VEILEDNING I BRUK AV HANDYWEB FOR LEVERANDØRER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEILEDNING I BRUK AV HANDYWEB FOR LEVERANDØRER"

Transkript

1 VEILEDNING I BRUK AV HANDYWEB FOR LEVERANDØRER LAGE PRISTILBUD ( side 1 3 ) GENERELLT Med HandyWeb kan ditt firma raskt og enkelt sette opp pristilbud og sende disse til brukere i systemet eller eksterne mottakere. PROSJEKTINFORMASJON Her legger du inn viktig generell informasjon om prosjektet. Alle felter markert i svak gul skal fylles inn. LOKALISERING Dette steget er valgfritt og du vil senere kunne gå tilbake for å spesifisere lokalisering eller automatisk opprette rom / lokalisering i beskrivelse hvis du bruker byggemaler. Her kan du spesifisere lokalisering som er gjeldene i prosjektet. Du kan legge til rom og arealer / områder der det skal utføres arbeid. Du kan også legge til korte notater på hver lokalisering og eventuelt skrive inn ditt eget romnummer fra, for eksempel., arkitektegninger. BESKRIVELSE Her er en forklaring på hvordan du bygger din beskrivelse av arbeidene som skal utføres i det aktuelle prosjektet. Legge til byggemal Her velger du først riktig kategori før du velger riktig type arbeider under kategori. Du kan klikke på byggemalen og se på informasjon før du velger å legge til en byggemal. Når du har valgt riktig byggemal fyller du inn høyde, bredde og lengde på det aktuelle rommet / området arbeidet gjelder og velger lokalisering ( fra romplan eller foreslått opprettelse av rom / lokalisering ). Når du trykker legg til vil byggemalens elementer legge seg til i din beskrivelse med respektive mengder ut i fra de målene du la inn. Legge til fritekst Her kan du beskrive hva du vil ved å legge til en overskrift og undertekst samt spesifisere arbeidsområde og lokalisering. Du kan også velge avanserte valg for å spesifisere bygningsdel, enhet og mengde. Velger du å ikke spesifisere dette vil bygningsdel være 29 Bygning generelt, enhet RS og mengde 1. Brukerveiledning HandyWeb for leverandører Side 1 av 7

2 Legge til byggelement Du kan legge til enkelte byggelementer enten ved å søke i fritekstfelt eller velge et filter. Bruker du fritekstfeltet bør du søke etter spesifikke ord som feks fliser eller panel for å få frem en liste der disse ordene er inkludert i elementnavn. Bruker du filter stiller du inn inn parametere etter hvilken bygningsdel, hovedfag, type arbeid og kompleksitet elementet har. Du kan se på informasjon om hvert element før du legger til elementet. Det er spesielt viktig å sjekke elementets informasjon om arbeidsområde og notatfelt. Når du har funnet riktig element kan du evt. legge til spesifikasjoner ( for eksempel materialspesifikasjoner eller spesielle utfordringer ). Så skriver du inn mengde og trykker legg til. Endringer i beskrivelsen Du kan endre alle elementer og fritekst som er lagt til i beskrivelsen. Når du har lagt til en byggemal vil det legges til et standard utvalg av mengdejusterte elementer. Dette er kun et forslag for hva som skal gjøre og du må huske å evt. justere til faktiske mengder og evt bytte ut elementer som ikke passer til din beskrivelse. Du kan legge til egne spesifikasjoner under alle elementer ( HW pris tar ikke høyde for tillagte spesifikasjoner ). Du kan slette enkeltelementer og legge til nye. Du kan også slette alle elementer som ligger under et rom ved å trykke tøm rom. VIKITIG! Du må trykke oppdater når du har justert mengder og priser. Når du er ferdig med din beskrivelse må du trykke lagre. Visningstyper Du kan velge å se din beskrivelse i forksjellige visningstyper. Du kan se beskrivelse fordelt på rom / lokalisering eller bygningsdeler. Du kan også se på automatiske utregninger av estimerte kostnader( HW priser ) fordelt på fag / kapittel. MOTTAKER Her skal du legge inn mottaker for ditt pristilbud. Dette må være samme som oppdragsgiver for ditt pristilbud. Mottakernavn vil inkluderes automatisk i tilbudsbrevet. Du kan velge mottaker på følgende måter : Leverandør : søk etter andre leverandører registrert i systemet Personer : søk etter privatpersoner ( gratisbrukere, ikke leverandører ) som er registrert i systemet Ekstern mottaker : fyll inn kontaktinformasjon til ekstern oppdragsgiver. Hvis du velger dette alternativet vil oppdragsgiver / kunde kun motta ditt tilbudsbrev på epost med din Brukerveiledning HandyWeb for leverandører Side 2 av 7

3 tilbudsbeskrivelse som vedlegg. Du vil da ikke kunne bruke standard oppsett for kontrakt og endringsmeldinger gjennom HandyWeb. PRISTILBUD / TILBUDSBREV Dette er tilbudsbrevet som sendes til oppdragsgiver / kunde. Her kan du endre tekster helt til du velger å sende til tilbudet til mottaker. Har du valgt ekstern mottaker vil dette tilbudsbrevet sendes på epost med din beskrivelse som vedlegg. Tilbudssum hentes automatisk fra sum i din beskrivelse. HW priser vil ikke vises i vedlagt beskrivelse som sendes til ekstern mottaker, eller når mottakere som er registrert i HandyWeb, mottar ditt tilbud. Trykk send pristilbud når du er sikkert på at beskrivelse, mottaker og tilbudsbrev er riktig. KONTRAKT Her kan du fylle ut og bruke et standard kontraktsformular, laget av HandyWeb, etter at du har fått godtatt ditt pristilbud av oppdragsgiver. Sum fra pristilbudet du har fått akseptert vil automatisk bli lastet inn i kontraktsformularet og det forusettes at du bruker tilbudsbeskrivelse laget i HandyWeb for å bruke denne funksjonen. Din aksepterte tilbudsbeskrivelse vil automatisk bli lagt til som vedlegg til kontrakten. Når du har fylt ut kontrakten riktig trykker du send kontraktsforslag og oppdragsgiver vil kunne se ditt kontraktsforslag. Du kan gjøre endringer i kontrakt helt frem til oppdragsgiver har akseptert kontraktsforslag. SLUTTOPPGJØR Her kan du se en oversikt over endringsmeldinger du legger inn. Endringsmeldinger legger du inn ved å gå til den originale tilbudsbeskrivelse og gjøre endringer i denne. Det vil automatisk lages endringsmeldinger nå du legger til nye elementer eller endrer pris / mengde i beskrivelse. Oppdragsgiver ( hvis denne er registrert bruker i systemet ) vil automatisk få melding om endringsmeldinger etter hvert som du gjør endringer i beskrivelsen. Oppdragsgiver vil kunne velge å avslå eller akseptere endringsmeldinger underveis. Når prosjektet er fullført og alle nødvendige endringsmeldinger er lagt inn og akseptert kan du velge å trykke sett som fullført. Da vil det automatisk sendes en epost til oppdragsgiver som spør om oppdragsgiver vil godkjenne ferdigstillelse. Når prosjektet er akseptert som ferdigstilt har du grunnlaget for sluttoppgjør. Brukerveiledning HandyWeb for leverandører Side 3 av 7

4 LAGE ANBUD ( side 4 5 ) GENERELLT Med HandyWeb kan ditt firma sende anbudsforespørsler til andre leverandører i systemet. Du kan enten velge å sende enkle forespørsler med enkle beskrivelser ( elementbeskrivelser ) eller mer detaljerte NS 3420 beskrivelser ( krever proffpakke og gyldig lisens for bruk av NS 3420 ) Oppsett for anbudsforespørsler og anbudsprosessen følger ikke nødvendigvis alle de krav som settes av Norsk Standard men er laget slik at man får med den viktigste informasjon relatert til små og mellomstore byggeprosjekter. HandyWeb AS anbefaler deg å printe ut eller eksportere den viktigste informasjonen knyttet til anbud. Aksepterte pristilbud og kontrakter burde alltid printes ut og mottas signert fra oppdragsgiver i tillegg elektronisk aksept i systemet. PROSJEKTINFORMASJON Her legger du inn viktig generell informasjon om prosjektet. Denne informasjonen vil synes for aktuelle tilbydere som mottar din anbudsforespørsel. Alle felter markert i svak gul skal fylles inn. Du får kun endret budsjettramme og prosjekttekst etter at du har sent ut anbudsforespørselen. LOKALISERING Dette steget er valgfritt og du vil senere kunne gå tilbake for å spesifisere lokalisering eller automatisk opprette rom / lokalisering i beskrivelse hvis du bruker byggemaler. Her kan du spesifisere lokalisering som er gjeldene i prosjektet. Du kan legge til rom og arealer / områder der det skal utføres arbeid. Du kan også legge til korte notater på hver lokalisering og eventuelt skrive inn ditt eget romnummer fra, for eksempel., arkitektegninger. BESKRIVELSE Samme metode som når du lager pristilbud. Se veiledning om hvordan du lager beskrivelser i pristilbud. LEVERANDØRKRITERIER Her kan du legge inn kriterier for å finne riktige tilbydere å sende din anbudsforespørsel til. Felter marker med svak gul er obligatoriske. Du kan utsette frist for å melde interesse og anbudsfrist senere hvis det er behov for det. Vi anbefaler at du trykker sjekk antall treff for å sjekke at du har et tilstrekkelig antall tilbydere som er aktuelle for arbeidene du skal ha utført. Brukerveiledning HandyWeb for leverandører Side 4 av 7

5 TILBYDERE Her vil du få opp en liste med tilbydere som er aktuelle ut ifra de arbeidene du har beskrevet og de leverandørkriterier du har satt. Du kan velge å sende anbudet til opptil 7 firmaer. Du velger de firmaene du ønsker ved å huke av i venstre side før du trykker send. KONTRAKT Her vil du få opp kontraktforslag fra den tilbyder du eventuell har valgt. Hvis du mottar manuelt tilbud fra tilbyder på epost, faks eller post kan du legge inn kontraktssum her i stedet. Du kan velge å avslå eller godta kontraktsforslag her elektronisk men vi vil anbefale at du avtaler kontraktsbetingelser på forhånd muntlig eller skriftlig slik du godtar det første kontraktsforslaget som sendes. Hvis du velger å avslå kontraktsforslag vil tilbyder få beskjed om dette og sender deg et nytt oppdatert kontraktsforslag. VIKTIG! Vi vil i alle tilfeller anbefale deg å printe ut kontrakt og signere denne skriftlig i tillegg. SLUTTOPPGJØR Her kan du se en oversikt over endringsmeldinger tilbyder / entreprenør legger inn fortløpende i prosjektet. Du må gå inn på hver endringsmelding for å velge å avslå eller godta foreslått endringsmelding. Vi anbefaler at dere i størst mulig grad avklarer endringsmeldinger med tilbyder / entreprenør før det legges inn endringsmeldinger. Når alle endringsmeldinger er behandlet vil tilbyder / entreprenør sende en anmodning om godkjent ferdigstillelse av utførte arbeider og godkjent sluttoppgjør som du må avslå eller godta. Brukerveiledning HandyWeb for leverandører Side 5 av 7

6 MOTTA ANBUD ( side 6 7 ) GENERELLT Når du jobber med anbudsforespørsler er det viktig at du ikke behandler beskrivelser laget av forbrukere / oppdragsgivere som endelig men kun bruker dette som et utgangspunkt for din endelige tilbudsbeskrivelse. Vi vil i de fleste tilfeller anbefale at du kontakter oppdragsgiver og gjennomfører en befaring før du gir ditt anbud. HandyWeb AS kan ikke garantere at alle anbudsforespørsler er fra oppdragsgivere som kommer til å kjøpe tjenester fra tilbydere som er registrert i vårt system. Det er opptil deg og ditt firma å vurdere oppdragsgiver og den informasjonen som er lagt inn i anbudsforespørsel. PROSJEKTINFORMASJON Her får du rask oversikt på viktig generell informasjon om prosjektet. Trenger du mer utfyllende informasjon om prosjektet kan du kontakte oppdragsgiver direkte. Informasjon om hva som skal uføres ser du i steg 3. Beskrivelse. LOKALISERING Her ser du oversikt over de rom / lokaliseringer oppdragsgiver har lagt inn. Hvis du velger å melde interesse og sende pristilbud vil du kunne bruke denne romplanen som et grunnlag for videre bearbeidelse av din egen tilbudsbeskrivelse og romplan. BESKRIVELSE Her vil du se beskrivelsen oppdragsgiver har lagd. Hvis oppdragsgiveren er en forbruker ( ikke profesjonell ) er det meget viktig at du kun bruker denne beskrivelsen som et grovt utgangspunkt for din faktiske tilbudsbeskrivelse og de fleste tilfeller gjennomfører en befaring for å få helt riktig informasjon om hva som skal gjøres. Hvis du velger å melde interesse og sende et pristilbud vil du ( under steg 6. Pristilbud ) kunne bruke oppdragsgivers orginale beskrivelse som grunnlag for din endelige tilbudsbeskrivelse. LEVERANDØRKRITERIER Her ser du de kriterier oppdraggiver satt til tilbydere / leverandører når oppdraggiver valgte hvilke firmaer som skulle motta anbudsforespørselen. Oppdraggiver vil senere kunne utsette men ikke fremskynde interesse eller anbudsfrist. Oppdragsgiver vil ikke kunne akseptere noen tilbud før anbudsfrist har utgått. Brukerveiledning HandyWeb for leverandører Side 6 av 7

7 MELD INTERESSE Her kan du melde din interesse og se hvor mange andre firmaer som har mottatt anbudsforespørselen og meldt interesse. PRISTILBUD Her setter du opp ditt pristilbud ved å bruke original beskrivelse fra oppdragsgiver som et utgangspunkt. Du lager din beskrivelse på samme måte som når du lager beskrivelser som du skal sende på anbud ( se forklaring om hvordan du lager anbud ). Eneste forskjell er at du i ditt pristilbud må fylle ut egne priser for det gjeldene prosjektet. Hvis du har lagt inn egne priser på elementene ( i din egen prisdatabase )som du har lagt til i beskrivelsen vil det automatisk komme opp et prisforslag. Denne prisen burde vurderes og kan overstyres før du sender ditt pristilbud. VIKTIG! Når du har laget din tilbudsbeskrivelse ferdig må du trykke lagre. Etter dette kan du sette opp ditt tilbudsbrev basert på en mal fra HandyWeb. Du kan endre tekst som nødvendig før du trykker send pristilbud. Tilbudsbrevet vil da sendes til oppdragsgiver sammen med din tilbudsbeskrivelse. HW priser vil ikke vises til oppdragsgiver. KONTRAKT Her vil du kunne sette opp et kontraktsforslag til oppdragsgiver basert på standard kontraktsmal og ditt pristilbud. Du kan også sende et egendefinert kontraktsforslag til oppdragsgiver per epost, faks eller post. Du eller oppdragsgiver kan registrere dette kontraktsforslaget i systemet ved å laste opp dokument og skrive inn kontraktssum. VIKTIG! Vi vil i alle tilfeller anbefale deg å printe ut kontrakt og signere skriftlig i tillegg. SLUTTOPPGJØR Her kan du se en oversikt over endringsmeldinger du legger inn. Endringsmeldinger legger du inn ved å gå til den originale tilbudsbeskrivelse og gjøre endringer i denne. Det vil automatisk lages endringsmeldinger nå du legger til nye elementer eller endrer pris / mengde i beskrivelse. Oppdragsgiver vil automatisk få melding om endringsmeldinger etter hvert som du gjør endringer i beskrivelsen. Oppdragsgiver vil kunne velge å avslå eller akseptere endringsmeldinger underveis. Når prosjektet er fullført og alle nødvendige endringsmeldinger er lagt inn og akseptert kan du velge å trykke sett som fullført. Da vil det automatisk sendes en epost til oppdragsgiver som spør om oppdragsgiver vil godkjenne ferdigstillelse. Når prosjektet er akseptert som ferdigstilt har du grunnlaget for sluttoppgjør. Brukerveiledning HandyWeb for leverandører Side 7 av 7

Medlemshåndtering eroom

Medlemshåndtering eroom Medlemshåndtering eroom Norsk versjon 7.3 JOINT Collaboration AS www.joint.no Medlemshåndtering i eroom V7.3 Hvem kan legge til og invitere medlemmer i et eroom?...3 Når legges medlemmer inn i et rom?...3

Detaljer

- Velkommen til klart.no -

- Velkommen til klart.no - - brukermanual - - Velkommen til klart.no - Velkommen til klart.no Med klart.no får du rask og bedre dialog med kunden samt en mere effektig arbeidsprosess! Ved å benytte klart.no får din bedrift en unik

Detaljer

1 Gi tilbud - hurtigveileder

1 Gi tilbud - hurtigveileder 1 Gi tilbud - hurtigveileder Nedenfor finner du en hurtigveileder for hvordan du skal levere elektroniske tilbud i Mercell. Husk at det er fri support for våre kunder i Mercell, så du må gjerne ta kontakt

Detaljer

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk Brukerveiledning Madison Møbler Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Produktet Produktet er i denne manualen nettbutikken www.madison-mobler.no. Dette er en nettbutikk som skal gi brukerne mulighet til å handle

Detaljer

ISY G-prog Linker. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3

ISY G-prog Linker. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3 Brukerdokumentasjon Versjon 9.3 Programsystemet ISY Linker er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67571500 Brukerstøtte: 67571530 E-post:

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Brukermanual Visma TendSign Pro

Brukermanual Visma TendSign Pro Brukermanual Visma TendSign Pro VISMA COMMERCE +47 40 00 68 14 support.tendsign@visma.no www.tendsign.com Innholdsfortegnelse 1. Visma TendSign Anskaffelse... 2 2. Innloggning til Visma TendSign... 3 3.

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Introduksjon til datax

Introduksjon til datax Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Installasjon og oppstart Dette heftet er laget for å veilede deg gjennom installasjon og førstegangs oppstart av datax,

Detaljer

NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo. Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ

NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo. Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ Innhold Introduksjon...3 Administrator grensesnittet...3 Registrere medlemskategorier...5 Informasjonsfelter...6 Registrere et Kontingent...6 Kontingent:...7

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister Bruker- dokumentasjon for Norsk Kompetanseregister Kortinnehaver Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kortinnehaver..4 Innlogging... 4 Innlogging med kompetansebevis... 4 Innlogging fra Internett...

Detaljer

Hurtigstartguide - NS-basert Versjon 9.0

Hurtigstartguide - NS-basert Versjon 9.0 Hurtigstartguide - NS-basert Versjon 9.0 Programsystemet ISY G-prog Beskrivelse er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67 57 15 00 Brukerstøtte:

Detaljer

Brukerdokumentasjon ElWin InstallatørMelding

Brukerdokumentasjon ElWin InstallatørMelding Brukerdokumentasjon ElWin InstallatørMelding 1. Innledning ElWin InstallatørMelding er et system som lagrer meldinger om installatørarbeid i et digitalt format. De som har jobbet med papirutgaven av slike

Detaljer

Brukerveiledning SalesOnline

Brukerveiledning SalesOnline Brukerveiledning SalesOnline Versjon 3.0 30.03.2009 Innholdsfortegnelse Innledning......3 Prospecting + kundeoppfølging = Visma SalesOnline...3 Tilgang til 890.000 firmaer......3 Innhold i SalesOnline......3

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

Brukerhåndbok v.20.04.2013

Brukerhåndbok v.20.04.2013 Brukerhåndbok v.20.04.2013 Innholdsfortegnelse Brukerhåndbok... 1 Introduksjon... 5 Systemkrav... 5 Registrering... 6 Komme i gang... 6 Brukergrensesnitt (og hvordan bevege seg i systemet)... 6 Innlogging...

Detaljer

Norsk Byggtjeneste AS Stensberggt 27 Postboks 6823 St. Olavs Plass 0130 OSLO

Norsk Byggtjeneste AS Stensberggt 27 Postboks 6823 St. Olavs Plass 0130 OSLO Oppdatert med nye skjermbilder: April 2013 Norsk Byggtjeneste AS Stensberggt 27 Postboks 6823 St. Olavs Plass 0130 OSLO Telefon support 2311 4470 Telefon sentralbord 2311 4400 E-mail: post@nobb.no http://www.nobb.no

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

OutlookInside veiledning v.4.7-1 -

OutlookInside veiledning v.4.7-1 - OutlookInside veiledning v.4.7-1 - Innledning Mål kontaktmappe (synk.) Database plassering Lagringsområde for dokument Konfigurering Plassering av word maler Skannede dokument Bruker innstillinger Justerbare

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

Kom i gang med InfoWeb Select. - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen!

Kom i gang med InfoWeb Select. - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen! Kom i gang med InfoWeb Select - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen! Innhold 1. Visste du at det hvert år... 3 2. Logg inn i InfoWeb Select... 3 Endre passord ved første logg inn... 3 Ordinær

Detaljer

ISY G-prog Beskrivelse. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3

ISY G-prog Beskrivelse. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3 Brukerdokumentasjon Versjon 9.3 Programsystemet ISY G-prog Beskrivelse er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67571500 Brukerstøtte: 67571530

Detaljer

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012 Brukerveiledning Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio idaf 15.08.2012 Dette dokumentet skal sørge for at alle NIL-medlemmer har en oppdatert profil og

Detaljer

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS Brukermanual Versjon 1.3.5 Copyright 2002 Devinco AS Manual SpeedyCraft Client 1. utgave, mai 2003 (V 1.3.5) Devinco AS Dersom du har kommentarer, ønsker eller synspunkter ang. denne manualen, vennligst

Detaljer

2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011

2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011 2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011 Innledning Hvem har behov for EvalSoft? EvalSoft er laget for innkjøpere i offentlig sektor, for evaluering av tilbydere ved offentlige anbud. Systemet er bygget

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser.

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. 00. PayBack startes ved innlogging til Zylin's webserver. Brukernavn og passord er satt opp etter informasjonen fra webformularet. Adressen

Detaljer

Hvordan lage etiketter med hagelagmedlemmers navn og adresse. For Office 2007 eller 2010 Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.2 20.03.

Hvordan lage etiketter med hagelagmedlemmers navn og adresse. For Office 2007 eller 2010 Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.2 20.03. Hvordan lage etiketter med hagelagmedlemmers navn og adresse. For Office 2007 eller 2010 Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.2 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer