Renovasjon og avfallskalender 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Renovasjon og avfallskalender 2014"

Transkript

1 Nannestad Renovasjon og avfallskalender 2014 Nannestad kommune Tlf Ekspedisjonstid: Informasjon Har du fått feil kalender? Ring oss, og vi sender deg den riktige! Miljøstasjon Dal Skog Tlf Åpningstider husholdningskunder Vintersesong Mandag-fredag : Torsdag : Lørdag : Stengt Sommersesong Man, ons, fre : Tirs og tors : Lørdag : Telefonhenvendelser besvares Man-fre kl

2 Kjære innbygger Vi vil ønske deg et godt nytt kildesorteringsår i Din kommune er ansvarlig for innsamlingen av avfallet, mens Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS) er ansvarlig for behandlingen av avfallet. I 2013 ble omtrent 54% av avfallet fra vår region sendt til materialgjenvinning og 44% til energigjenvinning. Bare rundt 1% av avfallet ble lagt på deponi. En stor takk til alle våre innbyggere som har bidratt til dette fantastiske resultatet! Dette viser at vi sammen tar avfallshåndteringen på alvor, og at avfallet er på rett vei. Behovet for å nå ut med informasjon til våre abonnenter, vokser i takt med innbyggertallet på Øvre Romerike. Derfor har vi for 2014 laget en utvidet brosjyre, som også inneholder viktig informasjon. I tillegg har vi tatt med en engelsk oversettelse der vi fant dette hensiktsmessig. Vi håper du leser brosjyren nøye. Skulle det dukke opp spørsmål, står vi mer enn gjerne til tjeneste med å besvare disse. Med vennlig hilsen Din kommune og Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS) Slik leser du avfallskalenderen: Avfallskalenderen for 2014 finner du på sidene Nummeret på din innsamlingsrute, finner du på avfallsbeholderen. Det kan være forskjellig rutenummer på restavfalls- og papp/papirruta. Rutenummeret finner du igjen på kalenderen på de datoene hvor det er henting hos deg. Husk: Ved innkjøring i forbindelse med offentlige høytidsdager, vil dagene være merket med grønt i kalenderen. Der rutenummeret fremkommer på flere dager, settes avfallet ut på den første dagen. TIPS Ønsker du å reservere deg mot å få uadressert reklame i postkassen, må du ta kontakt med posten. Lurer du på noe angående kildesortering over hele landet, kan du se Flere steder blir det nå gravd ned avfallsbrønner. Dette er nevnt/avbildet i brosjyren for de som måtte ha tilgang til slike. De som har tilgang til brønn for plastemballasje, skal bruke plastreturposer og ikke sekker. kalender 2014 # 2

3 Avfall på rett vei! Hvit isopor (EPS) kan leveres gratis på Dal Skog Vi oppfordrer våre abonnenter til å levere isopor på gjenvinningsstasjonen i stedet for å legge denne i plastemballasjen. GRATIS! ØRAS har fått til en avtale gjennom Grønt Punkt, (en retur- og gjenvinningsordning for bl.a. plast), om å levere isopor til resirkulering. Denne ordningen sikrer større materialgjenvinning enn om isopor leveres i retursekkene for plastemballasje. Bli med på laget, og ta med deg isopor (EPS) på neste besøkstur til oss på Dal Skog. Levering av avfall over 3m 3 til Dal Skog Husholdningskunder som kommer til Dal Skog med mer enn 3m 3 avfall, er å regne som næringskunder. Slike lass skal veies inn over vekt, og prises etter egne satser. Levering må da skje i vektas åpningstid; man.-fre. kl Ikke på kveldstid og lørdager. Henting av avfall hjemme hos deg Tilbudet gjelder funksjonshemmede, eldre og andre som ikke har egnet kjøretøy/henger for levering av avfall til gjenvinningsstasjonen. Max avfallsmengde som hentes: 3 m 3 Hentedag: Etter avtale. Betaling: Kort og kontant. Avfallet som skal hentes må være sortert i henhold til samme regler som for sortering ved gjenvinningsstasjonen. Avfallet må stå klart for opplessing ved kjørbar veg/innkjørsel/gårdsplass eller i carport/garasje. For bestilling: Kontakt ØRAS eller se kalender 2014 # 3

4 Slik kildesorterer du ditt husholdningsavfall How to sort your household waste Matavfall (uten emballasje) i grønn avfallspose og restavfall i vanlig bærepose. Begge poser kastes i mat- og restavfallsbeholder/ avfallsbrønn. ØRAS sorteringsanlegg er laget for sortering av bæreposer og matavfallsposer. Store sekker, kartonger og løst avfall medfører redusert sortering og driftstans, og må derfor ikke forekomme. Matavfall gjenvinnes til hagejord. Restavfall gjenvinnes til fjernvarme. Se eksempel på hva som skal kastes i posene på side 12. Food waste (without packaging) in green bags and residual waste in shopping bags. Put both into the grey top bin/deep collection container. The sorting plant can only handle the normal size of a shopping bag. Big sacks, cardboard boxes and loose waste causes reduced sorting and shutdown of the plant and must not occur. Knyt alltid posene med dobbeltknute. Avfallet blir komprimert i renovasjonsbilen, og derfor er det viktig at posene knytes godt for å unngå søl. Always double tie plastic bags. The waste will be compressed in the compactor vehicle, and double tied bags avoids spillage. Papp/papir, kartonger og drikkekartonger. Drikkekartonger skylles, brettes og legges i papirbeholder/avfallsbrønn. Ønsker du å være med i returkartonglotteriet, se oeras.no for mer informasjon. Større mengder papp/papir leveres på Miljøstasjon Dal Skog. Gjenvinnes til emballasjekartong og nytt papir. Se eksempel på hva som skal kastes i papp/papirbeholder på side 13. Paper/cardboard - milk and juice cartons. Rinse and fold cartons, and put into your paper bin/deep collection container. Bring large quantities of paper/cardboard to the reuse and recycling centre. Plastemballasje. Skylles, ristes og legges løst i egen retursekk for plastemballasje. Det er en fordel om korker tas av og legges løst i sekken/ posen, da disse er av en annen plasttype. Se eksempler på hva som kan kastes på side 13. Gjenvinnes til nye plastprodukter. Plastic packaging. Rinse, shake dry and lay loose in transparent plastic sack/bag. Also lay caps loose in the sack/bag. Annen plast som bygningsplast, hagemøbler, leker, bøtter, toalettseter o.a leveres på Miljøstasjon Dal Skog. (Batterileker er EE-avfall). Gjenvinnes til nye plastprodukter. Se side 15. Other plastic like construction plastic, garden furniture, toys etc. to be delivered to the reuse and recycling centre. (Battery operated toys are electrical waste). kalender 2014 # 4

5 Takk for at du kildesorterer! Glass- og metallemballasje leveres på returpunkter, gjenvinningsstasjon eller i avfallsbrønn for de som har tilgang til det. (Ildfast glass, porselen, keramikk og krystall kan leveres i egen container på Miljøstasjon Dal Skog). Se eksempler på hva som er glass- og metallemballasje på side 11. Glass and metal packaging can be delivered to recycling banks, to the reuse and recycling centre or to a deep collection container for those who have access to this. (Fireproof glass, porcelain, ceramic and crystal can be delivered in a separate container at Miljøstasjon Dal Skog.) Miljøfarlig avfall (farlig avfall og elektrisk- og elektronisk avfall (EE-avfall)) skal leveres på gjenvinningsstasjonen eller til kommunalt mottak der dette finnes. (EE-avfall kan også leveres tilbake til forhandler). ØRAS sorterer miljøfarlig avfall og videresender til godkjente behandlingsanlegg. Electrical and electronic waste to be delivered to the reuse and recycling centre or back to retailer. Hazardous waste can be delivered to the reuse and recycling centre or to a local transfer station where such is located. Brukbare klær kan leveres på noen returpunkter og på Miljøstasjon Dal skog. Se hvor du finner disse på side 11. Usable clothing to be delivered to special containers in your local council or to the reuse and recycling centre. See where to find the recycling banks on page 11. Trevirke. Ubehandlet, behandlet og trykkimpregnert trevirke leveres på Miljøstasjon Dal skog. Gjenvinnes til fjernvarme. Wood to be delivered to the reuse and recycling centre. Avfall som man ikke får plass til i beholderen hjemme, leveres til gjenvinningsstasjonen. Brukbare møbler og gjenstander kan settes i ombruksteltet på Miljøstasjon Dal Skog. Kontakt betjeningen. Waste that do not fit into your bin, for example usable furniture etc. can be delivered to the reuse and recycling centre. Medisinrester leveres på apotek. Sprøyter leveres som restavfall i lukket emballasje (flaske/kartong). Drug residues can be delivered to pharmacies. Needles are residual waste and must be delivered in protected packaging like a bottle/corton. Hageavfall leveres på Miljøstasjon Dal skog eller til kommunalt mottak i din kommune der dette finnes. Garden waste can be delivered to the reuse and recycling centre or to a local transfer station where such is located. kalender 2014 # 5

6 Takk for at du kildesorterer! Matavfall er rikt på fosfor, som er et livsnødvendig grunnstoff for mennesker, dyr og planter. Det er nettopp dette stoffet som er viktig å utnytte og tilbakeføre til jordsmonnet. Fremdeles forsvinner mye matavfall i restavfallet og verdifulle ressurser går dermed til spille. Hjelp oss derfor å få matavfallet over i grønne poser, så kan vi kan omdanne dette til hagejord. ØRAS Hagejord ØRAS Hagejord er en kompostbasert og næringsrik jord til nyanlegg og utskiftning i hager. Spesielt velegnet til blomsterbed, busker og plener, men kan også brukes til dyrking. Godkjent av mattilsynet. ØRAS Hagejord trenger ikke gjødsling de første årene. Anbefales ikke til surjordsplanter. Vi selger jord i hengerlass og i småsekker, men kjører også ut lastebillass fra minimum 2m 3 og oppover. Et lastebillass tar ca 10m 3. Ring oss for pristilbud, eller se våre nettsider når sesongen nærmer seg. Utsalg og produksjonssted: Miljøstasjon Dal Skog. foto: oeras.no «Jo mer du sorterer ut i grønne poser, jo mer næringsrik jord kan vi lage» kalender 2014 # 6

7 1 ons Rest-/matavfall NUMMER Papp/papir NUMMER Nummeret på den innsamlingsruta som du tilhører, vil stå på avfallsbeholderen/avfallsbrønn. Dette rutenummeret finner du igjen på kalenderen på de datoene hvor det er henting hos deg. Restavfall Papir Restavfall Papir Restavfall Matavfall Plast Matavfall Plast Matavfall JANUAR FEBRUAR MARS 3 man man Papir Plast 411 UKE 2 UKE 1 2 tor 3 fre 6 man 7 tir 8 ons 9 tor 10 fre 13 man 14 tir 323/ / / / / UKE 7 UKE 6 4 tir 5 ons 6 tor 7 fre 10 man 11 tir 12 ons 13 tor 14 fre / / UKE 11 UKE 10 4 tir 5 ons 6 7 tor fre 10 man 11 tir 12 ons 13 tor 14 fre / / ons 17 man man tor 324/ tir tir 312 UKE 3 17 fre 325/ ons ons man 21 tir UKE 8 20 tor 21 fre 315 UKE tor 21 fre ons man 24 man 23 tor 25 tir 25 tir UKE 4 24 fre ons 323/ ons 323/ man 28 tir UKE 9 27 tor 28 fre 324/ / tor UKE fre 29 ons 30 tor 323/ / UKE man 411 UKE 5 31 fre 325/

8 UKE 15 UKE tir ons tor fre man tir ons 10 tor 11 fre 14 man 15 tir 16 ons Rest-/matavfall NUMMER Papp/papir NUMMER Restavfall Papir Restavfall Papir Restavfall Matavfall Plast Matavfall Plast Matavfall APRIL MAI JUNI tor Off. høytidsdag 2 man / / / / / / / / / /315 Innkjøring i forbindelse med offentlige høytidsdager: Der rutenumrene fremkommer på flere tømmedager, settes avfallet ut på den første datoen. UKE 19 UKE 18 UKE fre man tir ons tor fre 12 man 13 tir 14 ons 15 tor 16 fre / UKE 24 UKE tir ons tor fre man 10 tir 11 ons 12 tor 13 fre 16 man 17 tir 2. Pinsedag Dagene er merket med GRØNN farge Papir Plast 324/ / / / / / / / / UKE tor 18 fre 21 man 22 tir 23 ons Skjærtorsdag Langfredag 2. Påskedag 315/ 415/ 315/ 415/ 315/ 315/ UKE man 20 tir 21 ons 22 tor 23 fre 323/ / UKE ons 19 tor 20 fre 23 man 24 tir 323/ / UKE tor 25 fre 28 man 323/ / / man 27 tir 28 ons UKE ons 26 tor 27 fre UKE tir 30 ons UKE tor 30 fre Kr himmelfartsdag 415 UKE man

9 Rest-/matavfall Papp/papir NUMMER NUMMER Restavfall Papir Restavfall Papir Restavfall Matavfall Plast Matavfall Plast Matavfall JULI AUGUST SEPTEMBER Papir Plast 1 tir 1 fre 325/ man ons 4 man tir 312 UKE 28 UKE 27 3 tor 4 fre 7 man 8 tir 9 ons 10 tor 11 fre 14 man 15 tir 325/ UKE 32 UKE 33 5 tir 6 ons 7 tor 8 fre 11 man 12 tir 13 ons 14 tor 15 fre / / UKE 37 UKE 36 3 ons 4 tor 5 fre 8 man 9 tir 10 ons 11 tor 12 fre 15 man / / ons 323/ man tir 412 UKE tor 18 fre 21 man 22 tir 324/ / UKE tir 20 ons 21 tor 22 fre UKE ons 18 tor 19 fre 22 man ons man 23 tir UKE 30 UKE tor 25 fre 28 man 29 tir 30 ons 31 tor 415 UKE tir 27 ons 28 tor 29 fre 325/ UKE 39 UKE ons 25 tor 26 fre 29 man 30 tir 325/

10 1 ons Rest-/matavfall NUMMER Papp/papir NUMMER Innkjøring i forbindelse med offentlige høytidsdager: Der rutenumrene fremkommer på flere tømmedager, settes avfallet ut på den første datoen. Restavfall Papir Restavfall Papir Restavfall Matavfall Plast Matavfall Plast Matavfall OKTOBER NOVEMBER DESEMBER man 1 man Dagene er merket med GRØNN farge Papir Plast UKE 41 UKE 40 2 tor 3 fre 6 man 7 tir 8 ons 9 tor 10 fre 13 man 14 tir / / UKE 46 UKE 45 4 tir 5 ons 6 tor 7 fre 10 man 11 tir 12 ons 13 tor 14 fre 2 tir 323/ ons 323/ / tor 324/ UKE 50 UKE 49 5 fre 8 man 9 tir 10 ons tor fre ons man 15 man UKE tor 17 fre tir 19 ons 16 tir 17 ons 20 man 21 tir UKE tor 21 fre 325/ UKE tor 19 fre 324/ / / / / / ons 24 man man 311/ / /313 UKE tor 24 fre 325/ tir 26 ons tir 24 ons 312/ /413 Julaften man 28 tir UKE tor 28 fre 315 UKE tor 26 fre 1. Juledag 2. Juledag 29 ons man 315/ UKE tor 31 fre 315 UKE 1 30 tir 31 ons

11 Glass- og metallemballasje Eksempler GLASSEMBALLASJE Vin- og spritflasker, ølflasker som det ikke er pant på, andre engangsflasker fra dressing, tran, olivenolje etc., babymatglass, syltetøyog konserveringsglass, samt annen emballasje som er merket med METALLEMBALLASJE Hermetikkbokser fra matvarer, hund- og kattemat, aluminiumsprodukter (leverpostei, margarinpapir, stekefolie, aluminiumsfolie m.m.), metallbokser (Cola, øl m.m.) som det ikke er pant på, metalltuber fra kaviar, majones, ost o.l., metallokk fra konserveringsglass og flasker, t-lyskopper uten vekeholder. Lurer du på noe om sortering av avfall, se Returpunkter finner du her: Sandsnesseter v/grendehuset Maura v/kiwi + UFF klær og sko Maura v/sandholtgården Nannestad v/bussterminal sentrum + UFF klær og sko Moreppen v/grendehuset Rustadmoen v/lunde Åsgreina v/gamle renseanlegget Eltonåsen vis a vis Rimi + UFF klær og sko Holter v/guldbrandsrud Brukbare klær og sko kan leveres i lukkede poser til UFF eller Fretex sine returpunkter. Dal Skog Miljøstasjon + UFF klær og sko + Fretex Med forbehold om evt. endringer kalender 2014 # 11

12 Matavfall Restavfall Eksempler I grønn matavfallspose kastes matrester, skall fra frukt- og grønnsaker, saus- og grøtrester, brød- og kakerester, syltetøyrester, te-poser, kaffefiltre, tørkerullpapir, servietter, planteog blomsterrester. Eksempler Tilgriset emballasje, tannbørster, oppvaskbørster, Q-tips, tyggegummi, plaster, bleier, sanitetsbind, fillete klær og sko, hår, dyreekskrementer, sikringer, støvsugerposer, ballonger, kulepenner, aske (avkjølt), stearinlys, produkter av sammensatte materialer, julepapir og gavepapir. foto: HIAS HUSK: Avfall skal legges i knyttede poser og ikke løst i beholder/avfallsbrønn. kalender 2014 # 12

13 Plastemballasje Eksempler Plastflasker og -kanner (legg korker løst i sekken), plastesker, - bokser og beger (youghurt, is-bokser, pepperkakebokser av plast, etc.), plastfolie, bæreposer, plastpotter og brett fra blomster samt annen emballasje som er merket med Emballasjen skylles, ristes og legges løst i knyttet sekk/pose. Plastemballasjen blir hentet hver 4. uke, på samme dag som papp/papir. Hentedag er angitt i avfallskalenderen. Flere sekker kan settes ut på hentedag. Har du glemt å sette ut sekken, kan den leveres ved neste hentedag eller til Miljøstasjon Dal Skog. Spørsmål om gjenvinning av plastemballasje, se Papp, papir og drikkekartonger Eksempler Aviser, ukeblader, reklame, innpakningspapir (NB: Julepapir og gavepapir er restavfall), konvolutter (også med vindu), eggekartonger, papp og bølgepapp (flatpakkes), pappemballasje fra matvarer som pizzaesker, makaroniesker, cornflakesesker, frysevareesker (ikke tilsølt), esker fra parfymer, sko etc. og innbundne bøker med stive permer og bøker som er sydd i ryggen. Papiret skal være rent, tørt og ikke tilsølt, samt uten tilslag av plast eller andre materialer. Papiret legges løst i beholderen. Info om returkartonglotteriet se Takk for at du kildesorterer! kalender 2014 # 13

14 Utstyr for sortering hos abonnentene Equipment for sorting your waste at home Avfallsbeholdere Alle abonnenter skal ha tilgang til beholdere for mat/ restavfall og papp/papir. Noen borettslag og sameier har også avfallsbrønner for plastemballasje, glass- og metallemballasje. Du kan ha egne beholdere eller dele med en eller flere. Beholdere på hjul finnes i 5 str for restavfall og 4 størrelser for papp/papir: 80 liter (kun for restavfall), 140 liter (standard sett), 240 liter, 360 liter, 660 liter. Each household shall have access to bins for food/ residual waste and cardboard/paper. You can choose among several sizes of bins as shown above. Some common properties also have deep collection containers for plastic packaging and glass and metal packaging. Har du egne beholdere og ønsker å supplere/bytte størrelse på disse, kontakt din kommune eller ØRAS. Gjelder det drift og vedlikehold på avfallsbrønner, ta kontakt med styret eller vaktmester der du bor. Do you have your own bins and would like to change the size or order an extra bin, please contact the municipal service or ØRAS. For operation and maintenance of deep collection containers in a common property, please contact your house porter. Matavfallsposer og plastretursekker/poser Bruk grønne matavfallsposer til matavfall og klare plastretursekker for kildesortering av plastemballasje. De som har tilgang til avfallsbrønn for plastemballasje, skal bruke plastreturposer og ikke sekker. Sorteringsanlegget hos ØRAS skiller posene på farge, derfor er det viktig at grønne matavfallsposer kun inneholder matrester og ikke annet avfall. Use green bags for food waste only and no other waste. Use transparent sacks for plastic packaging or bags if you use a deep collection container. Renovasjonsbilen må frem Make way for the compactor vehicle Hekk, busker og trær må ikke vokse ut i veien, og greiner må ikke henge lavere enn 4,5 meter over veibanen. Husk også snømåking evt. strøing på vinterstid, slik at renovasjonsbilen kommer frem. Avstand fra beholdere til kjørbar vei: maks 5 meter. Remember to cut hedge, bushes and trees in summertime and clear away snow in winter time so the compactor vehicle can reach your bins. KLIPP BUSKER OG TRÆR! kalender 2014 # 14

15 Hjelp oss å ta vare på miljøet! Det lønner seg! Supplering av grønne matavfallsposer og blanke plastretursekker/poser: For deg med egen beholder: Knyt en tom grønn pose på restavfallsbeholderen og/eller knyt en tom blank sekk på papirbeholderen, og du får ny rull neste tømmedag. If you have your own bin: When you need more green bags, tie a green bag to your grey top bin and/or a transparent sack to your green top bin to get more bags/sacks from the waste collector. For dere med felles beholdere/avfallsbrønner: Ta kontakt med styret eller vaktmester. Flere poser og sekker bestilles via kommunen. For common collection system, you may contact your house porter to get more bags/sacks. Levering av brennbart restavfall til Miljøstasjon Dal Skog: Bruk gjennomsiktige sekker når du skal levere brennbart restavfall på gjenvinningsstasjonen. Use transparent sacks when delivering combustible waste to the reuse and recycling centre. Gjennomsiktige sekker kan kjøpes på Dal Skog. ALLE abonnenter kan hente nye poser og sekker hos kommunen eller ØRAS. More bags/sacks can be obtained by the municipal service or ØRAS. Utleier av bolig har ansvar for å informere leietakere om avfallsordningen. Landlords are responsible for informing the tenants about the waste management. Avfall som bringes til Miljøstasjon Dal Skog: Kommunalt mottak : Grovavfall Miljøfarlig avfall (Farlig avfall og elektrisk -og elektronisk avfall (EE-avfall)) Brukbare gjenstander til ombrukstelt Hageavfall Isopor (EPS) Glassemballasje Metallemballasje Klær / sko *UFF/Fretex-punkter Hageavfall i Bahus - i sommerhalvåret. Åpningstider annonseres. kalender 2014 # 15

16 Miljøstasjon Dal Skog Ørasveien 85 / 2054 Mogreina / Tlf / Faks / mail: INFORMASJON Du finner mer informasjon om sortering og renovasjon her: Design GrySolberg.no / Trykk Døvigen /Trykket på resirkulert papir GJØR MER - RESIRKULER RESIRKULER! Plastemballasjen må være ren når den leveres til gjenvinning. Da blir det mindre lukt og søl og det du har levert blir til nye produkter. The plastic must be cleeeean! REN! Kan du få det til? Fantastisk - tusen takk!

Renovasjon og avfallskalender 2014

Renovasjon og avfallskalender 2014 Hurdal Renovasjon og avfallskalender 0 Hurdal kommune Plan- og driftsetaten Tlf 0 0 postmottak@hurdal.kommune.no www.hurdal.kommune.no Ekspedisjtid: 0.00 -.00 Informasjon Har du fått feil kalender? Ring

Detaljer

Renovasjon og avfallskalender 2015

Renovasjon og avfallskalender 2015 Hurdal Renovasjon og avfallskalender 0 Hurdal kommune Eiendom og drift Tlf 0 0 postmottak@hurdal.kommune.no www.hurdal.kommune.no Ekspedisjtid: 0.00 -.00 Informasjon Har du fått feil kalender? Ring oss,

Detaljer

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest Nyttig informasjon om renovasjonsordningen i kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes Topp innsats for miljøet! Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest!

Detaljer

verdi post KILDESORTERINGSKALENDER 2015 for Sandefjord kommune

verdi post KILDESORTERINGSKALENDER 2015 for Sandefjord kommune verdi post KILDESORTERINGSKALENDER 2015 for Sandefjord kommune Verdien av stillheten over nylagt is. Alle vet at når vi leverer inn det elektriske avfallet så tar vi vare på miljøet. Men hvor er egentlig

Detaljer

RUTE 41-42 - 43 STOR-ELVDAL KOMMUNE. Miljøkalender og tømmeplan

RUTE 41-42 - 43 STOR-ELVDAL KOMMUNE. Miljøkalender og tømmeplan RUTE 41-42 - 43 STOR-ELVDAL KOMMUNE Miljøkalender og tømmeplan 2015 Hvilke spor vil du sette? Når vi kvitter oss med avfall setter vi spor. Avfall som kastes i grøfta er godt synlig, men giftstoffer i

Detaljer

Informasjon fra kommunen. Kvitsøy kommune

Informasjon fra kommunen. Kvitsøy kommune Informasjon fra kommunen Kvitsøy kommune 1 IVAR IKS IVAR IKS har ansvar for renovasjonsordningen i Kvitsøy kommune. All bosstømming, drift av hytterenovasjon og Kvitsøy gjenvinningsstasjon utføres av IVARs

Detaljer

2011 tømmekalender 2

2011 tømmekalender 2 2011 tømmekalender 2 Velkommen til nytt kildesorteringsår I årets utgave av kalender har vi satt fokus på å redusere avfallet. På side 3 finner du gode tips til avfallsreduksjon. Følg også med når det

Detaljer

Kilde sortering RIRs håndbok i kildesortering 2007/2008

Kilde sortering RIRs håndbok i kildesortering 2007/2008 Ta vare på jorda - du låner den bare av meg... Kilde sortering RIRs håndbok i kildesortering 2007/2008 RIR-abonnenter i norgestoppen Hvorfor kildesortere? Dere som er RIR-abonnenter gjør en fantastisk

Detaljer

RENOVASJON 2015 kalender og sorteringsguide

RENOVASJON 2015 kalender og sorteringsguide RENOVASJON 2015 kalender og sorteringsguide Våre åpningstider: Man, tors 0730-1900. Tirs, ons, fre 0730-1530 Generell informasjon Åpningstider Heftingsdalen og Østerhus: Mandag og torsdag: 07.30-19.00

Detaljer

Avfall Sør. Smart sortert

Avfall Sør. Smart sortert sortert sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert Fakta og tips om sortert

Detaljer

naturligvis Lær om sortering av ditt avfall Penger å spare - les hvordan! Endringer i tømmedager. Første dag: 25. april Nye åpningstider fra 1.

naturligvis Lær om sortering av ditt avfall Penger å spare - les hvordan! Endringer i tømmedager. Første dag: 25. april Nye åpningstider fra 1. naturligvis Miljømagasinet fra Reno-Vest 1/2008 Tas vare på! Offentlig informasjon Lær om sortering av ditt avfall Penger å spare - les hvordan! Endringer i tømmedager. Første dag: 25. april Nye åpningstider

Detaljer

GRØNN. Sandnes kommune. Før du vet ordet av det har vi laget noe nytt av avfallet ditt SANDNES KOMMUNE

GRØNN. Sandnes kommune. Før du vet ordet av det har vi laget noe nytt av avfallet ditt SANDNES KOMMUNE GRØNN Sandnes kommune Før du vet ordet av det har vi laget noe nytt av avfallet ditt SANDNES KOMMUNE Sorterer du, kan vi lage nye ting av det du kaster a vare tømmekalenderen Her nner du alt du trenger

Detaljer

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTEN

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTEN GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTEN Vedtatt av representantskapet: 20. sept. 2011 Side 1 av 29 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 1 Om retningslinjene...

Detaljer

Informasjon fra kommunen. Klepp kommune

Informasjon fra kommunen. Klepp kommune Informasjon fra kommunen Klepp kommune 1 Bioposer og ekstrasekker Har du av og til mer avfall enn det er plass til i beholderne? Ekstrasekker for restavfall og papir kan kjøpes for henholdsvis kr 35 og

Detaljer

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENSFORSKRIFTEN Vedtatt av representantskapet 12. oktober 2012 Side 1 av 30 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Oslo kommune Renovasjonsetaten. Kildesortering av husholdningsavfall i Oslo

Oslo kommune Renovasjonsetaten. Kildesortering av husholdningsavfall i Oslo Oslo kommune Renovasjonsetaten Kildesortering av husholdningsavfall i Oslo PRODUSER MINDRE AVFALL! De store avfallsmengdene er et av tidens miljøproblemer, og det er en stor utfordring for oss alle å redusere

Detaljer

Suksess i Lødingen med farlig avfallsinnlevering! Vi minner om tømmedager og åpningstider i jule- og nytt årshøytiden

Suksess i Lødingen med farlig avfallsinnlevering! Vi minner om tømmedager og åpningstider i jule- og nytt årshøytiden Miljømagasinet fra Reno-Vest 3/2008 naturligvisoffentlig Tas vare på! informasjon Suksess i Lødingen med farlig avfallsinnlevering! Vi minner om tømmedager og åpningstider i jule- og nytt årshøytiden Møt

Detaljer

Hva BIR gjør (med god hjelp fra deg)

Hva BIR gjør (med god hjelp fra deg) Hva BIR gjør (med god hjelp fra deg) Slik gir vi bosset verdi Det nytter å sortere. Hver dag blir store mengder avfall gjenvunnet til nye produkter og energi. BIR har som mål at vi ved størst mulig gjenvinning

Detaljer

1.2 REVISJONSHISTORIKK Retningslinjene er tidligere revidert og godkjent i representantskapet ved følgende datoer:

1.2 REVISJONSHISTORIKK Retningslinjene er tidligere revidert og godkjent i representantskapet ved følgende datoer: GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENSFORSKRIFTEN Vedtatt av representantskapet 30. oktober 2013 Side 1 av 33 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Sirdal. Informasjon fra kommunen

Sirdal. Informasjon fra kommunen Sirdal Informasjon fra kommunen Avfallet har en verdi Ta vare på kildesorteringskalenderen. Her finner du alt du trenger å vite om kildesortering, når avfallet ditt blir hentet og nyttige tips om gjenbruk.

Detaljer

Penger i tomme kartonger 4

Penger i tomme kartonger 4 Offentlig informasjon nr 1 2013 Foto: Margrethe Myhrer Penger i tomme kartonger 4 Farlig avfall 6 Kildesortering på nett 3 LEDER Etter en heftig snøvinter kom sommeren raskere enn vi hadde trodd. Det grønnes

Detaljer

Forfall. Avfall. Innfall.

Forfall. Avfall. Innfall. INFORMASJON FOR KOMMUNENE 20 20 KILDE- SORTERINGS- KALENDER Forfall. Avfall. Innfall. FLEKKEFJORD KVINESDAL LUND SIRDAL Hei! Søppel er bare et annet ord for muligheter. Lek med dem selv, eller overlat

Detaljer

SLIK GJØR DU MED AVFALLET DITT

SLIK GJØR DU MED AVFALLET DITT R E N O V A S J O N Ta vare på brosjyren - det kan lønne seg! Brosjyrenummer SLIK GJØR DU MED AVFALLET DITT +++ NY RENOVASJONSORDNING GJELDER FRA JANUAR 2006 BEDRE FOR DEG - BEDRE FOR MILJØET Mer informasjon

Detaljer

Holder Namdalen ren. Vi kaster mye mat. I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år. Side 4. Abonnentene

Holder Namdalen ren. Vi kaster mye mat. I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år. Side 4. Abonnentene Vi kaster mye mat I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år Side 4 FULLDISTRIBUSJON Holder Namdalen ren Side 9 Abonnentene i MNAområdet er best i landet på kilde - sortering

Detaljer

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Nittedal sortere alt matavfall i grønn pose! Nittedal

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Nittedal sortere alt matavfall i grønn pose! Nittedal ROAF- posten Nittedal spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 Fra 2014 skal vi i Nittedal sortere alt matavfall i grønn pose! ROAFs nye sorteringsanlegg Startskuddet går

Detaljer

ROAF- posten. Vårrydding. Aurskog- Høland & Rømskog. Viktig informasjon om farlig avfall og Miljøbilens rutetider våren 2015 side 4 5

ROAF- posten. Vårrydding. Aurskog- Høland & Rømskog. Viktig informasjon om farlig avfall og Miljøbilens rutetider våren 2015 side 4 5 ROAF- posten Aurskog- Høland & Rømskog Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS Nr. 1 2015 Vårrydding Viktig informasjon om farlig avfall og Miljøbilens rutetider våren 2015 side 4 5 Hva skjer

Detaljer

OFFENTLIG INFORMASJON. Vant kr 10.000. Nye kurs i hjemmekompostering. Portapotti og aske - hvor skal det? se side

OFFENTLIG INFORMASJON. Vant kr 10.000. Nye kurs i hjemmekompostering. Portapotti og aske - hvor skal det? se side INFO nr 1 2008 OFFENTLIG INFORMASJON Helgeland Avfallsforedling IKS Vant kr 10.000. 6 Nye kurs i hjemmekompostering 4 Portapotti og aske - hvor skal det? 5 www.haf.no se side 7 LEDER Etter pålegg fra våre

Detaljer

Renovasjonsgebyret se hva du får for pengene

Renovasjonsgebyret se hva du får for pengene Kundeblad Nr. 2 2011 Renovasjonsgebyret se hva du får for pengene Kjendiskokk Inge Johnsen slik lager du noe godt av restene En godt bevart hemmelighet Visste du at vi i Trondheim har et av landets laveste

Detaljer

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Skedsmo sortere alt matavfall i grønn pose! spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Skedsmo sortere alt matavfall i grønn pose! spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 ROAF- posten Skedsmo spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 ROAFs nye sorteringsanlegg Startskuddet går i januar! Hva er nytt hva fortsetter som før? Fra 2014 skal vi i

Detaljer

Stor guide til de grønne julegavene

Stor guide til de grønne julegavene NR. 4 - november 2008 Fulldistribusjon KUNDEAVIS FRA ENVINA, FOSEN RENOVASJON OG HAMOS FORVALTNING Stor guide til de grønne julegavene Side 2 4 På tide med nye juletradisjoner? Side 4 Envina: Velkommen

Detaljer