PROTOKOLL FRA ARSM0TET 11. FEBRUAR 2012 I ELVERUM FLYKLUBB/SEILFLYGRUPPA.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL FRA ARSM0TET 11. FEBRUAR 2012 I ELVERUM FLYKLUBB/SEILFLYGRUPPA."

Transkript

1 PROTOKOLL FRA ARSM0TET 11. FEBRUAR 2012 I ELVERUM FLYKLUBB/SEILFLYGRUPPA. Sted: Klubbhuset Antall framm0tte med stemmerett: 18 Sak 1: Godkjenning av innkalling: Enstemmig godkjent. Sak 2: Valg av meteleder m.m.: F01gende ble enstemmig valgt. M0teleder: Ida Mellesdal Referent: Svein Birkeland Underskrift av protokoll: og Tore Thomassen Sak 3: Arsmelding for 2011 EFK/S Arsmeldingen ble gjennomgatt av m0teleder. Det framkom felgende merknader: Under "Generelt om 2011-sesongen" skal f01gende tall korrigeres: 0kning i antall starter vaere 27% og reduksjon i antall timer 4%. LN-GIB har vaert benyttet i 68 starter/20 timer av ORS. I setningen " Noen n0kkeltall..." skal 2010 korrigeres til 2011, i parentesen skal 2009 korrigeres til I tabell for flyaktivitet skal tallene for LN-GIB vzere 320/140 for Bunnlinjen i samme tabell skal for 2011 vaere 848/294. Under avsnittet "Utstyr og klubbhus", 3.avsnitt, skal resterende gjeld korrigeres til kr I siste avsnitt om arbeid med hangaren tas falgende inn: "Bordkledning utvendig er grunnet og malt. Det er montert stativ for reklameskilt." I f0rste avsnitt f0rste linje under "Samarbeid med Gardermoen Seilflyklubb" skal dato rettes fra 7.aug 2012 til 7.aug EFK har i kt sin eierandel i LN-GBZ slik at EFK og NLF eier n0yaktig 50% hver. Prosjekt TL ble innvilget kr i EXTRA-midler i 2011 for utbetaling i 2012 for full overhaling. Vinsj: Vinsjgruppen vil utarbeide egen arsrapport som f01ge arsmeldingen som vedlegg. Arsmeldingen ble godkjent med de endringsforslag som ble framsatt under behandlingen. Det skal utarbeides egen arsrapport for vinsjen.

2 Sak 4: Regnskap for 2011 Regnskapet ble gjennomgatt av Gunnar 0xseth. Han poengterte at det tilsynelatende gode resultatet skyldes salg av LN-GEL som er f0rt som inntekt. Salgsinntekten er benyttet til nedbetaling av gjeld. Et annet forhold som pavirker resultatet er ettergitt gjeld pa vinsjen, Selve driften bar gatt med et lite underskudd. Pa sp0rsmal ble det opplyst at "Grasrotandel" gartilefk. Korrigering: Regnskapspost 1240 Verdi Blanik-henger skal settes i 0. Konklusjon: Det er ikke rom for mange og store investeringer selv om 0konomien er rimelig god. Regnskapet ble enstemmig godkjent med endringen vedr. Blanik-henger. Sak 5: Aktivitetsplan 2012 Planen ble gjennomgatt av m0teleder. Nytt punkt: EFK/S arrangerer samling onsdag SO.mai for M0teplassen. Luftsportsuka juli: EFK/S 0nskes som deltaker inkl. tilbud om vinsjstart. Det ma i sa fall utarbeides en realistisk plan i 10pet av mars. Korrigering: Seilflykonferansen er oktober (ikke September). Aktivitetsplanen ble enstemmig vedtatt med endringer. Sak 6: Priser for aktiviteter i 2012 Leder opplyste om at forslaget bare gjelder aktiviteter i klubben. Styret foreslar a videref0re prisenefra2011 til Endring: Linje 29 "Overnatting medlemmer" Endring: LN-GEL skal ut av lista. Det ble framsatt f01gende forslag: Det fastsettes en enhetspris pa kr for slep til 1000m uansett om det flys aero eller ikke. Alle kategorier flyslep 0kes med kr 100. Linje 29 "Overnatting medlemmer" endres til "Overnatting medlemmer m/familie". Styrets forslag til prisliste ble vedtatt med f01gende endringer: Alle kategorier flyslep 0kes med kr 100 "Overnatting medlemmer" endres til "Overnatting medlemmer m/familie". Sak 7: Innkomne saker Sak 7.1 Leie av LN-GAJ fra Gardermoen Seilflyklubb. Gardermoen seilflyklubb, GSFK, har ikke midler til a ha sin LS 8, LN-GAJ operativ og vil sette den til lagring. De beholder sertifikatene, men ikke forsikring. EFKS har derved fatt tilbud om a leie den for sesongen 2012 for krxx.ooo,-

3 EFKS vil derved ha f0rste prioritet pa dette flyet i henhold til avtale med GSFK. LS-8 er et avansert fly, noe som har vaer etterspurt i var klubb. Ved a leie det for en sesong, sa vil vi se hvor stor interessen er. Styret foreslar derved a leie LN-GAJ for sesongen Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. Sak 7.2 Var motorglider LN-GBE vil bli flydyktig i 10pet av mars Styret foreslar at flyet settes for salg for ,-. Pris er forhandlingsbar. Framsatte forslag: "Pris er forhandlingsbar" strykes. Styret gis fullmakt til a selge flyet til h0ystbydende. LN-GBE legges ut for salg for Forhandlingsbar s!0yfes. Styret gis fullmakt til a selge flyet til h0ystbydende. Sak 7.3 Styret foreslar at mens vi venter pa et salg kan klubbens medlemmer fly GBE pa arskort + bensinutgifter. Styrets forslag enstemmig vedtatt. Sak Det forela f01gende forslag fra Dorthe Jascke: 1. Jeg husker at vi etter ulykken med GBY ville ha en gjennomgang av interne prosedyrer nar det kommer til vinsjing. Hvis jeg husker riktig har det aldri blitt noe av, begrunnelsen var at vi skulle awente endelig rapport fra havarikomisjonen. Den har kommet i sommer 2011, og jeg lurer derfor pa om arsm0te er riktig arena for a blase liv i planen om gjennomgangen. Jeg foreslar, bl.a. a se pa radioprosedyrene, f.eks. for hastigheter (for mye tid ved 3 gjentagelser av lange ord, er dette meningsfullt?), jeg savner et kommando nar flyet har forlatt bakken som indikator for vinsjf0reren pa hva reaksjonen blir nar noen roper "STOPP" etter det, og egentlig ogsa nar skjermen har 10st ut. Har ogsa opplevd svaert forskjellig trygghet pa kommandoer fra startplassen, burde vi bake inn en liten repetisjon for alle som kan va?re startplassleder? Samling eller morgenbriefmg? 2. Med tanke pa sommeruke og viktigheten for a ha vinsj som startmetode tilgjengelig for bade oss og evt andre interesserte lurer jeg pa om det er 0nskelig a pr0ve a rekruttere en ekstra vinsj f0rer utover det vi har i klubben for sommeruka var (eller ogsa tiden nar Gardermoen har sommeruke).

4 Erfaringene mine fra de siste 4 somre har vist at flyaktiviteten for klubbens aktive vinsjf0rere er marginal i sommeruka hvis ikke begge er pa plassen hele dagen. Na er tiden nar folk planlegger sommerferie, om de ikke alt har gjort del Sp0rsmal er altsa om EFK kan tenke seg hjelp utenfra, og ikke minst hva EFKS kunne tilby en slik person. 3. EFKV har i 2011 ikke lykkes med a utdanne flere nye vinsjf0rere. Burde vi- pa lik linje med planlegging av flyaktivitet- bake utdanningsaktivitet litt rner inn i var interne morgenbriefmg? 4. Vinsjmotoren lekker fremdeles som en sil og forurenser milj0et, balja fanger ikke opp alt tror jeg. Det har blitt draftet de siste 3 ar uten at noe konkret har skjedd. Hva gj0r vi med det? Arsm0tets behandling: Arsm0tet mener dette er viktige innspill. Det inneholder en rekke detaljer som vil f0re for langt a behandle pa arsm0tet. Arsm0tet tar innspillene til etterretning med oppf01ging av styret. Arsm0tet tar forslagene fra Dorthe Jascke til etterretning. Forslagene oversendes til styret for oppfolging. Sak8: Valg Valgkomiteens forslag ble lagt fram av Svein Birkeland: Leder for 2 ar: Ida Mellesdal gjenvalg Styremedlemmer for 2 ar: Gunnar 0xseth gjenvalg 0ivind Habberstad gjenvalg Varamedlemmer til styret for 1 ar: Svein Erik Schultze gjenvalg D0rthe Jaschke Knut Eggestad Forslag til valgkomite framsettes av arsm0tet. Valg av representanter til NLFs seksjonsm0te foreslas delegert til faggruppestyret, ref. vedtektenes 12 ix.

5 Birkeland gjorde oppmerksom pa vedtektene for EFK der det heter at bade leder og nestleder velges for to ar men slik at de velges for ulike valgperioder. Dette arsmetet skal velge leder for to ar Xestleder i forrige periode var Tore Thomassen. Han er ikke pa valg denne gang men sitter ett ar til. Dermed er vi i rate. Det ble ikke framsatt andre forslag. F01gende valg ble gjort enstemmig: Leder for to ar: Ida Mellesdal. Nestleder: Tore Thomassen for ett ar, ikke pa valg. Styremedlemmer for to ar: Gunnar 0xseth gjenvalg 0ivind Habberstad gjenvalg Varamedlemnier til styret for 1 ar: Svein Erik Schultze gjenvalg D0rthe Jaschke Knut Eggestad Valgkomite: Andre Ebert Svein Birkeland AnjaHavelin Knut Eeeestad Tore Thomassen

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I EFKS 2.FEBRUAR 2008

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I EFKS 2.FEBRUAR 2008 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I EFKS 2.FEBRUAR 2008 Sted: Klubbhuset, Starmoen Antall stemmeberettigede: 17 Leder André Ebert ønsket velkommen Sak 1 Godkjenning av innkalling Enstemmig godkjent Sak 2 Valg av møteleder,

Detaljer

ELVERUM FLYKLUBB/SEIL

ELVERUM FLYKLUBB/SEIL ELVERUM FLYKLUBB/SEIL ÅRSBERETNING FOR DRIFTSÅRET 2011 STYRET OG TILLITSVALGTE: Styret har i 2011 hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Varamedlem: Varamedlem: Revisorer: Fagstillinger: Skolesjef:

Detaljer

REFERAT FRA ORDINARY ARSM0TE 1994 I GRORUDDALEN GOLFKLUBB

REFERAT FRA ORDINARY ARSM0TE 1994 I GRORUDDALEN GOLFKLUBB REFERAT FRA ORDINARY ARSM0TE 1994 I GRORUDDALEN GOLFKLUBB Ordinaert arsm0te ble avholdt torsdag 30. november 1994 kl. 18.00 pa Tokerud skole. Til behandling forela 01gende saker: 1. Arsberetninger fra

Detaljer

Forretningsmøte - 13. mai 2009

Forretningsmøte - 13. mai 2009 Forretningsmøte - 13. mai 2009 Syvendedags Adventistmenigheten i Bergen. 1. Andakt v/vidar Hovden. Leste fra 1. Peter om at vi er et hellig presteskap. Teksten taler for seg selv. 2. Godkjenning av innkalling

Detaljer

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2011 i borettslaget Trondheimsveien 5. Hans Brenna

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2011 i borettslaget Trondheimsveien 5. Hans Brenna P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling 2011 i borettslaget Trondheimsveien 5 Avholdt: 10.mai.2011, kl 18:30 Sted: Trondheimsveien 5 D, Akersalen Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av møteleder Som

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 1.1. Kommentarer: 1.1.1. Rugby har ikke mottatt mail med sakspapirer en uke før årsmøte, slik det står at det

Detaljer

Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013. Saksliste

Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013. Saksliste Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013 Saksliste 1/13 Valg av dirigent 2/13 Valg av 2 medlemmer til signering av årsmøteprotokoll 3/13 Godkjenning av referat fra Årsmøtet 2012 4/13 Godkjenning

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012 PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012 1. KONSTITUERING a. Godkjenning av representanter og fullmakter 30 stemmeberettigede, 1 fullmakter, totalt 31 stemmer b. Valg av møteleder

Detaljer

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 25.02.2014

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 25.02.2014 Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 25.02.2014 Side 1 Agenda for årsmøtet 1. Godkjenning av fremmøtte representanter. 2. Valg av ordstyrer, referent, og to til å undertegne protokollen. 3. Godkjenne

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer

Referat fra årsmøte torsdag 14. februar 2013

Referat fra årsmøte torsdag 14. februar 2013 Referat fra årsmøte torsdag 14. februar 2013 Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokoll fra årsmøtet 3. Referat fra årsmøtet

Detaljer

VEL MØTT! Styret GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014. TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus. Enkel servering.

VEL MØTT! Styret GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014. TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus. Enkel servering. GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014 TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus Enkel servering. Styret ønsker at flest mulig av andelseierne møter opp og deltar i beslutningene

Detaljer

Protokoll fra styremøtet 13. mars 08

Protokoll fra styremøtet 13. mars 08 Protokoll fra styremøtet 13. mars 08 OSLO- OG AKERSHUSHØGSKOLENES STUDENTSAMSKIPNAD PROTOKOLL FRA STYREMØTE 13.03.08 Tilstede: Fredrik Arneberg, Anders Bondehagen, Ine Vidung, Anders Bjørkheim, Tove Bull-Njaa,

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

HOLUMSKOG VELFORENING

HOLUMSKOG VELFORENING HOLUMSKOG VELFORENING Side: 1 av 5 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING Referent: Møteleder: Møtetid, - sted: Tilstede: Mariann Våge Ruud Onsdag 18. april 2012, Grendehuset 7 stemmeberettige 1/12 Godkjenning

Detaljer

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no PROTOKOLL AV KANDUS GENERALFORSAMLING 2010 Dato: 27. oktober 2010 Sted: KANDU-lokalet, Akersbakken 12, Oslo Protokollfører: Rune Keisuke Kosaka Til stede: 39 personer, hvorav 4 observatører samt møteleder.

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger Referat Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 96-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 98-13 -

Detaljer

Årsmøtereferat SMFK 2006

Årsmøtereferat SMFK 2006 Årsmøtereferat SMFK 2006 Årsmøtet ble holdt i Soldatheimen på Værnes Flystasjon 14 mars kl 1900. Det var 14 medlemmer tilstedet. Godkjenning av stemmeberettigede: Samtlige oppmøtte var stemmeberettige

Detaljer

Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun

Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun Agenda: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Referat fra årsmøte torsdag 26. februar 2015

Referat fra årsmøte torsdag 26. februar 2015 Referat fra årsmøte torsdag 26. februar 2015 Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokoll fra årsmøtet 3. Referat fra årsmøtet

Detaljer

SANDEFJORD IDRETTSRÅD

SANDEFJORD IDRETTSRÅD SIDE 1 AV 22 SANDEFJORD IDRETTSRÅD Årsrapport 2012 Behandles på Årsmøtet IDRETTENS HUS Onsdag 20. mars 2013 kl. 1900 SIDE 2 AV 22 SAKSLISTE: 1. Godkjenne fremmøtte representanter 2. Godkjenne innkalling,

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 23.01.2012 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynte 17:43) Sted: BIS møterom BI Stavanger Tilstede i dag: Leder, KA, ØA, KVK, FA, MA, LIM SAK 10 12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer

Detaljer

Hansakatten Vedtekter og organisasjon Revidert og godkjent på GF 05.11.2013

Hansakatten Vedtekter og organisasjon Revidert og godkjent på GF 05.11.2013 Hansakatten Vedtekter og organisasjon Revidert og godkjent på GF 05.11.2013 I. Klubben nasjonal og internasjonal tilslutning 1. Hansakatten er stiftet 01.12.1986, og ble tilsluttet og godkjent av Norske

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer