ÅRSMELDING 2014 FOR ARENDAL JAZZKLUBB

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2014 FOR ARENDAL JAZZKLUBB"

Transkript

1 tilsluttet Norsk Jazzforum og Sørnorsk Jazzsenter Postboks 116, 4801 Arendal Bankgiro: Org.nr.: ÅRSMELDING 2014 FOR ARENDAL JAZZKLUBB Klubben er registrert i Brønnøysund med organisasjonsnummer og er tilsluttet Norsk Jazzforum og Sørnorsk Jazzsenter. Styrets sammensetning: Anders Skog Inger Haugan Aasland Jørn Størkson Frank Kvarstein Hermod Husby Vigdis Christensen Åse Gjennestad Anne-Britt Dræge - leder Valgkomite: Tor Stabenfeldt, Kari Bulien, Thorsten Thorstensen Styret har i alt hatt 8 møter etter sist årsmøte 31.mars 2014: 2014: 28.april, 19.mai, 11.aug, 25.aug, 6.okt, 8.des. 2015: 12.jan, 9.mars Styrets medlemmer har ansvarsfordelt de vesentlige oppgaver seg i mellom. Frank Kvarstein er også representant i styret for Sørnorsk Jazzsenter. Inger Haugan Aasland er varamedlem i styret for Norsk Jazzforum. Anders Skog er innvalgt styremedlem i Arendal Kulturforum som ble stiftet i mai Medlemmer: Arendal jazzklubb hadde 124 medlemmer pr , hvilket er omtrent like mange som i fjor. Årsmedlemskapet dekker et skoleår. Kontingent for 2014/2015 er kr. 250,-. Studenter/skolelever får 50 % rabatt på kontingenten. Det var i år også mulig for våre medlemmer å kjøpe et sesongkort for kr.1000,-. Det ga fri adgang til alle konserter, bortsett fra de i Bakgården. Det var et medlem som benyttet seg av den muligheten, både høst og vår. Arendal jazzklubb fikk under dette år sin første æresmedlem. Sven Lillegaard har under mange år vært en viktig musiker og inspirator for jazzlivet i Arendal og AJK hyllet han på denne måten. Konserter 2014 Vi hadde 17 konserter i 2014: 2014 Vårsemester 23/1 Kim Fairchild Kim Fairchild vok, Espen Larsen gtr, Rasmus Solem p, Ole Kelly Kvamme b, Tom Rudi Torjussen tr. 6/2 Scheen Jazzorkester / Audun Kleive Jon Øystein Rosland sax, André Kassen sax, Guttorm Guttormsen 1

2 20/2 13/3 27/3 10/4 24/4 8/5 28/5 sax/klarinett/fløyte, Line Bjørnør Rosland bassklarinett/klarinett, Thomas Johansson tp, Finn Arne Dahl Hanssen tp, Magne Rutle tb, Benedikte Follegg Hol tb, Åsgeir Grong basstb, Sondre Stordalen gtr, Rune Klakegg p/trekkspill, Audun Kleive tr. Cortex Thomas Johansson tp, Kristoffer Berre Alberts sax, Ola Høyer b, Gard Nilssen tr. Iain Bellamy's Anorak Band (UK) Iain Bellamy sax, Gareth Williams p, Steve Watt b, Martin France tr. Nattåpent. Ingvild Koksvik synger Rolf Jacobsen Ingvild Koksvik vok, Lars Jakob Rudjord p, Sigrund Eng cello, Nils Økland fiolin/hardingfele. Maryland Per Jørgensen tp/vok, Bugge Wesseltoft p, Ole Morten Vågan b, Håkon Mjåset Johansen tr Brilliant Corners Band Anders Lønne Grønseth sax, Bjørn Vidar Solli gtr, Audun Ellingsen b, Hermund Nygård tr. InterStatic Jacob Young gtr, Roy Powell orgel, Jarle Vespestad tr. Dagfinn Nordbø og Det Norske Satireorkester Dagfinn Nordbø tekst/vok, Gaute Storaas b, Vigleik Storaas p. No Høstsemester 28/8 Knut Riisnæs Kvartett Knut Riisnæs ten.sax, Anders Aarum p, Jens Fossum b, Tom Olstad tr. 11/9 2/10 11/10 23/10 13/11 27/11 10/12 Terje Rypdal Trio: Skywards Terje Rypdal gtr, Ståle Storløkken Hammond B-3/keyboards, Paulo Vinaccia tr Babylon Brothers Staffan William-Olsson gtr, Frode Østang Mangen keyboard, Tom Erik Antonsen b, Erik Smith tr. Hayden Powell Trio Hayden Powll tr, Eyolf Dale p, Jo Skaansar b. LEO (Love Exit Orchestra) Sheila Simmenes vok, Tore Bråthen flygelhorn, Oscar Jansen p, Fredrik Sahlander b, Jens Nyland tr. Hanna Paulsberg Concept Hanna Paulsberg sax, Oscar Grønberg p, Trygve Waldemar Fiske b, Hans Hulbækmo tr. The Sinatra Songbook Ingar Kristiansen vok, Erik Løkra? sax, Eckhard Baur tr, Anders Aarum p, AndreasDreier b, Torstein Ellingsen tr. Arendal Big Band spiller julen inn No.9 Arendal Jazzklubbs tilholdssted har, i perioden denne årsmeldingen omfatter, med få unntak vært på Arendal Kulturhus sin biscene Lille Torungen. Det har vært to konserter på No.9 Kaffeog platebar, i mai og oktober. Dette år valgte vi å ikke arrangere julejam uten i stedet fikk Arendal Big Band spille julen inn i desember. Torsdager er normalt vår ukedag for konserter, men i 2014 har det også vært to onsdager og en lørdag. Musikkstart har vært kl på de fleste konsertene. Gledelig har publikumsoppslutningen på våre konserter gått opp litt i Det gjennomsnittlige besøkstallet lå på 71, som er en økning på 11% fra i fjor, og det totale antallet var 1201.

3 Ved flere konserter var det helt utsolgt. Vi hadde like mange konserter i 2014 som året før. Vi merker nok at det er flere scener i Arendal hvor man kan høre rytmisk musikk (No.9, Munkehaugen, Pakkhusgalleriet). AJK har også i 2014 booket regionale musikere og ensembler til våre arrangement; Kompet til Kim Fairchild, Scheen Jazzorkester med Audun Kleive, Ingvild Koksvik (Nattåpent), Love Exit Orchestra og Arendal Big Band. Priser på våre konserter har i år i stort sett vært kr. 180,- / 150,- (for medlemmer). Vi har hatt tre litt dyrere konserter, 220,- / 180,-, og en av de to på No.9 kostet 100,- for alle besøkende. Fortsatt har jazzklubben forholdsvis lave billettpriser sammenlignet med andre. Jazzklubben samarbeider med Aust-Agder Fylkeskommune omkring Kulturkort for ungdom. Kulturkortet gir alle mellom 13 og 20 år billigere billetter til en rekke ulike kulturarrangementer i hele Aust-Agder. For arrangementene i regi av AJK har ungdommene kommet inn til halv pris. Dette samarbeid tar dessverre slutt ved årsskiftet da de statlige midlene blir dratt inn. Vi har imidlertid i styret vedtatt at tilbudet til ungdommene skal forbli i hvert fall ut våren Vi vil ha ungdommer blant publikum på konsertene i Arendal Jazzklubb. Styret får mange gode tilbakemeldinger fra medarrangører og musikere på Arendal Jazzklubbs arrangementer. Styret opplever at klubben har et godt ry på Sørlandet og i Jazz-Norge generelt, ikke minst ble dette synlig da klubben ble kåret til Årets jazzklubb i Som tidligere er styret meget godt fornøyd med lydanlegget i og stedets teknikere har levert god lyd. Fra ledelsen ved Kulturhuset legges det stor vekt på å tilrettelegge for et godt samarbeidsklima med jazzklubben, og vi opplever at klubben sees på som en god og viktig samarbeidspartner. Jazzklubbens arrangementer har vært annonsert i Agderposten (det ble gjort vedtak under høsten om å gå ned til en annonse, i stedet for tre) og i Arendals Tidende. Klubben har tilstrebet å ha en offensiv holdning overfor lokalavisene ved å levere forhåndsomtale av arrangementene i forkant av alle konserter. Stort sett har vi lykkes med å få forhåndsomtale av konsertene våre. I tillegg har våre arrangementer vært forhåndsomtalt i lokalradioen (Radio P5), NRK Sørlandet, opplistet i kulturkalenderen og omtalt på nettsidene tilhørende A-Blikk, Aust-Agder musikkråd, Norsk Jazzforum v/sørnorsk Jazzsenter, lokale kulturkalendere, i Jazznytts konsertoversikt og på vår egen webside; og Facebookside. Det vi imidlertid kunne ønske, er at langt flere av konsertene våre også ble anmeldt i pressen. Programfoldere trykkes for hver sesong. Samarbeidet med Meltdown Media er videreført med samme layoutprofil som tidligere. Layout en er blitt en del av klubbens identitet ved siden av at styret syntes folderen tar seg godt ut og er innholdsrik. Arbeidet med innholdet og oppdatering av klubbens webside pågår kontinuerlig. Det er ønskelig å få gjort noen endringer når det gjelder redigeringsmuligheter, men forhåpentligvis oppleves websiden som både informativ og interessant. AJK har en egen Facebookside som er mye besøkt og alle våre konserter er lagt inn som eventer på denne siden. Før hver konsert går det også ut en påminnelse på mail til alle på vår mailliste. - AJK har fortsatt et meget godt samarbeid med Aust-Agder musikkråd og Sørnorsk Jazzsenter. Gjennom Sørnorsk Jazzsenter samarbeider klubben med de øvrige jazzklubbene på Sørlandet og i Telemark. Arendal er et fast stoppested for band som er på turné i regi av Sørnorsk jazzsenter. AJK hadde fire konserter i 2014 i samarbeid med Sørnorsk Jazzsenter: Scheen Jazzorkester / Audun Kleive Terje Rypdal Trio: Skywards - Nattåpent / Ingvild Koksvik LEO (Love Exit Orchestra) - Sørnorsk Jazzsenter er en svært viktig drivkraft og støttespiller i arbeidet for jazzmusikk i regionen vår.

4 Studie- og inspirasjonstur til Berlin Jazzfestival 2014 I november reiste vi ti pers fra AJK, 7 styremedlemmer og 3 (5) ektefeller, på studie- og inspirasjonstur til Berlin Jazzfestival. Reise og overnatting for styremedlemmene ble sponset av klubbkassa. Berlin var i startgropen for å feire 25-årsjubileet for Berlinmurens fall og jazzfestivalen hadde også 50-årsjubileum, da den startet Vi fikk høre mye god jazz, hvorav flere konserter i Berliner Festspiele. Turen ga viktig og inspirerende påfyll for det videre arbeid i klubben. Det at klubbstyret får anledning til å ta slike turer av og til gir motivasjon og inspirasjon til fortsatt dugnadsinnsats for klubben. I så måte er det godt investerte midler, og viktig for å beholde kontinuitet i styret. Økonomi: Arendal jazzklubb mottar konserttilskudd fra Arendal Kommune og Norsk Kulturråd. Klubben fikk også et ekstraordinært ad hoc tilskudd fra Sørnorsk jazzsenter. I 2014 hadde vi ikke behov for å søke midler fra Musikkutstyrsordningen. Selvsagt betyr også inntekter fra medlemmene i form av kontingent, og inntekter fra konserter/arrangementer mye for klubbdriften. Vi håper at vi i 2015 kan komme opp i et litt høyere antall medlemmer. Arendal Jazzklubb hadde pr en egenkapital på kr ,67. I tillegg er kr ,- avsatt til nyanskaffelser på utstyrssiden og andre ekstraordinære kostnader i 2015, og til kurs/studietur. Jazzklubben må kunne sies å ha en god økonomi, og en god styring av den. Det er allerede mottatt tilsagn om tilskudd fra Norsk kulturråd, litt høyere enn i fjor, og Arendal kommune for Jazzklubben har fremdeles en gunstig avtale med som gjør at jazzklubbens kostnader med lokaler og lyd kan håndteres. Arendal kommunes bruk av kulturmillionen, er til uvurderlig hjelp og holder arrangementsutgiftene nede. Utgiftene per konsert er av en størrelse som gjør at klubben er helt avhengig av økonomisk støtte for å kunne drive som nå. Stort sett alle arrangementene våre i Lille Torungen/kulturhuset ville gått med underskudd uten dagens støtteordninger til frivillige konsertarrangører. Det vises forøvrig til regnskapet med kommentarer. Veien videre AJK har gjennom 12 år hatt tradisjon for å samarbeide med andre arrangører og institusjoner om enkelte konserter. Dette samarbeidet anser vi som svært positivt og klubben vil gjerne samarbeide om konserter også i fremtiden. Styret vurderer det imidlertid fortsatt slik at driften av klubben og gjennomføring av konsertprogrammet krever så mye arbeidsinnsats at det begrenser styremedlemmenes involvering i annet enn egne konserter. Klubben driftes av et arbeidende styre som bruker sin fritid til dette arbeidet, og aktivitetsnivået må være tilpasset disse forholdene. AJK vil også i 2015 booke noen artister med noe høyere risiko. På en av de tidlige konsertene under høsten ble det delt ut en spørreundersøkelse blant publikum. De fikk da kommentere hyppigheten av konserter, konsertdag, annonsering, ønsker om booking m.m. Vi fikk inn mange svar og fikk mye god respons. Vi vil høre på de tilbakemeldinger vi får, at det er den gode kvaliteten på konsertene i jazzklubben som trekker. Og håper dermed at vi skal få gode besøkstall på konsertene i Arendal jazzklubb har mye samarbeid med Sørnorsk jazzsenter, og senteret er en meget god støtte; rent faglig sett, som praktisk tilrettelegger samt gjennom økonomiske subsidier og bidrag.

5 I samarbeid med Aust-Agder bibliotek- og kulturformidling har all ungdom (13-20 år) fått tilbud om halv pris på alle våre klubbkvelder. Da de statlige midlene fra årsskiftet er tatt vekk får ungdommene tilbudet fra klubben. Ajk har ikke aktive ungdommer i styret. Vår satsning mot ungdom de siste årene har mer dreid seg om å bli mer kjent med elever og lærere på musikklinjen, og det har vært vårt ambisjonsnivå. Vi er en klubb med frivillige medarbeidere og vi er et arbeidende styre. Flere ungdommer som besøker klubben håper vi vil styrke bekjentskapskretsen vår og føre til initiativ fra ungdommene selv. Slike initiativ vil klubben støtte og i den grad dette fører til nye sentrale medarbeidere i styre og stell er dette et pluss. Det er som før viktig og sentralt for styret å ha en god dialog med medlemmene omkring klubbens virksomhet og videre utvikling. 10. mars 2015 styret i Arendal Jazzklubb: Anders Skog Inger Haugan Aasland Jørn Størkson Hermod Husby Frank Kvarstein Vigdis Christensen Åse Gjennestad Anne-Britt Dræge

ÅRSMELDING og REGNSKAP 2013. for stiftelsen

ÅRSMELDING og REGNSKAP 2013. for stiftelsen ÅRSMELDING og REGNSKAP 2013 for stiftelsen Innhold 1 Organisasjon, stiftere og formål side 1 2 Styre, styremøter og administrasjon side 1 3 Forutsetninger for drift økonomi side 1 4 Sekretariat, arbeidsmiljø,

Detaljer

D ø l a J a z z L i l l e h a m m e r J a z z f e s t i v a l

D ø l a J a z z L i l l e h a m m e r J a z z f e s t i v a l 1 D ø l a J a z z L i l l e h a m m e r J a z z f e s t i v a l Å R S R A P P O R T 2 0 1 1 2 INNHOLD 1.0 OPPSUMMERING AV FESTIVALEN 3 2.0 PROGRAM 4 2.1 Programråd 4 2.2 Artister 6 3.0 SPILLESTEDER 9 4.0

Detaljer

- kilde til rikere musikkliv. Melding om virksomheten 2012 til 2014 Regnskap for 2012 og 2013

- kilde til rikere musikkliv. Melding om virksomheten 2012 til 2014 Regnskap for 2012 og 2013 - kilde til rikere musikkliv Melding om virksomheten 2012 til 2014 Regnskap for 2012 og 2013 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 INNHOLD 1. Styre, komiteer og utvalg s. 1 2. Medlemsorganisasjoner, lokale

Detaljer

BERGEN JAZZFORUM Årsmelding 2014

BERGEN JAZZFORUM Årsmelding 2014 BERGEN JAZZFORUM Årsmelding 2014 BERGEN JAZZFORUM Årsmelding 2014 Bergen Jazzforum har i 2014 gjennomført sitt 43. driftsår, og avviklet til sammen 59 arrangementer og konserter. Publikumsoppslutningen

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2013

Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Program Årsberetning NBU 2011-2013 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2012-2013 Evaluering av Union Bluescup 2012 Evaluering av Union Bluesband

Detaljer

D ø l a J a z z L i l l e h a m m e r J a z z f e s t i v a l

D ø l a J a z z L i l l e h a m m e r J a z z f e s t i v a l Side 1 D ø l a J a z z L i l l e h a m m e r J a z z f e s t i v a l Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 Side 2 Innhold 1. OPPSUMMERING AV FESTIVALEN... 3 2. GJENNOMFØRING AV DØLAJAZZ 2013... 4 2.1. Programarbeid...

Detaljer

Styrets årsmelding 2005

Styrets årsmelding 2005 Styrets årsmelding 2005 1. Årsmøtet 2005 Årsmøtet 2005. onsdag 2. mars kl. 18.00 i Tollbugata 35 Følgende styre ble valgt: John Jørgen Støa, leder Steffen Hole Jan Brix Mons Øksnevad Kjersti Lørendal Erik

Detaljer

15/01310-34 - Søknad om tilskudd til prosjekt: SMOG ti års jubielum

15/01310-34 - Søknad om tilskudd til prosjekt: SMOG ti års jubielum Fra: Frøydis Aslesen Sendt: 14. april 2015 10:10 Til: 'Grenland Jazzforum' Emne: 15/01310-34 - Søknad om tilskudd til prosjekt: SMOG ti års jubielum Viser til søknad om støtte til arrangementer og tiltak

Detaljer

Østnorsk jazzsenter. F Framtida i norsk jazz Foto Ann Iren Ødeby. Forside: JazzAKKS Foto Monica F. Johannessen

Østnorsk jazzsenter. F Framtida i norsk jazz Foto Ann Iren Ødeby. Forside: JazzAKKS Foto Monica F. Johannessen Årsmelding 2009 1 2 Østnorsk jazzsenter I 2009 arrangerte 32 jazzklubber på Østlandet 1 012 konserter for mer enn 88 000 publikummere. Østnorsk jazzsenter fordelte kr 1 440 408,- i arrangørstøtte til disse

Detaljer

Årsmøte søndag 30. mars 2014

Årsmøte søndag 30. mars 2014 2013 Årsmøte søndag 30. mars 2014 2 3 Årsrapport for Kolbotn menighet 2013 Innholdsfortegnelse s. 3 Dagsorden for årsmøtet søndag 30. mars 2014 s. 4 Årsrapporter: - fra Kolbotn menighetsråd s. 5 - fra

Detaljer

Årsmelding 2011 Org.nr: 891 864 272

Årsmelding 2011 Org.nr: 891 864 272 Årsmelding 2011 Org.nr: 891 864 272 1. Om Robin Hood Huset - i korte trekk Stiftelsen Robin Hood Huset har som formål å drive Robin Hood Huset som et møtested for økonomisk vanskeligstilte. Robin Hood

Detaljer

Årsmøte i Kanari-Fansen Lillestrøm 10. februar 2015

Årsmøte i Kanari-Fansen Lillestrøm 10. februar 2015 Årsmøte i Kanari-Fansen Lillestrøm 10. februar 2015 Dagsorden 1. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og to personer til undertegning av protokollen. 2. Godkjenning av fremmøtte, innkalling og saksliste.

Detaljer

ÅRSBERETNING. For perioden 25. mai 2009 til 31. mai 2010

ÅRSBERETNING. For perioden 25. mai 2009 til 31. mai 2010 ÅRSBERETNING For perioden 25. mai 2009 til 31. mai 2010 Fra GramArts 20 års jubileum mai 2009 Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 VIRKSOMHETEN... 4 2 KORT OVERSIKT OVER GRAMARTS ARBEID 4 3 STYRET... 4 4

Detaljer

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 Fra Spellemannprisen 2010 i Oslo Spektrum. Foto: J. Rugland Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 LEDERNES ORD... 3 1 VIRKSOMHETEN... 4 2 KORT OVERSIKT

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

ÅRSMELDING FOR NEDENES NORMISJON - 2012

ÅRSMELDING FOR NEDENES NORMISJON - 2012 ÅRSMELDING FOR NEDENES NORMISJON - 2012 Verdier Nærhet til Gud og mennesker Tillit til Bibel og bønn Livsglede og mangfold for alle generasjoner Tjeneste og omsorg Årsberetning for Nedenes Normisjon 2012

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9 Visjonen Det moderne samfunn legger an et tempo og et forventningspress som gjør at mange kommer på etterskudd, føler lite harmoni, og får mestringsproblemer. Tidvis er

Detaljer

STYREARBEID OG ADMINISTRASJON

STYREARBEID OG ADMINISTRASJON ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 STYREARBEID OG ADMINISTRASJON Byåsen Frivilligsentral eies av Byåsen menighet v/menighetsrådet. Byåsen frivilligsentral har kontor på Munkvoll helse og velferdssenter. I 2011

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Trondheim kommunerevisjon August 2007 Forord I januar 2007 ba kontrollkomiteen revisjonen om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon rettet mot den kulturpolitiske

Detaljer

Kiwanis Club Tønsberg Årsberetning 2004 2005.

Kiwanis Club Tønsberg Årsberetning 2004 2005. Kiwanis Club Tønsberg Årsberetning 2004 2005. V / Klubbsekretær Øivind Tjøm Roffe og Per får en velfortjent takk for jubileumsarrangementet. Vår hest i bruk på ridesenteret. Glade mottakere av Øyen-medaljen.

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Årsmelding Bergen Akademiske Bridgeklubb 2008

Årsmelding Bergen Akademiske Bridgeklubb 2008 Årsmelding Bergen Akademiske Bridgeklubb 2008 Styret har i perioden bestått av: Leder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Varamann: Marianne Harding Helge Toft Liv Bugge Yngve Lamo Hilde

Detaljer

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 Fra NSFs jubileumskonsert i Lørenskog Hus lør. 5. november 2011. Koret Fermate Vokal og en blåsergruppe fra Skedsmo Janitsjar fremfører innsamlet lokal folkemusikk

Detaljer

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2014

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2014 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2014 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2014 REPRESENTANTER I STYRET OG UTVALG Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Styremedlem Tore J. Mehl Per

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer!

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer! STYRET; Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Johnny William Lorentzen Kjetil Mathisen Anne Trondsen Kari Bentzen Tom Ragnar Andersen (som gruppeleder barneidrett) Vara Turid Torgersen (1) Lotte

Detaljer

Leder beklager at innkallingen kom senere enn vedtektene tilsier.

Leder beklager at innkallingen kom senere enn vedtektene tilsier. Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Tromsø 9. august 2007 Innkalling til årsmøtet i Norsk Fysikklærerforening ble sendt per e-post til medlemmene 3. august. Møtet vil finne sted på Rica Ishavskatedralen

Detaljer