Menighetsbladet Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Menighetsbladet Nr. 2 2012"

Transkript

1 Menighetsbladet Nr for Sørum Blaker Frogner 43. årgang God påske! 1962 var året da Blaker og Sørum ble én kommune. To små glimt fra dette året: Påskestemning ved kjøkkenbordet, og glade gutter ved Sørum kirke 17. mai. Sørum kommune fyller 50 år! Les historien om kommunesammenslåingen side 8-13 Ord til deg: Engelen ved den tomme graven: Han er ikke her, han har oppstått, slik som han sa. Matteus 28,6 Vår nye biskop side 2 Årets konfirmanter side 4 Menighetsbladets blomst til Bodil og Hans Stenslet side 6

2 Atle Sommerfeldt ny biskop i Borg bispedømme Foto: Johnny Leo Johansen 29. januar ble Atle Sommerfeldt vigslet til biskop i Borg. Allerede 7. februar innledet han et besøk i Sørum der han møtte prester, kirkeverger, ordførere og menighetsråd i Østre Romerike prosti. Menighetsbladet bad ham om en liten selvpresentasjon slik at flere kunne bli kjent med ham: Jeg er blitt bedt av redaksjonen å fortelle litt om meg selv siden jeg nå er den nye biskopen i Borg. Foreldrene mine var lærere på Eidsvoll og der ble jeg født, på Stensby sykehus 22. november 1951 og 8. juni ble jeg døpt i Eidsvoll kirke. Vi bodde på Eidsvoll inntil faren min ble lærer i Asker i Jeg ble tidlig speider med far som leder, spilte fiolin hos min mor og ble leder i det kristelige skolelaget på ungdomskolen og etterhvert gymnaset. I denne tiden var daværende biskop i Borg Per Lønning utrolig viktig for oss ungdommene som hele tiden måtte forsvare oss mot anklagene om at bare idioter kunne tro på Gud. Det var almen enighet om at biskop Lønning ikke var dum! Prest ble det klart at jeg skulle bli da daværende prest i Asker, og senere biskop i Tunsberg Sigurd Osberg, i andre gymnasklasse fortalte meg at jeg burde bli prest. Og slik ble det, jeg opplevde det som en naturlig forlengelse av lederoppgavene i det kristne arbeidet, nå også i Crossing, Asker-varianten av Ten-Sing. Det var dette miljøet som under ledelse av Erik Hillestad etablerte Kirkelig Kulturverksted, der jeg var styreleder fram til I denne perioden var Gunnar Lislerud sokneprest i Holmen. Hans erfaringer fra Sør-Afrika ble svært viktig for meg, også senere da vi samarbeidet i anti-apartheid arbeidet da han var blitt biskop i Borg. Studiene inkluderte sosiologi mellomfag, nordisk grunnfag før teologisk embedseksamen og en kortere stipendperiode. Tidligere Borg-biskop Andreas Aarflot ordinerte meg til vikarpresttjeneste i Oslo. Jeg var både på Radiumhospitalet, i drabantbyen Stovner og lengst i Tøyen Småkirke. Her var jeg også prest for kristne pakistanere og indere. Jeg ble tidlig opptatt av samfunnsspørsmål og ble en del av det som på 1970-tallet ble kalt den sosialetiske vekkelsen. Fra 1976 var jeg gjennom siviltjeneste i Mellomkirkelig Råd blitt med i miljøet rundt daværende statsekretær 2 MENIGHETSBLADET

3 Påskens gudstjenester får du full oversikt over på side 6 og side 18. Thorvald Stoltenberg for å arbeide for en ny økonomisk verdensorden. Dette ble begynnelsen på et livslangt engasjement som førte meg til arbeid med internasjonale spørsmål for Den norske kirke i Mellomkirkelig Råd og til Afrika. Fra 1989 var jeg assisterende generalsekretær i Botswana Christian Council, mens kona mi Marianne Øverland var lærer ved et teologisk college. Her adopterte vi også Maria, vårt eneste barn. Etter et år som generalsekretær i Mellomkirkelig Råd, ble jeg kalt til å bli generalsekretær i Kirkens Nødhjelp fra august Der ble jeg helt til jeg ble utnevnt til biskop i Borg. Tiden i Kirkens Nødhjelp var et resultat av engasjementet mitt for en rettferdig verden helt fra midten av 1970-årene, erfaringfene i Botswana og mitt livsprosjekt å arbeide med kirkens samfunnsengasjement og den kristne troens liv i verden. Tiden i Kirkens Nødhjelp formet meg også sterkt. De mange møtene med menneskelig lidelse og ondskap, og med menneskelig storhet og livskraft. Det å bidra til at mennesker myndiggjøres til å få håp om en annen tilværelse og en annen verden, i alle fall for sine barn, er uhyre meningsfyllt. Kirkens Nødhjelps arbeid utfolder seg i lokalsamfunn og anvender erfaringene som gjøres der til å påvirke dem med makt og myndighet nasjonalt og globalt til å endre politikk for en mer rettferdig verden. Dette er en viktig del av det å være biskop, men nå fokusert om livet her i Borg. Men det handler om mennesker, om deres verdighet og myndiggjøring i Guds tjeneste både i Kirkens Nødhjelp og i Borg. Som biskop vender jeg nå tilbake til en helhetlig prestetjeneste der det blir en hovedoppgave å gi mennesker i lokalsamfunnene i Borg frimodighet til å bekrefte sin tilhørighet til kirken. Vi må skape rom for det store mangfoldet av kultur og menneskelige erfaringer i vårt bispedømme. Vi må passe på at myndigheter og vi alle inkluderer mennesker i våre lokalsamfunn som er fremmede og som sliter med livene sine. Som biskop blir det viktig for meg å stimulere ansatte og frivillige i kirken til stolthet og frivilliget for den store tjenesten i livets fellesskap. Kirken er verdens største flerkulturelle fellesskap. Vi ble skapt som et mangfoldig, livets fellesskap av den oppstandne Jesus Kristus. Tiden i Kirkens Nødhjelp har lært meg hvor viktig det er å for oss å være en del av dette fellesskapet og være bærere av liv, tilhørighet og håp for mennesker i vår verden. I påsken feirer vi dette fellesskapets grunnlag. Kristus er sannelig oppstanden! Biskop Atle Sommerfeldt Leder av anne søbye Jubileum I år er det 50 år siden kommunene Blaker og Sørum ble slått sammen til en kommune. I så måte har Sørum kommune i sin nåværende form 50-årsjubileum i år. Lillian Mobæk har gjort en stor jobb med å sammenstille denne lokalhistorien for Blaker og Sørum historielag og for Menighetsbladet. Historien forteller om en radikal og gjennomgripende prosess som krevde mye av de to opprinnelige kommunene. Mye har skjedd siden 1962, utviklingen har vært enorm. Men kommunesammenslåinger er stadig tema, senest i vinter da det var NHO som startet debatten. Ordet jubileum betyr feiring, kommer visstnok fra latin, og ble brukt om den jødiske og senere katolske skikken med å feire jubelår. I 3. Mosebok fortelles at hvert 50. år var et frigivelsesår. Fattige bønder måtte i blant selge sin odelsjord for å overleve. De hadde muligheten til å kjøpe jorda tilbake, dersom de kunne skaffe nok penger. Greide de ikke det, skulle de likevel få jorda kostnadsfritt tilbake det 50. året. Det samme gjaldt for en fattig som måtte selge seg som trell, i frigivelsesåret ble han fri igjen. Jubelår = frigivelsesår = nådens år. Tidlig i sin «karriere» kom Jesus til synagogen i Nasaret, sin hjemby. Han fikk bokrullen fra profeten Jesaja, og leste om at han skulle rope ut nådens år, at fanger og undertrykte skulle få frihet. Så sier han at denne profetien har blitt oppfylt her og nå, mens tilhørerne hørte på at han leste. Jesus hadde påtatt seg oppdraget. Gjennom de tre neste årene viste han det bl.a. gjennom sine taler og ved at han helbredet syke. Til sist førte oppdraget han til korsfestelse, død og oppstandelse. Symbolikken blir tydelig da en dødsdømt forbryter blir benådet, mens Jesus må dø istedenfor han. Jesus døde ikke bare for han, men for alle mennesker. Han betalte frigivelsen med sitt eget liv, og oppfylte profetiene i Det gamle testamentet. Når vi feirer påske feirer vi faktisk i overført betydning et jubileum, et jubelår, frigivelse og benådning. God påske! MENIGHETSBLADET

4 Menighetsbladet ønsker tips og stoff og flere medarbeidere! Vi ønsker: Faste frivillige medarbeidere, enkeltartikler og bilder og tips om personer, arrangementer og lignende. Særskilt velkomment er det med bidrag fra Blaker og Frogner. Konfir Andakt Til alle tider Bjørn Eidsvåg har skrevet sangen «Til alle tider». Jeg tenker ofte på den når påsken nærmer seg. Her er teksten: En tåre renner fra ikonet en mager mann med tornekrone. Grepet ser jeg ned, min tro mitt håp min fred. Jeg ser hva jeg har gjort og legger kronen bort. Straffen lå på deg, skammen bærer jeg. Et ord, en mann, et speil, en gåte forundret ser jeg speilet gråte. Så lite tro jeg har jeg overhører svar. Jeg trodde det var meg som skulle redde deg. Skamfull ser jeg ned, det var du som led. En mager mann som stille lider evig Gud til alle tider i himmel og på jord min frelser og min bror jeg ser hva du har gjort og legger kronen bort straffen lå på deg nåden bærer meg. Påsken står for døren og for mange betyr det påskeferie, skispor, appelsiner, påskefjellet, påskeegg og så videre, og så videre. Vi ser fram til av maylén nupen noen deilige fridager med familie og venner. Eller kanskje ikke? Kanskje er påsken noe vi ikke ser fram til. Kanskje har vi ikke noen å tilbringe påsken sammen med. Kanskje har vi erfaringer som gjør at vi forbinder påsken med noe som er langt fra hyggelig. Våre «kofferter» er forskjellig pakket. Livet forandrer seg stadig. Det kan være vanskelig å henge med mange ganger. Da er det godt å vite at Gud er konstant. Han er til alle tider. Hans nåde bærer oss til alle tider. Påskebudskapet gjelder til alle tider. Det handler om Jesus og hans store redningsaksjon. I sangen til Bjørn Eidsvåg kommer det fint fram: «En mager mann som stille lider, evig Gud til alle tider. I himmel og på jord, min Frelser og min Bror. Jeg ser hva du har gjort og legger kronen bort. Straffen lå på deg, nåden bærer meg.» Da Jesus døde på korset tok han på seg våre synder, slik at vi har mulighet til å gjøre opp for oss og starte på nytt. Gang på gang. Det er nåde. Det var Jesus som gjorde det, alt vi trenger å gjøre er å ta i mot nåden. Jesus sin invitasjon er åpen og gjelder til alle tider: «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.» (Matt. 11, 28) God påske! Tekst: Elisabet Voll Ådnøy Foto: Kristin Schmidt Også denne vinteren har det blitt arrangert tre konfirmantleirer for Frogner-, Blaker- og Sørum-konfirmantene. På sin vei gjennom kommunen lastes leirbussen med overfylte bagger, spente konfirmanter og gode ledere, og et par timer senere inntar alle Sjøglimt leirsted i Ørje. Noen har vært på leir en gang eller to før, andre er helt ferske og atter andre er for gamle travere å regne. Ved det første måltidet er det mange spente ansikter å se rundt bordene i spisesalen, men latter og lek får snart hovedfokuset. Lederne har stelt i stand «Kick off» for leirdeltakerne. Her blir konfirmanter og ledere bedre kjent, og så mange navn som mulig bør læres fort den som vil vinne «Mordleken» må ha styr på resten av gjengen! Etter hygge i peisestua og et slag kort eller to blir «Kveikjestund» siste post på programmet før natten. Det er godt med en rolig stund før en lang dag er over. For alle er det riktignok ikke så interessant å sove som å snakke med romkameratene Flinke nattevakter passer på at alle får den søvnen de trenger før vekking morgenen etter. Lørdagen er en innholdsrik dag på leir, og ved hjelp av dyktige ledere får konfirmantene oppleve foredrag om spennende tema, et vaskeekte Vinter-OL, bordtennisturnering, musikkverksted, kiosksalg, hobbyaktiviteter, brettspill og sosialt samvær. På kvelden utfordres de selv til å bidra med innslag på kveldsshowet, og de tøffeste stiller som frivillige i konkurransene lederne arrangerer. Konfirmantene som har vært på musikkverksted får opptre som forsangere eller band på lørdagskveldens kveikjestund, der Jesus står i fokus, gjennom forkynnelse, vitnesbyrd og lovsang. Oppslutningen om bønnevandringen er god, og halvannen time går fort uten lyd fra ungdommene. Etter lørdagen er det kanskje litt lettere å sovne, med hodet fullt av gode opplevelser? Søndagens frokost er strategisk plassert litt senere enn på lørdag. En god start på dagen trengs når pakking, rydding og vasking står på programmet, men heldigvis er det både feiring av gudstjeneste og lunsj først. God innsats fra både konfirmanter og ledere gjør at vaskingen går unna i en fei, og til noens store forbauselse kjører bussen fra Sjøglimt til nesten planlagt tid. En noe roligere, men fornøyd gjeng vender nesa hjemover, forhåpentligvis fylt med minner for livet og noe mye større enn dem selv. Takk! Vi retter en hjertelig takk til alle konfirmantforesatte som har vært vakter på Schmuck. Vi takker også alle som deltar på fasteaksjonen som sjåfører og bøssebærere. Reidun Hodnebrog MENIGHETSBLADET Fotball på isen. Fra Vinter-OL. Biltrekk med sokneprest Remmen.

5 mantleir hektisk, lærerikt og gøy! Lek i storsalen. Konkurranse i tårnbygging med marshmallows og spagetti. Fotballspillet var populært. Årets konfirmanter Blaker kirke 20. mai 2012 Sørum kirke 20. mai 2012 Sørum kirke 3. juni 2012 Frogner kirke 2. juni 2012 Frogner kirke 3. juni 2012 kl Adele Korsmo Hammeren Andrea Færgestad Ellen Kristine Holter Ina Charlotte Spilling Lene Torvund Christensen Mathias Alexander Nysæther Michael Johan Sandnes Simen Berg Melby kl Anna Heggem Backe-Bogstad Camilla Hansen Eivind Grue Thorbjørnsrud Espen Kristiansen Gina Hovind Kolstad Jenny Marie Stensrud Johannes Dale Jonas Arrienda Norstrand Julianne Huseby Larsen Lars Eskil Tellefsen Maren-Louise Hoel Martin Holter Martin Edvard Foss Natalia Castillo Ulloa Silje Løvstad Synne Camilla Nesse Terese Løken Vilde Hovind Heggedal kl Nina Renata Andersen June Therese Bråthen-Dale Runa Kristine Fiske Heidi Kristine Halling Karoline Harsheim Simen Moss Heggedal Pernille Vøling Holmen Nicolai Holmen Moe Johanne Laugstøl Rypern John Magne Søbye Nina Kristine Søbye Anders Eivind Undrum Sindre Leinan Wollaug kl Silje Andersen Frederik Hultman Andresen Lars Erik Røn Bjørkeng Dorthe Brubak Borgen Sander Fagerhøi Adriana Josefine Serrano Hemmestad Jesper Flatlia Kornbakk Karina Næss Steinar Skedsmo Torbjørn Vitsø kl Andrew Jerry Glen Thomas Jesper Berntzen Mathias Braathen Johannes Eid Herman Hasle Ingar Høiseth Jens Erik Kveen Yrill Fu Nilsen Einar Romsaas Thea Ødegård Stine Helene Nordby Øvre kl Didrik Bjerkomp Kristian Harsheim Bøhler Martine Einarsen Jana Gnese Svein Magne Haug Elise Karlsen Kjuul Birgit Randby Kristensen Adrian Benjamin Langston Jonny David Foss Lindgren Signe Lystad Kaja Evensen Sandness Karianne Ruud Sommeling Bendik Spikkerud Miriam Demirkan Trygg Thomas Tømte kl Silje Pauline Killi Bjølverud Sara Brobekk Erik Thallaug Fagerli Celine Krogstadmo Foss Kristoffer Gladsø Kristine Risan Hagen Celine Rinaldi Kolden Anette Dahlen Lium Herman Martens Meyer Martine Kaarbø Moen Hilde Sofie Romsaas Ivar André Ryttervold Mari Røed Stina Solbu Bendik Skofteby Steiro Herman Granberg Stenslet Sunniva Amblie Sørensen Mads Stoltenberg Tollefsrud kl Marie Daae Maria Tollefsen Elnan Emilie Haltbakk Julius Isak Haug Tuva Karlsen Haugo Amund Hoel Sofie Hovland Tim Werner Kristoffersen Aleksander Eig Lien Kim Andre Nilsen Lillefoss Ingebjørg Røsnes Rekdal Thomas Ruud Ola Myrvold Solberg Anna Maria Sæther Matias Oseth Tønder kl Sara Cathrine Brattetaule Stian Eek Fredrik Engh Tobias Juvkam Eriksen Sebastian Grønli Gabriel Øien Kildal Silje Kittilsen Michelle Berg-Paulsen Lie Mehvish Latif Masih Robin Smedbakken Thalberg Sigurd Sletvold Torkildsen Erik Karlsen Tuneid Hanna Kongsrud Veiby MENIGHETSBLADET

6 Menighetsbladets blomst til Bodil og Hans Tekst: Lillian Mobæk. Foto: Odd Mobæk Velkommen til påskens gudstjenester! Palmesøndag Palmesøndag innledes den stille uke med familiegudstjeneste med nattverd i Frogner kirke kl Søndagens tekst er beretningen om Jesu inntog i Jerusalem, som har gitt dagen dens navn. Skjærtorsdag Skjærtorsdag på Sørumsand Misjonshus kl inviteres alle til nattverdgudstjeneste med påskemåltid, til minne om Jesus og disiplenes siste måltid. Langfredag Langfredagens pasjonsgudstjeneste i Blaker kirke kl , lar oss gjennom ord og toner følge Jesus på hans lidelsesvei. Påskenatt Påskeaften i Sørum kirke kl kan du oppleve en særegen og flott gudstjeneste, hvor vi med levende lys i mørklagt kirke markerer at vi beveger oss fra langfredagens mørke til påskedagens lys. Påskedag Påskedagens store glede over Jesu Kristi oppstandelse feires med jubeltoner på høytidsgudstjenestene i Sørum og Frogner kirke påskedag kl og i Blaker kirke 2. påskedag kl Ekteparet Stenslet er usedvanlig aktive, og ungdomsarbeid og menighetsliv på Frogner har vært en hjertesak for dem i over 60 år! Menighetsbladets utsendte har besøkt Bodil og Hans Stenslet på Bruhaugen i Frogner, og overrakt Menighetsbladets blomst som takk for alt de har gjort i det kristne arbeidet på Frogner gjennom så mange år. De tar i mot i et vakkert og gjestfritt hjem, hvor de kreative og snekkerkyndige hendene til Hans er godt synlig. Bodil og Hans giftet seg i 1950, og har tre barn, åtte barnebarn og snart fire oldebarn. Deres første bosted som nygifte var på Bruhaugen, i det som hadde vært Frogners første skole fra Der bygde de på andre etasje. Senere bygde de sitt nye hus litt lenger ned på Bruhaugen, på tuftene av den gamle låven. Fortell litt oppveksten din, Bodil. Jeg er født Skandsen, i 1930 i Nedre Rælingen, og hadde tre brødre. Far var kretssekretær i Romerike indremisjon, og vi bodde både i Lillestrøm og på Jessheim før vi kom hit til Frogner. Jeg gikk på folkeskolen her, og senere ble det realskolen i Lillestrøm, men mer skolegang ble ikke mulig. Far ble syk tidlig, og døde 49 år gammel etter ti års sykdom. Jeg tok permisjon fra jobb for å pleie han på det siste. Hjemme lærte vi tidlig å be, og vi ble vant til å nøye oss med lite, for det var ikke så gode inntekter. For å hjelpe til økonomisk, begynte jeg å jobbe etter realskolen, og den første jobben var på Rikstelefonen i Oslo, der det var gratis opplæring. Hans, hvordan var din oppvekst? Jeg er født i 1924 i Oslo, men vokste opp i Lillestrøm. Jeg er eldst av tre søsken, og far var ansatt i NSB. Jeg husker det var mye uro i plankebyen i de harde 1930-åra. Jeg var med i skolemusikk, søndagsskole og barnelosje. Vi var nok ikke spesielt kristne hjemme, men det var veldig viktig å oppføre seg ordentlig. Småskolen gikk jeg på Sørum skole i Lillestrøm, storskolen på Volla, og etter konfirmasjonen i 1938 ble det middelskolen. Jeg har alltid likt sport, særlig fotball, og har spilt i LSK, liker også bandy, skøyter og ski. I 1943 overtok far Bruhaugen etter sin far, og vi flyttet til Frogner. Jeg begynte i NSB etter middelskolen, mye fordi at de som var i NSB slapp arbeidstjenesten under krigen. Etter at vi flyttet til Frogner, kom jeg med i det kristne ungdomsmiljøet her, og så traff jeg Bodil da. Jeg var jo veldig glad i å spille fotball og gå på kino, og det var ikke så greit i det miljøet den gang, så det var ikke helt enkelt i starten. Men det var et fint ungdomsmiljø, og jeg ble troende, og fant meg godt til rette der etter hvert. Dere fikk Sørumprisen i I tildelingspapirene for Sørumprisen står det bl.a. at dere da hadde vært aktive i det kristelige ungdomsarbeidet i ca 25 år. Bodil var med i Frogner kristelige ungdomsforening i 8 år, medlem av Ungdomsrådet i NMS i 3 år, medlem av ungdomskomiteen i Romerike indremisjon i 3 år, formann i Lillestrøm kristelige skolelag i ett år, mens Hans var i styret for Frogner kristelige ungdomsforening i 11 år, derav 2 år som formann. Og i ca 20 år med hovedansvar for Frogner Yngres, og aktivt med i konfirmantforberedelser. Det var veldig mye moro i Frogner Yngres, sier både Bodil og Hans. Fanny Lieungh og Sigurd Stenslet, Hans onkel, var drivkreftene der da vi ble med. Vi var først hjelpeledere, og etter hvert ledere der. Vi hadde møter hver 14. dag, og utga eget blad, Lerka, som kanskje finnes i noen arkiver fortsatt. Det har vært mange ungdomsmøter, sangog musikkøvelser opp gjennom årene. Ungdommene fikk prøve seg som talere og hjelpeledere, og i mange forskjellige praktiske og teoretiske aktiviteter, noe som ga mye nyttig kunnskap senere i livet. Ikke hvilt på laurbærene Bodil og Hans er beskjedne på egne vegne, og synes ikke de har gjort noe så spesielt. Men de har nå holdt et høyt tempo også etter 1971, og sier at det har gått jevnt og trutt hele veien. Bodil har en lang merittliste, og forteller at da barna ble større begynte hun å jobbe. Hun har vært i Romerike indremisjon som kretskasserer/sekretær, og fylkessekretær i Akershus KrF, med mye reising rundt omkring. Hun har sittet i hovedstyret for Indremisjonen, og i styret for seniorarbeid i Normisjon. Politisk engasjement har hun også hatt. Hun har sittet i Sørum kommunestyre, hvor hun bl.a. var med i kulturrådet. Og i 12 år var hun på Akershus fylkesting for KrF, mye av tiden som gruppeleder, og jobbet bl.a. 6 MENIGHETSBLADET

7 Stenslet på Frogner sammen med Dagfinn Høybråten. Kulturpolitikk var et viktig område da. Etter fylte 50 år tok hun videreutdanning i administrasjon og ledelse ved Diakonhjemmets høyskole. De ti siste årene før hun ble pensjonist, var hun generalsekretær i For livsrett og menneskeverd, og hun har også vært med i Borg bispedømmeråd. I det kristelige liv på Frogner har hun vært leder av menighetsrådet, leder av Fellesrådet, redaktør for Menighetsbladet i mange år, vært medansvarlig for hyggetreff for eldre nesten helt til nå, og vært med i sorggrupper. Dessuten har hun vært kirkevert og tekstleser. Og hun har i mange år vært reiseleder for pensjonistforeningen. Hans har også vært meget aktiv på alle måter. Han er svært fingerferdig, som møbelsnekker, dreier og treskjærer, og har laget utallige flotte ting til hjemmet. Han er også glad i å lære, så han tok artium som privatist, og senere ingenørutdanning ved NKI. Utdannelsen ble tatt mens ungene var små, med full jobb og mange tillitsverv, så energi og pågangsmot har det aldri skortet på. Yrkeslivet startet i 1942 som telegrafist i NSB. Senere formannskapssekretær i Sørum, konsulent i Samferdselsdepartementet, og kontorsjef i Lånekassen, og til sist adm direktør i NBBL utbygging med 200 ansatte, og ansvar for planlegging og utvikling av byggeområder over store deler av landet. I 1989 ble han pensjonist. Politisk engasjert har han alltid vært, bl.a. fem perioder i Sørum kommunestyre, og med i mange ulike komitéer og utvalg. Han var også varaordfører i to år, med Amundsen som ordfører. Han var med i kommunestyret da kommunesammenslåingen var på sakslisten for 50 år siden, og har vært en god bidragsyter til å fortelle den historien. I det kristelige liv har han vært med i det meste på Frogner; som leder av menighetsrådet, i byggekomitéen for Frogner misjonssenter, i husstyret for misjonssenteret, aktivt med i det store restaureringsarbeidet av gamle Frogner kirke, som var ferdig i 1982, og ellers i menighetsarbeid som kirkevert og tekstleser. Etter at han ble pensjonist, har han engasjert seg for eldres rettigheter, og var nestleder i Frogner pensjonistforening til februar Han har også vært leder for tettstedsutvalget for Frogner. Dere har fått utrettet mer enn de fleste i livet. Hvordan har dere fått tid til alt? Nåde over nåde, sier Bodil. Vi har vært velsignet med god helse, og det har ikke vært et pliktløp, vi følte at vi hadde en oppgave. Alt har selvfølgelig ikke vært like lystbetont, men vi liker å være engasjert, og utnytte tiden, og har følt oss beriket av å kunne bidra. Så har vi vært veldig heldige som hadde hjelpsomme og velvillige foreldre, som kunne passe barna våre når vi var på farten med ulike aktiviteter. Og vi synes det er godt å røre på oss, og holde oss i form. Hans mener også at sportsutøvelse er viktig for å ha energi. Til slutt; er engasjementet for lokalmiljø og menighetsliv fortsatt like sterkt? Vi er fortsatt med på flere hold, men føler at det er på tide å overlate roret til yngre krefter, og øver oss på nedtrapping. Vi er fremdeles veldig interessert i hvordan lokalmiljøet her utvikles, og det kan nok rett som det er klø litt i fingrene til å skrive noen leserinnlegg. Hva som skjer med arbeidsplasser og kommunikasjon, og hvordan det vil bli for våre etterkommere opptar oss. Kirkens armslag og muligheter er også av stor betydning for oss. Det er mange som har flyttet hit til Frognerområdet, og det er viktig å ta vare på dem som kommer til kirken. Men vi observerer vel at det kan være litt vanskeligere å få engasjert de unge i dag, for det er så mye som skjer overalt, og andre krav enn før. MENIGHETSBLADET

8 «Nye» Sørum kommun Tekst: Lillian Mobæk 1. januar 1962 ble Blaker og Sørum kommuner slått sammen til én kommune ved navn Sørum. Men hvorfor ble de slått sammen? Og har det vært vellykket? Faksimiler fra Indre Akershus Blad Kommunesammenslåing var et hett tema i Norge på og 1960-tallet, og er stadig aktuelt. Hensikten med sammenslåing er å kunne gi innbyggerne bedre og billigere kommunale tjenester. Felles arealplanlegging og bedre politisk samordning er også viktig. Et overordnet mål er at de kommunale tjenester skal ha et lovpålagt nivå; noe som oftest krever større kommuner. Men de enkelte innbyggere skal heller ikke måtte bruke urimelig lang tid på å komme til sitt kommunesenter, så dette setter grenser for hvor store kommunene kan bli. Kommuneinndelingskomitéen (Schei-komitéen) ble oppnevnt ved kongelig resolusjon I de prinsipielle retningslinjer fra 1952 står det at «Komitéens mandat er å utrede spørsmålet om en revisjon av den kommunale inndeling med sikte på å gjennomføre en inndeling som er mer i samsvar med de endrede forhold, og som adminstrativt og økonomisk vil sette kommunene bedre i stand til å løse sine oppgaver». Sogn og Fjordanes fylkesmann Nikolai Schei ( ) var leder av komitéen, derav navnet Schei-komitéen. Han var jurist og embetsmann, og under krigen medlem av Hjemmefrontens sentralledelse. Schei-komitéen gikk nøye gjennom kommunekartet i Norge, og bidro til en storstilt reduksjon av antall kommuner. I 1957 var det 744 kommuner, mens antallet i 1967 var redusert til 454 kommuner, i dag 429. Disse prosesser var omstridt de fleste steder. Schei-komitéen fikk grundige tilstandsrapporter for hvert fylke og kommune. Akershus fylkesutvalg, ledet av fylkesmann Trygve Lie, var også med i prosessen for Akershus fylke. Schei-komitéens vurdering av alternativer I mai 1958 drøftet komitéen alternativer for Sørum og Blaker. Deres vurdering var at Blaker kommune sto svakest, både i folketall og kommunal økonomi. Kommunegrensen mellom Sørum og Blaker i området ved Sørumsand virket også problematisk. Det ble bemerket at dette området ville vokse seg stadig mer sammen, og de eksisterende grenser «innebære en kunstig utviklingshemmende oppdeling av områder som bør bygges ut og Tertitten. Foto fra Wikimedia Commons MENIGHETSBLADET

9 e 50 år forvaltes i fellesskap. En revisjon av kommuneinndelingen i dette distriktet, må ta sikte på både å styrke Blaker og bedre grenseforholdene.» To alternativer ble da aktuelle: Enten regulere kommunegrensene partielt ved å overføre Sørumsand-området til Blaker, eller oppheve kommunegrensen i sin helhet ved å slutte kommunene sammen. En tredje løsning kunne vært en sammenslutning av Blaker og Aurskog med grenseregulering ved Sørumsand, men dette ble ikke ansett som en god løsning, fordi inntektsgrunnlaget i disse kommuner var for likt. For Sørums økonomi betydde Sørumsand svært mye, fordi inntekt og skatt pr innbygger var vesentlig høyere der enn ellers i kommunen. Sørum hadde også investert betydelige beløp i stedet. Etter begge alternativer ville Blaker bli vesentlig styrket, mens Sørum ved løsrivelse av Sørumsand ville bli svakere enn før. Etter en samlet vurdering ble Scheikomitéens foreløbige tilråding 30. august 1958 at «Sørum og Blaker sluttes enten sammen, eller Sørumsand-området av Sørum overføres til Blaker». Komitéen fant det riktig å be om de lokale organers reaksjon på begge alternativer. Fortsettelse side 10 Fra Sørumsand. Foto fra Wikimedia Commons Oversikt over Blaker og Sørums økonomi og næringsliv 1958/59 Antatt formue Antatt inntekt Utlignet skatt Folketall 1958 Kommunens størrelse Beskatning Skatt pr. innbygger Skatteinntekter Dyrket areal BLAKER km 2 16% II 469 Ca 25% fra jord- og skogbruk, ca 40% fra industri (vesentlig utenbygds), håndverk og transport, ca 25% fra offentlig virksomhet, handel og kontor, og ca 10% fra andre yrker og inntektsforhold (inkl. pensjonister o. l.) Ca dekar. Av herredets ca 200 gårdsbruk er ca 80 på over 100 dekar dyrket jord. Det produktive skogareal er på ca dekar, hvorav ca i innenbygds eie, dekar i utenbygds eie, og dekar i kommunens eie. SØRUM km 2 16% III 616 Ca 25% fra jord- og skogbruk, ca 25% fra lønnstakere i virksomheter innen kommunen, henimot 40% fra lønnstakere i arbeid utenbygds, og resten fra selvstendig næringsdrivende (utenom jordbruket), pensjonister m.v. Ca dekar. Storparten av gårdene, i alt 165, er på over 100 dekar dyrket jord. Det produktive skogareal er på dekar, hvorav innenbygds enkeltpersoner eier det alt vesentlige. Den årlige tilvekst er beregnet til ca m 3. Stomperudstatuen på Sørumsand. Næringsliv Vesentlig jord- og skogbruk med binæringer. Ingen nevneverdig industri, bare 3 småbedrifter med til sammen ca 20 arbeidere og noen få håndverkere. Fylkets elektrisitetsverks kraftstasjon gir beskjeftigelse for mange. 400 har for tiden sitt arbeid utenbygds, en god del ved bedrifter på Sørumsand. Vesentlig jord- og skogbruk med binæringer. Litt ny industri ved Lindeberg stasjon, et boktrykkeri i Frogner, og en mindre gitarfabrikk. Sørum meieris handelsmølle, og en konfeksjonsfabrikk i Midtbygda. På Sørumsand: Sørumsand Verksted, Sørumsand Trevarefabrikk, Sørumsand Cementstøperi, disse beskjeftiger ca 230 mann. Ellers handelssentrum med forskjellige håndverksutsalg, samt filial av Bergens Privatbank. MENIGHETSBLADET

10 «Nye» Sørum kommune 50 år Forts. fra forrige side Stort lokalt engasjement Schei-komitéens tilråding medførte stort engasjement i kommunene, og i Indre Akershus Blad hadde kommunesammenslåingen mye fokus. Siden Sørumsand var så viktig i saken, tok Sørumsand Vel initativ til et folkemøte på Festiviteten I Indre Akershus Blad kan en etterpå lese: : Folkemøtet ga flest uttalelser for sammenslutning av Sørum og Blaker. Løst diskusjonsopplegg dempet den store susen. Fullsatt sal på Sørumsand med over 300 mennesker, og flere måtte stå. Fylkesmann Trygve Lie hadde meldt avbud. Møtet ble ledet av Vel-formann Erland Hoff. Folkeavstemning på Sørumsand I begynnelsen av november 1958 ble det arrangert folkeavstemning for folk i Sørumsand-området. Det var over 800 stemmeberettigede, inkl. 26 fra Blaker-delen av Sørumsand. Alternativene det skulle stemmes over var: Alt.1) Full sammenslutning av Sørum og Blaker. Alt.2) Overføring av Sørumsand til Blaker. Alt.3) Beholde samme grenser som før. Opptellingen 12. nov. viste at valgdeltagelsen var på 95%. Fra Sørumsand stemte 507 for Alt. 1, 58 for Alt. 2, og 156 for Alt. 3. Fra Blaker-delen var tallene hhv. 12, 10 og 4. Resultatet av folkeavstemningen ble meddelt begge herredstyrer. Indre : Folkeavstemningen på Sørumsand gav overveldende flertall for full sammenslutning. Over 70 pst. stemte for sammenslåing av Sørum og Blaker. Kommunenes syn på saken Begge kommuner skulle gi sine uttalelser til Schei-komitéen og fylkesutvalget. Sørum formannskap v/ordfører Alfred Torp skriver at de ikke kan innse at hensynet til grenseforholdet, og Blakers svakere økonomi, kan berettige til et så drastisk skritt som avståelse av et så viktig område for Sørum som Sørumsand, og går enstemmig imot forslaget. Formannskapet ønsker heller ingen sammenslåing av Blaker og Sørum, men skriver at denne ordning blir å foretrekke fremfor alternativet om overføring av Sørumsand til Blaker. Indre : Sørum formannskap forkaster begge forslag fra Schei-komitéen. Saken behandles i herredstyret fredag 14. november. Blaker formannskap v/ordfører Josef Amundsen skriver at de aldri ville ha bedt om noen grenseendringer ved Sørumsand, men anførte at siden saken nå var kommet opp, så hadde kommunegrensene i dette området vært til hodebry for Fra folkemøtet på Sørumsand i folk i nesten 40 år. Det ble også nevnt at Sørumsand hadde større betydning for Blaker enn Sørum, fordi Sørum allerede hadde et utbygd sentrum i Lørenfallet. Det blir f.eks. nevnt at av Sørumsand Meieris leverandører kommer 60% fra Blaker, og 40% fra Sørumsand, ellers ingen fra Sørum. Formannskapets vedtak er at den mest naturlige og hensiktsmessige løsning må være at de to bygder opprettholdes som egne kommuner, og at grensen mellom dem bør følge Glomma. Indre : Blaker vil ha Sørumsand. Enstemming formannskap foreslår overføring av Sørumsand fra Sørum til Blaker. Dette er innholdet i Blaker formannskaps uttalelse til kommuneinndelingskomitéens foreløbige tilråding. Herredstyremøter: Schei-komitéens tilråding og formannskapenes syn ble den 14. nov behandlet i begge kommuners herredstyrer. Resultatet av folkeavstemningen på Sørumsand ble kun tatt til etterretning, fordi den ikke ble ansett som representativ for folkeviljen i bygdene. Indre : Begge alternativer fra Schei-komitéen enstemmig avvist i Sørum herredstyre. 30 tilhørere og mange pressefolk tilstede ved debatten på Nordli. Indre : Blaker herredstyre sterkt imot full sammenslutning med Sørum. Men Sørumsand-området passer naturlig sammen med Blaker. Store deler av Blaker sogner til Sørumsand, hevder Blaker herredstyre, og tar folkeavstemningen på Sørumsand til etterretning. 10 MENIGHETSBLADET Blaker Skanse. Foto fra Wikimedia Commons

11 Blaker stasjon. Foto fra Wikimedia Commons Festiviteten på Sørumsand. Blaker kirke. Årene gikk Ingen beslutning ble tatt, og mange oppgaver i kommunene måtte legges på is i påvente av komitéens beslutning. Medlemmer av Scheikomiteen foretok befaring på Sørumsand, og ordfører Torp argumenterte godt for sitt syn. Det var også mye engasjement blant Kommunegrensene for Blaker kommune folk flest, og i revyer på Sørumsand og i Blaker var det «Schei-komiteiske» innslag og sketsjer om «kommune-ekteskapet». I 1961 begynte ting å skje Avisklipp fra Indre Akershus Blad viser at det var bevegelse i saken : Fylkesutvalget utsatte behandlingen av Schei-forslaget om Sørum-Blaker. Akershus fylkesutvalg, som består av fylkesmann Grove, ordfører Kr. Haugen, Skedsmo, ordfører Normann Sand, Oppegård, ordfører Sig. Grue, Hurdal og ordfører Hans Chr. Brevig, Vestby har i møte 2. januar utsatt behandlingen av Schei-komitéens forslag vedr. sammenslutning av Sørum og Blaker. Saken kommer opp i fylkesutvalget om en 14 dagers tid : Under tvil tilrår Akershus fylkesutvalg sammenslutning av Blaker og Sørum. Mindretallet, Hans Chr. Brevig, finner ikke tilstrekkelig grunnlag for så radikal endring. Sammenslutning av Blaker og Aurskog mer naturlig. Fredag den 17. mars 1961 fulgte regjeringen Schei-komitéens innstilling. I den kongelige resolusjon av samme dato blir det bestemt at Sørum og Blaker kommuner skal sluttes sammen til én herredskommune fra 1. januar Kommunenavn fastsettes til Sørum. Det nye kommunestyret skal ha 33 medlemmer, og kommunevalg holdes mandag 25. september Forskriften kan leses på (søk på kommunesammenslåing sørum). Det var ingen begeistring i bygdene over vedtaket, og særlig ikke i Blaker over kommunenavnet. Der følte de seg nok «oppspist». Indre : Sammenslutning av SØRUM og BLAKER VEDTATT i statsråd i går. Ingen begeistring blant bygdefolk, men lettelse over at den usikre ventetiden endelig er slutt. Fortsettelse side 12 Takk til Statens kartverk, Geovekstsamarbeidet, og nabokommunene for bruk av kartdata, og til Sørum kommune for utarbeidelse av kartet. MENIGHETSBLADET

12 «Nye» Sørum kommune 50 år Stokkebåten. Forts. fra forrige side Kommunenavnet opptok mange Indre : Folk i Sørum og Blaker vil selv gi kommunen et brukbart navn. Noen vil gå tilbake til et gammelt historisk navn andre vil bevare de som eksisterer. I herredstyrene ble det flertall for navnet Sørum-Blaker, mens mindretallet ønsket Sørum. Også navnene Sør-Skaun, Sudrheim, Glombu, Glomsbu, Glommafoss og Fosserheim var navn som kom opp. Herredstyret i Blaker foreslo også til sist Sørumsand, dersom dobbeltnavn ikke ble godtatt. Indre : Flertall for å døpe felleskommunen Sørum og Blaker. Et flertall på 24 av de 42 representantene på fellesmøtet mellom Sørum og Blakers herredstyrer gikk inn for at felleskommunen skal hete Sørum- Blaker. I brev fra Det kgl. Kommunal- og Arbeidsdepartement står det om navnevalg at «dersom et flertall på minst ¾ flertall av kommunestyrerepresentantene har samlet seg om et bestemt navn, bør ikke Kongen uten særlig viktig grunner avvike fra flertallets forslag.» Men for navnet Sørum-Blaker var det ikke tilstrekkelig stort flertall, og dobbeltnavn var visstnok ikke ønsket, så derfor ble navnet på den nye kommunen Sørum. Samordningskomité 10. april 1961 ble det holdt møte i Blaker og Sørum herredstyrer, og det ble oppnevnt en samordningskomité som skulle se på alle de praktiske sider av kommunesammenslåingen. Fra Sørum ble valgt: ordfører Alfred Torp, Olaf Hellerud, Rolf Lindbäck. Vara Botolf Dræge og Sofus Larsen. Fra Blaker: ordfører Josef Amundsen, Oddmund Stortrøen, Ivar Fossberg. Vara Georg Hermann og Kaare Hogseth. Mange endringer Kirken: Blaker sokn var et anneks til Aurskog prestegjeld, og soknepresten i Aurskog, Kåre Hognestad, var også sokneprest i Blaker, og de hadde felles menighetsblad. Men først i 1977 ble Blaker sokn overført til Sørum. Lensmannen: I juni 1961 uttaler Sørum Herredstyre at det må være en naturlig følge av den påbudte kommunesammenslåing at Blaker overføres til Sørum lensmannstjeneste, men at forandring av kontorsted kan utstå så lenge nåværende lensmann fungerer. Trygdekassen: I juni 1961 besvarer Sørum Herredstyre brev fra Rikstrygdeverket at så snart sammenslutningen av de to kommuner er fullbyrdet, vil det være naturlig at også de to trygdekasser slåes sammen, med kontor på Sørumsand. Skatt: Direktøren for skattevesenet opplyser i brev 21. august 1961 at den nye kommune har fått herredsnummer 0226, og at herredsnummer 0225 fra 1. januar 1962 går ut. Det bes også om adressene til likningskontor og kommunekasserer i den nye kommuen. Og ganske detaljert redegjøres det for de skattemessige regler for den nye kommunen. Funksjonærer og utvalg: Kontorsjef Lindbäck i Sørum sier i Indre Akershus Blad 8. juli 1961 at «samtlige kommunale funksjonærer i Sørum og Blaker vil bli sagt opp for så å reengasjeres. Dette gjøres for at det nye herredstyret skal stå fritt, slik at det kan plassere folkene der man måtte ønske. Men forutsetningen er at samtlige funksjonærer skal tas inn igjen i fellesadministrasjonen. Det nye herredstyret vil få en travel tid fra det er valgt til sammenslåingen er et faktum. Samtlige medlemmer av alle utvalg og styrer skal skiftes ut, og her kan det nok bli divergerende meninger blant de nye herredstyremedlemmene.» Kommunevalget Det ble en travel tid i begge kommuner for å få ferdig felles valglister, stemmestyrer på 11 valgsteder, og ellers alt som må til ved et kommunevalg. Det var valglister fra fem partier: Det norske arbeiderparti, Senterpartiet, Kristelig folkeparti, Høire og Venstre. Antall stemmeberettigede i Blaker og Sørum var 4387, og mandag 25. september 1961 var valgdagen. Følgende 33 representanter ble valgt til medlemmer av det nye kommunestyret for : Arbeiderpartiet: Josef Amundsen, Olaf Hellerud, Sofus Larsen, Jon Rønning, Olav Aannestad, Erling Kristiansen, Georg Hermann, Helge Gundersen, Nils Røseth, Ivar Burås, Tor Erling Hansen, Johan Nygaard, Harry Evjen, Bingsfossen. Foto fra Wikimedia Commons 12 MENIGHETSBLADET

13 Rånåsfoss kraftstasjon. Foto fra Wikimedia Commons Kilder: Historien om kommunesammenslåingen er samlet etter beste evne, ved gjennomgang av aktuelle protokoller fra Sørum kommunes arkiver, Indre Akershus Blads arkiver for , samtaler med Hans Stenslet, og noe informasjon fra internett. Takk til alle for god hjelp. Lillian Mobæk FAKTA Godtfred Olsen, Rolf Nicolaysen, Turid Lundby, Johan Bergerud, Ingolf Hasle. Senterpartiet: Alfred Torp, Kaare Hogseth, Kåre M. Ormstad, Magnus Dahl, Christian Kveseth, Alfred Berger, Kjell Randby, Oddmund Stortøen, Gerd Hovind, William Bjørnvold, Ole Svenke. Kristelig folkeparti: Hans Stenslet, Rolf Rønsen. Høire: Ludvig Heggelund. Venstre: Jakob Egner. I konstituerende møte i det nye kommunestyret 5. oktober 1961, ble Josef Amundsen fra Blaker valgt til ordfører, og Olaf Hellerud fra Sørumsand til varaordfører. Indre : J. AMUNDSEN ble nykommunens første ordfører, og HELLERUD varaordfører. Tidligere ordfører Torp uttaler: «Håper Amundsen går både til venstre og høyre, og vi lover saklig samarbeid i sentrum.» Over til historien Så gikk både den gamle Sørum kommune og Blaker kommune over i historien. I Sørum var det avskjedsfest på Nordli, hvor ordfører Torp ble hyllet for sine 16 år som ordfører. Og i Blaker var det avskjedsfest i Samfunnshuset. Indre : En vakker og verdig avskjed med gamle Sørum kommune. Ordfører Torp hjertelig hyllet for sin innsats i kommunen. Grove fra Akershus fylke uttalte at det var ingen begravelse, men snarere starten på en bryllupsfeiring der Sørum var brudgommen. Indre : Som replikk til bryllupskommentaren, der Sørum var brudgommen og Blaker brura, sier Alfred Nyhus i siste møte i Blaker herredstyre: Håper brura som kvinnfolk flest veit hvor skapet skal stå! Møtet sluttet med stor fest i Samfunnshuset, der Amundsen takket med et visst vemod i stemmen. Har det vært vellykket? Hans Stenslet fra Frogner var med i Sørum kommunestyre både før og etter sammenslåingen, og har noen tanker om kommunesammenslåingen 50 år etter: Det var bra at en fra Blaker ble ordfører. Josef Amundsen hadde vyer, og var opptatt av at det ikke skulle være forskjellsbehandling, men at Sørum nå var én kommune. I kommunestyret følte man at sammenslåingen var et pålegg utenfra, men alle samarbeidet for at resultatet skulle bli best mulig. Når det gjelder Blaker, har det vel vært mer utbygging andre steder enn der. Stenslet er heller ikke sikker på om sammenslåingen har bidratt til at kommunen fungerer godt som en enhet. Jeg tør ikke påstå at andre ordninger ville gitt bedre resultat. Men både vi øst og vest i bygda synes ikke at det er så naturlig å dra til Sørumsand. Flertallet av dagens Frogner-beboere har nok vel så store problemer med å se seg som en naturlig del av Sørum, som blakerværingene. Hans Stenslet. Foto: Odd Mobæk Alfred Torp Josef Amundsen Ordførere: I gamle Sørum kommune var Alfred Torp ( ) fra Senterpartiet ordfører fra Josef Amundsen ( ) fra Arbeiderpartiet var ordfører i Blaker kommune fra , og i den nye Sørum kommune fra Folketall: var det innbyggere i Blaker, og i Sørum. I dag er det mer enn innbyggere i Sørum kommune. Sørums kommunevåpen: Fembladet rød rose på gull bunn, kåret i samråd med Riksarkivet etter idékonkurranse initiert av Blaker og Sørum historielag. Vedtatt av kommunestyret 6. november 1980, godkjent i statsråd 26. juni Rosen er opprinnelig det gamle adelsvåpenet til Sudreimsætten, en av Norges mektigste ætter i middelalderen, med stamsete på Sudreimr (Sørum). fotoeier: stenslet Faksimiler fra Indre Akershus Blad Fløterhake. MENIGHETSBLADET

14 Her kan DU annonsere! Ring Fuglerud Begravelsesbyrå Ileveien 5, 2040 Kløfta Vi ordner alt ved begravelser og kremasjoner Vi kommer hjem til konferanse hvis De ønsker det Fokus Butikksenter, 1920 Sørumsand Telefon (10-18) Selskapslokaler til leie Bryllup, konfirmasjon, jubileum, privat fest. Kontakt Torild Egner Se Foreningshuset AL Idrettsplassen, Sørum org.nr MVA Telefon; / Telefaks; Sørumsandvegen 71 (Gjensidigegården), Sørumsand VI BISTÅR MED BL.A.; ARV OG SKIFTER, TESTAMENTER OG SAMLIVSKONTRAKTER, EIENDOMSOVERDRAGELSER, TVISTESAKER Kristen litteratur Bøker, Bibler, andaktsbøker, kort, cd/kassetter, gaver Nittedalsgt. 21, Lillestrøm tlf Lifter 9-18 m., minigravere 1-1,8 t., beltelastere, vibroplater, tilhengere, minidumpere (selvlastende) Tlf Kongsvingervn. 6, 2040 Kløfta Fokus Butikksenter Telefon MENIGHETSBLADET

15 Boktips Tittel: Himmelen er på or ntli Forfatter: Todd Burpo med Lynn Vincent Utgitt: 2011 Oversetter: Ellen Ofte Jakobsen Forlag: Hermon Antall sider: 180 Da Colton Burton, overlevde sprukken blindtarm, var familien overlykkelig. Men de var ikke forberedt på det som kom for dagen i månedene etterpå, en fortelling like uvanlig som den er vakker, om den lille guttens snarvisitt i Himmelen. Colton, som ennå ikke hadde fylt fire år, fortalte foreldrene at han var utenfor kroppen under operasjonen. Han skildret nøyaktig hva foreldrene holdt på med akkurat da, i en annen del av sykehuset. Etter hvert fortalte han om besøket i Himmelen og overrasket foreldrene med detaljerte og nøyaktige beskrivelser, som var helt i tråd med Bibelen, selv om han ikke hadde lært å lese. Med et barns uskyld og troskyldige frimodighet forteller Colton om det han opplevde. Han beskriver Jesus og englene og en verden som venter oss; en verden «der ingen er gamle og ingen bruker briller,» ifølge Colton. Coltons fortelling er gjengitt av faren, som var nøye med å unngå ledende spørsmål. Det er ingen spekulativ bok, tvert imot, skrevet med stor ydmykhet. Kanskje kan den gi nye perspektiv når det gjelder evigheten? Heidi Schmidt Foredrag om å leve sammen ved familieterapeut Gunnar Flåten torsdag 3. mai kl på Frogner Misjonssenter Familieterapeut Gunnar Flåten fra Familievernkontoret for Nedre Romerike i Lillestrøm har lang fartstid som kursholder og terapeut. Han kommer til å ta for seg den viktige samtalen og måten vi kommuniserer med hverandre i parforholdet. Påmelding innen 27. april 2012 til Sørum kirkekontor ved eller telefon mandag-torsdag kl Ring hvis dere har spørsmål. Dersom dere trenger barnepass, kan det være at vi kan løse det. Meld fra om antall barn og alderen på barna når dere melder dere på. Det blir enkel bevertning. Kvelden koster 50,- per person, som tas opp ved inngangen. Ønsker du en samtale med diakonen? Ta kontakt for å avtale tid Hver onsdag kl telefon epost: Diakonens hjørne Befridd! Elsk hverandre! Det er det nye bud Jesus forkynner skjærtorsdagen, i Joh 13,33-35, etter sitt siste måltid med disiplene. Før det har Han vasket føttene deres. Jesus sier «Mine barn! Ennå en liten stund er jeg hos dere. Dere skal søke meg, men det jeg sa til jødene, sier jeg nå til dere også: Dit jeg går, kan dere ikke komme. Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler: at dere har kjærlighet til hverandre.» Det nye livet begynner her på jorden Første påskedag bryter gleden ut det er et faktum at Gud har all makt i himmel og på jord, ja makten over døden. For den som tror, har langfredagens sorg og alvor nå fått et nytt perspektiv. Dens sorg og alvor kan nå byttes ut med håp og fremtidstro. Den guddommelige kjærligheten tar sitt ansvar overfor oss mennesker på alvor. Han ofret sin sønn for at du og jeg skal ha evig liv. Det nye livet, sammen med Jesus, er ikke slik at det begynner først etter døden. Nei, det begynner her og nå og fortsetter i evigheten. Du og jeg er verd dette offer, fordi alle er like mye verd for Gud. Påskens alvor og glede er en kraftkilde i våre liv, i glede og sorg, i hverdag og til fest! Å elske hverandre, som Jesus har elsket oss, kan være en utfordring. Vi er satt i posisjon å elske hverandre, og vår neste kan etisk sett aldri være et middel for ditt eller mitt velbehag eller fremgang. Fortellingen om Jesu siste dager og hans oppstandelse, gir liv og håp Når vi sliter, kan påskens budskap virke legende. Jesus gikk foran oss og kjenner alle sider ved det å være menneske. Gud lover å gå sammen med oss, uansett hvilke prøvelser vi møter. De to dagene, langfredag og 1. påskedag, er meget forskjellige. Den ene dagen bærer et alvor med seg som savner motstykke. Den andre dagen preges av en glede som overgår all forstand. De to dagene viser til hva et menneskes liv er nødt til å romme mens vi lever her på jorden. To forskjellige dager, slik ytterlighetene i livene våre kan ta seg ut; sorgen og fortvilelsen overfor den ugjenkallelige døden, vandrer sammen med gleden, håpet og livet. I påskefortellingen er langfredagen en forutsetning for 1. påskedag og omvendt. 1. påskedag trenger langfredagens sorg og smerte for at man skal kunne forstå dens dypeste innhold. Jesu siste ord treffer oss rett inn i våre liv, uten omskrivning. Langfredagens alvor bunner i en guddommelig kjærlighet, som befrir oss. Den gir en grunn for oss til å stoppe opp og la Jesu ord lande i oss. God påske! av Marie S Grimstad MENIGHETSBLADET

16 Dette skjer: Menighetspleiens sommertur 2012 Torsdag 7. juni går turen til: Strand gjestegård og leirsted i Sandefjord Det går buss fra: Hellne (over Staurhaugen) kl Bankplassen kl Sørumsand Texaco kl Sørumsand stasjon kl Lørenfallet kl Frogner Misjonssenter kl Vi kjører E-18 sørover til Lier hvor vi stopper på Marche for en rast med rundstykker og kaffe/te. Turen går videre til Strand hvor vi kan se oss om i nydelige omgivelser mot fjorden. Vi spiser middag, slapper av litt og samles til «hyggetreff» med andakt, sang og åresalg. Turpris kr. 300,00 per deltaker (inklusiv reise og servering). Påmelding innen 25. mai til: Dagny Tunskaug Kari Eng Kåre Sveistrup / VELKOMMEN MED PÅ TUR! Leir på Fossheim (Fosser i Høland): : Amigos-leir kl april: Påskeleir kl april: Påskeleir juni: Fotball-leir kl. Leir på Haraset (Stange): : Påskeleir juni: Sommerleir kl juni: Fotball-leir kl mai: Kaktusleir (dansekurs) kl juni: Padleleir i Soot-kanalen, 13 + Mer info: Påskefest 2. påskedag (mandag 9. april) er du velkommen til Frogner Misjonssenter kl Professor Sverre Bøe (Fjellhaug internasjonale høgskole) taler og det blir sang ved Tove og Einar Bondevik. Velkommen! på Frogner Program for Frogner Misjonssenter Frogneralléen 3, 2016 Frogner. Søn. 25. mars: Søndagsskole kl i peisestua. Søn. 25. mars: NLMs misjonsmøte kl Gunnar Elstad taler. Ons. 28. mars: Bønnemøte kl i peisestua. Fre. 30. mars: Babysang kl Man. 9. april: Påskefest kl : Sverre Bø taler. sang ved Tove og Einar Bondevik. Ons. 11. april: Normisjons onsdagssamling kl Asbjørn Græsli taler, Oddveig og Anne Marie synger. Tors. 12. og fre. 13. april: Innlevering av lopper fra kl Fre. 13. april: Babysang kl Lør. 14. april: LOPPEMARKED kl Auksjon kl Kafeteria. Tirs. 17. april: Hyggetreff kl , Søn. 22. april: Søndagsskole kl i peisestua. Søn. 22. april: Merk dato. NLMs misjonsmøte kl : Liv Marit Egeland taler. Ons. 25. april: Bønnemøte kl i peisestua. Tors. 26. april: Damenes aften kl Klinisk ernæringsfysiolog Brit Bechensteen innleder: «Sunt kosthold for damer i sin beste alder.» Fre. 27. april: Babysang kl Søn. 6. mai: Familiegudstjeneste kl. 11. Arr. Frogner menighet. Ons. 9. mai: Normisjons onsdagssamling kl : Misjonskveld Thor Haug taler. Fre. 11. mai: Babysang kl Søn. 13. mai: Søndagsskole kl i peisestua Tirs. 15. mai: Hyggetreff kl Tors. 17. mai: Familiefest - nasjonalfest kl Festtaler: bibelskolelærer Hans Anton Eklund. Bevertning. Fre. 25. mai: Babysang kl Søn. 27. mai: NLMs misjonsmøte kl. 18.Odd Aage Aagedal taler. Ons. 30. mai: Bønnemøte kl i peisestua. Fre. 8. juni: Babysang kl Ons. 13. juni: Normisjons onsdagssamling kl : ivar Gjerdi taler. Tirs. 19. juni: Hyggetreff kl Søn. 24. juni: NLMs sommermisjon kl : Kari Helene Haugen taler. Aktiviteter/kontaktpersoner på Frogner Babysang ca. annenhver fredag. Maylen Nupen tlf eller e-post: Søndagsskole i Peisestua på søndager. Brit Bechensteen tlf Etter skoletid: For aldersgr år. Annenhver ons. kl Maylén Nupen tlf Ungdomsforeningen for unge over 13 år se eget program. Øystein Ulvestad tlf Hyggetreff hver tredje tirsdag i måneden. Martha Bechensteen tlf Normisjon har møter hver andre onsdag i måneden. Torleiv Løken tlf Misjonssambandet har vanligvis møter siste søndag i måneden. Marit Barbøl, tlf Spørsmål om utleie: Øyvind Berger tlf maifest Familiefest på Frogner Misjonssenter kl Hans Anton Eklund taler. Bevertning og utlodning. i Sørum Program for Sørum Misjonshus Samlevegen 14, 1923 Sørum Lørdagstreff (formiddagstreff) hver tredje lørdag i mnd. kl : 21. april: Jorunn Kind 19. mai: Magne Mjærum, Kisa pensjonistkor 16. juni: Jeanett og Peder Refstie, Frelsesarmeen Ved behov for skyss ring Kjell Randby, Dere er også velkommen til husmøte hos Brita Bøckmann Randby og Kjell Randby i Bingenvegen 51 den siste tirsdagen i mnd. kl : 27. mars, 24. april, 29. mai, 26. juni Ved behov for skyss ring Kjell Randby, Alle er hjertelig velkommen! NMS kvinneforening i Sørum har møter første onsdag i mnd. i hjemmene. Nye er hjertelig velkommen. Kontaktperson Eldbjørg Nilsen, tlf Kontaktpersoner Formiddagstreff, Normisjon, utleie: Brita Bøckmann Randby, tlf Foreningen generelt: Vidar Kristensen, tlf MENIGHETSBLADET

17 Loppemarked Første lørdag etter påske blir det igjen loppemarked på Frogner Misjonssenter, lørdag 14. april kl Det blir kafeteria. Auksjon holdes ca. kl Vi tar med takk imot lopper av alle slag, unntatt TVapparater, hvitevarer og klær. Innlevering av lopper: Torsdag 11. april og fredag 12. april fra kl på Sørumsand Program for Sørumsand Misjonshus Industriveien 5A, Postboks 198, 1921 Sørumsand, tlf Tirsdag 10. april kl : Tirsdagsmøte NLM Tirsdag 17. april kl : Tirsdagsmøte Misjonsringen Søndag 22. april kl : Søndagssamling Normisjon Onsdag 25. april kl : Hyggetreff Menighetspleien Fredag 4. mai kl : Interkulturell Bibelfafé. Bibelstudium Søndag 6. mai kl : Avslutning søndagsskolen Søndag 6. mai kl : S 2 gudstjeneste Tirsdag 8. mai kl : Tirdagsmøte NLM Fredag 11. mai kl : Interkulturell Bibelfafé Søndag 13. mai kl : Søndagssamling NLM Tirsdag 15. mai kl : Tirdagsmøte Misjonsringen Torsdag 17. mai Obs! 17. maifest. Velkommen til å delta på Frogner Onsdag 23. mai kl : Hyggetreff Menighetspleien Fredag 1. juni kl : Interkulturell Bibelfafé. Bibelstudium Tirsdag 5. juni kl : Tirsdagsmøte NLM Fredag 8. juni kl : Interkulturell Bibelfafé Søndag 10. juni kl : Gudstjeneste Tirsdag 12. juni kl : Grillaften SFM Tirsdag 19. juni kl : Tirdagsmøte Misjonsringen Aktiviteter/kontaktpersoner på Sørumsand SFM (Sørumsand Frie Misjonsforening) er eier av Misjonshuset. Leder: Jan Bjørknes, tlf / , e-post: NMS (Det Norske Misjonsselskap): Misjonsringen: Tove Fagermoen, tlf / Normisjon: Anne Søbye, tlf NLM (Norsk Luthersk Misjonssamband): Tore N. Forset, tlf Sørum Soul Children: Mona Apeland, / Søndagsskole: Hver søndag kl , bortsett fra skoleferier og når det er familiegudstjenester. Solvår Norbakken tlf Barnegospel: Annenhver torsdag kl Hanne Undrum, tlf Aksel Norbakken, tlf Etter skoletid: Tilbud til aldersgruppen år. Annenhver mandag kl Maylén Nupen tlf KFUK-KFUM speiderne: Gruppeleder: Eva Bjørndal, tlf Oppdagerne (2.-3. kl.) Sørumsand Misjonshus: Jon Terjesen, tlf Stifinnerne (4.-5. kl.): Guttorm Søbye, tlf Vandrerne ( kl.): Ole Jacob Michelsen, tlf Familiespeiderne: Leif Tore Bergman, tlf / Menighetspleiens hyggetreff: Dagny Tunskaug, tlf Ungdomsklubben SCHMUCK: Fre. kl Elisabet Voll Ådnøy Ungdomskoret SOPRANOS: Elisabet Voll Ådnøy: tlf Joyful Noise (Kor for voksne): Annenhver tors. kl Aase Dalen Hellesvik, Interkulturell bibelkafé: Andre fredag i mnd. Gudrun Ringstad, tlf Utleie: Tove Fagermoen, tlf / , e-post: bankgiro Damenes aften Torsdag 26. april er alle damer velkommen til Frogner Misjonssenter kl Klinisk ernæringsfysiolog Brit Bechensteen innleder om «Sunt kosthold for damer i sin beste alder.» Det blir bevertning. Velkommen! i Blaker Program for Fjuk Bedehus Fjukvegen 176 Formiddagstreff 2. onsdag i måneden kl Andakt, sang og musikk, bevertning, åresalg. Ons. 11. april: De glade gutter Ons. 9. mai: Tove og Einar Bondevik Kontaktperson: Ragnhild Bjørge, Norsk Luthersk Misjonssamband har misjonsmøter på bedehuset (åpent for alle!) Se annonse i Indre Akershus Blad Påskefrokost Skjærtorsdag 5. april kl Sang, spill og andakt: Grete og Halvard Undnesseter. Gave til misjonen. Velkommen til bedehuset! Andre aktiviteter i Blaker Søndagsskole: I Blaker kirke, Kirkestua kl de søndagene det er gudstjeneste i kirken. Else Marie Sagen Ottershagen, tlf Etter skoletid: Blaker Skanse, Smia. Tilbud til aldersgruppen år. Annenhver onsdag kl Maylén Nupen tlf Fossegrimen Sørum Bygdekor inviterer til vårkonsert i Sørum kirke Fossegrimen Sørum Bygdekor, under ledelse av sin dirigent Susanne Arnesen, inviterer til konsert i Sørum kirke søndag 29. april kl Det er fjerde året på rad at Fossegrimen inviterer til vårkonsert i Sørum kirke og en godt besøkt kirke under fjorårets konsert fikk en flott koropplevelse. Korets leder, Trond Løfsgaard, opplyser at koret vil fremføre et spennende og bredt program og kan også i år love publikum en stemningsfull konsert i en av de eldste gjenværende steinkirker i Norge. Du kan lese mer om koret på internett ved å gå inn på MENIGHETSBLADET

18 Friluftsgudstjeneste på Vilberg I samarbeid med speiderne blir det gudstjeneste i skogen oppe på «kjerkefjellet» søndag 15. april kl Slekters gang Døpte Blaker kirke: Aurora Knudsen, Åsta Lade, Ellen Katrine Hammeren, Elise Jahr, Malin Holm Lauritsen, Martine Selebø Andersen. Frogner kirke: August Widerberg, Synva Fadnes Sjølli, Elias Fladen Eriksen, Askild Grønnvold Oseid, Mia Winderen Dahlbo. Sørum kirke: Sophia Heder-Midtgaard, Martin Benoni Figenschou, Ravn Blom Johansen- Nordermoen. Nittedal kirke: Victoria Teksum Syversen Døde Blaker kirke: Solveig Johanne Grøtlie, Ingrid Sofie Eid, Gunvor Helene Bjørge Frogner kirke: Solveig Marie Ausen Myre, Rolf Nordrum, Inger Johanne Akø, Randi Wang, Thordis Rognerud, Eva Synnøve Bredesen. Sørum kirke: Peder Arnulf Westby, Martha Sofie Fossum, Håkon Olav Furulund, Knut Tveit, Nils Åge Wølner, Arnfinn Olaf Sagen, Berit Granås, Henry Adolf Eid, Erna Doris Låland Vi gjør oppmerksom på at menighetsbladet ikke automatisk får informasjon om dåp, vigsler eller begravelser som ikke skjer i regi av menighetene i Sørum, Blaker eller Frogner. Boliviadag for store og små Søndag 6. mai på Frogner Misjonssenter setter vi fokus på Bolivia og menighetens misjonsprosjekt der: mikrokreditt til fattige kvinner (Misjonsalliansen). Dagen begynner med en misjonsgudstjeneste kl Da lar vi oss inspirere av vårt samarbeidsland og inviterer til en spennende gudstjeneste preget av Sør-Amerika i både ord og rytme. Etter gudstjenesten blir det et kirkekaffearrangement til inntekt for misjonsprosjektet. Velkommen! frogner menighetsråd Gudstjenesteseminar i Sørum Sørum menighetsråd innbyr til gudstjenesteseminar søndag 15. april. Vi begynner med gudstjeneste i Sørum kirke kl. 11. Ved denne gudstjenesten vil vi gi «smakebiter» på hvordan gudstjenesten kan bli når gudstjenestereformen er gjennomført. Deretter forflytter menigheten seg til Ålgård der det etter et måltid vil bli samtale om hva en gudstjeneste er, om hvilke forventninger vi har til gudstjenesten og vi vil også få anledning til å øve på noe av det nye gudstjenestematerialet som foreligger. Velkommen til en spennende dag! Sørum menighetsråd Menighetskalenderen: Følg med på: 1. april Palmesøndag Frogner kirke kl Familiegudstjeneste med nattverd v/s.pr. John Olav Stokstad Larsen. Offer: Menighetsarbeidet 5. april Skjærtorsdag Sørumsand misjonshus kl Nattverdgudstjeneste, fellesskapsmåltid v/s.pr. Karin Krissly. Offer: Normisjon, Sørumsand 6. april Langfredag Blaker kirke kl Pasjonsgudstjeneste v/s.pr. Øyvind Å. Remmen. Ikke ofring 7. april Påskenatt Sørum kirke kl Påskenattsgudstjeneste v/s.pr. Karin Krissly og Øyvind Å. Remmen. Ikke ofring 8. april Påskedag Sørum kirke kl Høytidsgudstjeneste v/s.pr. John Olav Stokstad Larsen. Offer: Frogner kirke kl Høytidsgudstjeneste v/s.pr. Karin Krissly. Offer: NMS 9. april 2. påskedag Blaker kirke kl Høytidsgudstjeneste v/s.pr. Øyvind Å. Remmen. Offer: Bagsarai (Normisjon) 15. april 2. s i påsketiden Sørum kirke kl Høytidsgudstjeneste v/s.pr. John Olav Stokstad Larsen. Offer: NLM Vilberg, Frogner kl Friluftsgudstjeneste på «Kjerkefjellet» v/s.pr. Karin Krissly og speiderne. Offer: Sørumsand KFUK-KFUM Blaker kirke kl S-2 ungdomsgudstjeneste v/ s.pr. Øyvind Å. Remmen, band, koret Sopranos og konfirmanter Offer: S-2/ungdommens misjonsprosjekt 22. april 3. s. i påsketiden Sørum kirke kl Gudstjeneste v/s.pr. Karin Krissly. Offer Frogner kirke kl Familiegudstjeneste v/s.pr. Øyvind Å. Remmen og «tårnagenter». Offer: Trosopplæringsarbeidet. Menighetens årsmøte etter gudstjenesten 29. april 4. s. i påsketiden Blaker kirke kl Gudstjeneste v/s.pr. John Olav Stokstad Larsen. Offer: Søndagsskolen i Blaker Frogner kirke kl Gudstjeneste v/s.pr. Karin Krissly. Offer: Menighetsarbeidet 6. mai 5. s. i påsketiden Frogner misjonssenter kl Misjonsgudstjeneste for store og små v/s.pr. Karin Krissly. Offer: Menighetens misjonsprosjekt i Bolivia. Kirkekaffebasar til inntekt for prosjektet. Sørumsand misjonshus kl S-2 ungdomsgudstjeneste v/ s.pr. Øyvind Å. Remmen, band, koret Sopranos og konfirmanter. Offer: S-2/ungdommens misjonsprosjekt 13. mai 6. s. i påsketiden Sørum kirke kl Gudstjeneste v/s.pr. Karin Krissly. Offer: Misjonsprosjektet i Kina Blaker kirke kl Gudstjeneste v/s.pr. John Olav Stokstad Larsen. Offer: Kirkemusikk 17. mai Grunnlovsdag Sørumsand skole kl mai-andakt v/s.pr. John Olav Stokstad Larsen Sørum kirke kl mai-gudstjeneste v/s.pr. John Olav Stokstad Larsen Blaker kirke kl mai-gudstjeneste v/s.pr Øyvind Å. Remmen 20. mai Søndag før pinse Sørum kirke kl og Konfirmasjonsgudstjenester v/ s.pr. Karin Krissly og Maylén Nupen. Offer: Barne- og ungdomsarbeidet Blaker kirke kl og Konfirmasjonsgudstjenester v/s.pr Øyvind Å. Remmen. Offer: Barne- og ungdomsarbeidet 27. mai Pinsedag Sørum kirke kl Høytidsgudstjeneste v/s.pr. John Olav Stokstad Larsen Offer: Kirkemusikalsk virksomhet Frogner kirke kl Høytidsgudstjeneste v/s.pr. Øyvind Å. Remmen. Offer: Gå Utsenteret 28. mai 2. pinsedag Blaker kirke kl Høytidsgudstjeneste v/s.pr. Øyvind Å. Remmen. Offer 2. juni lørdag Frogner kirke kl Konfirmasjonsgudstjeneste v/s.pr. Karin Krissly Offer: Menighetens ungdomsarbeid 3. juni Treenighetssøndag Sørum kirke kl og Konfirmasjonsgudstjenester v/s.pr. Øyvind Å. Remmen. Offer: Barne- og ungdomsarbeidet Frogner kirke kl og Konfirmasjonsgudstjeneste v/s.pr. Karin Krissly Offer: Menighetens ungdomsarbeid 10. juni 2. s. i treenighetstiden Sørumsand misjonshus kl Gudstjeneste v/s.pr. Karin Krissly. Offer: Menighetsarbeidet Blaker kirke kl Gudstjeneste v/s.pr. John Olav Stokstad Larsen Med forbehold om endringer. 18 MENIGHETSBLADET

19 Sørum, Blaker og Frogner menigheter Sørum kirkelig fellesråd Følg med på: SØRUM KIRKEKONTOR Administrasjonssekretær: Marian Dramstad Linjegården, Pb 25, 1921 Sørumsand tlf , faks Mandag-torsdag e-post: Sekretær: Reidun Hodnebrog tlf / kontortid: man., tirs., ons., tors e-post: Daglig leder/kirkeverge: Håvard Haug Linjegården, Pb 25, 1921 Sørumsand tlf / e-post: Sokneprest i Sørum: John Olav Stokstad Larsen tlf / privat: e-post: Sokneprest i Blaker: Øyvind Remmen tlf / e-post: Sokneprest i Frogner: Karin Krissly tlf / e-post: Organist: Jan Erik Stensrud tlf / e-post: Organist: Vera Kalmykova tlf / e-post: Diakon: Marie S. Grimstad tlf / e-post: Tid for samtale/avtale samtale: Hver onsdag kl på tlf eller epost Diakonimedarbeider: Kåre Sveistrup tlf e-post: Leder for trosopplæring: Maylén Nupen tlf / e-post: Ungdomsarbeider: Elisabet Voll Ådnøy tlf / e-post: Medarbeider i «Etter skoletid»: Arve Graarud tlf e-post: Ønsker du en samtale med diakonen? Ta kontakt for å avtale tid Hver onsdag kl tlf epost: VI MINNER OM at åpningstidene på kirkekontoret er: Man-tor: Fredag: stengt. Vi ber om at åpningstiden respekteres. SØRUM KIRKELIG FELLESRÅD Leder: Sigrunn Larsen Lillovegen 23, 1925 Blaker tlf / e-post: Sørum menighetsråd Leder: Kari Rønsen Sletta 35, 1920 Sørumsand tlf / e-post: Blaker menighetsråd Leder: Sigrunn Larsen Lillovegen 23, 1925 Blaker tlf / e-post: Frogner menighetsråd Leder: Randi Ulvestad Lerkevegen 22, 2016 Frogner tlf e-post: KIRKENE OG KIRKEGÅRDENE Driftsleder: Tom Bolstad Kirkegårdskontoret tlf e-post: Menighetenes gavekontoer Diakoni i Sørum kontonr Ungdomsarbeider (Sopranos) kontonr Blaker menighets legatkonto for kirkeutsmykning/restaurering av kapell kontonr Blaker menighets vennskapsmenighet, Bagsarai i India kontonr (merk innbetalingen med «Bagsarai») Sørum menighet støtter Bibelskolen Hunan i Kina (Det Norske misjonsselskap) kontonr (merk innbetalingen med «Bibelskolen Hunan i Kina», prosjekt nr ) Frogner menighet støtter Misjonsalliansens mikrokredittprosjekt i Bolivia; kontonr , merk innbetalingen med «Misjonsprosjekt» Blomsterfondet, forskjønnelse av kirkegården (Sørum/Frogner): Kontakt Tormod Egner, tlf Menighetsbladet for Sørum, Blaker og Frogner utkommer med 5 nummer i året Utgiver: Sørum Kirkelig fellesråd Ansvarlig redaktør: Kirkevergen Redaksjon: Anne Søbye (red. for dette nr), Heidi Schmidt, John Olav Stokstad Larsen og Lillian Mobæk Forretningsfører: Kirkevergen Adresse: Sørum kirkekontor, Tverrvn. 1 (Linjegården), Boks 25, 1921 Sørumsand E-post: Tlf: Faks: Kontonr.: Grafisk utforming: Helga Ligaard Trykk: 07 Oslo AS Annonsepriser Annonseprisene er kr. 1700,- for den minste annonsen (1 spalte) og kr. 3200,- for den største (2 spalter). Opplag: 6100 Stoff til Menighetsbladet Tips oss gjerne om aktuelle saker eller arrangementer! Stoff til bladet må være i redaksjonen innen 3. mai. Fint om dere leverer stoffet til Menighetsbladets e-postadresse: Neste nummer kommer ut ca 7. juni, deretter ca 13. september. Viktige telefonnummer: Kirkens SOS: Røde Kors: Helsestasjon for ungdom: Sørumsand man kl Frogner tirs kl Barnevernet via kommunens sentralbord, hverdager mellom kl : tlf Alarmtelefon for barn og unge: Barnevernsvakta på Romerike: Rustelefonen: Voksne for barn: SUSS- senter for ungdomshelse, samliv og seksualitet: Hjelpelinjen for spilleavhengige: MENIGHETSBLADET

20 Barnesiden: INFORMASJON Returadresse: Sørum kirkekontor Boks Sørumsand Påskequiz For de minste: 1. Hvorfor feirer vi påske? 2. Hvilket dyr red Jesus på, da han red inn i Jerusalem på Palmesøndag? 3. Hva skjedde på Langfredag? 4. Hvor lenge er det skoleferie i påsken? 5. Hva heter de spesielle dagene i påskeuka? Middels vanskelig: 6. Hvordan merket forræderen Jesus? 7. Hvem var det som forrådet Jesus og hvor mye fikk han for å gjøre det? 8. På hvilken måte sviktet Peter Jesus? 9. Hva feirer jødene påske til minne om? 10. Hva het forbryteren som ble løslatt i stedet for Jesus? Ekspert: 11. Hvem var det som først fikk vite at Jesus hadde stått opp? 12. Hvem var Pontius Pilatus? 13. Hvor mange dager etter påskemorgen feirer vi Kristi himmelfartsdag? 14. Hvor mange dager etter påskemorgen feirer vi Pinse? 15. I hvilken salme i Bibelen står det profetert om korsfestelsen, om følelsene og om en del av hendelsene? for menighetens 8-åringer Lørdag og søndag 21. og 22. april inviteres alle landets 8-åringer til å være agenter for å løse oppdrag og mysterier. Blaker, Frogner og Sørum menigheter inviterer denne helgen alle 8-åringer til å være Tårnagenter i Frogner kirke. I løpet av helgen skal oppdrag og mysterier løses, og kirken, tårnet og klokkene utforskes. Barna bor hjemme, men vil være sammen lørdag og søndag. Tårnagenthelgen arrangeres i mange kirker i hele landet samtidig, og det kan bli så mange som Tårnagenter. Kirketårn og andre hemmelige steder Kirketårnet er en skjult skatt for mange barn. Det har vi lyst til å gjøre noe med. Der hvor det er mulig, vil barn over hele landet klatre opp i kirketårn denne helgen. Mange vil også utforske om det finnes andre hemmelige steder i kirken, som en kjeller eller et annet skjult rom. Bibelens fortellinger I Bibelen, mysterienes bok, finner agentene både agenttips og fortellinger som hjelper dem å løse oppdragene. Kanskje får fortellingene ringvirkninger for både agentene og for andre... Englevakter Vil du være Englevakt? En Englevakt er en som er med og passer på barna noen timer i løpet av helgen, en som kan være sammen med gruppene på oppdrag eller stå på post, hjelpe til med maten, og så videre. Nytt nettsted for barn Søndagsskolen har utviklet nettstedet Her kan barna bli Tårnagenter, de kan få et eget agentbevis og løse enda flere oppdrag. De som ønsker det, kan også danne en egen Tårnagentklubb som er helt, helt hemmelig Tårnagenthelgen er utarbeidet av Kirkerådet i samarbeid med Søndagsskolen. Les mer på og på Påmelding Påmelding for barn og Englevakter skjer ved å sende e-post til eller pr post til Sørum kirkekontor v/ Maylen Nupen, Linjegården, Postboks 25, 1921 Sørumsand. Hvis du lurer på noe kan du ta kontakt med kirkekontoret på tlf / Alle åtteåringer vil få en egen invitasjon i posten med mer informasjon om helgen, påmeldingsfrist, og så videre. Hilsen (i all hemmelighet) fra oss i Blaker, Frogner og Sørum menigheter. Sjakk-NM Svar: 1. Fordi Jesus døde for våre synder og sto opp igjen av graven. 2. Jesus red på et esel. 3. Jesus døde på korset. 4. En skoleuke + 1 dag 5. Palmesøndag, Skjærtorsdag, Langfredag og Påskemorgen. 6. Med et kyss. 7. Judas fikk 30 sølvpenger. 8. Han nektet på at han i det hele tatt kjente Jesus. 9. At Moses ledet folket ut av Egypt. 10. Barabbas. 11. Tre kvinner som kom til graven. Maria Magdalena, Salome og Maria, mor til Jakob. 12. Romersk landshøvding over Judea og Samaria dager dager. 15. I salme 22. Helgen 20. til 22. april arrangeres NM i sjakk for skolelag på Sørumsand VGS. Det konkurreres både i barneskolelag og ungdomsskolelag. Turneringsleder er Paul Schmidt, tidligere KRIK-leder og nå lærer ved skolen. Det ventes lag fra Tromsø i nord og Stavanger i sør, fra øst og fra vest. Både konge og dronning vil være til stede. Norge har verdens beste sjakkspiller, Magnus Carlsen, som tidligere spilte i vår egen sjakk-krets. Han er forbildet til mange av de håpefulle som kommer til Sørum denne helgen. Du er velkommen til å se de unge i dyp konsentrasjon, og få med deg både Sjakk matt og Sjakk mat! Alle som ønsker å lære seg sjakk eller spille med andre barn og unge, er velkommen til klubben vår, se for mer informasjon. Litt å tenke på. i løpet av de fire første trekkene fra hver motstander i sjakk er det kombinasjonsmuligheter?... Paul Schmidt 20 MENIGHETSBLADET

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

193 Høytidsverset: «Han er oppstanden, store bud»

193 Høytidsverset: «Han er oppstanden, store bud» Påskedag 2017 Dette hellige påskeevangeliet stor skrevet hos evangelisten Lukas i det 24. kapitlet. Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka!

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Her finner du informasjon om hva som skjer i Misjonskirka de neste ukene. Bilde over: Ansiktsmaling er gøy!! Fra småbarnstreff 18.mars. Bilde under: Fra Karneval i

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Visitaspreken Hurdal 3.februar 2013

Visitaspreken Hurdal 3.februar 2013 Biskop Atle Sommerfeldt: Visitaspreken Hurdal 3.februar 2013 Kristi Luk 9,28-36 Behovet for klarhet Flere av oss har kjent nok på ønsket om å være helt frakoblet hverdagens forpliktelser og tidsklemmer.

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus.

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus. Elihu 15.02.2015 Andreas Fjellvang Kjære menighet! Det er en ære for meg å stå her i dag. Har fått et bibel vers jeg ønsker å forkynne ut i fra i dag. Johannes 5:19 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Preken 4. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 25. januar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Da Jesus kom gående, så han en mann som var

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem.

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem. Preken 25. juni 2017 3. i treenighet Kapellan Elisabeth Lund Prekentekst: Lukas 14, 16-24 Vi har hørt det Jesus forteller om gjestebudet. Om en mann som ville lage fest for vennene sine. Det er fint å

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon Blaker Frogner Sørum

Velkommen til konfirmasjon Blaker Frogner Sørum Den norske kirke Velkommen til konfirmasjon Blaker Frogner Sørum Lurer du? Årets sommerferie nærmer seg og du er ferdig med 8. klasse. Når du etter ferien begynner i 9. klasse, er du i alderen for konfirmasjon.

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer