Hotell-boom. Meld deg på Gardermokonferansen 28. Oktober! Fra Drammen. Tør vi nok?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hotell-boom. Meld deg på Gardermokonferansen 28. Oktober! Fra Drammen. Tør vi nok?"

Transkript

1 Nr. 3 Oktober årgang Opplag Til næringslivet i timesregionen rundt Gardermoen Hotell-boom Allerede i januar åpner det store, nye hotellet Comfort Runway (bildet) like vest for vestre rullebane på Oslo Lufthavn.Etterpå kommer nye Scandic, Radisson Conference, ombygd Clarion i rask rekkefølge. Det er hotell-boom på Gardermoen nå, og OSL er en næringslivsmotor uten sidestykke i innlandet Norge. Side 4-5, 8-9 Meld deg på Gardermokonferansen 28. Oktober! Se side 2-3 og 16 Fra Drammen Flytoget har nådd Drammen! Side 6 og 7 Tør vi nok? Det spør IG-sjef Steinar Kristensen foran Gardermokonferansen 28. oktober. Side 2 og 3 Ny E6 åpnes Byggingen av ny E6 i Akershus og Hedmark får stor betydning for næringslivet. Side 12 og 13 Regnskapskontor Autorisert regnskapsførerselskap som tilbyr: Regnskapstjenester a - å Lønn Årsregnskap og ligningspapirer De fleste av våre tjenester kan tilbys til fastpris. Medlem av Regnskapsmedarbeider Grunnleggende regnskapsteori for nybegynnere VISMA Global trening Praksis KURS Datakortet Modul 1-7 eller enkeltmoduler Office 2003/Windows XP Office 2007/Vista Godkjent testsenter Autorisert testsenter OrbitArena postboks 73, 2051 Jessheim Besøksadresse Trondheimsvegen Jessheim Telefon Telefaks

2 2 Innovasjon & Næringsliv - 3/09 Er løsningen høyere hastighet? Leder spalte Norske tog går for sakte. Høyhastighet er løsenordet, og det skal redde Norge. Vi skal få høyhastighetstog Oslo - Østfold, Oslo - Vestfold, og senere også Oslo- Bergen og Oslo - Trondheim. Det er ikke måte på hvor gildt det skal bli! En stakkars siviløkonom får det ikke til å henge på greip, men gamle, økonomiske lover gjelder tydeligvis ikke lenger. Vi er enig i at høyhastighetstog har noe for seg i folkerike strøk, hvor mengden passasjerer sikrer finansierings- og driftsgrunnlaget. Det går bra i Japan, Kina, deler av Europa osv. Men her hjemme er det få strekninger hvor høyhastighetstog vil være samfunnsøkonomisk forsvarlig. Våre stortingspolitikere synes å ha en annerledes virkelighetsoppfatning enn oss vanlige mennesker. Kjører de ikke bil, reiser de ikke med toget? Har de ennå ikke forstått at eksisterende vei- og tognett i Norge er i så dårlig forfatning at det påfører næringslivet og innbyggerne store ekstrakostnader hvert år, og koster mange menneskeliv pga helt unødige ulykker? Hva er samfunnskostnadene for det? Hva med å ta turen til Gjøvik-regionen, hvor jordbæra hopper ut av kurvene ved transport på de dårlige hovedveiene, og bæra derfor må sendes med bil nordover til Mjøsbrua, og deretter igjen sørover E6 til Oslo og markedet! Eller kjør strekningen Grong- Trofors på E6 i Nord- Trøndelag/Nordland, vel 15 mil, hvor du hele tiden må holde begge hendene hardt på rattet for ikke å havne i skogen. Og dette er Norges hovedvei! IG MENER: Vi trenger raske tiltak nå, ikke framtidige luftslott Dette må norske og utenlandske bilturister bare leve med. Politikerne er mer opptatte av å satse på høyhastighetstog til Østfold og Vestfold, velmente tiltak i noen av våre mest befolkede områder i Norge. Men det blir unødig dyrt for å spare inn den halvtimen som toget vanligvis er forsinket fra perrongen! Det er fristende å sitere forfatteren Olav H. Hauge: Det me eig er fortidi og framtidi. Notidi er me aldri herre yver. Difor er det tryggast å halda seg anten i gamle dagar eller i framtidi ein stad. Er det dette våre politikere styrer etter? Eller kan vi håpe på tiltak som gir resultater nå ikke bare store ord og fett flesk for framtida? Steinar Kristensen daglig leder Innovasjon Gardermoen Gardermokonferansen 2009: Tør vi n Hva kjennetegner bedrifter og regioner i Norge som lykkes best? Hva har Danmark oppnådd med sin store strukturreform i offentlig sektor? Kan vi lære noe, bør vi ta nye grep? Tør vi nok? Gardermokonferansen onsdag 28. oktober tar for seg regional verdiskaping. - Verdiskaping er bruk av kunnskap, kapital og arbeid med det formålet å skape økonomiske verdier. Resultatet avhenger av organiseringen og utnyttelsen av de samlede, tilgjengelige ressursene. Her oppstår det ofte store forskjeller, hvor noen utnytter ressursene mer effektivt enn andre, er mer innovative, villige til å prøve nye løsninger, satser offensivt og får bedre resultater som gevinst, kommenterer daglig leder Steinar Kristensen i Innovasjon Gardermoen. REGIONER OG BEDRIFTER Årets Gardermokonferanse tar for seg regioner og bedrifter i Norge som lykkes gjennom offensiv satsing, også i nedgangstider, fordi de tenker stort og arbeider ut fra en langsiktig strategi. I tillegg får vi presentert hva større perspektiv betyr for utvikling av infrastruktur mellom Norge og Sverige, og for næringslivet og turismen i begge land. Og ikke minst: Hvilke erfaringer og resultater har det danske samfunnet fått gjennom sin store strukturreform i offentlig sektor, hvor man har gått fra 14 fylker og 229 kommuner til 5 regioner og 98 kommuner? - Dette har vært et stort og dristig grep for å rasjonalisere bruken av de offentlige ressurser i Danmark har de lyktes? Har det betydd forbedrede og like etablerings- og driftsbetingelser for næringslivet? Kan vi bruke eksemplets makt for å gjøre endringer i region- og kommunestrukturen her hjemme? Eller skal vi fortsette å tro at frivillig kommunesammenslåing vil løse de store utfordringene i vår offentlige sektor?, undrer IG-sjefen. GODE FOREDRAG En rekke spennende foredragsholdere stiller på årets Gardermokonferanse: Kommunikasjonsrådgiver Cathrine Gjertsen i Stavangerregionen Næringsutvikling kommer for å fortelle om profil- og omdømmebygging i Stavangerregionen, og fra Romerike vil daglig leder Mette Sundal i Visit Romerike og partner Monica Tully i Image Communications gi innspill om profilering av Gardermoregionen. Adm. direktør Torgeir Silseth i Choice-kjeden forteller om offensiv hotellsatsing i krisetider, og adm. direktør Vidar Sannerhaugen i Campus Kjeller om hvordan fødselshjelp til gründere har blitt et vellykket forretningskonsept. NYE OG BEDRE VEGER Deretter tar Harald Thoresen, leder Vegforum Innlandet og prosjektleder Innovasjon & Næringsliv [utgiver info] Innovasjon & Næringsliv er en informasjonsavis fra Innovasjon Gardermoen, interesseorganisasjonen for flyplassregionens bedrifter og kommuner. Utgiver: Opplag: Ansvarlig redaktør: Redaksjonell bistand: Layout: Trykking: Annonser: Innovasjon Gardermoen sør-gardermoen Kultur- og Næringspark, 2060 Gardermoen tlf: og web: eksemplarer, 4 ganger i året Steinar Kristensen John Granly, Eidsvoll Ullensaker Blad Createurene Kommunikasjon og reklame: nr1 Trykk Innovasjon Gardermoen kontaktperson: Clara Eline Faraasen, tlf: og e-post: Vi tar gjerne i mot leserbrev/innlegg, samt tips til ting leserene synes vi bør skrive om. Brev/e-post sendes annonseansvarlig. Aktivitetsplan 2009 Følgende aktiviteter er planlagt for resten av Hver enkel aktivitet blir sendt ut på vårt intranett. I tillegg kommer et salgskurs i oktober/november. Dato vil bli sendt ut til medlemmene senere. Oktober 15. Nettverksgruppe Gardermokonferansen Nettverksgruppe 1 November 15. Nettverksgruppe Temafrokost Uke 48 Avisen Innovasjon og Næringsliv nr 4/ Nettverksgruppe 1

3 Innovasjon & Næringsliv - 3/09 3 ok? Noen tør å tenke stort og satser offensivt selv i nedgangstider Hva kan Allkopi levere til deg? Påmelding Påmeldingen kan sendes som e-post eller på faks. MEETINGPOINT Det danske kommune- og fylkesprosjektet er meget interessant også for Norge, men få tør snakke om det. Derfor anbefaler vi alle også politikere å høre hva den danske professor Poul Erik Mouritzen sier om resultatene under Gardermokonferansen 28. oktober, poengterer IG-sjef og konferanseleder Steinar Kristensen. Navn, deltager 1: Navn, deltager 2: Navn, deltager 3: Navn, deltager 4: Navn, deltager 5: Firma/organisasjon: Adresse: Telefon: E-post: Håkan Bergeå i Partnerskap Gävle Oslo for seg utvikling av ny E16 från kust til kust, fra Gävle på den svenske Østkysten via Gardermoen til Bergen. Nærmest som rosinen i pølsa kommer professor i statsvitenskap ved Syddansk Universitet, Poul Erik Mouritzen, og presenterer den store danske strukturreformen i offentlig sektor. - Den er lite kjent og lite omtalt i Norge, for temaet kommunesammenslåinger er nesten tabu, og har vært et ikke-tema i årets valgkamp. Vi håper norske politikere Innovasjon Gardermoen takker konferansens sponsorer: FlisaTrykkeri createurene.no Påmeldingsfrist Fredag 23. oktober 2009 Påmeldingen er bindende Deltageravgift For medlemmer av Innovasjon Gardermoen: Kr 1 400,- pr deltager. For ikke-medlemmer: Kr 1 700,- pr deltager. Ved deltakelse av 3 personer fra samme bedrift gis 10 % rabatt, ved 5 personer gis 20 % rabatt. Påmelding og spørsmål Innovasjon Gardermoen Telefon: Faks: E-post: vil benytte denne enestående anledningen til å skaffe seg førstehåndsinformasjon og innsikt i hva en restrukturering av offentlig sektor kan bety, og hvilke resultater det kan gi, sier Steinar Kristensen. Påmeldingsfristen er fredag 23. oktober nøl ikke, meld deg på! For konferanseprogrammet, se side 16. createurene.no Regional verdiskaping nye grep? InvItasjon 2009 Onsdag 28. oktober på Clarion Oslo Airport Hotel, Gardermoen Har du mottatt invitasjonen til Gardermokonferansen? Hvis ikke, se detaljert program på baksiden av avisen! Trykksaker Brosjyrer Rapporter Variabel data Plakater Messevegger Roll-ups Gatebukker Bannere Fasadebekledning Byggeplass-skilt Tegningskopiering Byggetegninger Skanning Vektorisering Tekstil-trykk Klistremerker Vindusdekor Folie Grafi sk design og tilrettelegging Bøker Konvolutter Brevark Visittkort Permproduksjon Transaksjonsprint DM Prosjekthotell CD/DVD AllkopiOnline (bestilling via internett) Desember 10. Nettverksgruppe Julelunsj KLART DET VIRKER MobilData Jessheim Trondheimsv Jessheim. Tlf Hos oss får du komplette kommunikasjonsløsninger skreddersydd for din bedrift og dine behov. Fasttelefon, data og mobil klart det virker! For mer informasjon: ULLENSAKER Allkopi Gardermoen Balder Allè 2, 2065 Gardermoen Telefon: Fax: E-post: Vidar Myhre Avdelingsleder Mobil: E-post:

4 4 Innovasjon & Næringsliv - 3/09 Praktisk INNOVASJON ADVOKATEN Gründerjuss del 14 Praktisk juss Praktisk juss orskjell på liv og lære? Jeg får ofte spørsmål som begynner omtrent slik: Hva mener du som advokat - rent juridisk? Spørsmålet er nok ment å finne ut hva som er juridisk eller rettslig korrekt. Bortsett fra i teoriens verden så er det ikke så mange praktiske situasjoner som bare kan vurderes ut fra det rent juridiske Virkeligheten er en salig blanding av alle mulige faktiske forhold hvor det tilsvarende er mye forskjellig juss eller rettsregler som kommer til anvendelse. Jeg skal i det følgende ta noen praktiske smakebiter på situasjoner hvor det kan være forskjell på liv og lære, samt gi noen råd i den sammenheng. Når det oppstår uenighet og tvister i kontraktsforhold dukker det ofte opp en påstand fra den ene eller begge parter hva som har vært meningen med og forutsetningen for et kontraktsforhold. Det kommer gjerne opp når kontrakten mangler en uttrykkelig bestemmelse som adresserer den aktuelle problemstilling. En muntlig uttrykt forutsetning eller mening kan vise seg lite verdt. Riktignok er en muntlig avtale like bindende som en skriftlig, men problemet er at det er vanskelig å bevise innholdet i en muntlig avtale. Rådet er derfor skriftlighet i avtaleforhold. Både i forbindelse med avtalens inngåelse, men også underveis når partene eventuelt foretar tillegg, justeringer eller endringer i avtaleforholdet. En annen praktisk situasjon er uvitenhet om eller misforståelse av rettsregler og tilhørende forpliktelser. Enkelte rettsregler er det bare ikke mulig å misforstå for et voksent menneske. Står det fartsgrense 100, så betyr det en absolutt høyeste fart og ikke anbefalt fart på strekningen. Andre bestemmelser kan det være vanskeligere både å være klar over og langt mindre forstå innholdet av. Rettsvillfarelse kalles det gjerne. For voksne mennesker og i særdeles for bedrifter som sådan juridiske personer skal det en god del til før man kan komme unna med såkalt unnskyldelig rettsvillfarelse. Det påberopes ofte, men fører sjelden frem. Dersom man endatil har vært bistått av særlig fagkyndig for eksempel en advokat er det nesten umulig å påberope rettsvillfarelse. Så rådet er sjekk grundig forpliktelser som følger av rettsregler som er aktuelle innenfor det område man bedriver aktivitet. De fleste har ganske klare oppfatninger av hva som er rettferdig og rimelig eller endog moralsk riktig. Stemmer det med de formelle lover og regler? Ja, lovgiverne har nok som utgangspunkt at lover og regler i hvert fall skal oppleves som rettferdige og rimelige. Nå er det nok mange individuelle oppfatninger av hva som er rettferdig og rimelig, så alle til lags kan nok ingen gjera. I avtaleloven 36 finnes faktisk en bestemmelse som sier at en avtale helt eller delvis kan settes til side dersom den fremstår urimelig eller er i strid med god forretningsskikk. I rettspraksis har det utviklet seg visse synspunkter når et avtaleforhold er urimelig. Det skal med en gang sies at terskelen for å få satt en avtale til side helt eller delvis ut fra rimelighet er temmelig høy. Særlig dersom aktørene i et avtaleforhold er profesjonelle handlende. Til slutt skal det sies at heldigvis er det slik at man kommer veldig langt med sunt folkevett og en konstruktiv innstilling til å finne løsninger. Får man til en kombinasjon av nødvendig kunnskap om viktige regler og en fornuftig og konstruktiv anvendelse av aktuelle regler i det konkrete tilfelle, så er det utrolig hva mennesker med sunt folkevett kan få til. Artikkelen er kun av generell informativ karakter og ikke uttømmende. For fullstendig informasjon må lovtekst eller andre kilder konsulteres. Advokat Rune Vikan, Advokatfirma Orwall & co. tlf , faks , mob og e-post Hjemmeside Advokat Rune Vikan, Advokatfirma Orwall & co. tlf , faks , mob og e-post Vi tar vare på dekkene dine Trygg oppbevaring Vask av dekk og felger Hjulskift Dekksjekk Dekkhotell kun kr 3,50 pr. døgn! TIBE Drammen Legg turen innom en av våre 260 forhandlere! - Tlf:

5 Innovasjon & Næringsliv - 3/09 5 Fra 3000 til over 4000 rom Finanskrisen har ingen innvirkning på hotellbyggingen på Gardermoen HOTELLBYGGING. Reisingen av nye hotellprosjekter sammen med de som er fra før, utbygginger og ombygginger foregår nå mest vest for Oslo Lufthavn på Gardermoen. Hotellveksten nær Gardermoen har ikke stoppet opp trass i finanskrisa. Neste år øker hotellromtallet fra ca til nærmere Utbyggerne tenker langsiktig, selv om det nå en periode har vært lavere belegg. Belegget holder ifølge fagfolkene nærmest tritt med variasjonen i passasjertallet. JEVN ØKNING Mens økningen i tallet på hotellsenger fra 2004 til 2006 lå rundt seks prosent med et antall på vel 2200 til 2300, tok romtallet et byks i med de to Thon-hotellene i Gardermoen Park. Årstallet for solgte rom steg disse årene fra til over , mens beleggprosenten ikke passerte 70. Det siste året har salgstallet stabilisert seg, og hotellvirksomhetene vist stor evne til tilpasning både med bruk av pris og redusert drift. Hvordan et betydelig økt antall hotellrom neste år vil slå ut i konkurransesituasjonen, blir imidlertid et spenningsmoment. Hotellsjefen i Choise, Petter Stordalen, har med all tydelighet fortalt at det de nærmeste årene bare vil være regningssvarende å investere i hotellprosjekter ved Oslo Lufthavn. Dette ser da hotellinvestorene til å leve opp til uten at finanskrisen later til å innvirke særlig mye på dem. STORE NYBYGG Nybygg og tilbygg for hotell- og konferansekapasitet har kommet opp jevnt og trutt ved Gardermoen siden åpningen i Fortsatt er planene Hotellbransjen har i alle årene med OSL hatt veldig stor tro på at framtida vil bringe enda flere besøkende til området, og det holdt stikk fram til i fjor høst for nybygg og bygg under arbeid mange. Mens det i fjor var en beregnet hotellkapasitet på om lag rom i romeriksregionen fordelt på ca. 20 overnattingssteder opp mot Gardermoen, vil man i 2012 ha rundt 25 aktive overnattingssteder. Ifølge statistikken fram mot var kapasiteten sprengt i 30 uker i året, mens det i de resterende 22 ukene var større muligheter for å finne ledige rom for de som skal besøke Romerike eller overnatte før og etter reiser eller delta ved møter og konferanser. Hotellbransjen har i alle årene med OSL hatt veldig stor tro på at framtida vil bringe enda flere besøkende til området, og det holdt stikk fram til i fjor høst. Med finanskrisa ble det dempet flytrafikk, og proporsjonal dempet hotellsøkning. ÅPNINGER NESTE ÅR Det som er helt sikkert er at Comfort Hotel åpner vegg i vegg med hotell Clarion på Gardermoen allerede i januar neste år. Dette hotellet vil ha 290 rom. Så kommer Thon Conference til å utvide sin kapasitet med 150 rom. Videre kommer trolig SAS Radisson Park inn med et nytt hotell på 250 rom. Det skal bygges like ved flyterminalen. Scandic bygger også rett i nærheten av flyplassområdet på sørvestsiden, og åpner i april Clarion har også planer om 70 nye rom i tilknytning til sitt hotell. Clarion har for øvrig bygget om sitt badeland til konferansesenter. Ullensakers politikere sier imidlertid klart og tydelig nei til giganthotellet planlagt av First Hotels med 70 meter høyde øst for E6 ved Romsaas på Jessheim. Der var det snakk om et hotell med rom, men planene nå er redusert en del både i høyde og bredde. Det er ikke bestemt byggestart og åpningsår ennå, men trolig kan man se for seg en fem år lang regulerings-, planleggings- og prosjekteringsperiode.

6 6 Innovasjon & Næringsliv - 3/09 Flytoget på plass Dram FULL FRES. Flytoget er bedre enn noen gang før rustet i kampen om de reisende til og fra Oslo Lufthavn nå fra og til Drammen i sørvest. Foto: Trond Isaksen / Oslo Lufthavn AS Flytoget økte i fjor sin markedsandel til 37 prosent og har dermed bidratt til ytterligere økt kollektivandel til og fra Oslo Lufthavn. Med utvidelsen Drammen Gardermoen to ganger hver time, har Flytogets ledelse store forventninger videre. SJEFEN. Linda Bernander Silseth er adm direktør for Flytoget, og kunne vise til 115 millioner kroner i overskudd i fjor. Reisetiden fra Drammen til OSL er 61 minutter og ingen reisemåte går raskere unntatt helikopter! Prisen for Flytoget helt fram til hovedflyplassen er 250 kroner. Med 220 daglige avganger, vil Flytoget øke sitt kundegrunnlag og motivere og påvirke stadig flere kunder til å velge den raskeste og mest behagelige løsningen både til fritidsreiser og i yrkessammenheng. IMPONERENDE TALL Med utmerkelsen som Norges beste arbeidsplass i 2008 (Great Place to Work), posisjonen som landets sterkeste merkevare (BI s kundebarometer) og en rekordhøy kundetilfredshet på 96 prosent, har Flytoget skapt langvarige verdier for sine eiere og det norske samfunnet. Den interne miljøundersøkelsen viser en rekordhøy tilfredshet blant medarbeiderne. Nettopp denne tilfredsheten er en forutsetning for å skape en god servicekultur og en sikker kjøreopplevelse for fjorårets 5,6 millioner passasjerer. Høy setekapasitet, hyppige avganger med få og små avvik, solid bemanning, rene og godt vedlikeholdte tog, et ansvarlig og hjelpsomt vertskap om bord, kyndige kundeveiledere og en operasjonell ledelse som overvåker trafikkbildet og helheten i driften, er kjernen i Flytogets servicegaranti, heter det på nettsidene. SPENNENDE ÅR 2009 er et spennende år med nye markedsutfordringer for Flytoget. Flytoget er den ultimate delen av reisen for turister og yrkesreisende til og fra Oslo Lufthavn. Det er derfor naturlig at vi rammes av flyselskapenes rutekutt og av lavere reiseaktivitet blant folk flest, heter det videre. Nye, skinnende tog montert ferdig på Strømmen nord for Oslo, vil gi Flytoget en kapasitetsøkning på hele 40 prosent i løpet av I tillegg vil et nytt billett- og betalingssystem gi passasjerene en enklere, raskere og mer effektiv billetthåndtering. Og sist, men ikke minst, kan innbyggere og næringsliv i Drammen nå glede seg over at Flytoget har ankommet byen for godt. Drammen er strategisk viktig fordi TOTALLEVERANDØR innen AVFALLSHÅNDTERING

7 Innovasjon & Næringsliv - 3/09 7 men - Gardermoen Flytoget med rekordhøy tilfredshet både blant kunder og ansatte Flytoget har ambisjoner om å frakte flere millioner passasjerer i årene som kommer, og innenfor et større geografisk område på Østlandet. Det er tydelig at Flytoget kan forvente seg en bedre infrastruktur som operatør på skinnegangen til Jernbaneverket. Som en utfordrer i jernbanefamilien i Norge og som leverandør av ti prosent av landets togtrafikk, tar Flytoget sitt samfunnsansvar på alvor og får passasjerene frem til sin endestasjon, heter det fra Flytogets ledelse. NYE REKORDER Aldri tidligere har så mange benyttet Flytoget som sitt transportmiddel til eller fra Oslo Lufthavn. Over 5,6 millioner reisende i fjor var en økning på 5,2 prosent fra I 2008 er det derfor gledelig at kundetilfredsheten satte ny rekord med 96 prosent (Research International). Dette er et viktig bidrag til at Flytoget gikk til topps på BI s kundebarometer som måler merkevarestyrken til mange norske selskaper. En viktig driver for den høye kundetilfredsheten er punktlighetsarbeidet. Punktligheten ble 96 prosent ved ankomst Oslo Lufthavn, noe som er den høyeste punktligheten av alle togstrekninger i landet. Selskapets punktlighetsmål er satt til 97 prosent. De største hindringene for å nå punktlighetsmålet skyldes feil med infrastrukturen, skriver Flytogets nettside. Flytogets togmateriell hadde i 2008 en høy teknisk regularitet på i alt 99,93 prosent. En gammel og delvis utslitt infrastruktur vest for Oslo er en stor utfordring for alle togoperatørene og Jernbaneverket er gitt ekstra økonomiske midler for å bedre infrastrukturen i Osloområdet. Dette arbeidet har imidlertid ikke gitt ønsket effekt for reisende så langt. For å redusere negative kundeopplevelser i forbindelse med avvik i togtrafikken, legger Flytoget stor vekt på en god buss- og taxiberedskap, heter det. DRAMMEN. Endestasjon Drammen er i sving fra 30. august i år. (Alle bilder: Flytoget) Entrepriser, service- og ettermarked Sikre ditt hjem mot brannskader Kasseroller som tørrkoker er en vanlig årsak til brannskader i hjemmet. Men visste du at også vaskemaskiner og oppvaskmaskiner kan begynne å brenne på grunn av teknisk svikt og elde? Feil bruk av skjøteledninger gir også økt risiko for brann. Kontakt din lokale Totaltek-installatør i dag for å vurdere risikoen for brannskader i din bolig. Totaltek leverer tjenester i privat- og næringsmarked. Vi tilfredsstiller alle krav til store og små el-installasjoner. Totaltek har til sammen 12 avdelinger med 240 ansatte i det sentrale østlandsområdet som samarbeider ved behov på større eller mindre prosjekter. Flytting av ressurser gir stor fleksibilitet og god økonomi. Våre elektroinstallatører kan flyttes mellom oppdrag på mindre enn 30 minutter. Leveringsområder: Næring Industri Offentlig Bolig Totaltek Romerike AS Daglig leder Knut Inngjerdingen Våre elektroinstallatører gir råd og veiledning om sikring av boliger mot brann. Totaltek Romerike AS - Håndverksvegen 1, 2050 Jessheim - Telefon: Telefaks: E-post: Totaltek AS - Grenseveien 69, 0663 Oslo - Telefon: Telefaks:

8 OSL en stor motor i n 8 Innovasjon & Næringsliv - 3/09 Oslo Lufthavn Gardermoen er den store motoren i næringsutviklingen i Gardermoregionen og det indre Østlandet. t Finanskrisen har medført redusert trafikk over OSL første halvår Foto: Øyvind Markussen/OSL. Utviklingen i passasjer og godstrafikken har både direkte og indirekte innvirkning på en rekke andre bedrifter i flyplassens nærområde og i regionen rundt. Trafikkutviklingen Siden finanskrisen rammet for fullt høsten 2008, har alle flyselskaper og flyplasser verden rundt opplevd en betydelig redusert trafikk, og både antall reisende og mengden gods har gått ned.oslo Lufthavn Gardermoen er heller intet unntak, og i årets syv første måneder har OSL opplevd en nedgang i antall passasjerer på 9,9 prosent, fordelt på innland -7,7 prosent, og utland -11,8 prosent. Det betyr vel én million færre passasjerer enn i fjor så langt i For resten av året forventes en svak bedring i utviklingen, og året som helhet ventes å gi ca 8 prosent lavere trafikk enn i Antall flybevegelser er redusert noe mer, -10, 2 prosent, fordelt på innland 5,0 prosent, og utland -14,9 prosent. Dette skyldes flyselskapenes tilpasning til den synkende etterspørselen, med mange endringer og reduksjoner i rutetilbudet både innenlands, og til og fra Norge. Derimot har utnyttelsesgraden pr fly kabinfaktoren - gått noe opp. Dette bidrar til å opprettholde kostnadseffektiviteten til flyselskapene, men motvirkes av oppnådd pris pr flysete solgt. Beinhard konkurranse i luften For om ikke konkurransen mellom flyselskapene var stor nok fra før, så har finanskrisen gjort at denne er blitt ytterligere tilspisset. Det største frafallet på passasjersiden har skjedd på internasjonale business-klasser, fordi alle bedrifter har måttet redusere kostnader der de kan. Dette har rammet særlig de store selskapene som Lufthansa, KLM, Air France, og vårt eget SAS. Lavprisselskap som Ryanair, Norwegian mfl. har derimot økt sine markedsandeler, og legger nå press på selskap som SAS, som må gjøre store kutt i sine totale driftskostnader om de skal overleve i framtida. Ledelsen i SAS skal ha stor ros for at de virkelig prøver å snu alle steiner for å forbedre struktur og kostnadseffektivitet i selskapet vi håper de vil lykkes! Konsekvenser kort og langsiktig Utviklingen i verdensøkonomien har ført til redusert trafikk over flyplassen, og dermed også redusert trafikk og omsetning hos hotellene, parkeringsselskapene, spedisjons-selskapene mfl. Nå er det flere faktorer som tilsier at denne utviklingen er i ferd med å

