Slik lykkes du: Sjef uten personalansvar. Konferansene du bør få med deg. Effektiv opplæring. bruk PCen som klasserom

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Slik lykkes du: Sjef uten personalansvar. Konferansene du bør få med deg. Effektiv opplæring. bruk PCen som klasserom"

Transkript

1 Nr Slik lykkes du: Sjef uten personalansvar Konferansene du bør få med deg Effektiv opplæring bruk PCen som klasserom

2 INNHOLD Å lede uten personalansvar Autoritet og innflytelse handler om mer enn formell makt. 24 Flytt helsearbeidet til inntektssiden Gi friske folk muligheten til å holde seg friske og yte sitt beste. Da går sykefraværet ned. 26 Friminutt med Roar Flåthen LO-lederen startet sin karriere som mekaniker på Kongsberg. I dag er han en av Norges mektigste menn. 34 Satser stort på e-læring Med ansatte er opplæring en gedigen oppgave i Helse Sør-Øst. E-læring gjør det enklere. 44 HR-konferanser i 2011 Vi har sett på noen spennende HRkonferanser du kan få med deg både i Norge og utlandet i Ny HR-utdanning Markedshøyskolen i Oslo tilbyr en ny bachelor i HR og personalledelse. 50 Offshoring Mange oppgaver i norske bedrifter gjøres i land hvor det er stor tilgang på kompetent arbeidskraft og lavere kostnader. 54 Lov og regel Er det oppsigelsesgrunn hvis en ansatt blamerer sin arbeidsgiver på facebook og hva skjer hvis en nyansatt blir syk i prøvetiden? 58 Jus på jobben Hvilke rettigheter har en ansatt som kommer tilbake på jobb etter foreldrepermisjon? personal og ledelse

3 Redaktør: Ole Alvik Mob.: Postboks 9231 Grønland 0134 Oslo Journalist: Karine H. Henriksen Mob.: Annonser: Kjetil Hovda Gråbrødregt Tønsberg Tlf. og faks: Lena Ørbog Postboks Kirkenær Tlf: Faks: Abonnement: Abonnementspriser: Layout: Utgiver: Forsidefoto: Ask media AS Pb. 130, 2261 Kirkenær. Tlf Faks: ,- pr. år (8 nr.) 760,- pr. år (8 nr.) utland Eureka Design AS Bendik Nerstad Tlf: Ask media AS Hans Degerdal Redaksjonssjef Colourbox Nr Kostnadseffektiv læring Mitt første møte med e-læring skjedde i e-læringens steinalder. Det var en rolig periode, på jobb i fellesferien, en gang på begynnelsen av 90-tallet, at jeg tilfeldigvis fant en diskett som inneholdt et opplæringsprogram i touchmetoden. Frem til da hadde jeg klart meg godt som ufaglært på tastaturet, men denne disketten visket ut grensene mellom lek og læring. Stadig nye tekster skulle skrives raskest mulig og med stigende vanskelighetsgrad. Trykket jeg på feil tast blinket det rødt. Etter hver øvelse fikk jeg umiddelbar respons på resultatene. Det gikk rett og slett sport i det. Hadde jeg litt ledig tid, fant jeg frem disketten og i løpet av et par sommeruker hadde jeg økt ferdighetene på tastaturet betraktelig. Jeg kunne ikke ha lært touchmetoden på en bedre måte. Dette enkle opplæringsprogrammet ga meg en kompetanse som jeg har hatt utrolig stor nytte av i mer enn 20 år. I denne utgaven av Personal og Ledelse kan du lese om e-læringssatsingen i Helse Sør-Øst, som med sine ansatte er Norges største arbeidsgiver. Siden de lanserte sin e-læringsportal for et par år siden, har de registrert nesten kursgjennomføringer. Noen er rene e-læringskurs, andre er en kombinasjon av e-læring og vanlig klasseromsundervisning. Mange av disse kursene hadde neppe blitt gjennomført uten at de ble tilbudt som e-læring. TEMA E-LÆRING Dette kontoret Det sier seg selv at er et klasserom! bare en begrenset del av opplæringen i helsesektoren kan gis som e-læring. E-læring er ett av flere virkemiddel for kompetanseheving. Men den store fordelen med e-læring er at det er kostnadseffektivt og i helsesektoren er det Les artikkelen på side 34. viktig. Som arbeidsgiver kan du tilby opplæring til mange ansatte til en lav pris og læringseffekten blir ikke nødvendigvis dårligere av den grunn, hvis det brukes med fornuft. Hilde Wergeland og Boas Krøgh Nielsen sørger for at ansatte ved Ahus ikke trenger å forlate kurs. arbeidsplassen for å gå på Ved e-læringskurs er det PC-en som er klasserommet. De ansatte i Helse Sør-Øst trenger ikke å reise langt for å gå på kurs. De bare logger seg inn på nærmeste PC. TekST og foto: ole Alvik 35 personal og ledelse 2-11 personal og ledelse Slik lykkes du: Sjef uten personalansvar Konferansene du bør få med deg Effektiv opplæring bruk PCen som klasserom Alle ill.foto: Colourbox Trykk: Grøset ISSN Opplæring handler ikke bare om å prioritere penger, men vel så mye om å prioritere tid. Ikke all opplæring kan skje på rolige arbeidsdager i fellesferien. Derfor må e-læring forankres hos ledelsen fra topp til bunn i virksomheten. Det krever førstelinjeledere som skjermer tid for sine ansatte, slik at de kan sette seg ned foran PCen for å ta kurs i arbeidstiden. Denne prioriteringen er vanskelig, men også helt avgjørende for at satsingen på e-læring skal lykkes enten det er i Helse Sør-Øst eller en hvilken som helst annen arbeidsplass. Ole Alvik Redaktør personal og l e d e l s e 2-11

4 TEMA E-LÆRING Dette kontoret er et klasserom! De ansatte i Helse Sør-Øst trenger ikke å reise langt for å gå på kurs. De bare logger seg inn på nærmeste PC. Tekst og foto: Ole Alvik 34 personal og ledelse 2-11

5 Hilde Wergeland og Boas Krøgh Nielsen sørger for at ansatte ved Ahus ikke trenger å forlate arbeidsplassen for å gå på kurs. personal og ledelse

6 TEMA e-læring Ja, e-læring er enkelt og effektivt, mener e-læringskoordinator Merete Laugerud Holsted i Helse Sør-Øst. Vi kan tilby opplæring til en større gruppe av ansatte, og vi gjør det på en måte som både er tids- og kostnadsbesparende. Helse Sør-Øst lanserte sin e-læringsportal i Når de ansatte i helseregionen logger seg inn på portalen finner de per dags dato en kurskatalog med mer enn 200 kurs. Så langt har de registrert nesten kursgjennomføringer. Halvparten av kursene er gjennomført i løpet av det siste året og både kurstilbud og antall brukere er økende. Bedre kvalitetssikring Fordelene med e-læring er innlysende i en virksomhet som har mange ansatte, høye krav til kompetanse og virksomheter spredt over et stort geografisk område. Administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Bente Mikkelsen, mener at e-læring bidrar til bedre pasientbehandling. E-læring er et viktig strategisk virkemiddel for å sikre gode og likeverdige helsetjenester. Gjennom effektive og solide e-læringskurs oppnår vi både økt kvalitet, kompetanseutvikling og standarisering, samtidig som det gir oss mer tid til pasientbehandling, sier hun. Linjelederne er nøkkelen Toppledelsens tro på e-læring er viktig, men det er ute på den enkelte poliklinikk eller sykehuspost at opplæringen faktisk skjer. Fleksibiliteten som ligger i at ansatte kan ta kurs ved sin egen PC, uten å forlate arbeidsplassen, er en stor fordel med e-læring. Men her ligger også en av utfordringene. Tenk deg en travel sykehuspost med ansatte som småløper fra den ene arbeidsoppgaven til den andre. Hvor enkelt er det da å skjerme seg for å få tid og konsentrasjon til å ta et e-læringskurs? Boas Krøgh Nielsen, som er e-læringskoordinator ved Ahus, er godt kjent med problemstillingen. Den enkleste løsningen er å skjerme seg fysisk ved å sette seg på et undervisningsrom eller et annet sted hvor man får sitte i fred med en PC, sier han. Helse Sør-Øst Norge er delt i fire helseregioner. Helse Sør-Øst omfatter Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Helse Sør-Øst er Norges største arbeidsgiver. Bente Mikkelsen er konserndirektør i Helse Sør-Øst. (Foto: Helse Sør-Øst) Krøgh Nielsen presiserer at dette er et lederansvar. Det er lederen som bestemmer om en ansatt skal kunne sette seg ned i arbeidstiden for å ta et e-læringskurs. Vi har derfor lagt stor vekt på å formidle til lederne hva som er gevinsten ved e-læring, sier Holsted. Gevinsten er blant annet at e-læring er tids- og kostnadseffektiv. Men lærer de ansatte like mye når de sitter alene foran en PC, som når de deltar på undervisning sammen med andre? Blandet læring Noen ganger er e-læring et fullgodt alternativ. Andre ganger fungerer det kun som et tilskudd til annen undervisning, mener e-læringskoordinator Merete Laugerud Holsted. Et eksempel på dette er kurs i hjertelunge-redning. Kursdeltakerne tar E-læring E-læring er en forkortelse for elektronisk læring. Den som lærer får lærestoffet presentert via internett. Presentasjonen kan være interaktiv, enten ved at datamaskinen gir ulike former for respons eller gjennom kommunikasjon med andre lærende og veiledere. teoridelen som e-læring før kursstart. Dermed er de bedre forberedt når de møter opp til kurset og foreleseren bruker mindre tid på å gjennomgå teorien. Men selve redningsarbeidet må de trene på med instruktør tilstede. E-læring i kombinasjon med andre læringsformer vil i mange sammenhenger gi større pedagogisk effekt, mener Holsted. 36 personal og ledelse 2-11

7 (Foto: Akershus universitetssykehus) Ahus Ahus (Akershus universitetssykehus) er et av landets største sykehus og en del av Helse Sør-Øst. Sykehuset, som ligger i Lørenskog utenfor Oslo, har 7700 ansatte og leverer helsetjenester til mennesker. Med e-læring kan vi gi et større opplæringstilbud til flere ansatte, forklarer Merete Laugerud Holsted i Helse Sør-Øst og Boas Krøgh Nielsen ved Ahus. Noen kurs er rene e-læringskurs, mens andre kombineres med vanlig undervisning. Deler kompetanse med et tastetrykk Få med fagfolkene Alle ansatte ved sykehuset, inkludert studenter, vikarer og lærlinger, har tilgang til e-læringsportalen, forteller e-læringskoordinator Boas Krøgh Nielsen ved Ahus. Nesten alle kursene i Helse Sør-Øst er utarbeidet internt. Egenutviklede kurs er viktig for kvalitetssikringen, mener Boas Krøgh Nielsen ved Ahus. Vi har tunge fagmiljø som sikrer at innholdet er riktig når de selv lager kursene. Det gjør også at vi enkelt kan oppdatere kursene i tråd med ny forskning og erfaring. E-læringsportalen er lik for alle helseforetakene i regionen, men kurstilbudet er lokalt tilpasset, sier e-læringskoordinator Merete Laugerud Holsted i Helse Sør-Øst. Noen kurs, for eksempel smittevern- og brannvernkurs, er felles for hele helseregionen. Andre er beregnet på mindre målgrupper. Enkelte er utarbeidet av et fagmiljø lokalt, andre i samarbeid med fagmiljøer på andre helseforetak i regionen. E-læring er bare et av flere verktøy i kompetanseutvikling, men ved Ahus har det åpnet for nye måter å formidle kunnskap på. Helse Sør-Øst har samlet alle helseforetakene i regionen på en felles e-læringsplattform. Det gir stordriftsfordeler. Felles e-læringsplattform betyr at alle foretakene i helseregionen bruker et felles verktøy for å utvikle og formidle nye kurs. Verktøyet som brukes er enkelt, basert på faste maler og krever lite forkunnskaper. Et kurs som er utarbeidet ved et hvilket som helst foretak i helseregionen kan gjøres tilgjengelig for alle andre via e-læringsportalen. E-læringsportalen er det nettstedet som alle ansatte kan logge seg inn på for å ta e-læringskurs. personal og ledelse

8 TEMA e-læring Fordeler og ulemper Som alle andre verktøy har e-læring både fordeler og begrensninger. Dette er noen av de viktigste: Fordeler: + Alle kan ta kurset i sitt eget tempo og ta pauser etter behov. + Det er en rask og effektiv metode for kunnskapsformidling. + Arbeidsgiver sparer tid og penger på grunn av mindre behov for reise, overnatting, kursholdere og lokaler. + Alle som tar kurset får eksakt det samme innholdet, uten at dette tolkes av en foreleser. Strålevernansvarlig ved Ahus, Camilla Lunder Jensen, har vært med på å utvikle et nytt e-læringskurs om strålevern. Samler fagmiljøene E-læringsportalen åpnet nye muligheter for strålevernansvarlig Camilla Lunder Jensen ved Ahus. Som strålevernansvarlig ved Ahus har Camilla Lunder Jensen ansvar for opplæring av leger og sykepleiere i strålevern. Tidligere ble all opplæringen gjennomført som tradisjonell undervisning. Nå har hun og kolleger ved et annet sykehus, Sykehuset Buskerud, samarbeidet om å lage et e-læringskurs som erstatter deler av klasseromsundervisningen. Camilla Lunder Jensen synes det fungerer godt. Temaet passer godt som e-læring fordi det er mange som har behov for opplæringen, samtidig som det er enkelt å formidle prinsippene og det er godt definert hva som skal læres, forteller hun. Kurset er også tatt i bruk av Sykehuset Østfold, Sykehuset Telemark, Sørlandet sykehus og Oslo Universitetssykehus. Alle sykehusene i regionen er på samme e-læringsplattformen. Dermed slipper de å gjøre den samme jobben flere steder. Det var enkelt å lage kurset rent teknisk. Det som tok tid var å tilrettelegge det faglige innholdet. Til gjengjeld har vi fått et kurs som er kvalitetssikret fra A til Å, sier Camilla Lunder Jensen. Men det må implementeres ute på avdelingene, legger hun til. Det er ikke tilstrekkelig at kurset tilbys i kurskatalogen. Vi må også ut på avdelingene og informere om det. + Flere enheter kan samarbeide om å utarbeide kurs, for eksempel fagmiljøer ved ulike sykehus. + Stor fleksibilitet med hensyn til hvor og når kurset kan gjennomføres. + Systemet holder orden på hvem og hvor mange som har gjennomført kurset. Ulemper: Det er ingen foreleser å spørre til råds eller andre kursdeltakere å diskutere problemer med. Det kan være vanskelig å skjerme seg for å ta e-lærings kurs i arbeidstiden. Brukeren må ha tilgang til PC og kompetanse til å bruke den. Brukerne må ha gode nok språkkunnskaper til å forstå innholdet. Ansatte kan oppleve at de mister et gode når de får færre tilbud om å reise på kurs. Det kan være vanskeligere å motivere ansatte til å ta e-læringskurs enn vanlige kurs. Det sosiale aspektet ved opplæringen forsvinner. Standardiserte kurs som skal nå en stor målgruppe kan oppleves som lite relevante. 38 personal og ledelse 2-11

