møre 2 Med Jesus i familien

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "møre 2 Med Jesus i familien"

Transkript

1 Nytt fra Møre Oktober/ november 2012 Nr årgang Gud har gitt oss et ufattelig kall: Han vil gjøre oss slik som han er for å vise verden hvem han er Eivind Kaare Osnes 11 møre 2 8 Med Jesus i familien Gode oppvekstvilkår, hjerteforhold til Jesus og kristent fellesskap, er noe Anne Karen og Sigmund Aandstad ønsker for barna sine. utland 5 Normisjon Privat Daniel (6 år) i fri utfoldelse, sett og bekreftet. Slik Gud ønsker at vi skal se hverandre. Blir ny leder i krisetid Therese Glendrange overtar jobben som direktør for Normisjon i Mali mens landet er i politisk kaos. Nå skal hun jobbe for å gi de kristne samarbeidspartnere trygghet. Sett og bekreftet Reidun og Harald Nyen er opptatt av foreldrerollen og den kristne familien. De sier det er viktig for alle i en familie å bli sett og bekreftet. norge 7 Gjenbruk vokser mer Omsetningen i gjenbruksvirksomheten Galleri Normisjon er i jevn vekst. Neste år er målet å omsette varer for en million kroner. Nå er butikken ikke bare på nettet. Følg Normisjon på Facebook

2 2 møre oktober/november 2012 Nytt fra møre Reidun og Harald Nyen er opptatt av foreldrerollen og den kristne familien. Nå vil de dele sine erfaringer på seminar i Molde Sett og johan behrentz Tidlegare misjonær i Mali Oddrun Bjørdal fortalte om situasjonen i Mali etter militærkuppet der i mars. bekreftet Tekst Kristine Anne D. Knudsen Foto privat Blei inspirerte til misjon Blindheim. Blindheim Yngre Santalforening var vertskap og inviterte til Inspirasjonssamlinga på Sunnmøre dette året. Blindheim bedehus var samlingsstad for bortimot 40 frammøtte. Tema var: For alle folkeslag, og det var tidlegare misjonærar i Mali, Oddrun og Kai-Even Bjørdal som stod for forkynning og informasjon. Mange er spente på situasjonen i Mali etter militærkuppet der i mars i år. Oddrun greide å gje eit godt bilete på korleis det heile har utvikla seg og korleis situasjonen er der i dag. I desse dagar reiser fleire av misjonærane tilbake og kan ta opp igjen samarbeidet med lokale kyrkjer og medarbeidarar. Kai- Even minte oss om at misjonsoppdraget og tenesta har vi fordi Jesus døydde for oss, stod opp og lever i dag. Derfor kan vi og skal vi gå ut. Inspirasjonssamlingane har ein lang tradisjon. I år som i fjor la vi opp til eit dagsprogram med 2 samlingar med mat i mellom. Det er alltid spanande å sjå kor mange som kjem, og ein må spørre om dette er samlingar som inspirerer og gir glød til å halde fram og tene i misjonen. Det var plass til fleire på samlinga. Men dei som kom og som gav uttrykk for korleis dei hadde hatt det, sa at det både var aktuelt, interessant og at det gav kveik til trua og foreingsarbeidet og at det er godt å komme saman. AVERØY FAMILIEKLUBB Harald og Reidun Nyen bor på Hedmarken. De har i mange år veiledet ektepar om samliv og foreldrerolle gjennom Familiefokus. Harald var også med å starte Hedmarken friskole på 90-tallet, og har vært rektor der inntil nylig. Berørt på en ny måte Jeg har vokst opp i en kristen familie og giftet meg med en jente med samme bakgrunn, forteller Harald. Vi fikk 3 barn. Alt skulle ligge til rette for et rikt familieliv, der de kristne verdiene fikk prege hverdagsliv, samliv og barneoppdragelse. I 1980 ble vi invitert med på familieleir i Ungdom i Oppdrag. Egentlig hørte vi ikke noe nytt, men forkynnelsen traff oss på en ny måte. Bibelen berørte hvordan jeg kommuniserte med Reidun, hvordan jeg behandlet barna mine og hvordan jeg omgikk kollegaene mine. Etter hvert har jeg skjønt at «de gamle» hadde sagt det samme, men jeg oppfattet ikke dybden i det de sa. Vendepunkt Dette ble et viktig vendepunkt i livet mitt og i familien vår. Vi ble med på flere familieleirer og ekteparweekender, og vi begynte å dele våre erfaringer med andre. Vi har vært med i komitéen for Familiefokus i Norge. Etter at vi gikk ut av ledergruppa, har vi fortsatt med undervisning, forkynnelse og veiledning i Familiefokus. Skapt til å leve i fellesskap Kan du si noe om foreldrerollen i dagens samfunn? Gjennom hele Bibelen ser det ut til at familierelasjonen er det sentrale, forteller Harald. Gud skapte oss som mann og kvinne, og våre barn er avhengige av hjemmet og foreldrene i mange år av sine liv. «Det er ikke godt for mannen å være alene» sa Gud, og viser med tydelighet at vi er skapt til å leve i fellesskap med andre. Gjennom hele Bibelen er viktige bilder knyttet til familien: Gud er vår Far, vi er kristne brødre og søstre og vi er Jesu brud. Når vårt liv som kristne i stor grad beskrives med bilder og begrep fra familielivet, er det viktig at familielivet gjenspeiler Gudsrikedimensjonen, slik at barna våre får gode og sunne bilder av Far, bror/søster, brud. Familien omtales i Bibelen som samfunnets grunncelle og byggestein. I GT er samfunnslivet i stor grad bygget opp rundt familiene. Et samfunn i endring Men samfunsstrukturen har endret seg drastisk de siste 10-årene. Strukturen på familien dreier seg i større grad om media og kommunikasjon enn relasjoner. Utviklingen går fort og ikke lett å følge med. Med så dramatiske endringer rundt oss er det enda viktigere at barna opplever et trygt og godt oppvekstmiljø, der hvert enkelt familiemedlem opplever seg sett og bekreftet. Barn har mange tilbud og utsatt for mange impulser. Familiens betydning er viktigere nå enn Uteklubb Ivar Aae Barn, unge og voksne er velkommen til å bli med i Averøy familieklubb. Vi møtes på søndagstur til åndelig og sosialt samvær. 11. nov kl 14: Vi møtes i svømmehallen på Averøy ungdomsskole 9. des kl 14: Julegrøt i gamma på Meek 20. jan kl 14: Ski og akedag, oppmøte Lille Rånes Averøy. Å få være sammen med andre familier, er en oppmuntring og motivasjon for barna. Familieklubben på Averøya legger vekt på trivsel og å bygge gode relasjoner. Det er viktig at barna opplever at de blir tatt på alvor og får en naturlig plass i det kristne fellesskapet. I Averøy familieklubb møtes barn, unge og voksne på søndagstur til åndelig og sosialt samvær. Antall deltakere varierer fra 10 til 30, har du/dere lyst til å bli med, er dere velkommen med eller uten familie. Klubben har de fleste samlingene utendørs der det legges opp til aktiviteter og/eller turer. Ta gjerne kontakt med Marianne og Ivar Aae hvis du vil vite mer om klubben. Eller kanskje du har mulighet til å bli med? Mail: eller mob: Familieklubben på tur til Breivikhammeren

3 Nytt fra oktober/november 2012 møre 3 Misjon og diakoni på dagsordenen Foreningstreffet på Frænabu misjonssenter handlet om temaer som ble berørt og understreket på generalforsamlingen i sommer. Det er viktig at det som kommer fram på generalforsamlingen i debatt og vedtak også flyter ut i de ulike arbeidsgrenene i organisasjonen. Samlingen fikk en god inngang da Berit Kringstad åpnet med ordene i Jes 52: «Hvor fagert det er når den som bringer gledesbud, kommer løpende over fjell». Regionleder Synnøve Risan snakket om at samfunnsendringer også gjør at vi må endre både måten å tenke på og arbeide på. Hvordan kan vi ta ansvar for misjon i dag? Diakoniarbeider Elisabeth Østergaard fortalte om sine erfaringer med diakoni og utfordret foreningene til å forankre diakonal tenkning og handling i foreningene. Reidun og Harald Nyen har lenge vært opptatt av hvordan kristne verdier kan prege hverdagsliv, samliv og oppdragelse. for en generasjon siden. Barna må lære å ta gode og selvstendige valg basert på grunnleggende verdier. Det er ingen som er bedre egnet til å hjelpe barna til dette enn mor og far. Overskrift NORDFJORD Familien er samfunnets grunncelle. Hvis grunncellen dør, dør samfunnet. Så alvorlig er det! FOLKEHØGSKULE friluftslivskulen.no Vil du holde deg oppdatert på kva som skjer på skulen vår, kan du gå inn på heimesida. Dei to første månadane har elevane laga 40 turrapportar. Her kjem eit utklipp frå den første turrapporten frå den nye linja «Norge på langs»: Bussen slapp oss av på Nordkapplatået. Med sykkel og full oppakning var vi klare for tur. Spenningen lå i lufta. Dette var ikke bare vår første tur, men også Norge På Langs første tur. Vi var prøvekaniner for en helt ny linje. 14 ungdommer og en lærer skulle sykle over 100 mil på 14 dager. Prioriteringer må få forrang Hva kan vi gjøre for å styrke ekteskapet? Det er sagt at det eneste som går av seg selv er forfallet. Ikke engang ekteskapet er unntatt denne livsloven. Hverdagen med sin travelhet og alle sine utfordringer gjør at ønskede og nødvendige investeringer i ekteskapet blir salderingspost. Å prioritere noe, er å la noe få forrang framfor noe annet, kanskje dette «noe annet» må strykes, fordi det ikke er plass til «både og». Relasjonen mellom kone og mann må prioriteres og få næring, ellers dør relasjonen. Vi må jevnlig vedlikeholde og oppgradere relasjonen til ektefellen: Jeg setter pris på deg, sende det vennlige og bekreftende blikket som den andre har savnet, komme med den positive kommentaren som er så verdifull midt i kavet. Det er viktig at familien sørger for å ha positivt ladede filtre, som å ta ting i beste mening og være overbærende med hverandre, ikke bare kommentere det som ikke er bra nok. Når mor og far demonstrer en positiv grunnholdning til hverandre, lærer barna å verdsette seg selv og andre. Familien er samfunnets grunncelle. Hvis grunncellen dør, dør samfunnet! Familien er samfunnets byggestein. Hvis byggesteinen smuldrer opp for oss, vil også byggverket samfunnet smuldre opp. Så alvorlig er det! Seminar i Molde 10. november kommer Reidun og Harald Nyen til Molde for å ha seminar om foreldrerollen. Se annonse Spenning i lufta ved den første turen til «Norge på langs» Turen startet med sterk kuling og motvind: Den første dagen syklet vi tre mil på 6-7 timer. Stikkord for de første dagene må være: Såre rumper, stive muskler, masse reinsdyr, sol, vind, fjelloverganger, godt humør og vakkert landskap. magnus halset kr til Kaerabani i India Molde-fellesskapet i samarbeid med regionen inviterte i september til kombinert samlingsfest og basar. Nordbyen kirke fyltes opp med små og store. India og misjon var hovedtema. De minste gledet seg mest til loddsalg og trekning og samlet seg tidlig i møtet om gevinstene. Mange hadde hatt med seg små og store ting slik at gevinstbordet flommet over og trekningen varte lenge etter leggetid for de minste. Men det gav resultater kr går uavkortet til Molde-fellesskapets innsamlingsprosjekt til Kaerabani Out Reach Center i India, en skole som utruster unge misjonærer. Molde-fellesskapet har gitt tilsagn om å samle inn ca kr i året til dette prosjektet. Noen kloke ord om fellesskap Flammen Gud, tenn du i mitt hjerte en kjærlighetens flamme for min nabo, for min fiende, for min venn, for alle mine slektninger, for den tapre, for slyngelen, for trellen du sønn av den kjæreste Maria fra det laveste vesen som lever, til det navn som er høyest av alt Omslutting Hellige Treenighet: vær min festning, omslut meg, kom og vær rundt mitt hus og mitt hjem (Fra «Ilden fra vest»)

4 4 møre oktober/november 2012 Nytt fra Sang og danseglede høgtun Mest kos Catch Nature er navnet på den splitter nye basislinja ved Høgtun folkehøgskole. Det er naturen og det naturen gir, som er med på å forme linja. Elevene bruker blant annet å tilberede mat ute i naturen tre dager i uka. Røyken stiger dovent opp fra bålet oppe i lia under Reinsfjellet. Vi er invitert på middag ute i det fri sammen med en stor håndfull folkehøyskoleelever som vil lære mer om natur, og ikke minst mer om kombinasjonen mat og natur. Nå skal jeg hjem og briefe i høstferien, gliser Øystein Rønning fra Vingelen, et sted ikke så langt fra mer kjente Tynset. Ni elever har valgt linja Catch Nature første året. Det kan godt bli flere, men å markedsføre nye linjer tar tid. Vi er ute i naturen tre dager i uka, og da er det ikke bare matopplevelser vi snakker om, men i hovedsak mat sprunget ut fra fangst og fiske, jakt og sanking, sier lærer Morten Brorson Johansen. Lærer Morten poengterer at denne linja skiller seg litt ut fra de andre ved Høgtun, for linjene der er mest kjent for masse skigåing, oksygenopptak, sykling og andre sportsaktiviteter. Her hos oss er det fokus på å kose seg i naturen. Det dreier seg ikke om å nå flest topper eller sluke flest mil. Her er det mest kos. Og så bacon, fløte og godtsmør, humrer læreren. To av elevene, Malene Hermansen Gardsteig fra Edland i Vest-Telemark og Fredrik Midttømme fra Oslo, er såkalte stipendiater. Det betyr at de har gått på Høgtun tidligere, og er med som en slags hjelpelærere. Hos oss får elevene trøst når det nærmer seg ferietid. Ikke fordi de lengter så fælt hjem, men fordi de gruer seg til å MÅTTE reise hjem, ler Malene. På Catch Nature er kombinasjon mat og natur viktig med jakt og sanking etterfulgt av matlaging ute. Over 200 tweens samlet for øvelser, lek og konsert Siste helga i september var det fest på Borgun folkehøg-skule. Da var over to hundre tweens fra hele regionen samlet for øvelser, lek og høstens beste konsert. I fjor inviterte Molde Soul Children til Soulfest. I år gikk utfordringen til Aalesund Soul Children. De siste to årene har det vært en økning i regionen fra to til sju Soul Children kor. Til sammen er dette det største arbeidet som foregår i Acta og Normisjon, og fylkessamlinga for de sju kora er det største arrangementet i organisasjonene gjennom hele året. En workshophelg er intens, fra kveldsmat fredag kveld til konsertslutt lørdag ettermiddag. Over to hundre tweens fra korene i Kristiansund, Molde, Ålesund, Volda, Harøy og Ulstein (Stranda SC kunne ikke Fullsatt sal i Borghallen da 200 Soultweens hadde konsert være med, men Breim SC fra Nordfjord var med) møttes. Gjesteinstruktørene kom fra Oslo Soul Children, Evelyn Hilleren og Solveig Pettersen, gjestesolist var Lisa Børud og Inge Andreas, kjent fra The Voice, som også var med som instruktør og koreograf under workshopen. Lørdag startet med frokost og lovsang før også mesteparten av den dagen gikk med til øvelser, noe som også bar frukter. Kl. 18 var den nye Borghallen fylt opp med publikum som var klar for halvannen time med pur sang og danseglede. Høstferie og leirtid Høstferie er leirtid. Siste helga i høstferien var 27 unger fra trinn samlet på leir på Phillipshaugen i Øksendalen. Oppslutningen om leirene som Actabarn og unge i Normisjon og Nms U har sammen på Phillipshaugen, har de siste årene vært økende, og det er moro å se at det alltid er barn som aldri har vært på leir som kommer. I tillegg til å kunne være sammen inne denne helga, var vi så heldige å være velsignet med fantastisk flott høstvær, så mye av lørdagen ble brukt ute til diverse lek og moro. Når kveldsmørket hadde senket seg, ble det også tid til refleksløp og