9 Innovasjon & Næringsliv - 3/09 9 æringsutviklingen Nedgang i antall passasjerer så langt i år, men utviklingen i ferd med å snu snu: Verdensøkonomien er i bedring, og næringslivet satser på ny vekst. Antallet eldre i Norge øker og stadig flere eldre reiser mer enn før, og de unge reiser langt mer enn tidligere generasjoner hadde mulighet til. Kombinert med fortsatt relativt lave billettpriser for flyreiser, og stadig god personlig økonomi for nordmenn flest, tilsier dette at vi framover kan forvente fortsatt god vekst i flytrafikken over Gardermoen. OSL satser for framtida OSL iverksetter flere større kapasitetsøkende tiltak, for å ta hånd om forventet vekst: Terminal 1 utvidet med 4500 kvm juni Ny kapasitet ca 22 millioner passasjerer. Ny luftromsorganisering fra 2011 gir økning av mulige flybevegelser (slots) fra 65 til 75. Ny terminal 2 fra 2015 vil øke kapasitet til: Fase 1: 28 millioner passasjerer/år Fase 2: 35 millioner passasjerer/år. Samtidig opprettholder OSL sitt sterke fokus på klimaforbedringer, og arbeider videre sammen med Avinor for å minske flyfartens innvirkninger på miljøet mest mulig. Avinor har nå på vegne av OSL søkt om å bli klimasertifisert (Airport Carbon Accreditation). OSL sponser ski VM 2011 I tillegg satser OSL sammen med Flytoget som de første nasjonale hovedsponsorer for Ski-VM 2011 i Oslo. Adm direktør Nic. Nilsen i OSL sier at dette gjøres ut fra at Ski- VM er en stor, nasjonal og positiv begivenhet, og at OSL og Flytoget ønsker å bidra i form av å ha en vertskapsrolle, og samtidig få vist fram våre bedrifter. Oslo Lufthavn og Flytoget vil være inngangsporten for mange av VMs gjester. Vi ønsker samtidig å begeistre våre medarbeidere og kunder gjennom deltakelse på skifesten i Holmenkollen og Midtstuen. Ny terminal 2 i 2015 vil øke OSLs kapasitet til 28 mill passasjerer pr år. Foto: Øyvind Markussen/OSL. Fremtidens langdistansefly Airbus 380 på vei inn for landing på Gardermoen Foto: Geir Løvstad.

10 10 Innovasjon & Næringsliv - 3/09 Innlandet får endelig mode Byggingen av ny firefelts E6 fra av- og påkjøring Gardermoen til Biri ved Mjøsa, vil etter de siste beregninger koste rundt syv milliarder kroner og ta tid. 1. oktober åpnet strekningen Skaberud-Kolomoen i Hedmark, etterfulgt av Jessheim-Dal 7. oktober. Prosjektet E6 ved Gardermoen til Biri er delt inn i fem delstrekninger med ulik byggestart og ferdigstillelse. HAR GÅTT UNNA På delstrekningene Hovinmoen- Dal og Skaberud-Kolomoen startet byggearbeidene i desember 2007, og disse to delstrekningene har anleggsmessig gått bra, melder Statens vegvesen. Det var varslet åpning i november i år, men åpningene skjer altså i begynnelsen av oktober. Fredag 18. september undertegnet Statens vegvesen og Veidekke kontrakten om utbygging av E6 på strekningen Boksrud-Minnesund. Veidekke er klare til å ta fatt på utbyggingen i løpet av oktober 2009 Statens vegvesen fikk inn fire tilbud på bygging av E6 Boksrud-Minnesund i Eidsvoll kommune. Veidekke var lavest i pris med et tilbud på , 93. Høsten 2011 skal de være ferdig med å bygge 6,3 kilometer firefelts veg med midtdeler, nytt tunnelløp på 1,2 kilometer og en vegarm på 900 meter. Stortinget har gitt Statens vegvesen i oppdrag å utvide E6 på denne strekningen til en firefelts veg med midtdeler. Bakgrunnen for denne utvidelsen er å: - bedre trafikksikkerheten - bedre fremkommeligheten - stimulere til vekst og utvikling i Innlandet KOMPLISERT LANGS MJØSA Videre er det forventet at delstrekningen Minnesund-Skaberud har byggestart i 2011, med ferdigstillelse i Langs Mjøsa er det kompliserte løsninger med tunneler både for veg og jernbane, samtidig som det er ønske om bygging av en ny togstasjon ved Langset nord for Minnesundbruene. Våren 2009 behandlet Stortinget Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden Ifølge Regjeringens forslag til NTP for denne perioden, er det aktuelt å bevilge statlige midler til utvidelse av E6 på strekningen Kolomoen- Lillehammer i perioden FARLIG STREKNING På E6 fra Gardermoen til Biri, har det vært svært mange dødsulykker og periodevis store avviklingsproblemer. Utvidelsen av E6 vil også stimulere til vekst og utvikling i Innlandet. På E6 fra Gardermoen og nordover skjer det ofte ulykker som har dramatiske konsekvenser i form av dødsfall og alvorlige skadde personer. Dette henger sammen med at FLOTT VEG. Strekningen som åpnes i Hedmark i oktober er flott i landskapet, og får stor betydning for alle vegfarende. møteulykker er dominerende på strekningen, og siden 1994 er over 100 personer drept i trafikken på strekningen Gardermoen - Biri. Beregninger viser at ulykkene på denne strekningen koster samfunnet 280 millioner kroner hvert år. E6 mellom Gardermoen og Biri har hatt en sterk trafikkvekst siden vegen ble fullført som motor-b-veg (2-felts veg uten midtdeler) foran OL på Lillehammer i Horwath Revisjon gratulerer Innovasjon Gardermoen med 10 år i Gardermoregionen. tlf: Gardermoen Business Centre EVI A/S leverer alt innen varmdrikksautomater kantineløsninger og vannrensere. Se for mer info, eller kontakt oss på telefon:

Vil bidra mer til etableringslyst

Vil bidra mer til etableringslyst ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 4 Desember 2009 9. årgang Opplag 20.000 Til næringslivet i timesregionen

Detaljer

Utfordrer kommunene. TV og Jehova. Framtidsvyer. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 10 og 11. Side 8 og 9 SLETVOLD

Utfordrer kommunene. TV og Jehova. Framtidsvyer. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 10 og 11. Side 8 og 9 SLETVOLD ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 3 Oktober 2008 8. årgang Opplag 20.000 Til næringslivet i timesregionen

Detaljer

Første milliardbedrift i Gardermoen Park

Første milliardbedrift i Gardermoen Park ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 1 Mars 2009 9. årgang Opplag 20.000 Til næringslivet i timesregionen rundt

Detaljer

Drammen har klart det!

Drammen har klart det! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 4 Desember 2008 8. årgang Opplag 20.000 Til næringslivet i timesregionen

Detaljer

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 2 Juni 28 8. årgang Opplag 20.0 Til næringslivet i timesregionen rundt Gardermoen

Detaljer

Ullensaker er beredt! LES MER Side 8-11

Ullensaker er beredt! LES MER Side 8-11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 1 Mai 2010 10. årgang Opplag 17.000 Til næringslivet i timesregionen rundt

Detaljer

www.gardermoen.no Full effekt Pølsemestere Kulturperle

www.gardermoen.no Full effekt Pølsemestere Kulturperle ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 2 Oktober 2010 10. årgang Opplag 17.000 Til næringslivet i timesregionen

Detaljer

Verdens navle i Norge

Verdens navle i Norge innovasjon & næringsliv Nr. 2 Juni 2007 7. årgang Opplag 20.000 Akershus Hedmark Indre Østfold Oppland Oslo Nord Ringerike Verdens navle i Norge GARDERMOEN 2040 De som kjempet for at Norges hovedflyplass

Detaljer

hamarregionen Veien til vekst? Sammen gjennom krisen Opp eller ned? Kapittel 2

hamarregionen Veien til vekst? Sammen gjennom krisen Opp eller ned? Kapittel 2 hamarregionen hamarregionen utvikling desember 2010 utgave 2 Veien til vekst? Foto: Leif J. Olestad Dobbeltspor og firefeltsvei: infrastrukturen i hamarregionen utsettes for de største endringene på mange

Detaljer

BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2012. transport. // TEma. Løser problemene det offentlige ikke klarer. fremste drivkraft. www.bergen-chamber.

BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2012. transport. // TEma. Løser problemene det offentlige ikke klarer. fremste drivkraft. www.bergen-chamber. BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2012 // TEma transport Løser problemene det offentlige ikke klarer Vellykket 16. november Bybanen er Bergens fremste drivkraft www.bergen-chamber.no // TEma Løser problemene

Detaljer

Ser grenseløse muligheter

Ser grenseløse muligheter Rosenkilden NæriNgslivsmagasiNet nr. 4 2012 årgang 19 Slik skal de sammen takle veksten: Ser grenseløse muligheter Rekordvekst, tidenes muligheter og tidenes utfordringer krever samarbeid på alle nivå.

Detaljer

info NR.4 2008 www.bergen-chamber.no En enkel sjel fra landet side 11 side 14

info NR.4 2008 www.bergen-chamber.no En enkel sjel fra landet side 11 side 14 info www.bergen-chamber.no 04 NR.4 2008 Børsselskaper på offensiven Lover mer til Bergensregionen Bergen er en jernbaneby En enkel sjel fra landet side 3 side 10 side 11 side 14 Medlemmenes ønsker: Kvalifisert

Detaljer

Årets Serviceløftveiviser

Årets Serviceløftveiviser Denne temaavisen er en annonse fra HSMAI Serviceløftet Peter wirén: Kunnskapsbanken: Servicekortet: Møt juryens overhode Peter Wirén, adm. dir. i Teller AS. Les mer side 10 11 Les mer side 8 Les mer side14

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

MONO. Næringslivets rammebetingelser. Helgeland Plast. med kurs for utlandet NYTT DESIGN OG MER INNHOLD! EN FELLES KANAL FOR NÆRINGSLIVET 1/2015

MONO. Næringslivets rammebetingelser. Helgeland Plast. med kurs for utlandet NYTT DESIGN OG MER INNHOLD! EN FELLES KANAL FOR NÆRINGSLIVET 1/2015 MONO EN FELLES KANAL FOR NÆRINGSLIVET 1/2015 Næringslivets rammebetingelser er viktig grunnlag for videre vekst og utvikling i regionen. OG MER INNHOLD! NYTT DESIGN Tema Helgeland Plast med kurs for utlandet

Detaljer

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring TS-nytt 91 Fokus Mars 2009 Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring Brøyten i granitt - vårt nye landemerke TS-nytt

Detaljer

Bli med på Matens Oscar

Bli med på Matens Oscar Rosenkilden Næringsforeningen vil utdanne ENERGISPESIALISTER Næringslivsmagasinet n r. 7 2 0 1 1 å r g a n g 1 8 1836-2011 år Næringsforeningen vil utdanne spesialister i energieffektivisering og starter

Detaljer

Rosenkilden. Han vil bygge mer, raskere og. billigere. side 6-9 NÆRINGSLIVSMAGASINET

Rosenkilden. Han vil bygge mer, raskere og. billigere. side 6-9 NÆRINGSLIVSMAGASINET - STORTINGET MÅ TA MAKTEN side 10 1100 NYE HOTELLROM side 16 DANSKER PÅ VEI I REGIONEN side 38 NÆRINGSLIVSMAGASINET NR. 2 2014 ÅRGANG 20 Rosenkilden Vi trenger et bedre veisystem for å gjøre norske produkter

Detaljer

info Tema: Samfunnsansvar NR.5 2008 www.bergen-chamber.no -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere Støtte til lokalt kulturliv

info Tema: Samfunnsansvar NR.5 2008 www.bergen-chamber.no -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere Støtte til lokalt kulturliv info www.bergen-chamber.no Tema: Samfunnsansvar 05 NR.5 2008 Støtte til lokalt kulturliv Begrenset ansvar Kontantprinsippet -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere en saga blott hindrer veibygging

Detaljer

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17 Nr. 9-2013 - 96. årgang Nord- Norges finanstopp Side 17 N Y H E T E R Nå lager vi BankID 2.0! Thorbjørn Sundbøe er prosjektleder for «BankID 2.0», et av de største løftene som er gjort i BankID siden

Detaljer

6TIPS TIL FORRETNINGS- REISER PROBLEMENE LØSER DU BEST ANSIKT TIL ANSIKT. Gratis bredbånd.

6TIPS TIL FORRETNINGS- REISER PROBLEMENE LØSER DU BEST ANSIKT TIL ANSIKT. Gratis bredbånd. 6TIPS TIL Business class Få noe fornuftig ut av ventetiden på reise DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Handelskamre Effektive døråpnere til globale markeder Trender Reisemarkedet ned med ti

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. No. 4 / September 10 GENERASJONS- OG EIERSKIFTE

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. No. 4 / September 10 GENERASJONS- OG EIERSKIFTE Bedriftssalget Sikre dine verdier ved salg DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Norsk næringsliv Få inn aktiv eierkapital i bedriften Ledere Kompetanse og evne til å lede No. 4 / September 10

Detaljer

6TIPS GENERASJONS- OG EIERSKIFTE SMÅBEDRIFTENE HOLDER LIV I DISTRIKTENE

6TIPS GENERASJONS- OG EIERSKIFTE SMÅBEDRIFTENE HOLDER LIV I DISTRIKTENE Generasjonsskifte Drama og suksess på Villa Skaar DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Strukturelle forberedelser: Gode råd om valg av selskapsform GENERASJONS- OG EIERSKIFTE No. 5/ Juni. 2011

Detaljer

SERVICE. Slår alle rekorder NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Tilsluttet NHO

SERVICE. Slår alle rekorder NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Tilsluttet NHO SERVICE NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Slår alle rekorder BEMANNINGSBRANSJEN SLÅR ALLE REKORDER. VI HAR SETT NÆRMERE PÅ NÆRINGENS UTVIKLING OG MULIGHETER.

Detaljer

Hun er den nye sjefen for Måltidets Hus. Les om ambisjonene til Ellen S. Math Henrichsen.

Hun er den nye sjefen for Måltidets Hus. Les om ambisjonene til Ellen S. Math Henrichsen. Måltidets kvinne Rosenkilden Næringslivsmagasinet nr. 10-2009 årgang 16 Hun er den nye sjefen for Måltidets Hus. Les om ambisjonene til Ellen S. Math Henrichsen.. side 50, 51 og 52 Sykefraværet øker i

Detaljer

Slik rammes næringslivet

Slik rammes næringslivet IRIS-rapport om kommunestrukturen: Slik rammes næringslivet Rosenkilden NÆRINGSLIVS- MAGASINET NR. 3-2009 ÅRGANG 16 Dagens kommunestruktur i Stavanger-regionen bidrar til trafikk-kaos på Forus og manglende

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger?

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger? Kundebladet Nr. 3 2013 Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé Klæbu i vinterskrud Den gamle mølla ved Tullbekken Ekte eller falske penger? Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor: Tlf.: 04358 Faks:

Detaljer

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering 4 07 i Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering Trond B. Brekke i Bernhd Brekke AS TEMA: Trondheimsbedrifter som har hentet kapital i utlandet. Møteplassen LEDER FOTO:

Detaljer

MARKANT. Henter inn milliarder til Tromsø VIL UTVIKLE GAMLEBYEN HVA VIL GUNNAR WILHELMSEN? Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

MARKANT. Henter inn milliarder til Tromsø VIL UTVIKLE GAMLEBYEN HVA VIL GUNNAR WILHELMSEN? Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 2-2013 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Henter inn milliarder til Tromsø Takket være internasjonale selgere som Nina Soleng i KSAT, henter Tromsø

Detaljer

Tema: Humankapitalen. Ketil Kjeldsberg om Fagråd Ressurs. Ulrica Risberg om verdier. Torbjørn Akersveen om instrumenteringsklyngen

Tema: Humankapitalen. Ketil Kjeldsberg om Fagråd Ressurs. Ulrica Risberg om verdier. Torbjørn Akersveen om instrumenteringsklyngen 4 09 Tema: Humankapitalen i Ketil Kjeldsberg om Fagråd Ressurs Ulrica Risberg om verdier Torbjørn Akersveen om instrumenteringsklyngen Kontor til leie Lerkendal Stadion Unik mulighet for virksomheter som

Detaljer