Gutter å r 11`er fotbåll

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gutter å r 11`er fotbåll"

Transkript

1 Gutter å r 11`er fotbåll Noen karakteristiske trekk for aldersgruppen: ekstrem vekstperiode sterke sosiale behov gutter utvikler større muskulatur enn jentene kreativitet i sterk utvikling koordinasjonsevnen i fin utvikling dårlig harmoni mellom fysisk og mental utvikling variabel opptreden; pubertetsalder, usikker, sterk vekst av kretsløpsorganene sjenert, tøff utad, aggressiv Mål for aldersgruppa Det skal være et lag i 1.divisjon. Nivået og motivasjonen på kullet vil avgjøre hvilke divisjon de andre lagene skal meldes på. I 16-årsalderen skal man være i interkretsserien. Etablere bånd mot seniorlagene, og spesielt A-laget. Dette skal benyttes som et referansepunkt for spillere. Alle skal ha et tilfredsstillende kamptilbud. Det skal være eksterne trenere. Gjennomføre en ballbesittende spillestil. Innholdet og kvaliteten mellom de ulike treningsgruppene skal ikke variere, men mengden. Utkrystalliserer det seg såkalte fun-lag er det ikke noe problem at disse skilles ut og er uavhengig av treningsgruppen. Ekstratilbud til de som vil mest med fotballen, i form av hospitering, oppfølging av egen spillerutvikler og fotballakademi. I forkant av sesongen skal det legges opp til felles treningsleir mellom 15 og 16 årslag. Treningsgruppe 1 Aktivitetsnivå: min. 3 økter fra oktober-mars. 4 økter resten av året. Treningsgruppe 2 Aktivitetsnivå: min. 2 økter fra oktober-april. 3 økter resten av året Spillerens hverdag Spilleren skal møte i god tid på trening og kamp. Spilleren skal melde frafall i god tid dersom man ikke kan møte til trening eller kamp. Et differensiert tilbud ut i fra ønsket aktivitetsmengde og oppnåelse av mestring. Toleranse for andres feil og egen feil. Ikke kjefting. Respekt for medspillere, trenere, dommere og motstandere. Spillerne skal ha ansvarsfølelse ovenfor utstyr. Spillerne skal i større grad ha medbestemmelsesrett for egen treningshverdag. Komme på trening for å trene, ikke for å bli trent. Dette innebærer å gjøre så godt man kan i enhver situasjon. Spillerne skal være bevisst på hvilke områder man jobber med og komme forberedt på trening. Fotball skal være valgt idrett som førsteprioritet for spillere på 1.laget. Kan bedrive annen idrett,men må da ikke gå på bekostning av fotballen. Det må kunne tas individuelle hensyn, både i forhold til person og type idrett. Spilleren skal maksimum spille 2 kamper per uke. Spilleren i sentrum (i forhold til hospiteringer).

2 Trenerens hverdag Metodikken i trening og coaching på 11`er skal foregå etter samme prinsipper som 7`er. Følge opp trenings- og oppmøtes disiplin. Bør/skal føre treningsoppmøte. Det skal være treningsgruppe 1 og 2. Treneren har ansvar for å skape dynamikk mellom treningsgruppene basert på prestasjoner. Fokus på valget og utførelsen. Spesifisert feedback som følge av konstruktive forsøk. Treneren skal ha en spørrende tilnærming. Gi mye ros, kritiser aldri. Jobb for å skape et godt miljø hvor det er lov å feile. Treneren skal ha kompetanse til å rettlede på utførelse og valg. Treningsøkten skal ha klart definerte ferdighetsmål, og coachingen skal fokuseres på dette. Prøv så ofte som mulig å legge til rette for øvelser hvor valget er med! Treneren skal fokusere på få og enkle øvelser. Etterstrebe de gode bildene. Enten ved å vise selv eller gi tilliten til spillere som behersker ferdigheten best. Skal gjennomføre personlig samtale med spilleren to ganger pr år (helst vår/høst). Fokus for samtalen kan være: Hva spillerne synes om å spille fotball? Diskutere punkter med utgangspunkt under spillerens hverdag. Kvaliteter som fotballspiller. Forbedringsmuligheter. Det skal vises fleksibilitet ovenfor andre idretter. Oppmuntre for egentrening på fritiden. Jevn dialog med Trenerkoordinator Ungdom. Treneren skal møte opp på trenerforum. Treneren må være forberedt til hver økt og følge klubbens retningslinjer. Lage års-, måneds- ukes- og økt plan. Spill, ikke spark hva skal læres? Individuelle ferdigheter (trinn 1, 2 & 3) Kroppsbeherskelse Hurtighetstrening, spensttrening, stabilitetstrening Utholdenhetstrening implisitt i øvelser med ball Ballmestring økte krav til frekvens og blikk Vendinger innside, utside, såle (drag, step, u-sving), Cruyff med ekstratouch, v-kutt, stepovervending, slap-cut. Finter skudd-, tofots-, tyngdeoverførings-, stepover, oversteg, dobbel oversteg, innside- utside med hink, touch-oversteg, slap-stepover, innside-utside, utside-innside. Drible- og skjermeferdighet Mottak/medtak (legge til rette) høy ball, lav ball, ulike kroppsdeler. Pasninger innside, utside, halvt liggende vrist høy/lav Innlegg Heading til medspiller, på mål Skudd vrist, innside, halvsprett, 1. touch, volley 1. Forsvarerferdighet

3 Taktiske ferdigheter (trinn 4 & 5) Bevegelse o For å skape rom (dybde, bredde) o For å få ball (((i støtte, feilvendt, halvvendt, rettvendt))) o Motsatte bevegelser o Påfølgende/samtidige bevegelser o Forståelsen for breddeprinsippets betydning for muligheten for gjennombrudd på rettvendt spiller ( vinkel mellom ballfører og ballmottaker) Ballførers handlingsvalg: Når og hvordan drible, sentre og skyte? Forståelse for balanseprinsippets betydning for handlingsvalg. Men la spillerne gjøre egne valg!!! Skape og utnytte 2 mot 1 Orientering uten ball hvilke muligheter åpner seg? Enkel, men bevisst spillestil i kamp spillerne må få noen klare oppgaver i hver rolle 1.-, 2.- og 3.- forsvarerferdighet, forståelse for balanseprinsippet Bevissthet i forhold til presshøyde Spill, ikke spark hvordan skal det læres? Etterstreb så mange ballberøringer som mulig per spiller på de fleste treninger Skap stor aktivitet for at treningen med ball også skal utvikle fysiske egenskaper Sett pasningstreningen i en sammenheng o Inkludert i spillvarianter som f eks firkant o I pasningsøvelser (relativt enkle, der man ikke må bruke mye tid på å forstå øvelsen) o I pasningsøvelser som er funksjonelle i fht spillemønster i kamp Sett også mye av innleggs-, og avslutningstreningen i en sammenheng Smålagsspill med maks 4 mot 4 utespillere bør dominere spilldelen av treningene Spill på større bane med flere spillere brukes kun for å påvirke de taktiske momentene som kommer klarest frem i en kamplik setting. Dette bør likevel bare gjøres en sjelden gang, da man kan benytte kamper til å øve disse momentene. Det meste av taktisk påvirkning bør skje visuelt. Frys spillet og vis. Sørg for at spillerne scorer masse mål hver trening. Ingenting er morsommere! Spilløvelser skal utgjøre minst 50% av hver trening. Spill 11:11 med fokus på roller, samhandling, valg og SPILLFORSTÅELSE Slik skal det organiseres Trening og kamper skal gjennomføres med 5`er baller. Det skal gjennomføres en avslutning på sesongen med premieutdeling. Det kan også legges opp til andre type priser. Arrangere foreldremøte i forkant av sesong hvor planen blir punktvis gjennomgått Supplementære tilbud LFK utv: Et tilbud til 4-6 spillere i årgangen som har ferdigheter og holdninger utover de andre. Dag treningene

4 Jenter å r 11`er fotbåll Noen karakteristiske trekk for aldersgruppen: vekstperiode sterke sosiale behov utvikler mindre muskelstyrke enn guttene kreativitet i kraftig utvikling koordinasjonsevnen i fin utvikling variabel væremåte sterk vekst av kretsløpsorgan dårlig harmoni mellom fysisk og mental utvikling Mål for aldersgruppa Det skal meldes på et lag i 1.divisjon (15-16 år) Sterk fokus på medbestemmelsesrett. Alle skal ha et tilfredsstillende kamptilbud. Kan/bør å slå sammen aldersgruppene for å skape et satsningslag Det er ønske om å få en jentetrener og/eller jenter/damer engasjert i verv rundt laget. Innholdet og kvaliteten mellom de ulike treningsgruppene skal ikke variere, men mengden. Utkrystalliserer det seg såkalte fun-lag er det ikke noe problem at disse skilles ut og er uavhengig av treningsgruppen. Ekstratilbud til de som vil mest med fotballen, i form av hospitering, oppfølging av egen spillerutvikler og fotballakademi. Innføring av fotballterminologi. I forkant av sesongen skal det legges opp til felles treningsleir mellom 15 og 16 årslag Aktivitetsnivå: min. 3 økter fra oktober-mars. 4 økter resten av året. Spillerens hverdag Spilleren skal møte i god tid på trening og kamp. Spilleren skal melde frafall i god tid dersom man ikke kan møte til trening eller kamp. Et differensiert tilbud ut i fra ønsket aktivitetsmengde og oppnåelse av mestring. Toleranse for andres feil og egen feil. Ikke kjefting. Respekt for medspillere, trenere, dommere og motstandere. Spillerne skal ha ansvarsfølelse ovenfor utstyr. Spillerne skal i større grad ha medbestemmelsesrett for egen treningshverdag. Komme på trening for å trene, ikke for å bli trent. Dette innebærer å gjøre så godt man kan i enhver situasjon. Fleksibilitet i forhold til andre idretter. Hospiteringer kan foregå over mange alderskull Fotball skal være valgt idrett som førsteprioritet dersom man spiller på 1.laget. Kan bedrive annen idrett,men må da ikke gå på bekostning av fotballen. Det må kunne tas individuelle hensyn, både i forhold til person og type idrett. Spilleren skal maksimum spille 2 kamper per uke. Spilleren i sentrum (i forhold til hospiteringer). Alle som møter til kamp skal få spilletid

5 Trenerens hverdag Enda mer fokus på de tre viktige defensive og offensive spilleprinsippene. Metodikken i trening og coaching på 11`er skal foregå etter samme prinsipper som 7`er. Følge opp trenings- og oppmøtedisiplin. Bør/skal føre treningsoppmøte. Det skal være treningsgruppe 1 og 2. Fokus på valget og utførelsen. Spesifisert feedback som følge av konstruktive forsøk. Treneren skal ha en spørrende tilnærming. Gi mye ros, kritiser aldri. Jobb for å skape et godt miljø hvor det er lov å feile. Treneren skal ha kompetanse til å rettlede på utførelse og valg. Treningsøkten skal ha klart definerte ferdighetspunkter, og coachingen skal fokuseres på dette. Prøv så ofte som mulig å legge til rette for øvelser hvor valget er med! Treneren skal fokusere på få og enkle øvelser. Etterstrebe de gode bildene. Enten ved å vise selv eller gi tilliten til spillere som behersker ferdigheten best. Skal gjennomføre personlig samtale med spilleren to ganger pr år (helst vår/høst). Fokus for samtalen kan være: Hva spillerne synes om å spille fotball? Diskutere punkter med utgangspunkt under spillerens hverdag. Det skal vises fleksibilitet ovenfor andre idretter. Oppmuntre for egentrening på fritiden. Jevn dialog med Trenerkoordinator Ungdom. Treneren skal møte opp på trenerforum. Konstruktive tilbakemeldinger skal prege laget. Treneren må være forberedt til hver økt og følge klubbens retningslinjer. Lage års-, måneds- ukes- og økt plan. Spill, ikke spark hva skal læres? Individuelle ferdigheter (trinn 1, 2 & 3) Kroppsbeherskelse Hurtighetstrening, spensttrening, stabilitetstrening Utholdenhetstrening implisitt i øvelser med ball Ballmestring økte krav til frekvens og blikk Vendinger innside, utside, såle (drag, step, u-sving), Cruyff med ekstratouch, v-kutt, stepovervending, slap-cut. Finter skudd-, tofots-, tyngdeoverførings-, stepover, oversteg, dobbel oversteg, innside- utside med hink, touch-oversteg, slap-stepover, innside-utside, utside-innside. Drible- og skjermeferdighet Mottak/medtak (legge til rette) høy ball, lav ball, ulike kroppsdeler. Pasninger innside, utside, halvtliggende vrist høy/lav Innlegg Heading til medspiller, på mål Skudd vrist, innside, halvsprett, 1. touch, volley 1. Forsvarerferdighet Taktiske ferdigheter (trinn 4 & 5) Bevegelse o For å skape rom (dybde, bredde)

6 o For å få ball (((i støtte, feilvendt, halvvendt, rettvendt))) o Motsatte bevegelser o Påfølgende/samtidige bevegelser o Forståelsen for breddeprinsippets betydning for muligheten for gjennombrudd på rettvendt spiller ( vinkel mellom ballfører og ballmottaker) Ballførers handlingsvalg: Når og hvordan drible, sentre og skyte? Forståelse for balanseprinsippets betydning for handlingsvalg. Men la spillerne gjøre egne valg!!! Skape og utnytte 2 mot 1 Orientering uten ball hvilke muligheter åpner seg? Enkel, men bevisst spillestil i kamp spillerne må få noen klare oppgaver i hver rolle 1.-, 2.- og 3.- forsvarerferdighet, forståelse for balanseprinsippet Bevissthet i forhold til presshøyde Spill, ikke spark hvordan skal det læres? Etterstreb så mange ballberøringer som mulig per spiller på de fleste treninger Skap stor aktivitet for at treningen med ball også skal utvikle fysiske egenskaper Sett pasningstreningen i en sammenheng o Inkludert i spillvarianter som f eks firkant o I pasningsøvelser (relativt enkle, der man ikke må bruke mye tid på å forstå øvelsen) o I pasningsøvelser som er funksjonelle i fht spillemønster i kamp Sett også mye av innleggs-, og avslutningstreningen i en sammenheng Smålagsspill med maks 4 mot 4 utespillere bør dominere spilldelen av treningene Spill på større bane med flere spillere brukes kun for å påvirke de taktiske momentene som kommer klarest frem i en kamplik setting. Dette bør likevel bare gjøres en sjelden gang, da man kan benytte kamper til å øve disse momentene. Det meste av taktisk påvirkning bør skje visuelt. Frys spillet og vis. Sørg for at spillerne scorer masse mål hver trening. Ingenting er morsommere! Spilløvelser skal utgjøre minst 50% av hver trening. Skal utgjøre minst 50% av hver trening. Spill 11:11 med fokus på roller, samhandling, valg og SPILLFORSTÅELSE Slik skal det organiseres Trening og kamper skal gjennomføres med 5`er baller. Det skal gjennomføres en avslutning på sesongen med premieutdeling. Det kan også legges opp til andre type priser. Arrangere foreldremøte i forkant av sesong hvor planen blir punktvis gjennomgått Supplementære tilbud LFK utv: Et tilbud til 4-6 spillere i årgangen som har ferdigheter og holdninger utover de andre. Akershus Fotballkrets SUP: Spillere som utmerker seg spesielt blir nominert til kretsens spillerutviklingsprosjekt. ROLLEFERDIGHETER Ung-lag A-LAG Keeper-rollen Forsvar 1. Beherske grunnteknikkene (grep-, fall- og hoppeteknikk) 2. Lese spillet, vurdere risiko gjøre inngripen 3. Soneforsvar viktig rolle som sweeper

7 4. Dirigere og kommunisere med laget 1. Beherske grunnteknikkene (sparke og kaste ut ball) 2. Dirigere og kommunisere med laget 3. Effektive igangsettinger Vingbackrollen 1. 1.forsvars- ferdigheter (teknisk/taktisk, lese spillet, snappe ball, takle og vinne ball 2. Oppgaver i sin lagdel angriper (valget/1.berøring- pasning mottak/medtak) 2. Godt tilslag og god pasningskvalitet 3. Starte ofte bakfra for å skape 2 mot 1 på sidene våge å utfordre 4. Drible- og innleggsferdigheter 5. Hurtig og stor løpskapasitet Indreløper-rollen Forsvar 1. forsvarsferdigheter (teknisk/taktisk, lese spillet, snappe ball, takle og vinne ball) 1.angriper /valget/1.berøringpasning/mottak/medtak) Tenke, spille og løpe i lengderetning Starte bevegelse før pasning ofte inn i mellomrom og bakrom Drible- og avslutningsferdighet Hurtig og stor løpskapasitet Ving-rollen 1.forsvars-ferdigheter (teknisk/taktisk, lese spillet, takle og vinne ball 1.angriper (valget/1.berøring pasning/mottak/medtak både rettvendt og sidevendt) Drible- innlegg- og avslutningsferdigheter Starte bevegelse før pasning (utnytte og skape rom) Utfordre bakrom med og uten ball Hurtighet og stor løpskapasitet Midstopper-rollen forsvarsferdigheter (teknisk/taktisk, lese spillet, snappe ball, takle og vinne ball 2. 2 forsvarsferdigheter (teknisk/taktisk, lese spillet, snappe ball, takle og vinne ball Headeferdighet 5. Oppgaver i sin lagdel 1. 1.angriper (valget/1.berøringpasning/mottak/medtak) 2. Godt tilslag og god pasningskvalitet 3. Starte ofte bakfra for å skape 2 mot 1 våge å utfordre 4. Være aktiv med å ta initiativ med og uten ball Sentrale midtbane-rollen 1.forsvarsferdigheter (teknisk/taktisk, lese spillet, snappe ball, takle og vinne ball ) Balansetenking (rom, posisjon og ofte 1. forsvarer) 1.angriper (valget/1.berøringpasning/mottak/medtak) Ballsentral ; spillmotor og hovmesterblikk Tenke og spille både i lengderetning og vende spillet Drible- og avslutningsferdighet SPISS-ROLLEN 1.forsvars-ferdighet (teknisk/taktisk, lese spillet, takle og vinne ball ) 1.angriper (valget av 1.berøringpasning/flikking/mottak/medtak både rett- side og feilvendt under press) Drible- og avslutningsferdigheter Starte bevegelse før pasning (utnytte og skape rom for seg sjøl og andre) Utfordre bakrom med og uten ball og komme til avslutning Hurtighet og stor løpskapasitet

Seniorfotball 11`er fotball

Seniorfotball 11`er fotball Seniorfotball 11`er fotball Noen karakteristiske trekk for aldersgruppen: Juniorspillere som fortsatt vokser Voksne seniorspillere Mål for aldersgruppa Spille i 4 diviskon med A-laget, 7 div med B-lag

Detaljer

Små gutter 13-14 å r 9`er

Små gutter 13-14 å r 9`er Små gutter 13-14 å r 9`er Generelle mål: Alle skal det gøy og føle seg inkludert. Klubben skal til enhver tid ha en trenerkoordinator for ungdomsfotballen (TK Ungdom). Alle trenere skal delta på trenerforum.

Detaljer

BMIL Fotball. SPORTSPLAN 6-16 år 2010-2011. www.bmil.no - Side 1

BMIL Fotball. SPORTSPLAN 6-16 år 2010-2011. www.bmil.no - Side 1 BMIL Fotball SPORTSPLAN 6-16 år 2010-2011 - Side 1 Fotballgruppa BMIL Bygdø Monolitten Fotball Fotballgruppe som omfatter barne-, ungdom-, juniorlag, A- lag og B- lag, samt Oldboyslag. Fotballbanene som

Detaljer

Sportsplan 2015-2020

Sportsplan 2015-2020 Sportsplan 2015-2020 Sportsplan er godkjent av styret i Tornado Måløy Fotballklubb og er gjeldende til ny foreligger senest innen utgangen av 2020. Innholdsfortegnelse I. Visjon og verdier... 5 II. Den

Detaljer

Sportsplan. 6-16 år. Fri Fotball

Sportsplan. 6-16 år. Fri Fotball Sportsplan 6-16 år 2011 2013 Fri Fotball Fri IL ble stiftet i 1929. Fotballgruppen har som mål om å gi et godt sosialt og sportslig tilbud til barn og unge i nærmiljøet, fra Heldal i sør til Arna i nord.

Detaljer

Nesodden IF Fotball - Sportsplan -

Nesodden IF Fotball - Sportsplan - Nesodden IF Fotball - Sportsplan - Innhold Nesodden IF Visjon...5 Nesodden IF Fotball Visjon...5 Sportslig rød tråd...6 Barnefotballen (5-12 år)...6 Rekruttering -...6 Vårt nedslagsfelt...7 Rekruttering...7

Detaljer

Storms Ballklubb 2014 2016 Sportsplan. Visjon Hos oss skal alle ha en god opplevelse, slik at vi gleder oss til neste gang vi møtes

Storms Ballklubb 2014 2016 Sportsplan. Visjon Hos oss skal alle ha en god opplevelse, slik at vi gleder oss til neste gang vi møtes Storms Ballklubb 2014 2016 Sportsplan Visjon Hos oss skal alle ha en god opplevelse, slik at vi gleder oss til neste gang vi møtes Innledning: Sportslig plan skal være med på å bedre fotballtilbudet i

Detaljer

2015-2018 SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN RØROS IL -FOTBALL

2015-2018 SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN RØROS IL -FOTBALL 2015-2018 SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN RØROS IL -FOTBALL Bakgrunn... 2 Målsettinger for Rørosfotballen... 2 Rammebetingelser... 2 Foreldre/foresatte... 2 Inndeling i lag/aldersgrupper... 3 Barnefotballen...

Detaljer

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside BARNEFOTBALLEN 4 TIL 12 ÅR 4 5 ÅR FOTBALL ER GØY Organisering Sportslig Felles gutte- og jentegruppe Trening 1 dag pr uke Et rent treningstilbud organisert som et lekeparti, kamper blir en del av aktiviteten

Detaljer

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside BARNEFOTBALLEN 4 TIL 12 ÅR 4 5 ÅR FOTBALL ER GØY Organisering Sportslig Felles gutte- og jentegruppe Trening 1 dag pr uke Et rent treningstilbud organisert som et lekeparti, kamper blir en del av aktiviteten

Detaljer

Sportsplan barnefotball VFK

Sportsplan barnefotball VFK VFK s plan for ferdighetsutvikling av fotballspillere 6 12 år. Overordnete filosofi Vi ønsker å spille en teknisk og offensiv fotball Vi ønsker å skape spillere som våger å prøve uten å tenke på risiko

Detaljer

Sportsplan for Gulset fotball

Sportsplan for Gulset fotball Sportsplan for Gulset fotball 2015 "Gjennom breddeidrett og idrettsglede skal Gulset IF Fotball bidra til å bedre oppvekstmiljøet for alle barn og ungdom på Gulset." Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning

Detaljer

Storms Ballklubb Sportsplan. Visjon Hos oss skal alle ha en god opplevelse, slik at vi gleder oss til neste gang vi møtes

Storms Ballklubb Sportsplan. Visjon Hos oss skal alle ha en god opplevelse, slik at vi gleder oss til neste gang vi møtes Storms Ballklubb 2017 2018 Sportsplan Visjon Hos oss skal alle ha en god opplevelse, slik at vi gleder oss til neste gang vi møtes Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Verdigrunnlag...3 3. Generelle

Detaljer

Sportsplan. Ullern Fotball et optimalt sportslig og sosialt tilbud til alle! Gøy i Ullern Fotball!

Sportsplan. Ullern Fotball et optimalt sportslig og sosialt tilbud til alle! Gøy i Ullern Fotball! 1 Sportsplan Ullern Fotball et optimalt sportslig og sosialt tilbud til alle! Gøy i Ullern Fotball! 2 Ullern Fotball et optimalt sportslig og sosialt tilbud til alle! 09 10 Dette er visjonen vi etterstreber,

Detaljer

Sportsplan guttefotball i Malvik IL

Sportsplan guttefotball i Malvik IL Sportsplan guttefotball i Malvik IL 1. Ambisjon og mål 1.1 Målsetning Den grunnleggende målsetning med guttefotballen i Malvik IL er: - at så mange gutter deltar på fotball så lenge som mulig og blir så

Detaljer

Sportsplan for Gulset fotball 2016-2018

Sportsplan for Gulset fotball 2016-2018 Sportsplan for Gulset fotball 2016-2018 "Gjennom breddeidrett og idrettsglede skal Gulset IF Fotball bidra til å bedre oppvekstmiljøet for alle barn og ungdom på Gulset." Innholdsfortegnelse 1. Innledning

Detaljer

Bossekop UL Sportsplan

Bossekop UL Sportsplan Bossekop UL Sportsplan 2016 1 Verdier Respekt Trygghet Engasjement Glede #KlubbenForAlle #BestPåUtvikling 2 Bossekop UL Klubben for alle, sportslig og sosialt. Visjonen over er den Bossekop UL etterstreber.

Detaljer

Vind Idrettslag. Sportsplan Fotball Utviklingsplaner

Vind Idrettslag. Sportsplan Fotball Utviklingsplaner Vind Idrettslag Sportsplan Fotball Utviklingsplaner Versjon Årstall Godkjent Sign 1.0 2010 2010 2.0 Mai - desember 2015 2016 Rune Sørmo (sign) 3.0 Oktober 2018 2019 Eivind Merok (sign) Innholdsfortegnelse

Detaljer

SPORTSPLAN. 6 19 år. www.skjettenfotball.no

SPORTSPLAN. 6 19 år. www.skjettenfotball.no SPORTSPLAN 6 19 år 2010 2013 www.skjettenfotball.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Skjetten Fotball`s Visjon og Målsetninger.. s.3 Litt historie Visjon Målsetninger Sportsplan Grønn Tråd. s.4 De viktigste verdiene

Detaljer

Sportsplan for Gulset fotball

Sportsplan for Gulset fotball Sportsplan for Gulset fotball 2016-2018 "Gjennom breddeidrett og idrettsglede skal Gulset IF Fotball bidra til å bedre oppvekstmiljøet for alle barn og ungdom på Gulset." Innholdsfortegnelse 1. Innledning

Detaljer

Sportsplan for Gulset fotball

Sportsplan for Gulset fotball Sportsplan for Gulset fotball 2014 "Gjennom breddeidrett og idrettsglede skal Gulset IF Fotball bidra til å bedre oppvekstmiljøet for alle barn og ungdom på Gulset." Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning

Detaljer

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL INNLEDNING 1. Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Fjell er flere. Blant annet skal planen gi retningslinjer for hvordan styret vil at fotballopplæringen

Detaljer

SPORTSPLAN FOR HERKULES FOTBALL SESONGEN 2013

SPORTSPLAN FOR HERKULES FOTBALL SESONGEN 2013 SPORTSPLAN FOR HERKULES FOTBALL SESONGEN 2013 Herkulesspilleren har overblikk og spilleforståelse som gjør spilleren i stand til å ta hensiktsmessige valg for eget lag. Spilleren har tekniske ferdigheter

Detaljer

Sportsplan Fotball. Grønnåsen Idrettslag

Sportsplan Fotball. Grønnåsen Idrettslag Sportsplan Fotball Grønnåsen Idrettslag Til trenere, ledere og foresatte i Grønnåsen Idrettslag Dette er Grønnåsen idrettslags første Sportsplan fotball. Sportsplanen skal være en rettesnor for trenere

Detaljer

Pors Grenland Fotball

Pors Grenland Fotball Pors Grenland Fotball Sportsplan 2010 2013 spredt og i klynger der elven seg slynger ligger du porsblomstens by Side 1 av 12 1. Sportsplan 1. Innledning Pors har i det etterfølgende laget en sportsplan

Detaljer

Sportslig plan IL Holeværingen Fotball

Sportslig plan IL Holeværingen Fotball Sportslig plan IL Holeværingen Fotball INNLEDNING 1. Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Holeværingen er flere. Blant annet skal planen gi retningslinjer for hvordan styret vil at

Detaljer

SKOLERINGSPLAN SKAUN BALLKLUBB

SKOLERINGSPLAN SKAUN BALLKLUBB SKOLERINGSPLAN FOR SKAUN BALLKLUBB 1 SKOLERINGSPLAN SKOLERINGSPLAN FOR DE ENKELTE ALDERSTRINN I skoleringsplanen går vi gjennom hva en SBK spiller skal lære på de forskjellige alderstrinnene fra 6 16 år.

Detaljer

FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2016

FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2016 FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2016 1 Forord Dette dokumentet er laget for å bygge opp enn felles strategi og filosofi for den sportslige utviklingen av fotballen i Alvdal idrettslag. Målet er at dokumentet

Detaljer

Vedlegg til Sportsligutviklingsplan - Spillerutvikling

Vedlegg til Sportsligutviklingsplan - Spillerutvikling Vedlegg til Sportsligutviklingsplan - Spillerutvikling Dette vedlegget gir utfyllende informasjon til punkter i Sportsplanens kapittel 4. Generelt om Spillerutvikling Sentralt i god Spillerutvikling er

Detaljer

Skoleringsplan barnefotball Gjelleråsen

Skoleringsplan barnefotball Gjelleråsen Skoleringsplan barnefotball Gjelleråsen Gjelleråsen IF Fotball 1 Forord. 3 Visjon, verdier og mål... 3 Spillerutvikling. 4 Differensiering. 4 Hospitering... 5 Trener i Gjelleråsen 6 Gjelleråsenspilleren

Detaljer

Klæbu IL fotball. Sportsplan breddefotball 2011-2014. http://www.klabufotball.no 1!!

Klæbu IL fotball. Sportsplan breddefotball 2011-2014. http://www.klabufotball.no 1!! Klæbu IL fotball Sportsplan breddefotball 2011-2014 http://www.klabufotball.no 1 Intensjonen er at Sportsplanen skal være et strategisk dokument, og et styringsredskap for ak9viteten i Klæbu Fotball de

Detaljer

SPORTSPLAN. Jenter/ Ungdom

SPORTSPLAN. Jenter/ Ungdom SAMMENDRAG Sportsplanen inneholder målsetning, virkemidler og retningslinjer som alle involverte i Malvik fotball bør kjenne til, herunder trenere og støtteapparat, foreldre og spillere. For trenere vil

Detaljer

Oktober / November ILROS Fotball Page 1

Oktober / November ILROS Fotball Page 1 IL ROS Fotball 2017 Sportslige rammer, 3, 5 & 7 fotball flest mulig lengst mulig best mulig Oktober / November 2016 ILROS Fotball Page 1 Idrettsglede Barnefotball skal være lekbetont. Vi ser hver spiller

Detaljer

SPORTSLIG PLAN 2011. viktigste er at sportsplanen er er tuftet på de ideer som finnes innad i CSK.

SPORTSLIG PLAN 2011. viktigste er at sportsplanen er er tuftet på de ideer som finnes innad i CSK. SPORTSLIG PLAN 2011 CSK vil at utviklingen av klubben og dens aktiviteter skal være målstyrt. Derfor har vi i CSK revidert vår sportsplan. Denne er grunnlaget for all vår sportslige aktivitet og alle i

Detaljer

Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE. flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR)

Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE. flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR) Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR) INNLEDNING Dette dokumentet beskriver sportslige rammer for barnefotballen i ROS

Detaljer

Kvam IL Fotball Øvelsesbank 2016-

Kvam IL Fotball Øvelsesbank 2016- Kvam IL Fotball Øvelsesbank 2016- www.kvamil.no 1 Kvam IL er opptatt av gode og ryddige rutiner for våre medlemmer. Kvam IL Fotball Øvelsesbank Samtidig ønsker styret i Kvam IL at det er innarbeidet gode

Detaljer

Sportsplan Side 1

Sportsplan Side 1 Sportsplan 2016 Side 1 Side 2 1. Visjon og målsetning Side 3 2. Den «grønne tråden» Side 4 3. Retningslinjer for barnefotballen Side 6 Rekrutteringsplan Side 10 Alderstrinn 6år Side 12 Alderstrinn 7-10år

Detaljer

Sportslig Plan Fossum Fotball 7er fotball

Sportslig Plan Fossum Fotball 7er fotball Sportslig Plan Fossum Fotball 7er fotball Sportslige mål Gi tilbud om om å spille og lære i et godt miljø Skape interesse for fotballspillet og la spillerne realisere sine mål Skape et miljø preget av

Detaljer

Kvinesdal Tine Fotballskolen 2016

Kvinesdal Tine Fotballskolen 2016 Kvinesdal Tine Fotballskolen 2016 På hver stasjon så ligger det en øvelse for fredag og en for lørdag. På noen av stasjonene er det i tillegg er det lagt inn en ekstra øvelse. Det vil si at hvis det begynner

Detaljer

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB 02/2015 SPORTSPLAN VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB Hunstad Fotballklubb er en bydelsklubb for Hunstadområdet. Hovedaktiviteten i klubben er fotball, men vi tilbyr også håndball og svømming, samt at

Detaljer

Sportsplan IK Junkeren

Sportsplan IK Junkeren Sportsplan 2015-2018 Visjon... 4 Våre målsetninger... 4 Sportsplanens blå tråd... 4 Junkerenpyramiden... 5 Barnefotballen 5-12 år... 6 Generelle mål for Barnefotballen i :... 6 Rekrutteringsfasen... 6

Detaljer

Sportslig Plan Fossum Fotball 5er fotball

Sportslig Plan Fossum Fotball 5er fotball Sportslig Plan Fossum Fotball 5er fotball Sportslige mål Gi tilbud om om å spille og lære i et godt miljø Skape interesse for fotballspillet og la spillerne realisere sine mål Skape et miljø preget av

Detaljer

Sportsplan IL Holeværingen Fotball

Sportsplan IL Holeværingen Fotball IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - Sportsplan IL Holeværingen Fotball INNLEDNING 1.Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Holeværingen er flere. Blant annet skal planen

Detaljer

Sportsplan Fløy IL Mars 2012

Sportsplan Fløy IL Mars 2012 Sportsplan Fløy IL Mars 2012 Fløy Sportsplan Side 2 Innhold 1.0 Sportsplan... 3 1.1 Visjon... 3 1.2 Hovedmål... 3 1.3 Verdier... 4 1.4 Hovedtiltak... 4 1.5 Fløyspilleren... 5 1.6 Fotballpyramiden... 6

Detaljer

Innstranda - modellen. Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL

Innstranda - modellen. Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL Innstranda - modellen Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL Innholdsfortegnelse Side Tema 2-6 Kjennetegn spillere, lag og trenere 7-9 Mini nivået 5 7 år 10-12 Mini nivået 8 10 år 13

Detaljer

Sportsplan: Ulltråden

Sportsplan: Ulltråden Ull/Kisa Fotball Bredde Sportsplan: Ulltråden Fra Barne- til Ungdomsfotball For barn 7-8 år Innhold: Hva vet vi om 7-8 åringen? Hva skal 7-8 åringen lære seg? Treningsøkten Plan for treningsgruppen 7-8

Detaljer

Skoleringsplan. Lykke til med trenergjerningen og den viktige jobben med å utvikle Hundvåg Fotball sine mange talenter.

Skoleringsplan. Lykke til med trenergjerningen og den viktige jobben med å utvikle Hundvåg Fotball sine mange talenter. Den gule tråd Skoleringsplan Heftet du nå holder i hånden beskriver Hundvåg Fotball sine minimumskrav til treningsmengde, læringsmomenter og holdninger for hvert enkelt årstrinn fra og med 7 år og til

Detaljer

TRENINGSØKTA 2 Nils Henrik Valderhaug - September 2010 - Tlf 41647690

TRENINGSØKTA 2 Nils Henrik Valderhaug - September 2010 - Tlf 41647690 TRENINGSØKTA 2 Nils Henrik Valderhaug - September 2010 - Tlf 41647690 Pasningsspill Ballkontroll 1 Smålag-spill mot 2 el.4 mål. Diverse øvelser/spill. 1) Spillerne i den innerste 4-kanten rygger inn mot

Detaljer

Alder 6-8 år. A) Trening Sjef over ball/ballkontroll 40% Spill med mot (1 vs 1) 10% Avslutninger på mål 10% Smålagsspill 40% 3v3

Alder 6-8 år. A) Trening Sjef over ball/ballkontroll 40% Spill med mot (1 vs 1) 10% Avslutninger på mål 10% Smålagsspill 40% 3v3 Alder 6-8 år 6-7 år:en treningsdag i uken med 1. klokketimes varighet. 8 år: To treningsdager i uken med 75-90 minutters varighet. Alle skal ha hver sin ball på trening. En grad av differensiering. Fast

Detaljer

Spillerutvikling i Brumunddal Fotball

Spillerutvikling i Brumunddal Fotball 1 Spillerutvikling i Brumunddal Fotball 2 Innhold 1.0. Bakgrunn og hensikt... 3 2.0. Spillerens egenvurdering... 5 2.1. Spillerskjema... 5 2.2. Selvevaluering av fotballferdigheter... 6 3.0. Treners evaluering

Detaljer

LØRENSKOG IDRETTSFORENING AKADEMIET - PRINSIPPER I TRENING OG KAMP

LØRENSKOG IDRETTSFORENING AKADEMIET - PRINSIPPER I TRENING OG KAMP LØRENSKOG IDRETTSFORENING AKADEMIET - PRINSIPPER I TRENING OG KAMP TRENINGSMILJØ FOKUS Resultat - Prestasjon Fokus på å vinne Et miljø, hvor å vinne betyr å slå de andre Spillerne blir sammenlignet med

Detaljer

Sportsplan Kjelsås Fotball

Sportsplan Kjelsås Fotball Sportsplan Kjelsås Fotball 2017 2020 Vår ambisjon: Spill ikke spark I Kjelsås Fotball ønsker vi en ambisjon om å utvikle ferdighetene våre til spillet slik at det blir spill og ikke spark. Det høres veldig

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Retningslinjer for fotball i Slemmestad IF

Innholdsfortegnelse. Retningslinjer for fotball i Slemmestad IF Retningslinjer for fotball i Slemmestad IF Disse retningslinjene må sees i sammenheng med sportsplan og, skal være styrende for hvordan vi skal drive med fotball i Slemmestad. Det er viktig at trenere,

Detaljer

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB SPORTSPLAN VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB Hunstad Fotballklubb er en bydelsklubb som hovedsakelig rekrutterer spillere fra Alstad og Hunstad barne- og ungdomsskoler. Hovedaktiviteten i klubben er

Detaljer

Innledning s 2. Visjon og vedier s 3. Ferdighetsutvikling av fotballspillere 6 12 år s år s år s år s 7.

Innledning s 2. Visjon og vedier s 3. Ferdighetsutvikling av fotballspillere 6 12 år s år s år s år s 7. Innholdsfortegnelse: Innledning s 2 Visjon og vedier s 3 Ferdighetsutvikling av fotballspillere 6 12 år s 5 6-7 år s 6 8-10 år s 7 11-12 år s 7 13-14 år s 8 15-16 år s 10 17-19 år s 11 Avslutning s 13

Detaljer

Månedens tema: Pasninger og avslutninger

Månedens tema: Pasninger og avslutninger Månedens tema: Pasninger og avslutninger Vi skal denne måneden jobbe med pasninger og avslutninger- Vi skal denne måneden jobbe med en grunnleggende forståelse av hvordan en kan linke (kombinere) med en

Detaljer

Startøvelser / Ballkontroll

Startøvelser / Ballkontroll Øvelsesbank LYN FOTBALL Startøvelser / Ballkontroll Startøvelser er øvelser som har til hensikt å øve enkeltspilleren individuelt med ballen. Her er målet flest mulig kvalitetstouch med ball med ulik vanskelighetsgrad,

Detaljer

GRUE FOTBALL MOT NYE HØYDER

GRUE FOTBALL MOT NYE HØYDER SPILLEREN I FOKUS FELLESTRENING GRUE FOTBALL Denne øvelsesbanken er ment som retningsgivende for hvilke ferdigheter en Grue-trener skal vektlegge i treningsarbeidet. Øvelsesbanken er selvsagt ikke uttømmende.

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

SPORTSPLAN FLEST MULIG LENGST MULIG

SPORTSPLAN FLEST MULIG LENGST MULIG FLEST MULIG LENGST MULIG - MED SPILLEREN I SENTRUM GJENNOM: OVERORDNET MÅLSETNING TILPASSET DIFFERENSIERING HENSIKTSMESSIG HOSPITERING GODE TRENINGSØVELSER NOK TRENERKOMPETANSE TRENERFORUM MED KONTINUERLIG

Detaljer

Sportslig innhold J Sportslig Ansvarlig, Arvid Moen Hansen, 2016

Sportslig innhold J Sportslig Ansvarlig, Arvid Moen Hansen, 2016 Sportslig innhold J8-9-10 Sportslig Ansvarlig, Arvid Moen Hansen, 2016 Treningsarbeidet Innhold Treningsøkter skal inneholde spill, øvelser og leker der man har handlingsvalg. Over halve tiden på økta

Detaljer

Øvelser for Mars-April

Øvelser for Mars-April Øvelser for Mars-April Det er lagt til rette for opptil 2 treninger i uken for årskullet: a) 1 individuell inne ved lokal skole b) 1 for årskullet ute på Sofiemyr KG Treningssammensetningen må tilpasses

Detaljer

Sportslig Plan Fossum Fotball 11er fotball

Sportslig Plan Fossum Fotball 11er fotball Sportslig Plan Fossum Fotball 11er fotball Sportslige mål Gi tilbud om om å spille og lære i et godt miljø Skape interesse for fotballspillet og la spillerne realisere sine mål Skape et miljø preget av

Detaljer

SPORTSPLAN. Innhold. Hokksund FK www.hokksundfotball.no

SPORTSPLAN. Innhold. Hokksund FK www.hokksundfotball.no Innhold Overordnet målsetning... 2 HFK mål for spillerutvikling:... 2 Fair play:... 2 Differensiering- topping av lag:... 3 Differensiering på trening:... 3 Differensiering i kamper:... 4 Hospitering...

Detaljer

Del Hva Bilde Tid Oppvarming FIFA 11 +

Del Hva Bilde Tid Oppvarming FIFA 11 + Treningsøkt 1 Tid: 90 utter Oppvarg FIFA 11 + - Lag god vinkel / skråstill - Orientering før mottak - Vending med innside og utside. - Slippe ball forbi uten touch - Lavt tyngdepunkt. - Tyngdeoverføring

Detaljer

CSK G95 Øvelsesbank. Øvelser til bruk for CSK G95. Av Svein Erik Hopen, trener G95

CSK G95 Øvelsesbank. Øvelser til bruk for CSK G95. Av Svein Erik Hopen, trener G95 Øvelser til bruk for CSK G95 Av Svein Erik Hopen, trener G95 Øvelse: To mot en Spille opp møtende spiller (feilvendt) Rettvende seg Bueløp Utnytte to mot en Vinkel på pasning Timing på pasning i forhold

Detaljer

trenerforum 01/12 tirsdag 24. januar 2012 ved Inge Lauritzen

trenerforum 01/12 tirsdag 24. januar 2012 ved Inge Lauritzen trenerforum 01/12 tirsdag 24. januar 2012 ved Inge Lauritzen Hvorfor sportsplan? Et styringsverktøy for klubben. En verktøykasse og hjelp for trenere. Klubben bestemmer retningslinjene. Barnefotball Fotball

Detaljer

" Flest, Lengst, Best " Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt. " Flest, Lengst, Best "

 Flest, Lengst, Best  Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt.  Flest, Lengst, Best Sportslig plan L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt Klubbinfo Stiftet: 1931 Base: Tranby Innhold Klubbinfo.... s. 2 Visjon... s. 4 7 9 år. s. 5 10 12 år.. s. 6 13 14 år.. s. 7 15 19 år.. s. 8 Voksenfotball..

Detaljer

Sportsplan 2013. Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball Tverlandet Idrettslag. Utvikling av spillere 6-16 år

Sportsplan 2013. Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball Tverlandet Idrettslag. Utvikling av spillere 6-16 år Sportsplan 2013 Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball Tverlandet Idrettslag Utvikling av spillere 6-16 år 1 Forord Sportsplanen regulerer retningslinjer for hvordan den sportslige virksomheten i

Detaljer

Spillsentrerte øvelser

Spillsentrerte øvelser Øvelsesbank LYN FOTBALL Spillsentrerte øvelser Spillsentrerte øvelser defineres som øvelser med spill-motspill hvor spillerne møter deler av utfordringene de møter i kamp. Detter er øvelser som ofte blir

Detaljer

FAGHEFTE: SMÅLAGSSPILL I BARNEFOTBALLEN (6-12 år) Byneset I.L. Fotballavdelingen Postboks Bosberg BYNESET I.L.

FAGHEFTE: SMÅLAGSSPILL I BARNEFOTBALLEN (6-12 år) Byneset I.L. Fotballavdelingen Postboks Bosberg BYNESET I.L. FAGHEFTE: SMÅLAGSSPILL I BARNEFOTBALLEN (6-12 år) Byneset I.L. Fotballavdelingen Postboks 33 7070 Bosberg BYNESET I.L. FOTBALLAVDELINGEN Sist revidert: 2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1.

Detaljer

Alder 12 år 1 økt til 6 økt 7 økt til 12 økt 13 økt til 18 økt 19 økt til 24 økt 25 økt til 30 økt

Alder 12 år 1 økt til 6 økt 7 økt til 12 økt 13 økt til 18 økt 19 økt til 24 økt 25 økt til 30 økt Øktnummer Uke Fysisk Mentalt Alder 12 år 1 økt til 6 økt 7 økt til 12 økt 13 økt til 18 økt 19 økt til 24 økt 25 økt til 30 økt Ballkonttroll Ballkonttroll Pasning - mottak/medtak Avslutninger Forsvars

Detaljer

TRENINGSØKTA. Nils Henrik Valderhaug - September 2010 - Tlf 41647690

TRENINGSØKTA. Nils Henrik Valderhaug - September 2010 - Tlf 41647690 TRENINGSØKTA 1 Nils Henrik Valderhaug - September 2010 - Tlf 41647690 Deler opp i fem deler : Basis-ferdigheter (side2) - Tema: Touch på ball, såle-rulle ball, heading, demping, triksing, finter. Føring

Detaljer

1. og 2.angriper Forberedelsesfasen (2A) styrende for den påfølgende 1A involvering handling og valg. -Mot prioriterte rom

1. og 2.angriper Forberedelsesfasen (2A) styrende for den påfølgende 1A involvering handling og valg. -Mot prioriterte rom Individuelt - Hensikten med oversikten over 1A-2A og 1F-2F-3F listen er å gi en oversikt over ferdigheter spillere bør beherske. - På grunn av ulikhetene i typer fotballspillere, deres interesse og dere

Detaljer

Eksempel på gode øvelser for barn og unge

Eksempel på gode øvelser for barn og unge Eksempel på gode øvelser for barn og unge 1) Hauk og due med ball eller dribleren og den italienske forsvareren (øvelse nr. 1 i kapittel 3.0 i vår øvelsesbank). Her følger vi vanlige regler, bortsett fra

Detaljer

Trenerguide spillere 7-8 år. sportsplan pedagogisk tilnærming

Trenerguide spillere 7-8 år. sportsplan pedagogisk tilnærming Trenerguide spillere 7-8 år sportsplan pedagogisk tilnærming innhold Fotballfaglig utgangspunkt Vinnermentalitet Ferdighetsrepertoar Fotballfysiologi Trenerteamets utfordring og ansvar Eksempler på treningsuker

Detaljer

UTVIKLINGSPLANER FOR BARNEFOTBALLEN I TIF FOTBALL 7-8 ÅR

UTVIKLINGSPLANER FOR BARNEFOTBALLEN I TIF FOTBALL 7-8 ÅR UTVIKLINGSPLANER FOR BARNEFOTBALLEN I TIF FOTBALL 7-8 ÅR INNHOLD I TRENINGENE 7-8 år SJEF OVER BALLEN/ LEIK 40 % SPILLE MED/MOT 10 % SMÅLAGSSPILL 40 % AVSLUTNING 10 % VARIGHET PR.TRENING 1 time ANT.TRENINGER

Detaljer

Sportsplan. Lier IL - Fotball

Sportsplan. Lier IL - Fotball Lier IL: «Best på inkludering og trivsel» Sportsplan Lier IL - Fotball Verdier: Omtanke Entusiasme Idrettsglede Fair Play " Flest, Lengst, Best " Innhold De 3 V`er... s. 3 7-9 år. s. 4 10-12 år.. s. 5

Detaljer

Foreldremøte. Sesongen Velkommen! Velkommen 1

Foreldremøte. Sesongen Velkommen! Velkommen 1 Foreldremøte Sesongen 2010 08.04.10 Velkommen! Velkommen 1 Agenda 1. Organisering av fotballavdelingen i TRY 2. Holdninger og retningslinjer 3. Ferdighetsstigen 4. Aktivitetslederkurs Trener 1/ Barnefotball

Detaljer

SPORTSPLAN BYNESET I.L. FOTBALLAVDELINGEN. Byneset I.L. Fotballavdelingen Postboks Bosberg

SPORTSPLAN BYNESET I.L. FOTBALLAVDELINGEN. Byneset I.L. Fotballavdelingen Postboks Bosberg SPORTSPLAN BYNESET I.L. FOTBALLAVDELINGEN Byneset I.L. Fotballavdelingen Postboks 33 7070 Bosberg Sist revidert: 2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning:... 3 1.1. Klubbhåndbok... 3 1.2. Sportsplan... 3

Detaljer

Viking/VBK FFO. 1 : 1 ferdigheter

Viking/VBK FFO. 1 : 1 ferdigheter Viking/VBK FFO Månedens tema Mai og juni 1:1 Defensiv og sommerleker 1 : 1 ferdigheter I mai skal vi se på den defensive 1:1 ferdigheten. 1 Forsvareren er den som oftest vinner ballen, eller som tvinger

Detaljer

Alder: år Antall treninger per uke: 2 Treningslengde: 60 min.

Alder: år Antall treninger per uke: 2 Treningslengde: 60 min. Alder: 11-12 år Antall treninger per uke: 2 Treningslengde: 60 min. Hvilke pakker trenger jeg? Øvelsene i denne treningsplanen er hentet fra Trenerkort 2, 3, 4, 5 og 6. Mer detaljerte instruksjonsmomenter

Detaljer

Sportsplan Sist revidert: 18. september 2014

Sportsplan Sist revidert: 18. september 2014 Drammens Ballklubb Fotball - Junioravdelingen www.dbk.no Sportsplan Våre visjoner: Den du er er bra nok for oss! Det er lov å være god! 2 Dette dokumentet innholder målsettinger som junioravdelingen ønsker

Detaljer

UTVIKLINGSPLANER FOR BARNEFOTBALLEN I TIF FOTBALL 9-10 ÅR

UTVIKLINGSPLANER FOR BARNEFOTBALLEN I TIF FOTBALL 9-10 ÅR UTVIKLINGSPLANER FOR BARNEFOTBALLEN I TIF FOTBALL 9-10 ÅR/ INNHOLD I TRENINGENE 9-10 ÅR SJEF OVER BALLEN/ LEIK 30 % SPILLE MED/MOT 20 % SMÅLAGSSPILL 40 % AVSLUTNING 10 % VARIGHET PR.TRENING 1 time ANT.TRENINGER

Detaljer

Plan gutter 8 år første halvår 2013

Plan gutter 8 år første halvår 2013 Plan gutter 8 år første halvår 2013 Innhold i folderen: 1. Overordnede mål 2. individuelle mål (ferdighetsmål) 3. Lagmessige mål 4. Planlagte økter med øvelser på ca.1t Plan vår 2013: - Foreldremøte i

Detaljer

Sportsplan 2014. En veileder for driften av fotballen i Tverlandet Idrettslag

Sportsplan 2014. En veileder for driften av fotballen i Tverlandet Idrettslag En veileder for driften av fotballen i Tverlandet Idrettslag INNHOLDSFORTEGNELSE: Forord 4 Organisasjonskart 5 Fotballstyret Oppgavefordeling/ Ansvar 1. Generelt 5 rekruttering 5 Utstyr/ bekledning 5 Dugnad/

Detaljer

Kjelsås Fotball. Sportsplan. Respekt Klubbfølelse Engasjement

Kjelsås Fotball. Sportsplan. Respekt Klubbfølelse Engasjement Kjelsås Fotball Sportsplan 2013 2016 Respekt Klubbfølelse Engasjement Innholdsfortegnelse Vår visjon: Fotball for alle... 3 Den røde tråden: Spill ikke spark... 6 Organisasjon... 8 Roller... 9 Treningsøkta.no...

Detaljer

FOTBALLØKTA. Denne økta er tilpassa for barn fra 6 12 år. Deler opp i fire deler : Mål :

FOTBALLØKTA. Denne økta er tilpassa for barn fra 6 12 år. Deler opp i fire deler : Mål : FOTBALLØKTA Denne økta er tilpassa for barn fra 6 12 år. Deler opp i fire deler : 1) Ballkontroll (føring av ball, vending med ball, lek med ball). 2) Spille sammen med (pasnings spill i upresset/presset

Detaljer

Barna må tidligst mulig lære seg hva begrepet 1.TOUCH innebærer og at fotball er ett lagspill hvor alle er like viktige.

Barna må tidligst mulig lære seg hva begrepet 1.TOUCH innebærer og at fotball er ett lagspill hvor alle er like viktige. TRENINGSPRINSIPPER SIF SPILLERE 6-16 ÅR 1.Målsetting: Få frem spillere som er i stand til å spille ballbesittende kortpasningsfotball. Dette virker som et ambisiøst mål,men med NOK og RIKTIGE touch på

Detaljer

1. Innledning 2. 2. Overordnet målsetning for klubben 2. 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4. 5. Utviklingstreninger 4

1. Innledning 2. 2. Overordnet målsetning for klubben 2. 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4. 5. Utviklingstreninger 4 2015-2019 Innhold 1. Innledning 2 2. Overordnet målsetning for klubben 2 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4 5. Utviklingstreninger 4 6. Talenttreninger 4 7. Spillestil 5 7.1 Vestfold

Detaljer

Scoringstrening - avslutninger på mål

Scoringstrening - avslutninger på mål Side 1 for Scoringstrening 07:41 2 mot 1 + keeper med løp bakfra (Aldersgruppe: 6-8 og oppover) Satt inn fra Side 2 for Scoringstrening

Detaljer

Årsklasse 16-17 år. Breddetilbud. Fordeling av treningsmengde og treningsformer

Årsklasse 16-17 år. Breddetilbud. Fordeling av treningsmengde og treningsformer Rammeplan for sportslige aktiviteter 16-17 år Årsklasse 16-17 år På dette alderstrinnet skal en legge vekt på å integrere tekniske ferdigheter i en spillsammenheng. Det betyr at en ønsker å utvikle spillernes

Detaljer

Trenerhåndbok J9 Lillehammer KFK

Trenerhåndbok J9 Lillehammer KFK Trenerhåndbok J9 Lillehammer KFK BN/TS 2017 1 Innhold Lillehammer KFK Spillerutvikling i LKFK Prinsipper for Spillerutvikling Differensiering Jevnbyrdighet Flytsonemodellen 2 3 3 4 4 4 Viktige prinsipper

Detaljer

Fotballspråk. Begrepene under er presentert i alfabetisk rekkefølge som:

Fotballspråk. Begrepene under er presentert i alfabetisk rekkefølge som: HSV Fotball - Språk Fotballspråk. Vi som trenere utvikler ulike fotballspråk gjennom våre påvirkninger. HSV ønsker å samle et fellesregister for å sørge for at vi trenere snakker samme språk, samtidig

Detaljer

Spissen. Fotballforbundets rollebeskrivelse og øvelsesforslag for spissen.

Spissen. Fotballforbundets rollebeskrivelse og øvelsesforslag for spissen. Spissen Fotballforbundets rollebeskrivelse og øvelsesforslag for spissen. Spissen Den norske spissen har fysisk spisskompetanse gjennom stor hurtighet og/eller duellstyrke. Den norske spissen er brutal

Detaljer

Sportsplan Status: Final Page 1 of 29

Sportsplan Status: Final Page 1 of 29 Sportsplan 2017 Status: Final Page 1 of 29 Table of contents 1 Visjon, Verdier, Målsetninger... 4 2 Fair-Play og holdninger... 5 2.1.1 På lag mot mobbing... 5 2.1.2 Fargerik Fotball - mot vold og rasisme...

Detaljer

Dette er et viktig virkemiddel for å skape og utnytte gjennombrudd (Makrorinsipp i Skeids spillmodell). Ved å coache på at spillerne skal true forskjellige rom (bakrom, mellomrom, korridor, fremrom) vil

Detaljer

UTVIKLINGSPLANER HAUGARØKTENE ÅR

UTVIKLINGSPLANER HAUGARØKTENE ÅR UTVIKLINGSPLANER HAUGARØKTENE 10-12 ÅR Tema 1: Førsteangriper (1A) Tema 2: Førsteforsvarer (1F) Tema 3: Scoringsferdighet Organisering med øktplan 1 som eksempel: Tema førsteforsvarer (1F). Dette er et

Detaljer

Vikersund fotball G 99- treningsplan høsten 2012.

Vikersund fotball G 99- treningsplan høsten 2012. Vikersund fotball G 99- treningsplan høsten 2012. Oppvarming kjøres noe forskjellig med fokus på en del basisøvelser, herunder pasning, kort/lang, heading, med og uten press, demping/ mottak/ touch. Dag

Detaljer

Utviklingsplan 5-16 år Framtidens SILere

Utviklingsplan 5-16 år Framtidens SILere Utviklingsplan 5-16 år Framtidens SILere Overordnede utviklingsområder: 1:1 situasjoner offensivt og defensivt Fysisk trening Pasningskvalitet 5-8 år (5èr) Lekfase Fysisk trening Teknisk trening Avslutningstrening

Detaljer