Aronsløkka barnehage Årsplan 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aronsløkka barnehage Årsplan 2015"

Transkript

1 Aronsløkka barnehage Årsplan 2015 Vår visjon: Bli kjent med, bli glad i, ta vare på. 1

2 Aronsløkka barnehage Velkommen til et nytt barnehageår! 2015 blir et år hvor våre hovedsatsinger er MODERNE BARNELITTERATUR og FRILUFTSLIV. Dette vil dere finne igjen i avdelingenes periodeplaner i form av f. eks. turer og temaarbeid, og i planene for de aldersinndelte klubbene med forankring i Språktrappen. Klubbene hver onsdag formiddag vil bestå av to bolker à klubbdager i løpet av året. Når vi i mai lanserer Blanda klubber betyr det at vi forsøker å gjøre overgangene så gode som mulig for barna. I løpet av denne måneden får de eldste Jordbærbarna prøvd seg litt sammen med Språksprett, mens treåringene får jobbet litt sammen med Tall og språksprell, og det gjeveste er nok at fireåringene får tjuvstartet litt med Se og hør-sprettisene. Når det gjelder gode overganger skal vi i år også jobbe med Drammen kommunes nye plan for overgang barnehage-skole. Denne vil foreldrene til førskolebarna få nærmere informasjon om i løpet av våren. Dere vil også få invitasjon til en samtale, hvor barnet deltar, og hvor foreldre og pedagogisk leder sammen fyller ut et opplysningsskjema til skolen. Nærmere informasjon kommer det også fra Byplanavdelingen i Drammen kommune. Endelig ser det ut til at våre problemer rundt parkering og trafikksikkerhet blir løst. I følge reguleringsplanen er det regulert inn et fortau langs barnehagens mur/gjerde i Dalegårdsveien, og kommunen har på bakgrunn av trafikksikkerhetshensyn et ønske om å bygge dette fortauet i Når dette er på plass vil all parkering skje på parkeringsplassen ved skisenteret. I forhold til kompetanseheving skal to av våre pedagogiske medarbeidere fullføre Medarbeiderskolen i løpet av 2015, og da har samtlige ansatte gjennomført grunnopplæring eller lederopplæring i regi av NBB. (Norges beste barnehage) I tillegg skal flere ansatte utdannes til veiledere i programmet Være sammen (se plakat på Fellesrommet) og absolutt alle ansatte skal arbeide med PULS som er et kvalitetsvurderingsverktøy hvor vi kontinuerlig må iverksette tiltak og jobbe målrettet i forhold til disse. På de to neste sidene har vi laget en oversikt over hvilke føringer vi arbeider etter. Det er kun en skjematisk oversikt, og noe er godt kjent for dere, mens andre ting er nytt. - Ett er sikkert: 2015 blir et spennende år! For hele personalet, januar Ellen Throndsen. 2

3 Føringer: Lov om barnehager Rammeplan for barnehagen: 7 fagområder Kommunikasjon,språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Regjeringen: Friluftslivets år-2015 Manifest mot mobbing Drammen kommunes bystrategi Drammen 2036-større, smartere, sunnere DKB: Vi gjør hver dag verdifull DKB: Felles faglig plattform. Omsorg Respekt Ansvarlighet Kunnskapsrik Entusiasme Lærende 7 prinsipper for utviklingsstøttende kommunikasjon Språktrappa + grupper for styrket norskopplæring Fysisk aktivitet (Motoriske ferdigheter) Sikkerhetsrommet (Sikkerhetsopplæring for ansatte) FEMIA (Didaktisk planleggingsverktøy) Miljøfyrtårn (Øke miljøforståelsen) NBB : Et tilbud der hvert enkelt barn oppfyller sitt fulle blir et trygt, aktivt og selvstendig menneske. potensial og 3

4 Virksomhetsplan for Bragernes/Fjell bhg.område Språk Motorikk Vennskap Ny plan for overgang barnehage-skole PULS (Pedagogisk utviklings-og læringsspeil) For vurdering og utvikling av kvalitet i barnehagen. Vi skal jobbe med områdene: Fysisk miljø Barnehagens samfunnsmandat Ledelse VÆRE SAMMEN Kompetanseutvikling i barnehagen. Den autoritative voksenstilen og relasjoner til barna. Utdanne flere veiledere i barnehagen. Implementere teoriene hos alle ansatte. Aronsløkka bhg: Bli kjent med, bli glad i, ta vare på. Aronsløkka barnehages satsinger for 2015: MODERNE BARNELITTERATUR FRILUFTSLIVETS ÅR 4

5 Adresse Aronsløkka barnehage Dalegårdsveien Drammen E-post Telefon kontoret ute-tlf. Avdelinger Tyttebærstua 2-6 år, tlf Blåbærstua 2-6 år, tlf Jordbærstua 1-3 år, tlf Pedagoger Lene Kristin Lindgren Therese Borgersen Hege Merete Reiersrud Nina Hagen Guri Brattvold Graaberg (sm) Barne- og ungdomsarbeidere og pedagogiske medarbeidere Marianne Lunde Dahl Azita Shantiaei Merete Jonassen Gunn Thorrud Ingunn Stenholen Kjersti Martinsen Bardal Trine Lise Forsbom Jan Atle Dale Viviane Lakou Styrer Ellen Throndsen E-post Informasjon I denne planen vil du finne informasjon om barnehagen vår. I tillegg til årsplanen vil du også få periodeplaner. Som et ledd i vårt Miljøfyrtårnarbeid, sendes alle planer og all informasjon på mail, eller på infoskjermer på avdelingene. De som ikke har tilgang til mail får selvfølgelig papirutgaver av alt. Det pedagogiske arbeidet i barnehagen er forankret i : - Lov om barnehager. - Rammeplan og forskrifter. - Virksomhetsplan for Drammen kommunale barnehager - Felles faglig plattform for Drammen kommunale barnehager - Drammen kommunens plandokumenter (BMS - balansert målstyring) - Vedtekter for Drammen kommunale barnehager - Forskrift om miljørettet helsevern for barnehager og skoler Alle disse dokumentene legges til grunn i vårt arbeid med planlegging, gjennomføring og vurdering i barnehagearbeidet. 5

6 Dagsrytmen For at dagene skal være gode og forutsigbare for barn og voksne er det viktig med rutiner. I Aronsløkka barnehage har vi en derfor en fast dagsrytme. Rammeplan: Barn får grunnleggende og relevant kunnskap og innsikt gjennom dagliglivets mange hendelser i samvær, lek og strukturerte aktiviteter. Samling Hver dag er barna samlet til to faste samlinger. Her styrker vi fellesskapsfølelsen, har forskjellige leker, formidler kunnskap, synger, leser og deler tanker og opplevelser. I Aronsløkka barnehage er samlingsstundene to viktige punkt på dagsrytmen. Mye læring blir formidlet her. Rammeplan: Læring om seg selv, om andre mennesker, om samspill og om den fysiske verden omkring, er prosesser som er med på å skape mening i barns liv. Barnehagen skal styrke barns læring i formelle og uformelle læringssituasjoner. De formelle situasjonene er planlagt og ledet av personalet. Måltid Hver dag har tre faste måltider. Frokost, lunsj og frukt. Måltidene gir gode muligheter for læring på mange områder, og handler om mye mer enn bare å få maten i seg. Måltidene betyr fellesskap og samhandling og bidrar til utvikling av barnas sosiale kompetanse. Aronsløkka barnehage satser på sunn mat. Vi serverer frukt og grønnsaker hver dag og er bevisste i forhold til å begrense inntaket av sukkerholdige matvarer. Rammeplan: Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon, og gi barna kunnskap om menneskekroppen og forståelse for betydningen av gode vaner og sunt kosthold. Hvile Barnehagedagen er hektisk. Vi er mange små og store mennesker sammen i mange timer hver dag. Det vil si en mengde sanseinntrykk som skal tolkes og fordøyes. I Aronsløkka barnehage er derfor hvilingen en fast, obligatorisk og nødvendig del av dagen. Der kan barna hvile eller sove, høre på musikk eller høytlesning, avhengig av alder. Rammeplan: Hverdagen må organiseres slik at det finnes en gjennomtenkt veksling mellom perioder med ro, aktivitet og måltider. Lek Hver dag har faste avsatte tider til lek, ute og inne. I lekefellesskapet legges grunnlaget for barnas vennskap med hverandre. I Aronsløkka barnehage vektlegger vi den frie leken fordi vi vet at det er gjennom samhandling i lek at grunnlaget legges for læring og utvikling av sosial kompetanse.. Rammeplan: Leken skal ha en framtredende plass i barns liv i barnehagen. Leken har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. Leken er et allment menneskelig fenomen der barn har høy kompetanse og engasjement. Den er en grunnleggende livs- og læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom. 6

7 Dagsrytme ca Barnehagen åpner frilek på Fellesrommet Ca Samlingsstund Ca Frokost Ca Frilek / aktiviteter / tema-arbeid på avd. Ca Forberedelse til måltid + Samlingsstund Ca Lunsj Ca Hviling Ca Frilek Ca Frukt Ca Frilek/ aktiviteter- barnehagen stenger Hver morgen starter vi dagen på Fellesrommet. Da er alle barn og voksne sammen der og det betyr at foreldrene må levere barna der inne. På Jordbærstua har de frokost og lunsj litt tidligere på dagen, og har naturlig nok litt lengre hviling. (Hviling fra 12.30) I løpet av /våren blir deres dagsrytme gradvis likere rytmen på de to andre avdelingene. Dette er en del av tilvenningen for de barna som skal over på Blåbær og Tyttebærstua. Ukerytmen Ukerytmen er også et godt redskap i det pedagogiske arbeidet. Barna lærer fort hvilke dager som hører til de forskjellige aktivitetene og den faste ukerytmen bidrar til å gjøre barna trygge i barnehagehverdagen. Mandag Tema-arbeid på avdelingene. Turdag Matboks (Jordbærbarna får lunch) Tirsdag Møtedag i bhg.fra kl Frilek og aktiviteter. Servert lunch Onsdag Aldersinndelte klubber fra kl Servert lunch Torsdag Tema-arbeid Servert lunch Fredag Tema-arbeid Servert lunch 7

8 Januar, februar, mars -Moderne barnelitteratur Friluftslivets år Vinter i naturen. Vinteraktiviteter ute. Friluftsuke uke 6. Øving av finmotoriske ferdigheter inne Klippekurs Maling, veving... Merkedager: Planl.dager: 2. og 12. januar. Klubboppstart 4.februar. Karneval 13.februar. Barnehagedagen 10.mars. Påskefrokost 25.mars. 8

9 April, mai, juni -Moderne barnelitteratur Friluftslivets år Vår i naturen. Våraktiviteter ute. Friluftsuke uke 19. Studentene våre kommer tilbake 7.april Deres arbeid i fem uker har tema : Natur, helse og bevegelse. Merkedager: Felles akedag for Se og hør-barn i nærmiljøbarnehagene 8.april. Rusken-aksjonen 4.mai. Felles sangsamlig i skogen Maifest 13.mai. Fra mai: Blanda klubber. Uke 23: Miljøuke. Planleggingsdag 15.mai. Sommeravslutning 10.juni Sommertilbud uke

10 August -Moderne barnelitteratur Friluftslivets år Sommer i naturen. Sommerakt. ute. Oppstart Tilvenning Skape gode rutiner Trygghet Inkludering Fellesskap Merkedager: Planleggingsdager 3. og 13.august 10

11 September, oktober, november -Moderne barnelitteratur Friluftslivets år Høst. Naturen går i dvale. Høstaktiviteter ute. Friluftsuke uke 39. Vennskap Solidaritet FORUT-arbeid Merkedager: Klubb-oppstart 2.september Fotografering Felles sangsamling i skogen FN-dagen 23.oktober Kinodagen 20.november 11

12 Desember -Moderne barnelitteratur Friluftslivets år Adventstid Norske juletradisjoner Vinter i naturen Merkedager: Tre felles juleverksteder: Lucia-feiring 14.desember Nissefest 22.desember 12

13 Klubber På Jordbærstua deles barna inn etter alder og modning i to klubber; Markjordbær og Jordbær. 3-åringenes klubb heter Språk og sprett. 4-åringenes klubb heter Tall og språksprell, og førskolebarnas klubb heter Se og hør - Sprettis. Barn og personale fra Blåbærstua og Tyttebærstua har klubber sammen og klubbtiden er fra kl til hver onsdag. Egne klubbplaner deles ut til foreldrene to ganger i året og legges også ut på hjemmesiden til barnehagen. TRAS (Tidlig Registrering Av Språkutvikling) TRAS er et observasjonsskjema som brukes på alle barna for vurdering av barns språkutvikling. Skjemaet gir oss konkret tilbakemelding på hva barnet kan og hva vi eventuelt kan jobbe videre med. Registrering i TRAS-skjemaet blir gjort hvert år. Observasjonsskjemaet legges fram i foreldresamtaler. Bursdagsfeiring i barnehagen I samarbeid med Foreldrenes arbeidsutvalg har vi vedtatt at bursdagsfeiringene skjer uten kake, is eller annen spesiell mat. Vi har istedenfor en Bursdagskiste hvor bursdagsbarnet får lov til å velge ut diverse ting som er hans/hennes på den store dagen. I Bursdagskisten er det - spesielle bursdagskopper og tallerkner - spesielle bordbrikker - bordflagg - konge/dronning-kappe - Det beste ved deg skriv OBS! Det er ikke anledning til å dele ut bursdagsinvitasjoner i barnehagen. Disse må leveres hjemme eller sendes pr. post. Fruktmåltidet Fruktmåltidet er det foreldrene som sørger for. Alle barna må ha med seg en frukt, eller grønnsak, hver dag som legges i en felles kurv på avdelingen. Personalet skjærer opp dagens frukt og legger på fat som deles ut til alle. Husk at f.eks. Sherry-tomater, agurk og blomkål, såvel som epler og pærer, smaker veldig godt som mellommåltid om ettermiddagen. Vi serverer også et fat med knekkebrød slik at barna ikke skal være altfor sultne når de blir hentet, men holde til middag. Planleggingsdager Planleggingsdagene er fastsatt i samarbeid med FAU og vil i 2015 være: 2. januar, 12. januar, 15.mai, 3.august og 30.oktober. Disse dagene er barnehagen stengt. 13

BIKKJESTYKKET BARNEHAGE. Informasjons- og årsplan for 2013 2015. «Vi gjør hver dag verdifull» Drammen kommunale barnehager

BIKKJESTYKKET BARNEHAGE. Informasjons- og årsplan for 2013 2015. «Vi gjør hver dag verdifull» Drammen kommunale barnehager BIKKJESTYKKET BARNEHAGE Informasjons- og årsplan for 2013 2015 «Vi gjør hver dag verdifull» 1 Drammen kommunale barnehager VELKOMMEN TIL OSS! BIKKJESTYKKET BARNEHAGE Strømsø barnehageområde Velkommen

Detaljer

PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I BRANNPOSTEN NATURBARNEHAGE

PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I BRANNPOSTEN NATURBARNEHAGE PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I BRANNPOSTEN NATURBARNEHAGE Brannposten naturbarnehage Løkkebergveien 6. 3014 Drammen Tlf. 32 83 80 08. 90 19 25 60 E-post: brannposten.barnehage@drmk.no

Detaljer

Velkommen til oss på Jordbærstua!:)

Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Hvem er jeg? Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Vi ser frem til et nytt år med morsomme, lærerike og fine opplevelser sammen med barna deres! Det er alltid spennende med et nytt barnehageår, det kommer

Detaljer

Velkommen til Vestenga barnehage

Velkommen til Vestenga barnehage Velkommen til Vestenga barnehage Vestenga er en av Hamar kommunes barnehager. Vi har fire avdelinger fylte med glade barn. To avdelinger med 9 barn under tre år på hver avdeling, og to avdelinger med 18

Detaljer

PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I LILLELØKKA BARNEHAGE

PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I LILLELØKKA BARNEHAGE PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I LILLELØKKA BARNEHAGE Lilleløkka barnehage Amtmand Bangssgt.8 3019 Drammen Tlf: 32 04 47 70 Epost: lillelokka.barnehage@drmk.no Historikk, drift

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR FOSSEN 2014 2015

INFORMASJONSHEFTE FOR FOSSEN 2014 2015 INFORMASJONSHEFTE FOR FOSSEN 2014 2015 VELKOMMEN TIL FOSSEN I dette informasjonsheftet vil dere kunne lese litt om hvordan vi tenker oss at hverdagen på Fossen skal være, hvilket innhold vi vil gi dagen

Detaljer

Praktisk og pedagogisk informasjon til deg som har barn i Jordbrekkskogen barnehage

Praktisk og pedagogisk informasjon til deg som har barn i Jordbrekkskogen barnehage Praktisk og pedagogisk informasjon til deg som har barn i Jordbrekkskogen barnehage Jordbrekkskogen Barnehage 1 Generelle opplysninger om Jordbrekkskogen barnehage Jordbrekkskogen barnehage Jarlsbergveien

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn.

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. for Vinnes barnehage Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. Vi opplever at hverdagen er en travel tid med mange gjøremål. Vi ønsker at barna skal ha en hverdag i barnehagen uten for mye stress

Detaljer

Årskalender August 2010 t.o.m. juli 2011

Årskalender August 2010 t.o.m. juli 2011 S lhaugen Barnehage Årskalender August 2010 t.o.m. juli 2011 1 S lhaugen Barnehage Et øyeblikk blir til timer, som blir til dager, som blir til et bedre liv! Å være i barnehage er en reise i små mirakler!

Detaljer

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2014-2015 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

Røyken barnehage Årsplan 2012-2013

Røyken barnehage Årsplan 2012-2013 En ring av gull, en riktig stor, med plass til alle hender. Der ingen er størst, der ingen er minst, der ingen er først, der ingen er sist. Vi holder fast så alle kjenner, at ringen er smidd av gode venner

Detaljer

Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM

Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Vigilo er et digitalt verktøy for bruk i barnehagen Kommunikasjon med foresatte Kulur barnehager er opptatt av å kvalitetssikre kommunikasjonen

Detaljer

Årskalender August 2011 t.o.m. juli 2012

Årskalender August 2011 t.o.m. juli 2012 S lhaugen Barnehage Årskalender August 2011 t.o.m. juli 2012 1 S lhaugen Barnehage Glade barn i bevegelse Et øyeblikk blir til timer, som blir til dager, som blir til et bedre liv! Å være i barnehage er

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 1 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

DEMOKRATI og MANGFOLD

DEMOKRATI og MANGFOLD DEMOKRATI og MANGFOLD Kvartsvegen barnehage Kvartsvegen 5 2818 Gjøvik Tlf. 61 14 86 60 (kontor), 61 14 86 63 (Smaragd), 61 14 86 64 (Ametyst) E-post: anna-karin.narten@gjovik.kommune.no INNHOLD: Innhold

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Årsplan for Linken barnehage

Årsplan for Linken barnehage Årsplan for Linken barnehage Forord Velkommen til Linken barnehage. Denne årsplanen er skrevet med utgangspunkt i Lov om barnehager, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, Standard for kvalitet

Detaljer

Løkkebergene Vels barnehage har følgende områder som hovedpunkter i vårt verdivalg:

Løkkebergene Vels barnehage har følgende områder som hovedpunkter i vårt verdivalg: BARNEHAGENS VERDIER: Løkkebergene Vels barnehage har følgende områder som hovedpunkter i vårt verdivalg: Omsorg: Omsorg i barnehagen handler om forholdet mellom de voksne og barna, om barnas omsorg for

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE Nannestad kommune Red.juli -13 Bjerke barnehage Dvergspettveien 13 2032 Maura Tlf.66105360 Fax 66105019 e-post: eva.stad.sjoberg @ nannestad.kommune.no Nettside: www.nannestad.kommune.no/virksomheter/bjerkebarnehage

Detaljer

Årsplan for Jøa Barnehage

Årsplan for Jøa Barnehage 2014/2015 Årsplan for Jøa Barnehage Godkjent av samarbeidsutvalget 28.10.2014 Forord Barnehagens virksomhet styres av Barnehageloven. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er forskriften til loven.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014

ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014 ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014 TLF: 61 17 40 20 ADR: Teknologiveien 18 2815 Gjøvik Hjemmeside: www.sopp.no 1 ÅRSPLAN SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014. INNHOLDSFORTEGNELSE. FORORD... 3 PERSONALET...

Detaljer

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene.

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene. Årsplan 2013/2014 1 Presentasjon av de ansatte: Laila Vevik Bierud er eier og daglig leder. Hun har kontordager i Drømmevika mandag, onsdag og fredag, samt at hun er på avdeling tirsdag og torsdag. Siv

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE Siggerud Gård Barnehage Bekkefaret 10, 1404 Siggerud Tlf: 64 85 70 30 / mobil styrer: 907 67 325 e-post: marie.jonsson@ski.kommune.no Innhold 1. VELKOMMEN

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN!

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! PERSONALET BARNEHAGEÅRET 2013-2014 STYRER HANNE BORG 100 % SKOGGLØTT PED. LEDER SIV TORGERSEN OPHUS 100 % ASSISTENT

Detaljer