1. mai er en viktig dag:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. mai er en viktig dag:"

Transkript

1 SAMMEN FOR HASVIK FELLES KLODE FELLES ANSVAR 1. mai er en viktig dag: For mange e den en kjærkommen fridag i en travel hverdag For andre er det en kampdag hvor man står på barrikaden for å kjempe sin sak. Og for mange av oss andre er den det den er her i Breivikbotn i dag: o En møteplass med fokus på samhold, kameratskap og solidaritet med dem som ikke har det like godt enn oss. 1. mai kom ikke av seg selv. Denne dagen kom fordi den var nødvendig. Historien om maidagen er en historie om en stor del av folket som mobiliserte for å forandre landet. Og som klarte det! Når vi kikker bakover i tiden, vil vi se at : Det er en grunn til at at alle voksne har stemmerett i stortingsvalg. Det er en grunn til at vanlige folk tjener nok til husleie, mat og klær. Det er en grunn til at vi får gratis skolegang og gratis sykehustjenester fra det offentlige. Disse godene er kommet fordi noen har stått på barrikadene og brukt av sin fritid og sitt engasjement for å sikre den frihet og økonomiske trygghet vi på mange måter tar som en selvfølge i dag. Hovedtema på 1.mai arrangementet vårt er SAMMEN FOR HASVIK og FELLES KLODE, FELLES ANSVAR. Det kan synes som om dette er to temaer som spriker og står mot hverandre. Det gjør de ikke. Hasviksamfunnet er en del av en global verden som blir stadig mindre, og hvor samkvem og samferdsel over landegrensene er med på å viske ut etniske skillelinjer og gjør verden mer ensartet. Det som skjer i resten av verden påvirke også oss i Hasvik, både miljøtruslene, konjunktursvingningene og den totale tilgangen på matvarer i verden. MEN samtidig må vi ikke undervurdere det ansvaret også vi i lille Hasvik har for vår felles klode. Det gjelder både privat forbruk: o klær, mat, bilparker, snøscooter og alt anna vi har råd til å kjøpe oss. Det gjeld forvaltning av fiskeressurssene:

2 o Disse må forvaltes på en sånn måte at de gir mest mulig lokal verdiskaping, og at man har fokus på kvalitet og at det er vårt ansvar også å bevare ressursser for våre etterkommere. Det gjelder Oljen og Gassen som ligger i Barentshavet, like utenfor Sørøya. o Det er viktig at man ikke bare har fokus på kortsiktig profitt, men også er opptatt av miljømessige konsekvenser og mulige ukontrollerte utslipp. Men mest av alt gjelder det en forståelse av og respekt for alle dem som ikke har det så godt som oss. Det er økende skille mellom fattige og rike i verden i dag, og det skjærer oss alle langt inni hjerterota når vi på Flatskjermen i stua vår ser utsultede barn, folk på flukt fra sine hjem og unge mennesker som ikke får skolegang og øyner ei framtid uten håp og arbeid. Verden e urettferdig. Det e vi alle enige om, og noen gjør noe med det. I kampen for en bedre og mer rettferdig verden e det mange mennesker som har stått på, og jeg vil i dag fremheve to personer som jeg har stor respekt for: Nelson Mandela - har ført en livslang kamp mot rasisme og vold. Som verdens mest berømte fange og senere som sitt lands leder, er han et eksempel på moralsk integritet som lyser langt utover Sør- Afrika. Etter 27 år i fengsel på Robben Island, ble han valgt til Sør-Afrikas president i 1994 og trakk seg fra embetet 81 år gammel. Han har fått Nobels fredspris for denne innsatsen. Og det er vel få som har fortjent en Nobelpris mer enn Mandela. Olof Palme ble drept på åpen gate i Stockholm i Vi huske vel alle nyheten som slo brått ned i oss alle. Olof Palme var en stor internasjonalist, som kjempet for fred, mot kjernevåpen og for utviklingsbistand. "Politikk - det er å ville noe, sa Olof Palme. Sosialdemokratisk politikk - det er å ville forandringer, fordi forandringene gir løfter om forbedring, næring til fantasi og handlingskraft, stimulans til drømmer og visjoner". Ja det å ville er viktig. Det å gjøre det er enda viktigere. Ikke bare i den globale verden, men også i småsamfunn som våre. Jeg vil berømme skolene og befolkningen i Hasvik kommune for den årlige innsatsen under TVaksjonen. År etter år ligger vi på topp i forhold til folketallet vårt. Også i kriseårene etter konkursen i 2002 da mange sleit med dårlig økonomi lå vi på topp. Det forteller om et samfunn som bryr seg også utover vår egen lille trygge verden. Det forteller også at vi lærer opp de neste generasjoner til å ta ansvar for andre som ikke har det så godt. Det forteller at vi lærer opp de kommende generasjoner til å ta ansvar i kampen for en bedre og mer rettferdig verden.

