IDÉKONKURRANSE TIL LEK I STAVANGER SENTRUM, JUNI 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IDÉKONKURRANSE TIL LEK I STAVANGER SENTRUM, JUNI 2011"

Transkript

1 I IDÉKONKURRANSE TIL LEK I STAVANGER SENTRUM, JUNI 2011

2 INNHOLD: INTRODUKSJON 02 KONSEPT 03 EKSISTERENDE BY INTERIØR 04 IDÉKATALOG DEN LEVENDE OG LEKNE BENKEN 06 DET LEVENDE OG LEKNE SYKKELSTATIVET 07 DET LEVENDE OG LEKNE BLOMSTERBEDET 08 DET LEVENDE OG LEKNE TREET 09 DET LEVENDE OG LEKNE BUSS SKURET 10 FUGLETREET 11 GUMMISKOGEN 12 TOG-BENKEN 13 TALLERKEN SKURET 14 INTRODUKSJON: Konkurranseforsaget innehoder et overordnet konsept for impementering av ek i Stavanger sentrum. Det er utviket en idékataog som iustrerer konseptet, der noen av idéene er iustrert mer reaistisk, satt inn i den eksisterende konteksten. Måsetningen har vært å utvike en fustendig idé for hee sentrum, hvor det er agt vekt på å iustrere f est muig scenarier som inviterer ti ek. Det er forsøkt å fi nne en øsning på hvordan man kan integrere ek med inspirasjon i det som aerede eksisterer i byrommene, der det oppnås en minima ekstra areaanvendese men aikeve en sterk og variert ekende effekt. A: Ryfykegata 22, 4014 Stavanger T: M: W: 02

3 KONSEPT Store deer av sentrumshavøya i Stavanger består av sjarmerende smae gågater, og mange små og intime uterom, det er derfor få steder hvor det er pass ti større instaasjoner/eke redskaper for barn. Med basis i denne probemstiingen er det utviket et konkurranseforsag som tar utgangspunkt i det eksisterende by interiøret, hvor møber og inventar er bearbeidet og redesignet på en kreativ måte. Dette gjør at integrasjon av ek i sentrum vi skje på en naturig måte, og kan impementeres ae steder hvor det aerede fi ns en form for by interiør. Måsetningen med forsaget er å skape en eken atmosfære for ae adre spredt ut i gaterommene og torgpassene. Det settes fokus på at forsaget ska egge opp ti at det er ek for ae adre i byrommene. Både på det visuee og fysiske pan. Det er arbeidet med å skape ekne forsag som skaper fargerike inntrykk, inviterer ti opphod, interaksjon, spi og fysisk aktivitet. Iscenesettesen av møbene som byrommene og gatene har skaper en ekstra dimensjon av ek/fantasi. At benken beveger seg, at bomstene yser eer at trærne kan bøyes gjør at virkeighetsføesen forsvinner et ite øyebikk. I byrommene og gatene er oftest barn i føge med voksne, enten på en handetur eer for å besøke spisesteder, kino e.., dette betyr at barna vi få maksimat utbytte dersom de ekne eementene er spredt rundt som små overraskeser i sentrumsområdet. Barna kan vente utenfor butikken på piano-benken eer tog-benken og få en stimuerende oppevese kun i få minutter eer i en itt engre periode. Byens interiør endrer seg i sammensetningen og avstand i hver gate og uterom. Dette betyr at man vi kunne gå på en oppdagesesferd gjennom sentrum på jakt etter nye eementer som er iscenesatt med en eken twist. Reaisme: Konseptet er bygd opp på en sik måte at seve reaiseringen av det kan gjennomføres over engre tid. Stavanger Kommune kan starte med et par utvagte eementer, og reaisere gradvis f ere og f ere. Det er også muigheter for at kunst-skoer, Norges kreative fagskoe osv. kan være med på å reaisere enkete av eementene som skoe oppgaver. Det egges dog vekt på at seve konkurranseforsaget kun er et utviket konsept med en tihørende idékataog, dette betyr at forsagene i en eventue reaiseringsfase må gjennom en sikkerhetskontro. Iustrasjonen viser hvordan det eksisterende by interiøret forvandes ved å gjøre det evende og ekent. Feksibiitet Det er kun fantasien som setter begrensninger for konseptet. Konseptet har høy f eksibiitet, grunntanken er å skape iv i byens interiør. Det kan gjøres på mange uike måter. Noen gode stikkord som hjepemidde er ys, yd og farge, skift i materiae, og små endringer i form. Uike sammensetninger av disse effektene vi endre det eksisterende interiøret fra å være statisk og anonymt ti evende, ekent og kreativt. Barn har behov for å stimuere og utvike sine sanser. Idékataogen viser en saming av idéer hvor det er agt fokus på å stimuere de uike sansene med forskjeige forsag ti forandring. 03

4 EKSISTERENDE BY INTERIØR: Det er i konkurranseforsaget pukket ut 5 eementer for å iustrere kreative eksemper ti hvordan det eksisterende interiøret kan forvandes. det fi nnes mange f ere eementer i gatene og byrommene som kan arbeides med på samme måte som idéene i idékataogen er utviket. 03. BLOMSTER BEDET 01. BENKEN TREET 05. BUSS SKURET 02. SYKKEL STATIVET 04. TREET 04

5 IDEKATALOG IDEKATALOGEN VISER EN SAMLING AV IDEER HVOR DET ER LAGT FOKUS PA A STIMULERE DE ULIKE SANSENE MED FORSKJELLIGE FORSLAG TIL FORANDRING AV DET EKSISTERENDE BY INTERIORET 05

6 TOG-BENKEN GUMMI-BENKEN BENKEN HAR FATT EN GUMMI- MATTE MED LANGE GUMMIBAND SOM KAN BOYES OG FORMES I ALLE RETNINGER piano-benken Benker og stoer pa skinner, som kan fyttes og erstattes DEN KAMULERTE-BENKEN benken ER DEKKET OVER OG FUNGERER SOM EN BLOT FORM SOM KAN KLATRES PA OG LIGGE I boge-benken benken ER UTSTYRT MED TANGENTER SOM MAN ENTEN KAN SITTE PA ELLER SPILLE PA DEN EKSISTERENDE BENKEN ER REDESIGNET MED BOLGENDE FORMER SOM MAN KAN KLATRE LIGGE I DEN LEVENDE OG LEKNE BENKEN 06

7 SYKKEL NOKLENE SYKKEL STOLPENE HAR FATT TWISTEDE VINKLER OG ER OGSA FESTET PA VEGGEN SYKLER KAN FORTSATT FESTES XL SYKKEL STATIVET SYKKEL STATIVETS FORM ER GJENGITT VED SIDEN AV I XL STORRELSE OG FUNGERER SOM KLATRESTATIV BALLONG STATIVET SYKKEL STOLPENE VARIERER I HOYDE OG STORRELSE MAN KAN FORTSATT FESTE SYKLER PA DE LAVE STOLPENE SKOGEN SYKKEL STOLPENE ER BLITT BOYELIGE OG KAN FORMES INDIVIDUELT DE LEVENDE OG LEKNE SYKKELSTATIVER 07

8 BOYELIGE-BLOMSTER DIGITALT BLOMSTERBED BLOMSTENE I BEDET ER FALSKE, ELASTISKE OG KAN FORMES I ALLE MULIGE RETNINGER LYSENDE BLOMSTER BLOMSTERBEDET BESTAR AV PLASTIKK BLOMSTER MED LED BELYSNING SKUM BEDET BESTAR AV REKKER MED SKUMBOLGER DET VANLIGE BLOMSTERBEDET ER ERSTATTET MED EN INTERAKTIV FLATE,HVOR MAN KAN TRYKKE PA DE DIGITALE BLOMSTENE A SE DEM SPRINGE UT ELLER MISTE BLADENE SKUM BEDET DET LEVENDE OG LEKNE BLOMSTERBEDET 08

9 GUMMI SKOGEN HENGEKOYE I RELASJON TIL ET TRE KAN MAN INSTALLERE AN- DRE OBJEKTER SOM GIR ET NYTT UTTRYKK SETT I SAMMENHENG MED TREET ET VANLIG EKSEMPEL PA A UTNYTTE TREET ER A HENGE OPP EN HENGEKOYE DETTE ER IMIDLERTID LITT UVANLIG I EN BY- GATE DET BLIR DERFOR LITT EKSTRA INTERES- SANT NAR MAN SET- TER INN EKSEMPELET I EN URBAN KONTEKST SLENG TAU MELLOM TO TRER KAN MAN FESTE ET TAU OG BRUKE FAN- TASIEN TIL A FINNE SPENNENDE MATER A LEKE PA SLENGTAU BALANSETAU KLATRETAU HOPPETAU FUGLE TREET TRA ERNE I BYROMMENE KAN DEKORERES VED A FESTE TING PA GRENER OG PA STAMMEN DET KAN VA ERE SESONGBETONT ELLER PERMANENT DEKOR HER ER TREET DEKORERT MED FUGLEHUS DET LEVENDE OG LEKNE TREET 09

10 SPEIL SKURET TALLERKEN SKURET KLATRESKURET BUSS SKURET HAR FATT REGULERBARE VEGGER SOM KAN JUSTERES OG SKIFTE INNHOLD I KLATREVEGGER PA ALLE SIDER AV BUSS SKURET INNHOLD KAN VARE SPEIL FARGET GLASS REKLAME SKUM SKURET DET KAN HENGES OPP ULIKE FORMER FOR HUSKER OG SLENGTAU SOM GJOR DET GOY A VENTE P BUSSEN BUSS SKURET HAR FATT ET BOLGETE GULV AV SKUM GUMMI VASKEHALLEN DET ER MONTERT TRE STORE VASKERULLER SOM MAN KAN GA IGJENNOM OG LEKE MELLOM DET LEVENDE OG LEKNE BUSS- SKURET 10

11 FUGLE TREET FUGLE TREET BESTAR AV UTALLIGE FUGLEHUS I VANLIG STORRELSE SOM KAN INNTAS AV SMAFUGLENE I SAMMEN MED ALLE DE SMA FUGLEHUSENE ER DET TO STORE FUGLEHUS SOM KAN FUNGERE SOM LEKEHYTTER I TREET FOR BARN SAMMENSETNINGEN AV LIV SOM BLIR SKAPT I TREET AV FUGLENE BARNA OG FARGENE PA FUGLEHUSENE GIR TREET EN HELT ANNEN KARAKTER SOM OGSA BIDRAR TIL A SKAPE GODE VISUELLE INNTRYKK FOR FORBIPASSERENDE 11

12 GUMMI SKOGEN GUMMI SKOGEN BESTAR AV GUMMI TRA ER, TRA ERNE HAR FORSKJELLIG MYKHET SOM GJOR AT DET ER MULIG A BOYE ENKELTE AV DEM I ALLE MULIGE VINKLER MENS ANDRE ER MER STIVE OG VANSKELIGERE A ENDRE PA 12

13 TOG BENKEN DET ER MONTERT SMA SKINNER I BELEGNINGEN, HVOR DEN EKSISTERENDE BENKEN ER BLITT ENDEL AV ET SKINNESYSTEM AV SITTEMOBLER I ULIKE VARIANTER MOBLENE KAN INNENFOR SKINNESYSTEMET FLYTTES OG LEKES MED 13

14 TALLERKEN SKURET TALLERKEN SKURET ER ET HELT VANLIG BUSS SKUR SOM HAR FATT MONTERT EKSTRA SITTEPLASSER I FORM AV TALLERKEN HUSKER AKTIVITETEN SOM SKAPES AV DE NYE TALLERKENE GJOR AT VENTETIDEN VIL FOLES KORTERE FOR BARN OG VOKSNE MENS DE VENTER PA BUSSEN 14

15

Her har barna tegnet hvordan de synes tidsmaskinen skal se ut.

Her har barna tegnet hvordan de synes tidsmaskinen skal se ut. Årets tema ble valgt av de voksne. Vi valgte temaet tid siden det omfatter så mye og tid er noe som det snakkes om hele tiden, men oppfattes forskjellig av alle. Vi startet prosjektet med en samling der

Detaljer

Pong. Oversikt over prosjektet. Steg 1: En sprettende ball. Plan. Sjekkliste. Introduksjon

Pong. Oversikt over prosjektet. Steg 1: En sprettende ball. Plan. Sjekkliste. Introduksjon Pong Introduksjon Pong er et av de aller første dataspillene som ble laget, og det første dataspillet som ble en kommersiell suksess. Selve spillet er en forenklet variant av tennis hvor to spillere slår

Detaljer

Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftlig

Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftlig Innedning 1 Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftig Sik bir du bedre ti å skrive Det å skrive en oppgave er utfordrende og meningsfut. Når du skriver, egger du a din reevante kunnskap og forståese

Detaljer

NATURFORMIDLING PÅ LEKEPLASSEN

NATURFORMIDLING PÅ LEKEPLASSEN LANDØYA BARNHAGE NATURFORMIDLING PÅ LEKEPLASSEN - lek og undring - trivsel og vekst APRIL 2011 NATURFORMIDLING PÅ LEKEPLASSEN - lek og undring trivsel og vekst Landøya barnehage. Asker Kommune, Norge.

Detaljer

Prosjektrapport. Vi gir tilbake

Prosjektrapport. Vi gir tilbake Prosjektrapport Vi gir tilbake Base 3 Tidsrom: april, mai og juni Hovedmål: Utvikle tillit til egen deltakelse i, og påvirkning av fellesskapet. Få en begynnende forståelse for hvordan en bruker og samtidig

Detaljer

Bli venn med tallene Barnehagens siste år 50 minutter

Bli venn med tallene Barnehagens siste år 50 minutter INSPIRIA science center: Bjørnstadveien 16, 1712 GRÅLUM Telefon: 03245/ 69 13 93 00 E-post: post@inspiria.no www.inspiria.no Lærerveiledning Passer for: Varighet: Bli venn med tallene Barnehagens siste

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR FOSSEN 2014 2015

INFORMASJONSHEFTE FOR FOSSEN 2014 2015 INFORMASJONSHEFTE FOR FOSSEN 2014 2015 VELKOMMEN TIL FOSSEN I dette informasjonsheftet vil dere kunne lese litt om hvordan vi tenker oss at hverdagen på Fossen skal være, hvilket innhold vi vil gi dagen

Detaljer

GROVPLAN TEAM 3 ÅR. Barnehageåret 2014/2015

GROVPLAN TEAM 3 ÅR. Barnehageåret 2014/2015 GROVPLAN TEAM 3 ÅR Barnehageåret 2014/2015 1 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt

Detaljer

HALVÅRSPLAN GULLGRUVA

HALVÅRSPLAN GULLGRUVA HALVÅRSPLAN GULLGRUVA Vennskap, Trygghet, Meg selv Empati, Motivasjon, Glede, Selvfølelse, Godhet, Respekt, Fellesskap, Familie, Hjem, Omsorg, Lek, Lytte, Kropp, Verdifull, Hjelpsom, Læring, Grenser, Samtaler...

Detaljer

Kjære. mamma og pappa. Jeg vil bare fortelle dere at det er mye vanskeligere å oppleve en skilsmisse enn det dere tror

Kjære. mamma og pappa. Jeg vil bare fortelle dere at det er mye vanskeligere å oppleve en skilsmisse enn det dere tror Kjære mamma og pappa Jeg vi bare fortee dere at det er mye vanskeigere å oppeve en skismisse enn det dere tror innhod Et skismissebarn er et normat menneske med to hjem. Marthe, 15 Utgiver: Voksne for

Detaljer

Årsplan for blå gruppe 2012/2013

Årsplan for blå gruppe 2012/2013 Årsplan for blå gruppe 2012/2013 Matematiske fenomener I barnehagen skal vi legge til rette for matematikklæring gjennom lek, undring og eksperimentering. Motivasjon og interesse for matematikk avhenger

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

1.Nyhetsinnslag og videoklipp

1.Nyhetsinnslag og videoklipp Innholdsfortegnelse: 1) Nyhetsinnslag og videoklipp 2) Nyhetsinnslag Forarbeid Opptak Klipping Kommentar og avslutning 3) Filmspråk 1) Bilde, lys og lyd 2) Grunnbegreper 1.Nyhetsinnslag og videoklipp Et

Detaljer

How to Facebook. En grunnleggende veiledning for deg som jobber med Facebook-marketing. Av Takin Kroop.

How to Facebook. En grunnleggende veiledning for deg som jobber med Facebook-marketing. Av Takin Kroop. How to Facebook. En grunnleggende veiledning for deg som jobber med Facebook-marketing. Av Takin Kroop. 1 Kapittel 1: Din Facebook page. Siden sin lansering I 2004, har Facebook blitt sett på som en plattform

Detaljer

lys lys vis det med vis det med Besøk oss, la deg inspirere www.loiten-lys.no

lys lys vis det med vis det med Besøk oss, la deg inspirere www.loiten-lys.no lys lys vis det med vis det med Besøk oss, la deg inspirere Vi gir deg råd og veiledning. Løiten Lys er Norges største produsent av kunstlys. Våre lys er 100% handarbeid. N Nå nærmer den store dagen seg

Detaljer

Innledning. Venner dagtavle er en stor, fargerik magnettavle. Venner dagtavle inneholder følgende:

Innledning. Venner dagtavle er en stor, fargerik magnettavle. Venner dagtavle inneholder følgende: GAN Aschehoug Innledning Venner dagtavle er en stor, fargerik magnettavle med illustrasjoner fra venneserien. Tavlen er ment som et samtaleverktøy, der samtaler og aktiviteter tilpasses den konkrete barnehage

Detaljer

PRESISJON SIKTING BRILLENE, ETC.

PRESISJON SIKTING BRILLENE, ETC. VEDLEGG 2 1 PRESISJON SIKTING BRILLENE, ETC. Hvis du har to øyne, bruk dem begge når du sikter og skyter. Ja, sikt med begge øyne åpne, og stol på at lederøyet ditt tar utfordringen. Dette kan vise seg

Detaljer

En god veileder kontrollerer og leder prosessen, ikke innholdet! Veilederhefte

En god veileder kontrollerer og leder prosessen, ikke innholdet! Veilederhefte En god veileder kontrollerer og leder prosessen, ikke innholdet! Veilederhefte Innledning 3 Din rolle som veileder 3 KISS 4 Laget 4 Tidsbruk i Jr.FLL 4 Oppdraget 4 Planlegg arbeidsperioden 4 Lag navn 4

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 Finans Norge og Forbrukerombudet har utarbeidet dette notatet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av

Detaljer

SAMMEN MOT PARIS. Supplerende materiell til vandringer i alderssammensatte grupper.

SAMMEN MOT PARIS. Supplerende materiell til vandringer i alderssammensatte grupper. SAMMEN MOT PARIS Supplerende materiell til vandringer i alderssammensatte grupper. INNLEDNING Vandreheftet som er laget til Klimapilegrim 2015 passer nok best for voksne. I denne informasjonsutsendingen

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 FNO og Forbrukerombudet har utarbeidet dette notatet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av banken, uavhengig

Detaljer

Tipshefte til læreren

Tipshefte til læreren Bokmål Tipshefte til læreren Skoleåret 2006/2007 Dette heftet skal leveres til lærerne i 1. 4. klasse. Trenger dere flere? Ring 333 49 380 Til læreren! Vi er i oppstarten av et nytt skoleår - et år med

Detaljer

Velkommen til oss på Jordbærstua!:)

Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Hvem er jeg? Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Vi ser frem til et nytt år med morsomme, lærerike og fine opplevelser sammen med barna deres! Det er alltid spennende med et nytt barnehageår, det kommer

Detaljer

Årsplan 2013-2014. Fredriksberg barnehage

Årsplan 2013-2014. Fredriksberg barnehage Årsplan 2013-2014 Fredriksberg barnehage INNHOLD Forord s.3 Barnehagens innledning s.4 Kap 1 Omsorg s.5 Kap 2 Danning s.5 Kap 3 Lek s.5 Kap 4 Læring s.6 Kap 5 Barns medvirkning s.6 Kap 6 Inkluderende fellesskap

Detaljer

Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet?

Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet? Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet? Hanssen, Bjørn Kristnet Arbeid Blant Blinde og svaksynte har laget et forslag som menighetene kan arbeide videre ut ifra Gjennom Trosopplærings reformen

Detaljer

PARADIS HOSPITAL av Henrik Lundberg, sivilarkitekt mnal, KAP, publisert 02.04.2014

PARADIS HOSPITAL av Henrik Lundberg, sivilarkitekt mnal, KAP, publisert 02.04.2014 PARADIS HOSPITAL av Henrik Lundberg, sivilarkitekt mnal, KAP, publisert 02.04.2014 Legg det nye sykehuset til Paradis! Nye Stavanger Universitetssykehus er under planlegging. Prislappen er foreløpig på

Detaljer

OVERFLATE FRA A TIL Å

OVERFLATE FRA A TIL Å OVERFLATE FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til overflate... 2 2 Grunnleggende om overflate.. 2 3 Overflate til:.. 3 3 3a Kube. 3 3b Rett Prisme... 5 3c

Detaljer

Region nord Ressursavdelingen. 1. desember 2013. Studietur til Lyon. Tema: Belysning. Mari Hagen

Region nord Ressursavdelingen. 1. desember 2013. Studietur til Lyon. Tema: Belysning. Mari Hagen Region nord Ressursavdelingen 1. desember 2013 Studietur til Lyon Tema: Belysning Mari Hagen INNHOLD INNHOLD...1 FORORD...3 1. INTRODUKSJON...4 BAKGRUNN FOR REISEN...4 Region nord: en stor region, med

Detaljer

Øving 2 Elektronisk blekk

Øving 2 Elektronisk blekk Øving 2 Elektronisk blekk Frist: 04.02.11 Teknologien Denne fantastiske nye teknologien kan kort beskrives på følgende måte. Partikler, med diameter på størrelse av et menneske hår, har (så langt) to farger.

Detaljer