kl. 17:00 22:15 Kommunehuset 12/00631

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "12.05.2015 kl. 17:00 22:15 Kommunehuset 12/00631"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: Sted: Arkivsak: kl. 17:00 22:15 Kommunehuset 12/00631 Møtende medlemmer: Tor Oscar Magnussen (Nes Høyre), Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), Arvid Tandberg (Nes Høyre), Kristian Noreng (Nes Høyre), Ingolf Juven (Nes Høyre), Ståle Skarsgård Eggestøl (Nes Høyre), Endre Storhaug (Nes Høyre), Knut Jakob Larsen (Nes Arbeiderparti), Per Rune Andersen (Nes Arbeiderparti), Hildegunn Fossen Mikkelsplass (Nes Senterparti), Gerd Eli Berge (Nes Senterparti), Gerd Jorde (Nes Senterparti), Reidun Brusletten (Nes Kristelig Folkeparti), Lars Olav Renslo (Nes Fremskrittsparti), Geir Olav Alu Brøto (Nes Bygdeliste), Alf Majormoen (Nes Bygdeliste), Marius Bjørnsen Garnås (Nes Bygdeliste), Knut Halvor Jorde (Nes Bygdeliste) Møtende varamedlemmer: Magne Fremo (Nes Arbeiderparti) for Geir Egil Sanden, Liv Toril V Ålien (Nes Arbeiderparti) for Margit Halvorsen, Helge Rustand (Nes Senterparti) for Reidun Jordheim Garnås Forfall: Geir Egil Sanden (Nes Arbeiderparti), Margit Halvorsen (Nes Arbeiderparti), Reidun Jordheim Garnås (Nes Senterparti) Andre: Gerd Eli Berge (Nes Senterparti) ble erklært inhabil i sak 34/15 og sak 35/15. I hennes sted møtte Gunn Sissel Storedal (Nes Senterparti) Møtesekretær: Torbjørn Hansen (rådmann) Informasjon: Hallingdal Kraftnett v/gudbrand Gulsvik og Kåre Trillhus orienterte om sin virksomhet Sigurd R. Tunestveit orienterte om sin stilling som regional kulturkoordinator Signering av protokoll: Følgende ble valgt til signere protokollen: Per Rune Andersen, Alf Majormoen, Ståle Eggestøl. 1

2 SAKSKART Side Saker til behandling 28/15 15/ Økonomirapporter 2015, Nes kommune 3 29/15 15/ Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond - Cluda AS 4 30/15 15/ Opprettelse av ny fastlegestilling 6 31/15 15/ Nes Østmark - Søknad om tilskudd. 7 32/15 33/15 15/ Medlemsskap i Film & Kino 9 15/ Kontrollutvalget - valg av nytt varamedlem 10 34/15 15/ Utvikling av Nesbyen turist- og næringsservice AS. Flytting av Nesbyen turistkontor og gjenbruk av dagens lokale 11 35/15 15/ Erverv av eiendom Rukkedalsvegen /15 15/ Hallingdal Kraftnett AS - valg av repr. til styret 15 Referatsaker 20/15 12/ Møtebok Hallingtinget /15 12/ Møtebok Regionrådet /15 12/ Hallingdal Kraftnett - Årsmelding /15 12/ Hallingdal Kraftnett - Protokoll fra styremøte 14. april /15 12/ Møteprotokoll representantskapsmøte for Vestviken 110 IKS /15 12/ Møteprotokoll fra møte i kontrollutvalget Nes Nesbyen, Tor Magn er ssen ne nift4". Alf ai oen 2

3 Saker til behandling 28/15 økonomirapporter 2015, Nes kommune 1 Formannskapet /15 2 Kommunestyret /15 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 15/15 Månedsrapport pr tas til orientering. Enstemmig vedtatt. Månedsrapport pr tas til orientering.

4 29/15 Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond - Cluda AS 1 Kommunestyret /15 Rådmannens innstilling: Nes kommune innvilger Asgeir Sognefest, et tilskudd på kr ,-, for etablering av Cluda AS. Tilskottet dekkes av næringsfondet, konto Nes Arbeiderparti fremmer følgende: Nes Kommunestyre tildeler Cluda AS et kombinert tilskudd og lån på inntil kr. Dette skal fordeles 50/50 på rentebærende lån og tilskudd. Lånedelen har en løpetid på 5 fem år, og det gjelder standard rentebetingelser for kommunale næringslån. Nes Kommunestyre påpeker at det samfunnsansvar som kommunen innehar fordrer at det er partenes felles forutsetning at virksomheten skal være basert på høye krav til etiske holdninger, unngå å medvirke til korrupsjon, krenkelse av menneskerettigheter, dårlige arbeidsforhold/sosial dumping eller skadevirkninger for lokalsamfunnet og miljø. Dersom det blir avdekket forhold i strid med ovennevnte, kan Nes kommune trekke tilbake tilskuddet/ kreve dette tilbakebetalt, og kreve lån innfridd. Nes kommune forbeholder seg retten til å føre kontroll med at tilskuddet nyttes etter forutsetningene. Nes Bygdeliste fremmer følgende: Vil støtte forslag fremmet av Nes Arbeiderparti, med følgende tillegg; Det gis 2 års rente- og avdragsfritt lån. Lånet avdras deretter over 5 år. Arbeiderpartiets forslag ble vedtatt mot 8 stemmer. Nes Kommunestyre tildeler Cluda AS et kombinert tilskudd og lån på inntil kr. Dette skal fordeles 50/50 på rentebærende lån og tilskudd. Lånedelen har en løpetid på 5 fem år, og det gjelder standard rentebetingelser for kommunale næringslån. Det gis 2 års rente- og avdragsfritt lån. Lånet avdras deretter over 5 år. Nes Kommunestyre påpeker at det samfunnsansvar som kommunen innehar fordrer at det er partenes felles forutsetning at virksomheten skal være basert på høye krav til etiske holdninger, unngå å medvirke til korrupsjon, krenkelse av menneskerettigheter, dårlige arbeidsforhold/sosial dumping eller skadevirkninger for lokalsamfunnet og miljø. 4

5 Dersom det blir avdekket forhold i strid med ovennevnte, kan Nes kommune trekke tilbake tilskuddet/ kreve dette tilbakebetalt, og kreve lån innfridd. Nes kommune forbeholder seg retten til å føre kontroll med at tilskuddet nyttes etter forutsetningene. 5

6 30/15 Opprettelse av ny fastlegestilling 1 Helse- og sosialutvalget /15 2 Formannskapet /15 3 Kommunestyret /15 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 16/15 Det opprettes en ny fastlegestilling i Nes kommune med 20 % offentlig tilleggsfunksjon. Stillingen skal ha avtale med kommunen om drift og lokaler sammen med øvrige fastleger ved Nesbyen legesenter. Utgiftene i 2015 dekkes av overført 86,4 % stillingshjemmel fra avdeling for utviklingshemmede til avdeling helse- og forebygging. Enstemmig vedtatt. Det opprettes en ny fastlegestilling i Nes kommune med 20 % offentlig tilleggsfunksjon. Stillingen skal ha avtale med kommunen om drift og lokaler sammen med øvrige fastleger ved Nesbyen legesenter. Utgiftene i 2015 dekkes av overført 86,4 % stillingshjemmel fra avdeling for utviklingshemmede til avdeling helse- og forebygging. 6

7 31/15 Nes østmark - Søknad om tilskudd. 1 Formannskapet /15 2 Kommunestyret /15 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 17/15 Formannskapet ser positivt på at hytteforeninger i Nes Østmark opparbeider traseer fra Gol grense til Flå grense. Formannskapet ser at kommunens hyttefelt vil øke i verdi. Formannskapet ønsker også velkommen en fremtidig hytteetablering av DNT, og kan være med på å avgi grunn til dette. Formannskapet ønsker at Nes kommune skal fremme reguleringsplan for veier og infrastruktur i kommunes hyttefelt. Det innvilges tilskudd til de 4 hytteforeningene i Nes Østmark for 2015 med til sammen kr ,-, til prosjekter med skilting og utbedring av traseer. Dekningen gjøres ved å øke konto for renteinntekter med kr ,-. Rådmannen bes under utarbeidelse av forslag til budsjett for 2016, og i handlingsprogram søke å innarbeide tilskudd til videre utvikling av hytteområder i Nes kommune. Nes Høyre fremmet forslag om endring av formannskapets innstilling slik; Setningen «Det innvilges tilskudd til de 4 hytteforeningene i Nes Østmark for 2015 med til sammen kr ,-, til prosjekter med skilting og utbedring av traseer» endres til «Det innvilges tilskudd til de 4 hytteforeningene i Nes Østmark for 2015 med til sammen kr ,-, til prosjekter». Forslag fremmet av Nes Bygdeliste; Saken utsettes til budsjettbehandlingen for I forbindelse med utarbeidelse av budsjettet for 2016 må det vurderes å bevilge et beløp til opprettelse og merking av turstier i Nes. Søknaden til Nes Østmark kan dekkes av denne posten samtidig som man åpner muligheten for andre lag og organisasjoner i Nes til å søke om midler fra samme budsjetterte post. Forslag fremmet av Gerd Jorde (Nes Senterparti) /. Søknad om tilskudd til de 4 hytteforeningene i Nes Østmark for 2015 avslås. 2. Rådmannen bes under utarbeidelse av forslag til budsjett for 2016, og i handlingsprogram søke å innarbeide tilskudd for videre utvikling av løyper og stier i hele kommunen som alle hytteforeninger(velforeninger) og grunneierlag kan søke på. Rådmann bes også legge fram forslag til retningslinjer for slike tilskudd. 7

8 Endre Storhaug (Nes Høyre) trakk sitt første forslag. Forslag fremmet av Nes Høyre og Nes Arbeiderparti; Kommunestyret ser positivt på at hytteforeninger i Nes østmark opparbeider traseer fra Gol grense til Flå grense. Kommunestyret ser at kommunens hyttefelt vil øke i verdi. Kommunestyret ønsker også velkommen en fremtidig hytteetablering av DNT, og kan være med på å avgi grunn til dette. Kommunestyret ønsker at Nes kommune skal fremme reguleringsplan for veier og infrastruktur i kommunes hyttefelt. Det innvilges tilskudd til de 4 hytteforeningene i Nes østmark for 2015 med til sammen kr ,-, til prosjekter. Dekningen gjøres ved å øke konto for renteinntekter med kr ,-. Rådmannen bes under utarbeidelse av forslag til budsjett for 2016, og i handlingsprogram søke å innarbeide tilskudd for videre utvikling av løyper og stier i hele kommunen som alle hytteforeninger(velforeninger) og grunneierlag kan søke på. Rådmann bes også legge fram forslag til retningslinjer for slike tilskudd. Utsettelsesforslaget falt med 8 mot 13 stemmer. Formannskapets innstilling ble tatt opp til votering. Innstillingen falt med 21 stemmer. Senterpartiets forslag ble satt opp mot forslaget fra Nes Høyre og Nes Arbeiderparti. Forslaget fra Nes Høyre og Nes Arbeiderparti ble vedtatt med 12 mot 9 stemmer. Kommunestyret ser positivt på at hytteforeninger i Nes østmark opparbeider traseer fra Gol grense til Flå grense. Kommunestyret ser at kommunens hyttefelt vil øke i verdi. Kommunestyret ønsker også velkommen en fremtidig hytteetablering av DNT, og kan være med på å avgi grunn til dette. Kommunestyret ønsker at Nes kommune skal fremme reguleringsplan for veier og infrastruktur i kommunes hyttefelt. Det innvilges tilskudd til de 4 hytteforeningene i Nes østmark for 2015 med til sammen kr ,-, til prosjekter. Dekningen gjøres ved å øke konto for renteinntekter med kr ,-. Rådmannen bes under utarbeidelse av forslag til budsjett for 2016, og i handlingsprogram søke å innarbeide tilskudd for videre utvikling av løyper og stier i hele kommunen som alle hytteforeninger(velforeninger) og grunneierlag kan søke på. Rådmann bes også legge fram forslag til retningslinjer for slike tilskudd. 8

9 32/15 Medlemsskap i Film & Kino 1 Oppvekst, skole- og kulturutvalg /15 2 Kommunestyret /15 Oppvekst, skole- og kulturutvalg har behandlet saken i møte sak 12/15 Oppvekst-, skole- og kulturutvalget anbefaler at Nes kino, Nesbyen, meldes inn i organisasjonen Film og Kino. Enstemmig vedtatt. Oppvekst-, skole- og kulturutvalget anbefaler at Nes kino, Nesbyen, meldes inn i organisasjonen Film og Kino. 9

10 33/15 Kontrollutvalget - valg av nytt varamedlem 1 Kommunestyret /15 Rådmannens innstilling: Saken legges frem uten innstilling. Nes Arbeiderparti fremmet forslag på Torill Thømt som nytt varamedlem til kontrollutvalget. Enstemmig vedtatt. Torill Thømt ble valgt som nytt varamedlem til kontrollutvalget. 10

11 34/15 Utvikling av Nesbyen turist- og næringsservice AS. Flytting av Nesbyen turistkontor og gjenbruk av dagens lokale 1 Formannskapet /15 2 Formannskapet /15 3 Kommunestyret /15 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 20/15 Kommunestyret ser positivt på å flytte NTN til et lokale som er mer synlig ut mot turister, fastboende og andre. Dette vil kunne bidra til økt vekst innen turistnæringen og komme næringslivet i Nes kommune til gode. Det bevilges kr ,- til flytting og etablering av NTN til nye lokaler. Tilskuddet dekkes av næringsfondets konto En forutsetning for utbetaling av tilskuddet er at leieavtalen mellom styret i NTN og gårdeier er formalisert, og forutsigbart i forhold til fremtidige husleiereguleringer. Det bevilges kr ,- til utvikling av NTNs nettsider. Tilskuddet dekkes av næringsfondets konto Rådmannen bes se på muligheten for å øke driftstøtten til NTN i forbindelse med utarbeidelsen av budsjett for Nes folkebiblioteks eventuelle etablering i NTNs tidligere lokaler, fremmes som egen sak. Enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret ser positivt på å flytte NTN til et lokale som er mer synlig ut mot turister, fastboende og andre. Dette vil kunne bidra til økt vekst innen turistnæringen og komme næringsliyet i Nes kommune til gode. Det bevilges kr ,- til flytting og etablering av NTN til nye lokaler. Tilskuddet dekkes av næringsfondets konto

12 En forutsetning for utbetaling av tilskuddet er at leieavtalen mellom styret i NTN og gårdeier er formalisert, og forutsigbart i forhold til fremtidige husleiereguleringer. Det bevilges kr ,- til utvikling av NTNs nettsider. Tilskuddet dekkes av næringsfondets konto Rådmannen bes se på muligheten for å øke driftstøtten til NTN i forbindelse med utarbeidelsen av budsjett for Nes folkebiblioteks eventuelle etablering i NTNs tidligere lokaler, fremmes som egen sak 12

13 35/15 Erverv av eiendom Rukkedalsvegen 47 1 Formannskapet /15 2 Kommunestyret /15 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 21/15 Det inngås forhandlinger med eier av Rukkedalsvegen 47, Ivar Haraldseth, med tanke på erverv av eiendom gnr. 76/bnr.126 og bnr Kommunestyret vedtar en ramme for kjøp av eiendommen på inntil 6,5 mill, kroner med tillegg av omkostninger. Kommunestyret vedtar låneopptak for finansiering av erverv og ombygging/ rehabilitering av Rukkedalsvegen 47 med inntil kr. 7,1 mill. kroner. Lånet avdras i tråd med bestemmelsene om minimumsavdrag. Gerd Eli Berge, Nes Senterparti ba sin habilitet vurdert i saken. Gerd Eli Berge ble vurdert inhabil. Gunn Sissel Storedal tok plass under behandlingen av saken. Reidun Brusletten (Nes KrF) fremmet følgende tillegg som punkt 3 til formannskapets innstilling; I den videre planprosess må NTN, kirkens ansatte og menighetsrådet tas med det videre arbeid. Helge Rustand (Nes Senterparti) fremmet følgende forslag; Saken utsettes. Det utarbeides forprosjekt for avklaring av ombyggingskostnader og aktuelle leietakeres behov for økonomiske rammer. Reidun Brusletten trakk under debatten sitt forslag, og ba om at dette ble tatt med i den videre vurdering av bruken av lokalene. Utsettelsesforslaget falt mot 17 stemmer. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 1. Det inngås forhandlinger med eier av Rukkedalsvegen 47, Ivar Haraldseth, med tanke på erverv av eiendom gnr. 76/bnr.126 og bnr Kommunestyret vedtar en ramme for kjøp av eiendommen på inntil 6,5 mill, kroner med tillegg av omkostninger. 13

14 2. Kommunestyret vedtar låneopptak for finansiering av erverv og ombygging/ rehabilitering av Rukkedalsvegen 47 med inntil kr. 7,1 mill. kroner. Lånet avdras i tråd med bestemmelsene om minimumsavdrag. 14

15 36/15 Hallingdal Kraftnett AS - valg av repr. til styret 1 Kommunestyret /15 Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Gerd Eli Berge (Nes Senterparti) fremmet forslag om gjenvalg av Gudbrand Gulsvik som styremedlem. Knut Jakob Larsen (Nes Arbeiderparti) fremmet forslag på Anne Marie Kollhus som vararepresentant. Gudbrand Gulsvik ble enstemmig valgt som styremedlem. Anne Marie Kollhus ble enstemmig valgt til vararepresentant. Gudbrand Gulsvik er Nes kommunes styremedlem og Anne Marie Kollhus er Nes kommunes vararepresentant til styret i Hallingdal Kraftnett AS. 15

16 Referatsaker Saknr Arkivsak Tittel 20/15 12/ Møtebok Hallingtinget /15 12/ Møtebok Regionådet /15 12/ Årsberetning 2014 for Hallingdal Kraftnett 23/15 12/ Hallingdal Kraftnett - Protokoll fra styremøte 14. april /15 12/ Møteprotokoll representantskapsmøte for Vestviken 110 IKS /15 12/ Møteprotokoll fra møte i kontrollutvalget Nes

Ole Arvid Haraldseth (Nes Høyre) møtte fra behandling av sak 25/13

Ole Arvid Haraldseth (Nes Høyre) møtte fra behandling av sak 25/13 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 15.05.2013 kl. 17:00 20.15 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Møtende Tor Magnussen (Nes Høyre), Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), Kristian medlemmer: Noreng (Nes

Detaljer

Per Rune Andersen ble valgt til setteordfører. (Endre Storhaug hadde forfall)

Per Rune Andersen ble valgt til setteordfører. (Endre Storhaug hadde forfall) MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 13.09.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Møtende medlemmer: Møtende varamedlemmer: Andre: Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), Arvid Tandberg (Nes Høyre),

Detaljer

JW /61/ 11,61 1) Formannskapet MØTEPROTOKOLL. Dato: 25.09.2014 kl. 12:00 16:40 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623. Side SAKSKART.

JW /61/ 11,61 1) Formannskapet MØTEPROTOKOLL. Dato: 25.09.2014 kl. 12:00 16:40 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623. Side SAKSKART. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 25.09.2014 kl. 12:00 16:40 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Møtende Tor Oscar Magnussen (Nes Høyre), Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), medlemmer: Hildegunn Fossen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Dato: 27.08.2015 kl. 15:00 16.45 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Dato: 27.08.2015 kl. 15:00 16.45 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 27.08.2015 kl. 15:00 16.45 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Møtende Tor Oscar Magnussen (Nes Høyre), Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), medlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Dato: 18.08.2015 kl. 17:00 18.50 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Dato: 18.08.2015 kl. 17:00 18.50 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 18.08.2015 kl. 17:00 18.50 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Møtende Tor Oscar Magnussen (Nes Høyre), Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), medlemmer:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Dato: 12.05.2015 kl. 14.00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Dato: 12.05.2015 kl. 14.00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 12.05.2015 kl. 14.00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

12/12 12/00079-5 Godkjenning av protokoll fra formannskapet 14.03.2012 2. Kommunedelplan Nesbyen - næringsanalyse 3

12/12 12/00079-5 Godkjenning av protokoll fra formannskapet 14.03.2012 2. Kommunedelplan Nesbyen - næringsanalyse 3 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 26.03.2012 kl. 17:00 21.30 Sted: Kommunehuset Arkivsak: 12/00623 Møtende medlemmer: Tor Magnussen (Nes Høyre), Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), Endre Storhaug (Nes Høyre),

Detaljer

Søknad om støtte fra næringsfondet - Spirit Beauty salong. Klar Hytte as - Søknad om tilskudd fra Kommunalt Næringsfond

Søknad om støtte fra næringsfondet - Spirit Beauty salong. Klar Hytte as - Søknad om tilskudd fra Kommunalt Næringsfond MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 28.05.2015 kl. 16.00 19.55 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Møtende Tor Oscar Magnussen (Nes Høyre), Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), medlemmer:

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Dato: 13.09.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Saker til behandling. Godkjenning av protokoll - formannskapet 15.02.2012. 6/12 12/00670-1 Gardnos meteorittpark 3

Saker til behandling. Godkjenning av protokoll - formannskapet 15.02.2012. 6/12 12/00670-1 Gardnos meteorittpark 3 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 14.03.2012 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall må meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no.

Detaljer

Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 19.04.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Varamedlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 18-30 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 11:00 14:45

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 18-30 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 11:00 14:45 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 18-30 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 11:00 14:45 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Anette

Detaljer

Møteinnkalling. Saker til behandling. 47/15 15/00370-2 Tilleggsbevilgning kulturbudsjettet 2015 2

Møteinnkalling. Saker til behandling. 47/15 15/00370-2 Tilleggsbevilgning kulturbudsjettet 2015 2 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 27.08.2015 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til SAKSKART Side Møteinnkalling Saker til behandling

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 14.03.2013 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 20.03.2013 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret MØTEINNKALLING. Saksilste:

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret MØTEINNKALLING. Saksilste: EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret MØTEINNKALLING Utvalg: I Kommunestyret [Møtested: Egersund Arena Dato: 09.05.2011 Tidspunkt: 17:15 MERK TID ORIENTERINGER kl 17:15. Delegering av myndighet i norske kommuner

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE Den 13. juni 2008 ble det avholdt møte i Måsøy kommunestyre. Møtet ble avholdt på Havøysund hotell - møtelokalet. Møtet var berammet med sakliste

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 57 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyret, Rødberg Dato: 09.07.2012 Tidspunkt: 09:00 10:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 57 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyret, Rødberg Dato: 09.07.2012 Tidspunkt: 09:00 10:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 57 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyret, Rødberg Dato: 09.07.2012 Tidspunkt: 09:00 10:30 Følgende medlemmer møtte: Torkel Wetterhus Hans Beltesbrekke Kirsten

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 12-19 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 31.03.2014 Tidspunkt: 13:30 15:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 12-19 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 31.03.2014 Tidspunkt: 13:30 15:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 12-19 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 31.03.2014 Tidspunkt: 13:30 15:30 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

VASSFARVEGEN - GODKJENNING AV VEDTEKTER FOR DRIFTSSELSKAP/ØKONOMISKE BIDRAG FRA NES KOMMUNE

VASSFARVEGEN - GODKJENNING AV VEDTEKTER FOR DRIFTSSELSKAP/ØKONOMISKE BIDRAG FRA NES KOMMUNE Formannskapet 23.04.08 Saksnr. 20/08 Arkivsaksnr.08/396 VASSFARVEGEN - GODKJENNING AV VEDTEKTER FOR DRIFTSSELSKAP/ØKONOMISKE BIDRAG FRA NES KOMMUNE Saken blir avgjort av: Kommunestyret. Vedlegg: Utskrift

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 10:00 16:20

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 10:00 16:20 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 10:00 16:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 14:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2005 Tid : fra 1700 til 2000

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2005 Tid : fra 1700 til 2000 STOKKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2005 Tid : fra 1700 til 2000 Til stede på møtet: Arbeiderpartiet: Forfall:/Varamedlemmer: 1. Nils Ingar Aabol Dagfinn

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anette

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 07.05.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 07.05.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 07.05.2008 FRA SAKSNR: 22/08 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 30/08 TIL KL: 20.40 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 02.12.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:30 Tidspunkt - til: 14:30 Sak fra / til: 126/10-135/10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. 95/13 13/04869-1 Kleivi Næringspark. Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. 95/13 13/04869-1 Kleivi Næringspark. Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017 MØTEPROTOKOLL Hol kommune Formannskapet Dato: 11.11.2013 kl. 9:00 14.15 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Møtende medlemmer: Tony Arild Kjøl (H), Ingjerd Almås Anfinset (H), Jon Andreas

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-1339/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.01.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer