Partnerskap for folkehelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Partnerskap for folkehelse"

Transkript

1 Partnerskap for folkehelse Innhold: Info om partnerskapet Rapportering 2014

2 Informasjon om partnerskapet Består av 41 aktører: 26 kommuner Fire friluftsråd, Stavanger og Haugesund turistforening, Nasjonalforeningen for folkehelse med sine lokale lag og Frivillige Rogaland med sine lokale frivillighetssentraler, Psykiatrisk opplysning, Jæren DPS og Røde Kors Rogaland Trygg trafikk, Tannhelse Rogaland, KoRus og Helse Stavanger HF samt at Helse Fonna. Utdanningsinstitusjonene er nye aktører, hvor undertegnelse pågår

3 Hovedmålene i partnerskapet er: Fremme god helse og utjevne sosiale helseforskjeller Sikre god politisk og administrativ forankring av folkehelsearbeidet Drive et kunnskapsbasert folkehelsearbeid

4 Rogaland fylkeskommune sitt ansvar 1. Samordne og understøtte kommunenes folkehelsearbeid gjennom å ha ledelsen i partnerskapet og utvikle dette videre. 2. Legge til rette for nettverksbygging, erfaringsutveksling og faglig styrking blant partene gjennom å arrangere årlige nettverkssamlinger og regionale møter. 3. Følge opp Regionalplan for folkehelse i Rogaland Bevilge årlige midler til aktørene i partnerskapet. Nivået på tildelingene vil være avhengig av politiske prioriteringer. 5. Formidle kunnskap og erfaringer om modeller og metoder innen folkehelsearbeid. 6. Bidra med statistikk og veiledning mht. hvordan kommunene kan utforme presise behovs- og tiltaksanalyser for folkehelsearbeidet. 7. Bidra med informasjon om aktuelle regionale og statlige tilskuddsordninger og tilby veiledning mht. søknadsprosess. 8. Gjennomføre en evalueringsundersøkelse av partnerskapet for å sikre at utviklingen i partnerskapet er i tråd med partenes behov. 9. Videreutvikle en elektronisk plattform med relevant informasjon om folkehelsearbeidet i Rogaland.

5 Aktiviteter i partnerskapet 2015 Februar Felles samling Helse i kommunal planlegging Politisk behandling og økonomisk tilskudd E-post om tilskudd, handlingsplaner, utbetaling Mars 4 regionale FH samlinger Nyhetsbrev FHI profiler( 11.3 psykisk helse- 5 nye indikatorer) April Innsendelse av handlingsplaner, budsjett Frist: 15.april Utbetaling av tilskudd Juni Nettverkssamling Hå kommune 3.06 Felles møte mellom RFK /FM

6 Aktiviteter i partnerskapet 2015 Høst: August/september Nyhetsbrev Oktober/november Tverrfaglig konferanse «barn/ unge/ oppvekst/psykisk helse» Desember Nyhetsbrev Questback rapportering Felles møte mellom RFK / FM

7 Hovedpunkter fra rapporteringen Budsjett 2014 Stor ulikhet i regnskapsrapportering ( ,-) Regnskapsrapport skal omfatte både egenandelen og de fylkeskommunale midlene. Eksempel regnskapsoppsett Ubrukte midler/(rest under ,-) som oppgis å ha en klar bruksplan innen første kvartal, kan overføres. Ellers er praksis at restmidler trekkes av nye tildelte midler

8 Hovedpunkter fra rapporteringen Mål og evaluering 2014 Tiltak må ha målbart mål og budsjett Evaluering trenges før tiltaket settes i gang. Eksempel handlingsplan 66 prosent oppgir at de har gjennomført noe evaluering av folkehelsearbeidet i Muntlig, mindre skriftlig- få evaluerte piloter Mål Tiltak Hvordan løser det utfordrings bildet? vurdere konsekvens, positivt og negativt Ansvarplanfor ankring Aktører Evaluering Kort og langsiktig tidsplan Bud sjett Regnskap Legge til rette for møtepla sser hos barn og unge Bibliotek satsing, 1. Oppgradere ungdomsavdelin gen for å øke attraktivitet- for eksempel kaffeautomat 2. utvide åpningstid i samarbeid med Lav trivsel 10 trinn- Sosialt utjevnende, gratis tiltak, nærområdet - universelt tilgjengelig Ikke kjøpepress, terskelfri, velge selv engasjement, voksenkontakt, møteplass og Kultur- /skole/friti dsklubb Regional plan for biblioteks Registrere antall utlån av alle medier fra folkehelse biblioteket pr innbygger. Vurdere brukerundersøk else i skolen. 2015

9 Hovedpunkter fra rapportering Organisering 2014 Samlingene, rapporters å være nyttig, 66% Nyhetsbrev oppgis å være nyttig for partnerne, 81 % Wiki folkehelse, mindre fornøyd, forbedringspotensialer, 48% Tverrfaglig arbeidsform, rapporteres nyttig, 87 % Fylkeskommune kan understøtte best med å arrangere regional erfaringsutveksling(69%), årlige dialogmøter(65 %) og kurs(69 %) Lav terskel for å ta kontakt for understøttelse fra rådgivere i fylkeskommunen, samarbeidet fungere bra, 68 % Kompetanse, kunnskaps- og erfaringsoverføring ønskes, 69 % Rogaland fylkeskommune kan tydeliggjøre rollen i partnerskapet

10 Hovedpunkter fra rapportering 2014 Oversiktsarbeidet Flere ønsker bedre måloppnåelse i forhold til utfordringsbildet Kommuner: 82 % oppgir å bruke informasjon over helsetilstanden som grunnlag for konkrete tiltak og 64 % for justeringer. 54 % har utbytte av oversiktsarbeidet til politiske saker 6 kommuner oppgir å mangle ressurser og 4 kompetansemangel ift oversiktsarbeidet De aller fleste kommunene har tverrfaglig sammensatte grupper som er involvert i oversiktsarbeidet 88 % oppgir ikke å ha vurdert hva folkehelseutfordringene medfører av samfunnsøkonomiske kostnader

11 Hovedpunkter fra rapporteringen 2014 Tiltak Det gjøres mye bra folkehelsearbeid Tiltak som ikke er blitt gjennomført begrunnes med kapasitets utfordringer, økonomi og prioriteringer Betydelig variasjon om hvordan tiltak er blitt gjennomført i henhold til planen Sunne levevaner og psykisk helse med målgrupperettede tiltak får stor plass i rapporteringen Befolkningsrettete tiltak ( 3 av 4) og målgrupperettede ( 1av 4) tiltak. Ingen motsetning, utfyller hverandre ( for eksempel saltreduksjon HPP X HE) Små endringer hos de mange, større gevinst totalt sett

12 11. Hvordan har det blitt prioritert mellom ulike typer tiltak? Gjennomsnitt Serienavn 1 Individrettede tiltak (Eks: Livsstilsveiledning, motiverende intervju ol.) 2 Grupperettede tiltak ( Eks: Sosiale møteplasser for eldre, frisklivstilbud for innvandrerkvinner osv.) 3 Strukturelle, befolkningsrettede tiltak ( Eks: Helse i plan, turstier, helsefremmende skoler og barnehager, universell utform ing osv.

13 Forebyggingsparadigme Forskyvning av hele befolkningen til en lavere risikokategori når flere enn å forskyve individer med høy risiko til en lavere risikokategori

14 Veien videre. Systematisk folkehelsearbeidet

15 Har du i løpet av den siste uka vært plaget av : Følt at alt er et slit Hatt søvnproblemer Følt deg ulykkelig, trist eller deprimert Følt håpløshet med tanke på framtida Følt deg stiv eller anspent Bekymret deg for mye om ting Figur 129. Andel som svarer at de er "ganske mye" eller "veldig mye" plaget på alle spørsmålene om plagene over i Rogaland: fordeling etter region, kjønn og skolenivå.

16

Partnerskap for folkehelse i Rogaland

Partnerskap for folkehelse i Rogaland Partnerskap for folkehelse i Rogaland Systematisk metode i folkehelsearbeidet rapportering en del av evalueringen Årets rapportering 2013 Undersøkelsen omfattet 23 av 26 kommunene( - FIF Sauda, Kvitsøy

Detaljer

Arbeid med folkehelseoversikter i fylket. Rapport fra spørreundersøkelse rettet til kommunene i fylket

Arbeid med folkehelseoversikter i fylket. Rapport fra spørreundersøkelse rettet til kommunene i fylket Arbeid med folkehelseoversikter i fylket Rapport fra spørreundersøkelse rettet til kommunene i fylket Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen mai 2013 Innhold 1. OM UNDERSØKELSEN... 4 2. SAMMENDRAG...

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3:11 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

Kommunedelplan for Helse. xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm. Vedtatt utlagt på høring av formannskapet 02.02.2010. Høringsutkast

Kommunedelplan for Helse. xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm. Vedtatt utlagt på høring av formannskapet 02.02.2010. Høringsutkast qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa Planprogram sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE OM FOLKEHELSEARBEID. DEL I Generell del. 1 Bakgrunn og formål. Alstahaug kommune, org. nr 938712441 (heretter benevnt kommunen)

SAMARBEIDSAVTALE OM FOLKEHELSEARBEID. DEL I Generell del. 1 Bakgrunn og formål. Alstahaug kommune, org. nr 938712441 (heretter benevnt kommunen) SAMARBEIDSAVTALE OM FOLKEHELSEARBEID DEL I Generell del 1.1. Avtaleparter 1 Bakgrunn og formål Alstahaug kommune, org. nr 938712441 (heretter benevnt kommunen) og Nordland fylkeskommune, org.nr. 964982953

Detaljer

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Målsettingen med planen er å sikre innsats for å opprettholde, bedre og fremme befolkningens helse gjennom å svekke faktorer som medfører

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

"God helse i Steinkjer"

God helse i Steinkjer "God helse i Steinkjer" STRATEGI for FOLKEHELSE Steinkjer kommune 2013-2017 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. LOVVERK OG FØRINGER... 5 2.1 NASJONALE FØRINGER... 5 2.2 LOVVERK... 6 2.3 REGIONALE FØRINGER

Detaljer

"God helse i Steinkjer"

God helse i Steinkjer "God helse i Steinkjer" STRATEGI for FOLKEHELSE Steinkjer kommune 2013-2017 Vedtatt av kommunestyret 20.03.13 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. LOVVERK OG FØRINGER... 5 2.1 NASJONALE FØRINGER... 5 2.2 LOVVERK...

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Tildeling av budsjett og oppdragsbeskrivelse 2013 - Kompetansesenter rus region midt-norge

Tildeling av budsjett og oppdragsbeskrivelse 2013 - Kompetansesenter rus region midt-norge v2.1-04.02.2013 Rusbehandling Midt-Norge Deres ref.: Vår ref.: 08/2033-115 Saksbehandler: Jon Nysted Dato: 14.02.2013 Tildeling av budsjett og oppdragsbeskrivelse 2013 - Kompetansesenter rus region midt-norge

Detaljer

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014 Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 Akershus fylkeskommune FOLKEHELSESTRATEGI 2011 2014 3 Folkehelse framholdes i mange sammenhenger som

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE // PROSJEKTDOKUMENT. Tilrettelegging for lavterskelog Frisklivstilbud. Sammen om et aktivt Porsgrunn"

PORSGRUNN KOMMUNE // PROSJEKTDOKUMENT. Tilrettelegging for lavterskelog Frisklivstilbud. Sammen om et aktivt Porsgrunn PORSGRUNN KOMMUNE Sammen om et aktivt Porsgrunn" // PROSJEKTDOKUMENT Tilrettelegging for lavterskelog Frisklivstilbud 1 Prosjektplan: Sammen om et aktivt Porsgrunn Tilrettelegging for lavterskelog Frisklivstilbud

Detaljer

Forfall der årsak til fravær oppgis, meldes skriftlig så raskt som mulig til sekretariat@vfk.no Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling.

Forfall der årsak til fravær oppgis, meldes skriftlig så raskt som mulig til sekretariat@vfk.no Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling. SAKSLISTE Fylkestinget innkalling til møte Dato: 14.02.2013 kl. 9:00 Sted: Fylkeshuset, Svend Foynsgt 9, 3126 Tønsberg. Møterom Oseberg Arkivsak: 201300621-1 Arkivkode: Gruppemøter starter kl. 0800. Vedlagt

Detaljer

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10 Sak 10/534 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.2. Utviklingsmål... 6 3.3. Forslag

Detaljer

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Målsettingen med planen er å sikre god helse for alle gjennom aktivitet og sunne levevaner Plangjennomføringen skal gi som resultat sunnere

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Lardal kommune 2014-2024 Vedtatt av Lardal kommunestyre 11.11.2014 Sak 064/14 Innhold 1. Innledning... 2 1.1. Om kommuneplanen... 3 1.2. Samfunnsdelen... 3 1.3. Mål og strategier...

Detaljer

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Vedtatt 21.11.2013 Buskerud fylkeskommune Samferdsel desember 2013 Forord Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har ansvar for

Detaljer

Kartlegging og utviklingsarbeid i nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse. 1. Bakgrunn/utgangspunkt og begrunnelse for prosjektsatsingen.

Kartlegging og utviklingsarbeid i nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse. 1. Bakgrunn/utgangspunkt og begrunnelse for prosjektsatsingen. Grunnlagsdokument Kartlegging og utviklingsarbeid i nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse 1. Bakgrunn/utgangspunkt og begrunnelse for prosjektsatsingen. Helsedirektoratet har i sitt Tildelingsbrev

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

Utredning- Frisklivssentral i Alta

Utredning- Frisklivssentral i Alta Utredning- Frisklivssentral i Alta Av 27.04.11 Alta kommune - 1 - Sammendrag Sett i lys av samhandlingsreformen, forslag til ny lov om folkehelse, forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenster

Detaljer

Årsmelding 2014 Mars 2015

Årsmelding 2014 Mars 2015 Årsmelding 2014 Mars 2015 Innholdsfortegnelse Side Innledning 3 Rolle og oppdrag 3 Organisering av arbeidet 3 Organisatorisk tilknytning 3 Omlegging fra spisskompetanseområder til kjerneoppdrag 4 Kjerneområde

Detaljer

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012 Barnefattigdom 2012 6. november 2012 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 3. Bakgrunn for handlingsplan... 3 4. Arbeidet med handlingsplanen... 5 5. Lavinntekts forståelse og begrepsavklaringer... 6 6.

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016

Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016 Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016 Bakgrunn Samarbeidsavtalen er utarbeidet med bakgrunn i samtaler med ordføreren og rådmannen i Kvinesdal kommune og fylkesordfører

Detaljer

Østfold Pilotfylke for universell utforming. Rapport 2011. Hele samfunnet for alle!

Østfold Pilotfylke for universell utforming. Rapport 2011. Hele samfunnet for alle! Østfold Østfold Pilotfylke for universell utforming Rapport 2011 Hele samfunnet for alle! 1. Innledning Østfold fylkeskommune og Fylkesmannen i Østfold søkte i 2009 om at Østfold skulle bli pilotfylke

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS 1 ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS Fylkeseldrerådet i Troms 2013 2 Innhold FYLKESELDRERÅDETS ROLLE OG HENSIKTEN MED ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN... 4 Generelt om eldrerådenes funksjon og oppgaver...

Detaljer