Årsplan. for Haslum idrettsbarnehage. Periode 1. Periode 2. februar, juni, Juli Periode 3 August, september

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan. for 2013. Haslum idrettsbarnehage. Periode 1. Periode 2. februar, juni, Juli Periode 3 August, september"

Transkript

1 Årsplan for 2013 Haslum idrettsbarnehage Periode 1 Januar, februar, mars Periode 4 Oktober, November, Desember Periode 2 April, Mai, juni, Juli Periode 3 August, september

2 Vår visjon Vi skal være en barnehage det stråler av! Vår forretningsidé Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger. Vi ønsker at en Idrettsbarnehage skal kjennetegnes gjennom følgende: Barn skal bli glad i bevegelse for bevegelsens skyld Barna skal utvikle bevegelsesglede og god motorikk Barna skal få et naturlig forhold til å være i mye bevegelse ute, inne, i hall og på tur Barna skal bli glade i og trygge på kroppen sin Barna skal få oppleve mestring, sanselige erfaringer og få gode opplevelser Barna skal få gode venner gjennom samspill og lek Barna skal få møte varierte læringsopplevelser gjennom lek og aktivitet Barna skal få et sunt kosthold med 3 måltider hver dag tilberedt av barnehagens egen kokk Barna skal få oppleve måltidet som et fokus- og læringsområde Barna skal få boltre seg i egen gymsal Barna skal få oppleve avspenning og hvile hver dag Vi ønsker at barna skal møte engasjerte, lekne, utforskende, omsorgsfulle voksne som tilrettelegger for barnegruppas trygghet, trivsel, utvikling og læring, samt for enkelt barnets behov for tilpasset opplæring. Nyttig ÅPNINGSTID: Barnehagen åpner og stenger Alle foreldre må være i barnehagen senest klokken Personalet slutter på jobb klokken og da må alle barn og foreldre ha forlatt barnehagen. Vi ber dere om å respektere dette. LEVERING OG HENTING: Skal barnet hentes av andre enn foreldre/ foresatte, må barnehagen ha beskjed om dette. Vi gir aldri fra oss barn til ukjente dersom vi ikke har fått beskjed på forhånd. Personer dere har skrevet ned på kontaktskjemaet anser vi også som godkjent av dere til å hente. Når kontakt er oppnådd mellom barn og foresatte tar vi det som at barnet er hentet. Barnehagens regler gjelder, men foreldrene har ansvaret. Dette gjelder også på arrangementer som avholdes i barnehagen. FRAVÆR: Gi beskjed innen dersom barnet ikke kommer i barnehagen. SYKE BARN: Vi kontakter foreldre umiddelbart dersom barnet blir sykt i barnehagen. Syke barn skal holdes hjemme. Barn som har hatt feber skal ha en feberfri dag før de kan komme tilbake. Om barnet er i for dårlig form til å være ute, må barnet også holdes hjemme. Dersom barnet har smittsomme barnesykdommer vil vi at dere informerer oss. Diaré og oppkast er veldig smittsomt og barn som har dette SKAL holdes hjemme. (Helst ha ett døgn hjemme uten symptomer før barnet kommer til barnehagen. Man er smittebærer i opptil 48 timer). MEDISINERING AV BARN: Som hovedregel medisinerer ikke barnehagen barna. Etter anvisning fra lege og ved kronisk sykdom gjør vi unntak. Medisineringsskjema må fylles ut før vi gjør det. å vite KLÆR: Husk merking av alle klær. Vi har ingen mulighet til å ha oversikt dersom klærne ikke er merket. Vi har utarbeidet et eget hefte som heter påkledning. Spør etter dette dersom det ikke har blitt utlevert. BLEIER: Foreldrene har ansvar for å kjøpe inn bleier, og sammen med personalet passe på at det til enhver tid er nok. BETALING: Fakturaer får dere direkte tilsendt fra PBL regnskap hver måned. Vi oppfordrer dere til å benytte e faktura. Juli er betalingsfri måned. OPPSIGELSE: Skal barnet slutte i barnehagen er det 2 måneders oppsigelsesfrist. Oppsigelsen skal leveres skriftlig til daglig leder. FLYTTING OG NY ADRESSE: Dette melder dere fra om skriftlig til daglig leder. OPPMØTE PÅ TUR: Dersom det er bestemt at avdelingen eller hele barnehagen skal på tur, må dere møte opp presis. Hvis man kommer for sent kan man risikere å komme til låst dør. VEDTEKTER: Alle barnehager har egne vedtekter der det står mye viktig og nyttig informasjon. Disse skal leses og signert lapp på at det er lest skal leveres styrer.

3 haslum idrettsbarnehage Daglig leder: Aud Jane Stokkeland Stender Tlf: Kokk: Inger Lise Grøndal - Avdeling: Soleus (1-3 år) «Leggbeinet» Tlf: Mail: Personale: Silje Eriksen, pedagogisk leder Charlotte Bentzen, ped. medarbeider Lene Sjåstad, ped. medarbeider Mona Evju, ped. medarbeider (40 %) Lars Robert Russell (60 %) Avdeling: Serratus (4-6 år) «Boksemuskelen» Tlf: Mail: Personale: Mona Forberg / Jørgen Engnæs, ped.leder John Martin Kind, fagarbeider Mia Aurmo Haugen, ped. medarbeider Avdeling: Trapezius (3-6 år) «Kappemuskelen» Tlf: Mail: Personale: Thomas Tollefsen, ped.leder Eli Kaspersen, idrettspedagog Lillan Kallevig, ped. medarbeider Tom Sekse, ped. medarbeider Avdeling: Sartorius(1-3 år) «Skreddermuskelen» Tlf: Mail: Personale: Vibeke Greipsland, ped.leder Marcus Kirkham, ped. medarbeider x, ped.medarbeider Annie Lennartsson, ped. medarbeider Avdeling: Iliacus (2-3 år) «Tarmbensmuskelen» Tlf: Mail: Personale: Jørgen Engnæs / Mona Forberg, ped.leder Turid Berg Vaule, fagarbeider Alexander Wasling, ped. medarbeider Daniel Bäckstrøm, ped. medarbeider Avdeling: Gluteus (3-6 år) «Setemuskelen» Tlf: Mail: Personale: Mia Roald, ped.leder Kersti Mæhlum, idrettspedagog Kristin Yndestad, støtteassistent Maria Kjendlie Selvaag, støtteassitent Sandra Johnsen, ped. medarbeider Daniel Sølling, ped. medarbeider

4 Om oss i haslum idrettsbarnehage Haslum Idrettsbarnehage har i dag 102 barn i alderen 1-6 år. Barna er fordelt på seks avdelinger. Det er to rene småbarnsavdelinger med 13 barn (1-3 år), en avdeling med 19 barn i alderen 2 3 år, en avdeling med 19 barn i alderen 4-6 år og to rene storebarnsavdelinger med 19 barn (3-6 år). Det har blitt lagt vekt på at lokalene skal være lyse og trivelige, med store vinduer og mulighet for å åpne opp mellom avdelingene. To og to avdelinger er vennskapsavdelinger og har et nært samarbeid. Haslum Idrettsbarnehage åpnet i august 2008, og ligger i tilknytning til Haslum Idrettsanlegg på Gjønnesjordet. Vi har tilgang på blant annet fotballbane, skøytebane, idrettshall og vår egen «Trollskog». Om vinteren har vi egen skisone og om sommeren sykkelsone. Som hjerte i barnehagen ligger kjøkkenet hvor alle måltider blir tilberedt. Vi har i tillegg til de tradisjonelle barnehagelokalene tilgang til Haslumhallen og Haslum klubbhus 5 dager i uken. Klubbhuset bruker vi som en gymsal. Vi har faste dager der vi arbeider i grupper som er aldersinndelt. Vi har kalt gruppene våre Mikromus (2010),Minimus (2009), Medimus (2008) og Maximus (2007). Alle gruppene har ulike aktiviteter, men Maximus har spesielt fokus på førskoleaktiviteter. Det står beskrevet mer om Maximus litt lenger bak i årsplanen, samt at det blir gitt egen informasjon på høstens foreldremøte. Daglig leder har det overordnede ansvaret i barnehagen. På hver avdeling er det en pedagogisk leder som har ansvaret for den daglige driften på avdelingen. Det er en forutsetning at de pedagogiske lederne samarbeider nært med idrettspedagogene og de pedagogiske medarbeiderne.

5 Idrettspedagogikk Idrettspedagogikk Idrettsbarnehage har et overordnet fokus på fagområde 2 i rammeplanen; «Kropp, Bevegelse og Helse» og vi skal bli best i landet på dette. I barnehagene våre er det ansatt idrettspedagoger med bakgrunn fra høgskoler eller universitet. Idrettspedagogene har god kompetanse i å se muligheten for fysisk aktivitet på ulike arenaer, samt kunnskap om motoriske ferdigheter, koordinative egenskaper og sanser, noe som er grunnleggende i barns utvikling. Idrettspedagogene jobber tett sammen med pedagogene, samt idrettspedagoger i andre barnehager i konseptet. De er også i tett dialog med fagsjef i idrettspedagogikk, som er ansatt i Idrettsbarnehage AS, (IBAS), for å sikre en felles idrettspedagogisk plattform i konseptet. Idrettspedagogene har ansvar for å utforme idrettspedagogiske planer i barnehagen ved å ta utgangspunkt i barnehagens idrettspedagogiske sirkel. Her er motoriske ferdigheter, koordinative egenskaper og sanser fordelt over fire perioder. På denne måten sikrer vi at barna opplever allsidighet og variasjon. Samtidig har vi fokus på at aktivitetene skal tilpasses barnas interesser og forutsetninger, slik at de opplever mestring. Når vi tilrettelegger for fysisk aktivitet i Idrettsbarnehage er leken alltid i fokus og vi bruker elementer fra idretten som pedagogisk verktøy. Intensjonen er å ivareta bevegelsesgleden hos hvert enkelt barn i håp om at de tar med seg de gode vanene senere i livet.

6 I Idrettsbarnehagen er vi opptatt av at barna skal få gode erfaringer og opplevelser innfor et bredt spekter av utfordringer, både inne / ute / hall / på tur. Vi er også opptatt av at barna skal få være med å påvirke dagene sine i idrettsbarnehagen, og setter derfor barns medvirkning i høyt fokus. Vi deler året inn i fire perioder og lager periodeplaner. På periodeplanene vil man også få en oppsummering, og et tilbakeblikk på perioden som har gått. Prosjektsirkelen er utgangspunktet for det tverrfaglige arbeidet. Temaene vil man få i forkant av hver periode. Vi jobber med å se helhetlig på all pedagogisk planlegging. Idrettspedsirkelen skal synliggjøre at vi har et bevist forhold til bevegelse gjennom hele året. I hver periode lages det øktplaner med leker som har til hensikt å stimulere de ulike ferdighetene, egenskapene og sansene. På denne måten sikrer vi at barna opplever allsidighet og variasjon i aktivitetene de gjennomfører. Åle/krabbe Berøringssans Kaste/ta i mot Balanse Rulle/snurre Romorientering Likevektsans Øye-hånd koordinasjon Rytme Klatre Tilpasset kraft Synssans Muskel og leddsans Øye-fot koordinasjon Sparke Hoppe Reaksjon Hørselssans Idrettspedagogikk Prosjekt Ute/tur I idrettsbarnehagen ønsker vi å ha et bevisst forhold til hva som skjer i utetiden og på tur. Dette betyr ikke at barna ikke skal få leke fritt, og utfolde seg, men at vi også her ønsker å gi barna nye og varierte impulser. Å være ute er i seg selv ingen garanti for aktivitet og bevegelse, og det er av den grunn vi ønsker å ha et bevisst fokus på også denne delen av barnehagehverdagen. Eksempel på fokus ute / på tur kan være friluftsliv, natur, ekspedisjoner.

7 barnehagens innhold Rammeplantreet Barnehagenes innhold er styrt av mål fra satt i rammeplanen for barnehagen. Se egen folder fra Kunnskapsdepartementet på: Rammeplan gir daglig leder/styrer, de pedagogiske lederne og det øvrige personalet forpliktende rammer for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. I dette kapittelet vil vi gjøre rede for hvordan idrettsbarnehagen jobber for å nå målene i rammeplan. For å illustrere arbeidet vårt bruker vi idrettsbarnehagens rammeplantre. Foreldre, barn og personalet er utgangspunktet for hele driften. Sentrale og viktige temaer som må vektlegges i stor grad er ordene vi har lagt på trestammen. For å lykkes med de syv fagområdene som bladene illustrerer må stammen være sterk og solid. Som treet illustrerer ligger vårt konsept under fagområdet 2; Kropp, bevegelse og helse, og det er derfor vi har valgt å utheve det. Dette betyr ikke at de andre fagområdene blir nedprioritert, men at vi jobber tverrfaglig og ser mulighet for bevegelse gjennom de andre fagområdene. Som det også kommer frem er kosthold sentralt i våre barnehager: Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. (barnehageloven 2 Barnehagens innhold) Ref. Kari Pape

8 Dokumentasjon Hensikten med dokumentasjon og vurdering er å gi grunnlag for refleksjon og læring. Vi skal synliggjøre det pedagogiske arbeidet i barnehagen, og vurdere innholdet i vårt arbeid. I Idrettsbarnehage har vi valgt å jobbe med verktøyet «fra plan til praksis». Vi ønsker å ha et helhetlig syn på all pedagogisk planlegging. Vi synliggjør dokumentasjon gjennom: Virksomhetsplan Årsplan Periodeplan - periodeevaluering Nyhetsbrev: Ukeplan, ukerapport, ukemeny Øktplaner: Med utgangspunkt i den idrettspedagogiske sirkelen utarbeider idrettspedagogene øktplaner som gjennomføres i hallen. En øktplan består av to eller flere leker som har til hensikt å stimulere de gitte ferdig hetene i den aktuelle perioden. Øktplanen avsluttes alltid med en avspenningsaktivitet. Alle aktivitetene i en øktplan er lekpreget, og er gjerne tilknyttet periodens tema. Vi vurderer vårt arbeid og vår voksenrolle gjennom: Brukerundersøkelse - Undersøkelse blant foreldre hvert år Periodeevaluering - Personalet vurderer de pedagogiske planene hver periode (dvs. fire ganger i løpet av et år ) Praksisfortellinger - Personalet vurdere sin voksenrolle med utgangspunkt i praksisfortellinger fra hverdagen jevnlig gjennom hele året. Praksisfortellinger er fortellinger om hendelser som har oppstått, og en viktig metode for dokumentasjons- og refleksjonsgrunnlaget for det videre pedagogiske arbeidet i barnehagen.

9 Omsorg og danning Vårt fokus skal være på barnas positive handlinger og framskritt de gjør. «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig lek.» Barnehagelovens 1 Vi gir barna muligheten til å prøve og å feile med veiledning fra oss personale. Vi setter grenser og tydeliggjør våre forventinger til barna, vi lærer barn høflighet i samspill med andre og vi oppmuntrer barnets positive adferd. Vi legger til rette for at barna gjennom lek og samspill med barn og voksne på samme avdeling samt på kryss og tvers av avdelingene vil utvikle evnen til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Vi gir barna varierte utfordringer, tid til å gjøre egne erfaringer og å finne løsninger selv gjennom lek i aktivitetstiden inne, ute og i hallen og i frilek. Praksisfortelling Det er årstidbursdagen, og vi kommer inn etter å ha vært ute. Alle guttene har lyst til å ta på seg penklær igjen. De fleste klarer seg selv men en av de minste guttene sliter litt med å kneppe skjorten og buksen. En av de andre guttene går da spontant bort og begynner å hjelpe med å kneppe knappene. Det tar litt tid, men etter en stund har alle guttene på seg penklær igjen. På storbarn har vi sammen med barna laget en plakat over hvordan barna ønsker å ha det på avdelingen, hvordan vil snakke med hverandre, være mot hverandre osv. Vi ønsker at det skal være en gjensidig respekt mellom barn og barn samt mellom barn og voksen dvs. at vi har felles holdninger på huset for hvordan vi er mot hverandre. Hva er rett og galt, vondt og godt? Hvert enkelt barn er like viktig og har like mye å si som alle andre. Vi skal så langt det er mulig respektere de valgene barna tar og ønsker samtidig som barna må lære å forstå at noen ganger kommer andres behov eller fellesskapet først. Det er viktig for oss at barna føler at de blir sett og hørt og at barna blir møtt der det er og ut fra de forutsetningene barnet har. Et barn skal kunne si fra hvis det føler seg urettferdig behandlet. Vi hilser på alle som kommer og ønsker at barna gjør det samme, at de viser glede ved å møte vennene sine, viser imøtekommenhet og åpenhet.

10 Lek og læring Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Barnehageloven 2 Hos oss i Idrettsbarnehagene betyr dette at leken får stor plass, noe som også er i tråd med vår visjon om bevegelsesglede. Leken har utgangspunkt i barnets inntrykk, erfaring og opplevelse og er barnets naturlige uttrykksform. Leken åpner for initiativ, fantasi og engasjement, og er den aktiviteten som best utvikler barns sosiale kompetanse. Læring gjennom lek, bygger på samspillet mellom barna, miljøet og de voksne. Det er barnas egen nysgjerrighet som utgjør basis for læring. Vi ønsker ikke å gi barna svarene før de har spurt, men undre oss sammen med dem i læringsprosessen. Idrettsbarnehagen er opptatt av at barn lærer gjennom hele kroppen og på denne måten lærer verden og seg selv og kjenne. Vi ønsker å stimulere barnas læring gjennom å tilby varierte læringsarenaer. Barna får muligheten til å utfolde seg i idrettshallen, ute på tur, i barnehageskogen, sykkelsonen, fotballbanen og skøytebanen. Praksisfortelling: Per er i hallen sammen med avdelingen sin og har en øktplan som heter Jørgens kropp. Det handler om kroppen til oss mennesker og hvordan maten reiser igjennom kroppen vår. Munn, hals, mage, tarm og endetarmen. Per er et barn som er litt sjenert av seg og ikke er så aktiv i felles lek som andre barn. Men denne øvelsen synes Per er meget morsom. Per gjør alle de forskjellige elementene selv og smiler fra øre til øre. Per viser stor idrettsglede og stolthet over å være med på øvelsen. Per lurer veldig på når vi skal ha denne øktplanen igjen. Vi ønsker å synliggjøre læringsprosessen og utviklingen for foreldrene. Både gjennom å henge opp barnas tegninger og lignende på veggene på avdelingen, og å ta bilder av barna i lek og aktivitet. Disse bildene blir også sendt ut til foreldre i ukentlige nyhetsbrev og i ukeplaner.

11 Sosial kompetanse og vennskap Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. I Haslum idrettsbarnehage danner vi gode grunnlag for utvikling av barns sosiale kompetanse ved å ha stort fokus på vennskap på alle avdelingene. Det er viktig at barna utvikler et godt selvbilde og ser på seg selv som mestrende individer som kan få til det de vil. Vi oppmuntrer barna til selvstendighetstrening, selvhjelp, empati og respekt for omverden. Barn klarer mye selv og vi er opptatt av at de skal få støtte og veiledning i ulike situasjoner, men samtidig la dem få prøve selv. Vi ser barnas entusiasme, læring og glede ved å mestre de daglige utfrodringene på egenhånd. I barnehagen bruker vi et verktøy som heter «Steg for steg» som gir barna en forståelse av hvordan vi skal være mot hverandre og sine egne følelser. Dette brukes i samlinger med bilder, dramatisering og barnesamtaler. Praksisfortelling Per (2,5) har nettopp våknet etter sovetid og kommer inn i rommet til de andre barna. Rune (2,5) kommer løpende bort og sier; «Per, er du våken? Har du sovet godt?» og ga han en stor klem.

12 Språklig kompetanse Barnehagen skal sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser. Vi ser individene og tilrettelegger for hvert enkelt individ. Vi vil ha et godt samarbeid med barn og hjem. Om vi ser det nødvendig ved større utfordringer tar vi i samarbeid med hjemmet kontakt med PPT for veiledning og videre arbeide med det enkelte barn innenfor mulighetens grenser. Barnehagens ulike avdelinger benytter ulike språkverktøy for å hjelpe det enkeltes barn språkutvikling. TRAS er et observasjonsverktøy for å følge barns språklige utvikling i daglig samvær. Verktøyet bidrar til at ansatte i barnehagen blir bevisst hvordan tilrettelegge for godt språkmiljø for det enkelte barn. Karlstadmodellen er et komplett program for språk- og lesetrening som strekker seg fra tidlig stimulering av nyfødte til lese- og skriveopplæring i skolealder. Programmet bygger på en helhetstenkning der språk sees på som en integrert del av barnets totale utvikling, og der barnets egen aktivitet og initiativ vektlegges. Småbarnsavdelingene deltar i veiledning og kursing i regi av Språksenteret. Gjennom nettverksmøtene med Språksenteret får de ansatte kjennskap til ulikt materiell og opplæring i bruk av dette for å tilrettelegge for et godt språkmiljø for de yngste barna i barnehagen. Språksenteret tilbyr å komme ut til barnehagen og gi veiledning til hver enkelt deltaker. Snakkepakken er noe vi bruker i arbeidet vårt med språkutvikling. Dette er et verktøy med mange muligheter, der vi sammen med barna leker med språket, lager historier og utvikler et godt ordforråd og forståelse av språket. På storebarns avdelingene har vi et bokprosjekt i barnehagen som skal hjelpe til å fremme gleden for bøker, og dermed språket. Dette går ut på at 1-2 barn har med en bok hver uke, som blir lest i samling. Vi ser at barna tar stor stolthet i det å få ha med egen bok, og det blir mer variert lesing i forhold til de ulike aldersgruppene. Dette bringer også inn barns medvirkning. På småbarn bruker vi bøker aktivt i samlingsstunder. Vi har to barn som benytter tegn til tale som førstespråk og ønsker at alle barna i barnehagen skal kunne bruke noen tegn.

13 Barns medvirkning Barn har rett til å uttrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen. Medvirkning handler også om å utforske tilværelsen sammen. Barn har en stemme som det er viktig å lytte til og som vi voksne i barnehagen må ta på alvor. Vi i barnehagen mener det viktig at vi tilpasser forholdene etter alder og forutsetninger. Barna må til enhver tid få lov til å gi uttrykk for sitt syn på vår daglige virksomhet. Er det situasjoner de opplever som utfordrende, så er det viktig at vi som voksenpersoner lytter til dette og tilrettelegger. Hos oss skal barna få lov til å ha et bredt følelsesregister og få kjenne på både skuffelse, sinne, glede, mestring sammen med oss voksne. For at barna skal føle at de blir tatt på alvor er det viktig at vi kommuniserer godt oss personale imellom og har god dialog med barnas hjem. De yngste formidler gjennom følelser, mimikk og kroppsholdning og her er det personalets oppgave å tolke til det beste for barna. Selv om vi har temaer som personalet bestemmer før hver periode får barna være med å bestemme hva vi skal gjøre og hvilke innfallsvinkler de ønsker at vi skal ha for den gitte perioden.

14 Like muligheter for jenter og gutter i barnehagen Alle barn skal få like muligheter og bli verdsatt på lik måte. Som idrettsbarnehage legger vi vekt på aktiviteter som gir barna bevegelsesglede. Gjennomdisse aktivitetene får barna like muligheter uansett kjønn, vi deler ikke inn i rene gutte/jentegrupper men er mer opptatt av å dele de inn i alder for å møte barna der de er og for å få observert tydeligere. Noe av dette er voksenstyrt og noe av det frivillig basert. Vi ser at ved å gi barna så mange alternativer så tar de det med seg i fri leken og får dermed et allsidig lekerepertoar. Praksisfortelling: Barna stiller seg på rekke i det vi skal gå inn. En av de yngste guttene roper «Gutterekke - jenterekke». En av de eldste guttene snur seg «Det er ikke noe som heter det», så skyter en av de eldste jentene inn «Det er heller ikke noe som heter guttefarger eller jentefarger heller». Så snur hun seg mot den voksne og sier «Ikke sant det er det ikke» Den voksne nikker og sier «det er sant, alle kan like de fargene de har lyst til» Dess yngre barna er dess lettere er det å legge føringer for likestillingsarbeidet på bakgrunn av at språket er ikke helt utviklet enda, relasjoner barn-voksen og holdningen til den voksne. Når barna blir eldre blir de mer opptatt av hva de leker med, hvem de leker med og hva de har på seg. Flere avdelinger har tatt opp dette tema og hatt fokus på det. Vi ønsker ikke et tydelig skille mellom jente og gutt. Vi oppfordrer også til ullundertøy hele vinteren pga vi er så mye i bevegelse og for å ikke skape noe tydelig skille. Dette er noe vi informerer foreldre om ved oppstart hos oss. Idrettsbarnehagen jobber aktivt for å få en god balanse mellom mannlige og kvinnelige ansatte, og vi har høsten % menn i Haslum Idrettsbarnehage.

15 Kulturelt mangfold Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Barnehageloven 2 Personalet har ansvar for at alle barn, uansett funksjonsnivå, alder, kjønn og familiebakgrunn får oppleve at de selv og alle i gruppen er betydningsfulle personer for fellesskapet. Mangfold handler om forskjellighet, alle barn er ulike. Med kulturelt mangfold tenker vi ikke kun på barn fra andre land, men også på etnisk norske barn som har for skjellig kulturell bakgrunn. Kjønn, seksualitet, funksjonsmuligheter, alder og familietyper, språk, kultur og religion er alle viktige ulikheter hos barna. Vi legger til rette for at alle barn opplever at de selv og alle barna i barnegruppen er betydningsfulle personer for fellesskapet. Barnehagen skal være et miljø hvor ulike individer og ulike kulturelle ytringer møtes i respekt for det som er forskjellig. Personalet er viktige rollemodeller for barna. Hva personalet sier og gjør påvirker barnas sosiale kompetanse. Personalet skal være bevisste på egne holdninger og handlinger, samtidig som de lytter, støtter og utfordrer barna. Vi markerer FN-dagen, Samefolkets dag 6. februar og arrangerer årlig en basar til inntekt for en veldedig organisasjon til nytte for barn i andre land gjennom. Kokken i barnehagen lager varmretter fra alle kontinenter og barna kan få kjennskap om ingredienser og retter fra ulike land gjennom dette.

16 Kommunikasjon, språk og tekst For å utvikle et godt muntlig språk, er både den nonverbale og den verbale kommunikasjonen viktig. Å samtale om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for utvikling av et rikt språk. Inne: Vi benytter oss av eventyr ved å dramatisere og lytte, snakkepakken, språkgrupper, lytte til rytmer, lære å stå foran større forsamlinger, bokprosjekt som skal inspirere til leserglede og fortellerevne, rim, regler og spill. Ukens bok. Tur: Vi tar med periodens temaer på tur og jobber aktivt med å skape samtaler rundt dette. Ute: Månedens lek som er knyttet opp mot fagområdene, tradisjonsleker, sangleker og ringleker. Hallen: Samtaler med barna rundt øktplanens innhold og at øktplanen er bygd opp rundt en historie som er tilknyttet periodens tema. Samarbeidsoppgaver hvor barna må forholde seg til hverandre for å utføre leken. Trekke inn bokstaver i lekene, på samme måte som i antall, rom og form. Barna kan få lov til å være med å vise og forklare øktplanen når vi har hatt den noen ganger. Tegn til tale: brukes i alle situasjoner, samlinger, frilek. Maximus: fokus på lek med bokstaver, tall og former.

17 Kropp, bevegelse og helse Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Gjennom kroppslig aktivitet lærer barn verden og seg selv å kjenne. Vi er en idrettsbarnehage og vi har fokus på bevegelsesglede gjennom ulike aktiviteter. Dette gjøres gjennom øktplaner, organisert lek, fri lek, ukens og månedens lek, turdag en dag i uken, tilgang til hall og klubbhus, en sykkelsone etc. Dette gjør at barna blir glad i og bevege seg, blir vant til å bruke kroppen sin, blir bedre motorisk og blir tryggere på sin egen kropp. Vi har hovedfokus på konseptet vårt som ligger inn under fagområdet «Kropp, bevegelse og helse», og vi benytter aktivitet og bevegelse som et pedagogisk virkemiddel. Med dette mener vi at vi jobber bevisst for å se mulighet for bevegelse innenfor de andre fagområdene. Vi fokuserer ikke på de forskjellige særidrettene, men på de grunnleggende motoriske ferdigheter man har glede av samme hvilken aktivitet man senere ønsker å drive med. Verdens aktivitetsdag arrangeres av idrettsbarnehagen hvert år og da inviteres 100 barn fra barnehager i nærmiljøet for å delta. Idrettspedagogene og pedagogiske ledere jobber med å implementere målområdet i kropp, bevegelse og helse i de andre målområdene. Skøyter, ski og sykling er en naturlig del av hverdagen i idrettsbarnehagen. Praksisfortelling; Vi introduserte ny øktplan med ulike utfordringer underveis. Vi måtte hoppe, åle gjennom tunnel og kjegler, rullekråke og kaste. Rullekråke er en øvelse som kan være litt vanskelig og skummel for mange. Et av barna syns dette ikke var noe greit i dag. Den voksne fortalte barnet at dette var noe de kunne gjøre sammen men barnet ville prøve en runde rundt i hinderløypa uten å rulle kråke først. Barnet roper fra den ene røde madrassen til den voksne «Se på meg! Kan du hjelpe meg?». Barnet står klar til å prøve å rulle kråke. «Ja! Så klart kan jeg det.» Barnet rullet kråke på eget initiativ og det for første gang. Inne: Mini-røris, turn-aktiviteter som f.eks rullekråke, slåhjul, stå på hode/hender, formingsaktiviteter som f.eks perle,male, pusle, ulike ballongleker, bevegelse som virkemiddel (se de andre målområdene Ute: Ulike arrangement hvor barna blir introdusert for ulike aktiviteter som f.eks vintercamp, månedens lek, aktive voksne som igangsettere, sykler, skøyter, ski lett tilgjengelige Hall: Øktplaner som idrettspedagogene lager, disse øktplanene varierer ut i fra hvilke tema og prosjekter vi har i de ulike periodene. Tur: Tur med flere elementer, Gå på tur hvor vi slår opp camp på f.eks skøytebanen, Historiske ekspedisjoner som f.eks Roald Amundsen, Månedens turtips, Vi lager mat på bål en gang i mnd, bruk av ulike arenaer i nærmiljøet, klatring

18 Kunst, kultur og kreativitet Barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur, og til selv å uttrykke seg estetisk. Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet. Inne: Vi jobber med barnas medvirkning. Vi jobber med ulike prosjekter: kunstutstilling, bevegelse gjennom dans, avdelingssangbok på småbarn, bli kjent med ulike materialer, fargelære, drama. Ute: Dansing, forskjellige musikksjangre, maler utendørs, kritt, tradisjonelle sangleker, bevegelse til musikk, kunst på bakken, Tur: Bruke fantasien aktivt i lek og trekke inn periodens tema, museumsbesøk, bruke naturmaterialer til å lage kunst, museumsbesøk, (sansehuset Hallen: Konstruksjonoppgaver trekkes inn i bevegelsesleken, eks en del av en hinderløype er å bygge noe underveis. Trekke inn leker fra andre land. Musikk-, dans- og rytmeleker. Dramatisering av eventyr, rytmelek. Barna kan være med å lage sin egen øktplan

19 Natur, miljø og teknikk Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Fagområdet skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. Inne: Årstider (henge opp bilder, Kildesortering (ta med barna og levere glass, metall osv.) Produksjon av matvarer - kjøkkenhage Ute: Vær (værtavle, melde været, bekledning) Dyr (samspill mellom dyr+planter) Planter Plukke søppel (Rusken, miljøfestival) Hall: Trekke inn momenter fra naturen i lekene (dyr, trær, fjell). Stable og bygge egne hinderløyper. Barna kan få lage sin egen øktplan. Tur: Vær (bekledning), Dyr (observere dyreliv), Planter

20 Etikk, religion og filosofi Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på, og preger verdier og holdninger. Religion og livssyn legger grunnlaget for etiske normer. Vi tenker at vi kan spille en viktig rolle i å skape et miljø der barna opplever at det er rom til å spørre og tenke om verden rundt seg. Vi ser på evnen til å tenke på egenhånd og våge å spørre, som en viktig egenskap for å tilegne seg ny kunnskap. Å hjelpe barna til å sette seg inn i andres situasjoner og å ta andres perspektiver anses som nyttig for videre utvikling. Vi anser det også som viktig å stille spørsmål om barns tanker, for å fremme barnas evne til refleksjon. Det er derfor viktig at vi voksne er oppmerksomme og bruker muligheter som dukker opp i barnas lek. Inne: Vi ønsker å ha samlinger om mellommenneskelige temaer som blant annet vennskap, konflikter og følelser. Han kan man for eksempel bruke rollespill for å la barna være mer delaktige i prosessen. Det er også relevant å ha samlinger om forskjellige kulturer og religioner. Det vil her være viktig å fokusere på respekt og aksept for forskjellighet. Ute/tur: Ute og på tur vil vi kunne bruke naturen rundt oss til å fremme undring hos barna. Man kan stille spørsmål om hvem eller hva som har skapt naturen. Vi kan snakke om årstider og endring hvor kommer ting fra, og hvor blir det av? Man kan sette i gang tankeprosesser om liv hva er levende? Hva er forskjellen mellom mennesker, dyr og insekter og planter? Er noe mer levende enn noe annet? Det essensielle vil uansett være å sette i gang tankeprosesser hos barna selv, og fortelle at noen ganger finnes det ikke bare ett riktig svar. Hall: Barneyoga (gir rom for tanker og følelser ved hjelp av en historie), regelleker (lære seg å stå i kø, følge regler), leker hvor vi samarbeider, enten på lag eller to og to.

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Årsplan. for 2013. Lysaker idrettsbarnehage. Periode 1. Periode 2. februar, juni, Juli Periode 3 August, september

Årsplan. for 2013. Lysaker idrettsbarnehage. Periode 1. Periode 2. februar, juni, Juli Periode 3 August, september Årsplan for 2013 Lysaker idrettsbarnehage Periode 1 Januar, februar, mars Periode 4 Oktober, November, Desember Periode 2 April, Mai, juni, Juli Periode 3 August, september Vår visjon Vi skal være en barnehage

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2015/2016

Årsplan for Trollebo 2015/2016 Årsplan for Trollebo 2015/2016 August: Det første møte Fokus: tilvenning og relasjoner Mål: Barna skal bli trygge og vant med sin nye hverdag For mange av dere er denne høsten en spennende tid da dere

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag.

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag. Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage 2015-2016 En engasjert hverdag Innhold Innledning: Om barnehagen Kanvas pedagogiske plattform Planlegging, dokumentasjon og vurdering Kanvas læringsmål vårt arbeid

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

Dønski barnehage. Dønskiveien 43c 1346 Gjettum

Dønski barnehage. Dønskiveien 43c 1346 Gjettum Dønski barnehage Dønskiveien 43c 1346 Gjettum Dønski barnehage åpnet i august 2011 og er Bærums nyeste kommunale barnehage. Her kan vi ta imot inntil 120 barn i alderen 1-6 år Bygget består av 6 baserom,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 Handlingsplanen for Månetoppen for barnehageåret 2014/2015, er et arbeidsverktøy for oss ansatte på avdelingen i forhold til mål og planer for Månetoppen. I Handlingsplanen

Detaljer

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015 Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura / August Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 0 0 God informasjon er viktig for å skape en god hverdag for barna. Tilbakemelding på godt å

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

Velkommen til Tøffe barnehage

Velkommen til Tøffe barnehage Velkommen til Tøffe barnehage Årsplan del 1 2013-1016 FORORD Velkommen til Tøffe Barnehage! Dette er del en av vår årsplan. Denne revideres hvert tredje år. Dokumentet skal gi informasjon om våre langsiktige

Detaljer

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid Nærmiljø og samfunn I Grandehagen bhg vil vi at barna skal møte omverden med trygghet og nyskjerrighet. Vi vil utforske vårt nærmiljø og bruke de inntrykk og erfaringer vi gjør oss i blant annet naturen

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul.

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul. Årsplan 2009-2010 Barnehage Avd.Gul. 1 Personalet: Solveig Garlid Pedagogisk leder, 100 % Laila Gundersen Fagarbeider, 100 % Kine Sofie Ofte Grimeland Fagarbeider, 100 % Bente Grey Førskolelærer, 100 %

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

GENERELL INFORMASJON. Åpningstider. Tilvenning av nye barn. Dagsrytmen. Mat. Klær og sko. Medisinering. Info om barnehageplass. Samarbeidspartnere

GENERELL INFORMASJON. Åpningstider. Tilvenning av nye barn. Dagsrytmen. Mat. Klær og sko. Medisinering. Info om barnehageplass. Samarbeidspartnere GENERELL INFORMASJON Åpningstider Tilvenning av nye barn Dagsrytmen Mat Klær og sko Medisinering Info om barnehageplass Samarbeidspartnere Kriseplaner Leker Sykling Skøyter og ski Kor og musikkstund Bursdager

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016

Årsplan for Trollebo 2016 Årsplan for Trollebo 2016 Sasningsområdene for Sørholtet barnehage er relasjoner og mobbing vi ønsker derfor å videreføre det arbeidet vi har gjort i høst. Gode relasjoner og mobbing handler først og fremst

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING April, mai og juni 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18.

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18. August 0 Planleggin gsdag 0 0 0 Foreldre møte kl..0 I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer - la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø - la

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna Hellerud Barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna Hellerud Barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Alna Hellerud Barnehage Hellerud Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 post@hellerud-barnehage.no Telefon: 21902156 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/hellerud-barnehage/

Detaljer

Lyngen har 9 barn. 1 pedagogisk leder som heter Hege Moe, og to barneveiledere, Mette Fredriksen og Tine Hauge.

Lyngen har 9 barn. 1 pedagogisk leder som heter Hege Moe, og to barneveiledere, Mette Fredriksen og Tine Hauge. Småbarnsavdeling: Småbarnsavdelingen ved Lunderhaugen Barnehage heter Lyngen Lyngen har 9 barn. 1 pedagogisk leder som heter Hege Moe, og to barneveiledere, Mette Fredriksen og Tine Hauge. Barna vil også

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 INNLEDNING Årsplanen forteller noe om våre intensjoner, mål og ønsker, og bygges på overordnede mål og retningslinjer fra stat og kommune, samt Årvollskogen barnehages

Detaljer

Grorud Åpen Barnehage

Grorud Åpen Barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Grorud Åpen Barnehage Grorud Åpen Barnehage mariann.oppberget@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 22258589 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/aapen-barnehage/

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

Lia barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage. progresjonsplan og kalender

Lia barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage Lia barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 lia@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23 49 63 00 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/oslobarnehagen/oversikt

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Progresjonsplan: 3.2 Kropp, bevegelse og helse. ( april 2011)

Progresjonsplan: 3.2 Kropp, bevegelse og helse. ( april 2011) . ( april 2011) I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet.

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

Velkommen til Kilden barnehage

Velkommen til Kilden barnehage Velkommen til Kilden barnehage Innhold Kilden barnehage - innledning... 3 Avdelingene i Kilden...4 Barnehagens pedagogiske grunnsyn...5 Kristent menneskesyn og verdigrunnlag... 6 Sosial kompetanse... 6

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 PERSONALET PÅ MAURTUÅ GRO AINA HANNE MONIKA DIA August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige

Detaljer

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2013. Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2013. Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1 Halvårsplan for avdeling Tyrihans Høst 2013 Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1 Vi på Tyrihans er: Trine Anita Skretteberg, pedagogisk leder, 90 % stilling. - Assisterende styrer 10%. Janka

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

Asperud FUS barnehage

Asperud FUS barnehage Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Asperud FUS barnehage Asperud FUS barnehage asperud@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23 49 61 00. Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/asperud-barnehage/

Detaljer

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter PROGRESJONSPLAN med fokus på idrett og uteaktiviteter Forord Kropp, bevegelse og helse Nærmiljø og samfunn Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon,

Detaljer

Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir hørt i fellesskapet.

Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir hørt i fellesskapet. Lånke barnehage sin visjon er: Glede i hvert steg I det legger vi: Glede er å utvikle seg, føle mestring. Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016/2017

Årsplan for Trollebo 2016/2017 Årsplan for Trollebo 2016/2017 Hei alle sammen Denne høsten så blir vi 9 barn og 3 voksne på Trollebo og det gleder vi oss til. Når man er færre barn på avdelingen så får vi mer tid til det enkelte barn

Detaljer

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E 2 0 1 3 / 2 0 1 4-1 - ÅRSPLAN 2013/2014 Vårt fokus for i år er : Barns utforsking og samarbeid. Alt arbeid som det legges til rette for skal ha fokus på barns

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune 1 av 6 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan Høsten 2012 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan Planen gjelder

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal:

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Melkeveien barnehage Melkeveien barnehage Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015.

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015. KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE Årsplan 2014-2015. 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne annen barnehagevirksomhet,

Detaljer

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014.

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Rammeplanen for barnehagen stiller krav til at hvert fagområde skal ha en progresjonsplan for de ulike alderstrinnene i barnehagen. Hvordan fagområdene

Detaljer

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt August 0 0 0 Planleggings dag bhg stengt I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø la nysgjerrighet og

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Steinspranget barnehage

Steinspranget barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Steinspranget barnehage Steinspranget barnehage steinspranget.barnehage@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494020 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/steinspranget-barnehage/

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

[ÅRSPLAN SPESIELL DEL 2]

[ÅRSPLAN SPESIELL DEL 2] Tronstua barnehage [ÅRSPLAN SPESIELL DEL 2] Side 1 planen til Tommeliten og Veslefrikk. Gullegget og Tyrihans sin plan finner dere på side 3. Plan for musikksamlinger i Tronstua er på side 5. Trollklubben

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer