ARONSLØKKA BARNEHAGE. Årsplan «Bli kjent med, bli glad i, ta vare på» Drammen kommunale barnehager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARONSLØKKA BARNEHAGE. Årsplan 2014. «Bli kjent med, bli glad i, ta vare på» Drammen kommunale barnehager"

Transkript

1 ARONSLØKKA BARNEHAGE Årsplan 2014 «Bli kjent med, bli glad i, ta vare på» Drammen kommunale barnehager

2 Adresse Aronsløkka barnehage Dalegårdsveien Drammen E-post Telefon kontoret ute-tlf. Avdelinger Tyttebærstua, 2-6 år, tlf Blåbærstua, 2-6 år, tlf Jordbærstua, 1-3 år, tlf Styrer Ellen Throndsen, Pedagoger Susanne Holter Hjukse (til juli) Therese Borgersen Hege Merete Reiersrud Nina Hagen Guri Brattvold Graaberg Barne- og ungdomsarbeidere og pedagogiske medarbeidere Marianne Lunde Dahl Azita Shantiaei Merete Jonassen Gunn Thorrud Gro Jacoby Ingunn Stenholen Kjersti Martinsen Bardal Trine Lise Forsbom Hilde Lindtvedt Hansen 2

3 Velkommen til et nytt barnehageår! I 2014 er det 100 år siden Alf Prøysens fødsel og vi feirer jubileet med å la Prøysens forfatterskap være som en rød tråd gjennom hele året. Vi gjør det på den måten at personalet på avdelingen presenterer to Prøysenverk hver i løpet av året. Her vil det bli snakk om historier, dikt eller sanger. Etter hver presentasjon vil det følge et etterarbeid i form av en formingsaktivitet, samtale, tur etc. Følg med og se på utstillingene som dukker opp. Vi vil i 2014 også fortsette arbeidet med hovedvekt på: SPRÅK MOTORIKK SOSIAL KOMPETANSE Dette vil dere finne igjen i avdelingenes periodeplaner i form av f. eks. turer og temaarbeid, og i planene for de aldersinndelte klubbene med forankring i Språktrappen Klubbene er hver onsdag formiddag og vil bestå av to bolker à klubbdager. Mål i økonomiplan sier Barnehagene skal dokumentere og utvikle systemer for arbeid med språk, sosial kompetanse og motorikk tilpasset barnegruppa. I periodeplanene vil dere også lese om Barnas dager. Disse dagene vil komme med jevne mellomrom hver 14.dag og er et tiltak i forhold til at barna skal ha større medvirkning i barnehagen. Disse dagene er blanke, uten annet planlagt enn måltider. Barna ønsker seg aktiviteter og vi må sammen finne ut av hvordan vi skal disponere dagen. Den pedagogiske virksomheten må organiseres og planlegges slik at det gis tid og rom for barns medvirkning. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Dette året vil vi også arbeide med å forsøke å redusere støy i barnehagen. Både barna og personalet er tidvis plaget, og vi vil komme til å snakke en del om dette med barna i løpet av året. Støy forringer kvaliteten på barnehagen. De ansatte og barna blir slitne og stresset. Dessuten hører språklæring og bakgrunnsstøy på ingen måte sammen. Alle i barnehagen bør være støyvoktere. Å ta tak i støy på arbeidsplassen er ikke nødvendigvis dyrt og vanskelig. Ofte er det bare små endringer som skal til. Hvis hele barnehagen klarer å opprettholde fokus på systematisk støyforebygging, vil man raskt merke endringer i form av barn som tar mer hensyn til hverandre og mindre stressa voksne - og dermed et bedre arbeidsmiljø. Kilde: Arbeidstilsynet. Forebyggende tiltak mot mobbing vil også få et ekstra fokus i år. Vi har laget våre egne rutiner mot mobbing som blant annet går på at personalet griper inn umiddelbart. Vi har nulltoleranse 3

4 mot mobbeadferd og bruker mye tid til å snakke med barna om ønsket adferd i barnehagen. Ved gjentagende mobbing vil pedagogisk leder også kontakte respektive foreldre. Tiltak som vi ønsker skal virke forebyggende er fødselsdagshilsenen som vi startet med i fjor etter inspirasjon fra New Zealand. På barnas bursdager gir alle barna på avdelingen en hilsen til bursdagsbarnet i form av en Det beste ved deg - setning. Disse gode ordene blir nedskrevet og barna får dem med seg hjem. Mobbing er et overgrep fordi den eller de som mobber, har makten, og den som blir mobbet, nærmest er maktesløs. Det er et asymmetrisk maktforhold, og derfor skal de voksne alltid gripe inn og stoppe overgrepet. Fra boken Stopp ertingen. Nye tiltak av året er forankret i visjonen vår: Bli kjent med, bli glad i, ta vare på. - I løpet av uken hvor barna er Ordensbarn skal hvert av barna få lov til å ta med en ting hjemmefra som betyr noe spesielt for dem. Historien rundt denne skal de dele i plenum i samlingsstunden. Dette tiltaket gjelder Blåbær og Tyttebær. - På Jordbær har de startet opp med en bamse som skal få være med hjem til alle barna. Med bamsen følger en liten bok hvor foreldrene skriver noen ord om hva bamsen har opplevd på sine hjemmebesøk. Dette blir selvfølgelig delt med alle. I løpet av våren 2014 skal vi også resertifiseres som Miljøfyrtårnbedrift. Blant våre nye tiltak i år er : redusering av støy, forebygging mot mobbing, innsamling av frimerker til Tubfrim og økning av økologiske matvarer. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikat tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert. Vi kaller det å ta miljøansvar i praksis. Kilde: Stiftelsen Miljøfyrtårn. Som dere ser handler Miljøfyrtårn ikke bare om kildesortering, men også om arbeidsmiljø. I 2014 arbeider alle virksomheter i Drammen kommune med temaet Arbeidskultur. Det handler om hvordan vi jobber, hva vi gjør, hvilke uskrevne regler som gjelder, hva som er viktig for oss, og hvordan vi oppfatter oss selv og våre omgivelser. Disse forholdene har stor betydning for trivsel på jobben og for kvalitet på tjenestene. Oddmund Kaldheim, Rådmann. Barnas læringsreise er også et nytt tiltak, etter inspirasjon fra New Zealand, som dere vil stifte bekjentskap med i løpet av året. Dette har å gjøre med dokumentasjon av barnas læring, mestring og opplevelser gjennom tiden de er i barnehagen. Dokumentasjonen vil dere finne i barnas permer som vil stå tilgjengelige både for barna og for 4

5 foreldrene inne på avdelingene. (På Jordbær står de bare tilgjengelig for personalet og foreldrene.) Permene skal fungere som et arbeidsredskap for personalet, det skal være en samtalebok for barn-personal og barn-barn og det vil også være et supplement til foreldresamtalene. Sammen om barns mestring, samarbeidet vårt med Drammen ballklubb, vil fortsette også i år. Dette vil dere se mer av i planene til Se og hør. Vi håper å få til et par turer på skøyter mens isen ligger, og et par turer til Ørenbanen med organiserte leker senere på våren. I løpet av året vil dere se at vi at vi skal ha mange spesielle uker og dager er jo ikke bare et Prøysenår, men også et år hvor vi markerer grunnlovsjubileet, Barnehagedagen 18.mars, og 25 års jubileum for FN`s barnekonvensjon. Vi starter opp med OL-uke i februar og fortsetter med Barnekulturuke i mai. I juni har vi en miljø og veieuke i forbindelse med Verdens miljødag og vår resertifisering. Vi skal også videreføre Friluftsukene fra i fjor og innføre en Vennskapsuke i oktober i forbindelse med FN-dagen. Når det gjelder IKT i barnehagen har vi gått til innkjøp av en I-pad til hver avdeling. Disse vil bli brukt både av barn og personalet og vi har begynt å laste ned apper med pedagogiske spill for barna. For oss er dette litt nytt og vi er foreløpig helt i startfasen, men vi har fått gode tips og råd fra logodeden og ser at her er det mye lærdom å hente innenfor mange av fagområdene i rammeplanen. IKT kan supplere barnehagens arbeidsmåter, støtte barnas utvikling og læring og tilby nye uttrykksformer. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Kompetanseheving for de ansatte vil også fortsette dette året i regi av NBB. (Norges beste barnehage) Noe av kursingen vil foregå på kveldstid, men noe, f. eks. skolen for våre pedagogiske medarbeidere, vil være på dagtid. Dette betyr at vi vil være færre voksne på jobb noen dager, men vi har heldigvis både Hilde og Trine Lise som våre faste vikarer, - og vi må alltid ha i minnet at de som kurses kommer klokere tilbake. Hva gjelder kvalitetsutvikling er Aronsløkka en av pilotbarnehagene for å utarbeide og ta i bruk et nettbasert system for kvalitetsvurdering og utvikling, PULS. Spennende arbeid for oss! NBB er et utviklingsprosjekt for barnehagene i Drammen. Prosjektet omfatter kommunale og private barnehager. NBB skal ha fokus på kvalitetsutvikling, kompetanseheving og systemutvikling i barnehagene, slik at alle barn i barnehagene i Drammen har et optimalt barnehagetilbud. For hele personalet, januar Ellen Throndsen. 5

6 Informasjon I denne planen vil du finne informasjon om barnehagen vår. I tillegg til årsplanen vil du også få periodeplaner. Som et ledd i vårt Miljøfyrtårnarbeid, sendes alle planer og all informasjon på mail, eller på infoskjermer på avdelingene. De som ikke har tilgang til mail får selvfølgelig papirutgaver av alt. Det pedagogiske arbeidet i barnehagen er forankret i : - Lov om barnehager. - Rammeplan og forskrifter. - Virksomhetsplan for Drammen kommunale barnehager - Felles faglig plattform for Drammen kommunale barnehager - Drammen kommunens plandokumenter (BMS - balansert målstyring) - Vedtekter for Drammen kommunale barnehager - Forskrift om miljørettet helsevern for barnehager og skoler Alle disse dokumentene legges til grunn i vårt arbeid med planlegging, gjennomføring og vurdering i barnehagearbeidet. Dagsrytmen For at dagene skal være gode og forutsigbare for barn og voksne er det viktig med rutiner. I Aronsløkka barnehage har vi en derfor en fast dagsrytme. Rammeplan: Barn får grunnleggende og relevant kunnskap og innsikt gjennom dagliglivets mange hendelser i samvær, lek og strukturerte aktiviteter. Samling Hver dag er barna samlet til to faste samlinger. Her styrker vi fellesskapsfølelsen, har forskjellige leker, formidler kunnskap, synger, leser og deler tanker og opplevelser. I Aronsløkka barnehage er samlings-stundene to viktige punkt på dagsrytmen. Mye læring blir formidlet her. Rammeplan: Læring om seg selv, om andre mennesker, om samspill og om den fysiske verden omkring, er prosesser som er med på å skape mening i barns liv. Barnehagen skal styrke barns læring i formelle og uformelle læringssituasjoner. De formelle situasjonene er planlagt og ledet av personalet. Måltid Hver dag har tre faste måltider. Frokost, lunsj og frukt. Måltidene gir gode muligheter for læring på mange områder, og handler om mye mer enn bare å få maten i seg. Måltidene betyr fellesskap og samhandling og bidrar til utvikling av barnas sosiale kompetanse. Aronsløkka barnehage satser på sunn mat. Vi serverer frukt og grønnsaker hver dag og er bevisste i forhold til å begrense inntaket av sukkerholdige matvarer. Rammeplan: Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon, og gi barna kunnskap om menneskekroppen og forståelse for betydningen av gode vaner og sunt kosthold. Hvile Barnehagedagen er hektisk. Vi er mange små og store mennesker sammen i 6

7 mange timer hver dag. Det vil si en mengde sanseinntrykk som skal tolkes og fordøyes. I Aronsløkka barnehage er derfor hvilingen en fast, obligatorisk og nødvendig del av dagen. Der kan barna hvile eller sove, høre på musikk eller høytlesning, avhengig av alder. Rammeplan: Hverdagen må organiseres slik at det finnes en gjennomtenkt veksling mellom perioder med ro, aktivitet og måltider. Lek Hver dag har faste avsatte tider til lek, ute og inne. I lekefellesskapet legges grunnlaget for barnas vennskap med hverandre. I Aronsløkka barnehage vektlegger vi den frie leken fordi vi vet at det er gjennom samhandling i lek at grunnlaget legges for læring og utvikling av sosial kompetanse. Rammeplan: Leken skal ha en framtredende plass i barns liv i barnehagen. Leken har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. Leken er et allment menneskelig fenomen der barn har høy kompetanse og engasjement. Den er en grunnleggende livs- og læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom. Dagsrytme 6.45-ca. 8.45, Barnehagen åpner frilek på Fellesrommet Ca , Samlingsstund Ca , Frokost Ca , Frilek / aktiviteter / tema-arbeid på avd. Ca , Forberedelse til måltid + Samlingsstund Ca , Lunsj Ca , Hviling Ca , Frilek Ca.15.00, Frukt Ca , Frilek/ aktiviteterbarnehagen stenger Hver morgen starter vi dagen på Fellesrommet. Da er alle barn og voksne sammen der og det betyr at foreldrene må levere barna der inne. På Jordbærstua har de frokost og lunsj litt tidligere på dagen, og har naturlig nok litt lengre hviling (Hviling fra 12.30). I løpet av /våren blir deres dagsrytme gradvis likere rytmen på de to andre avdelingene. Dette er en del av tilvenningen for de barna som skal over på Blåbær og Tyttebærstua. Ukerytmen Ukerytmen er også et godt redskap i det pedagogiske arbeidet. Barna lærer fort hvilke dager som hører til de forskjellige aktivitetene og den faste ukerytmen bidrar til å gjøre barna trygge i barnehagehverdagen. Mandag, Tema-arbeid på avdelingene. Turdag og Matboks Tirsdag, Møtedag i bhg. fra kl Frilek og aktiviteter. Servert lunsj Onsdag, Aldersinndelte klubber fra kl , Servert lunsj Torsdag, Tema-arbeid Servert lunsj Fredag, Tema-arbeid Annenhver fredag: Barnas dager Servert lunsj 7

8 JANUAR, FEBRUAR OG MARS APRIL OG MAI Planleggingsdag 1 Alf Prøysen aronsløkka barnehage Klubb-oppstart 5.f Sangsamling: sist Barna skal Karneval bruke alle 26. sansen feb. De skal ut og Den kjenne nasjonale på våren bar lete etter vårtegn. dagen 18.mars. (Te Barna skal lære flere organis OL-uke: barneleker/regelleker Uke 8, februar og skal Prøysen og hans forfatterska Vinter i naturen. Vinteraktiviteter ute. Alf Prøysen. Barna skal ut og kjenne på vinteren og bruke alle sansene sine. Ski, aking, lek og bygging i snøen. Barna skal lære om OL, delta i barnehagens OL, om grunnlovsjubileet og om Prøysen og hans forfatterskap. Planleggingsdag 2.jan. Planleggingsdag 14.jan. Klubb-oppstart 5.feb. Sangsamling: siste fred. i mnd. Karneval 26. feb. Den nasjonale barnehagedagen 18.mars. (Tema Jeg har noe å si.) Sangsamling:25.04 Forankring: Rammeplan Påskefrokost for barnehage. 10.ap Klubbavslutning Økonomiplan 2014, 30 programområde barnehage. Såpeboblenes dag 7 Ruskenaksjon 12.m Mai-fest 16.mai. Planleggingsdag 30 OL-uke: Uke 8, februar Vår og vårtegn. Barnekultur. Alf Prøysen Barna skal bruke alle sansene sine. De skal ut og kjenne på våren og lete etter vårtegn. Barna skal lære flere organiserte barneleker/regelleker og skal lære om Prøysen og hans forfatterskap. Barnekulturuke: Uke 19, 5.-9.m Sangsamling:25.04., Påskefrokost 10.april Klubbavslutning 30.april Såpeboblenes dag 7.mai Ruskenaksjon 12.mai Mai-fest 16.mai. Planleggingsdag 30.mai Barnekulturuke: Uke 19, 5.-9.mai Forankring: Rammeplan for barnehage. 8 Økonomiplan 2014, programområde barnehage.

9 JUNI AUGUST Sommer. Sommer i naturen. Miljølære. Alf Prøysen aronsløkka barnehage Barna skal ut og kjenne på sommeren Alf og bruke Prøysen alle sansene sine. Avslutning og evaluering. Barna skal lære om kildesortering/ gjenvinning og om Prøysen og hans forfatterskap. Verdens miljødag 6.juni Sommeravslutning 17.juni. Siste dag i barnehagen før Sommertilbudet 27.juni. Miljøuke og veieuke: Uke 23, 2.-6.juni Sommer og høst. Det går fra sommer til høst i naturen. Alf Prøysen. Verdens miljø Sommeravslu Periode: August Siste dag i ba Sommertilbud Sommer og høst. Det går fra sommer til høst i Miljøuke og veieuke: Uke Barna skal ut og kjenne på som bruke alle sansene sine. Oppstart og tilvenning. Barna skal lære om fellesskap, og inkludering og om Prøysen forfatterskap. Forankring: Rammeplan Barnehageåret for barnehage. begynn Økonomiplan Planleggingsdag 2014, 14. o programområde Felles sangsamling barnehage. ut 29.aug. Barna skal ut og kjenne på sommeren og bruke alle sansene sine. Oppstart og tilvenning. Barna skal lære om fellesskap, vennskap og inkludering og om Prøysen og hans forfatterskap. Friluftsuke: Uke 35, aug. Barnehageåret begynner 1.aug. Planleggingsdag 14. og 15.aug. Felles sangsamling ute i skogen 29.aug. Friluftsuke: Uke 35, aug. Forankring: Rammeplan for barnehage. Økonomiplan 2014, programområde barnehage. 9

10 Naturen går i dvale. Alf Prøysen. konvensjon og barn i andre la organisasjonen FORUT, og Prøysen og hans forfatterskap SEPTEMBER OG OKTOBER NOVEMBER Høst. Vennskap og solidaritet. Alf Prøysen Barna skal ut og oppleve høsten og bruke alle sansene sine. Barna skal lære om FN`s barne konvensjon og barn i andre. land gjennom organisasjonen FORUT, og om Prøysen og hans forfatterskap. Klubb-oppstart 17.sept. Sangsamling og FN-dagen 24.oktober. Barna skal Klubb-oppstart ut og forske 17.s Sangsamling i naturen FN-dagen når frosten 24.oktobe kom Barna skal lære om hva naturen går i dvale og o Vennskapsuke: Uke 43, hans forfatterskap. Den store kino Klubbavslutni Ute-sangsamli Vennskapsuke: Uke 43, oktober Høst med overgang til vinter. Forankring: Rammeplan for barnehage. Naturen går i dvale. Økonomiplan 2014, Alf Prøysen. programområde barnehage. Barna skal ut og forske på hva som skjer i naturen når frosten kommer. Barna skal lære om hva som skjer når naturen går i dvale og om Prøysen og hans forfatterskap. Friluftsuke: Uke 48, Den store kinodagen 17.nov. Klubbavslutning 26.nov. Ute-sangsamling 28.nov. Friluftsuke: Uke 48, nov. Forankring: Rammeplan for barnehage. Økonomiplan 2014, programområde barnehage 10

11 DESEMBER aronsløkka barnehage Adventsamlinger Lucia-feiring 15.de Nissefest 17.desem Vinter. Advent. Norske juletradisjoner. Alf Prøysen. Barna skal ut og bli kjent med vinteren igjen og bruke alle sansene sine. Forventning og glede i mørketiden. Barna skal lære om norske juletradisjoner og Prøysen og hans forfatterskap. Nisseuke: Uke 51, desem Adventsamlinger Lucia-feiring 15.desember. Nissefest 17.desember. Nisseuke: Uke 51, desember Diverse informasjon Forankring: Rammeplan for barnehage. Økonomiplan konkret tilbakemelding 2014, på hva barnet kan hva vi eventuelt kan jobbe videre programområde barnehage. med. Registrering i TRAS-skjemaet blir gjort hvert år. Observasjonsskjemaet legges fram i foreldresamtaler. Klubber 3-åringenes klubb heter Språk og sprett. 4-åringenes klubb heter Tall og språksprell, og førskolebarnas klubb heter Se og hør- Sprettis. Barn og personale fra Blåbærstua og Tyttebærstua har klubber sammen og klubbtiden er fra kl til hver onsdag. Egne klubbplaner deles ut til foreldrene to ganger i året og legges også ut på hjemmesiden til barnehagen. TRAS (Tidlig Registrering Av Språkutvikling) TRAS er et observasjonsskjema som brukes på alle barna for vurdering av barns språkutvikling. Skjemaet gir oss Bursdagsfeiring i barnehagen I samarbeid med Foreldrenes arbeidsutvalg har vi vedtatt at bursdagsfeiringene skjer uten kake, is eller annen spesiell mat. Vi har istedenfor en Bursdagskiste hvor bursdagsbarnet får lov til å velge ut diverse ting som er hans/hennes på den store dagen. 11

12 I Bursdagskisten er det spesielle bursdagskopper og tallerkner - spesielle bordbrikker - bordflagg - konge/dronning-kappe - Det beste ved deg skriv OBS! Det er ikke anledning til å dele ut bursdagsinvitasjoner i barnehagen. Disse må leveres hjemme eller sendes pr. post. Husk at f.eks. Sherry-tomater, agurk og blomkål, såvel som epler og pærer, smaker veldig godt som mellommåltid om ettermiddagen. Planleggingsdager Planleggingsdagene er fastsatt i samarbeid med FAU og vil i 2014 være: 2. januar, 14. januar, 30.mai, 15.august og 7.november. Disse dagene er barnehagen stengt. Fruktmåltidet Fruktmåltidet er det foreldrene som sørger for. Alle barna må ha med seg en frukt, eller grønnsak, hver dag som legges i en felles kurv på avdelingen. Personalet skjærer opp dagens frukt og legger på fat som deles ut til alle. Aronsløkka barnehage Dalegårdsveien 74, 3028 Drammen Telefon:

Aronsløkka barnehage Årsplan 2015

Aronsløkka barnehage Årsplan 2015 Aronsløkka barnehage Årsplan 2015 Vår visjon: Bli kjent med, bli glad i, ta vare på. 1 Aronsløkka barnehage Velkommen til et nytt barnehageår! 2015 blir et år hvor våre hovedsatsinger er MODERNE BARNELITTERATUR

Detaljer

Aronsløkka barnehage Årsplan 2016

Aronsløkka barnehage Årsplan 2016 Aronsløkka barnehage Årsplan 2016 Vår visjon: Bli kjent med, bli glad i, ta vare på. 1 Aronsløkka barnehage Velkommen til et nytt barnehageår! 2016 blir et år hvor våre hovedsatsinger er to av fagområdene

Detaljer

Aronsløkka barnehage Årsplan 2017

Aronsløkka barnehage Årsplan 2017 Aronsløkka barnehage Årsplan 2017 Vår visjon: Bli kjent med, bli glad i, ta vare på. 1 Aronsløkka barnehage Velkommen til et nytt barnehageår! I 2017 blir det full satsing på innføring av «Løveloven» i

Detaljer

ÅS KOMMUNE. Periodeplan for Solstrålen

ÅS KOMMUNE. Periodeplan for Solstrålen ÅS KOMMUNE Periodeplan for Solstrålen September- november 2010 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkomne til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Vi er ferdig med tilvenningsperioden

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

LILLA AVDELING BARNEHAGEÅRET 2015/2016

LILLA AVDELING BARNEHAGEÅRET 2015/2016 LILLA AVDELING BARNEHAGEÅRET 2015/2016 EKNE BARNEHAGE-BURSFLATA 27 7624 EKNE- TLF.74053165 ekne.barnehage@levanger.kommune.no Årsplan må ses i sammenheng med virksomhetsplanen INNHOLD I ÅRSPLAN NAVNELISTE

Detaljer

Årsplan 2010 for barnehagene. Strømsø og Marienlyst.

Årsplan 2010 for barnehagene. Strømsø og Marienlyst. Årsplan 2010 for barnehagene Strømsø og Marienlyst. Strømsø barnehage Knoffs gate 20, 3044 DRAMMEN Telefon 32 81 38 0 Stromso.barnehage@drmk.no Marienlyst barnehage Schreiners gate 4, 3045 DRAMMEN Telefon

Detaljer

ST. HANSBERGET BARNEHAGE

ST. HANSBERGET BARNEHAGE ST. HANSBERGET BARNEHAGE Årsplan for 2012-2013 Økonomiplanen for Drammen kommune, har følgende visjon og faglige målsetting for programområde barnehage: Drammensbarnehagen skal være en barnehage for alle

Detaljer

Periodeplan for Solstrålen

Periodeplan for Solstrålen Periodeplan for Solstrålen Januar- mars 2011 Innledning Aller først vil vi ønske dere et godt nytt år. Vi håper dere har hatt en fin julefeiring. Vi gleder oss til å ta fatt på et nytt år med nye og spennende

Detaljer

De voksne er Karin, Vibeke og Elise (ped.leder). Vi jobbet sammen forrige år også, og har alle lang erfaring fra barnehage.

De voksne er Karin, Vibeke og Elise (ped.leder). Vi jobbet sammen forrige år også, og har alle lang erfaring fra barnehage. Vi er i september og har kommet godt i gang med barnehageåret, men synes likevel at vi kan ønske barn og foreldre velkommen til et nytt år i på Trollskogen. Oppstarten har gått fint og vi ser fram til

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan høsten 2011 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan 2 av 7 Barnehagens

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016 PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016 Velkommen til et nytt barnehageår! Velkommen til et nytt barnehageår i nye lokaler! Ekstra velkommen til nye barn og foreldre! Etter en god sommerferie, er vi nå klare og ser

Detaljer

Periodeplan For Solstrålen

Periodeplan For Solstrålen Periodeplan For Solstrålen September- november 2012 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkommen til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Lea Neema, Christian og Kristian

Detaljer

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt.

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt. Velkommen til et nytt og spennende barnehageår. Håper alle har hatt en fin, opplevelsesrik og avslappende ferie. Noen av dere er nye i barnehagen og vi gleder oss til å blir kjent med dere, og til å få

Detaljer

PERIODEPLAN FOR HUSKESTUA SEPTEMBER OG OKTOBER

PERIODEPLAN FOR HUSKESTUA SEPTEMBER OG OKTOBER PERIODEPLAN FOR HUSKESTUA SEPTEMBER OG OKTOBER Nå er vi godt i gang med hverdagen på Huskestua, og vi har kommet inn i gode rutiner og gruppedelinger. Vi ser at barnegruppa må deles gjennom hele dagen,

Detaljer

GUL GRUPPE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 8 Tilvenning. Små lekegrupper. Små lekegrupper. Vi lager grøt DAG Lekegrupper med grønn

GUL GRUPPE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 8 Tilvenning. Små lekegrupper. Små lekegrupper. Vi lager grøt DAG Lekegrupper med grønn GUL GRUPPE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4 5 6 7 8 Tilvenning kyllinggryte 11 12 13 14 15 blomkålsuppe 18 19 20 21 22 PLANLEGGINGS grøt DAG 25 26 27 28 29 Gruppemøter fiskegrateng Velkommen til

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016/2017

Årsplan for Trollebo 2016/2017 Årsplan for Trollebo 2016/2017 Hei alle sammen Denne høsten så blir vi 9 barn og 3 voksne på Trollebo og det gleder vi oss til. Når man er færre barn på avdelingen så får vi mer tid til det enkelte barn

Detaljer

Overordnet mål for barnehagen Begrunnelse Årsplan 2016/2017 MÅNEDSPLAN FOR RØDSTRUPENE

Overordnet mål for barnehagen Begrunnelse Årsplan 2016/2017 MÅNEDSPLAN FOR RØDSTRUPENE MÅNEDSPLAN FOR RØDSTRUPENE Velkommen til et nytt barnehageår. Spesielt velkommen til J., N., A., S. og H., som begynner på Rødstrupene denne måneden. Velkommen til S. og T.som begynner på Grønnfinkene.

Detaljer

PERIODEPLAN FOR STJERNE AUGUST OG SEPTEMBER 2017

PERIODEPLAN FOR STJERNE AUGUST OG SEPTEMBER 2017 PERIODEPLAN FOR STJERNE AUGUST OG SEPTEMBER 2017 Hei og velkommen til nytt barnehageår! Denne høsten vil det være 12 barn på stjerne, 8 gutter og 4 jenter født i 2015 og 2016. Noen av barna har allerede

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage 1 En god arena for mestring og utvikling Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage Markveien 34 3060 Svelvik Telefon: 33 77 50 30 e-post: ebbestad@barnehage.svelvik.kommune.no www.svelvik.kommune.no 2 Kort

Detaljer

Kjelle gårdsbarnehage

Kjelle gårdsbarnehage Kjelle gårdsbarnehage Årsplan 14 / 15. 1 1.0 Formål og mål Kjelle gårdsbarnehage er startet som et tiltak for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere ved Bjørkelangen og Kjelle videregående skoler.

Detaljer

Månedsbrev fra Kirsebær. September 2013

Månedsbrev fra Kirsebær. September 2013 Kjære foreldre! Velkommen til et nytt barnehageår i Liakroken barnehage! Vi sier ekstra velkommen til Niklas, Linnea, Sara og Aurora som nettopp er begynt hos oss på Kirsebær. Vi gleder oss til et godt

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd GLEDE OMSORG - KUNNSKAP Halvårsplan for Maurtua Høsten 2017 Innhold 1. Innledning s.3 2. Maurtua høsten 2017 s.4 Personalet og barnegruppa Uka på Maurtua s.5 3. Temaer

Detaljer

PERIODEPLAN. August og september 2012 FUGLEREDET

PERIODEPLAN. August og september 2012 FUGLEREDET PERIODEPLAN August og september 2012 FUGLEREDET INNLEDNING Velkommen til et nytt barnehageår på Fugleredet. Vi er allerede godt i gang med å ta i mot nye barn. Vi vil i alt bli 16 barn fordelt på 14 plasser.

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR LEIRFIVLENE AUGUST

MÅNEDSPLAN FOR LEIRFIVLENE AUGUST MÅNEDSPLAN FOR LEIRFIVLENE AUGUST Vi ønsker alle nye og gamle foreldre velkommen til et nytt barnehageår. Håper alle gleder seg til å treffe igjen gamle venner og knytte nye vennskap. BLI KJENT OPPLEGGET

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

Innledning. Adresser: Mestervik Barnehage. Mestermannsveien 12. 9055 Mestervik. Enhetsleder mailadresse: karin.jernberg@balsfjord.kommune.

Innledning. Adresser: Mestervik Barnehage. Mestermannsveien 12. 9055 Mestervik. Enhetsleder mailadresse: karin.jernberg@balsfjord.kommune. ÅRSPLAN FOR MESTERVIK BARNEHAGE «MESTERVIK BARNEHAGE SKAL VÆRE EN TRYGG PLASS Å VOKSE» Barnehageåret 2009-2010 Adresser: Mestervik Barnehage Mestermannsveien 12 9055 Mestervik Enhetsleder mailadresse:

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune 1 av 6 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan Høsten 2012 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan Planen gjelder

Detaljer

Kjelle gårdsbarnehage

Kjelle gårdsbarnehage Kjelle gårdsbarnehage Årsplan 09/10 1 1.0 Formål og mål Kjelle gårdsbarnehage er startet som et tiltak for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere ved Bjørkelangen og Kjelle videregående skoler. Nå

Detaljer

HVA SIER RAMMEPLANEN OM FAGOMRÅDET KROPP, BEVEGELSE OG HELSE GJENNOM ARBEID MED KROPP, BEVEGELSE OG HELSE SKAL BARNEHAGEN BIDRA TIL AT BARN

HVA SIER RAMMEPLANEN OM FAGOMRÅDET KROPP, BEVEGELSE OG HELSE GJENNOM ARBEID MED KROPP, BEVEGELSE OG HELSE SKAL BARNEHAGEN BIDRA TIL AT BARN PERIODEPLAN STOKKATUNET BARNEHAGE KROPP, BEVEGELSE OG HELSE HØST 2016 HVA SIER RAMMEPLANEN OM FAGOMRÅDET KROPP, BEVEGELSE OG HELSE «I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Omsorg og læring går hånd i hånd, sammen danner vi vennskapsbånd 2015-2016

Omsorg og læring går hånd i hånd, sammen danner vi vennskapsbånd 2015-2016 Orion. Orion er en avdeling for barn mellom 2-5 år. Dette barnehageåret vil barnegruppen bestå av 14 barn, 3 gutter og 11 jenter. Hver dag vil det være tre voksne på jobb. Dagsrytme: 7.00: Avdelingen åpner.

Detaljer

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012 Halvårsplan for avdeling Tyrihans Høst 2012 BARNAS HUS SKAL VÆRE EN GOD BARNEHAGE, PREGET AV TRYGGHET, TRIVSEL, DANNING OG LÆRING FOR BARN OG VOKSNE. Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1 Vi

Detaljer

Årsplan for Sørbyløkka barnehage

Årsplan for Sørbyløkka barnehage SØRBYLØKKA BARNEHAGE Årsplan for Sørbyløkka barnehage 2015 2016 1 2 ÅRSPLAN Årsplan for Sørbyløkka barnehage Denne årsplanen gjelder for 2015 og 2016. I tillegg til årsplan vil hver avdeling bruke månedsplaner,

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015

Detaljer

FOR SØVIK BARNEHAGE VEDTATT I SAMARBEIDSUTVALGET 7. NOVEMBER

FOR SØVIK BARNEHAGE VEDTATT I SAMARBEIDSUTVALGET 7. NOVEMBER FOR SØVIK BARNEHAGE VEDTATT I SAMARBEIDSUTVALGET 7. NOVEMBER 2011 1 INNHOLD FORORD s.2 ORGANISERING..s.3 KOMMUNENS SATSNINGSOMRÅDE s.3 - Kommunikasjon, språk og tekst Materiell.s.5 Andre fagområder.s.5

Detaljer

PRAKTISK INFO. Dagsrapport/Skriflig info

PRAKTISK INFO. Dagsrapport/Skriflig info HEI OG VELKOMMEN TIL STJERNEBLIKK Stjerneblikk er en 3-6 års avdeling med 19 barn og 3 voksne. Vi holder til i 2. etasje. Vi ønsker at barnas hverdag skal være preget av mestring, tilhørighet og glede.

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 YTTERØY BARNEHAGE LILLE KYLLING (SKOGSTJERNA)

ÅRSPLAN 2015/2016 YTTERØY BARNEHAGE LILLE KYLLING (SKOGSTJERNA) ÅRSPLAN 2015/2016 YTTERØY BARNEHAGE LILLE KYLLING (SKOGSTJERNA) 1. Generelt om Ytterøy barnehage Denne høsten er det 32 barn i alderen 1-5 år som har tilhold i Ytterøy barnehage. Inntil videre holder vi

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu våren 2013

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu våren 2013 Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu våren 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Sandsvær barnehage SA "DET DU TROR OM MEG, SLIK DU ER MOT MEG, HVORDAN DU SER PÅ MEG, SLIK BLIR JEG" (M. Jennes) 1 Innholdsfortegnelse 1. Hovedmål. 3 2. Delmål... 3 3. Formål...

Detaljer

KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE

KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE HALVÅRSPLAN HØSTEN 2013 Holtålen Kommune 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Halvårsplan høsten 2012 side 3 Praktiske opplysninger side 3 Planleggingsdager side 3 Frammøte side 3 Bursdagsfeiring

Detaljer

Informasjon og årsplan til foreldre SVENSEDAMMEN BARNEHAGE

Informasjon og årsplan til foreldre SVENSEDAMMEN BARNEHAGE Informasjon og årsplan til foreldre SVENSEDAMMEN BARNEHAGE Svensedammen barnehage: Adresse: Torsbergveien 15, 3032 Drammen Telefon: 32 04 58 30 E-post: svensedammen.barnehage@drmk.no Styrer: Margreta Finne

Detaljer

ÅRSPLAN/PEDAGOGISK PLAN 2011/12

ÅRSPLAN/PEDAGOGISK PLAN 2011/12 ÅRSPLAN/PEDAGOGISK PLAN 2011/12 Lommedalen menighetsbarnehage er en privat institusjon, som eies av Lommedalen kirke. Stats- og kommunale tilskudd skal dekke 85 % av utgiftene. Foreldrebetaling dekker

Detaljer

Årsplan 2013 2014 Drammen kommunale barnehager

Årsplan 2013 2014 Drammen kommunale barnehager DANVIK BARNEHAGE Årsplan 2013 2014 1 Drammen kommunale barnehager Drammen kommune har følgende visjoner og faglige målsetting for barnehager: Barnehagene i Drammen Norges beste barnehager Visjon: «En

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne tilstede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HØSTEN 2012 VÅR VISJON: Barnas hus skal være en god barnehage, preget av trygghet, trivsel, danning og læring for barn og voksne. Dere må se denne planen i sammenheng med Velkomstskrivet

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke Januar juni 2014

Periodeplan for avdeling Lykke Januar juni 2014 Periodeplan for avdeling Lykke Januar juni 2014 BARNEHAGEÅRET 2013-2014: Vi er en barnegruppe på 16 stk født i 2009. De voksne som kommer til å være på avdelingen er: Pedagogisk leder: Camilla Abrahamsen

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2013 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2013-2016 Halvårsplana

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR BILLÅ

MÅNEDSPLAN FOR BILLÅ MÅNEDSPLAN FOR BILLÅ OKTOBER 2016 Tilvenningen på Billå er enda i full gang. Den første tiden i tilvenningsfasen har i år tatt noe lenger tid enn vanlig. Det er mange nye barn og mange av dem er forholdsvis

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

Årsplan for gul og grønn gruppe

Årsplan for gul og grønn gruppe Årsplan for gul og grønn gruppe 7 barn på grønn gruppe. 2 jenter og 5 gutter 3 barn på gul gruppe. 1 jente og 2 gutter. Hverdagen vår vil bestå av fast dagsrytme og rutiner. Mandager er temadag. For at

Detaljer

Årsplan 2011/2012 FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE

Årsplan 2011/2012 FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE 2011-2012 Til foreldre og foresatte på Furukollen fam. barnehage Denne virksomhetsplanen skal gi dere et innblikk i hva vi gjør i barnehagen. Planen inneholder informasjon om

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2014

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2014 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2014 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring og mestring. 1 AVDELINGEN VÅR Veslefrikk er en 0-3 års avdeling med 15 barn fordelt på 14 plasser. Det

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

Periodeplanen for August- September og Oktober

Periodeplanen for August- September og Oktober Periodeplanen for August- September og Oktober Litt om evaluering av Barnehagen start: En fin, stor og ny barnehage har vi fått, med mange flere barn og voksne å forholde seg til. Vi har brukt tid til

Detaljer

PLAN FOR AUGUST 2014 - LOPPA

PLAN FOR AUGUST 2014 - LOPPA PLAN FOR AUGUST 2014 - LOPPA Uke/ fagområde Dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31 1. 32 Kommunikasjon, språk og tekst 4 Velkommen til Thea, Oliver S, Solan. 5. Velkommen til Neo. 6. 7. Velkommen

Detaljer

HAMPEHAUGEN BARNEHAGE TEMAPLAN FOR SMÅTROLL 2013/2014

HAMPEHAUGEN BARNEHAGE TEMAPLAN FOR SMÅTROLL 2013/2014 HAMPEHAUGEN BARNEHAGE TEMAPLAN FOR SMÅTROLL 2013/2014 Vi i Hampehaugen Barnehagen jobber mot en barnehagehverdag preget av omsorg, opplevelser, lek og læring i et spennende miljø med trygge og engasjerte

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR VIPENE

MÅNEDSPLAN FOR VIPENE MÅNEDSPLAN FOR VIPENE Velkommen tilbake til et nytt barnehageår, håper alle har hatt en god ferie Vi vil ønske velkommen til F. og N. som nå skal begynne hos oss, og til M., S., E. og C. som kommer fra

Detaljer

PERIODEPLAN FOR GULLHJERTE SEPTEMBER-NOVEMBER 2013

PERIODEPLAN FOR GULLHJERTE SEPTEMBER-NOVEMBER 2013 PERIODEPLAN FOR GULLHJERTE SEPTEMBER-NOVEMBER 2013 INNLEDNING Hei alle gullhjerte foreldre. Etter sommerferien var det veldig hyggelig å se igjen barn og foreldre på Gullhjerte. Vi vil ønske velkommen

Detaljer

Praktisk informasjon:

Praktisk informasjon: Årshjul for Folen Dette årshjulet er ment som et arbeidsredskap for de ansatte på avdelingen, samt som informasjon for foreldre og foresatte om vår virksomhet. Målet vårt med dette er å lette planleggingsarbeid

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2013 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE VISJON: GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Innledning til årsplan 2013 Fokusområdet dette året er Natur, miljø og teknikk» samt «Kunst, kultur og kreativitet».

Detaljer

Årsplanen skal vise innsiden av barnehagen for dem som befinner seg på utsiden.

Årsplanen skal vise innsiden av barnehagen for dem som befinner seg på utsiden. ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner: Den er et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning. Den skal være et utgangspunkt for foreldrenes

Detaljer

Årsplan 2014 2015 Drammen kommunale barnehager

Årsplan 2014 2015 Drammen kommunale barnehager DANVIK BARNEHAGE Årsplan 2014 2015 Drammen kommunale barnehager 1 Drammen kommunes visjoner og mål for barnehagene Lov og forskrifter for barnehagene: Lov om barnehager fra 17. Juni 2005, 1 formål: Barnehagens

Detaljer

INFORMASJON FOR SVENSEDAMMEN BARNEHAGE

INFORMASJON FOR SVENSEDAMMEN BARNEHAGE INFORMASJON FOR SVENSEDAMMEN BARNEHAGE SVENSEDAMMEN BARNEHAGE: Adresse: Torsbergveien 15, 3032 Drammen Telefon: 32 04 58 30 E-post: svensedammen.barnehage@drmk.no Styrer: Margreta Finne 2 SVENSEDAMMEN

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE

INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innholdsfortegnelse side 2 Innledning - praktiske opplysninger side 3 Barnehagens personale side 4 Barnegruppa side 4 Sosial kompetanse side 5 Friluftslivets år

Detaljer

HVA SIER RAMMEPLANEN OM FAGOMRÅDET KROPP, BEVEGELSE OG HELSE GJENNOM ARBEID MED KROPP, BEVEGELSE OG HELSE SKAL BARNEHAGEN BIDRA TIL AT BARN

HVA SIER RAMMEPLANEN OM FAGOMRÅDET KROPP, BEVEGELSE OG HELSE GJENNOM ARBEID MED KROPP, BEVEGELSE OG HELSE SKAL BARNEHAGEN BIDRA TIL AT BARN PERIODEPLAN STOKKATUNET BARNEHAGE KROPP, BEVEGELSE OG HELSE VÅR 2017 HVA SIER RAMMEPLANEN OM FAGOMRÅDET KROPP, BEVEGELSE OG HELSE «I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER BLÅKLOKKENE

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER BLÅKLOKKENE HEI! Et nytt barnehage år er godt i gang, og vi håper dere alle har hatt en fin start her hos oss på Blåklokkene. Studenter: Barnehagen vår er en praksis barnehage, for førskolestudenter v/ UiS. Marianne

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu Høsten 2012

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu Høsten 2012 Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu Høsten 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2012 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise

Detaljer

TEMA PLAN FOR SOLA 2013-2014

TEMA PLAN FOR SOLA 2013-2014 TEMA PLAN FOR SOLA 2013-2014 HAMPEHAUGEN BARNEHAGE Hei, og velkommen til oss på Sola. I år er vi 5 voksne og 26 barn mellom 3 5 år. To dager i uka har vi aldersinndelte grupper språk 4 på torsdager og

Detaljer

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager!

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager! Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. «FRISKUS» Friske barn

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

ÅRSPLAN Drammen kommunale barnehager

ÅRSPLAN Drammen kommunale barnehager DANVIK BARNEHAGE ÅRSPLAN 2016 2017 Drammen kommunale barnehager 1 DRAMMEN KOMMUNES VISJONER OG MÅL FOR BARNEHAGENE LOV OG FORSKRIFTER FOR BARNEHAGENE: Lov om barnehager fra 17. juni 2005, 1 formål: Barnehagens

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 1 Innhold 1. Innledning side 3 2. Marihøna høsten 2015 Personalet side 4 Barnegruppa side 4 Våre temaer og mål for perioden side 5

Detaljer

Barnehager Fastland. Årsplan 2016/2017. «Trollvik barnehage»

Barnehager Fastland. Årsplan 2016/2017. «Trollvik barnehage» Barnehager Fastland Årsplan 2016/2017 «Trollvik barnehage» 1 Innhold... 2 Trollvik barnehage... 3 Ansatte i Trollvik barnehage... 3 Barnegruppen... 3 Barnehagens mål... 4 Hvordan skal vi nå dette målet...

Detaljer

læring lek glede trygghet REIPÅ BARNEHAGE En helsefremmende barnehage

læring lek glede trygghet REIPÅ BARNEHAGE En helsefremmende barnehage lek læring trygghet glede REIPÅ BARNEHAGE En helsefremmende barnehage KRITERIER FOR HELSEFREMMENDE BARNEHAGER Nordland fylkeskommune har utarbeidet kriterier for helsefremmende barnehager. God helse er

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2015/2016

Årsplan for Trollebo 2015/2016 Årsplan for Trollebo 2015/2016 August: Det første møte Fokus: tilvenning og relasjoner Mål: Barna skal bli trygge og vant med sin nye hverdag For mange av dere er denne høsten en spennende tid da dere

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn HØST 2017

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn HØST 2017 Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn HØST 2017 Nyhavnsveien 4 5042 Bergen 55 95 17 70 nyhavn@kidsabarnehager.no www.kidsabarnehager.no Innhold Dette er et tillegg til årsplan 2016-2017 som gjelder for høst

Detaljer

ÅRSPLAN 2016/2017 YTTERØY BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2016/2017 YTTERØY BARNEHAGE ÅRSPLAN 2016/2017 YTTERØY BARNEHAGE 1. Generell informasjon Vi starter denne høsten med 33 barn, 20 barn på Bambi og 13 barn på Lille kylling. Dette barnehageåret vil bli preget av mye byggevirksomhet

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

PERIODEPLAN HØST 2012

PERIODEPLAN HØST 2012 PERIODEPLAN HØST 2012 SOLTRALL Innhold Innledning.... 3 Om Soltrall.... 4 Satsningsområder 2012/2013.... 5 September.... 7 Oktober/november.... 9 Desember.... 11 2 Innledning. Nå har vi begynt på et nytt

Detaljer

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 - Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 Innhold 1. Innledning.. s.3 2. Ekornbarna våren 2015 s.4 2.1 Jeg og Oss....s.4 2.2 Våre temaer og mål for perioden...s.5-7 3. Praktiske

Detaljer

Månedsplan Mars. Temaer vi arbeider med på avdelingen denne måneden: Hva Hvorfor Hvordan vi arbeider/metode

Månedsplan Mars. Temaer vi arbeider med på avdelingen denne måneden: Hva Hvorfor Hvordan vi arbeider/metode Månedsplan Mars Temaer vi arbeider med på avdelingen denne måneden: Hva Hvorfor Hvordan vi arbeider/metode «Les høyt for meg» (barnehagedagen) Barnehagedagen er et samarbeid mellom utdanningsforbundet,

Detaljer

Periodeplan. Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287. Vinterbro barnehage September November 2010. Periodeplan september - november 2010 1

Periodeplan. Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287. Vinterbro barnehage September November 2010. Periodeplan september - november 2010 1 Periodeplan Vinterbro barnehage September November 2010 Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287 Periodeplan september - november 2010 1 Innledning Sommerferien er over og et nytt barnehageår er godt i

Detaljer

ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner:

ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner: Foto: Leon 3,7 år Foto: Eirik, 5,9 år Foto: Olav 3,8 år Foto: Aksel 3,9 år ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner: Den er et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014 AUGUST 2013 Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Arbeidsmåter: - Fast dagsrytme - Innarbeide gode rutiner - Lage/ vise familiegalleri

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Årsplan 2012 for barnehagene. Strømsø og Marienlyst.

Årsplan 2012 for barnehagene. Strømsø og Marienlyst. Årsplan 2012 for barnehagene Strømsø og Marienlyst. 2012 er et overgangsår i forhold til årsplanarbeid. Det skal for kommende år lages ny mal for Drammen kommunale barnehager. Årsplan for 2012 er en plan

Detaljer

FORORD s.2. ORGANISERING..s.3. KOMMUNENS SATSNINGSOMRÅDE s.3. TIDLIG INNSATS...s.3

FORORD s.2. ORGANISERING..s.3. KOMMUNENS SATSNINGSOMRÅDE s.3. TIDLIG INNSATS...s.3 INNHOLD FORORD s.2 ORGANISERING..s.3 KOMMUNENS SATSNINGSOMRÅDE s.3 TIDLIG INNSATS...s.3 INTERNE SATSNINGSOMRÅDER...s.4 Lesestund på storavdelingen. s.4 Lesestund på småavdelingen.s.4 IKT...s.5 Der hav

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu og Kjillarstuggu Høsten 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu og Kjillarstuggu Høsten 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu og Kjillarstuggu Høsten 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2013 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING

Detaljer