Offentlig journal. Innkalling til årsmøte i Hurum nærmiljø- og frivilligsentral 2015/ / Orientering om vedtak.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Innkalling til årsmøte i Hurum nærmiljø- og frivilligsentral 2015/641-2 3575/2015 07.05.2015 18.03.2015. Orientering om vedtak."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: , , Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A nnhold: nnkalling til årsmøte i Hurum nærmiljø- og frivilligsentral Hurum nærmiljø og frivilligsentral årsrapport for / / Oppvekstutvalg medlemmer, Styringsgruppens medlemmer, nnhold: Orientering om vedtak. Reguleringsplan Oslofjordforbindelsen - Oslofjordtunnellen byggetrinn 2 mellom Verpen og Vassum 2012/ / h t adresseliste. nnhold: Vedtak om grunntilskudd Grunn-, leie-, og driftstilskudd / / Betel Søndagsskole m.fl. nnhold: Videresending av søknader om deltakertilskudd Grunn-, leie-, og deltakertilskudd til idrett / / Hurum idrettsråd Side: 1 av 38

2 nnhold: Bekymringsmelding Bekymringsmelding 2015/ / Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l ***** nnhold: Bekymringsmelding Bekymringsmelding 2015/ / Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l ***** nnhold: Åpen søknad - Jobb i Hurum kommune Åpen søknad - Hurum kommune / / Martin Humphris nnhold: Høyring - forslag til ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forskning Høring forslag til ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking 2015/ / Helse- og omsorgsdepartementet Side: 2 av 38

3 nnhold: nnbyggerinitiativet "Respekt Sætre". NOTAT Forslag til detaljregulering Sætre sentrum 2014/ / Ressursgruppe "Respekt Sætre" nnhold: Kvittering for nabovarsel- Morten Jagland Gnr.24 bnr.108 Storgata 41 - Søknad om etablering av ny adkomstvei. Tiltakshaver: Remi Lurud 2015/ / Gustav Eiendom Drift AS nnhold: Tilsyn på bruk av tilskudd til tiltak for minoritetsspråklige barn Dokumenttilsyn barnehager / / Kana barnehage nnhold: Tilsyn på bruk av tilskudd til tiltak for minoritetssprklige barn Dokumenttilsyn barnehager / / tsikt 1 familiebarnehage Side: 3 av 38

4 nnhold: Melding om politisk vedtak - Høringsuttalelse til øst - vestutredningen - Vegforbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Høring - E 134 Haukeliveien - Øst-vestutredningen / / Kommunalavdeling for næring og kultur nnhold: Tilsyn med bruk av tilskudd til tiltak for minoritetsspråklige barn Dokumenttilsyn barnehager / /2015 Bjørndalen og Sætre kunst og musikk barnehage nnhold: CoastKey AS - Søknad om støtte fra omstillingsprogrammet B6 - CoastKey AS 2015/ / Tilg.kode TP Hjemmel: Offl. 13 jf fvl 13 2.l. Jarle Morch nnhold: Søknad om støtte fra omstillingsprogrammet - revidert B6 - CoastKey AS 2015/ / Tilg.kode TP Hjemmel: Offl. 13 jf fvl 13 2.l. Jarle Morch Side: 4 av 38

5 nnhold: Tilleggsopplysninger: Behandling av søknad - omstillingsprogrammet B6 - CoastKey AS 2015/ /2015 Jarle Morch nnhold: Søknad om midler fra omstillingsprogrammet A3 - Tofteloftet/Holmsbustuene 2015/ / Tilg.kode TP Hjemmel: Offl. 13 jf fvl 13 2.l. Tofteloftet v/tiril b Bjørkvold og Svein Erik Bakken nnhold: Vedlegg til søknad om omstillingsmidler A3 - Tofteloftet/Holmsbustuene 2015/ / Tilg.kode TP Hjemmel: Offl. 13 jf fvl 13 2.l. nnhold: Tilleggsinformasjon 1 - Søknad Omstillingstyret Hurum kommune Hurum Trebåtfestival AS A3 - Hurum Trebåtfestival 2015/ / Peter Ennals Side: 5 av 38

6 nnhold: Tilleggsinformasjon 2 - Søknad Omstillingstyret Hurum kommune Hurum Trebåtfestival AS A3 - Hurum Trebåtfestival 2015/ / Peter Ennals nnhold: Kinnartangen og Sandspollen - plassering av benker og bålpanner Kinnartangen og Sandspollen - Plassering av benker og bålpanner 2015/ /2015 Oslofjordens friluftsråd nnhold: Rundskriv Q-27/2015 Rundskriv - Samarbeid mellom kommunen og Arbeids- og velferdsetaten om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere 2015/ /2015 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet nnhold: Tilsyn med bruk av tilskudd til minoritetsspråklige barn Dokumenttilsyn barnehager / /2015 Folkestad og Klokkarstua barnehage Side: 6 av 38

7 nnhold: Restmidler - nterregprosjektet; Rekreative ruter Restmidler - nterregprosjektet; Rekreative ruter 2015/ /2015 Buskerud Fylkeskommune nnhold: Tilsyn med bruk av tilskudd til minoritetsspråklige barn Dokumenttilsyn barnehager / /2015 Ødegården barnehage nnhold: Revisorerklæring for bjerkelunden Tofte L - søknad om spillemidler til kunstgressbane i Bjerkelunden 2013/ / Deloitte nnhold: Revosorerklæring for bjerkelunden Tofte L - søknad om spillemidler til kunstgressbane i Bjerkelunden 2013/ / Kolbjørn Johansen Side: 7 av 38

8 nnhold: Rettet regnskapsrapport fra Tofte Fremad Tofte L - søknad om spillemidler til kunstgressbane i Bjerkelunden 2013/ / Tofte Fremad nnhold: Regnskapsrapport undertegnet ass. rådmann Tofte Fremad Tofte L - søknad om spillemidler til kunstgressbane i Bjerkelunden 2013/ / Anders Kirkebø Giske nnhold: Veiledning for søknad om mva-kompensasjon Tofte L - søknad om spillemidler til kunstgressbane i Bjerkelunden 2013/ /2015 Kolbjørn Johansen nnhold: Veiledning ved søknad om mva-kompensasjon Tofte L - søknad om spillemidler til kunstgressbane i Bjerkelunden 2013/ /2015 Tofte Fremad Side: 8 av 38

9 nnhold: FW: bok kunstnerkolonien i Holmsbu Søknad om støtte til bok om Kunstnerkolonien i Holmsbu v/målfrid Vangen 2015/ / Målfrid Vangen nnhold: Sætre Sentrum Forslag til detaljregulering Sætre sentrum 2014/ /2015 Conceptor Eiendomsutvikling AS nnhold: Bekreftelse på lukket avvik. Branntilsyn Hurum plastindustri 2014/ / AS Hurum Plastindustri nnhold: CV Søknad om vakter / /2015 Ma Julieta Vinculado ngria Side: 9 av 38

10 nnhold: Kasse oversikt. Grunn-, leie-, og driftstilskudd / / Betel søndagsskole nnhold: FW: Tronstadveien 1 spørsmål om tilbygg låve Gnr.35 bnr.73 - tilbygg låve. 2015/ / Arkitekt ngrid Kirkerud nnhold: ttalelse til tiltaket Gnr.35 bnr.73 - tilbygg låve. 2015/ /2015 Landbrukskontoret v/gry Grimsrud Løberg nnhold: Gnr.55 bnr.45 Kongsdelveien 6 og 8 - Spørsmål om framgangsmåte for gjenoppføring av bygning etter brann Gnr.55 bnr.45 Kongsdelveien 6 og 8 - Gjenoppføre bygning etter brann 2015/ /2015 Arkitektkontoret Jan Skarpaas as Side: 10 av 38

11 nnhold: Søknadsskjema Deling av eiendom Gnr.39 bnr.29 Moloveien 17 - Omgjøring av arealoverføring 2015/ / Grete Vestre nnhold: Schulerudhagen - Klage på salg og bygging. Kopi av brev til Ole M. Hagen Schulerudhagen - Klage på salg og bygging 2015/ / Fylkesmannen i Buskerud nnhold: Oppdatert søknad og nabovarsler ifm dispensasjon Gnr.53 bnr. 515 Grytnesveien 13 - Søknad om dispensasjon for oppføring av enebolig med utleieenhet. Tiltakshaver : Per Steinar Martinsen 2015/ /2015 EC-Hus AS nnhold: Gnr.28 bnr.78 Lensmannsveien 59 - Forespørsel om oppmåling Gnr.28 bnr.78 Lensmannsveien 59 - Oppmåling 2015/ /2015 Trygve Sverreson Side: 11 av 38

12 nnhold: Sundestranda Rødtangen - Spørsmål om oppføring av mur på stranda Sundestranda Rødtangen - Oppføring av mur på stranda 2015/ / Jens-Henrik Andersen nnhold: Enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven 5-7 Barnemappe ***** ***** 2015/ /2015 Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l ***** nnhold: Søknad om grunntilskudd Hurum rideklubb Grunn-, leie-, og deltakertilskudd til idrett / /2015 Hurum Rideklubb nnhold: 25/1/38 Hurum Svar på e-post ang. oppgradering av avløpsanlegg. kopi av brev til Vigdis Ek Gnr.25 bnr.1 fnr.38 Aasskogstien 18 - Oppgradering av avløpsanlegg 2015/ / Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen Side: 12 av 38

13 nnhold: 25/27 Hurum - Pålegg om oppgradering av avløpsanlegg og varsel om tvangsmulkt - Kopi av brev til Knudsen Gnr.25 bnr.27 Nedreskogvei 17 - Pålegg om oppgradering av avløpsanlegg og varsel om tvangsmulkt 2015/ / Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen nnhold: Pålegg om oppgradering av avløpsanlegg og varsel om tvangsmulkt - Kopi av brev til Julin Gnr.25 bnr.50 Aasskogstien 1 - Pålegg om oppgradering av avløpsanlegg og varsel om tvangsmulkt 2015/ / Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen nnhold: Pålegg om oppgradering av avløpsanlegg og varsel om tvangsmulkt - Kopi av brev til Sandahl Gnr.25 bnr.87 Aasskogveien 2 - Pålegg om oppgradering av avløpsanlegg og varsel om tvangsmulkt 2015/ / Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen nnhold: Holmsbu Billedgalleri Stiftelsen Holmsbu Billedgalleri og Drammens Museum / /2015 Stiftelsen Holmsbu Billedgalleri Side: 13 av 38

14 nnhold: Alternativ mottaksplass - ***** ***** Alternativ mottaksplass / / Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l D, ndre øst nnhold: Søknad om veiledning for virksomhet for Friskliv, psykisk helse og rus Kompetansetiltak innen psykisk helse- og rusarbeid 2015/ /2015 Marit Engen nnhold: Søknad kultur-/frivillighetesmidler Søknad om tilskudd til Semiaden i Asker 2015/ / NaKuHel Asker nnhold: Gnr.25 bnr.1 fnr.32 Flatfjellstien 19 - Pålegg om oppgradering av avløpsanlegg og varsel om tvangsmulkt Gnr.25 bnr.1 fnr.32 Flatfjellstien 19 - Pålegg om oppgradering av avløpsanlegg og varsel om tvangsmulkt 2015/ / Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen Side: 14 av 38

15 nnhold: SV: hageplan Søknad om statlige midler til sikring av friluftslivsområde i Sætre sentrum 2014/ / Max Gitenstein nnhold: Oppsummering fra gårsdagens møte om Forvalningsplan Sætre park Søknad om statlige midler til sikring av friluftslivsområde i Sætre sentrum 2014/ / Helle Storvik nnhold: Oppdatert landskapsplan og forvaltningsplan Søknad om statlige midler til sikring av friluftslivsområde i Sætre sentrum 2014/ / Helle Storvik nnhold: Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Buskerud - invitasjon til å delta i prosjekt Friluftslivsområder i Buskerud 2015/ /2015 Buskerud Fylkeskommune Side: 15 av 38

16 nnhold: Koorigering av eventuelle mangler ved PLOS-rapporteringen av habilitering og rehabilitering i kommunene nnsending av PLOS-data for / /2015 Helsedirektoratet nnhold: Ettersender manglende tabell - Koorigering av eventuelle mangler ved PLOS-rapporteringen av habilitering og rehabilitering i kommunene nnsending av PLOS-data for / /2015 Helsedirektooratet nnhold: Fasadetegninger Gnr.9 bnr.459, Bråtakroken 36 - Søknad om oppføring av bolighus. Tiltakshaver: Gunnlaug Marie og Kay Henrik Bucher 2015/ /2015 HELLE SJÅVÅG sivilarkitekt mnal nnhold: Anmodning om behandlingsfritak vedr holdeplassen "Skogveien" Fv 281 Oppgradering av holdeplasser - Søknad om dispensasjon fra utarbeidelse av reguleringsplan for oppgradering av holdeplasser 2014/ /2015 Statens vegvesen region sør Side: 16 av 38

17 nnhold: SV: Bygdekinoen - 17.mai visning Kino på Tofte 17. mai / /2015 Anne-Marie Otter nnhold: Etterlyser svar Gnr.24 bnr.97 Skolegaten 10 - Søknad om deling av grunneiendom. Rekvirent: Marianne Slinde 2014/ /2015 Siv.ing Gjermund Stuvøy AS nnhold: Spørsmål om utslipp av kloakk ifm oppføring av bolighus Gnr.24 bnr.10 Støaveien 30 - tslipp kloakk ifm oppføring av bolighus 2015/ /2015 Siv.ing Gjermund Stuvøy AS nnhold: Oricas syn på planprosesser for stedsutvikling i Sætre Områderegulering for Engene og Kongsdelene 2013/ /2015 Orica Norway AS Side: 17 av 38

18 nnhold: Spørsmål om utbetaling av restmidler Tofte L - søknad om spillemidler til kunstgressbane i Bjerkelunden 2013/ /2015 Tofte Fremad nnhold: avhengig revisors beretning Tilskudd til forebygging og bekjempelse av barnefattigdom i Hurum kommune avhengig revisors beretning / / Deloitte AS nnhold: nvitasjon til statsborgerseremoni nvitasjon til statsborgersermoni / /2015 Fylkesmannen i Buskerud nnhold: Nytt nabovarsel Gnr.1 bnr.398 Gunnaråstoppen 3 - Søknad uten ansvarsrett for oppføring av garasje. Tiltakshaver: Hans Kristian Elde 2014/ / Hans Kristian Elde Side: 18 av 38

19 nnhold: Søknad om utvidelse av tidspunkt for utekonsert. Privaten Cafe - Støyplager fra konserter og arrangementer 2014/ /2015 Privaten Café AS nnhold: Retur av tinglyst dokument med nr /2015 Gnr.31 bnr.1 fnr.10 Rødsteigveien 5 - Søknad om deling med formål innløsning festetomt. Rekvirent: var Johan Haug 2014/ /2015 Kartverket Tinglysing nnhold: Retur av tinglyst dokument med nr /2015 Gnr.30 bnr.3 fnr.2 seksjonnr 1 og 2 - Søknad om deling med formål innløsning fesetomt. 2014/ /2015 Kartverket Tinglysing nnhold: avhengig revisors beretning Tilskudd til boligsosialt arbeid i Hurum kommune avhengig revisors beretning / / Deloitte AS Side: 19 av 38

20 nnhold: Gnr.25 bnr.1 fnr.91 Egenerklæring om konsesjonsfrihet / /2015 Bjørg Lie nnhold: Sats på friluftsliv i nærmiljøet - det lønner seg Nærmiljøsatsingen 2015/ /2015 Miljødirektoratet nnhold: Klage på støy ved Privaten, Holmsbu Privaten Cafe - Støyplager fra konserter og arrangementer 2014/ /2015 Fylkesmannen i Buskerud nnhold: Norsk Bonde og Småbrukerlag - underskriftkampanje Så frø for trygg mat Norsk Bonde og Småbrukerlag - underskriftkampanje 2015/ /2015 Norsk Bonde og Småbrukerlag Side: 20 av 38

21 nnhold: Søknad om dispensasjon for oppføring av nytt næringsbygg Gnr.1 bnr.286 Åsveien 3 - Søknad om oppføring av industribygg. Tiltakshaver: TNT Eiendom AS 2014/ / Stokker Bygg AS nnhold: Vedtak: drettstilskudd 2015 Grunn-, leie-, og deltakertilskudd til idrett / /2015 Sætre F Graabein m.fl. nnhold: nformasjon om økte satser til tilsynsfører fosterhjem Tilsynsfører Fosterhjem 2015/ / Modum Kommune nnhold: Sundestranda Rødtangen - Spørsmål om oppføring av mur på stranda Sundestranda Rødtangen - Oppføring av mur på stranda 2015/ /2015 Jens-Henrik Andersen Side: 21 av 38

22 nnhold: Hurum kommunes representant i konfliktrådets oppnevningsutvalg Kommunens representant i konfliktrådets oppnevningsutvalg 2015/ /2015 Konfliktrådet i Buskerud nnhold: Protokoll fra Representantskapsmøte for Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud 2015 Representantskapsmøte for Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud / / Kommunenes opplæringskontor i Buskerud KS nnhold: Orientering om status for Hurum kommunes arbeid med kommunereformen Kommunereformen 2014/ /2015 liste nnhold: 17.mai på Hovenga 17. mai på Klokkarstua søknad om midler 2015/ / gry skjøttelvik Side: 22 av 38

23 nnhold: Svar på søknad om tilskudd til husleie 17. mai på Klokkarstua mai på Klokkarstua søknad om midler 2015/ /2015 FA Steinerskolen Hurum nnhold: nformasjon om kommunens praksis i ulovlighetssaker Sundestranda Rødtangen - Oppføring av mur på stranda 2015/ /2015 Jens-Henrik Andersen nnhold: Gnr.53 bnr.3 Egenerklæring om konsesjonsfrihet / /2015 Anders Henrik Håan nnhold: Gnr.9 bnr.434 snr.1 og 9/49 Egenerklæring om konsesjonsfrihet / /2015 Deloitte Advokatfirma AS Side: 23 av 38

24 nnhold: Nabovarsler og bilde Eiendommen gnr. 8 bnr. 17 Selvik hjemmeskog. Strandsoneprosjektet og oppfølging av enkeltsaker 2013/ /2015 Willy Jansen nnhold: Tilbaketrekking av innsigelse til høringsforslaget av kommuneplan Kommuneplan Rullering 2012/ /2015 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap nnhold: Klokkarstua Energi AS - Rapport for oljeutskiller 2015 Klokkarstua Energi AS - Rapport for oljeutskiller / / Norsk Spesialolje nnhold: søknad om kommunal støtte til 17. Mai mai på Sætre - søknad om kommunal støtte / / mai komiteen på Sætre Skole Side: 24 av 38

25 nnhold: Tømming og kontroll av oljeutskilleranlegg Klokkarstua Energi AS - Rapport for oljeutskiller / / Norsk Spesialolje nnhold: Høring - Endring i skadedyrforskriften Høring - Endring i skadedyrforskriften 2015/ /2015 Helse- og omsorgsdepartementet nnhold: Brannvernuka 2015: Påmelding for brannvesen Brannvern / /2015 Norsk brannvernforening nnhold: Tilskudd til kommunalt rusarbeid over Statsbudsjettet kapittel 765 post 62 for 2015 Søknad om tilskudd til kommunalt rusarbeid / /2015 Fylkesmannen i Buskerud Side: 25 av 38

26 nnhold: Ny brosjyre om digital post Husbanken / /2015 Husbanken nnhold: tsendelse av Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA Brukerstyrt personlig assistanse 2015 (BPA) 2015/ /2015 Helsedirektoratet nnhold: Riksrevisjonens spørreundersøkelse om tilgangen til læreplasser Riksrevisjonens spørreundersøkelse om arbeidet med læreplasser 2015/ /2015 Tilg.kode F Hjemmel: Offl. 23 Riksrevisjonen nnhold: Kollektivtiltak Fv281, Hurum kommune - nntatt saksbehandling for holdeplassen Skogveien Fv 281 Oppgradering av holdeplasser - Søknad om dispensasjon fra utarbeidelse av reguleringsplan for oppgradering av holdeplasser 2014/ /2015 Statens vegvesen region sør Side: 26 av 38

27 nnhold: Rundskriv - Beredskap i skoler og barnehager Rundskriv - beredskap i skoler og barnehager. 2015/ /2015 Helse- og omsorgsdepartementet nnhold: gnr.57 bnr.1 f.10 Egenerklæring om konsesjonsfrihet / /2015 Camilla Kielland nnhold: Vedtak: drettstilskudd 2015 Grunn-, leie-, og deltakertilskudd til idrett / /2015 Hurum idrettsråd nnhold: Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende - Storsand Vel Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende / / Storsand Vel Side: 27 av 38

28 nnhold: Vedr. Tilsyn Hovkroken Bofellesskap / / Arbeidstilsynet nnhold: SV: Bygging på gnr.24 bnr.10 svar Gnr.24 bnr.10 Støaveien 30 - tslipp kloakk ifm oppføring av bolighus 2015/ /2015 Gjermund Stuvøy nnhold: Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever Svømmeopplæring / /2015 Fylkesmannen i Buskerud nnhold: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** NAV ansattopplysninger 2015/ /2015 Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l NAV Hurum Side: 28 av 38

29 nnhold: søknad om tilskudd til etablering av egen bolig Søknad om startlån ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l ***** nnhold: Liste over kommuner med nedsatt aksellast i teleløsningen på kommunale veger, ajour 7/5, kl Liste over kommuner med nedsatt aksellast i teleløsningen / /2015 Vegvesen nnhold: Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud for skoleåret 13/14 Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2014 og / /2015 Buskerud Fylkeskommune nnhold: Nybygg Orestupet 9, 3482 Tofte Tilleggsopplysning til nabomerknad fra Yngve Røskestad Gnr.36 bnr.252 Orestupet 9 - Søknad om dispensasjon for oppføring av enebolig med garasje. Tiltakshaver: Christian P Norling 2015/ /2015 Lindy.Røskestad Side: 29 av 38

30 nnhold: Signert brev til Sætre vel Ferdigstilt prosjekt karusell Nærmiljømidler / /2015 Sætre vel/elisabeth Skjelbred nnhold: Mottatt rapport om ferdigstilt prosjekt Nærmiljømidler / /2015 Storsand vel v/ Nina Lundby nnhold: Testrapport Kunstgressbanen Tofte Tofte L - søknad om spillemidler til kunstgressbane i Bjerkelunden 2013/ / Tofte fremad F nnhold: Klage på avslag om midler til 17. Mai feiring i regi av Sætre Barneskole!!!!! 17 mai på Sætre - søknad om kommunal støtte / /2015 Veslemøy Thørud Side: 30 av 38

31 nnhold: VS: Påbygg Solstrand Gnr.23 bnr.38 f.40 forhåndskonferanse tilbygg hytte 2015/ / GRO ELSABETH GREGERSEN nnhold: Gnr.53 bnr.165 Storsandveien 64 - Søknad om bygging av VA ledning. Tiltakshaver: Kvapilova AS Gnr.53 bnr.165 Storsandveien 64 - Søknad om bygging av VA ledning. Tiltakshaver: Kvapilova AS 2015/ / Rørleggermester Rune Haug AS nnhold: Kvittering for nabovarsel til Øvre Storgaten veilag og Nils Petter Eriksen Gnr.24 bnr.108 Storgata 41 - Søknad om etablering av ny adkomstvei. Tiltakshaver: Remi Lurud 2015/ /2015 Gustav Eiendom Drift AS nnhold: Søknad om adkomst - brev fra naboens advokat Gnr.24 bnr.108 Storgata 41 - Søknad om etablering av ny adkomstvei. Tiltakshaver: Remi Lurud 2015/ /2015 Kvale Advokatfirma DA Side: 31 av 38

32 nnhold: Søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** ***** Søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l ***** nnhold: Tilbud om praksisnær forskningssamarbeid Praksisnær forskningssamarbeid - ungdomskolene 2015/ /2015 Buskerud Fylkeskommune nnhold: Orientering om landsomfattende tilsyn i 2015 Landsomfattende tilsyn i amhandling om utskrivning av pasienter fra sykehus til kommuner 2015/ /2015 Fylkesmannen i Buskerud nnhold: Fylkesmannen trekker gjenværende innsigelse til forslag til ny kommuneplan for Hurum kommune Kommuneplan Rullering 2012/ /2015 Fylkesmannen i Buskerud Side: 32 av 38

33 nnhold: Refusjon søskenmoderasjon vår Søskenmoderasjon / /2015 Kana barnehage nnhold: Tilbakemelding på egenkontrollrapport for Oredalen avfallsdeponi for Kopi av brev til Lindum Oredalen AS Oredalen avfallsdeponi - Tilbakemelding på egenkontrollrapport for / /2015 Fylkesmannen i Buskerud nnhold: Søknad om delings- og oppmålingsforretning Gnr.34 bnr.2 Eineråsen 9 - Arealoverføring 2014/ / BYGGKOMPETANSE Kai Vardeheim nnhold: Merknader til skifte av panel - Kopi av brev til Ludviksen Gnr.24 bnr.38 Bugtegaten 1 - Skifte panel 2015/ /2015 Buskerud fylkeskommune, tviklingsavdelingen Side: 33 av 38

34 nnhold: nformasjon om at vedtaket er funnet samt spørsmål om krav om byggesøknad Fv 281 Oppgradering av holdeplasser - Søknad om dispensasjon fra utarbeidelse av reguleringsplan for oppgradering av holdeplasser 2014/ /2015 Statens vegvesen region sør nnhold: Gnr.39 bnr.2 Filtvetveien 20 - ttalelse til sikring av sidebygning. Kopi av brev til Lie Gnr.39 bnr.2 Filtvetveien 20 - Sikring av sidebygning 2015/ /2015 Buskerud fylkeskommune, tviklingsavdelingen nnhold: Vedr. deling av gnr 24 bnr 97 og svar på brev av Gnr.24 bnr.97 Skolegaten 10 - Søknad om deling av grunneiendom. Rekvirent: Marianne Slinde 2014/ /2015 Siv.ing Gjermund Stuvøy AS nnhold: Gnr.28 bnr.376 Holtnesveien 9B - Søknad om dispensasjon for arealoverføring Gnr.28 bnr.376 Holtnesveien 9B - Søknad om dispensasjon for arealoverføring 2015/ /2015 Lars Holen Side: 34 av 38

35 nnhold: Omsorg 2020 Omsorg / /2015 Helse- og omsorgsdepartementet nnhold: nnkalling til Vestregionens generalforsamling Vestregionen - Rådmannsgruppens møter i / /2015 Vestregionen nnhold: Samtykke til fatting av enkeltvedtak Elevmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /2015 Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l Nissedal kommune nnhold: Gnr.37 bnr.156 Egenerklæring om konsesjonsfrihet / /2015 Joyce Tombre Side: 35 av 38

36 nnhold: Søknad om ferdigattest Gnr.25 bnr.1 Aas Gårds vei 27 - Søknad uten ansvarsrett for opparbeidelse av privat vei med adkomst til fritidseiendommer. Tiltakshaver: Asplan Viak AS 2013/ /2015 Kristian Bade nnhold: Søknad om ferdigattest Gnr.8 bnr.110 Selvigfjellet 11 - Søknad om rammetillatelse for tilbygg. Tiltakshaver: Tove Flatabø 2013/ /2015 Arkitekt Arne A Hauger nnhold: Retur av tinglyst dokument med nr /2015 Gnr.36 bnr.651 og bnr Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter med 36/ / /2015 Kartverket Tinglysing nnhold: nformasjon om utsendelse av elektronisk faktura i EHF-format nformasjon om utsendelse av elektronisk faktura i EHF-format 2015/ /2015 Bufetat Side: 36 av 38

37 nnhold: Retur av tinglyst dokument med nr /2015 Gnr.35 bnr.1 - Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter med 35/11 og 35/ / /2015 Kartverket Tinglysing nnhold: Søknad om ferdigattest Gnr.35 bnr.331 Morskogveien 15B - Søknad uten ansvarsrett for oppføring av basseng samt rehabilitering av støttemur. Tiltakshaver: Per Morten Brun 2013/ /2015 Per Morten Brun nnhold: SV: vedr. 17.mai Leie av Tofte samfunnshus-kino 2015/ /2015 Rune Gulbrandsen nnhold: Søknad om tilskudd til integrering av flyktninger i kultur- og fritidsaktiviteter Søknad om tilskudd / /2015 Hurum røde kors Side: 37 av 38

38 nnhold: Norske kommuner bruker elektronisk samhandling i pleie- og omsorgstjenesten Helsenett 2011/ /2015 Norsk Helsenett nnhold: Presentasjon/forespørsel Kulturhus Tofte v/hurum Historielag Forespørsel Kulturhus Tofte, Hurum Historielag 2015/ / Alf Litangen nnhold: Byggemøte 9 Tofte Gata gjennom Tofte - prosjekt Hovedgata Tofte sentrum 2012/ / Runar Langum nnhold: 2015/739 Byggemøte 10 Tofte Gata gjennom Tofte - prosjekt Hovedgata Tofte sentrum 2012/ / Runar Langum Side: 38 av 38

Offentlig journal. Vedtak om bruk av vei 2016/ / Branntilsyn Vedtak om tvangsmulkt etter tilsyn

Offentlig journal. Vedtak om bruk av vei 2016/ / Branntilsyn Vedtak om tvangsmulkt etter tilsyn Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 30.09.2016-31.12.2016, 26.12.2016-31.12.2016, Arkivdel: SAK2, GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status:

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av Tjenestekonsesjonskontrakt 2015/487-21 15487/2015 27.10.2015 20.10.2015

Offentlig journal. Oversendelse av Tjenestekonsesjonskontrakt 2015/487-21 15487/2015 27.10.2015 20.10.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 01.08.2015-01.11.2015, - 01.11.2015, rkivdel: SK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J, 02.11.2015

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.01.2017 Opphør av ordning med 2 timer ekstra betalt 1:1 for vakt på vaktrom (nattevakt) Opphør

Detaljer

Journaldato: 13.05.2015-13.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A

Journaldato: 13.05.2015-13.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 15.05.2015 Byggetillatelse - fremføring av vann- og avløp - gnr bnr fnr - 49/133 29/2/151 49/2/230

Detaljer

Offentlig journal. Søknad sanitærabonnement 35/362 2014/151-13 19705/2015 05.11.2015 02.11.2015

Offentlig journal. Søknad sanitærabonnement 35/362 2014/151-13 19705/2015 05.11.2015 02.11.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.11-04.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.11.2015 Søknad sanitærabonnement 35/362 Søknad om tillatelse til tiltak - gnr 35

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 2013/550-9 6238/2014 18.02.2015 25.03.2014

Offentlig journal. Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 2013/550-9 6238/2014 18.02.2015 25.03.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.02-17.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.02.2015 nnhold: Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 Riving

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 02.05.2017 Oversendelse av sak til uttalelse - opparbeidelse av voll - gnr/bnr 23/45 Søknad om

Detaljer

Offentlig journal. Varsel om vedtak rettet til eiendom 3/104 vedrørende vegetasjon og trafikksikkerhet 2015/2367-6 21026/2015 25.11.2015 12.01.

Offentlig journal. Varsel om vedtak rettet til eiendom 3/104 vedrørende vegetasjon og trafikksikkerhet 2015/2367-6 21026/2015 25.11.2015 12.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.01-11.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 12.01.2016 Varsel om vedtak rettet til eiendom 3/104 vedrørende vegetasjon og trafikksikkerhet

Detaljer

Offentlig journal. Frister for spillemiddesøknader 2016 2015/897-1 4131/2015 11.09.2015 14.10.2015. Frister spillemiddelsøknader 2016

Offentlig journal. Frister for spillemiddesøknader 2016 2015/897-1 4131/2015 11.09.2015 14.10.2015. Frister spillemiddelsøknader 2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.11.2015 Frister for spillemiddesøknader 2016 Spillemidler 2016 2015/897-1 4131/2015 11.09.2015 Flesberg idrettsråd Frister

Detaljer

Dok.dato: 22.05.2015. Dok.dato: 26.05.2015. Dok.dato: 28.05.2015

Dok.dato: 22.05.2015. Dok.dato: 26.05.2015. Dok.dato: 28.05.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.06-01.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 03.06.2015 nnhold: Byggetillatelse for anleggelse av stikkledning, riving av anneks/uthus

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 22.09.2016 Oversendelse av vedlegg til søknad om finansiering av ridehall på Huser Ridehus -

Detaljer

Offentlig journal. Bilde Spjærholmen 2015/2539-2 20707/2015 19.11.2015 08.12.2015. Bilde Spjærholmen 2015/2539-3 20708/2015 19.11.2015 04.12.

Offentlig journal. Bilde Spjærholmen 2015/2539-2 20707/2015 19.11.2015 08.12.2015. Bilde Spjærholmen 2015/2539-3 20708/2015 19.11.2015 04.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.12-06.12, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 08.12.2015 nnhold: Bilde Spjærholmen 2015/2539-2 20707/2015 nnhold: Bilde Spjærholmen

Detaljer

Offentlig journal. Forespørsel om tiltak - oppføring av trapp gnr/bnr 48/66 og 49/2 2014/575-10 2667/2015 11.02.2015 13.02.2015

Offentlig journal. Forespørsel om tiltak - oppføring av trapp gnr/bnr 48/66 og 49/2 2014/575-10 2667/2015 11.02.2015 13.02.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.02-12.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 13.02.2015 Forespørsel om tiltak - oppføring av trapp gnr/bnr 48/66 og 49/2 Trappetrinn

Detaljer

Offentlig journal. Innsyn i saksdokumenter - gnr 43 gnr / /

Offentlig journal. Innsyn i saksdokumenter - gnr 43 gnr / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.03-26.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 27.03.2015 nnsyn i saksdokumenter - gnr 43 gnr 149 Søknad om dispensasjon - gnr 43

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.12-11.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.12.2014 Svar på henvendelse ang. boplikt Gnr 48 Bnr 27 Oppfølging av boplikt - gnr 48 bnr 27 2013/1031-6 23148/2013

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 30.06.2016 ttalelse til utkast detaljplan for miljø og landskap Ombygging Nore 1 kraftverk 2015/228-19 4808/2015

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 27.11.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.12.2016 nnhold: Referat fra møte 09.11.2016 OK - spesialundervisning ***** ***** ***** 2016/506-5 4835/2016 09.11.2016

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 31.10.2016 Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr. 28 bnr. 25 Egenerklæring om konsesjonsfrihet

Detaljer

Journaldato: 21.12.2015-25.12.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 18.12.2015. Dok.dato: 21.12.

Journaldato: 21.12.2015-25.12.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 18.12.2015. Dok.dato: 21.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 25.12.2015, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 08.01.2016 Refusjon for gjesteelev høsten 2015 Elevmappe 2013/732-8 4449/2015

Detaljer

Dok.dato: 21.10.2015. Dok.dato: 11.11.2015. Dok.dato: 11.11.2015

Dok.dato: 21.10.2015. Dok.dato: 11.11.2015. Dok.dato: 11.11.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11-16.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.11.2015 nnhold: Budsjettforslag Hvaler Sokn 2016 Økonomiplan og årsbudsjett 2016-2019

Detaljer

Offentlig journal. Uttalelse til forslag til reguleringsplan for Schulerudhagen 2014/1545-20 10373/2015 21.07.2015 10.07.2015

Offentlig journal. Uttalelse til forslag til reguleringsplan for Schulerudhagen 2014/1545-20 10373/2015 21.07.2015 10.07.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 19.04.2015-19.07.2015, - 19.07.2015, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Arkivdel: SAK2, GBNR2, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.07.2015

Detaljer

Sakstittel: Spørsmål om eventuelle byggetiltak/endret bruk av sjøbu på eiendommen gr 23 bnr 17 på Kjerringholmen. Dok.dato: 06.02.2015. Dok.

Sakstittel: Spørsmål om eventuelle byggetiltak/endret bruk av sjøbu på eiendommen gr 23 bnr 17 på Kjerringholmen. Dok.dato: 06.02.2015. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.06-03.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.06.2015 nformasjon om videre saksgang - på bakgrunn av henvendelse. Spørsmål om

Detaljer

Offentlig journal. Varsel om pålegg om søknad om dispensasjon for riving og nyoppføring av hytte 43/17/8 2015/2539-1 20180/2015 26.11.2015 26.11.

Offentlig journal. Varsel om pålegg om søknad om dispensasjon for riving og nyoppføring av hytte 43/17/8 2015/2539-1 20180/2015 26.11.2015 26.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.11-26.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 30.11.2015 Varsel om pålegg om søknad om dispensasjon for riving og nyoppføring av

Detaljer

Offentlig journal. Grensepåvisning gnr 10 bnr 64 2015/1065-6 15860/2015 02.09.2015 06.10.2015. Grensepåvisning Rom 2015/1065-7 15869/2015 02.09.

Offentlig journal. Grensepåvisning gnr 10 bnr 64 2015/1065-6 15860/2015 02.09.2015 06.10.2015. Grensepåvisning Rom 2015/1065-7 15869/2015 02.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.10-05.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 06.10.2015 nnhold: Grensepåvisning gnr 10 bnr 64 Grensejustering med oppmålingsforretning

Detaljer

Vedtak - Vi pålegger deg å utbedre kloakkledningen til eiendommen din - Tjennstien 1 - gnr 4 bnr 1 fnr 123. Dok.dato: Dok.

Vedtak - Vi pålegger deg å utbedre kloakkledningen til eiendommen din - Tjennstien 1 - gnr 4 bnr 1 fnr 123. Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.03-15.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.03.2016 Vedtak - Vi pålegger deg å utbedre kloakkledningen til eiendommen din -

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende oppmåling 29.5/ / / /

Offentlig journal. Vedrørende oppmåling 29.5/ / / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.12.2016 Vedrørende oppmåling 29.5/08.6-47/10 2011/1892 2012/1213-1 8793/2012 11.06.2012 Ola Eide Svar på søknad om sanitærabonnement

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av sak - søknad om dispensasjon for tilbygg på bolighus - gnr/bnr 51/81 - Vesterøy 2015/2202-2 18175/2015 20.10.

Offentlig journal. Oversendelse av sak - søknad om dispensasjon for tilbygg på bolighus - gnr/bnr 51/81 - Vesterøy 2015/2202-2 18175/2015 20.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.10-29.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 30.10.2015 nnhold: Oversendelse av sak - søknad om dispensasjon for tilbygg på bolighus

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/ /

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.08-25.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 26.08.2015 nnkalling til oppmålingsforretning Søknad om deling / rekvisisjon av oppmåling

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse kommunalt rustilskudd 2015/427-7 5980/2015 31.07.2015 08.05.2015. Svar på forespørsel om innsyn 2015/1330-6 6718/2015

Offentlig journal. Bekreftelse kommunalt rustilskudd 2015/427-7 5980/2015 31.07.2015 08.05.2015. Svar på forespørsel om innsyn 2015/1330-6 6718/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 02.05.2015-02.08.2015, - 02.08.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.08.2015

Detaljer

Offentlig journal. Innvilget søknad om dispensasjon for tilbygg og oppføring av garasje - 49/78 og 49/79 - Vesterøy 2015/1084-4 15431/2015 26.08.

Offentlig journal. Innvilget søknad om dispensasjon for tilbygg og oppføring av garasje - 49/78 og 49/79 - Vesterøy 2015/1084-4 15431/2015 26.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.08-30.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 31.08.2015 nnvilget søknad om dispensasjon for tilbygg og oppføring av garasje - 49/78

Detaljer

Offentlig journal. Melding til tinglysing 2014/2379-8 4139/2015 02.03.2015 30.03.2015

Offentlig journal. Melding til tinglysing 2014/2379-8 4139/2015 02.03.2015 30.03.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.03-29.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 30.03.2015 Melding til tinglysing Oppretting av ny grunneiendom med oppmålingsforretning

Detaljer

Offentlig journal. Ferdigattest - flytting av sjøbu - gnr/bnr 4/69 - Sjærhalden 2013/ /

Offentlig journal. Ferdigattest - flytting av sjøbu - gnr/bnr 4/69 - Sjærhalden 2013/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.06-07.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 09.06.2015 nnhold: Ferdigattest - flytting av sjøbu - gnr/bnr 4/69 - Sjærhalden Gnr

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale 2012/546-42 6939/2012 08.05.2012 20.10.2015. Svar på søknad som barnevernkonsulent 2013/243-14 5465/2013 25.03.

Offentlig journal. Arbeidsavtale 2012/546-42 6939/2012 08.05.2012 20.10.2015. Svar på søknad som barnevernkonsulent 2013/243-14 5465/2013 25.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.10-11.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 20.10.2015 Arbeidsavtale Miljøterapeut ved Strandbakken bofellesskap - 100% stilling

Detaljer

Offentlig journal. 36/42 - Ferdigattest 2011/1404-16 17963/2014 15.08.2014 19.08.2014

Offentlig journal. 36/42 - Ferdigattest 2011/1404-16 17963/2014 15.08.2014 19.08.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A,S 19.08.2014 nnhold: 36/42 - Ferdigattest 36/42 Stoppenkollen B5, tomt 58 - Bolig og garasje 2011/1404-16 17963/2014 Siv ark

Detaljer

Dok.dato: 07.11.2012. Sakstittel: Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl - 2014

Dok.dato: 07.11.2012. Sakstittel: Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl - 2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.03-03.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 04.03.2015 Svar på søknad om dispensasjon Dispensasjon for 5 år fra forbudet om kjøring

Detaljer

Offentlig journal. Bokettersynsrapport. Bokettersyn - ***** ***** 2013/1098-3 10738/2013 20.12.2013 30.12.2013

Offentlig journal. Bokettersynsrapport. Bokettersyn - ***** ***** 2013/1098-3 10738/2013 20.12.2013 30.12.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 5.1.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.01.2014 nnhold: Bokettersynsrapport Bokettersyn - ***** ***** K 2013/1098-3 10738/2013 Off.l. 13,jfr sktbl. 3-2

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 22.09.2017 Oversendelse av sak til uttalelse og vedtak etter forskrift om vern av Ytre Hvaler

Detaljer

Innvilget dispensasjon for anleggelse av stikkledning, riving av uthus/anneks og tilbygg til hytte 29/158 - Søndre Sandøy. Dok.dato: 18.03.

Innvilget dispensasjon for anleggelse av stikkledning, riving av uthus/anneks og tilbygg til hytte 29/158 - Søndre Sandøy. Dok.dato: 18.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.03-22.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 23.03.2015 nnvilget dispensasjon for anleggelse av stikkledning, riving av uthus/anneks

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.06.2017 -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 29.06.2017 Sommerbarnehage på Hauge barnehage 2017 Sommerbarnehage 2017 Hauge 2017/1405-1

Detaljer

Offentlig journal. Forespørsel om tiltak - ulovlig oppført utedo på eiendom gnr/bnr 42/196 - Spjærøy 2015/1936-2 14879/2015 17.08.2015 19.08.

Offentlig journal. Forespørsel om tiltak - ulovlig oppført utedo på eiendom gnr/bnr 42/196 - Spjærøy 2015/1936-2 14879/2015 17.08.2015 19.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.08-19.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 20.08.2015 nnhold: Forespørsel om tiltak - ulovlig oppført utedo på eiendom gnr/bnr

Detaljer

Offentlig journal. Gnr 116/1 Deling av grunneiendom 2015/901-2 4378/2015 09.10.2015 09.11.2015

Offentlig journal. Gnr 116/1 Deling av grunneiendom 2015/901-2 4378/2015 09.10.2015 09.11.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.11.2015 Gnr 116/1 Deling av grunneiendom Gnr 116/1 Deling av grunneiendom 2015/901-2 4378/2015 09.10.2015 Advokat Arild

Detaljer

Tillatelse til utslipp og bygging av avløpsanlegg for svartvann - hytte på gnr. 1, bnr. 1, tomt nr. 15, Berget Hyttegrend. Dok.dato:

Tillatelse til utslipp og bygging av avløpsanlegg for svartvann - hytte på gnr. 1, bnr. 1, tomt nr. 15, Berget Hyttegrend. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 10.09.2015 Tillatelse til utslipp og bygging av avløpsanlegg for svartvann - hytte på gnr. 1, bnr. 1, tomt nr. 15,

Detaljer

Offentlig journal. Dispensasjon og byggetillatelse - oppføring av pumpestasjon på gnr/bnr 30/20- Søndre Sandøy 2015/ /

Offentlig journal. Dispensasjon og byggetillatelse - oppføring av pumpestasjon på gnr/bnr 30/20- Søndre Sandøy 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.04-13.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 14.04.2015 nnhold: Dispensasjon og byggetillatelse - oppføring av pumpestasjon på gnr/bnr

Detaljer

Offentlig journal. Krav om dekning av sakskostnader imøtekommes ikke Gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig 2011/2855-79 19343/2015 27.10.

Offentlig journal. Krav om dekning av sakskostnader imøtekommes ikke Gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig 2011/2855-79 19343/2015 27.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.11-17.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.11.2015 Krav om dekning av sakskostnader imøtekommes ikke Gnr 49, bnr 370 Løkkevika

Detaljer

Offentlig journal. 95/24 - Varsel om pålegg om retting 2013/3881-4 18409/2014 20.08.2014 19.09.2014. 19/22 - Varsel om pålegg 2014/3126-5 18488/2014

Offentlig journal. 95/24 - Varsel om pålegg om retting 2013/3881-4 18409/2014 20.08.2014 19.09.2014. 19/22 - Varsel om pålegg 2014/3126-5 18488/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A,S 22.09.2014 95/24 - Varsel om pålegg om retting 95/24 Fosshaugveien 4 - Garasje 2013/3881-4 18409/2014 20.08.2014 Atle Thommassen

Detaljer

Dok.dato: 17.12.2015. Dok.dato: 17.12.2015. Dok.dato: 18.12.2015

Dok.dato: 17.12.2015. Dok.dato: 17.12.2015. Dok.dato: 18.12.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 04.10.15-04.01.16, 28.12.15-04.01.16, rkivdel: SK2, GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J, 05.01.2016

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.06.2016 -, Dokumenttype:,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 06.07.2016 nnhold: NAV-Numedal - Driftsutgifter/indeksregulering 2015 Etablering

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av sak til uttalelse - søknad om dispensasjon for oppføring av brygge - gnr/bnr 36/131 - Krossholmen

Offentlig journal. Oversendelse av sak til uttalelse - søknad om dispensasjon for oppføring av brygge - gnr/bnr 36/131 - Krossholmen Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.04-24.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 25.04.2016 Oversendelse av sak til uttalelse - søknad om dispensasjon for oppføring

Detaljer

Offentlig journal. Særskilt tilrettelegging av eksamen 2006/ /

Offentlig journal. Særskilt tilrettelegging av eksamen 2006/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 10.05.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.05.2015 Særskilt tilrettelegging av eksamen Spesialundervisning - 2006/964-11 1833/2015 28.04.2015 Særskilt tilrettelegging

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om stilling ved Hvaler ungdomsskole 2015/2804-15 1174/2016 25.01.2016 22.04.2016. Melding til tinglysing.

Offentlig journal. Tilbud om stilling ved Hvaler ungdomsskole 2015/2804-15 1174/2016 25.01.2016 22.04.2016. Melding til tinglysing. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.04-21.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 22.04.2016 Tilbud om stilling ved Hvaler ungdomsskole Stilling lærer 100% - Hvaler

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 03.09.2015-03.09.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 03.09.2015-03.09.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/3640-3 Dok.type: U Gradering:P Ofl 13, fvl 13 Saksb: AREAL/PLAN/GUVI Navn: Bente Solem Dok.beskr: Vedrørende ditt brev av 09.07.2015 Saksnr: 15/3587-2 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/LAND/KRRI

Detaljer

Offentlig journal. 16/126 - Tillatelse til tiltak. Skilt 2014/3149-2 16762/2014 09.09.2014 04.09.2014

Offentlig journal. 16/126 - Tillatelse til tiltak. Skilt 2014/3149-2 16762/2014 09.09.2014 04.09.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A,S 09.09.2014 16/126 - Tillatelse til tiltak. Skilt 16/126 Tegleverksveien 17 - Skilt 2014/3149-2 16762/2014 Norsk Dekorservice

Detaljer

Offentlig journal. Svar på varsel om tilsyn med Nordreisa kommune som skoleeier 2015/ /

Offentlig journal. Svar på varsel om tilsyn med Nordreisa kommune som skoleeier 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.06.2015 nnhold: Svar på varsel om tilsyn med Nordreisa kommune som skoleeier Tilsyn med Nordreisa kommune som skoleeier 2015/1201-2

Detaljer

Offentlig journal. GNR/BNR 142/1 Vedr. søknad om dispensasjon. Uttalelse iht. pbl / /

Offentlig journal. GNR/BNR 142/1 Vedr. søknad om dispensasjon. Uttalelse iht. pbl / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.10.2016-09.10.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.11.2016 GNR/BNR 142/1 Vedr. søknad om dispensasjon. ttalelse iht. pbl 19-1 Gnr 142/1 Deling av grunneiendom

Detaljer

Offentlig journal. Svar - Søknad om nedsettelse av byggesaksgebyr gbn. 48/300 2012/1899-70 21424/2014 27.10.2014 30.10.2015

Offentlig journal. Svar - Søknad om nedsettelse av byggesaksgebyr gbn. 48/300 2012/1899-70 21424/2014 27.10.2014 30.10.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.10-01.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 02.11.2015 Svar - Søknad om nedsettelse av byggesaksgebyr gbn. 48/300 Gnr 48 bnr 300

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om dispensasjon og byggetillatelse gnr 37 bnr 64 2015/610-13 11609/2015 23.06.2015 03.07.2015

Offentlig journal. Svar på søknad om dispensasjon og byggetillatelse gnr 37 bnr 64 2015/610-13 11609/2015 23.06.2015 03.07.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.07-02.07, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 03.07.2015 nnhold: Svar på søknad om dispensasjon og byggetillatelse gnr 37 bnr 64

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 28.12.2017 Melding til tinglysing Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter - 31/2 og

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 14.06.2017 Eiendomsopplysninger 49/5/52 Eiendomsopplysninger 2017 2017/19-222 13111/2017 Tore

Detaljer

Offentlig journal. Gnr 26 Bnr 80, Brønnveien 56 - Preakesptert løsning overvann 2014/956-11 2185/2015 10.03.2015 18.02.2015

Offentlig journal. Gnr 26 Bnr 80, Brønnveien 56 - Preakesptert løsning overvann 2014/956-11 2185/2015 10.03.2015 18.02.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 08.12.2014-08.03.2015, - 08.03.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.03.2015

Detaljer

Offentlig journal. 42/1 Røyken - Svar på klage på vedtak om SMIL 2014 2014/588-4 17151/2014 12.08.2014 08.08.2014

Offentlig journal. 42/1 Røyken - Svar på klage på vedtak om SMIL 2014 2014/588-4 17151/2014 12.08.2014 08.08.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A,S 12.08.2014 nnhold: 42/1 Røyken - Svar på klage på vedtak om SML 2014 42/1 Røyken - SML 2014 2014/588-4 17151/2014 Karine Graff

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 24.10.2016 Avvisning av søknad - 3/205 Oppfølging Skjærhalden Gjestehavn AS 2016/888-11 16039/2016

Detaljer

Journaldato: 14.09.2015-18.09.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 15.07.2015. Dok.dato: 28.08.

Journaldato: 14.09.2015-18.09.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 15.07.2015. Dok.dato: 28.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 07.10.2015 ntern utlysing - ledig vikariat 80 % sykepleierstilling Ledig vikariat 80 %

Detaljer

Journaldato: 28.03.2016-01.04.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 24.06.2015. Dok.dato: 17.03.

Journaldato: 28.03.2016-01.04.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 24.06.2015. Dok.dato: 17.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.03.2016 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 04.05.2016 nnhold: Følgebrev kortversjon forstudierapport til innbyggerne Kommunestruktur

Detaljer

Offentlig journal. Innvilget dispensasjon - gnr 15 bnr 48 2014/1588-5 422/2015 09.01.2015 22.01.2015

Offentlig journal. Innvilget dispensasjon - gnr 15 bnr 48 2014/1588-5 422/2015 09.01.2015 22.01.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.01-21.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 22.01.2015 nnvilget dispensasjon - gnr 15 bnr 48 Tilbygg fritidsbolig 15/48 2014/1588-5

Detaljer

POSTLISTE Navn: Harstad kommune Navn: Kvadrat Total Navn: Kvadrat Total AS Navn: Jan - Tore Vollebu Navn: Trond Mikkelsen Navn: Rune Langhelle

POSTLISTE Navn: Harstad kommune Navn: Kvadrat Total Navn: Kvadrat Total AS Navn: Jan - Tore Vollebu Navn: Trond Mikkelsen Navn: Rune Langhelle Ut.: 17.12.2012 Arkivkode:002 Saksnr: 10/00448-036 Navn: Harstad kommune Dok.beskr: KOMMUNESAMMENSLÅING BJARKØY OG HARSTAD KOMMUNER OVERFØRING AV ARKIVMATERIALE Ut.: 17.12.2012 Arkivkode: Saksnr: 12/00316-007

Detaljer

Dok.dato: 24.11.2014. Underinstansens behandling - klage eiendomsskatt gnr 50 bnr 116 snr 34 og snr 35 - Økholmen 43 og 45. Dok.dato: 24.11.

Dok.dato: 24.11.2014. Underinstansens behandling - klage eiendomsskatt gnr 50 bnr 116 snr 34 og snr 35 - Økholmen 43 og 45. Dok.dato: 24.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.02-02.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 04.02.2015 nnhold: nderinstansens behandling - klage eiendomsskatt gnr 49 bnr 14 fnr

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 09.06.2017 Orientering om saksgang- brygge 29/3, Kåvika, Søndre Sandøy Søknad om brygge - 29/3

Detaljer

Journaldato: 22.02.2016-26.02.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 04.07.2005. Dok.dato: 19.11.

Journaldato: 22.02.2016-26.02.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 04.07.2005. Dok.dato: 19.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 16.03.2016 Ansettelse i vikariat nattstilling Rollag bygdeheim Ansettelse i vikariat nattstilling

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 08.08.2017 nnhold: Svar på nye spørsmål - forvaltningsrevisjon av innføring av eiendomsskatt

Detaljer

Dok.dato: 15.09.2015. Dok.dato: 22.09.2015

Dok.dato: 15.09.2015. Dok.dato: 22.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.10-08.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 09.10.2015 nnkalling til oppmålingsforretning. Grensejustering med oppmålingsforretning

Detaljer

Offentlig journal. Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan 2013/2742-42 11260/2015 16.06.2015 19.06.2015

Offentlig journal. Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan 2013/2742-42 11260/2015 16.06.2015 19.06.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.06-16.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 19.06.2015 Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan Ødegårdskilen Torg

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om vikariat 2014/3682-1 19568/2014 12.09.2014 03.09.2014. Tilbud om fast stilling som miljøterapeut 2009/1192-8 19770/2014

Offentlig journal. Tilbud om vikariat 2014/3682-1 19568/2014 12.09.2014 03.09.2014. Tilbud om fast stilling som miljøterapeut 2009/1192-8 19770/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A,S 12.09.2014 nnhold: Tilbud om vikariat ersonalmappe - 2014/3682-1 19568/2014 03.09.2014 nnhold: Tilbud om fast stilling som

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 09.12.2016 nnkalling til oppmålingsforretning. Oppretting av ny grunneiendom - 42/208 2016/277-6

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 23.05.2017 nnhold: Avslag dispensasjon - eksisterende hytte - 37/1/42 Søknad om dispensasjon

Detaljer

Offentlig journal. Dispensasjon - utlegg av sjøkabel i Hvaler og Halden kommuner (INTERNAL) 2015/ /

Offentlig journal. Dispensasjon - utlegg av sjøkabel i Hvaler og Halden kommuner (INTERNAL) 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.09-14.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 15.09.2015 Dispensasjon - utlegg av sjøkabel i Hvaler og Halden kommuner (NTERNAL)

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 30.11.2016 Vedrørende møte Søknad om tillatelse til tiltak 49/441 2014/2905-47 7555/2016 15.04.2016

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om stilling ved Hvaler ungdomsskole 2015/ / Oversendelse av siste dokumenter i klagesak

Offentlig journal. Tilbud om stilling ved Hvaler ungdomsskole 2015/ / Oversendelse av siste dokumenter i klagesak Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.03-09.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 11.03.2016 Tilbud om stilling ved Hvaler ungdomsskole Stilling lærer 100% - Hvaler

Detaljer

Sakstittel: Søknad om utskrift fra Det sentrale folkeregisteret over barn som skal begynne på skolen i Hvaler kommune. Dok.dato: Dok.

Sakstittel: Søknad om utskrift fra Det sentrale folkeregisteret over barn som skal begynne på skolen i Hvaler kommune. Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.08-25.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 30.08.2016 Retur av lister over 6 åringer - Hvaler kommune Søknad om utskrift fra Det

Detaljer

Offentlig journal. Krav om refusjon perioden 01.09.2013-24.11.2013 2012/144-69 21779/2013 27.11.2013 19.10.2015

Offentlig journal. Krav om refusjon perioden 01.09.2013-24.11.2013 2012/144-69 21779/2013 27.11.2013 19.10.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.10-19.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 20.10.2015 Krav om refusjon perioden 01.09.2013-24.11.2013 Søknad om tilsagn og krav

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 30.10.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 31.10.2016 Svar på henvendelse om vald nummer 0111V0041 Storrød i Hvaler Fellingstillatelse

Detaljer

Offentlig journal. Svar på ad Klage på Underinstansens behandling 2013/2225-8 9755/2014 20.05.2014 23.12.2014. Registrering av vannmåler

Offentlig journal. Svar på ad Klage på Underinstansens behandling 2013/2225-8 9755/2014 20.05.2014 23.12.2014. Registrering av vannmåler Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.12-22.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.12.2014 Svar på ad Klage på nderinstansens behandling Klage - eiendomsskatt - gnr 23 bnr 219 - Tobakksbukta Kirkeøy

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 09.09.2016 Svar på søknad om sanitærabonnement for eiendom 3/14 - Vadholmstranda 34 Søknad om

Detaljer

Offentlig journal. Vedr vedtak om ekspropriasjon eiend 1942/52/1 - Dekning av kostnader 2015/ /

Offentlig journal. Vedr vedtak om ekspropriasjon eiend 1942/52/1 - Dekning av kostnader 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.09.2015 Vedr vedtak om ekspropriasjon eiend 1942/52/1 - Dekning av kostnader Områderegulering Lunde - Nordreisa kommune (E4

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/02329-27 Krav etter Aml 14-4a - Personalmappe - Internt notat med oppfølging, 11/02898-10 Endring - Personalmappe - Vennesla ungdomsskole 27.10.2015, Tatt til etterretning,

Detaljer

Dok.dato: 03.06.2014. Klassering: 43/165 KTE/HANFUR. Dok.dato: 12.08.2014. Klassering: ***** ÅTTS/RITW. Dok.dato: 28.08.2014.

Dok.dato: 03.06.2014. Klassering: 43/165 KTE/HANFUR. Dok.dato: 12.08.2014. Klassering: ***** ÅTTS/RITW. Dok.dato: 28.08.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.09-01.09, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.09.2014 nnhold: Anmodning om å installere vannmåler med varsel om at det vil komme krav for 43/165 Anmodning installasjon

Detaljer

Offentlig journal. Justert leigeavtale mellom Treungenfestival as og Nissedal kommune. Treungenfestival 2015 2015/763-4 6914/2015 13.07.

Offentlig journal. Justert leigeavtale mellom Treungenfestival as og Nissedal kommune. Treungenfestival 2015 2015/763-4 6914/2015 13.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.7.2015-12.7.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.07.2015 Justert leigeavtale mellom Treungenfestival as og Nissedal kommune Treungenfestival 2015 2015/763-4

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 30.06.2017 Bonum svar på nnsyn - Rammesøknad - 13/77 nnsynsbegjæringer 2017 2017/160-34 6154/2017

Detaljer

Journaldato: 11.9.2013-12.9.2013, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 28.06.2013.

Journaldato: 11.9.2013-12.9.2013, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 28.06.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.9.2013-12.9.2013, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype:,U, Status: J,A 03.10.2013 nnhold: Spillemiddelregnskap Furuflaten kunstgressbane til

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 31.10.2016 Svar på søknad om årsabonnement for parkering på Garnberget i tgårdskilen Parkering

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 26.05.2017 nnhold: nnvilgelse av dispensasjon og tillatelse til deling av eiendom - 27/3 Oppretting

Detaljer

Offentlig journal. Sak 4 og 5. Regnskap 2014 og budsjett 2015 2015/641-7 3526/2015 28.05.2015 17.03.2015. Referat fra vannpostmøte 17022015

Offentlig journal. Sak 4 og 5. Regnskap 2014 og budsjett 2015 2015/641-7 3526/2015 28.05.2015 17.03.2015. Referat fra vannpostmøte 17022015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 01.03.2015-31.05.2015, 25.05.2015-31.05.2015, Arkivdel: SAK2, GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status:

Detaljer

Offentlig journal ***** ***** ***** ***** ***** 2014/3144-4 17206/2014 06.08.2014 31.07.2014. Søknad - ID 1294 - Sykepleier - ID 1294

Offentlig journal ***** ***** ***** ***** ***** 2014/3144-4 17206/2014 06.08.2014 31.07.2014. Søknad - ID 1294 - Sykepleier - ID 1294 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A,S 06.08.2014 nnhold: - Avløp U 2014/3144-4 17206/2014 31.07.2014 nnhold: Søknad - D 1294 - Sykepleier - D 1294 Ledig stilling

Detaljer

Offentlig journal. Eiendomsskatt - klage - gnr 53 bnr 209 - Kjempeholmen 2 2013/1634-11 10054/2015 28.05.2015 06.07.2015

Offentlig journal. Eiendomsskatt - klage - gnr 53 bnr 209 - Kjempeholmen 2 2013/1634-11 10054/2015 28.05.2015 06.07.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.07-05.07, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 06.07.2015 Eiendomsskatt - klage - gnr 53 bnr 209 - Kjempeholmen 2 Eiendomsskatt -

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 1.7.2010-11.7.2010 Dokumenttype: I,U, Status J,A

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 1.7.2010-11.7.2010 Dokumenttype: I,U, Status J,A Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 1.7.2010-11.7.2010 Dokumenttype: I,U, Status J,A 2010/00299-004 U Datert: 29.06.2010 Arkiv: 141/40/0/0 Saksans: TPR/ORNA Til: Rasmussen & Skjelbred as Sak:

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 16.01.2017 Svar på søknad om ferdigattest - 42/ 278 - Supplerende opplysninger Oppføring 12 boliger

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 22.02.2016 Vannskader - Rollag boligfelt Vannskader - Rollag boligfelt 2014/365-4 2231/2015

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.10.14, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.11.2014 Angående søknad om rettferdsverderlag fra staten Søknad om rettferdsvederlag

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.06.17, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.06.2017 Referat fra befaring av kommunale veier 15.05.2017. Hovedplan

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 11.10.2013-20.10.2013

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 11.10.2013-20.10.2013 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 11.10.2013-20.10.2013 2013/00553-002 U Datert: 13.09.2013 Arkiv: ***** Saksans: OK/RVK Til: Lena Lindteigen Sak: OK - kompetanseutvikling Dok: Svar på søknad

Detaljer

Gnr.37 bnr.134 Sevjedammen 31 - Godkjent søknad uten ansvarsrett for tilbygg fritidsbolig. Tiltakshaver: Marianne Grimsø og Egil Folke Moe

Gnr.37 bnr.134 Sevjedammen 31 - Godkjent søknad uten ansvarsrett for tilbygg fritidsbolig. Tiltakshaver: Marianne Grimsø og Egil Folke Moe Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 17.02.2015-17.05.2015, - 17.05.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.05.2015

Detaljer