esporingsprosjekt GS1 Alliansepartnerkonferanse Elektronisk sporing i hele matkjeden i Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "esporingsprosjekt GS1 Alliansepartnerkonferanse 03.12.09 Elektronisk sporing i hele matkjeden i Norge www.esporing.no"

Transkript

1 GS1 Alliansepartnerkonferanse Nasjonalt esporingsprosjekt Elektronisk sporing i hele matkjeden i Norge Prosjektdirektør k Geir S. Kuvås i Prosjektleder Astrid Karlsen

2 Sentrale drivkrefter bak prosjektet Bakgrunnen E coli saken i 2006 Dialog mellom næringsmiddelindustri og Mttil Mattilsynet tom sporing av mat Næringsmiddelindustrien tar kontakt med LMD ogber departementet ta en koordinerende rolle i et e sporingsprosjekt Det etableres et forprosjekt i 2006 som i januar 2007konkluderer med enanbefaling omat det etableres et e sporingsprosjekt esporing

3 Ambisjon, mål, forutsetninger Utvikle en nasjonal, elektronisk infrastruktur for effektiv utveksling av informasjon i hele matsektoren for å: Raskere fjerne utrygg mat fra markedet, og være et hjelpemiddel for å finne kilden til uttrygg mat Åpne for at esporing/brukerne/bedriftene skal kunne utvikle verdiøkende tjenester Den enkelte bedrift eier selv sine data Bedriften tilgjengeliggjør selv dataoverfor andre Det skal være lave kostnader for å koble seg på Bygger på internasjonale standarder

4 Organisering Nivåer på organiseringen : 3 delt organisering og leveranser Sentralt prosjekt: Sentrale løsninger for sporing Bransjer (piloter): Bransjeløsninger for sporing. Ansvar inn mot sentral løsning og mot grenseflaten til bedriftene Bedrifter: tilpasning til både bransjeløsning og sentral løsning

5 Organisering Engasjering av pilotprosjekter i hele verdikjeden Rødt kjøtt KLF, Nortura, Fatland, Norsk Kjøtthandel, Prima Jæren Slakt, Aron Mat, SPIS Grilstad, KIFF, Tind spekemat Frukt kt& Gø Grønt Frukt og Grønnsaksgrossistenes Servicekontor FGS, Bama gruppen, Coop, ICA Norge, Interfrukt, Botolfsen Import AS, A. Nilsson & Co. AS, Fruktringen, Gro Industrier), Gartnerhallen, Norgrønt, NF grønt, Produsentforeningen av 09 Korn Felleskjøpet SK, Norgesfôr, Unikorn, Fiskå mølle, Norgesmøllene, Lantmännen Mills, KIFF Fisk (Hvit, Innenlands omsetning, Pelagisk) Aker Seafood ASA, FHL, Norges Råfisklag, Maritech, Fiskeridirektoratet, TraceTracker, Naustvik, Vikomar, Coop, Mega, NSL, Surofi, Fiskarlaget, Austevoll Fiskeindustri, Seastar International, Norges Sildesalgslag, Fiskeriforskning, SINTEF Fiskeri og Havbruk Mjølk og meieriprodukter Tine BA, Synnøve Finden ASA

6 Organisering Prosjektorganisering Styringsgruppe Sekretariat Leder av styringsgruppen Prosjekteiere Styringsgruppe Landbruks- og matdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Fiskeri- og kystdepartementet Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) Mattilsynet Norges Fiskarlag Norges Bonde- og Småbrukarlag Norges Bondelag KSLMatmerk Norsk Landbrukssamvirke Norges frukt- og grønnsaksgrossisters forbund Kjøttindustriens Fellesforening/NHO Handels- og Servicenæringens hovedorganisasjon (HSH) Sentral prosjektgruppe Ledes av prosjektdirektør Prosjektledere pilotprosjektene, Mattilsynet, SLF, Fdir Delprosjekt Grunndata Mattilsynet, SLF, Fiskeridirektoratet, Animalia, Kukontrollen, GS1, Produsentregisteret, mfl Pilot Styringsruppe og referanse-gruppe Rødt kjøtt Korn Frukt&grønt Hvitfisk Innen- Landsk av fisk Meieri i

7 Hva er problemstillingen som skal løses? Hva er løsningen?

8 Hva er problemet? Vi har vareinformasjon, intern sporing og sekvensiell sporing i verdikjeden Bransjeverdikjede Bransjeverdikjede e Delprodukt Bransjeverdikjede Råvarer/ Ingredienser

9 Kryssende verdikjeder! Fleksibel l kjedesporing over ledd i verdikjeden og mellom verdikjeder Bransjeverdikjede Bransjeverdikjede Del- produkt Bransjeverdikjede Råvarer/ Råvare Ingredienser

10 Konseptuel kjerneløsning Grunndataregistre Foretaksreg. GS1 reg. g esporingsløsningen g Kjøretøyreg. Person Produsentregisteret. Husdyrreg. Fartøysregisteret. GAB Verifisere aktør og enhet ident for sporbar enhet m/koblinger (relasjoner) Ident for aktør hendelse (event) tid Innrapportering av sporbare enheter Mulighet for oppslag Lokale unike identer eller globale unike identer på enhetene Lokalt unike identer globaliseres Primærprodusent Råvareforedler Industri Distributør Detaljist 10

11 Oversikt over systemarkitektur

12 Sporingsnettverk esporing etablerer et sporingsnettverk kbasert på identifikatorer knyttet til aktører, ressurser, sporbare enheteroghendelser hendelser og relasjoner mellom disse. Sporingsnettverket gjør det mulig å spore bakover til årsak og forover til konsekvenser. 12/7/

13 Utvikling/utbredelse av løsningen for esporing En/få brukere av løsning - piloter Piloter som kan og vil Utrulling andre bedrifter i verdikjedene d Overføring til andre verdikjeder Bred utrulling i matsektoren

14 Hva betyr dette for bedrifter og system leverandører?

15 Bedriftene Må implementere elektronisk internsporbarhet informasjonsbærerne kan variere Må nummerere sine handelsenheter unikt (innen bedrift) bruk av globale standarder forenkler Må etablere rutiner for utveksling av informasjon med esporing Og systemleverandørene må kunne bidra med dette

16 Takk for oppmerksomheten! Spørsmål og svar

17 Begreper Aktør En juridisk enhet involvert i verdikjeder som håndterer sporbare enheter Sporbar enhet Sporingshendelse Ressurser Stasjonære ressurser Flyttbare ressurser Fysisk enhet med unik identifikasjon som blir utvekslet mellom kjedemedlemmer En hendelse som generer sporbarhetsinformasjon som kan støtte sporbarhet gjennom verdikjeden Representerer en ressurs som blir brukt av aktører i håndtering av sporbare enheter Begrep som blir brukt om ressurser med en fast geografisk beliggenhet. Det kan være en fabrikk, en av flere produksjonslinjer eller en bestemt maskin Representerer ressurser som er mobile, primært brukt om ressurser for transport av sporbare enheter. Kan også brukes om flyttbare produksjonsanlegg, som for eksempel fiskebåter, produksjonsskip, etc. 17

18 Strategiske krav til esporingsløsningen Bygge på eksisterende systemer: esporing forutsetter at bedriftene kan fortsette å bruke sine egne interne sporingssystemer, og kople disse opp mot den nasjonale løsningen Tilpasse seg internasjonale standarder: esporing skal tilpasse seg eksisterende og kommende internasjonale standarder med fokus på bransjer som har import eller eksport Oppfylle kravene til sikker bruk: Kun de som har autorisert tilgang skal kunne se dataene. Sensitive kvalitetsdata skal ikke være synlige i den sentrale løsningen (data eies av bedriftene) esporing skal ikke være kostnadsdrivende å drifte Gi bedriftene mulighet til å knytte esporing til internasjonale standarder og eksisterende nettverk (eksempelvis EPCIS og EPC Global tettere samhandling gjennom utveksling av kvalitetsdata: Utveksling av kvalitetsdata kan/vil ha et verdiskapende potensial for aktørene. Ivareta fremtidige myndighetskrav og markedskrav: esporing skal være robust; det vil si at den skal kunne tilpasses fremtidige myndighetskrav eller markedskrav som stilles til sporbarhet. 12/7/

19 Muligheter og merverdi for næringslivet Nytteeffekt beskrivelse av målbar og ikke målbar nytte a Redusere økonomiske konsekvenser ved tilbaketrekking b. Forbedret effektivitet i leveransekjeder c. Legge til rettefor en differensieringsstrategi d. Styrket omdømme e. Verdipotensial i li oppfyllelse l av myndighetenes krav/ forbedret risiko- og kvalitetsstyring 12/7/

20 Redusere de økonomiske Eksempel 1 - salmonellainfisert peanøttsmør. konsekvensene Mattilsynet mottok i januar 2009 melding om at Nordic Nutrition AS i Langevåg har importert produkter med mulig salmonellainfisert peanøttsmør som ingrediens. Produktene var av merket Chef Jay's. Importøren trakk produktene tilbake fra markedet og varene ble destruert. Samtidig oppfordret Mattilsynet kunder som hadde disse produktene hjemme til å levere dem tilbake til butikken. Med andre ord, vi snakker både om en tilbaketrekking og en tilbakekalling da det var fare for at produktene allerede var levert eller gjort ttilgjengelig ge go for forbrukerne. obue e. Kilden til utbruddet var peanøttsmør og/eller peanøttmasse (peanut paste) som produsert på en fabrikk som eies av Peanut Corporation of America (PCA). PCA produserer peanøttsmør og peanøttmasse som selges videre til andre næringsmiddelprodusenter, hvor det benyttes som ingrediens i eksempelvis kaker, kjeks, sjokolade og is. På bakgrunn av utbruddet har flere næringsmiddelbedrifter i USA satt i gang tilbaketrekking/tilbakekalling av sine produkter. Hva ble de økonomiske konsekvensene av denne hendelsen? Omsetningen av peanøttsmør i USA falt med 25 %, og dette gjelder for alle produsentene, dette fordi konsumentene ble generelt skeptisk til alle matvarer som inneholdt peanøtter og valgte bort disse produktene til støyen hadde lagt seg. En psykologisk effekt en ikke kan forsikre seg mot. 12/7/

Fremtidig eierstruktur, organisering og finansiering av esporing

Fremtidig eierstruktur, organisering og finansiering av esporing Arbeidsgruppen esporing etter 2010 Fremtidig eierstruktur, organisering og finansiering av esporing Innstilling til Styringsgruppen for esporing 19. mai 2010 INNHOLD Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Innledning...

Detaljer

Hvor kommer maten fra?

Hvor kommer maten fra? Rapport 8/2009 Utgitt mars 2009 Hvor kommer maten fra? Kine Mari Karlsen, Kathryn Anne-Marie Donnelly og Bent Dreyer Nofima er et næringsrettet forskningskonsern som skal øke konkurransekraften for matvareindustrien,

Detaljer

Fokus. Effektiv sporing. Elektronisk samhandling Faghandel. satser på RFID og EDI. nr 1 P mai P 2014. gs1 the global language of business

Fokus. Effektiv sporing. Elektronisk samhandling Faghandel. satser på RFID og EDI. nr 1 P mai P 2014. gs1 the global language of business Fokus nr 1 P mai P 2014 gs1 the global language of business Effektiv sporing Elektronisk samhandling Faghandel satser på RFID og EDI innhold leder Bransjen må etterleve standardene 4 Initiativer fra STAND

Detaljer

Kjø bransjen 5. Slakt med særpreg ved Helle Slakteri

Kjø bransjen 5. Slakt med særpreg ved Helle Slakteri Kjø bransjen 5 2009 F Anuga-messe for 30. gang ERFA/Landsmøte 2009 Limousinbonde og svineprodusent intervjuet: Odd Arne Dalsegg Slakt med særpreg ved Helle Slakteri 20 8 18 4 5 6 6 6 7 7 8 8 8 9 10 12

Detaljer

Industriell IT: Arkitektur for integrasjon og bruk av prosessinformasjon til sporing og verdikjedestyring

Industriell IT: Arkitektur for integrasjon og bruk av prosessinformasjon til sporing og verdikjedestyring Industriell IT: Arkitektur for integrasjon og bruk av prosessinformasjon til sporing og verdikjedestyring Geir Vevle Master i datateknikk Oppgaven levert: Juli 2006 Hovedveileder: Trond Aalberg, IDI Biveileder(e):

Detaljer

7TIPS FOR NÆRINGSMIDLER OG HYGIENE SLIK INNFRIR DU EUS NYE HYGIENEKRAV

7TIPS FOR NÆRINGSMIDLER OG HYGIENE SLIK INNFRIR DU EUS NYE HYGIENEKRAV 7TIPS FOR Ekspertene svarer Slik blir din bedrift den rene suksesshistorie DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Produksjonslokaler Smarte planløsninger forbedrer hygienen Transport Hold varene

Detaljer

forholde seg til løsningen

forholde seg til løsningen Realiserer potensialet for elektronisk samhandling esporingsløsningen Hvordan skal aktørene i matkjeden forholde seg til løsningen GS1-seminar 3.desember 2009 Are Berg, Consulting Basert på: Aktørveiledning

Detaljer

Årsmelding 2009. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2009. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2009 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...10

Detaljer

Beste praksis for. sporing, tilbaketrekking og tilbakekalling i norsk dagligvarebransje Versjon 2.0

Beste praksis for. sporing, tilbaketrekking og tilbakekalling i norsk dagligvarebransje Versjon 2.0 Beste praksis for sporing, tilbaketrekking og tilbakekalling i norsk dagligvarebransje Versjon 2.0 Sammendrag Mer enn noen gang er det stort fokus på hva forbrukere opplever som trygge matvarer. EUs nye

Detaljer

Årsmelding 2009. Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer

Årsmelding 2009. Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer Årsmelding 2009 Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer Braskereidfoss Mølle Østmøllene Ørje Styrets beretning Året 2009 markerte en viktig milepæl i Norkorns 87 år lange historie. Norkorns årsmøte

Detaljer

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 1 Mars 2010. Næringsministeren åpner GS1 Smart Centre. Bilglassgruppen med stort RFID-potensial

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 1 Mars 2010. Næringsministeren åpner GS1 Smart Centre. Bilglassgruppen med stort RFID-potensial GS1 The global language of business FOKUS Norway Nr. 1 Mars 2010 Næringsministeren åpner GS1 Smart Centre Bilglassgruppen med stort RFID-potensial l e d e r Er din bedrift ETDBW? I 2001 skrev Michael Hammer

Detaljer

FOKUS. Nasjonalt system for e-sporing innen 2010. EPD Sjekkpunkt i drift. E-handel med GLN i Fredrikstad kommune

FOKUS. Nasjonalt system for e-sporing innen 2010. EPD Sjekkpunkt i drift. E-handel med GLN i Fredrikstad kommune GS1 The global language of business FOKUS Norway Nr. 3 September 2006 Tidligere EAN NORGE EPD Sjekkpunkt i drift E-handel med GLN i Fredrikstad kommune GS1 Learn utvidet opplæringstilbud med e-læringskurs

Detaljer

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 1 Mars 2011. Smart Centre. Møbelprosjektet opp av sofaen. SMART Varehandel ny konferanse

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 1 Mars 2011. Smart Centre. Møbelprosjektet opp av sofaen. SMART Varehandel ny konferanse GS1 The global language of business FOKUS Norway Nr. 1 Mars 2011 Suksess for GS1 Smart Centre Møbelprosjektet opp av sofaen SMART Varehandel ny konferanse l e d e r Verdiskapende nettverk Dagboken 2011

Detaljer

Anna Hagen og Odd Bjørn Ure. Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren

Anna Hagen og Odd Bjørn Ure. Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren Anna Hagen og Odd Bjørn Ure Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren Anna Hagen og Odd Bjørn Ure Evaluering av KIM Program for Kompetanseutvikling i matsektoren Fafo-notat 2006:12

Detaljer

Til partene i jordbruksoppgjøret 2010: Landbruks- og matdepartementet (LMD) Vår dato 29.03.2010

Til partene i jordbruksoppgjøret 2010: Landbruks- og matdepartementet (LMD) Vår dato 29.03.2010 Til partene i jordbruksoppgjøret 2010: Landbruks- og matdepartementet (LMD) Vår dato 29.03.2010 Norges Bondelag Deres dato Norsk Bonde- og Småbrukarlag Vår referanse AMO Deres referanse INNSPILL TIL JORDBRUKSOPPGJØRET

Detaljer

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2011 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...8

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk

Prosjektbeskrivelse. Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk Prosjektbeskrivelse Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk Hovedprosjekt fase 2 NILF 13. januar 2011 Prosjektbeskrivelse - Dataflytprosjektet fase 2 1 Hovedprosjekt andre fase... 3 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FOTO: MARINE HARVEST NÆRINGSMIDDEL- INDUSTRIEN BLI EN INNOVATØR

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FOTO: MARINE HARVEST NÆRINGSMIDDEL- INDUSTRIEN BLI EN INNOVATØR Logistikk Sørg for bedre kvalitet med globale standarder DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FOTO: MARINE HARVEST Teknologi Øk mattryggheten med sporingsløsninger Nr. 2 / Oktober 2009 NÆRINGSMIDDEL-

Detaljer

HVORDAN REDUSERE MATSVINNET?

HVORDAN REDUSERE MATSVINNET? VEILEDER FOR MATINDUSTRIBEDRIFTER 1 HVORDAN REDUSERE MATSVINNET? VEILEDER FOR MATINDUSTRIBEDRIFTER 2 VEILEDER FOR MATINDUSTRIBEDRIFTER Om veilederen Næringsmiddelprodusentene, dagligvarehandelen og forbrukerne

Detaljer

FOKUS. Klart for GS1 Smart Centre. Ny EDItjeneste. Standarder er helt avgjørende. på web. Norway Nr. 4 Desember 2009

FOKUS. Klart for GS1 Smart Centre. Ny EDItjeneste. Standarder er helt avgjørende. på web. Norway Nr. 4 Desember 2009 GS1 The global language of business FOKUS Norway Nr. 4 Desember 2009 Standarder er helt avgjørende Klart for GS1 Smart Centre Ny EDItjeneste på web Vi gjør deg sterkere! Consafe Logistics er en av Europas

Detaljer

Tid til nyskaping og produksjon

Tid til nyskaping og produksjon Handlingsplan Tid til nyskaping og produksjon En handlingsplan for å redusere bedriftenes administrative kostnader Foto: Marianne Otterdahl-Jensen Foto side 8 t.h. og side 20 t.h.: StockXpert 3 Forord

Detaljer

Markedsbasert verdikjedesporing i laksenæringa Sluttrapport fase 2

Markedsbasert verdikjedesporing i laksenæringa Sluttrapport fase 2 Rapport 23/2012 Utgitt mai 2012 Markedsbasert verdikjedesporing i laksenæringa Sluttrapport fase 2 Roy Robertsen og Sigbjørn Ramsøy Nofima er et næringsrettet forskningsinstitutt som driver forskning og

Detaljer

FOKUS. Dresser seg opp med RFID. GS1 Smart Centre teknologi og muligheter Tar ut potensialer i elektronisk handel med GLN. Norway Nr.

FOKUS. Dresser seg opp med RFID. GS1 Smart Centre teknologi og muligheter Tar ut potensialer i elektronisk handel med GLN. Norway Nr. GS1 The global language of business FOKUS Norway Nr. 3 September 2009 Dresser seg opp med RFID GS1 Smart Centre teknologi og muligheter Tar ut potensialer i elektronisk handel med GLN l e d e r Vi gjør

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering SLUTTRAPPORT FRA Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering Innhold: DEL 1: INNLEDNING... 2 BAKGRUNN... 2 MÅLSETTING MED PROSJEKTET... 2 Formål... 2 Hovedmål... 2 OPPRINNELIG

Detaljer

Oppstart av Bondens marked i Drammen

Oppstart av Bondens marked i Drammen Oppstart av Bondens marked i Drammen Drammen, 13.10.2006 Bente Aksnes Kort om Bondens marked Bak Bondens marked i Norge står Norsk Bygdeturisme og Gardsmat, OIKOS, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Detaljer

Fokus. helsesektoren. Utstyrskontroll. GS1-standarder for. med RFID og EPCIS. Ny EDI-standard for efrakt. nr 2 P juni P 2012

Fokus. helsesektoren. Utstyrskontroll. GS1-standarder for. med RFID og EPCIS. Ny EDI-standard for efrakt. nr 2 P juni P 2012 Fokus nr 2 P juni P 2012 gs1 the global language of business GS1-standarder for helsesektoren Utstyrskontroll med RFID og EPCIS Ny EDI-standard for efrakt Nytt-GS1-04-2011-Bladet:Layout 1 05-12-11 1 05-12-11

Detaljer

Automatisk datafangst

Automatisk datafangst E L M E R ENKLERE OG MER EFFEKTIV RAPPORTERING Middelthuns gate 27, Postboks 5250 Majorstua, N-0303 Oslo Automatisk datafangst Rapport fra ELMER-prosjektet 28. juni 2001 Et prosjekt i regi av: Nærings-

Detaljer

NOTAT. Stortingets Utenriks- og Forsvarskomité Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening/nho. Kopi:

NOTAT. Stortingets Utenriks- og Forsvarskomité Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening/nho. Kopi: FORSVARS- OG SIKKERHETS- INDUSTRIENS FORENING NOTAT Til: Fra: Kopi: Stortingets Utenriks- og Forsvarskomité Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening/nho Dato: 30. januar 2015 Sak: Meld. St. 8 (2014-2015)

Detaljer

Innspill til partene i årets jordbruksforhandlinger

Innspill til partene i årets jordbruksforhandlinger Norges Bondelag Norsk Bonde og Småbrukarlag Landbruks- og matdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Næringskomiteen Innspill til partene i årets jordbruksforhandlinger Oslo, 25.02.11

Detaljer

Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk

Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk Notat 2008 13 Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk Behovskartlegging, situasjonsanalyse og kost-/nyttevurderinger Erland Kjesbu Kjell Staven Knut Andresen Siri Lutnæs Enget Fredrik Mork Håskjold

Detaljer