3 VI HAR DET GODT HER I HASVIK KOMMUNE Vi har skoler og barnehager på alle stedene Vi har et godt tilbud til de eldre både på Helsesentret og de hjemmeboende Vi har trygge og oversiktlige samfunn Vi har en rekordlav arbeidsledighet Vi har et godt kommunikasjonstilbud Vi har muligheter til fri ferdsel både på land og sjø Vi har mange goder som vi i dag tar som en selvfølge. Det er goder som er bygd opp av generasjonene før oss. Foreldrene og besteforeldrene våre bygde opp et helt samfunn på ruinene etter krigens herjinger. Det sto bare igjen Dønnesfjord kirke og et utedo da Sørøyværingan kom tilbake etter krigen. Alt annet var brent og ødelagt. Med samhold og felles innsats, (og en god del bydekrangel) ble samfunnet vårt bygd opp igjen, og fremstår i dag som tre levedyktige bygder Hasvik, Breivikbotn og Sørvær, hver med sine særpreg. Samtidig har de fleste av oss akseptert at vi også trenger små aktive bygder for rekreasjon og fritid som Breivik, Dønnesfjod og Børfjord. Vi som er politikere og innbyggere i Hasvik kommune i dag har et felles ansvar for å vedlikeholde det jeg vil betegne som kulturarven våres. Vi har et ansvar for å utvikle Hasviksamfunnet, og ikke hvile på laubærene av det tidligere generasjoner har gjort. Vi må jobbe framover og bygge framtidas Hasvik. Det skal vi gjøre ved å bygge på de grunnpilarene som Hasviksamfunnet e bygd opp på, samtidig som vi tør å satse nytt og utradisjonelt. Fisk og fiskeri e grunnpilaran i Hasvik: I perioden 1992 til 2002 var det konkurs på konkurs i fiskeindustrien. Flere av de ansatte fleipa med kor mange konkursa har du vært med på. Noen hadde opplevd både to og flere konkurser. Det gjør noe med de berørte, og det gjør noe med samfunnet vårt. Verst var konkursen i 2002 hvor 110 menneska over natta blei kasta ut i arbeidsledighet. I dag, 1.mai, er det arbeid ved både Sørvær og Breivikbotn fiskeindustri. Jeg synes det er flott selv om mange som ellers ville vært her på arrangementet i dag er på jobb. Det å ha en jobb å gå til, og forutsigbarhet i inntekten er en viktig forutsetning i et oppegående samfunn, og for bosetting også i Hasvik kommune. Fiskeri er sårbart. Utfordringene her i Hasvik er å sikre nyrekruttering og tilgang på nok råstoff.

4 Det er blitt en evig kamp om råstoff, men samtidig ligger det en stor utfordring i å få bearbeidet mest mulig av fisken lokalt i stedet for å sende den ubearbeidet bort. Vi hadde en gang en tråler i kommunen med ulike navn Sørvær, Riston Atlantic Viking. Riston si kvote utgjør ca 50% av den totale torskekvoten som hører hjemme i Hasvik kommune. Riston har ikke levert en fisk over kai i Hasvik etter I min tid som ordfører i Hasvik kommune har en av mine hovedoppgaver så langt vært å sikre oss Riston-kvota tilbake til Hasvik. Jeg har sagt til Fiskeriminister Helga Pedersen at det beste og mest effektive distriktspolitiske tiltaket for Hasvik kommune akkurat nå er å få tilbakeført Riston-kvota til Hasviksamfunnet for å sikre stabil tilgang på råstoff, og derigjennom stabile arbeidsplasser i fiskeindustrien. Det har i flere måneder nå pågått tøffe forhandlinger for å komme fram til en omforent løsning. Vi er nå helt ved målet, og forventer en offisiell godkjenning av avtalen i løpet av mai måned. Fisk er viktig, men i kampen for å få unge mennesker tilbake til kommunen vår må vi også ha andre arbeidsplasser å tilby. Vi er på tur inn i oljealderen. Det pågår i disse dager en storstilt lobbyvirksomhet for ilandføring av Oljen og oljeavledede arbeidsplasser. Det har vært flere møter med ENI, senest i forrige uke. Mitt budskap som ordfører i Hasvik er entydig, og dette gir jeg i full forvissing om en tverrpolitisk oppslutning: Det finnes kun en alternativ løsning ilandføring av oljen. Ved ilandføring er det kun to muligheter, Slettnes og Dønnesfjord. ENI har fått VERITAS til å vurdere de ulike ilandføringsmulihetene, og Dønnesfjord kommer der dårlig ut. Dette e ikke i tråd med det fiskere og andre lokale fagfolk mener. Hasvik kommune har derfor bestilt en ny vurdering av Dønnesfjorden fra SINTEF. Denne rapporten blir offentlig i løpet av mai måned. Avgjørelsene om valg av løsning for Goliatoljen tas i høst. Oljevern er viktig uansett om det blir bøyelasting eller ilandføring. Dette er viktig både av miljømessige hensyn, men også for å skape mulige arbeidsplasser i Hasvik. Jeg og Ordføreren i Måsøy har derfor bedt om et møte med Olje og energiminsteren og ENI samlet hvor vi krever utplassert oljevernberedskap både i Måsøy og Hasvik. Vi går ei spennende tid i møte mht oljen, og jeg gjentar det jeg har sagt ved flere anledninger og som et samstemt politisk miljø i hasvik stiller seg bak: Vi ønsker oljen velkommen til Sørøya i rør og ikke som ukontrollerte utslipp i fjærsteinene.

5 Reiseliv har opplevd en sterk økning fra 1000 gjestedøgn i 2003 til i Utfordringene innen denne næringen blir å skape helårs arbeidsplasser. Det ligger også en annen utfordring her for å få til en god sameksistens mellom tilreisende turister og den lokale fiskeren. Fisken er en felles arv som vi får søke å forvalte best mulig for å danne livskraftige samfunn, og her bør det være muligheter for både Havfisketurisme og tradisjonelt Kystfiske. Sørøya Storfiskens rike er blitt et begrep og kjent langt utover Norges grenser. Også Strikkefabrikken på kaia begynner å bli kjent rundt om i landet.mot alle odds har man klart å etablere en strikkefabrikk i et lite fiskevær og til og med utviklet en tidsriktig og moderne kolleksjon som bla. skal selges i den mest sofiskerte handelsgata i Oslo Bogstadveien. 12 april var det åpning av Operaen i Oslo. I nabobygget et steinkast unna var det offisiell visning av NORAVINDKOLLEKSJNEN fra Sørøya. Det var planlagt å invitert 300 mennesker. Man satte stopp da det var påmeldt 610. Det her dreier seg selvsagt mest om profilering av en ny kolleksjon, men som ordfører må jeg bare innrømme at det varmet mitt hjerte minst like mye når utflytta Sørøyværinger også deltok på visninga og etterpå kom og sa at de var så stolt over det vi på Sørøya har fått til. Og det her er essensen i min lange historie. Det viktigste er ikke viktig hva jeg som ordfører og Arbeiderpartiet gjør eller får til. Det viktigste er ikke hva Senterpartiet eller Høyre får til. Det viktigste er ikke at SørøyGlimt gjør det godt og vinner kamp etter kamp Det viktigste er ikke hva Strikkefabrikken gjør eller hva Hotellet på Hasvik gjør eller hva han Ole Iver i Breivikbotn gjør. Det som er viktig er hva vi i fellesskap får til. Og vi har først lyktes når innbyggerne, politikerne, kommunalt ansatter, utflytta Sørøyværinger og ikke minst ungdommen sier: Gud kor stolt æ e av å være fra Sørøya og det vi får til der Jeg trur vi er på rett vei. Gratulerer med dagen.

Vi som i denne vanskelige tiden sitter med politisk ansvar skal gjøre alt som står i vår makt for å bestå den testen.

Vi som i denne vanskelige tiden sitter med politisk ansvar skal gjøre alt som står i vår makt for å bestå den testen. 1.mai tale 2009 Utenriksminister Jonas Gahr Støre 1.mai dagen for internasjonal solidaritet er en viktig dag hvert år. Men i år er 1.mai spesielt viktig. For i år, når den globale finanskrisen går over

Detaljer

Referat fra kick-off i Hasvik kommune, 21-4-2008

Referat fra kick-off i Hasvik kommune, 21-4-2008 Referat fra kick-off i Hasvik kommune, 21-4-2008 Ordfører Eva D. Husby- Velkommen Eva orienterte om at dette er oppstarten på en prosess som skal resultere i en helhetlig kommuneplanlegging. Hasvik kommune

Detaljer

Med forbehold om endringer under framførelse

Med forbehold om endringer under framførelse Martin Kolberg Partisekretær - Arbeiderpartiet Innledning - Arbeiderpartiets landsmøte 20. april 2009 Utkast 160409 1. Tilslutningen ved demokratiske valg er grunnlaget for vår politiske makt og innflytelse

Detaljer

2) På dette kartet viser de røde ringene hvor Rica Hotels selv har stått for utbyggingen fra første sten.

2) På dette kartet viser de røde ringene hvor Rica Hotels selv har stått for utbyggingen fra første sten. Foredrag i Drammen La meg begynne med en liten innrømmelse. Til tross for at det ikke er lange avstanden fra Asker hvor jeg bor og til Drammen, har jeg dessverre aldri hatt noe egentlig forhold til byen.

Detaljer

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen.

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen. M I D L A N D S C H I L D R E N H O P E P R O J E C T Midlands-fadder Skap en bedre verden et barn av gangen Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? - 100% av ditt donerte beløp vil gå direkte

Detaljer

KAMPEN FOR ARBEIDSMILJØLOVEN

KAMPEN FOR ARBEIDSMILJØLOVEN 1 1.mai 2015 APPELL Kamerater. Venner! Gratulerer med dagen! Det er flott å stå her i dag på arbeiderbevegelsens store dag. Å vite at over hele Norge over hele verden feires arbeidernes internasjonale

Detaljer

Audun Lysbakkens tale til landsmøtet

Audun Lysbakkens tale til landsmøtet Audun Lysbakkens tale til landsmøtet (Med forbehold om endringer) Kjære landsmøte, kjære SV Takk for en god dag i går. Takk for ærlighet, raushet og mot. Takk for tilliten. Mitt bysbarn Georg Johannessen

Detaljer

Flytthit i Fjellregionen

Flytthit i Fjellregionen Flytthit i Fjellregionen 200120022003 200420052006 20072008 20092010 2011 Vertskapsordningen. Side 6 INNHOLD side 4 Flytthit 2001 2011 «I disse Flytthit-tider», sier vi. Men hva betyr nå det? Savner du

Detaljer

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre?

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Innhold Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Et godt sted å bo Best mulig overgang til å bo for seg selv Hva som er viktig for å bo bra Hva vi kan trenge hjelp til

Detaljer

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag,

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag, 1 LO-kongressen 2013 Søndag 5. mai Statsministerens tale 3.000 ord / Versjon 05.05 kl. 09 Kjære Roar, Kjære alle sammen, Takk for sist. Det er godt å være tilbake. Og det er en ære å få tale etter LO-leder

Detaljer

12. sept. Sofaen er hovedfienden. Nelson Mandela s.3 Sven Nordin s.4

12. sept. Sofaen er hovedfienden. Nelson Mandela s.3 Sven Nordin s.4 Magasin for Arbeiderpartiets medlemmer, sympatisører og andre interesserte Sofaen er hovedfienden 12. sept. Nelson Mandela s.3 Sven Nordin s.4 DENNE HØSTEN SKAL VI VELGE PARTIER OG PERSONER TIL Å STYRE

Detaljer

Redegjørelse. Finanstalen. Finansministerens redegjørelse i Stortinget 14. oktober 2013 om Regjeringens økonomiske opplegg for 2014

Redegjørelse. Finanstalen. Finansministerens redegjørelse i Stortinget 14. oktober 2013 om Regjeringens økonomiske opplegg for 2014 Redegjørelse Finanstalen Finansministerens redegjørelse i Stortinget 14. oktober 2013 om Regjeringens økonomiske opplegg for 2014 Ærede President, Norsk økonomi er i god stand. Vi har Europas laveste ledighet.

Detaljer

29.Endringer i statsbudsjettet 2013 under Helse- og omsorgsdepartementet 2013) (Prop. 208 S (2012 2013)) (når det gjelder denne, se under Referat)

29.Endringer i statsbudsjettet 2013 under Helse- og omsorgsdepartementet 2013) (Prop. 208 S (2012 2013)) (når det gjelder denne, se under Referat) 14. okt. Dagsorden 29 Møte mandag den 14. oktober 2013 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n D a g s o r d e n (nr. 5): 1. Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett

Detaljer

du og jeg og icy introduksjonshefte

du og jeg og icy introduksjonshefte du og jeg og icy introduksjonshefte Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder

Detaljer

SAMMEN MOT PARIS. Supplerende materiell til vandringer i alderssammensatte grupper.

SAMMEN MOT PARIS. Supplerende materiell til vandringer i alderssammensatte grupper. SAMMEN MOT PARIS Supplerende materiell til vandringer i alderssammensatte grupper. INNLEDNING Vandreheftet som er laget til Klimapilegrim 2015 passer nok best for voksne. I denne informasjonsutsendingen

Detaljer

Fagforbundet Hedmark fylkesmøte 2013

Fagforbundet Hedmark fylkesmøte 2013 Fagforbundet Hedmark fylkesmøte 2013 Skal forsvare mange I år fyller fagforbundet ti år. Som det største forbundet i LO har de mange medlemmer å ta vare på. Mye godt har skjedd på de siste ti årene, og

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

GT2013 UNG VS GAMMEL 12 GAMLINGENE KOMMER 14 ENSOMHET PÅ TVERS 18 FRIVILLIG INNSATS

GT2013 UNG VS GAMMEL 12 GAMLINGENE KOMMER 14 ENSOMHET PÅ TVERS 18 FRIVILLIG INNSATS GT2013 GENERASJONSTINGET / 26. NOVEMBER 2013 / HELL gammel gubbe? Bortskjemt drittunge? UNG VS GAMMEL Er norske ungdommer krevende og selvopptatte? Er gamle folk fordomsfulle og utdaterte? Kanskje er vi

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4):

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4): 2012 8. okt. Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2013 143 Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s

Detaljer

Retten til å være meg

Retten til å være meg Retten til å være meg Innledning Introduksjonspakken til Våre rettigheter, vårt ansvar kommer med disse tankene rundt temaet retten til å være meg: Hver enkelt menneske er en unik person. Mange ting, slik

Detaljer

Alle barn har rett til beskyttelse mot diskriminering. Alle barn har rett til å si sin mening, og deres mening skal bli tatt på alvor

Alle barn har rett til beskyttelse mot diskriminering. Alle barn har rett til å si sin mening, og deres mening skal bli tatt på alvor Et undervisningsopplegg om Avisartikler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING Artikkel 2: Alle barn har rett til beskyttelse mot diskriminering PRIVATLIV Artikkel 16: Alle barn har rett til privatliv

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 Del 1: 30 spørsmål og svar Arbeiderpartiets økonomiske politikk 1. Hvorfor trygg økonomisk styring? Europa er

Detaljer

Sitat og bilde er fra en barneutstilling på Tusenhjemmet høsten 2012. Et samarbeide mellom Barnas Hus barnehage og Tusenhjemmet.

Sitat og bilde er fra en barneutstilling på Tusenhjemmet høsten 2012. Et samarbeide mellom Barnas Hus barnehage og Tusenhjemmet. Løssalg kr 10,- laget av Tusenhjemmet Bodø AS Leselig for alle! juni 2013 Sosialt entreprenørskap Generasjonssenter Et møte med Atle 3 på gata Sitat og bilde er fra en barneutstilling på Tusenhjemmet høsten

Detaljer

Bent Høies tale til Høyres landsmøte 2012. NORGE 2030, HVOR VIL VI?

Bent Høies tale til Høyres landsmøte 2012. NORGE 2030, HVOR VIL VI? Bent Høies tale til Høyres landsmøte 2012. NORGE 2030, HVOR VIL VI? Kjære landsmøte! Et av barna som ble født i mars i år ble innbygger nummer 5 millioner. Når dette barnet blir 18 år i 2030 har vi trolig

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer