Gosen skole Periodeplan for 9.trinn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn"

Transkript

1 Gosen skole Periodeplan for 9.trinn Beautiful World, Magritte 1962 Mot sommer Uke

2 Innhold INFORMASJON SIDE 3 NORSK SIDE 4 ENGELSK SIDE 6 MATEMATIKK SIDE 8 RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK SIDE 10 SAMFUNNSFAG SIDE 12 NATURFAG SIDE 14 TYSK SIDE 16 FRANSK SIDE 18 SPANSK SIDE 20 FORDYPNING I ENGELSK SIDE 22 TEKNOLOGI I PRAKSIS SIDE 24 INTERNASJONALT SAMARBEID SIDE 26 FYSISK AKTIVITET OG HELSE SIDE 28 MAT OG HELSE SIDE 30 MUSIKK SIDE 32 KUNST OG HÅNDVERK trearbeid SIDE 34 KUNST OG HÅNDVERK leire SIDE 36 KROPPSØVING SIDE 38 KALENDER SIDE 40 Bilde på forsiden Rene Magritte er en surrealistisk kunstner fra Belgia. Han levde fra 1898 til

3 Informasjon Planen tar utgangspunkt i Kunnskapsløftet og beskriver hovedområder, emner, mål, kilder, grunnleggende ferdigheter og kjennetegn på måloppnåelse. Hjem skole samarbeid Torsdag 7. mai inviteres foresatte til dugnad i lokalmiljøet. Egen informasjon kommer- Standpunktkarakterer i Valgfag og Mat og helse-faget leveres hjem til underskrift i uke 22. Elevene får tilbud om fotografering i mai. Foresatte gjør eventuelt bestilling av foto egen informasjon kommer. Uteskole Torsdag den 23. april drar vi til Sørmarka og deltar i ulike friluftsaktiviteter. Arrangementet er et samarbeid mellom Gosen skole og Universitetet i Stavanger. Varme og regntette klær kan bli nødvendig. Torsdag 7. mai er det Ullandhaugstafett. Vi stiller med to lag fra skolen. Klassene rydder i lokalmiljøet i begynnelsen av mai. Sunn livsstil Gosen skole gir tilbud om økologisk mat. Hver morgen serverer vi en enkel gratis frokost i kantinen: knekkebrød med ost og havregryn med melk. Til lunsj kan man kjøpe frukt, salat, varm mat, brødmat og meieriprodukter til kostpris. Vi har tro på at sunn mat virker positivt på elevenes læring og trivsel. Vurdering Uke 17 Uke 18 Uke 19 Uke 20 Uke 21 Uke 21 Uke 22 Uke 23 Uke 24 RLE prøve, ENGELSK presentasjon NATURFAG prøve NORSK sidemål tekstproduksjon, ENGELSK presentasjon MATEMATIKK heldagsprøve NATURFAG prøve, NORSK fordypningsoppgave Standpunktkarakterer fastsettes i Valgfag og Mat- og helsefaget RLE-fremføring, NORSK fremføring SAMFUNNSFAG vurdering, FSP vurderinger, NORSK fremføring, KHV innlevering RLE-prøve Utdanningsvalg, kultur og annet Uke 17 Besøk av miljøambassadør. Friluftsdag i Sørmarka Uke 19 Besøke Newton-rommet, Oljemuseet 9D og 9B Uke 20 Rydde i lokalmiljøet. Besøk fra FN-sambandet i valgfaget internasjonalt samarbeid Uke 21 Besøke Newton-rommet, Oljemuseet 9C og 9A Uke 22 Besøke Ullandhaug Økologiske gård. Fotografering, SMIL-dagen Uke 23 Besøke Ullandhaug Økologiske gård Uke 25 Ung Plattform, Schools for Africa innsamling i samarbeid med UNICEF Det tas forbehold om endringer i planen. Se også kalenderen på siste side og 3

4 Norsk Hovedområde Emne Kompetansemål Kilder Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse Muntlig kommunikasjon Skriftlig kommunikasjon Språk, litteratur og kultur Lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster Presentere norskfaglige og (tverrfaglige) emner med relevant terminologi og formålstjenlig bruk av digitale verktøy og medier Vurdere egne og andres framføringer ut fra faglige kriterier Uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre formverk, ortografi og tekstbinding Presentere resultatet av fordypning i et selvvalgt emne: et forfatterskap eller litterært emne (..) Kontekst 8-10 Litterære bøker Internett ressurssidene/ norsksidene Muntlig Lytte til og delta i samtaler om tekster i ulike sjangre Skriftlig Utvikle og strukturere ideer og tanker og mestre skriftlig framstilling i ulike sjangre Lesing Finne informasjon i tekster, oppleve og forstå resonnement. Utvikle evne til å tolke og forstå ulike tekster Regning Vise forståelse for form, system og komposisjon Digitale ferdigheter Bruke digitale verktøy for å utvikle kommunikasjonsferdigheter og presentasjoner Analyserer og reflekterer Reflekterer over form og innhold i roman/forfatterskap eller et litterært emne Drøfter likheter og ulikheter i formverket mellom nynorsk og bokmål Forstår og tolker Diskuterer tema og innhold i roman/ forfatterskap eller et litterært emne Forstår og anvender sentrale deler av formverket i norsk sidemål Finner og henter ut informasjon Gjenforteller handling fra roman / forfatterskap eller et litterært emne Kjenner til noe av formverket i norsk sidemål 4

5 Uke Basis Finner og henter ut informasjon Forstår og tolker Analyserer og reflekterer 17 Vi jobber med å skrive taler Les s 17 i Kontekst 18 Fordypningsoppgave Nynorsk (formverk) 19 Fordypningsoppgave Nynorsk (formverk) Nynorsk tekstskriving 20 Fordypningsoppgave Skriv ned og tenk over de fem gode rådene om framføring s 19 i Kontekst Gjør «Test deg selv" 1 og 2 s. 21 i Kontekst. Forbered deg på din oppgave i et selvvalgt emne: et forfatterskap eller et litterært emne. Les i romanen din. Arbeid med din oppgave i et selvvalgt emne: et forfatterskap eller et litterært emne. Les i romanen din. Nynorsk tekstskriving 3 timer Arbeid med fordypningsoppgaven Lag en disposisjon til en tale (se taleråd s 17) Nynorsk (formverk) 21 Fordypningsoppgave Lever fordypningsoppgaven senest fredag Nynorsk Framføring Nynorsk Nynorsk Framføring av fordypningsoppgaven i uke Repetisjonsoppgaver 5

6 English Main areas Competence aims Teaching material Basic skills Levels of mastering Language learning Communication Oral Culture, society and literature Use various situations, working methods and strategies of learning to develop you own skill in English Understand and master a basic vocabulary related to different topics Express oneself fluently and coherently, suited to the purpose and situation Use digital tools and formal requirements for information processing, text production and communication Communicate and converse about contemporary and academic topics Key English Unit 6 Film Oral Listen, speak and interact by using the English language Written Express ideas and opinions in an understandable and suitable way Reading Understand the meaning in various texts Arithmetic Use relevant mathematical concepts in various situations Digital Use a variety of digital tools to enhance your learning Analysis and evaluation Speak and write fluently about a variety of topics Write a text with very good structure and coherence Comprehension and usage Speak and write quite freely, though not completely correct, about a variety of topics Write a text with fairly good structure and coherence Reproduction of facts Being able to express own opinions about some topics, both orally and in writing Write a text in English 6

7 Week Basis Reproduction of facts Comprehension and usage Analysis and evaluation 17 Unit 6 p Minitalks Read p Write new words. Prepare your minitalk! Read p Write new words. Prepare your minitalk! Read p Write new words. Prepare your minitalk! 18 6A p Minitalks Read p Write new words. Do ex. 1 and 2 p.134. Prepare your minitalk! Read p Write new words. Do ex. 1, 2 and 3 p.134. Prepare your minitalk! Read p Write new words. Do ex. 1-4 p.134. Prepare your minitalk! 19 6B p Read p Write new words. Read p Write new words. Read p Write new words. 20 6B p.141 Film Read p.141. Write new words. Make a short summary of the film. One paragraph. Read p.141. Write new words. Make a short summary of the film. Half a page. Read p.141. Write new words. Make a short summary of the film. One page. 21 6C p Victoria Read p Write new words. Do ex.32 p.149 Read Write new words. Do ex.33 p.149. Read Write new words. Do ex.32 and 33 p C p Taef Read p Write new words. Do ex.27 p.148. Read p Write new words. Do ex.26 p.148 Read p Write new words. Do ex.26 and Find out more Find out more about one of the conflicts you have been reading about in chapter 6. Half a page. Find out more about one of the conflicts you have been reading about in chapter 6. One page. Find out more about one of the conflicts you have been reading about in chapter 6. One and a half page. 24 Repetition Repetition Repetition Repetition 7

8 Hovedområde Emne Statistikk, kombinatorikk og sannsynlighet Målestokk og mønster Gjennomføre undersøkelser og bruke databaser til å søke etter og analysere statistiske data og vise kildekritikk Ordne og gruppere data, finne og drøfte median, typetall, gjennomsnitt og variasjonsbredde, presentere data, med og uten digitale verktøy, og drøfte ulike dataframstillinger og hvilke inntrykk de kan gi Finne og diskutere sannsynlighet gjennom eksperimentering, simulering og beregning i dagligdagse sammenhenger og spill Beskrive utfallsrom og uttrykke sannsynlighet som brøk, prosent og desimaltall Utforske, eksperimentere med og formulere logiske resonnement ved hjelp av geometriske ideer og gjøre greie for geometriske forhold som har særlig mye å si i teknologi, kunst og arkitektur Tolke og lage arbeidstegninger og perspektivtegninger med flere forsvinningspunkt, med og uten digitale verktøy Matematikk Kompetansemål Kilder Grunnleggende ferdigheter Drøfte og løse enkle kombinatoriske problem Grunntall 9, kapittel 8 og 9. Muntlig/Skriftlig Gjengi, bruke og reflektere over matematisk innhold ved bruk av matematiske begreper, symboler, figurer, tabeller, grafer og diagram. Lesing Hente ut, anvende og analysere informasjon i matematiske tekster. Regning Finne, anvende og analysere tall, symboler, målenheter, formler og grafikk til å løse matematiske problemstillinger med varierte regnestrategier. Digital Hente ut, anvende og analysere matematisk innhold ved hjelp av digitale verktøy. Kjennetegn på måloppnåelse Analyserer og reflekterer Beregner sannsynligheten i dagligdagse sammenhenger og spill. Drøfter og løser kombinatoriske problem. Gjennomfører undersøkelser og analyserer statistiske data og viser kildekritikk. Tolker og lager arbeidstegninger og perspektivtegninger med flere forsvinningspunkt, og bruker ulike hjelpemiddel. Forstår og tolker Regner sannsynligheten i noen dagligdagse sammenhenger og spill. Finner løsningen på enkle kombinatoriske problem. Gjennomfører undersøkelser og presenterer data med eller uten digitale verktøy. Lager arbeidstegninger og perspektivtegninger med flere forsvinningspunkt. Finner og henter ut informasjon Finner sannsynligheten i enkle dagligdagse sammenhenger og spill. Uttrykker sannsynlighet som brøk, prosent eller desimaltall. Finner forsvinningspunkt i bilder. 8

9 Uke Basis Finner og henter ut informasjon Forstår og tolker Analyserer og reflekterer 17 Statistikk Les og studer s.261 til 269. Studer spesielt eksemplene og språket som brukes. 18 Kombinatorikk Les og studer s.270 til 274. Studer spesielt eksemplene og språket som brukes. 19 Sannsynlighet Les og studer s.275 til 282. Studer eksemplene og sammendraget på s Heldagsprøve i matematikk, forberedelser og etterarbeid. 21 Målestokk Les og studer s.283 til 289. Studer spesielt eksemplene og språket som brukes Kongruensavbildninger Les og studer s.289 til 297. Studer spesielt eksemplene og språket som brukes. 23 Matematikk i kunsten Les og studer s.297 til 308. Studer spesielt sammendraget på s Sannsynlighet Etterarbeid i forbindelse med heldagsprøven uke 20. Gjøre beregninger for sannsynligheten av sol, sommer og badeliv i ukene som kommer... 9

10 RLE Hovedområde Emne Kompetansemål Kilder Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse Kristendom Gi en oversikt over andre frikirkesamfunn og kristne bevegelser, herunder pinsebevegelsen Innhente digital informasjon om og presentere aktuelle spørsmål som opptar mange kristne Horisonter 9 Kap. 8 Muntlig Bruke muntlig språk for å kommunisere og forklare religioner. Bruke samtale, dialog, fortelling og utredning som midler til undring, refleksjon og argumentasjon. Skriftlig Uttrykke kunnskaper om og synspunkter på religion, livssyn og etikk. Klargjøre tanker, erfaringer og meninger. Tolke, argumentere og kommunisere. Lesing Oppleve og forstå tekster. Innhente informasjon, tolke og reflektere over fagstoff. Analyserer og reflekterer. Drøfter hva det vil si å være kristen Reflektere over særtrekk og gir eksempler på andre frikirker og kristne bevegelser Forklarer hvordan ulike kristne trossamfunn har vokst frem Utdyper og forklarer «kirketreet og peker på grunner til at dette «treet» ser slik ut Forstår og tolker Har forståelse for hva det vil si å være kristen Forteller om og gir eksempler på andre frikirker og kristne bevegelser Forklarer hva som menes med «kirketreet» Regning Anvende ulike tidsregninger. Tolke og bruke statistikk. Digitale ferdigheter Bruke digitale verktøy til å utforske aktuelle emner. Finner og henter ut informasjon Kan navngi og gir eksempler på noen kristne frikirker og kristne bevegelser Gjenkjenner «kirketreet» 10

11 Uke Basis Finner og henter ut informasjon Forstår og tolker Analyserer og reflekterer 17 Prøve: s og Prøve: s og Prøve: s og Prøve: s og Oppdeling av den krisne kirke. Baptistene Les s Starte opp med gruppearbeid. Oppgave 1 s.202 Oppgave1 og 2 s. 205 Starte opp med gruppearbeid. Oppgave 2 s.202 Oppgave1-3 s. 205 Starte opp med gruppearbeid. Oppgave 2 s.202 Oppgave1-3 s Frelsesarmeen Metodistene Les s Fortsette med gruppearbeidet. Oppgave 1 og 2 s.211 Oppgave 1 og 2 s.214 Fortsette med gruppearbeidet Oppgave 1-3 s.211 Oppgave 1-3 s.214 Fortsette med gruppearbeidet Oppgave 1-3 s.211 Oppgave 1-3 s Pinsebevegelsen Adventistene Les s Fortsette med gruppearbeidet Oppgave 1 og 2 s.214 Oppgave 1 og 2 s.218 Fortsette med gruppearbeidet Oppgave 1-3 s.214 Oppgave 1-3 s.218 Fortsette med gruppearbeidet Oppgave 1-3 s.214 Oppgave 1-3 s Evangelisk Lutherske Frikirke Les s Framføring av gruppearbeid Ferdigstille gruppearbeidet. Oppgave 1 og 2 s.221 Ferdigstille gruppearbeidet. Oppgave 1-3 s.221 Ferdigstille gruppearbeidet. Oppgave 1-3 s Framføring av gruppearbeid Framføring av gruppearbeid Framføring av gruppearbeid 23 Øve til prøve i s Prøve i s

12 Hovedområde Emne Samfunnsfag Kompetansemål Kilder Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse Historie 2.verdenskrig Drøfte årsaker og virkningen av sentrale internasjonale konflikter på og 2000-tallet Vise hvordan hendelser kan fremstilles ulikt, og drøfte hvordan interesser og ideologi kan prege synet på hva som oppleves som fakta og sannhet Drøfte idealer om menneskeverd, diskriminering og utvikling av rasisme i et historisk og nåtidig perspektiv Historie 9 underveis Internett og andre medier Muntlig Forstå, beskrive, sammenligne og analysere kilder og problemstillinger ved å bruke fakta, teorier, definisjoner og fagbegrep i innlegg, presentasjoner og meningsytringer Lesing Lese og samle informasjon, sammenligne, argumentere og drøfte verdier i informasjon og kilder Skriving Skrive tekster ved hjelp av problemstillinger og fakta. Bruke fagbegrep Regning Bruke, tolke og lage tabeller Digitale ferdigheter Søke etter informasjon, utforske nettsteder, utøve kildekritikk og velge ut relevant informasjon Analyserer og reflekterer Analyserer og reflekterer over årsaker til 2. verdenskrig Drøfter virkninger av 2. verdenskrig Bruker definisjoner og faguttrykk korrekt Finner og sammenligner relevant informasjon i ulike typer kilder Forstår og tolker Peker på en del årsaker til 2. verdenskrig Forstår og forklarer viktige hendelser under 2. verdenskrig Forklarer noen sentrale elementer og aktører i 2. verdenskrig Tolker og bruker digitale kilder Finner og henter ut informasjon Gjengir enkle fakta om 2. verdenskrig Kjenner til noen begreper om emnet Finner informasjon i ulike kilder 12

13 Uke Basis Finner og henter ut informasjon Forstår og tolker Analyserer og reflekterer 17 Historie 9- s Den andre verdenskrigen Gjør Husker du? S.151 Spm Skriv fem punkter om hva som skjedde i Norge 9. april 1940 Skriv en kort tekst om hva som skjedde med kongefamilien og regjeringen i dagene etter invasjonen. Hvem var Vidkun Quisling? Skriv en kort biografi Historie 9-s Gjør Husker du? s.158 muntlig Historie 9- s Gjør Husker du? s. 165 muntlig sammen med en venn. Historie 9- s Livet i det okkuperte Europa Gjør Husker du? s.178 muntlig Historie 9-s Kap. 9 Repetisjon Historie 9- s Vurdering Hvorfor ble Norge dratt inn i krigen? Se s. 165 Les s. 166 (Kort fortalt) svar på spørsmål 1-4 s.166 Skriv syv punkter om hva som skjedde med jødene i Europa etter 1942 Hvorfor begynte den 2. verdenskrigen? Skriv punktvis Hitlers erobringer fram til 1. september 1939 Skriv en kort artikkel om Hitlers frammarsj i Europa fram til 1. september 1939 Gjør oppgave 1 s.167 Gjør oppgave 2 s.167 Skriv en kort tekst om hvordan folkemordet på jødene ble planlagt og gjennomført. Ca en side Repetisjon Repetisjon Repetisjon Skriv en kort tekst om krigen i Norge fra Skriv en av oppgavene s.195. Oppgave 1a eller b Skriv en kort fagartikkel om hvordan folkemordet på jødene ble planlagt og gjennomført. Bruk flere kilder. Husk ingress og underoverskrifter Skriv en av oppgavene s Oppgave 1a eller b 13

14 Naturfag Hovedområde Emne Kompetansemål Kilder Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse Fenomener og stoffer Forskerspiren Teknologi og design Forklare resultater fra forsøk med strømkretser ved bruk av begrepene strøm, spenning, resistans og effekt. Formulere testbare hypoteser, planlegge og gjennomføre undersøkelser av dem og diskutere observasjoner og resultater i en rapport. Teste og beskrive egenskaper ved materialer som brukes i en produksjonsprosess. Beskrive et elektronisk kommunikasjonssystem, forklare hvordan informasjon overføres fra avsender til mottaker, og gjøre rede for positive og negative konsekvenser. Eureka 9, kap. 11 og 13 Lesing Finner, tolker og vurderer informasjon i naturfaglige tekster. Muntlig/Skriftlig Gjengir, forklarer og reflekterer over naturfaglige fenomener ved bruk av naturfaglige uttrykksmåter, begreper, symboler og figurer. Regning Gjenkjenner, anvender og analyserer tall, målenheter, formler og grafikk knyttet til naturfaglige fenomener. Digitale verktøy Finner, anvender og vurderer naturfaglig informasjon ved hjelp av digitale verktøy. Analyserer og reflekterer Formulerer testbare hypoteser, planlegger og gjennomfører undersøkelser av strømkretser. Analyserer resultater ved presis bruk av begrepene strøm, spenning, resistans og effekt. Beskriver et elektronisk kommunikasjonssystem, forklarer hvordan informasjon overføres fra avsender til mottaker, og gjør rede for positive og negative konsekvenser. Forstår og tolker Formulerer testbare hypoteser og gjennomfører undersøkelser av strømkretser. Forklarer resultater ved bruk av begrepene strøm, spenning, resistans og effekt. Beskriver et elektronisk kommunikasjonssystem og forklarer hvordan informasjon overføres fra avsender til mottaker. Finner og henter ut informasjon Gjennomfører forsøk med strømkretser og måler strømstyrken. Beskriver et elektronisk kommunikasjonssystem. 14

15 Uke Basis 17 Side Elektrisk ladning. Ladninger i bevegelse: Elektrisk strøm. Elektriske kretser. Aktivitet: Undersøkelse av statisk elektrisitet. Foredrag: Miljøambassadør i Black Box på onsdag. 18 Skriftlig prøve (9A og 9D). Pensum: kapittel 10. Digital prøve på ITL (9B og 9C). Pensum: kapittel 10. Aktivitet: Test av forutsetninger for elektrisk strøm. 19 Side Spenning, strøm og resistans. Å måle strøm og spenning. Aktivitet: Måling av strøm og spenning. Newtonrom: 9D tirsdag-onsdag og 9B torsdag-fredag. 20 Side Serie og parallellkoblinger. Energi i elektriske kretser. Aktivitet: Serie og parallellkobling av motstander. 21 Praktisk/muntlig prøve. Pensum: kapittel 11. Newtonrom: 9C tirsdag-onsdag og 9A torsdag-fredag. 22 Praktisk/muntlig prøve. Pensum: kapittel 11. Side (kun lesing, ingen oppgaver). Vår elektroniske hverdag. Motstand og kondensator. Halvledere. Diode. Transistor. Et eksempel på en elektrisk styrt alarm. Å utvikle produkter som bruker elektronikk. 23 Side Skjønner du hva jeg mener. Telekommunikasjon. Aktivitet: Spenningsdeler. 24 Side Internett og World Wide Web. E-post og chat. Elektroniske kommunikasjonssystemer muligheter og utfordringer. Finner og henter ut informasjon Oppgave 2, 4, 7 og 8 s Forstår og tolker Oppgave 1, 3, 4, 6 og 7 s Analyserer og reflekterer Oppgave 1, 3, 4, 6 og 7 s Øve til prøve. Øve til prøve. Øve til prøve. Oppgave 10, 12 og 15 s Oppgave 14, 17, 28 og 29 s Oppgave 10, 12, 13, 15 og 16 s Oppgave 17, 20, 23, 24, 26, 28 og 30 s Oppgave 9, 10, 12, 13 og 16 s Oppgave 17, 18, 21, 25, 26 og 30 s Øve til prøve. Øve til prøve. Øve til prøve. Levere rapport på ITL fra et av forsøkene i uke Frist: Fredag kl. 12. Oppgave 1, 10, 11, 12 og 14 s Levere rapport på ITL fra et av forsøkene i uke Frist: Fredag kl. 12. Oppgave 11, 14, 16, 17, 18 og 20 s Oppgave s Oppgave 22-26, 29 og 34 s Levere rapport på ITL fra et av forsøkene i uke Frist: Fredag kl. 12. Oppgave 11, 15, 16, 17, 18 og 20 s Oppgave 22-25, 28, 29, 33 og 34 s

16 Deutsch Hovedområde Emne Kompetansemål Kilder Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse Språklæring Preposisjoner Kasus/ dativ Kommunikasjon Eventyr Språk, kultur og samfunn Wien utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket finne relevante opplysninger og forstå hovedinnholdet i skriftlige og muntlige tilpassede og autentiske tekster i ulike sjangere tilpasse språkbruken i noen grad til ulike kommunikasjonssituasjoner kommunisere med forståelig uttale sammenligne noen sider ved tradisjoner, skikker og levemåter i språkområdet og i Norge samtale om språk og sider ved geografiske forhold i språkområdet Auf Deutsch 2 Texte und Übungen Digitale verktøy Muntlig Viser evne til å lytte og tale Skriftlig Bruker språket i stadig mer krevende sammenhenger Lesing Forstår, utforsker og reflekterer over stadig mer utfordrende tekster Regning Gjør kvantifiseringer og målinger i hverdagslige sammenhenger Digitale verktøy Bruker digitale verktøy for å møte autentisk språk Analyserer og reflekterer har et rikt ordforråd om emnene. reflekterer over og kjenner godt til tyske folkeeventyr har gode kunnskaper om Wien framfører med tydelig og god uttale behersker bruken av dativ Forstår og tolker kan en del gloser om emnene kjenner godt til tyske folkeeventyr har noen kunnskaper om Wien framfører med tydelig uttale kjenner til bruken av dativ Finner og henter ut informasjon kan noen gloser om emnene kjenner til noen tyske folkeeventyr kjenner til Wien framfører med stort sett forståelig uttale 16

17 Uke Basis Finner og henter ut informasjon Forstår og tolker Analyserer og reflekterer 17 Kapittel 8 Märchenhaft s Kapittel 8 Märchenhaft s Den bestemte og ubestemte artikkelen s Kapittel 8 Märchenhaft Vi dramatiserer. Dativ ved indirekte objekt s Matematikkprøve Les tekst A s Skriv 4 faktasetninger fra teksten. Les tekst D s lær 4 gloser. Lær den bestemte artikkelen i alle kjønn og kasus s. 244 Lær personlig pronomen i alle kasus og personer s. 246 Les tekst A s Skriv 6 faktasetninger fra teksten. Les tekst D s lær 6 gloser. Lær den bestemte artikkelen i alle kjønn og kasus s.244 Lær personlig pronomen i alle kasus og personer s. 246 Les tekst A s Lag 4 spørsmål til teksten. Finn ut litt om «die Deutsch Märchenstrasse». Skriv noen fakta. Les tekst D s lær 10 gloser. Lær den bestemte og ubestemte artikkelen i alle kjønn og kasus s.244 Lær personlig pronomen i alle kasus og personer s Wien s Preposisjoner med dativ s. 247 Lær preposisjonene på s. 247 Lær preposisjonene på s. 247 Gjør oppgave 1 22 Vi øver til muntlig Øv på framføring. presentasjon i uke Muntlig presentasjon Øv på framføring Lær preposisjonene på s. 247 Gjør oppgave 1 og 2 24 Vi repeterer 17

18 FRANÇAIS Hovedområde Emne Kompetansemål Kilder Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse Språklæring Prendre og dire Le passé composé Kommunikasjon Språk, kultur og samfunn Frankrike Bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler Kommunisere med forståelig uttale Presentere ulike emner muntlig Bruke grunnleggende språklige strukturer og former for tekstbinding Finne relevante opplysninger og forstå hovedinnholdet i skriftlige og muntlige tilpassede og autentiske tekster i ulike sjangere Samtale om språk og sider ved geografiske forhold i språkområdet Ouverture 9: kap. 9 Muntlig Vise evne til å lytte og tale Skriftlig Bruke språket i ulike sammenhenger Lesing Forstå, utforske og reflektere over tekster Skaffe seg innsikt på tvers av kulturer Regning Gjøre kvantifiseringer og målinger i hverdagslige sammenhenger Digitale ferdigheter Bruke digitale verktøy for å møte autentisk språk Analyserer og reflekterer Snakker fransk med tydelig og god uttale og intonasjon Har et rikt ordforråd om emnet Produserer setninger om Frankrike/en by på fransk Produserer setninger med grunnleggende språklige strukturer og god tekstbinding Forstår og tolker Snakker fransk med forståelig uttale Forstår og bruker aktuelle begrep Kan forme noen setninger om Frankrike/en by på fransk Bruker grunnleggende språklige strukturer Finner og henter ut informasjon Leser fransk med forståelig uttale Bruker noen grunnleggende begrep Lister opp litt fakta om Frankrike/en by Kjenner igjen enkelte språklige strukturer 18

19 Uke Basis Finner og henter ut informasjon Forstår og tolker Analyserer og reflekterer 17 Kap. 9 Frankrike s Prendre og Dire 18 Kap. 9 Frankrike s Le passé composé s Les s. 177, 186 og 187. Lær bøyningen av prendre. Les s. 177, 186 og 187. Lær bøyningen av prendre og dire. Les s Gjør oppg. 10A s Les s Gjør oppg. 11 s Les s. 177, 186 og 187. Lær bøyningen av prendre og dire. Lag 4 setninger på fransk der du bruker disse verbene. Les s Gjør oppg. 12 s Byer i Frankrike Pararbeid lag en powerpoint presentasjon av en by i Frankrike (for eksempel geografi, turistattraksjoner, mat, kjente personer, osv.). Dere har ansvar for å fordele arbeidsoppgaver og bli enige om lekser til hver gang dere møtes. Finn bilder og informasjon om byen og ta det med på skolen. 23 Muntlig presentasjon Øv på framføring: by i Frankrike. Bonne chance! Repetisjon 19

20 ESPAÑOL Hovedområde Emne Kompetansemål Kilder Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse Språklæring Pekeord Superlativer Kommunikasjon Kunne snakke om klær og priser. Språk, kultur og samfunn Beskrive og vurdere eget arbeid med å lære det nye språket Forstå- og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner Kommunisere med forståelig uttale Presentere ulike emner muntlig Gi uttrykk for egne meninger og følelser Forstå og bruke tall i praktiske situasjoner Bruke grunnleggende språklige strukturer og former for tekstbinding Chicos Chicas 2 Utdelt materiale i timen Muntlig Lese, lytte og svare på spørsmål Skriftlig Ta i bruk språket i varierte samanhengar Lesing Forstå og finne informasjon i ulike tekstar Regning Bruke tall i praktiske situasjoner Digitale ferdigheter Opphavsrett og kildekritikk. Analyserer og reflekterer Har et rikt ordforråd om tema Kan gi uttrykk for egne meninger om klær og pris Kommuniserer med god uttale og flyt Bruker grammatikk på riktig måte. Forstår og tolker Kan snakke om klær, størrelser, farger og pris Kan kommunisere med forståelig uttale Forstår og bruker grammatikk Finner og henter ut informasjon Kan noen ord man trenger for å shoppe på spansk. Kjenner til noen uttrykk for å shoppe og kan bruke dem muntlig Kan lage enkle setninger på spansk 20

21 Uke Basis Finner og henter ut informasjon Forstår og tolker Analyserer og reflekterer 17 La ropa. Klær, fortelle hva du og andre har på seg. Los demonstrativos/ Pekeord gul boks side Cuanto cuesta? Side 80 Lær deg gul og grønn boks s.80 og grønn boks s Oppstart gruppearbeid. Forberedelse til vurderingssituasjon uke Les og forstå teksten i oppgave 2b side 77 Kan fortelle hva du liker å ha på deg. Lær deg hva minst 8 klesplagg heter på spansk. Lag 3 spørsmål om hva noe koster og skriv svarene. Skriv 3 setninger om hva du synes om noen klesplagg (se grønn boks) Skriv minst 3 setninger som forberedelse til rollespillet. Si hva du liker/ikke liker, si hva du synes om et plagg og spør hva noe koster. Les og oversett teksten i oppgave 2b side 77. Kunne forklare på norsk hvordan de ulike pekeordene brukes. Lær deg hva minst 10 klesplagg heter spansk. Lag en liten dialog mellom deg og en butikkansatt, om hva noen klesplagg koster. Skriv minst 6 setninger som forberedelse til rollespillet. Se Finner og henter informasjon hvis du trenger tips. Les og forstå teksten i oppgave 2b og gjør oppgave 3a side 77. Lær deg hva minst 12 klesplagg heter på spansk. Les dialogen i oppgave 1 side 80. Lag en dialog der du diskuterer klesplagg og pris med en venn. Skriv minst 10 setninger som forberedelse til rollespillet. 21 Fortsettelse grupparbeid. Beskrive klær med farger og andre adjektiv. Kunne bruke og forstå tall i praktiske situasjoner. Beskriv det du har på deg. Bruk adjektiv og superlativ. Skriv en liten dialog hvor du og en venn snakker om hva dere har på dere. 22 Forbered skriftlig og muntlig vurdering. Husk å levere teksten til rollespillet innen mandag uke 23. Skriv en liten dialog mellom deg og en venn om klær dere skal kjøpe. 23 Vurderingssituasjon Rollespill/skriftlig prøve Gruppe- og individuellvurdering. 24 Las vacaciones de verano. Qué vas a hacer? Rollespill: bytur og shopping Skriftlig prøve: kunne beskrive klær ved å bruke adjektiv og superlativer. Gi uttrykk for egne meninger. Kunne bruke tall i praktiske situasjoner. Forstå og bruke pekeord. Kunne fortelle om hva du skal gjøre i sommerferien. 21

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn. Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START. Uke 36-40. www.gosenskole.no

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn. Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START. Uke 36-40. www.gosenskole.no Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START Uke 36-40 www.gosenskole.no 1 Innhold INFORMASJON SIDE 3 NORSK SIDE 4 ENGELSK SIDE 6 MATEMATIKK SIDE 8 RELIGION, LIVSSYN

Detaljer

Tysk. Garnes ungdomsskule. LæringsPLAN. Læring og trivsel for alle. PERIODE 6 9. trinn

Tysk. Garnes ungdomsskule. LæringsPLAN. Læring og trivsel for alle. PERIODE 6 9. trinn Tysk Garnes ungdomsskule LæringsPLAN Læring og trivsel for alle PERIODE 6 9. trinn Elev Gruppe Skoleåret 2014-2015 INNHALD SIDE Andresida 2 Innhaldsoversikt 3 Helsing frå rektor og elevråd 4 Læraroversikt

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Forbedende kurs for språklige minoriteter er et tilbud for elever som har gjennomført norsk grunnskole

Detaljer

Lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland

Lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland juni 2015 Lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland med veiledning og skjema for vurdering C1 og C2 A1 Forstår og bruker kjente, dagligdagse uttrykk og enkle utsagn for å dekke grunnleggende behov.

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet UNGT ENTREPRENØRSKAP UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet Har vi tid til dette? Måloppnåelser ved bruk av Entreprenørskapsmetodene fra Ungt Entreprenørskap Innholdsfortegnelse: INNLEDNING...

Detaljer

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i norsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/nor1-05 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon,

Detaljer

Planer for integrering av IKT i fagene

Planer for integrering av IKT i fagene Planer for integrering av IKT i fagene Vedlegg til Plan for IKT i oppvekst 2008-2011 Lindesnes kommune Integrering av IKT i fagene. Vedlegg til Plan for IKT i oppvekst 2008-2011, Lindesnes kommune 1/18

Detaljer

INNHOLD. 6.2.1 IKT 1. trinn... 20 6.2.2 IKT 2. trinn... 21 6.2.3 IKT 3. trinn... 21 6.2.4 IKT 4. trinn... 22 1. INNLEDNING... 4

INNHOLD. 6.2.1 IKT 1. trinn... 20 6.2.2 IKT 2. trinn... 21 6.2.3 IKT 3. trinn... 21 6.2.4 IKT 4. trinn... 22 1. INNLEDNING... 4 IKT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN 2011 2014 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 2. DIGITAL KOMPETANSE OG DEN DIGITALE SKOLEHVERDAGEN... 5 2.1 BEHOVET FOR Å KUNNE MESTRE BRUK AV DIGITALE VERKTØY... 5 2.2 NASJONAL MÅLSETTING...

Detaljer

IKT-plan for Notodden kommune

IKT-plan for Notodden kommune IKT-plan for Notodden kommune Kompetansemål og læringsmål for elever i grunnskolen i Notodden kommune 16.12.2011 Notodden kommune IKT-plan for grunnskolen i Notodden kommune Innledning Digitale verktøy

Detaljer

Skole IKT 2007-10. Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007

Skole IKT 2007-10. Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007 Skole IKT 2007-10 Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007 Skole IKT 2007-10 Forord... 3 Elevenes IKT-kompetanse... 4 IKT-kompetanse for lærere... 5 Infrastruktur... 5 Kommunikasjonsplattform... 6 Hjemmeside...

Detaljer

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I ENGELSK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

Samtykkeerklæring SAMTYKKE TIL HØGSKOLENS BRUK AV KANDIDAT-, BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER

Samtykkeerklæring SAMTYKKE TIL HØGSKOLENS BRUK AV KANDIDAT-, BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER Samtykkeerklæring Samtykkeerklæring SAMTYKKE TIL HØGSKOLENS BRUK AV KANDIDAT-, BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER Forfatter(e): Norsk tittel: Engelsk tittel: Studieprogram: Linda Gunneklev Mølland Digital fortelling

Detaljer

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Idéhefte Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Innhold Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen... 3 Om bruken av dette heftet... 8 Ideer til å synliggjøre og anerkjenne

Detaljer

Forslag til revidert læreplan i engelsk

Forslag til revidert læreplan i engelsk Forslag til revidert læreplan i engelsk Utkast fra læreplangruppe. Mai/juni 2012 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer

Detaljer

Arbeidsplan for 8-trinn

Arbeidsplan for 8-trinn Arbeidsplan for 8-trinn : 5, 6, 7 og 9 Navn: Spesielt 5: Mandag: Unge og rus 2 timer. Tirsdag: Unge og rus 2 timer. Torsdag: Unge og rus 2 timer. DKS. Nordnorsken kunstutstilling.. Fredag: Nynorsk tekst

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

Musikal P E R I O D E P L A N N R. 3 V E K E 4-19. Til elev og føresette

Musikal P E R I O D E P L A N N R. 3 V E K E 4-19. Til elev og føresette Osterøy ungdomsskule Adresse 5282 Lonevåg Tlf 56 19 26 80 Faks 56 19 26 81 e-post osteroy.ungdomsskule@osteroy.kommune.no web www.osteroy.ungdomsskule.no Musikal Osterøy ungdomsskule Hatland 5282 Lonevåg

Detaljer

Uke 9 13 / tjuefemten ARBEIDSPLANEN. Kult med kultur. Respekttema: Selvhevdelse. Navnet mitt:

Uke 9 13 / tjuefemten ARBEIDSPLANEN. Kult med kultur. Respekttema: Selvhevdelse. Navnet mitt: ARBEIDSPLANEN Uke 9 13 / tjuefemten Kult med kultur Respekttema: Selvhevdelse Navnet mitt: Gautesete skole niende 2014 / 2015 TIL ELEV OG FORESATTE Ny plan ny periode mellom vinterferie og påske fra februar

Detaljer

Lærerveiledning til Avisheftet mitt M

Lærerveiledning til Avisheftet mitt M Lærerveiledning til Avisheftet mitt M Innhold Forord... s 2 Aviser i Norge... s 3 Bilder og illustrasjoner... s 10 Bli kjent i avisen... s 4 Lag din egen forside... s 11 Nyhetsartikkel... s 5 Avissjangrer...

Detaljer

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i engelsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/eng1-03 Formål Engelsk er et verdensspråk. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

Tetra 9. Lærarrettleiing. Fellesutgåve. May Britt Hagen Synnöve Carlsson Karl-Bertil Hake Birgitta Öberg NORSKE SAMLAGET

Tetra 9. Lærarrettleiing. Fellesutgåve. May Britt Hagen Synnöve Carlsson Karl-Bertil Hake Birgitta Öberg NORSKE SAMLAGET etra 9. Innled. + Kap 1. 1-61 16.10.06 14:59 Side 1 May Britt Hagen Synnöve Carlsson Karl-Bertil Hake Birgitta Öberg Lærarrettleiing Fellesutgåve etra 9 DE NORSKE SAMLAGE etra 9. Innled. + Kap 1. 1-61

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

LÆREPLAN I SAMISK SOM ANDRESPRÅK

LÆREPLAN I SAMISK SOM ANDRESPRÅK Sametinget LÆREPLAN I SAMISK SOM ANDRESPRÅK Høringsutkast 01.02.2013 Innhold Formål med faget...3 Hovedområder i faget...3...4...4...4 Samisk som andrespråk - Ulike varianter...5 Samisk som andrespråk

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen etter

Detaljer

PLAN FOR SAMMENHENG BARNEHAGE OG SKOLE

PLAN FOR SAMMENHENG BARNEHAGE OG SKOLE PLAN FOR SAMMENHENG BARNEHAGE OG SKOLE RYGGE KOMMU RYGGE KOMMUNE 05.03.13 I N N L E D N I N G. Formålet med denne planen er å sikre god overgang mellom barnehage og skole og styrke sammenhengen i opplæringen

Detaljer

VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE. INFORMASJONSHEFTE OM VALGFAG 8.trinn 2014-2015

VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE. INFORMASJONSHEFTE OM VALGFAG 8.trinn 2014-2015 VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE INFORMASJONSHEFTE OM VALGFAG 8.trinn 2014-2015 Valgfag På bakgrunn av Stortingsmelding 22 Motivasjon Mestring Muligheter innførte Malvik kommune valgfag som tilbud for elever som

Detaljer

Nasjonale prøver 18.09.2013

Nasjonale prøver 18.09.2013 Nasjonale prøver 18.09.2013 Veiledning til lærere Regning 8. og 9. trinn. Del 2 Bokmål Innhold Hvordan bruke resultatene i undervisningen?... 3 Oversikt over oppgavene til nasjonal prøve i regning 2013...

Detaljer

IKT-plan for barnehagene og skolene i Krødsherad

IKT-plan for barnehagene og skolene i Krødsherad IKT-plan for barnehagene og skolene i Krødsherad Utarbeidet våren 2005 Revidert våren 2009 etter Rammeplan for barnehager og Kunnskapsløftet Barnehagene i Krødsherad: Bli kjent med datamaskinen. Alle må

Detaljer

LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN

LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I norsk forstås grunnleggende

Detaljer