9 Et HR-verktøy som går rett hjem E-læring handler om kompetanseutvikling. Det er innholdet og ikke de tekniske løsningene som skal styre. Derfor er det HR som sitter i fører-setet. Det er HR-direktøren i Helse Sør-Øst som er systemeier. Dette er ikke først og fremst et IKT-system. Det er det innholdsmessige vi skal ha fokus på, presiserer e-læringskoordinator Merete Laugerud Holsted i Helse Sør-Øst. HR-direktør Jan Inge Pettersen ved Ahus mener at e-læringsportalen er et godt og viktig verktøy. God kvalitet i pasientbehandlingen forutsetter at personalet har riktig kompetanse. Det er helt grunnleggende for et sykehus, sier han. Pettersen trekker frem tre momenter som han mener er særlig positivt ved e-læring. Det er effektivt og fleksibelt, det er lett å administrere og det sikrer en minstestandard som alle ansatte skal gjennom, sier han. Ingen kurs ingen adgang I HR-avdelingen jobber også Hilde Wergeland. Hun er koordinator for opplæringsprogrammet for nyansatte. Ved Ahus må samtlige nyansatte gjennom en obligatorisk grunnopplæring før de begynner på sykehuset og får utdelt ID-kort. Alle nyansatte registreres i e-læringsportalen 30 dager før de begynner. Da kan de logge seg inn og ta de obligatoriske kursene hjemme i sin egen stue, forteller hun. Kursene skal sikre at de ansatte får viktig grunnopplæring før de begynner på sykehuset. Hilde Wergeland er koordinator for opplæringsprogrammet for nyansatte ved Ahus. Grunnopplæringen gjennomføres som obligatoriske e-læringskurs. Både hun og HR-direktør Jan Inge Pettersen mener at kursene gjør at nyansatte finner seg raskere til rette ved sykehuset. Når du er nyansatt er du veldig motivert for å lære og det er mye som skal læres. Derfor starter vi opplæringen i god tid før de begynner, sier HR-direktør Jan Inge Pettersen. De nyansatte kan logge seg på fra hvor som helst. Det betyr at når sykehuset rekrutterer svenske sykepleiere, kan de ta kursene hjemme i Sverige. Absolutt alle skal gjennom opplæringen. Noen synes at det er tungvint at de må gjennom så mye opplæring for å få utdelt ID-kortet, men de fleste synes at det er nyttig, sier Wergeland. I tillegg til e-læringen har de vanlig klasseromsundervisning for nyansatte. Denne starter som en generell innføring og spisses deretter mot den enkelte yrkesgruppe. Mye av opplæringen ved sykehus er lovpålagt og tilsynsmyndighetene krever dokumentasjon. Systemet gir god oversikt over hvilke ansatte som har gjennomført ulike kurs, sier HR-direktør Jan Inge Pettersen. personal og ledelse

10 TEMA e-læring Tre ansatte tre ulike oppfatninger Anestesisykepleier Karin Heggeli (f.v.), turnuslege Ingjerd Røeggen og bioingeniørstudent Pia Holm har nylig gjennomført introduksjonsprogrammet for nyansatte ved Ahus. Pasienten i sengen er en dukke som brukes for å øve på hjerte-lungeredning. Personal og Ledelse har møtt to nyansatte og en student i praksis ved Ahus. De har akkurat gjennomført de obligatoriske e-læringsprogrammene, og meningene er delte. Anestesisykepleier Karin Heggeli, turnuslege Ingjerd Røeggen og bioingeniørstudent Pia Holm er alle nye ved Ahus. Alle tre har gjennomført e-læringskursene for nyansatte. Karin Heggeli er mest positiv. Det var fint å sitte hjemme på kveldstid og ta kurset i fred og ro. Det gjorde at jeg fikk tid til å tenke og reflektere underveis. Jeg var i grunnen kjempeimponert og det medvirket til at jeg følte meg godt mottatt ved sykehuset, sier hun. Turnuslege Ingjerd Røeggen har kun jobbet ved sykehuset i en uke da vi møter henne, men har allerede vært gjennom elleve obligatoriske e-læringskurs i en travel periode som nyansatt. Fire av dem før hun begynte i jobben og sju etterpå. Jeg opplevde kursene som brukervennlige, men alt kursinnholdet var ikke relevant for meg. At det oppleves som relevant er veldig viktig når vi skal gjennom så omfattende opplæring i løpet av kort tid, sier hun. Pia Holm studerer til bioingeniør og er på Ahus i en praksisperiode. Hun har vært gjennom seks e-læringskurs siden hun begynte i februar. Noen av kursene har hun tatt hjemme i sofaen og noen på jobben. Jeg har ikke vært borte i et slikt konsept før og skulle gjerne hatt en muntlig forklaring før jeg begynte på kursene. Men jeg fikk god oversikt i løpet av kort tid og synes egentlig dette er en genial måte å lære opp folk på en såpass stor arbeidsplass. Travel start for Ahus E-læring ved Ahus fikk sin ilddåp da ansatte flyttet inn i nytt bygg i Døgnkontinuerlig drift, syke pasienter og store mengder med komplisert medisinsk utstyr er bare noen av utfordringene når et nytt sykehusbygg skal tas i bruk. En slik overgang krever opplæring av de ansatte. Ved Ahus ble noe av grunnopplæringen gitt i form av obligatoriske e-læringskurs. Det ble registrert ca gjennomførte e-læringskurs i forbindelse med flyttingen. 40 personal og ledelse 2-11

11 10 gode råd E-læringskoordinatorene Merete Laugerud Holsted og Boas Krøgh Nielsen har følgende råd til deg som skal innføre e-læring i store organisasjoner. 1. Forankring Innføring av e-læring bør forankres med en beslutning i toppledelsen. I tillegg må det jobbes med forankring og informasjon mot både mellomledere og førstelinjeledere. 2. E-læring = kompetanseutvikling Husk at e-læring handler om kompetanseutvikling. Få oppmerksomheten bort fra teknologi og integrer e-læring i strategier for kompetanseutvikling. 3. E-læring for alle Inkluder hele organisasjonen som målgruppe i en e-læringssatsing. E-læring bør ikke begrenses til spesielle grupper. 4. Enkelt brukergrensesnitt Sikre at et nytt system har et enkelt grensesnitt. Sluttbrukere med digital basiskompetanse må kunne benytte systemet uten opplæring. 5. Digital kompetanse Gi opplæring på forhånd til de som ikke har digital basiskompetanse. I større virksomheter (over 51 ansatte) mener ca 20 prosent av lederne at de ansattes kompetanse ligger under virksomhetens kompetansekrav til bruk av relevante dataverktøy (Vox-barometeret 2010). 6. Relevant og interessant innhold Forsøk så fort som mulig å skape mye relevant og interessant innhold. Godt innhold er et must for en e-læringssatsing. 7. Intern utvikling Hvis det skal skapes mye relevant innhold, må det ofte intern utvikling til. Da vil det være en fordel med et enkelt utviklingsverktøy som kan benyttes av mange, og eventuelt et mer avansert verktøy for spesialister i tillegg. 8. Pedagogisk analyse Gjør hjemmeleksen i forkant av en kursutvikling. Sjekk mål, målgruppe, rammebetingelser osv. Bruk gjerne didaktisk relasjonsmodell (Bjørndal & Lieberg 1978). 9. Tenk kombinert E-læring fungerer ofte bra sammen med andre læringsformer. Dette gjelder spesielt opplæring der det er behov for meningsutveksling, praktisk trening eller gruppe-prosesser. 10. Sikre gjennomføringen Rett oppmerksomhet på gjennomføringen før utvikling av nye e-læringskurs settes i gang. Sikre at det er gode planer for å få gjennomført opplæringen. Selv det beste innhold er ingen garanti for en vellykket gjennomføring! Kurs i intervjuteknikk Lær deg det mest treffsikre, profesjonelle og rettferdige kandidatintervjuet! Kurset er beregnet for erfarne HR-medarbeidere og konsulenter. Kursdatoer: 6. april og 19. oktober Ta kontakt på eller tlf for påmelding eller mer informasjon! personal og ledelse CUT-E PL02-11.indd :19:21

12 TEMA e-læring Opplæring øker sikkerheten Ansatte ved Akershus universitetssykehus får ikke gjort jobben sin om de ikke hele tiden bærer personlige ID-kort utstyrt med chip og kode. Ingen får kortet før de har gjennomført fire obligatoriske e-læringskurs. Tekst og foto: Even Rise Samtlige ansatte ved Ahus har ID-kort (smartkort). Kortene gir dem individuelt tilpasset adgang, avhengig av arbeidsoppgaver, ansvarsområder og øvrige behov. Men før de får utdelt ID-kortet må de gjennomføre fire e-læringskurs; grunnopplæring ID-kort, brannvern, informasjonssikkerhet og bli kjent i sykehuset. Kravet om gjennomføring av e-læringskursene, er også absolutt for eksterne samarbeidspartnere som av hensyn til sine arbeidsoppgaver på sykehuset trenger smartkortet. Allerede i parkeringshuset får de ansatte bruk for smartkortet sitt. Videre er det en nødvendighet å bruke det for å komme seg inn personalinngangen, og videre gjennom garderobeanlegget og inn til de enkelte kontorene. Til og med ved uttak av arbeidstøy, som skjer i egne automater, må kortet brukes. Det samme kan også brukes ved kjøp i kantinen, forteller avdelingssjef Sverre Knutsen ved Ahus. De ansatte må også bruke sitt personlige kort og sin egen pinkode for å komme seg inn på datasystemet. Smartkortene er en revolusjon, ID-kortet brukes til å identifisere den ansatte, slik at riktig tøy og størrelse kommer ut av automaten, sier IKT-leder Sverre Knutsen ved Ahus. (Foto: Even Rise) blant annet med tanke på sikkerheten når det gjelder hvem som kan gjøre uttak av medisiner og betjene sykehusets rørpostsystem, sier Knutsen. Sykepleier June Eline Høyer har eget sertifikat i ID-kortet som gir henne tilgang til medisinskapene. 42 personal og ledelse 2-11

Velkommen til EDB på 123! Den som er kursansvarlig, har en viktig funksjon for at kurset skal bli vellykket.

Velkommen til EDB på 123! Den som er kursansvarlig, har en viktig funksjon for at kurset skal bli vellykket. Velkommen til EDB på 123! Den som er kursansvarlig, har en viktig funksjon for at kurset skal bli vellykket. Oppgavene vil være å lage en kurssplan som gir tid til gjennomføringen å informere IKT-ansvarlig

Detaljer

Health Check. Opplæring tilpasset deg. Åpne kurs. Opplæring på din skole. Webopplæring. Veiledning fra rådgiver

Health Check. Opplæring tilpasset deg. Åpne kurs. Opplæring på din skole. Webopplæring. Veiledning fra rådgiver Kurskatalog 1 Innhold 2 Tjenester vi tilbyr 3 Administrative kurs 4 Grunnleggende pedagogisk bruk 5 Pedagogisk superbruker 6 Planlegging og vurdering 7 Vurdering i itslearning 8 Småtrinnet 9 Skoleledelse

Detaljer

LÆRING & MESTRING HELSEPEDAGOGIKK

LÆRING & MESTRING HELSEPEDAGOGIKK Kompetanserekke for helsepersonell og brukerrepresentanter LÆRING & MESTRING HELSEPEDAGOGIKK INNLEDNING Helsepedagogikk er én av de fire hovedområdene som Læring- og mestringssentrene (LMS) skal jobbe

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

FELLES KOMPETANSELØFT I STATEN

FELLES KOMPETANSELØFT I STATEN Direktoratet for forvaltning og IKT tilbyr et felles digitalt opplæringstilbud der vi skal utvikle, dele og gjenbruke de beste digitale læringsressursene. FELLES KOMPETANSELØFT I STATEN Difi skal i samarbeid

Detaljer

Tid for læring. Microsoft Office 2007 Windows Vista. e-læring bok

Tid for læring. Microsoft Office 2007 Windows Vista. e-læring bok Tid for læring Microsoft Office 2007 Windows Vista e-læring bok Microsoft Office 2007 Windows Vista e-læring bok Office 2007 er en ny generasjon kontorstøtte-verktøy med et helt nytt grensesnitt. Office

Detaljer

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS.

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Hvilken rolle kan voksenopplæringen spille for forankring og rekruttering til nye

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

Når statlige virksomheter ønsker å jobbe med sitt lederskap. Hvordan benytte Difis tilbud?

Når statlige virksomheter ønsker å jobbe med sitt lederskap. Hvordan benytte Difis tilbud? Når statlige virksomheter ønsker å jobbe med sitt lederskap Hvordan benytte Difis tilbud? 1 Om Difis rolle Difi utvikler offentlig sektor. Vi bidrar spesielt der det offentlige står overfor store og tverrgående

Detaljer

Digital fornying i en nasjonal kontekst

Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Cathrine M. Lofthus administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Innhold Helse Sør-Østs strategiske mål Digital

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR 035-2013 FORANKRING AV NASJONAL LEDERPLATTFORM OG VIDERE ARBEID MED Å STYRKE LEDELSE I HELSEFORETAKENE

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR 035-2013 FORANKRING AV NASJONAL LEDERPLATTFORM OG VIDERE ARBEID MED Å STYRKE LEDELSE I HELSEFORETAKENE Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR 035-2013 FORANKRING AV NASJONAL LEDERPLATTFORM OG VIDERE ARBEID MED Å STYRKE LEDELSE I HELSEFORETAKENE Forslag til vedtak:

Detaljer

Opplæringsplan i DIPS for ansatte ved Sykehuset i Vestfold

Opplæringsplan i DIPS for ansatte ved Sykehuset i Vestfold Opplæringsplan i DIPS for ansatte ved Sykehuset i Vestfold FASE 1 - NYANSATT Aktivitet DIPS E-LÆRING Basis Henvisning Opr planlegging Timebok Poliklinikk Behandlingsplan NYANSATT IKT ansvarlig for kursvedlegg

Detaljer

Hvorfor «Blended Learning?» Praktisk trening, klasserom og e-læring. Leif Røv Leder salg og marked

Hvorfor «Blended Learning?» Praktisk trening, klasserom og e-læring. Leif Røv Leder salg og marked Hvorfor «Blended Learning?» Praktisk trening, klasserom og e-læring Leif Røv Leder salg og marked AAK AS 4. mai, 2015 Opplæring - offshore Foto: AAK Opplæring - energi Foto: EltelNetworks Opplæring - energi

Detaljer

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet Praksisrapport for praksisstudier i utlandet I tillegg til studiekrav skal studenter som har praksis i utlandet skrive en praksisrapport. Denne skal inneholde følgende momenter: 1. Innledning Student:

Detaljer

Utviklingshemming og seksuelle overgrep

Utviklingshemming og seksuelle overgrep Utviklingshemming og seksuelle overgrep forebygging og oppfølging Forfattere: Fagkonsulent/fysioterapeut Kirsten Eggen Sykehuset Østfold HF, Seksjon voksenhabilitering Konsulent Wenche Fjeld Sykehuset

Detaljer

08.10.2012 13:06 QuestBack eksport - Fagforbundet og FBI ser på helse-norge

08.10.2012 13:06 QuestBack eksport - Fagforbundet og FBI ser på helse-norge Fagforbundet og FBI ser på helse-norge Publisert fra 16.02.2012 til 13.03.2012 847 respondenter (832 unike) Filter: Hjemmebasserte "Hvor jobber du?" = "Hjemmebaserte tjenester" 1. Alder 1 Under 20 år 0,1

Detaljer

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding.

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding. KURS - HØSTEN 2014 Etablererkurs - Kursstart 27.10 - modulbasert kursserie Innovasjon Norges etablererkurs er et must for alle som vil starte egen bedrift eller som nylig har startet! HMS-kurs for ledere

Detaljer

KOMPETANSEMODULER VED LMS

KOMPETANSEMODULER VED LMS KOMPETANSEMODULER VED LMS Startmodul Endringsmodul Mestringsmodul Lærings- og mestringssenteret i Bergen en felles inngang til opplæring for pasienter og pårørende www.helse-bergen.no/lms Beskrivelse av

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr

Detaljer

elæring Bruk og gjennomføring i TOTAL Anne-Lill Holme, Contesto AS EDOK Sandefjord 2012

elæring Bruk og gjennomføring i TOTAL Anne-Lill Holme, Contesto AS EDOK Sandefjord 2012 elæring Bruk og gjennomføring i TOTAL Anne-Lill Holme, Contesto AS EDOK Sandefjord 2012 Agenda Om TOTAL Om Contesto Om Datango IM og edocs Bakgrunn for elæring Suksesskriteria Demo 3 Om TOTAL E&P NORGE

Detaljer

Velkommen. Hvad solskinn er for det sorte muld, er sand oplysning for muldets frende, Kunnskap skal styra rike og land, og yrke skal båten bera,

Velkommen. Hvad solskinn er for det sorte muld, er sand oplysning for muldets frende, Kunnskap skal styra rike og land, og yrke skal båten bera, Velkommen Hvad solskinn er for det sorte muld, er sand oplysning for muldets frende, Kunnskap skal styra rike og land, og yrke skal båten bera, 1 Skullerud VO Ca. 150 kurs Omtrent 2000 deltakere Kurs i

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Vintermøte 2011 Norsk Dagkirurisk Forum 14. januar 2011 DRG og utvikling innenfor dagkirurgi, Administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF, Bente

Detaljer

Strategisk plan for den digitale Larviksskolen. Aktiviteter i planperioden 2015 2018

Strategisk plan for den digitale Larviksskolen. Aktiviteter i planperioden 2015 2018 Strategisk plan for den digitale Larviksskolen. Aktiviteter i planperioden 2015 2018 Visjon: Sm@rt digital skolehverdag Hovedmål: Økt læring med digitale verktøy Elever Elever skal daglig bruke digitale

Detaljer

KOMPETANSEMODULER VED LMS

KOMPETANSEMODULER VED LMS KOMPETANSEMODULER VED LMS Startmodul Endringsmodul Mestringsmodul Lærings- og mestringssenteret i Bergen en felles inngang til opplæring for pasienter og pårørende www.helse-bergen.no/lms Beskrivelse av

Detaljer

Kurs i pasient- og pårørendeopplæring våren Stab samhandling og internasjonalt samarbeid, OUS

Kurs i pasient- og pårørendeopplæring våren Stab samhandling og internasjonalt samarbeid, OUS Kurs i pasient- og pårørendeopplæring våren 2016 Mål Kompetanse til pasienter og pårørende Pasienter og pårørende ved Oslo universitetssykehus skal få tilstrekkelig kompetanse til å medvirke i egen behandling,

Detaljer

Kompetanseregistreringsverktøy

Kompetanseregistreringsverktøy Saksfremstilling Råd/utvalg Ledergruppen Møtedato 27.01.2013 Saksnummer Saksbehandler Anne Grethe Vhile Sakstittel Kompetanseregistreringsverktøy Forslag til vedtak Kompetansemodulen i Gat starter i en

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Motivasjon for læring på arbeidsplassen. Randi Storli, Vox København, 4.juni, 2010

Motivasjon for læring på arbeidsplassen. Randi Storli, Vox København, 4.juni, 2010 Motivasjon for læring på arbeidsplassen Randi Storli, Vox København, 4.juni, 2010 Deltakermønster Lite endring i deltakermønsteret, tross store satsinger Uformell læring gjennom det daglige arbeidet er

Detaljer

Kompetanse omfang og nivå

Kompetanse omfang og nivå Læring i If Kompetanse omfang og nivå HR: Kompetanseområder Kompetansenivå Kompetansekartleggingsverktøy Industri Commercial Privat If Future Employee Basic Advanced Spesialist If Future Employee - funksjonsbasert

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon?

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Av: El isa b e t h Fo u g n e r SAMMENDRAG Fedre som har hele eller deler av sin inntekt som selvstendig

Detaljer

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr.

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr. Ali er ansatt i kommunen. Han har ansvar for utbetaling av økonomisk støtte til brukere med ulik grad av uførhet. En av brukerne han er ansvarlig for, deltar på flere aktiviteter på et aktivitetssenter

Detaljer

SAK NR 027-2015 STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER VEDTAK:

SAK NR 027-2015 STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.03.15 SAK NR 027-2015 STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER Forslag til VEDTAK: Styret tar status om organisering, ledelse, kompetanse og ressurser i

Detaljer

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene DRG forum Høstkonferansen, 11. november 2011 Karl-Helge Storhaug konsernrevisjonen Innhold Bakgrunn og formål Prosess og metode Konklusjoner

Detaljer

Sykefravær i SSHF 2010

Sykefravær i SSHF 2010 Saksframstilling Arkivsak Dato 1.0.011 Saksbehandler Espen Jarle Hansen, Trond Seland Sykefravær i SSHF Sak nr. Styre Møtedato 0-011 Styret for Sørlandet sykehus HF.0.011 Ingress Gjennomgang av sykefraværsstatistikk

Detaljer

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor. HR-strategi 2008-2011

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor. HR-strategi 2008-2011 Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor HR-strategi 2008-2011 Uansett hva som vedtas av gode mål, faglig omstilling, er vi avhengig av engasjerte medarbeidere,

Detaljer

Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013. Torgeir Nyen

Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013. Torgeir Nyen Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013 Torgeir Nyen Bakgrunn Fagopplæring etter Reform 94 Læring på to arenaer knyttes sammen: skole og bedrift Kunnskapsløftet

Detaljer

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling STRATEGI 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr at pasientene får den beste anbefalte behandlingen, utført av høyt kompe-

Detaljer

Handlingsplan fokusområde God ledelse

Handlingsplan fokusområde God ledelse Handlingsplan fokusområde God ledelse Målbilde 2012: Ledere i Sykehuset Innlandet praktiserer foretakets verdier og definerte lederadferd, slik at det er kvalitet i møtet mellom pasient og ansatt. Foretakets

Detaljer

1. Dette sitter du igjen med etter et komplett program hos Talk

1. Dette sitter du igjen med etter et komplett program hos Talk 1. Dette sitter du igjen med etter et komplett program hos Talk Etterpå Ferdighetene du kom for å lære En metode for å målstyre all kommunikasjon Kjennskap til de fem faktorene som bør være på plass for

Detaljer

På vei mot digitale helsetjenester 3l befolkningen. Robert Nystuen CIO Forum It- helse - 22. august

På vei mot digitale helsetjenester 3l befolkningen. Robert Nystuen CIO Forum It- helse - 22. august På vei mot digitale helsetjenester 3l befolkningen Robert Nystuen CIO Forum It- helse - 22. august Vestre Viken ble etablert 1. juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum,

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Orden i eget hus

Utviklingsprosjekt: Orden i eget hus Utviklingsprosjekt: Orden i eget hus Nasjonalt topplederprogram Ingrid Johanne Garnes April 2014 Kull 16 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Bakgrunn for valg av prosjektet er det faktum

Detaljer

IA skolen dag 2. NAV Arbeidslivssenter Hedmark 4.12.14 Hauge & Hagen HELHETLIG PERSONALOPPFØLGING

IA skolen dag 2. NAV Arbeidslivssenter Hedmark 4.12.14 Hauge & Hagen HELHETLIG PERSONALOPPFØLGING IA skolen dag 2 NAV Arbeidslivssenter Hedmark 4.12.14 Hauge & Hagen HELHETLIG PERSONALOPPFØLGING Tema: Hvordan drive systematisk og målrettet personaloppfølging? Hvordan legge til rette for medarbeidere

Detaljer

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne Jobbstrategien KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne En døråpner til arbeidslivet Unge, positive og motiverte medarbeidere er velkomne hos de fleste arbeidsgivere. Men unge med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

«Ny sykehusplan kursendring eller alt ved det vante?» xx Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF

«Ny sykehusplan kursendring eller alt ved det vante?» xx Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. «Ny sykehusplan kursendring eller alt ved

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN Instruktørkurs i informasjonssikkerhet basert på Normen for helseforetak, regionale helseforetak og deres IKT-driftsenheter Kurs i informasjonssikkerhet for utvalgte grupper

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Økt tinnituskompetanse via e- læringskurs

Økt tinnituskompetanse via e- læringskurs Prosjektsøknad Økt tinnituskompetanse via e- læringskurs Utvikling av et interaktivt e- læringskurs for å styrke kompetansen om tinnitus hos helsepersonell Grete Skretteberg og Ingrid Nordal Kristoffersen

Detaljer

elæring - mye mer enn teknologi

elæring - mye mer enn teknologi elæring - mye mer enn teknologi Visma konsernet Visma ASA Holding selskap Visma Software ERP CRM E-commerce Visma Services Regnskap & Lønn Outsourcing Visma F&P Services Inkasso Innkjøp Vikarbyrå Utdanning/e-læring

Detaljer

Fremtiden, rekruttering og helsesektoren. Hilde Christiansen Personal- og organisasjonsdirektør

Fremtiden, rekruttering og helsesektoren. Hilde Christiansen Personal- og organisasjonsdirektør 1 Fremtiden, rekruttering og helsesektoren Hilde Christiansen Personal- og organisasjonsdirektør Helse Vest Det overordnede ansvaret for spesialisthelsetjenesten på Vestlandet Eier av helseforertakene

Detaljer

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG KJÆRE MEDARBEIDER! Knallhardt arbeid i treindustrien har over noen år forandret seg mot arbeid med færre fysiske utfordringer. I dag tilbringer over 50 % av de ansatte

Detaljer

Virkelighetens erkjennelse og mulighetenes strategier

Virkelighetens erkjennelse og mulighetenes strategier Virkelighetens erkjennelse og mulighetenes strategier Erfaringer fra Ullevålskolens utvikling av flerkulturelt lederskap GØTEBORGSEMINARET 22.04.09 SAMME TILBUD, ENDRET BEHOV Når 3 blir 1 Aker Rikshospitalet

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Fleksibel bruk av sykepleiere ved Stavanger Universitetssykehus, medisinsk avdeling. Nasjonalt topplederprogram, kull 10

Utviklingsprosjekt: Fleksibel bruk av sykepleiere ved Stavanger Universitetssykehus, medisinsk avdeling. Nasjonalt topplederprogram, kull 10 Utviklingsprosjekt: Fleksibel bruk av sykepleiere ved Stavanger Universitetssykehus, medisinsk avdeling. Nasjonalt topplederprogram, kull 10 Inger Skjæveland Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

Del 3 Vurdering av læringsprestasjoner. Denne delen klarlegger kriterier som er knyttet til læringsprestasjoner og tilbakemelding til deltakere.

Del 3 Vurdering av læringsprestasjoner. Denne delen klarlegger kriterier som er knyttet til læringsprestasjoner og tilbakemelding til deltakere. 1 2 Beskrivelse av evalueringsskjemaet Dette evalueringsskjemaet består av et spørreskjema i fire deler og et område for generell informasjon om kurstilbyder. Hver av de fire delene skal måle effektiviteten

Detaljer

- men en verden av muligheter

- men en verden av muligheter En enkel løsning - men en verden av muligheter Da Telenor i Norge i 2011 vurderte løsninger som kunne bidra til enklere rekruttering falt valget på WebCruiter. Vi ønsket en løsning som skulle sikre enklere

Detaljer

SIKKERHET FØRST -KURSTILBUD FRA SASIRO- SAMFUNNSSIKKERHETSSENTERET I ROGALAND

SIKKERHET FØRST -KURSTILBUD FRA SASIRO- SAMFUNNSSIKKERHETSSENTERET I ROGALAND SIKKERHET FØRST -KURSTILBUD FRA SASIRO- SAMFUNNSSIKKERHETSSENTERET I ROGALAND TRYGGHET NÅR DET UVENTEDE SKJER I 2013 flyttet Rogaland brann og redning IKS sin seksjon for øvelse og opplæring inn i tidligere

Detaljer

Deltagende bransjeorganisasjoner: Fylker: Gjennomføringsperiode: Antall utsendte: Antall respondenter: Svarprosent:

Deltagende bransjeorganisasjoner: Fylker: Gjennomføringsperiode: Antall utsendte: Antall respondenter: Svarprosent: Bedriftsundersøkelse Kompetansebehov innen prosjekt- og byggeplassledelse Prosjekt «Yrkeshøyskolen øst» Deltagende bransjeorganisasjoner: NELFO, EBA, Rørentreprenørene Fylker: Oppland, Hedmark, Akershus,

Detaljer

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Hvorfor ungdomsmedvirkning? Innhold Brukermedvirkning er nedfestet som en rettighet på både nasjonalt

Detaljer

AE Akademiet. Akademisjef Knut Owing - 10. februar 2010

AE Akademiet. Akademisjef Knut Owing - 10. februar 2010 AE Akademiet Akademisjef Knut Owing - 10. februar 2010 1.Bakgrunn 2. Beskrivelse 3. Status 4. Utfordringer 5. Veien videre Utgangspunkt Fusjon konsernmodell Fragmentert kompetanseutvikling Lite samordning

Detaljer

Stillingene lyses ut med forbehold om behandling av organisasjonsplanen i Klinikk for intern service i arbeidsmiljøutvalget.

Stillingene lyses ut med forbehold om behandling av organisasjonsplanen i Klinikk for intern service i arbeidsmiljøutvalget. INTERN UTLYSNING Stillingene lyses ut med forbehold om behandling av organisasjonsplanen i Klinikk for intern service i arbeidsmiljøutvalget. Ansatte med mulig rettskrav* til stillingene må melde sitt

Detaljer

Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid?

Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid? Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid? Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid? Frequency Valid Valid Ja

Detaljer

etablerer.no Veien til egen bedrift

etablerer.no Veien til egen bedrift Veien til egen bedrift Velkommen til skolen Tenk deg en skolebygning. Det er. I denne skolebygningen er det flere rom. Ett av klasserommene tilhører e 2 -skolen. Har du en PC med internettilkobling kan

Detaljer

VERDT Å VITE OM UTDANNING OG ARBEIDSLIV

VERDT Å VITE OM UTDANNING OG ARBEIDSLIV Yrkesveiledning Å velge yrke kan være vanskelig for alle, men en ekstra utfordring når man har en kronisk sykdom som medfødt hjertefeil å ta hensyn til. Her får du litt informasjon som kan være nyttig

Detaljer

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Realkompetanse Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Forord Samfunnets krav til høyere og mer spesialisert kompetanse gjør at utdanning blir stadig viktigere.

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Kommunikasjonstrening av helsepersonell som helsepsykologisk virksomhet

Kommunikasjonstrening av helsepersonell som helsepsykologisk virksomhet Kommunikasjonstrening av helsepersonell som helsepsykologisk virksomhet Arnstein Finset, Professor, Universitetet i Oslo Ingrid Hyldmo, Psykologspesialist, Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken,

Detaljer

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Barn som pårørende Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Kursmal for Den Norske Legeforeningens kurskomiteer og konferanser

Detaljer

Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018

Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018 Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018 Innhold Hovedmål 1 Vellykket teknisk innføring av nødnett-brukerutstyr... 6 Hovedmål 2:

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Flyt i hverdagens beslutningsprosesser. Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt: Flyt i hverdagens beslutningsprosesser. Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Flyt i hverdagens beslutningsprosesser Nasjonalt topplederprogram Elina Maria Ryymin Oslo, 9. april 2012 1. Bakgrunn Avdeling Legevakt og spesialistpoliklinikker Ski er en satellitt

Detaljer

Borgerstyrt Personlig Assistent et spennende, variert og meningsfylt serviceyrke

Borgerstyrt Personlig Assistent et spennende, variert og meningsfylt serviceyrke Borgerstyrt Personlig Assistent et spennende, variert og meningsfylt serviceyrke 1 Hva er BPA? BPA er et frigjøringsverktøy for funksjonshemmede hvor den enkelte selv leder sine egne assistenter, og dermed

Detaljer

09.05.2011 12:20 QuestBack eksport - Evaluering av PSY-2577/PSY-3008, Multivariate metoder

09.05.2011 12:20 QuestBack eksport - Evaluering av PSY-2577/PSY-3008, Multivariate metoder Evaluering av PSY-2577/PSY-3008, Multivariate metoder Publisert fra 28.04.2011 til 05.05.2011 25 respondenter (25 unike) 1. Alder 1 19-29 79,2 % 19 2 30-39 12,5 % 3 3 30-49 8,3 % 2 4 49-59 0,0 % 0 Total

Detaljer

eborgerskap Vestfold (Ref #1044)

eborgerskap Vestfold (Ref #1044) eborgerskap Vestfold (Ref #1044) Søknadssum: 400000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Vestfold fylkesbibliotek / 974574934 Svend

Detaljer

Hospitering. Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann

Hospitering. Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann Hospitering Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann HOSPITERING Et tidsavgrenset opphold på en annen arbeidsplass med formål om at den som hospiterer skal oppdatere sin fagkunnskap eller lære seg noe nytt

Detaljer

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011 Kurstilbud for IA virksomheter NAV Arbeidslivssenter Nordland Våren 2011 1 Kurs for inkluderende arbeidsliv Nav arbeidslivssenter Nordland tilbyr opplæring innen flere emner knyttet til inkluderende arbeidsliv

Detaljer

«Samarbeid om etisk kompetanseheving»

«Samarbeid om etisk kompetanseheving» ETIKKPROSJEKTET «Samarbeid om etisk kompetanseheving» «Høy etisk standard på arbeidsplassen er stimulerende for arbeidsmiljøet, gir mening til arbeidet, stimulerer motivasjonen og øker evnen til mestring.

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 for Difi/FAD. Tabellbilag. Rambøll Management Consulting

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 for Difi/FAD. Tabellbilag. Rambøll Management Consulting undersøkelse i staten 21 for Difi/FAD Tabellbilag Rambøll Management Consulting 1. Frekvenser med OM DEG OG DITT ARBEID 1. Hvilken type etat arbeider du i nå? Departementene Direktorat, tilsyn, o.a. 133

Detaljer

Det motsatte a. DnB NOR er på besøk.

Det motsatte a. DnB NOR er på besøk. Det motsatte a Ulf Lund Halvorsen er sykmeldt fra jobben i DnB NOR. Nå jobber han for Kirkens Bymisjon, blant annet i brukthandelen de driver i Tønsberg. Senior HRrådgiver Titti Røneid i DnB NOR er på

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

CFS/ME Rehabilitering. Poliklinisk gruppetilbud for personer med CFS/ME ved Lærings og mestringssenteret, LMS. SiV HF Marianne Jacobsen

CFS/ME Rehabilitering. Poliklinisk gruppetilbud for personer med CFS/ME ved Lærings og mestringssenteret, LMS. SiV HF Marianne Jacobsen CFS/ME Rehabilitering Poliklinisk gruppetilbud for personer med CFS/ME ved Lærings og mestringssenteret, LMS. SiV HF Marianne Jacobsen Oppsett for dagen LMS Teoretisk forankring Standard metode Kurstilbud

Detaljer

Kvinne-/barnklinikkens dagbehandling og poliklinikk i nye K

Kvinne-/barnklinikkens dagbehandling og poliklinikk i nye K Kvinne-/barnklinikkens dagbehandling og poliklinikk i nye K Nasjonalt topplederprogram Nina Jamissen Oktober 2013 Bakgrunn og problemstilling Nordlandssykehuset Bodø moderniseres, bygges ut og står foran

Detaljer

Nasjonal plan Tilbud ut i fra behov Sertifisering Kom i gang

Nasjonal plan Tilbud ut i fra behov Sertifisering Kom i gang Opplæringsplan 2011 Nasjonal plan Pasientreiser ANS tilbyr et nasjonalt opplæringsprogram som skal bidra til å sikre lik praksis, samt effektive og gode arbeidsprosesser. Tilbudet består av e- læringskurs,

Detaljer

Utdanningsstrategi 2013 2018 Oslo universitetssykehus HF

Utdanningsstrategi 2013 2018 Oslo universitetssykehus HF (Ferdigstilles med bilde etter styrebehandling) Utdanningsstrategi 2013 2018 Oslo universitetssykehus HF 1. Sammen med utdanningsinstitusjonene utdanner vi morgendagens helsearbeidere Oslo universitetssykehus

Detaljer

Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering av elever og lærere. Løsningen er Feide (Felles Elektronisk IDEntitet)

Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering av elever og lærere. Løsningen er Feide (Felles Elektronisk IDEntitet) Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering av elever og lærere Løsningen er Feide (Felles Elektronisk IDEntitet) Senter for IKT i utdanningen har et ansvar for innføring av Feide i grunnopplæringa

Detaljer

Til kommunens Bodø, 17.03.11 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig

Til kommunens Bodø, 17.03.11 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig Til kommunens Bodø, 17.03.11 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig Innbydelse til Forum for informasjonssikkerhet For 9. gang arrangeres Forum for informasjonssikkerhet i Bodø Undertegnede

Detaljer

Økt digital deltagelse med biblioteket

Økt digital deltagelse med biblioteket Økt digital deltagelse med biblioteket Ulike eksempler på opplæring og veiledning i IKT for ikke-digitale Folkebibliotekene i Bergen, Trondheim og Stavanger Sverre Helge Bolstad, Lars Abrahamsen, Liv Edel

Detaljer

SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV

SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV Presentasjon på ledersamling, Fagavdeling barnehage og skole, Bergen 11. og 18. januar 2012 Skoleledelsen må etterspørre og stimulere til læring i det

Detaljer

Digitale kompetansebehov og utfordringer i helse- og omsorgssektoren - sett frå "innsiden" Nokios 13.10.09. v/merete Lyngstad spesialrådgiver

Digitale kompetansebehov og utfordringer i helse- og omsorgssektoren - sett frå innsiden Nokios 13.10.09. v/merete Lyngstad spesialrådgiver Digitale kompetansebehov og utfordringer i helse- og omsorgssektoren - sett frå "innsiden" Nokios 13.10.09 v/merete Lyngstad spesialrådgiver Endringer i pasientrollen Større rettigheter og krav Medvirkning

Detaljer

Erfaring fra opplæringsprogrammer

Erfaring fra opplæringsprogrammer 05.11.2014 Erfaring fra opplæringsprogrammer Anne Marie Dalen Øverhaug Sikkerhetsleder NSB Fellestjenester IT Bakgrunn Tre større opplæringsprogrammer 2002 Sparebanken Hedmark Non Stop Sikkerhet for 700

Detaljer

Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3

Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3 Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3 04.02.2013 Innledning Dette er en plan for kommunikasjonsarbeidet i Sørlandet sykehus HF i 2013 og 2014. Planen angir hovedmålene, hvilke overordnede

Detaljer

Endringsoppgave: Oppgavedeling i urologisk poliklinikk. Nasjonalt topplederprogram. Hege Rolstad Skjæveland

Endringsoppgave: Oppgavedeling i urologisk poliklinikk. Nasjonalt topplederprogram. Hege Rolstad Skjæveland Endringsoppgave: Oppgavedeling i urologisk poliklinikk Nasjonalt topplederprogram Hege Rolstad Skjæveland Sandnes, 26.1.2016 1 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for oppgaven Ifølge Nasjonal helse-

Detaljer

Bakgrunn. ASSIST-kurset består av: Klasseromsundervisning: 7 ganger Veiledningsgrupper: 8 ganger Små skriftlige oppgaver: 4 Praktiske oppgaver: 3

Bakgrunn. ASSIST-kurset består av: Klasseromsundervisning: 7 ganger Veiledningsgrupper: 8 ganger Små skriftlige oppgaver: 4 Praktiske oppgaver: 3 ASSIST Bakgrunn ASSIST-kurset er basert på Sagenemodellen (KNB), som var en modell for intern opplæring som ble utviklet og implementert i Bydel Sagene i Oslo. Evalueringer av KNB indikerer at dette er

Detaljer

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet,

Detaljer

Sykehusbygg: Teknologi og medisinske innovasjoner utfordrer planleggerne Strategisk eiendomsledelse med hovedvekt på offentlig sektor

Sykehusbygg: Teknologi og medisinske innovasjoner utfordrer planleggerne Strategisk eiendomsledelse med hovedvekt på offentlig sektor Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sykehusbygg: Teknologi og medisinske innovasjoner

Detaljer

1. Avtale om utvidet vilkår for egenbetaling ved dekning av reiseutgifter for pasienter som krysser regionsgrensene

1. Avtale om utvidet vilkår for egenbetaling ved dekning av reiseutgifter for pasienter som krysser regionsgrensene Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 24. oktober 2013 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Avtale om utvidet vilkår for egenbetaling ved dekning av reiseutgifter for pasienter som krysser regionsgrensene

Detaljer

Endringsoppgave: Bedre sengekapasiteten på Ahus og samtidig sikre forsvarlig og god drift i BUK

Endringsoppgave: Bedre sengekapasiteten på Ahus og samtidig sikre forsvarlig og god drift i BUK Endringsoppgave: Bedre sengekapasiteten på Ahus og samtidig sikre forsvarlig og god drift i BUK Nasjonalt topplederprogram Jan-Petter Odden Oslo 08.04.16 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for oppgaven

Detaljer

Kirkpatrick lanserte for nesten 50 år siden hovedlinjene til 4 ulike nivåer på evalueringer.

Kirkpatrick lanserte for nesten 50 år siden hovedlinjene til 4 ulike nivåer på evalueringer. Evaluering av kompetanseutvikling Av Henrik Øhrn, HR Norge Et avgjørende og betydningsfullt tiltak i kompetanseutvikling er evaluering av hvor god et opplæringsopplegg har vært i forhold til å nå satte

Detaljer

- Vi skal hei hverandre f. Coaching har blitt et viktig verktøy for de 400 lederne i meierigiganten TINE. 16 personal og ledelse 7-10

- Vi skal hei hverandre f. Coaching har blitt et viktig verktøy for de 400 lederne i meierigiganten TINE. 16 personal og ledelse 7-10 Sikke Næsheim (t.v) og Sonja Iversen har stor tro på coaching som et nyttig redskap i ledernes verktøykasse. - Vi skal hei hverandre f Coaching har blitt et viktig verktøy for de 400 lederne i meierigiganten

Detaljer

KVIKKUNDERSØKELSE FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR

KVIKKUNDERSØKELSE FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR KVIKKUNDERSØKELSE FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR Side1 Sortertetterviktigstefaktorer:...4 Innholdsfortegnelse Hvasomhargittmesteffekt...4 Innledning... 3 Forebygging av sykefravær... 3 Hvordan

Detaljer