Slik lykkes du: Sjef uten personalansvar. Konferansene du bør få med deg. Effektiv opplæring. bruk PCen som klasserom

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Slik lykkes du: Sjef uten personalansvar. Konferansene du bør få med deg. Effektiv opplæring. bruk PCen som klasserom"

Transkript

1 Nr Slik lykkes du: Sjef uten personalansvar Konferansene du bør få med deg Effektiv opplæring bruk PCen som klasserom

2 INNHOLD Å lede uten personalansvar Autoritet og innflytelse handler om mer enn formell makt. 24 Flytt helsearbeidet til inntektssiden Gi friske folk muligheten til å holde seg friske og yte sitt beste. Da går sykefraværet ned. 26 Friminutt med Roar Flåthen LO-lederen startet sin karriere som mekaniker på Kongsberg. I dag er han en av Norges mektigste menn. 34 Satser stort på e-læring Med ansatte er opplæring en gedigen oppgave i Helse Sør-Øst. E-læring gjør det enklere. 44 HR-konferanser i 2011 Vi har sett på noen spennende HRkonferanser du kan få med deg både i Norge og utlandet i Ny HR-utdanning Markedshøyskolen i Oslo tilbyr en ny bachelor i HR og personalledelse. 50 Offshoring Mange oppgaver i norske bedrifter gjøres i land hvor det er stor tilgang på kompetent arbeidskraft og lavere kostnader. 54 Lov og regel Er det oppsigelsesgrunn hvis en ansatt blamerer sin arbeidsgiver på facebook og hva skjer hvis en nyansatt blir syk i prøvetiden? 58 Jus på jobben Hvilke rettigheter har en ansatt som kommer tilbake på jobb etter foreldrepermisjon? personal og ledelse

3 Redaktør: Ole Alvik Mob.: Postboks 9231 Grønland 0134 Oslo Journalist: Karine H. Henriksen Mob.: Annonser: Kjetil Hovda Gråbrødregt Tønsberg Tlf. og faks: Lena Ørbog Postboks Kirkenær Tlf: Faks: Abonnement: Abonnementspriser: Layout: Utgiver: Forsidefoto: Ask media AS Pb. 130, 2261 Kirkenær. Tlf Faks: ,- pr. år (8 nr.) 760,- pr. år (8 nr.) utland Eureka Design AS Bendik Nerstad Tlf: Ask media AS Hans Degerdal Redaksjonssjef Colourbox Nr Kostnadseffektiv læring Mitt første møte med e-læring skjedde i e-læringens steinalder. Det var en rolig periode, på jobb i fellesferien, en gang på begynnelsen av 90-tallet, at jeg tilfeldigvis fant en diskett som inneholdt et opplæringsprogram i touchmetoden. Frem til da hadde jeg klart meg godt som ufaglært på tastaturet, men denne disketten visket ut grensene mellom lek og læring. Stadig nye tekster skulle skrives raskest mulig og med stigende vanskelighetsgrad. Trykket jeg på feil tast blinket det rødt. Etter hver øvelse fikk jeg umiddelbar respons på resultatene. Det gikk rett og slett sport i det. Hadde jeg litt ledig tid, fant jeg frem disketten og i løpet av et par sommeruker hadde jeg økt ferdighetene på tastaturet betraktelig. Jeg kunne ikke ha lært touchmetoden på en bedre måte. Dette enkle opplæringsprogrammet ga meg en kompetanse som jeg har hatt utrolig stor nytte av i mer enn 20 år. I denne utgaven av Personal og Ledelse kan du lese om e-læringssatsingen i Helse Sør-Øst, som med sine ansatte er Norges største arbeidsgiver. Siden de lanserte sin e-læringsportal for et par år siden, har de registrert nesten kursgjennomføringer. Noen er rene e-læringskurs, andre er en kombinasjon av e-læring og vanlig klasseromsundervisning. Mange av disse kursene hadde neppe blitt gjennomført uten at de ble tilbudt som e-læring. TEMA E-LÆRING Dette kontoret Det sier seg selv at er et klasserom! bare en begrenset del av opplæringen i helsesektoren kan gis som e-læring. E-læring er ett av flere virkemiddel for kompetanseheving. Men den store fordelen med e-læring er at det er kostnadseffektivt og i helsesektoren er det Les artikkelen på side 34. viktig. Som arbeidsgiver kan du tilby opplæring til mange ansatte til en lav pris og læringseffekten blir ikke nødvendigvis dårligere av den grunn, hvis det brukes med fornuft. Hilde Wergeland og Boas Krøgh Nielsen sørger for at ansatte ved Ahus ikke trenger å forlate kurs. arbeidsplassen for å gå på Ved e-læringskurs er det PC-en som er klasserommet. De ansatte i Helse Sør-Øst trenger ikke å reise langt for å gå på kurs. De bare logger seg inn på nærmeste PC. TekST og foto: ole Alvik 35 personal og ledelse 2-11 personal og ledelse Slik lykkes du: Sjef uten personalansvar Konferansene du bør få med deg Effektiv opplæring bruk PCen som klasserom Alle ill.foto: Colourbox Trykk: Grøset ISSN Opplæring handler ikke bare om å prioritere penger, men vel så mye om å prioritere tid. Ikke all opplæring kan skje på rolige arbeidsdager i fellesferien. Derfor må e-læring forankres hos ledelsen fra topp til bunn i virksomheten. Det krever førstelinjeledere som skjermer tid for sine ansatte, slik at de kan sette seg ned foran PCen for å ta kurs i arbeidstiden. Denne prioriteringen er vanskelig, men også helt avgjørende for at satsingen på e-læring skal lykkes enten det er i Helse Sør-Øst eller en hvilken som helst annen arbeidsplass. Ole Alvik Redaktør personal og l e d e l s e 2-11

4 TEMA E-LÆRING Dette kontoret er et klasserom! De ansatte i Helse Sør-Øst trenger ikke å reise langt for å gå på kurs. De bare logger seg inn på nærmeste PC. Tekst og foto: Ole Alvik 34 personal og ledelse 2-11

5 Hilde Wergeland og Boas Krøgh Nielsen sørger for at ansatte ved Ahus ikke trenger å forlate arbeidsplassen for å gå på kurs. personal og ledelse

6 TEMA e-læring Ja, e-læring er enkelt og effektivt, mener e-læringskoordinator Merete Laugerud Holsted i Helse Sør-Øst. Vi kan tilby opplæring til en større gruppe av ansatte, og vi gjør det på en måte som både er tids- og kostnadsbesparende. Helse Sør-Øst lanserte sin e-læringsportal i Når de ansatte i helseregionen logger seg inn på portalen finner de per dags dato en kurskatalog med mer enn 200 kurs. Så langt har de registrert nesten kursgjennomføringer. Halvparten av kursene er gjennomført i løpet av det siste året og både kurstilbud og antall brukere er økende. Bedre kvalitetssikring Fordelene med e-læring er innlysende i en virksomhet som har mange ansatte, høye krav til kompetanse og virksomheter spredt over et stort geografisk område. Administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Bente Mikkelsen, mener at e-læring bidrar til bedre pasientbehandling. E-læring er et viktig strategisk virkemiddel for å sikre gode og likeverdige helsetjenester. Gjennom effektive og solide e-læringskurs oppnår vi både økt kvalitet, kompetanseutvikling og standarisering, samtidig som det gir oss mer tid til pasientbehandling, sier hun. Linjelederne er nøkkelen Toppledelsens tro på e-læring er viktig, men det er ute på den enkelte poliklinikk eller sykehuspost at opplæringen faktisk skjer. Fleksibiliteten som ligger i at ansatte kan ta kurs ved sin egen PC, uten å forlate arbeidsplassen, er en stor fordel med e-læring. Men her ligger også en av utfordringene. Tenk deg en travel sykehuspost med ansatte som småløper fra den ene arbeidsoppgaven til den andre. Hvor enkelt er det da å skjerme seg for å få tid og konsentrasjon til å ta et e-læringskurs? Boas Krøgh Nielsen, som er e-læringskoordinator ved Ahus, er godt kjent med problemstillingen. Den enkleste løsningen er å skjerme seg fysisk ved å sette seg på et undervisningsrom eller et annet sted hvor man får sitte i fred med en PC, sier han. Helse Sør-Øst Norge er delt i fire helseregioner. Helse Sør-Øst omfatter Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Helse Sør-Øst er Norges største arbeidsgiver. Bente Mikkelsen er konserndirektør i Helse Sør-Øst. (Foto: Helse Sør-Øst) Krøgh Nielsen presiserer at dette er et lederansvar. Det er lederen som bestemmer om en ansatt skal kunne sette seg ned i arbeidstiden for å ta et e-læringskurs. Vi har derfor lagt stor vekt på å formidle til lederne hva som er gevinsten ved e-læring, sier Holsted. Gevinsten er blant annet at e-læring er tids- og kostnadseffektiv. Men lærer de ansatte like mye når de sitter alene foran en PC, som når de deltar på undervisning sammen med andre? Blandet læring Noen ganger er e-læring et fullgodt alternativ. Andre ganger fungerer det kun som et tilskudd til annen undervisning, mener e-læringskoordinator Merete Laugerud Holsted. Et eksempel på dette er kurs i hjertelunge-redning. Kursdeltakerne tar E-læring E-læring er en forkortelse for elektronisk læring. Den som lærer får lærestoffet presentert via internett. Presentasjonen kan være interaktiv, enten ved at datamaskinen gir ulike former for respons eller gjennom kommunikasjon med andre lærende og veiledere. teoridelen som e-læring før kursstart. Dermed er de bedre forberedt når de møter opp til kurset og foreleseren bruker mindre tid på å gjennomgå teorien. Men selve redningsarbeidet må de trene på med instruktør tilstede. E-læring i kombinasjon med andre læringsformer vil i mange sammenhenger gi større pedagogisk effekt, mener Holsted. 36 personal og ledelse 2-11

7 (Foto: Akershus universitetssykehus) Ahus Ahus (Akershus universitetssykehus) er et av landets største sykehus og en del av Helse Sør-Øst. Sykehuset, som ligger i Lørenskog utenfor Oslo, har 7700 ansatte og leverer helsetjenester til mennesker. Med e-læring kan vi gi et større opplæringstilbud til flere ansatte, forklarer Merete Laugerud Holsted i Helse Sør-Øst og Boas Krøgh Nielsen ved Ahus. Noen kurs er rene e-læringskurs, mens andre kombineres med vanlig undervisning. Deler kompetanse med et tastetrykk Få med fagfolkene Alle ansatte ved sykehuset, inkludert studenter, vikarer og lærlinger, har tilgang til e-læringsportalen, forteller e-læringskoordinator Boas Krøgh Nielsen ved Ahus. Nesten alle kursene i Helse Sør-Øst er utarbeidet internt. Egenutviklede kurs er viktig for kvalitetssikringen, mener Boas Krøgh Nielsen ved Ahus. Vi har tunge fagmiljø som sikrer at innholdet er riktig når de selv lager kursene. Det gjør også at vi enkelt kan oppdatere kursene i tråd med ny forskning og erfaring. E-læringsportalen er lik for alle helseforetakene i regionen, men kurstilbudet er lokalt tilpasset, sier e-læringskoordinator Merete Laugerud Holsted i Helse Sør-Øst. Noen kurs, for eksempel smittevern- og brannvernkurs, er felles for hele helseregionen. Andre er beregnet på mindre målgrupper. Enkelte er utarbeidet av et fagmiljø lokalt, andre i samarbeid med fagmiljøer på andre helseforetak i regionen. E-læring er bare et av flere verktøy i kompetanseutvikling, men ved Ahus har det åpnet for nye måter å formidle kunnskap på. Helse Sør-Øst har samlet alle helseforetakene i regionen på en felles e-læringsplattform. Det gir stordriftsfordeler. Felles e-læringsplattform betyr at alle foretakene i helseregionen bruker et felles verktøy for å utvikle og formidle nye kurs. Verktøyet som brukes er enkelt, basert på faste maler og krever lite forkunnskaper. Et kurs som er utarbeidet ved et hvilket som helst foretak i helseregionen kan gjøres tilgjengelig for alle andre via e-læringsportalen. E-læringsportalen er det nettstedet som alle ansatte kan logge seg inn på for å ta e-læringskurs. personal og ledelse

8 TEMA e-læring Fordeler og ulemper Som alle andre verktøy har e-læring både fordeler og begrensninger. Dette er noen av de viktigste: Fordeler: + Alle kan ta kurset i sitt eget tempo og ta pauser etter behov. + Det er en rask og effektiv metode for kunnskapsformidling. + Arbeidsgiver sparer tid og penger på grunn av mindre behov for reise, overnatting, kursholdere og lokaler. + Alle som tar kurset får eksakt det samme innholdet, uten at dette tolkes av en foreleser. Strålevernansvarlig ved Ahus, Camilla Lunder Jensen, har vært med på å utvikle et nytt e-læringskurs om strålevern. Samler fagmiljøene E-læringsportalen åpnet nye muligheter for strålevernansvarlig Camilla Lunder Jensen ved Ahus. Som strålevernansvarlig ved Ahus har Camilla Lunder Jensen ansvar for opplæring av leger og sykepleiere i strålevern. Tidligere ble all opplæringen gjennomført som tradisjonell undervisning. Nå har hun og kolleger ved et annet sykehus, Sykehuset Buskerud, samarbeidet om å lage et e-læringskurs som erstatter deler av klasseromsundervisningen. Camilla Lunder Jensen synes det fungerer godt. Temaet passer godt som e-læring fordi det er mange som har behov for opplæringen, samtidig som det er enkelt å formidle prinsippene og det er godt definert hva som skal læres, forteller hun. Kurset er også tatt i bruk av Sykehuset Østfold, Sykehuset Telemark, Sørlandet sykehus og Oslo Universitetssykehus. Alle sykehusene i regionen er på samme e-læringsplattformen. Dermed slipper de å gjøre den samme jobben flere steder. Det var enkelt å lage kurset rent teknisk. Det som tok tid var å tilrettelegge det faglige innholdet. Til gjengjeld har vi fått et kurs som er kvalitetssikret fra A til Å, sier Camilla Lunder Jensen. Men det må implementeres ute på avdelingene, legger hun til. Det er ikke tilstrekkelig at kurset tilbys i kurskatalogen. Vi må også ut på avdelingene og informere om det. + Flere enheter kan samarbeide om å utarbeide kurs, for eksempel fagmiljøer ved ulike sykehus. + Stor fleksibilitet med hensyn til hvor og når kurset kan gjennomføres. + Systemet holder orden på hvem og hvor mange som har gjennomført kurset. Ulemper: Det er ingen foreleser å spørre til råds eller andre kursdeltakere å diskutere problemer med. Det kan være vanskelig å skjerme seg for å ta e-lærings kurs i arbeidstiden. Brukeren må ha tilgang til PC og kompetanse til å bruke den. Brukerne må ha gode nok språkkunnskaper til å forstå innholdet. Ansatte kan oppleve at de mister et gode når de får færre tilbud om å reise på kurs. Det kan være vanskeligere å motivere ansatte til å ta e-læringskurs enn vanlige kurs. Det sosiale aspektet ved opplæringen forsvinner. Standardiserte kurs som skal nå en stor målgruppe kan oppleves som lite relevante. 38 personal og ledelse 2-11

9 Et HR-verktøy som går rett hjem E-læring handler om kompetanseutvikling. Det er innholdet og ikke de tekniske løsningene som skal styre. Derfor er det HR som sitter i fører-setet. Det er HR-direktøren i Helse Sør-Øst som er systemeier. Dette er ikke først og fremst et IKT-system. Det er det innholdsmessige vi skal ha fokus på, presiserer e-læringskoordinator Merete Laugerud Holsted i Helse Sør-Øst. HR-direktør Jan Inge Pettersen ved Ahus mener at e-læringsportalen er et godt og viktig verktøy. God kvalitet i pasientbehandlingen forutsetter at personalet har riktig kompetanse. Det er helt grunnleggende for et sykehus, sier han. Pettersen trekker frem tre momenter som han mener er særlig positivt ved e-læring. Det er effektivt og fleksibelt, det er lett å administrere og det sikrer en minstestandard som alle ansatte skal gjennom, sier han. Ingen kurs ingen adgang I HR-avdelingen jobber også Hilde Wergeland. Hun er koordinator for opplæringsprogrammet for nyansatte. Ved Ahus må samtlige nyansatte gjennom en obligatorisk grunnopplæring før de begynner på sykehuset og får utdelt ID-kort. Alle nyansatte registreres i e-læringsportalen 30 dager før de begynner. Da kan de logge seg inn og ta de obligatoriske kursene hjemme i sin egen stue, forteller hun. Kursene skal sikre at de ansatte får viktig grunnopplæring før de begynner på sykehuset. Hilde Wergeland er koordinator for opplæringsprogrammet for nyansatte ved Ahus. Grunnopplæringen gjennomføres som obligatoriske e-læringskurs. Både hun og HR-direktør Jan Inge Pettersen mener at kursene gjør at nyansatte finner seg raskere til rette ved sykehuset. Når du er nyansatt er du veldig motivert for å lære og det er mye som skal læres. Derfor starter vi opplæringen i god tid før de begynner, sier HR-direktør Jan Inge Pettersen. De nyansatte kan logge seg på fra hvor som helst. Det betyr at når sykehuset rekrutterer svenske sykepleiere, kan de ta kursene hjemme i Sverige. Absolutt alle skal gjennom opplæringen. Noen synes at det er tungvint at de må gjennom så mye opplæring for å få utdelt ID-kortet, men de fleste synes at det er nyttig, sier Wergeland. I tillegg til e-læringen har de vanlig klasseromsundervisning for nyansatte. Denne starter som en generell innføring og spisses deretter mot den enkelte yrkesgruppe. Mye av opplæringen ved sykehus er lovpålagt og tilsynsmyndighetene krever dokumentasjon. Systemet gir god oversikt over hvilke ansatte som har gjennomført ulike kurs, sier HR-direktør Jan Inge Pettersen. personal og ledelse

10 TEMA e-læring Tre ansatte tre ulike oppfatninger Anestesisykepleier Karin Heggeli (f.v.), turnuslege Ingjerd Røeggen og bioingeniørstudent Pia Holm har nylig gjennomført introduksjonsprogrammet for nyansatte ved Ahus. Pasienten i sengen er en dukke som brukes for å øve på hjerte-lungeredning. Personal og Ledelse har møtt to nyansatte og en student i praksis ved Ahus. De har akkurat gjennomført de obligatoriske e-læringsprogrammene, og meningene er delte. Anestesisykepleier Karin Heggeli, turnuslege Ingjerd Røeggen og bioingeniørstudent Pia Holm er alle nye ved Ahus. Alle tre har gjennomført e-læringskursene for nyansatte. Karin Heggeli er mest positiv. Det var fint å sitte hjemme på kveldstid og ta kurset i fred og ro. Det gjorde at jeg fikk tid til å tenke og reflektere underveis. Jeg var i grunnen kjempeimponert og det medvirket til at jeg følte meg godt mottatt ved sykehuset, sier hun. Turnuslege Ingjerd Røeggen har kun jobbet ved sykehuset i en uke da vi møter henne, men har allerede vært gjennom elleve obligatoriske e-læringskurs i en travel periode som nyansatt. Fire av dem før hun begynte i jobben og sju etterpå. Jeg opplevde kursene som brukervennlige, men alt kursinnholdet var ikke relevant for meg. At det oppleves som relevant er veldig viktig når vi skal gjennom så omfattende opplæring i løpet av kort tid, sier hun. Pia Holm studerer til bioingeniør og er på Ahus i en praksisperiode. Hun har vært gjennom seks e-læringskurs siden hun begynte i februar. Noen av kursene har hun tatt hjemme i sofaen og noen på jobben. Jeg har ikke vært borte i et slikt konsept før og skulle gjerne hatt en muntlig forklaring før jeg begynte på kursene. Men jeg fikk god oversikt i løpet av kort tid og synes egentlig dette er en genial måte å lære opp folk på en såpass stor arbeidsplass. Travel start for Ahus E-læring ved Ahus fikk sin ilddåp da ansatte flyttet inn i nytt bygg i Døgnkontinuerlig drift, syke pasienter og store mengder med komplisert medisinsk utstyr er bare noen av utfordringene når et nytt sykehusbygg skal tas i bruk. En slik overgang krever opplæring av de ansatte. Ved Ahus ble noe av grunnopplæringen gitt i form av obligatoriske e-læringskurs. Det ble registrert ca gjennomførte e-læringskurs i forbindelse med flyttingen. 40 personal og ledelse 2-11

11 10 gode råd E-læringskoordinatorene Merete Laugerud Holsted og Boas Krøgh Nielsen har følgende råd til deg som skal innføre e-læring i store organisasjoner. 1. Forankring Innføring av e-læring bør forankres med en beslutning i toppledelsen. I tillegg må det jobbes med forankring og informasjon mot både mellomledere og førstelinjeledere. 2. E-læring = kompetanseutvikling Husk at e-læring handler om kompetanseutvikling. Få oppmerksomheten bort fra teknologi og integrer e-læring i strategier for kompetanseutvikling. 3. E-læring for alle Inkluder hele organisasjonen som målgruppe i en e-læringssatsing. E-læring bør ikke begrenses til spesielle grupper. 4. Enkelt brukergrensesnitt Sikre at et nytt system har et enkelt grensesnitt. Sluttbrukere med digital basiskompetanse må kunne benytte systemet uten opplæring. 5. Digital kompetanse Gi opplæring på forhånd til de som ikke har digital basiskompetanse. I større virksomheter (over 51 ansatte) mener ca 20 prosent av lederne at de ansattes kompetanse ligger under virksomhetens kompetansekrav til bruk av relevante dataverktøy (Vox-barometeret 2010). 6. Relevant og interessant innhold Forsøk så fort som mulig å skape mye relevant og interessant innhold. Godt innhold er et must for en e-læringssatsing. 7. Intern utvikling Hvis det skal skapes mye relevant innhold, må det ofte intern utvikling til. Da vil det være en fordel med et enkelt utviklingsverktøy som kan benyttes av mange, og eventuelt et mer avansert verktøy for spesialister i tillegg. 8. Pedagogisk analyse Gjør hjemmeleksen i forkant av en kursutvikling. Sjekk mål, målgruppe, rammebetingelser osv. Bruk gjerne didaktisk relasjonsmodell (Bjørndal & Lieberg 1978). 9. Tenk kombinert E-læring fungerer ofte bra sammen med andre læringsformer. Dette gjelder spesielt opplæring der det er behov for meningsutveksling, praktisk trening eller gruppe-prosesser. 10. Sikre gjennomføringen Rett oppmerksomhet på gjennomføringen før utvikling av nye e-læringskurs settes i gang. Sikre at det er gode planer for å få gjennomført opplæringen. Selv det beste innhold er ingen garanti for en vellykket gjennomføring! Kurs i intervjuteknikk Lær deg det mest treffsikre, profesjonelle og rettferdige kandidatintervjuet! Kurset er beregnet for erfarne HR-medarbeidere og konsulenter. Kursdatoer: 6. april og 19. oktober Ta kontakt på eller tlf for påmelding eller mer informasjon! personal og ledelse CUT-E PL02-11.indd :19:21

12 TEMA e-læring Opplæring øker sikkerheten Ansatte ved Akershus universitetssykehus får ikke gjort jobben sin om de ikke hele tiden bærer personlige ID-kort utstyrt med chip og kode. Ingen får kortet før de har gjennomført fire obligatoriske e-læringskurs. Tekst og foto: Even Rise Samtlige ansatte ved Ahus har ID-kort (smartkort). Kortene gir dem individuelt tilpasset adgang, avhengig av arbeidsoppgaver, ansvarsområder og øvrige behov. Men før de får utdelt ID-kortet må de gjennomføre fire e-læringskurs; grunnopplæring ID-kort, brannvern, informasjonssikkerhet og bli kjent i sykehuset. Kravet om gjennomføring av e-læringskursene, er også absolutt for eksterne samarbeidspartnere som av hensyn til sine arbeidsoppgaver på sykehuset trenger smartkortet. Allerede i parkeringshuset får de ansatte bruk for smartkortet sitt. Videre er det en nødvendighet å bruke det for å komme seg inn personalinngangen, og videre gjennom garderobeanlegget og inn til de enkelte kontorene. Til og med ved uttak av arbeidstøy, som skjer i egne automater, må kortet brukes. Det samme kan også brukes ved kjøp i kantinen, forteller avdelingssjef Sverre Knutsen ved Ahus. De ansatte må også bruke sitt personlige kort og sin egen pinkode for å komme seg inn på datasystemet. Smartkortene er en revolusjon, ID-kortet brukes til å identifisere den ansatte, slik at riktig tøy og størrelse kommer ut av automaten, sier IKT-leder Sverre Knutsen ved Ahus. (Foto: Even Rise) blant annet med tanke på sikkerheten når det gjelder hvem som kan gjøre uttak av medisiner og betjene sykehusets rørpostsystem, sier Knutsen. Sykepleier June Eline Høyer har eget sertifikat i ID-kortet som gir henne tilgang til medisinskapene. 42 personal og ledelse 2-11

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

d mag Engasjerte kunder gir bedre løsninger!side 32 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8

d mag Engasjerte kunder gir bedre løsninger!side 32 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8 d mag Et magasin fra DIPS ASA 2 2011 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8 DIPS Arena forenkler klinikerens arbeidsdag SIDE 14 DIPS OPERASJONSPLANLEGGING: Engasjerte kunder gir bedre

Detaljer

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006 Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Karrieresenterets program Flere nye tilbud til jobbsøkere

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Hverdagsliv med. Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet. med kognitive endringer

Hverdagsliv med. Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet. med kognitive endringer Hverdagsliv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet med kognitive endringer Hverdagsliv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever hverdags livet med kognitive

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Bacheloroppgave i GLU 1-7 G1PEL3900 Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning Fakultet

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Brukermedvirkning i TSB en myte?

Brukermedvirkning i TSB en myte? Erik Torjussen, Hilde Lytomt Harwiss og Ingrid Amalia Havnes Brukermedvirkning i TSB en myte? en nasjonal kartlegging av brukermedvirkning i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) 1 Nasjonal

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE»

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» Beregnet til Senter for IKT i utdanningen Dokumenttype Rapport, versjon 1.1 Dato 1. mars 2013 SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN KARTLEGGING AV SKOLENES

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen VEILEDER Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 3.opplag 2012 Illustrasjoner

Detaljer

Bibliofil-appen er her

Bibliofil-appen er her Infobrev 2/2015 Over 100 deltakere var med på omvisning på Kjerringøy handelssted i forbindelse med Bibliofil brukermøte i Bodø i mai. Engasjerende guider og fint vårvær bidro til en fantastisk opplevelse.

Detaljer

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen Idébanken inkluderende

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Modul 1: Pedagogisk bruk av LMS Svend Andreas Horgen

Modul 1: Pedagogisk bruk av LMS Svend Andreas Horgen Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Modul 1: Pedagogisk bruk av LMS Svend Andreas Horgen Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Lærestoffet er utviklet

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

selvhjelpsgrupper over telefon

selvhjelpsgrupper over telefon Selvorganiserte selvhjelpsgrupper over telefon 2012 Selvorganiserte selvhjelpsgrupper skal være en mulighet for hele Norges befolkning. Norge er et land med store geografiske utfordringer. Selvorganiserte

Detaljer

Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep

Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep 76 Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep I denne delen av prosjektet har vi tatt for oss noen sentrale deler av helsetilbudet

Detaljer

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 1 FORSKJELLER som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 2 3 I N N L E D N I N G VI ER OVERBEVIST OM AT MANGFOLD LØNNER SEG OG ER HELT NØDVENDIG

Detaljer