Folkemusikkarkivet i Telemark

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folkemusikkarkivet i Telemark"

Transkript

1 Folkemusikkarkivet i Telemark 2014

2 Framsida: Folkemusikkarkivet har vore i Tuddal hjå Knut Buen. 2

3 ÅRSRAPPORT Om Folkemusikkarkivet i Telemark Folkemusikkarkivet i Telemark blei etablert av Telemark fylkeskommune i 1998/99. Det er vedteke mål og retningsliner for arkivet. Hovudmål er å ta vare på dei rike folkemusikktradisjonane i fylket og å sikre at folkemusikken også i framtida vil vere ei levande kulturytring. Ein søker å oppnå desse måla ved å drive innsamling, arkivering og formidling. Telemark kulturnettverk har driftsansvar for arkivet, medan fylkeskommunen er arbeidsgjevar for arkivaren. Driftskostnadene er delt mellom fleire partar. Fylkeskommunen løyver midlar til 100% stilling, og øvrige kostnader skal vere eit spleiselag mellom kommunar og andre brukarar. I 2014 har elleve kommunar bidratt til dette spleiselaget, det er ein mindre enn foregåande år. Dei deltakande kommunane er: Bø, Fyresdal, Hjartdal, Kviteseid, Nissedal, Notodden, Sauherad, Seljord, Tinn, Tokke og Vinje. Kari Lønnestad har vore tilsett i 100% stilling. Innsamling Arkivet skal dokumentere fortida og nåtida på folkemusikkområdet i Telemark. Arkivet driv innsamling ved eigne opptak og innlån og kopiering av materiale. På denne måten har det I 2014 kome inn ca 40 timar lydopptak og 8 timar videoopptak til samlinga. Av lydopptaka er 16,5 timar opptak som arkivet sjølv har gjort, resten er materiale som har kome inn frå andre samlarar. Blant materialet frå andre samlarar er opptak frå to større lydbandsamlingar som har kome inn til arkivet på eit tidlegare tidspunkt, men ikkje blitt gjennomgått og registrert før nå. Arkivet arbeider kontinuerleg med å byggje opp ei samling av skriftleg materiale. Avisklipp, artiklar m.m. blir samla, og enkelte bøker blir kjøpt inn. Vidare blir opptaksverksemda ofte dokumentert med foto, og arkivet tek også imot fotomateriale frå private. Samlinga har hatt følgjande tilvekst i 2014: EIGNE OPPTAK Konsert med gruppa Sty, lyd- og videoopptak Intervju med Tone Groven Holmboe, lydopptak Lars Ingar Meyer Fjeld, lyd- og videoopptak Intervju med Knut Buen, lydopptak Intervju med Lisa Halvorsen, lydopptak 3

4 Opningskonsert Telemarkfestivalen, lydopptak Bestillingskonsert Telemarkfestivalen, lydopptak Program om Alfred Amundsen, videoopptak Løndalsspelet, Telemarkfestivalen, lyd- og videoopptak Minnekonsert Gjermund Haugen, videoopptak Frå helgesamling i Tiljetakt (Bygda dansar), videoopptak Det er gjort opptak med spelemannen Lars Ingar Meyer Fjeld. ANDRE OPPTAK Heidi Løvlund, lydopptak frå Roger Berlin, Sverige Knut Ufs, lydopptak frå Asbjørn Storesund Kjetil Løndal, diverse kappleiksopptak mm, lydopptak som har tilhøyrt Emil Skogen, frå Knut Eggum Johansen. Gudmund Manheim, Eivind O. Loftsgarden, Anund Roheim, Bjarne Herrefoss, Torleiv Lykka mm, lydpptak som har tilhøyrt Knut Loftsgarden, frå Hæge Manheim Svein Haugetrå, lydopptak frå Tor Johan Bøen Neri Tjønnheim, Johannes Dahle, Olav Fyrileiv, Bergit Tjønn, Johannes Bakken mm, lydopptak som har tilhøyrt Neri Tjønnheim, frå Kåre Tjønnheim FONOGRAM FolkLab, DVD frå NRK Téka, Hungarian Village Music, CD frå Havasréti Pál Rosekolla. Vokal folkemusikk frå seterlivet, CD frå Norsk Folkemusikksamling BØKER, PERIODIKA Baklid, Herleik (red.): M. B. Landstad Skrifter 2, Sagn. Oslo Frå Nasjonalt Landstadsenter Folkemusikk, tidsskrift utgitt av FolkOrg Haugan, Anne Svånaug: Takt og tonar. Folkemusikksenteret i Buskerud Kvedarposten, medlemsblad for Norsk Kvedarforum Lie, John: Knut Trondsen. Fortælling fra Telemarken. Kristiania Munnharpa, medlemsblad for Norsk Munnharpeforum Mæland, Jostein: Ervesylvet. Folkemusikksoga for Vossabygdene. Voss Frå Arne Bjørndals samling. Reynolds, Hans: Porsgrunns-maal. Ordsamling og Porsgrunnsviser. Oslo 1952 Telnes, Jørund: Skrifter I-II. Utgjevne ved Rikard Berge. Risør Vinje, A. O.: Storegut. Oslo Årbok for norsk folkemusikk Utgitt av FolkOrg Årsskrift for Notodden historielag Frå Hans Frømyr. Søyland, Sveinung (red): Musikk og tradisjon. Norsk Folkemusikklags årsskrift ANNA MATERIALE Diverse klipp samla av arkivet 4

5 Diverse materiale (klipp, artiklar m.m.) frå Bjarne Bratås Ca 50 stk foto Arkivering Folkemusikkarkivet skal arkivere alt materiale på ein fagleg forsvarleg måte og slik at det er lett å finne fram i. Arkivet nyttar databasen FIOL for registrering av opptak. Denne blir nytta av dei fleste folkemusikkarkiva i landet. Vi har lisensavtale med Folkmusikens Hus i Rättvik, Sverige, som har ansvar for oppgradering og vidareutvikling av FIOL. Det har også dette året blitt arbeidd med å hente inn etterslep på registrering. Ved utgangen av 2014 var det registrert objekt (postar) i databasen, ei auke på 734 det siste året. Det har blitt registrert både opptak og visetekstar i denne databasen. Arkivet har i tillegg ein enkel database for diverse skriftleg materiale. Avisartiklar utgjer hovudtyngda her, men samlinga inneheld også anna artikkelstoff, bøker, småtrykk, brev, notat m.m. I skriftdatabasen var det ved årsskiftet registrert 8241 postar, ei auke på 422 postar siste år. Vidare var det registrert 829 foto. Eit anna arbeidsfelt dette året har vore systematisering og sikring av papirbasert materiale. Det er kjøpt inn eigna arkivemballasje og utstyr til ein reprostasjon. Som følgje av aukande mengd materiale i samlinga har arkivet hatt utfordringar med plassmangel. Denne situasjonen er noko betra hausten 2014 etter at ein fekk disponere eit ekstra rom til hyllelagring og ein besøksplass. Formidling Det innspela og arkiverte materialet skal gjerast tilgjengeleg for mange og ulike brukargrupper. Arkivet tek imot forespørslar frå publikum som resulterer i tenester av forskjellig slag - informasjon, besøk i arkivet, tilrettelegging og utkopiering av opptak eller skriftleg materiale m.m. Informasjon blir også formidla gjennom heimesida til arkivet, som blant anna inneheld ein enkel søkbar katalog over registrert musikk og dans i samlinga. Nytt av året er at det nå også er lagt ut ein katalog for skriftdatabasen. Her kan ein søke i artikkelstoff og liknande. For begge desse samlingane gjeld at berre nokre smakebitar av sjølve materialet er lagt ut på nettsida, det øvrige må ein vende seg til arkivet for å sjå eller høyre. Men det er aktuelt å gå vidare med utlegging av fritt materiale, og arkivet har dette året gjort avtale med Telemarkskilder, digitaliseringsprosjektet til Høgskulen i Telemark, om publisering av ei manuskriptsamling. 5

6 Statistikken viser følgjande tal på tenester og besøk: Forespørslar Besøk Besøk nettsida, brukarar økter Utkopiering opptak, minuttar stk objekt Forutan å yte tenester til enkeltpersonar som vender seg til arkivet, driv arkivet også formidlingsverksemd gjennom ulike presentasjonar, utgjevingar, kurs o.l. Viseboka som arkivet gav ut i 2012 har blitt selt, og blir også bruka på arkivets eigne songkveldar. Arkivet brukar Facebook til publisering av små og store hendingar. Stikkord frå formidlingsverksemda i 2014: Songkveldar, fire arrangement Open temakveld i samband med grunnlovsjubileet: Lyden av 1814 Innslag på grunnlovsjubileumsarrangement i Bø Lagt ut speleliste på Wimp som del av formidlingsprosjekt på folkemusikk.no Presentasjon for gruppe frå HiT Starta opp forprosjekt i samarbeid med HiT for bokverk om folkemusikken i Telemark Vidareutvikling av heimesida på nett med m.a. publisering av skriftkatalog Presentasjon for 8. klassetrinn ved Bø ungdomsskule Samarbeid med regissør Aaslaug Vaa om prøvevising av film om kvedarar i Vinje Arkivet har hatt besøk av elevar frå Bø ungdomsskule. Foto Øystein Akselberg, Bø blad. 6

7 Fagleg oppdatering, representasjon m.m. Arkivaren deltar kvart år på ymse kurs, seminar og møteverksemd på vegne av arkivet. Ho blir også i blant nytta som fagperson i ulike samanhengar. I meldingsåret har ho site i interimsstyre for Telemark folkemusikksenter deltatt på representantskapsmøte i stiftinga Nasjonalt Landstadsenter hatt presentasjon og deltatt på seminar for folkemusikkarkiva i landet site i referansegruppe for prosjektet Digitale verktøy i folkemusikkarkivene i regi av Opplandsarkivet/Rff REKNESKAP OG BUDSJETT Driftsrekneskap Budsjett 2015 Rekneskap 2014 Budsjett 2014 Rekneskap 2013 Inntekter: Div. salsinntekter Tilskot fylke Tilskot kommune Andre tilskot Refusjonar Sum inntekter Kostnader Lønnskostnader Kostnader lokale Inventar/kontor- og opptaksutstyr Vedlikeh/rep/lisensar Div. rekvisita Tlf./porto/frakt Reise/diett/overnatting Marknadsføring Møte/konferansekostnader Andre kostnader Tap på fordringar Sum kostnader Årsresultat (16 000) Telemark fylkeskommune er arbeidsgjevar for arkivleiar og lønn vert betalt ut direkte derfrå 2 Videokamera (30'), stillbildekamera (10'), bærbar datamaskin (10'), eksterne HD (6'), lydkort (4') 7

Møre og Romsdal fylkesbibliotek og Kulturnett Møre og Romsdal Ålesund 2010

Møre og Romsdal fylkesbibliotek og Kulturnett Møre og Romsdal Ålesund 2010 Møre og Romsdal fylkesbibliotek og Kulturnett Møre og Romsdal Ålesund 2010 Telefon: 70162270/70165186 Faks: 70162099 Epost: post@mr.fylkesbibl.no kulturnett@ikamr.no Heimeside: http://www.mr.fylkesbibl.no

Detaljer

Foto: Avisa Valdres og Tine Krange. Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud

Foto: Avisa Valdres og Tine Krange. Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud VALDRES FOLKEMUSIKKLAG Foto: Avisa Valdres og Tine Krange Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud ÅRSMØTE 12. mars 2009 Sakspapir til årsmøtet 12. mars 2009 Sakliste 1. OPNING,

Detaljer

Med røter i fortida står du rusta for å møte framtida

Med røter i fortida står du rusta for å møte framtida 1 Infoskriv frå Norsk Langeleikforum Nr. 8 Mars 2013 Årgang 4 Langeleikgruppa på Kongsberg fyller 20 år! Foto: Marit Steinsrud Les om historia til denne gruppa frå starten fram til i dag på side 3 Årsmøte

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2005 Ivar Aasen-tunet Dei Nynorske Festspela www.aasentunet.no

Årsmelding og rekneskap 2005 Ivar Aasen-tunet Dei Nynorske Festspela www.aasentunet.no Årsmelding og rekneskap 2005 Ivar Aasen-tunet Dei Nynorske Festspela www.aasentunet.no 0 Innhald 1. 2005: Gjennombrotet 2 2. Prioriteringar 3 2.1 Mål 3 2.2 Strategi 3 2.3 Viktige uløyste oppgåver 3 3.

Detaljer

ÅRSMELDING. FolkOrg - organisasjon for folkemusikk og folkedans

ÅRSMELDING. FolkOrg - organisasjon for folkemusikk og folkedans ÅRSMELDING 2011 FolkOrg - organisasjon for folkemusikk og folkedans FOLKORG - organisasjon for folkemusikk og folkedans Formgjeving: Eivind Kaasin og Anbjørg Myhra Bergwitz / FolkOrg Foto fram- og bakside:

Detaljer

Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit

Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit Side 1 Fylkeslag av Norsk Sau og Geit Kontoradresse ved sekretær: ( betalt av Nortura) Torhild F Sisjord Bygdesentralen 3690 HJARTDAL

Detaljer

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter - Vinje kommune- Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 734 008 2008 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillingar...2 1.3 Avgrensing...2 1.4 Bruk av begrep...2

Detaljer

90086 - Rådet for folkemusikk og folkedans / Norwegian Council for Traditional Music and Traditional Dance

90086 - Rådet for folkemusikk og folkedans / Norwegian Council for Traditional Music and Traditional Dance Innkall repmøtet org/inst 2008 Namn Institusjon Adresse Poststad Land Agder folkemusikk- og folkedansarkiv, Setesdalsmuseet 4748 RYSSTAD Norge Arne Bjørndals samling, Griegakademiet - Institutt for musikk

Detaljer

NYTT OM NAMN. Meldingsblad for. Med rapport frå konferansen «Norsk namnegransking i krise?» Oslo 23. november 2012

NYTT OM NAMN. Meldingsblad for. Med rapport frå konferansen «Norsk namnegransking i krise?» Oslo 23. november 2012 NYTT OM NAMN Meldingsblad for Med rapport frå konferansen «Norsk namnegransking i krise?» Oslo 23. november 2012 Redaksjon: Botolv Helleland (ansv.) (botolv.helleland@iln.uio.no) Gudmund Harildstad (gudmund.harildstad@iln.uio.no)

Detaljer

Årsmelding for stiftinga Ole Bull Akademiet I 2010 var det hundreårsjubileum for Sigbjørn Bernhoft Osa. I felesamlinga finst eit av praktinstrumenta

Årsmelding for stiftinga Ole Bull Akademiet I 2010 var det hundreårsjubileum for Sigbjørn Bernhoft Osa. I felesamlinga finst eit av praktinstrumenta Årsmelding for stiftinga Ole Bull Akademiet I 2010 var det hundreårsjubileum for Sigbjørn Bernhoft Osa. I felesamlinga finst eit av praktinstrumenta hans, ei Gunnar Røstad-fela frå 1912. 2010 FØREMÅLET

Detaljer

Plan for formidling. Roy Høibo Ryfylkemuseet 18.02.2014

Plan for formidling. Roy Høibo Ryfylkemuseet 18.02.2014 2014 Plan for formidling Roy Høibo Ryfylkemuseet 18.02.2014 1 Innleiing I tilskotsbrevet for 2013 varslar Kulturdepartementet at det i budsjettsøknaden for 2015 må vera ein «omtale av plan, status og strategiar

Detaljer

Regional plan for museum 2011-2015 Musea i samfunnet

Regional plan for museum 2011-2015 Musea i samfunnet Regional plan for museum 2011-2015 Musea i samfunnet Høyringsutkast Agnes Mowinckels gt 5 Postboks 7900 N-5020 BERGEN tlf: 55 23 90 00 www.hordaland.no 2011 Musea i samfunnet Regional plan for museum

Detaljer

Årsmelding. For Hardanger og Voss Museum

Årsmelding. For Hardanger og Voss Museum Årsmelding For Hardanger og Voss Museum 2010 Hardanger og Voss museum Hardanger og Voss museum er eit konsolidert museum som består av institusjonane Agatunet, Hardanger fartøyvernsenter, Hardanger folkemuseum,

Detaljer

Strategiplan 2011-2015

Strategiplan 2011-2015 Gudbrandsdalsmusea Strategiplan 2011-2015 Lesja bygdemuseum og Lesja kyrkje Einbustugu Otta bergverkssenter Lom bygdamuseum Lom stavkyrkjesenter Norsk fjellmuseum Jutulheimen bygdamuseum Gudbrandsdal krigsminnesamling

Detaljer

PROSJEKTNAMN: INTERKOMMUNALT SKREDSAMARBEID (I HORDALAND) 1. BAKGRUNN

PROSJEKTNAMN: INTERKOMMUNALT SKREDSAMARBEID (I HORDALAND) 1. BAKGRUNN Vår ref.: 10/16-10/N-860/TORDOL Arkiv: N-860 Dato: 19.03.2010 PROSJEKTNAMN: INTERKOMMUNALT SKREDSAMARBEID (I HORDALAND) Prosjektansvarleg: Bjørn Vik, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund, bjvi@kvam.kommune.no,

Detaljer

TELEMARKFESTIVALEN SIGRID MOLDESTAD VALKYRIEN ALLSTARS 6.-9.AUGUST 2015 BØ I TELEMARK

TELEMARKFESTIVALEN SIGRID MOLDESTAD VALKYRIEN ALLSTARS 6.-9.AUGUST 2015 BØ I TELEMARK FOTO: STEIN HOFVE. DESIGN: NOWHERE.NO BØ I TELEMARK 6.-9.AUGUST 2015 TELEMARKFESTIVALEN SIGRID MOLDESTAD VALKYRIEN ALLSTARS MATTIS KLEPPENS «RESJEMHEIA» / KNUT BUEN & HALLVARD T. BJØRGUM TUPELO (IRL) /

Detaljer

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING. Årsmøte fredag 25. mars 2011

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING. Årsmøte fredag 25. mars 2011 LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte fredag 25. mars 2011 Saker: 1: Konstituering. Val av møteleiar og referentar 2: Årsmelding 3: Arbeidsprogram 4: Rekneskap 5: Kontingent 6: Budsjett 2009 7: Godkjenning

Detaljer

INDUSTRIKONSULENTEN PÅ OSTERØY

INDUSTRIKONSULENTEN PÅ OSTERØY INDUSTRIKONSULENTEN PÅ OSTERØY Årsmelding 2013 Forutan direkte oppdrag for etablerarar og bedrifter og sekretærfunksjonen for Osterøy Industrilag, har følgjande oppgåver prega arbeidet i 2013: sekretariat

Detaljer

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2008 #57

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2008 #57 statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2008 #57 3 abm-utvikling postboks 8145 dep n-0033 oslo telefon: 23 11 75 00 telefaks: 23 11 75 01 post@abm-utvikling.no www.abm-utvikling.no issn: 1503-5972 isbn

Detaljer

Årsmelding 2007 Hjartdal Kommune. Bygder med fortid og framtid

Årsmelding 2007 Hjartdal Kommune. Bygder med fortid og framtid Årsmelding 2007 Hjartdal Kommune Bygder med fortid og framtid INNLEIING RÅDMANNEN SIN KOMMENTAR 3 ØKONOMISK RESULTAT 5 FOLKETAL 9 ORGANISASJONEN 10 Politisk organisering 10 Administrativ organisering 11

Detaljer

Kvam herad. Framlegg til Årsmelding og rekneskap. Dato framlagt 13. mars 2001

Kvam herad. Framlegg til Årsmelding og rekneskap. Dato framlagt 13. mars 2001 Kvam herad 2000 Framlegg til Årsmelding og rekneskap Dato framlagt 13. mars 2001 1. GENERELLE KOMMENTARAR...4 1.1 Innleiing... 4 1.2 Driftsrekneskapen... 6 1.3 Kapitalrekneskapen...15 1.4 Balansen...19

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

Nynorsk innhald på Internett

Nynorsk innhald på Internett SMÅSKRIFTER FRÅ IVAR AASEN-TUNET 3 Ottar Grepstad, Eirik Helleve og Kirsti Langstøyl Nynorsk innhald på Internett 0 SMÅSKRIFTER FRÅ IVAR AASEN-TUNET 3 Ottar Grepstad, Eirik Helleve og Kirsti Langstøyl

Detaljer

KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP. Sluttrapport. For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal

KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP. Sluttrapport. For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP Sluttrapport For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal Denne rapporten er ein ferdigrapport for prosjekt kulturbasert entreprenørskap for, av og med ungdomen.

Detaljer

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte 21. mars 2015 Clarion Hotel The Edge, Tromsø

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte 21. mars 2015 Clarion Hotel The Edge, Tromsø LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte 21. mars 2015 Clarion Hotel The Edge, Tromsø Saker: 1. Konstituering 2. Årsrapport 3. Arbeidsprogram 4. Rekneskap 2014 5. Budsjett 2015 6. Godkjenning av revisor

Detaljer

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae.

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Referat Frå Styremøte 21. oktober, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm.: Frode

Detaljer

Museum er ikkje støvete, men utfordrande, spanande og ikkje minst moro!

Museum er ikkje støvete, men utfordrande, spanande og ikkje minst moro! 1 Museum er ikkje støvete, men utfordrande, spanande og ikkje minst moro! Utne 25. mars 2010 God lesnad! 2 3 Innhald Hardanger og Voss museum...3 Styret...4 Rådet...5 Personalet, HMT...6 Økonomi...6 Museumsfagleg

Detaljer

3 Velkomst frå arrangementskomiteen og formannen

3 Velkomst frå arrangementskomiteen og formannen 3 Velkomst frå arrangementskomiteen og formannen Toårsmelding og regnskap 4 Indremisjonsforbundet, toårsmelding 2011-2012 8 Årsregnskap for ImF 2011-2012 10 Konsernregnskap for ImF 2011-2012 13 Årsmelding

Detaljer

Årsmelding for 2013. M/S Henrik Ibsen ved Spjotsodd bryggje i Kviteseid, foto Kåre Pedersen Bilde for Bilde.

Årsmelding for 2013. M/S Henrik Ibsen ved Spjotsodd bryggje i Kviteseid, foto Kåre Pedersen Bilde for Bilde. Årsmelding for 2013 M/S Henrik Ibsen ved Spjotsodd bryggje i Kviteseid, foto Kåre Pedersen Bilde for Bilde. Handsama av administrative ressursgruppe 14. februar 2014 Godkjend av styret 24. februar 2014

Detaljer