til 2033, som vist i figuren nedenfor. Det er derfor viktig at dette ses på som et fast, løpende arbeid med fortsatt høy / økende innsats. Sentraladministrasjonen Postadresse: Postboks 220 E-post: Kontoradresse: Oscar Pedersensvei 39, Sarpsborg Internett: Telefon: Telefaks: Org.nr.:

60 2 Figuren viser planperiodene for gjennomføring av vannforskriften fram til Kommunene har en nøkkelrolle i vannforvaltningen og i arbeidet etter vannforskriften, siden kommunene er nærmest både vannet og innbyggerne. Det har både politisk betydning og er i allmennhetens interesse at kommunenes engasjement og kunnskap om vann benyttes i vannforvaltningen. For å sikre god lokal forankring og måloppnåelse er det viktig at alle involveres. Vannforskriften er også et sentralt verktøy for kommunene for å nå sine brukermål for vannet. Kommunene har gjennom samarbeidet med andre kommuner i vannområdet fått et større nettverk innen ulike fagområder, og dratt nytte av erfaringsutvekslingen mellom kommunene. Organiseringen i et vannområde har vært tidsbesparende for kommunene ved at prosjektleder har koordinert innspill og leveranser som kreves etter vannforskriften. Det er viktig at den kompetansen som er bygget opp innen vannforvaltning i lokale vannområder sikres i et langsiktig perspektiv. Arbeidet med vann etter vannforskriften er fast og løper fram til Det er brukt mye tid og ressurser på å bygge kunnskap og kompetanse, og det er vesentlig for det videre arbeidet at denne kompetansen beholdes. Vannregionmyndigheten for vannregion Glomma vil arbeide aktivt for at vannområder som har ansatt prosjektleder / daglig leder i full stilling også i framtiden skal få økonomiske tilskudd, slik at arbeidet forblir et spleiselag mellom lokale og regionale myndigheter. Med hilsen Dokumentet er elektronisk godkjent av Per Inge Bjerknes leder vannregionutvalget Atle Haga Fylkesrådmann

61 Adresseliste Hurum kommune Røyken kommune Lier kommune Hole kommune Ringerike kommune Luster kommune Stryn kommune Stranda kommune Norddal kommune Rauma kommune Sunndal kommune Oppdal kommune Midtre Gauldal kommune Holtålen kommune Røros kommune Tydal kommune Aremark kommune Askim kommune Eidsberg kommune Marker kommune Halden kommune Hobøl kommune Skiptvedt kommune Rømskog kommune Rakkestad kommune Moss kommune Våler kommune Trøgstad kommune Fredrikstad kommune Sarpsborg kommune Hvaler kommune Rygge kommune Råde kommune Spydeberg kommune Oslo kommune Vestby kommune Ski kommune Ås kommune Frogn kommune Nesodden kommune Oppegård kommune Bærum kommune

62 Asker kommune Aurskog - Høland kommune Sørum kommune Fet kommune Rælingen kommune Enebakk kommune Lørenskog kommune Skedsmo kommune Nittedal kommune Gjerdrum kommune Ullensaker kommune Nes kommune Eidsvoll kommune Nannestad kommune Hurdal kommune Alvdal kommune Eidskog kommune Elverum kommune Engerdal kommune Folldal kommune Grue kommune Hamar kommune Kongsvinger kommune Løten kommune Nord-Odal kommune Os kommune Hedmark Rendalen kommune Ringsaker kommune Stange kommune Stor-Elvdal kommune Sør-Odal kommune Tolga kommune Trysil kommune Tynset kommune Våler kommune i Solør Åmot kommune Åsnes kommune Dovre kommune Lesja kommune Sjåk kommune Lom kommune Våga kommune Sel kommune Nord Fron kommune

63 Sør-Fron kommune Ringebu kommune Øyer kommune Gausdal kommune Lillehammer kommune Gjøvik kommune Østre Toten kommune Vestre Toten kommune Jevnaker kommune Lunner kommune Gran kommune Søndre Land kommune Nordre Land kommune Øystre Slidre kommune Vang kommune Kopi Akershus fylkeskommune Oslo kommune byrådsavd miljø og samferdsel Hedmark fylkeskommune Oppland fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Sogn og Fjordane fylkeskommune Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesmannen i Oslo/Akershus Fylkesmannen i Hedmark Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Østfold Vannområde Morsa v/ Carina Rossebø Isdahl Vannområde Haldenvassdraget v/finn Grimsrud Vannområde Enningdalsvassdraget v/finn Grimsrud Vannområde Glomma Sør v/ Maren Hersleth Holsen Vannområde PURA v/ Anita Borge Vannområde Leira-Nitelvav/ Eli Marie Fuglestein Vannområde Hurdalsvassdr/Vorma v/helge Bjørn Pedersen Vannområde Øyeren v/ Kristian Moseby Vannområde Indre Oslofjord Vest v/ingvild Tandberg Vannområde Oslo v/heidi Kristensen Vannområde Mjøsa v/odd Henning Stuen Vannområde Glomma v/trine Frisli Fjøsne Vannområde Grensevassdragene v/ Trine Frisli Fjøsne

64 file://varncores01/pdftemp/ephortetyd/83455_fix.html Side 1 av Fra: Christine Revay Behncke Dato: :44:42 Til: Tyd.Postmottak Tydal kommune; Kopi: Tittel: Fortsatt samarbeid i lokale vannområder etter 2015 Fortsatt samarbeid i lokale vannområder etter 2015: Fortsatt samarbeid i lokale vannområder etter 2015.DOCX Fortsatt samarbeid i lokale vannområder etter adresseliste: Fortsatt samarbeid i lokale vannområder etter adresseliste.docx

65 Selbu kommune Rådmann Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen 7468 Trondheim Att. Alf-Petter Tenfjord Deres ref: Vår ref: (bes oppgis ved svar) Dato: 2014/78-41/031/INGHOL Dok:1431/ Kommunereformen - Status per januar 2015 Selbu kommune Rapport til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag: Kopi av dette brev oversendes også de berørte kommuner. Selbu kommune har gjort følgende vedtak i Kommunestyret a. Hvilke geografiske retningsvalg prioriterer kommunen å utrede? (uprioritert rekkefølge) 1. Selbu kommune med det interkommunale samarbeidet vi har i dag 2. Selbu og Tydal kommuner slåes sammen til en kommune med interkommunalt samarbeid. 3. Selbu kommune slås sammen med hele eller deler av Værnesregionen til en storkommune Oslo kommune har i dag fylkeskommunale oppgaver i tillegg til kommunale oppgaver. I sluttrapporten fra ekspertutvalget er det vurdert om denne modellen kan overføres til andre storkommuner. Gjennom media har vi registrert at noen ønsker at Trondheim skal få «Oslostatus». Kommunestyret i Selbu tror at dette over tid vil forsterke forskjellen mellom distrikt og sentrum, og at det vil være ødeleggende for å skape funksjonelle kommuner i randsonen rundt en storby sentralt i de to trøndelagsfylkene. Selbu kommune avviser derfor byfylkemodellen som er foreslått som et alternativ for Trondheim. b. Begrunnelser og forutsetninger for dette, herunder hvilken dialog som er gjennomført med nabokommunene kommunen har valgt ut å snakke med? Alternativene som er kommet opp til nå er geografisk betinget. Det vil bli utredning av de forskjellige alternativene etter Kommunestyremøtet ble det avholdt møte med Formannskapet i Tydal kommune. Styringsgruppa i Selbu kommune vil ta kontakt med de øvrige kommunene innen utgangen av feb Postadresse Besøksadresse Telefon Bank Gjelbakken 15, 7580 Selbu Gjelbakken E-post Telefaks Org.nr

66 Saksnr. 2014/78-41 c. Hvilke behov ser kommunen for konsekvensanalyser av de ulike alternativene, kunnskapsbehov kommunen ellers har og evt. særskilte problemstillinger? Styringsgruppa i Selbu kommune har per i dag satt opp følgende relevante faktorer vi planlegger skal utredes (innhenting fakta, drøfting, slutning) for hver av alternativene til kommunestruktur: Demokrati Samfunnsutvikling Tjenesteproduksjon/myndighetsutøvelse Infrastruktur, samferdsel og arealbruk Næringsutvikling Lag og organisasjoners arbeid/kultur Økonomi Kraftkommune/konsesjonskraft Administrativ styring og ansattes rettigheter Sosiologi (erfaring fra tidligere prosesser med kommunesammenslåing) d. Beskrivelse av veien videre fram mot endelig vedtak i kommunestyret: Jan.15: Formelt brev sendes de kommunene som er berørt av de alternativene vi vil utrede Jan.15 statusrapport vedtatt i Kommunestyret sendes Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Utredningsprosessen starter etter Kommunestyremøtet Invitere eksterne til å delta i utredningsprosessen sammen med styringsgruppen; Lag/organisasjoner, næringer, råd og andre eksterne aktører vil inviteres til å delta i utredningsprosessen. Interne utredninger. Politikere og administrasjonen Folkemøte ved behov Jevnlige møter i Styringsgruppen rapportere til Kommunestyret Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har invitert Formannskapene til møte Spørreundersøkelse(r) /rådgivende folkeavstemming. e. Behovet for bistand fra FMST og KS: Styringsgruppa vil etter behov ta kontakt med FMST og KS. f. Konklusjon mht om det er aktuelt for Selbu kommune/nabokommuner å være tidlig ute med kommunestyrevedtak allerede 2015 om sammenslåing (åpner for Kongelig resolusjon om sammenslåing våren 2016), eller om kommunen/naboene vil gå for vedtak innen sommeren 2016? Selbu kommune vil gå for løpet med kommunalt vedtak innen sommeren 2016, men er sterkt kritisk til tidsrammen som legges opp fra regjeringen. Et nytt kommunestyre konstitueres høsten Dette betinger folkevalgtopplæring på mange områder, og uforsvarlig lite tid til en grundig behandling av en stor sak som eventuell endring av kommunestruktur. Det gamle kommunestyret skal utrede, men kan ikke ferdigstille utredningsarbeidet. For å få en forsvarlig og god behandling av saken, må også det nye kommunestyret få et eierforhold til utredningen og de konklusjoner som legges til grunn for endelig vedtak. Side 2 av 2

67 Saksnr. 2014/78-41 Med hilsen Karsten Reitan rådmann Ingrid Rolseth Holt rådgiver Tlf: Vedlegg: Skjema - Status Kommunereformen i selbu kommune per jan 2015 Kopi til: Tydal kommune Stjørdal kommune Frosta kommune Meråker kommune Malvik kommune Side 3 av 3

68 Tilbakemelding vedrørende retningsvalg kommunereformen ( jf. prosjektplan for Sør-Trøndelag) : Kommune: SELBU KOMMUNE Dato for behandling i kst: Spørsmål: 1. Alternative geografiske retningsvalg i prioritert rekkefølge som kommunen vil gå videre med for å utrede/klargjøre. Fyll inn: 1. Selbu kommune med det interkommunale samarbeidet vi har i dag 2. Selbu og Tydal kommuner slåes sammen til en kommune med interkommunalt samarbeid. 3. Selbu kommune slås sammen med hele eller deler av Værnesregionen til en storkommune Oslo kommune har i dag fylkeskommunale oppgaver i tillegg til kommunale oppgaver. I sluttrapporten fra ekspertutvalget er det vurdert om denne modellen kan overføres til andre storkommuner. Gjennom media har vi registrert at noen ønsker at Trondheim skal få «Oslo-status». Kommunestyret i Selbu tror at dette over tid vil forsterke forskjellen mellom distrikt og sentrum, og at det vil være ødeleggende for å skape funksjonelle kommuner i randsonen rundt en storby sentralt i de to trøndelagsfylkene. Selbu kommune avviser derfor byfylkemodellen som er foreslått som et alternativ for Trondheim. 2. Begrunnelser, kunnskapsgrunnlag og forutsetninger for dette. Alternativene som er kommet opp til nå er geografisk betinget. Det vil bli utredning av de forskjellige alternativene etter Kommunestyremøtet Hvilke dialoger er

69 gjennomført med nabokommunene forut for kommunestyrets behandling ble det avholdt møte med Formannskapet i Tydal kommune. Styringsgruppa i Selbu kommune vil ta kontakt med de øvrige kommunene innen utgangen av feb Hvilket behov ser kommunen for utredninger av de ulike alternativene, kunnskapsbehov kommunen har i den forbindelse og ev særskilte problemstillinger som må avklares. Styringsgruppa i Selbu kommune har per i dag satt opp følgende relevante faktorer vi planlegger skal utredes (innhenting fakta, drøfting, slutning) for hver av alternativene til kommunestruktur: Demokrati Samfunnsutvikling Tjenesteproduksjon/myndighetsutøvelse Infrastruktur, samferdsel og arealbruk Næringsutvikling Lag og organisasjoners arbeid/kultur Økonomi Kraftkommune/konsesjonskraft Administrativ styring og ansattes rettigheter Sosiologi (erfaring fra tidligere prosesser med kommunesammenslåing) 5. Beskrivelse av vegen videre fram mot endelig vedtak i egen kommune og med nabokommunene. Jan.15: Formelt brev sendes de kommunene som er berørt av de alternativene vi vil utrede Jan.15 statusrapport vedtatt i Kommunestyret sendes Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Utredningsprosessen starter etter Kommunestyremøtet Invitere eksterne til å delta i utredningsprosessen sammen med styringsgruppen; Lag/organisasjoner, næringer, råd og andre eksterne aktører vil inviteres til å delta i utredningsprosessen.

70 Interne utredninger. Politikere og administrasjonen Folkemøte ved behov Jevnlige møter i Styringsgruppen rapportere til Kommunestyret Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har invitert Formannskapene til møte Spørreundersøkelse(r) /rådgivende folkeavstemming. 6. Behovet for bistand fra Fylkesmann og KS. 7. Konklusjon mht om det er aktuelt for kommunen/naboer å ha kommunestyrevedtak om sammenslåing allerede i Styringsgruppa vil etter behov ta kontakt med FMST og KS. Selbu kommune vil gå for løpet med kommunalt vedtak innen sommeren 2016, men er sterkt kritisk til tidsrammen som legges opp fra regjeringen. Et nytt kommunestyre konstitueres høsten Dette betinger folkevalgtopplæring på mange områder, og uforsvarlig lite tid til en grundig behandling av en stor sak som eventuell endring av kommunestruktur. Det gamle kommunestyret skal utrede, men kan ikke ferdigstille utredningsarbeidet. For å få en forsvarlig og god behandling av saken, må også det nye kommunestyret få et eierforhold til utredningen og de konklusjoner som legges til grunn for endelig vedtak. * Kommunestyrenes vedtak samt dette skjema sendes til: innen 1. februar 2015,

71 file://varncores01/pdftemp/ephortetyd/83417_fix.html Side 1 av Fra: Holt Ingrid Dato: :21:11 Til: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Kopi: Tyd.Postmottak Tydal kommune; STJ.Postmottak.Stjørdal.kommune; FRO.Postmottak.Frosta.kommune; Postmottak Meråker kommune; Malvik kommune Tittel: Kommunereformen - Status per januar 2015 Selbu kommune Vedlagt følger status per jan fra Selbu kommune vedr. kommunereformen, vedtak i Kommunestyret Mvh Ingrid Rolseth Holt Rådmannens stab Selbu kommune /

72 TYDAL KOMMUNE Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2013/63-8 Saksbehandler: Lars-Erik Moxness Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kontrollutvalget Kommunestyret 19/ Årsmelding 2014 for kontrollutvalget i Tydal kommune Vedlegg: Årsmelding 2014 Tydal kontrollutvalg Saksutredning Kommunelovens bestemmelser om tilsyn og kontroll gir kommunestyret og kontrollutvalget betydelig ansvar og det er derfor viktig med en dialog mellom kontrollutvalget og kommunestyret. Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan og skal forestå det løpende tilsynet med kommunen og kommunens virksomhet på vegne av kommunestyret. Utvalget rapporterer sine saker til kommunestyret løpende gjennom året. For å oppsummere foregående års aktivitet og for å gi kommunestyret et innblikk i virksomheten, utarbeider kontrollutvalget likevel sin egen årsmelding som legges frem for kommunestyret til orientering. Kontrollutvalgets sekretariat viser til vedlagte årsmelding for kontrollutvalget for Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler kontrollutvalget å oversende saken til kommunestyret og innstille på at årsmeldingen tas til orientering. Kommunestyret kan likevel komme med innspill og tanker knyttet til kontrollutvalgets virksomhet i tilknytning til behandlingen i kommunestyret.

73 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalget vedtar årsmelding for Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2014 til orientering. Protokoll Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Kontrollutvalgets innstilling Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2014 til orientering.

74 ÅRSMELDI N G 2014 KON TROLLUTVALGET I TYDAL KOMMU NE Vedtatt i sak 3/15 i kontrollutvalgets møte den

75 I nnholdsfortegnelse 1. OM KONTROLLUTVALGET, MANDAT OG SAMMENSETNING KONTROLLUTVALGETS SAMMENSETNING RAMMER FOR UTVALGETS ARBEID KONTROLLUTVALGETS RESSURSER Sekretariat Revisjon Økonomi MØTER SAKER DELTAKELSE I RELEVANTE FORA REVISJON REGNSKAPSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GRANSKINGER ELLER UNDERSØKELSER SELSKAPSKONTROLL ETISK STANDARD AVSLUTNING

76 1. Om kontrollutvalget, mandat og sammensetning Kontrollutvalget velges av kommunestyret og skal på vegne av kommunestyret føre det løpende tilsynet med den kommunale forvaltningen. Alle komm uner og fylkeskommuner er pliktig til å velge et kontrollutvalg. Kontrollutvalget skal minst best å av tre medlemmer, der minst et av medlemmene utgår fra kommunestyret eller fylkestinget. Kommune styret eller fylkestinget kan foreta nyvalg av kontrollutvalgets medlemmer, men da må hele utvalge t velges på nytt. Kontrollutvalget skal ha sekretærbistand i sitt arbeid og kommunestyret skal i henhold til kommuneloven sørge for dette. 1.1 Kontrollutvalgets sammensetning Kontrollutvalget har i inneværende valgperiode føl gende sammensetning Medlemmer Varamedlemmer Kari Slungård Leder 1. Odd Svelmoe Toralf Øverås Nestleder 2. Arne Lien Astrid Jensen 3. Turid Bjerkli Græsli Utvalget størrelse, sammensetning og representasjon i kommunestyret er i henhold til kravene i kommuneloven og Retningslinjene for kontrollutvalge t i Tydal kommune. Kommuneloven krever at minst ett av medlemmene skal utgå fra kommunestyret. I Tydal sitter leder av kontrollutvalget i kommunestyret. 1.2 Rammer for utvalgets arbeid Kontrollutvalgets oppgaver er i utgangspunktet gitt i kommunelovens 77, og i forskrift om kontrollutvalg av , men kommunestyret kan konkret be utvalget utføre særskilte tilsynsoppgaver på sine vegne. Kontrollutvalgets ho vedoppgave er å føre tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret o g påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Kontrollutvalget skal ifølge komm uneloven sørge for mange oppgaver som vil fremgå av kapittel 2 i årsmeldingen. 1.3 Kontrollutvalgets ressurser Sekretariat Kontrollutvalget har sekretariatsbistand fra KonSek Midt-Norge IKS. Selskapet ble etablert i 2005 og har siden da levert tjenester til Tydal kommunes ko ntrollutvalg og kontrollutvalgene i 14 andre kommuner/fylkeskommunen i Sør-Trøndelag. Sekretariatet skriver saksframstillinger, bistår ko ntrollutvalget i praktisk tilrettelegging og oppføl ging av møter, utarbeider forslag til plan for forvaltni ngsrevisjon og selskapskontroll, samt 3

77 vedtaksoppfølging. I det løpende arbeidet er sekret ariatet bindeledd mellom utvalg og revisjonsselskap, og utfører oppgaver på vegne av k ontrollutvalget. Kontrollutvalget har i 2014 hatt de nødvendige ress urser til sekretariatsarbeid Revisjon Tydal kommune er medeier i, og har avtale om leveri ng av revisjonstjenester med Revisjon Midt- Norge IKS. Selskapet ble etablert i 2005 og leverer revisjonstjenester til Tydal kommune og 14 kommuner/fylkeskommunen i Sør-Trøndelag. Selskapet utfører regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for kommun en. Revisjonsarbeidet gjøres innenfor tildelte ressursrammer Økonomi For å utøve sin funksjon på en god måte har kontrol lutvalget lagt vekt på å be kommunestyret om økonomiske rammer som muliggjør en god nok aktivite t. Kontrollutvalget er i henhold til kommuneloven pålagt å utarbeide budsjettforslag for kontroll- og tilsynsvirksomheten i kommunen. Kontrollutvalget har som i tidligere år holdt seg i nnenfor gjeldende budsjettrammer. Kontrollutvalget hadde i 2014 kroner til disposisjon. Av dette utgjør ca 65 % honorar til Revisjon Midt-Norge IKS, 21 % honorar til KonSek Mi dt-norge IKS og 14 % benyttes til aktivitet (inkl lønn) i kontrollutvalget. Arbeid i utvalget 1.4 Møter Kontrollutvalget i Tydal kommune har i 2014 avholdt 4 møter og behandlet 29 saker. Protokoller fra kontrollutvalgets møter oversendes kommunestyret som trykt referatsak. Kommunestyret får dermed løpende oversikt over virk somheten til kontrollutvalget. Kontrollutvalget legger vekt på å ha god kontakt me d kommunens ledelse. Kontrollutvalget har etter lovendring gjeldende fra åpne møter på lik linje med andre politiske utvalg. Ordfører har deltatt på ett møte. Rådmann har deltatt selv e ller vært representert på 3 av utvalgets møter i 2014, noe kontrollutvalget oppfatter som en styrke i sitt arbeid. 1.5 Saker Kontrollutvalgets saksbehandling i 2014 omfatter i hovedsak områder som utvalget er pålagt å arbeide med. Hvilket fokus som velges i de ulike ar beidsoppgaven er det i stor grad opp til utvalget å definere selv. Kontrollutvalget kan etter anmodning fra kommunesty ret, etter innspill fra innbyggere eller på eget initiativ ta opp forhold ved kommunens virksomhet, og som kan knyttes til utvalgets tilsynsarbeid. Stikkordsmessig nevnes følgende saker ut over de lo vpålagte, som har vært oppe i utvalget i 2014: Retningslinjer for møter i kontrollutvalget som gje nnomføres som høring. Oppdatering av retningslinjer for kontrollutvalget. Samarbeid om kontroll og tilsyn i Værnesregionen innspill til diskusjon. Byggeregnskap og tippemiddelregnskap Tydal flerbr ukshus. Orientering om tilsynsrapporter. Orienteringer om CAF-rapport og om kvalitetssikring sarbeid. 4

78 1.6 Deltakelse i relevante fora Alle medlemmer i kontrollutvalget er invitert til b l.a. samlinger i regi av KonSek Midt-Norge IKS, Norges kommunerevisorforbund (NKRF) og Forum for ko ntroll og tilsyn.(fkt) For å holde seg oppdatert om informasjon som er akt uell for utvalgets oppgaveløsing deltar medlemmene på konferanser og samlinger, når det vur deres som relevant, og mulig, innenfor gitte økonomiske rammer. Utvalget har deltatt i samling i regi av KonSek Midt-Norge og fellesmøte for kontrollutvalg i Værnesregionen etter invitasjon fr a kontrollkomiteen i Stjørdal kommune. 2. Revisjon 2.1 Regnskapsrevisjon Kontrollutvalget avgir hvert år uttalelse til kommu nens årsregnskap. Uttalelsen vedlegges regnskapssaken til kommunestyret. Formannskapet får kopi av uttalelsen før de gir sin innstilling til kommunestyret. Informasjon fra oppdragsansvarlig re visor og rådmannen er sterkt vektlagt, slik at kontrollutvalget gis relevant og nødvendig kunnskap for å avgi uttalelsen. Det er i tillegg etablert rutiner for orienteringer fra oppdragsansvarlig rev isor om planlegging og status i arbeidet med regnskapsrevisjon. Kommunen har gode rutiner for avleggelse av kommune regnskap og årsberetninger. Videre er presentasjonen av hovedinnholdet i regnskapet, samt årsmeldingen for kommunen, slik at brukerne ikke trenger å være regnskapskyndige for å forstå regnskapet. Kontrollutvalget hadde ingen spesielle merknader ti l kommuneregnskapet for regnskapsåret 2013, men kommenterte at økonomien i Tydal kommune har bl itt noe mer anstrengt enn i tidligere år. 2.2 Forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal utrede behovet for, planlegge og bestille forvaltningsrevisjoner i kommunen. Resultatene fra arbeidet skal rapporteres til kommu nestyret. Forvaltningsrevisjonsrapporter legges fram for kont rollutvalget etter hvert som de avlegges og revisor foretar en gjennomgang av revisjonsarbeidet og konklusjonene. Samtlige rapporter sendes videre til kommunestyret. Kontrollutvalget har i 2014 behandlet revisjonsrapp ort om byggesaksbehandling. Rapporten var overveiende positiv, men kom med noen anbefalinger som administrasjonen burde vurdere. Etter innstilling fra kontrollutvalget vedtok kommunestyr et i januar 2015 at rådmannen gir tilbakemelding til kontrollutvalget innen 1.mai 2015, om hvordan r apporten er fulgt opp. 2.3 Granskinger eller undersøkelser Kontrollutvalget kan på eget initiativ eller etter vedtak i kommunestyret, ta tak i forhold som kan oppfattes som uønskede eller i strid med mål om en effektiv og forsvarlig forvaltning av kommunens ressurser. Det er ikke gjennomført granskinger i

79 2.4 Selskapskontroll Kontrollutvalg utarbeidet i 2012 plan for selskapsk ontroll for Den endelige planen ble vedtatt av kommunestyret Kontrollutvalget skal iflg. formelle krav påse at d et blir gjennomført selskapskontroll i løpet av valgperioden. Kommunestyret har signalisert at sel skapskontroll er lite aktuelt å prioritere så lenge kommunen har svært små eierandeler i selskaper. Kon trollutvalget har derfor ikke bestilt selskapskontroller i Kontrollutvalget, og senere kommunestyret har imidl ertid fått fremlagt rapport om selskapskontroll i TrønderEnergi. Tydal kom inn på eiersiden etter a t rapporten ble bestilt og brukte derfor ikke ressurser til gjennomføringen. Ved behandling av rapporten i juni 2014 ba kommunes tyret rådmannen legge frem egen sak for formannskap og kommunestyret, hvor behovet for eier strategier vurderes på nytt. Dette på bakgrunn av innholdet i rapporten og nåværende eier skap i TrønderEnergi. Det ble ikke vedtatt tidsfrist. Egen sak er ikke fremlagt per februar Etisk standard I juni 2009 ble kommuneloven endret og 1, Lovens formål, fikk tillagt en ny setning: Loven skal også legge til rette for en tillitskapen de forvaltning som bygger på en høy etisk standard. Endringen trådte i kraft 1. juli I 2014 var likebehandling av innbyggere et område som ble vurdert i forvaltningsrevisjonsrapporten om byggesaksbehandli ng i Tydal kommune. 4. Avslutning I tillegg til en oppsummering av årets virksomhet a nser kontrollutvalget årsmeldingen som et dokument for å informere om utvalget og dets virkso mhet. Kontrollutvalgets saker ligger åpent på sekretariatets hjemmesider:www.konsek.no kontrollutvalgene/tydal. Kontrollutvalgets faste medlemmer får kontrollutvalgets sakspapirer på lese brett. Dokumentene gjøres også tilgjengelig for alle øvrige politikere med lesebrett. Målet om å være uavhengig i sitt arbeide anser kont rollutvalget at det har ivaretatt på en god måte. I utvalgsmøtene er det tilsynsperspektivet som styr er diskusjoner og vedtak. Sakene som er behandlet i utvalget bærer ikke preg av å være poli tiske omkamper eller ha partipolitiske agendaer. Utvalget er bevisst på problemstillinger knyttet ti l uavhengigheten og setter denne høyt i sitt arbeid. 6

80 Kontrollutvalgets arbeid krever at medlemmene er ak tive og setter seg inn i til dels kompliserte saker som kan favne hele virksomhetsområdet som Tyd al kommune er beskjeftiget med. Kontrollutvalgets arbeid krever et nært og godt sam arbeid med kommunestyret og administrasjonen i Tydal kommune. Utvalget takker f or samarbeidet som har vært i året som har gått og ser frem til et fortsatt nært og godt samar beid. På denne måten kan kontrollutvalget på sin måte bidra til en velfungerende forvaltning og stør st mulig tillit til kommunen. Tydal 24. februar 2015 Kari Slungård (sign) Kontrollutvalgets leder 7

81 TYDAL KOMMUNE Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/142-1 Saksbehandler: Ragnhild Wesche Kvål Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Råd for eldre og og mennesker med nedsatt funksjonsevne 3/ Kommunestyret 20/ Årsmelding 2014 for råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Saksopplysninger I følge lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd og lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for mennesker med nedsett funksjonsevne skal det utarbeides en årsmelding som skal behandles av kommunestyret. Sammensetning Følgende har vært medlemmer av rådet i 2014 Magnhild Opphaug ( leder) Einar Storhaug ( nestleder) Annbjørg Paulsby Klara Rønning Joralf Østby Ingebrigt Kirkvold Bergljot L.Rotvold Sekretær for rådet har vært Ragnhild Wesche Kvål. Behandlede saker i 2014 Rådet har hatt 7 møter og behandlet 24 saker. Følgende saker er behandlet: 1. Referater i råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne

82 2. Dekning av utgift til musikk/ underholdning i forbindelse med julebord Tydal pensjonistforening. 3. Referater i råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Årsmelding 2013 for råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. 5. Bo lengre hjemme- velferdsteknologiprosjekt i Værnesregionen. 6. Søknad om tilskudd Tydal seniordans Referater i råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Oppnevning av person til kransnedleggelse 17.mai Støtte til arrangement for Tydal pensjonistforening Støtte til transport i forbindelse med arrangement- Tydal frivilligsentral. 11. Årsmelding 2013 for Tydal kommune- uttalelse fra råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. 12. Referater i råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Innspill til prosjektet Morgendagens aktvitetssenter. 14. Referater i råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Endring av aldersgrensen for bortfall av helsepersonells autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning fra 75 til 80 år- uttalelse fra råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. 16. Signaler til budsjettkonferansen 2014 fra råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. 17. Referater i råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Støtte til arrangement eldres dag Støtte til kulturdag Tydal Pensjonistforening 20. Styringsdata for helse- og omsorgstjenester. Rapport Uttalelse fra råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. 21. Hverdagsrehabilitering- uttalelse fra råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. 22. Referater i råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Forenkling av regelverket for dekning av pasienters reiseutgifter- uttalelse fra råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. 24. Økonomiplan/ handlingsprogram og budsjett uttalelse fra råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Økonomi Rådet har egne midler avsatt i budsjettet. Regnskapet viser et forbruk på kr Budsjettet var på kr Rådet har gitt støtte til Tydal Seniordans med 3000 kr. Rådet har gitt støtte til Tydal Pensjonistforening til snøscootertur for pensjonister, arrangement 8.mai og til teatertur til Trondheim. Samlet utgjorde dette kr, 3000 kr av disse ble bevilget fra rådets eget budsjett og resten fra fondet i forbindelse med jubileumsgaven fra Selbu Sparebank som rådet disponerer. Pensjonistforeningen ble også innvilget støtte på 3000 kr fra dette fondet til kulturdag. Pr var saldo på dette fondet kr kr. Videre bevilget rådet dekning av utgifter til transport organisert gjennom Tydal Frivilligsentral i forbindelse med 3 arrangement ved Tydal bibliotek. Dette ble organisert som «ut for en 50- lapp».

83 Tydal Sanitetsforening og Tydal pensjonistforening ble sammen innvilget et tilskudd på 7000 kr som bidrag til dekning av utgifter til markering av eldredagen Tydal kommune mottok i 2013 kr gjennom den kulturelle spaserstokken til bruk i Midlene ble brukt i henhold til søknad. Det blir rapportert tilbake til kulturdepartementet om bruken av midlene. Det ble også søkt om og tildelt midler til bruk i Aktiviteter Det ble gjennomført 3 vellykkede arrangement under den kulturelle spaserstokken: 2 konserter ved Tydal Sykehjem og en tur til konsert ved Radiomuseet i Selbu. Rådet arrangerte møte med frivillige lag og organisasjoner Møtet var på Cafe Posten. I tillegg til medlemmer av rådet, samt sekretær, rådmann og ordfører, var 11 av kommunens frivillige lag og organisasjoner representert. Rådmannens innstilling Årsmelding for råd for eldre og funksjonshemmede for 2014 godkjennes som framlagt. Behandling i Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Innstilling i Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Årsmelding for råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne for 2014 godkjennes som framlagt.

84 TYDAL KOMMUNE Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/205-1 Saksbehandler: Lars-Erik Moxness Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 21/ Forespørsel om garanti - Tydalfisk AS Vedlegg: 2014 Desember Des 14 1 TYF - Tilstandsanalyse - endelig Revidert restrukturering Saksopplysninger Tydalfisk AS sliter økonomisk. Eierne av selskapet har satt inn en ny styreleder og vedkommende har presentert en plan for refinansiering og omstrukturering av selskapet. Tydal Formannskap har i møte latt seg orientere av Tydalfisk AS sin styreleder, Fridrik Sigurdsson. Etter orientering ba formannskapet rådmannen framlegge sak til kommunestyrets møte Planen som Tydalfisk AS presenterte for Tydal formannskap ser i hovedsak slik ut: Lernes (eier) yter et ansvarlig og konvertibelt lån (egenkapital) Nordea øker kassakreditt Realisasjon av biomasse ( ) Rakfisk 2000 kg à kr. 175/kg Fersk røye 7500 kg à kr. 65/kg Totalt

85 Nordea øker kassakreditten til to millioner kroner pr. 15. mars Garanti er fiskebeholdningen og garanti fra Tydal kommune. Garantien fra Tydal kommune løper inntil utgangen av 2020 og skal ikke overstige to millioner kroner og skal dessuten nedreguleres i perioden til 0 senest i Lernes skyter inn ny egenkapital. Kausjoner fra eksisterende eiere fjernes. Det foretas frivillig akkord mot kreditorene. I dag utgjør usikrede krav ca. 2,5 millioner kroner og det foreslås betalt 25 % dividende tilsvarende noe over kroner og at vel kroner 1,8 millioner avskrives. Det velges nytt styre med tre medlemmer. Fridrik Sigurdsson fortsetter som styreleder. Det er ønskelig å få representant for Statkraft inn i styret. Bemanning og ledelse revurderes. Det legges en ny strategi for virksomheten, hva skal produseres, hvor skal det selges, osv.. Selskapet må få mer effektiv drift hvor fordelene ved resirkuleringsanlegg blir utnyttet på bedre måte enn i dag og vekstperioden kortes ned. Selskapet har i 2015 en «burning rate» per måned på (ca.tall): lønn, strøm mm fór vedlikehold, fremmedtjenester, forsikring mm Total per måned (minimum) For perioden februar - august utgjør dette syv måneder à kroner , totalt kroner 2,45 millioner. Forventet likviditetstilførsel i mars - mai utgjør rundt kroner 2,1 millioner. I praksis betyr dette at det ikke er mulig å betale frivillig akkord før høsten Det vil bli søkt om prosjektmidler fra Innovasjon Norge med minimum kroner 1.0 million innen sommeren 2015, blant annet for å dekke underbalansen på kroner Det vil bli vurdert rettet emisjon mot utvalgte nye eiere i høst på inntil kroner 2,0 millioner. Det er ikke rom for nyinvesteringer eller andre forhold som øker selskapets gjeld på nåværende tidspunkt. Vurdering Slik rådmannen vurderer det er Tydalfisk AS teknisk konkurs. Det er imidlertid villighet hos hovedeier og låneinstitusjoner til å investere ny kapital og fortsette drift av selskapet. Dette skyldes nok både tro på Tydalfisk AS sitt produkt og ikke minst en fast hånd og god styring fra selskapets nye styreleder. Med bakgrunn i den framlagte refinansieringsplanen, og planene for videre drift og styring av selskapet, har rådmannen tro på at Tydalfisk AS kan lykkes med videre drift, sikre seg tillit i markedet og fortsatt være en vesentlig aktør i Tydals næringsliv. Det skal påpekes at en eventuell frivillig akkord i selskapet kan medføre et tap på eksisterende lån Tydal kommune har ytt Tydalfisk AS. Per dato gjenstår ca. kroner av et lån gitt i 2011 finansiert fra kommunens disposisjonsfond. Det skal også påpekes at en garanti fra Tydal kommune er særlig risikoutsatt inntil alle tiltak i refinansieringsplanen er gjennomført. Slik situasjonen for selskapet er per dato kan en naturlig

86 nok ikke vente på at alle brikker i refinansieringsplanen er på plass. Det er i perioden fra nå til planen er gjennomført at risikoen er størst. Sett fra Tydal kommunes side hadde det nok vært ønskelig ikke å sitte med for stor del av denne risikoen alene fram mot høsten Saken er at eiernes kausjonsansvar på til sammen kroner 1,7 millioner oppheves og at en tilfører kroner i økt kassakreditt (Nordea) og ny egenkapital på kroner fra Lernes forutsatt at Tydal kommune garanterer for kroner 2,0 millioner. I tillegg skal det selges biomasse for ca. kroner Realiteten er dermed at eirenes og bankens risiko reduseres til kroner , mens Tydal kommunes risiko øker til kroner 2,0 millioner. For Tydals vedkommende er Tydalfisk AS en viktig arbeidsplass. En konkurs vil kunne føre til at selskapets produksjon blir lagt ned, eller at det overtas av andre interessenter under et nytt navn. Tydalfisk er et merkenavn som setter Tydal på kartet. Det vil være mindre attraktivt for Tydal dersom merkenavnet eksempelvis var «Rørosfisk». Tydal kommune ser positivt på at Tydalfisk AS opprettholder sin virksomhet og ønsker å bistå til fortsatt drift. Tydal kommune har tiltro til framlagte refinansieringsskisse. Det vektlegges fra Tydal kommune at selskapet foretar nødvendige tilpasninger av ledelse og drift som gir trygghet for profesjonalitet og grunnlag for tillit i markedet. Ved en eventuell realisering av garantien fremmes egen sak om inndekning. Rådmannens innstilling Tydal kommune stiller garanti for dekning av et nedbetalingslån Nordea har gitt Tydalfisk AS. Garantien gis på følgende betingelser: 1. Garantien stilles for nedbetalingslån, lån nummer i Nordea (pt. kroner ) 2. Garantien gjelder fra vedtak er fattet i Tydal kommunestyre til Garantien utløses ikke før pant er realisert. 4. Garantien gjelder for et beløp inntil kroner (kroner to-millioner). Garantibeløpet justeres ned når nedbetalingslånet reduseres. Beløpet det garanteres for skal aldri være høyere enn lånets saldo til en hver tid.

87 ØKONOMISK OVERSIKT Tydalfisk AS Regnskapsperiode: Desember 2014 Resultat Periode Hittil I fjor Balanse Salg Anleggsmidler Varekostnad Omløpsmidler Andre inntekter Til dekning av kostnader Sum eiendeler Lønn og sosiale kostnader Driftskostnader Egenkapital Finans Langsiktig gjeld Resultat etter finans Kortsiktig gjeld Sum egenkapital/gjeld OMSETNING OMSETNING AKKUMULERT RESULTAT I år I fjor Budsjett Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil I år Hittil I fjor Budsjett Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des LIKVIDITETSRESERVE AKKUMULERT RESULTAT EGENKAPITAL Egenkapital Krav egenkapital IB Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Nøkkeltall Sentrale forhold som påvirker likviditeten * Likviditetsreserve Resultat før ekstraordinære poster Egenkapitalandelen.. 13,0 % Ordinære avskrivinger Avkastning hittil i år -18,3 % Endring kunder Endring varebeholdning Endring leveranddører Andre balanseendringer Avdrag langsiktig gjeld Endring egenkapital 0 * Se kontantstrømrapport for alle endringer Utskriftsdato:

88 FORUTSETNINGER OG FORBEHOLD Regnskapet bygger på innleverte bilag. KOMMENTARER TIL REGNSKAPET Tydalfisk AS Regnskapsperiode: Desember 2014 ØKONOMISK UTVIKLING Regnskapet hittil Desember viser et underskudd på kr mot et overskudd på kr på samme tid i fjor. Likviditetsreserven utgjør kr FRI KOMMENTAR 1 Se på vedlagte saldolister for eventuelle merknader. HILSEN/KONTAKTOPPLYSNINGER Med hilsen Asbjørn Aas Regnskapsfører

89 Oversikt og analyse Tydalfisk AS Regnskapsperiode: Desember 2014 Måned Salg Resultat Likviditets- Varelager Kunde- Kundenes Leverandør- Avkastning Egenkapitalreserve Fordringer kred.dgr gjeld hittil i år andel Jan ,2 % 36,7 % Feb ,2 % 35,3 % Mar ,2 % 25,1 % Apr ,2 % 24,5 % Mai ,5 % 23,3 % Jun ,2 % 30,6 % Jul ,1 % 28,8 % Aug ,6 % 23,4 % Sep ,6 % 20,6 % Okt ,5 % 21,0 % Nov ,1 % 11,7 % Des ,3 % 13,0 % Sum hittil Utskriftsdato:

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101 TILSTANDSANALYSE INVE STORS IN AQUACULTURE INnovation in AQuaculture Tydalfisk AS November 2014

102 Innhold Forslag til forbedringer Evaluering av drift ved Tydalfisk AS SWOT-analyse Intern styrkeprofilanalyse Kundetilfredshetsanalyse Leverandørtilfredshetsanalyse Konkurrentanalyse Intervju av kunder Intervju av leverandører

103 FORSLAG TIL FORBEDRINGER November 2014 KONFIDENSIELT

104 HELHET PÅSTAND EIERSKAPET BØR ENDRES Nåværende eiere har vært inne i selskapet flere år uten å oppnå rimelig avkastning på sin investering, og forventes ikke å ha interesse av å være med på en nødvendig kapitaltilførsel. STYRET BØR ENDRES Dagensstyre med 1 ekstern styreleder og 4 styremedlemmer som er eiere gir ikke en optimal utvikling av selskapet. Dessuten mangler styre på noen områder relevant kompetanse for en videre utvikling av selskapet. FORSLAG TILTAK 1. Identifiserer aktører / selskaper som kan bidra som kompetent medeier i selskapet. 2. Det må foretas en rettet emisjon mot en ny eier samtidig som nåværende hovedeiere avhender sine aksjer til en pris som sikrer en positiv utvikling for selskapet. 1. Antall styremedlemmer reduseres fra 5 til 3, hvorav 2 er eksterne. 2. Det velges inn et styremedlem med høy kompetanse om og gode relasjoner til grossistleddet/markedet. 3. Utfordringen fremover bør tilsi at for å koordinere ønsket strategisk utvikling, så bør selskapet kjøpe mer tid av styreleder Fridrik slik at han kan bli arbeidende styreleder. 4. For å holde trykk på utviklingen av selskapet, så bør det tilrettelegges det for gjennomføring av styremøter annenhver måned. LEDERROLLEN BØR ENDRES Ledelsen i selskapet er i dag i all hovedsak ivaretatt av daglig leder. Daglig leder har for lite fokus på drift og produksjon idet for mye oppmerksomhet kreves mht marked. 1. Daglig leder reduserer sterkt bruken av sin tid på markedsarbeid. 2. Daglig leder retter fullt fokus på å oppnå forbedringer i produksjon som sikrer kvalitet og leveringsdyktighet. 3. Eierskapet i Rørosmat utnyttes på en bedre måte.

105 ØKONOMI PÅSTAND MANGLER LIKVIDITET TIL DAGLIG DRIFT Selskapet sliterlikviditetsmessig og er stadig på etterskudd med betaling til sine leverandører. MANGLER KAPITAL FOR NØDVENDIGE INVESTERINGER Det er et akutt behov for investeringer for å øke karkapasiteten i anlegget ettersom dagens kapasitet er for liten i forhold til den nåværende biomassen. Anlegget har et stort urealisert potensial for optimalisering av vekst og omløpshastighet. Også når det slakting og videre produksjon er det et stort potensial for rasjonalisering og effektivisering. FORSLAG TILTAK 1. I forbindelse med endringer på eiersiden og endringer når det gjelder drift og strategi søkes det å oppnå en riktig finansiering som ivaretar selskapets behov for likviditet. 1. Det foretas en analyse over investeringsbehov for å: a) Avhjelpe akutte behov for økt karkapasitet. Dette gjøres umiddelbart og har som siktemål å finne frem til det alternativet som medfører lavest mulig kostnad. b) Sette anlegget i en slik stand at produksjonen kan optimaliseres. Analysen skal gi svar på hva som er optimal produksjon og hva som kreves av investeringer og andre tiltak for å oppnå dette. 2. I forbindelse med endringer på eiersiden og endringer når det gjelder drift og strategi søkes det å oppnå nødvendig tilførsel av egenkapital. 3. Man engasjerer INAQ til å bidra med å lage søknad om midler via SkatteFUNN, NICe, Regionalt Forskningsfond og/eller Innovasjon Norge. 4. Som et ledd i strategiprosessen undersøkes andre relevante virkemidler det kan være mulig å søke på. DET ER UHELDIG AT SELSKAPET HAR SAMME BANKFORBINDELSE SOM SELSKAPETS STØRSTE EIERE 1. Undersøke mulighetenefor en annen bankforbindelse.

106 MARKED PÅSTAND MARKEDSFØRING SKJER FOR TILFELDIG Selskapet har flere markedskanaler og arbeidet med markedet er ikke helhetlig og er heller ikke koordinert med selskapets leveringsdyktighet. MANGLENDE LEVERINGSSIKKERHET FORSLAG TILTAK 1. Det utarbeides en markedsplan som sikrer god markedsføring uten at selskapets personellressurser belastes. 2. Overlate markedsføringen til færrest mulige grossister. 1. Leveringssikkerheten forbedres på kort sikt gjennom løpende sortering og bedre produksjonsplanlegging. 2. Anlegget optimaliseres og dette gir grunnlag for mer effektiv og forutsigbar produksjon og dermed forbedring av leveringssikkerheten. POSISJONERT I SAMME SEGMENT SOM STØRRE KONKURRENT MED LAVERE ENHETSKOSTNADER 1. Selskapet velger en strategi som innebærer differensiering slik at det blir mulig å oppnå høyere enhetspriser for produktene. MANGLER MARKEDSKUNNSKAP Nye produkter Eksisterende kunder Nye produkter Nye kunder Eksisterende produkter Eksisterende kunder Eksisterende produkter Nye kunder Dyreste og vanskeligste veien å gå, er å utvikle nye produkter til nye kunder. Det er mye enklere å selge det vi kan til nye kunder. Men det forutsetter inngående kunnskap om kundene og deres behov.

107 KOMPETANSE PRODUKSJON OPPDRETT PRODUKSJON SLAKTING / FOREDLING PÅSTAND DETER FOR SVAK KOMPETANSE I SELSKAPET innen: Økonomi og finans Produksjonsoptimalisering/drift Markedsføring og salg Altfor høye produksjonskostnader Produksjonen lider under uferdig anlegg Høy dødelighet på ørret Ujevn vekst på røye Ingen jevn tilgang på slakteferdig fisk For liten tilvekst Intet avlsarbeid Røyking 25 mil unna er uholdbart Kvaliteten er ikke konsistent Operasjoner er manuelle og ineffektive FORSLAG TILTAK 1. Det gjennomføres en kartlegging av behovene for kompetanseheving. 2. Det søkes midler fra Innovasjon Norge til kompetanseheving blant selskapets ansatte og styre. 1. Det gjennomføres nødvendige investeringer og andre tiltak som gir en optimalisert produksjon slik at anleggets muligheter utnyttes til å gi best mulig lønnsomhet. 2. Produksjonsplanleggingen forbedres. 1. Det gjennomføres nødvendige investeringer og andre tiltak for å møte de krav som følger av valgt markedsstrategi (markedsplan).

108 STRATEGI PÅSTAND UTARBEIDE STRATEGISK 5-ÅRSPLAN Selskapetmangler tydelige mål og ambisjoner for fremtiden. Hva skal vi være om 5 år? Hvilke tiltak må gjennomføres for å nå målene? Hvilke analyser må ligge til grunn for de valg vi tar? FORSLAG TILTAK 1. Selskapets styre vedtar å starte en prosess for å utvikle Strategisk Plan for perioden Planen skal være ferdigstilt innen utgangen av 2014, og danne grunnlaget for budsjettering og tiltak i Planen revideres årlig, men med tyngre analyser som bakgrunn hvert 3. år. 4. Prosessen bør ledes av ekstern koordinator med erfaring fra strategiprosesser.

109 EVALUERING AV DRIFT VED TYDALFISK AS November 2014 KONFIDENSIELT

110 Påstand: Anlegget har et stort urealisert potensial for optimalisering av vekst og omløpshastighet. Strategi på kort sikt Gjennomstrømming med lufting på fire større produksjonskar(to av disse kara (21 og 22) går på gjennomstrømming i dag med enkel lufting, de to andre (19 og 20) står ubrukt. En må installere karinterne luftere på disse fire (f.eks. avtrykks/lav høyde oksygenering montert inn på karkantmed kombinert høstings/utslaktings karm (Steve Summerfelt) og collector. Med tanke på optimalisering (krever grundigere analyse) Oppvarming grader på startforingskar og eventuelt to store kar(17 og 18) på «resirk». Dette vil redusere produksjonstiden betydelig. Disse karene er på resirksløyfai dag. Kritiske vurderinger: Kapasiteten til biofilteret Vannkvalitet (oksygenering, CO 2 -fjerning, bufring)

111 Bakgrunn Rent biologisk er røye den arten som innehar den nordligste utbredelsen av alle ferskvannsfisker, og er betraktet som den mest kuldetilpassede arten i laksefamilen. Arten kan spise og vokse ved temperaturer nær 0 C, og man skulle derfor forvente at arten ville ha en relativt lav temperaturpreferanse. Dette er imidlertid ikke tilfelle, og det er blitt vist av Mortensen m.fl. (2007) at røye, når den fikk velge, oppholdt seg ved temperaturer fra C i perioden vår-høst, mens preferansen sank til 8-9 C om vinteren. Det er dermed klart at det er store fordeler forbundet med å kunne produsere arten ved optimale temperaturer for vekst og fôrutnyttelse. I oppdrettsfasiliteter har man ofte mulighet til å gjøre nettopp dette, og spesielt i den tidlige juvenile fasen, hvor fisken vokser raskt og vannforbruket er relativt lavt, kan det være hensiktsmessig å tilføre vann med optimal temperatur for vekst. Dette biologiske potensialet er ikke utnyttet av Tydalfisk AS. Røye skiller seg også fra en del andre arter ved at en viss tetthet er nødvendig for å opprettholde jevn god vekst i fiskekaret. Den generelle modellen med redusert vekst ved økende tetthet ser dermed ikke ut til å gjelde for røye. Skal man utnytte denne strategiske fordelen krever det intensive oppdrettssystemer med oksygeneringav vannet og fjerning av veksthemmende karbondioksid. Dette biologiske potensialet er liten grad utnyttet av Tydalfisk AS. Operasjonell gjennomgang av anlegg A. Gjennomgå dagens anlegg og driftsrutiner for å identifisere forbedrende tiltak B. Optimalisering av produksjonen mhpdriftsintensitet, vannbehandling og foring Gjennomgang av dagens anlegg for å identifisere fokusområder og mulige hurtige og enkle tilpasninger med direkte effekt på produksjon og eller økonomi og komme med forslag til å forbedre driftskonsept med tanke på å etablere en best mulig produksjon.målsettingen med oppdraget var å foreta en tverrfaglig gjennomgang av anlegget og gjennomføre faglige diskusjon med anlegges personell for å avdekke forbedringsområder og fremtidig kompetanse og kunnskapsbehov. Gi anlegget tilbakemelding på forbedringsområder, samt anbefale et overvåkningsprogram for vannkvalitet og fiskehelse som anlegget kunne benytte i sin produksjon. Som en følge av resultatene fra den operasjonelle gjennomgangen vil man i samråd med selskapet iverksette tiltak på kort og lang sikt. En plan for anskaffelse av nytt teknisk utstyr og eller ombygging av anlegg må etableres.

112 Forutsetninger Råvann Vannmengde-pumpekapasitet Leveringssikkerhet/backup systemer Vannkvalitet Råvannskvalitet er avgjørende for produksjonen og tilpasninger i denne gjennom både innhold av potensielt skadelige stoffer som må behandles, og basale egenskaper som ph og bufferevne som må tas med i betraktning når ytterligere vannbehandling i anlegget dimensjoneres. Oksygeninnhold (O 2 ): grunnvann kan ofte ha kronisk eller periodevis redusert oksygenmetning, og dette må dokumenteres. Eventuell behandling er lufting eller oksygentilsetning (avhengig av andre faktorer). Karbondioksid (CO 2 ): overmetning forekommer ofte i grunnvann, og er svært negativt for veksthastighet på rogn og yngel. Normativt vil >5-10 mg/l gi vekstreduksjon og > 20 mg/l gi dødelighet (Kristensen, upubliserte data). Lufting av råvannet kan derfor være påkrevd, og lufting av kaldt vann kan være energi og arealkrevende. Bufferevne og ioneinnhold: De divalente ionene Kalsium (Ca) og Magnesium (Mg) vil med sitt bikarbonat anion bestemme vannets hardhet og bufferkapasitet (evne til å motstå ph erndringved syretilførsel, H+). Bufferkapasitet er sentral styringsparameter for produksjonsintensitet, samt for biofilterfunksjon da heterotrofe bakterier i biofilteret vil forbruke denne. Det kan derfor være behov for ekstra buffertilsetning (bikarbonat) i RAS Metaller: Jern (Fe) og Mangan (Mn) kan forekomme på løst form i oksygenfattig grunnvann. Ved oksydering vil disse danne utfellinger som setter seg på gjeller og overflater og hindrer oksygenopptak. Dersom synlige utfellinger forekommer naturlig (eller ved basetilsetning) vil råvannet måtte behandles for dette med lufting/basetilsetning og filtrering. Karvann Oksygen bør alltid ligge over 80% metning, uavhengig av temperatur. Selv om fiskens O 2 behov på lave temperaturer dekkes med lavere metning, vil dette gå ut over vekst (Scope for growth). Ved low-head lufting/oksygeneringder O 2 løses og N 2 drives ut, kan oksygenverdier på % være gunstig (ved høye temperaturer, forutsetter > 101% totalgasstrykk). En skal også merke seg at svingninger i oksygennivå vil skape stort oksidativ stressbelastning på fisken, og bør unngås. Akkumulering av løste metabolitter fra fisken (CO 2 og NH 3 /NH 4+ ) og feces/fiskefor i vannet endrer vannkjemien. CO 2 er vekstbegrensende fra ca mg/l hos laksefisk, og bør styres mot <20 mg/l ved aktiv lufting (og ph justering). Lufting av CO 2 er en stor energikostnad, men denne kan reduseres/optimaliseres ved bruk av ulike teknologier sentralt i RAS sløyfa og på karkant/i kar. NH3/NH4 omdannes i biofilter via nitritt (giftig) til nitrat (ugiftig). Operasjonell grenseverdi på 0,01-0,02 mg/l (giftighet avhengig av ph!) anbefales (S. Summerfeldt, pers com.). Nitritt kan forekomme i suboptimal RAS og motvirkes med salt (kloridtilsetning 2:1 på mol basis). Operasjonelle verdier på >0,2 mg/l anbefales (S. Summerfeldt, pers com.). Organisk materiale fra fecesog forspill bør i størst mulig grad filtreres/fjernes før biofilter, da disse fremmer vekst av heterotrofe bakterier på bekostning av denitrifikasjon. Nedbrytning kan også framskyndes ved oksidering (Ozon). Et klarest mulig karvanner en fordel for foropptakog røkting (+smak).

113 Forslag til kostnadseffektivt vannkjemiprogram For å oppfylle myndighetskrav til dokumentasjon av dyrevelferd mm i Akvakulturdriftsforskriften, og ikke minst i forhold til eget internkontrollsystem, bør et eget dokumentasjonssystem opprettes. Vannanalyser er kostbart (og tar lang tid på lab), så et system basert på egne målinger anbefales. Det enkleste tiltak vil være bærbar O 2- måler og bærbar ph/ledningsevnemåler (samt eksisterende måleutstyr i kar som forutsettes godt kalibrert). I tillegg kommer desktop TAN og nitritt-utstyr for dokumentasjon av biofilterfunksjon. Kjemisk dokumentasjon, råvann: En vannprøve hver annen mnd. gjennom årssykluspå grunnvannet. Parametre: ph, Ca, Mg, Fe, Mn, alkalinitet. Tas samtidig med håndholdt utstyr Ukentligemålepunkter for ph/ledningsevne og O 2 : Råvann inntak Råvann etter lufting Karvann ut (munk)-gjelder alle kar og klekkebakker Før lufting Før biofilter Etter biofilter (før kar) Kort sagt skal prøver tas etter alle behandlingstrinn Ved å dele disse måleresultatene med kompetent fagmiljø etter en tid, vil sentrale beregninger kunne gjøres for å finne et egnet forenklet prøvetakingssystem. Biofilteraktivitet og karakterisering av sunt biofilter Kjemisk dokumentasjon, RAS. Prøver for TAN, nitritt og nitrat tas ukentlig (eller ved behov). Evaluere fjerning av ammonium, og effektivitet med tanke på fjerning av CO 2. Viktige driftsopplysninger Vanntilførsel ulike kar. Fiskebiomasse i ulike karanlegg

114 SWOT November 2014 KONFIDENSIELT

115 SWOT TYDALFISK AS INVE STORS IN AQUACULTURE TYDALFISK AS SWOT INTERNE STYRKER Bra varemerke anerkjent Stort sett fornøyde kunder Høy anseelse lokalt Lojale og flinke medarbeidere EKSTERNE MULIGHETER Anlegget kan være verdifullt som settefiskanlegg eller kultiveringsanlegg Nye investorer ny finansiering som gjør nødvendige investeringer mulige a) Finansiell investor b) Industriell investor (f.eks. Lofotprodukt, Rema 1000) Reposisjonering som premiumprodukt INTERNE SVAKHETER Mangler kompetanse på økonomi Svak økonomisk styring For høye kostnader Dårlig lønnsomhet Dårlig produksjonsplanlegging Svak lønnsomhetskontroll Produktkvaliteten er ikke konsistent Deler av produksjonsprosessen er ineffektiv Mangler markedsplan tilfeldig markedsføring Anlegg som ikke er ferdig behov for investeringer Manglende leveringssikkerhet For stort svinn Daglig leder er overbelastet Anlegget drives ikke optimalt EKSTERNE TRUSLER Sårbar for svikt i teknologi Sykdom Omsetningsforbud Produksjonstid er mye lenger enn det som er mulig å oppnå

116 TYDALFISK AS STYRKEPROFILANALYSE Versjon: Side 1 av 10 Område Kommentarer Kompetanse Bransjekunnskap Veldig liten bransje røyeoppdrett. God kontroll både på oppdrettsdelen og matkunnskap. Hele tiden er det mulig å gjøre noe bedre. Vi har gammelt anlegg. Produksjon Kunnskapen kan høynes og spisses enda mer. Har god kompetanse men mangler utstyr. Fiskehelse / biologi Kunne vært mer kunnskapshungrige Produksjonstilpasning Ikke nok kunnskap om produksjon. Kommer skjevt ut med tilvekstplaner etc. Nå f.eks. er det for mye fisk i anlegget. På ørretsiden er det for liten produksjon ift kontrakter som er inngått. Teknologisk God mht bruk av anlegget. Mht drift (slakting, foredling) er det for dårlig. Selvgående ift utstyr vi har. Har god oversikt over hva som er behov fremover. Kvalitet Det kommer «hummer og kanari» ut på markedet mht varmrøkt uensartet. Mye reklamasjoner på rakfisk i fjor. Stort forbedringspotensial i pakkeprosess væske i posene, flere fileter i posene som medfører for stor enhetsvekt. Ikke definerte produktstandarder. Logistikk Ligger i Tydalen og der ligger det utfordringer som de løser bra. Markedsføring Ift tidsforbruk på messer etc. så har vi ikke godt nok egnete medarbeidere. Litt tilfeldig markedsføring ingen plan over det. Håper på bedring iom medlemskap i Rørosmat på nytt Potensial hvis vi har større ressurser tilgjengelig. Salg Potensial gjennom bedre samarbeid med grossister.

117 TYDALFISK AS STYRKEPROFILANALYSE Versjon: Side 2 av 10 Område Kommentarer Økonomi og finans Mangler regnskapsforståelse og mangler økonomisk oversikt. Fakturaer sendes over til betaling uten noe styring og uten at en har forhold til hva det innebærer for økonomien. Tas opp planer om investeringer selv om det ikke finnes kapital. «Ta sjansen og se hvordan det går»-holdning. Uholdbart. Interne systemer og strukturer DL mangler oversikt f.eks. over inn- og utbetalinger. Styrets sammensetning Dekker de fleste feltene. For stort styre ikke behov 3x Lernes. Litt vanskelig kjenner ikke ny styreleder. Styrets arbeidsform Vi sliter litt. Er litt for spredt og mange er for langt unna bedriften. Kommer ikke tett nok på. Under utvikling og forbedring. Styret bør være mer aktiv ift utvikling av bedriften. Jobbe mot de samme målene. Styrets kompetanse Ledelse/Daglig Leder Mangler kompetanse på økonomi, men er over snittet mht å behandle medarbeidere og få ting gjort. God på det produksjonstekniske, men ikke mht produksjonstilpasning. Oppleves som svak gårdsdrift ved siden av forstyrrer. Ut fra forutsetningene jeg har å jobbe ut fra. Klarer jobben på en god måte ut fra vanskelige forhold både økonomisk og produksjonsmessig. Mellomledelse/Ledergruppe Zdenek er veldig dyktig, men språkproblemer. Har forslag til forbedringer og er tett på. Zdenek er veldig flink. Omstillingsevne Økonomiske begrensninger. Informasjon til organisasjon Går i vante spor.

118 TYDALFISK AS STYRKEPROFILANALYSE Versjon: Side 3 av 10 Område Kommentarer Turnus Vaktturnuser medfører helgevakt for Jens og Zdenek annenhver helg. For mye, men bare vi har kompetanse til å ha det. For lite folk som går på turnus. To som deler på døgnvakt ikke holdbart. Sykefravær Utfordringer Alle kan bli bedre og mer selvstendige. Utfordringer ledelse DL må være mer til stede og prioritere slik at han er tilgjengelig når det teller. Utfordringer produksjon Utfordringer salg Skjønte ikke hvordan Rørosmat fungerer. Anseelse som arbeidsplass Lite utskiftinger. God standing i Tydalen. Samhold De to tsjekkerne har blitt litt for mye for seg selv. Tror det har blitt bedre. Lønnssystem Utviklingsmuligheter Har muligheter. De utenlandske har fått tilbud, men problemer med at det ikke blir fullført. Mulig med mye bedre skolering enn det som blir gjort. Produksjon Det er flere som burde tatt fagbrev. Beliggenhet Generelt Ift sammenlignbare bedrifter er det ikke så galt. Alle i bransjen ligger avsides til. Beliggenhet Underleverandører Store avstander, men det går greit. Beliggenhet Slakting/Foredling Uholdbart med røyking 25 mil unna. Røyking på Kyrksæterøra Videreforedling bør skje i anlegget i Tydal. Må bort fra røyking på Kyrksæterøra Jf røyking

119 TYDALFISK AS STYRKEPROFILANALYSE Versjon: Side 4 av 10 Område Kommentarer Utstyr / anlegg Mangler mye utstyr, men økonomien setter begrensninger. Anlegget er ikke ferdig utbygd. Økt effektivitet i slakting og karkapasitet. Mangler plan for investeringer behov meldes for sent og skjer ad hoc. Teknisk sett godt anlegg. Det mangler en del. Behov for investeringer. Anlegget er ikke utviklet siden oppstarten. Må inn kapital for å bygge det ferdig. Nesten alt er manuelt. Tar mye tid og er kostbart. Anlegget trenger investeringer. Smoltkvalitet / tilgjengelighet Vill fisk varierer fra år til år. Mht ørret så har kvaliteten vært for dårlig. Veldig stor dødelighet som gjør at vi ikke klarer å oppfylle kontrakter. Ingen avlsarbeid varierende kvalitet på settefisk. Kapasitet ytterligere vekst Kapasiteten finnes, men mangler økonomi. Mangel på kapital. Trenger investeringer optimalisering av vannkvalitet (CO2), plass. Avhengig av investeringer. Krever investeringer og mer plass. Investeringstakt Manglende prioritering, ting blir for sent igangsatt. Ser ikke langt nok frem i tid. Problemer med kalkyler på større prosjekt. Kalkulerte kjølerom til 1 mnok mens det ble 2. Det foretas ikke nødvendig investeringer mangler kapital Vedlikehold (systemer og rutiner for vedlikehold) Ser bra ut fra min side. For dårlig pga pengemangel.

120 TYDALFISK AS STYRKEPROFILANALYSE Versjon: Side 5 av 10 Område Kommentarer Produksjonsmetoder Metode med resirk etc fungerer godt. Mht slakting og foredling er det alt for dårlig. Oppdrettsbiten er ok mht metode, men ikke fom slakting. Kan forbedres Hele syklusen veldig mange muligheter til å optimalisere for å få ned produksjonskostnadene For tungvint. Bedring krever investeringer. Veldig manuelt. Effektivitet (tilvekst) For dårlig tilvekst pga mangelfull produksjonstilpasning og planlegging frem i tid. Blir for mye synsing. Stort potensial for forbedring. Begrenses av plassmangel. Produktivitet / selvkost Altfor høy for tungvint og dyrt. For høy! Pga manglende investeringer. For høyt lite effektiv produksjon Arbeidsintensivitet Produksjonskostnad (i forhold til Store negative avvik. kalkyler klarer å nå mål) Fleksibilitet Ansatte er veldig fleksible og kan gjøre hva som helst. Leveringssikkerhet Problemer med biomassekontroll og har mangel på råstoff. Har ikke god nok oversikt over hva de kan levere. Reklamasjoner (mottak og oppfølging) Vi har lite til levering burde hatt ferdig biomasse til slakting. Mottak og oppfølging er bra og feil blir tatt tak i. Faste rutiner, usikker om man evner å lære av hendelser. Vrakprosent / svinn / dødelighet Altfor mye. Nærmere 60 pst dødelighet på ørret. Rakfisk som ikke har holdt mål. Avvik ift budsjett.

121 TYDALFISK AS STYRKEPROFILANALYSE Versjon: Side 6 av 10 Område Kommentarer Transportomkostninger Problem ift varmrøkt, men ellers ok ift at bedriften ligger avsides. Marked Dyrt pga Kyrksæterøra samt pga små partier Egne varemerker Merket oppleves positivt. Fjell og renhet. Ny emballasje. Bredde i sortimentet Er der vi skal være. Mangler ferskfisk. Dybde i sortimentet Produkter i vekst Varmrøkt er i vekst. Rakfisk heller motsatt konkurrenter + at vår rakfisk ikke ble godt mottatt i fjor (for sterk på smak). Rettes opp ved to varianter (mild og vellagret). Rakfisk og varmrøkt øker. Varmrøkt. Produktutvikling Litt for tilfeldig det som skjer. Produkter lanseres før de er blitt bra nok. Kunne vært bedre. Posisjon på hjemmemarked Må utvikles videre og utnyttes bedre. Stort uutnyttet potensial. Posisjon på fjernmarkedet Vi var veldig på, men har bevisst ikke satset. Vi må fortsatt ha fokus ifm med vekst. Stort uutnyttet potensial. Vekstpotensial Finnes både lokalt og ellers. Kundelojalitet Virker å være veldig bra. Reklamasjoner, men likevel nye kontrakter med de samme. Ikke mistet noen store Kundeavhengighet Vi har eggene i mange kurver Kundenes vekstpotensial Kundenes konkurransesituasjon Kunnskap om kundene Avhengig av Rørosmat.

122 TYDALFISK AS STYRKEPROFILANALYSE Versjon: Side 7 av 10 Område Kommentarer Pris Ble gjort en feil ved at en posisjonerte seg ift hva rakfisk koster i butikken. Burde vært priset høyere og markedsført som et eksklusivt produkt. Prøves gjennom Rørosmat. Vi er ganske dyre vi må høye priser for å dekke høye kostnader. Men vi har best kvalitet Kvalitet Ikke tilstrekkelig standardisert. Kan ikke leve med at det er store ulikheter i en kartong mer rakfisk. Bør også være lik fra år til år. Varierer mest på den varmrøkte. Mangler produktstrategi. Litt for variabel. Service Dyktig på demoer etc. Tilgjengelighet Vanskelig å nå på telefon. Har mottatt klager på dette fra flere. De må lage seg et system der de tar telefonen eller ringer ubesvarte. Konkurranseutvikling Økonomi For ofte utilgjengelig pga andre oppgaver. Inntjening Tjener ikke nok. Sammenlignet med andre det er noen som lever godt. Rentabilitet avkastning på investert kapital Null. Vekst i inntjening Har bare gått nedover. Pga mindre produksjon er vekst i inntjeningen lav. Soliditet Likviditet er problemet soliditeten hviler på verdien av anlegget. Likviditet Store kostnader ifm bygging av biomasse. Lite varer for omsetning. Finansstruktur Har investert over drift ikke bra Egenkapitalandel Tar vi inn biomassen så er EKandel ok. Risikofylt egenkapital. Annen EK er ikke all verden. Kredittrisiko Konkurranseutsatt Markedet presser prisene

123 TYDALFISK AS STYRKEPROFILANALYSE Versjon: Side 8 av 10 Område Kommentarer Budsjettering Aldri nådd budsjettmål. For optimistisk på inntektssiden. Har bommet fullstendig på investeringer som dermed er måttet blitt tatt over drift. Manglende kunnskap om økonomistyring. Eierne vil ikke sette opp budsjett før de har sett forrige års regnskap og da kommer det ett år for sent Resultatrapportering Kommer hver måned. God rapportering fra regnskapskontor, men brukes ikke aktivt nok internt. Kostnadsstyring Bommet på investeringer. Mangel på langsiktig planlegging. Er forbedret. Lagerstyring Usikker på om de har kontroll på FIFO (holdbarhet etc). Likviditetsstyring Lønnsomhetskontroll For lite finmasket gjøres ikke etterkalkyler. Kunder Tjener for lite på kundene, men det skyldes for høye kostnader Prising For lave priser med en så liten produksjon. Må sette den høyere gjennom reposisjonering av produkt. Innkjøp Rår ikke mye over prisene, men presses heller ikke. Noen få andre som holder på med rakfisk. Forbrukers betalingsvilje som er begrensningen. Utfordring å differensiere ift ørret. Inkasso Usikker på om regnskapskontoret får alt de skal til rett tid. Risikostyring Vil kunne bedres med nyinvestering. Områder der vi ikke er gode nok og som kan får store konsekvenser dersom noe skjer. Forsikring

124 TYDALFISK AS STYRKEPROFILANALYSE Versjon: Side 9 av 10 Område Kommentarer Kredittvurdering Har gått på noen smeller ifm konkurser. Relasjoner Har hatt tilfeller der en har tapt penger. Ikke så stort behov store kjeder som kunder. Forhold til banker Greit forhold, men er slik stilt at det kreves kausjon etc. Forhold til kreditorer Fått grei oppfølging når det har vært utfordringer. Forhold til lokalmiljø Forhold til ansatte Forhold til underleverandører Forhold til kunder Helhet Kompetanse Økonomibiten er kritisk. Interne systemer Produksjon Marked Økonomi Relasjoner Helhet

125 TYDALFISK AS STYRKEPROFILANALYSE Versjon: Side 10 av 10 Ved behov for utfyllende kommentarer kan disse feltene benyttes. Område Kommentarer Kompetanse Økonomi- og regnskapskompetansen er for svak. Viktig med økt kompetanse på slakting/foredling for å få mest mulig ut av råvaren. Har behov for kompetanseløft på biologi, vannkvalitet, drift produksjon, marked og økonomi/finans. Interne systemer Økonomistyring må bedres. Språkproblemer må tas tak i. Produksjon Eierne (majoritetseierne) bør ta et større ansvar for utvikling. Behov for avl seleksjon som gjør at en ikke bruker ressurser på fisk som ikke når opp. Anlegget har stort potensial for å få ned produksjonskostnadene helt fra start av oppdrettssyklus til ferdig produkt. Ferdigstilling av anlegget forenkling av prosesser for slakting og foredling. Manuell pakking i dag. Marked Kvaliteten er uensartet må bedres og standardiseres. Komfortabel markedssituasjon har gode produkter og prisen på disse aksepteres i markedet. Burde ha større volum å jobbe med. Må komme dit at en kan forsvare en pris som gjenspeiler at en er en liten bedrift som har høyere enhetskostnader enn større konkurrenter. Det krever kontroll på kvaliteten og leveringssikkerhet. Økonomi Relasjoner Kontinuerlig jobb for å vinne marked sammen med samarbeidspartnere først lokalt og senere nasjonalt. Stort behov for kapital til investeringer som trengs for å få ned produksjonskostnadene. Likviditeten må forbedres. Det trengs ny egenkapital for å ta nødvendige investeringene. Gode relasjoner og selskapet håndterer dem ved utfordringer (betaling, reklamasjoner etc.) Helhet

126 KUNDETILFREDSHETSANALYSE Bedrift SAMLET 6 KUNDER Navn Stilling 1. Hvor tilfreds er du med Tydalfisk AS som leverandør av følgende: Lite tilfreds Svært tilfreds Ikke aktuelt A Kaldrøkt røye 6 B Varmrøkt pepperrøye C Rakfisk røye D Fersk røye 3 3 Kommentarer: B: Produktet er sikkert bra, men vi har ikke solgt så mye enda. Ikke lenge siden vi fikk den. C: Mange tydalinger synes den er litt for salt - mer spekeaktig. De vant NM et år. Den selger bra (1000 kg/år). Vi har også Vangensten - noen foretrekker den. Generelt: Veldig fornøyd med produktene.

127 2. Hvor gode er Tydalfisk AS på: Lite god Svært god A Leveringskapasitet / servicegrad 1 5 B Produktspekter 1 3 C Lansering av nye produkter 1 1 D Reklamasjonsoppfølging 1 1 E Salgs & markedsarbeid 1 1 F Logistikk 4 G Kundeoppfølging / service 4 2 H Dokumentasjon 3 Kommentarer: A: "Både og" pga strømstans etc. Vil ha mer spredt enn store partier. B: Svært få produkter. D: Lovet å komme å se på problemet, men gjorde ikke det. Jeg sendte det i retur til NKL. E: Kunne vært mer aktive med salg mv. E: Har registrert messedeltakelse og facebook. F: Logistikk - Skjønner deres problemer med transport fra Tydal. Vi har bare en leveringsdag i uka (torsdag) 3. Hvor viktig var følgende faktorer ved valg av Tydalfisk AS som leverandør? Lite viktig Svært viktig A Kvaliteten på produktene / tjenestene 6 B Pris og betalingsbetingelser C Nærhet / tilgjengelighet 1 5 D Relasjon / kjennskap E Evne til å overholde tidsfrister 1 5 Kommentarer: A: Vi er fornøyd. Noen av våre kunder etterspør spesielt røye fra Tydalen. Det bestemmer vårt valg. C: Lokalmat er viktig for oss. Blir mer og mer populært. C: Opptatt av kortreist mat. Generelt: Pris, kvalitet og leveringsdyktighet er viktigst for oss.

128 4. Basert på dagens aktivitet mellom oss, er det noe Tydalfisk AS kan gjøre for å øke din tilfredshet, eller forenkle / effektivisere aktiviteten hos dere? Ha fisk hele året for levering mer jevnt. Ut og inspirere - opplæring - vise muligheter ved produktene. Kunne tenkt meg en litt mindre salt rakfisk. 5. Har du planer om å bruke med Tydalfisk AS mer enn frem til i dag? Vi kan kanskje ta mer om leveringen blir jevnere. Heller mer enn mindre. Tar bestilling og bestiller det kundene vil. Kan selge mer om Tydalfisk markedsfører mot våre kunder. Ja, vi er relativt ny kunde og har mulighet til å øke fremover. 6. Vil du velge Tydalfisk AS ved en senere anledning? Ja (4 svar) 7. Har du noen andre kommentarer, eller tips på hvordan vi kan forbedre oss og bli mer attraktiv for deg/dere? Greie å ha å gjøre med. Emballasjen har blitt superfin - blir godt mottatt av kundene.

129 LEVERANDØRTILFREDSHETSANALYSE Samlet fremstilling av svar fra 6 leverandører 1. Hvor tilfreds er Leverandøren Kunde/Leverandør med forholdet (relasjonen) til Tydalfisk AS? Lite tilfreds Svært tilfreds Ikke aktuelt Mye kontakt - mye grei kontakt. Ingen problemer. Har vært og er en god dialog med DL. Har vært vanskelig å få med deler av styret på viktige valg. Hadde vært praktisk om de levert følgebrev med prøvene. Går kjappere da på laben. Bilag leveres ikke alltid som avtalt, men det er av forståelige årsaker. 2. Hvor viktig er Tydalfisk AS som Kunde for Leverandøren?: Lite viktig Svært viktig Ikke aktuelt Liten kunde, men spesiell. Mye kontakt ift størrelsen på selskapet. Alle kunder er viktige og vi vil gjerne beholde dem. Ikke en stor kunde. Liten kunde. Alle kunder er viktig, men ikke av de største. Liten kunde. Liten kunde, men viktig - alle kunder er viktige og vi besøker dem to ganger i året. Ikke så stor kunde så langt.

130 3. Hva er Tydalfisk AS gode/dårlige på? Lite god Svært god Ikke aktuelt A Fleksibilitet B Kvalitet C Samarbeid D Produkter E Effektivitet F Logistikk 5 1 G Problemløsende A: Sammensatt produksjon - vanskelig å være fleksibel. De er så få fleksible som det er mulig å være. B: Vanskelig å vurdere fullt ut - utstyrsmessig er det noe som kan gjøres bedre. B: Har noe å gå på. Skulle gjerne hatt større kompetanse innen bioligisk drift, salg og markedsføring. Burde sett mer på kolleger innen akvakultur. Det begrenses med at de har begrensede muligheter til å avse folk. B: Burde vært bedre på sikkerhet og oppfølging av utstyr. Ikke alltid at ting vi setter fingeren på blir tatt hensyn til. De har hatt ulykker som skyldes at de ikke har vært dyktige nok på sikkerhet. G: Ift oksygenproduksjon kunne de vært bedre. Har med økonomi å gjøre - sliter med å ta de investeringer de burde. C: Så snart de skjønner behov for endringer eller tiltak - kan kompensere for mangel på kompetanse gjennom samarbeid med andre. Det krever at de ser behov og nytte av samarbeid. D: Har vært god fremgang. Startet på "dårlig". Fortsatt mye å gjøre mht profilering og emballasje. Smak og kvalitet gir en femmer! Mangler litt på finish på fileter. E: Ønsker av og til at noe kunne gått fortere - men vanskelig å vurdere. E: Så effektiv som de kan være i dag, men det er mer å hente gjennom å investere i maskiner. G: DL oppfattes som løsningsorientert. Ser ut som det butter litt i deler av styret. Generelt: Oppfattes som positive. Gjør det de skal for å få til å fungere.

131 4. Forslag til forbedringer: De mangler en del utstyr for å få til en mer effektiv produksjon. CO2-lufting, oksygenering. Sikkert også på produksjonslinjer, men det er ikke vårt felt. Det ville gjort underverker for dem om de var en del av et større system. Det ville gitt dem mye mht kompetanseoverføring. Skaff en god samarbeidspartner. Gi gjerne varsel i forkant om at det kommer prøver. 5. Hvordan ser Leverandøren på markedsutviklingen? Produktet har fremtid. Markedsføring er utfordring og krever midler. Todelt: Hvis de skal fortsette mye med sløyd fersk fisk så tror jeg ikke det er veien å gå. Der de klarer å få større verdiskaping pr kg fisk er der de må gå. Ikke konkurransedyktig på sløyd fersk fisk ift Sverige og Island. Strategien bør være fullt fokus på å videreutvikle konsumentpakninger med sikte på økt verdiskaping. Ikke ha fokus på volum! Positivt - vi tar markedsandeler. Stabil. God. Vi vil redusere antall ansatte og sortere litt på kunder. Tydalfisk ønsker vi å ha med videre. Positivt - bra trend. 6. Hvilke produkter/tjenester/teknologi ønsker Kunden levert? Revisjon og bistand ifm konkrete saker. Vannbehandlingsutstyr. Bedriftsutvikling - fokusert på marked, emballasje og profilering. Laboratorietjenester. Regnskapstjenester, lønn, remittering, fakturering. Tjenester og utstyr ifm oksygenproduksjon. Pakkemaskiner og annet produksjonsutstyr. 7. Hvilke planer har Leverandøren som vil involvere Tydalfisk AS i fremtiden? Det henger på deres økonomiske evne, men vi ønsker å hjelpe dem til å få til større og mer effektiv produksjon. Involvert i et prosjekt for utvikling av et avlsprogram for norske røyeoppdrettere. De kan få levert befruktet rogn fra oss - gir muligheter for analyser av vekst mv. (sammenligninger). De er invitert inn med ingen andre bidrag enn rogn. Vil besøke dem i løpet av høsten.

132 8. Basert på dagens aktivitet mellom våre selskap er det noe Leverandøren kan gjøre for å forenkle / effektivisere aktiviteten hos Tydalfisk AS? Vi kan bidra mht pakking og presentasjon. Mer strømlinjeformet. 9. Har dere planer om å utvide produkt/tjeneste-spekteret, og i så fall hva vil være relevant for Tydalfisk AS å vurdere? Vi vurderer et helt lite resirk-anlegg. Vil kreve investering på ca 5 mnok og tror det vil ligge litt frem i tid for deres del. 10. Andre relevante forhold? God erfaring å samarbeide med dem. God dialog begge veier. De er positive og har tro på bedriften. De ofrer mye for å få ting til.

133 TYDALFISK AS - KONKURRENTANALYSE Oktober 2014 KONFIDENSIELT

134 Analysen inkluderer følgende selskap: Omsetning Andel av samlet Driftsresultat Driftsmargin Gjs. driftsres.gjs. driftsmargin Bokført Selskap 2013 omsetning siste fem år siste fem år Egenkapital Wangensten ,9 % ,0% 935 5,2 % 5305 Rifos ,0 % 526 4,56 % 599 4,5 % 6918 Sigerfjord Fisk ,7 % ,9 % ,3% Sjøblink Blokken ,3 % ,3% -71-2,1% 7943 Noraker Gård ,8 % ,4 % ,5 % 2279 Tydalfisk ,9 % 280 5,2 % 2637 Sæterstad Gård ,5 % 70 2,3 % 146 5,9 % 809 Kirkenes Fish 588 0,9 % ,1% ,1% 9274 Islandsbleikja Fiskeldið Haukamýri Totalt ,0 % 280 0,4 % Islandsbleikja og Fiskeldið Haukamýri har ikke avlagt regnskaper for De samme selskapene opplyser ikke om omsetningen hvert år - De islandske regnskapene er oversatt til norske kroner

135 Omsetning 2013 og gjennomsnittlig omsetningsvekst siste fem år ( ) Omsetningsvekst -5% 0% 5% 10% 15% 20% Islandsbleikja Wangensten Rifos Sigerfjord Fisk Sjøblink Blokken Noraker Gård Tydalfisk Sæterstad Gård Kirkenes Fish Omsetning Omsetning 2013 (knok)

136 Driftsresultat 2013 og gjennomsnittlig driftsmargin siste fem år ( ) Driftsmargin -4% 0% 4% 8% 12% 16% 20% 24% Islandsbleikja Noraker Gård Sigerfjord Fisk Rifos Tydalfisk Sæterstad Gård Kirkenes Fish Wangensten Sjøblink Blokken Driftsresultat 2013 Gjs. Driftsmargin siste fem år Driftsresultat (knok)

137 Gjennomsnittlig totalkapital- og egenkapitalavkastning siste fem år ( ) -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Rifos Tydalfisk Sæterstad Gård Kirkenes Fish Wangensten Sjøblink Blokken Gjs. Egenkapitalavkastning siste fem år Gjs. Totalkapitalavkastning siste fem år -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

138 Egenkapitalandel 2013 og gjennomsnittlig EK-andel siste fem år ( ) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kirkenes Fish Rifos Islandsbleikja Wangensten Sjøblink Blokken Sigerfjord Fisk Sæterstad Gård Noraker Gård Egenkapitalandel 2013 Gjs. egenkapitalandel siste fem år Tydalfisk 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Egenkapitalandel

139 OMSETNING OG DRIFTSRESULTAT Omsetning Wangensten Rifos Sigerfjord Fisk Sjøblink Blokken Noraker Gård Tydalfisk Sæterstad Gård Kirkenes Fish Islandsbleikja Fiskeldið Haukamýri Totalt Totalt Ex Islandsleikja Driftsresultat Wangensten Rifos Sigerfjord Fisk Sjøblink Blokken Noraker Gård Tydalfisk Sæterstad Gård Kirkenes Fish Islandsbleikja Fiskeldið Haukamýri Totalt Totalt Ex Islandsleikja Kommentarer - Fallende omsetning de siste årene - Av de selskapene som har oppgitt omsetning for alle de siste fem årene er det bare NorakerGård og Sæterstad Gård som har klart å øke omsetningen i perioden. De har klart å øke omsetningen hvert år. - Driftsresultatene varierer mye fra år til år og 2012 var de beste årene Omsetning Driftsresultat Omsetning Ex Islandsleikja Driftsresultat Ex Islandsleikja

140 DRIFTSMARGIN OG ÅRSRESULTAT Resultat av driften i% Wangensten 8,77 % 14,77 % 7,94 % 3,43 % -9,00% Rifos 14,71 % 3,99 % -3,62% 2,87 % 4,56 % Sigerfjord Fisk 0,00 % -68,22% 11,06 % 8,16 % 11,88 % Sjøblink Blokken 1,81 % -11,87% 1,09 % 16,59 % -18,30% Noraker Gård 21,33 % 14,38 % 23,27 % 35,37 % 18,37 % Tydalfisk -2,81% 6,99 % 9,82 % 5,23 % Sæterstad Gård 5,76 % 4,31 % 8,43 % 8,50 % 2,29 % Kirkenes Fish -45,47% -188,33% -41,95% 21,06 % -61,05% Islandsbleikja 20,45 % 13,61 % Fiskeldið Haukamýri 5,26 % 4,31 % Gjennomsnitt 0,9 % -22,9% 3,8 % 13,3 % -5,8% Kommentarer - Noraker Gård utmerker seg som den mest lønnsomme - Kirkenes Fish som den minst lønnsomme Årsresultat Wangensten Rifos Sigerfjord Fisk Sjøblink Blokken Noraker Gård Tydalfisk Sæterstad Gård Kirkenes Fish Islandsbleikja Fiskeldið Haukamýri Totalt Som for driftsmargin og driftsresultat

141 KAPITALAVKASTNING TK Rentabilitet Wangensten 24,9 % 16,3 % 7,1 % -14,9% Rifos 3,2 % -7,1% 1,2 % 2,0 % Sigerfjord Fisk -31,7% 2,9 % 2,9 % 4,7 % Sjøblink Blokken -5,7% 25,3 % 12,9 % -11,6% Noraker Gård 18,3 % 33,0 % 48,8 % 26,5 % Tydalfisk 9,1 % 10,1 % 4,0 % Sæterstad Gård 8,9 % 16,3 % 15,3 % 4,6 % Kirkenes Fish 2,8 % 2,9 % -3,6% Islandsbleikja 0,0 % 27,8 % 17,2 % Fiskeldið Haukamýri 7,3 % 3,7 % 3,0 % Gjennomsnitt 3,2 % 13,0 % 12,1 % 1,5 % Kommentarer - Samme trend som for lønnsomhet; 2011 og 2012 er de beste årene - Positivt totalkapitalavkastning hvert år i perioden EK Rentabilitet Wangensten 69,4 % 24,0 % 6,5 % -36,1 % Rifos 4,7 % -16,8 % 2,0 % 3,5 % Sigerfjord Fisk -66,0 % 2,9 % 1,6 % 4,6 % Sjøblink Blokken -20,0 % 46,0 % 18,7 % -25,9 % Noraker Gård 59,6 % 93,2 % 148,5 % 77,6 % Tydalfisk 30,4 % 23,6 % 6,0 % Sæterstad Gård 19,9 % 43,5 % 34,7 % 7,2 % Kirkenes Fish 2,1 % 4,2 % -4,5 % Islandsbleikja 0,0 % 58,4 % 27,4 % Fiskeldið Haukamýri 22,9 % 1799,6 % 112,6 % Gjennomsnitt 11,3 % 208,3 % 38,0 % 4,1 % - Svært volatil egenkapitalavkastning - Også her er 2011 og 2012 de beste årene

142 Likviditet Kundekreditt(d) Wangensten Rifas Sigerfjord Fisk Sjøblink Blokken Noraker Gård Tydalfisk Sæterstad Gård Kirkenes Fish Islandsbleikja Fiskeldið Haukamýri Gjennomsnitt Leverandørkreditt (d) Wangensten Rifas Sigerfjord Fisk Sjøblink Blokken Noraker Gård Tydalfisk Sæterstad Gård Kirkenes Fish Islandsbleikja Fiskeldið Haukamýri Gjennomsnitt Kommentarer - Tydalfisk forbedrer kundekredittiden kraftig i For selskapene samlet sett øker kundekredittiden i perioden - Store variasjoner i leverandørkredittid mellom selskapene - Den gjennomsnittlige leverandørkredittiden øker hvert år - Likviditetsgraden er stort sett veldig bra - Kirkenes Fish utmerker seg med lav likviditetsgrad før Tydalfisk har lavere likviditetsgrad enn gjennomsnittet hvert år 10,0 Likviditetsgrad Wangensten 3,65 2,65 2,71 2,68 2,30 Rifas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sigerfjord Fisk 0,03 1,86 7,90 4,15 3,97 Sjøblink Blokken 2,55 1,50 4,12 2,75 2,12 Noraker Gård 1,72 2,13 2,01 1,57 1,66 Tydalfisk 0,54 2,58 1,69 2,56 Sæterstad Gård 3,60 2,25 2,03 2,65 2,59 Kirkenes Fish 0,09 0,64 1,71 Islandsbleikja 2,41 3,12 Fiskeldið Haukamýri 0,96 1,18 1,51 1,09 Gjennomsnitt 1,79 1,52 2,54 2,03 2,11 8,0 6,0 4,0 2,0 0, Min og Max Gjennomsnitt Tydalfisk

143 Tydalfisk AS Tydalfisk produserer røye, som igjen foredles til rakefisk. I tillegg leverer de fersk røye til utvalgte storhusholdninger. Tydalfisk selger produktene sine gjennom Coop Obs og Coop Mega samt utvalgte Menybutikker. Resultat År Sum driftsinntekter Vareforbruk Lønnskostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Driftsresultat Sum finansinntekter Sum finanskostnader Resultat før skatt Sum skatt Årsresultat Nøkkeltall År Totalkapitalavkastning 9,1 % 10,1 % 4,0 % Resultat av driften i % -2,8 % 7,0 % 9,8 % 5,2 % EK rentabilitet før skatt 30,4 % 23,6 % 6,0 % Likviditetsgrad 0,54 2,58 1,69 2,56 Rentedekningsgrad -20,5 5,4 4,8 1,9 Egenkapitalandel i % 2,8 % 32,8 % 35,1 % 32,3 % Varelager (d) Kundekreditt (d) Leverandørkreditt (d) Balanse År Sum anleggsmidler Sum varelager Sum fordringer Sum omløpsmidler Sum eiendeler Sum egenkapital Sum langsiktig gjeld Leverandør gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Kommentarer - Stabil omsetning. - Har tjent penger hvert år de siste tre årene - God likviditet - Ok egenkapitalandel - Har et meget høyt varelager

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune /tid: 20.11.2014 kl. 09:00 11:45 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Kari Slungård, leder

Detaljer

Møteprotokoll. Rådet for likestilling av funksjonshemmede 09.03.2015. Sakliste

Møteprotokoll. Rådet for likestilling av funksjonshemmede 09.03.2015. Sakliste Side Møteprotokoll Rådet for likestilling av funksjonshemmede 09.03.2015 Sakliste RFF-14/15 OPPRETTELSE AV KOMMUNALT FASTLEGEKONTOR OG DAGLEGEVAKT RFF-15/15 BARNEHAGEKAPASITET I SKI KOMMUNE RFF-16/15 SKOLEKAPASITET

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune /tid: 10.05.2012 kl. 09:00 11:05 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhus 2, møterom Storkleppen Kari Slungård, leder Astrid Jensen Toralf Øverås Forfall: Møtende

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune /tid: 03.05.2011 kl. 17:00 19:50 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Formannskapsalen, Rådhuset Gunnar Lohse, leder

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Tirsdag 16.10.2012 NB! Merk møtestedet! Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder FRØYA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 19. februar 2008 kl. 10.00 14.20 Møtested: Rådhuset på Frøya Møterom B Saknr: 1/2008-7/2008 Arkivsaknr.: Møteleder Sten Kristian Røvik Møtende medlemmer

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 16. oktober 2012 Tid: Kl. 12.00 14.45 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom i underetasjen

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid: 03.05.2012 kl. 09:30 13:00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, kommunestyresalen Per Bjarne Bonesvoll,

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtedato: 28.09.2011 Tid Kl. 09.00-14.00 Møtested: Rådhusgt.10. 2.etg. (gml. rådhus) Til stede : Edward Terjesen (leder), Ragnhild Thomassen (nestleder),

Detaljer

Håndbok for Eidsberg kommune Del C

Håndbok for Eidsberg kommune Del C Håndbok for Eidsberg kommune Del C Interkommunalt samarbeid, andre rådsorganer Vedtatt i kommunestyret 20. juni 2013 K.sak 64/13 Innholdsfortegnelse: Innhold 1 REGLEMENT FOR EIDSBERG KOMMUNES REPRESENTANTER

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for helse, oppvekst og kultur. Dato: 04.06.2015. Utvalg for helse, oppvekst og kulturs medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for helse, oppvekst og kultur. Dato: 04.06.2015. Utvalg for helse, oppvekst og kulturs medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 04.06.2015 Utvalg for helse, oppvekst og kulturs medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse, oppvekst og kultur Møtested: Møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 09.06.2015

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune /tid: 04.03.2014 kl. 17:00 21:45 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Rådhuset, formannskapssalen. Per-Arild Lyng,

Detaljer

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune MØTEUTSKRIFT 1 Kontrollutvalget i Kvalsund kommune Møte nr. 1 /2010 1. juni 2010 Arkivkode 4/1 06 Journalnr. 2010/16003-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Alfon Holmgren, leder Kjell K. Bårdsen, nestleder

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune /tid: 03.12.2013 kl. 18:00 22.15 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Rådhuset, formannskapssalen Ole Halvard Bondahl,

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune /tid: 27.11.2013 kl. 09:00 14:25 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, kommunestyresalen Johan G. Foss, leder Jarl Arthur

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Korrigert 30.10.13* /tid: 16.10.2013 kl. 09:00 14:15 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Kommunestyresalen, Rådhuset

Detaljer

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtested: Rådhuset, møterom Bergljot Behandlede saker: 34/2009-41/2009. Møtedato: 07.12.2009 Fra: 17.00 Til: 21.

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtested: Rådhuset, møterom Bergljot Behandlede saker: 34/2009-41/2009. Møtedato: 07.12.2009 Fra: 17.00 Til: 21. Møteprotokoll Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Rådhuset, møterom Bergljot Behandlede saker: 34/2009-41/2009 Møtedato: 07.12.2009 Fra: 17.00 Til: 21.00 Til stede på møtet: Funksjon: Navn: Forfall: Møtt

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 10. september 2009 Møtetid: Kl. 0900 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Formannskapssalen, Agdenes rådhus Møtedato: 23.11.2009 Tid: 09.00 10.45 NB! Godkjennes endelig i kontrollutvalgets neste møte. Til stede på møtet

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 25.09.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune /tid: 13.02.2012 kl. 09:00 16:10 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Mediahuset Vindfang - Møterom 2.etg Tom Skare,

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 26.04.2012 kl. 13:00 16.30 Møtested: Rådhuset, Møterom 3215 Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Ann Inger Stølhaug, leder Tormod Solem

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møtedato: 27.01.2015, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 17:45 Møtested: Rådhuset, Møterom 3 Fra til saksnr.: 15/1-15/7 Frammøteliste: Medlemmer Møtt Varamedlemmer Ulf

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møtedato/tid: 07.10.2013 kl. 10:00 13:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, Kommunestyresalen Oddvar M. Lian, leder

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom 2 Tidspunkt: 05.03.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Korrigert 23.03.13

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Korrigert 23.03.13 Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Korrigert 23.03.13 /tid: 14.02.2013 kl. 17:00 18:55 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Formannskapssalen, rådhuset Per Walseth,

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune /tid: 10.12.2012 kl. 14:00 16:20 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, møterom Endride Ola Huke, leder Magne A. Thomasen,

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune /tid: 22.10.2013 kl. 18:00 21:35 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2014 Fra kl: 12.00 Til kl: 12.45 Til stede på møtet Medlemmer: Arnt Frode Jensen Elbjørg Larsen (unntatt sak 158/14)

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Fredag 17.09.2010 NB! Merk dato og klokkeslett! Tid: Kl. 10.00 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møteinnkalling Arkivsak : 266-2010 Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møtested/lokaler : Formannskapssalen, rådhuset. Deltakere fra

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE «Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner», fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15.06.2004 med hjemmel i lov av 25.9.92 nr. 107

Detaljer

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging 16.2.09 1/09 Referater og orienteringer. 1. Kontrollutvalget sender brev til rådmannen med ønske om tilbakemelding i forhold til Fylkesmannens tilsyn med grunnskoleopplæringen, slik som beskrevet under

Detaljer

Møteinnkalling - kontrollutvalget

Møteinnkalling - kontrollutvalget SELBU KOMMUNE Møteinnkalling - kontrollutvalget Utvalg/styre/råd Møtedato/tid Møtested/lokaler Deltagere fra KU : Møte i kontrollutvalget Selbu kommune : Mandag 30. april 2007, kl. 17.00. Merk tidspunkt!

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Det kommunale råd for funksjonshemmede. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset i Hov Møtedato: 08.06.2011 Tid: kl.

MØTEPROTOKOLL. Det kommunale råd for funksjonshemmede. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset i Hov Møtedato: 08.06.2011 Tid: kl. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset i Hov Møtedato: 08.06.2011 Tid: kl.09:00 13:00 Til stede på møtet Medlemmer: Eva Røise,

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid: 15.12.2011 kl. 09:30 12:03 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, Formannskapssalen Per Bjarne Bonesvoll,

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune /tid: 08.05.2013 kl. 11:00 16:55 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, møterom A, rådhuset Johan G. Foss, leder Jarl A.

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE Kristiansund, 04.mai 2007 Til medlemmene i kontrollutvalget INNKALLING TIL MØTE MØTE NR.: 5/07 TID: 11.05.2007 kl. 10:00 STED: Formannskapssalen, Rådhuset SAKSLISTE

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid: 23.02.2012 kl. 09:30 12:45 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, Formannskapssalen Per Bjarne Bonesvoll,

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. februar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 26.02.2008 Tidspunkt: 17.00-20.00 Møtested: Formannskapssalen Fra utvalgssaksnr: 1 Til utvalgssaksnr: 7

PROTOKOLL. Møtedato: 26.02.2008 Tidspunkt: 17.00-20.00 Møtested: Formannskapssalen Fra utvalgssaksnr: 1 Til utvalgssaksnr: 7 PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 26.02.2008 Tidspunkt: 17.00-20.00 Møtested: Formannskapssalen Fra utvalgssaksnr: 1 Til utvalgssaksnr: 7 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. Forfall

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 18. mai 2010 Tid: Kl. 12.00 15.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun, 3.etg.

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. REFERATER Ref. 04/12 Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. REFERATER Ref. 04/12 Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Møte nr. 05/12 Dato: 10.10.12 kl. 09.00 11.15 Sted: Rådhuset, møterom Monn ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Britt Enny Haugland, nestleder Arild Forgard, medlem

Detaljer

Møteprotokoll - kontrollutvalget

Møteprotokoll - kontrollutvalget SELBU KOMMUNE Møteprotokoll - kontrollutvalget Møtedato/tid : Onsdag 12. mars 2008, kl. 18.00 21.10 Møtested/lokaler : Selbu rådhus, Formannskapssalen Saksnr : 10/2008 15/2008 Møtende medlemmer : Ole Halvard

Detaljer

MØTEPROTOKOLL MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET. Side 1

MØTEPROTOKOLL MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET. Side 1 MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Utvalg/styre/råd : Kontrollutvalget Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid : Torsdag 11. september 2008 kl 09.30 11.20 Møtested/lokaler : Rådhuset, møterom

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Onsdag 19. november 2008 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Onsdag 19. november 2008 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Onsdag 19. november 2008 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Hobøl

Møteinnkalling Kontrollutvalget Hobøl Møteinnkalling Kontrollutvalget Hobøl Møtested: Hobøl kommune, møterom 1 Tidspunkt: 20.05.2014 kl. 15:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post iokus@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune /tid: 10.09.2014 kl. 09:00 14:00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Kommunestyresalen, herredshuset Johan G. Foss,

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune /tid: 05.06.2012 kl. 18:00 21:35 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein

Detaljer

2/2015 Kontrollutvalgets årsrapport for 2014. 3/2015 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 4/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner.

2/2015 Kontrollutvalgets årsrapport for 2014. 3/2015 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 4/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner. Møtebok Sted: Hurdal sykehjem, møterom. Tid: Fredag 30.01.2015 kl. 08.00 12:15. Tilstede Arne Solsrud (leder) medlemmer Jorunn Larsen Glosli (nestleder) Tilstede varamedlemmer Forfall Geir Mosteid Andre

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 29.04.2015 kl. 13:00 15:20 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, lille kommunestyresal Tormod S. Slupphaug, leder

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 04.12.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

HEMNE KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Geir Rostad (leder)

HEMNE KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Geir Rostad (leder) HEMNE KOMMUE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 29. februar 2008 kl. 12.00 14.55. Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Saknr: 1/2008-9/2008 Arkivsaknr.: Møteleder: Geir Rostad Møtende medlemmer:

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid: 27.10.2011 kl. 09:30 12:15 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Per Bjarne Bonesvoll, leder Ann Karin Haugen

Detaljer

Møteprotokoll. NB! Godkjennes endelig i kontrollutvalgets neste møte.

Møteprotokoll. NB! Godkjennes endelig i kontrollutvalgets neste møte. Møteprotokoll NB! Godkjennes endelig i kontrollutvalgets neste møte. Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Agdenes kommune Møtedato/tid : Mandag 23. november 2009 kl 09:00-10:45 Møtested/lokaler :Rådhuset,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 25.02.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møtested: Trøgstad kommune, møterom Havnås Tidspunkt: 19.05.2014 kl. 17:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Kontrollutvalget i Kautokeino kommune Guovdageainnu suohkana dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 1/2013 4. april 2013 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Kautokeino kommune Guovdageainnu suohkana dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 1/2013 4. april 2013 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Kautokeino kommune Guovdageainnu suohkana dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/201 4. april 201 Arkivkode 4/1 05 Journalnr. 201/1505-8 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall:

Detaljer

Kontrollutvalget i Unjárgga gielda/nesseby kommune

Kontrollutvalget i Unjárgga gielda/nesseby kommune Kontrollutvalget i Unjárgga gielda/nesseby kommune Kontrollutvalgan IS Kontrollutvalgets faste medlemmer Kopi: Kontrollutvalgets varamedlemmer Ordfører Rådmann Finnmark kommunerevisjon IKS MØTEINNKALLING

Detaljer

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77 NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2008 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18.02.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Bamble kommune. kontrollutvalget. Medlemmer og varamedlemmer Dato 03.03.2015. Bamble kommune - kontrollutvalget. Det kalles med dette inn til møte:

Bamble kommune. kontrollutvalget. Medlemmer og varamedlemmer Dato 03.03.2015. Bamble kommune - kontrollutvalget. Det kalles med dette inn til møte: Vår ref. 15/291-2 033 /BOSL Medlemmer og varamedlemmer Dato 03.03.2015 Bamble kommune - Det kalles med dette inn til møte: Dato: 10.03.2015 Tid: 13:00-15:00 MERK TIDEN! Sted: Rådhuset, møterom Synken Dersom

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune /tid: 08.10.2012 kl. 13:00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Rådhuset, kommunestyresalen Tom Skare, leder Lindis

Detaljer

NBNB! Det vil bli fotografering før møtet, så alle bes møte senest kl. 17.30.

NBNB! Det vil bli fotografering før møtet, så alle bes møte senest kl. 17.30. Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Dere innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 19.10.2015 Tid: 18:00 NBNB! Det vil bli

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen : 07.02.2012 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

Andre deltagere : Ole Edvard Meland, teknisk fagleder (sak 18) Eva J. Bekkavik, møtesekretær, KonSek Midt-Norge IKS

Andre deltagere : Ole Edvard Meland, teknisk fagleder (sak 18) Eva J. Bekkavik, møtesekretær, KonSek Midt-Norge IKS Møteprotokoll NB! Godkjennes endelig i kontrollutvalgets neste møte. Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Agdenes kommune Møtedato/tid : Mandag 28. september 2009 kl 09:00-10:15 Møtested/lokaler

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss

Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss Møtedato: 03.02.2015, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 11:10 Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 15/1-15/2 Frammøteliste Medlemmer Møtt Varamedlemmer

Detaljer

Egil Skjærvold, nestleder (fra sak 21 kl. 11.10) Marie Malum Tove Solem Helgemo Knut Solberg

Egil Skjærvold, nestleder (fra sak 21 kl. 11.10) Marie Malum Tove Solem Helgemo Knut Solberg MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Utvalg : Kontrollutvalget Møtedato/tid : 13. september 2007 kl 10.30 14.10 Møtested/lokaler : Rådhuset, formannskapssalen Møtende medlemmer : Odd Vårvik,

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møtedato/tid: 10.09.2015 Kl 13:00-14:40 Møtested: Lille kommunestyresal Møtende medlemmer: Tormod Solem Slupphaug Nils Prestmo Torkel Christiansen Vigdis

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget MÅLSELV KOMMUNE. Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 27.5.2014 Varighet: 11.15 14.10

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget MÅLSELV KOMMUNE. Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 27.5.2014 Varighet: 11.15 14.10 MÅLSELV KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 27.5.2014 Varighet: 11.15 14.10 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møteleder: Sekretær: Harald Algarheim Tage Karlsen Faste medlemmer Harald

Detaljer

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren og rådmannen til orientering. Kontrollutvalget tar rådmannen redegjørelse til etterretning.

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren og rådmannen til orientering. Kontrollutvalget tar rådmannen redegjørelse til etterretning. 13.2.09 1/09 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning. 2/09 Samtale med ordføreren og Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren og rådmannen til

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Fredag 17. september 2010 Tid: Kl. 10.00 15.15 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Mandag 10.november 2008 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 20. oktober 2009 Tid: Kl. 12.00 15.00 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

1. Kontrollutvalget ber om å få tilsendt kopi av alle. Lagt inn i årsplanen tilsynsorganer. tilsynsrapporter etter tilsynsbesøk i kommunen.

1. Kontrollutvalget ber om å få tilsendt kopi av alle. Lagt inn i årsplanen tilsynsorganer. tilsynsrapporter etter tilsynsbesøk i kommunen. 5.3.07 1/07 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringen til etterretning. 2/07 Informasjon fra enhetene Kontrollutvalget tar enhetenes redegjørelse til teknisk sektor og

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 25.10.2012 kl. 12:15 15:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Tormod Solem Slupphaug, fungerende

Detaljer

Melhus kommune. Møteprotokoll

Melhus kommune. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Rådhuset, møterom Eindride Behandlede saker: 21/2009 26/2009 Møtedato: 14.09.2009 Fra: 17.00 Til: 20.30 Arkivsaknr: 284-2009 Til stede på møtet: Funksjon:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus Møtedato: 27.09.2010 Tid: 10:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Marius Nilsen, Siv-Anita

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Kolbjørn Uthus

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Kolbjørn Uthus Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Politisk nemnd for barnevernstjenester Værnesregionen Formannskapssal, Rådhus Møtedato: 11.06.2013 Tidspunkt: 09:00-12:00 Fra sak: PS 11/13 Til sak: PS 17/13 Følgende faste

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Råd for funksjonshemmede

Alta kommune. Møteprotokoll. Råd for funksjonshemmede Alta kommune Møteprotokoll Råd for funksjonshemmede Møtested: Komagfjord Rådhuset Møtedato: 10.12.2013 Tid: 09:00 12:30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Bjørnar Sparboe Simonsen KYST Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid: 27.11.2013 kl. 09:30 11:55 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhuset, Formannskapssalen Per Bjarne Bonesvoll, leder Ann Karin Haugen

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune. Ekstraordinært møte

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune. Ekstraordinært møte Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune Ekstraordinært møte Arkivsak: 11/100-3 Møtedato/tid: 21.03.2011, kl. 12:00 Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Deltagere: Geir Rostad (leder) Eldbjørg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.05.2007 Tidspunkt: 17.00 Møtested: Formannskapssalen MØTEINNKALLING Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no

Detaljer

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2012 28. september 2012 Arkivkode 4/1 07 Journalnr. 2012/17033-11 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Halvor Pettersen, leder Arild Johansen, varamedlem (innkalt som vara for Helene Benjaminsen)

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møtedato/tid: 03.12.2012 kl. 10:00 13:40 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, kommunestyresalen Oddvar M. Lian, leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 04.03.2010 kl. 14.00 16.40 Møtested: Horg Sykehjem Arkivsak: Møtende medlemmer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 04.03.2010 kl. 14.00 16.40 Møtested: Horg Sykehjem Arkivsak: Møtende medlemmer MØTE Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 04.03.2010 kl. 14.00 16.40 Møtested: Horg Sykehjem Arkivsak: Møtende medlemmer Berit Skillingsaas Nygård, Leder Magne Thommasen, Nestleder Gerd E. Hegerberg Sidsel

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste:

Møteinnkalling. Sakliste: Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Agdenes kommune Møtedato/tid : Tirsdag 25.april 2006 kl 10.00 Møtested/lokaler : Gamle banken, kommunehuset. Deltagere : Inger Lise Ingdal leder

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid: 05.03.2015 kl. 09:30 12:25 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhuset, Formannskapssalen Guri Kosberg Høen, nestleder Ann Karin Haugen

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.05.2009 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møtedato/tid: 25.09.2014 kl. 16:00 18:15 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Jomar Aftret, leder Johan L.

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Vigdis Troøyen Fosseide MEDL. John Atle Krogstad Knut Bjørkli Elsa Heggem Larsen

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Vigdis Troøyen Fosseide MEDL. John Atle Krogstad Knut Bjørkli Elsa Heggem Larsen Orkdal kommune Møteprotokoll Side 1 av 5 Utvalg: Kontrollutvalg Møtested: 3127, Rådhuset Dato: 02.12.2010 Tid: 12:45-15:15 Arkivsak: 428/2010 (KonSek) Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 07.05.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00 GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 22.04.2009 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Edvarda, 1. etg. Eventuelt

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 16.januar 2012 Tid: Kl 11.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møtedato/tid: 12.03.2014 kl. 14:00 16:00 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhuset, Formannskapssalen Ola Huke, leder Magne A. Thomasen, nestleder Oddvar Horg

Detaljer