Sunnaas sykehus HF Mål 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sunnaas sykehus HF Mål 2013"

Transkript

1 Sunnaas sykehus HF Mål 2013 Sunnaas sykehus HF s mål for 2013 bygger på foretakets Langtidsplan for perioden , samt oppdragsdokument fra Helse Sør-Øst Til grunn for langtidsplan ligger Helse Sør-Øst RHFs plan for strategisk utvikling og strategisk plan for Sunnaas sykehus HF : Overordnet mål Helse Sør-Øst Ventetider er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 prosent Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer

2 1. Pasientbehandling Tre nye behandlingsprogram er kunnskapsbasert Det er gjennomført minst 1 intern og 1 ekstern kampanje som fokuserer på forebygging av nye skader/sykdommer der aktører fra Sunnaas sykehus medvirker Behandlingsprogrammene har gjennomgående fokus på den enkeltes delaktighet i arbeid, utdanning og aktiviteter Relevante innsatsområder (legemiddellister, fall, urinveisinfeksjon og trykksår) i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen er implementert i sykehuset Konkrete samarbeidsprosjekter med OUS, A-hus og SØF for forbedring av pasientflyt er etablert Det er lagt grunnlag for tidsregistrering av primærpasienter behandlingslinje( evt sløyfe) fra akutt til rehabilitering Pasienters behov for oppfølging etter utskrivelse er kartlagt - behandlingsopphold <3 uker Behandlingslinjer er publisert på internett og intranett Ernæringsstrategi er utviklet og implementert Elektronisk kommunikasjon med pasienter med sms-tjeneste og utprøvning av MinJournal er etablert Det er utarbeidet rutiner for ivaretakelse av barn som kan ha vært utsatt for omsorgssvikt Brukermedvirkning ved Sunnaas Sykehus baserer seg på et likeverdig forhold mellom brukeren og helsearbeideren. Svarprosent pasient tilfredshet - Sunnaas sykehus HF 60 % Nasjonale måleindikatorer 2013: Krav til epikrisetid - 100% Antall polikliniske konsultasjoner Mål for sykehusinfeksjoner < 3 % Ingen fristbrudd Ingen ventende over 1 år. Ventetid for pasienter med/uten rett under 65 dager Mål Sunnaas sykehus HF - 60 dager Timeavtale på første henvisning - 100% Under 800 åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle 2

3 2. Forskning og innovasjon Forskningsavdelingen bidrar aktivt til deltakelse på nasjonale, nordiske og internasjonale arenaer i 2013 Kombinerte stillinger ved universitet og høyskoler blir videreutviklet og evaluert Gjennomføre minimum 3 doktorgrader og publisere minimum 30 internasjonale artikler Kompetansegruppene utvikles til også å fungere som tematiske forskningsgrupper Gjennomføre multinasjonalt slagprosjekt Ekstern finansiering av forskningsprosjekter søkes jevnlig både i Helse & Rehabilitering, Helse Sør-Øst, Norges Forskningsråd og EU Det er innarbeidet systemer for å måle fagutviklings- og forskningsandel av bruttobudsjettet Sunnaas Rehabiliteringsregister er tatt i bruk Sykehuset bidrar aktivt i utvikling av innovative løsninger for rehabilitering innen kommunikasjon, velferdsteknologi, hjelpemidler og spillteknologi Innovasjonsprosjekt Testbeds er etablert 3. Kunnskapsbasert praksis Sykehuset har tatt i bruk modulbasert opplæring i elektronisk pasientjournal (DIPS) Planlagt pilotprosjekt mellom SunHF, Follo kommunene og Folkeuniversitetet: Kompetanseutveksling med kommunene, er iverksatt. Det gjennomføres systematisk registrering av pasienters helsetilstand (relatert til ICF domenene) etter primærrehabilitering - implementert i Sunnaasregisteret 7 kompetansegrupper er operative Etablere Regional Kompetansetjeneste Rehabilitering på Samhandlingsarena Aker Elektronisk kommunikasjon med kommunehelsetjenesten og fastleger øker til 80 % Sunnaas sykehus HF gir informasjon om rehabiliterings- og habiliteringstjenester gjennom telefon, internett og egen app. Elektronisk kommunikasjon med kommunehelsetjenesten og fastleger øker til 80 % E-læringskurs og aktuell litteratur, vedrørende våre målgrupper, er tilgjengelig på internett. 3

4 4. Virksomhetsutvikling gjennom mobilisering av ledere og medarbeidere Sykehuset har et målrettet samarbeid med utdanningsinstitusjoner om rekruttering og utdanningsløp. Spesielt gjelder dette Universitetet i Oslo, Høgskolen i Oslo- og Akerhus, Norges idrettshøgskole og Karolinska Institutet i Stockholm hvor SunHF har inngått formelle avtaler. Foretak har en samlet oversikt over ansattes kompetanse 100% av medarbeidere er involvert i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak Bestillerkompetansen for bruk av BHT sine tjenester er kvalitetssikret Øke antall lærlinger med 20% Gjennomføre sluttsamtaler med alle som slutter i 2013 Internkommunikasjonsprosjektet Ekte skjønnhet kommer innenfra er godt implementert og ledere og ansatte er bevisste på hvordan de kommuniserer Resultatmål sykefravær er oppnådd med 93 % nærvær 5. Organisering og utvikling av fellestjenester Organisasjonen er til enhver tid oppdatert i utviklingen av nytt bygg på Nesodden Public 360 er implementert og opplæring av saksbehandlere gjennomført Plan for vedlikehold av bygg og anlegg (Multimap) er utarbeidet og implementert i budsjett Videre drift av prosjekt Fremtidsrettede servicetjenester er besluttet Ny sentralbordordning er på etablert Leveransekrav fra eier for innkjøp og logistikk, energi og avfallshåndtering er oppfylt Alt medisinsk teknisk utstyr er registrert i fagsystem og implementert i avdelinger og klinikk Alle primærbygg innehar minimumsstandard relatert til norsk standard for klassifisering av bygg Sykehuset er miljøsertifisert etter norsk standard ISO Elektronisk Handels Format (EHF) for inngående og utgående fakturaer er tatt i bruk Effektive systemer for bestillings- og anskaffelsesvarer er utviklet og tatt bruk Avtale om vaktberedskap for legemidler er inngått med Sykehusapotekene HF samt plan for tiltak ved leveringsvansker Behov for bruk av arealer Drøbak i byggeperioden på Nesodden er avklart og tilrettelagt 4

5 6. Bærekraftig utvikling gjennom økt handlingsrom Det økonomiske resultatmål for 2013 er oppnådd Analyseteam for Økonomi- Pasient HR-data er opprettet Et fast indikatorsett innen Økonomi- Pasient- HR- er tilgjengelig og oppdatert hver måned Ledelses og informasjonssystem for øverste nivå er tatt i bruk Et ikke fungerende finansieringssystem for rehabilitering er synliggjort på agendaen til eier, og på den politiske agendaen Kartlegging av internasjonale finansieringsordninger for rehabilitering er utført Nytt sykehusbygg er fullfinansiert Investeringsplan for medisinskteknisk utstyr er utarbeidet for Foretaket har levert kostnadsvektsarbeidet til Helsedirektoratet i Foretaket har kartlagt behov for kompetanse, definisjoner og verktøy for beregning av kost pr pasient 5

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF SUNNAAS SYKEHUS HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Nesodden 5. februar 2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sunnaas sykehus HF oppgaver og organisering...

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse 1. tertial 2012 v/ adm.dir. Einar Magnus Strand Risikobilde:

Ledelsens gjennomgåelse 1. tertial 2012 v/ adm.dir. Einar Magnus Strand Risikobilde: Ledelsens gjennomgåelse 1. tertial 2012 v/ adm.dir. Einar Magnus Strand Risikobilde: S A N N S Y N L I G H E T Svært stor Stor 5 4 -Antall polikliniske konsultasjoner -Epikrisetid -Sykefravær -Kondemnabel

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse 1. tertial 2015

Ledelsens gjennomgåelse 1. tertial 2015 Ledelsens gjennomgåelse 1. 2015 Risikovurdering og tiltaksplan fra Sunnaas sykehus HF v/ adm. dir. Einar Magnus Strand Risikobilde Svært stor 5 Kondemnable bygg S A N N S Y N L I G H E T Stor 4 3 Moderat

Detaljer

Årlig melding 2010. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2010. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2010 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2011 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2016-2019 (2035) Foretak/sykehus: Sunnaas sykehus HF versjon 4.5.2015

Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2016-2019 (2035) Foretak/sykehus: Sunnaas sykehus HF versjon 4.5.2015 Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2016-2019 (2035) Foretak/sykehus: Sunnaas sykehus HF versjon 4.5.2015 Hensikt Hensikten med denne malen er at foretakene/sykehusene skal gi en mer utfyllende beskrivelse

Detaljer

Foreløpig versjon av OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF

Foreløpig versjon av OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF Foreløpig versjon av OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF Dette er en foreløpig versjon som kan bli korrigert frem til endelig dokument overleveres til helseforetaket i Foretaksmøte 12. februar

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS

Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS Foretaksmøte 11. februar 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. TILDELING AV MIDLER... 6 3. AKTIVITET... 8 4. OPPDRAG 2013...

Detaljer

Oppfølging av Oppdrag og bestilling 2014 Oppdrag og bestillinger 2014 gitt i foretaksmøte 13.2.2014 Status 2. tertial 2014 Overordnede føringer

Oppfølging av Oppdrag og bestilling 2014 Oppdrag og bestillinger 2014 gitt i foretaksmøte 13.2.2014 Status 2. tertial 2014 Overordnede føringer Oppfølging av Oppdrag og bestilling 2014 Oppdrag og bestilling 2014 ble behandlet i styret 5. mars 2014, som sak 17 /14. Oppfølging av oppdrag og bestilling fremgår i hovedsak av de ordinære måneds- og

Detaljer

Sykehusapotekene HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF

Sykehusapotekene HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF Sykehusapotekene HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Oslo, 25. februar 2014 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Om Sykehusapotekene HF oppgaver og organisering... 1 1.1. Visjon, virksomhetsidé

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 5

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 6

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning.

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.13 SAK NR 016 2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013, INKLUDERT OPPLEGG FOR VIRKSOMHETSSTYRING Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. juni 2015 Saksbehandler: Direktør for pasientsikkerhet og kvalitet Vedlegg: 1. Risikovurdering med tiltaksplaner etter 1.tertial 2015 2. Utvalgte områder

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 13. februar 2014 Innhold 1. OVERORDNEDE FØRINGER... 3 2. TILDELING AV MIDLER... 5 3. AKTIVITET... 8 4. TILGJENGELIGHET OG BRUKERORIENTERING...

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF. Foretaksmøte 13. februar 2014

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF. Foretaksmøte 13. februar 2014 OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 13. februar 2014 Innhold 1. OVERORDNEDE FØRINGER... 3 2. TILDELING AV MIDLER... 5 3. AKTIVITET... 8 4. TILGJENGELIGHET OG BRUKERORIENTERING...

Detaljer

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Årlig melding fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding

Detaljer

Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2012-2015. Sunnaas sykehus HF

Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2012-2015. Sunnaas sykehus HF Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2012-2015 Sunnaas sykehus HF 1. Det skal kommenteres kort hvordan foretaket i planperioden arbeider målrettet for å oppnå foretaksgruppens hovedmål og - krav, og

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS 31. januar 2014 Peder Olsen adm. direktør Helse Sør-Øst RHF Lars Erik Flatø adm. direktør Lovisenberg Diakonale Sykehus Innhold 1. OVERORDNEDE

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2012 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

ÅRSBERETNING FOR 2012 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF ÅRSBERETNING FOR 2012 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 % av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.2001 i forbindelse med at ansvaret for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

Strategiske innsatsområder for Sykehuset Telemark i strategiplanen for 2011 2014

Strategiske innsatsområder for Sykehuset Telemark i strategiplanen for 2011 2014 Oppdatert 29.05.2015 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2013-2014 Sykehuset Telemark HF 1. Innledning Denne overordnede HMS planen inneholder: Kap. 2) Strategiske innsatsområder og

Detaljer

STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF. Foretaksmøte 12. februar 2015

STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF. Foretaksmøte 12. februar 2015 STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Sak 13/15 Vedlegg 3 Styremøte 5. februar 2015 1 Innhold 1. Overordnede føringer... 3 1.1 Generelle føringer... 3 1.2

Detaljer

Driftsorienteringer til styremøte Sunnaas sykehus HF Onsdag 27. november 2013

Driftsorienteringer til styremøte Sunnaas sykehus HF Onsdag 27. november 2013 Driftsorienteringer til styremøte Sunnaas sykehus HF Onsdag 27. november 2013 1. Status Samhandlingsarena Aker Sunnaas sykehus HF har med godt engasjement vært med å etablere aktivitet på Samhandlingsarena

Detaljer