LEDERNE. Rekruttering. Hvordan velge den rette? okt. Få mer ut av møtene! Slik tar du dine avgjørelser. Svalbard: Om ikke fastlandet er eksotisk nok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEDERNE. Rekruttering. Hvordan velge den rette? okt. Få mer ut av møtene! Slik tar du dine avgjørelser. Svalbard: Om ikke fastlandet er eksotisk nok"

Transkript

1 LEDERNE Få mer ut av møtene! Slik tar du dine avgjørelser Svalbard: Om ikke fastlandet er eksotisk nok Statoil: 100 nye medlemmer i løpet av kort tid! Tema: Rekruttering Hvordan velge den rette? 05 LEDERNE OKTOBER okt

2 REKRUTTERING OM LEDERNE Lederne er en bransje- og partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for arbeidstakere med lederansvar, tekniske og merkantile stillinger. Organisasjonen har omkring medlemmer fordelt på hele landet. OM MAGASINET LEDERNE Magasinet Lederne skal bli det ledende forum for ledere i Norge. Her skal det finnes aktuelt stoff om økonomi, bil, reise, kvinner/ledelse, portrett/samfunn, nettverk/ relasjonsbygging og mye mer. Magasinet blir distribuert til alle medlemmene i Lederne. OM LESERNE Organisasjonen Lederne har i dag medlemmer innenfor følgende bransjer: barnehager, franchise takere, handel og service, olje og gassindustri, offentlig virksomhet, IT/IKT, luftfart, tradisjonell industri, med flere. Leseren er primært leder eller mellomleder, og magasinet Lederne skal være et forum for faglig og personlig utvikling. Profesjonell bistand ved fast ansettelse av ledere, mellomledere, fagspesialister, operativt personell og andre nøkkelmedarbeidere. UTGIVER Lederne, Postboks 2523 Solli, 0202 Oslo Besøksadresse: Drammensveien 40 Tlf , fax Hjemmesider: ANSVARLIG REDAKTØR Tor Hæhre, tlf E-post: Redaksjon: Customer in Focus TEMANUMMER Hvert nummer vil inneholde artikler knyttet til ledelse og utvikling, i tillegg til fokus på et spesielt tema. Tel eller UTGIVELSESPLAN Nr Materiellfrist Utgivelse september ultimo oktober november ultimo desember OPPLAG : LAYOUT : Lokomotiv.no TRYKKERI/TEKNISKE SPESIFIKASJONER: Prosessen.no 2 LEDERNE OKTOBER 2005 ANNONSER Forum Media v/ellen M. Harbo, Postboks 4, 4349 BRYNE Tlf , Fax E-post:

3 Knut Hauge: Rekruttering 10 6 Årets industrikonferanse 16 INNHOLD 4 Leder 8 Rekrutterer ledere internt 9 Fersk sjef med 14 års erfaring prosent på jobbsøk 12 Hvordan lage en god CV 14 Etterlyser en aktiv næringspolitikk 22 Sykdom og permisjon 24 Hvordan tar du dine avgjørelser? 27 De 5 beslutnings-metodene 28 Hvor morsom kan sjefen være? 30 Ta kontroll over konsulenten Svalbard om ikke fastlandet er eksotisk nok 43 Statoil: 100 nye medlemmer 32 Nå frem med rett tilbakemelding 34 Slik får du noe gjort på møter 38 Fra null til tre milliarder på fire år 41 Vin: Klassisk og enkel italiener 43 Medlemssider LEDERNE OKTOBER

4 LEDER Jan Olav Brekke, Forbundsleder Lederne Handlingslammede politikere? Er politikerne handlingslammede når det gjelder norsk industripolitikk? Enten er det slik, eller så er lovverket her i landet ikke industrivennlig, i hvert fall når det gjelder private bedrifter. For hvordan kan det ha seg at et bedriftsstyre kan vedta å legge ned en lønnsom bedrift og si opp flere hundre ansatte for å unngå å konkurrere med seg selv i utlandet? Når så i tillegg investorer nærmest står i kø for å overta bedriften, for å produsere noe som ikke er i konkurranse med nåværende eier, uten å få lov til dette, da har vi store vanskeligheter med å se logikken. Når vi så i tillegg til alt dette opplever at den ene topp-politiker etter den andre reiser til Union i Skien og tilkjennegir sterke sympatierklæringer midt i valgkampen, uten å kunne gjøre noe, blir tragikomedien nærmest fullkommen. Arbeiderne på Union trenger handling. Ikke løfter. Uansett utfall så har beslutningen om denne bedriftsnedleggelsen sørget for at behovet for en aktiv og målrettet næringspolitikk blitt klart synliggjort, samtidig som den har ført til at valgkampen, som vi nå er midt oppe i, har fått mye mer fokus på næringspolitikk enn det som med stor sannsynlighet ellers ville ha vært tilfelle. I tillegg til Union-saken var det spørsmålet om en gassrørledning til Grenland som sto sentralt på industrikonferansen som Lederne arrangerte i Porsgrunn 1. september. Ledernes industriutvalg hadde gjort et utmerket arbeid ved å få tunge aktører i sam funnsdebatten, som bl.a. Carl I. Hagen (FrP), Olav Akselsen (Ap) og Frederic Hauge (Bellona). Rammen rundt konferansen var det faktum at vi som nasjon er i en unik posisjon både når det gjelder kompetanse, kapital og energi. Likevel utnytter vi etter vår mening ikke denne situasjonen godt nok. Hvorfor det ikke er slik er etter vår mening mangel på politisk mot og visjon for en ønsket samfunnsutvikling. Med vilje til å investere i moderne teknologi og utstyr vil vi kunne være meget konkurransedyktige i et globalt næringsliv. Spørs målet må jo være: Når skal vi få gjort 4 LEDERNE OKTOBER 2005

5 noe med helt nødvendige strukturelle behov innenfor viktige samfunnsområder dersom vi ikke kan gjøre det nå? Det er selvsagt viktig å ivareta fremtidens generasjoner, men vi har da også en forpliktelse overfor dagens generasjon til å utnytte og benytte de muligheter som bl.a. gassressursene gir oss. Vi som nasjon skulle vært stolte over den unike posisjonen vi har og være villig til å foredle gassen vår i mye større grad enn hva som er tilfelle i dag til innenlandsk bruk. Det henger ikke på greip at vi sender gassen ut av landet for at den skal bli videreforedlet der. Verdiskapningen skjer altså i andre deler av Europa og vi står i fare for å sitte igjen som råvareeksportører også etter at olje- og gassalderen er et tilbakelagt stadium. Vi har i Ledernes fagligpolitiske program formuleringer som sier at vi vil at det etableres gasskraftverk i Norge, og at myndighetene legger forholdene til rette for både økt eksport og innenlandsk bruk av gasskraft. Dette siste håper vi snart blir en realitet. Det kan være riktig og nødvendig å minne om den store optimismen spørsmålet om foredling av norsk gass på norsk jord har medført i vår nordlige landsdel i forbindelse med Snøhvit- utbyggingen. Vi har ikke glemt at enkelte Stortingspolitikere i sin mangel på visjon og nytenkning lenket seg fast for å forhindre byggingen på Melkøya ved Hammerfest. Det har vel knapt vært større fremtidsoptimisme, ikke bare i Hammerfest-området, men i hele regionen, som nå. Heldigvis viste det seg at fornuften, og ikke dogmetenkning, seiret også denne gangen. Vi er overbeviste om at en tilsvarende fremtidsoptimisme også vil komme i Grenlandsområdet dersom en gassrørledning legges dit, og en slik optimisme trengs i et område som har opplevd den ene nedleggelsen av bedrifter og arbeidsplasser etter den andre. Gassrør til Grenland vil gi grunnlag for fornyet optimisme og ny og spennende industrivirksomhet. Vi synes det er på tide at fordelingspolitikk, som riktignok i seg selv er viktig nok, må vike til fordel for en helt nødvendig debatt om en fremtidsrettet næringspolitikk. Vi er innforstått med at dette kan ha noen miljømessige negative sider, men de forsvinner ikke ved at vi sender gassen til forbrenning tvers over Skagerrak eller litt lenger syd i Europa. Vi har imidlertid tiltro til at vår moderne og førsteklasses teknologi skal bidra til minimale negative konsekvenser på vårt miljø. At en miljøvernorganisasjon som Bellona ikke har nevneverdige innvendinger mot disse planene, tar vi som et positivt og konstruktivt innspill i debatten. De aller fleste vet jo også at vi har hatt flere titalls gasskraftverk i drift på olje- og gassinstallasjonene i Nordsjøen i flere tiår allerede. Bruk av naturgass åpner for store muligheter for industriutvikling i regionen, og kan på mange måter sammenlignes med de mulighetene som vannkraften ga for hundre år siden. Dette gir perspektiver i Grenland. Vi synes det er på tide at fordelingspolitikk, som riktignok i seg selv er viktig nok, må vike til fordel for en helt nødvendig debatt om en fremtidsrettet næringspolitikk. Er det så bare fagforeninger som oss som maser om denne manglende aktive nærings- og industripolitikken? Nei, det er det selvfølgelig ikke. Flere eksperter har gitt uttrykk for at Norge som nasjon er i ferd med å skusle bort den enestående muligheten vi har som nasjon med rikelig tilgang til kompetanse, energi og kapital, til å posisjonere oss som et foregangsland innen industri utvikling. I Dagens Næringsliv 25. august tar forsker Eli Moen et oppgjør med den næringsnøytrale politikken som norske politikere har stått for siden Mangelen på politikk for økonomisk utvikling og å spare seg til fant og opptre som rentenister og leve av oppsparte midler, synes ikke å være spesielt kreativt. Hun hevder videre at politikerne lider av beslutningsvegring og har gitt fra seg makten til makroøkonomene. Av utenlandske kolleger får vi ofte spørsmål om hvordan Norge i det hele tatt kan ha problemer med de inntektene og den økonomiske handlefriheten vi har. Vi er jo som stat vitterlig i en økonomisk situasjon som stort sett alle andre land bare kan drømme om. Vi har rett og slett problemer med å gi gode forklaringer på at vi ikke greier å ta vare på og videreutvikle en industri og en teknisk og menneskelig kompetanse som er bygget opp over mange år, og som vi faktisk på flere områder er i ferd med å skusle vekk i form av nedleggelser, utflagginger, konkurser, styrt avvikling og manglende konkurransedyktighet internasjonalt. I de siste 7 8 årene har det vært en nedgang på industriarbeidsplasser. Vi må alltid være innstilte på å legge til rette for omstil ling slik det blir skapt nye arbeidsplasser der gamle forsvinner. Vi ønsker derfor at det etableres en visjon for hvordan nasjonen skal utvikles og at det legges langsiktige planer i tråd med dette, ref. Lisboa-strategien for EU. Dette må til for å gi industrien langsiktige, forutsigbare og gode rammebetingelser. I denne sammenhengen må satsningen på forskning og utvikling økes betraktelig. Vi har en oppfordring til landets fremste tillitsvalgte, nemlig politikerne på Stortinget, i Regjeringen og i de politiske partiene: Utbygginger og aktiviteten på sokkelen må nå føre til industrimuligheter i fastlands- Norge. Forsøk på en tverrpolitisk basis å se de mulighetene dette landet har. Utviklingen av Norge er for viktig til at partipolitisk konstruert uenighet og taktikkeri skal få rå. LEDERNE OKTOBER

6 REKRUTTERING Tekst: Ole Jørgen Alstadsæther, Forum Media Oftere jobbski Folk skifter oftere jobb i økonomiske oppgangstider som nå, sier administrerende direktør Knut Hauge i Raadhuset AS. I økonomiske oppgangstider er det langt flere som er villig til å vurdere jobbskifte enn når landet er inne i en nedgangskonjuktur. Administrerende direktør Knut Hauge i rekrutteringsselskapet Raadhuset AS forteller om stor pågang fra mennesker som kan tenke seg å skifte jobb. - I motsetning til for noen år siden da folk ventet på en eventuell henvendelse fra et rekrutteringsfirma, er det i dag vanlig at vi blir kontaktet av de som ønsker seg jobbskifte, forteller Hauge. Hans firma har registrert mange navn på personer som kan tenke seg nye utfordringer. En av årsakene til dette tror Hauge er at seriøsiteten i rekrutteringsbransjen har økt. - Folk vet at vi behandler slike henvendelser konfidensielt. Derfor er det flere som velger å registrere seg i vår base som kandidater til aktuelle stillinger, sier Hauge. - Men rekrutteringsselskapet tar fortsatt kontakt med personer med forespørsel om en er interresert i å vurdere jobbskifte. Konsekvensene er i hvert fall at turnoveren i næringslivet i øyeblikket er høyere enn for noen år tilbake. I følge Knut Hauge er det i øyeblikket størst etterspørsel etter medarbeidere innenfor bygg&anlegg og oljesektoren. - Teknisk personell og ikke minst prosjektledere er svært etterspurt, i følge lederen av Raadhuset. Situasjonen er annerledes for økonomer og markedsførere, spesielt nyutdannede søkere sliter med å finne seg arbeid. - Skolene har ikke vært flinke til å forberede denne gruppen studenter på hva som møter dem når en kommer ut i arbeidslivet. Mange har altfor høye ambisjoner og tanker om hva en ønsker å jobbe med. Mange blir veldig skuffet, fastslår Hauge. - Han mener mange unge må senke sitt ambisjonsnivå og starte yrkeskarrieren på et lavere nivå enn hva mange forventer. - Selv om en har flere år på høyskole, må en ofte akseptere å starte på et lavere nivå på rangstigen enn hvor en selv føler en hører hjemme. Mange ungdommer har for liten vilje og forståelse for å jobbe seg oppover innenfor arbeidslivet, hevder Knut Hauge. På sikt tror han it-sektoren og telecom kan oppleve en nedgang i etterspørselen etter arbeidskraft - Dette er blitt spådd i flere år, men reduksjonen av arbeidsplasser innenfor it-sektoren har foreløpig ikke skjedd. Jeg tror den kan komme i løpet av noen få år, sier Hauge. Han ser for seg en fortsatt vekst i kommu- 6 LEDERNE OKTOBER 2005

7 fte i gode tider nal sektor med tilsvarende økning i antall arbeidsplasser. Selv om rekrutteringsbransjen i øyeblikket opplever en kraftig vekst, er han forberedt på at reduksjonen vil komme i takt med endringer i de økonomiske konjekturene. Men Hauge tror likevel at mange bedrifter alltid vil velge profesjonelle aktører til å foreta ansettelser. Ikke minst med tanke på hva det koster å foreta feilansettelser. - Det er svært kostbart å ansette feil personer i lederstillinger. Det er også kostnadskrevende å foreta utvelgelsesprosessen selv, sier Hauge. - Han opplever ofte at mindre selskaper selv foretar utvelgelsen av tre-fire kandidater til en stilling. Deretter engasjeres et rekrutteringsfirma til å foreta den endelige utvelgelsen av kandidatene. Det er med på i sikre ansettelsesprosessen og øker sjansen for at bedriften foretar et riktig valg. Ansettelsesprosessen Dette skjer når en bedrift velger å gå til et rekrutteringsfirma for å finne en ny medarbeider: Gjennomgang av bedriftens behov, hvilke arbeidsoppgaver skal den nye medarbeideren ha og hva forventer bedriften av den nye medarbeideren. Ved hjelp av ulike metoder finner rekrutteringsselskapet fram til ulike kandidater. Kandidatene blir vurdert gjennom intervju, ulike tester og samtale med oppgitte referanser. En kandidat velges ut/ anbefales overfor bedriften. Det er vanlig at rekrutteringsfirmaet følger opp den nye medarbeideren for å forsikre seg om at både oppdragsgiveren og medarbeideren er tilfreds. LEDERNE OKTOBER

8 REKRUTTERING Tekst: Ole Jørgen Alstadsæther, Forum Media Foto: Bjørn Moi Vi har svært gode erfaringer med å rekruttere lederne fra interne rekker, sier salgsog landssjef Rune Stadven i Cubus Norge. Rekrutterer ledere internt Det finns 147 Cubus-butikker i Norge. Kleskjeden som tilhører Varner-gruppen, har en målsetting om å få 200 butikker fordelt utover hele landet. Salgs- og landssjef Rune Stadven forteller at selskapet har en klar strategi på hvordan en skal rekruttere butikksjefer. - Å ansette nye ledere fra egne rekker er svært motiverende for hele organisasjonen. Vi tror folk tilnærmer seg Cubus-spiriten ved å være i organisasjonen. Vi har svært gode erfaringer med å la folk få videreutvikle seg og få anledning til å bli butikksjef, sier Stadven. Utfordringer Han legger ikke skjul på at en leter etter sultne medarbeiderne som ønsker nye utfordringer, når en skal ansatte nye butikksjefer. -Selv om det går bra og omsetningen øker, er det viktig at våre ledere hele tiden strekker seg mot nye mål. De skal skape gode holdninger hos sine medarbeidere, sier Stadmer. Motivasjon er et nøkkelord i bedriftskulturen til Cubus. Det er derfor et sentralt element i rekrutteringsarbeidet. 70 prosent av butikksjefene i Cubus er kvinner. En tilfeldighet, i følge salgssjefen. Kultur - Vi rekrutterer internt blant annet for å være trygge på at lederne kjenner organisasjonen og identifiserer seg med kulturen vår. En god leder som skal motivere sine medarbeidere må være glad i jobben sin, hevder Stadven. Han mener lønn er den viktigste motivasjonsfaktoren. Butikksjefene i Cubus får utbetalt bonus relatert til resultatutviklingen i den enkelte butikk. En annen viktig motivasjonsfaktor er de halvårlige kick off-møtene som arrangeres for butikksjefen rundt omkring i hele verden. Disse samlingene er sentrale i oppbyggingen og vedlikeholdet av vår bedriftskultur. Her blander vi faglig innhold med hyggelig sosial omgang, sier Stadven. 8 LEDERNE OKTOBER 2005

9 Fersk sjef med 14 års erfaring Etter 14 år som selger og deko ratør i Cubus, takket Venke M. H. Helland ja til utfordringen om å bli butikksjef. 1. august overtok hun som leder av Cubus sin butikk i kjøpe senteret Kvadrat. Hun skal lede en av kjedens største butikker i Norge. - Det er absolutt en fordel å kjenne bedriften fra innsiden før en påtar seg en slik utfordring. Jeg har hatt ulike stillinger i Cubus og fikk etter hvert lyst til å gå på nye utfordringer, sier Helland. Hun har nå ansvaret for 15 medarbeidere. - Hovedoppgaven er å motivere medarbeiderne og sørge for at alle yter best mulig. Da er det en fordel å selv ha vært vanlig butikkmedarbeider, mener den ferske butikksjefen. - Hun legger vekt på at det er trivelig inne i butikklokalene. En forutsetning er at de ansatte har det kjekt på jobb. Nå ser hun fram til sitt første kick-off-møte som butikksjef. Da skal hun utveksle erfaringer og få tips og råd fra sine kollegaer rundt omkring i landet. LEDERNE OKTOBER

10 25 prosent på jobbsøk Mange arbeidstakere som skifter jobb, bruker aetat sine tjenester uten å registrere seg som arbeidssøker. 25 prosent av den norske arbeidsstokken er til en hver tid på leting etter ny jobb. Få registrerer seg som arbeidssøkende, men mange besøker blant annet aetat sin nettside. - Vi har registrert en betydelig vekst i antall besøk på aetat.no. Noen legger ut sin er aetat aktivt i forbindelse med jobbskifte. - Vi ser en tydelig utvikling mot at flere bruk- cv, mens andre bruker nettstedet for å bli Det er for eksempel mulig å abonnere på en oppdatert på aktuelle ledige stillinger, sier såkalt jobbmail. Da vil en få beskjed om nye underdirektør i Arbeidsdirektoratet Katrine aktuelle stillinger som dukker opp innenfor Høysæter Larsen. beskrevne bransjer, sier Høysæter Larsen. Det hun kaller en jobbskifter, kan være en person som har kommet til et punkt i yrkeskar- På aetat.no finnes en egen base med navn Egen kvinnebase rieren hvor en søker nye utfordringer. Mange på kvinner som ønsker å påta seg lederstillinger eller styreverv. Det koster ikke noe å har tid til å vente på den rette anledningen. Hos aetat får en oversikt over jobbmarkedet registrere seg i basen. I øyeblikket inneholder basen navn på over 3500 kvinner med høy samtidig som en på nettstedet kan orientere seg om aktuell videreutdanning for å nå sine kompetanse på sitt felt. Basen er de siste jobbmål. årene benyttet til å rekruttere ledere både innefor offentlig og privat sektor. Slik går du fram: Norges største stillingsbase finnes på aetat.no. Det er enklest å registrere seg på nettet. Et godt tips er å samtidig legge inn din cv. Som arbeidssøker via aetat får du din egen side Min side. Gjennom denne siden kan du abonnere på stillingsannonser som passer din kompetanse. Det er også mulig å lagre aktuelle stillinger og motta henvendelser direkte fra arbeidsgivere. 10 LEDERNE OKTOBER 2005

11 LEDERNE OKTOBER

12 Tekst: Jane Bergstedt, Chef, Sverige Hvordan lage en god CV CV er en forkortelse for curriculum vitae, og er en kort beskrivelse av ens eget livsløp. Husk at det på populære stillinger kan komme hundrevis av søknader. Førsteinntrykket er alltid viktig, og i tillegg til selve jobbsøknaden er CV-en din første mulig het til å selge deg selv som et godt produkt overfor din framtidige sjef. Bruk hvitt A-4 ark og bruk vanlige fonter, f. eks. Arial og en bokstavstørrelse (f. eks. 12.) som er leselig uten å virke for stor. Bruk samme font på søknad og CV. Det gir et ryddig inntrykk. Dersom arbeidsgiveren har bedt om å få søknaden og CV-en i en e-post bør du sende filen i et format du er sikker på at han kan åpne. Velg Microsoft Word eller PDF-format. Et greit utgangspunkt er at CV-en ikke skal være på mer enn en A-4 side, og da i en leselig font. For de aller fleste vil dette være mer enn nok, men for de med lang- og relevant arbeidserfaring kan det bli litt knapt. Mens jobbsøknaden skal fortelle arbeidsgiveren litt om deg selv og hvorfor du er rett person for jobben, skal CV-en være en kortfattet og oversiktlig oppsummering av ting du har gjort som kan være av arbeidsgivers interesse. Det er altså viktig å huske på at CV-en og selve søknaden skal utfylle hverandre. De fleste tekstbehandlingsprogrammer har en eller flere CV-maler du kan bruke som et utgangspunkt. Hvorvidt du bruker en av disse, eller lager din egen CV helt fra grunnen av, har egentlig liten betydning: Det viktigste er å huske på at det skal være en oversiktlig og kortfattet oppsummering, som også må passe for den målgruppen du henvender deg til. Personlige opplysninger Med personopplysninger menes naturlig nok navn og fødselsdato, men det er også vanlig å oppgi sivilstand og eventuelle barn. I de tilfellene der du søker på mange jobber samtidig kan det lønne seg å skrive at referanser oppgis på forespørsel Kontaktinformasjon som må med er din ad resse, et telefonnummer og ikke minst e-post adresse. Vi anbefaler også at du oppgir mobil nummeret ditt. Skrivefeil er aldri bra, og må definitivt lukes bort fra CV-en. Husk at det er lett å se seg blind på det man selv har laget, få derfor alltid noen til å lese korrektur. Pass også på at du er tilgjengelig på det opp gitte telefonnummeret. Det er ikke alle personalsjefer som liker å legge igjen beskjed. Tenk også igjennom hvilken e-post adresse du oppgir. Utdannelse/erfaring Det er ingen fasitsvar på hva som bør komme først av utdannelse og jobberfaring. Vi anbefaler at du tar utgangspunkt i hvor du befinner deg akkurat nå: Dersom du har hatt flere fulltidsjobber etter at du var ferdig med studiene bør jobberfaringen stå øverst. Motsatt bør du begynne med utdannelsen øverst om du fortsatt er student, eller nettopp har avsluttet studiene. Begynn med den siste stillingen, eller den du har nå, øverst og gå nedover. Det er viktig å få fram bedriftens navn og en beskrivelse av arbeidsoppgavene og ansvarsområdet ditt. Mange lurer på hvor langt tilbake i tid de skal gå. Heller ikke her finnes det noe fasitsvar, men for de aller fleste arbeidsgivere vil det være uinteressant at du spesifiserer hvilke sommerjobber du hadde som ligger år tilbake i tid. Dette gjelder selvsagt spesielt for de som har flere relevante fulltidsstillinger å vise til, mens det kan være motsatt for deg som har lite arbeidserfaring å vise til. Ta i hvert fall med all utdanning fra videregående nivå og oppover. Begynn med den siste fullførte utdannelsen, og jobb deg bakover. 12 LEDERNE OKTOBER 2005

13 Få alltid med årstallene for når du begynte og fullførte utdannelsen, navn på studiet, eventuelle profesjonstitler du har opparbeidet deg, og skolens eller universitetets navn. Har du hull i utdannelsen eller arbeidserfaringen din, for eksempel på grunn av et friår, må du være forberedt på å bli spurt om årsaken til dette på intervjuet. Husk også at all oppgitt utdannelse og arbeidserfaring må kunne dokumenteres med vitnemål og attester når du blir kalt inn på intervju. Men det er ikke alle kurs som bør med på CV-en: Det er sikkert gøy å ha gjennomført klatrekurs, men med mindre du søker jobb som fjellfører er det ikke særlig relevant. Siden plassen på CV-en er begrenset må du jo være kritisk til hva du skal ta med; luk bort det som ikke er relevant for jobben du søker på. Tillitsverv? Å kunne vise til tillitsverv kan bli sett på som positivt av arbeidsgiveren. Mange ser nemlig på dette som et tegn på at du er utadvent og engasjert. Men også her er det greit med litt måtehold. Prøv og begrens deg til det som er relevant for akkurat den stillingen du søker på. All kunnskap som kan være relevant for arbeidsgiveren er et aktivum og må spesifiseres. Pass likevel på at du ikke bruker unødig plass på CV-en til å skryte av helt elementære kunnskaper. De fleste i Norge klarer å gjøre seg forstått på engelsk, det er kunnskapene ut over grunnskole-engelsken som er viktig. Dette gjelder også datakunnskaper. Om du ikke kan noe mer enn å skrive i Word og surfe på nettet, er det kanskje ikke så lurt å skryte av spesielt gode datakunnskaper. Fallhøyden om arbeidsgiver finner ut at du ikke kan så mye som du har sagt kan bli stor. I de tilfellene der du søker på mange jobber samtidig kan det lønne seg å skrive at referanser oppgis på forespørsel. Tankegangen er at referansepersonen din skal slippe å bli nedringt av 15 ulike arbeidsgivere som vil vite hvordan du duger. Referanse Referansepersonen skal oppgis med navn, stillingsbetegnelse og telefonnummer. Husk at det ikke alltid er like lett å gi en bedømmelse av en tidligere kollega eller ansatt, som du ikke har pratet med eller tenkt på de siste fem årene. Det er derfor særdeles viktig at du har fått klarsignal fra referansepersonene du oppgir på forhånd. Glemmer du dette kan det slå tilbake på deg selv om referansepersonen blir kontaktet LEDERNE OKTOBER

14 AKTUELT Tekst/foto: Ole Jørgen Alstadsæther, Forum Media Når skal vi få gjort noe med næringspolitikken dersom vi ikke få til noe når tidene er så gode som nå, ufordret forbundsleder Jan Olav Brekke i Lederne i sitt innledningsforedrag på årets industrikonferanse. Over 40 personer deltok på konferansen som ble avviklet i Porsgrunn 1. september. Etterlyser en aktiv Gass var hovedtema under konferansen, som naturligvis hadde fokus på mulighetene for en gassrørledning til Grenland-området. - Vi har kompetanse, ressurser og kapital. Det henger ikke på greip at vi sender gassen ut av landet uten selv å bearbeide den selv. Her finnes mange muligheter, utfordret forbundsleder Brekke i sin åpningstale til konferansen. Han fikk flere positive tilbakemeldinger, blant annet fra stortingsrepresentant og tidligere olje- og energiminister Olav Akselsen (ap). - Hovedspørsmålet er om politikerne skal utstyres med en verktøykasse til å drive en aktiv næringspolitikk. I dag har vi politikere få virkemidler til å drive en aktiv næringspolitikk, hevdet Akselsen. -Norsk industri undervurdert Han mente norsk industri er undervurdert og viste til at mestedelen av industrien er høyteknologisk og svært framtidsrettet. En viktig forutsetning for videre vekst og lønnsomhet, er i følge Akselsen at industrien gis stabile rammevilkår. - Klarer vi ikke å etablere en stabil aktiv næringspolitikk, er jeg redd deler av det eksisterende næringslivet vil forsvinne, sa Olav Akselsen under industrikonferansen. Han fikk støtte av Fremskrittspartiets leder Carl I. Hagen, som viste til Finland og Skottland som har lykkes i å legge nasjonale langsiktige strategier for næringsutvikling. Årsaken, i følge Hagen, er den økende globaliseringen innenfor næringslivet. Tre gassverk - I Norge ville vi i dag hatt tre gass - kraftverk i virksomhet dersom landet hadde hatt en forutsigbar og aktiv næringspolitikk. Istedenfor opplever vi at investorene ikke setter i gang prosjektet på grunn av redsel for hvilke uventede begrensninger politikerne kan komme opp med, hevdet Frp-lederen. Han signaliserte tydelig enighet med en annen foredragsholder på konferansen, Bellona-leder Frederic Hauge, som argumenterte sterkt for å bygge gassrørledning til Grenland. - Norge er et rikt land og vi har god anledning til å ta noen økonomiske sjanser. Jeg ønsker en langt mer aktiv næringspolitikk, for å legge forholdene bedre til rette både for eksisterende, men også framtidig industri, uttalte Carl I. Hagen. Co 2 Leder av Bellona, Frederic Hauge, følte behov for å fastslå overfor industrikonferansen at hans organisasjon absolutt ønsker en framtid for prosessindustrien i Norge. Hauge tror Co 2 vil bli en ressurs for landet framover, i og med at den kan tilbakeføres i reservoarene i Nordsjøen. Han brukte mye av sitt foredrag til å presentere en helhetlig Co 2 -verdikjede. I tiden framover ønsker Bellona å overbevise politikerne på Stortinget om at Co 2 kan bli en stor ressurs for Norge. Også Hauge mener det er en forutsetning at næringspolitikken blir mer aktiv og målrettet. Viktig veivalg Politikerne må tydelig si hva en ønsker med næringspolitikken. Nøytralitetslinjen bør forlates. I dag er det manglende politisk forståelse for at det er forskjell på å bruke strøm til å produsere varer og tjenester og å varme opp hytta til Røkke, eksemplifiserte Hauge. Han mener landet står overfor et veivalg hvor politikerne kan bestemme retningen: - Vi kan la være å samle sammen Co 2 og isteden kjøpe oss rettigheten til å slippe den ut. Da vil vi gå glipp av betydelige inntekter. Alternativet er å bruke Co 2 aktivt til å få mer ut av oljebrønnen i Nordsjøen. Det siste krever langsiktige og tydelige grep fra myndighetenes side, sa Bellona-lederen. 14 LEDERNE OKTOBER 2005

15 næringspolitikk Store muligheter for industrien Leder av Fellesforbudent Kjell Bjørndalen var invitert som fore drags holder på Industrikonferansen i Porsgrunn. LO-lederen var takk nemlig for invitasjonen og brukte mestedelen av foredraget sitt på mulighetene innenfor olje- og gass-sektoren. - Det er enorme muligheter til å utvikle ny industri i Norge. Staten eier gassen. Eier makten må brukes til videreutvikle råvaren, hevdet Bjørndalen. Han understreket viktigheten av mer statlig engasjement for å utbygge infrastrukturen. - En gassledning til Grenland er et glimrende eksempel på hvilke oppgaver staten bør engasjere seg i for å legge grunnlaget for nye industriarbeidsplasser i Norge, sa Bjørndalen før han signaliserte at en rød-grønn regjering helt sikkert ville påtatt seg et slikt ansvar. Fornøyd arrangementansvarlig Ledernes andre Industrikonferanse ble, i likhet med den første i Høyanger i fjor, en suksess. Arrangementansvarlig Norvald Holte i Lederne er godt fornøyd. - Det er forankret i vårt program at vi skal sette fokus på de ulike sektorene. Mulig gassrørledning til Grenland står sentralt i debatten om utvikling av nye industri arbeidsplasser i regionen. Lederne ønsker å være aktuelle og å sette viktige industripolitiske spørsmål på dagsorden. Det bidro industrikonferansen til, mener Holte deltakere fulgte konferansen, som i sin helhet ble filmet, slik at den etter hvert kan bli tilgjengelig på nettet. Forbundssekretæren kan med sikkerhet allerede nå fastslå at det blir arrangert industrikonferanse også neste år. - Når og hvor vet han foreløpig ikke. Norvald Holte ønsker å gi ros til alle som var med på å gjøre konferansen vellykket. Han trek ker fram både politikerne som deltok, Bellona, ulike bedrifter som stilte opp og ikke minst forbundsleder i Fellesforbundet Kjell Bjørndalen. - Det var mange som bidro til at vi fikk en innholdsrik og vellykket konferanse, sier Norvald Holte. LEDERNE OKTOBER

16 Svalbard: Om ikke fastlandet er eksotisk nok Rifla gnisser mot Gore-tex jakka. Skoene knaser mot polarsnøen. Det er bratt. Vi er på vei til majestetiske Trollsteinen, som ruver over Larsbreen, et par timers gange fra Longyearbyen. En sterk kontrast til studentlivet og ølkjelleren i Trondheim. I tilfelle en isbjørn skulle bli for nærgående, skuldra. Studentene kom inn på Rekordvarme må rifla alltid være på plass når du beveger restauranten der Clinton satt, og Det er rekordvarme til februar deg utendørs. Med andre ord: Ikke for jakt, hang fra seg riflene ved døra før å være. Sommertemperaturer men for sikkerhet. Skremmende for noen, en de satte seg. Sikkerhetsfolkene og regn med 6 grader. Til og nødvendighet for andre. Når Hillary Clinton gjorde store øyne, men det hele med Adventfjorden ligger isfri. var på europaturné sommeren 2004 var hun gikk etter sigende greit. Hillary Stille og vakker som Nidelva innom Svalbard. Hun hadde med seg eget sikkerhetsteam som var opptatt av at ingen var bevæpnet. Alle riflene til studentene på REISE ble ikke skutt denne gangen heller. Selv fikk vi aldri bruk for kruttet, men bare en uke i Trondheim. På vei opp mot Troll steinen krysset vi Larsbreen. Det var kaldt og vind- universitetsinstituttet var låst inne. Men til amerikanernes forskrekkelse kom studenter tilbake fra feltarbeid med rifla hengende over Tekst og foto: Jan Inge Kvamme/ Desken.no tidligere hadde det vært en isbjørn på tur midt i Longyearbyen sentrum. stille. Da vi kom høyere opp mot Trollsteinen blåste det opp. Effektiv tempera tur (vind + 16 LEDERNE OKTOBER 2005

17 Foto: Jan Grønseth/Svalbard Reiseliv kulde) var 45 grader. Utsikten var fantastisk innover fjellene. Nesten som en ørken, men helt hvit. Total ødemark. Så kom det en vott flyvende forbi. Flere løp etter den. Det sier seg selv at du sliter når du mister klær ute på Svalbard. Om vinteren er det viktig å kle seg med det varmeste og beste. Gjerne flere lag dette likevel for lite. Ved organiserte scooterturer er utstyret inkludert, men kan også kjøpes eller leies lokalt. Om sommeren anbefales klær som til en høsttur på fjellet. Studier på Svalbard Som student har du fordelen av å kunne oppleve Svalbard Studentene kom inn på restauranten der Clinton satt, og hang fra seg riflene ved døra. med litt turisme. Ryktene sier at det var Gudmund Hernes som fikk banket gjennom på Stortinget at Svalbard skulle få et eget universitetssenter. Ideen fikk han visstnok etter et par pjoltere med kolleger i en lavvo ute i polar natten. For studentene var det godt nytt. I dag kan du studere biologi, geologi, geofysikk og teknologi på universitetssenteret UNIS. Senteret tilbyr også en rekke korttidskurs. Kurset jeg testet hadde en varighet på med ull og vindtett yttertøy og for en billig penge. Og studier en måned, og jeg må vel innrømme at det var undertøy. Til scooterkjøring blir lar seg som kjent kombinere polarnaturen som lokket mest og ikke Cold LEDERNE OKTOBER

18 Regions Field Investigations, uten å si noe vondt om kurset. UNIS har mange gode forelesere. Statoil spytter inn en del støtte til forskning, som særlig kan være greit å vite om du tenker på en Master eller Phd. grad. UNIS er et samarbeid mellom universitetene i Oslo, Trondheim, Bergen og Tromsø. Planlegger du å bosette deg på Svalbard, kreves det at du enten må ha jobb eller studieplass. Føre var Svalbard har en særegen og storslått natur. De ekstreme værforholdene, de vanskelige naturforholdene og isbjørnfaren gjør at selv små turer må planlegges nøye. Hver sin isbjørnhistorie De fleste i Longyearbyen har en selvopplevd isbjørnhistorie å fortelle, både hyggelige og skumle. Uken før jeg kom hit hadde Longyearbyen hatt besøk av en isbjørnbinne og hennes to unger. De fikk heldigvis spasere ut av byen i fred. Sist gang et menneske ble drept av isbjørn i nærheten av Longyearbyen var i Et par venninner angrepet. For første gang ble de nødt til å skyte en isbjørn. Det skjedde ved Kapp Lee på Edgeøya. Teamet ble angrepet noen minutter etter de hadde blitt satt av fra helikopteret. De holdt da på å klargjøre hytta de skulle være i. En snøfonn foran hyttedøra gjorde at de ikke kunne komme seg inn. To skudd fra en singalpistol ble skutt i et forsøk på skremme en bjørn Men mange viser ikke nok respekt. Sikkerhet skulle på besøk til en venn som dukket opp på 70 meters er viktig for de som skal oppholde seg på i Nybyen, en liten spasertur hold. Da bjørnen fortsatte ble Svalbard. De ekstreme værforholdene, de fra Longyearbyen. Vennen var to raske rifleskudd avfyrt på 11 vanskelige naturforholdene og isbjørnfaren ikke hjemme og de bestemte meters hold. Men isbjørnen lot gjør at selv små turer må planlegges nøye. seg for å ta en liten tur opp på seg fremdeles ikke skremme. Uten å overdramatisere blir det mye snakk Nordenskjold platået. Turen var Så ble det skutt to skudd med om og tanker om isbjørn på Svalbard. Den er ikke planlagt og de hadde der- revolver rett over hodet på den. alltid en fare. Selv om den sjeldent bryr seg for ikke meg seg rifle. De møtte Det hjalp heller ikke. På halvan- om mennesker, sies det at 1 av 80 isbjørner en isbjørn som angrep dem. En nen meters avstand stående i har anlegg for å angripe folk. Hovedgrunnen ble drept av bjørnen, mens den døråpningen skøyt sikkerhet- er nysgjerrighet, men i sommerperioden andre reddet seg ved å hoppe sansvarlig på UNIS bjørnen med med lite mat, kan den også angripe av sult. utfor fjellkanten. en revolver. Bjørnen løp 50 met- Isbjørnen er fredet på Svalbard og kan der- er før den falt om. for kun skytes i selvforsvar, og ikke på en Forskere på vakt større avstand enn 35 meter. Rifle er derfor Nylig ble et forskningsteam fra en selvfølge for alle som skal på tur. universitetssenteret på Svalbard 18 LEDERNE OKTOBER 2005

19 Dette kan du gjøre på Svalbard: Shopping Er du lat og feit TV-slave som helst sitter inne og snuser, røyker, drikker uhorvelige mengder alkohol og spiser snop, er Svalbard et aldri så lite mekka. Alle disse varene for du kjøpt tax free. Om du ikke bare vil spise snop kan det fort bli dyrt. Ferskvarer er kostbare saker på Svalbard. En liter melk koster over 20 kroner. En appelsin koster 14 kroner. Og er du riktig uheldig hender det at det henger lapp i hylla: Tomt, flyet kunne ikke lande i dag. Enkelte av de lokale stiller spørsmål ved at det aldri er utsolgt for typiske turistvarer som alkohol, tobakk og klær, mens helt nødvendige varer ofte, nesten osmotisk, forsvinner fra hyllene. For de mer aktive er det et godt utvalg og gode priser på klær og sportsutstyr i Longyearbyens fire sportsbutikker. Utenomnaturiske attraksjoner Tro det eller ei, så handler Svalbard om mer enn is, natur og ødet. Øygruppen har en rik kultur- og industrihistorie. Historien kan beskues i flere former. Enten ved å fysisk besøke gamle og nye gruvesamfunn, eller ved å besøke et av Longyearbyens galleri og museum. Galleri Svalbard De fleste i Longyearbyen har en selvopplevd isbjørnhistorie å fortelle I Galleri Svalbard kan du se bilder av den kjente kunstneren Kåre Tveter. Svalbard kunstneren Olaf Storø har permanent salgsutstilling i galleriet. Galleriet huser også den unike kart- og boksamlingen Svalbardsamlingen. Thomas Widerberg har fotografert og komponert et billedspill med tema arktisk lys over Svalbard. I tillegg arrangeres temporære utstillinger og fra tid til annen konserter. I Galleri Svalbard finnes også Longyearbyen Kunst- og håndverkssenter, med produksjon av brukskunst fra ulike kunstnerverksteder. Svalbard Kirke En stor og koselig peisestue i kirken står åpen daglig. Et par kvelder i uka kan man kjøpe kaffe og vafler og lese ferske aviser. Fra tid til annen arrangeres konserter og temakvelder. Svalbard Kirke arrangerer også utflukter med utegudstjenester. LEDERNE OKTOBER

20 Svalbard Museum Taubanesentralen atur eller informasjon slik at du I tilknytning til Svalbard Museum kan være oppmerksom på alle I Longyearbyen, i det tidligere grisefjøset, ligger den meget karakteristiske de spennende kulturminnene. finner man det lille, men svært innholdsrike Svalbard Museum. På museet kan man få innblikk i alt fra oppdagelsen av Svalbard, 1600-tallets hvalfangsthistorie, ekspedisjoner, Skumringstiden på Svalbard er en vakker tid bygningen, som var taubanesentral. I tidligere tider foregikk kulltransporten i Longyearbyen med taubane (kibb). Informasjon om Sysselmannen på Svalbard har i samarbeid med Svalbard Reiseliv AS, utarbeidet fem kulturminnehefter som beskriver ulike kultur- overvintringsfangst, krigen på Svalbard, flora, fauna, geologi og ikke minst gruvehistorie. Høsten 2005 vil museet flytte til nye lokaler, i Svalbardporten. I forbindelse med flytting- hvor himmel og fjell bader i flotte farge- dette finnes i bygningen. Kulturminner og minnesmerker minnelokaliteter på øygruppen. Heftene kan kjøpes flere steder i Longyearbyen, blant annet gjennom turistinformasjonen. en vil mange gjenstander bli tilbakeført til Svalbard og få plass i de museale utstillingene. spill Rundt omkring på hele øygruppen finnes en rekke minnes- Informasjon om attraksjoner er Det finnes også et museum i Barentsburg og merker og kulturminner. Det hentet fra et lite museum i Ny-Ålesund. an be fales at du finner litter- 20 LEDERNE OKTOBER 2005

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

Jobbsøking. Tema i Grønn gruppe - januar 2007 JOBBSØKING... 2

Jobbsøking. Tema i Grønn gruppe - januar 2007 JOBBSØKING... 2 Jobbsøking Tema i Grønn gruppe - januar 2007 JOBBSØKING... 2 1. Stillingsannonser... 2 Hvorfor lese stillingsannonsen grundig?... 2 Hva må jeg se etter i annonsen?... 2 2. Slik finner du de ledige jobbene...

Detaljer

Hvordan søke og få jobb? Adecco

Hvordan søke og få jobb? Adecco Hvordan søke og få jobb? 1 Om Adecco Hvorfor jobbe? Rekruttering og utvelgelse Hvor finner jeg jobbene? Forberedelse til jobbsøking CV hva skal med? Dokumenter og referanser Jobbsøknaden Intervjuet Sosiale

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

- Navn på utdanningen, lærested og hvilke år du brukte på å ta utdanningen.

- Navn på utdanningen, lærested og hvilke år du brukte på å ta utdanningen. CV, eller Curriculum Vitae, betyr en kort beskrivelse av eget livsløp og skal gi arbeidsgiver en oversiktlig, stikkordsmessig og kronologisk gjennomgang av deg og din bakgrunn. CVen skal fortelle hvem

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

INNHOLDS- FORTEGNELSE

INNHOLDS- FORTEGNELSE INNHOLDS- FORTEGNELSE 1 Formål 2 Intervjugruppe 3 Intervjuet 3.1 Noen grunnregler 3.2 Hvordan starte intervjuet 3.3 Spørsmål 4 Oppsummering / vurdering 5 Referansesjekk 6 Innstilling 2 1 FORMÅL Formålet

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

FEM REGLER FOR TIDSBRUK

FEM REGLER FOR TIDSBRUK FEM REGLER FOR TIDSBRUK http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Mange av oss syns at tiden ikke strekker til. Med det mener vi at vi har et ønske om å få gjort mer enn det vi faktisk får gjort. I

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS En ansettelsesprosess starter gjerne med et behov; virksomheten trenger ny kompetanse, oppdragsmengden øker, man må erstatte en som skal slutte/går

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

Del 3. Mine muligheter Til deltaker

Del 3. Mine muligheter Til deltaker Arbeidshe e deltaker, del 3, side 1 av 7 Del 3. Mine muligheter Til deltaker SJEFiEGETLIV Navn: Arbeidshe edeltaker,del3,side2av7 Del 3: Mine muligheter Nå som du har vært gjennom de to første delene av

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

GIVERGLEDE. «Det er urettferdig å bli mobbet fordi man ser dårlig» Cecilie, 15 år. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR.

GIVERGLEDE. «Det er urettferdig å bli mobbet fordi man ser dårlig» Cecilie, 15 år. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR. GIVERGLEDE Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR.5 2004 «Det er urettferdig å bli mobbet fordi man ser dårlig» Cecilie, 15 år I januar 2004 fikk Cecilie en viktig telefon fra Blindeforbundet.

Detaljer

Transkribering av intervju med respondent S3:

Transkribering av intervju med respondent S3: Transkribering av intervju med respondent S3: Intervjuer: Hvor gammel er du? S3 : Jeg er 21. Intervjuer: Hvor lenge har du studert? S3 : hm, 2 og et halvt år. Intervjuer: Trives du som student? S3 : Ja,

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole:

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole: Opplæring i bedrift Søknad og formidling Hva skjer når? Søknad og CV Valg av lærefag Intervju Mine visittkort Logg for søknader Hvor finner du læreplassene Lærling eller lærekandidat Kontakter og adresser

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

3, 7018 +47 73 96 60 00, +47 94 000 111, 993 168 335 VI TILBYR KAPASITETEN DU TRENGER!

3, 7018 +47 73 96 60 00, +47 94 000 111, 993 168 335 VI TILBYR KAPASITETEN DU TRENGER! VI TILB DU Y R KAPASITETEN TRENGER! Svane Bemanning AS Er et landsdekkende bemannings selskap fleksible og effektive konsulent- og bemannings lengre oppdrag innenfor Svane Bemanning AS Er i hovedsak en

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og Studentrapport Jeg hadde lenge ønsket meg å komme meg litt vekk fra alt her hjemme. Jeg hadde tross alt aldri bodd lenger unna enn i nabobyen og jeg følte jeg trengte litt nye inntrykk. Jeg snakket mye

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju:

Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju: Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju: 1. Hva er grunnen til at du søker denne stillingen? Jobben virker spennende for meg og jeg tror jeg har den riktige kompetansen og erfaringen som trengs

Detaljer

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda Agenda Møtebooking Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut Salgsfunksjonen Nøkkelen til suksess R = A x K av det! Møtebooking Salgsteknikk Kortstokk Hvem har kontroll? Hvorfor korte samtaler?

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Om undersøkelsen Følgende invitasjon ble sendt ut 6. september 2013 Visjonen

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

KVALIFISERINGSPROGRAMMET

KVALIFISERINGSPROGRAMMET KVALIFISERINGSPROGRAMMET Hvert år kommer mange i jobb takket være deltakelse i Kvalifiseringsprogrammet. Er det din tur nå? Eller kjenner du noen andre dette kan være aktuelt for? Ønsker du å komme i arbeid,

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne Jobbstrategien KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne En døråpner til arbeidslivet Unge, positive og motiverte medarbeidere er velkomne hos de fleste arbeidsgivere. Men unge med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

8.4 Ansettelser tillegg

8.4 Ansettelser tillegg 8.4 Ansettelser tillegg De ansatte er i de fleste tilfeller den viktigste ressursen i bedriften. Derfor er det en svært viktig oppgave å finne de rette menneskene til de ulike stillingene i bedriften.

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen!

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Unngå å dille og dalle når du leverer barnet i barnehagen. Er du bestemt og tydelig gjør du dere begge en tjeneste. Illustrasjonsfoto: Shutterstock Synes du det er

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der OM Å FINNE DEN RETTE PERSONEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er både tid- og kostnadskrevende å finne dyktige

Detaljer

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.)

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.) Scener fra en arbeidsplass et spill om konflikt og forsoning for tre spillere av Martin Bull Gudmundsen (Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette

Detaljer

Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats

Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats Lønnssamtalen Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats Hva er en lønnssamtale? > I forkant av den årlige lønnsgjennomgangen foretar leder og ansatt en evaluering av den ansattes presta

Detaljer

REKRUTTERING COACHING SKREDDERSYDDE LØSNINGER KURS. Personlig utvikling - Team bygging - Samarbeids relasjoner - Samarbeide leder/sekretær

REKRUTTERING COACHING SKREDDERSYDDE LØSNINGER KURS. Personlig utvikling - Team bygging - Samarbeids relasjoner - Samarbeide leder/sekretær REKRUTTERING COACHING SKREDDERSYDDE LØSNINGER KURS Personlig utvikling - Team bygging - Samarbeids relasjoner - Samarbeide leder/sekretær HVILKEN ROLLE VIL DU HA FREMOVER? Hva skal til for å komme dit?

Detaljer

Verdier. fra ord til handling

Verdier. fra ord til handling Verdier fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 8. november 2012 Verdier Bamble kommune Gjennom alt vi gjør som ansatte i Bamble kommune realiserer vi verdier, enten vi er oppmerksom på det

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Skritt 5 i målseningsprosessen: Mindset Nå har du satt mål, funnet ut av en handlingsplan og laget en tidslinje, du har funnet ut hva du trenger å lære deg for å få det til, og at du skal optimere miljøet

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana MÅNEDSBREV OKTOBER Grana Så står oktober for døren. Tiden flyr og vi er godt i gang med prosjekt og mye annet på Grana. Vi har delt barna i grupper på 5 når vi jobberi prosjekt, og vi ser at det fungerer

Detaljer

Brev, søknad og CV KURS 1. Brev, søknad og CV form og innhold. 206 www.gyldendal.no/kontekst

Brev, søknad og CV KURS 1. Brev, søknad og CV form og innhold. 206 www.gyldendal.no/kontekst Brev, søknad og CV Underkapitlet Brev, søknad og CV er ordnet i to kurs. Velg rekkefølge ut fra hva du allerede kan, og hva du skal øve på eller lære. SJANGERKUNNSKAP KURS 1: Brev, søknad og CV form og

Detaljer

kompetansen DIN

kompetansen DIN Håndbok for jobbsøk kompetansen DIN HUSK REALKOMPETANSE Realkompetanse (all kunnskap og alle ferdigheter du har) kan også være med å bidra til at du får jobben: Hvordan er du når det gjelder kommunikasjon?

Detaljer

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større.

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større. Ærede forsamling. For de av dere som kanskje ikke helt vet hvem jeg er, så heter jeg Embla Sofie Kristiansen Sørensen, og er leder i Fauske Ungdomsråd. Dette er noe jeg ser på som en utrolig viktig rolle,

Detaljer

BLÅ RESSURS. Det handler om å få muligheten.

BLÅ RESSURS. Det handler om å få muligheten. BLÅ RESSURS Det handler om å få muligheten. Blå Ressurs - Lars Jørgen er utrolig dyktig og vi er veldig fornøyde med ham. Han passer utmerket til den jobben han gjør. Alexander Aas handler om å gi noen

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

Introduksjonssenteret i Drammen. Fra Introduksjonsprogram og rett til arbeid!

Introduksjonssenteret i Drammen. Fra Introduksjonsprogram og rett til arbeid! Introduksjonssenteret i Drammen Fra Introduksjonsprogram og rett til arbeid! Arbeidsmarkedet De som tilbyr jobb (arbeidsgiverne) + De som har jobb (arbeidstakerne) + De som søker jobb (arbeidssøkerne)

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 Oslo kommune Utdanningsetaten Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 lllustrasjon: Herman Zander. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt

Detaljer

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre -

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre - Reisen til Morens indre Kandidat 2 Reisen til Morens indre Et rolle- og fortellerspill for 4 spillere, som kan spilles på 1-2 timer. Du trenger: Dette heftet. 5-10 vanlige terninger. Om spillet Les dette

Detaljer

PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Sandnes, 3. november 2014

PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Sandnes, 3. november 2014 PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Sandnes, 3. november 2014 1 2 Om lederundersøkelsen Spørreundersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse AS for Proffice i perioden 19.09 15.10.2014 Et landsrepresentativt

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE PEDAGOGISK OPPLEGG

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE PEDAGOGISK OPPLEGG VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE 2017 - PEDAGOGISK OPPLEGG Omfang: 60 minutter Årets tema: Noe å glede seg over Målgruppe: ungdomsskole/videregående skole (det finnes eget opplegg for barneskole) Merknad:

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer