Brøyting Skarsdalen i Flå kommune Anbudsperiode vinter Utlysning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brøyting Skarsdalen i Flå kommune Anbudsperiode vinter 2015-2016 Utlysning"

Transkript

1 Brøyting Skarsdalen i Flå kommune Anbudsperiode vinter Utlysning Skarsdalen veilag SA (forkortet til SV-SA) er et samvirkeforetak etablert etter «Lov om samvirkeforetak» av (Lov Nr. 81). Foretakets virksomhet foregår i Skarsdalen i Flå kommune. Forretningsadresse er Gulsvik/Skarsdalen, 3539 Flå. Skarsdalen veilag SA er et veilag som fremmer hytteeiernes interesse vedr. saker som gjelder alle veier i Skarsdalen iht. veiloven 54 og 55. SV-SA inviterer til anbudskonkurranse om brøyting, snørydding og strøing i Skarsdalen for vinteren Anbudet omfatter totalt ca 28 kilometer vei, fordelt på en hovedvei på 17 kilometer samt et større antall sideveier med total veilengde 11 km. Totalt betjenes ca 250 hytter av veiene i dalen. Skarsdalen veilag SA vil være oppdragsgiver og kontraktspart for hovedveien. Når det gjelder sideveiene vil Skarsdalen veilag SA innta en koordinerende rolle mellom de relevante rodeledere i dalen og brøyteentreprenøren. Dette innebærer at anbudet blir å forstå som en rammeavtale med entreprenøren som grunnlag for en mer spesifisert kontrakt om lokal brøyteavtale mellom entreprenøren og de lokale hytteeierne som sogner til veien, representert ved rodelederne/lokalt veilag som oppdragsgivere. Til orientering ble det inngått ca 20 lokale brøyteavtaler for ca 8 km av sideveiene vinteren Anbudsfristen er 22.august 2015 klokka Anbudsåpning er 23.august kl Anbud sendes i lukket konvolutt merket «ANBUD BRØYTING» og sendes Skarsdalen Veilag SA c/o Arne Herberg Øvregrenda Reistad Mail adresse: Mobiltlf. nr Side 1 av 16

2 INNHOLDSFORTEGNELSE A. Anbudsinnbydelse... 3 B. Anbudsregler... 3 B1. Generelt... 3 B2. Krav til anbudet... 4 B3. Anbudets gyldighet og vedståelse... 4 B4. Evaluering av anbud... 4 B5. Kontraktsinngåelse... 4 C. Generelt om oppdraget... 5 C1. Brøyterode, beskrivelse... 5 D. Krav til entreprenøren... 9 D1. Krav maskiner med utstyr... 9 D2. Krav til tilgjengelighet og øvrige relevante forhold... 9 D3. Forhold til offentlige myndigheter, lov- og regelverk... 9 D4. Helse-, miljø og sikkerhetskrav E. Arbeids-, kontrakts- og betalingsbestemmelser E1. Godtgjørelses- og oppgjørsformer E2. Arbeid utenom beredskapsperioden E3. Forsikring E4. Prisregulering E5. Oppsigelse av kontrakten E6. SMS varsling 11 Vedlegg 1 Spesielle opplysninger for kontrakten Side 2 av 16

3 A. Anbudsinnbydelse Skarsdalen Veilag SA ønsker anbud på brøyting, strøing og snørydding av veier og plasser i Skarsdalen i Flå kommune som beskrevet i vedlagte excel dokument: <Anbudsunderlag xls>. Anbudet gjelder perioden 15.oktober 2015 til 30. april 2016 med opsjon for ytterligere 2 år. Anbudsfristen utløper 22.august 2015 klokken Åpning av innkomne anbud vil finne sted 23.august kl Anbud sendes: Skarsdalen Veilag SA c/o Arne Herberg Øvregrenda Reistad Anbud gis på vedlegg 1 til dette anbudsgrunnlag og sendes eller leveres i konvolutt merket «ANBUD BRØYTING». Skjemaene i vedlegg 1 skal være fullstendig utfylt, og skjema 1 skal være datert og underskrevet av tilbyder. I anbudsgrunnlaget finnes alle relevante opplysninger og bestemmelser vedrørende anbudsinnbydelsen og kontrakten. Henvendelser og spørsmål vedrørende anbudsgrunnlaget rettes til Arne Herberg, eller mobil nr Reistad 27. juli 2015 Arne Herberg (sign) B. Anbudsregler B1. Generelt Skarsdalen Veilag SA forbeholder seg retten til å avvise: ethvert anbud som ikke er i samsvar med forespørselen ethvert anbud med uriktige eller manglende opplysninger/dokumentasjon Skarsdalen Veilag SA forbeholder seg videre retten til å forkaste samtlige anbud uansett grunnlag. Anbud som kommer inn etter anbudsfristen avvises. Anbud som er poststemplet senest dagen før, dvs senest 21. august 2015, anses som innkommet innen fristen. Side 3 av 16

4 B2. Krav til anbudet Anbudet gis ved å sende inn vedlegg 1 fullstendig utfylt inkludert nødvendig underskrift på skjema 1. Manglende utfylling vil kunne medføre avvisning. Vedlegg 1 inneholder følgende: Spesielle opplysninger for kontrakten. Skjema 1: Anbudssum, enhetspriser, timepriser m.v. Skjema 2: Vurderingsskjema for brøyteutstyr Skjema 3: Anbyders erfaring med tilsvarende arbeid Kontrakt (signeres/stemples av partene ved kontraktsinngåelse) B3. Anbudets gyldighet og vedståelse Anbyder må vedstå seg sitt anbud fram til alle anbud er evaluert og anbud antatt, dog senest innen Det forutsettes videre at anbyderen ved inngåelse av kontrakt er innforstått med at man i kontraktsperioden til enhver tid forplikter seg til å være disponibel og å rette seg etter de instrukser og retningslinjer som gjelder for vinterarbeider. B4. Evaluering av anbud Skarsdalen veilag SA vil basere tildelingen av kontrakten på det økonomisk mest fordelaktige kjøp. Dette innebærer at den leverandør som velges skal ha det kvalitative, faglige, tekniske og økonomiske grunnlag for oppfylling av kontrakten. Det mest fordelaktige kjøpet blir det anbud med den laveste anbudspris for hovedveien pluss 70% av sideveiene, sammenstilt med forventet kvalitet på utførelsen av tjenesten, samt evaluering av andre forhold som kan ha innvirkning på totalkostnaden for Skarsdalen veilag SA. Vurderingsgrunnlaget vil være opplysninger gitt i anbudet samt erfaringer med firmaet. Skarsdalen veilag SA forbeholder seg retten til å forkaste samtlige anbud og velge å ikke inngå avtale under denne anbudsforespørsel. B5. Kontraktsinngåelse Anbyder og kontraktspart (entreprenøren) skal være en juridisk selvstendig enhet. Entreprenøren skal i anbudet dokumentere at denne eier eller leier det brøyteutstyret som skal benyttes i oppdraget. Skarsdalen veilag SA vil være oppdragsgiver og kontraktspart for kontrakt om brøyting av hovedveien (H1) med tilhørende møte- og parkeringsplasser, dvs Skardsdalsveien fra bommen i Gulsvik til renseanlegget etter kryss med Tusenmeteren, men uten sideveier. Vintervedlikeholdet av Hovedvei H1 skal derfor prises separat. For sideveiene skal anbudet betraktes som rammeavtale mellom Skarsdalen veilag SA og entreprenøren. Oppdragsgiver og kontraktspart for sideveiene vil være de lokale hytteeierne som sogner til veien, representert ved rodeleder/ lokalt veilag. Når entreprenøren og Skarsdalen veilag SA har inngått kontrakt for brøyting av hovedveien, gjelder denne som rammeavtale og grunnlag for forhandling om kontrakt om lokale veier mellom anbyder og de hytteeierne som sogner til veien, representert ved rodeleder/ lokalt veilag. Forhandlingene kan medføre endring i pris som følge av endring av brøyteomfang (veilengde, endrete krav til brøytetider). Dette kan skyldes at kartgrunnlaget ikke er ajourført Side 4 av 16

5 for nye veier, at vei til innerste hytte er urimelig lang/kostnadskrevende eller andre lokale forhold. Sideveier med få hytter kan være så kostnadskrevende for den enkelte at hytteeierne velger å avstå fra brøyting. C. Generelt om oppdraget Anbudet gjelder utførelse av snøbrøyting og snørydding, inkludert alle kostnader til mannskap og brøyteutstyr. Entreprenør holder brøytestikker og foretar oppmerking på hovedveien og de sideveier som skal brøytes. Likeledes skal entreprenør merke stikkrenner/ bruer spesielt. Oppgavene som er nevnt ovenfor er heretter omtalt som vinterarbeid. Strøing av isete partier skal utføres etter avtale med oppdragsgivers representant og godtgjøres etter medgått tid og kubikkmeter strøsand. For strøing oppgis derfor timepris og pris pr kubikkmeter sand. Den enkelte hytteeier kontrollerer at brøytestikker er plassert slik at egen parkeringsplass og småveiene inn til den enkelte hytte er tilfredsstillende merket, så langt disse er omfattet av brøyteavtalen. C1. Brøyterode, beskrivelse Følgende veier og plasser inngår i brøyteplanen i Skarsdalen i Flå kommune. Hovedvei - Skardsdalsveien Vei nr Fra til Lengde m. Hovedvei H1 Bom Gulsvik til pumpehus ved renseanlegg på 1000 m.o.h.. (Toppen) Kontrakten for hovedveien inngås med Skarsdalen veilag SA som oppdragsgiver. Side 5 av 16

6 Sideveier som beskrevet i vedlagte kartunderlag og regneark Vei nr Fra til Lengde m. 1 Første sidevei venstre etter Svangtjern Fra H1 til hytte innerst i veien H1 til siste hytte på veien. Beinskardvegen Fra vei 2 til siste hytte. (2 veier) 200 3b Fra H1 på sletta mellom vei 4 og vei 5 til venstre 50 3c Fra H1 på sletta mellom vei 4 og vei 5 til venstre 50 4 H1 til siste hytte på veien 400 4b Fra vei 4 til hytte h.s 70 5 Fra vei 7 til siste hytte på veien 70 6 Fra vei 7 til siste hytte på veien (Skarsetra) 70 7 H1 til kryss vei 8 og 9 (Nordpolskardvegen del 1 ) 8 Fra kryss vei 7 og 9 til siste hytte på veien. Dyrskardvegen 9 Fra kryss vei 7 og 8 til siste hytte på veien (Nordpolskardvegen del 2) Fra vei 8 til siste hytte på veien Fra H1 første til høyre ca 950 m nord for krysset ved Skarsetra mot Damtjern b Fra H1 venstre til hytter innerst i vei. Til begge hyttene Fra H1 venstre til hytte innerst i vei Fra H1 høyre til innerste hytte på veien. (Flagligrende) Fra H1 kryss vei 13 til begge hyttene Fra H1 venstre. Midt på sletta. (Ikke helt sikker på om det er vei her) Fra H1 høyre til innerste hytte på veg over bru b Fra H1 til venstre til 1 hytte 50 Side 6 av 16

7 17 Fra H1 til høyre ved fossen til kryss vei 18 og 19. Fossveien del Fra kryss vei 17 og 19 til innerste hytte Fra kryss vei 17 og 18 til innerste hytte Fossveien del 2 20 Fra H1 venstre til kryss vei 20b og 20c (Olaseterskardvegen del 1) c Fra kryss vei 20 og 20b til innerste hytte. (Ikke helt opp til p-plass) Olaseterskardvegen del b Fra kryss vei 20 og 20c til innerste hytte Fra H1 til venstre etter bekken mot Damtjern Fra H1 til høyre ved P-plass til innerste hytte Fra H1 til innerste hytte mot øst Fra vei 23 til innerste hytte mot nord Fra H1 inn til hver av hyttene b Fra H1 til venstre til innerste hytte c fra H1 inn til hytte Fra H1 til høyre ved trafostasjon til innerste hytte i veien 27 Fra H1 til venstre i svingen til innerste hytte. (Damtjernryggen) 28 Fra H1 til høyre i svingen til innerste hytte i veien 29 Fra H1 til venstre i svingen til innerste hytte. (Gulia) 30 Fra H1 til venstre til innerste hytte i veien. (Mot Hildegrassinga) P-plass + snuplass ved brønnhus B Fra vei 30 etter ca 80 meter til høyre opp til hytte Fra H1 til høyre inn til hytte Fra H1 til høyre inn til innerste hytte Fra H1 til høyre ned til hytte Dyttholveien del 1. Fra hovedvei H1 til vei b Fra vei 34 til venstre mot innerste hytte 50 Side 7 av 16

8 35 Fra vei 34 ned til hytte Dyttholveien del 2. Fra vei 35 til enden Fra H1 (toppen) til venstre til innerste hytte (Tusenmeteren) b Fra H1 til venstre oppover mot hytte m. garasje Damtjernhallin del 1. Fra pumpehus ved renseanlegg til krysset vei 42 og Fra vei 38 til venstre opp til hytte Fra vei 38 til venstre ned til hytte Fra vei 46 til høyre til innerste hytte Damtjernhallin del 2. Fra vei 38 til krysset vei 45 og b Fra vei 42 til venstre opp til hytte Fra vei 42 til venstre opp til hytte Damtjernhallin del 3. Fra krysset vei 42 og 45 rett frem opp til øverste hytte 45 Fra krysset vei 42 og 44 til høyre til nederste hytte. 46 Furulie del 1. Fra krysset vei 38 og 42 ned til krysset vei 49, 50 og Fra vei 46 til venstre til innerste hytte Fra vei 46 til høyre til innerste hytte Fra krysset vei 46, 49 og 51 til innerste hytte Fra krysset vei 46, 50 og 51 til innerste hytte Furulie del 2. Fra krysset vei 46, 49 og 50 ned til krysset vei 53 og Fra vei 51 ned til venstre til nederste hytte Furulie del 3. Fra krysset vei 51 og 54 til innerste hytte Fra krysset vei 51 og 53 til innerste hytte Fra vei 51 til høyre til innerste hytte 50 Side 8 av 16

9 Totalt antall meter sideveier Brøyting av sideveiene vil skje etter særskilt kontrakt med de hytteeierne som sogner til veien, representert ved rodeleder /lokalt veilag. Til orientering ble det vinteren brøytet ca m av sideveiene fordelt på ca 20 lokale kontrakter. D. Krav til entreprenøren For at en anbyder skal komme i betraktning, må en del krav oppfylles. Nedenfor finnes en oversikt over disse kravene. D1. Krav maskiner med utstyr For tjenesten kreves minimum to maskiner (traktorer) med skuff og fres. Minst en maskin skal være stasjonert på stedet. Anbyder må bekoste innkjøp og montering av varsellykt av godkjent type som gir blinkende gult lys, samt brøytelys og annet nødvendig varselutstyr som monteres på /maskinen. Anbyder og fører skal kunne nås på mobiltelefon. Maskiner skal ha tilgjengelig mobiltelefon når de er i bruk. D2. Krav til tilgjengelighet og øvrige relevante forhold Den anbyder som får tildelt brøytekontrakten forplikter seg til å overvåke tilstanden på veiene i beredskapsperioden. Se vedlegg 1 "Spesielle opplysninger for kontrakten". Arbeidet skal utføres av anbyder og dennes ansatte i tjenesteforhold. Bruk av kontraktør for utførelse av deler av arbeidet, skal fremgå av anbudet, og skjer for anbyders regning og risiko i forhold til oppdragsgiver, likt som for egne ansatte. Skifte av fører som ikke er oppført på førerlista i anbudet skal meddeles kontraktspart.( tlf ) Anbyder er ansvarlig for at førere/avløsere får full opplæring og kjennskap til kontraktens krav til utførelse og ansvar. Anbyder kan ikke sette bort hele eller deler av arbeidet til andre. Anbyder kan ikke overføre kontrakten til andre unntatt i spesielle tilfeller som i så fall må godkjennes av Skarsdalen Veilag SA Eksempler på dette er når: anbyder bytter fra å være selvstendig næringsdrivende til å drive virksomheten gjennom et aksjeselskap. en selvstendig næringsdrivende faller bort, og virksomheten videreføres på en slik måte at de som har et tjenesteforhold kan fortsette i stillingen. D3. Forhold til offentlige myndigheter, lov- og regelverk Ved utvelgelse av anbud vil det bli lagt vekt på at anbyder overholder sine egne og eventuelle underentreprenørers forpliktelser i forhold til offentlige myndigheter samt lov- og regelverk. Side 9 av 16

10 Dette omfatter forpliktelser som arbeidsmiljølovgivning, internkontrollforskriften m.v. samt regelverk som angår kjøretøyets tekniske stand, avgiftsinnbetalinger, løyver osv. Det kreves ikke transportløyve ved anbud på brøyting. Sammen med anbudet vedlegges følgende dokumentasjon (se sjekkliste, skjema 2): kopi av vognkort/dokumentasjon på at anbyder eier/leaser de aktuelle maskiner skatteattest (RF-1244). Skatteattestene må ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra anbudsfristens utløp. Skatteattest skal utstedes både av kemner/kommunekasserer og skattefogden. Hvert år før vintersesongen starter, skal entreprenøren på forlangende kunne framlegge dokumentasjon på at en er à jour med innbetaling av skatter og avgifter. Denne dokumentasjonen omfatter: alle avgifter forbundet med å eie og drive kjøretøyene. (årsavgift m.v.) skatteinnbetalinger for foretaket evt. for selvstendig næringsdrivende. merverdiavgift. Dersom anbyder har ansatte, vil det bli krevd dokumentasjon på tegnet yrkesskadeforsikring. D4. Helse-, miljø og sikkerhetskrav Miljø Leverandøren skal oppfylle de krav som "Lov om vern mot forurensning og om avfall" setter, for med dette å hindre uønsket miljøbelastning. Dette gjelder både støy til omgivelsene ved f.eks. nattarbeid og avgass gjennom unødig tomgangskjøring. Bortkjøring og deponering av snø som kan forårsake kjemisk forurensning og forurensede masser skal skje på kommunens anbefaling Bruk av varsellykt Leverandøren plikter å gjøre seg kjent med instruksen for bruk av varsellykt. Det vises til gjeldende bestemmelser utarbeidet av Vegdirektoratet, håndbok 051 "Arbeidsvarsling", 3. utgave januar Internkontroll Leverandøren skal på anmodning kunne framlegge dokumentasjon på at virksomheten har opprettet internkontrollsystem. Personlig verneutstyr Ved arbeid på veinettet skal det benyttes verneklær som tilfredsstiller kravene i EN-471, klasse III. Øvrig nødvendig verneutstyr skal være tilgjengelig, og alt verneutstyr holdes av anbyder. Maskiner og lastebiler Alle innleide maskiner skal tilfredsstille gjeldende lover og forskrifter. E. Arbeids-, kontrakts- og betalingsbestemmelser Det angis ikke fast arbeidstid. Arbeidsinnsats må påregnes det meste av døgnet, avhengig av vær- og føreforhold. Entreprenøren skal undertegne og påføre sitt stempel i skjema 1, vedlegg Side 10 av 16

11 1. Når kontrakten er underskrevet av begge parter, gjelder anbudsgrunnlag/anbud som kontrakt. E1. Godtgjørelses- og oppgjørsformer For vinterarbeidene (se pkt C) betales en fast godtgjørelse som inkluderer alle kostnader. Strøing godtgjøres pr time og kubikkmeter sand. Tining av stikkrenner godtgjøres pr. time. (tining iverksettes først etter varsling om behov og godkjenning ) Godtgjørelsen utbetales etter regning. Entreprenøren har krav på månedlige oppgjør. E2. Arbeid utenom beredskapsperioden Beredskapen skal gjelde i perioden 15.oktober 2015 til 30. april I de tilfeller hvor vinterarbeider er påkrevd utenom den fastsatte beredskapsperioden, har leverandøren plikt til å utføre dette hvis veilaget forlanger det. Slikt arbeid avregnes med kontraktens priser i forhold til arbeidets varighet (antall dager i forhold til beredskapsperiodens lengde) med et prosentvist tillegg. (jf. skjema 1) E3. Forsikring Leverandøren er på vanlig måte ansvarlig for eventuelle skader på privat og offentlig eiendom under utførelse av oppdragene. Leverandøren er ansvarlig for at de nødvendige forsikringer er tegnet. Kopi av forsikringspolisen med tilhørende vilkår skal på forlangende kunne legges fram. E4. Prisregulering Kontrakten gjelder for en vintersesong og reguleres ikke for prisendring. Ved eventuell forlengelse av kontrakten står partene fritt til å forhandle om prisregulering. For flerårige kontrakter vil prisene bli justert årlig pr 1. august for endringer etter Statistisk Sentralbyrås byggekostnadsindeks for riks- og fylkesveier, vintervedlikehold. Denne gir kompensasjon for endringer fram til 31. juli hvert år. I ekstraordinære tilfeller hvor drivstoffkostnadene blir vesentlig endret som følge av omlegging av offentlige avgifter, nye beregningsmetoder for avgifter, uro på oljemarkedet o.l. kan endringer som en følge av dette vurderes spesielt. E5. Oppsigelse av kontrakten Ved mislighold av kontrakten kan den sies opp med 14 dagers varsel slik som angitt i kontraktens pkt 8. Etter to skriftlige irettesettelser i løpet av samme brøytesesong for manglende oppfyllelse av ett eller flere punkter i kontrakten, er dette å betrakte som mislighold av kontrakten. Overtredelse av bestemmelsene i anbudsgrunnlagets pkt D3 og D4 er også å betrakte som mislighold av kontrakten. Særlig gjelder dette i de tilfeller hvor kontraktøren oppnår økonomisk vinning av betydning ved å unnlate å overholde sine forpliktelser i forhold til offentlige myndigheter. Hvis det kan påvises at entreprenøren har gitt gale opplysninger for å skaffe seg selv en urettmessig økonomisk gevinst, er dette å betrakte som mislighold av kontrakten. Entreprenøren har krav på betaling for utført arbeid fratrukket oppdragsgivers eventuelle utgifter når kontrakten sies opp. Side 11 av 16

12 Kontrakten skal kunne sies opp av begge parter med 3 måneders varsel hvis oppsigelsen kan begrunnes ut fra forhold som partene ikke hadde eller burde ha hatt kjennskap til ved kontraktsinngåelsen. E6. SMS varsling For å lette arbeidet og unngå unødvendig brøyting, skal hytteeier varsle med SMS til entreprenørens etablerte vakttelefon minimum 24 timer før ankomst slik at veg/parkeringsplass kan brøytes Vedlegg 1 Spesielle opplysninger for kontrakten Dette vedlegget gjelder som anbud for: Vinterarbeid (merking, brøyting/snørydding mv) og strøing i Skarsdalen i Flå kommune Anbudet er gitt av: FIRMA:... KONTAKTPERSON:... ADRESSE:... POSTNR/-STED.:... TELEFON:... MOBILTELEFON:... ANBUDET GJELDER : Vinterarbeid hovedvei: fast sum kr.. Innhold: Spesielle opplysninger om kontrakten Priser Vurderingsskjema for maskiner og utstyr Anbyders erfaring med tilsvarende arbeid Kontrakt Vinterarbeid sideveier: spesifisert i vedlegg, til sammen kr Spesielle opplysninger for kontrakten: Oppdrag for andre i beredskapsperioden: Materiell skal være registret som: Anbyder kan ikke utføre oppdrag for andre med samme mannskap og brøyteutstyr i kontraktsperioden uten etter spesiell avtale eller eventuelle forbehold fra anbyder, som settes inn her: Egnet for oppdraget Side 12 av 16

13 Beredskap gjelder i perioden: Vedlikeholdsstandarden: 15. oktober april 2016 Minstekrav til åpen vei: Hovedveien skal være brøytet og farbar med vanlige personbiler (hvis nødvendig med kjettinger) i disse tidsrom: Kl mandag - torsdag Kl fredag og søndag Kl lørdag Kl hver dag mellom jul og nyttår samt i påsken / offentlig fridag og dagen før. (Julaften og nyttårsaften ) Generelt gjelder følgende forutsetninger: Først når hele hovedveien er ferdig brøytet, herunder god opparbeiding av tilhørende møteplasser og parkeringsplasser, kan brøytemannskap og brøytemateriell benyttes til brøyting av øvrige veier i Skarsdalen. Hvis mulig bør sideveier med mange hytter brøytes parallelt med brøyting av hovedveien, dette for at bilene skal kunne komme seg ut av hovedveien og ikke bli stående og sperre for trafikken. Ingen hytteeier kan kreve å få dette mannskapet og brøytemateriellet til å brøyte sin private avkjørsel eller stikkvei før hele hovedveien er ferdig brøytet. Dersom det på lokale partier på hovedveien oppstår spesielle forhold som kan medføre skade, uhell eller nedsatt farbarhet, skal tiltak raskest mulig settes i verk for å sikre at veien er farbar, og samtidig begrense muligheten for skade og uhell. Hovedmålsettingen for brøytingen og strøing er at veiene til enhver tid skal være farbar for bilister som er normalt utstyrt for vinterkjøring. Under særlig vanskelige værforhold kan imidlertid målsettingen fravikes. Standarden reduseres likeledes om natta. NB! Tining av stikkrenner skal utføres på timebasis etter avtale med oppdragsgiver. Entreprenør skal følge med på snøsmelting og lede vannet vekk slik at skader på veger og eiendom unngås Merknad [1]: alternativt alle dager fra kl til kl (julaften og nyttårsaften til kl 16.00). Bemanning: SV-SA krever at minst 2 personer kan være tilgjengelig som brøytemannskap-. Fører og reservefører oppgis her: Skjema 1. Priser (Priser oppgis inkl. merverdiavgift, alle sosiale utgifter, drivstoff, etc.). Side 13 av 16

14 Vinterarbeid H 1 hovedvegen (eks. strøing) Anbudssum kr.: Vinterarbeid sideveier: Prises per veg eller del av veg, dog slik at totalsum fremkommer Timepris strøing Timepris tining av stikkrenner inkl.utstyr Totalsum kr.: Kr. pr time: Kr. pr time Strøsand - pris pr kubikkmeter Kr. pr m3: Merknad [2]: tas med Alternativ pris ved redusert krav til åpningstid Oppdragsgiver ønsker å vurdere mulig besparelse ved å redusere minstekravet til farbar vei. Tilbudt prisavslag ved redusert minstekrav til åpen vei: Alternativ: redusert minstekrav til åpen vei: Hovedveien skal være brøytet og farbar med vanlige personbiler hvis nødvendig med kjettinger i tidsrommet kl alle dager, men frem til kl 2000 på fredagene og til kl 1600 på julaften og nyttårsaften. % avslag på anbudssummen for H1 (hovedveien). Skjema 2. Vurderingsskjema for brøyteutstyr Traktor: Type/merke nr. 1 Type/merke nr. 2 Type/merke reserve Årsmodell: Antall kw/hk: Frontlessapparat: Snøfres: Skjær/plog: Skjema 3. Anbyders erfaring med tilsvarende arbeid Side 14 av 16

15 Oppdragsgiver: Oppdragets art: KONTRAKT om vinterarbeider og strøing i sesongen med opsjon for ytterligere 2 år. Oppdragsgiver: Skarsdalen veilag SA Entreprenør: Kontrakten gjelder for arbeid utlyst i anbudsinnbydelse av for de strekninger som er angitt i anbudsgrunnlaget. Kontraktssum for hovedveien er avtalt til kr. inkl. merverdiavgift. Kontraktsbestemmelser: 1. Entreprenøren forplikter seg til å utføre arbeidene angitt i anbudsinnbydelsen i henhold til de betingelser og krav som er angitt i anbudsgrunnlaget. Vedlegg 1 til anbudsgrunnlaget er fylt ut i to eksemplarer hvorav partene beholder 1 eks. hver. I anbudsgrunnlaget finnes alle opplysninger om oppdraget, også betaling. 2. Entreprenøren skal rette seg etter de anvisninger som gis av kontaktperson fra SV-SA 3. Hvis entreprenøren midlertidig på grunn av skade på brøyteutstyr, sykdom eller andre årsaker ikke er i stand til å utføre oppgavene i henhold til denne kontrakt, må SV-SA varsles snarest mulig. I slike tilfeller kan SV-SA leie inn tjenester fra en annen entreprenør eller bruke egne mannskaper og utstyr inntil leverandøren på ny kan gjennomføre oppgavene. SV-SA kan kreve å få dekket sine merkostnader av entreprenøren. 4. Hvis entreprenøren pga. konkurs eller andre varige årsaker ikke kan utføre sine oppgaver, bortfaller kontrakten. SV-SA har krav på å få dekket alle sine merkostnader for en periode opp til 3 måneder fra det tidspunkt utførelsen av oppgavene opphørte. 5. SV-SA er uten ansvar for alle typer skader som måtte oppstå under utførelsen av oppdraget, også overfor tredjemann. 6. Tap som måtte oppstå for entreprenøren ved oppdragsgivers mislighold av kontrakten, kan kreves erstattet. Tap som påføres SV-SA pga. at entreprenøren forsettlig eller uaktsomt misligholder kontrakten, erstattes av entreprenøren. 7. Denne kontrakten kan gjensidig sies opp med 3 måneders varsel hvis oppsigelsen kan begrunnes ut fra forhold som partene ikke hadde kjennskap til - eller burde hatt kjennskap til ved kontraktsinngåelse. Entreprenøren kan ikke levere oppsigelse i tidsrommet 1. juli - 1. februar. SV-SA kan si opp kontrakten med 14 dagers varsel hvis leverandøren forsømmer sitt arbeid eller på annen måte misligholder kontrakten. 8. Tvister løses ved normal voldgiftsbehandling. Det presiseres at selv om en tvist har oppstått, fritar ikke dette partene fra å oppfylle sine forpliktelser etter kontrakten. 9. Partene er innforstått med at arbeidene skal utføres i henhold til de beskrivelser som er gitt anbudsdokument Side 15 av 16

16 Dato:... Dato: For Skarsdalen Veilag SA For entreprenøren Side 16 av 16

17 Anbud sideveier Skarsdalen Versjon Dato basert på anbudsgrunnlag datert 27. juli 2015, fra Skarsdalen veilag SA Vei nr A B C Fast F 1 Fra til Lengde m. sum kr/m Kommentarer Første sidevei venstre etter Svangtjern Fra H1 til hytte innerst i veien H1 til siste hytte på veien. Beinskardveien Fra vei 2 til siste hytte. (2 veier) b Fra H1 på sletta mellom vei 4 og vei 5 til venstre c Fra H1 på sletta mellom vei 4 og vei 5 til venstre H1 til siste hytte på veien b Fra vei 4 til hytte h.s Fra vei 7 til siste hytte på veien Fra vei 7 til siste hytte på veien (Skarsetra) H1 til kryss vei 8 og 9 (Nordpolskardveien del 1 ) Fra kryss vei 7 og 9 til siste hytte på veien. Dyrskardveien Fra kryss vei 7 og 8 til siste hytte på veien (Nordpolskardveien del 2) Fra vei 8 til siste hytte på veien NB: alle priser skal inkludere merverdiavgift (inkl. mva). Fra H1 første til høyre ca 950 m nord for krysset ved Skarsetra mot Damtjern

18 11b Fra H1 venstre til hytter innerst i vei. Til begge hyttene Fra H1 venstre til hytte innerst i vei Fra H1 høyre til innerste hytte på veien. (Flaggligrenda) Fra H1 kryss vei 13 til begge hyttene Fra H1 venstre. Midt på sletta. (Ikke helt sikker på om det er vei her) Fra H1 høyre til innerste hytte på veg over bru b Fra H1 til venstre til 1 hytte Fra H1 til høyre ved fossen til kryss vei 18 og 19. Fossveien del Fra kryss vei 17 og 19 til innerste hytte Fra kryss vei 17 og 18 til innerste hytte Fossveien del c Fra H1 venstre til kryss vei 20b og 20c (Olaseterskardveien del 1) Fra kryss vei 20 og 20b til innerste hytte. (Ikke helt opp til p-plass) Olaseterskadveien del b Fra kryss vei 20 og 20c til innerste hytte Fra H1 til venstre etter bekken mot Damtjern Fra H1 til høyre ved P-plass til innerste hytte Fra H1 til innerste hytte mot øst Fra vei 23 til innerste hytte mot nord Fra H1 inn til hver av hyttene b Fra H1 til venstre til innerste hytte c fra H1 inn til hytte

19 26 27 Fra H1 til høyre ved trafostasjon til innerste hytte i veien Fra H1 til venstre i svingen til innerste hytte. (Damtjernryggen) Fra H1 til høyre i svingen til innerste hytte i veien Fra H1 til venstre i svingen til innerste hytte. (Gulia) Fra H1 til venstre til innerste hytte i veien. (Mot Hildegrassinga) P-plass + snuplass ved brønnhus B Fra vei 30 etter ca 80 meter til høyre opp til hytte Fra H1 til høyre inn til hytte Fra H1 til høyre inn til innerste hytte Fra H1 til høyre ned til hytte Dyttholveien del 1. Fra hovedvei H1 til vei b Fra vei 34 til venstre mot innerste hytte Fra vei 34 ned til hytte Dyttholveien del 2. Fra vei 35 til enden Fra H1 (toppen) til venstre til innerste hytte (Tusenmeterveien) b Fra H1 til venstre oppover mot hytte m. garasje Damtjernhallin del 1. Fra pumpehus ved renseanlegg til krysset vei 42 og Fra vei 38 til venstre opp til hytte Fra vei 38 til venstre ned til hytte Fra vei 46 til høyre til innerste hytte Damtjernhallin del 2. Fra vei 38 til krysset vei 45 og

20 42b Fra vei 42 til venstre opp til hytte Fra vei 42 til venstre opp til hytte Damtjernhallin del 3. Fra krysset vei 42 og 45 rett frem opp til øverste hytte Fra krysset vei 42 og 44 til høyre til nederste hytte Furulie del 1. Fra krysset vei 38 og 42 ned til krysset vei 49, 50 og Fra vei 46 til venstre til innerste hytte Fra vei 46 til høyre til innerste hytte Fra krysset vei 46, 49 og 51 til innerste hytte Fra krysset vei 46, 50 og 51 til innerste hytte Furulie del 2. Fra krysset vei 46, 49 og 50 ned til krysset vei 53 og Fra vei 51 ned til venstre til nederste hytte Furulie del 3. Fra krysset vei 51 og 54 til innerste hytte Fra krysset vei 51 og 53 til innerste hytte Fra vei 51 til høyre til innerste hytte Sum

ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG VINTERVEDLIKEHOLD FOR Rode 8,9 og 13 PERIODE 2015-2016 FROLAND KOMMUNE

ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG VINTERVEDLIKEHOLD FOR Rode 8,9 og 13 PERIODE 2015-2016 FROLAND KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG VINTERVEDLIKEHOLD FOR Rode 8,9 og 13 PERIODE 2015-2016 FROLAND KOMMUNE Froland kommune inviterer til anbudskonkurranse om brøyting og snørydding i Froland kommune. Anbudsgrunnlaget

Detaljer

ANBUDSGRUNNLAG BRØYTING SKJÅNES

ANBUDSGRUNNLAG BRØYTING SKJÅNES ANBUDSGRUNNLAG BRØYTING SKJÅNES Innleie av private maskiner til vintervedlikehold INNHOLD: A. ANBUDSINNBYDELSE... side 3 B. ANBUDSREGLER... side 4 B1 Generelt... side 4 B2 Krav til anbudet... side 4 B3

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG VINTERVEDLIKEHOLD FOR VEGER OG PLASSER PERIODE 2012-2015 (1+1) FROLAND KOMMUNE

ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG VINTERVEDLIKEHOLD FOR VEGER OG PLASSER PERIODE 2012-2015 (1+1) FROLAND KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG VINTERVEDLIKEHOLD FOR VEGER OG PLASSER PERIODE 2012-2015 (1+1) FROLAND KOMMUNE Froland kommune inviterer til anbudskonkurranse om brøyting og snørydding i Froland kommune.

Detaljer

Brøyting av sideveier i Skarsdalen 2014-2015 og eventuelt over 3 år 2014-2017.

Brøyting av sideveier i Skarsdalen 2014-2015 og eventuelt over 3 år 2014-2017. Brøyting av sideveier i Skarsdalen 2014-2015 og eventuelt over 3 år 2014-2017. På kommende ekstraordinær generalforsamling skal det voteres over styrets forslag på reduksjon av hovedveinettet, samt kostnadsfordeling

Detaljer

1 Rode Leverandøren skal drive vintervedlikehold på veier og plasser i henhold til veiliste i tilbudsgrunnlaget

1 Rode Leverandøren skal drive vintervedlikehold på veier og plasser i henhold til veiliste i tilbudsgrunnlaget KONTRAKTSBESTEMMELSER VINTERVEDLIKEHOLD FRA OG MED SESONGEN 2016 /2017 TIL OG MED SESONGEN 2020/2021 1 Rode Leverandøren skal drive vintervedlikehold på veier og plasser i henhold til veiliste i tilbudsgrunnlaget

Detaljer

Tilbudsdokumenter for brøyting og strøing 2013-2018

Tilbudsdokumenter for brøyting og strøing 2013-2018 Tilbudsdokumenter for brøyting og strøing 2013-2018 Tolga Kommune ønsker pris pr time (for plogbil/traktor) for brøyting av kommunale veier og plasser. Det er beskrevet rode inndeling fra rode 1 til og

Detaljer

Krødsherad kommune. Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016. Tilbudsforespørsel

Krødsherad kommune. Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016. Tilbudsforespørsel Krødsherad kommune Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016 Tilbudsforespørsel ÅPEN TILBUDSKONKURRANSE PÅ BRØYTING VED AVFALLSCONTAINERE PÅ NOREFJELL Krødsherad kommune

Detaljer

Innbydelse til anbudskonkurranse

Innbydelse til anbudskonkurranse Innbydelse til anbudskonkurranse Hamarøy kommune innbyr til åpen anbudskonkurranse på vintervedlikehold av samtlige kommunale veier og plasser, for perioden 01.01.2014 31.21.2018 Det er til sammen 10 roder

Detaljer

ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE.

ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE. 1 ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE. 1. GENERELT OM OPPDRAGET Tilbudsinnbydelsen gjelder innleie av lastebiler, traktorer og redskapsbærere med fører til brøyting i Siljan kommune. Arbeidene skal utføres

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Vintervedlikehold kommunale veier Batnfjord, Heggem, Fagerlia Gjemnes kommune

Konkurransegrunnlag. Vintervedlikehold kommunale veier Batnfjord, Heggem, Fagerlia Gjemnes kommune Konkurransegrunnlag Vintervedlikehold kommunale veier Batnfjord, Heggem, Fagerlia Gjemnes kommune Periode 2014-2017 Innhold 1. Kunden: Kunden er: Adresse: Gjemnes kommune Areal og Drift, 6631 Batnfjordsøra

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III YTELSESBESKRIVELSE VINTERVEDLIKEHOLD HIMMELTIND 2014 2016 (+2017+2018) 1 YTELSESBESKRIVELSE... 2 2 TIDSFRISTER... 2 3 BEFARING OG ERSTATNINGSANSVAR... 2 4 OPPSIGELSE... Feil!

Detaljer

KONTRAKT OM BRØYTING I ARENDAL

KONTRAKT OM BRØYTING I ARENDAL KONTRAKT OM BRØYTING I ARENDAL RODE NR: XX NNNNNNN 1. Det inngås med dette kontrakt om snøbrøyting mellom: Arendal kommune v/kommunalteknikk-veg (senere kalt KV) og Navn navn, Adresse, postnr og sted,

Detaljer

1. FORMÅL Avtalen gjelder partenes bruk, vedlikehold og finansiering av hovedveien i Skarsdalen.

1. FORMÅL Avtalen gjelder partenes bruk, vedlikehold og finansiering av hovedveien i Skarsdalen. AVTALE FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOVEDVEIEN I SKARSDALEN (I DET FØLGENDE KALT HOVEDVEIAVTALEN) Mellom følgende parter: Veien Gulsvik Damtjern Sameie ved grunneierne Jon Erik Wee, Karsten Ekeren, Erling

Detaljer

H A S V I K K O M M U N E

H A S V I K K O M M U N E H A S V I K K O M M U N E TILBUD PÅ BRØYTING PÅ STEDET BREIVIK 15.10.11. 15.05.16. INNHOLDSFORTEGNELSE BREIVIK... 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 T I L B U D S I N N B Y D E L S E... 3 T I L B U D S B E S K

Detaljer

MOSKENES KOMMUNE BRØYTEPLAN FOR KOMMUNALE VEIER OG PLASSER

MOSKENES KOMMUNE BRØYTEPLAN FOR KOMMUNALE VEIER OG PLASSER MOSKENES KOMMUNE BRØYTEPLAN FOR KOMMUNALE VEIER OG PLASSER Gjelder fra 1.desember 2014 til 1. mai 2017 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER: INNLEVERING AV ANBUD Datert og underskrevet avbud leveres i lukket konvolutt

Detaljer

Saltdal Kommune Teknisk Drift 15/351 TILBUDSGRUNNLAG VINTERDRIFT KOMMUNALE VEGER SALTDAL KOMMUNE, RODE MYRLAND OG STORMOEN

Saltdal Kommune Teknisk Drift 15/351 TILBUDSGRUNNLAG VINTERDRIFT KOMMUNALE VEGER SALTDAL KOMMUNE, RODE MYRLAND OG STORMOEN Saltdal Kommune Teknisk Drift 15/351 TILBUDSGRUNNLAG VINTERDRIFT KOMMUNALE VEGER SALTDAL KOMMUNE, RODE MYRLAND OG STORMOEN 2015-2020 GJELDER FRA 1. OKTOBER 2015, TIL 1. MAI 2020, MED OPSJON PÅ FORLENGELSE

Detaljer

Side 1 av 5. Nøtterøy kommune Teknisk sektor Drifts- og anleggsseksjonen. Konkurransegrunnlag BRØYTING OG SNØRYDDING av rode 6 i Nøtterøy kommune

Side 1 av 5. Nøtterøy kommune Teknisk sektor Drifts- og anleggsseksjonen. Konkurransegrunnlag BRØYTING OG SNØRYDDING av rode 6 i Nøtterøy kommune Side 1 av 5 Nøtterøy kommune Teknisk sektor Drifts- og anleggsseksjonen Konkurransegrunnlag BRØYTING OG SNØRYDDING av rode 6 i Nøtterøy kommune Side 2 av 5 1. Kort om avtalen Anskaffelsen omfatter snøbrøyting

Detaljer

FIRMA:... KONTAKTPERSON:... ADRESSE:... POST:... TELEFON:... FAX:... MOBILTLF:...

FIRMA:... KONTAKTPERSON:... ADRESSE:... POST:... TELEFON:... FAX:... MOBILTLF:... VEDLEGG 1 Anbudet gjelder, Kryss av:: 1. VINTERVEIER 2. GANG/SYKKEKSTI FORTAU OG PLASSER 3. VINTERVEIER, GANG/SYKKELSTI/FORTAU OG PLASSER I DYRØY KOMMUNE ANBUDET er gitt av: FIRMA:... KONTAKTPERSON:...

Detaljer

Skarsdalen veilag SA Org.nr. 915 633 617

Skarsdalen veilag SA Org.nr. 915 633 617 Skarsdalen veilag SA Org.nr. 915 633 617 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE Tid: onsdag 2. september 2015 kl 19.00. Sted: Korsvollhuset, Langåsveien 14, Oslo Styret innkaller herved alle hytteeiere

Detaljer

Innleie av private lastebiler og maskiner til vintervedlikehold

Innleie av private lastebiler og maskiner til vintervedlikehold Unjárgga gielda/ Nesseby kommune ANBUDSGRUNNLAG Innleie av private lastebiler og maskiner til vintervedlikehold Side 1 NB! Grunnlaget beholdes av tilbyder! Side 2 A. ANBUDSINNBYDELSE 3 B. ANBUDSREGLER

Detaljer

Risør kommune Enhet for eiendom og tekniske tjenester RETNINGSLINJER. Innleie av private traktorer, lastebiler og maskiner. til vintervedlikehold

Risør kommune Enhet for eiendom og tekniske tjenester RETNINGSLINJER. Innleie av private traktorer, lastebiler og maskiner. til vintervedlikehold Risør kommune Enhet for eiendom og tekniske tjenester RETNINGSLINJER Innleie av private traktorer, lastebiler og maskiner til vintervedlikehold 1. REGELVERK Innleie av tjenester som brøyting, evt. strøing

Detaljer

Innstilling fra Veigruppen til Velstyret

Innstilling fra Veigruppen til Velstyret Innstilling fra Veigruppen til Velstyret Veigruppens medlemmer (markert med (x) var tilstede på møtet den 26.01.2015): Ole P. Nordheim (x) Kjetil Gamre (x) May Reppe (x) Kjetil Gard Skogen Roar Schinnes

Detaljer

Sirdal kommune Teknisk drift - Teknikk, landbruk og miljø

Sirdal kommune Teknisk drift - Teknikk, landbruk og miljø Sirdal kommune Teknisk drift - Teknikk, landbruk og miljø TILBUDSGRUNNLAG INNLEIE AV MASKINER TIL BRØYTING OG RYDDING AV KOMMUNALE OG PRIVATE VEGER/PLASSER PERIODEN 01.10.14-01.06.19 Gjelder rodene: Nr.

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av Konkurransegrunnlag for for kjøp av snøbrøyting av kommunale veier og plasser i Lunner Kommune 2016/2017-2017/2018 med opsjon om forlengelse med ett år av gangen i 2 år (1+1.) Saksnummer: 2016-16/959 Konkurransegrunnlag

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE GRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG STRØING AV KOMMUNALE VEIER OG PLASSER I RENNEBU KOMMUNE Anbudsfrist: 01.07.10, kl 1000 Anbudsåpning: 01.07.10, kl 1000 Følgende leveres i 2 eksemplarer:

Detaljer

Vedlegg 4 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 4 Tanum, Hem, Nordby Lardal kommune

Vedlegg 4 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 4 Tanum, Hem, Nordby Lardal kommune Vedlegg 4 Tilbudsmappe Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 4 Tanum, Hem, Nordby Lardal kommune Ved elektronisk utfylling: Bruk TAB for å gå fra post til post, for avkryssing: venstreklikk

Detaljer

Rehabilitering deler av Huglaveien i Nesna kommune (åpen anbudskonkurranse)

Rehabilitering deler av Huglaveien i Nesna kommune (åpen anbudskonkurranse) NESNA KOMMUNE Rehabilitering deler av Huglaveien i Nesna (åpen anbudskonkurranse) Tilbudsfrist: 31.05.2016, kl. 12:00 1 Innholdsfortegnelse 1 Innbydelse... 3 2 Leveransens omfang... 3 3 Oppdragsgivers

Detaljer

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Miljørettet helsevern Anbud 16/08 Miljørettet helsevern Steinkjer den 04.04.08 1. Generelt Steinkjer kommune skal inngå avtale om kjøp av

Detaljer

Eksempel kontrakt Anbudskonkurranse Brøyting 2013 2014.

Eksempel kontrakt Anbudskonkurranse Brøyting 2013 2014. KONTRAKT OM BRØYTING I ARENDAL RODE NR: XX NNNNNNN 1. Det inngås med dette kontrakt om snøbrøyting mellom: Arendal kommune v/kommunalteknikk-veg (senere kalt KV) og Navn navn, Adresse, postnr og sted,

Detaljer

Strøing for Området Sparbu Øst

Strøing for Området Sparbu Øst STEINKJER KOMMUNE Avdeling for kommunaltekniske tjenester ANBUDSINNBYDELSE Anbud 33/08: Strøing for Området Sparbu Øst Steinkjer den 25.07.08 Anbud 33/08 Vintervedlikehold - Strøing Sparbu øst for E 6.

Detaljer

Vedlegg 1 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 1 Svarstad sentrum vest for FV 40 Lardal kommune

Vedlegg 1 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 1 Svarstad sentrum vest for FV 40 Lardal kommune Vedlegg 1 Tilbudsmappe Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 1 Svarstad sentrum vest for FV 40 Lardal kommune Ved elektronisk utfylling: Bruk TAB for å gå fra post til post, for avkryssing:

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra

Tilbudsinnbydelse. Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra TANA KOMMUNE Tilbudsinnbydelse Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra 1 1. Anbudsinnbydelse 1.1 Innbydelse Tana kommune innbyr til åpen tilbudskonkurranse for siktrydding langs E6, strekningen

Detaljer

Hobøl kommune Vedlegg I Tilbudsmappe slamtømming i Hobøl Kommune TILBUDSMAPPE. Rammeavtale for slamtømming i Hobøl Kommune.

Hobøl kommune Vedlegg I Tilbudsmappe slamtømming i Hobøl Kommune TILBUDSMAPPE. Rammeavtale for slamtømming i Hobøl Kommune. TILBUDSMAPPE Rammeavtale for slamtømming i Hobøl Kommune Hobøl kommune Side 1 av 13 Ved elektronisk utfylling: Bruk TAB for å gå fra post til post, for avkryssing: venstreklikk Firma: Selskapsform: Foretaksnummer:

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER - NORGES BANK

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER - NORGES BANK Til tilbyderne Oslo, 24.09.10 ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER - NORGES BANK Pareto Forsikringsmegling AS har på vegne av Norges Bank gleden av å oversende anbudsdokumentet for personforsikringer, gjeldsgruppeliv,

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: Saksbehandler: Epost: Telefon TILBUDSBESTEMMELSER

Deres ref. Vår ref. Dato: Saksbehandler: Epost: Telefon TILBUDSBESTEMMELSER Gildeskål kommune 8138 Inndyr Bankkonto: 4609 07 00308 Org.nr: 845 901 422 Tel: 75 76 06 00 postmottak@gildeskal.kommune.no www.gildeskal.kommune.no DOK A Deres ref. Vår ref. Dato: Saksbehandler: Epost:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV ULTRALYDAPPARAT TIL NEVROLOGI

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV ULTRALYDAPPARAT TIL NEVROLOGI KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV ULTRALYDAPPARAT TIL NEVROLOGI TILBUDSFRIST: 16.10.2013 KL. 10:00 SAK NR. 13/06540 Konkurransegrunnlag sak 13/06540 Ultralydapparat nevrologi Side 1 av 7 Innhold 1

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER AS Fjellinjen

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER AS Fjellinjen Til tilbyderne Oslo, 24.09.10 ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER AS Fjellinjen Pareto Forsikringsmegling AS har på vegne av AS fjellinjen gleden av å oversende anbudsdokumentet for personforsikringer.

Detaljer

BJUGN KOMMUNE. VA Myran. Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA Myran 2015

BJUGN KOMMUNE. VA Myran. Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA Myran 2015 BJUGN KOMMUNE VA Myran Generell del og HMS-egenerklæring Bjugn Kommune Rådhuset 7160 Bjugn 1.0 ANBUDSINNBYDELSE Bjugn kommune innbyr med dette til anbudskonkurranse for utførelse av VA anlegg på Myran.

Detaljer

Hammerfest kommune. Hammerfest avløpsrenseanlegg. E03: Bygg Renseanlegg. Tilbudsforespørsel. - DEL B - Anbudsskjema

Hammerfest kommune. Hammerfest avløpsrenseanlegg. E03: Bygg Renseanlegg. Tilbudsforespørsel. - DEL B - Anbudsskjema Hammerfest kommune Hammerfest avløpsrenseanlegg E03: Bygg Renseanlegg Tilbudsforespørsel - DEL B - Anbudsskjema Innholdsfortegnelse 1 Anbudssammendrag... 3 2 Framdrift... 4 3 Regulering av kontraktssummen

Detaljer

RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER

RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER Avtale om Rammeavtale for anskaffelser av kontormøbler er inngått mellom:. (heretter kalt Leverandøren) og NOKUT (heretter kalt Kunden) Sted og dato: NOKUT Leverandørens

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger

Konkurransegrunnlag. Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger Konkurransegrunnlag Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger Dokumentets dato: 01.03.2014 Saksnummer: 2014/023942 01.03.2014 Side 2 Avtale om kjøp av konsulenttjenester

Detaljer

ANBUD. Leie av gravemaskin med fører - kommunalteknisk avdeling. 16.04.2012 J.F.Aarseth

ANBUD. Leie av gravemaskin med fører - kommunalteknisk avdeling. 16.04.2012 J.F.Aarseth ANBUD Leie av gravemaskin med fører - kommunalteknisk avdeling 16.04.2012 J.F.Aarseth Prosjekt: Innleie av gravemaskin Side: 00-1 00 ALMINNELIG DEL ANBUDSINNBYDELSE 00.1 Ås kommune innbyr Dem herved til

Detaljer

KJØP AV VERKSTEDTJENESTER

KJØP AV VERKSTEDTJENESTER TILBUDSKONKURRANSE KJØP AV VERKSTEDTJENESTER 2012-2013 Lillehammer kommune Kommunalteknikk og utemiljø 1 OPPDRAGET 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 FORMÅLET MED ANSKAFFELSEN 3 1.3 KUNNGJØRING 3 1.4 TILLEGGSOPPLYSNINGER

Detaljer

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 Rammeavtale for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 1 Avtale om juridiske tjenester Avtale er inngått mellom: Kongsberg kommunale eiendom KF (heretter kalt oppdragsgiver) og (Advokat/firma) (heretter kalt

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE PÅ ELEKTROKIRURGISKE INSTRUMENTER FOR BLØTVEVSABLASJON I ARTROSKOPISK KIRURGI

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE PÅ ELEKTROKIRURGISKE INSTRUMENTER FOR BLØTVEVSABLASJON I ARTROSKOPISK KIRURGI KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE PÅ ELEKTROKIRURGISKE INSTRUMENTER FOR BLØTVEVSABLASJON I ARTROSKOPISK KIRURGI TILBUDSFRIST: 22.03.2012 KL. 10:00 SAK NR. 12/01696 Side 1 av 7 Innhold 1. Innbydelse til konkurranse...

Detaljer

Vedlegg 2. Tilbudsbeskrivelsen

Vedlegg 2. Tilbudsbeskrivelsen Vedlegg 2 Tilbudsbeskrivelsen Rammeavtale 14/4159 Snørydding, brøyting og strøtjenester CPV 90620000 Snørydding og brøyting Innholdsoversikt 1. Informasjon om tilbyder... 3 2. Erklæring fra tilbyder...

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr./Personnr.: om Rammeavtale for

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør Dokumentets dato: 01.02.2012 Saksnummer: 2011/189908 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

Anbudsinnbydelse. Tilrettelagt skoleskyss. Skoleåret 2016/2017

Anbudsinnbydelse. Tilrettelagt skoleskyss. Skoleåret 2016/2017 Anbudsinnbydelse Tilrettelagt skoleskyss Skoleåret 2016/2017 Bodø 14.06.2016 Innhold Innledning... 1 Kvalifikasjonskriterier... 2 Valg av tilbyder... 3 Oppdrag... 3 Oppgjør og statistikk... 3 Reguleringsklausul...

Detaljer

Gjerstad kommune Teknisk drift

Gjerstad kommune Teknisk drift Gjerstad kommune Teknisk drift Anbudskonkurranse med forhandling brøyting og vintervedlikehold for kommunale veier og plasser i Gjerstad kommune Gjerstad kommunen innbyr til åpen anbudskonkurranse med

Detaljer

1 Oppdraget og administrative bestemmelser

1 Oppdraget og administrative bestemmelser 1 Oppdraget og administrative bestemmelser Lebesby kommune inviterer samtlige leverandører til å delta i konkurranse om anskaffelsen: Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og mannskap 1.1 Om Oppdragsgiver

Detaljer

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207 Alstahaug kommune Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune Saksnummer:14/1207 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

H A S V I K K O M M U N E

H A S V I K K O M M U N E H A S V I K K O M M U N E TILBUD PÅ BRØYTING PÅ STEDET SØRVÆR 15.10.11. 15.05.16. INNHOLDSFORTEGNELSE SØRVÆR... 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 T I L B U D S I N N B Y D E L S E... 3 T I L B U D S B E S K R

Detaljer

HEMNES KOMMUNE TEKNISKE TJENESTER TILBUDSBESKRIVELSE

HEMNES KOMMUNE TEKNISKE TJENESTER TILBUDSBESKRIVELSE HEMNES KOMMUNE TEKNISKE TJENESTER TILBUDSBESKRIVELSE Kantslått kommunale veier Hemnes kommune2012 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Hemnes kommune innbys det herved til tilbud på brøyting av Brøyterode Bleikvassli

Detaljer

KONTRAKTSVILKÅR FOR SOMMER OG VINTERVEDLIKEHOLD TIL TROMSØ PARKERING AS I PERIODEN MED MULIGHET FOR PROLONGERING I ÅR

KONTRAKTSVILKÅR FOR SOMMER OG VINTERVEDLIKEHOLD TIL TROMSØ PARKERING AS I PERIODEN MED MULIGHET FOR PROLONGERING I ÅR Vedlegg 3 Kontraktsvilkår KONTRAKTSVILKÅR FOR SOMMER OG VINTERVEDLIKEHOLD TIL TROMSØ PARKERING AS I PERIODEN 01.10.2015 31.09.2017 MED MULIGHET FOR PROLONGERING I 1 + 1 ÅR 1. INTENSJON Hensikten med denne

Detaljer

Trådløst nett Andenes skole

Trådløst nett Andenes skole Tilbudsinnbydelse Trådløst nett Andenes skole Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I November 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Anbud tilsyn med miljøstasjoner

Anbud tilsyn med miljøstasjoner Renovasjon i Grenland Anbud tilsyn med miljøstasjoner Tilbudsfrist 29.01.2015, kl. 12.00 Innholdsfortegnelse 1 GENERELLE OPPLYSNINGER OM KONKURRANSEN... 1 1.1 Konkurransens tjenester og omfang... 1 1.2

Detaljer

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester SSA-R 2015 Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester Statens standardavtale SSA-R SSA R juli 2015 Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Detaljer

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR 1 KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KONKURRANSE OM AVTALE FOR RAMMEAVTALE PÅ FEIING AV VEGER April 2015 Saksnr. 15/00053 2 1. INFORMASJON OM KONKURRANSEN 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for konkurransen er, heretter

Detaljer

Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2009/2309-5629/2009/BIAS 601 04.03.2009. Frist for innlevering av tilbud: torsdag den 19. mars 2009 kl. 12.

Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2009/2309-5629/2009/BIAS 601 04.03.2009. Frist for innlevering av tilbud: torsdag den 19. mars 2009 kl. 12. Anbyder Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2009/2309-5629/2009/BIAS 601 04.03.2009 Anbud traktor for parkanlegg og idrettsanlegg 1. Generelt Steinkjer kommune skal gå til anskaffelse av traktor, ny eventuelt

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av fartøy til bestandsundersøkelser av havert. Tokt nr:

Konkurransegrunnlag. Leie av fartøy til bestandsundersøkelser av havert. Tokt nr: Konkurransegrunnlag Leie av fartøy til bestandsundersøkelser av havert Tokt nr: 2005 819 Åpen anbudskonkurranse 1 1. TILBUDSINNBYDELSE 1.1. Kontraktens omfang og varighet Havforskningsinstituttet ønsker

Detaljer

Hammerfest kommune. ANBUDSFORESPØRSEL Åpen konkurranse INNKJØP AV MESSEGULV TIL HAMMERFESTHALLEN

Hammerfest kommune. ANBUDSFORESPØRSEL Åpen konkurranse INNKJØP AV MESSEGULV TIL HAMMERFESTHALLEN Hammerfest kommune ANBUDSFORESPØRSEL Åpen konkurranse INNKJØP AV MESSEGULV TIL HAMMERFESTHALLEN Vedlegg 1: Tilbudsskjema Vedlegg 2: HMS erklæring INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Oppdragsgiver og omfang Side 2 6

Detaljer

Det gis tilbud på rammeavtale for geografisk område nord. Post Beskrivelse Pris Enhet. Det gis tilbud på rammeavtale for geografisk område sentrum.

Det gis tilbud på rammeavtale for geografisk område nord. Post Beskrivelse Pris Enhet. Det gis tilbud på rammeavtale for geografisk område sentrum. 3 Prisskjema 3.1 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er evd i konkurransegrunnlaget. Unnlatelse av dette kan føre til at tilbudet

Detaljer

Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II for kjøp av 1 stk. Traktor Saksnr.

Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II for kjøp av 1 stk. Traktor Saksnr. Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II for kjøp av 1 stk. Traktor Saksnr. 2013/919 Tilbudsfrist: Torsdag 17. mars 2014 kl. 12.00 1 OM ANSKAFFELSEN

Detaljer

STEINKJER KOMMUNE STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE TRIVSELSREISER ANBUD 7/08

STEINKJER KOMMUNE STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE TRIVSELSREISER ANBUD 7/08 STEINKJER KOMMUNE STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE TRIVSELSREISER ANBUD 7/08 Steinkjer 27. februar 2008 INNBYDELSE TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE PÅ TRIVSELSREISER TIL STEINKJER KOMMUNE INNLEDNING Steinkjer

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL PROSJEKTERING, NY BRU PÅ NÆVSVEGEN

TILBUDSFORESPØRSEL PROSJEKTERING, NY BRU PÅ NÆVSVEGEN TILBUDSFORESPØRSEL PROSJEKTERING, NY BRU PÅ NÆVSVEGEN 1. Innbydelse Melhus kommune ved teknisk drift inviterer til tilbudskonkurranse på prosjektering av ny bru på Nævsvegen i Melhus kommune. Anskaffelsen

Detaljer

Asfaltering av kommunal vei Risdalskrysset - Sørlikrysset

Asfaltering av kommunal vei Risdalskrysset - Sørlikrysset Froland kommune Asfaltering av kommunal vei Risdalskrysset - Sørlikrysset Anbudsdokument 2 INNHOLD Side 1 ANBUDSINNBYDELSE 3 2 PROSJEKTDOKUMENTER 4 3 ANBUDSSKJEMA 5 3.1 Sammenstilling av hovedposter 5

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av: 1 stk. ultralyd hjerte, opsjon på 1 stk. ultralyd bryst/endokrinologi TILBUDSFRIST: 24.09.12 kl 10:00 SAK NR. 12/05887 Konkurransegrunnlag sak

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av: Vintervedlikehold ved Sykehuset Telemark, Ulefossveien Referanse SEP106967 (1) Tilbudsfrist: 01.09.2014 kl.

KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av: Vintervedlikehold ved Sykehuset Telemark, Ulefossveien Referanse SEP106967 (1) Tilbudsfrist: 01.09.2014 kl. KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av: Vintervedlikehold ved Sykehuset Telemark, Ulefossveien Referanse SEP106967 (1) Tilbudsfrist: 01.09.2014 kl. 12.00 1. KORT BESKRIVELSE AV OPPDRAGET Konkurransen gjelder

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Ref. nr. 13/1318. Vintervedlikehold av kommunale veger og plasser Trevatn. Hov, 10.09.13

Konkurransegrunnlag. Ref. nr. 13/1318. Vintervedlikehold av kommunale veger og plasser Trevatn. Hov, 10.09.13 SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Teknisk drift Dato... 10.09.2013 Vår Ref... TL-9513/13 Arkiv... Q03 Saksnr... 13/1318 Deres Ref... Konkurransegrunnlag Ref. nr. 13/1318 Vintervedlikehold av kommunale veger

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester. Mellom. [Fyll inn leverandør]

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester. Mellom. [Fyll inn leverandør] Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester Mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Statens vegvesen Region sør Oppdragsgiver Dokumentets

Detaljer

KARMØY KOMMUNE. FORESPØRSEL nr 14/1789. Kjøp av Microsoft Office-lisenser

KARMØY KOMMUNE. FORESPØRSEL nr 14/1789. Kjøp av Microsoft Office-lisenser KARMØY KOMMUNE FORESPØRSEL nr 14/1789 Kjøp av Microsoft Office-lisenser INNHOLDSFORTEGNELSE Pkt. Side 1. OM KONKURRANSEN---------------------------------------------------------- 3 1.1. INNLEDNING--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT Mellom Fjellinjen AS og.. Rammeavtale om kjøp konsulenttjenester innen IKT Avtale om [Kjøp av konsulenttjenester] er inngått mellom: [Skriv her] (heretter

Detaljer

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier TJENESTEKONTRAKT. Tilstandsanalyser

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier TJENESTEKONTRAKT. Tilstandsanalyser -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier KONKURRANSEGRUNNLAG TJENESTEKONTRAKT Tilstandsanalyser Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Kravspesifikasjon/ Tilbudsskjema

Detaljer

SKARSDALEN VEL. Org.nr. 914 150 787

SKARSDALEN VEL. Org.nr. 914 150 787 SKARSDALEN VEL. Org.nr. 914 150 787 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING SAK TIL BEHANDLING: NY HOVEDVEIAVTALE TORSDAG 16. OKTOBER 2014 KL 18.30 Korsvollhuset, Langåsveien 18, Oslo SAKSLISTE: 1.

Detaljer

[Fyll inn leverandør]

[Fyll inn leverandør] Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Rådgivende ingeniørtjenester Statens vegvesen Region sør, avdeling Buskerud mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Innbydelse til. åpen anbudskonkurranse

Innbydelse til. åpen anbudskonkurranse Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Vintervedlikehold (Snøbrøyting/høvling/strøing/stiming/Isgrøfting / slamsuging) 2013 2017(2018) Opsjoner: Nedsetting av brøytestikk Renhold/kosting av veger og plasser

Detaljer

Konkurransegrunnlag ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Reasfaltering kommunale veger i Skaun kommune

Konkurransegrunnlag ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Reasfaltering kommunale veger i Skaun kommune Konkurransegrunnlag ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Reasfaltering kommunale veger i Skaun kommune Tilbudsfrist: 15.08.2016 kl. 12.00 Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1. INFORMASJON 1.1 Kort om oppdragsgiver og oppdraget

Detaljer

(SNØBRØYTING OG STRØING) JØRSTADMOEN OG HOVEMOEN

(SNØBRØYTING OG STRØING) JØRSTADMOEN OG HOVEMOEN Ytelsesbeskrivelse Tjenestekjøp VINTERVEDLIKEHOLD (SNØBRØYTING OG STRØING) JØRSTADMOEN OG HOVEMOEN 2011-2014 Rev. 26.09.2011 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt om Forsvarsbygg Forsvarsbygg ble etablert

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Vintervedlikehold kommunale veier Gjemnes kommune

Konkurransegrunnlag. Vintervedlikehold kommunale veier Gjemnes kommune Konkurransegrunnlag Vintervedlikehold kommunale veier Gjemnes kommune Periode 2015-2018 Innhold 1. Kunden: Kunden er: Adresse: Gjemnes kommune Areal og Drift, 6631 Batnfjordsøra Kundens kontaktperson:

Detaljer

Tilbudsmappe. Omsorgsboliger Rove, Holmestrand kommune. Holmestrand kommune

Tilbudsmappe. Omsorgsboliger Rove, Holmestrand kommune. Holmestrand kommune Holmestrand kommune Tilbudsmappe Omsorgsboliger Rove, Holmestrand kommune Firma: Selskapsform: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internettadresse: Kontaktperson: Side

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten Innhold 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Regler og prosedyrer for konkurransen... 3 1.2 Presentasjon av oppdragsgiver... 3 1.2.1 Oppdragsgivers kontaktinformasjon... 3 1.3 Kommunikasjon... 3 1.4

Detaljer

SPESIELLE INNKJØPSVILKÅR FOR BRØYTING TIL LENVIK KOMMUNE I PERIODEN UKE 40/ UKE 18/2020

SPESIELLE INNKJØPSVILKÅR FOR BRØYTING TIL LENVIK KOMMUNE I PERIODEN UKE 40/ UKE 18/2020 Vedlegg 4-1 Innkjøpsvilkår 2016-2020 SPESIELLE INNKJØPSVILKÅR FOR BRØYTING TIL LENVIK KOMMUNE I PERIODEN UKE 40/2016 - UKE 18/2020 1. INTENSJON Hensikten med denne avtalen er, gjennom gjensidig samarbeid,

Detaljer

KONTRAKT. Kjøp av traktor 2015 SAK NR: 15/ Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13

KONTRAKT. Kjøp av traktor 2015 SAK NR: 15/ Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13 KONTRAKT Kjøp av traktor 2015 SAK NR: 15/03900 Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13 1 AVTALE PARTER: Denne avtale er inngått mellom: Sarpsborg kommune (org. nr 938 801 363) (heretter kalt oppdragsgiver)

Detaljer

UTLENDINGSDIREKTORATET

UTLENDINGSDIREKTORATET Kontraktsnummer: xxxx/xxxx Kontrakt mellom UTLENDINGSDIREKTORATET Org nr 974760746 (som Kjøper) og XX Org nr xxx xxx xxx (som Leverandør) Kjøp av * 1 KONTRAKTSPARTER Parter i denne kontrakten er Utlendingsdirektoratet

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester RAMMEAVTALE OM LEVERING AV FoU-tjenester knyttet til etatsprogrammet Smartere vegtrafikk med ITS mellom ( Leverandør ) og Statens

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV PASIENTNÆRE GLUKOSEMÅLERE

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV PASIENTNÆRE GLUKOSEMÅLERE KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV PASIENTNÆRE GLUKOSEMÅLERE TILBUDSFRIST: 12.5.2014 KL. 10:00 SAK NR. 14/01130 Konkurransegrunnlag sak 14/01130 Side 1 av 8 Innhold 1 Innbydelse til konkurranse...

Detaljer

Norskopplæring i kombinasjon med arbeidstrening for minoritetsspråklige - Fredrikstad Sak nr. 2016/13866

Norskopplæring i kombinasjon med arbeidstrening for minoritetsspråklige - Fredrikstad Sak nr. 2016/13866 Vedlegg 4 Kontrakt KONTRAKT FOR KJØP AV Norskopplæring i kombinasjon med arbeidstrening for minoritetsspråklige - Fredrikstad Sak nr. 2016/13866 KONTRAKT FOR KJØP AV NORSKOPPLÆRING I KOMBINASJON MED ARBEIDSTRENING

Detaljer

Følgende skal fylles ut av tilbyderne. Tilbudsskjemaene skal fylles ut i sin helhet og signeres. Enhetspris (tonn) (NOK eks. mva)

Følgende skal fylles ut av tilbyderne. Tilbudsskjemaene skal fylles ut i sin helhet og signeres. Enhetspris (tonn) (NOK eks. mva) Rene masser - Vedlegg 3: Tilbudsskjema TILBUDSSKJEMA PRISER OG MILJØYTELSE Følgende skal fylles ut av tilbyderne. Tilbudsskjemaene skal fylles ut i sin helhet og signeres. 1 Priser 1.1 Transport Tilbudsskjema

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale driftsrelatert programvare Dokumentets dato: 08.05.13 Saksnummer: 2013050001 A.1. Tilbudsinnbydelse A.1.1. Om oppdragsgiver Statens vegvesen

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I Utvikling Øst Rammeavtale Fagingeniørbistand VVS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune.

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014 for levering til Vefsn kommune Saksnummer:14/716 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Konkurranse kjøp under. terskelverdi. kjøp av rehabilitering bad

Konkurranse kjøp under. terskelverdi. kjøp av rehabilitering bad Konkurranse kjøp under terskelverdi kjøp av rehabilitering bad 1. Innledning Bardu kommune ønsker tilbud på rehabilitering av 3 bad som i Åsveien 56. Det skal oppgis fast pris inkludert alle utgifter som

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen 2.3

Detaljer

FUSA KOMMUNE Teknisk drift Prosjektadministrative rutiner Anbudsskjema

FUSA KOMMUNE Teknisk drift Prosjektadministrative rutiner Anbudsskjema 1 FUSA KOMMUNE Teknisk drift Prosjektadministrative rutiner Anbudsskjema PROSJEKT : Grunnarbeid, omlegging av VA, vegomlegging, grøfter elektro i forbindelse med ny flerbrukshall Eikelandsosen. Revisjonsnr.

Detaljer

Bygging og drift av Holt private barnehage

Bygging og drift av Holt private barnehage KONTRAKT mellom Trygge Barnehager AS (heretter benevnt Leverandøren) OG Kongsvinger kommune (heretter benevnt Oppdragsgiver) Bygging og drift av Holt private barnehage INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTRAKTSDOKUMENTER...3

Detaljer