Avfallskalender for Krødsherad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avfallskalender for Krødsherad"

Transkript

1 Avfallskalender for Krødsherad 2012

2 Avfall i Krødsherad Leif Ove Sataslåtten - daglig leder - er på! Nytt avfallsselskap i Krødsherad Fra 1. juli er det Hallingdal Renovasjon IKS som har ansvaret for å håndtere avfallet fra husholdninger og fritidsboliger i Krødsherad kommune. Det vil fortsatt være kommunen som sender ut faktura på renovasjonsgebyret. Hallingdal Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap som nå eies av Krødsherad kommune sammen med Hallingdalkommunene Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol. Den største praktiske ordningen du som abonnent vil merke er at du fra nå av også får hentet glass og metallemballasje, papir samt farlig avfall hjemme. Du får en egen trilledunk til papir og en til glass og metallemballasje. I tillegg får du en rød boks til farlig avfall. Og neste gang vi leverer ut svarte restavfallssekker vil du også motta en rull med blanke perforerte sekker for kildesortering og innsamling av husholdningsplast. Restavfallet skal fortsatt samles i svart avfallssekk merket Hallingdal Renovasjon, og du skal bruke stativet du allerede har. I denne kalenderen kan du lese om hvordan du sorterer og når vi henter de ulike avfallsfraksjonene. Det lokale avfallsmottaket på Krøderen får nå utvidede åpningstider. Der vil det være åpent alle lørdager fra kl og alle onsdager fra kl , bortsett fra helligdager. Vi vil vurdere behovet ut dette året og eventuelt holde åpent enda en hverdag i uka fra neste år. Ole Jakob Jemtland er ansatt som driftsoperatør ved avfallsmottaket. Han vil i tillegg ha ansvaret for utplassering av utstyr til abonnentene og blir vår representant i Krødsherad. Nils Kristian Skogstad er ansatt som vikar og ekstrahjelp ved avfallsmottaket. I avfallskalenderen kan du lese om hvilke typer avfall du kan levere på det lokale mottaket og hvordan du sorterer. Der vil du også se at det meste er gratis å levere, men at du må betale litt for noen typer avfall dersom du har mye av det. Det meste av avfallet fra Krødsherad vil fortsatt bli fraktet til Hallingdal Renovasjon IKS sitt anlegg i Kleivi, næringspark på grensen mellom Ål og Hol kommuner. Avfallet som ikke blir material-gjenvunnet går til energigjenvinning og blir nyttet som energi til fjernvarme i næringsparken, mellom annet til pelletsproduksjon. Har du som abonnent spørsmål om renovasjonsordningen kan du kontakte servicetorget i kommunen eller oss i Hallingdal Renovasjon IKS. Se også vår hjemmeside Leif Ove Sataslåtten Daglig leder Sekkerenovasjon De fleste som bor i sentrale strøk i Hallingdal og Krødsherad har sekkerenovasjon, og skal ha sekkestativ plassert maks 20 meter fra offentlig veg. Har du trilledunk er avstandskravet 10 meter. Sekkestativ og trilledunker kan du kjøpe hos Hallingdal Renovasjon. Det er ditt ansvar at stativ og dunker er lett tilgjengelige, at snø er fjernet og at det evt. er strødd fram til stativet hvis det er glatt. Hvis dette ikke er gjort, kan renovatør unnlate å ta med avfallet. Henting av restavfall skjer 1 gang hver uke og oversikt over hvilke dager dette er, finner du på kalenderen i den kommunen du bor. Blå trilledunk for papir: Her samles alt vanlig papir som kan resirkuleres: Aviser, kataloger, blader o.l. (ikke plast, papp og kartong). Tømming skjer ca hver 8. uke (se blå markering på kalender for din kommune). Grønn trilledunk: Her samles glass og metall emballasje som helst skal være rengjort. Ildfaste former, keramikk og porselen er IKKE glass men skal kastes i restavfallet.. Tømming skjer ca hver 8. uke (se grønn markering på kalender for din kommune). Rød boks for farlig avfall: Her kan du kaste emballasje som er merket ekstremt brannfarlig f.eks spraybokser, maligrester og gassflasker. Det er viktig at etikett er på slik at vi kan sortere til riktig mottak. Etiketter bør helst sitte på slik at vi får kunnskap om innholdet. Den røde boksen kan gjerne oppbevares i garasje eller uthus. Tømming skjer 2 ganger i året (se rød markering på kalender for din kommune). På tømmedagen skal denne plasseres oppå kildesorteringsskapet. Du kan også levere småelektriske artikler som brannvarslere, mobiltelefoner, batteriladere, hårfønere o.l. Putt ikke mer i boksen enn at lokket kan låses. Containerrenovasjon Denne renovasjonsordningen er for eiere av hytter og andre fritidsboliger og kun unntaksvis for fastboende men da etter avtale med kommunen. Det er kun restavfall(matavfall, småpapp etc.) som skal i disse containerene. Metall, materialer, el artikler etc. skal leveres lokalt avfallsmottak. Havner dette i containeren kan det medføre skade både på bil og forbrenningsanlegg. Innholdet fra Kleivi, 3570 Ål - Telefon: Telefaks: E-post: -

3 containerene går rett til forbrenning uten sortering. Det er strengt forbudt å plassere avfall utenom containerene. Lokale avfallsmottak trevirke - det dyreste er usortert bygg- og rivningsavfall, dersom det overstiger en viss mengde. Se prisliste på hjemmesiden vår, eller spør de ansatte på mottaket. Returpunkt Gardsbruk Gårdsbruk er definert som næring. Gårdsbruk skal i dag dokumentere overfor myndighetene hvor de har gjort av avfallet sitt. Næringsavfall Næringsdrivende betaler avgift for all levering av avfall. Mindre mengder kan leveres på lokalt mottak. Større mengder skal leveres direkte til Hallingdal Renovasjon i Kleivi. På de lokale mottakene er det lagt til rette for sortering og gjenvinning av avfallet. For å lette arbeidet når du leverer er det en fordel å sortere avfallet før opplasting. I hver kommune er det lokalt mottak (adressse og åpningstid står i kalenderen for hver kommune). Alt avfallet skal sorteres: Glass og metallemballasje, papir, papp, farlig avfall, pcbvindu, jern, elektriske artikler og bygningsavfall. Returpunkt er for dem som har containerrenovasjon. Her finnes sorteringsskap for: Papir: Aviser, kataloger, blader o.l. (ikke plast og kartong) Ved levering av landbruksplast, skal den være ren og sortert fra annet avfall ved levering. Gras, jord, plastnett, tau, snører, tape og stroppebånd må være fjernet. Uren fraksjon går som restavfall med tilhørende gebyr. Ren landbruksplast er GRATIS Å LEVERE PÅ ALLE LOKALE AVFALLSMOTTTAK. Alle næringsdrivende skal ha en dokumentasjon på hvor de gjør av avfallet sitt og da er det en fordel å ha en kontrakt med et avfallsselskap. For mer informasjon om dette ta kontakt med Hallingdal Renovasjon IKS. Her skal alt avfall som ikke hører hjemme under sekke-/container-renovasjonen leveres. Dette er alle større gjenstander som møbler, emballasje, hageavfall, farlig avfall, EE-avfall (kjølemøbler, hvite- og brunevarer, datamaskiner, telefoner) m.m. Dette er GRATIS for husholdninger å levere. Bygningsavfall kan også leveres, men må betales ekstra for. Rimeligst er ferdig sortert Glass og metallemballasje Ildfaste former, keramikk og porselen er IKKE glass og skal kastes i restavfallet. Hytterenovasjon Privateide hytter og fritidsboliger er omfattet av containerrenovasjon. I tillegg må de lokale avfallsmotakene benyttes. Hallingdal Renovasjon tar imot de fleste typer avfall fra landbruket. Farlig avfall skal leveres i orginalemballasje eller emballasjen må merkes med innhold. Det skal også skrives ut et deklarasjonspapir som signeres av kunden ved levering på lokalt avfallsmottak.

4 Hva gjør jeg med... Asbest Leveres til lokalt mottak (ikke som på bildet!). Ved levering skal asbesten være pakket forskriftsmessig i 2 lag bygningsplast og lukket med tape. Det skal ikke være hull eller åpninger i plasten. Så langt mulig skal asbesten ligge på pall uten å stikke utom pallekanten. Arbeidstilsynet gir nærmere opplysninger om riving og håndtering av asbest. Ved mangelfull emballering må leverandøren utbedre dette før mottaket aksepterer å ta imot asbesten. Asfalt, flis, mur og stein etc. Kontakt Hallingdal Renovasjon IKS. Batterier Leveres hos forhandler eller til lokalt mottak og er gratis. Dersom leverandøren skal ha dokumentasjon for levering av batteri må det skrives deklarasjonsskjema. Betong Betong kan være forurenset med f.eks olje eller PCB-holdig maling, fuger eller murpuss. Fugemasser frem til 1978, utvendig mellom betong/tegl, tre/metall og rundt vinduer og dører. Murpuss i fra der man antar at det er brukt Borvibet i mørtelen MÅ det tas ut matrialprøver som sendes inn til kjemisk analyse. Pipestein som er forurenset med PAH skal leveres som farlig avfall. På branntomter der betongen er mellom MÅ det tas ut prøver for å se om den inneholder PCB før sanering kan gjøres. Er du i tvil ta kontakt med kommunen om dette. For levering: ta kontakt med Hallingdal Renovasjon IKS. Bygg og rivning Her lønner det seg og sortere. Trevirke må være rent for maling, spiker og beslag, men kan inneholde mindre mengder tapet/strie. Det kan og være moderate mengder laminatgulv og baderomspanel. Det må IKKE inneholde impregnert trevirke av noe slag. Usortert bygg og rivningsavfall vil bli belastet med et høyere gebyr for sortering. Dekk Leveres gratis på lokalt avfallsmottak. Ved bytte av dekk hos forhandler plikter de til å ta i mot brukte dekk. Drikkekartonger kan leveres til lokale mottak. De må være rene og brettet sammen og stappet til en kubbe. Merk med navn og telefonnr., så er du med i trekning av pengepremie. Kravet er at du bretter og stapper 6 kartonger i den sjuende. Gjelder også drikkekartong med plastkork. EE-avfall Leveres gratis fra husholdning og hytteeiere til lokalt mottak eller forhandler. Hvitevarer er: Komfyrer, oppvaskmaskiner, microbølgeovner, kjøleskap og frysere, vaskemaskiner, støvsugere, varmeovner etc. Elektronikkretur er: Radio,tv, datautstyr, kontormaskiner, mobiltelefoner etc. Næringselektro kalles renas-avfall: Kabel, lysarmatur, lyskilder, motorer, produksjons utstyr etc. Blir dette levert sortert er det gratis å levere. Ved sortering tilkommer det timepris. Eksplosiver Sprengstoff, ammunisjon etc tar vi ikke imot. Dette skal leveres til Politiet. Farlig avfall Bruk den røde boksen til å samle mindre mengder farlig avfall. Hold boksen lukket og utilgjengelig for barn. Se i avfallskalenderen når du kan levere og plasser boksen ved avfallsstativet på hentedag. Husk at du også kan levere farlig avfall på ditt lokale avfallsmottak. Farlig avfall er avfall som ved uforsvarlig håndtering kan påføre mennesker, dyr og natur stor skade: Maling, lakk, beis, olje og bensin, plantevernmidler, kvikksølv, sparepærer, oppladbare batterier, løsemidler, syrer, lut og malingsrester er eksempler på farlig avfall. Også vanlige lyspærer og lysrør er farlig avfall. Selv små «skvetter» kan være farlige dersom de kommer på avveier. Sprayflasker med brannfarlig drivgass er farlig avfall - også når de er tomme. Farlig avfall må ikke blandes sammen med annet avfall, helles ut i sluk eller etterlates i naturen. Malingspann som er tomme og tørre går som restavfall. Næringsdrivende kan levere mindre mengder farlig avfall til lokale avfallsmottak. Næringsdrivende skal skrive deklarasjons skjema. Avfallet skal være forsvarlig emballert og merket. Ved ompakking, prøvetaking etc, vil dette faktureres ekstra. Husk at malingspann som ikke er tomme er farlig avfall.

5 Frityr Husholdinger kan levere brukt frityr på flaske/kanner direkte i søppelsekken, men leveres gjerne direkte til lokalt avfallsmottak. Gips Kan leveres til lokalt mottak og skal være sortert og betales etter antall kilo. Det kan leveres med stift/småspiker, tapet og papir, men må være tørr og det må ikke finnes trevirke eller annet avfall med. Glass/metall Legges i den GRØNNE trilledunken. Glassflasker, barnemat- og syltetøy glass, hermetikkbokser, matolje-/vinflasker og lignende skal leveres til gjen vinning. Husk at det skal skylles for fjerning av matrester o.l. Kan også leveres lokalt avfallsmottak. Ildfaste former, glassruter, keramikk, krystall og bokser som har innhold annet enn næringsmiddel skal ikke i denne sorteringen, men kastes i restavfallet. Isolasjon Leveres separat og ikke med annet avfall. Kan leveres sammen med gips. Isolerglass Isolerglass med PCB og asbest; Norske isolerglassvindu produsert i perioden og utenlandske frem til 1979 er PCB vindu og regnes som farlig avfall. Kan også inneholde asbestholdig vinduskitt. Isolerglass med klorparafiner eller ftalater; Isolerglassruter produsert i Norge i perioden samt importerte fra er klorparafinvindu og regnes som farlig avfall. Kvist- og hageavfall Mindre mengder kan leveres til lokalt mottak. Kvisten kvernes og brukes i kom posterings - prosessen for kloakkslam. Landbruksplast Ren landbruksplast er GRATIS Å LEVERE PÅ ALLE LOKALE AVFALLSMOTTAK. Landbruksplast må væe sortert ved levering. Gras, jord, plastnett, tau, snører og stroppebånd skal ikke være med. Dette er restavfall. Urein fraksjon behandles som restavfall. Medisiner Leverer du på apoteket. Olje Leveres som farlig avfall og skal deklareres og være forsvarlig merket og levert i forsvarlige beholdere. Papir Legges i den BLÅ trilledunken. Det gjelder aviser, ukeblad, reklame, tidsskrifter, telefon katalog o.l. Men IKKE kartong (pizza), bølgepapp, konvolutter, kontorpapir, brunt papir, bøker med stive permer eller papir med plastomslag. Kan også leveres på lokalt avfallsmottak. Papp Bølgepapp leveres GRATIS på lokale mottak. Dette er storpapp fra møbler og hvitevarer etc som har stor gjenvinningsverdi. Esker av kartong, pizzaemballsje etc. leveres som restavfall. Plast (rein) Leveres lokale mottak. Se baksiden av kalenderen for informasjon om plast innsamling fra husholdningene i Dette er klar og farget folie, med og uten trykk. Kan ha noe etiketter samt byggfolie. Kan ha belegg med støv og mindre partikkler med jord. Folien må ikke være tillegriset med produktrester, maling etc. PP-sekk/storsekk Leveres gratis på lokale mottak. Sekkene må leveres for seg selv, gjerne i en ball eller en tom PP-sekk. Restavfall Leveres som husholdningsavfall eller i container - lagt i sammenknyttet bærepose eller søppelsekk. Er det avfallet som blir igjen etter at dere har sortert ut papir, glass/metall etc. Spillolje Leveres lokale mottak. Levering av rein spillolje med refusjon er GRATIS for alle. Ved levering fra næring må det skrives deklarasjonsskjema (husk org. nr). Urein fraksjon skal det betales for.

6 Hva gjør jeg med... Stål Leveres lokalt mottak og er gratis. Stål skal ikke kastes i de kommunale containerne. Dette kan føre til stans i forbrenningsanlegget med store reparasjonskostnader. Trykkimpregnert virke Leveres lokalt. Trykkimpregnert og kreosotbehandla virke er farlig avfall og må ikke blandes med annet avfall ved levering. Næringsdrivende skal fylle ut deklarasjonsskjema. Be om hjelp på mottaket om du er ukjent med deklarasjon. Heimekompostering Opplysninger og vilkår for heimekompostering får du hos kommunen din. På Torpo i Ål kommune har Hallingdal Renovasjon IKS eget komposteringsanlegg for kloakkslam. Bilmottak Felles vrakbilmottak for Hallingdal og Krødsherad ligger på Roppemoen industriområde i Flå, ca. 6 km. sør for Flå sentrum. Hallingdal Renovasjon Bilmottak, Roppemoen, tlf , har åpent: Mandag, tirsdag, onsdag...kl Torsdag...kl Fredag...kl Lørdag... kl

7 Gjenvinning opptil 85% av bilen din gjenvinnes! Miljøsanering handler om å sørge for at din bil, når den har kjørt sin siste mil, tas hånd om på den måten som best gagner miljøet og verner om jordens naturressurser. Vi tømmer bilen for alle miljøfarlige væsker som oljer, drivstoff, spylervæske, bremsevæske, glykol fra radiatoren og airconditionvæske. Disse væskene lagres i egnede beholdere og sendes til gjenvinning eller destruksjon. Her havner ikke så mye som en dråpe i naturen! Etterpå fjerner vi batteri og dekk. Deretter presser vi bilen og sender den til Hokksund hvor kuttemaskinen kutter opp bilen i knyttenevestore deler som siden gjennomgår en nidtid sorteringsprosess. På denne måten skiller man ulike materialer fra hverandre for senere gjenbruk. Etter fragmentering og sortering av materi alet sendes det videre, ofte ut av landet. Nær sagt hele verden er mottaksplass for restmaterialet, alt etter hva de ulike delene skal benyttes til. Slik leverer du bilvrak: Lever bilvraket på Flå. Ta med bilnummer og chassisnummer (evt. vognkort) samt personnummer og bank-kontonummer til den som skal ha utbetalt pengene. Følgende må dokumenteres: Registreringsnummer og chassisnummer (evt.vognkort) samt navn, personnummer og bankkontonummer til den som skal ha utbetalt vrakpanten. Vrakpanten utbetales 3-6 uker etter innlevering fra Tollregion Midt-Norge. Alle biler blir tømt for de forskjellige væskene olje, bremsevæske, spylervæske mm - og alt blir sortert i forskjellige tanker og beholdere for videre forsendelse til resirkulering og nyttig bruk.

8 Hovedanlegget vårt er lokalisert i Kleivi næringspark i Ål.

9 KRØDSHERAD KOMMUNE Krødsherad avfallsmottak Krøderen Onsdager: Lørdager: Har du mye forskjellig avfall som du skal levere på lokalt mottak er det lurt å sortere litt før du kjører dit. Da blir det lettere for deg å levere avfallet. Her blir avfallet målt i kubikk og ikke etter vekt. Hentedager: Mandager som før. Tirsdagsrute kjøres onsdager. Husholdningsavfall hentes denne dagen. Andre avfallsfraksjoner hentes i henhold til merking i avfallskalenderen. Hentebil har eget kammer for papir eller glass/metall. Renovasjon 2012 juli august september oktober november desember Uke papir glass/metall farlig man tir ons tor fre lør søn

10 Nå kan du gjenvinne plastemballasjen din I april 2012 begynte vi i Hallingdal Renovasjon å hente plast emballasje hjemme hos abonnentene. Dette er i tråd med den nye avfallsplanen som kommunestyrene har vedtatt. Mot slutten av 2012 vil dette også være et tilbud til abonnentene i Krødsherad. Fakta om gjenvinning av emballasjeplast Hele 85 % av husholdningene i Norge har nå mulighet til å levere plast emballasje til gjenvinning og statistikken viser at tilbudet er svært populært mange steder. I Hallingdal er tilbudet godt mottatt blant mange abonnenter og vi har all grunn til å tro at abonnentene i Krødsherad også vil benytte seg av muligheten til å resirkulere plastemballasje. Endelig sier mange, bare tull mener andre Vi i Hallingdal Renovasjon IKS mener det er flere gode grunner til å samle inn plastemballasje. Mange husholdninger opplever at det er vanskelig å få plass til alt avfallet i sekken eller dunken. Erfaringstall viser at ved å sortere ut plastemballasjen kan man frigjøre inntil 40 % plass i restavfallet. For renovatørene er det også fordelaktig i og med at vekten på restavfallet reduseres med inntil 10 % i følge undersøkelser som er gjort mellom annet i Hallingdal. ken der når den er full. For hyttefolk er tilbudet det samme, det er bare å spørre på lokalt avfallsmottak. Også miljømessig er det fordeler ved denne ordningen siden en kilo gjenvunnet plast sparer miljøet for 2,7 kilo CO 2 -utslipp sammenliknet med om plasten skulle blitt energiutnyttet ved forbrenning. At en kilo gjenvunnet plast sparer 2 kilo olje er også verdt å tenke på når man skal vurdere hensikten med sortering og gjenvinning. Vi ønsker alle lykke til med sorteringen av plast emballasje og tar gjerne imot synspunkt, tips og spørsmål. Hver nordmann forbruker ca 15 kg plastemballasje i året I 2011 ble det samlet inn totalt tonn i Norge Ved utgangen av 2011 hadde nærmere 85 prosent av den norske befolkningen tilbud om å levere plast til gjenvinning gjennom kommunale ordninger Mengden restavfall reduseres med opptil 40% ved kildesortering av plastemballasje Utsortering av plast vil redusere vekten av restavfallet med ca 10 % Ren og tørr plastemballasje kan gjenvinnes opptil seks ganger. En kilo gjenvunnet plast: - Sparer miljøet for 2,7 kilo CO 2 - utslipp sammenliknet med om plasten skulle blitt energiutnyttet! - Sparer to kilo olje! Neste gang abonnentene i Krødsherad får utlevert svarte restavfallssekker vil det også være med en rull med sekker til plastretur til dette formålet. Rullen inneholder 12 sekker og i Avfallskalenderen eller på hjemme siden finner du informasjon om hvilke uker vi samler inn sekkene. Abonnenter med container renovasjon kan få en slik rull ved å henvende seg til sitt lokale avfallsmottak, og kan da levere plastsek-

11 Hva kan gjenvinnes? Slik leverer du: Knyt sekken og plasser den på/ved avfallsstativet/dunken på hentedag. Om det blåser må du feste sekken. Rengjøring Bruk sunn fornuft! Er det for arbeids krevende å rengjøre emballasjen eller krever det for mye varmt vann så kaster du den i restavfallet. Plastemballasje kan deles inn i 3 hovedkategorier: I innsamlingsordningen vil vi ha all ren og tørr plastemballasje. Mye av emballasjen er ren når den er tømt, mens noen emballasjetyper må skylles litt. Plastemballasjen skylles i kaldt vann og kan rengjøres med oppvask børsten om nødvendig. Her gjelder det å bruke sunn fornuft: Er det for krevende å rengjøre emballasjen ordentlig, så gjør den bedre nytte i restavfallet. FOLIE Tynn og myk plastemballasje, bobleplast Bæreposer Andre plastposer, vedsekker Poser og folie fra emballerte produkter, herunder også laminerte produkter som kaffeposer, potetgullposer o.l. HARDPLAST Flasker og kanner for vaskemidler, sjampo, matvarer NB; FJERN KORKER - KASTES I PLASTSEKKEN Yoghurt og rømmebeger Brett for ferske og frosne varer Brett og pakninger i hard plastemballasje Blomsterpotter og brett ISOPOR (EPS) Brett for ferske matvarer Emballasje for EE-produkter og tilsvarende Annen emballasje av isopor Dette vil vi ikke ha: Tilgriset eller forurenset emballasje Flasker/kanner som har inneholdt oljeprodukter eller ekstremt giftig eller brannfarlig væske Bygningsfolie Presenninger Gummidekk, skotøy Slanger Hagemøbler, leker, skrivesaker Takrenner Annen hardplast

12 Finner du disse logoene på emballasjen kan du trygt legge emballasjen i plastretursekken. Hvorfor skal emballasjen rengjøres? Det jobber mennesker i hele gjenvinningskjeden. Noen ganger kan det ta lang tid før emballasjen ankommer et gjenvinningsanlegg. Rengjøring er derfor viktig både av Hva skjer med plastemballasjen vi returnerer? Emballasjen materialgjenvinnes og blir brukt til en rekke nye produkter. Her er et par eksempler: hensyn til de hygieniske forholdene for deg selv og andre, og fordi vekten blir lavere i transport. Dessuten er rene råvarer mye enklere å gjenvinne til nye produkter. Hva betyr Grønt Punkt? I Norge har vi produsentansvar på emballasjen vi bruker. Det vil si at de som bruker plast til å pakke inn sine produkter betaler for at den skal bli forsvarlig samlet inn og gjenvunnet. Og mange merker i dag også emballasjen sin med Grønt Punkt for å vise at de tar dette miljøansvaret. Grønt Punkt Norge AS sikrer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp. I tillegg drifter Grønt Punkt Norge AS innsamling og gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong. Kleivi, 3570 Ål - Telefon: Telefaks: E-post: - Kreator Kommunikasjon AS, Torget 6, 3570 Ål kreator.no (1,1-6-12) Foto: M. O. Furuseth (side 12), Hallingdal Renovasjon IKS, Fotograf Lillian Grimsgård (bilvrak-ordningen), og Kreator Kommunikasjon AS.

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen.

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. nå SORTERER VI og Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. Visste du at......vi sparer to kilo råolje ved å gjenvinne en kilo

Detaljer

Askjellrud Huseierforening har nå fått montert nedgravde avfallsløsninger fordelt på tre miljøtorg.

Askjellrud Huseierforening har nå fått montert nedgravde avfallsløsninger fordelt på tre miljøtorg. Innledning Askjellrud Huseierforening har nå fått montert nedgravde avfallsløsninger fordelt på tre miljøtorg. I den hensikt å oppnå en best mulig bruk og forståelse av torgene velger vi å sende ut dette

Detaljer

Nytt system. for husholdningsrenovasjon i Råde

Nytt system. for husholdningsrenovasjon i Råde Nytt system for husholdningsrenovasjon i Råde Nytt innsamlingssystem I denne brosjyren finner du alt du trenger å vite om det nye innsamlingssystemet. Dette skal fortsatt kildesorteres: Papp, papir og

Detaljer

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen.

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. nå SORTERER VI og Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. Visste du at......vi sparer to kilo råolje ved å gjenvinne en kilo

Detaljer

Kildesorteringskalender

Kildesorteringskalender Renovasjonsselskapet 2014 Kildesorteringskalender HUSK! Ønsker du neste års kalender, må du bestille den. Les mer på baksiden. Informasjon om hentedager får du også i RfD-appen «Hentedager» eller som SMS-varsling.

Detaljer

FRAKSJONER / SORTERING

FRAKSJONER / SORTERING BLANDET AVFALL I en container med blandet avfall du kaste: Bygningsmaterialer som rent treverk, isolasjon, fliser Jern og metaller Gamle tekstiler som klær, tepper, sengetøy, gardiner Plast Papp/papir

Detaljer

Sorteringsguide. Slik kildesorterer du i Drammensregionen

Sorteringsguide. Slik kildesorterer du i Drammensregionen Sorteringsguide Slik kildesorterer du i Drammensregionen Finn dine hentedager Få varsel om dine hentedager rett på mobilen. Bestill SMS-varsling på www.rfd.no eller last ned appen «Hentedager». SMS Du

Detaljer

Kildesorteringsguide Tømmedager papir Nye avvikslapper. Offentlig informasjon

Kildesorteringsguide Tømmedager papir Nye avvikslapper. Offentlig informasjon Kildesorteringsguide Tømmedager papir Nye avvikslapper Offentlig informasjon Beholdertømming hos privatpersoner: Restavfallsbeholder: Matavfall Plastemballasje (all plast det har vært mat/drikke/husholdningsartikler

Detaljer

------------------------------------------------------ klipp ut

------------------------------------------------------ klipp ut Avsender: HIM IKS, Haraldseidvågen, 5574 Skjold, telefon: 52 76 50 50 www.him.as B MILJØMERKET 241 600 Trykksak HIM jobber for avfallsreduksjon og ombruk på Haugalandet I tillegg til å stimulere til økt

Detaljer

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Mengdeberegner for avfallsmengder (Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune) Veiledende tall for nybygg (Tall i kg pr kvadratmeter bruttoareal (BTA))

Detaljer

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

BIOAVFALL. Husk å legge posen forsiktig ned i beholderen slik at vi reduserer luktproblemer Bioavfall hentes hver uke!

BIOAVFALL. Husk å legge posen forsiktig ned i beholderen slik at vi reduserer luktproblemer Bioavfall hentes hver uke! BIOAVFALL Dette er bioavfall: kaffefilter matrester planterester, som for eksempel små mengder gress, løv og blomster servietter småbein teposer tørkepapir vått papir Dette er ikke bioavfall: aske (restavfall)

Detaljer

Nytt system for husholdningsrenovasjon i Vestby

Nytt system for husholdningsrenovasjon i Vestby Nytt system for husholdningsrenovasjon i Vestby Nytt innsamlingssystem I denne brosjyren finner du alt du trenger å vite om det nye innsamlingssystemet. Dette skal fortsatt kildesorteres: Papp/papir og

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE RENOVASJON

ANBUDSKONKURRANSE RENOVASJON Rådmannen MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested: Rådhusgt. 5,2.etg Møtedato: 09.12.2016 Klokkeslett: 09:00 Dokumentene legges ut på www.vadso.kommune.no.

Detaljer

Informasjon om innsamling av avfall 2012/2013. Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune

Informasjon om innsamling av avfall 2012/2013. Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune 1 Innhold Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune... 1 Hentedager for rest- og papiravfall og plastemballasje... 3 Avfallsmottak på Tustna (Bjørndalen)

Detaljer

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest Nyttig informasjon om renovasjonsordningen i kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes Topp innsats for miljøet! Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest!

Detaljer

Nytt system for husholdningsrenovasjon i Rygge

Nytt system for husholdningsrenovasjon i Rygge Nytt system for husholdningsrenovasjon i Rygge Nytt innsamlingssystem I denne brosjyren finner du alt du trenger å vite om det nye innsamlingssystemet. Dette skal fortsatt kildesorteres: Papp/papir og

Detaljer

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere FolloRen 2 OPPTATT AV Å GJØRE DET RETTE, MEN FOR OPPTATT TIL Å SORTERE ALT? FOLLO REN SIN NYE LØSNING SORTERER RESTAVFALLET

Detaljer

2016 JANUAR- SEPTEMBER

2016 JANUAR- SEPTEMBER hentekalender Informasjon ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP HENTEKALENDER FOR AVFALL Mørk blå: PMS 301 EC CMYK 100-58 - 0-5 Lys blå: PMS 292 EC CMYK 50-14 - 0-0 2016 JANUAR- SEPTEMBER Endrede

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV SORTERT AVFALL ETTER AVHOLDT LOPPEMARKED

AVTALE OM LEVERING AV SORTERT AVFALL ETTER AVHOLDT LOPPEMARKED AVTALE OM LEVERING AV SORTERT AVFALL ETTER AVHOLDT LOPPEMARKED Avtalen gjelder levering av sortert avfall fra: Dato for loppemarked: Avfallet vil bli levert til følgende gjenvinningsstasjon: Arrangør:

Detaljer

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan!

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! vi gir deg mer tid mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! FolloRen 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 Opptatt av å gjøre det rette, men for opptatt til å sortere alt? Follo ren sin nye

Detaljer

La meg få ein sjanse til...

La meg få ein sjanse til... La meg få ein sjanse til... Frå 10. oktober Vi vil ha plastemballasjen din! Du gjer ein viktig miljøinnsats når du sorterer ut plasten du har brukt. La oss gjenvinne meir. Kvifor skal eg sortere ut plastemballasjen?...og

Detaljer

Nå er det din tur! Spørsmål om kildesortering i Oslo? Ring 02 180. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.

Nå er det din tur! Spørsmål om kildesortering i Oslo? Ring 02 180. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no Nå er det din tur! Foto: Torkil Stavdal, Karl Henrik Børseth, Frode Larsen, Scanpix, Renovasjonsetaten. Innføringen skjer gradvis,

Detaljer

RENOVASJONSKALENDER 2016

RENOVASJONSKALENDER 2016 Tonnevis med frukt og grønt kastes, bare fordi den ser rar ut. Den er like sunn og god på innsiden. RENOVASJONSKALENDER 2016 VÅRE ÅPNINGSTIDER: MAN, TORS 07.30-19.00. TIRS, ONS, FRE 07.30-15.30 GJENBRUKSBUTIKKEN:

Detaljer

plastavfall papiravfall restavfall

plastavfall papiravfall restavfall KJØKKENAVFALL plastavfall I hovedsak gjelder dette kjøkkenavfall som f.eks.: middagsrester, kjøtt, fisk, potetskrell, eggeskall, rester av grønnsaker, frukt, teposer, mel og bakevarer, kaffefilter, samt

Detaljer

MILJØ- OG AVFALLSLØSNING GALLERI OSLO

MILJØ- OG AVFALLSLØSNING GALLERI OSLO MILJØ- OG AVFALLSLØSNING GALLERI OSLO Miljø- og avfallsløsning på Galleri Oslo Sameiet v/ Malling & Co Forvaltning vil informere alle leietakere om hvilke muligheter og løsninger på renovasjon finnes på

Detaljer

Hentekalender 2016. I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum

Hentekalender 2016. I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum Hentekalender 2016 I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum Offentlig informasjon Du sorterer, vi gjenvinner! Ved å kildesortere kan hver

Detaljer

En informasjonsbrosjyre om kildesortering. Informasjonen gjelder kun privathusholdninger

En informasjonsbrosjyre om kildesortering. Informasjonen gjelder kun privathusholdninger En informasjonsbrosjyre om kildesortering Informasjonen gjelder kun privathusholdninger Hva og hvordan skal du kildesortere? Avfall som kildesorteres kan brukes på nytt. Når vi gjenvinner avfallet forurenser

Detaljer

Grefsen hageavfallsmottak

Grefsen hageavfallsmottak Grefsen hageavfallsmottak Grefsen hageavfallsmottak Du som betaler renovasjonsgebyr i Oslo, kan levere inntil 2,5 m 3 av: Hageavfall, kvist inn til 15 cm i diameter Løv og gress Naturstein, sand og grus

Detaljer

Den ledende leverandøren av maskiner og utstyr til kildesortering

Den ledende leverandøren av maskiner og utstyr til kildesortering Den ledende leverandøren av maskiner og utstyr til kildesortering Effektive avfallsrom dimensjonering, beliggenhet og utstyr Morten Tønseth EnviroPac AS Hva er vi for hvem? Med utgangspunkt i ledende og

Detaljer

Veileder for avfall i Sameiet Hovinbekken I Les dette heftet, for det er ditt ansvar at vi kildesorterer riktig og holder Sameiet ryddig.

Veileder for avfall i Sameiet Hovinbekken I Les dette heftet, for det er ditt ansvar at vi kildesorterer riktig og holder Sameiet ryddig. S i d e 1 Veileder for avfall i Sameiet Hovinbekken I Les dette heftet, for det er ditt ansvar at vi kildesorterer riktig og holder Sameiet ryddig. S i d e 2 AVFALL SAMEIET HOVINBEKKEN I De nedgravde avfallsbeholdere,

Detaljer

Hva kaster du. hvor? SORTERINGSGUIDE STAVANGER KOMMUNE

Hva kaster du. hvor? SORTERINGSGUIDE STAVANGER KOMMUNE Hva kaster du hvor? SORTERINGSGUIDE STAVANGER KOMMUNE Hvorfor sortere? De forskjellige avfallstypene som mottas, går alle til gjenvinning eller annen forsvarlig disponering. Forutsetningen er at avfallet

Detaljer

Hvorfor skal vi kildesortere? Hva vil KING bety for din butikk? Fordeler med KING. Hvordan skal vi sortere?

Hvorfor skal vi kildesortere? Hva vil KING bety for din butikk? Fordeler med KING. Hvordan skal vi sortere? K. Ekrheim, 2016 Hvorfor skal vi kildesortere? Avfallsmengden i Norge er doblet siden tidlig på 70-tallet, noe som henger sammen med et stadig større forbruk. Hvis vi fortsetter i samme tempo som i dag,

Detaljer

Kildesorteringen i Oslo stopper ikke. Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå.

Kildesorteringen i Oslo stopper ikke. Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå. Kildesorteringen i Oslo stopper ikke Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå. Matavfallet blir til biogjødsel og drivstoff til busser og biler. Plastemballasjen gir nye plastprodukter

Detaljer

Foto: Marion Haslien KILDESORTERING PÅ BYGGEPLASS

Foto: Marion Haslien KILDESORTERING PÅ BYGGEPLASS Foto: Marion Haslien KILDESORTERING PÅ BYGGEPLASS 1 Lukket container (lift). 8-10m 3 Åpen container (lift) sertifisert for kranløft. 8m 3 Åpen container (lift). 10m 3 Avfallsbeholder 140L Avfallsbeholder

Detaljer

RENOVASJON 2015 kalender og sorteringsguide

RENOVASJON 2015 kalender og sorteringsguide RENOVASJON 2015 kalender og sorteringsguide Våre åpningstider: Man, tors 0730-1900. Tirs, ons, fre 0730-1530 Generell informasjon Åpningstider Heftingsdalen og Østerhus: Mandag og torsdag: 07.30-19.00

Detaljer

Retningslinjer for håndtering av husholdningsavfall

Retningslinjer for håndtering av husholdningsavfall Retningslinjer for håndtering av husholdningsavfall Snåsa, Verran og Steinkjer kommune Gjeldende fra 1.1.2016 Disse retningslinjene er utarbeidet med hjemmel i Forskrift om avfall 2 vedtatt i Snåsa kommune.,

Detaljer

Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon. Hovedkontoret vårt på Verdal

Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon. Hovedkontoret vårt på Verdal Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon Hovedkontoret vårt på Verdal Hvem er Innherred Renovasjon Interkommunalt selskap Eies av 9 kommuner Er kommunenes redskap for å oppfylle pålegget om renovasjonstjeneste

Detaljer

ROAF- posten. Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg. Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS

ROAF- posten. Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg. Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS ROAF- posten Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS Nr. 4 2014 Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg Henting av papp og papir i 2015 side 4 5 Henting

Detaljer

AVFALL. Innhold. Avfallshåndtering

AVFALL. Innhold. Avfallshåndtering AVFALL Innhold Kildesortering og gjenvinning Farlig avfall Oppbevaring av farlig avfall Levering av farlig avfall Elektrisk og elektronisk avfall Papp og papir Plastemballasje Metallemballasje Glassemballasje

Detaljer

La meg få ein sjanse til...

La meg få ein sjanse til... La meg få ein sjanse til... Frå 10. oktober Vi vil ha plastemballasjen din! Du gjer ein viktig miljøinnsats når du sorterer ut plasten du har brukt. La oss gjenvinne meir. Kvifor skal eg sortere ut plastemballasjen?...og

Detaljer

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES?

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? ! MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? MENY - ingen roll over MENY - roll over LYSPÆRER SPRAYBOKSER KABLER OG LEDNINGER MALING OG LØSEMIDLER BATTERIER SMÅ EL-APPARATER ELEKTRISKE

Detaljer

MILJØTILTAK I RAUMA KOMMUNE

MILJØTILTAK I RAUMA KOMMUNE Brosjyren er trykt på resirkulert papir Papirkostnaden er betalt av Grønt Punkt Norge AS MILJØTILTAK I RAUMA KOMMUNE For private husholdninger med renovasjonsabonnement. 2016 Rauma kommune leier miljøstasjon

Detaljer

Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse

Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse Tabell 1 Hvilken type bolig bor dere i? ant % Rekkehus -------------------------------- 27 5 Enebolig (også i kjede) -------------- 393 79 Leilighet i blokk ------------------------ 36 7 Flermannsbolig

Detaljer

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger Gratulerer! Om litt er ditt arrangement den heldige mottaker av Recyclomaten, installasjonen som hjelper deg å kommunisere hvorfor kildesortering er viktig. Du har forpliktet deg til gjøre en innsats og

Detaljer

Oppstilling for å vise endringene i ny renovasjonsforskrift sammenlignet med tidligere utgave.

Oppstilling for å vise endringene i ny renovasjonsforskrift sammenlignet med tidligere utgave. Forskrift av 1. januar 2005 Endringer Forskrift av 1. juli 2014 Ny paragraf 1. 1. Formål. Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig innsamling, transport, gjenvinning

Detaljer

Kildesorteringsguide for Aker Brygge

Kildesorteringsguide for Aker Brygge Kildesorteringsguide for Aker Brygge Innledning 80% DENNE GUIDEN viser deg hvordan du kildesorterer avfallet på riktig måte og bruker avfallsrampene på Aker Brygge. MÅLET er å kildesortere 80 prosent av

Detaljer

AVFALLSHÅNDTERING DEL 2: HVILKE ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT ER MEST RELEVANT FOR DEG SOM HÅNDVERKER?

AVFALLSHÅNDTERING DEL 2: HVILKE ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT ER MEST RELEVANT FOR DEG SOM HÅNDVERKER? AVFALLSHÅNDTERING DEL 2: HVILKE ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT ER MEST RELEVANT FOR DEG SOM HÅNDVERKER? på mindre byggeplasser Lover og forskrifter byggavfall Forurensningsloven 7 Avfallsforskriften

Detaljer

VELKOMMEN! Ås skole 10. juni 2010

VELKOMMEN! Ås skole 10. juni 2010 VELKOMMEN! Ås skole 10. juni 2010 ØRAS Avfallshåndtering for kommunene: Nannestad, Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker 63 321 innbyggere pr. 1.1.20101 (27 930 abonnenter) Anlegget Dal Skog Kundemottak Vekta Rundellen

Detaljer

STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018

STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018 STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018 HR SINE STRATEGISKE MÅL Fra 2014 har HR valgt seg ut flere hovedmål som skal lede selskapet i en utvikling som bedrer og utvider kildesortering og gjenvinning

Detaljer

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2 MIlJørEGnsKap RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert livsløpsanalyse (LCA). En livsløpsanalyse ser på utslippene

Detaljer

Gjør kildesortering til en fest

Gjør kildesortering til en fest Gjør kildesorring til en fest Gjenvinning Gjenvinning er som en sirkel. Det går rundt og rundt. Stopper aldri opp. Tar aldri pause. En sirkel du blir en del av. Du trenger ikke gjøre mye, men hvis alle

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor? 3. Avfallsplaner hvordan? 4. Miljøkartlegging 5. Miljøsanering 6. Lovverk for BA-avfall 7. Kildesortering

Detaljer

RENOVASJON AVFALLSHÅNDTERING I SARPSBORG. Kildesortering. Hvor leverer du hva?

RENOVASJON AVFALLSHÅNDTERING I SARPSBORG. Kildesortering. Hvor leverer du hva? RENOVASJON AVFALLSHÅNDTERING I SARPSBORG Kildesortering Hvor leverer du hva? Renovasjonsordningen i Sarpsborg kommune Sarpsborg kommune har som hovedmål å arbeide for å redusere avfallsmengden. Avfall

Detaljer

Nå er det din tur! This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no

Nå er det din tur! This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no Nå er det din tur! Foto: Torkil Stavdal, Karl Henrik Børseth, Frode Larsen, Scanpix, Renovasjonsetaten. Innføringen skjer gradvis,

Detaljer

Vi tar vare på bilen din, når du er ferdig med den!

Vi tar vare på bilen din, når du er ferdig med den! Drømmen om evig liv er nærmere sannheten enn du tror! Vi tar vare på bilen din, når du er ferdig med den! Vi driver miljøsanering i praksis Biler produseres, de lever sitt liv på veien, og de dør. Fra

Detaljer

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS MILJØREGNSKAP RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert

Detaljer

Vedlegg 4 Pris- og tilbudsskjema

Vedlegg 4 Pris- og tilbudsskjema Vedlegg 4, Pris- og tilbudsskjema Innhold 1 ANBUDSSAMMENDRAG... 4 1.1 Anbudssammendraget prisskjema for entreprise 1 og 2... 4 1.2 Anbudssammendraget prisskjema for entreprise 3 og 4... 4 2 PRIS- OG TILBUDSSKJEMA,

Detaljer

Gausdal Lillehammer Øyer

Gausdal Lillehammer Øyer Gausdal Lillehammer Øyer FORSKRIFT for kommunal renovasjon i Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner. Forskriften gjelder fra 1. juli 2014 og avløser forskrift datert 1. januar 2005. Tlf: 61 27 05 60 E-post:

Detaljer

Før var det i sort-hvitt. Nå, i farger. Kildesortering i Lardal fra 1. oktober. Her er informasjon til deg som har hytte der.

Før var det i sort-hvitt. Nå, i farger. Kildesortering i Lardal fra 1. oktober. Her er informasjon til deg som har hytte der. Informasjon Før var det i sort-hvitt. Nå, i farger. Kildesortering i Lardal fra 1. oktober. Her er informasjon til deg som har hytte der. Hyttene i Lardal Fra 1. oktober er Lardal kommune med i VESAR*.

Detaljer

GLT-AVFALL SKIFTER NAVN TIL HORISONT MILJØPARK IKS

GLT-AVFALL SKIFTER NAVN TIL HORISONT MILJØPARK IKS GLT-AVFALL SKIFTER NAVN TIL HORISONT MILJØPARK IKS Horisont Miljøpark IKS fra avfall til sekundære råvarer Gjøvik, Land og Toten Interkommunale avfallsselskap skifter navn til Horisont Miljøpark IKS. Avfallsbransjen

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor og hvordan? 3. Miljøkartlegging 4. Miljøsanering 5. Kildesortering og organisering på byggeplass 6. Hvordan

Detaljer

Svein Erik Strand Rødvik Fagansvarlig plast husholdning. Avfall Norge 14.06.07. Optisk Sortering fremtiden?

Svein Erik Strand Rødvik Fagansvarlig plast husholdning. Avfall Norge 14.06.07. Optisk Sortering fremtiden? Svein Erik Strand Rødvik Fagansvarlig plast husholdning Avfall Norge 14.06.07 Optisk Sortering fremtiden? Marked og fraksjoner Fraksjonene Markedene Husholdning Næringsliv 1. Drikkekartong Melk, juice

Detaljer

Renovasjonsetaten, pb 4533 Nydalen, 0404 Oslo. Kundeservice: 23 48 36 50. Du kan følge utviklingen i prosjektet på www.renovasjonsetaten.

Renovasjonsetaten, pb 4533 Nydalen, 0404 Oslo. Kundeservice: 23 48 36 50. Du kan følge utviklingen i prosjektet på www.renovasjonsetaten. Foto: Torkil Stavdal, Karl Henrik Børseth, Frode Larsen, Scanpix, Renovasjonsetaten. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no Innføringen skjer gradvis, og alle husholdninger

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling /17. Utvalg for plan og utvikling har behandlet saken i møte

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling /17. Utvalg for plan og utvikling har behandlet saken i møte Hol kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 17/00082-2 Saksbehandler May Britt Vasby Forskrift for avfallsbehandling i Hol kommune Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 12.01.2017 16/17 Utvalg

Detaljer

ROAF- posten. Det nytter! Det nye sorteringsanlegget er i full gang! TAKK for at du kildesorterer matavfall i grønn pose

ROAF- posten. Det nytter! Det nye sorteringsanlegget er i full gang! TAKK for at du kildesorterer matavfall i grønn pose ROAF- posten Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS Nr. 2 2014 Det nytter! Det nye sorteringsanlegget er i full gang! TAKK for at du kildesorterer matavfall i grønn pose Åpningstider på gjenvinnings

Detaljer

Nå er det tid for å rydde

Nå er det tid for å rydde INFORMASJON TIL VÅRE ABONNENTER Nr. 1/2012 Årgang 16 Nå er det tid for å rydde Midtre Namdal Avfallsselskap og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag klar til innsats Våraksjonen like om hjørnet Også i år vil MNA

Detaljer

Kildesortering på hytter i Røyken, Hurum, Sande og Svelvik

Kildesortering på hytter i Røyken, Hurum, Sande og Svelvik Informasjon til hytteeiere 2012 Kildesortering på hytter i Røyken, Hurum, Sande og Svelvik Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Til hytteeiere i regionen Renovasjonsselskapet for Drammens regionen

Detaljer

Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner

Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner Plastemballasje Det har kommet flere ytringer fra publikum med ønske om utsortering av plastemballasje i husholdningene. I følge Statistisk sentralbyrå (SSB)

Detaljer

naturligvis Nå blir plasten gjenvunnet :-) Vrakpant på fritidsbåter fra 1. oktober Gratis kildeboks og handlenett på gjenvinningsstasjonen

naturligvis Nå blir plasten gjenvunnet :-) Vrakpant på fritidsbåter fra 1. oktober Gratis kildeboks og handlenett på gjenvinningsstasjonen naturligvis KUNDEMAGASINET fra Reno-Vest 2/2017 Tas Offentlig informasjon vare på! Nå blir plasten gjenvunnet :-) Vrakpant på fritidsbåter fra 1. oktober Gratis kildeboks og handlenett på gjenvinningsstasjonen

Detaljer

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene Henteordning plast 2005: Ingen kommuner i regionen hadde egen henteordning for plast. 2008: Time, Klepp, Gjesdal, Rennesøy og Hå kommune

Detaljer

KVITSØY Kommune. Forside. illustrasjon kommer her. tømmekalender

KVITSØY Kommune. Forside. illustrasjon kommer her. tømmekalender illustrasjon kommer her Forside KVITSØY Kommune 2011 tømmekalender 1 januar uke 52 MAndag Tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag 1 2 Nyttårsdag uke 1 3 4 5 6 7 8 9 uke 2 10 11 12 13 14 15 16 uke 3

Detaljer

Sortering av mat, glas og metall heime hos deg

Sortering av mat, glas og metall heime hos deg Informasjon Sortering av mat, glas og metall heime hos deg Alt du sorterer blir til noko nytt. Snart får du to nye avfallsdunkar ein til matavfall og ein til glas- og metallemballasje. Les om det nye tilbodet.

Detaljer

Returordningene og hvordan forvaltes vederlaget? Svein Erik Rødvik. Leder Innsamling og Gjenvinning

Returordningene og hvordan forvaltes vederlaget? Svein Erik Rødvik. Leder Innsamling og Gjenvinning Returordningene og hvordan forvaltes vederlaget? Svein Erik Rødvik Leder Innsamling og Gjenvinning Eierskap og funksjoner Sikre finansiering 3 Grønt Punkt landsdekkende returordninger Husholdning Dekker

Detaljer

Hentekalender 2014 VIKTIG INFORMASJON

Hentekalender 2014 VIKTIG INFORMASJON INFORMASJON Hentekalender 2014 VIKTIG INFORMASJON Fra og med uke 1 slår vi sammen områdene A og B. Innbyggere i Molde, Nesset, Søre Fræna og Aukra (fastland) vil merke dette ved at tømming av plast og

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen. Plukkanalyse. Restavfall fra gjenvinningsstasjoner, høsten 2009

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen. Plukkanalyse. Restavfall fra gjenvinningsstasjoner, høsten 2009 Renovasjonsselskapet for Drammensregionen Plukkanalyse, høsten 2009 april 2010 Innholdsfortegnelse PROSJEKTRAPPORT... 3 1. INNLEDNING... 4 2. INNSAMLING OG PRØVEUTTAK... 4 2.1 GJENNOMFØRING... 4 2.2 INNDELING

Detaljer

Straume gjenvinningsstasjon INFORMASJONSGUIDE LONAVEGEN 20

Straume gjenvinningsstasjon INFORMASJONSGUIDE LONAVEGEN 20 Hard eller mjuk plast? Glas eller porselen? Impregnert trevirke? Klorparafin eller PCB? Farleg avfall? Kuldemøblar eller kvitevarer? Kvifor...og kva blir det til? INFORMASJONSGUIDE Straume gjenvinningsstasjon

Detaljer

Tilsyn av mottak for farlig avfall - oversendelse av kontrollrapport - Perpetuum Spesialavfall AS

Tilsyn av mottak for farlig avfall - oversendelse av kontrollrapport - Perpetuum Spesialavfall AS FYLKESMANNEN I TROMS ROMSSA FYLKKÁMANNI Miljøvernavdelingen Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Ark. 09.05.2006 2006/2142-1 Saksbehandler Telefon Deres dato Deres ref. Per Kristian Krogstad 77 64

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 07/2545-3 1747/08 M52 29.02.2008 FORSLAG TIL RENOVASJONSFORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV HUSHOLDNINGSAVFALL FOR RINGERIKE

Detaljer

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest!

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest! Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest! Nyttig informasjon om renovasjonsordningen i kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes Oppdatert: 1.oktober 2017 40 år med interkommunalt samarbeid!

Detaljer

AVFALLSHÅNDTERING PÅ SMÅ BYGGEPLASSER

AVFALLSHÅNDTERING PÅ SMÅ BYGGEPLASSER AVFALLSHÅNDTERING PÅ SMÅ BYGGEPLASSER Lover og forskrifter byggavfall Forurensningsloven 7 Avfallsforskriften 11 Byggteknisk forskrift (TEK17) kapittel 9 Byggesaksforskriften 12-4d 2 Hvorfor skal du sortere

Detaljer

Mottak og behandling av isolerglass. Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter

Mottak og behandling av isolerglass. Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter Mottak og behandling av isolerglass Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter 1 Isolérglassruter med PCB, klorparafiner eller ftalater er farlig avfall

Detaljer

Utredning av innsamlingsordning for husholdningsplast

Utredning av innsamlingsordning for husholdningsplast Sandnes kommune, ymiljø Utredning av innsamlingsordning for husholdningsplast Prosjektnr. 12-0447 smi energi & miljø as - Postboks 8034, 4068 Stavanger - www.smigruppen.no - post@smigruppen.no 1 Innledning

Detaljer

Bleier er restavfall!

Bleier er restavfall! DU FINNER OSS PÅ avfallskalender0 Hurdal kommune Plan- og driftsetaten Tlf postmottak@hurdal.kommune.no www.hurdal.kommune.no Ekspedisjtid 0.00 -.00 Hurdalkommune I n f o r m a s j o n Har du fått feil

Detaljer

Aurskog-Høland kommune (eierdag) Enkelt for deg bra for miljøet!

Aurskog-Høland kommune (eierdag) Enkelt for deg bra for miljøet! Aurskog-Høland kommune (eierdag) Enkelt for deg bra for miljøet! Øivind Brevik adm.dir. 1 Bestilling fra AHK Presentasjon av virksomheten bør inneholde: Status Drift Nøkkeltall Strategier 2 Avfallspyramiden

Detaljer

Hentekalender 2015 INFORMASJON

Hentekalender 2015 INFORMASJON Hentekalender 2015 INFORMASJON - Ikke mer futt i denne, nei. Da leverer jeg den inn der jeg kjøpte den, til innsamlingsbilen for farlig avfall eller til miljøstasjonen. 1 2 JANUAR 2015 UKE MANDAG TIRSDAG

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Forskrift om opplysninger om bygg- og anleggsavfall Saksbehandler: E-post: Tlf.: Lisbeth Eggen lisbeth.eggen@innherred-samkommune.no Arkivref: 2006/8172 - /M60 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

Avfall er. Kundeblad Nr. 3 2013. Julefri flytter. tømmetid. Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker. Informasjon til husstandene i Trondheim

Avfall er. Kundeblad Nr. 3 2013. Julefri flytter. tømmetid. Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker. Informasjon til husstandene i Trondheim Avfall er Kundeblad Nr. 3 2013 Julefri flytter tømmetid Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker Informasjon til husstandene i Trondheim Glade jul, hellige jul I år faller romjulens helligdager

Detaljer

Avfallsplaner og kildesortering på byggeplass - hvorfor og hvordan?

Avfallsplaner og kildesortering på byggeplass - hvorfor og hvordan? Byggavfall fra problem til ressurs Avfallsplaner og kildesortering på byggeplass - hvorfor og hvordan? Guro Kristine Milli og Mirja Emilia Ottesen 1 Avfallsplaner og kildesortering hvorfor? God planlegging

Detaljer

Gunnar Moen. Fagansvarlig kommuner

Gunnar Moen. Fagansvarlig kommuner Gunnar Moen Fagansvarlig kommuner Eierskap og funksjoner Sikre finansiering 3 Retursystemer - Ansvarsområder Drikkekartong Fra skoler/barnehager og husholdning Plastemballasje Fra næringsliv og husholdning

Detaljer

ROAF- posten. Velkommen til ROAF! Fra 2015 blir Aurskog- Høland og Rømskog en del av Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) Aurskog- Høland & Rømskog

ROAF- posten. Velkommen til ROAF! Fra 2015 blir Aurskog- Høland og Rømskog en del av Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) Aurskog- Høland & Rømskog ROAF- posten Aurskog- Høland & Rømskog Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2014 / 15 Velkommen til ROAF! Matavfallet ditt blir til miljøvennlig drivstoff. Side 4 Hva er nytt hva fortsetter

Detaljer

VELKOMMEN! Vilberg U skole 10.klasse 27 Mai 2010

VELKOMMEN! Vilberg U skole 10.klasse 27 Mai 2010 VELKOMMEN! Vilberg U-skole 10.klasse 27. Mai 2010 ØRAS Avfallshåndtering for kommunene: Nannestad, Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker 63 321 innbyggere pr. 1.1.20101 (27 930 abonnenter) Anlegget Dal Skog Kundemottak

Detaljer

Farlig avfall. Avfall kan være kategorisert som farlig av ulike grunner, her er de vanligste typer avfall:

Farlig avfall. Avfall kan være kategorisert som farlig av ulike grunner, her er de vanligste typer avfall: Farlig avfall Ved riving av bygg skal det utføres en miljøsaneringsbeskrivelse av bygg m.m. som skal rives. GLØR IKS kan utføre denne jobben. Da skal bygget kartlegges for miljøgifter og farlig avfall.

Detaljer

Har du pusset opp? * * * ** * * JULE. ... eller ryddet litt i boden? KALENDEREN RIG.NO. rig.no

Har du pusset opp? * * * ** * * JULE. ... eller ryddet litt i boden? KALENDEREN RIG.NO. rig.no KILDESORTERING / AVFALL SOM RESSURS / PRAKTISK INFORMASJON DESEMBER 2016 RIGPOSTEN3/16 KILDESORTERING NYTTER DET DU SORTERER BLIR TIL NOE! Har du pusset opp?... eller ryddet litt i boden? SLIK KVITTER

Detaljer

FARLIG AVFALL. Ta ansvar for. i din bedrift

FARLIG AVFALL. Ta ansvar for. i din bedrift Ta ansvar for FARLIG AVFALL i din bedrift Farlig avfall er avfall som ikke kan håndteres sammen med annet avfall fordi det kan medføre skader på mennesker og miljø. I bilbransjen oppstår det mange typer

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

renovatøren skal fram

renovatøren skal fram FOR LARDAL KOMMUNE renovatøren skal fram Avfallet kan ikke bli hentet hvis beholderne dine er gjemt under snø og is, eller hvis det er for glatt foran dem. Det er også viktig at du ikke parkerer foran

Detaljer

Sortert avfall gir verdi. Bidra for miljøet og vår felles framtid!

Sortert avfall gir verdi. Bidra for miljøet og vår felles framtid! Sortert avfall gir verdi Bidra for miljøet og vår felles framtid! Sortert avfall gir verdi Vi ønskjer at alle skal bidra meir enn i dag til materialgjenvinning, fordi det er bra for miljøet og vår felles

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 02.11.2010 053/10 Kommunestyret 09.11.2010 046/10

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 02.11.2010 053/10 Kommunestyret 09.11.2010 046/10 Side 1 av 7 Lardal kommune Saksbehandler: Britt H. Lie Telefon: 33 15 52 05 Lardal kommunale eiendom JournalpostID: 10/5470 Avfallsordning - Lardal kommune Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 02.11.2010

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Rundtom Arkiv: M50 Arkivsaksnr.: 17/331 FORSKRIFT FOR AVFALLSBEHANDLING I KRØDSHERAD KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Rundtom Arkiv: M50 Arkivsaksnr.: 17/331 FORSKRIFT FOR AVFALLSBEHANDLING I KRØDSHERAD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Rundtom Arkiv: M50 Arkivsaksnr.: 17/331 FORSKRIFT FOR AVFALLSBEHANDLING I KRØDSHERAD KOMMUNE Vedlegg: FORSLAG TIL REVIDERT FORSKRIFT FOR AVFALLSBEHANDLING Saksopplysninger:

Detaljer