Avfallskalender for Krødsherad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avfallskalender for Krødsherad"

Transkript

1 Avfallskalender for Krødsherad 2012

2 Avfall i Krødsherad Leif Ove Sataslåtten - daglig leder - er på! Nytt avfallsselskap i Krødsherad Fra 1. juli er det Hallingdal Renovasjon IKS som har ansvaret for å håndtere avfallet fra husholdninger og fritidsboliger i Krødsherad kommune. Det vil fortsatt være kommunen som sender ut faktura på renovasjonsgebyret. Hallingdal Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap som nå eies av Krødsherad kommune sammen med Hallingdalkommunene Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol. Den største praktiske ordningen du som abonnent vil merke er at du fra nå av også får hentet glass og metallemballasje, papir samt farlig avfall hjemme. Du får en egen trilledunk til papir og en til glass og metallemballasje. I tillegg får du en rød boks til farlig avfall. Og neste gang vi leverer ut svarte restavfallssekker vil du også motta en rull med blanke perforerte sekker for kildesortering og innsamling av husholdningsplast. Restavfallet skal fortsatt samles i svart avfallssekk merket Hallingdal Renovasjon, og du skal bruke stativet du allerede har. I denne kalenderen kan du lese om hvordan du sorterer og når vi henter de ulike avfallsfraksjonene. Det lokale avfallsmottaket på Krøderen får nå utvidede åpningstider. Der vil det være åpent alle lørdager fra kl og alle onsdager fra kl , bortsett fra helligdager. Vi vil vurdere behovet ut dette året og eventuelt holde åpent enda en hverdag i uka fra neste år. Ole Jakob Jemtland er ansatt som driftsoperatør ved avfallsmottaket. Han vil i tillegg ha ansvaret for utplassering av utstyr til abonnentene og blir vår representant i Krødsherad. Nils Kristian Skogstad er ansatt som vikar og ekstrahjelp ved avfallsmottaket. I avfallskalenderen kan du lese om hvilke typer avfall du kan levere på det lokale mottaket og hvordan du sorterer. Der vil du også se at det meste er gratis å levere, men at du må betale litt for noen typer avfall dersom du har mye av det. Det meste av avfallet fra Krødsherad vil fortsatt bli fraktet til Hallingdal Renovasjon IKS sitt anlegg i Kleivi, næringspark på grensen mellom Ål og Hol kommuner. Avfallet som ikke blir material-gjenvunnet går til energigjenvinning og blir nyttet som energi til fjernvarme i næringsparken, mellom annet til pelletsproduksjon. Har du som abonnent spørsmål om renovasjonsordningen kan du kontakte servicetorget i kommunen eller oss i Hallingdal Renovasjon IKS. Se også vår hjemmeside Leif Ove Sataslåtten Daglig leder Sekkerenovasjon De fleste som bor i sentrale strøk i Hallingdal og Krødsherad har sekkerenovasjon, og skal ha sekkestativ plassert maks 20 meter fra offentlig veg. Har du trilledunk er avstandskravet 10 meter. Sekkestativ og trilledunker kan du kjøpe hos Hallingdal Renovasjon. Det er ditt ansvar at stativ og dunker er lett tilgjengelige, at snø er fjernet og at det evt. er strødd fram til stativet hvis det er glatt. Hvis dette ikke er gjort, kan renovatør unnlate å ta med avfallet. Henting av restavfall skjer 1 gang hver uke og oversikt over hvilke dager dette er, finner du på kalenderen i den kommunen du bor. Blå trilledunk for papir: Her samles alt vanlig papir som kan resirkuleres: Aviser, kataloger, blader o.l. (ikke plast, papp og kartong). Tømming skjer ca hver 8. uke (se blå markering på kalender for din kommune). Grønn trilledunk: Her samles glass og metall emballasje som helst skal være rengjort. Ildfaste former, keramikk og porselen er IKKE glass men skal kastes i restavfallet.. Tømming skjer ca hver 8. uke (se grønn markering på kalender for din kommune). Rød boks for farlig avfall: Her kan du kaste emballasje som er merket ekstremt brannfarlig f.eks spraybokser, maligrester og gassflasker. Det er viktig at etikett er på slik at vi kan sortere til riktig mottak. Etiketter bør helst sitte på slik at vi får kunnskap om innholdet. Den røde boksen kan gjerne oppbevares i garasje eller uthus. Tømming skjer 2 ganger i året (se rød markering på kalender for din kommune). På tømmedagen skal denne plasseres oppå kildesorteringsskapet. Du kan også levere småelektriske artikler som brannvarslere, mobiltelefoner, batteriladere, hårfønere o.l. Putt ikke mer i boksen enn at lokket kan låses. Containerrenovasjon Denne renovasjonsordningen er for eiere av hytter og andre fritidsboliger og kun unntaksvis for fastboende men da etter avtale med kommunen. Det er kun restavfall(matavfall, småpapp etc.) som skal i disse containerene. Metall, materialer, el artikler etc. skal leveres lokalt avfallsmottak. Havner dette i containeren kan det medføre skade både på bil og forbrenningsanlegg. Innholdet fra Kleivi, 3570 Ål - Telefon: Telefaks: E-post: -

3 containerene går rett til forbrenning uten sortering. Det er strengt forbudt å plassere avfall utenom containerene. Lokale avfallsmottak trevirke - det dyreste er usortert bygg- og rivningsavfall, dersom det overstiger en viss mengde. Se prisliste på hjemmesiden vår, eller spør de ansatte på mottaket. Returpunkt Gardsbruk Gårdsbruk er definert som næring. Gårdsbruk skal i dag dokumentere overfor myndighetene hvor de har gjort av avfallet sitt. Næringsavfall Næringsdrivende betaler avgift for all levering av avfall. Mindre mengder kan leveres på lokalt mottak. Større mengder skal leveres direkte til Hallingdal Renovasjon i Kleivi. På de lokale mottakene er det lagt til rette for sortering og gjenvinning av avfallet. For å lette arbeidet når du leverer er det en fordel å sortere avfallet før opplasting. I hver kommune er det lokalt mottak (adressse og åpningstid står i kalenderen for hver kommune). Alt avfallet skal sorteres: Glass og metallemballasje, papir, papp, farlig avfall, pcbvindu, jern, elektriske artikler og bygningsavfall. Returpunkt er for dem som har containerrenovasjon. Her finnes sorteringsskap for: Papir: Aviser, kataloger, blader o.l. (ikke plast og kartong) Ved levering av landbruksplast, skal den være ren og sortert fra annet avfall ved levering. Gras, jord, plastnett, tau, snører, tape og stroppebånd må være fjernet. Uren fraksjon går som restavfall med tilhørende gebyr. Ren landbruksplast er GRATIS Å LEVERE PÅ ALLE LOKALE AVFALLSMOTTTAK. Alle næringsdrivende skal ha en dokumentasjon på hvor de gjør av avfallet sitt og da er det en fordel å ha en kontrakt med et avfallsselskap. For mer informasjon om dette ta kontakt med Hallingdal Renovasjon IKS. Her skal alt avfall som ikke hører hjemme under sekke-/container-renovasjonen leveres. Dette er alle større gjenstander som møbler, emballasje, hageavfall, farlig avfall, EE-avfall (kjølemøbler, hvite- og brunevarer, datamaskiner, telefoner) m.m. Dette er GRATIS for husholdninger å levere. Bygningsavfall kan også leveres, men må betales ekstra for. Rimeligst er ferdig sortert Glass og metallemballasje Ildfaste former, keramikk og porselen er IKKE glass og skal kastes i restavfallet. Hytterenovasjon Privateide hytter og fritidsboliger er omfattet av containerrenovasjon. I tillegg må de lokale avfallsmotakene benyttes. Hallingdal Renovasjon tar imot de fleste typer avfall fra landbruket. Farlig avfall skal leveres i orginalemballasje eller emballasjen må merkes med innhold. Det skal også skrives ut et deklarasjonspapir som signeres av kunden ved levering på lokalt avfallsmottak.

4 Hva gjør jeg med... Asbest Leveres til lokalt mottak (ikke som på bildet!). Ved levering skal asbesten være pakket forskriftsmessig i 2 lag bygningsplast og lukket med tape. Det skal ikke være hull eller åpninger i plasten. Så langt mulig skal asbesten ligge på pall uten å stikke utom pallekanten. Arbeidstilsynet gir nærmere opplysninger om riving og håndtering av asbest. Ved mangelfull emballering må leverandøren utbedre dette før mottaket aksepterer å ta imot asbesten. Asfalt, flis, mur og stein etc. Kontakt Hallingdal Renovasjon IKS. Batterier Leveres hos forhandler eller til lokalt mottak og er gratis. Dersom leverandøren skal ha dokumentasjon for levering av batteri må det skrives deklarasjonsskjema. Betong Betong kan være forurenset med f.eks olje eller PCB-holdig maling, fuger eller murpuss. Fugemasser frem til 1978, utvendig mellom betong/tegl, tre/metall og rundt vinduer og dører. Murpuss i fra der man antar at det er brukt Borvibet i mørtelen MÅ det tas ut matrialprøver som sendes inn til kjemisk analyse. Pipestein som er forurenset med PAH skal leveres som farlig avfall. På branntomter der betongen er mellom MÅ det tas ut prøver for å se om den inneholder PCB før sanering kan gjøres. Er du i tvil ta kontakt med kommunen om dette. For levering: ta kontakt med Hallingdal Renovasjon IKS. Bygg og rivning Her lønner det seg og sortere. Trevirke må være rent for maling, spiker og beslag, men kan inneholde mindre mengder tapet/strie. Det kan og være moderate mengder laminatgulv og baderomspanel. Det må IKKE inneholde impregnert trevirke av noe slag. Usortert bygg og rivningsavfall vil bli belastet med et høyere gebyr for sortering. Dekk Leveres gratis på lokalt avfallsmottak. Ved bytte av dekk hos forhandler plikter de til å ta i mot brukte dekk. Drikkekartonger kan leveres til lokale mottak. De må være rene og brettet sammen og stappet til en kubbe. Merk med navn og telefonnr., så er du med i trekning av pengepremie. Kravet er at du bretter og stapper 6 kartonger i den sjuende. Gjelder også drikkekartong med plastkork. EE-avfall Leveres gratis fra husholdning og hytteeiere til lokalt mottak eller forhandler. Hvitevarer er: Komfyrer, oppvaskmaskiner, microbølgeovner, kjøleskap og frysere, vaskemaskiner, støvsugere, varmeovner etc. Elektronikkretur er: Radio,tv, datautstyr, kontormaskiner, mobiltelefoner etc. Næringselektro kalles renas-avfall: Kabel, lysarmatur, lyskilder, motorer, produksjons utstyr etc. Blir dette levert sortert er det gratis å levere. Ved sortering tilkommer det timepris. Eksplosiver Sprengstoff, ammunisjon etc tar vi ikke imot. Dette skal leveres til Politiet. Farlig avfall Bruk den røde boksen til å samle mindre mengder farlig avfall. Hold boksen lukket og utilgjengelig for barn. Se i avfallskalenderen når du kan levere og plasser boksen ved avfallsstativet på hentedag. Husk at du også kan levere farlig avfall på ditt lokale avfallsmottak. Farlig avfall er avfall som ved uforsvarlig håndtering kan påføre mennesker, dyr og natur stor skade: Maling, lakk, beis, olje og bensin, plantevernmidler, kvikksølv, sparepærer, oppladbare batterier, løsemidler, syrer, lut og malingsrester er eksempler på farlig avfall. Også vanlige lyspærer og lysrør er farlig avfall. Selv små «skvetter» kan være farlige dersom de kommer på avveier. Sprayflasker med brannfarlig drivgass er farlig avfall - også når de er tomme. Farlig avfall må ikke blandes sammen med annet avfall, helles ut i sluk eller etterlates i naturen. Malingspann som er tomme og tørre går som restavfall. Næringsdrivende kan levere mindre mengder farlig avfall til lokale avfallsmottak. Næringsdrivende skal skrive deklarasjons skjema. Avfallet skal være forsvarlig emballert og merket. Ved ompakking, prøvetaking etc, vil dette faktureres ekstra. Husk at malingspann som ikke er tomme er farlig avfall.

5 Frityr Husholdinger kan levere brukt frityr på flaske/kanner direkte i søppelsekken, men leveres gjerne direkte til lokalt avfallsmottak. Gips Kan leveres til lokalt mottak og skal være sortert og betales etter antall kilo. Det kan leveres med stift/småspiker, tapet og papir, men må være tørr og det må ikke finnes trevirke eller annet avfall med. Glass/metall Legges i den GRØNNE trilledunken. Glassflasker, barnemat- og syltetøy glass, hermetikkbokser, matolje-/vinflasker og lignende skal leveres til gjen vinning. Husk at det skal skylles for fjerning av matrester o.l. Kan også leveres lokalt avfallsmottak. Ildfaste former, glassruter, keramikk, krystall og bokser som har innhold annet enn næringsmiddel skal ikke i denne sorteringen, men kastes i restavfallet. Isolasjon Leveres separat og ikke med annet avfall. Kan leveres sammen med gips. Isolerglass Isolerglass med PCB og asbest; Norske isolerglassvindu produsert i perioden og utenlandske frem til 1979 er PCB vindu og regnes som farlig avfall. Kan også inneholde asbestholdig vinduskitt. Isolerglass med klorparafiner eller ftalater; Isolerglassruter produsert i Norge i perioden samt importerte fra er klorparafinvindu og regnes som farlig avfall. Kvist- og hageavfall Mindre mengder kan leveres til lokalt mottak. Kvisten kvernes og brukes i kom posterings - prosessen for kloakkslam. Landbruksplast Ren landbruksplast er GRATIS Å LEVERE PÅ ALLE LOKALE AVFALLSMOTTAK. Landbruksplast må væe sortert ved levering. Gras, jord, plastnett, tau, snører og stroppebånd skal ikke være med. Dette er restavfall. Urein fraksjon behandles som restavfall. Medisiner Leverer du på apoteket. Olje Leveres som farlig avfall og skal deklareres og være forsvarlig merket og levert i forsvarlige beholdere. Papir Legges i den BLÅ trilledunken. Det gjelder aviser, ukeblad, reklame, tidsskrifter, telefon katalog o.l. Men IKKE kartong (pizza), bølgepapp, konvolutter, kontorpapir, brunt papir, bøker med stive permer eller papir med plastomslag. Kan også leveres på lokalt avfallsmottak. Papp Bølgepapp leveres GRATIS på lokale mottak. Dette er storpapp fra møbler og hvitevarer etc som har stor gjenvinningsverdi. Esker av kartong, pizzaemballsje etc. leveres som restavfall. Plast (rein) Leveres lokale mottak. Se baksiden av kalenderen for informasjon om plast innsamling fra husholdningene i Dette er klar og farget folie, med og uten trykk. Kan ha noe etiketter samt byggfolie. Kan ha belegg med støv og mindre partikkler med jord. Folien må ikke være tillegriset med produktrester, maling etc. PP-sekk/storsekk Leveres gratis på lokale mottak. Sekkene må leveres for seg selv, gjerne i en ball eller en tom PP-sekk. Restavfall Leveres som husholdningsavfall eller i container - lagt i sammenknyttet bærepose eller søppelsekk. Er det avfallet som blir igjen etter at dere har sortert ut papir, glass/metall etc. Spillolje Leveres lokale mottak. Levering av rein spillolje med refusjon er GRATIS for alle. Ved levering fra næring må det skrives deklarasjonsskjema (husk org. nr). Urein fraksjon skal det betales for.

6 Hva gjør jeg med... Stål Leveres lokalt mottak og er gratis. Stål skal ikke kastes i de kommunale containerne. Dette kan føre til stans i forbrenningsanlegget med store reparasjonskostnader. Trykkimpregnert virke Leveres lokalt. Trykkimpregnert og kreosotbehandla virke er farlig avfall og må ikke blandes med annet avfall ved levering. Næringsdrivende skal fylle ut deklarasjonsskjema. Be om hjelp på mottaket om du er ukjent med deklarasjon. Heimekompostering Opplysninger og vilkår for heimekompostering får du hos kommunen din. På Torpo i Ål kommune har Hallingdal Renovasjon IKS eget komposteringsanlegg for kloakkslam. Bilmottak Felles vrakbilmottak for Hallingdal og Krødsherad ligger på Roppemoen industriområde i Flå, ca. 6 km. sør for Flå sentrum. Hallingdal Renovasjon Bilmottak, Roppemoen, tlf , har åpent: Mandag, tirsdag, onsdag...kl Torsdag...kl Fredag...kl Lørdag... kl

7 Gjenvinning opptil 85% av bilen din gjenvinnes! Miljøsanering handler om å sørge for at din bil, når den har kjørt sin siste mil, tas hånd om på den måten som best gagner miljøet og verner om jordens naturressurser. Vi tømmer bilen for alle miljøfarlige væsker som oljer, drivstoff, spylervæske, bremsevæske, glykol fra radiatoren og airconditionvæske. Disse væskene lagres i egnede beholdere og sendes til gjenvinning eller destruksjon. Her havner ikke så mye som en dråpe i naturen! Etterpå fjerner vi batteri og dekk. Deretter presser vi bilen og sender den til Hokksund hvor kuttemaskinen kutter opp bilen i knyttenevestore deler som siden gjennomgår en nidtid sorteringsprosess. På denne måten skiller man ulike materialer fra hverandre for senere gjenbruk. Etter fragmentering og sortering av materi alet sendes det videre, ofte ut av landet. Nær sagt hele verden er mottaksplass for restmaterialet, alt etter hva de ulike delene skal benyttes til. Slik leverer du bilvrak: Lever bilvraket på Flå. Ta med bilnummer og chassisnummer (evt. vognkort) samt personnummer og bank-kontonummer til den som skal ha utbetalt pengene. Følgende må dokumenteres: Registreringsnummer og chassisnummer (evt.vognkort) samt navn, personnummer og bankkontonummer til den som skal ha utbetalt vrakpanten. Vrakpanten utbetales 3-6 uker etter innlevering fra Tollregion Midt-Norge. Alle biler blir tømt for de forskjellige væskene olje, bremsevæske, spylervæske mm - og alt blir sortert i forskjellige tanker og beholdere for videre forsendelse til resirkulering og nyttig bruk.

8 Hovedanlegget vårt er lokalisert i Kleivi næringspark i Ål.

9 KRØDSHERAD KOMMUNE Krødsherad avfallsmottak Krøderen Onsdager: Lørdager: Har du mye forskjellig avfall som du skal levere på lokalt mottak er det lurt å sortere litt før du kjører dit. Da blir det lettere for deg å levere avfallet. Her blir avfallet målt i kubikk og ikke etter vekt. Hentedager: Mandager som før. Tirsdagsrute kjøres onsdager. Husholdningsavfall hentes denne dagen. Andre avfallsfraksjoner hentes i henhold til merking i avfallskalenderen. Hentebil har eget kammer for papir eller glass/metall. Renovasjon 2012 juli august september oktober november desember Uke papir glass/metall farlig man tir ons tor fre lør søn

10 Nå kan du gjenvinne plastemballasjen din I april 2012 begynte vi i Hallingdal Renovasjon å hente plast emballasje hjemme hos abonnentene. Dette er i tråd med den nye avfallsplanen som kommunestyrene har vedtatt. Mot slutten av 2012 vil dette også være et tilbud til abonnentene i Krødsherad. Fakta om gjenvinning av emballasjeplast Hele 85 % av husholdningene i Norge har nå mulighet til å levere plast emballasje til gjenvinning og statistikken viser at tilbudet er svært populært mange steder. I Hallingdal er tilbudet godt mottatt blant mange abonnenter og vi har all grunn til å tro at abonnentene i Krødsherad også vil benytte seg av muligheten til å resirkulere plastemballasje. Endelig sier mange, bare tull mener andre Vi i Hallingdal Renovasjon IKS mener det er flere gode grunner til å samle inn plastemballasje. Mange husholdninger opplever at det er vanskelig å få plass til alt avfallet i sekken eller dunken. Erfaringstall viser at ved å sortere ut plastemballasjen kan man frigjøre inntil 40 % plass i restavfallet. For renovatørene er det også fordelaktig i og med at vekten på restavfallet reduseres med inntil 10 % i følge undersøkelser som er gjort mellom annet i Hallingdal. ken der når den er full. For hyttefolk er tilbudet det samme, det er bare å spørre på lokalt avfallsmottak. Også miljømessig er det fordeler ved denne ordningen siden en kilo gjenvunnet plast sparer miljøet for 2,7 kilo CO 2 -utslipp sammenliknet med om plasten skulle blitt energiutnyttet ved forbrenning. At en kilo gjenvunnet plast sparer 2 kilo olje er også verdt å tenke på når man skal vurdere hensikten med sortering og gjenvinning. Vi ønsker alle lykke til med sorteringen av plast emballasje og tar gjerne imot synspunkt, tips og spørsmål. Hver nordmann forbruker ca 15 kg plastemballasje i året I 2011 ble det samlet inn totalt tonn i Norge Ved utgangen av 2011 hadde nærmere 85 prosent av den norske befolkningen tilbud om å levere plast til gjenvinning gjennom kommunale ordninger Mengden restavfall reduseres med opptil 40% ved kildesortering av plastemballasje Utsortering av plast vil redusere vekten av restavfallet med ca 10 % Ren og tørr plastemballasje kan gjenvinnes opptil seks ganger. En kilo gjenvunnet plast: - Sparer miljøet for 2,7 kilo CO 2 - utslipp sammenliknet med om plasten skulle blitt energiutnyttet! - Sparer to kilo olje! Neste gang abonnentene i Krødsherad får utlevert svarte restavfallssekker vil det også være med en rull med sekker til plastretur til dette formålet. Rullen inneholder 12 sekker og i Avfallskalenderen eller på hjemme siden finner du informasjon om hvilke uker vi samler inn sekkene. Abonnenter med container renovasjon kan få en slik rull ved å henvende seg til sitt lokale avfallsmottak, og kan da levere plastsek-

11 Hva kan gjenvinnes? Slik leverer du: Knyt sekken og plasser den på/ved avfallsstativet/dunken på hentedag. Om det blåser må du feste sekken. Rengjøring Bruk sunn fornuft! Er det for arbeids krevende å rengjøre emballasjen eller krever det for mye varmt vann så kaster du den i restavfallet. Plastemballasje kan deles inn i 3 hovedkategorier: I innsamlingsordningen vil vi ha all ren og tørr plastemballasje. Mye av emballasjen er ren når den er tømt, mens noen emballasjetyper må skylles litt. Plastemballasjen skylles i kaldt vann og kan rengjøres med oppvask børsten om nødvendig. Her gjelder det å bruke sunn fornuft: Er det for krevende å rengjøre emballasjen ordentlig, så gjør den bedre nytte i restavfallet. FOLIE Tynn og myk plastemballasje, bobleplast Bæreposer Andre plastposer, vedsekker Poser og folie fra emballerte produkter, herunder også laminerte produkter som kaffeposer, potetgullposer o.l. HARDPLAST Flasker og kanner for vaskemidler, sjampo, matvarer NB; FJERN KORKER - KASTES I PLASTSEKKEN Yoghurt og rømmebeger Brett for ferske og frosne varer Brett og pakninger i hard plastemballasje Blomsterpotter og brett ISOPOR (EPS) Brett for ferske matvarer Emballasje for EE-produkter og tilsvarende Annen emballasje av isopor Dette vil vi ikke ha: Tilgriset eller forurenset emballasje Flasker/kanner som har inneholdt oljeprodukter eller ekstremt giftig eller brannfarlig væske Bygningsfolie Presenninger Gummidekk, skotøy Slanger Hagemøbler, leker, skrivesaker Takrenner Annen hardplast

12 Finner du disse logoene på emballasjen kan du trygt legge emballasjen i plastretursekken. Hvorfor skal emballasjen rengjøres? Det jobber mennesker i hele gjenvinningskjeden. Noen ganger kan det ta lang tid før emballasjen ankommer et gjenvinningsanlegg. Rengjøring er derfor viktig både av Hva skjer med plastemballasjen vi returnerer? Emballasjen materialgjenvinnes og blir brukt til en rekke nye produkter. Her er et par eksempler: hensyn til de hygieniske forholdene for deg selv og andre, og fordi vekten blir lavere i transport. Dessuten er rene råvarer mye enklere å gjenvinne til nye produkter. Hva betyr Grønt Punkt? I Norge har vi produsentansvar på emballasjen vi bruker. Det vil si at de som bruker plast til å pakke inn sine produkter betaler for at den skal bli forsvarlig samlet inn og gjenvunnet. Og mange merker i dag også emballasjen sin med Grønt Punkt for å vise at de tar dette miljøansvaret. Grønt Punkt Norge AS sikrer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp. I tillegg drifter Grønt Punkt Norge AS innsamling og gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong. Kleivi, 3570 Ål - Telefon: Telefaks: E-post: - Kreator Kommunikasjon AS, Torget 6, 3570 Ål kreator.no (1,1-6-12) Foto: M. O. Furuseth (side 12), Hallingdal Renovasjon IKS, Fotograf Lillian Grimsgård (bilvrak-ordningen), og Kreator Kommunikasjon AS.

Penger i tomme kartonger 4

Penger i tomme kartonger 4 Offentlig informasjon nr 1 2013 Foto: Margrethe Myhrer Penger i tomme kartonger 4 Farlig avfall 6 Kildesortering på nett 3 LEDER Etter en heftig snøvinter kom sommeren raskere enn vi hadde trodd. Det grønnes

Detaljer

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest Nyttig informasjon om renovasjonsordningen i kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes Topp innsats for miljøet! Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest!

Detaljer

verdi post KILDESORTERINGSKALENDER 2015 for Sandefjord kommune

verdi post KILDESORTERINGSKALENDER 2015 for Sandefjord kommune verdi post KILDESORTERINGSKALENDER 2015 for Sandefjord kommune Verdien av stillheten over nylagt is. Alle vet at når vi leverer inn det elektriske avfallet så tar vi vare på miljøet. Men hvor er egentlig

Detaljer

Avfall Sør. Smart sortert

Avfall Sør. Smart sortert sortert sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert Fakta og tips om sortert

Detaljer

naturligvis Lær om sortering av ditt avfall Penger å spare - les hvordan! Endringer i tømmedager. Første dag: 25. april Nye åpningstider fra 1.

naturligvis Lær om sortering av ditt avfall Penger å spare - les hvordan! Endringer i tømmedager. Første dag: 25. april Nye åpningstider fra 1. naturligvis Miljømagasinet fra Reno-Vest 1/2008 Tas vare på! Offentlig informasjon Lær om sortering av ditt avfall Penger å spare - les hvordan! Endringer i tømmedager. Første dag: 25. april Nye åpningstider

Detaljer

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENSFORSKRIFTEN Vedtatt av representantskapet 12. oktober 2012 Side 1 av 30 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse...

Detaljer

1.2 REVISJONSHISTORIKK Retningslinjene er tidligere revidert og godkjent i representantskapet ved følgende datoer:

1.2 REVISJONSHISTORIKK Retningslinjene er tidligere revidert og godkjent i representantskapet ved følgende datoer: GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENSFORSKRIFTEN Vedtatt av representantskapet 30. oktober 2013 Side 1 av 33 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse...

Detaljer

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTEN

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTEN GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTEN Vedtatt av representantskapet: 20. sept. 2011 Side 1 av 29 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 1 Om retningslinjene...

Detaljer

Kilde sortering RIRs håndbok i kildesortering 2007/2008

Kilde sortering RIRs håndbok i kildesortering 2007/2008 Ta vare på jorda - du låner den bare av meg... Kilde sortering RIRs håndbok i kildesortering 2007/2008 RIR-abonnenter i norgestoppen Hvorfor kildesortere? Dere som er RIR-abonnenter gjør en fantastisk

Detaljer

Holder Namdalen ren. Vi kaster mye mat. I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år. Side 4. Abonnentene

Holder Namdalen ren. Vi kaster mye mat. I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år. Side 4. Abonnentene Vi kaster mye mat I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år Side 4 FULLDISTRIBUSJON Holder Namdalen ren Side 9 Abonnentene i MNAområdet er best i landet på kilde - sortering

Detaljer

hrs 0 1 ma 08 informasjong Fra h a ÅLOga sinet LanD ressursselskap iks

hrs 0 1 ma 08 informasjong Fra h a ÅLOga sinet LanD ressursselskap iks hrs magasinet informasjon FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS 01 08 2 3 Ekstrasekker til brennbart avfall Avdeling Narvik: Djupvik Miljøpark Djupvikveien 21 Postboks 119 8502 Narvik Telefon: 76 92 20 00

Detaljer

Miljøfarlig å spare strøm?

Miljøfarlig å spare strøm? NR. 3 - september 2008 Side 1 NR. 3 - september 2008 Fulldistribusjon KUNDEAVIS FRA ENVINA, FOSEN RENOVASJON OG HAMOS FORVALTNING Miljøfarlig å spare strøm? ikke om du sorterer riktig Side 2 3 Hjelp barna

Detaljer

Stor guide til de grønne julegavene

Stor guide til de grønne julegavene NR. 4 - november 2008 Fulldistribusjon KUNDEAVIS FRA ENVINA, FOSEN RENOVASJON OG HAMOS FORVALTNING Stor guide til de grønne julegavene Side 2 4 På tide med nye juletradisjoner? Side 4 Envina: Velkommen

Detaljer

magasinet hva er en miljøgift og hvor kommer den fra? historien om hrs fra kommunalt mottaksanlegg til kommersielt konsern

magasinet hva er en miljøgift og hvor kommer den fra? historien om hrs fra kommunalt mottaksanlegg til kommersielt konsern vår 2011 magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS hva er en miljøgift og hvor kommer den fra? historien om hrs fra kommunalt mottaksanlegg til kommersielt konsern miljøvennlig båtpuss

Detaljer

ROAF- posten. Vårrydding. Aurskog- Høland & Rømskog. Viktig informasjon om farlig avfall og Miljøbilens rutetider våren 2015 side 4 5

ROAF- posten. Vårrydding. Aurskog- Høland & Rømskog. Viktig informasjon om farlig avfall og Miljøbilens rutetider våren 2015 side 4 5 ROAF- posten Aurskog- Høland & Rømskog Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS Nr. 1 2015 Vårrydding Viktig informasjon om farlig avfall og Miljøbilens rutetider våren 2015 side 4 5 Hva skjer

Detaljer

FJORDTUN SKOLE I RØDT, HVITT OG GRØNT. Fjordtun skole har satt i gang prosjektet Null rest der målet er å få ned restavfallet.

FJORDTUN SKOLE I RØDT, HVITT OG GRØNT. Fjordtun skole har satt i gang prosjektet Null rest der målet er å få ned restavfallet. Informasjonsavis fra Finnmark Ressursselskap AS for Hammerfest og Kvalsund kommuner. FJORDTUN SKOLE I RØDT, HVITT OG GRØNT Fjordtun skole har satt i gang prosjektet Null rest der målet er å få ned restavfallet.

Detaljer

MNAvisa SETTER PRIS PÅ ENERGI- SEKKEN! Papirgøyen. spanderer Flax-lodd. INFORMASJON TIL VÅRE ABONNENTER Nr. 1/2001 Årgang 5

MNAvisa SETTER PRIS PÅ ENERGI- SEKKEN! Papirgøyen. spanderer Flax-lodd. INFORMASJON TIL VÅRE ABONNENTER Nr. 1/2001 Årgang 5 Frank ble knapt svar skyldig... Hva vet egentlig Frank Jensen om MNA og miljøspørsmål? Vi har stilt lederen i selskapets representantskap til veggs. Han besto prøven... i all hovedsak. SISTE SIDE FULLDISTRIBUSJON

Detaljer

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA 1 Avfall Sør Husholdning ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA Retningslinje for kildesortering av husholdningsavfall Dato: Nr. 01 Hensikten med

Detaljer

Veileder: Plastemballasje fra husholdninger. - Kvalitetskrav fra GPN - Kontrollsystem hos GPN - Forslag til kvalitetstiltak hos kommuner og selskaper

Veileder: Plastemballasje fra husholdninger. - Kvalitetskrav fra GPN - Kontrollsystem hos GPN - Forslag til kvalitetstiltak hos kommuner og selskaper 1 Utgave 11.10.2012 Veileder: Plastemballasje fra husholdninger - Kvalitetskrav fra GPN - Kontrollsystem hos GPN - Forslag til kvalitetstiltak hos kommuner og selskaper Utarbeidet av Grønt Punkt Norge

Detaljer

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA 1 Avfall Sør Husholdning ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA Retningslinje for kildesortering av husholdningsavfall Dato: Nr. 01 Hensikten med

Detaljer

Oslo kommune Renovasjonsetaten. Kildesortering av husholdningsavfall i Oslo

Oslo kommune Renovasjonsetaten. Kildesortering av husholdningsavfall i Oslo Oslo kommune Renovasjonsetaten Kildesortering av husholdningsavfall i Oslo PRODUSER MINDRE AVFALL! De store avfallsmengdene er et av tidens miljøproblemer, og det er en stor utfordring for oss alle å redusere

Detaljer

Suksess i Lødingen med farlig avfallsinnlevering! Vi minner om tømmedager og åpningstider i jule- og nytt årshøytiden

Suksess i Lødingen med farlig avfallsinnlevering! Vi minner om tømmedager og åpningstider i jule- og nytt årshøytiden Miljømagasinet fra Reno-Vest 3/2008 naturligvisoffentlig Tas vare på! informasjon Suksess i Lødingen med farlig avfallsinnlevering! Vi minner om tømmedager og åpningstider i jule- og nytt årshøytiden Møt

Detaljer

RUTE 41-42 - 43 STOR-ELVDAL KOMMUNE. Miljøkalender og tømmeplan

RUTE 41-42 - 43 STOR-ELVDAL KOMMUNE. Miljøkalender og tømmeplan RUTE 41-42 - 43 STOR-ELVDAL KOMMUNE Miljøkalender og tømmeplan 2015 Hvilke spor vil du sette? Når vi kvitter oss med avfall setter vi spor. Avfall som kastes i grøfta er godt synlig, men giftstoffer i

Detaljer

Her har vi en oppgave, folkens!

Her har vi en oppgave, folkens! Midtre Namdal Avfallsselskap 7863 Overhalla INFORMASJON TIL VÅRE ABONNENTER Nr. 1/2005 Årgang 9 Firerbanden i Ytre Namdal selvsagt med Midtsidene FULLDISTRIBUSJON Her har vi en oppgave, folkens! Merete

Detaljer

Forfall. Avfall. Innfall.

Forfall. Avfall. Innfall. INFORMASJON FOR KOMMUNENE 20 20 KILDE- SORTERINGS- KALENDER Forfall. Avfall. Innfall. FLEKKEFJORD KVINESDAL LUND SIRDAL Hei! Søppel er bare et annet ord for muligheter. Lek med dem selv, eller overlat

Detaljer

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2357 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden

Detaljer

2011 tømmekalender 2

2011 tømmekalender 2 2011 tømmekalender 2 Velkommen til nytt kildesorteringsår I årets utgave av kalender har vi satt fokus på å redusere avfallet. På side 3 finner du gode tips til avfallsreduksjon. Følg også med når det

Detaljer

Forbruk & AVFALL. Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt

Forbruk & AVFALL. Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt 1 Forbruk & AVFALL Kunnskapsnotat nr 8 - JUNI 2013 Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt INNHOLD La oss slutte å gjemme oss bak

Detaljer

Informasjon fra kommunen. Kvitsøy kommune

Informasjon fra kommunen. Kvitsøy kommune Informasjon fra kommunen Kvitsøy kommune 1 IVAR IKS IVAR IKS har ansvar for renovasjonsordningen i Kvitsøy kommune. All bosstømming, drift av hytterenovasjon og Kvitsøy gjenvinningsstasjon utføres av IVARs

Detaljer

SLIK GJØR DU MED AVFALLET DITT

SLIK GJØR DU MED AVFALLET DITT R E N O V A S J O N Ta vare på brosjyren - det kan lønne seg! Brosjyrenummer SLIK GJØR DU MED AVFALLET DITT +++ NY RENOVASJONSORDNING GJELDER FRA JANUAR 2006 BEDRE FOR DEG - BEDRE FOR MILJØET Mer informasjon

Detaljer