Lading av elbil med EV PowerCharger. Magnus Grøtterud Jonathan Jørstad Sindre Heimly Brun Tor Martin Iversen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lading av elbil med EV PowerCharger. Magnus Grøtterud Jonathan Jørstad Sindre Heimly Brun Tor Martin Iversen"

Transkript

1 Lading av elbil med EV PowerCharger Magnus Grøtterud Jonathan Jørstad Sindre Heimly Brun Tor Martin Iversen Institutt for Elkraftteknikk NTNU 2010

2

3 Forord Bruken av elektriske biler øker, og reduksjon av ladetid og -tap har blitt et konkurransekriterie i produksjon av elbiler, batterier og tilhørende ladeutstyr. Ny teknologi innen batteri og generell kraftelektronikk har blitt utviklet, og vi har derfor vært interessert i hvordan en slik lader fungerer, og hva som er den mest begrensende faktor. Arne Steinbakk og Morten Hostvedt ved Eltek Valere har vært til god hjelp i vår forståelse av oppbygging og virkemåte. Vi vil også takke Sverre Skalleberg Gjerde og Bård Almås for all veiledning. TRONDHEIM Magnus Grøtterud Sindre Heimly Brun Jonathan Jørstad Tor Martin Iversen i

4 Innhold 1 Sammendrag English Summary Introduksjon Problemstilling Mål Teori Batteriteknologi Utfordringer ved hurtiglading Effektivitet i ladere Harmoniske komponenter i strøm og spenning Lastfaktorkorreksjon Laderoppbygning Måleoppsett og metode 5 5 Resultater og diskusjon Effektivitet Tomgangsmåling Strømmåling på inngang Lastfaktor Rippel i utgangsspenning Duty Cycle Målinger av harmoniske komponenter Kortslutningstest Konklusjon 15 7 Videre arbreid 16 ii

5 1 Sammendrag I dette prosjektet er Eltek Valeres lader EV PowerCharger 3000 blitt undersøkt. Dette er en lader som er konstruert for å utnytte en ordinær 16 A kurs maksimalt til å lade batteriet i elbilen Think. Ulike egenskaper ved laderen er blitt testet, som effektivitet, harmoniske komponenter, tomgangs- og kortslutningsmålinger og rippel i utgangsspenning. Laderens prinsippielle virkemåte er forklart i teoridelen, hovedhensikten med prosjektet er å gjøre målinger og observasjoner som kan bekrefte denne teorien. Målingene er foretatt ved å koble en variabel resisitv last til laderens utgang og deretter gjøre målinger på laderens inngang og utgang, samt inne i laderen med prober. Målingene har vist at laderen oppfører seg som forventet. Laderen sender ikke store harmoniske komponenter ut på nettet, men holder seg godt innenfor EN Effektiviteten er også høy ved last over ca 1kW. Høyeste effektivitet oppnådd er 97%. Effektfaktor ble funnet å være 0,99, noe som betyr at det nesten bare overføres aktiv effekt og at databladet er korrekt. Rippel samt støy på ladespenningen ble målt til 404mV RMS. I det hele fungerte laderen slik Eltek Valere hadde lovet. 1.1 English Summary In this mini project the Eltek Valere charger EV PowerCharger 3000 has been examined. The charger is constructed for charging the battery pack of the Think EV by maximum utilization of an ordinary 16 A circuit. Various properties of the charger have been tested, such as the efficiency, the creation of harmonic components, open curcuit and short circuit current and voltage as well as the ripple in the output voltage. The conceptual mode of operation of the charger is explained in the theory section. The main purpose of this project is to conduct tests and measurements to validate this theory. The tests have been conducted by connecting a resisitive load at the charger output while doing measurements at the charger input and output, as well as using test probes in the charger circuitry. The tests show that the charger behaves as expected. It does not pollute the grid with significant harmonic components, but stays in accordance with the charger data sheet. The efficiency is high at loads over 1kW, the highest achieved efficiency being 97%. The power factor was determined to be 0.99, meaning almost only active power is being transferred and confirming the data sheet. The ripple and noise in the output voltage was measured at 404mV RMS. In total, the charger behaves according to the claims of Eltek Valere. 1

6 2 Introduksjon 2.1 Problemstilling 1. Hva er de største utfordringene med dagens batterier og hurtiglading? 2. Er det mulig å etterprøve noen av resultatene fra databladet og kartlegge en grunnleggende virkemåte, og holder EV PowerCharger 3000 hva den lover? 2.2 Mål Dette miniprosjektet skal gi en oversikt over problematikken rundt lading av elbiler. For å bli bedre kjent med ladekonseptet skal det gjøres nærmere undersøkelser av EV PowerCharger 3000 som har en maksimaleffekt på 3060W. Dette er en lader som blandt annet blir brukt i Think. Det skal simuleres en ladeprosess der en PC med programvare skal brukes for å simulere signalene fra et batteri, mens effektmotstander står for motstanden i batteriet. Ved hjelp av målinger skal også virkemåten til laderen studeres og om mulig resultater fra databladet etterprøves. 3 Teori 3.1 Batteriteknologi Batteriteknologien drives fram av behovet for stadig mindre fysisk størrelse, men samtidig større kapasitet. Etterspørselen har i hovedsak vært størst innenfor PC- og mobiltelefonbransjen, men nå skriker også bilbransjen etter ny batteriteknologi. For å oppnå en optimal kombinasjon av ytelse og mekanisk pålitelighet er følgende faktorer avgjørende når en ser etter et elbilbatteri: høy effekt- og energitetthet, lang levetid, høy effektivitet, fungere i mange temperaturområder, minimal selvutlading, lav indre motstand, ingen minneeffekter, mulighet for hurtig lading, høy driftsikkerhet, lav produksjonskostnad og mulighet for å gjenvinne batteriet etter bruk.[2] Ulikt konfigurerte Li-ion-batterier trer frem som klare favoritter til bruk i moderne elektriske biler. De har høyest energitetthet (>160Wh/kg), kan hurtiglades, har lav indre motstand og høyere cellespenning enn for eksempel NiMH-batterier. En annen fordel i forhold til NiMH-celler er at de omtrent ikke krever vedlikehold. I tillegg øker produksjonen av Li-ion-batterier og de blir mer og mer økonomisk tilgjengelige. Det finnes fortsatt utfordringer tilknyttet sikkerhet, og det finnes flere historier om eksploderende PC-batterier. I en typisk ladekarakteristikk for Li-ion-batterier er det punkt der spenningen plutselig øker raskt når batterispenningen nærmer seg merkespenning. God regulering er derfor viktig.[1] Et eksempel på bruk av Li-ion-batterier, er i Tesla Roadster. Cellene i Roadster er av typen (18mm x 65mm), denne størrelsen er delvis valgt på grunn av den ekstra sikkerheten små celler gir. En kan se flere eksempler på at battericeller i bærbare datamaskiner har eksplodert, og hvis cellene er store kan dette gjøre en del skade. I Tesla Roadster ligger det 6800 slike celler tettpakket i en batteripakke på 450kg, noe som gir 2

7 lagringsmulighet for 53kWh.[4] Et annet eksempel på effektiv bruk av Li-ion-batterier er et studentprosjekt ved MIT som har brukt litium-jernfosfat celler i en bil som kan lades på 10 minutter kontra Teslaens 3 timer. Det er dermed tydelig at ny batteriteknologi vil være avgjørende for utviklingen av elektriske biler. 3.2 Utfordringer ved hurtiglading En av de største utfordringene elbiler står ovenfor i dag er den lange ladetiden. Sammen med begrenset rekkevidde per lading gjør dette elbilen uegnet til langdistansetransport. Muligheten for å kunne lade elbilen hurtig vil øke bruksområdet betraktelig, og dermed øke målgruppen for hele elbilsegmentet. Når det gjelder hurtiglading er det flere flaskehalser som må overkommes, der en av dem er den maksimale effekten som kan trekkes i en vanlig kurs i en enebolig. En vanlig inntakssikring i nybygg i dag er 63A, i eldre hus er den mindre. Denne hovedsikringen sitter i sikringsskapet og forgrener seg til flere mindre kurser, der den vanligste forbrukerkursen er på 16A. De fleste elbilladere i dag dimensjoneres derfor etter dette. I tillegg er det utfordringer knyttet til belastningene på nettet. Dersom antallet elbiler på norske veier skulle øke vesentlig, vil det være en fare for uholdbare lastsituasjoner på nettet om alle setter elbilen på hurtiglading idet de kommer hjem etter jobb. Ved en overbelastning i en fordelingstransformator med påfølgende havari kan deler av eller hele nabolag bli mørklagt. Strømnettet er visse steder hardt belastet allerede i dag, og utfordringene vil ikke bare gjelde distribusjonsnettet, men også sentral- og regionalnettet. Kravet til forsyningssikkerhet vil nødvendiggjøre nybygging eller opprustning av linjer eller økt lokal energiproduksjon. Uforutsigbare laderutiner vil også gjøre det vanskelig både for nettselskapene å dimensjonere nettene, og for kraftprodusentene å planegge produksjonen. En løsning kan derfor være å begrense lading til natterstid, da lasten ellers i nettet er liten. I tillegg til å transportere denne effekten må det finnes tilstrekkelig med produksjon i ladeøyeblikket. I Norge er det i dag en installert produksjon på rundt 30GW,[7] og på vinteren er den noe mindre på grunn av frosne elver og magasinering. Det er i praksis nok til å dekke dagens topplast om vinteren, men med en stor elbilflåte vil Norge bli avhengig av å importere kraft fra utlandet eller å satse på ny produksjon. Det er også utfordringer ved ladehastigheten batteriene tåler. Strømmen overføres til ioner som må vandre gjennom battericellen. Dette kan ikke skje momentant. Ved forsøk på for hurtig lading, kan batteriet overlades ved at ionene ikke beveger seg raskt nok, og batteriet kan ta skade. Det forskes i dag i stor skala på batteriteknologi som kan lades hurtig. 3.3 Effektivitet i ladere EV PowerCharger 3000 har en veldig høy effektivitet. Små tap er spesielt viktig for ladere som skal plasseres i biler, og brukes når bilen står i ro, gjerne på en glovarm 3

8 parkeringsplass der varmeutvikling og kjøling er et reelt problem. Hvis en elbil skal bruke en intern lader eller annet utstyr som skaper varme på grunn av tap, blir det straks et behov for å ha kjølesystemer i gang. En effektivitet på 96% er oppgitt i datablad fra produsenten. 3.4 Harmoniske komponenter i strøm og spenning Et generelt problem for kraftelektronisk utstyr er at det skaper harmonisk støy på kraftnettet. Det er derfor viktig at det lages på en slik måte at nettet blir påvirket i minst mulig grad. Det finnes i dag EN-standarder for tillatt harmonisk støy fra kraftelektronisk utstyr[3] for å sørge for best mulig effektkvalitet. Harmoniske komponenter på nettet vil kunne skape store strømmer i nøytrallederne uten sikringer som kan føre til brannfare. Det vil også kunne gi overopphetning av transformatorer og minke levetiden eller føre til overstrøm og overslag på grunn av resonans[6]. En energiomformer som benytter høyfrekvent kobling, slik som en batterilader, kan skape slik støy på nettet. Desto stivere nettet er, desto mindre sårbart vil det være. 3.5 Lastfaktorkorreksjon Å opprettholde en effektfaktor lik 1, det vil si at strøm og spenning er i fase, er viktig for å unngå å måtte transportere reaktiv effekt på nettet. Overharmoniske strømmer vil også føre til at det overføres reaktiv effekt. Det er derfor viktig at en lader verken trekker vesentlige overharmoniske strømmer eller en strøm som ikke er i fase med nettspenningen. I en batterilader kan det installeres en lastfaktorkorreksjonskrets (PFC-krets) før det kapasitive filteret på AC-siden som gjør de harmoniske komponentene ut på nettet svært små. 3.6 Laderoppbygning EV PowerCharger 3000 er konstruert slik at den kan ta inn ulik AC-spenning for å kunne brukes i store deler av verden. I tillegg er den laget slik at DC-spenningen ut er varierende ettersom spenningen på batteriet ikke er konstant. Laderen har en lastfaktorkorreksjonskrets før AC-spenningen likerettes. Grunnen til dette er forklart under avsnittet om Lastfaktorkorreksjon. AC-spenningen blir så likerettet i en diode- og transistorbro. Transistorene brukes for å regulere spenningen. Den likerettede spenningen blir deretter transformert med en resonans DC-DC-omformer.[5] Denne operer i området kHz for at laderen skal bli så kompakt som mulig. Ved så høy frekvens vil man kunne benytte en fysisk liten transformator. En annen fordel med høy frekvens er at det blir lettere å filtrere ut harmoniske komponenter. Spenningen blir likerettet før den blir tatt ut som en nesten rippelfri DC-spenning. Figur 1 viser en prinsippiell skisse over virkemåten til laderen. 4

9 Figur 1: Prinsippskisse av EV PowerCharger 3000 For at laderen skal fungere, er den avhengig av å ha et avansert kontroll- og overvåkningssystem av batteriet. Eltek Valere bruker et kommunikasjonssystem som heter CAN. Laderen er utstyrt med en mottakerenhet som får signaler fra en enhet på batteriet. Hvis laderen ikke mottar signaler fra batteriet så vil den ikke kunne slå seg på. Den slår seg også av hvis den mister signalet under en ladeprosess. Dette er for å ivareta sikkerheten. Som nevnt under avsnitt 3.1 vil spenningen på batteriene plutselig stige raskt. I dette tilfellet er det viktig at laderen kan regulere ned effekten hurtig slik at batteriet ikke blir overopphetet. Når laderen mottar signaler om tilstanden til batteriet vil en digital signalprosessor regne ut de nye signalene til transistorene, for å senke eller øke utgangseffekten. 4 Måleoppsett og metode Utstyr som ble brukt i testoppsettet: EV PowerCharger 3000 Kjøleribbe Lastmotstand Oscilloskop (G ) med differensialprober (I , I ) Nettanalyseapparat (H Rogowskispole (I ) PC-progam for simulering av batterikommunikasjon via CAN-bus 5

10 Multimeter (S ) Laderens varmeutvikling er oppgitt til maksimalt 185W, og den er ment å kobles til bilens kjølekrets. I testing er det derfor viktig å få avkjølt laderen, og en kjøleribbe er montert. For å simulere lading av elbilbatteriet ble en variabel høyeffektsmotstand brukt. Laderen er konstruert for å kommunisere med batteriet via en CAN-bus for å motta informasjon om batteriets tilstand under ladesyklusen, og justere ladeeffekten tilført batteriet deretter. Siden en vanlig ohmsk motstand ikke gir noen særlig informasjon om dens ladestatus, er et PC-program utviklet av Eltek Valere brukt for å erstatte denne kommunikasjonen. I programmet kan en i tillegg hente ut informasjon om strømmer og spenninger inn og ut av laderen, samt temperaturer og alarmer om feil. For å kunne se på hvordan laderen påvirker strømnettet, er formen på inngangsstrøm studert med oscilloskop via en Rogowskispole som har stor nok båndbredde til å kunne oppfatte eventuelle påvirkninger fra laderens raske svitsjefrekvens. Harmoniske komponenter er målt med et nettanalyseapparat. En shuntmotstand ble også innkoblet i et forsøk på å studere formen på strømmen inn på laderen. For sammenligning mot data oppgitt av Eltek Valere, er laderens effektivitet beregnet ved forskjellige belastninger. 5 Resultater og diskusjon 5.1 Effektivitet Med hjelp av et dataprogram utviklet av Eltek Valere, kunne forskjellige effekter kjøres på lasten, og effektiviteten beregnes. Figur 2: Effektivitet til EV PowerCharger 3000 En kan tydelig se fra figur 2 at effektiviteten er høy ved større belastninger. Laderen 6

11 er konstruert for å operere optimalt opp mot merkeeffekten, og dette vises i kurven. Effektiviteten er i samsvar med Eltek Valeres datablad.[8] Det må nevnes at kun den førsteharmoniske komponenten til strømmen bidrar til aktiv effekt, men i målinger gjort med PC-programmet er alle de harmoniske komponentene lagt til grunn for RMS-verdien. 5.2 Tomgangsmåling De første målingene som ble gjort var å måle tomgangsstrømmen til laderen. Dette ble målt ved hjelp av de innebygde strøm- og spenningsmålerne i laderen og lest av på PC. Tomgangsstrømmen ble avlest til 0,4A og spenningen til 230V som tilsier at laderen trekker en tomgangseffekt på 92W. Tomgangseffekten er ikke så urealistisk når en tar det store effektpotensialet i betraktning. Effekten som dissiperes på tomgang går over til varme i resistanser, transistorer, kondensatorer og spoler. 5.3 Strømmåling på inngang Måling av inngangsstrøm ved å se på spenningen over en shuntmotstand i serie med laderen viste seg å være vanskelig. Shunten hadde en motstand på 0,002Ω, og vil dermed gi et spenningsfall på 28mV når laderen går med full last og trekker en strøm på 14A. Målingene som ble gjort på denne var helt urealistiske og er presentert i figur 3. Målingene viste alt for lav frekvens og en kraftig forstyrret sinusbølge. Dette skyldes sannsynligvis at det er vanskelig å måle en så lav spenning ved en så høy frekvens. Figur 3: Strømmen laderen trekker fra nettet målt som spenningen over en shuntmotstand. For å klare å måle den svært høyfrekvente strømmen ble forskjellige strømspoler 7

12 forsøkt brukt, men ingen hadde høy nok båndbredde. Til slutt ble det brukt en Rogowskispole. Denne hadde båndbredde fra 3,5Hz - 17MHz og kunne dermed måle alle de interessante komponentene av strømmen. Den ble hektet rundt en av fasene på inngangen og resultatet vises i figur 4. Rogowskispolen har et forhold mellom strøm og spenning på 10mv/A som i følge figur 3 vil tilsi at inngangsstrømmen måtte være 4,52A. Dette er ca halvparten av hva den faktiske strømmen inn var og kan skyldes feil i probeinnstillingene på oscilloskopet. Figur 4: Strømmen laderen trekker fra nettet målt med Rogowskispole Målingene i figur 4 viser et sinusformet signal med 50Hz som ved videre innzooming viste seg å bestå av at høyfrekvent sinussignal med mye mindre amplitude jf. figur 5. Det høyfrekvente signalet ble målt til 45kHz og hadde en amplitude på ca 13% av 50Hz signalet. Frekvensen til PFC-kretsen er 45kHz og det synes dermed naturlig at denne frekvensen observeres på utgangen. Grunnen til at 45kHz er valgt som frekvens i PFCkretsen er at denne gjør at den tredjeharmoniske blir under 150kHz som er grensen der kravet til ledningsbundet støy blir strengere. Frekvensen kan observeres i figur 5. 8

13 5.4 Lastfaktor Figur 5: Forstørret: 45kHz-komponenten i inngangsstrømmen Hvis en studerer strøm og spenning ved inngangen til laderen i samme figur ser en at strømmen ligger foran spenningen med ca 0,5ms. Dette betyr en faseforskjell på 9 og en ledende lastfaktor på 0,99. Effektfaktoren er svært bra og stemmer helt med oppgitt verdi i databladet fra Eltek Valere.[8] Figur 6 viser nettspenningen og strømmen laderen trekker. Figur 6: Nettspenning og strøm 9

14 5.5 Rippel i utgangsspenning Ved å koble oscilloskopet over lasten ble det målt rippel og støy på DC-ladespenningen. Det ble koblet på en last på 35,38Ω, og påtrykket en spenning fra laderen på 253V. Spenningen ble igjen målt med oscilloskop. Utgangssignalet viste seg å være svært høyfrekvent med veldig små variasjoner i amplitude. Rippel og støy ble målt til en topp til topp- verdi på 1,4V. Ved å tilnærme dette signalet som en trekantspenning kan RMS-verdien regnes ut til å bli 404mV. Figur 7: Rippel i DC-spenning ved last 1671W Det var ikke mulig å se noen klar repetitiv form på likespenningen. Rippel og støy ble målt til en verdi som er 154mV høyere enn målingene Eltek Valere oppgir sitt datablad. Dette kan skyldes at Eltek Valere har målt direkte på laderutgangen mens disse målingene ble gjort med to meter kabler til lasten som sannsynligvis tar inn en del støy. 5.6 Duty Cycle Ved å måle gatespenningen på en av transistorene ble det observert hvordan driftsyklusen økte når en høyere utgangsspenning ble etterspurt via CAN-bussen. Svitsjefrekvensen til transistoren ble målt til 45kHz og amplituden på triggersignalet ble målt til 10,3V. Driftsyklusen kan ved to forskjellige lastspenninger sees i figur 8 og 9. 10

15 Figur 8: Driftsyklus på 18% gir en utspenning på 300V Figur 9: Driftsyklus på 33% gir en utspenning på 400V Ved å måle spenningen mellom kilde og jord på den samme transistoren ser en at transistoren leder når spenningen på source er positiv. Dette kan observeres i figur

16 Figur 10: Spenningen mellom kilde og jord Det er vanskelig å bestemme nøyaktig hvilken transistor dette er da Eltek Valere ikke kunne gi ut en detaljert kretstegning, men ut fra den målte frekvensen er det naturlig å anta at denne transistoren sitter i lastfaktorkorreksjonskretsen. 5.7 Målinger av harmoniske komponenter Et nettanalyseapparat ble brukt til å studere de harmoniske komponentene i inngangsstrømmen. Her ble en Ragowskispole brukt til å måle strømmen samtidig som spenningen ved inngangen ble målt. Figur 11 viser nettanalyseapparatets plot av nettspennigen og inngangsstrømmen, og det er sett nærmere på selve strømmen. 12

17 Figur 11: Inngangsstrøm og nettspenning i samme graf Nettanalyseapparatet er i stand til å finne de harmoniske komponentene til strømmen den måler. I dette tilfellet er den førsteharmoniske målt til klart dominerende. Målingen ble gjort ved en nettstrøm på 4,6A og en spenning på 228V. De første 50 harmoniske er vist i søylediagram i figur 12. Diagrammet er forstørret i vertikal retning, for å lettere se de mindre komponentene. 13

18 Figur 12: Harmoniske komponenter i nettstrømmen ved 1kW last De 7 første harmoniske komponentene er målt og størrelse, vinkel og frekvens er gitt i tabell 1. Det lyktes ikke å få riktig skalering på instrumentet, så de målte amplitudeverdiene er ikke korrekte. Total strøm er 4,6A. Tabell 1: De 7 første harmoniske komponentene i nettstrømmen Nr Avlest verdi (ma) Vinkel ( ) Frekvens (Hz) , , , , , , En ser av tabell 1 at de harmoniske synker veldig raskt og det er nesten bare den førsteharmoniske som er betydelig. Den tredjeharmoniske er ca 2% av den første, noe 14

19 som stemmer godt med data gitt av Eltek Valere sine målinger, gitt i figur 13. Det vises at laderen er godt under grensene i EN-standarden Figur 13: Måling av harmoniske komponenter, oppgitt av Eltek Valere 5.8 Kortslutningstest Det ble gjort forsøk på å starte lading da DC-lasten var kortsluttet. Laderen prøvde da å koble inn for så å koble ut gjentatte ganger. Når lasten var koblet inn igjen måtte laderen kobles fra nettet og programvaren restartes før den ville levere effekt til DC-siden igjen. Kortslutningsvernet til laderen ser ut til å virke etter hensikten. 6 Konklusjon 1. Problemet med hurtiglading av elbiler har vist seg å være et komplekst problem. I nær fremtid kan en si at det er ladeffekten som batteriene klarer å håndtere som er den begrensende faktoren. Ved høy effekt blir batteriene svært varme og kan også eksplodere. Hvis en ser på hurtiglading i fremtiden kommer problematikken rundt nettkapasiteten til å gjøre seg mye mer gjeldende. Hurtiglading av bilbatterier krever svært store effekter, og når mange skal lade samtidig vil dette utgjøre en stor påkjenning på trafostasjoner og nett som per dags dato ikke er forberedt på å takle så store laster. 2. EV PowerCharger 3000 består hovedsakelig av fire elementer. Lastfaktorkorreksjon 15

20 Likeretter Step up resonans DC-DC transformator Likeretter Lastfaktorkorreksjonskretsen opererer på 45kHz og harmoniske komponenter har så høy frekvens at de er lette å filtrere bort. Likeretteren lager likespenning til en DCbuss som så blir omformet til en vekselspenning med en frekvens på kHz. Denne høyfrekvente spenningen blir transformert opp med resonanstransformatoren. Til slutt blir denne spenningen likerettet av en diodebro og glattet med en kondensator til en nesten rippelfri DC-spenning. Det har i dette forsøket blitt vist at en ved hjelp av datamaskin, oscilloskop, Rogowskispole og en ohmsk motstand kan simulere lading av et batteri og etterprøve resultater fra databladet til EV PowerCharger Laderen var avhengig av å kommunisere med et batteri som lot seg simulere ved hjelp av en PC og programvare utviklet av Eltek Valere. Effektiviteten som ble målt stemte godt overens med tallene i databladet og var høyest rundt 50% av topplast. Her ble den målt til 97%, noe som er veldig bra. Strømmer, spenninger og maksimaleffekter var også som lovet. Inngangsstrømmens harmoniske har blitt analysert med et nettanalyseapparat. Den tredjeharmoniske er den nest største harmoniske og var ca 2% av førsteharmoniske. Effektfaktoren har blitt bestemt ved å studere strøm og spenning i oscilloskopet og bestemt til 99% ledende som også er det samme som oppgitt av Eltek Valere. Alt i alt holder EV PowerCharger 3000 akkurat det den lover. 7 Videre arbreid Videre vil det være naturlig å gå mer i detalj på virkemåte samt kjøre mer kompliserte simuleringer. En lading av et faktisk batteri vil være interessant, da laderen må arbeide dynamisk når batteriet lades opp og spenningen øker. I forbindelse med hurtiglading, kan en simulere en oppkobling av flere slike moduler i parallell og på den måten lade et batteri med høyere ladestrøm. Referanser [1] J.P. Aditya and M. Ferdowsi. Comparison of nimh and li-ion batteries in automotive applications. pages 1 6, sep [2] A. Affanni, A. Bellini, G. Franceschini, P. Guglielmi, and C. Tassoni. Battery choice and management for new-generation electric vehicles. Industrial Electronics, IEEE Transactions on, 52(5): , oct

21 [3] EUROPEAN POWER SUPPLY MANUFACTURERS ASSOCIATION. Harmonic current emissions, guidelines to the standard en pdf/pfc20guide_april pdf, [Nett; nedlastet 22-October-2010]. [4] G. Berdichevsky et al. The tesla roadster battery system. com/display_data/teslaroadsterbatterysystem.pdf, [Online; accessed 21- October-2010]. [5] W. Robbins N. Mohan, T. Undeland. The Power Electronics: Converter, Applications and Design. Ed. Wiley, [6] COMPUTER POWER and VICTOR A. RAMOS JR. CONSULTING CORPORA- TION. Treating harmonics in electrical distribution systems. com/harmonic.htm, [Nett; nedlastet 22-October-2010]. [7] Statistisk Sentralbyrå. Årlig elektrisitetsstatistikk. elektrisitetaar/tab html, [Nett; nedlastet 20- October-2010]. [8] Eltek Valere. Datasheet ev powercharger e-mobility/c/detail_product.epl?cat=17219, [Nett; nedlastet 22-October- 2010]. 17

LABORATORIERAPPORT. Halvlederdioden AC-beregninger. Christian Egebakken

LABORATORIERAPPORT. Halvlederdioden AC-beregninger. Christian Egebakken LABORATORIERAPPORT Halvlederdioden AC-beregninger AV Christian Egebakken Sammendrag I dette prosjektet har vi forklart den grunnleggende teorien bak dioden. Vi har undersøkt noen av bruksområdene til vanlige

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL500-2405 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL800-4813 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 48V batteri

Detaljer

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata:

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata: Generelt: NL600-2410-36 er en driftssikker nødlyssentral basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Nødlyssentralen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

TEKNISK DOKUMENTASJON

TEKNISK DOKUMENTASJON Generelt: EL630-1203 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 12V batteri

Detaljer

LAB 7: Operasjonsforsterkere

LAB 7: Operasjonsforsterkere LAB 7: Operasjonsforsterkere I denne oppgaven er målet at dere skal bli kjent med praktisk bruk av operasjonsforsterkere. Dette gjøres gjennom oppgaver knyttet til operasjonsforsterkeren LM358. Dere skal

Detaljer

Kraftelektronikk (Elkraft 2 høst), øvingssett 3, høst 2005

Kraftelektronikk (Elkraft 2 høst), øvingssett 3, høst 2005 Kraftelektronikk (Elkraft 2 høst), øvingssett 3, høst 2005 OleMorten Midtgård HiA 2005 Ingen innlevering. Det gis veiledning uke 43, 44, 45 og ved behov. Oppgave 1 Gjør oppgavene fra notatet Introduction

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL120-2401-1.8 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 24V

Detaljer

LABORATORIERAPPORT. RL- og RC-kretser. Kristian Garberg Skjerve

LABORATORIERAPPORT. RL- og RC-kretser. Kristian Garberg Skjerve LABORATORIERAPPORT RL- og RC-kretser AV Kristian Garberg Skjerve Sammendrag Oppgavens hensikt er å studere pulsrespons for RL- og RC-kretser, samt studere tidskonstanten, τ, i RC- og RL-kretser. Det er

Detaljer

E K S A M E N S O P P G A V E

E K S A M E N S O P P G A V E HØGSKOLEN I AGDER Fakultet for teknologi E K S A M E N S O P P G A V E EMNE: FAGLÆRER: ELE 7351 Kraftelektronikk OleMorten Midtgård Klasse(r): 3ENTEK Dato: 11.03.2005 Eksamenstid, fratil: 09:00 12:00 Eksamensoppgaven

Detaljer

DC/AC inverters DC/AC invertere

DC/AC inverters DC/AC invertere DC/AC inverters DC/AC invertere Mascot range of DC/AC inverters Using a 12V or 24V battery, these inverters are ideal for applications such TV, video, smaller household appliances, and tools for camping,

Detaljer

Kraftelektronikk (Elkraft 2 høst), øvingssett 2, høst 2005

Kraftelektronikk (Elkraft 2 høst), øvingssett 2, høst 2005 Kraftelektronikk (Elkraft 2 høst), øvingssett 2, høst 2005 Ole-Morten Midtgård HiA 2005 Ingen innlevering. Det gis veiledning tirsdag 27. september og tirsdag 11. oktober. Oppgave 1 Figuren nedenfor viser

Detaljer

Rapport TFE4100. Lab 5 Likeretter. Eirik Strand Herman Sundklak. Gruppe 107

Rapport TFE4100. Lab 5 Likeretter. Eirik Strand Herman Sundklak. Gruppe 107 Rapport TFE4100 Lab 5 Likeretter Eirik Strand Herman Sundklak Gruppe 107 Lab utført: 08.november 2012 Rapport generert: 30. november 2012 Likeretter Sammendrag Denne rapporten er et sammendrag av laboratorieøvingen

Detaljer

«OPERASJONSFORSTERKERE»

«OPERASJONSFORSTERKERE» Kurs: FYS 1210 Gruppe: Gruppe-dag: Oppgave: LABORATORIEØVELSE NR 7 Revidert utgave 18. mars 2013 (Lindem) Omhandler: «OPERASJONSFORSTERKERE» FORSTERKER MED TILBAKEKOBLING AVVIKSPENNING OG HVILESTRØM STRØM-TIL-SPENNING

Detaljer

INF1411 Oblig nr. 4 Vår 2011

INF1411 Oblig nr. 4 Vår 2011 INF1411 Oblig nr. 4 Vår 2011 Informasjon og orientering Alle obligatoriske oppgaver ved IFI skal følge instituttets reglement for slike oppgaver. Det forutsettes at du gjør deg kjent med innholdet i reglementet

Detaljer

Lab 5 Enkle logiske kretser - DTL og 74LS00

Lab 5 Enkle logiske kretser - DTL og 74LS00 Universitetet i Oslo FYS1210 Elektronikk med prosjektoppgave Lab 5 Enkle logiske kretser - DTL og 74LS00 Sindre Rannem Bilden 4. april 2016 Labdag: Tirsdag Labgruppe: 3 Oppgave 1: Funksjonstabell En logisk

Detaljer

Tolkning av måledata betinger kunnskap om egenskaper ved elektriske apparater. en kort innføring i disse for enkelte utbredte apparater

Tolkning av måledata betinger kunnskap om egenskaper ved elektriske apparater. en kort innføring i disse for enkelte utbredte apparater Tolkning av måledata betinger kunnskap om egenskaper ved elektriske apparater en kort innføring i disse for enkelte utbredte apparater Helge Seljeseth helge.seljeseth@sintef.no www.energy.sintef.no 1 Typer

Detaljer

Teknologi som fasinerer Lithium-ion-batterier

Teknologi som fasinerer Lithium-ion-batterier Ledningsfritt Back 774 Ledningsfritt Oversikt Bosch-tilbehør 11/12 Teknologi som fasinerer Lithium-ion-batterier Ingen minneeffekt : Problemfri lading uavhengig av om batteriet er ¾ eller ½ tomt. Begrenset

Detaljer

Installasjonstest med Fluke 1650 tester på IT anlegg i drift

Installasjonstest med Fluke 1650 tester på IT anlegg i drift Installasjonstest med Fluke 1650 tester på IT anlegg i drift Utføring av testene Spenningsmålinger Testeren kan brukes som et multimeter hvor spenning og frekvens kan vises samtidig ved å sette rotasjonsbryteren

Detaljer

Kraftelektronikk (Elkraft 2 høst), øvingssett 1, høst 2005

Kraftelektronikk (Elkraft 2 høst), øvingssett 1, høst 2005 Kraftelektronikk (Elkraft 2 øst), øvingssett, øst 2005 OleMorten Midtgård HiA 2005 Ingen innlevering. Det gis veiledning tirsdag 23. og tirsdag 30. august. Utvalgte oppgaver blir gjennomgått tirsdag 6.

Detaljer

Eksamen i Elektronikk 24. Mai Løsningsforslag Knut Harald Nygaard

Eksamen i Elektronikk 24. Mai Løsningsforslag Knut Harald Nygaard Eksamen i Elektronikk 24. Mai 2017 Løsningsforslag Knut Harald Nygaard Oppgave 1 Operasjonsforsterkeren i kretsløpet i figuren nedenfor kan regnes som ideell. v inn R C v ut a) Overføringsfunksjonen er

Detaljer

Lab 3: AC og filtere - Del 1

Lab 3: AC og filtere - Del 1 Lab 3: AC og filtere - Del 1 Lab 3 er på mange måter en fortsettelse av Lab 2 hvor det skal simuleres og måles på en krets bestående av motstander og kondensatorer. Vi skal se på hvordan en kondensator

Detaljer

Lab 1 Innføring i simuleringsprogrammet PSpice

Lab 1 Innføring i simuleringsprogrammet PSpice Universitetet i Oslo FYS1210 Elektronikk med prosjektoppgave Lab 1 Innføring i simuleringsprogrammet PSpice Sindre Rannem Bilden 10. februar 2016 Labdag: Tirsdag Labgruppe: 3 Sindre Rannem Bilden 1 Oppgave

Detaljer

Rapport laboratorieøving 2 RC-krets. Thomas L Falch, Jørgen Faret Gruppe 225

Rapport laboratorieøving 2 RC-krets. Thomas L Falch, Jørgen Faret Gruppe 225 Rapport laboratorieøving 2 RC-krets Thomas L Falch, Jørgen Faret Gruppe 225 Utført: 12. februar 2010, Levert: 26. april 2010 Rapport laboratorieøving 2 RC-krets Sammendrag En RC-krets er en seriekobling

Detaljer

Lab 7 Operasjonsforsterkere

Lab 7 Operasjonsforsterkere Universitetet i Oslo FYS1210 Elektronikk med prosjektoppgave Lab 7 Operasjonsforsterkere Sindre Rannem Bilden 13. april 2016 Labdag: Tirsdag Labgruppe: 3 Oppgave 1: Forsterker med tilbakekobling I en operasjonsforsterker

Detaljer

Laboratorieoppgave 3: Motstandsnettverk og innføring i Oscilloskop

Laboratorieoppgave 3: Motstandsnettverk og innføring i Oscilloskop NTNU i Gjøvik Elektro Laboratorieoppgave 3: Motstandsnettverk og innføring i Oscilloskop Denne oppgaven består av to deler. Del 1 omhandler motstandsnettverk for digital til analog omsetning. Del 2 omhandler

Detaljer

SmartCharge. Bruksanvisning

SmartCharge. Bruksanvisning SmartCharge Bruksanvisning Ladeforløp Foranalyse Laderen sjekker om batteriet er korrekt tilkoblet. Batteriets ladingsnivå (V) og fulle kapasitet (Ah) måles for å finne korrekte innstillinger til ladingen.

Detaljer

Oppgave 1 (30%) a) De to nettverkene gitt nedenfor skal forenkles. Betrakt hvert av nettverkene inn på klemmene:

Oppgave 1 (30%) a) De to nettverkene gitt nedenfor skal forenkles. Betrakt hvert av nettverkene inn på klemmene: 3. juni 2010 Side 2 av 16 Oppgave 1 (30%) a) De to nettverkene gitt nedenfor skal forenkles. Betrakt hvert av nettverkene inn på klemmene: Reduser motstandsnettverket til én enkelt resistans og angi størrelsen

Detaljer

STAY IN charge FULLADE VER GANG

STAY IN charge FULLADE VER GANG Stay in charge FULLADET HVER GANG EN NY GENERASJON LADERE FRA EXIDE Stell pent med batteriene dine så varer de lenger. Exide Technologies er en verdensledende batteriprodusent og har all den nødvendige

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag Emne: Fysikk og datateknikk

EKSAMEN Løsningsforslag Emne: Fysikk og datateknikk Emnekode: ITD006 EKSAMEN Løsningsforslag Emne: Fysikk og datateknikk Dato: 09. Mai 006 Eksamenstid: kl 9:00 til kl :00 Hjelpemidler: 4 sider (A4) ( ark) med egne notater. Kalkulator. Gruppebesvarelse,

Detaljer

Praktiske målinger med oscilloskop og signalgenerator Vi ser på likerettere og frekvensfilter

Praktiske målinger med oscilloskop og signalgenerator Vi ser på likerettere og frekvensfilter Kurs: FYS1210 Elektronikk med prosjektoppgaver Gruppe: Gruppe-dag: Oppgave: LABORATORIEØVELSE NR 2 Omhandler: Praktiske målinger med oscilloskop og signalgenerator Vi ser på likerettere og frekvensfilter

Detaljer

Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag

Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag Ny/utsatt eksamen i: Elektronikk Målform: Bokmål Dato: 2. august 2017 Tid: 3 timer/0900-1200 Antall sider (inkl. forside): 5 (inkludert Vedlegg

Detaljer

FYS 2150. ØVELSE 10 SPENNINGSFORSYNING

FYS 2150. ØVELSE 10 SPENNINGSFORSYNING FYS 2150. ØVELSE 10 SPENNINGSFORSYNING Fysisk institutt, UiO Mål Alle former for elektriske og elektroniske apparater er utstyrt med en spenningskilde. Slike spenningskilder leverer enten vekselspenning

Detaljer

Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag

Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag Eksamen i: Elektronikk Målform: Bokmål Dato: 24. mai 2017 Tid: 3 timer/0900-1200 Antall sider (inkl. forside): 5 (inkludert Vedlegg 1 side) Antall

Detaljer

Forelesning nr.5 INF 1411 Elektroniske systemer. RC-kretser

Forelesning nr.5 INF 1411 Elektroniske systemer. RC-kretser Forelesning nr.5 INF 1411 Elektroniske systemer R-kretser Dagens temaer Ulike typer impedans og konduktans Kondensatorer i serie og parallell Bruk av kondensator R-kretser Impedans og fasevinkler Serielle

Detaljer

Praktiske målinger med oscilloskop og signalgenerator

Praktiske målinger med oscilloskop og signalgenerator Kurs: FYS1210 Elektronikk med prosjektoppgaver Gruppe: Gruppe-dag: Oppgave: LABORATORIEØVELSE NR 2 Omhandler: Praktiske målinger med oscilloskop og signalgenerator Vi ser på likerettere og frekvensfilter

Detaljer

(tel. +4799717806) Antall sider: 5 Antall vedleggssider: 10. Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig

(tel. +4799717806) Antall sider: 5 Antall vedleggssider: 10. Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig Eksamensoppgave. Fag: Kraftelektronikk og relévern. Lærer: Even Arntsen (tel. +4799717806) Gruppe: HiG,KaU og HiØ Dato: 2013.12.19 Tid: 4 timer Antall sider: 5 Antall vedleggssider: 10 Hjelpemidler: Egne

Detaljer

Forelesning nr.7 INF 1411 Elektroniske systemer. Tidsrespons til reaktive kretser Integrasjon og derivasjon med RC-krester

Forelesning nr.7 INF 1411 Elektroniske systemer. Tidsrespons til reaktive kretser Integrasjon og derivasjon med RC-krester Forelesning nr.7 INF 1411 Elektroniske systemer Tidsrespons til reaktive kretser Integrasjon og derivasjon med RC-krester Dagens temaer Nøyaktigere modeller for ledere, R, C og L Tidsrespons til reaktive

Detaljer

Av David Karlsen, NTNU, Erling Tønne og Jan A. Foosnæs, NTE Nett AS/NTNU

Av David Karlsen, NTNU, Erling Tønne og Jan A. Foosnæs, NTE Nett AS/NTNU Av David Karlsen, NTNU, Erling Tønne og Jan A. Foosnæs, NTE Nett AS/NTNU Sammendrag I dag er det lite kunnskap om hva som skjer i distribusjonsnettet, men AMS kan gi et bedre beregningsgrunnlag. I dag

Detaljer

Lab 4. Dioder og diode kretser

Lab 4. Dioder og diode kretser Lab 4. Dioder og diode kretser I denne labben skal vi bli mer kjent med hvordan dioder fungerer og måle på karekteristikken til diodene. Grunnalagent for denne laben finner du i kapittel 17 og 18 i Paynter

Detaljer

Prøveeksamen 1. Elektronikk 8.feb. 2010. Løsningsforslag

Prøveeksamen 1. Elektronikk 8.feb. 2010. Løsningsforslag Prøveeksamen 1 Elektronikk 8.feb. 2010 Løsningsforslag OPPGAVE 1 a) I koplingen til venstre ovenfor er u I et sinusformet signal med moderat frekvens og effektivverdi på 6,3V. Kretsen er en negativ toppverdikrets,

Detaljer

Oppgave 3 -Motstand, kondensator og spole

Oppgave 3 -Motstand, kondensator og spole Oppgave 3 -Motstand, kondensator og spole Ole Håvik Bjørkedal, Åge Johansen olehb@stud.ntnu.no, agej@stud.ntnu.no 18. november 2012 Sammendrag Rapporten omhandler hvordan grunnleggende kretselementer opptrer

Detaljer

Elektrisitetslære TELE1002-A 13H HiST-AFT-EDT

Elektrisitetslære TELE1002-A 13H HiST-AFT-EDT Elektrisitetslære TELE1002-A 13H HiST-AFT-EDT Øving 9; godkjenning øvingsdag veke 7 Oppgåve 0 Denne oppgåva er ein smakebit på den typen fleirvalsspørsmål som skal utgjera 40 % av eksamen. Berre eitt av

Detaljer

Laboratorieoppgave 8: Induksjon

Laboratorieoppgave 8: Induksjon NTNU i Gjøvik Elektro Laboratorieoppgave 8: Induksjon Hensikt med oppgaven: Å forstå magnetisk induksjon og prinsipp for transformator Å forstå prinsippene for produksjon av elektrisk effekt fra en elektrisk

Detaljer

LEGO Energimåler. Komme i gang

LEGO Energimåler. Komme i gang LEGO Energimåler Komme i gang Energimåleren består av to deler: LEGO Energidisplay og LEGO Energiboks. Energiboksen passer i bunnen av Energidisplayet. Du installerer Energiboksen ved å la den gli på plass

Detaljer

«OPERASJONSFORSTERKERE»

«OPERASJONSFORSTERKERE» Kurs: FYS 1210 Gruppe: Gruppe-dag: Oppgave: LABORATORIEØVELSE NR 7 Revidert utgave, desember 2014 (T. Lindem, K.Ø. Spildrejorde, M. Elvegård) Omhandler: «OPERASJONSFORSTERKERE» FORSTERKER MED TILBAKEKOBLING

Detaljer

..og kraftelektronikk

..og kraftelektronikk Offshore vind.. offshore kraftnett..og kraftelektronikk Magnar Hernes SINTEF Energiforskning SINTEF Energiforskning AS 1 .du finner det over alt Fra mikrowatt til gigawatt SINTEF Energiforskning AS 2 Kraftelektronikk

Detaljer

Ny/Utsatt eksamen i Elektronikk 2. August Løsningsforslag Knut Harald Nygaard

Ny/Utsatt eksamen i Elektronikk 2. August Løsningsforslag Knut Harald Nygaard Ny/Utsatt eksamen i Elektronikk 2. August 2017 Løsningsforslag Knut Harald Nygaard Oppgave 1 Operasjonsforsterkeren i kretsløpet i figuren nedenfor kan regnes som ideell. v inn v ut C a) Overføringsfunksjonen

Detaljer

Solcellen. Nicolai Kristen Solheim

Solcellen. Nicolai Kristen Solheim Solcellen Nicolai Kristen Solheim Abstract Med denne oppgaven ønsker vi å oppnå kunnskap om hvordan man rent praktisk kan benytte en solcelle som generator for elektrisk strøm. Vi ønsker også å finne ut

Detaljer

Forelesning nr.5 INF 1411 Elektroniske systemer. RC-kretser

Forelesning nr.5 INF 1411 Elektroniske systemer. RC-kretser Forelesning nr.5 INF 4 Elektroniske systemer R-kretser Dagens temaer Ulike typer respons Ulike typer impedans og konduktans Kondensatorer i serie og parallell Bruk av kondensator R-kretser Impedans og

Detaljer

ELEKTRONIKK 2. Kompendium del 3 Strømforsyning. Petter Brækken

ELEKTRONIKK 2. Kompendium del 3 Strømforsyning. Petter Brækken 1 ELEKTRONIKK 2 Kompendium del 3 Strømforsyning v. 13.2.2006 Petter Brækken 2 Innholdsfortegnelse ELEKTRONIKK 2... 1 Kompendium del 3... 1 Strømforsyning 2006 Petter Brækken... 1 Lineære strømforsyninger...

Detaljer

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning Strømforsyning EL630 Model EL630-1203 Utgangseffekt 42W (13,8V/3A) Generelt EL630-1203 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen

Detaljer

Eivind, ED0 Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder Individuell fremføring

Eivind, ED0 Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder Individuell fremføring Innledning og bakgrunn Denne teksten har som hensikt å forklare operasjonsforsterkerens virkemåte og fortelle om dens muligheter. Starten går ut på å fortelle kort om en del av operasjonsforsterkerens

Detaljer

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg:

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: VH Service Software Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: File Settings Test Alarm Help Dette er startsiden i denne service

Detaljer

Elbil og annen elektrifisering av transport

Elbil og annen elektrifisering av transport Elbil og annen elektrifisering av transport Undertegnede har sitt daglige fokus på den norske ladeinfrastrukturen i Salto Ladestasjoner AS, og er formann i NK 69 Egil Falch Piene Spørsmålstilling 1. Hvordan

Detaljer

Forelesning nr.6 INF 1411 Elektroniske systemer. Anvendelser av RC-krester Spoler og RL-kretser

Forelesning nr.6 INF 1411 Elektroniske systemer. Anvendelser av RC-krester Spoler og RL-kretser Forelesning nr.6 INF 1411 Elektroniske systemer Anvendelser av RC-krester Spoler og RL-kretser Dagens temaer Mer om ac-signaler og sinussignaler Filtre Bruk av RC-kretser Induktorer (spoler) Sinusrespons

Detaljer

HVDC Overføringer av store effekter med Tyristor- og Transistor-Omformere

HVDC Overføringer av store effekter med Tyristor- og Transistor-Omformere AddThis Sharing Buttons Share to FacebookShare to TwitterShare to E-post HVDC Overføringer av store effekter med Tyristor- og Transistor-Omformere Kabler må brukes i kraftoverføringer til sjøs, For høye

Detaljer

Transistorkretser Laboratorieeksperimenter realfagseminar Sjøkrigsskolen 15. November 2010

Transistorkretser Laboratorieeksperimenter realfagseminar Sjøkrigsskolen 15. November 2010 Transistorkretser Laboratorieeksperimenter realfagseminar Sjøkrigsskolen 15. November 2010 1. Referanser http://wild-bohemian.com/electronics/flasher.html http://www.creative-science.org.uk/transistor.html

Detaljer

Microgrids for økt forsyningssikkerhet

Microgrids for økt forsyningssikkerhet Microgrids for økt forsyningssikkerhet Kjell Sand Institutt for Elkraftteknikk, NTNU Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. Mikronett definisjon IEC/TS 62898-1 (CDutkast)

Detaljer

DIODER OG LIKERETTERER

DIODER OG LIKERETTERER Kurs: FY-IN204 Elektronikk med prosjektoppgaver - 4 vekttall Gruppe: Gruppe-dag: Oppgave: LABORATORIEØVELS E NR 1 Omhandler: DIODER OG LIKERETTERER Revidert, 14.03.2002, 14.03.2003 Utført dato: Utført

Detaljer

Carsten Andersen & Karsten Rislå. Fordypning i. Systemforståelse, elektriske målinger og oppgaver. Basisforlaget

Carsten Andersen & Karsten Rislå. Fordypning i. Systemforståelse, elektriske målinger og oppgaver. Basisforlaget Carsten Andersen & Karsten Rislå Fordypning i BOOST ER Systemforståelse, elektriske målinger og oppgaver Basisforlaget Carsten Andersen Karsten Rislå Basisforlaget Kronprinsensgt. 6 4608 Kristiansand Tlf.

Detaljer

Forelesning nr.4 INF 1411 Elektroniske systemer. Vekselstrøm Kondensatorer

Forelesning nr.4 INF 1411 Elektroniske systemer. Vekselstrøm Kondensatorer Forelesning nr.4 INF 1411 Elektroniske systemer Vekselstrøm Kondensatorer Dagens temaer Sinusformede spenninger og strømmer Firkant-, puls- og sagtannsbølger Effekt i vekselstrømkretser Kondensator Presentasjon

Detaljer

Forelesning nr.6 INF Operasjonsforsterker Fysiske karakteristikker og praktiske anvendelser

Forelesning nr.6 INF Operasjonsforsterker Fysiske karakteristikker og praktiske anvendelser Forelesning nr.6 INF 1410 Operasjonsforsterker Fysiske karakteristikker og praktiske anendelser Oersikt dagens temaer Kretsekialent for opamp Fysiske begrensinger Common-mode rejection Komparatorer Metning

Detaljer

Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag

Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag Ny/utsatt eksamen i: Elektronikk Målform: Bokmål Dato: 8. juli 015 Tid: 0900-100 Antall sider (inkl. forside og 1 side Vedlegg): 5 Antall oppgaver:

Detaljer

Arne Sigbjørnsen, Salg og Produktsjef ABB Infrastruktur ABB Teknologi for hurtiglading

Arne Sigbjørnsen, Salg og Produktsjef ABB Infrastruktur ABB Teknologi for hurtiglading Arne Sigbjørnsen, Salg og Produktsjef ABB Infrastruktur ABB Teknologi for hurtiglading Detroit Electric elbil lader hjemme i 1919 Back to the Future 19.03.15 Slide 2 ..the future 19.03.15 Slide 3 Lading

Detaljer

Løsningsforslag Elektronikk 1 (LO342E) høst 2006 eksamen 1. desember, 3timer

Løsningsforslag Elektronikk 1 (LO342E) høst 2006 eksamen 1. desember, 3timer Løsningsforslag Elektronikk 1 (LO342E) høst 2006 eksamen 1. desember, 3timer (Bare kalkulator og tabell tillatt.) Oppgave 1 Vi regner med n = 1,3 i EbersMoll likninga, U BEQ = 0,7V, og strømforsterkning

Detaljer

STRØMFORSYNINGSSYSTEMER...

STRØMFORSYNINGSSYSTEMER... Lavspent strømforsyning Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 STRØMFORSYNINGSSYSTEMER... 3 2.1 Behov for reservestrømsforsyning... 3 2.2 Spenningskvalitet... 4 3 PRIMÆRSTRØMFORSYNING... 5 3.1 Mating

Detaljer

AC/DC: www.metric.no DC/DC: AC/DC SOM DC/DC

AC/DC: www.metric.no DC/DC: AC/DC SOM DC/DC POWER guiden Produktinndeling Power blir brukt som en fellesbetegnelse på alle strømforskyninger som involverer DC (likespenning) på inn- og/eller utgang. Metric leverer strømforsyning/lader ac/dc, omformer

Detaljer

Forelesning nr.11 INF 1411 Elektroniske systemer

Forelesning nr.11 INF 1411 Elektroniske systemer Forelesning nr.11 INF 1411 Elektroniske systemer Operasjonsforsterkere 1 Dagens temaer Ideel operasjonsforsterker Operasjonsforsterker-karakteristikker Differensiell forsterker Opamp-kretser Dagens temaer

Detaljer

Elbiler tekniske løsninger og ladesystemer

Elbiler tekniske løsninger og ladesystemer Næringspolitisk verksted 06.11.2008 Elbiler tekniske løsninger og ladesystemer Egil Mollestad CTO Think Global as Page 1 17 år med El-bil erfaring Page 2 TH!NK city spesifikasjoner Antall seter 2 (opsjon

Detaljer

Produktinndeling AC/DC: DC/DC: AC/DC SOM DC/DC

Produktinndeling AC/DC: DC/DC: AC/DC SOM DC/DC POWER guiden Power blir brukt som en fellesbetegnelse på alle strømforskyninger som involverer DC (likespenning) på inn- og/eller utgang. Coromatic leverer strømforsyning/lader ac/dc, omformer dc/dc, vekselretter

Detaljer

Fasit og sensorveiledning eksamen INF1411 våren Oppgave 1 Strøm, spenning, kapasitans og resistans (Vekt 20 %) A) B) Figur 1

Fasit og sensorveiledning eksamen INF1411 våren Oppgave 1 Strøm, spenning, kapasitans og resistans (Vekt 20 %) A) B) Figur 1 Fasit og sensorveiledning eksamen INF1411 våren 2012 Oppgave 1 Strøm, spenning, kapasitans og resistans (Vekt 20 %) Oppgave 1a) (vekt 5 %) Hva er strømmen i og spenningen V out i krets A) i Figur 1? Svar

Detaljer

TEKNISKE KRAV. Produksjonsenheter(< 25kW) med inverter tilknyttet lavspent distribusjonsnett. Mal utarbeidet av: REN/Lyse Elnett

TEKNISKE KRAV. Produksjonsenheter(< 25kW) med inverter tilknyttet lavspent distribusjonsnett. Mal utarbeidet av: REN/Lyse Elnett TEKNISKE KRAV Produksjonsenheter(< 25kW) med inverter tilknyttet lavspent distribusjonsnett Mal utarbeidet av: REN/Lyse Elnett Mal godkjent av: AS(LARSHS) Utgave: 1.2 Eier Lyse Elnett AS Status: Utkast

Detaljer

Eksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK. Lørdag 5. juni Tid. Kl LØSNINGSFORSLAG

Eksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK. Lørdag 5. juni Tid. Kl LØSNINGSFORSLAG Side 1 av 15 NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPLIGE UNIVERSITET Institutt for elektronikk og telekommunikasjon Faglig kontakt under eksamen: Bjørn B. Larsen 73 59 44 93 / 902 08 317 (Digitaldel) Ingulf Helland

Detaljer

BATTERILADERE 12V - SERIE 5-Stegs Elektroniske ladere Beskyttet mot f.eks sjøluft

BATTERILADERE 12V - SERIE 5-Stegs Elektroniske ladere Beskyttet mot f.eks sjøluft BATTERILADERE 12V - SERIE 5-Stegs Elektroniske ladere Beskyttet mot f.eks sjøluft NC-1206 12V 6A Elektronisk Batterilader LED lamp viser ladestatus Kr. 560.- Braketter for fastmontering medfølger Anbefalt

Detaljer

Figur 2 viser spektrumet til signalet fra oppgave 1 med 20% pulsbredde. Merk at mydaqs spektrumsanalysator 2

Figur 2 viser spektrumet til signalet fra oppgave 1 med 20% pulsbredde. Merk at mydaqs spektrumsanalysator 2 Oppgave 1 teoretisk del; 2 poeng Figur 1 viser et stolpediagram fra MatLab der c k er plottet for a = 0.2, a = 0.5 og a = 0.01. V 0 = 1 for alle plottene. Oppgave 1 praktisk del; 2 poeng Figur 2 viser

Detaljer

Forelesning nr.14 INF 1410

Forelesning nr.14 INF 1410 Forelesning nr.14 INF 1410 Frekvensrespons 1 Oversikt dagens temaer Generell frekvensrespons Resonans Kvalitetsfaktor Dempning Frekvensrespons Oppførselen For I Like til elektriske kretser i frekvensdomenet

Detaljer

Elektrolaboratoriet. Spenningsdeling og strømdeling

Elektrolaboratoriet. Spenningsdeling og strømdeling Elektrolaboratoriet RAPPORT Oppgave nr.: 1 Tittel: Skrevet av: Klasse: Spenningsdeling og strømdeling Ola Morstad 10HBINEB Øvrige deltakere: NN og MM Faglærer: Høgskolelektor Laila Sveen Kristoffersen

Detaljer

FYS ØVELSE 10 SPENNINGSFORSYNING

FYS ØVELSE 10 SPENNINGSFORSYNING FYS 2150. ØVELSE 10 SPENNINGSFORSYNING Fysisk institutt, UiO Mål Alle former for elektriske og elektroniske apparater er utstyrt med en spenningskilde. Slike spenningskilder leverer enten vekselspenning

Detaljer

Måleavvik og sporbarhet

Måleavvik og sporbarhet Måleavvik og sporbarhet Målefeil/nøyaktighet, beregningsfeil, kalibrering, måleverdiomformere Helge Seljeseth helge.seljeseth@sintef.no www.energy.sintef.no 1 Måleavvik og sporbarhet Måleinstrumentets

Detaljer

FEILSTRØMMER OG KORTSLUTNINGSVERN I NETT MED DISTRIBUERT PRODUKSJON. Forfatter: Jorun I. Marvik, stipendiat ved NTNU

FEILSTRØMMER OG KORTSLUTNINGSVERN I NETT MED DISTRIBUERT PRODUKSJON. Forfatter: Jorun I. Marvik, stipendiat ved NTNU FEILSTRØMMER OG KORTSLUTNINGSVERN I NETT MED DISTRIBUERT PRODUKSJON Forfatter: Jorun I. Marvik, stipendiat ved NTNU Sammendrag: Distribuert generering () betyr at produksjonsenheter kobles til i distribusjonset,

Detaljer

Oppgaver til kapittel 4 Elektroteknikk

Oppgaver til kapittel 4 Elektroteknikk Oppgaver til kapittel 4 Elektroteknikk Oppgavene til dette kapittelet er lag med tanke på grunnleggende forståelse av elektroteknikken. Av erfaring bør eleven få anledning til å regne elektroteknikkoppgaver

Detaljer

Forelesning nr.8 INF 1411 Elektroniske systemer. Dioder

Forelesning nr.8 INF 1411 Elektroniske systemer. Dioder Forelesning nr.8 INF 1411 Elektroniske systemer Dioder Dagens temaer Dioder Halvlederfysikk Ulike typer halvledere og ladningsbærere Diodekarakteristikker Likerettere og strømforsyninger Spesialdioder

Detaljer

Halvledere. Vg1 Vg3 Antall elever: Maksimum 15 Varighet: 90 minutter. Passer for:

Halvledere. Vg1 Vg3 Antall elever: Maksimum 15 Varighet: 90 minutter. Passer for: Halvledere Lærerveiledning Passer for: Vg1 Vg3 Antall elever: Maksimum 15 Varighet: 90 minutter Halvledere er et skoleprogram hvor elevene får en innføring i halvlederelektronikk. Elevene får bygge en

Detaljer

TRANSISTORER Transistor forsterker

TRANSISTORER Transistor forsterker Kurs: FYS1210 Elektronikk med prosjektoppgaver Gruppe: Gruppe-dag: Oppgave: LABORAORIEØVELSE NR 4 Omhandler: RANSISORER ransistor forsterker Revidert utgave, desember 2014 (. Lindem, M.Elvegård, K.Ø. Spildrejorde)

Detaljer

En ideell resistans som tilkoples en vekselspenning utvikler arbeid i form av varme.

En ideell resistans som tilkoples en vekselspenning utvikler arbeid i form av varme. 7. EFFEK YER OG ARBED VEKSELSRØM 1 7. EFFEK YER OG ARBED VEKSELSRØM AKV EFFEK OG ARBED EN DEELL RESSANS En ideell resistans som tilkoples en vekselspenning utvikler arbeid i form av varme. Det er bare

Detaljer

Avbruddsfri strømforsyning. Bedre kjent som UPS blant fagfolk (uninterruptable power supply)

Avbruddsfri strømforsyning. Bedre kjent som UPS blant fagfolk (uninterruptable power supply) Avbruddsfri strømforsyning Bedre kjent som UPS blant fagfolk (uninterruptable power supply) Mål for undervisningen om UPS Etter undervisningen skal du ha kjennskap om og vurdert etter følgende: Definisjon

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: INF1411 Introduksjon til elektroniske systemer Eksamensdag: 28. mai 2014 Tid for eksamen: 4 timer Oppgavesettet er på 6 sider

Detaljer

RAPPORT LAB 3 TERNING

RAPPORT LAB 3 TERNING TFE4110 Digitalteknikk med kretsteknikk RAPPORT LAB 3 TERNING av June Kieu Van Thi Bui Valerij Fredriksen Labgruppe 201 Lab utført 09.03.2012 Rapport levert: 16.04.2012 FAKULTET FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI,

Detaljer

Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag

Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag Ny og utsatt eksamen i: Elektronikk Målform: Bokmål Dato: 1. august 01 Tid: 0900-100 Antall sider (inkl. forside): 5 (inkludert Vedlegg 1 side)

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. H03K 17/08 ( ) H03K 17/12 ( ) Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. H03K 17/08 ( ) H03K 17/12 ( ) Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 341135 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. H03K 17/08 (2006.01) H03K 17/12 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20150289 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2015.03.03 (85) Videreføringsdag

Detaljer

Elektronikk og IT DIGITALTEKNIKK

Elektronikk og IT DIGITALTEKNIKK Elektronikk og IT DIGITALTEKNIKK Oppgave navn: Klokkekrets Lab. oppgave nr.: 2 Dato utført: Protokoll skriver: Klasse: Øvrige gruppedeltagere: Gruppe: Dato godkjent: Skole stempel: Protokollretter: Ved

Detaljer

Forelesning nr.6 INF 1411 Elektroniske systemer. Anvendelser av RC-krester Spoler og RL-kretser

Forelesning nr.6 INF 1411 Elektroniske systemer. Anvendelser av RC-krester Spoler og RL-kretser Forelesning nr.6 INF 1411 Elektroniske systemer Anvendelser av RC-krester Spoler og RL-kretser Dagens temaer Generelle ac-signaler og sinussignaler Filtre Bruk av RC-kretser Induktorer (spoler) Sinusrespons

Detaljer

Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag

Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag Ny/utsatt eksamen i: Elektronikk Målform: Bokmål Dato: 2. august 2016 Tid: 0900-1200 Antall sider (inkl. forside): 6 (inkludert Vedlegg 1 side)

Detaljer

Kontinuasjonseksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK

Kontinuasjonseksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPLIGE UNIVERSITET Institutt for elektronikk og telekommunikasjon aglig kontakt under eksamen: Ragnar Hergum 73 59 20 23 / 920 87 172 Bjørn B. Larsen 73 59 44 93 / 902 08 317

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO.

UNIVERSITETET I OSLO. UNIVERSITETET I OSLO. Det matematisk - naturvitenskapelige fakultet. Eksamen i : Eksamens dag : Tid for eksamen : Oppgavesettet er på 6 sider Vedlegg : Tillatte hjelpemidler : FYS1210-Elektronikk med prosjektoppgaver

Detaljer

M Series XL Battery. ZOLL XL Smart Battery Rev. B

M Series XL Battery. ZOLL XL Smart Battery Rev. B M Series XL Battery ZOLL XL Smart Battery 9650-0221-20 Rev. B Utgivelsesdatoen eller revisjonsnummeret for denne veiledningen er oppgitt på forsiden. ZOLL, XL Battery, Smart Battery, Base PowerCharger

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v)

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Rutland Shunt Regulator SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Dokument nr. SM-310 Utgivelse D Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen og instruksjonene

Detaljer

TRANSISTORER Transistor forsterker

TRANSISTORER Transistor forsterker Kurs: FYS1210 Elektronikk med prosjektoppgaver Gruppe: Gruppe-dag: Oppgave: LABORAORIEØELSE NR 4 Omhandler: RANSISORER ransistor forsterker 27. februar 2012. Lindem Utført dato: Utført av: Navn: email:

Detaljer

Avbruddsfri strømforsyning

Avbruddsfri strømforsyning 12.11.2017 Avbruddsfri strømforsyning Bedre kjent som UPS blant fagfolk (uninterruptable power supply) 1 2 Mål for undervisningen om UPS Etter undervisningen skal du ha kjennskap om og vurdert etter følgende:

Detaljer