Referat fra generalforsamling i NFDV, fredag 19. april Tid: 08:30-11:00 Sted: Thon hotell opera, Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra generalforsamling i NFDV, fredag 19. april 2013. Tid: 08:30-11:00 Sted: Thon hotell opera, Oslo"

Transkript

1 Referat fra generalforsamling i NFDV, fredag 19. april Tid: 08:30-11:00 Sted: Thon hotell opera, Oslo 1. Valg av møteleder Joar Austad valgt ved akklamasjon. 2. Valg av tellekorps Bjarte Steinkjer og Tore Morken valgt ved akklamasjon. 3. Kommentarer til innkalling og dagsorden Et av medlemmene har noen saker til pkt 10, men har ikke meldt disse inn innen 6 uker. Ser om det passer i forhold til øvrige pkt. 4. Årsmelding Se vedlegg 1. Gjennomgått av Turid Thune. Noen momenter gjengis: Medlemstall pr 1. februar 2013: 253. Av disse var 168 godkjente spesialister, 48 ikke spesialister, 37 pensjonister og 12 assosierte medlemmer. Medlemstallet øker. Døde: Georg Rajka og Bjørg Benestad. Minnet med ett minutts stillhet. Nye medlemmer i perioden : Bjørn Øivind Kvammen Einar Odd Løland Una Britt Bjåstad Hovlid Anne Elisabeth Lefdal Marianne Kummels Gunn-Marit Lynghaug Mohammad Husain Rizvi Øyvind Magne Bremnes Linda Moseng Lars Sveistrup Børge Endre Haugen Østhus Mohabbat Pal Singh Afzal Mohammad Innstrand

2 Narinder Kaur Hege Marie Schnelle Eivind Lied Magdalena Joanna Swietoniowska Styret i NFDV : Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem 1.vararepresentant 2.vararepresentant Turid Thune Petter Gjersvik Guttorm Guleng Xiaotong Li Malte Hübner Marit Saunes Dagfinn Moseng Styret har kontinuert avtalen med regnskapsfører Gro Kofstad i CEREBELLUM AS og avtalen med revisjonsfirmaet PKF Revisjon AS. Honorarsatsene til styremedlemmene er ikke endret: Leder kr , kasserer kr 5000, sekretær kr Alle styremedlemmene blir i tillegg honorert med kr 1500 per styremøte. Styremedlemmer i privat praksis får dobbelt honorar for styremøtene. Styret sine strategiske mål for styreperioden: 1. Videreføring av satsingen på forskning. 2. Utarbeide forslag til etterutdanning og krav til å opprettholde kompetanse etter spesialistgodkjenning. 3. Arbeide for bedre samarbeid mellom sykehusavdelingene, avtalespesialistene og hudlegene i privat praksis. MØTEAKTIVITET: Styremøter: (Skype) Møtene er holdt på Legenes hus, Oslo. Møte med spesialitetskomiteen: Årlig møte med spesialitetskomiteen 18.november 2012 på UBC i forbindelse med høstmøtet i NFDV. Høstmøtet 2012: Arrangert på Ullevål Business Class november Det var 74 påmeldte deltagere og 19 sponsorer. Egenandel for spesialister var kr 1500,-. For LIS og stipendiater var egenandelen på kr 500,-. For første gang gikk møtet i underskudd. Møte med avdelingslederne:

3 Olafiaklinikken Til stede: Dagfinn Moseng, Kristin Ryggen, Lisbeth Rustad, Thomas Ternowitz, Anne Olsen og Jan-Øivind Holm. Temaer for møtet: 1. Hva kan universitetssykehusene gjøre for å bemanne utkantene. 2. Slutt på stønad til kongressreiser hva nå? 3. Olafiaklinikken som nasjonalt kompetansesenter hva innebærer det? 4. Innføring av sjekkliste for LIS. Hva vil det bety i praksis for utdanningsinstitusjonene? Forskingsseminaret på Gardermoen: 17.januar Arrangert av Forskningsutvalget i samarbeid med styret i NFDV. Viktig arena for nettverksbygging mellom forskingsinteresserte. Også i 2013 valgte styret å dekke alle utgiftene for deltagerne. Det nye styret må vurdere om dette er forsvarlig i framtiden med tanke på økonomien i foreningen. Møte med pasientorganisasjonene: 1.mars 13. Representert: HAE-Norge, NAAF, Iktyoseforeningen og Psoriasis- og eksemforbundet. Andre møter der styret i NFDV har vært representert: International League of Dermatological Societies (ILDS) summit Berlin Møte i LIS-gruppa for biologiske legemidler og Seminar om spesialitetsstruktur og etterutdanning Soria Moria og lederseminar Soria Moria Høringer og lignende: Legeforeningen og andre sender ut mange høringsforslag. Styret vurderer om høringene er relevante for NFDV og svarer etter tur eller etter spesialinteresser. Arbeid mot eksterne kontakter: Kreftforeningen kommer med en del innspill til foreningen i løpet av året og arrangerer et møte hver høst der et panel av eksperter fra NFDV deler på å representere faget. Styret takker for velviljen. Legeforeningen ønsker også representasjon fra NFDV i ulike utvalg og komiteer. I 2012 ble Teresa Løvold Berents (med Hilde Vindenes som personlig vararepresentant) oppnevnt som representant til «Sakkyndig komité for kompetanseområde i allergologi». STATUSRAPPORT FOR ARBEIDET MED STYRET SINE SATSINGSOMRÅDER: 1. Forskning. Forskningsmøtet på Gardermoen har blitt en tradisjon. Alle utgiftene for deltagerne dekkes av foreningen. Det er ikke mulig å måle nytten av disse møtene, og foreningen må hele tiden vurdere om dette er en god måte å bruke pengene på. Det sittende styret mener at møtet har blitt en så viktig arena for forskingsmiljøene at det er verdt å satse videre på. Styret har også holdt fast ved at overskuddet av annonseinntektene på nettsiden skal gå direkte til stipend til medlemmene. I år ble imidlertid kr holdt tilbake. Dette skal brukes til å dekke deler av underskuddet fra høstmøtet.

4 Medlemmene kan søke om midler til: -Faglige kurs i utlandet og/eller opphold i utlandet i forbindelse med godkjent forskingsprosjekt. -Hospitering, studieopphold, kurs. -Innkjøp av driftsmidler til forskingsprosjekt. Følgende fikk innvilget søknad om stipend 1.mars 2013: -Katarina Zak Stangeland: Kirurgikurs i San Diego. Kr Teresa Løvold Berents: EAACI-WAO World Congress (med presentasjon). Kr Linn Landrø: EAACI-WAO World congress. Kr Anne Sofie Brandstorp-Boesen: Hospitering ved St John s Institute of Dermatology, St Thomas Hospital. Kr Ellen Heilmann Modalsli: Kostnader for å publisere artikler fra HUNT-materialet. Kr Jon Anders Halvorsen og Xiaotong Li: Hospitering Mnaazi Mnoja Referral Hospital, Zanzibar, får tildelt kr totalt. -Cato Mørk: PDT-studie. Kr Astrid Lossius: Forbruksmateriell etc. til studie. Kr Thomas Schopf: Prosjekt: Bruk av internett i seksualundervisningen. Kr NFDV har inngått avtale med flere legemiddelfirmaer om stipender og priser. - Pfizer (publikasjonspris) og Galderma (YDF-pris). Opprettholdes. Deles ut på årsmøtet. - Abbott/Abbvie finansierer Humanprisen som blir delt ut på Hot Topics. Forslag til kandidater kommer fra medlemmene. Bedømmelseskomiteen går ut fra styret. NFDV har inngått ny kontrakt for 2013 med Abbvie. Prisvinner i 2012 var Per Helsing : Nytt stipend opprettet i samarbeid med Janssen Cilag AS: «Janssen Educational Grant» på 6000 Euro. Kan deles på inntil tre søkere. Styret er bedømmelseskomité. I 2012 ble stipendet tildelt Alexandros-Lazaros Stefou og Helle Kathrine Hanssen med likt beløp til hver av dem. 2. Etterutdanning. Styret og Spesialitetskomiteen arbeider mot et felles mål. Legeforeningen sentralt har kommet etter, og flere organisasjonsledd har innsett at etterutdanning er et tema som er viktig og nødvendig å diskutere. I januar arrangerte Legeforeningen et seminar med deltagere fra de fagmedisinske foreningene og spesialitetskomiteene der etterutdanning var hovedtema. Saken skal også opp til drøfting på landsstyremøtet i Dnlf i juni. Sannsynligvis blir det en form for obligatorisk etterutdanning i fremtiden. Innholdet i etterutdanningen blir satt opp av de fagmedisinske miljøene selv. Ingen ferdige spesialister vil få problemer med å oppfylle kravene, og det kommer ikke til å bli eksamen. Tidspkt for evt gjennomføring er ikke avgjort. 3. Samarbeid. Dette temaet tas opp på det årlige møtet med avdelingslederne. Samarbeidet mellom sykehusavdelingene og kollegaene i avtalepraksis og de helprivate må pågå i de forskjellige regionene, men det kan være nyttig å diskutere strategier og gjøre nytte av andres erfaringer. Innspill om hvordan samarbeidet kan bedres kan gjerne sendes til styret i NFDV. Rapport fra høstmøtet 2012 og orientering om høstmøtet 2013: Kontrakten med Congress Coference AS ble fornyet, samarbeidet har fungert godt.

5 Kongressbyrået lager budsjett som NFDV må legge fram for Legemiddelindustrien for å få konseptgodkjenning. Det er kongressbyrået som henter inn og inngår avtaler med sponsorene. Inngått kontrakt med 19 sponsorer til møtet i Ingen gullsponsor i år, pengene sitter ikke så løst som tidligere. I motsetning til tidligere år gikk høstmøtet 2012 med underskudd på kr Flere grunner til et så stort avvik fra budsjettet. Kongressbyrået var nok litt for optimistiske med tanke på sponsorinntektene. Utgiftene ble også større enn man hadde regnet med, både reiseutgifter, honorar og servering. Kongressbyrået var villige til å overføre hele underskuddet til neste høstmøte. Styret vedtok imidlertid å dekke kr av underskuddet nå, og prøve å dekke inn det resterende til neste høstmøte. For å oppnå dette må utgiftene kuttes og inntektene bli høyere. Styret har i samarbeid med kongressbyrået vedtatt disse tiltakene for å komme i balanse på årets møte: - Lavere honorar til foredragsholderne (i utgangspunktet tilbake til Legeforeningen sine satser) - Vurdere enklere utstillingsområde og enklere invitasjon til sponsorer - Uendret pris på stands - Øke deltageravgiften til kr 1600 for spesialister og kr 800 for LIS og stipendiater. - Delegatene oppfordres til å reise på billigste måte (lavprisbilletter ved flyreise) - Innsparinger på serveringsutgiftene. Mindre servering ved møtestart torsdag. Avgrense vinserveringa: 1 glass til forrett, 1 glass til hovedrett, ingen dessertvin. Høstmøtet 2013 blir arrangert på Ullevål Business Class 7.-8.novmber Kommentarer til årsmøteberetningen: Vedrørende høstsymposiet: Susanne Kroon: Viktig med nettverk og gode foredragsholdere. Synes ikke at det er fornuftig å redusere foredragsholderhonoraret. Hvorfor står ikke kongressbyrået for strukturert reiseplan, og dermed rimeligere reiser? Lasse Braathen: Det er ikke vanlig i andre land i Europa at foredragsholdere får betalt. Svein Helland: Dette er ikke realistisk her i Norge. 5. Regnskap Regnskap for 2012 gjennomgått av Xiaotong Li. Se vedlegg 2 og 3. Spørsmål fra salen om det foreligger revisjonsberetning. Det foreligger, og skaffes (se vedlegg). -Hva er utgifter til årsmøtet? Thune: Honorarer, møtelokaler, årsmøtesekretær i fjor, underholdning. Replikk til dette: Synes ikke vi kan legge oss på så dyre årsmøter. -Kan Legeforeningen bidra noe til underskuddet ved høstsymposiet? Hvis man ikke har lov til å ha overskudd, hva med underskudd? Legeforeningen bør evt gjøres oppmerksom på underskudd. Xiaotong: Regner ikke med at det er noen pott å hente inn underskuddet fra. 6. Godkjenning av regnskap for 2012 Godkjent ved akklamasjon. 7. Budsjett for 2013 og 2014

6 Se vedlegg 4 og 5. Gjennomgått av Xiaotong Li og godkjent ved akklamasjon. 8. Rapporter fra komiteer og utvalg Se vedlegg 6. Kommentarer: Kommentarer til rapport fra forskningsutvalget: -Hvor mye koster forskningsmøtet på Gardermoen? Noen opplever at få av de som kommer driver med forskning, og mener at forskningsmøtet er bortkastede penger. -Replikker til dette: Forskningsmøtet er et utmerket sted for å skape kontakter og utveksle erfaringer. Alle har bruk for forskningsmøtet. Forskningsmøtet har en signalverdig: NFDV satser på forskning. I tillegg gir møtet legitimitet til å få LIS introdusert til det dermatologiske forskningsmiljøet. -Bachmann: Foreningen dekker kun flybillett, helt unntaksvis overnatting. Møtet koster ca kr ,-. Formålet er bredere enn bare folk som aspirerer til forskning. -Xiaotong Li: NFDV får ikke bilregninger fra Oslo, kun flyreiser. For bilkjørende dekkes kun bensin. Har kun betalt for en overnatting. Turid Thune: Innføring av egenandel diskuteres årlig. Dette vurderes fortløpende. Petter Gjersvik: NFDV skal ikke drive forskning, men kan stimulere til forskning. Det har vært diskutert å gjøre forskningsmøtet mer selektivt, men man har kommet frem at det skal gjøres åpent. Kommentar til rapport fra takstutvalg for offentlige poliklinikker: Utvalget ikke lenger relevant pga endring av finansieringsordning. Utvalget nedlegges derfor. Kommentarer til rapport fra kvalitetsutvalget: Hva er mandatet til kvalitetsutvalget? En del av de guidelines som etterspørres finnes allerede. Ville tro at kvalitetsutvalget skulle ha et bredt mandat: Spesialisteksamen? System for resertifisering? Kvalitetskontroll av utdanningsinstitusjoner? Mulig dette ikke hører hjemme i et kvalitetsutvalg? Turid Thune: Mye av dette skal ikke kvalitetsutvalget arbeide med. Mandatet er bredt, og gis av styret. Kvalitetsutvalget har ikke noe med utdanningen å gjøre. Etterutdanning og resertifisering er aktuelt i Legeforeningen. Utdanningsinstitusjonene er spesialitetskomiteens arbeid. Det skjer endringer i utdanningen i Norge. Faye: Guidelines må sees på mhp norske forhold. Kommentarer til rapport fra UEMS: Malte Hübner: Spesialisteksamen. I Tyskland en skriftlig og en muntlig eksamen. Muntlig eksamen mer en faglig samtale, god avslutning på utdanningen - positiv erfaring. Innspill: -UEMS er en privat organisasjon, har ikke formell tiknytning til EU. Det er en lobbyorganisasjon. Finnes land som har problemer med å finne folk til å reise dit. Europeisk eksamen; inkluderer histologi. Svært krevende eksamen. -Legeforeningen er ansvarlig for spesialistutdannelsen og etterutdanning. YLF og DNLF har vært i mot. Legeforeningen er med i UEMS. Petter Gjersvik: Foregår mye tenkning om spesialitetskravene. Spesialistutdanningen og etterutdanningen må kvalitetssikres. Det viktigste er trolig å få inn krav til etterutdanningen.

7 Styret mener at obligatorisk etterutdanning skal medføre tap av spesialistgodkjenning dersom man ikke følger opp etterutdanningen. Supplerende kommentarer til rapport fra spesialitetskomiteen: Øystein Grimstad: Kommer til å bli en betydelig mangel på spesialister ved Utdanning hos avtalespesialister: Spesialitetskomiteen vil i kontakt med avtalespesialister og universitetssykehusene. Skal prøve å lage en pilot for utdanning av LIS hos avtalespesialist (deler av utdannelsen). Kommentarer til dette: 1998 møte med shdir om utdanning hos avtalespes. Den gang var man positive. Men ingenting har skjedd. Grimstad: Videre- og etterutdanning av spes må være et større satsningsområde. 9. Valg Innledende info v/turid Thune: Styret har vedtatt å legge ned takstutvalget for offentlige poliklinikker. Slik dagens finansieringsordning fungerer, finner ikke styret grunnlag for å opprettholde dette utvalget. Innstilling fra valgkomiteen Medlemmer i valgkomiteen: Freddy Hestholm (leder), Jon Helge Bonesrønning og Per Helsing Styret Petter Gjersvik (leder) Marit Saunes Xiaotong Li Malte Hubner Ellen Cathrine Pritzier Vara: Jan Sitek og Ragnhild Telnes Kurskomité Bjørn Kvammen Katja Bremnes Alexandros Stefou Katarina Stangeland Linn Landrø Michael Zangani Nordisk Petter Gjersvik Xiaotong Li Vara: Turid Thune og Marit Saunes Kommentarer til Nordisk v/turid Thune: De som velges nå er de som skal foreslås som

8 representanter til det neste styret i NDA. Styret ønsker at styret i de nasjonale foreningene er tettere involvert i NDA. UEMS Foreslått: Øystein Grimstad Lisbeth Rustad Kommentarer: Endring i valget til UEMS. Representasjonsreglene ble endret i Man kan bare sitte i 2x4 år. De som er valgt tidligere kan sitte i 12 år. Det er en diskrepans der. Replikk fra Lasse Braathen: Tror ikke det er noe i veien for at de nasjonale foreningene går utenfor dette. Øystein Grimstad: Hvis Kristin vil sitte i 2 år til er det ok. Konklusjon: Kristin Ryggen sitter i 2 år til sammen med Lisbeth Rustad. Valgkomité Dagfinn Moseng Gro Mørk Ellen Bjørge Kvalitetsutvalg (forts) Ellen Slevolden Ragnar Faye Silje Solberg IT/hjemmeside (forts) Flora Balieva Forskningsutvalget: Eidi Christensen Ingeborg Bachmann (medlem, ikke leder) Petter Gjersvik Mohammad Rizvi Alle medlemmene i styret, komiteene og utvalgene ble valgt ved akklamasjon. 10. Saker til drøfting på generalforsamlingen 1. Nordisk forening. Den 32. nordiske dermatologikongressen blir arrangert i Finland i august i år. Generalforsamling i NDA (Nordic Dermatology Association) med valg av nye styremedlemmer holdes 19.august kl NFDV har blitt bedt om å komme med forslag til agenda på generalforsamlingen i NDA. Det er viktig at generalforsamlingen i NFDV (GF) kommer med råd til de norske delegatene.

9 - Ett diskusjonstema blir om det er viktig med et framtidig nordisk samarbeid, og om NDA skal videreføres. Har GF i NFDV noe synspunkt på dette? - Det vil også bli diskusjon om det fortsatt er behov for egne nordiske kongresser. Hva mener GF om det? Innspill: Petter Gjersvik: Mener at det nordiske samarbeidet skal styrkes, men hvilken form det skal få kan man diskutere. Susanne Kroon: Er det mange fra foreningen som deltar i Tampere? Det er jo generelt høy møteaktivitet. Er det behov for slike møter? Turid Thune: Vet ikke hvor mange. Avstemming: Ønsker NFDV videre nordiske kongresser? For: 33 Mot: 31 Vet ikke: 18 Knapt flertall for fortsatt nordisk kongress. - Norge står for tur til å arrangere neste kongress i 2016 dersom generalforsamlingen i NDA vedtar å fortsette med de nordiske kongressene. Kristin Ryggen har bekreftet at Trondheim kan ta på seg oppgaven dersom resten av fagmiljøet i Norge stiller opp og det blir opprettet en vitenskapelig komité så raskt som mulig etter møtet i Finland. Er det norske fagmiljøet forberedt på dette? Tor Langeland: Har vi problemer med å få inn industrien hvis vi skal arrangere Nordisk kongress? Turid Thune: Tror industrien kan være med på dette. Generalforsamlingen vedtok Trondheim som vertsby for en eventuell nordisk kongress i 2016 ved akklamasjon. Hvis det i Tampere vedtas kongress i 2016 må NFDV ha klar en komite. Trondheim kan ikke gjøre dette alene, komiteen må være nasjonal årsjubileet i I fjor ble det satt ned en komité for 100-årsjubileet. De trenger innspill. - Eget arrangement for jubileet? Blir det for dyrt og vanskelig å samle medlemmene til et ekstra møte? - Skal jubileet legges til årsmøtet, og forlenge årsmøtet med en dag? Man synes kanskje at det blir for lenge og for dyrt? Trolig vanskelig å forsvare sponsing av jubileet hvis feiringen er direkte knyttet til årsmøtet. Kan risikere at Legeforeningen ikke vil godkjenne årsmøtet som tellende kurs. - Legge det til høstmøtet, utvide det med en ekstra kveld og ta gallamiddag fredag etter at høstmøtet er avsluttet? Det er usikkert om LMI vil kunne yte støtte til et slikt arrangement, men det kan jo hende vi får det til. - Andre forslag?

10 Kommentarer: Joar Austad: Gode erfaringer med samarbeid med industrien. Kanskje høstmøtet vil trekke flest folk. Tor Langeland: Da kunne kurset lages som et historisk vinklet kurs. Starte fredag morgen, og middag på kvelden. Konklusjon; vedtak ved akklamasjon: 100-årsferingen blir lagt til høstmøtet i Sted og tid for årsmøtet i 2014 Farris Bad, Larvik, april 2014

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Utarbeidet januar 2013 (revidert 2015) Innholdsfortegnelse DEL I. VEDTEKTER FOR NSF`S FAGGRUPPE AV SYKEPLEIERE I STOMIOMSORG... 1 1 Navn... 1 2 Medlemskap og medlemsrettigheter...

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014 Til stede: Ragnhild, Kristin, Viggo, Birgit. Anne S og Anne B Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar Referat fra møte 05.09.14 Orienteringssaker Godkjent 1. Foreningens

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

Generalforsamling Norsk Forening for Bryst og Endokrin-kirurgi (NFBEK)

Generalforsamling Norsk Forening for Bryst og Endokrin-kirurgi (NFBEK) Generalforsamling Norsk Forening for Bryst og Endokrin-kirurgi (NFBEK) Torsdag 25.10.2012 kl. 1430-1700, Saga B, Holmkollen Park Hotell Tilstede fra styret: Turid Aas, Ellen Schlicting, Petter Østhus,

Detaljer

ÅRSRAPPORT Spesialitetsrådets virksomhet Spesialitetsrådets virksomhet

ÅRSRAPPORT Spesialitetsrådets virksomhet Spesialitetsrådets virksomhet ÅRSRAPPORT Spesialitetsrådets virksomhet Spesialitetsrådets virksomhet 2003 Den norske lægeforening Innholdsfortegnelse Spesialitetsrådets mandat 2 - Generelle spesialistregler 2 2 - Spesialitetsrådets

Detaljer

Norsk barnelegeforening Årsmelding 2014 NORSK BARNELEGEFORENING

Norsk barnelegeforening Årsmelding 2014 NORSK BARNELEGEFORENING NORSK BARNELEGEFORENING ÅRSMELDING 2014 1 INNHOLD INNHOLD... 2 Leders årsberetning 2014... 3 Styret i NBF... Error! Bookmark not defined. Oversikt over styrebehandlede saker 2014... 13 Årsrapporter fra

Detaljer

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Tirsdag 10.september kl. 17 onsdag 11.september kl. 16 Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22/2013: Godkjenning

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Årsberetning

Innholdsfortegnelse. Årsberetning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 1. Medlemmer...2 2. Instituttets organer...3 3. Økonomi...5 4. Nydalsveien 15...5 5. Undervisningsvirksomhet...5 6. Styret...6 7. Utvalg for kandidatutdanning...8 8.

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

Stemningsrapport fra NSF-LKS kongress i Stavanger Sidene 23-25

Stemningsrapport fra NSF-LKS kongress i Stavanger Sidene 23-25 Fagtidsskrift for NSFs landsgruppe av kardiologiske sykepleiere NSF-LKS hjemmeside: http://www.sykepleierforbundet.no/lks nr. 2-07 - 9. årgang HOVEDARTIKKEL: Syke kvinnehjerter trenger rehabilitering Sidene

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

1 STYRET... 2 2 NFAS REPRESENTASJON I LEGEFORENINGENS LANDSSTYRE... 2 3 MEDLEMMER... 3 4 ÅRSMØTET 2013... 3 5 STYRETS ARBEID... 10

1 STYRET... 2 2 NFAS REPRESENTASJON I LEGEFORENINGENS LANDSSTYRE... 2 3 MEDLEMMER... 3 4 ÅRSMØTET 2013... 3 5 STYRETS ARBEID... 10 ÅRSMELDING 2013 Innhold Side 1 STYRET... 2 2 NFAS REPRESENTASJON I LEGEFORENINGENS LANDSSTYRE... 2 3 MEDLEMMER... 3 4 ÅRSMØTET 2013... 3 5 STYRETS ARBEID... 10 6 FAGLIGE AKTIVITETER, REPRESENTASJON...

Detaljer

Faggruppe for sykepleiere i DERMATOLOGI 1991-2011

Faggruppe for sykepleiere i DERMATOLOGI 1991-2011 Faggruppe for sykepleiere i DERMATOLOGI 1991-2011 Arbeidsprosessen med jubileumsheftet Det var med liv og lyst vi tok fatt på oppgaven med jubileumsheftet dette var vi tent på! Første arbeidsøkt hadde

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Årsmøte i Norges Guideforbund

Årsmøte i Norges Guideforbund ÅRSMØTE OSLO 19. mars 2011 Årsmøte i Norges Guideforbund 19. mars 2011 kl. 09.00 Sted: Thon Hotell Opera, Oslo Åpning: Godkjenning av innkalling. Valg av møtedirigent. Valg av referent. Valg av protokollunderskrivere.

Detaljer

24 Program Vårkurset i Kristiansand 27 Seminar om spesialistutdaningen mange nyttige innspill

24 Program Vårkurset i Kristiansand 27 Seminar om spesialistutdaningen mange nyttige innspill Medlemsblad for Norsk Revmatologisk Forening Utgivelser 2012: Ansvarlig utgiver Redaktør Produksjon Norsk Revmatologisk revmatologisk Foreningforening Norsk Rheumabulletin Annonser Design Trykk 23 mars

Detaljer

NR. 3/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN. Representantskapsmøtet s. 4-15 Distrikt øst s. 16-18

NR. 3/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN. Representantskapsmøtet s. 4-15 Distrikt øst s. 16-18 NR. 3/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN Representantskapsmøtet s. 4-15 Distrikt øst s. 16-18 UNIONSPRESIDENTEN Kjære Soroptimister Våren har for lengst kommet, naturen har våknet

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte Referat Styringsgruppemøte 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

KIRURGEN. Velkommen til det 81. Høstmøtet! SIDE 5. Torunn Jambu, ny president i DNL SIDE 6. Spesialforeningene orienterer SIDE 9

KIRURGEN. Velkommen til det 81. Høstmøtet! SIDE 5. Torunn Jambu, ny president i DNL SIDE 6. Spesialforeningene orienterer SIDE 9 KIRURGEN TIL MEDLEMMER AV NORSK KIRURGISK FORENING Nr. 1/2005 Velkommen til det 81. Høstmøtet! SIDE 5 Torunn Jambu, ny president i DNL SIDE 6 Spesialforeningene orienterer SIDE 9 ATLS: De første kursene

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Dato: 20.02.2012 Dag: Mandag Tid: 17:30, startet 17:31 Sted: BIS møterom BI Stavanger Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). SAK 25-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Vedlegg orienteringssaker

Vedlegg orienteringssaker Vedlegg orienteringssaker NSFLIS Generalforsamling 2015 Vedlegg orienteringssaker: VEDLEGG 1: PROSJEKT ABIO RESSURS... 2 VEDLEGG 2: SAMARBEID MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND... 3 VEDLEGG 3: ORIENTERING OM

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2007 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Årsmøte i Ålesund 27. - 30. april (se s. 6) En flott tur til Fjellstua -og Ålesund viste seg fra sin beste side. Om kvelden var det jubileumsfest og mange

Detaljer