KAPITTEL 12 NIGERIA-BIAFRA 1968 Et 40 års minne

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KAPITTEL 12 NIGERIA-BIAFRA 1968 Et 40 års minne"

Transkript

1 KAPITTEL 12 NIGERIA-BIAFRA 1968 Et 40 års minne I Nigeria var det i regelrett borgerkrig. Denne artikkelen er et 40 år minne om den tid da en gruppe norske frivillige, mange av oss med permisjon fra Forsvaret og midlertidig tilsluttet Det Internasjonale Røde Kors (ICRC) deltok i en av Afrikas mest blodige konflikter, den såkalte Biafra-krigen. Av Lars Reiermark Avisene her hjemme var hele våren og sommeren 1968 preget av nyhetene fra Afrika, fra den såkalte Biafra-krigen som hadde brutt ut året før. Det internasjonale samfunn valgte i begynnelsen stort sett å snu ryggen til konflikten, men reportasjer og fotos, ikke minst av sultende barn, fant veien både til Europa og til USA takket være uavhengige journalister og et meget dyktig informasjons- og propagandaapparat arrangert og betalt av Biafra, via et eget kontor i Sveits. FN verken ønsket eller ville gripe inn i konflikten som på mange måter lignet på Congo-Katanga konflikten få år tidligere. Både Katanga og Biafra var utbryterrepublikker som i utgangspunktet hadde vært regioner innenfor føderale statsdannelser som igjen var medlem av FN. Forskjellen var at Congo hadde anmodet om hjelp fra FN og således gitt verdenssamfunnet grunn til å gripe inn. Nigeria anmodet ikke om internasjonal hjelp, og konflikten ble i sin helhet betraktet som et internt oppgjør innenfor et lands grenser. Bakgrunnen Forhistorien til konflikten var den klassiske, kamp om ressurser og maktstrid mellom regionale ledere med forskjellig etnisk bakgrunn blandet med religiøse og politiske undertoner. Det toppet seg da Nigerias president, generalmajor Ironsi den 29.juli 1966 først ble bortført og senere drept av folk fra nord. Folkegrupper stod mot folkegrupper, religioner mot religioner. Den olje- og mineralrike Øst-Regionen som hovedsakelig var befolket av det velutdannede og kristne ibo-folket, kom under sin leder oblt Ojukwu på slutten av 1960-tallet i åpen konflikt med det overveiende muslimske Nigeria og juntaen som etter Ironsis død overtok landets ledelse med den nye presidenten, general Gowon som frontfigur. Situasjonen ble ikke bedre da iboene fikk ansvaret for drapet på Ironsi selv om alle visste at det var mytterister fra nord som hadde utført ugjerningen. Hatet mot ibonene slo ut i lys lue og resulterte i revolter og massakrer, spesielt ettersom Iboene gjorde kraftig motstand mot Den Føderale Regjering som med makt ville tvinge utbryterstaten tilbake inn i føderasjonen etter at Øst-Regionen med 12 millioner innbyggere 30. mai 1967, erklærte seg for selvstendig under navnet Biafra. Det ble en tre årig ( ) råtten krig slik borgerkriger vanligvis er. Nigeria som bl.a. fikk våpenhjelp fra Storbritannia satset i utgangspunktet på en storstilt offensiv over land, og rykket inn i Biafra på to akser samtidig som nigerianske MIG-fly angrep alt som

2 rørte seg på bakken. De føderale styrker hadde i begynnelsen fremgang, men etter slaget om gruvebyen Enugu i nord og handelsbyen Benin på midtavsnittet, stoppet offensiven midlertidig opp. Nigeria stengte så alle forsyningsveier og innførte en total blokade både til lands og i luften i et forsøk på å sulte lokalbefolkningen til fornuft som det ble sagt. Fortsatt ga Biafra ikke opp, men den føderale blokaden gjorde imidlertid at overalt i Biafra brøt forsyningslinjene sammen. Avlingene på markene ble ødelagt ved direkte krigshandlinger og forsyninger av fødevarer ble effektivt blokkert. Selv om noe sanitetsmateriell og også noe drivstoff samt store mengder ammunisjon ble fløyet inn av en gruppe sivile flygere under ledelse av amerikaneren Hank Warton, ble store grupper av befolkningen rammet av direkte hungersnød. Dette førte til forhandlinger med forsøk på våpenhvile for i første omgang å få inn forsyninger over land eventuelt via en luftbro til det innesluttede Biafra, men heller ikke mer. Da det føderale Nigeria forstod at Biafra ikke var interessert i å diskutere noen form for overgivelse, kun mulighetene for humanitær hjelp, sa Nigeria nei til bruk av en nøytral flyplass under overoppsyn av enheter av FN og/eller ICRC (Det Internasjonale Røde Kors). Hungersnøden fortsatte mens verdenssamfundet satt på sidelinjen. Den blodige krigen fortsatte også, men sommeren 1968 stabiliserte frontene seg. Da var imidlertid Biafra blitt redusert til et område på knapt kvadratkilometer med ca 5 millioner mennesker. Det var ingen forsyningsruter, og et av de mange våpen som ble påstått brukt fra nigeriansk side var utsulting av Biafras befolkning, altså folkemord som Nigeria åpent erklærte som legitim krigføring. Det var imidlertid dette som til slutt fikk verdenssamfunnet til å reagere. Fotografier av utsultede barn med utstående mager gikk verden rundt sommeren 1968, det året konflikten toppet seg, og det var bildene som til slutt ga utslaget. Hjelp Biafra! Flere kirkelige organisasjoner gikk sammen om å hjelpe Biafra, og for første gang i historien dannet katolske og protestantiske organisasjoner felles front. Kirkenes Verdensråd besluttet å sende humanitær hjelp, og under navnet Joint Church Aid (JCA) fikk man åpnet en luftbro fra den portugisiske øya Sao Tome utenfor Afrikakysten til flyplassen Uli i Biafra. I knapt to år holdt JCA den lille vestafrikanske staten i live. Det ble fløyet missions med mer enn tonn nødhjelp. Da operasjonen var på det høyeste, var luftbroen med sine to flyplasser den travleste i Afrika. Rapporter fra det personellet som reiste inn og ut av Biafra gikk imidlertid ut på at man anbefalte ytterligere hjelp i form av mobile legeteam som skulle operere på bakken i felten, og dette ble foreslått kanalisert via Det Internasjonale Røde Kors. FN på sin side opprettet en internasjonal militær observatørgruppe som ble sendt til Nigeria med ordre om å rapportere direkte til Generalsekretæren. Sympatien i Europa og spesielt her hjemme var overveiende på Biafras side og i løpet av noen hektiske uker våren og sommeren 1968 fant ca 100 kvinner og menn hovedsakelige nordmenn, dansker, svensker og finner, pluss noen amerikanere, sin plass i det internasjonale hjelpeapparatet som ofte i pressen ble beskrevet som kamuflert Biafra-hjelp. I Norge var det Kirkens Nødhjelp, med den legendariske pastor Elias Berge som generalsekretær, som stod for det praktiske arbeidet også vervingen av sivilt og militært personell. Forespørselen kom i månedsskiftet juni/juli, og krevet en hurtig avgjørelse. Vi som hadde blitt kontaktet måtte nå bestemme

3 oss i løpet av 48 timer. De av oss som tilhørte Forsvaret måtte dessuten søke permisjon for i det hele å komme i betraktning. Oppdraget hadde ikke-militær status, og vi ble etter at vi var antatt, plassert som Røde Kors-delegater i forskjellige såkalte helseteam bestående av 6 8 personer. I min gruppe var vi tre norske offiserer, for anledningen i sivil, løytnant i Forsvarets Sanitet, teamsjef og kirurg Anton Sand, administratoren, major Sigmund Våtevik foruten meg selv som på det tidspunkt var fenrik med ansvaret for depotet med reservedeler og ikke-medisinske forsyninger. Senere skulle jeg også få asvaret for radioen og dermed all sambandstjeneste. I tillegg var det tre meget dyktige kvinnelige sykepleiere som faktisk ble kjernen i sanitets-tjenesten, hhv Berit Bolstad, Birthe Dalsmo og Magny Krekvik. Altså i alt seks norske. Vi var det fjerde teamet, eller gruppe, som ble sendt av sted sommeren De tre andre norske gruppene var allerede i felten med to team i Biafra og ett på den føderale, dvs nigerianske siden. Det skulle senere vise seg at vi i felten også fikk kontakt med både et dansk team, (Team Andersen) og et østerriksk team som opererte i krigssonen på samme side som oss ellers ingen. Vi drar i krigen. Ja, slik følte vi det. For situasjonen i Nigeria var spent da vi reiste fra Oslo, søndag 18. august via Genève til Lagos som den gang var hovedstaden i Nigeria. Overskriften i Vårt Land over fire spalter mandag 19. august lød da også i ingressen Tre uker igjen for Biafra? Nigeria har begynt sitt endelige angrep på Biafra, og regnet med å ha seieren i hende i løpet av to til tre uker. Keiser Haile Selassi, Organisasjonen for Afrikansk Enhet, OAU og Storbritannias regjering forsøker alle å stoppe angrepet ved å presse den føderale regjering, men foreløpig uten resultat. Og som det videre fremgikk av eget oppsett: Styrkene (dvs de føderale) har krysset Imo-elva og har kjempet 32 kilometer fra regjeringsbyen Aba i Biafra. Angrepet pågår samtidig på tre fronter. Det Internasjonale Røde Kors beklager at Nigeria ikke vil godta en nøytral flyplass, men vil likevel ikke gi seg. Det vil heller ikke den dansk-kanadiske flykapteinen Axel V. Duch, som i dag drar til Sao Tome. Ja, slik skrev pressen, men da avisen kom på gaten mandag 19. august var vi allerede i Genève som var første stopp. Vår befatning med pressen hadde ellers bare vært et kort møte på Fornebu 18. august da det ble tatt bilde av oss mens vi gikk opp flytrappen søndag ettermiddag. Bildet var forsynt med overskriften De er underveis. Så, mens norsk og internasjonal presse spekulerte i om Biafra som selvstendig stat snart ville være et avsluttet kapitel, var vi altså på vei mot krigssonen. Mandag 19. august 1968 kjørte Morgenbladet en tilsvarende artikkel over fire spalter på første side. Krigserklæring mot Røde Kors som er klar til kjempeinnsats. I undertittelen het det seg: 6 norske på vei til Nigeria. Hele saken var forsynt med et bilde av oss alle tatt under pressekonferansen lørdagen før. Den gangen i 1968 var det ikke søndagsaviser, så saken ble ikke kjent før vi hadde reist, og selv visste vi ikke hva pressen skrev før vi kom tilbake til Norge nesten seks måneder senere. Situasjonen.

4 Situasjonen ved avreise kan antagelig best oppsummeres ved å sitere fra internasjonale presseklipp. For eksempel meldte NTB-Reuter mandag 19. august fra Genève, Lagos og Oslo at Røde Kors er nå rustet til den mest omfattende hjelpeaksjon siden krigens slutt, for å redde millioner av sultende sivile ofre for konflikten mellom det føderale Nigeria og utbryterstaten Biafra. Samtidig ga en regjeringsavis i Lagos søndag (18. august 1968) uttrykk for at Røde-Kors flyene måtte skytes ned. Under overskriften fornærmelse mot Nigeria het det på lederplass i Sunday Post at Røde Kors er innbladet i hemmelige og ulovelige flygninger. Vi henstiller derfor til den føderale militære regjering (dvs general Gowons militærstyre) å ta hansken opp. Regjeringen må viser at den representerer den eneste gyldige autoritet i dette land ved å svare Røde Kors med samme sprog som de retter mot oss og som ikke kan misforstås. Det vil si ved å skyte ned deres fly. På bakken i Biafra fortsatte de føderale i hele august sine angrep langs flere akser. Først det endelige angrep i NORD mot gruvebyen Enugu, kjent for sine rike kopperleier. Byen hadde en kort periode vært hovedkvarter for Biafras regjerningssjef, oblt Ojuku, som etter byens fall hadde måttet flytte til Aba, lenger inne i Biafra. Etter at de føderale hadde inntatt Benin på MIDT-avsnittet, fortsatte de fremrykningen langs hovedveien fra BENIN via Asaba mot ONITSHA ved Niger-floden. På SYD-avsnittet slo de til først mot havnebyen PORT HARCOURT og besatte oljehaven WARI. Planen var deretter å rykke mot ONITSHA sydfra. I tillegg forsøkte de føderale å slå ut Biafras midlertidige nye hovedstad, ABA etter at hovedstaden ENUGU ble oppgitt. Hva vi angikk, så var vi tenkt plassert i byen Asaba på midt-avsnittet hvor den 7. Nigerianske divisjon var ansvarlig for sin del av fronten. Nyhetene fra fronten var ikke gode. Flere norske aviser kjørte Biafrakrigen på første side, for eksempel kunne Vårt land 19. august 1968 melde at Flere internasjonale kilder opplyser uavhengig av hverandre at angrepet mot administrasjonsenteret Aba kan, dersom de føderale når frem, virke like lammende som alle andre operasjoner. I Aba ligger nemlig radiosenderen, og uten den er utenverdenen eneste mulighet til informasjon avskåret. Morgenbladet fulgte opp samme dag: Foreløpig forsøker Nigeria å skjule sine virkelige hensikter bak uttalelser om at angrepene bare er svar på Biafra-angrep. President Gowon skal imidlertid, sies det, ha gitt styrkene ordre om å ta hjelp til de sultende med seg. Men det siste kan de neppe klare, i hvert fall er nøden katastrofal i de erobrede områder, mens forsyningene hoper seg opp i Lagos. Nå var hele verdenspressen med og kommenterte daglig Nigerias strategi som var klar nok. Ble krigsoperasjonene tross alt langvarig, da skulle de millioner Iboer (Biafranere) sultes til fornuft. Landet måtte avskjæres fra havet, for over havet kom det forsyninger. Havnebyen Port Harcourt ble derfor et av de føderales viktigste militære mål i den offensiven som startet sommeren Og målet ble nådd: De føderale behersket i slutten av juli alle innfallsveier, og lufttransport var nå Biafras eneste mulighet for å få inn forsyninger. Ingenting tydet imidlertid sommeren 1968 på at det ble noen lynkrig. Iboenes gjorde seig og hard motstand. På samtlige frontavsnitt måtte de føderale kjempe for hver kilometer vei eller terreng, men langsomt ble Biafra omringet og tilslutt helt avskåret. De føderale var overlegne både i antall soldater og moderne krigsmateriell produsert enten i Sovjetunionen, Tsjekkoslovakia eller Storbritannia. Flyangrep av russiske og britiskbygde jagerfly med utenlandske

5 piloter ved spakene ble mer og mer vanlig. Hospitaler og andre ikke-militære mål ble krigsmål, og Biafra hadde lite å stille opp mot overmakten. Det var likevel et smutthull. Det ble tidlig ryddet en flystripe ved byen Owerri som ble forsøkt beskyttet ved lett luftvern (20 mm Rheinmetal) stilt opp på begge sider av veien. Det var begynnelsen til luftbroen som også ble beskyldt for å frakte våpen i Røde Kors merkede fly sammen med sanitetsmateriell og nødforsyninger. Dette var situasjonen da vi gjorde oss klare for avreise fra Genève 19. august via Acra i Ghana. Oppdraget Del I: Humanitær bistand til sivile Om selve oppdraget skrev Morgenbladet samme dag, altså 19. august 1968: Det internasjonale Røde Kors i Genève har allerede klar store matvareforsyninger så nær de hungersrammede område i Biafra som mulig. I løpet av de nærmeste dager ventes europeiske og amerikanske eksperter til Genève for å være med på å legge siste hånd på planene. Matvarelagrene vil gjøre det mulig for Røde Kors å komme de sultende til hjelp så å si på et øyeblikks varsel, etter at de stridende parter enten inngår et kompromiss eller kanskje etter en siste omfattende offensiv fra de føderale nigerianske styrkenes side. På Røde Kors-hold i Genève vil man i helgen ikke si annet om hva man regner for en sannsynlig løsning på denne konflikt enn at man forbereder seg på alle eventualiteter. Som det het i pressemeldingen da vi reiste: Et medisinsk team på seks personer, som skal kunne behandle 300 pasienter hver dag, ble søndag sendt til Nigeria av Kirkens Nødhjelp, opplyser generalsekretær Elias Berge på en pressekonferanse i Oslo. Teamet er skaffet til veie etter henstilling fra Kirkenes Verdensråd i Genève, og skal i seks måneder både gi medisiner og poliklinisk behandling til de nødlidende i Nigeria. Biafra ble foreløpig ikke nevnt med et ord og det ble heller ikke sagt noe om at vi skulle fly via Geneve hvor vi fikk en foreløpig orientering om den siste utviklingen på bakken i Biafra og hvor vi også ble sluset inn i ICRC-systemet og utstyrt med papirer som viste at vi var delegater for Det Internasjonale Røde Kors. Del II: Sanitetstjeneste En pressemelding fra Genève lørdag 17. august utdypet oppdraget. Samme dag var det pressekonferanse i Oslo, hvor vi også ble vist frem for pressen. Morgenbladet skrev om det utvidede oppdraget på forsiden 19. august Gruppen skal i første rekke ta seg av pasienter som lider av mangelsykdommer, men vil også behandle krigsskadde personer. Vi skulle altså inn i selve krigssonen eller så nær opp til den som situasjonen tilsa. Dette var også i overens-stemmelse med hva vi var blitt fortalt før avreise fra Oslo, og var for så vidt allerede offentlig kjent alt på lørdag 17. august da Det internasjonale Røde Kors i Genève sendte ut en melding som også ble gjengitt i norske aviser om at Organisasjonen vil ta de nødvendige skritt for å få levert forsyninger til den hungrende befolkning i Biafra, samtidig som man vil fortsette å utføre oppgavene i de områder som er kontrollert av de føderale styrker. Nå snakket man ikke lenger om Nigeria, men om Biafra, og nå var det ikke bare snakk om fordeling av matvarer og generell hjelp til sivile, nå var det også snakk om ren sanitetstjeneste til krigs-skadde personer: Hansken var kastet! Nå

6 foregriper jeg begivenhetene, men det hører også med til historien at da vi vel var på plass i området ble vi i forbindelse med slaget om Onitsha i september spurt av de føderale myndigheter om vi kunne påta oss å arrangere evaluerings-veier for de sårede etter kampene om brohodet. En anmodning vi høflig avslo da vi oppfattet en slik operasjon som et rent militært anliggende. Det hindret oss imidlertid ikke fra å hjelpe de føderale med transporten av sårede fra fronten tilbake til hjelpeplassen man hadde opprettet rundt skolebygningen i Onitsha. Planen Planen for å komme Biafra til hjelp var basert på at Kirkens Nødhjelp i Norge, i samarbeid med den danske folkekirke og Luther-hjelpen i Sverige, i første omgang chartret et fly som fra København skulle frakte to tonn medisiner og utstyr til en verdi av kroner til Nigeria. Samtidig som man satte inn såkalte legeteam på bakken, også fra Nigeria og i de områder som de føderale styrker etter hvert tok kontroll over i Biafra. Koordinator i Europa var den danske pastor Viggo Møllerup som allerede hadde inngått kontrakt med det svenske flyselskapet Transair og med flykaptein Carl-Gustaf von Rosen om chartring av nok et fly som skulle pendle mellom den spanske øya Sao Tome utenfor Afrika-kysten og Biafra med forsyninger. En tidligere henvendelse om fritt leide for å fly forsyninger direkte til Biafra til en nøytral flyplass under kontroll av Det Internasjonale Røde kors ble forkastet av regjeringen i Lagos. I en erklæring fra Det Internasjonale Røde Kors 17. august het det da også at Organisasjonen beklager dypt at den føderale militære regjering i Nigeria ikke har akseptert den løsning på transportproblemene som en nøytral flyplass i Biafra under kontroll av Det Internasjonale Røde Kors ville representere. Nordisk støtte På vegne av de fem nordiske lands regjeringer gjorde Norges ambassadør i Lagos, Lars Onsager lørdag 17. august en henvendelse til den nigerianske regjeringen. I samtale med Nigerias utenriksminister Arikpo henviste han til en erklæring av 14. august de fem nordiske land hadde tilstilt den nigerianske regjering. Ambassadør Onsager meddelte utenriksminister Arikpo at regjeringene i de nordiske land i tilknytning til erklæringen retter en sterk hen-stilling til Nigerias regjering om å gjøre sitt ytterste for å muliggjøre at hjelpen til den nødlidende sivilbefolkningen i de krigsrammende områder kan nå frem så effektivt og raskt som mulig. Vår sjef Elias Berge, som i mellomtiden hadde vært på rekognosering helt inn i Biafra, kom tilbake til Norge med melding om at situasjonen var prekær og at det følgelig hastet. Vi ventet derfor ikke på Nigerias offisielle svar, men reiste iht plan søndag 18. august som den første av flere nye grupper. Mandag19. august meddelte Nigeria at en svensk lege-gruppe ville få tillatelse til å reise inn i Biafra via nigeriansk territorium, men at de 100 leger og sykepleiere som svenskene planla å sende inn i Biafra fra Fernado Poo trolig ikke ville få reise inn. Men nå var hele Norden med. Fra Helsinki kom det melding om at Det finske Røde Kors Nu har stillet et legeteam på syv mann til disposisjon for Det Internasjonale Røde kors; teamet kan dra om ni dager. Jo, vi var i gang! Forberedelser i Lagos.

7 Vi landet i Lagos 21. august, og etter mottakelse og innkvartering (Den norske oblt Stig Adeler var attachert Nigerias Røde Kors og var vår forbindelsesoffiser til nigerianerne) fikk vi samme dag våre lokale pass, dvs nasjonale Røde Kors pass. I Genève hadde vi underskrevet kontrakt med Internasjonale Røde Kors, og fått legitimasjon og armbind som internasjonale ICRC-delegater. Nå fikk vi også legitimasjon utstedt av Central Council of the Nigerian Red Cross. Det var rødt og for anledningen undertegnet av Nigerias nasjonale sekretær, Timothy Udondek på vegne av presidenten, The Right Hon. Sir Adetokunbo Ademola, KBE, CFR, PC. Neste dag tok vi ut kjøretøyene, i første omgang to Land Rovere type Army (lang) pluss en lastebil av typen Bedford/Army. Alle hvitmalte og merket med røde kors. Ved samme anledning ble gruppen forsterket med en svensk transportoffiser/mekaniker Ronald Hansson fra Jaegerskolan i Kiruna, samt Bill H. en amerikansk kjentmann, med tidligere fredskorps-erfaring fra samme område. De gjorde begge to tjeneste sammen med oss helt til vi ble trukket ut av Asaba i november. Bill ble i praksis gruppens uoffisielle fikser som ordnet det meste og Ronald var en mekanisk trollmann som holdt bilene våre gående uansett. Jeg så aldri Bill igjen, han forlot oss i Lagos da vi var på vei hjem mange måneder og mange eventyr senere, men Ronald Hansson traff jeg igjen mange år senere, da jeg tjenestegjorde i UNIFIL i Der var han ansatt som sjåfør og mekanikker i UN Field Service, men det er en annen historie. Tilbake til Lagos 22.august Etter å ha lastet forsyninger og etterkontrollert utstyret, var det tid for en bedre middag med vår kontaktmann, Arne Fonkalsrud fra den norske ambassade. Nattelivet i Lagos var ikke synlig merket av krigen, det eneste måtte være at den internasjonale presse hadde invadert de fleste større hoteller. På hotellet der vi bodde var det et hektisk liv med journalister og fotografer fra alle de største avisene i USA og Europa og sannerlig var også Aftenposten der. Alle var ute etter en historie, bilder og en kommentar og Aftenposten hadde sogar sin mann Harald Brynhildsen på plass i Lagos for et siste intervju med oss før vi før vi forlot byen. Dette var noe vi hadde forutsett, og vi hadde derfor på forhånd avtalt at Anton Sand som Teamleader skulle være den som uttalte seg om hvem, hva, hvor etc. Ingen andre skulle si noe, og vi sa derfor heller ingenting, men lyttet med interesse mens Fonkalsrud orienterte om den siste utvikling langs frontene, iblandet gode råd om hva vi burde gjøre eller ikke gjøre derfor etc etc. Maten kom på bordet, og som det utviklet seg så fikk vi en aldeles utmerket tre-retters middag med etterfølgende desert, alt mens Sand parerte spørsmål fra pressen og fotografer. Det ble en hyggelig aften, og en fin innledning til det som forestod. Vi hadde i Oslo blitt anmodt om å ha med skikkelig tøy for representasjon. I den anledning hadde vi blitt utstyrt med det man best kunne kalle passende antrekk. Det viste seg å være et smart trekk av pastor Berge; - Vi var ingen hvem som helst, - vi var Det Norske Legeteamet, attasjert Det Internasjonale Røde Kors. I en forsamling preget av kvinner og menn i forskjellige utgaver av feltantrekk, var vi unntaket. Våre tre damer var i lyse kjoler og tok seg strålende ut. Vi tre mannfolk var i ens antrekk bestående av blå blazer og ditto slips, hvit skjorte og hvite bukser. Antrekket ble for øvrig positivt bemerket og kommentert, det var også hensikten. I pakningen hadde vi ellers daglig antrekk, som for oss menn var hvite shorts til kneet, hvite knestrømper, desert boots, hvit skjorte og blå cap med Røde Kors merket. Etter middagen var det invitasjon til folklore, som for vår del ble til et besøk på stedets nattklubb for å høre moderne afrikansk musikk. Det ble

8 danset så svetten rant og stemningen var merkbar selv om ikke vi deltok i dansen. Men musikken fenget og på et tidspunkt fikk jeg også anledning til å overta trommene og sitte inn som det heter med orkesteret. Som Aftenpostens korrespondent Harald Brynhildsen skrev, - Da fenriken begynte å spille trommer, gikk vi andre hjem. Det gjorde til slutt også jeg og sovnet etter en begivenhetsrik dag mens rytmen ennå satt i kroppen, en helt annerledes følelse enn hva jeg hadde forestilt meg og full av tanker om hva morgendagen ville bringe. I felten Dagen etter, den 23.august, var som det som avtalt avreise etter frokost. Fra Lagos gikk turen langs den nordlige rute der elvene Niger og Benue flyter sammen ved elvedelet Lakotsha. Første mål var gruvebyen Enugu in the hills i nord-øst, som de føderale hadde inntatt i juli, deretter skulle vi dreie sydover og komme inn i området Asaba- Onitsha gjennom området til 7. Nigerianske Divisjon, som hadde tatt Asaba i første uke av august. Frontlinjen eller kamplinjen gikk nå ved Onitsha noen kilometer lenger øst. Veien mot Enugu var riktignok ryddet etter kampene siste måned, men overalt langs veien fantes det skrap og skrot i form av ødelagte våpen og kjøretøyer som viste at kampene stedvis hadde vært harde. Improviserte stridsvogner i form av delvis utbrente traktorer, bulldozere, gravemaskiner etc med påsveisede skjold stod forlatt bak hver eneste sving. Alt sammen utstyr som de biafranske styrker hadde brukt som våpenbærere men som var slått ut av de fremrykkende nigerianske styrker. Noen kilometer fra byen gikk en av bilene i kolonnen på en landmine, resultatet var fire sårede, (ingen nordmenn), hvorav en dødelig. Han døde i vei-grøften mens vi forgjeves forsøkte å stanse blodstrømmen fra pulsåren i låret. Rundt stod andre nigerianere, tause vitner til nok et krigsoffer. I leave the dead in your care, sa den australske offiseren som ledet kolonnen til vår nigerianske liaisonoffiser. Tre mann med spader ble tilbake. Vi fortsatte. Enugu var på føderale hender. Vel fremme ble vi henvist kontorer og plass til mobilklinikken i den tidligere biafranske regjeringsbygningen. Deretter behørig fotografert av de føderale militære myndigheter som ellers lot oss være i fred bortsett fra en yngre offiser som antagelig tilhørte den militære sikkerhetstjenesten og som i et par dager plaget oss med tusen spørsmål. Presidentens kontorer bar preg av å være forlatt i all hast, papirer og kontormøbler lå strødd. Det var tydelig at noen også hadde gått gjennom kontorene med finkam, arkivskap var åpnet og papirene fløt. Som situasjonen var, så tok vi hva vi trengte, og jeg benyttet anledningen til å sikre meg presidentens kontorstol med grønt skinn. En stol jeg hadde på lastebilen og i teltet under nesten hele tiden i Nigeria. Til slutt så ble den stjålet, det var kanskje like bra, for hvordan skulle jeg ha fått den med meg hjem til Norge? Mellomspill i Enugu. Vi ble anvist kvarter i et moderne hus i det som engang hadde vært byen beste gate. Huset bar preg av tidligere eiere som vi antok måtte ha vært enten europeere eller amerikanere. Jeg husker jeg bemerket at VVS-anlegget inkludert varmtvannstanken og baderumsmøblementet av alle ting var norsk! Selv om byen nylig hadde vært krigsskueplass var lokalbefolkningen i full sving med gjenoppbyggingen, og selv om vi

9 på egen hånd måtte rigge oss til, både den medisinske klinikken og lagerbygningen vi skulle bruke til fordeling av nødhjelpsforsyninger, så fikk vi god hjelp av en alltid villig befolkning. Det lokale næringsliv var velutviklet og en smule originalt. Jeg skal gi et eksempel: En aften ringte det på døren, og da jeg åpnet stod det en meget hyggelig mann i døren, sort som natten, men smilende. Korrekt iført shorts og knestrømper, jakke slips og cap hilste han meg med et muntert Good Evening Sir, I am you local smugler, may I take your order? I løpet av den tiden vi var i Enugu ble vi gode venner og han skaffet det meste. Jeg pruttet aldri og spurte han heller aldri om hvor han fikk varene fra. I Enugu var det daglig mye å gjøre, og byen bar fortsatt preg av å ha vært Biafras hovedstad. Reparasjonsarbeider var i gang, både på hus og i gater, og parken var i ferd med å bli slik den engang hadde vært. En blomsterhage med grønne plener, og sannelig kom det ikke også trykk på springvannet. Etter at veien nå igjen var åpnet fikk byen stadig tilført store etterforsyninger av næringsmidler, som i påvente av ildopphør hadde vært lagret i Lagos. Dette arbeidet ble administrert av Det Internasjonale Røde Kors, og det var nok av villig arbeidskraft. Eneste problem var at de innfødte ikke lenger ville ta imot papirpenger for å laste eller losse for ICRC. De biafranske sedlene var ikke lenger gangbar mynt som det het, men siden utfallet av krigen fortsatt var uvisst, så ville befolkningen heller ikke ta imot nigerianske sedler. Saken ble løst ved at jeg fikk ordre om å ta en av de lange Landroverne og kjøre tilbake til Lagos for å hente penger, dvs mynter fordi de lokale ikke verken ønsket å motta eller eie papirpenger fra noen av de to parter i konflikten. Slik hadde det seg at jeg en tidlig morgen ved tiden parkerte utenfor The Federal Bank of Nigeria hvor hovedkassereren, en gammel skotte fikk meg til å undertegne for mottakelsen av pund, det er 16 eller 18 sekker sølvmynter, hvoretter jeg kom meg helskinnet tilbake til Enugu etter en uforglemmelig biltur som bl.a. førte meg på hjuldamper over elveleiet ved Lakotsa. Det er der hvor Afrikas to store elver Benue og Niger møtes og hvor vi også tidligere hadde passert. Turen over kostet meg min sveitsiske militærkniv (den med åtte blad og en del andre muligheter) men jeg kom meg vel over, og det er en av mitt livs store turer. Det siste stykket tok jeg med en føderal soldat som hiket mot fronten. Han plasserte jeg ved siden av meg i førersetet i full uniform og med gevær ved fot, og ikke et menneske stoppet oss. Jeg hadde således ingen problemer med å passerte nigerianske sperringer og ingen spurte heller hva slags last jeg hadde på bilen. I Egugu rapporterte jeg til maj Våtevik, og vi fikk sekkene i hus uten at noen fikk kjennskap til innholdet. Neste dag gikk arbeidet videre og de innfødte fikk nå et pengestykke i hånden for hver sekk de lastet eller losset, mens vi på vår side satte et kryss i laste- og losse-protokollen for hvert pengestykke som ble delt ut.vi var begge klar over at logistikktjenesten ikke var helt etter boken, men det virket, og det var hovedsaken. Kontrollen var at ved arbeidsdagens slutt skulle det være like mange sekker på lageret som det var kryss i boken og det var det da også. En ting var at dette systemet klart viste at papir var ei det beste, men også at de lokale heller ikke aksepterte nigerianske sedler var for oss et klart uttrykk for innbyggernes oppfatning av den nigerianske propagandaen. Den gikk enkelt ut på at snart var krigen slutt. Det var det ikke mange som trodde på. For oss så det heller ikke slik ut, selv om det hver dag ved siste nyhetsutsendelses slutt

10 ved midnatt på radioen ble proklamert To keep Nigeria one, is a task that must be done For oss var Enugu bare et mellomspill, vi skulle lære by doing. Men det var likevel tydelig at Biafra var på defensiven. Radio Aba ga oss hver dag nyhetene fra den andre siden, men også Biafras bønner om internasjonal hjelp før sendingene hver natt ble avsluttet til tonene av Sibelius Finlandia, Biafras adopterte nasjonalhymne. Nesten 40 år etter traff jeg i Oslo en annen norsk offiser som hadde vært med i det teamet som hadde evakuert Enugu rett før de føderale rykket inn. Han fortalte meg at de hadde hatt samme arbeidsmessige problem som han uttrykte det, med hensyn til befolkningen, og at teamet på oppdrag hadde brent bunkevis med biafranske pengesedler og frimerker før de trakk seg ut. Men vi skulle videre.etter en ukes praktisk opplæring, gikk turen sydover via en amerikansk misjonsstasjon hvor tiden syntes å ha stoppet i Det var utgivelsesåret for de ferskeste blader og magasiner de hadde som lesestoff. Vi tilbrakte en natt på stasjonen i verdens beste seng og betalte for oppholdet med matvarer misjonærene selv ikke hadde drømt fortsatt fantes. Asaba. På relativt gode veier kjørte vi nå sydover. I tillegg til alt annet (bl.a. 60 liter sprit kun til medisinsk bruk som det het) hadde vi nå en hel lastebil med proviant, bl.a. kasser med hermetiske kjøttevarer og frukt, og regnet med at vi skulle være selvforsynte i hvert fall for de neste tre måneder. Vi visste lite om fremtiden, men Asaba var målet. Der møttes vi med vår Area-Coordinator med ansvaret for Asaba/Onitsha-sektor. Han viste seg å være svensk, friherre og vernepliktig major Charles Akrell. Vi ble anvist innkvartering i et fraflyttet kloster som opprinnelig hadde vært bebodd av tolv nonner. De var nå alle vekk, og tilbake var kun en mannlig katolsk pater, Father Brian, som var oss til stor hjelp. Fra major Akrell fikk vi over-dratt to Landrovere, hvite med Røde Kors merking, små, korte og dieseldrevne. Perfekte til den slags kjøring som nå ventet oss på smale jungelstier. I tillegg ble vi også utstyrt med en radiostasjon bestående av sender/mottaker pluss et bensinaggregat. Samt forhåndsordre for hva ICRC forventet av oss i området. Hvis de føderale rykket frem skulle vi forsøke å henge på og samtidig med det vanlige arbeidet også rapportere vedrørende krigsfangetjenesten og naturligvis melde fra om eventuelle brudd på Geneve-konvensjonen. Hvis de føderale måtte gå tilbake, ble vi anbefalt å la oss evakuere, men samtidig holde ICRC i Enugu underrettet om situasjonen. Nasjonalt språk var ikke tillatt på radioen, heller ikke tall- eller bokstavkoder. Vi måtte følgelig finne på noe annet. Vi avtalte derfor egne kodeord og kodesetninger i klart språk på engelsk som skulle brukes i de enkelte tilfeller, og jeg fikk et to timers innføring i bruk av senderen av en teknisk medarbeider som viste seg å være den mann som var ansvarlig for utplassering av til sammen åtte (8) Røde Kors-radiostasjoner i Nigeria/Biafra. Han ønsket lykke til og forsvant og vår stasjon var etter dette RED CROSS EIGHT ASABA, med faste sendetider for daglig SITRAP dvs situasjonsrapport, og med nærmeste sambandstekniske overordnede i form av en engelsk kaptein stasjonert med ICRC i Enugu. Nå var det snart bare uniformen som manglet! Aftenunderholdning.

11 Det var ikke stort å ta seg til om kveldene, når det ble mørkt så var det mørkt. Aggregatet og petromaksen sørget for nødvendig ly og det ble i høyden til litt uskyldig whist-spill og avis-lesing etter at vi hadde gjennomgått og evaluert dagens mange gjøremål, samt sett litt på neste dags program. Dagseddel og ukeprogram var oppslått på veggen i gangen mellom kjøkkenet og stuen, men måtte noen ganger fravikes. Aftenmåltidet var ellers uten sammen-likning det store samlingspunktet, og vi hadde godt med proviant. En aften fikk vi også uventede middagsgjester, og det var litt av et besøk. Etter at vi hadde satt oss til aftensbordet, kom det plutselig to bevæpnede og en smule berusede nigerianske soldater direkte inn i spisestuen via dobbeltdørene som førte ut i hagen. Jeg gjorde ingenting, og de andre reagerte heller ikke unntatt Våtevik, som satt ved bordenden i kraft av å være eldstemann. Han reiste seg langsomt og sindig og jeg husker Sand sa Vær forsiktig, men Våtevik kremtet og sa rolig Go home, alt mens han snudde de to herrer ved at han tok dem i skulderen og viste dem døren. Etter det husket vi bestandig på å lukke og låse døren fra spisestuen ut i hagen. En annen kveld hadde vi trukket ut på terrassen mot vannet, og mens vi satt der i mørke med vår kaffe ble vi vitne til at våpnene spilte opp på begge sider av floden. Det var tydelig at det var noe på gang langs elvebredden rett overfor vårt hus. De føderale skjøt opp lysraketter fra vår side, og enkeltskudd fra den andre siden av elven ble besvart, først med geværild og så med knattrende mitraljøseild. Etter hvert kom også artilleriet i gang og jeg har aldri sett maken til fyrverkeri. Lyskuglende steg og falt mot den mørke afrikanske natten og bredte seg til slutt utover slik at hele himmelen glødet i takt med mange dumpe drønn, - jeg glemmer det aldri. Vi ble likevel sittende en stund og betrakte skuespillet, - på samme tid både uvirkelig og skremmende, men også utrolig vakkert. Etter hvert fant vi det likevel fornuftig å trekke oss tilbake og innenfor husets vegger, og jeg husker at den natten var vi nøye med både å låse og ikke vise lys. Vi visste ikke hva som var på gang, ikke da, men noen tid senere fikk vi tilfeldigvis se en flere siders reportsje i et av de store internasjonale billedbladene som hadde hatt en fotograf med på biafransk side i det som ble beskrevet som en rekognosering mot de føderale linjer ved Asaba. Billedserien viste en liten gruppe hvite leiesoldater fotografert fra patruljen gikk ut til den returnerte, da med minst en mann død. Det var krigens ansikt, sterk kost presentert rått og brutalt i svart/hvitt over fire sider i Paris Match. Intet hørt og intet sett. Mens vi var i Asaba fikk vi også besøk av medlemmene av den internasjonale observatørgruppen som var nedsatt av FN for å undersøke om hvorvidt det var hold i påstandene om folkemord. Lederen for gruppen var den svenske generalmajor Arthur Raab og ellers minnes jeg den fargerike britiske brigader Bertil Ferguson som tidligere bla. hadde tjenestegjort i daværende Palestina. Gruppen var primært i Nigeria for å undersøke ryktene om folkemord ved utsulting av befolkningen, og skulle også ha et øye på krigsfangetjenesten, først og frem på føderal side. Da observatørene ønsket å høre om vi hadde sett noe, ga vi en muntlig redegjørelse for våre opplevelser så langt. Det endret lite. Generalmajor Raab hadde sitt eget syn på konflikten og mente at debatten og informasjonen i Sverige og i Norden generelt var ytterst forvrengt til utbryter-statens favør, som han uttrykte det. Da Raab og hans assistent, kaptein Claes Tamm, senere etter hjemkomst til Sverige benektet å ha hørt eller sett noe til noe folkemord, var

12 allmennheten mildt sagt noe skeptisk. Ferguson husker jeg som langt mer pragmatisk. Han forstod tydligvis hva som var på gang, men som han sa det war is war, what did you expect? Slaget om Onitsha. Vi kom til området tidsnok til å bli vitner til slaget om Ontisha i september. Byen ligger ved floden Niger med en stor og moderne veibro over floden og en fantastisk motorvei sørover til Port Harcourt. Høsten 1968 var motorveien fremrykningsaksen både for de styrker som presset på fra nord, og de føderale som tidligere hadde landet i Port Harcourt og som nå var på marsj nordover i den hensikt å dele Biafra i to. De føderale hadde satt seg fast i bygningene på den ene siden av floden, men kom ikke over broen. Det lykkes i første omgang derfor heller ikke de føderale å ta byen selv om det ble kunngjort både i radio og i internasjonal presse at byen var falt. Jeg vet det for jeg var der den morgenen de føderale i grålysningen hadde forsøkt å sette over floden med stormbåter. Angrepet ble slått tilbake av biafranerne dels med hjelp av en liten gruppe rhodesiske leiesoldater og endte med store føderale tap. Både major Våtevik og jeg deltok ellers i morgentimene etter anmodning om hjelp fra nigerianerne med hver vår Landrover i transport av sårede fra elvebredden til den nigerianske bataljonens samleplass. Jeg glemmer det aldri. Spesielt husker jeg to soldater som kom gående mot oss med en tredje, såret soldat gående og delvis hengende mellom seg. Den sårede hadde et lungeskudd og var i elendig forfatning. En annen soldat hadde mistet den ene foten, den satt fortsatt fast i noen trevler, men mannen var i sjokk. Han var imidlertid fortsatt i live da vi avleverte han på mottaksstasjonen, men hvordan det gikk med han senere vet jeg ikke. Andre hadde mindre skader, og noen soldater kunne vi slett ikke hjelpe. Vi så mange i vannet etter at stormbåtene var skutt i stykker under dem og jeg er ikke sikker på om alle kunne svømme. Det spilte ellers mindre rolle; floden var både dyp og bred og det var langt til land. Noen reddet vi, men det var mange vi dessverre ikke fikk fatt i. De enten druknet eller ble tatt av krokodillene. Vi ytet den førstehjelp vi kunne ut fra våre kunnskaper og med det utstyret vi hadde i våre sanitets-vesker. Så avleverte vi våre sårede ved bataljonens hjelpeplass i en skolegård hvor de sårede ventet på transport bakover. For den som har sett storfilmen Tatt av vinden, fra Den amerikanske borgerkrigen, er det der en scene fra torget i Atlanta fylt med sårede, som i stillhet venter, delvis sittende, delvis liggende i elendig forfatning mens himmelen er full av åtselfugler. Slik var det også den morgenen i Afrika! Slik jeg så det den gang, og fortsatt ser det i dag, så var det likevel riktig at vi sa nei både der og da også senere til å organisere evakueringsaksen for sårede føderale. Det var en militær sak for de lokale nigerianske militære myndigheter. Hvis vi hadde samtykket ville vi utvilsomt satt vår nøytralitet i fare, så svaret ble et definitivt nei. En ting er å yte førstehjelp til sårede. På den annen side, hvis vi hadde hjulpet med selve organiseringen av transporten av sårede bakover, så ville vi kanskje ha bidratt til at noen flere hadde reddet livet, og kanskje vi også ville fått en litt annen standing hos de føderale, men det igjen ville ha ødelagt vårt rykte hos sivilbefolkningen, og det var dem vi skulle støtte ifølge oppdraget slik det var gitt oss av ICRC. Det var ellers en merkelig periode, full av inntrykk. Det var snakk om at nigerianerne hadde skutt tre hvite leiesoldater, men vi så ingen døde og heller ingen fanger hos

13 nigerianerne, verken sorte eller hvite. Det kan imidlertid ha vært snakk om den eller de samme døde som også internasjonale media tidligere hadde skrevet om og som bl.a. hadde vært gjengitt i Paris Match, men som sagt, vi så ingen. Vi ble imidlertid vist erobrede våpen, bl.a en del eldre Mauser karabiner M/92 Kal På forespørsel viste vi både atskillelse og sammensetting for en gruppe nigerianske offiserer som lurte på hvor vi hadde lært det! En franskprodusert hjulgående panservogn med SS 20 raketter som hadde forsvart selve broen ved Onitsha var også av det materiellet som biafranerne hadde etterlatt, og på anmodning desarmerte Våtevik og jeg rakettene. I ettertid er det lett å se at vi selvfølgelig ikke skulle ha vist at vi hadde rede på våpen. Det var kanskje noe av det som senere brakte oss i vanskeligheter, men det er lett å være etterpåklok. Overalt så vi spor av krigen, sur røyk etter brente bygninger med ødelagt inventar og papirer spredt utover, men ingen sivile i selve krigssonen. Vi var ellers forsiktige med å spørre, og likeledes med å fotografere. Men kirken i Onitsha stod uskadd med sine praktfulle glassmalerier, et overraskende og betagende syn da vi var til stede ved feltguds-tjenesten en søndag formiddag i september. Nigerianske offiserer var i hovedsak hyggelige nok, men holdt kortene tett ved brystet, og vi fikk heller ingen opplysninger om føderale tap fra slaget om Onitsha. Vi så heller ingen døde eller sårede biafranske krigsfanger, og var tilsvarende tilbakeholdne med å spørre. Noen soldater søkte imidlertid bakover, enten fordi de var kommet vekk fra sine avdelinger, eller rett og slett fordi de rømte. Følgelig var det i en periode stadig føderale kontroller av alt personell og alle transporter fra fronten. Vi fikk uhindret passere alle sperringer, men ble spesielt bedt om å være varsomme med å ta med såkalte hikere bakover, mens vi nærmest ble oppfordret til å gi plass for soldater på vei til fronten. Jeg overvar en scene hvor nigeriansk MP hadde satt opp en roadblock og kontrollerte alle som ville bakover. Iboene var kristne og ikke omskåret, i motsetning til de føderale medlemmer av hausa-stammen som var muslimer og derfor omskåret, og ved kontrollen måtte derfor samtlige av dem som ble stoppet la buksene falle. Jeg så personlig en soldat i uniform uten verken gradstegn eller avdelingsmerker, heller ikke med våpen, som forgjeves forsøkte å overbevise den nigerianske kontroll-offiseren at han var nigeriansk soldat, ikke opprører som biafranerne konsekvent ble kalt. Han var ikke omskåret, men ble reddet ved at han ble identifisert på stammemerkene som han hadde skåret inn i huden på begge sider av ansiktet. Ikke alle var like heldige. De som ble tatt til siden gikk en ukjent skjebne i møte og det var intet vi kunne gjøre. Gleder og sorger. Vi holdt oss stort sett i ro i Asaba, mens de føderale nå fortsatte å bombardere biafranske stillinger mellom Asaba og Onitsha. Det skjedde ikke oss noe, og vi følte oss relativt trygge, men jeg husker bl.a. en ubehagelig episode da de føderale brukte middelstunge BK som jo ikke er verdens mest nøyaktige våpen. Vi lå relativt langt fremme langs veien mot Onitsha og den nigerianske avdelingen tilsvarende langt bak, og skytingen gikk over hodet på oss. Denne overskytingen gjorde imidlertid at vi fikk nedslag i nærheten av vårt område og jeg gikk på radioen for å underrette våre folk i Enugu om at vi muligens måtte flytte. Jeg fikk forbindelse, men ble stadig avbrutt av BK-nedslag ikke langt unna. Siden forbindelsen stadig ble forstyrret og slett ikke var brukbar samtidig som nedslagene syntes å komme stadig nærmere, ba jeg etter kort tid om tillatelse til å gå av nett. Jeg sendte derfor i klartekst Urgent Request

14 permission to close down. Svaret lot vente på seg, og da det kom var det vår britiske sjef i Enugu selv som kom på radioen med spørsmål om hvorfor? State your reason why? kom det i klar tekst samtidig som jeg hørte at det kom nok en inngående. Jeg holdt da mikrofonen ut av stillingen slik at neste BK-nedslag som gikk i grøfta på den andre siden av volden også gikk rett på lufta til Enugu. Da kom også svaret Permission granted, pack up and get the hell out! Jeg flyttet senderen, men avdelingen ble hvor den var. Det hører med til historien at et senere føderalt angrep lykkes og i månedsskiftet september/oktober var Ontisha på nigerianske hender. I mellomtiden gikk livet sin gang i vår lille verden hvor vi hadde fått tak over hodet og hadde satt opp shop. Major Akrell fikk en slags forståelse med lærinnen i den lokale skole, en vakker, slank, sort kvinne og tilbrakte stort sett alle kveldene hos henne hvis ikke hun var hos han. Han påstod han var i ferd med å lære det lokale språk, og det kunne jo godt være tilfellet. Tilværelsen var tross alt ikke uten humor. Tre hendelser fra denne perioden synes verd å nevne. Det ene er at i forbindelse med den føderale fremrykning mot Onitsha mistet vi de to nye Land Roverne, omtrent samtidig med at major Akrell mistet både buksene og sin sorte vennende og at vi ellers den uken feiret majorens 50 års dag med et riktig nordisk kalas. Jeg skal forsøke å ta det i rekkefølge: Det begynte med at de føderale førte frem store menger personell og materiell på veien Asaba-Onitasha. Bl.a. tok man i bruk store, røde sivile busser, såkalte dobbeltdekkere som ble hentet fra Lagos. Det var tydeligvis ikke nok, og vi fikk ordre om å avlevere våre to minste Land Rovere dvs de to kjøretøyene vi hadde fått utlevert da vi ankom Asaba. Jeg sørget for at bilene ble parkert og låst, forøvrig i samme garasje eller uthus som vi hadde lagret spriten, og fikk også levert nøklene til major Akrell som på sin side lot den nigerianske obersten forstå at han var hvit, svensk og neutral och ta mig faen om han fikk noen Landrovere. Det hjalp ikke særlig meget, for nå lot nigerianerne oss forstå at man så meget alvorlig på at vi vegret oss for å samarbeide og inviterte vår sjef til en samtale. Major Akrell dro straks opp til brigadehovedkvarteret for å ordne opp, som han sa. Etter en halv time kom han tilbake eskortert av en sersjant og fire soldater minus bukser kun iført skjorte, boksershorts, sokke-holdere og sorte sko. Da hadde nigerianerne selv løst saken ved å legge majoren på gulvet og fjernet buksene med nøkler og det hele. Ta mig faen, dom tog nycklerna, men jag reddade spriten, sa han. Den kom ellers godt med for dagen etter så var det majorens 50-års dag. Som ledd i forberedelsene skulle han da først hente sin sorte venninde, men først etter at det var blitt mørk. Han forsvant, men da han etter en time dukket opp igjen var han alene i bilen. Da jeg spurte hvor damen var, ristet han på hodet og svarte Ta mig faen, jeg tappade flickan i mørkret. Det viste seg at hun hadde sittet ved siden av han i førersetet uten at stroppen over dør-åpningen på Land Roveren på hennes side hadde vært festet, og i en sving hadde hun øyensynlig falt ut uten at han der og da hadde merket det. Hun viste seg heller ikke senere på kvelden, men det var en flott fest. Ved middagen fikk major Akrell sin gave, og den var ganske spesiell. Dr. Sand hadde i anledning dagen konsultert sin ærede kollega, den lokale heksedoktor som mente at the major is a very strong man, therefore needs strong medicin. Resultatet var at det ble innkjøpt en 80 cm høy statue av en sort utskåret ape med et enormt stort fruktbarhets-symbol, en ildrød penis som majoren senere brukte til å henge hatten sin på. Statuen som ble kjent under navnet Charlies Apa fulgte oss

15 under hele felttoget og vi klarte til slutt til og med å få den flysendt fra felt-flyplassen i Enugu i trekasse via Lagos til Sverige med egen merkelapp som tilkjennega at dette var en viktig forsendelse merket Svensk statsegendom, men jeg har ennå i dag en mistanke om at kassen til slutt i virkeligheten havnet hjemme hos hans fru, og det var for så vidt også meningen. Men hva hun sa til møtet med apen, det vet jeg ikke! Feltkirurgi og tørrfisk Vår nøyaktige plassering var i et fraflyttet kloster i den lille byen Asaba. Herfra tok Våtevik og jeg oss av den humanitære delen av oppdraget, nemlig utdeling av tørrfisk og tørrmelk til flyktningene som ikke bare var unge og/eller gamle. Ofte foret vi mennesker på en gang hver dag syv dager i uken. Imens var selve legeteamet i sving. Dr. Sand og våre tre sykepleiere hadde etter rekognosering åpnet poliklinikk i en nærliggende flyktningleir. De ble godt mottatt og det var tydelig at de sivile behøvde all den hjelp de kunne få, spesielt kvinnene. Barnedødligheten var et problem og Birthe Dalmo, som var utdannet jordemor hadde nok å gjøre. Den lokale heksedoktor og hans form for naturmedisin fikk selvfølgelig konkurranse, og på bakgrunn av hva som senere hendte så burde vi antagelig tatt hans trusler mer alvorlig. Men poliklinikken var en suksess. Dit søkte også en del lettere sårede biafranere som i utgangspunket hadde unnsluppet slaget om Onitsha ved å gjemme seg i jungelen. Nå søkte de hjelp etter 2 4 dager, ofte lenger, og det var ofte i seneste laget selv om det alt vesentlige dreide seg om mindre skuddskader i ekstremitetene dvs bein og armer. Etter så lang tid i varmen hadde mange av skadene utviklet seg til koldbrann, og eneste utvei var derfor å amputere. Jeg husker spesielt en operasjon, den foregikk med kirurgisk tang, uten bedøvelse. Et rent hvitt laken ble lagt på en dør som vi hektet av karmen og la over to tre-bokker, og på dette bordet plasserte vi pasienten. Lys til operasjonsbordet ble skaffet til veie ved at vi lånte arbeidslys fra en bygge-plass, en såkalt sol og rigget opp denne med ledning over en av husets frittliggende bjelker rett over bordet. Det var så vår operasjonssal. Ved hver ende av bordet stod så Våtevik og jeg og ventet mens Sand undersøkte og klargjorde pasienten assistert av to av våre sykepleiere Krekvik og Dalsmo. Bolstad hadde ansvaret for medisinene og legens instrumenter. Da alt var klart til amputasjonen, nikket Sand til Våtevik og meg. Vi tok da tak med begge hender i pasienten oventil og nedentil og hold han nede mens Sand svingte tangen og klipte vekk. Flere fingre og/eller tær var skadet, så det måtte klippes flere ganger, men det gikk over med et skrik rett og slett fordi pasienten mistet bevisstheten etter første amputasjon. Det var primitivt, men enkelt og hurtig, og det beste vi kunne gjøre for de sårede, i hvert fall når man tenker på alternativet, og jeg tror heller ikke at noen døde av behandlingen. Humanitært arbeid. Vårt arbeid var som sagt todelt, humanitært arbeid med utdeling av hermetisk melk og tørrfisk, noe som altså Våtevik og jeg tok oss av, mens dr. Sand og våre tre sykepleiere drev poliklinikken i en stor leir for flytninger utenfor selve byen. Tørrmelk blandet ukritisk med elvevann ga imidlertid relativt mange dødsfall, spesielt var spedbarn utsatt. Jeg tror det er riktig å si at på et tidspunkt var vår popularitet for sterkt nedadgående. Så nå gjaldt det å svinge seg. Det ble bedre da vi improviserte og foredro en egen sang om How do we do when we make that milk?, og fikk flokken av mødre og unge til å synge med i koret under resten av sangen som var en oppskrift på hvordan man blander

16 tørrmelk og vann og hvor jeg som forsanger fra lasteplanet debuterte med å fremføre de første linjer av følgende tekst for 500 mennesker: First you clean the bottle and boil the water, hvortil mengden svarte unisont Boil the water Sangen eller ropene steg mot himmelen. Så vidt jeg husker hadde sangen fem vers, ett for hver av de nødvendige operasjonene som skulle til for å få ren melk. Neste linje var derfor Remember to clean the bottle, og omkvedet var We clean the bottle! Mengden var helt med. En utrolig opplevelse. Det beste var ellers at dødeligheten sank drastisk, så kom ikke her! Hvor er Andersen? Vi bodde hele tiden i klosteret i Asaba hvor vi hadde en utmerket base. Nonnene var for lengst evakuert og bare en enslig irsk padre var tilbake for å passe butikken. Han var sterkt i troen, vennlig og utrolig hjelpsom. Men, som han selv sa det, han var kjederøyker, og hva var vel livet uten tobakk. Nå var det så heldig at vi hadde sikret oss et laget og det var utrolig hva 200 sigaretter kunne utrette. Etter tredve år i området hadde Father Brian et utstrakt kontakt-nett og jeg vet ikke hva vi skulle gjort uten hans hjelp. Jeg husker spesielt en historie; - Den norske legen Cato Aall, som var ICRCs overordnede i området, kom på besøk eller rettere på inspeksjon til Asaba og etter å ha besøkt vårt team ville han også se hvordan det gikk med en annen tilsvarende gruppe, den danske gruppen Team Andersen som opererte et sted i jungelen på vår høyre franke i et område hvor det ikke var noen fast front. Det ble til at Aall skulle kjøre med meg, men uten kart og kjentmann fant jeg det tilrådelig å snu etter noen timer på krokete veier uten at vi hadde oppnådd kontakt med Andersen. Dr Aall var snurt og mente at vi burde ha fortsatt, men jeg valgte å snu. Da vi kom tilbake til Asaba beklaget han seg til Våtevik og jeg fikk strekk med klar melding om at det var legen som bestemte hvor vi skulle, det var bare å kjøre. Jeg er ikke akkuratt kjent for å være en som nekter å ta ordre, og var det heller ikke da, men jeg kunne ikke dy meg og svarte som sant var, at til dumhet er ingen forpliktet, men at jeg var villig til å gjøre et nytt forsøk neste dag hvis jeg kunne få enten kart over område eller anledning til å ta med en kjentmann. Karter fantes ikke, så alternativet var en kjentmann. Ingen av våre lokale nigerianere var villig til å nærme seg fronten hvis det kunne unngås, og de hadde heller ikke lysst på noen tur inn i bushen, i hvert fall ikke på ukjente veier i et heller tvilsomt område. Jeg hadde da bare en utvei, vår irske pater som umiddelbart sa ja. For å gjøre en lang historie kort; - Vi fant Andersen og hans folk, fikk oppgitt hans riktige posisjon og plassering på kartet og var på tilbakevei da det plutselig smalt. En serie automatild passerte på skrått bakfra mellom oss to i forsetet og knuste front-glasset. Jeg bråstoppet Landroveren som var av den korte, høybente typen, og vi stupte ut, hver på vår side og rullet inn under bilen. Så lå vi der da, på ryggen med hendene på brystet og så kom det fra vår iske venn- Have a fag! Den gang røkte jeg, så jeg tok en sigarett mens vår iske venn ga fyr med stø hånd mens han samtidig tente sin egen sigarett. Så lå vi da der, jeg vet ikke hvor lenge. Det skjedde egentlig ikke noe annet enn at det etter en stund kom nok et enkelt skudd som tok sidespeilet, ellers var det stille. Etter hva jeg mente kunne være en times tid, krabbet pateren ut på veien på sin side. Jeg husker jeg spurte om han trodde det var trygt, og ble i grunnen ikke overrasket over svaret Sorry, cant say,but I`m out of fags dvs- Jeg vet ikke, men jeg har ikke flere sigaretter tilbake.returen til Asaba var ikke den store dramatikk, bilen stod på fire hjul og var fullt kjørbar, men i tillegg til sidespeilet og frontruten var det en lite, rundt hull i ryggen på det høyre setet. Jeg lot fingeren gli inn og ut av hullet og kikket på min

17 sidemann. Father Brian smilte tilbake og jeg husker fortsatt hans bemerkning, - Never mind.-it is all written, let us go home! Tilbake i Asaba parkerte jeg Landroveren på baksiden av huset, leverte skissene mine til Våtevik og fikk plottet Andersens posisjon på det store oversiktskartet vårt før jeg gikk i seng. Neste morgen hadde husboyen Jacob skiftet både sidespeil og frontrute, og jeg tror ikke noen i det hele tatt bemerket kulehullet i frontsetet. Sosialt liv på lokalplanet. Jacob var spesiell, og jeg vil gjerne fortelle en historie nettopp om han. Det var lange dager i Asaba og etter kort tid hadde vi engasjert både kokk og hjelpegutt. Hjelpegutten var Jacob og han hadde mange tallenter. Samarbeidet med kokken virket utmerket og vi unngikk både sykdom og skader. Det gikk også bra selv etter at vi fant ut at kokken sluttet å koke vannet. Det hadde seg slik at vi viste han hvordan vi ville ha det, kokt vann skulle helles på flasker som så ble satt i kjøleskapet for at vannet skulle være kaldt. Jacob oppfattet at vi ville ha kald drikke, men hadde ingen forståelse for at vi første skulle bruke verdifull brensel til å koke vann som likevel skulle være kaldt! Det fortalte han så kokken, og så var det slutt på å koke vannet. Imidlertid, ingen ble syke og vi kom også lykkelig fra det selv etter at han hadde servert oss vildt i form av bush-rat, eller rotte til avveksling fra all hermetikken. Nå er ikke en bush-rat en rotte i vår forstand, men en liten gnager som lever i hull i jorden og som for øvrig smakte helt utmerket også etter at vi fikk forklart hva det var vi spiste. Vi forsøkte også å være en smule sosiale. Jeg hadde uttrykt ønsket om å treffe noen av de lokale inn-byggerne i området og Jacob tok meg en søndag med til sin landsby hvor jeg skulle få treffe hans familie. Deriblant var også hans bestemor, en ferm, sort enke på 60. Det var mye rynker, null tenner og hvis hun noen ganger hadde vært vakker så var det mange år siden. Jeg gjorde som hjemme, rakte frem hånden og sa god dag og hva jeg het. Da opplevde jeg at 300 stammefolk, store som små brøt ut i vill latter og noen rullet seg på bakken mens de holdt seg på magen. Jacob ga meg forklaringen, og den var enkel og ende frem. Jeg ble fort klar over at nå hadde jeg virkelig dummet meg ut. Forholdet var slik at hvis noen ga hånd til en enke så var det tegn på at han ville gifte seg med henne og forsørge henne i all fremtid. Jeg hadde ingen slike ambisjoner og måtte jo da si at jeg ikke hadde ment det slik. Jacob var på sin side diplomat nok til å forklare at jeg jo bare var en dum hvit mann som ikke kjente stammes skikker. Man skal altså være forsiktig med hva man gjør når man ikke er hjemme. Mye er likt, men jammen er det også mye som er forskjellig. Jacobs høyeste ønske var ellers å bli elektriker, til nød å få arbeide med noe mekanisk. Det nærmeste var generatoren som bl.a. skaffet strøm til radioen. Det viste seg at han hadde teft og på kort tid hadde jeg en brukbar assistent. Da vi skiltes fikk jeg en gave et lite utskåret Ibo -hode i meget mørkt tre. Hodet står i dag hjemme i biblioteket. På undersiden sitter det fortsatt en hvit seddel hvor det står skrevet med litt skjeve bokstaver Jacob. Try to remember me. Jeg håper han fikk en fremtid. Men iboene likte brennevin. Det oppdaget jeg en annen gang, og mye tyder på at vi ikke er så forskjellige likevel. Det hadde seg slik at de innfødte ved forskjellige anledninger bød oss på palmevin, og det ga jo grunn til forskjellige spekulasjoner om hvordan dette brygget ble fremstilt. Det var altså snakk om vin, ikke øl og jeg ble utsett til på vegne av gruppen å

18 forsøke å avlure de innfødte hemmeligheten med hvorledes dette brygget ble fremstilt. Tanken var at kunne de, så kunne vi, noe som førte til at jeg en søndags ettermiddag sammen med Jacob befant meg i en storfamilie som var kjent å være fremragende bryggere, - Best in town, som Jacob uttrykte det. Der ble jeg introdusert for seks unge damer i sin beste alder, hvilket vil si mellom som var ansvarlige for produksjonen, og jeg skulle snart få en forståelse av både hvorfor og hvordan. Jeg hadde jo ellers trodd at selve bryggingen ble betrodd de eldre og mer erfarne, men Jacob forklarte at det måtte være slik fordi hver operatør måtte ha ren munn og svelg og absolutt ingen råtne tenner. Først forstod jeg ingenting, så forstod jeg mer og mer etter hvert som hver av damene i tur og orden inntok en munnfull palmesaft, gulpet så et par ganger ganske kraftig omtrent som vi når vi puser tennene og så spyttet de ut saften i en stor gryte. Gryten var allerede halvfull og etter hvert som den ble full ble den satt i solen til gjæring. Jacob kunne ikke helt forklare hvorfor det var slik, men senere fant jeg ut at prosessen virkelig lar seg gjennomføre fordi spyttet inneholder et enzym som bevirket at saften under slike forhold gjærer. Selvfølgelig skulle jeg smake, men den kom jeg meg ut av ved først å skamrose verten og dernest ved å spørre om det ikke var bedre at jeg kom tilbake noen dager senere for å smake på det ferdige brygget; - for det var vel ikke slik at de ville tilby meg uferdig vare? Det gikk heldigvis rett hjem, og jeg vendte aldri tilbake til bryggeriet selv om Jacob nødet og mente at jeg hadde lovet å reklamere for produktet. Isteden gikk jeg til Våtevik og Sand og rapporterte mine funn samtidig som jeg anbefalte at vi ikke engasjerte oss i den lokale produksjonen. Sammen ble vi enig om å avslutte vår reseach. Jeg fikk isteden utlevert en flaske av vårt norske produkt fra Våtevik, - en flaske som jeg ga videre til Jacob, som lovet å levere den til høvdingen som var sjef for bryggeriet, med hilsen og takk for uleiligheten. Det hadde vi heldigvis råd til og det var nok antagelig også best for helsen. Selskaplighet. Vi hadde som før nevnt, med oss fra Norge 60 liter 96 % sprit til medisinsk bruk, men som riktig utbladet med vann og fruktsaft likevel var kraftig kost. Til såkalt representasjon blandet vi opp spriten med fruktsaft og vann, og dette brygget var ved flere anledninger basis for flere meget vellykkede selskaper med både misjonærer og nigerianske offiserer i vårt nærområde. Base for våre etterforsyninger av andre varer var i Benin, en fire fem timers tur vestover, tilbake mot Lagos. Der hentet jeg det vi trengte en gang i uken og turen gjorde jeg stort sett alene. Vi var ikke så mange, men vi burde selvfølgelig ikke tatt sjansen på å kjøre alene i mange timer og mange mil på afrikanske landeveier i et land i krig, men slik var det altså. Benin, på hovedveien mellom Lagos og Onitsha, var engang hovedstaden i et kongerike av samme navn, men den gang i 1968 var den redusert til en by. Ikke å forveksle med det som i dag er republikken Benin, -fra 1960 til 1975 kjent som republikken Dahomey, en 120 knm stripe land langs Atlanterhavskysten nord for Nigeria og syd for Ghana. Byen Benin på grensen mellom Nigeria og Biafra var som del av et tidligere kongerike i Vest-Afrika fortsatt kjent for sin storhetstid fra det 14. til det 17.århundre og berømt for sine mange fine ibenholt-, kopperog messingarbeider. Historien forteller at Oranmiyan, sønn av Oni, høvding av Ifestrammen engang for lenge siden ble sendt til Benin for å finne seg en dronning. Den kvinnen han valgte, fødte han sønnen Eweka, som ble den første konge av Benin som den gang var et senter for afrikansk sivilisasjon. Benin har ellers vært kjent av europeerne i de

19 siste fire hundre år, men har en historie som går ennå lenger tilbake. Benin var selvstendig til britene i 1880-årene begynte å utforske og utnytte det som i dag er Nigeria, og i 1897 var det slutt. Britene tok byen og resten er historie. Høsten 1968 var Benin oppmarsjområde for 7. Nigerianske Divisjon foruten at det var stedet der alt kunne skaffes der den lå på grensen mellom Nigeria og Biafra. Befolkningen var både vennlig og serviceinnstilt; -la meg få nevne et eksempel. En gang fikk jeg en av Landroverne reparert på et lokalt verksted i en bakgård som tross alt ikke var mer bakgård enn av innehaveren, som for øvrig snakket utmerket tysk, gjerne tok oppgjøret via mitt personlige betalingskort fra American Express. Byen ble vårt faste forsyningsbase hvis vi ikke kunne skaffe det vi trengte lokalt, og i Benin fantes alt, også franske viner. Det opptaget jeg da jeg en dag i Benin gjorde mitt livs handel. Mot to kasser Tuborg bokseøl byttet jeg til meg en kasse med 12 flasker fransk rødvin av utsøkt kvalitet. Den lokale kontraktor hadde tydeligvis mer sans for øl enn for vin. Vi avsluttet handelen som verdens beste venner, og så bød han på en røyk! Det holdt på å gå galt da jeg takket nei til en joint. Men jeg reddet den i land ved å by han på en norsk dram. Den gikk rett ned! Benin/Asaba/Onitsha/Owerri/Okigwi. Disse bynavnene representerer den føderale dvs. den nigerianske fremrykningsaksen høsten I første del av september var de føderale klare for å støte ytterligere østover. Den ene fremrykningsaksen var hovedveien fra Benin-Asaba-mot Owerri via Onitsha som de føderale tok i månedsskiftet september/oktober. Asaba var allerede falt, og var nå besatt av de føderale, men på veien fra Benin hadde de føderale hatt store tap. En stor føderal kolonne falt en natt i bakhold etter at biafranerne hadde sperret hovedveien med wirere som fanget hele transport-kolonnen og brakte mer enn 40 kjøretøyer, og brakte både lastebiler og PPKer til full stopp. Biafranerne hadde i tillegg helt spillolje på asfalten, og oljen ble så antent. Vi så restene da vi passerte. Det var ikke noe vakkert syn. Onitasha var neste mål på aksen, men det første angrepet over broen hadde feilet. Nå angrep imidlertid de føderale også fra syd mot Owerri for endelig å sikre seg byen som de allerede hadde tatt en gang, men som de senere mistet. Kampene i dette området var spesiell harde, voldsomme og til dels grusomme. Det var kjent at de fremrykkende tropper stort sett åpnet ild mot alt og alle, så det ble å holde på hatten. De av våre som var på den andre siden trakk lenger inn i bushen, men vi ble i Asaba selv etter Onitshas fall. Da veien sydover ble åpnet, våget vi oss også på dagstur til oljebyen Warri for å se om hvor langt det var mulig å kjøre motorveien sydover. I Warri besøkte vi bl.a. den amerikanke oljebasen Little America og for-hørte oss om forholdene i området. Jeg lykkes også å komme om bord i et norsk skip som lå ved kai og losset. Jeg husker ikke lenger navnet på skipet, men det var en Wilhelmsen-liner hvor jeg foruten norsk mat også fikk en bunke norske aviser, - ikke lenger helt nye, men likevel. Etter Warri var det tilbake til Asaba; øvelsens hensikt var oppnådd som det heter,- veien sydover var åpen, i hvert fall så langt som til Warri. Om mens føderale styrker presset på fra nord via Onitsha, var nigerianerne også på marsj nordover fra kystbyen Port Harcourt mot Onitsha sydfra, men det ble ingen parademarsj. En spesiell episode hvor BBC var til stede og filmet det hele, var en spesiell grusom behandling av en biafransk krigsfange, som etter først å ha overgitt seg ble brutalt puffet tilbake i veigrøfta og likvidert for åpent kamera. Akkuratt det opptaket gikk verden rundt og førte til at vedkommende kaptein som hadde

20 kommandoen på stedet, etter krigsrettsdom ble skutt for å tilfredsstille det internasjonal samfunnets krav om at de føderale også skulle etterleve hærens Code of conduct, men BBC var ikke bestandig til stede. Bildet av henrettelsen sitter imidlertid fortsatt på netthinnen. Strippet for alle militære distingsjoner, men ellers i en ren khaki-uniform stod han bakbundet og surret fast til et tomt oljefat fyldt med sand, mens alle som skulle overvære henrettelsen tok plass. Han sa ingenting, men buksene ble mørke og våte før skuddene falt. Etterpå var det pressemottakelse ; -der deltok vi ikke. I august 1968 hadde det tyske tidsskriftet Stern intervjuet oberst Adekunle, som førte stor kommando på sydfronten der Owerri ligger. Ad ukjente veier fikk vi tak i en kopi av bladet som vi leste med interesse. Og svarene lovet ikke godt. Jeg noterte i dagboken at journalisten blant annet spurte om hva man gjorde når man inntok en landsby der de fleste av innbyggerne var iboer: Vi skyter på alt som beveger seg, svarte Adekunle. Journalisten var ikke helt fornøyd og forsøkte seg med et oppfølgingsspørsmål; Hva kommer til å hende med de europeiske hjelpeorganisasjoner som er i området? - På denne sektor av fronten som jeg fører kommandoen over, og det er hele sydfronten fra Lagos til grensen ved Kamerun, kommer jeg ikke til å se noe Røde Kors, noe Caritas, noe Verdenskirkeråd, pave, misjonær eller FN-delegasjon eller hjelpeforsyninger, lød svaret. -Betyr det at de flere tusen tonn matvarer som har vært lagret i Lagos ikke kommer til flyktningleirene i Deres sektor?, spurte jounalisten. - De har et skarpt intellekt, min venn: Akkurat det betyr min uttalelse, svarte Adekunle som ellers gikk under tilnavnet Den sorte skorpinion. Owerri falt, men ble tatt tilbake, og først i slutten av september kunne de føderale rykke videre mot neste by, Okigwi, som falt siste dag i september. Oberst Adekunle ble senere fratatt sin kommando, ikke på grunn av uoverens-stemmelser mellom hans troppers oppførsel og den offisielle Code of Conduct, men på grunn av sin udugelighet ved nettopp å miste Owerri. Kolonne fra Onitsha. Onitsha falt altså etter blodige kamper, men selv etter byen fall var det en del såkalte mopping-up operasjoner og det ble bestemt at alle sivile som ønsket det skulle evakueres landeveien fra Onitsha sydover mot Port Harcourt under forutsetning av at de kunne stille egen transport. Det førte til at en rekke hvite, både fra byen og fra de omliggende distrikter, deriblandt en del misjonærer, klarte å sette sammen en kolonne på et ti-tall biler. Noen miles syd for Onitsha deler veien seg, og mens en vei går rett sydover langs floden, går den moderne motorveien i en annen, noe rettere trasse rett sydpå. Det er imidlertid på grunn av kampene en del omkjøringer og det var lett å kjøre feil, i hvert fall det første stykket. Vi som tidligere hadde vært et stykke sydpå, i hvert fall så langt som til Warri, ble spurt om veien og på forespørsel sa jeg meg villig til å følge kolonnen som kjentmann, i hvert fall så langt som til veidelet. Hvorfor jeg ble spurt vet jeg ikke, men jeg antar at siden jeg var yngst så var jeg også den som lettest kunne unnværes. Da vi kom til veikrysset ble det imidlertid klart at deler av veien sydover var minelagt. En bil med fire irske misjonærer hadde forsøkt seg på egen hånd langs veien til høyre langs floden og hadde kjørt på en mine. Bilen stod fortsatt på fire hjul, men jeg vil ikke engang forsøke å beskrive innholdet. Siden vi heller ikke denne gangen hadde sikre

Men hvorfor er egentlig UNIFIL (United Nations Interim Force In Lebanon) i Syd-Libanon?

Men hvorfor er egentlig UNIFIL (United Nations Interim Force In Lebanon) i Syd-Libanon? 1 Hvem skyter på oss? Maskingeværkulene fór over hodene på oss, og i den mørke kvelden kunne vi se sporlysene svirre langs leirgaten og slå i bakken nede i leirområdet. Kaptein Steinar Nygaard og jeg kastet

Detaljer

FARLIG FRED. Per Ø. Jevne

FARLIG FRED. Per Ø. Jevne FARLIG FRED Per Ø. Jevne Hvem skyter på oss? Maskingeværkulene fór over hodene på oss, og i den mørke kvelden kunne vi se sporlysene svirre langs leirgaten og slå i bakken nede i leirområdet. Kaptein Steinar

Detaljer

FN-Veteranenes Landsforbund

FN-Veteranenes Landsforbund _01-40 20-06-05 11:57 Side 1 FN-Veteranenes Landsforbund Organ for FN-Veteranenes Landsforbund nr. 4-2005 FN-operasjonen i Kongo s. 4 7 og 33 Oppdrag Liberia s. 10-11 ONUC 45 år 20 juli s. 16-17 og 26

Detaljer

Beretninger om Abdu l-bahá

Beretninger om Abdu l-bahá Beretninger om Abdu l-bahá BAHÁ Í FORLAGS STUDIESERIE NR. 6 Beretninger om Abdu l-bahá BAHÁ Í FORLAG OSLO 1991 Redigert av Gloria Faizi etter et manuskript stilt til rådighet av Nasjonalt Åndelig Råd

Detaljer

Kristofer Huslid. Løytnant i H.M. Kongens Garde. 9.april og tiden deretter

Kristofer Huslid. Løytnant i H.M. Kongens Garde. 9.april og tiden deretter Kristofer Huslid Løytnant i H.M. Kongens Garde 9.april og tiden deretter 1 En Gardeoffisers beretning om sin 9.april 1940, i offentlig tjeneste 1940/41, flukten til England og den første tid etter hjemkomsten

Detaljer

Livets Ord Min historie

Livets Ord Min historie Livets Ord Min historie Fredag 19. desember 2014 Innledning Mitt navn er Jon Andersen. Jeg er fra Norge, men for tiden bor jeg i Uppsala i Sverige. Jeg har vært medlem i menigheten Livets Ord siden 1995.

Detaljer

FN-Veteranenes Landsforbund

FN-Veteranenes Landsforbund _01-40 06-10-06 07:27 Side 1 FN-Veteranenes Landsforbund Organ for FN-Veteranenes Landsforbund nr. 5-2006 5-2005 Observatør på Balkan UNPREDEP s. 4 6 Erfaringer fra Afghanistan s. 8 11 Forsvarets Veteranadministrasjon

Detaljer

Fyller ett år Side 8 Støttepunktet Side 12

Fyller ett år Side 8 Støttepunktet Side 12 Sjekk NR 2-2010 posten MEYMANEH: Startet stor operasjon Side 6 FN-MISJONEN Fyller ett år Side 8 Støttepunktet Side 12 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO :innhold: Startet stor operasjon

Detaljer

Krisehåndtering i mediene

Krisehåndtering i mediene Krisehåndtering i mediene Sven Egil Omdal: Dagen som forandret Norge n Hanne Skartveit: Midt i dramaet Wenche Fuglehaug: Sorgens mange ansikter n Grzegorz Piechota: Marerittet som aldri tar slutt Kalle

Detaljer

Gaven fra rommet. Nærkontakt

Gaven fra rommet. Nærkontakt Gaven fra rommet Nærkontakt Den dagen romskipet med de fremmede kom, var Lars ute i kjøkkenhagen sin. Det var en god ting, for ellers hadde han neppe sett selve landingen. Og det var viktig. For hvis ikke

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

AFRIKA... Fattigdom. Rikdom. Igjen i Mtwapa. ...Av Stine Gro Struksnæs

AFRIKA... Fattigdom. Rikdom. Igjen i Mtwapa. ...Av Stine Gro Struksnæs ...Av Stine Gro Struksnæs AFRIKA... Varm sol, blomstrende trær, vrimlende dyreliv, hete strender, skummende bølger, smilende barn, hunger etter evangeliet - Afrika. På andre siden av «plakaten»: Lyder

Detaljer

NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER

NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby Redaksjonskomité: Inger

Detaljer

De Hvite Hjelperne. Anne Marie Groth, Per C. Magnus, Robert Reinlund og Terje Tvedt. TV 2 Postboks 7222 5020 Bergen TEL 02255

De Hvite Hjelperne. Anne Marie Groth, Per C. Magnus, Robert Reinlund og Terje Tvedt. TV 2 Postboks 7222 5020 Bergen TEL 02255 De Hvite Hjelperne Av Anne Marie Groth, Per C. Magnus, Robert Reinlund og Terje Tvedt TV 2 Postboks 7222 5020 Bergen TEL 02255 2 INNHOLD 1. Ideen 3 2. De journalistiske problemstillingene 4 3. Spesielle

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 5 2010

FolkogforsVar Nr. 5 2010 FolkogforsVar Nr. 5 2010 I terrorens tid Folk og Forsvar 1 Folk og Forsvar 1 innhold Kjære leser Høsten er over oss for fullt, og neste års statsbudsjett er nylig lagt fram. Reaksjonene har vært blandete,

Detaljer

TEMA AFGHANISTAN Den lange untakstiltanden. Ivar Knotten Lederen og fellesskapet. Fredrik Græsvig, TV2: «Døden i Afghanistan» Side 6. Side 10.

TEMA AFGHANISTAN Den lange untakstiltanden. Ivar Knotten Lederen og fellesskapet. Fredrik Græsvig, TV2: «Døden i Afghanistan» Side 6. Side 10. Sjekk posten NR 5-2009 TEMA AFGHANISTAN Den lange untakstiltanden Side 6 Ivar Knotten Lederen og fellesskapet Side 10 Fredrik Græsvig, TV2: «Døden i Afghanistan» Side 14 Norges Veteranforbund for Internasjonale

Detaljer

Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO

Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO Sjekk NR 4-2009 posten TEMA: Forsvarets nye utenlandsoperasjon: FNs feltsykehus i Tsjad Side 12 Krigshistoriens entusiaster War & Peace Show i UK Side 14 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner

Detaljer

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i felt Gabrielle Leithaug Tema Kirkens Nødhjelps fasteaksjon Portrett Tor Valla Nr 02 2014 Kirkens Nødhjelp kjemper sammen med mennesker og organisasjoner over hele verden for å avskaffe fattigdom og urettferdighet.

Detaljer

BRITISKE KRIGSBRUDER I NORGE ETTER ANDRE VERDENSKRIG

BRITISKE KRIGSBRUDER I NORGE ETTER ANDRE VERDENSKRIG BRITISKE KRIGSBRUDER I NORGE ETTER ANDRE VERDENSKRIG Grete Müller Et norsk-britisk par vei til Olalihytta på ski. Snart kommer konebåtene fra England var overskriften på en artikkel som sto i damebladet

Detaljer

nr 8 24.08.2011 løssalg kr 55,-

nr 8 24.08.2011 løssalg kr 55,- nr 8 24.08.2011 løssalg kr 55,- ETTER ANGREPET Den 22. juli ble politiet stilt overfor sin største utfordring siden andre verdenskrig. Politiforum har møtt de som bidro i Oslo og på Utøya. Side 4 27 2

Detaljer

«Pappa, de skyter her ute! Det er en mann kledd som politi.»

«Pappa, de skyter her ute! Det er en mann kledd som politi.» Norsk Politi nr.3 //desember 2011 22. juli 2011: «Pappa, de skyter her ute! Det er en mann kledd som politi.» Politiinspektør Jan Erik Haugland er tilbake på jobb i Oslo etter å ha måttet snu i døra hjemme.

Detaljer

NR 4-2012. Jeg er blitt veldig. glad i Syria SIDE 12. Livsviktig. kameratstøttearbeid SIDE 5

NR 4-2012. Jeg er blitt veldig. glad i Syria SIDE 12. Livsviktig. kameratstøttearbeid SIDE 5 NR 4-2012 Jeg er blitt veldig glad i Syria SIDE 12 Livsviktig kameratstøttearbeid SIDE 5 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO NR 4-2012 Redaktør katrine.sviland@nvio.no Velkommen til

Detaljer

B.Engebretsen. Jacqueline s hevn. Jacqueline s hevn! B. Engebretsen, Telf.: 90883329 Mai 2012 Side 2

B.Engebretsen. Jacqueline s hevn. Jacqueline s hevn! B. Engebretsen, Telf.: 90883329 Mai 2012 Side 2 B.Engebretsen Jacqueline s hevn Jacqueline s hevn! B. Engebretsen, Telf.: 90883329 Mai 2012 Side 2 Jacqueline s hevn! B. Engebretsen, Telf.: 90883329 Mai 2012 Side 3 01 Faen, Faen, Faen så ufattelig kjedelig!

Detaljer

Hun kan skape fred. De som rammes hardest av krig, er også håpet for fremtiden. Kara Bara: Kornlager ble redningen da avlingen sviktet

Hun kan skape fred. De som rammes hardest av krig, er også håpet for fremtiden. Kara Bara: Kornlager ble redningen da avlingen sviktet Afghanistan: Den fattige enken som vant over krigsherren Kara Bara: Kornlager ble redningen da avlingen sviktet Kongo: Overgrepsofre får hjelp av CARE Vitner til krig: Journalisters erfaringer fra konfliktområder

Detaljer

Tema Sør-Sudan. I fokus Tv-aksjonen. Klimaendringer. Paride Taban

Tema Sør-Sudan. I fokus Tv-aksjonen. Klimaendringer. Paride Taban Tema Sør-Sudan I fokus Tv-aksjonen Aktuelt Klimaendringer Portrett Paride Taban Nr 03 2014 N o r w egian C h urc h Aid, Ethio pia Kirkens Nødhjelp kjemper sammen med mennesker og organisasjoner over hele

Detaljer

Jacquelines Hevn En roman av. Bjørn Engebretsen

Jacquelines Hevn En roman av. Bjørn Engebretsen Jacquelines Hevn En roman av Bjørn Engebretsen B.Engebretsen Jacqueline s hevn Jacqueline s hevn! B. Engebretsen, Telf.: 90883329 Juni 2013 Side 3 01 Faen, Faen, Faen så ufattelig kjedelig! Jonathan Skaft

Detaljer

Han svarer bedre enn deg. 20Somalia: Haitis husslaver. ÅretS FAgblAd. Myanmar: Folket stanset gigantdam. Ny bok: Slik svindler de fellesskapet

Han svarer bedre enn deg. 20Somalia: Haitis husslaver. ÅretS FAgblAd. Myanmar: Folket stanset gigantdam. Ny bok: Slik svindler de fellesskapet 14 Myanmar: Folket stanset gigantdam ÅretS FAgblAd 2013 Al-Shabaab på 20Somalia: glansa papir 24 Ny bok: Slik svindler de fellesskapet Malariasuksessen Side 6 nr 1 januar 2014 www.bistandsaktuelt.no FaGBLaD

Detaljer

Nr 3 - okt 2008 - Årgang 27 FOKUS. Organ for Militært kristent fellesskap. Sommerens høydepunkt i Drangedal

Nr 3 - okt 2008 - Årgang 27 FOKUS. Organ for Militært kristent fellesskap. Sommerens høydepunkt i Drangedal Nr 3 - okt 2008 - Årgang 27 FOKUS Organ for Militært kristent fellesskap Sommerens høydepunkt i Drangedal 1 HILSEN FRA PRESIDENTEN Hva velger du? Hver dag utfordres du og jeg kanskje uten å tenke over

Detaljer

Kontaktblad nr. 1 2009. USAs nye dager i historien

Kontaktblad nr. 1 2009. USAs nye dager i historien Kontaktblad nr. 1 2009 USAs nye dager i historien Kjære leser Godt nytt år! Det er ikke en spesielt fredelig verdenssituasjon i det vi går inn i 2009. Kampene på Gaza har preget nyhetsbildet de siste ukene,

Detaljer

TEMA: UNGE UFØRE Vi kunne ikke funnet en bedre ansatt til jobben som kaffebrenner. Håvard er hyggelig, omgjengelig og veldig kaffeinteressert. Joachim Strand, innehaver Grünerløkka kaffehus Håvard anbefaler

Detaljer