TILTAKSPLAN 2015 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE. Revidert

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILTAKSPLAN 2015 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE. Revidert 2.9.15"

Transkript

1 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE TILTAKSPLAN 2015 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE Revidert Glåmdal sekretariat IKS Kontrollutvalgssekretariat for kommunene Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes

2 Tilsyn med forvaltningen Oppgaver knyttet til tilsyn med forvaltningen Følgende rapportering Samme økonomiske rapportering som formannskapet får. sendes Alle innkallinger/protokoller fra kommunestyret og øvrige politisk utvalg (sendes rett fortløpende (til til medlemmene). sekretariatet) Protokoller fra styret i Eidskog Næringsservice KF sendes lederen i. Rådmannens rapportering av oppfølging av KS-saker (hvert kvartal). I hvert møte eller når Samtale med ordfører og rådmann. Rapporteringer fra rådmannen: o Økonomisk situasjon. o Anmeldelser og varsling (rutiner for varsling). Informasjon fra enhetene/virksomhetene/tjenestene (spesifisert under hvert enkelt møte). Sekretariatsleders oversikt over s saker med vedtak og oppfølgingen av disse. Rapporter fra andre tilsynsorganer og kommunens svar/oppfølging (sekretariatet utarbeider oversikt). Aktuelle forhold tatt med i I den grad følgende temaer/områder ikke blir undersøkt gjennom bestilling av årsplanen, eventuell forvaltningsrevisjon, kan det være aktuelt å be om tilbakemeldinger fra administrasjonen oppfølging diskuteres i på følgende områder: og Barnefattigdom (samarbeid NAV, barnevern, helsesøster?) ( ) spesifiseres nedenfor Nye bestemmelser i AML (arbeidsmiljøloven, endringer fra kommunenes forberedelser (deltidsansatte/kontrakter/vikarer tilsatt ett år). ( ) Rutiner for de som ikke fungerer i en kommunal stilling. ( ) Informasjon om vedlikeholdsplan ( ) Mobbing i skolen ( (?)) Kulturtilbud for ungdom/ungdomsarbeid/psykiske problemer ( ) Ved nedskjæringer på tjenesteområdene, blir kvaliteten omdefinert? ( ) Rådmannens interne kontroll og etiske retningslinjer (fra 2014) ( (?)) Samhandlingsreformen (fra 2014) ( ) Barnefattigdom (samarbeid NAV, barnevern, helsesøster?) Nye bestemmelser i AML (arbeidsmiljøloven, endringer fra kommunenes forberedelser (deltidsansatte/kontrakter/vikarer tilsatt ett år). Telefonsentral på legekontor- rådmann følger opp. Ekstern varsling. Hvordan kan eksterne varsle om uheldige saker. Rutiner for de som ikke fungerer i en kommunal stilling. Informasjon om vedlikeholdsplan. Informasjon fra brannsjefen. Behandle skatteoppkrevers årsrapport for 2014 og kontrollrapport fra Skatteetaten Kulturtilbud for ungdom/ungdomsarbeid/psykiske problemer (brev fra Jon Egil Pettersen om at han ikke kan møte, så saken må utsettes til neste møte). Ved nedskjæringer på tjenesteområdene, blir kvaliteten omdefinert? (Utsettes til neste Rådmannens oppfølging av kommunestyresaker (tertialrapport). (Utsettes til neste Rådmannens oppfølging av kommunestyresaker, årsrapport (Utsettes til neste Kulturtilbud for ungdom/ungdomsarbeid/psykiske problemer. Ved nedskjæringer på tjenesteområdene, blir kvaliteten omdefinert? (utsettes til et senere møte (etter konferanse med s leder) Rådmannens oppfølging av kommunestyresaker (tertialrapport). Rådmannens oppfølging av kommunestyresaker, årsrapport Oppfølging av rutiner for feiing, jf. KU-sak 52/14 (utsettes til neste periode) Rådmannens interne kontroll og etiske retningslinjer (utsettes til neste møte (etter konferanse med s leder) Mobbing i skolen. Oppfølging av 1814-feltet, se brev til rådmannen

3 Oppgaver knyttet til tilsyn med forvaltningen Samhandlingsreformen. Rådmannens interne kontroll og etiske retningslinjer Oppfølging av 1814-feltet (innen ) Oppfølging av rutiner for feiing, jf. KU-sak 52/14) Ved nedskjæringer på tjenesteområdene, blir kvaliteten omdefinert? Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med regnskapsrevisjon. Oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon I hvert møte eller når Rapportering fra revisjonen om revisjonsarbeidet og aktuelle saker Interrimsrapport ift. regnskapsrevisjon, regnskapsår Oppfølging av nummerert brev nr. 4, regnskapsår 2013/01, Eidskog Næringsservice KF, jf. KU-sak 29/14 (foretaket sender tilbakemelding på «det siste punktet» så snart det er avklart, 64/14) Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapene, kommune og foretaket. Årsavslutningsbrev for revisjonsåret 2014, kommunen og foretaket Orientering om revisjonsstrategien for revisjonsåret Oppfølging av årsavslutningsbrev 2014, kommunen og foretaket. Interimsrapport ift. regnskapsrevisjon, regnskapsår Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med forvaltningsrevisjon. Utgangspunktet for oppgavene er plan for forvaltningsrevisjon. Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon Behandle rapport forvaltningsrevisjon Psykiatri/rus. Revidert plan for forvaltningsrevisjon. Bestilling av forvaltningsrevisjon, iht. revidert plan for forvaltningsrevisjon. Undersøke om planlagte tiltak er gjennomført, jf. KU-sak 32/14 (forvaltningsrevisjon Brukerperspektiv/tillitsskapende forvaltning). Rapport undersøkelse-kunstgressbane, jf. KU-sak 40/14 og 56/14 (usettes til neste møte) Prosjektplan forvaltningsrevisjon i foretaket. Bestilling av forvaltningsrevisjon innen barnevern. Sak om omgjøring av forvaltningsrevisjon i foretaket til undersøkelse. Prosjektplan forvaltningsrevisjon barnevern. Foreløpig muntlig tilbakemelding om rapportens anbefalinger (psykiatri/rus). Rapport undersøkelse-kunstgressbane, jf. KU-sak 40/14 og 56/ Oppfølging av forvaltningsrevisjon psykiatri/rus. Rapport forvaltningsrevisjon i foretaket. Rapport forvaltningsrevisjon barnevern. Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med selskapskontroll. Utgangspunktet for oppgavene er plan for selskapskontroll. Oppgaver knyttet til selskapskontroll Følge opp selskapskontroll i Bramiljø AS, tilbakemelding fra generalforsamlingen Rapport, «Overordnet selskapskontroll-kommunens oppfølging av deleide selskaper.» 3

4 Oppgaver knyttet til selskapskontroll Prosjektplan forvaltningsrevisjon i GIVAS IKS Rapport selskapskontroll/forvaltningsrevisjon i GIVAS IKS. Oppfølging av selskapskontroll i GIR IKS (innen ) Tilsyn med revisjonen I hvert møte eller når Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen Revisjonen rapporterer om sin virksomhet ved behov. Revisjonens plan for Eidskog kommune og er til enhver tid tilgjengelig for Oppdragsansvarlig revisors habilitetserklæring (forvaltningsrevisjon) for Eidskog kommune og Eidskog Næringsservice KF for revisjonsåret 2015 legges fram for Statusrapport oppdragsavtale for 2015, første tertial ( ) Oppdragsansvarlig revisors habilitetserklæring (regnskapsrevisjon) for Eidskog kommune og Eidskog Næringsservice KF for revisjonsåret 2015 legges fram for Oppdragsavtale for Eidskog kommune Statusrapport oppdragsavtale for 2015, andre tertial ( ). Vurdering av s tilsynsansvar for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon, jf. NKRFs veiledere. Budsjettbehandlingen Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen Forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2016 legges fram for Kontrollutvalget følger opp at s forslag følger med til kommunestyrets behandling av budsjettet (jf. reglement for 4). Kontrollutvalgets rapportering Oppgaver knyttet til s rapportering Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 behandles og oversendes deretter kommunestyret til orientering. Kontrollutvalgets rapportering til kommunestyret av resultatet av gjennomført forvaltningsrevisjon og selskapskontroll (rådmannens oppfølging av eventuelle anbefalinger), skal gå fram av s årsrapport. Eventuelle omprioriteringer av prosjekter skal også framgå av årsrapporten Kontrollutvalgets årsplan for 2016 vedtas og oversendes deretter til kommunestyret. 4

5 5

KONTROLLUTVALGET I SØR-ODAL KOMMUNE ÅRSPLAN 2013. Vedtatt i kontrollutvalget 10.12.12 Behandlet i kommunestyret 18.2.

KONTROLLUTVALGET I SØR-ODAL KOMMUNE ÅRSPLAN 2013. Vedtatt i kontrollutvalget 10.12.12 Behandlet i kommunestyret 18.2. ÅRSPLAN 2013 KONTROLLUTVALGET I SØR-ODAL KOMMUNE Vedtatt i kontrollutvalget 10.12.12 Behandlet i kommunestyret 18.2.13, sak 009/13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 2 KONTROLLUTVALGET I SØR-ODAL...

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE. Utsikt fra elgpost. FOTO: Iver Breisjøberg

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE. Utsikt fra elgpost. FOTO: Iver Breisjøberg ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE Utsikt fra elgpost. FOTO: Iver Breisjøberg Vedtatt i kontrollutvalget 28.11.13 Behandlet i kommunestyret 16.12.13, sak 083/13 Glåmdal sekretariat IKS Kontrollutvalgssekretariat

Detaljer

ÅRSPLAN 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE. Revidert 23.8.12

ÅRSPLAN 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE. Revidert 23.8.12 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE ÅRSPLAN 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE Revidert 23.8.12 Glåmdal sekretariat IKS Kontrollutvalgssekretariat for kommunene Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE Utarbeidet av Glåmdal sekretariat IKS Behandlet i kontrollutvalget 12.2.13 Vedtatt i kommunestyret 4.3.13, sak 012/13 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1 INNLEDNING...5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER...5 2.1 TILSYN OG KONTROLL...5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...5

Detaljer

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren og rådmannen til orientering. Kontrollutvalget tar rådmannen redegjørelse til etterretning.

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren og rådmannen til orientering. Kontrollutvalget tar rådmannen redegjørelse til etterretning. 13.2.09 1/09 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning. 2/09 Samtale med ordføreren og Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren og rådmannen til

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER... 5 2.1 TILSYN OG KONTROLL... 5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...

Detaljer

1. Kontrollutvalget ber om å få tilsendt kopi av alle. Lagt inn i årsplanen tilsynsorganer. tilsynsrapporter etter tilsynsbesøk i kommunen.

1. Kontrollutvalget ber om å få tilsendt kopi av alle. Lagt inn i årsplanen tilsynsorganer. tilsynsrapporter etter tilsynsbesøk i kommunen. 26.2.07 1/07 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringen til etterretning. 2/07 Samtale med ordføreren og Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren og rådmannen til

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD... 3 3 MØTEPLAN... 4 4 KONTROLLUTVALGETS HOVEDFOKUS I 2015... 4 4.1 TILSYN MED FORVALTNINGEN...

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 04.12.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2013

Kontrollutvalgets årsplan for 2013 HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Vedtatt av kontrollutvalget sak 035/12 den 26. november 2012 Fylkets hus Postboks 2564 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Mandag 10.november 2008 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Årsrapport. til Krødsherad kommunestyre om kontrollutvalgets virksomhet 2014. KRØDSHERAD KOMMUNE Kontrollutvalget

Årsrapport. til Krødsherad kommunestyre om kontrollutvalgets virksomhet 2014. KRØDSHERAD KOMMUNE Kontrollutvalget KRØDSHERAD KOMMUNE Kontrollutvalget Årsrapport til Krødsherad kommunestyre om kontrollutvalgets virksomhet 2014 Behandlet av Krødsherad kommunestyre 2015, sak /15 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Kontrollutvalgets

Detaljer

Reglement for kontrollutvalg

Reglement for kontrollutvalg Reglement for kontrollutvalg Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret og rapporterer til kommunestyret

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2014

KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2014 1 KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2014 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 KONTROLLUTVALGET ANDEBU KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2014 KONTROLLUTVALGET ANDEBU KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2014 KONTROLLUTVALGET ANDEBU KOMMUNE HJEMMEL, FORMÅL OG SAMMENSETNING Hjemmel Kommunene er i henhold til kommuneloven pålagt å ha kontrollutvalg jf. kommunelovens kap. 12. Forskrift om kontrollutvalg

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 47/12 Orientering

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 11. mars 2014 Tid: Kl 09:00 Sted: Verdal rådhus - møterom 2. etg. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. oppfølging sak 002/12 i kontrollutvalget 020/12 Redegjørelse oppfølging av kommunestyrevedtak

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. oppfølging sak 002/12 i kontrollutvalget 020/12 Redegjørelse oppfølging av kommunestyrevedtak HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 8. oktober 2012 Møtetid: Kl. 12.00 Møtested: Høylandet kommune. Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Hans Chr. Wilberg (leder) Ståle Melby (nestleder) Gunn Elin Blakkisrud Anne M. Sandholt Tommy Holm Fossum Kopi av innkallingen sendes: Ordfører

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009

KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 1 KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 2 1. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr.

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. februar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor

Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor Fastsatt av styret i NKRF 24. oktober 2010 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Arbeidsgruppe... 4 Innledning... 5 Formelle bestemmelser...

Detaljer

NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 07.05.2014 Møtetid: Kl. 13.00 16.00 Møtested: Namsskogan kommune, kommunestyresalen Møteleder: Heider Sæther Saker: Sak 012-017 Av 3 medlemmer

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget i ØFK 2011-2015

Møteinnkalling Kontrollutvalget i ØFK 2011-2015 Møteinnkalling Kontrollutvalget i ØFK 2011-2015 Møtested: Fylkeshuset,Sarpsborg, Møterom 3 Kongsten Tidspunkt: 12.02.2014 kl. 10:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon.98 20 48 70 eller e-post hansolal@ostfoldfk.no

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Innholdet i selskapskontrollen... 4 2.1

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.05.2007 Tidspunkt: 17.00 Møtested: Formannskapssalen MØTEINNKALLING Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no

Detaljer