ARONSLØKKA BARNEHAGE. Årsplan «Bli kjent med, bli glad i, ta vare på» Drammen kommunale barnehager

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARONSLØKKA BARNEHAGE. Årsplan 2014. «Bli kjent med, bli glad i, ta vare på» Drammen kommunale barnehager"

Transkript

1 ARONSLØKKA BARNEHAGE Årsplan 2014 «Bli kjent med, bli glad i, ta vare på» Drammen kommunale barnehager

2 Adresse Aronsløkka barnehage Dalegårdsveien Drammen E-post Telefon kontoret ute-tlf. Avdelinger Tyttebærstua, 2-6 år, tlf Blåbærstua, 2-6 år, tlf Jordbærstua, 1-3 år, tlf Styrer Ellen Throndsen, Pedagoger Susanne Holter Hjukse (til juli) Therese Borgersen Hege Merete Reiersrud Nina Hagen Guri Brattvold Graaberg Barne- og ungdomsarbeidere og pedagogiske medarbeidere Marianne Lunde Dahl Azita Shantiaei Merete Jonassen Gunn Thorrud Gro Jacoby Ingunn Stenholen Kjersti Martinsen Bardal Trine Lise Forsbom Hilde Lindtvedt Hansen 2

3 Velkommen til et nytt barnehageår! I 2014 er det 100 år siden Alf Prøysens fødsel og vi feirer jubileet med å la Prøysens forfatterskap være som en rød tråd gjennom hele året. Vi gjør det på den måten at personalet på avdelingen presenterer to Prøysenverk hver i løpet av året. Her vil det bli snakk om historier, dikt eller sanger. Etter hver presentasjon vil det følge et etterarbeid i form av en formingsaktivitet, samtale, tur etc. Følg med og se på utstillingene som dukker opp. Vi vil i 2014 også fortsette arbeidet med hovedvekt på: SPRÅK MOTORIKK SOSIAL KOMPETANSE Dette vil dere finne igjen i avdelingenes periodeplaner i form av f. eks. turer og temaarbeid, og i planene for de aldersinndelte klubbene med forankring i Språktrappen Klubbene er hver onsdag formiddag og vil bestå av to bolker à klubbdager. Mål i økonomiplan sier Barnehagene skal dokumentere og utvikle systemer for arbeid med språk, sosial kompetanse og motorikk tilpasset barnegruppa. I periodeplanene vil dere også lese om Barnas dager. Disse dagene vil komme med jevne mellomrom hver 14.dag og er et tiltak i forhold til at barna skal ha større medvirkning i barnehagen. Disse dagene er blanke, uten annet planlagt enn måltider. Barna ønsker seg aktiviteter og vi må sammen finne ut av hvordan vi skal disponere dagen. Den pedagogiske virksomheten må organiseres og planlegges slik at det gis tid og rom for barns medvirkning. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Dette året vil vi også arbeide med å forsøke å redusere støy i barnehagen. Både barna og personalet er tidvis plaget, og vi vil komme til å snakke en del om dette med barna i løpet av året. Støy forringer kvaliteten på barnehagen. De ansatte og barna blir slitne og stresset. Dessuten hører språklæring og bakgrunnsstøy på ingen måte sammen. Alle i barnehagen bør være støyvoktere. Å ta tak i støy på arbeidsplassen er ikke nødvendigvis dyrt og vanskelig. Ofte er det bare små endringer som skal til. Hvis hele barnehagen klarer å opprettholde fokus på systematisk støyforebygging, vil man raskt merke endringer i form av barn som tar mer hensyn til hverandre og mindre stressa voksne - og dermed et bedre arbeidsmiljø. Kilde: Arbeidstilsynet. Forebyggende tiltak mot mobbing vil også få et ekstra fokus i år. Vi har laget våre egne rutiner mot mobbing som blant annet går på at personalet griper inn umiddelbart. Vi har nulltoleranse 3

4 mot mobbeadferd og bruker mye tid til å snakke med barna om ønsket adferd i barnehagen. Ved gjentagende mobbing vil pedagogisk leder også kontakte respektive foreldre. Tiltak som vi ønsker skal virke forebyggende er fødselsdagshilsenen som vi startet med i fjor etter inspirasjon fra New Zealand. På barnas bursdager gir alle barna på avdelingen en hilsen til bursdagsbarnet i form av en Det beste ved deg - setning. Disse gode ordene blir nedskrevet og barna får dem med seg hjem. Mobbing er et overgrep fordi den eller de som mobber, har makten, og den som blir mobbet, nærmest er maktesløs. Det er et asymmetrisk maktforhold, og derfor skal de voksne alltid gripe inn og stoppe overgrepet. Fra boken Stopp ertingen. Nye tiltak av året er forankret i visjonen vår: Bli kjent med, bli glad i, ta vare på. - I løpet av uken hvor barna er Ordensbarn skal hvert av barna få lov til å ta med en ting hjemmefra som betyr noe spesielt for dem. Historien rundt denne skal de dele i plenum i samlingsstunden. Dette tiltaket gjelder Blåbær og Tyttebær. - På Jordbær har de startet opp med en bamse som skal få være med hjem til alle barna. Med bamsen følger en liten bok hvor foreldrene skriver noen ord om hva bamsen har opplevd på sine hjemmebesøk. Dette blir selvfølgelig delt med alle. I løpet av våren 2014 skal vi også resertifiseres som Miljøfyrtårnbedrift. Blant våre nye tiltak i år er : redusering av støy, forebygging mot mobbing, innsamling av frimerker til Tubfrim og økning av økologiske matvarer. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikat tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert. Vi kaller det å ta miljøansvar i praksis. Kilde: Stiftelsen Miljøfyrtårn. Som dere ser handler Miljøfyrtårn ikke bare om kildesortering, men også om arbeidsmiljø. I 2014 arbeider alle virksomheter i Drammen kommune med temaet Arbeidskultur. Det handler om hvordan vi jobber, hva vi gjør, hvilke uskrevne regler som gjelder, hva som er viktig for oss, og hvordan vi oppfatter oss selv og våre omgivelser. Disse forholdene har stor betydning for trivsel på jobben og for kvalitet på tjenestene. Oddmund Kaldheim, Rådmann. Barnas læringsreise er også et nytt tiltak, etter inspirasjon fra New Zealand, som dere vil stifte bekjentskap med i løpet av året. Dette har å gjøre med dokumentasjon av barnas læring, mestring og opplevelser gjennom tiden de er i barnehagen. Dokumentasjonen vil dere finne i barnas permer som vil stå tilgjengelige både for barna og for 4

5 foreldrene inne på avdelingene. (På Jordbær står de bare tilgjengelig for personalet og foreldrene.) Permene skal fungere som et arbeidsredskap for personalet, det skal være en samtalebok for barn-personal og barn-barn og det vil også være et supplement til foreldresamtalene. Sammen om barns mestring, samarbeidet vårt med Drammen ballklubb, vil fortsette også i år. Dette vil dere se mer av i planene til Se og hør. Vi håper å få til et par turer på skøyter mens isen ligger, og et par turer til Ørenbanen med organiserte leker senere på våren. I løpet av året vil dere se at vi at vi skal ha mange spesielle uker og dager er jo ikke bare et Prøysenår, men også et år hvor vi markerer grunnlovsjubileet, Barnehagedagen 18.mars, og 25 års jubileum for FN`s barnekonvensjon. Vi starter opp med OL-uke i februar og fortsetter med Barnekulturuke i mai. I juni har vi en miljø og veieuke i forbindelse med Verdens miljødag og vår resertifisering. Vi skal også videreføre Friluftsukene fra i fjor og innføre en Vennskapsuke i oktober i forbindelse med FN-dagen. Når det gjelder IKT i barnehagen har vi gått til innkjøp av en I-pad til hver avdeling. Disse vil bli brukt både av barn og personalet og vi har begynt å laste ned apper med pedagogiske spill for barna. For oss er dette litt nytt og vi er foreløpig helt i startfasen, men vi har fått gode tips og råd fra logodeden og ser at her er det mye lærdom å hente innenfor mange av fagområdene i rammeplanen. IKT kan supplere barnehagens arbeidsmåter, støtte barnas utvikling og læring og tilby nye uttrykksformer. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Kompetanseheving for de ansatte vil også fortsette dette året i regi av NBB. (Norges beste barnehage) Noe av kursingen vil foregå på kveldstid, men noe, f. eks. skolen for våre pedagogiske medarbeidere, vil være på dagtid. Dette betyr at vi vil være færre voksne på jobb noen dager, men vi har heldigvis både Hilde og Trine Lise som våre faste vikarer, - og vi må alltid ha i minnet at de som kurses kommer klokere tilbake. Hva gjelder kvalitetsutvikling er Aronsløkka en av pilotbarnehagene for å utarbeide og ta i bruk et nettbasert system for kvalitetsvurdering og utvikling, PULS. Spennende arbeid for oss! NBB er et utviklingsprosjekt for barnehagene i Drammen. Prosjektet omfatter kommunale og private barnehager. NBB skal ha fokus på kvalitetsutvikling, kompetanseheving og systemutvikling i barnehagene, slik at alle barn i barnehagene i Drammen har et optimalt barnehagetilbud. For hele personalet, januar Ellen Throndsen. 5

6 Informasjon I denne planen vil du finne informasjon om barnehagen vår. I tillegg til årsplanen vil du også få periodeplaner. Som et ledd i vårt Miljøfyrtårnarbeid, sendes alle planer og all informasjon på mail, eller på infoskjermer på avdelingene. De som ikke har tilgang til mail får selvfølgelig papirutgaver av alt. Det pedagogiske arbeidet i barnehagen er forankret i : - Lov om barnehager. - Rammeplan og forskrifter. - Virksomhetsplan for Drammen kommunale barnehager - Felles faglig plattform for Drammen kommunale barnehager - Drammen kommunens plandokumenter (BMS - balansert målstyring) - Vedtekter for Drammen kommunale barnehager - Forskrift om miljørettet helsevern for barnehager og skoler Alle disse dokumentene legges til grunn i vårt arbeid med planlegging, gjennomføring og vurdering i barnehagearbeidet. Dagsrytmen For at dagene skal være gode og forutsigbare for barn og voksne er det viktig med rutiner. I Aronsløkka barnehage har vi en derfor en fast dagsrytme. Rammeplan: Barn får grunnleggende og relevant kunnskap og innsikt gjennom dagliglivets mange hendelser i samvær, lek og strukturerte aktiviteter. Samling Hver dag er barna samlet til to faste samlinger. Her styrker vi fellesskapsfølelsen, har forskjellige leker, formidler kunnskap, synger, leser og deler tanker og opplevelser. I Aronsløkka barnehage er samlings-stundene to viktige punkt på dagsrytmen. Mye læring blir formidlet her. Rammeplan: Læring om seg selv, om andre mennesker, om samspill og om den fysiske verden omkring, er prosesser som er med på å skape mening i barns liv. Barnehagen skal styrke barns læring i formelle og uformelle læringssituasjoner. De formelle situasjonene er planlagt og ledet av personalet. Måltid Hver dag har tre faste måltider. Frokost, lunsj og frukt. Måltidene gir gode muligheter for læring på mange områder, og handler om mye mer enn bare å få maten i seg. Måltidene betyr fellesskap og samhandling og bidrar til utvikling av barnas sosiale kompetanse. Aronsløkka barnehage satser på sunn mat. Vi serverer frukt og grønnsaker hver dag og er bevisste i forhold til å begrense inntaket av sukkerholdige matvarer. Rammeplan: Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon, og gi barna kunnskap om menneskekroppen og forståelse for betydningen av gode vaner og sunt kosthold. Hvile Barnehagedagen er hektisk. Vi er mange små og store mennesker sammen i 6

7 mange timer hver dag. Det vil si en mengde sanseinntrykk som skal tolkes og fordøyes. I Aronsløkka barnehage er derfor hvilingen en fast, obligatorisk og nødvendig del av dagen. Der kan barna hvile eller sove, høre på musikk eller høytlesning, avhengig av alder. Rammeplan: Hverdagen må organiseres slik at det finnes en gjennomtenkt veksling mellom perioder med ro, aktivitet og måltider. Lek Hver dag har faste avsatte tider til lek, ute og inne. I lekefellesskapet legges grunnlaget for barnas vennskap med hverandre. I Aronsløkka barnehage vektlegger vi den frie leken fordi vi vet at det er gjennom samhandling i lek at grunnlaget legges for læring og utvikling av sosial kompetanse. Rammeplan: Leken skal ha en framtredende plass i barns liv i barnehagen. Leken har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. Leken er et allment menneskelig fenomen der barn har høy kompetanse og engasjement. Den er en grunnleggende livs- og læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom. Dagsrytme 6.45-ca. 8.45, Barnehagen åpner frilek på Fellesrommet Ca , Samlingsstund Ca , Frokost Ca , Frilek / aktiviteter / tema-arbeid på avd. Ca , Forberedelse til måltid + Samlingsstund Ca , Lunsj Ca , Hviling Ca , Frilek Ca.15.00, Frukt Ca , Frilek/ aktiviteterbarnehagen stenger Hver morgen starter vi dagen på Fellesrommet. Da er alle barn og voksne sammen der og det betyr at foreldrene må levere barna der inne. På Jordbærstua har de frokost og lunsj litt tidligere på dagen, og har naturlig nok litt lengre hviling (Hviling fra 12.30). I løpet av /våren blir deres dagsrytme gradvis likere rytmen på de to andre avdelingene. Dette er en del av tilvenningen for de barna som skal over på Blåbær og Tyttebærstua. Ukerytmen Ukerytmen er også et godt redskap i det pedagogiske arbeidet. Barna lærer fort hvilke dager som hører til de forskjellige aktivitetene og den faste ukerytmen bidrar til å gjøre barna trygge i barnehagehverdagen. Mandag, Tema-arbeid på avdelingene. Turdag og Matboks Tirsdag, Møtedag i bhg. fra kl Frilek og aktiviteter. Servert lunsj Onsdag, Aldersinndelte klubber fra kl , Servert lunsj Torsdag, Tema-arbeid Servert lunsj Fredag, Tema-arbeid Annenhver fredag: Barnas dager Servert lunsj 7

8 JANUAR, FEBRUAR OG MARS APRIL OG MAI Planleggingsdag 1 Alf Prøysen aronsløkka barnehage Klubb-oppstart 5.f Sangsamling: sist Barna skal Karneval bruke alle 26. sansen feb. De skal ut og Den kjenne nasjonale på våren bar lete etter vårtegn. dagen 18.mars. (Te Barna skal lære flere organis OL-uke: barneleker/regelleker Uke 8, februar og skal Prøysen og hans forfatterska Vinter i naturen. Vinteraktiviteter ute. Alf Prøysen. Barna skal ut og kjenne på vinteren og bruke alle sansene sine. Ski, aking, lek og bygging i snøen. Barna skal lære om OL, delta i barnehagens OL, om grunnlovsjubileet og om Prøysen og hans forfatterskap. Planleggingsdag 2.jan. Planleggingsdag 14.jan. Klubb-oppstart 5.feb. Sangsamling: siste fred. i mnd. Karneval 26. feb. Den nasjonale barnehagedagen 18.mars. (Tema Jeg har noe å si.) Sangsamling:25.04 Forankring: Rammeplan Påskefrokost for barnehage. 10.ap Klubbavslutning Økonomiplan 2014, 30 programområde barnehage. Såpeboblenes dag 7 Ruskenaksjon 12.m Mai-fest 16.mai. Planleggingsdag 30 OL-uke: Uke 8, februar Vår og vårtegn. Barnekultur. Alf Prøysen Barna skal bruke alle sansene sine. De skal ut og kjenne på våren og lete etter vårtegn. Barna skal lære flere organiserte barneleker/regelleker og skal lære om Prøysen og hans forfatterskap. Barnekulturuke: Uke 19, 5.-9.m Sangsamling:25.04., Påskefrokost 10.april Klubbavslutning 30.april Såpeboblenes dag 7.mai Ruskenaksjon 12.mai Mai-fest 16.mai. Planleggingsdag 30.mai Barnekulturuke: Uke 19, 5.-9.mai Forankring: Rammeplan for barnehage. 8 Økonomiplan 2014, programområde barnehage.

9 JUNI AUGUST Sommer. Sommer i naturen. Miljølære. Alf Prøysen aronsløkka barnehage Barna skal ut og kjenne på sommeren Alf og bruke Prøysen alle sansene sine. Avslutning og evaluering. Barna skal lære om kildesortering/ gjenvinning og om Prøysen og hans forfatterskap. Verdens miljødag 6.juni Sommeravslutning 17.juni. Siste dag i barnehagen før Sommertilbudet 27.juni. Miljøuke og veieuke: Uke 23, 2.-6.juni Sommer og høst. Det går fra sommer til høst i naturen. Alf Prøysen. Verdens miljø Sommeravslu Periode: August Siste dag i ba Sommertilbud Sommer og høst. Det går fra sommer til høst i Miljøuke og veieuke: Uke Barna skal ut og kjenne på som bruke alle sansene sine. Oppstart og tilvenning. Barna skal lære om fellesskap, og inkludering og om Prøysen forfatterskap. Forankring: Rammeplan Barnehageåret for barnehage. begynn Økonomiplan Planleggingsdag 2014, 14. o programområde Felles sangsamling barnehage. ut 29.aug. Barna skal ut og kjenne på sommeren og bruke alle sansene sine. Oppstart og tilvenning. Barna skal lære om fellesskap, vennskap og inkludering og om Prøysen og hans forfatterskap. Friluftsuke: Uke 35, aug. Barnehageåret begynner 1.aug. Planleggingsdag 14. og 15.aug. Felles sangsamling ute i skogen 29.aug. Friluftsuke: Uke 35, aug. Forankring: Rammeplan for barnehage. Økonomiplan 2014, programområde barnehage. 9

10 Naturen går i dvale. Alf Prøysen. konvensjon og barn i andre la organisasjonen FORUT, og Prøysen og hans forfatterskap SEPTEMBER OG OKTOBER NOVEMBER Høst. Vennskap og solidaritet. Alf Prøysen Barna skal ut og oppleve høsten og bruke alle sansene sine. Barna skal lære om FN`s barne konvensjon og barn i andre. land gjennom organisasjonen FORUT, og om Prøysen og hans forfatterskap. Klubb-oppstart 17.sept. Sangsamling og FN-dagen 24.oktober. Barna skal Klubb-oppstart ut og forske 17.s Sangsamling i naturen FN-dagen når frosten 24.oktobe kom Barna skal lære om hva naturen går i dvale og o Vennskapsuke: Uke 43, hans forfatterskap. Den store kino Klubbavslutni Ute-sangsamli Vennskapsuke: Uke 43, oktober Høst med overgang til vinter. Forankring: Rammeplan for barnehage. Naturen går i dvale. Økonomiplan 2014, Alf Prøysen. programområde barnehage. Barna skal ut og forske på hva som skjer i naturen når frosten kommer. Barna skal lære om hva som skjer når naturen går i dvale og om Prøysen og hans forfatterskap. Friluftsuke: Uke 48, Den store kinodagen 17.nov. Klubbavslutning 26.nov. Ute-sangsamling 28.nov. Friluftsuke: Uke 48, nov. Forankring: Rammeplan for barnehage. Økonomiplan 2014, programområde barnehage 10

11 DESEMBER aronsløkka barnehage Adventsamlinger Lucia-feiring 15.de Nissefest 17.desem Vinter. Advent. Norske juletradisjoner. Alf Prøysen. Barna skal ut og bli kjent med vinteren igjen og bruke alle sansene sine. Forventning og glede i mørketiden. Barna skal lære om norske juletradisjoner og Prøysen og hans forfatterskap. Nisseuke: Uke 51, desem Adventsamlinger Lucia-feiring 15.desember. Nissefest 17.desember. Nisseuke: Uke 51, desember Diverse informasjon Forankring: Rammeplan for barnehage. Økonomiplan konkret tilbakemelding 2014, på hva barnet kan hva vi eventuelt kan jobbe videre programområde barnehage. med. Registrering i TRAS-skjemaet blir gjort hvert år. Observasjonsskjemaet legges fram i foreldresamtaler. Klubber 3-åringenes klubb heter Språk og sprett. 4-åringenes klubb heter Tall og språksprell, og førskolebarnas klubb heter Se og hør- Sprettis. Barn og personale fra Blåbærstua og Tyttebærstua har klubber sammen og klubbtiden er fra kl til hver onsdag. Egne klubbplaner deles ut til foreldrene to ganger i året og legges også ut på hjemmesiden til barnehagen. TRAS (Tidlig Registrering Av Språkutvikling) TRAS er et observasjonsskjema som brukes på alle barna for vurdering av barns språkutvikling. Skjemaet gir oss Bursdagsfeiring i barnehagen I samarbeid med Foreldrenes arbeidsutvalg har vi vedtatt at bursdagsfeiringene skjer uten kake, is eller annen spesiell mat. Vi har istedenfor en Bursdagskiste hvor bursdagsbarnet får lov til å velge ut diverse ting som er hans/hennes på den store dagen. 11

12 I Bursdagskisten er det spesielle bursdagskopper og tallerkner - spesielle bordbrikker - bordflagg - konge/dronning-kappe - Det beste ved deg skriv OBS! Det er ikke anledning til å dele ut bursdagsinvitasjoner i barnehagen. Disse må leveres hjemme eller sendes pr. post. Husk at f.eks. Sherry-tomater, agurk og blomkål, såvel som epler og pærer, smaker veldig godt som mellommåltid om ettermiddagen. Planleggingsdager Planleggingsdagene er fastsatt i samarbeid med FAU og vil i 2014 være: 2. januar, 14. januar, 30.mai, 15.august og 7.november. Disse dagene er barnehagen stengt. Fruktmåltidet Fruktmåltidet er det foreldrene som sørger for. Alle barna må ha med seg en frukt, eller grønnsak, hver dag som legges i en felles kurv på avdelingen. Personalet skjærer opp dagens frukt og legger på fat som deles ut til alle. Aronsløkka barnehage Dalegårdsveien 74, 3028 Drammen Telefon:

BIKKJESTYKKET BARNEHAGE. Informasjons- og årsplan for 2013 2015. «Vi gjør hver dag verdifull» Drammen kommunale barnehager

BIKKJESTYKKET BARNEHAGE. Informasjons- og årsplan for 2013 2015. «Vi gjør hver dag verdifull» Drammen kommunale barnehager BIKKJESTYKKET BARNEHAGE Informasjons- og årsplan for 2013 2015 «Vi gjør hver dag verdifull» 1 Drammen kommunale barnehager VELKOMMEN TIL OSS! BIKKJESTYKKET BARNEHAGE Strømsø barnehageområde Velkommen

Detaljer

Velkommen til oss på Jordbærstua!:)

Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Hvem er jeg? Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Vi ser frem til et nytt år med morsomme, lærerike og fine opplevelser sammen med barna deres! Det er alltid spennende med et nytt barnehageår, det kommer

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR FOSSEN 2014 2015

INFORMASJONSHEFTE FOR FOSSEN 2014 2015 INFORMASJONSHEFTE FOR FOSSEN 2014 2015 VELKOMMEN TIL FOSSEN I dette informasjonsheftet vil dere kunne lese litt om hvordan vi tenker oss at hverdagen på Fossen skal være, hvilket innhold vi vil gi dagen

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 Adresse: General Rugesvei 94, 0694 Oslo Tlf. kontor:23 38 89 60 Tlf. Solan: 23 38 89 63 E-post: rustadsaga.bhg@c2i.net Tlf. Ludvig: 23 38 89 62 Hjemmeside:

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

ÅRSPLAN 2010-2011. Selsverket Barnehage

ÅRSPLAN 2010-2011. Selsverket Barnehage ÅRSPLAN 2010-2011 Selsverket Barnehage Godkjent i Samarbeidsutvalget 13.10.2010 1 Selsverket barnehage 2670 OTTA Telefon 61 23 05 54 INNHOLD: Informasjon side 3 Åpningstider side 3 Dagsrytme.... side 3

Detaljer

Årskalender August 2011 t.o.m. juli 2012

Årskalender August 2011 t.o.m. juli 2012 S lhaugen Barnehage Årskalender August 2011 t.o.m. juli 2012 1 S lhaugen Barnehage Glade barn i bevegelse Et øyeblikk blir til timer, som blir til dager, som blir til et bedre liv! Å være i barnehage er

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for Vækerø Gård barnehage Drammensveien 250 0277 Oslo Årsplan for Vækerø Gård barnehage ANS 2015 Daglig leder 45 21 73 11 Bingen 95 28 52 19 Hønsehuset 95 83 77 61 Høyloftet 95 84 03 65 E-post: dagligleder@vakerogardbhg.no

Detaljer

ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE 2014-2015 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR I NOPRO BARNEHAGE ORD OM SUKSESS: Å LE OFTE OG MYE, Å VINNE INNTELIGENTE MENNESKERS RESPEKT OG BARNS HENGIVENHET, Å BLI VERDSATT AV ÆRLIGE

Detaljer

Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM

Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Vigilo er et digitalt verktøy for bruk i barnehagen Kommunikasjon med foresatte Kulur barnehager er opptatt av å kvalitetssikre kommunikasjonen

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN OG KALENDER 2013-2014 Månestråle Barnehage, Childplanet

VIRKSOMHETSPLAN OG KALENDER 2013-2014 Månestråle Barnehage, Childplanet VIRKSOMHETSPLAN OG KALENDER 2013-2014 Månestråle Barnehage, Childplanet MIDDELTHUNSGATE 21A, 0368 OSLO TLF:23330644 WWW.CHILDPLANET.NO MAIL@CHILDPLANET.NO Vi har den glede av å ønske deg og din familie

Detaljer

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE Nannestad kommune Red.juli -13 Bjerke barnehage Dvergspettveien 13 2032 Maura Tlf.66105360 Fax 66105019 e-post: eva.stad.sjoberg @ nannestad.kommune.no Nettside: www.nannestad.kommune.no/virksomheter/bjerkebarnehage

Detaljer

Velkommen til Vestenga barnehage

Velkommen til Vestenga barnehage Velkommen til Vestenga barnehage Vestenga er en av Hamar kommunes barnehager. Vi har fire avdelinger fylte med glade barn. To avdelinger med 9 barn under tre år på hver avdeling, og to avdelinger med 18

Detaljer

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30 K V E N N E H A U G E N F A M I L I E B A R N E H A G E «Omsorg, lek og læring» Å RSPLAN 2012/2013 BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder Kontakt: 91 78 35 30 Kvennehaugen, 4760 BIRKELAND telefon:

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE Siggerud Gård Barnehage Bekkefaret 10, 1404 Siggerud Tlf: 64 85 70 30 / mobil styrer: 907 67 325 e-post: marie.jonsson@ski.kommune.no Innhold 1. VELKOMMEN

Detaljer

Årsplan 2013 / 2014 TRYGGHET LEK LÆRING KVALITET RESPEKT MEDVIRKNING

Årsplan 2013 / 2014 TRYGGHET LEK LÆRING KVALITET RESPEKT MEDVIRKNING Årsplan 2013 / 2014 TRYGGHET LEK LÆRING KVALITET RESPEKT MEDVIRKNING Innholdsfortegnelse: Forord s. 1 Velkommen til Torvmoen s. 1 Personaloversikt s. 2 Personalsamarbeid s. 3 Foreldresamarbeid s. 3 Øvingsbarnehage

Detaljer

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2014-2015 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

Årsplan. for 2015. EKEBERG idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. EKEBERG idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 EKEBERG idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 Godkjent i samarbeidsutvalget 27. september 2012 PLANVERKTØY SOM LEGGER FØRINGER FOR VÅRT ARBEID: LOV OM BARNEHAGER RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN BARNEHAGENS VEDTEKTER EVALUERING

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLD I ÅRSPLANEN Hilsen fra styrer side 3 Flå barnehage side 4 Planleggingsdager barnehageåret 2014 / 2015 side 4 Overordnede mål for virksomheten 2015 side 5 Satsingsområder

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012 2013.

ÅRSPLAN SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012 2013. ÅRSPLAN SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012 2013. ÅRSPLAN FOR SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012-2013 INNLEDNING: Årsplanen du nå leser i, vil fortelle deg hvordan barnehagehverdagen er her hos oss i Skrållan barnehage. Arbeidsdokumentet

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE PRESENTASJON AV BARNEHGEN Skarstubben Familiebarnehage er en selvstendig familiebarnehage, som arbeider tett med Askeladden familiebarnehage. Familiebarnehagene

Detaljer

Praktisk og pedagogisk informasjon til deg som har barn i Jordbrekkskogen barnehage

Praktisk og pedagogisk informasjon til deg som har barn i Jordbrekkskogen barnehage Praktisk og pedagogisk informasjon til deg som har barn i Jordbrekkskogen barnehage Jordbrekkskogen Barnehage 1 Generelle opplysninger om Jordbrekkskogen barnehage Jordbrekkskogen barnehage Jarlsbergveien

Detaljer

VELKOMMEN TIL ENGERDAL BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ENGERDAL BARNEHAGE Telefonnr. til barnehagen: 62 45 80 76 / mob. 99 100 605 adresse: Østlia nord 12, 2440 ENGERDAL E-post: wkh@engerdal.kommune.no Foreldre og brukere av barnehagen finner mer informasjon om barnehagetilbudet

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I LILLELØKKA BARNEHAGE

PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I LILLELØKKA BARNEHAGE PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I LILLELØKKA BARNEHAGE Lilleløkka barnehage Amtmand Bangssgt.8 3019 Drammen Tlf: 32 04 47 70 Epost: lillelokka.barnehage@drmk.no Historikk, drift

Detaljer