Referat fra generalforsamling i NFDV, fredag 19. april Tid: 08:30-11:00 Sted: Thon hotell opera, Oslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra generalforsamling i NFDV, fredag 19. april 2013. Tid: 08:30-11:00 Sted: Thon hotell opera, Oslo"

Transkript

1 Referat fra generalforsamling i NFDV, fredag 19. april Tid: 08:30-11:00 Sted: Thon hotell opera, Oslo 1. Valg av møteleder Joar Austad valgt ved akklamasjon. 2. Valg av tellekorps Bjarte Steinkjer og Tore Morken valgt ved akklamasjon. 3. Kommentarer til innkalling og dagsorden Et av medlemmene har noen saker til pkt 10, men har ikke meldt disse inn innen 6 uker. Ser om det passer i forhold til øvrige pkt. 4. Årsmelding Se vedlegg 1. Gjennomgått av Turid Thune. Noen momenter gjengis: Medlemstall pr 1. februar 2013: 253. Av disse var 168 godkjente spesialister, 48 ikke spesialister, 37 pensjonister og 12 assosierte medlemmer. Medlemstallet øker. Døde: Georg Rajka og Bjørg Benestad. Minnet med ett minutts stillhet. Nye medlemmer i perioden : Bjørn Øivind Kvammen Einar Odd Løland Una Britt Bjåstad Hovlid Anne Elisabeth Lefdal Marianne Kummels Gunn-Marit Lynghaug Mohammad Husain Rizvi Øyvind Magne Bremnes Linda Moseng Lars Sveistrup Børge Endre Haugen Østhus Mohabbat Pal Singh Afzal Mohammad Innstrand

2 Narinder Kaur Hege Marie Schnelle Eivind Lied Magdalena Joanna Swietoniowska Styret i NFDV : Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem 1.vararepresentant 2.vararepresentant Turid Thune Petter Gjersvik Guttorm Guleng Xiaotong Li Malte Hübner Marit Saunes Dagfinn Moseng Styret har kontinuert avtalen med regnskapsfører Gro Kofstad i CEREBELLUM AS og avtalen med revisjonsfirmaet PKF Revisjon AS. Honorarsatsene til styremedlemmene er ikke endret: Leder kr , kasserer kr 5000, sekretær kr Alle styremedlemmene blir i tillegg honorert med kr 1500 per styremøte. Styremedlemmer i privat praksis får dobbelt honorar for styremøtene. Styret sine strategiske mål for styreperioden: 1. Videreføring av satsingen på forskning. 2. Utarbeide forslag til etterutdanning og krav til å opprettholde kompetanse etter spesialistgodkjenning. 3. Arbeide for bedre samarbeid mellom sykehusavdelingene, avtalespesialistene og hudlegene i privat praksis. MØTEAKTIVITET: Styremøter: (Skype) Møtene er holdt på Legenes hus, Oslo. Møte med spesialitetskomiteen: Årlig møte med spesialitetskomiteen 18.november 2012 på UBC i forbindelse med høstmøtet i NFDV. Høstmøtet 2012: Arrangert på Ullevål Business Class november Det var 74 påmeldte deltagere og 19 sponsorer. Egenandel for spesialister var kr 1500,-. For LIS og stipendiater var egenandelen på kr 500,-. For første gang gikk møtet i underskudd. Møte med avdelingslederne:

3 Olafiaklinikken Til stede: Dagfinn Moseng, Kristin Ryggen, Lisbeth Rustad, Thomas Ternowitz, Anne Olsen og Jan-Øivind Holm. Temaer for møtet: 1. Hva kan universitetssykehusene gjøre for å bemanne utkantene. 2. Slutt på stønad til kongressreiser hva nå? 3. Olafiaklinikken som nasjonalt kompetansesenter hva innebærer det? 4. Innføring av sjekkliste for LIS. Hva vil det bety i praksis for utdanningsinstitusjonene? Forskingsseminaret på Gardermoen: 17.januar Arrangert av Forskningsutvalget i samarbeid med styret i NFDV. Viktig arena for nettverksbygging mellom forskingsinteresserte. Også i 2013 valgte styret å dekke alle utgiftene for deltagerne. Det nye styret må vurdere om dette er forsvarlig i framtiden med tanke på økonomien i foreningen. Møte med pasientorganisasjonene: 1.mars 13. Representert: HAE-Norge, NAAF, Iktyoseforeningen og Psoriasis- og eksemforbundet. Andre møter der styret i NFDV har vært representert: International League of Dermatological Societies (ILDS) summit Berlin Møte i LIS-gruppa for biologiske legemidler og Seminar om spesialitetsstruktur og etterutdanning Soria Moria og lederseminar Soria Moria Høringer og lignende: Legeforeningen og andre sender ut mange høringsforslag. Styret vurderer om høringene er relevante for NFDV og svarer etter tur eller etter spesialinteresser. Arbeid mot eksterne kontakter: Kreftforeningen kommer med en del innspill til foreningen i løpet av året og arrangerer et møte hver høst der et panel av eksperter fra NFDV deler på å representere faget. Styret takker for velviljen. Legeforeningen ønsker også representasjon fra NFDV i ulike utvalg og komiteer. I 2012 ble Teresa Løvold Berents (med Hilde Vindenes som personlig vararepresentant) oppnevnt som representant til «Sakkyndig komité for kompetanseområde i allergologi». STATUSRAPPORT FOR ARBEIDET MED STYRET SINE SATSINGSOMRÅDER: 1. Forskning. Forskningsmøtet på Gardermoen har blitt en tradisjon. Alle utgiftene for deltagerne dekkes av foreningen. Det er ikke mulig å måle nytten av disse møtene, og foreningen må hele tiden vurdere om dette er en god måte å bruke pengene på. Det sittende styret mener at møtet har blitt en så viktig arena for forskingsmiljøene at det er verdt å satse videre på. Styret har også holdt fast ved at overskuddet av annonseinntektene på nettsiden skal gå direkte til stipend til medlemmene. I år ble imidlertid kr holdt tilbake. Dette skal brukes til å dekke deler av underskuddet fra høstmøtet.

4 Medlemmene kan søke om midler til: -Faglige kurs i utlandet og/eller opphold i utlandet i forbindelse med godkjent forskingsprosjekt. -Hospitering, studieopphold, kurs. -Innkjøp av driftsmidler til forskingsprosjekt. Følgende fikk innvilget søknad om stipend 1.mars 2013: -Katarina Zak Stangeland: Kirurgikurs i San Diego. Kr Teresa Løvold Berents: EAACI-WAO World Congress (med presentasjon). Kr Linn Landrø: EAACI-WAO World congress. Kr Anne Sofie Brandstorp-Boesen: Hospitering ved St John s Institute of Dermatology, St Thomas Hospital. Kr Ellen Heilmann Modalsli: Kostnader for å publisere artikler fra HUNT-materialet. Kr Jon Anders Halvorsen og Xiaotong Li: Hospitering Mnaazi Mnoja Referral Hospital, Zanzibar, får tildelt kr totalt. -Cato Mørk: PDT-studie. Kr Astrid Lossius: Forbruksmateriell etc. til studie. Kr Thomas Schopf: Prosjekt: Bruk av internett i seksualundervisningen. Kr NFDV har inngått avtale med flere legemiddelfirmaer om stipender og priser. - Pfizer (publikasjonspris) og Galderma (YDF-pris). Opprettholdes. Deles ut på årsmøtet. - Abbott/Abbvie finansierer Humanprisen som blir delt ut på Hot Topics. Forslag til kandidater kommer fra medlemmene. Bedømmelseskomiteen går ut fra styret. NFDV har inngått ny kontrakt for 2013 med Abbvie. Prisvinner i 2012 var Per Helsing : Nytt stipend opprettet i samarbeid med Janssen Cilag AS: «Janssen Educational Grant» på 6000 Euro. Kan deles på inntil tre søkere. Styret er bedømmelseskomité. I 2012 ble stipendet tildelt Alexandros-Lazaros Stefou og Helle Kathrine Hanssen med likt beløp til hver av dem. 2. Etterutdanning. Styret og Spesialitetskomiteen arbeider mot et felles mål. Legeforeningen sentralt har kommet etter, og flere organisasjonsledd har innsett at etterutdanning er et tema som er viktig og nødvendig å diskutere. I januar arrangerte Legeforeningen et seminar med deltagere fra de fagmedisinske foreningene og spesialitetskomiteene der etterutdanning var hovedtema. Saken skal også opp til drøfting på landsstyremøtet i Dnlf i juni. Sannsynligvis blir det en form for obligatorisk etterutdanning i fremtiden. Innholdet i etterutdanningen blir satt opp av de fagmedisinske miljøene selv. Ingen ferdige spesialister vil få problemer med å oppfylle kravene, og det kommer ikke til å bli eksamen. Tidspkt for evt gjennomføring er ikke avgjort. 3. Samarbeid. Dette temaet tas opp på det årlige møtet med avdelingslederne. Samarbeidet mellom sykehusavdelingene og kollegaene i avtalepraksis og de helprivate må pågå i de forskjellige regionene, men det kan være nyttig å diskutere strategier og gjøre nytte av andres erfaringer. Innspill om hvordan samarbeidet kan bedres kan gjerne sendes til styret i NFDV. Rapport fra høstmøtet 2012 og orientering om høstmøtet 2013: Kontrakten med Congress Coference AS ble fornyet, samarbeidet har fungert godt.

5 Kongressbyrået lager budsjett som NFDV må legge fram for Legemiddelindustrien for å få konseptgodkjenning. Det er kongressbyrået som henter inn og inngår avtaler med sponsorene. Inngått kontrakt med 19 sponsorer til møtet i Ingen gullsponsor i år, pengene sitter ikke så løst som tidligere. I motsetning til tidligere år gikk høstmøtet 2012 med underskudd på kr Flere grunner til et så stort avvik fra budsjettet. Kongressbyrået var nok litt for optimistiske med tanke på sponsorinntektene. Utgiftene ble også større enn man hadde regnet med, både reiseutgifter, honorar og servering. Kongressbyrået var villige til å overføre hele underskuddet til neste høstmøte. Styret vedtok imidlertid å dekke kr av underskuddet nå, og prøve å dekke inn det resterende til neste høstmøte. For å oppnå dette må utgiftene kuttes og inntektene bli høyere. Styret har i samarbeid med kongressbyrået vedtatt disse tiltakene for å komme i balanse på årets møte: - Lavere honorar til foredragsholderne (i utgangspunktet tilbake til Legeforeningen sine satser) - Vurdere enklere utstillingsområde og enklere invitasjon til sponsorer - Uendret pris på stands - Øke deltageravgiften til kr 1600 for spesialister og kr 800 for LIS og stipendiater. - Delegatene oppfordres til å reise på billigste måte (lavprisbilletter ved flyreise) - Innsparinger på serveringsutgiftene. Mindre servering ved møtestart torsdag. Avgrense vinserveringa: 1 glass til forrett, 1 glass til hovedrett, ingen dessertvin. Høstmøtet 2013 blir arrangert på Ullevål Business Class 7.-8.novmber Kommentarer til årsmøteberetningen: Vedrørende høstsymposiet: Susanne Kroon: Viktig med nettverk og gode foredragsholdere. Synes ikke at det er fornuftig å redusere foredragsholderhonoraret. Hvorfor står ikke kongressbyrået for strukturert reiseplan, og dermed rimeligere reiser? Lasse Braathen: Det er ikke vanlig i andre land i Europa at foredragsholdere får betalt. Svein Helland: Dette er ikke realistisk her i Norge. 5. Regnskap Regnskap for 2012 gjennomgått av Xiaotong Li. Se vedlegg 2 og 3. Spørsmål fra salen om det foreligger revisjonsberetning. Det foreligger, og skaffes (se vedlegg). -Hva er utgifter til årsmøtet? Thune: Honorarer, møtelokaler, årsmøtesekretær i fjor, underholdning. Replikk til dette: Synes ikke vi kan legge oss på så dyre årsmøter. -Kan Legeforeningen bidra noe til underskuddet ved høstsymposiet? Hvis man ikke har lov til å ha overskudd, hva med underskudd? Legeforeningen bør evt gjøres oppmerksom på underskudd. Xiaotong: Regner ikke med at det er noen pott å hente inn underskuddet fra. 6. Godkjenning av regnskap for 2012 Godkjent ved akklamasjon. 7. Budsjett for 2013 og 2014

6 Se vedlegg 4 og 5. Gjennomgått av Xiaotong Li og godkjent ved akklamasjon. 8. Rapporter fra komiteer og utvalg Se vedlegg 6. Kommentarer: Kommentarer til rapport fra forskningsutvalget: -Hvor mye koster forskningsmøtet på Gardermoen? Noen opplever at få av de som kommer driver med forskning, og mener at forskningsmøtet er bortkastede penger. -Replikker til dette: Forskningsmøtet er et utmerket sted for å skape kontakter og utveksle erfaringer. Alle har bruk for forskningsmøtet. Forskningsmøtet har en signalverdig: NFDV satser på forskning. I tillegg gir møtet legitimitet til å få LIS introdusert til det dermatologiske forskningsmiljøet. -Bachmann: Foreningen dekker kun flybillett, helt unntaksvis overnatting. Møtet koster ca kr ,-. Formålet er bredere enn bare folk som aspirerer til forskning. -Xiaotong Li: NFDV får ikke bilregninger fra Oslo, kun flyreiser. For bilkjørende dekkes kun bensin. Har kun betalt for en overnatting. Turid Thune: Innføring av egenandel diskuteres årlig. Dette vurderes fortløpende. Petter Gjersvik: NFDV skal ikke drive forskning, men kan stimulere til forskning. Det har vært diskutert å gjøre forskningsmøtet mer selektivt, men man har kommet frem at det skal gjøres åpent. Kommentar til rapport fra takstutvalg for offentlige poliklinikker: Utvalget ikke lenger relevant pga endring av finansieringsordning. Utvalget nedlegges derfor. Kommentarer til rapport fra kvalitetsutvalget: Hva er mandatet til kvalitetsutvalget? En del av de guidelines som etterspørres finnes allerede. Ville tro at kvalitetsutvalget skulle ha et bredt mandat: Spesialisteksamen? System for resertifisering? Kvalitetskontroll av utdanningsinstitusjoner? Mulig dette ikke hører hjemme i et kvalitetsutvalg? Turid Thune: Mye av dette skal ikke kvalitetsutvalget arbeide med. Mandatet er bredt, og gis av styret. Kvalitetsutvalget har ikke noe med utdanningen å gjøre. Etterutdanning og resertifisering er aktuelt i Legeforeningen. Utdanningsinstitusjonene er spesialitetskomiteens arbeid. Det skjer endringer i utdanningen i Norge. Faye: Guidelines må sees på mhp norske forhold. Kommentarer til rapport fra UEMS: Malte Hübner: Spesialisteksamen. I Tyskland en skriftlig og en muntlig eksamen. Muntlig eksamen mer en faglig samtale, god avslutning på utdanningen - positiv erfaring. Innspill: -UEMS er en privat organisasjon, har ikke formell tiknytning til EU. Det er en lobbyorganisasjon. Finnes land som har problemer med å finne folk til å reise dit. Europeisk eksamen; inkluderer histologi. Svært krevende eksamen. -Legeforeningen er ansvarlig for spesialistutdannelsen og etterutdanning. YLF og DNLF har vært i mot. Legeforeningen er med i UEMS. Petter Gjersvik: Foregår mye tenkning om spesialitetskravene. Spesialistutdanningen og etterutdanningen må kvalitetssikres. Det viktigste er trolig å få inn krav til etterutdanningen.

7 Styret mener at obligatorisk etterutdanning skal medføre tap av spesialistgodkjenning dersom man ikke følger opp etterutdanningen. Supplerende kommentarer til rapport fra spesialitetskomiteen: Øystein Grimstad: Kommer til å bli en betydelig mangel på spesialister ved Utdanning hos avtalespesialister: Spesialitetskomiteen vil i kontakt med avtalespesialister og universitetssykehusene. Skal prøve å lage en pilot for utdanning av LIS hos avtalespesialist (deler av utdannelsen). Kommentarer til dette: 1998 møte med shdir om utdanning hos avtalespes. Den gang var man positive. Men ingenting har skjedd. Grimstad: Videre- og etterutdanning av spes må være et større satsningsområde. 9. Valg Innledende info v/turid Thune: Styret har vedtatt å legge ned takstutvalget for offentlige poliklinikker. Slik dagens finansieringsordning fungerer, finner ikke styret grunnlag for å opprettholde dette utvalget. Innstilling fra valgkomiteen Medlemmer i valgkomiteen: Freddy Hestholm (leder), Jon Helge Bonesrønning og Per Helsing Styret Petter Gjersvik (leder) Marit Saunes Xiaotong Li Malte Hubner Ellen Cathrine Pritzier Vara: Jan Sitek og Ragnhild Telnes Kurskomité Bjørn Kvammen Katja Bremnes Alexandros Stefou Katarina Stangeland Linn Landrø Michael Zangani Nordisk Petter Gjersvik Xiaotong Li Vara: Turid Thune og Marit Saunes Kommentarer til Nordisk v/turid Thune: De som velges nå er de som skal foreslås som

8 representanter til det neste styret i NDA. Styret ønsker at styret i de nasjonale foreningene er tettere involvert i NDA. UEMS Foreslått: Øystein Grimstad Lisbeth Rustad Kommentarer: Endring i valget til UEMS. Representasjonsreglene ble endret i Man kan bare sitte i 2x4 år. De som er valgt tidligere kan sitte i 12 år. Det er en diskrepans der. Replikk fra Lasse Braathen: Tror ikke det er noe i veien for at de nasjonale foreningene går utenfor dette. Øystein Grimstad: Hvis Kristin vil sitte i 2 år til er det ok. Konklusjon: Kristin Ryggen sitter i 2 år til sammen med Lisbeth Rustad. Valgkomité Dagfinn Moseng Gro Mørk Ellen Bjørge Kvalitetsutvalg (forts) Ellen Slevolden Ragnar Faye Silje Solberg IT/hjemmeside (forts) Flora Balieva Forskningsutvalget: Eidi Christensen Ingeborg Bachmann (medlem, ikke leder) Petter Gjersvik Mohammad Rizvi Alle medlemmene i styret, komiteene og utvalgene ble valgt ved akklamasjon. 10. Saker til drøfting på generalforsamlingen 1. Nordisk forening. Den 32. nordiske dermatologikongressen blir arrangert i Finland i august i år. Generalforsamling i NDA (Nordic Dermatology Association) med valg av nye styremedlemmer holdes 19.august kl NFDV har blitt bedt om å komme med forslag til agenda på generalforsamlingen i NDA. Det er viktig at generalforsamlingen i NFDV (GF) kommer med råd til de norske delegatene.

9 - Ett diskusjonstema blir om det er viktig med et framtidig nordisk samarbeid, og om NDA skal videreføres. Har GF i NFDV noe synspunkt på dette? - Det vil også bli diskusjon om det fortsatt er behov for egne nordiske kongresser. Hva mener GF om det? Innspill: Petter Gjersvik: Mener at det nordiske samarbeidet skal styrkes, men hvilken form det skal få kan man diskutere. Susanne Kroon: Er det mange fra foreningen som deltar i Tampere? Det er jo generelt høy møteaktivitet. Er det behov for slike møter? Turid Thune: Vet ikke hvor mange. Avstemming: Ønsker NFDV videre nordiske kongresser? For: 33 Mot: 31 Vet ikke: 18 Knapt flertall for fortsatt nordisk kongress. - Norge står for tur til å arrangere neste kongress i 2016 dersom generalforsamlingen i NDA vedtar å fortsette med de nordiske kongressene. Kristin Ryggen har bekreftet at Trondheim kan ta på seg oppgaven dersom resten av fagmiljøet i Norge stiller opp og det blir opprettet en vitenskapelig komité så raskt som mulig etter møtet i Finland. Er det norske fagmiljøet forberedt på dette? Tor Langeland: Har vi problemer med å få inn industrien hvis vi skal arrangere Nordisk kongress? Turid Thune: Tror industrien kan være med på dette. Generalforsamlingen vedtok Trondheim som vertsby for en eventuell nordisk kongress i 2016 ved akklamasjon. Hvis det i Tampere vedtas kongress i 2016 må NFDV ha klar en komite. Trondheim kan ikke gjøre dette alene, komiteen må være nasjonal årsjubileet i I fjor ble det satt ned en komité for 100-årsjubileet. De trenger innspill. - Eget arrangement for jubileet? Blir det for dyrt og vanskelig å samle medlemmene til et ekstra møte? - Skal jubileet legges til årsmøtet, og forlenge årsmøtet med en dag? Man synes kanskje at det blir for lenge og for dyrt? Trolig vanskelig å forsvare sponsing av jubileet hvis feiringen er direkte knyttet til årsmøtet. Kan risikere at Legeforeningen ikke vil godkjenne årsmøtet som tellende kurs. - Legge det til høstmøtet, utvide det med en ekstra kveld og ta gallamiddag fredag etter at høstmøtet er avsluttet? Det er usikkert om LMI vil kunne yte støtte til et slikt arrangement, men det kan jo hende vi får det til. - Andre forslag?

10 Kommentarer: Joar Austad: Gode erfaringer med samarbeid med industrien. Kanskje høstmøtet vil trekke flest folk. Tor Langeland: Da kunne kurset lages som et historisk vinklet kurs. Starte fredag morgen, og middag på kvelden. Konklusjon; vedtak ved akklamasjon: 100-årsferingen blir lagt til høstmøtet i Sted og tid for årsmøtet i 2014 Farris Bad, Larvik, april 2014

4. ÅRSMELDING FOR NORSK FORENING FOR DERMATOLOGI OG VENEROLOGI

4. ÅRSMELDING FOR NORSK FORENING FOR DERMATOLOGI OG VENEROLOGI 4. ÅRSMELDING FOR NORSK FORENING FOR DERMATOLOGI OG VENEROLOGI 2012 2013 Per 1. februar 2013 hadde NFDV 253 medlemar. Av desse var 168 godkjende spesialistar, 48 ikkje godkjende spesialistar, 37 pensjonistar

Detaljer

SAKLISTE TIL GENERALFORSAMLINGA I NORSK FORENING FOR DERMATOLOGIL OG VENEROLOGI FREDAG 19. APRIL 2013

SAKLISTE TIL GENERALFORSAMLINGA I NORSK FORENING FOR DERMATOLOGIL OG VENEROLOGI FREDAG 19. APRIL 2013 SAKLISTE TIL GENERALFORSAMLINGA I NORSK FORENING FOR DERMATOLOGIL OG VENEROLOGI FREDAG 19. APRIL 2013 TID: 08:30-11:00 STAD: THON HOTEL OPERA, OSLO 1. Val av møteleiar 2. Val av teljekorps 3. Kommentarar

Detaljer

Forslag fra styret om nye vedtekter for foreningen

Forslag fra styret om nye vedtekter for foreningen Oslo 17. mars 2017 Til alle medlemmer av NFDV: Forslag fra styret om nye vedtekter for foreningen NFDVs lover, slik de fremgår av foreningens nettsider, er ikke i samsvar med praksis de siste årene og

Detaljer

ÅRSMELDING NORSK FORENING FOR DERMATOLOGI OG VENEROLOGI

ÅRSMELDING NORSK FORENING FOR DERMATOLOGI OG VENEROLOGI ÅRSMELDING NORSK FORENING FOR DERMATOLOGI OG VENEROLOGI 2011 2012 Per 1. februar 2012 hadde NFDV 238 medlemar. Av desse var 167 godkjende spesialistar, 42 ikkje godkjende spesialistar, 29 pensjonistar

Detaljer

Saksliste for årsmøte 10.juni Nythun

Saksliste for årsmøte 10.juni Nythun Saksliste for årsmøte 10.juni Nythun Velkommen ved leder Stein-Helge H Tingvoll Sak 1: Godkjenning av innkallingen Sak 2: Valg av dirigent Sak 3: Godkjenning av saksliste Sak 4: Valg av referent og tellekorps,

Detaljer

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009:

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009: NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2009 Styrets sammensetning for 2009: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Thomas Sperle StatoilHydro Trondheim Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF

Detaljer

Generalforsamling Norsk Forening for Bryst og Endokrin-kirurgi (NFBEK)

Generalforsamling Norsk Forening for Bryst og Endokrin-kirurgi (NFBEK) Generalforsamling Norsk Forening for Bryst og Endokrin-kirurgi (NFBEK) Torsdag 25.10.2012 kl. 1430-1700, Saga B, Holmkollen Park Hotell Tilstede fra styret: Turid Aas, Ellen Schlicting, Petter Østhus,

Detaljer

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Postboks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.org E-post: post@medfys.no Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Værnes, 030314 ÅRSMØTEREFERAT 2014 Norsk Forening

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I LSA Torsdag Clarion Hotel Bergen airport, (Flesland) Kl

REFERAT FRA STYREMØTE I LSA Torsdag Clarion Hotel Bergen airport, (Flesland) Kl Til styret REFERAT FRA STYREMØTE I LSA Torsdag 30.3.17 Clarion Hotel Bergen airport, (Flesland) Kl 10.00 15.00 Tilstede på Flesland: Kirsten Andrea Toft, Meera Prakash Grepp, Ole Johan Bakke, Kristin Cotta

Detaljer

Sak 13 Etterutdanning for leger med spesialistgodkjenning Rapport

Sak 13 Etterutdanning for leger med spesialistgodkjenning Rapport Til Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 14/5023 Dato: 08.04.2016 Sak 13 Etterutdanning for leger med spesialistgodkjenning Rapport Landsstyret vedtok i 2013 at Legeforeningen skulle arbeide for å styrke

Detaljer

Statutter for Norsk Plastikkirurgisk Forening Vedtatt ved Generalforsamling 27. oktober 2016

Statutter for Norsk Plastikkirurgisk Forening Vedtatt ved Generalforsamling 27. oktober 2016 Statutter for Norsk Plastikkirurgisk Forening Vedtatt ved Generalforsamling 27. oktober 2016 1 Foreningens navn Foreningens navn er Norsk plastikkirurgisk forening, forkortet NPKF. På engelsk betegnes

Detaljer

Norsk kirurgisk forening Fagmedisinsk forening i Den norske legeforening

Norsk kirurgisk forening Fagmedisinsk forening i Den norske legeforening Norsk kirurgisk forening Fagmedisinsk forening i Den norske legeforening Referat fra Årsmøtet i Norsk kirurgisk forening 28. oktober 2010 Holmenkollen Park Hotell Sak 1 Åpning av møtet Leder Olaug Villanger

Detaljer

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest 1 Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest Årsmøtet er sendt til alle lokallag på epost og annonsert på hjemmesiden til Mental Helse Finnmark 21 februar 2016 Frist for innkomne

Detaljer

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 Tid: Lørdag 23. februar 2013 klokka 14 Sted: Selbusjøen hotell Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer fra FFHB Sør-Trøndelag, hvorav åtte representanter

Detaljer

Protokoll fra styremøte i LVS torsdag 4. desember 2014 kl 14.30

Protokoll fra styremøte i LVS torsdag 4. desember 2014 kl 14.30 Protokoll fra styremøte i LVS torsdag 4. desember 2014 kl 14.30 Til stede: Kirsti Ytrehus, Tor-Arne Hagve, Liv Ariane Augestad, Espen Saxhaug Kristoffersen, Siv Kvernmo, Anna Midelfart og Kjell Øiestad

Detaljer

Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike

Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike PROTOKOLL 2016 ÅRSBERETNING 2016 Dato: 3. mars 2O17 Sted: Sessvollmoen Dato: 3. mars 2017 kl. 17.00 43 medlemmer var tilstede. Protokoll Årsmøte 2017 Forsvarets

Detaljer

Protokoll Landsmøte Norsk OCD forening, Ananke 21.03. 2009 Rica Hotel Bergen Møtestart: 12.20

Protokoll Landsmøte Norsk OCD forening, Ananke 21.03. 2009 Rica Hotel Bergen Møtestart: 12.20 Protokoll Landsmøte Norsk OCD forening, Ananke 21.03. 2009 Rica Hotel Bergen Møtestart: 12.20 Til stede Styret: Vara: Delegater Bergen: Oslo: Stavanger: Tromsø: Tromsø: Trondheim: Ålesund: Mona Brester

Detaljer

SPONSOR- & UTSTILLERINVITASJON. Norsk forening for dermatologi og venerologi. HØSTSYMPOSIUM 2015 5. - 6. november 2015 - THON HOTEL ULLEVÅL & UBC

SPONSOR- & UTSTILLERINVITASJON. Norsk forening for dermatologi og venerologi. HØSTSYMPOSIUM 2015 5. - 6. november 2015 - THON HOTEL ULLEVÅL & UBC SPONSOR- & UTSTILLERINVITASJON Norsk forening for dermatologi og venerologi HØSTSYMPOSIUM 2015 5. - 6. november 2015 - THON HOTEL ULLEVÅL & UBC Kjære potensielle utstiller Norsk forening for dermatologi

Detaljer

-3 000 Resultat 52 673 348 184

-3 000 Resultat 52 673 348 184 REGNSKAP 2013 FOR DEN NORSKE AKTUARFORENING Budsjett 2013 Inntekter Regnskap 2013 Regnskap 2012 450 000 Kontingenter inkl IAA, seksjoner i IAA og GC 446 700 449 325 0 Medlemsmøter ekskl. årsmøte 14 400

Detaljer

Møteprotokoll. Saksnummer: 089/15-105/15

Møteprotokoll. Saksnummer: 089/15-105/15 Møteprotokoll Møtedato: 12.06.2015 Møtetid: Kl. 09:00 16:00 Møtested: Møterom Rutle, 1. etasje, Legenes Hus Saksnummer: 089/15-105/15 Følgende møtte Christer Mjåset, Anja Fog Heen, Tilde Broch Østborg,

Detaljer

Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb

Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb Dagsorden: Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb Dato: 26. april 2014, klokken 12.00 Sted: Best Western Oslo Airport Hotel, Gardermoen Godkjenning av innkalling og forslag til

Detaljer

Onsdag 10. oktober 2007 kl. 17:00 Thon Hotell Opera, Oslo

Onsdag 10. oktober 2007 kl. 17:00 Thon Hotell Opera, Oslo Side 1 av 2 Agenda til Styremøte i Norsk Araberhestforening Onsdag 10. oktober 2007 kl. 17:00 Thon Hotell Opera, Oslo Paragraf/ saksnummer Tidspunkt Sak 1 17:00 Møtet åpnes presis 2 17:00 Valg av møteleder

Detaljer

Regnskapsåret følger kalenderåret. Foreningens økonomi er fortsatt god, men vi strever med overgang til nytt system og ny revisor.

Regnskapsåret følger kalenderåret. Foreningens økonomi er fortsatt god, men vi strever med overgang til nytt system og ny revisor. Styrets beretning 2013-2014 Oslo, 02.11.2014 1. Norsk indremedisinsk forening har i året 2014-15 hatt følgende styre: Hanne Thürmer (leder), Sykehuset Telemark, medisinsk klinikk Monica Bivol, nestleder,

Detaljer

BIBLIOTEKARFORBUNDET TRØNDELAG

BIBLIOTEKARFORBUNDET TRØNDELAG REFERAT OG DOKUMENTER FRA FYLKESÅRSMØTE 2013 BIBLIOTEKARFORBUNDET TRØNDELAG torsdag 14. mars kl 19.00 på Egon i Søndregate, Trondheim Innhold Årsmøtereferat... 2 1. Valg av møteleder og referent... 2 2.

Detaljer

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Dato: 20.02.2012 Dag: Mandag Tid: 17:30, startet 17:31 Sted: BIS møterom BI Stavanger Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). SAK 25-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Midt-Norge kommunerevisorforening. Monika Sundt og Rune O. Ness. Styrets leder orienterte om aktuelle saker.

Midt-Norge kommunerevisorforening. Monika Sundt og Rune O. Ness. Styrets leder orienterte om aktuelle saker. PROTOKOLL Møtetittel: 01/2014 Tid/sted: Trondheim, møterom Gallestein 08.01.14 kl. 10:00 15:00 Deltagere: Kathrine Moen Bratteng, Henning Mikkelsen, Tor Arne Stubbe, Roald Elvegård og Paul Stenstuen Monika

Detaljer

Annen info: A-referat. Konfidensielle saker/sakspapirer/vedtak merket * A) Godkjenning av innkalling og saksliste.

Annen info: A-referat. Konfidensielle saker/sakspapirer/vedtak merket * A) Godkjenning av innkalling og saksliste. Normisjon Landsstyrets møte 6.-8.september 2012 (Rica Hotell, Gardermoen) ------------------------------------------------------- Forum: Til stede: Forfall: Landsstyrets møte Tormod Kleiven, Kåre Skråmestø,

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2017 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark

Protokoll for årsmøte 2017 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark Protokoll for årsmøte 2017 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark Møtested: Elverum videregående skole Møtedato: 15 januar Tid: kl. 12-17 Innkalt: Lokallagene i Hedmark, alle medlemmer har møterett Dagsorden

Detaljer

Møteprotokoll. Møtedato: 17.04.2013 Møtetid: Kl. 17:00 19:00. Møtested: Thon Hotel Bristol, Bergen Saksnummer: 025/13-030/13

Møteprotokoll. Møtedato: 17.04.2013 Møtetid: Kl. 17:00 19:00. Møtested: Thon Hotel Bristol, Bergen Saksnummer: 025/13-030/13 Møteprotokoll Møtedato: 17.04.2013 Møtetid: Kl. 17:00 19:00 Møtested: Thon Hotel Bristol, Bergen Saksnummer: 025/13-030/13 Møtende medlemmer Kirsti Ytrehus, leder Helge Bjørnstad-Pettersen Anne Spurkland

Detaljer

Protokoll fra Årsmøte 2010

Protokoll fra Årsmøte 2010 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND Avd. Oppland Protokoll fra Årsmøte 2010 Tid og dato: Tirsdag 9. mars 2010. Sted: Lillehammer Rehab.senter. Tilstede: 24 medlemmer inkludert 6 styremedlemmer og leder. SAK 1.

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2006...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2006..6 Kommentarer

Detaljer

Norsk Kjemisk Selskap Bergen Avdeling

Norsk Kjemisk Selskap Bergen Avdeling Norsk Kjemisk Selskap Bergen Avdeling Norsk Kjemisk Selskap Bergen Avdeling c/o Kjemisk Institutt, UiB Allégt. 41 5007 BERGEN Tlf: Faks: Internett: E-post: 55 58 34 87 55 58 94 90 www.nks.uib.no nksbergen@nks.uib.no

Detaljer

7. Tid og sted for Årsmøtet Det ble bestemt at Havforskermøtet 2012 legges til Bergen. Tid bestemmes av styret.

7. Tid og sted for Årsmøtet Det ble bestemt at Havforskermøtet 2012 legges til Bergen. Tid bestemmes av styret. Referat foreningssaker 2011 Tilstede: 20 personer Foreningssaker på Årsmøtet i Norske Havforskeres Forening 2011 16-17 November i Trondheim Terje Thorsnes orienterte om styrets arbeid o Havforskermøtet

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer

Retningslinjer for vurdering av kurs i relasjon til legers videre- og etterutdanning

Retningslinjer for vurdering av kurs i relasjon til legers videre- og etterutdanning Retningslinjer for vurdering av kurs i relasjon til legers videre- og etterutdanning Vedtatt av sentralstyret 20. februar 1995 Supplert av sentralstyret 23. april 1997 Endret av sentralstyret 24. august

Detaljer

Styremøte Nmf Oslo!".$".%!

Styremøte Nmf Oslo!.$.%! Styremøte Nmf Oslo ".$".% Norsk Medisinstudentforening Styremøte i Nmf- Oslo Referat Rikshospitalet M- etasjen, Oslo Tirsdag 28. august 2012 kl 17.00 Styremøte Nmf Oslo ".$".% VEDTAK Vedtatt: 1500,- i

Detaljer

Jon Helle, Odd Grenager, Marieke Claessen, Erna-Gunn Moen, Tom Guldhav, Olaug Villanger, Kari Løhne, Randulf Søberg (kun fredag 11.1.

Jon Helle, Odd Grenager, Marieke Claessen, Erna-Gunn Moen, Tom Guldhav, Olaug Villanger, Kari Løhne, Randulf Søberg (kun fredag 11.1. Godkjent 6.2.2013 Referat fra styremøte / arbeidsmøte i Norsk overlegeforening, torsdag 10. januar 2013 kl. 11.30 19.00, og fredag 11. januar 2013, kl. 08300 13.00. Holmen Fjordhotell, Nesbru. Til stede:

Detaljer

Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017,

Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, 18.00-19.00 Til stede: Atle Ivar, May, Harald, Torbjørn, Thorbjørn, Sverre, Thor Edgar, Kari, Per Ole, Kristin, Marie, Magnhild. Marianne pr. Skype.

Detaljer

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Beretning 3. Regnskap 4. Innkomne forslag 5. Valg 1. Konstituering Antall Stemmeberettigede : 18 medlemmer Valg

Detaljer

Vedtekter for Norsk indremedisinsk forening

Vedtekter for Norsk indremedisinsk forening Vedtekter for Norsk indremedisinsk forening Foreningen ble stiftet 7. oktober 1915. Foreningen er av sentralstyret i Dnlf godkjent som fagmedisinsk forening for spesialiteten indremedisin. Vedtektene er

Detaljer

ÅRSMØTEREFERAT 2011:

ÅRSMØTEREFERAT 2011: ÅRSMØTEREFERAT 2011: Sted: Neptun Hotel, møtelok. u.etg., Valkendorfsgt 8. Dato: 15.02.2012 Tid: 18.00-19.45 Til stede: 5 fra styret, 11 medlemmer Fullmakter: 8 fullmakter Møteleder: Sverre Øvrebotten

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 8 2012-2014

Protokoll kretsstyremøte nr 8 2012-2014 Trondheim 11. desember 2012 Protokoll kretsstyremøte nr 8 2012-2014 Tilstede: Terje Roel, Ådne Røkkum, Berit Gjelten, Anne Sophie Hunstad, Olve Morken, Bjørn Åge Berntsen, Sigrid Bratsberg Forfall: Frode

Detaljer

Medlemmer: Per Helsing, Brita Pukstad, Petter Gjersvik, Kjersti Danielsen, Ingeborg M. Bachmann (leder).

Medlemmer: Per Helsing, Brita Pukstad, Petter Gjersvik, Kjersti Danielsen, Ingeborg M. Bachmann (leder). Vedlegg RAPPORTER FRA KOMITEER OG UTVALG: Årsrapport Forskningsutvalget 2012 Medlemmer: Per Helsing, Brita Pukstad, Petter Gjersvik, Kjersti Danielsen, Ingeborg M. Bachmann (leder). Sammensetningen av

Detaljer

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN Til: s Medlemsorganisasjoner 7. januar 2009 Ref.:2.1. MKN Innkalling til Generalforsamling og medlemsmøte om forslag til nye vedtekter Hermer fremsendes første innkalling til s generalforsamling den 24-26

Detaljer

Kulturhuset Fraktgodsen, Voss april 2005

Kulturhuset Fraktgodsen, Voss april 2005 PROTOKOLL LANDSMØTE Kulturhuset Fraktgodsen, Voss 23. - 24. april 2005 Åpning av landsmøtet kunstnerisk innslag ved Berit Opheim og Bjørn Kjellemyr. Åpning ved styreleder Jan Ole Otnæs. Vedlegg: Handlingsplan,

Detaljer

Referat fra ÅRSMØTE i Hordaland legeforening 28. mai 2013 i Legenes Hus

Referat fra ÅRSMØTE i Hordaland legeforening 28. mai 2013 i Legenes Hus Referat fra ÅRSMØTE i Hordaland legeforening 28. mai 2013 i Legenes Hus Som i fjor hadde Hordaland legeforening invitert til møte for medlemmer med familie kl 16 19.30, med enkel servering, og påfølgende

Detaljer

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING I OHF OG FK

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING I OHF OG FK VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING I OHF OG FK 2008 Oslo Handelsstands Forening holder ordinær generalforsamling: Onsdag 30. april 2008 kl. 19.00 i Heftyesalen, Karl Johans gate 37A, 4. etg, 0162 Oslo INNKALLING

Detaljer

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014 Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad Saksliste Sak 1 Konstituering av årsmøte 2014 Sak 2 Aktuelle saker fra Skolelederforbundet v/forbundsleder Solveig Hvidsten

Detaljer

2015 Årsmøte Gyland Pistolklubb

2015 Årsmøte Gyland Pistolklubb 2015 Årsmøte Gyland Pistolklubb Rygg skytebane. Lørdag 21. Februar Gyland Pistolklubb Årsmøte Saksliste 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder og referent 3. Årsrapport (vedlagt

Detaljer

Stipender og priser innen infeksjonsmedisin og medisinsk mikrobiologi Sist oppdatert 20/02-13.

Stipender og priser innen infeksjonsmedisin og medisinsk mikrobiologi Sist oppdatert 20/02-13. Stipender og priser innen infeksjonsmedisin og medisinsk mikrobiologi Sist oppdatert 20/02-13. 1. Stipendkomitéen for Norsk forening for infeksjonsmedisin (NFIM) og Norsk forening for medisinsk mikrobiologi

Detaljer

Møteprotokoll. Saksnummer: 031/13-041/13. Møtende varamedlem. Inhabilitet Sak Møtende varamedlem

Møteprotokoll. Saksnummer: 031/13-041/13. Møtende varamedlem. Inhabilitet Sak Møtende varamedlem Møteprotokoll Møtedato: 18.06.2013 Møtetid: Kl. 10:00 16:00 Møtested: Følling, 2. etg, Legenes Hus, Oslo Saksnummer: 031/13-041/13 Møtende medlemmer Kirsti Ytrehus, leder Christian Vedeler Espen Saxhaug-Kristoffersen

Detaljer

Årsberetning godkjent med ovenstående merknader. Årsmøtet ga Kirsten Svendsen uttalerett.

Årsberetning godkjent med ovenstående merknader. Årsmøtet ga Kirsten Svendsen uttalerett. Referat fra årsmøte i Irish Softcoated Wheaten Terrierklubben, Lørdag 28.11.2009 Tilstede: 25 stemmeberettigede medlemmer. Gjester: Fra Norsk Terrierklubb, leder Eirik Kahrs og nestleder Kirsten Svendsen.

Detaljer

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Postboks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.org E-post: post@medfys.no Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Kvitfjell, 040213 REFERAT ÅRSMØTE Norsk Forening

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet. 13. mars 2014. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Sakspapirer til årsmøtet. 13. mars 2014. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Sakspapirer til årsmøtet 13. mars 2014 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Styrets forslag til dagsorden... 3 2. Forretningsorden... 4 3. Styrets forslag til handlingsplan for 2014...

Detaljer

Årsmøte 2017 for Mental helse Trondheim Org.nr.:

Årsmøte 2017 for Mental helse Trondheim Org.nr.: Sted: Hotell Augustin Tidspunkt: Lørdag 8.april kl. 18:00 Årsmøte 2017 for Mental helse Trondheim Org.nr.: 983 569 730 Årsmøtet er lokallagets høyeste myndighetsorgan. Medlemmer i lokallaget som er registrert

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Postboks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.org E-post: post@medfys.no Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Kvitfjell, 020214 ÅRSMØTEREFERAT 2015 Norsk Forening

Detaljer

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år.

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Innkomne forslag: 1. Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Forslag: Satsene til faste styremedlemmer økes med kr. 2000, pr. år. Leder kr. 10.000, Nestleder, sekretær

Detaljer

Saksdokument: Forslag til saksliste. Saksdokument: Referat fra NKA styremøte oktober 2013

Saksdokument: Forslag til saksliste. Saksdokument: Referat fra NKA styremøte oktober 2013 Referat fra NKA styremøte 31.1.-1.2. 2014 Oslo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Til stede: Nils

Detaljer

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa)

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER for Larvik og Omegns Turistforening - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER FOR LARVIK OG OMEGNS TURISTFORENING 1 Formål Larvik og Omegns

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 Til stede: Marit Fossbakk, Brit Sivertsen, Knut Solem, Lene Næsbø Wikmark, Rolf Einar Pedersen, Arve Haugen, Birgitta Trelstad Næsbø, Thomas Wintervold, Axel

Detaljer

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING SIS 15. MARS 2017

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING SIS 15. MARS 2017 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING SIS 15. MARS 2017 1. Registrering av antall stemmeberettigete 44 stemmeberettigede er til stede. 2. Oppnevning av ordstyrer og to referenter Styret har på forhånd spurt følgende

Detaljer

Torbjørn Nystadnes, KITH. Generalforsamling ProRec-Norge Trondheim 23. september Kompetansesenter for IT i helse og sosialsektoren

Torbjørn Nystadnes, KITH. Generalforsamling ProRec-Norge Trondheim 23. september Kompetansesenter for IT i helse og sosialsektoren Torbjørn Nystadnes, KITH Generalforsamling ProRec-Norge Trondheim 23. september 2009 Agenda Registrering av deltagere (og nye medlemmer) Velkommen Kort presentasjonsrunde Valg av ordstyrer, referent og

Detaljer

REFERAT STYREMØTE #09/15

REFERAT STYREMØTE #09/15 Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Norwegian Association of Medical Physics Postboks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.org E-post: post@nfmf.org Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til medlemmene i NFMF Oslo,

Detaljer

Skogstrand Idrettslag

Skogstrand Idrettslag Skogstrand Idrettslag Protokoll Fra ekstraordinært årsmøte i SKOGSTRAND IL tirsdag 4. april 2006 på klubbhuset Side 1 av 5 DAGSORDEN: 1. Åpning 2. Konstituering 3. Valg av dirigent og referent 4. Valg

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2015 Rogaland ÅRSMØTEPROTOKOLL 2015 Årsmøte ble avholdt 28.02.2016, på Rossabø skole i Haugesund. Møtet ble satt kl. 17.00 SAK 1/15 Åpning av årsmøtet v/ leder Solfrid Kjærvoll-Birkedal Leder Solfrid Kjærvoll-Birkedal

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Raseklubb for dansk/svensk Gårdshund Søndag 22. Mars 2015

Protokoll fra årsmøte i Raseklubb for dansk/svensk Gårdshund Søndag 22. Mars 2015 Protokoll fra årsmøte i Raseklubb for dansk/svensk Gårdshund Søndag 22. Mars 2015 Sted: Pettvet, Uelandsgate 85, Oslo Tid: kl. 12.15 Tilstede: 10 stemmeberettigede medlemmer Dagsorden: Sak 1: Konstituering

Detaljer

Referat fra årsmøte i Skillebekk Vel 2014. Onsdag 19. mars Tid: kl. 19.00 Sted: Grendehuset

Referat fra årsmøte i Skillebekk Vel 2014. Onsdag 19. mars Tid: kl. 19.00 Sted: Grendehuset Referat fra årsmøte i Skillebekk Vel 2014 Onsdag 19. mars Tid: kl. 19.00 Sted: Grendehuset Dagsorden for årsmøtet 2014 1. Velkomst innledning 2. Valg av møteleder og referent 3. Konstituering av årsmøtet

Detaljer

Protokoll Yngre legers forenings årsmøte 2013

Protokoll Yngre legers forenings årsmøte 2013 Protokoll Yngre legers forenings årsmøte 2013 Radisson Blu Hotel Norge, Bergen 19.-20. april 2013 Saksliste Sak 1 Åpning og navneopprop Det ble foretatt navneopprop av landsrådets medlemmer Sak 2 Godkjenning

Detaljer

Program Psykiatriveka onsdag

Program Psykiatriveka onsdag 1 Program Psykiatriveka onsdag 15.3.16 08:30 PARALLELLE SESJONER 10:45 3B Ny spesialitetsstruktur og psykoterapiutdannelsens plass. 11:00 Styrets time: Medikamentfrie tilbud 12:00 Lunsj Agenda årsmøte

Detaljer

Innkalling til FFMUs årsmøte 18. november 2011

Innkalling til FFMUs årsmøte 18. november 2011 Innkalling til FFMUs årsmøte 18. november 2011 1. Åpning Leder Lin Christine Solberg åpner årsmøtet. 2. Konstituering a) Navneopprop b) Valg av møteleder c) Valg av referenter d) Valg av 2 personer til

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE MAI 2016

PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE MAI 2016 PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE 28. - 29. MAI 2016 Møtet fant sted på Sundvolden hotell, Vikersund. Det deltok 72 sanitetskvinner fra foreninger på møtet. Totalt 73 personer var tilstede.

Detaljer

14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland

14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland Dataforeningens landsmøte 25. - 27. april 2014 - Bodø Fredag 25. april 11.00 13.30 Ankomst og innsjekking 14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland 1. Åpning,

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2015 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2015 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2015 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte for 2016 ble avholdt 31. mai 2016 i Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og virksomhetsplan ble vedtatt. Styret Styret har i

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING REGNSKAP 2014 OG BUDSJETT FOR 2015 KOMMENTAR TIL REGNSKAPET PR. 31.12.2014 FOR DEN NORSKE AKTUARFORENING Regnskapet pr. 31.12.2014 viser et overskudd på 218 tusen kr. Det var

Detaljer

3. Regnskap 2015 Regnskapet med et overskudd på kr ,- ble presentert av Marianne Nummedal. Årsmøtet godkjente regnskapet.

3. Regnskap 2015 Regnskapet med et overskudd på kr ,- ble presentert av Marianne Nummedal. Årsmøtet godkjente regnskapet. Referat årsmøte Fana IL Orienteringsgruppen 2016 Tid: Torsdag 18.02.16, kl 19:00 Sted: Fana Stadion Pokalrommet Tilstede: 9 medlemmer Referent: Karen Clementsen Kayser 1. Konstituering Innkalling godkjent

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

Flyvebladet. Innhold: Flymedisinsk sjef slutter 15. mars. Styret har diskutert saken. Flymedisinsk seksjon flytter, men ingen vet hvor eller når.

Flyvebladet. Innhold: Flymedisinsk sjef slutter 15. mars. Styret har diskutert saken. Flymedisinsk seksjon flytter, men ingen vet hvor eller når. Årgang 20 nr. 1.2012 Flyvebladet MEDLEMSBULLETIN FOR NORSK FLYMEDISINSK FORENING Innhold: Flymedisinsk sjef slutter 15. mars. Styret har diskutert saken Flymedisinsk seksjon flytter, men ingen vet hvor

Detaljer

LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2016 ONSDAG 9. MARS 2016 LILLOSTUA

LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2016 ONSDAG 9. MARS 2016 LILLOSTUA LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2016 ONSDAG 9. MARS 2016 LILLOSTUA Lillomarka Orienteringslag Side 2 Innholdsfortegnelse Side DAGSORDEN... 3 SAK 1 ÅPNING... 3 SAK 2 INNKALLING OG DAGSORDEN...

Detaljer

REFERAT FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Tirsdag 5. mars 2013 Legenes hus

REFERAT FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Tirsdag 5. mars 2013 Legenes hus REFERAT FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Tirsdag 5. mars 2013 Legenes hus Til stede: Kristin Bjørnland (leder) Einar K. Kristoffersen (nestleder) Petter Aadahl (vara for Erik Solligård) Maja-Lisa Løchen Johan

Detaljer

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2010 Styrets sammensetning for 2010: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Hilde Meland SINTEF Trondheim Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF Oslo Kasserer:

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Saksnr Tema Merknad 1 Opptak av fortegnelse over møtende medlemmer og varamedlemmer (nyvalgt generalforsamling)

Saksnr Tema Merknad 1 Opptak av fortegnelse over møtende medlemmer og varamedlemmer (nyvalgt generalforsamling) Til Fra Telefon Generalforsamlingen Styreleder Randi Eek Thorsen Dato 7. mai 2014 Møtedato 21. mai 2014 Møtetid 17.00 20.00 (middag ca kl 20) Møtested Nasjonalgalleriet, Universitetsgata 13 Oslo Møtegruppe

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2007...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2007..6 Kommentarer

Detaljer

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte Roan Hytteforening innkaller til årsmøte torsdag 30. mars 2017 kl 1900 Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling. Valg av møteleder og sekretær 2. Årsmelding

Detaljer

ÅRSMØTE 19. MARS 2017

ÅRSMØTE 19. MARS 2017 ÅRSMØTE 19. MARS 2017 PERIODEN 9. mars 2016 19. mars 2017 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement Utdrag fra

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 39. generalforsamling. Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011

Protokoll. Ammehjelpens 39. generalforsamling. Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011 Protokoll Ammehjelpens 39. generalforsamling Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok NANSET KIRKE Møtested: Hos Solveig Levinsen, Urdaveien 1 Møtedato: 11.12.13 Tid: Kl 18.30-21.30 SAKSLISTE NR: 09-2013

Detaljer

Sak 3. Velge dirigent, sekretær, tellekorps samt 2 representanter til å underskrive: Vedtak: Som dirigent ble Simen Enersen enstemmig valgt.

Sak 3. Velge dirigent, sekretær, tellekorps samt 2 representanter til å underskrive: Vedtak: Som dirigent ble Simen Enersen enstemmig valgt. PROTOKOLL Protokoll fra årsmøte i Oslo Fallskjermklubb 27.januar 2010 FMI Sem Sælands vei 2B 0313 Oslo Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Følgende hadde ordet i saken: Ellen Fagerslett Det var 19 fremmøtt,

Detaljer

Norsk selskap for Humangenetikk. Referat fra Generalforsamlingen Norsk Selskap for Humangenetikk

Norsk selskap for Humangenetikk. Referat fra Generalforsamlingen Norsk Selskap for Humangenetikk Norsk selskap for Humangenetikk Referat fra Generalforsamlingen Norsk Selskap for Humangenetikk - avholdt ved Scandic Bergen City, Bergen, 9. november 2011 Sak 1 Valg av møteleder og referent Leder Wenche

Detaljer

Tine Therese Berg og Hege Solhaug

Tine Therese Berg og Hege Solhaug Årsberetning 2013 Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 17. februar 2013 til 8. mars 2014. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på Bryn

Detaljer

Referat fra styremøte i Rakkestad hundeklubb

Referat fra styremøte i Rakkestad hundeklubb Referat fra styremøte i Rakkestad hundeklubb 28.02.2017 Tilstede: Ikke tilstede: Sted: Ellen Enger Müller Torunn Olsen Hilde Galborgen Cecilie Ørka Heidi Ernst Thomas Elisenberg (Referent) Lene Sulusnes

Detaljer

Årsmøte i Solgløtt 2006 Sted: Hilde Undheims hage, Gyldenløves gate 61, Kristiansand Tid: Fredag 28.7 kl 20.00

Årsmøte i Solgløtt 2006 Sted: Hilde Undheims hage, Gyldenløves gate 61, Kristiansand Tid: Fredag 28.7 kl 20.00 Årsmøte i Solgløtt 2006 Sted: Hilde Undheims hage, Gyldenløves gate 61, Kristiansand Tid: Fredag 28.7 kl 20.00 Sak 1 - Valg av møteleder og referent. Årsmøtet valgte Hanne som møteleder og Mona som referent.

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Bakgrunnen for den nye spesialiteten Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Rusreform II 1.jan 2004 Ansvaret for behandling av rus- og avhengighetslidelser ble lagt til spesialisthelsetjenesten

Detaljer