ITS nettverk Horisont Øystein Strandli, NCP Transport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ITS nettverk Horisont 2020. Øystein Strandli, NCP Transport"

Transkript

1 ITS nettverk Horisont 2020 Øystein Strandli, NCP Transport

2 Horisont 2020

3 Horisont 2020s tre hoveddeler

4 The 3 Pillar structure of Horizon 2020 Excellent Science European Research Council (ERC) Competitive Industries Innovation in SMEs Health, demographic change and wellbeing Food security, sustainable agriculture, forestry, marine, maritime, inland water and bio-economy Future & Emerging Technologies (FET) Access to Risk Finance Marie Sklodowska Curie Actions Research Infrastructures Societal Challenges Leadership in Enabling and Industrial Technologies (LEIT) LEIT ICT Secure, clean and efficient energy Smart, green and integrated transport Climate action, environment, resource efficient and raw materials Inclusive, innovative and reflective societies Secure societies

5 IKT inn på alle områder IKT Transport Energi

6 Horisont 2020 «Utfordringsbasert» Helhetlige løsninger på store samfunnsutfordringer Tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid viktig/avgjørende Inviterer i større grad aktørene til å foreslå helhetlige løsninger Flere innovasjonsorienterte og markedsnære topics «Nye» aktører

7 Samfunnsutfordringer Helse og velferd Mat, hav og bioøkonomi Ren, effektiv og sikker energi Samfunnssikkerhet Inkluderende og innovative samfunn Smart Miljøvennlig transport Klima, råmaterialer og miljø

8

9 Informasjonsteknologi Nanoteknologi Materialer Bioteknologi Produksjon Romteknologi Fremme alle former for innovasjon i alle typer små og mellomstore bedrifter Forsterke tilgangen til privatfinansiering og venturekapital til forskning og utvikling

10 H2020 og internasjonalt samarbeid er svært viktig for norsk forskning og for norsk næringsliv Ca. 17 milliarder NOK går til H2020 (ca 10 i FP7) Regjeringen har svært ambisiøse mål for retur til Norge Ny norsk strategi for internasjonalt samarbeid

11 NCP Nasjonale kontaktpunkter Oppnevnt for hvert tema i Horisont Horisont 2020 Kontaktinfo:

12 «EU-team»: Transport Øystein Strandli Frøydis Gaarder Øvrig kontaktperson for Transport: Horisont 2020 Samfunnsutfordringer Sigurd Falch

13 EU-team energi Tor Ivar Eikaas, NCP Energi, Horisont 2020 Programkomite, SET-Plan Styringsgruppe Mari Lyseid Authen, NCP Energi, drift av medvirkningsordningen Trygve Utheim Riis, FCH JU, Internasjonalt arbeid, EU-integrering i ENERGIX 13

14 EU-team: ICT/IKT Kim Davis, Trond Knudsen, Tron Espeli, 14

15 Norsk støtte til søkere og deltakere i H

16 H2020 flere virkemidler i Forskningsrådet PES ett av flere virkemidler for å styrke norsk deltakelse i H2020 Forskningsrådet tilbyr ellers økonomisk støtte til å etablere nettverk tilleggsfinansiering til å delta i prosjekter støtte til å delta i fora som påvirker kommende utlysninger i H2020 Se oversikt på norsk nettside om H

17 PES2020 skal bidra til : bedre kvalitet på innsendte søknader flere søknader med norsk deltakelse at nye søkere mobiliseres til å delta i EUprosjekter 17

18 Hvem kan få støtte fra PES2020? Norske aktører som har formell rolle i et H2020-prosjekt Universiteter, store institutter og noen høyskoler som søker om årlig rammebevilgning (frist ) Bedrifter, mindre institutter og høyskoler søker om støtte til hver enkelt H2020-søknad fortløpende. Maks utbetaling per søker, per år: kr. Nytt fra 2015: PES-midler til bedrifter utbetales som bagatellmessig støtte. Øvre grense for slik støtte: i løpet av tre regnskapsår 18

19 Du kan søke om PES-støtte når du vet hva du skal søke på (utlysning, frist) omtrent hvem du ønsker å samarbeide med hvilken rolle du planlegger å ha i prosjektet Nasjonal kontaktperson (NCP) behandler PESsøknaden og kan gi råd i søknadsfasen. Send inn PES-søknad i god tid før aktuell H2020frist! Alt i H2020-søknaden må ikke være på plass. NB Begrenset støtte til ny innsendig av «gammel søknad» (resubmission). 19

20 Selve PES2020-søknaden Fyll ut elektronisk skjema med budsjett for etableringsfasen Legg ved opplysninger om planlagt prosjekt (følg malen!) Legg ved bedriftsinformasjon (årsregnskap) 20

21 Om Transport, Energi og IKT i H2020 Vi er nå i overgangsfasen mellom første og annen fase i H2020: Første fase Annen fase Tredje fase I disse dager legges grunnlaget for fase 2 Lobbyistene jobber på høytrykk i Brussel 21

22 EU-politikken styrer hva forskningen skal bidra til De suksessfulle søkerne kjenner policy-omgivelsene og settingen for det spesifikke området Horisont

23 Viktige policy dokumenter for EUs transportforskning WHITE PAPER - Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive and resource efficient transport system (COM/2011/0144 final). COM(2012) 501 final Research and Innovation for Europe's future mobility. This communication refers to the Strategic transport technology plan (STTP). Horisont 2020 Samfunnsutfordringer

24 De innledende delene av hvert arbeidsprogram MÅ leses for å forstå konteksten Arbeidsprogrammet for Transport-utlysningene: 2020/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415transport_en.pdf Horisont

25 SMART, GREEN and INTEGRATED TRANSPORT Objective: "To achieve a European transport system that is resource-efficient, climate-and-environmentally-friendly, safe and seamless for the benefit of: all citizens, the economy and society." Horisont 2020 Samfunnsutfordringer

26 SPECIFIC PROGRAMME PRIORITIES 4 broad lines of activities aiming at: Resource efficient transport that respects the environment Better mobility, less congestion, more safety and security Global leadership for the European transport industry Socio-economic and behavioural research and forward-looking activities for policy-making Horisont 2020 Samfunnsutfordringer

27 CALLS Calls in the Field of Transport: Mobility for Growth (MG) Green Vehicles (GV) Small Business and Fast-Track Innovation for Transport (IT) Transport Challenge contribution to other Calls: Blue Growth Smart Cities and Communities Horisont 2020 Samfunnsutfordringer

28 CALL MOBILITY FOR GROWTH (MG) Cross-Cutting Issues: 9. Socio-economic and behavioural research and forward looking activities for policy-making Integration Specific Challenges: 5.Urban; 6.Logistics; 7. ITS; 8. Infrastructure Mode-Specific Challenges: 1. Aviation 2. Rail 3. Road 4. Waterborne Horisont 2020 Samfunnsutfordringer

29 Budsjett totalt ca 560 mill euro: Mobility for growth, , mill. euro Socio-economics 13,50 Infrastructure 36,50 ITS 31,00 Logistics 50,00 Urban 106,50 Waterborne 74,00 Road 89,00 Rail 52,00 Aviation 106,00 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00

30 Participant portal: Transport søknadsfrister Veien mot neste arbeidsprogram:

31 CALENDAR 2015 January-July WP drafting 10 February Programme Committee: discussion on WP (based on an outline) 22 April Programme Committee: discussion on WP (based on a first draft) 21 May Programme Committee: discussion on WP (based on a first complete draft) 1-22 June Commission inter-service consultation July Programme Committee: formal opinion 30 September WP adoption, and publication of calls for

32 Transport Advisory Group: 11 Key Challenges a) Addressing the nexus of problems affecting urban transport b) Achieving the required level of climate change mitigation in the transport sector c) Managing the impact of demographic trends and, in particular, the ageing population d) Effectively harnessing new transport technology and related ICT developments e) Measuring and managing risk in the transport system f) Making the transport system more resilient to extreme weather events g) Minimising loss of life and adverse health effects associated with transport h) Reducing transport s dependence on fossil fuels i) Enhancing competitiveness of European transport manufacturers and service providers j) Overhauling system of infrastructure maintenance using new technology and materials k) Maximising resource utilisation across the transport sector close inter-relationship between these challenges

33 Mapping the inter-relationships between the 11 challenges h) Dependence on fossil fuel e) uncertainty and risk f) Resilience of transport systems b) Climate, air pollution, noise mitigation g) safety and health j) Advances in infrastructural maintenance a) Urban nexus k) resource utilisation d) New transport and ICT technology c) Demographic trends i) competitiveness

34 STRUCTURE OF WP Calls for proposals 'Mobility for Growth' 'European Green Vehicles Initiative' 'Automated Road Transport' Other actions External expertise Inducement prize Public procurement Contributions to other calls 'Blue Growth' 'Smart Cities & Communities with Nature-based Solutions' 'Energy Efficiency' SME instrument Fast Track to Innovation 34

35 Her fulgte en del lysark som viste mulige ITSrelaterte topics som forventes i

36 The 3 Pillar structure of Horizon 2020 Excellent Science European Research Council (ERC) Competitive Industries Innovation in SMEs Health, demographic change and wellbeing Food security, sustainable agriculture, forestry, marine, maritime, inland water and bio-economy Future & Emerging Technologies (FET) Access to Risk Finance Marie Sklodowska Curie Actions Research Infrastructures Societal Challenges Leadership in Enabling and Industrial Technologies (LEIT) LEIT ICT Secure, clean and efficient energy Smart, green and integrated transport Climate action, environment, resource efficient and raw materials Inclusive, innovative and reflective societies Secure societies

37 Horisont 2020: IKT Utlysninger i neste arbeidsprogram Kim Davis/ NCP ICT Horisont 2020

38 Specifically mentioned transport in the ICT LEIT programme ICT : Big Data PPP: Large Scale Pilot projects in sectors best benefitting from data-driven innovation Possible industrial domains for Large Scale Pilot projects are identified by the Big Data Value cppp, and they may include e.g. health, energy, transport, manufacturing, and media. ICT : Market-driven research and innovation in robotics Innovation Actions on shared facilities for safety certification Demand-driven PcP actions will be pursued in the area of Smart Cities. ICT : Large Scale Pilots (Internet of Things) Pilot 5: Autonomous vehicles in a connected environment ICT : IoT Horizontal activities Autonomous transport ICT : MEXICO Collaboration on Future Internet Develop the global uptake of applications in validated scenarios

39 General topics in the ICT WP A new generation of components and systems Smart anything Advanced Computing and Cloud Computing Customised, low energy, cloud Future Internet 5G, software Content Big Data, learning, accessibility, gaming Robotics and autonomous systems ICT Key Enabling Technologies Photonics Micro- and nanoelectronics technologies Internet of Things Security Trustworthy systems, cryptography Innovation and Entrepreneurship support Responsibility and Creativity ICT talks with artists, designers, liberal arts International Cooperation Activities China, Mexico, South Korea, Africa, Brazil, Japan Open Disruptive Innovation (ODI)

40 Horisont 2020 Energi Utlysninger 2015 og neste arbeidsprogram Mari Lyseid Authen / NCP Energy, Forskningsrådet EU nettverk for IKT på transportområdet i Horisont 2020, Horisont 2020

41 Secure, clean and efficient energy: Work Programme 2014/15 Objective: Transition to a reliable, sustainable and competitive energy system Energy and climate targets The economic crisis and the path to sustainable growth Doing more with less Orientation: Strategic Energy Technology Plan (SET-plan) 4 calls in WP2014/15 (50 topics) Topics Budget (M ) Energy Efficiency (EE) / 98 Competitive Low-Carbon Energy (LCE) / 372 Smart Cities and Communities (SCC) 5 92 / 108 SMEs and Fast Track to Innovation (SIE) 2 34 / 37 Other actions Horisont 2020 Samfunnsutfordringer 41

42 H2020 Energy remaining 2015 calls Sub-Call Topics H2020-EE RIA (RIA, IA) Demand-response, ÌCT for EE, district heating&cooling H2020-EE MarketUptake (CSA) 10 different market uptake topics H2020-EE PDA (CSA) Project dev. assistance Budget (M ) 21,85 40,8 Deadline ,5 H2020-LCE (RIA, IA, CSA) RES demo, Coordination of MS, Socio-Eco 93 H2020-LCE (RIA, IA, CSA) Market uptake, Offshore / Transmission grid, large scale storage, ENCf, energy footprint 175,35 H2020-LCE AVLYST Biofuels (Brazil) H2020-SCC-2015 (IA, CSA) H2020-SMEINST H2020-SMEINST lighthouse, standards SME instrument. Phase 1 and 2 Energy: SIE H2020-FTIPilot Fast track to innovation ,18 34, : 18/3,17/6,17/9,25/ : 29/4,1/9,1/12 Horisont 2020 Samfunnsutfordringer 42

43 Work programme Energy Background Status: Draft Publish: September 2015 Commission Priority: Energy Union A resilient Energy Union with a forward-looking climate change policy Strategic orientation Energy security Increasing the sustainability of the energy system Affordable energy Will reflect the priorities of the SET-Plan Integrated Roadmap Active consumer within the energy system; Increasing energy efficiency across the energy system; System optimisation; Secure, cost-effective, clean and competitive supply The calls will be structured along 3 focus areas Energy Efficiency Competitive Low-Carbon Energy Technologies Smart Cities and Communities with Nature-based Solutions 43

44 Work Programme Energy DRAFT Energy Efficiency (EE) Competitive Low-Carbon Energy (LCE) Towards an integrated EU energy system Renewable energy technologies Developing the next generation of renewable energy technologies (research) Demonstrating innovative renewable energy technologies (demonstration activities) Supporting the market uptake of renewable energy technologies Fostering international cooperation in the area of renewable energy Cross-thematic activities Enabling the decarbonisation of the use of fossil fuels during the transition to a lowcarbon economy Social, economic and human aspects of the energy system Supporting the development of a European research area in the field of energy Contribution of the NMBP part of the Horizon 2020 LEIT Pillar Smart Cities and Communities - with nature-based solutions (SCC) Heating and cooling Engaging consumers towards sustainable energy Buildings Industry, products and services Innovative financing for energy efficiency investments Lighthouse large scale demonstration - first of the kind Stimulating the Innovation Potential of SMEs for a Low Carbon and Efficient Energy System (SIE) Other Actions Horisont 2020 Samfunnsutfordringer 44

45 Ekstra lysark 45

46 Norske skyggegrupper (finansiert av ENERGIX medvirkningsordning) NERA/NPUE Norsk skyggegruppe til European Energy Research Alliance (EERA) og EUA-EPUE (European University Association European Platform of Universities engaged in Energy Research) Smart Cities and Communities Smart Grids Fuel Cells and Hydrogen Bioenergy Solar energy Energy Efficiency in industry Geothermal energy Kontakt Forskningsrådet for mer info 46

47 Bistand fra Forskningsrådet National Contact Point (NCP) Hjelp og bistand, bl.a: Råd og veiledning Søknadsteknisk Strategisk Faglig veiledning / vurdering (med bistand fra bl.a. fagansvarlige) Nettverk, kontakter, partnersøk Mock evaluation / Forevaluering / Skisseevaluering Kontakt med kommisjonen Løpende prosjekter Workshops Infobrev Prosjektetableringsstøtte (PES) Medvirkningsordningen (MVO) ENERGIX og CLIMIT Ulike incentivordninger

48 Kort tilbakeblikk på FP7 Energi Meget god norsk deltakelse 74 prosjekter (129 deltakelser) Over 500 mill. kr i EU-støtte pluss 120 mill. kr i FCH JU. Økonomisk retur ca. 3,3 % Norske aktører involvert i prosjekter med samlet EU-støtte på over 3,4 mrd. kr. Høyt tilslag (suksessrate) God dekning Norske aktører med i hvert 5. prosjekt 22% 12% UoH Inst 57% 40 % 30 % EU-støtte per sektor 10% Suksessrate: #innstilte #søknader Bedr 20 % Norge 32 % Snitt 10 % 23% Andre 0% 48

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Evaluering av Den naturlige skolesekken Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Jørgen Sjaastad, Tone Cecilie Carlsten, Vibeke Opheim og Fredrik Jensen Rapport 38/2014 Evaluering av

Detaljer

Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner

Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner Marit K. Helgesen Hege Hofstad Lars Christian Risan Ingun Stang Grete Eide Rønningen Catherine Lorentzen Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner Folkehelse og forebygging.

Detaljer

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk ITIL norsk ordliste, v1.0, 1. oktober 2012 basert på engelsk ordliste v1.0, 29. juli 2011 ITIL-ordliste og forkortelser på norsk Denne ordlisten kan lastes ned gratis. Se www.itil-officialsite.com/internationalactivities/itilglossaries.aspx

Detaljer

Vanndirektivet - Behov for kunnskap, kompetanse og kapasitet. CIENS-rapport 1-2009

Vanndirektivet - Behov for kunnskap, kompetanse og kapasitet. CIENS-rapport 1-2009 CI Vanndirektivet - Behov for kunnskap, kompetanse og kapasitet CIENS-rapport 1-2009 Tittel: Vanndirektivet Behov for kunnskap, kompetanse og kapasitet Forfatter(e): Haakon Thaulow, NIVA (red.) Anne Lyche

Detaljer

Grønn økonomi og Rio+20.

Grønn økonomi og Rio+20. Trond Vedeld Grønn økonomi og Rio+20. Business-as-usual eller nytt paradigme? NOTAT 2011:118 Tittel: Forfatter: Grønn økonomi og Rio+20. Business-as-usual eller nytt paradigme? Trond Vedeld NIBR-notat:

Detaljer

Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet

Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet RAPPORT 2013 4 Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet Anne Strøm Prestvik Ingunn Nebell Ivar Pettersen Serie NILF-rapport Redaktør Agnar Hegrenes Tittel Forfattere Anne Strøm Prestvik, Ingunn Nebell,

Detaljer

Kvinner, klima og bærekrafig utvikling

Kvinner, klima og bærekrafig utvikling 1 Nr. 1-2012 Tema: Kvinner, klima og bærekrafig utvikling Disse er med og står vakt! HKH Kronprinsesse Mette-Marit Michelle Bachelet Under Secretary General and Excecutive Director, UN Women Erik Solheim

Detaljer

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Februar 2014 Prosjekt: Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Oppdragsgiver: Utlendingsdirektoratet (UDI) Periode: November 2012 februar 2014 Team: Senior

Detaljer

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge NIBR-rapport 2012:5 Susanne Søholt Aadne Aasland Knut Onsager Guri Mette Vestby Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts-Norge Andre publikasjoner fra

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport Max Ingar Mørk Før tårnene faller Om forvaltning, drift, vedlikehold

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Fjell kommune

Boligsosialt arbeid i Fjell kommune NIBR-rapport 2012:12 Arne Holm Hild Marte Bjørnsen Boligsosialt arbeid i Fjell kommune En evaluering Boligsosialt arbeid i Fjell kommune Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2012:15 NIBR-rapport

Detaljer

Samspill og regional vekstkraft i Tromsøregionen

Samspill og regional vekstkraft i Tromsøregionen Steinar Johansen Knut Onsager Kjetil Sørlie Samspill og regional vekstkraft i Tromsøregionen Samspill og regional vekstkraft i Tromsøregionen Andre publikasjoner fra NIBR: Rapportene koster fra kr 250,-

Detaljer

Rapport utarbeidet for Forskningsrådet

Rapport utarbeidet for Forskningsrådet Mai 2013 Utredning om departementenes arbeid med forskning Rapport utarbeidet for Forskningsrådet DAMVAD Sørkedalsveien 10 A N-0369 Oslo Frederik Langes Gate 20 N-9008 Tromsø Tel. +47 970 43 859 E-post:

Detaljer

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Petter Aasen, Jorunn Møller, Ellen Rye, Eli Ottesen, Tine S. Prøitz

Detaljer

Effektvurdering av store statlige investeringsprosjekter

Effektvurdering av store statlige investeringsprosjekter 1 Concept-programmet 2007 Effektvurdering av store statlige investeringsprosjekter Bjørn Andersen, Svein Bråthen, Tom Fagerhaug, Ola Nafstad, Petter Næss og Nils Olsson ISSN: 0803-9763 (papirversjon) ISSN:

Detaljer

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere FORORD

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere FORORD Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere ICNs etiske regler FORORD Norsk Sykepleierforbunds yrkesetiske retningslinjer ble første gang godkjent av landsstyret i 1983. Retningslinjene beskriver sykepleiernes

Detaljer

It s your future how far will you take it?

It s your future how far will you take it? It s your future how far will you take it? Innholdsfortegnelse Det er din fremtid 4 Audit & Advisory 6 Consulting 10 Financial Advisory 14 Deloitte Advokatfirma DA 18 Hvordan søke jobb i Deloitte 22 Deloitte

Detaljer

EPTA PROSJEKT. D4.4 Statusrapport & Retningslinjer. www.eptaproject.eu. Oppgaveleder: UNIABDN Rapport utarbeidet av UNIABDN.

EPTA PROSJEKT. D4.4 Statusrapport & Retningslinjer. www.eptaproject.eu. Oppgaveleder: UNIABDN Rapport utarbeidet av UNIABDN. Oppgaveleder: UNIABDN Rapport utarbeidet av UNIABDN D4.4 Statusrapport & Retningslinjer May 2014 www.eptaproject.eu INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKSJON 3 2. ROLLEN TIL ET AKT 4 3. AKT MODELLEN I STORBYOMRÅDER

Detaljer

Flere tette bysentra gir mer effektive norske byregioner

Flere tette bysentra gir mer effektive norske byregioner Flere tette bysentra gir mer effektive norske byregioner 2 FLERE TETTE BYSENTRA GIR MER EFFEKTIVE NORSKE BYREGIONER DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate

Detaljer

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2013/2014. Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2013/2014. Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2013/2014 Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences Velkommen til UMB! Vi er utrolig stolte og glade for at

Detaljer

Rettigheter og tilhørighet Evaluering av statsborgerregelverket

Rettigheter og tilhørighet Evaluering av statsborgerregelverket Rettigheter og tilhørighet Evaluering av statsborgerregelverket Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

Bedre utforming av store offentlige investeringsprosjekter

Bedre utforming av store offentlige investeringsprosjekter concept Petter Næss med bidrag fra Kjell Arne Brekke, Nils Olsson og Ole Jonny Klakegg Bedre utforming av store offentlige investeringsprosjekter Vurdering av behov, mål og effekt i tidligfasen Concept

Detaljer

Skal alle gjøre alt?

Skal alle gjøre alt? Svein Ingve Nødland, Kirsten Allred, Christin Berg, Ståle Opedal Skal alle gjøre alt? evaluering av landsdekkende organisasjoner på innvandrerfeltet Rapport RF 2005/061 Prosjektnummer: 7252120 Prosjektets

Detaljer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Mer enn bare fotball... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball More than just football... An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Lena Sayed 1 Forord Frelsesarmeens gatefotball er et lavterskeltilbud

Detaljer

2 Det nasjonale FoU- og innovasjonssystemet

2 Det nasjonale FoU- og innovasjonssystemet Kapittel 2 2 Det nasjonale FoU- og innovasjonssystemet Hovedpunkter........................................... 5 Innledning.............................................. 51 Sentrale definisjoner......................................

Detaljer

Hvordan kan IBM hjelpe

Hvordan kan IBM hjelpe Hvordan kan IBM hjelpe norske bedrifter ut i verden Jan Fr Sagdahl Client Manager Local Government and Healthcare jfs@no.ibm.com Agenda IBM som selskap IBM og helse IBM og partnere Hvordan kan IBM hjelpe

Detaljer

Forklaringer på bostedsløshet

Forklaringer på bostedsløshet NIBR-rapport 2013:6 Evelyn Dyb Katja Johannessen Camilla Lied Torunn Kvinge Forklaringer på bostedsløshet Forklaringer på bostedsløshet Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2013:5 NIBR-rapport 2013:8

Detaljer

Utvikling av Pilestredet Park Development of Pilestredet Park Utomhus og infrastruktur/outdoor areas and infrastructure

Utvikling av Pilestredet Park Development of Pilestredet Park Utomhus og infrastruktur/outdoor areas and infrastructure Ferdigmelding nr. 678/2008 Prosjektnr./Project No. 98016 Utvikling av Pilestredet Park Development of Pilestredet Park Utomhus og infrastruktur/outdoor areas and infrastructure Statsbygg Statsbygg er statens

Detaljer

Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013. Tone Cecilie Carlsten Jørgen Sjaastad

Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013. Tone Cecilie Carlsten Jørgen Sjaastad Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013 Tone Cecilie Carlsten Jørgen Sjaastad Rapport 4/2014 Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013 Tone Cecilie Carlsten Jørgen

Detaljer

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker De unge stemmene Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og

Detaljer