Offentlig journal. Innkalling til årsmøte i Hurum nærmiljø- og frivilligsentral 2015/ / Orientering om vedtak.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Innkalling til årsmøte i Hurum nærmiljø- og frivilligsentral 2015/641-2 3575/2015 07.05.2015 18.03.2015. Orientering om vedtak."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: , , Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A nnhold: nnkalling til årsmøte i Hurum nærmiljø- og frivilligsentral Hurum nærmiljø og frivilligsentral årsrapport for / / Oppvekstutvalg medlemmer, Styringsgruppens medlemmer, nnhold: Orientering om vedtak. Reguleringsplan Oslofjordforbindelsen - Oslofjordtunnellen byggetrinn 2 mellom Verpen og Vassum 2012/ / h t adresseliste. nnhold: Vedtak om grunntilskudd Grunn-, leie-, og driftstilskudd / / Betel Søndagsskole m.fl. nnhold: Videresending av søknader om deltakertilskudd Grunn-, leie-, og deltakertilskudd til idrett / / Hurum idrettsråd Side: 1 av 38

2 nnhold: Bekymringsmelding Bekymringsmelding 2015/ / Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l ***** nnhold: Bekymringsmelding Bekymringsmelding 2015/ / Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l ***** nnhold: Åpen søknad - Jobb i Hurum kommune Åpen søknad - Hurum kommune / / Martin Humphris nnhold: Høyring - forslag til ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forskning Høring forslag til ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking 2015/ / Helse- og omsorgsdepartementet Side: 2 av 38

3 nnhold: nnbyggerinitiativet "Respekt Sætre". NOTAT Forslag til detaljregulering Sætre sentrum 2014/ / Ressursgruppe "Respekt Sætre" nnhold: Kvittering for nabovarsel- Morten Jagland Gnr.24 bnr.108 Storgata 41 - Søknad om etablering av ny adkomstvei. Tiltakshaver: Remi Lurud 2015/ / Gustav Eiendom Drift AS nnhold: Tilsyn på bruk av tilskudd til tiltak for minoritetsspråklige barn Dokumenttilsyn barnehager / / Kana barnehage nnhold: Tilsyn på bruk av tilskudd til tiltak for minoritetssprklige barn Dokumenttilsyn barnehager / / tsikt 1 familiebarnehage Side: 3 av 38

4 nnhold: Melding om politisk vedtak - Høringsuttalelse til øst - vestutredningen - Vegforbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Høring - E 134 Haukeliveien - Øst-vestutredningen / / Kommunalavdeling for næring og kultur nnhold: Tilsyn med bruk av tilskudd til tiltak for minoritetsspråklige barn Dokumenttilsyn barnehager / /2015 Bjørndalen og Sætre kunst og musikk barnehage nnhold: CoastKey AS - Søknad om støtte fra omstillingsprogrammet B6 - CoastKey AS 2015/ / Tilg.kode TP Hjemmel: Offl. 13 jf fvl 13 2.l. Jarle Morch nnhold: Søknad om støtte fra omstillingsprogrammet - revidert B6 - CoastKey AS 2015/ / Tilg.kode TP Hjemmel: Offl. 13 jf fvl 13 2.l. Jarle Morch Side: 4 av 38

5 nnhold: Tilleggsopplysninger: Behandling av søknad - omstillingsprogrammet B6 - CoastKey AS 2015/ /2015 Jarle Morch nnhold: Søknad om midler fra omstillingsprogrammet A3 - Tofteloftet/Holmsbustuene 2015/ / Tilg.kode TP Hjemmel: Offl. 13 jf fvl 13 2.l. Tofteloftet v/tiril b Bjørkvold og Svein Erik Bakken nnhold: Vedlegg til søknad om omstillingsmidler A3 - Tofteloftet/Holmsbustuene 2015/ / Tilg.kode TP Hjemmel: Offl. 13 jf fvl 13 2.l. nnhold: Tilleggsinformasjon 1 - Søknad Omstillingstyret Hurum kommune Hurum Trebåtfestival AS A3 - Hurum Trebåtfestival 2015/ / Peter Ennals Side: 5 av 38

6 nnhold: Tilleggsinformasjon 2 - Søknad Omstillingstyret Hurum kommune Hurum Trebåtfestival AS A3 - Hurum Trebåtfestival 2015/ / Peter Ennals nnhold: Kinnartangen og Sandspollen - plassering av benker og bålpanner Kinnartangen og Sandspollen - Plassering av benker og bålpanner 2015/ /2015 Oslofjordens friluftsråd nnhold: Rundskriv Q-27/2015 Rundskriv - Samarbeid mellom kommunen og Arbeids- og velferdsetaten om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere 2015/ /2015 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet nnhold: Tilsyn med bruk av tilskudd til minoritetsspråklige barn Dokumenttilsyn barnehager / /2015 Folkestad og Klokkarstua barnehage Side: 6 av 38

7 nnhold: Restmidler - nterregprosjektet; Rekreative ruter Restmidler - nterregprosjektet; Rekreative ruter 2015/ /2015 Buskerud Fylkeskommune nnhold: Tilsyn med bruk av tilskudd til minoritetsspråklige barn Dokumenttilsyn barnehager / /2015 Ødegården barnehage nnhold: Revisorerklæring for bjerkelunden Tofte L - søknad om spillemidler til kunstgressbane i Bjerkelunden 2013/ / Deloitte nnhold: Revosorerklæring for bjerkelunden Tofte L - søknad om spillemidler til kunstgressbane i Bjerkelunden 2013/ / Kolbjørn Johansen Side: 7 av 38

8 nnhold: Rettet regnskapsrapport fra Tofte Fremad Tofte L - søknad om spillemidler til kunstgressbane i Bjerkelunden 2013/ / Tofte Fremad nnhold: Regnskapsrapport undertegnet ass. rådmann Tofte Fremad Tofte L - søknad om spillemidler til kunstgressbane i Bjerkelunden 2013/ / Anders Kirkebø Giske nnhold: Veiledning for søknad om mva-kompensasjon Tofte L - søknad om spillemidler til kunstgressbane i Bjerkelunden 2013/ /2015 Kolbjørn Johansen nnhold: Veiledning ved søknad om mva-kompensasjon Tofte L - søknad om spillemidler til kunstgressbane i Bjerkelunden 2013/ /2015 Tofte Fremad Side: 8 av 38

9 nnhold: FW: bok kunstnerkolonien i Holmsbu Søknad om støtte til bok om Kunstnerkolonien i Holmsbu v/målfrid Vangen 2015/ / Målfrid Vangen nnhold: Sætre Sentrum Forslag til detaljregulering Sætre sentrum 2014/ /2015 Conceptor Eiendomsutvikling AS nnhold: Bekreftelse på lukket avvik. Branntilsyn Hurum plastindustri 2014/ / AS Hurum Plastindustri nnhold: CV Søknad om vakter / /2015 Ma Julieta Vinculado ngria Side: 9 av 38

10 nnhold: Kasse oversikt. Grunn-, leie-, og driftstilskudd / / Betel søndagsskole nnhold: FW: Tronstadveien 1 spørsmål om tilbygg låve Gnr.35 bnr.73 - tilbygg låve. 2015/ / Arkitekt ngrid Kirkerud nnhold: ttalelse til tiltaket Gnr.35 bnr.73 - tilbygg låve. 2015/ /2015 Landbrukskontoret v/gry Grimsrud Løberg nnhold: Gnr.55 bnr.45 Kongsdelveien 6 og 8 - Spørsmål om framgangsmåte for gjenoppføring av bygning etter brann Gnr.55 bnr.45 Kongsdelveien 6 og 8 - Gjenoppføre bygning etter brann 2015/ /2015 Arkitektkontoret Jan Skarpaas as Side: 10 av 38

11 nnhold: Søknadsskjema Deling av eiendom Gnr.39 bnr.29 Moloveien 17 - Omgjøring av arealoverføring 2015/ / Grete Vestre nnhold: Schulerudhagen - Klage på salg og bygging. Kopi av brev til Ole M. Hagen Schulerudhagen - Klage på salg og bygging 2015/ / Fylkesmannen i Buskerud nnhold: Oppdatert søknad og nabovarsler ifm dispensasjon Gnr.53 bnr. 515 Grytnesveien 13 - Søknad om dispensasjon for oppføring av enebolig med utleieenhet. Tiltakshaver : Per Steinar Martinsen 2015/ /2015 EC-Hus AS nnhold: Gnr.28 bnr.78 Lensmannsveien 59 - Forespørsel om oppmåling Gnr.28 bnr.78 Lensmannsveien 59 - Oppmåling 2015/ /2015 Trygve Sverreson Side: 11 av 38

12 nnhold: Sundestranda Rødtangen - Spørsmål om oppføring av mur på stranda Sundestranda Rødtangen - Oppføring av mur på stranda 2015/ / Jens-Henrik Andersen nnhold: Enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven 5-7 Barnemappe ***** ***** 2015/ /2015 Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l ***** nnhold: Søknad om grunntilskudd Hurum rideklubb Grunn-, leie-, og deltakertilskudd til idrett / /2015 Hurum Rideklubb nnhold: 25/1/38 Hurum Svar på e-post ang. oppgradering av avløpsanlegg. kopi av brev til Vigdis Ek Gnr.25 bnr.1 fnr.38 Aasskogstien 18 - Oppgradering av avløpsanlegg 2015/ / Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen Side: 12 av 38

13 nnhold: 25/27 Hurum - Pålegg om oppgradering av avløpsanlegg og varsel om tvangsmulkt - Kopi av brev til Knudsen Gnr.25 bnr.27 Nedreskogvei 17 - Pålegg om oppgradering av avløpsanlegg og varsel om tvangsmulkt 2015/ / Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen nnhold: Pålegg om oppgradering av avløpsanlegg og varsel om tvangsmulkt - Kopi av brev til Julin Gnr.25 bnr.50 Aasskogstien 1 - Pålegg om oppgradering av avløpsanlegg og varsel om tvangsmulkt 2015/ / Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen nnhold: Pålegg om oppgradering av avløpsanlegg og varsel om tvangsmulkt - Kopi av brev til Sandahl Gnr.25 bnr.87 Aasskogveien 2 - Pålegg om oppgradering av avløpsanlegg og varsel om tvangsmulkt 2015/ / Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen nnhold: Holmsbu Billedgalleri Stiftelsen Holmsbu Billedgalleri og Drammens Museum / /2015 Stiftelsen Holmsbu Billedgalleri Side: 13 av 38

14 nnhold: Alternativ mottaksplass - ***** ***** Alternativ mottaksplass / / Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l D, ndre øst nnhold: Søknad om veiledning for virksomhet for Friskliv, psykisk helse og rus Kompetansetiltak innen psykisk helse- og rusarbeid 2015/ /2015 Marit Engen nnhold: Søknad kultur-/frivillighetesmidler Søknad om tilskudd til Semiaden i Asker 2015/ / NaKuHel Asker nnhold: Gnr.25 bnr.1 fnr.32 Flatfjellstien 19 - Pålegg om oppgradering av avløpsanlegg og varsel om tvangsmulkt Gnr.25 bnr.1 fnr.32 Flatfjellstien 19 - Pålegg om oppgradering av avløpsanlegg og varsel om tvangsmulkt 2015/ / Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen Side: 14 av 38

15 nnhold: SV: hageplan Søknad om statlige midler til sikring av friluftslivsområde i Sætre sentrum 2014/ / Max Gitenstein nnhold: Oppsummering fra gårsdagens møte om Forvalningsplan Sætre park Søknad om statlige midler til sikring av friluftslivsområde i Sætre sentrum 2014/ / Helle Storvik nnhold: Oppdatert landskapsplan og forvaltningsplan Søknad om statlige midler til sikring av friluftslivsområde i Sætre sentrum 2014/ / Helle Storvik nnhold: Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Buskerud - invitasjon til å delta i prosjekt Friluftslivsområder i Buskerud 2015/ /2015 Buskerud Fylkeskommune Side: 15 av 38

16 nnhold: Koorigering av eventuelle mangler ved PLOS-rapporteringen av habilitering og rehabilitering i kommunene nnsending av PLOS-data for / /2015 Helsedirektoratet nnhold: Ettersender manglende tabell - Koorigering av eventuelle mangler ved PLOS-rapporteringen av habilitering og rehabilitering i kommunene nnsending av PLOS-data for / /2015 Helsedirektooratet nnhold: Fasadetegninger Gnr.9 bnr.459, Bråtakroken 36 - Søknad om oppføring av bolighus. Tiltakshaver: Gunnlaug Marie og Kay Henrik Bucher 2015/ /2015 HELLE SJÅVÅG sivilarkitekt mnal nnhold: Anmodning om behandlingsfritak vedr holdeplassen "Skogveien" Fv 281 Oppgradering av holdeplasser - Søknad om dispensasjon fra utarbeidelse av reguleringsplan for oppgradering av holdeplasser 2014/ /2015 Statens vegvesen region sør Side: 16 av 38

17 nnhold: SV: Bygdekinoen - 17.mai visning Kino på Tofte 17. mai / /2015 Anne-Marie Otter nnhold: Etterlyser svar Gnr.24 bnr.97 Skolegaten 10 - Søknad om deling av grunneiendom. Rekvirent: Marianne Slinde 2014/ /2015 Siv.ing Gjermund Stuvøy AS nnhold: Spørsmål om utslipp av kloakk ifm oppføring av bolighus Gnr.24 bnr.10 Støaveien 30 - tslipp kloakk ifm oppføring av bolighus 2015/ /2015 Siv.ing Gjermund Stuvøy AS nnhold: Oricas syn på planprosesser for stedsutvikling i Sætre Områderegulering for Engene og Kongsdelene 2013/ /2015 Orica Norway AS Side: 17 av 38

18 nnhold: Spørsmål om utbetaling av restmidler Tofte L - søknad om spillemidler til kunstgressbane i Bjerkelunden 2013/ /2015 Tofte Fremad nnhold: avhengig revisors beretning Tilskudd til forebygging og bekjempelse av barnefattigdom i Hurum kommune avhengig revisors beretning / / Deloitte AS nnhold: nvitasjon til statsborgerseremoni nvitasjon til statsborgersermoni / /2015 Fylkesmannen i Buskerud nnhold: Nytt nabovarsel Gnr.1 bnr.398 Gunnaråstoppen 3 - Søknad uten ansvarsrett for oppføring av garasje. Tiltakshaver: Hans Kristian Elde 2014/ / Hans Kristian Elde Side: 18 av 38

19 nnhold: Søknad om utvidelse av tidspunkt for utekonsert. Privaten Cafe - Støyplager fra konserter og arrangementer 2014/ /2015 Privaten Café AS nnhold: Retur av tinglyst dokument med nr /2015 Gnr.31 bnr.1 fnr.10 Rødsteigveien 5 - Søknad om deling med formål innløsning festetomt. Rekvirent: var Johan Haug 2014/ /2015 Kartverket Tinglysing nnhold: Retur av tinglyst dokument med nr /2015 Gnr.30 bnr.3 fnr.2 seksjonnr 1 og 2 - Søknad om deling med formål innløsning fesetomt. 2014/ /2015 Kartverket Tinglysing nnhold: avhengig revisors beretning Tilskudd til boligsosialt arbeid i Hurum kommune avhengig revisors beretning / / Deloitte AS Side: 19 av 38

20 nnhold: Gnr.25 bnr.1 fnr.91 Egenerklæring om konsesjonsfrihet / /2015 Bjørg Lie nnhold: Sats på friluftsliv i nærmiljøet - det lønner seg Nærmiljøsatsingen 2015/ /2015 Miljødirektoratet nnhold: Klage på støy ved Privaten, Holmsbu Privaten Cafe - Støyplager fra konserter og arrangementer 2014/ /2015 Fylkesmannen i Buskerud nnhold: Norsk Bonde og Småbrukerlag - underskriftkampanje Så frø for trygg mat Norsk Bonde og Småbrukerlag - underskriftkampanje 2015/ /2015 Norsk Bonde og Småbrukerlag Side: 20 av 38

21 nnhold: Søknad om dispensasjon for oppføring av nytt næringsbygg Gnr.1 bnr.286 Åsveien 3 - Søknad om oppføring av industribygg. Tiltakshaver: TNT Eiendom AS 2014/ / Stokker Bygg AS nnhold: Vedtak: drettstilskudd 2015 Grunn-, leie-, og deltakertilskudd til idrett / /2015 Sætre F Graabein m.fl. nnhold: nformasjon om økte satser til tilsynsfører fosterhjem Tilsynsfører Fosterhjem 2015/ / Modum Kommune nnhold: Sundestranda Rødtangen - Spørsmål om oppføring av mur på stranda Sundestranda Rødtangen - Oppføring av mur på stranda 2015/ /2015 Jens-Henrik Andersen Side: 21 av 38

22 nnhold: Hurum kommunes representant i konfliktrådets oppnevningsutvalg Kommunens representant i konfliktrådets oppnevningsutvalg 2015/ /2015 Konfliktrådet i Buskerud nnhold: Protokoll fra Representantskapsmøte for Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud 2015 Representantskapsmøte for Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud / / Kommunenes opplæringskontor i Buskerud KS nnhold: Orientering om status for Hurum kommunes arbeid med kommunereformen Kommunereformen 2014/ /2015 liste nnhold: 17.mai på Hovenga 17. mai på Klokkarstua søknad om midler 2015/ / gry skjøttelvik Side: 22 av 38

23 nnhold: Svar på søknad om tilskudd til husleie 17. mai på Klokkarstua mai på Klokkarstua søknad om midler 2015/ /2015 FA Steinerskolen Hurum nnhold: nformasjon om kommunens praksis i ulovlighetssaker Sundestranda Rødtangen - Oppføring av mur på stranda 2015/ /2015 Jens-Henrik Andersen nnhold: Gnr.53 bnr.3 Egenerklæring om konsesjonsfrihet / /2015 Anders Henrik Håan nnhold: Gnr.9 bnr.434 snr.1 og 9/49 Egenerklæring om konsesjonsfrihet / /2015 Deloitte Advokatfirma AS Side: 23 av 38

24 nnhold: Nabovarsler og bilde Eiendommen gnr. 8 bnr. 17 Selvik hjemmeskog. Strandsoneprosjektet og oppfølging av enkeltsaker 2013/ /2015 Willy Jansen nnhold: Tilbaketrekking av innsigelse til høringsforslaget av kommuneplan Kommuneplan Rullering 2012/ /2015 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap nnhold: Klokkarstua Energi AS - Rapport for oljeutskiller 2015 Klokkarstua Energi AS - Rapport for oljeutskiller / / Norsk Spesialolje nnhold: søknad om kommunal støtte til 17. Mai mai på Sætre - søknad om kommunal støtte / / mai komiteen på Sætre Skole Side: 24 av 38

25 nnhold: Tømming og kontroll av oljeutskilleranlegg Klokkarstua Energi AS - Rapport for oljeutskiller / / Norsk Spesialolje nnhold: Høring - Endring i skadedyrforskriften Høring - Endring i skadedyrforskriften 2015/ /2015 Helse- og omsorgsdepartementet nnhold: Brannvernuka 2015: Påmelding for brannvesen Brannvern / /2015 Norsk brannvernforening nnhold: Tilskudd til kommunalt rusarbeid over Statsbudsjettet kapittel 765 post 62 for 2015 Søknad om tilskudd til kommunalt rusarbeid / /2015 Fylkesmannen i Buskerud Side: 25 av 38

26 nnhold: Ny brosjyre om digital post Husbanken / /2015 Husbanken nnhold: tsendelse av Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA Brukerstyrt personlig assistanse 2015 (BPA) 2015/ /2015 Helsedirektoratet nnhold: Riksrevisjonens spørreundersøkelse om tilgangen til læreplasser Riksrevisjonens spørreundersøkelse om arbeidet med læreplasser 2015/ /2015 Tilg.kode F Hjemmel: Offl. 23 Riksrevisjonen nnhold: Kollektivtiltak Fv281, Hurum kommune - nntatt saksbehandling for holdeplassen Skogveien Fv 281 Oppgradering av holdeplasser - Søknad om dispensasjon fra utarbeidelse av reguleringsplan for oppgradering av holdeplasser 2014/ /2015 Statens vegvesen region sør Side: 26 av 38

27 nnhold: Rundskriv - Beredskap i skoler og barnehager Rundskriv - beredskap i skoler og barnehager. 2015/ /2015 Helse- og omsorgsdepartementet nnhold: gnr.57 bnr.1 f.10 Egenerklæring om konsesjonsfrihet / /2015 Camilla Kielland nnhold: Vedtak: drettstilskudd 2015 Grunn-, leie-, og deltakertilskudd til idrett / /2015 Hurum idrettsråd nnhold: Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende - Storsand Vel Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende / / Storsand Vel Side: 27 av 38

28 nnhold: Vedr. Tilsyn Hovkroken Bofellesskap / / Arbeidstilsynet nnhold: SV: Bygging på gnr.24 bnr.10 svar Gnr.24 bnr.10 Støaveien 30 - tslipp kloakk ifm oppføring av bolighus 2015/ /2015 Gjermund Stuvøy nnhold: Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever Svømmeopplæring / /2015 Fylkesmannen i Buskerud nnhold: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** NAV ansattopplysninger 2015/ /2015 Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l NAV Hurum Side: 28 av 38

29 nnhold: søknad om tilskudd til etablering av egen bolig Søknad om startlån ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l ***** nnhold: Liste over kommuner med nedsatt aksellast i teleløsningen på kommunale veger, ajour 7/5, kl Liste over kommuner med nedsatt aksellast i teleløsningen / /2015 Vegvesen nnhold: Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud for skoleåret 13/14 Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2014 og / /2015 Buskerud Fylkeskommune nnhold: Nybygg Orestupet 9, 3482 Tofte Tilleggsopplysning til nabomerknad fra Yngve Røskestad Gnr.36 bnr.252 Orestupet 9 - Søknad om dispensasjon for oppføring av enebolig med garasje. Tiltakshaver: Christian P Norling 2015/ /2015 Lindy.Røskestad Side: 29 av 38

30 nnhold: Signert brev til Sætre vel Ferdigstilt prosjekt karusell Nærmiljømidler / /2015 Sætre vel/elisabeth Skjelbred nnhold: Mottatt rapport om ferdigstilt prosjekt Nærmiljømidler / /2015 Storsand vel v/ Nina Lundby nnhold: Testrapport Kunstgressbanen Tofte Tofte L - søknad om spillemidler til kunstgressbane i Bjerkelunden 2013/ / Tofte fremad F nnhold: Klage på avslag om midler til 17. Mai feiring i regi av Sætre Barneskole!!!!! 17 mai på Sætre - søknad om kommunal støtte / /2015 Veslemøy Thørud Side: 30 av 38

31 nnhold: VS: Påbygg Solstrand Gnr.23 bnr.38 f.40 forhåndskonferanse tilbygg hytte 2015/ / GRO ELSABETH GREGERSEN nnhold: Gnr.53 bnr.165 Storsandveien 64 - Søknad om bygging av VA ledning. Tiltakshaver: Kvapilova AS Gnr.53 bnr.165 Storsandveien 64 - Søknad om bygging av VA ledning. Tiltakshaver: Kvapilova AS 2015/ / Rørleggermester Rune Haug AS nnhold: Kvittering for nabovarsel til Øvre Storgaten veilag og Nils Petter Eriksen Gnr.24 bnr.108 Storgata 41 - Søknad om etablering av ny adkomstvei. Tiltakshaver: Remi Lurud 2015/ /2015 Gustav Eiendom Drift AS nnhold: Søknad om adkomst - brev fra naboens advokat Gnr.24 bnr.108 Storgata 41 - Søknad om etablering av ny adkomstvei. Tiltakshaver: Remi Lurud 2015/ /2015 Kvale Advokatfirma DA Side: 31 av 38

32 nnhold: Søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** ***** Søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l ***** nnhold: Tilbud om praksisnær forskningssamarbeid Praksisnær forskningssamarbeid - ungdomskolene 2015/ /2015 Buskerud Fylkeskommune nnhold: Orientering om landsomfattende tilsyn i 2015 Landsomfattende tilsyn i amhandling om utskrivning av pasienter fra sykehus til kommuner 2015/ /2015 Fylkesmannen i Buskerud nnhold: Fylkesmannen trekker gjenværende innsigelse til forslag til ny kommuneplan for Hurum kommune Kommuneplan Rullering 2012/ /2015 Fylkesmannen i Buskerud Side: 32 av 38

33 nnhold: Refusjon søskenmoderasjon vår Søskenmoderasjon / /2015 Kana barnehage nnhold: Tilbakemelding på egenkontrollrapport for Oredalen avfallsdeponi for Kopi av brev til Lindum Oredalen AS Oredalen avfallsdeponi - Tilbakemelding på egenkontrollrapport for / /2015 Fylkesmannen i Buskerud nnhold: Søknad om delings- og oppmålingsforretning Gnr.34 bnr.2 Eineråsen 9 - Arealoverføring 2014/ / BYGGKOMPETANSE Kai Vardeheim nnhold: Merknader til skifte av panel - Kopi av brev til Ludviksen Gnr.24 bnr.38 Bugtegaten 1 - Skifte panel 2015/ /2015 Buskerud fylkeskommune, tviklingsavdelingen Side: 33 av 38

34 nnhold: nformasjon om at vedtaket er funnet samt spørsmål om krav om byggesøknad Fv 281 Oppgradering av holdeplasser - Søknad om dispensasjon fra utarbeidelse av reguleringsplan for oppgradering av holdeplasser 2014/ /2015 Statens vegvesen region sør nnhold: Gnr.39 bnr.2 Filtvetveien 20 - ttalelse til sikring av sidebygning. Kopi av brev til Lie Gnr.39 bnr.2 Filtvetveien 20 - Sikring av sidebygning 2015/ /2015 Buskerud fylkeskommune, tviklingsavdelingen nnhold: Vedr. deling av gnr 24 bnr 97 og svar på brev av Gnr.24 bnr.97 Skolegaten 10 - Søknad om deling av grunneiendom. Rekvirent: Marianne Slinde 2014/ /2015 Siv.ing Gjermund Stuvøy AS nnhold: Gnr.28 bnr.376 Holtnesveien 9B - Søknad om dispensasjon for arealoverføring Gnr.28 bnr.376 Holtnesveien 9B - Søknad om dispensasjon for arealoverføring 2015/ /2015 Lars Holen Side: 34 av 38

35 nnhold: Omsorg 2020 Omsorg / /2015 Helse- og omsorgsdepartementet nnhold: nnkalling til Vestregionens generalforsamling Vestregionen - Rådmannsgruppens møter i / /2015 Vestregionen nnhold: Samtykke til fatting av enkeltvedtak Elevmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /2015 Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l Nissedal kommune nnhold: Gnr.37 bnr.156 Egenerklæring om konsesjonsfrihet / /2015 Joyce Tombre Side: 35 av 38

36 nnhold: Søknad om ferdigattest Gnr.25 bnr.1 Aas Gårds vei 27 - Søknad uten ansvarsrett for opparbeidelse av privat vei med adkomst til fritidseiendommer. Tiltakshaver: Asplan Viak AS 2013/ /2015 Kristian Bade nnhold: Søknad om ferdigattest Gnr.8 bnr.110 Selvigfjellet 11 - Søknad om rammetillatelse for tilbygg. Tiltakshaver: Tove Flatabø 2013/ /2015 Arkitekt Arne A Hauger nnhold: Retur av tinglyst dokument med nr /2015 Gnr.36 bnr.651 og bnr Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter med 36/ / /2015 Kartverket Tinglysing nnhold: nformasjon om utsendelse av elektronisk faktura i EHF-format nformasjon om utsendelse av elektronisk faktura i EHF-format 2015/ /2015 Bufetat Side: 36 av 38

37 nnhold: Retur av tinglyst dokument med nr /2015 Gnr.35 bnr.1 - Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter med 35/11 og 35/ / /2015 Kartverket Tinglysing nnhold: Søknad om ferdigattest Gnr.35 bnr.331 Morskogveien 15B - Søknad uten ansvarsrett for oppføring av basseng samt rehabilitering av støttemur. Tiltakshaver: Per Morten Brun 2013/ /2015 Per Morten Brun nnhold: SV: vedr. 17.mai Leie av Tofte samfunnshus-kino 2015/ /2015 Rune Gulbrandsen nnhold: Søknad om tilskudd til integrering av flyktninger i kultur- og fritidsaktiviteter Søknad om tilskudd / /2015 Hurum røde kors Side: 37 av 38

38 nnhold: Norske kommuner bruker elektronisk samhandling i pleie- og omsorgstjenesten Helsenett 2011/ /2015 Norsk Helsenett nnhold: Presentasjon/forespørsel Kulturhus Tofte v/hurum Historielag Forespørsel Kulturhus Tofte, Hurum Historielag 2015/ / Alf Litangen nnhold: Byggemøte 9 Tofte Gata gjennom Tofte - prosjekt Hovedgata Tofte sentrum 2012/ / Runar Langum nnhold: 2015/739 Byggemøte 10 Tofte Gata gjennom Tofte - prosjekt Hovedgata Tofte sentrum 2012/ / Runar Langum Side: 38 av 38

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04.

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 19.01.2015-19.04.2015, - 19.04.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08.

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 27.08.2012 nnhold: levlister grunnskoleskyss for

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 09.07.12-15.07.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Oversendelse av dispensasjonssak for uttalelse Gnr 49, bnr 26, fnr 71, 240, 246, 322, 254 Siljeholmen - Brygge for adkomst til øy 2011/2318-4 6782/2012 02.07.2012

Detaljer

Journaldato: 09.08.13-15.08.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 09.08.

Journaldato: 09.08.13-15.08.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 09.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.08.13-15.08.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 19.08.2013 nnhold: Augustaborg G 03 - UTF av fundamentering

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 10.06.2015 Svar på oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling 2015/1026-2 4833/2015 26.05.2015 ADM/HLVO *****

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.06.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 01.07.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 26.12.11-01.01.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedr. Fornyet melding om behov ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/966-2 3296/2006 26.04.2006 OPK/Tom-Herman Lie E Ofl. 5a, fvl. 13

Detaljer

Dok.dato: 10.08.2010. Klassering: 74/81 PBUL/MOFOS. Dok.dato: 13.08.2010. Klassering: 2114pua5 PBUL/KRDEL. Dok.dato: 25.08.2010. Klassering: 509/415

Dok.dato: 10.08.2010. Klassering: 74/81 PBUL/MOFOS. Dok.dato: 13.08.2010. Klassering: 2114pua5 PBUL/KRDEL. Dok.dato: 25.08.2010. Klassering: 509/415 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 01.09.2010 Vedr. konsesjonssøknad Gnr. 74, Bnr. 81, konsesjonsfrihet 2010/3011-5 36434/2010 10.08.2010 PBL/MOFOS 74/81 Mottaker

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 17.06.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Spesialundervisning

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 29.08.11-04.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten 2011/24-1 92/2011 04.01.2011 NAV/Knut Tore Eide 541 Merete Gjevik

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 23.01.2012-29.01.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 23.01.2012-29.01.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 23/12 Regdato: 26.01.2012 Arkivkode: SPE Saksnr: 11/10-355 Dok.type: /I Gradering: Anette Hanssveen Widme SØKNAD OM SOMMERJOBB 2012 I BARNEHAGE ELLER SFO Lnr: 728/12 Regdato: 23.01.2012 Arkivkode:

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 02.04.12-08.04.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 38/55 Kjøper: Britt og Gunnar Sørensen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast

Detaljer

Journaldato: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.03.

Journaldato: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 19.03.2012 nnhold: nvitasjon til Lektor 2-ordningen

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 21.03.11-27.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Husleieøkning 2007 Kommunale boliger Husleieøkning 2007 Kommunale boliger 2006/2188-1 9327/2006 28.11.2006 HSO/Lars H Larsen L70 Magnus Olsen Husleieøkning

Detaljer

Journaldato: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.03.

Journaldato: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 04.04.2011 nnhold: Midler til kulturtilbud og kulturskoletilbud

Detaljer

Periode: 16-12-2014-16-12-2014

Periode: 16-12-2014-16-12-2014 DMS2002 - Software Innovation 17.12.2014 Offentlig journal Periode: 16-12-2014-16-12-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02064-7 I Personalmappe

Detaljer

Periode: 11-05-2012-11-05-2012

Periode: 11-05-2012-11-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 14.05.2012 Offentlig journal Periode: 11-05-2012-11-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01731-40 U Dok.dato:

Detaljer

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 12.01.2015 Forhåndsvarsel om pålegg om retting og vedtak om tvangsmulkt

Detaljer

Journaldato: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.09.

Journaldato: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 15.12.2014 Henstilling om beskjæring av trær/hekker Felling av trær på kommunal

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 14.07.2014-20.07.2014

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 14.07.2014-20.07.2014 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2027-1 Sakstittel J.f.dato: 14.07.2014 Regelverk, organisering og behandling av barnebortføringssaker i Norge. Brev.dato 14.05.2014 Avsender Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Om boplikt - saken og rett adresse Oppfølging av boplikt gnr 40 bnr 19 snr 3 2013/958-2 8759/2013 23.05.2013 PLAN/Jan Torp Pharo 40/19/0/3 Anne-Karin Austmyr Larsen tlegg

Detaljer

Dok.dato: 12.02.2010. Klassering: 2110r1 PBUL/ROVIN. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 KOG/JOSPA. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11

Dok.dato: 12.02.2010. Klassering: 2110r1 PBUL/ROVIN. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 KOG/JOSPA. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.2.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 25.02.2011 Referat fra oppstartskonferanse Reguleringsplan Gamle Sandvigvei 4 2010/1619-2 7650/2010 12.02.2010

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00038-12 Gnr 66 bnr 3 Åsveien 2-4/Holterveien 2 A og B - Forretning/kontor/bolig - søknad om endring av tiltak Gnr 66 bnr 3 Åsveien 2-4/Holterveien 2 A og B - Forretning/kontor/bolig

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 121395 Arkivkode: GA 1113 Sakstittel: TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - EIENDOMMEN 1113 Dokumentbeskrivelse: TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - EIENDOMMEN 1113

Detaljer

Journaldato: 06.03.15-12.03.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 31.01.

Journaldato: 06.03.15-12.03.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 31.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.03.15-12.03.15, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 16.03.2015 Orden og oppførsel Skolemiljø - 2014/1180-3 8608/2014 31.01.2014

Detaljer

Periode: 14-01-2013-14-01-2013

Periode: 14-01-2013-14-01-2013 DMS2002 - Software Innovation 16.01.2013 Offentlig journal Periode: 14-01-2013-14-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01599-5 N Enhet for barn

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende klageutvalgets behandling av klagesaker. Erstatningssaker - Oppreisningsutvalget 2010/1251-29 12165/2010 08.03.

Offentlig journal. Vedrørende klageutvalgets behandling av klagesaker. Erstatningssaker - Oppreisningsutvalget 2010/1251-29 12165/2010 08.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.3.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 08.03.2011 Vedrørende klageutvalgets behandling av klagesaker Erstatningssaker - Oppreisningsutvalget N 2010/1251-29

Detaljer