mørkegjemsel. Helga var også spesiell på den måten at avslutningsmøtet på leiren var begynnelsen på feiringen av Phillipshaugens 50-årsjubileum som leirsted. Så siste samling ble en god samling av unge og eldre. Alle var enige om at det å møtes for å høre om Jesus på leir, er topp. Lørdagen ble brukt ute til lek og moro. gunnar bergem gunnar bergem Leder Synnøve Risan regionleder På generalforsamlingen i sommer ble en ny visjonsformulering vedtatt: Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. Dette handler fortsatt om å nå ut til unådde mennesker verden over, men nå har vi presisert litt mer hvem vi ønsker å nå. Vi ser at det tradisjonelle foreningsarbeidet har en vedvarende nedgang. Skal vi kunne bestå som Normisjon og fortsatt være et redskap for å nå nye, er det viktig å nå barn og unge. Det er de som skal bære oppdraget videre. Dette er et viktig mål. Tanken på at Normisjon en dag opphører fordi vi ikke maktet å nå nye grupper, kan være skremmende nok. Men enda mer skremmende burde det være at vi ikke greier å formidle og gi videre det gode budskap om evig liv til våre barn. Visjonen vår er ikke bare en fin formulering som skal klinge godt, bli forstått og akseptert. Men vi ønsker å sette inn tiltak og satse slik at vi innretter oss etter visjonen. Regionstyret arbeider nå med en strategiplan for hvordan vi skal nå lenger ut. Vi vil aktivt satse på nyplanting. Vi ønsker i større grad å ha fokus på familiearbeid. I den forbindelse vil vi anbefale alle som har mulighet, å komme til Reidun og Harald Nyens program i Molde nov. Se artikkel, omtale og annonse. Familiearbeid angår ikke bare unge foreldre med små barn. Det angår et helt samfunn. Unge foreldre trenger gode forbilder, gode samtalepartnere og noen som er villige til å dele erfaringer i samliv og oppdragelse. Kanskje du Familiearbeid angår ikke bare unge foreldre med små barn. Det angår et helt samfunn. kan tenke deg å være medvandrer eller mentor til ei ung mor eller far? Ikke fordi du har levd et perfekt liv og har oppskriften og svar på alle vanskelige spørsmål, ikke fordi ditt ekteskap har vært fullkomment, men fordi du gjennom livet har gjort deg noen erfaringer og hatt noen opplevelser som er verdt å dele med andre. Men mest av alt handler det kanskje om å lytte. Snakk gjerne i foreninga di om det er noe dere kan gjøre for å nå nye generasjoner med evangeliet.

5 Nytt fra oktober/november 2012 utland 5 utland Therese Glendrange møter guvernøren (tv.) i Kayes-regionen i Mali sammen med medarbeider Amadou Diallo (th.) og avtroppende direktør i Mali, Roar Flaké. Ny direktør i kuppherjet land Tekst Leif Gunnar Vik Foto Normisjon Therese Glendrange overtar ledelsen for Normisjon i Mali i en krisetid for landet. Den nye direktøren er opprinnelig fra Flekkefjord i Vest-Agder. Hun har bodd og studert i Oslo i 10 år med fagkretsen kristendom, fransk, drama og pedagogikk. Det siste året har hun også tatt mastergrad i verdibasert ledelse. Mye av min identitet ligger i at jeg i mitt yrkesliv snart har 10 års erfaring som misjonær i Mali. Jeg har i hovedsak hatt ansvar for barne og ungdomsarbeid og administrasjon og oppfølging av menigheter. Det gir meg en god ballast når jeg nå skal lede en stor norsk stab og mange lokale afrikanske medarbeidere, sier Glendrange. Konstruktivt møte Noe av det første hun gjorde som påtroppende direktør var å møte guvernøren i regionhovedstaden Kayes (se kart på normisjon.no/mali) som er regionshovedstad i Vest-Mali der Normisjon har det meste av sitt arbeid. - Det er alltid viktig å ha gode relasjoner til myndighetene, men spesielt i en usikker situasjon som nå syns jeg det er viktig å ta kontakt og si ifra at vi er her, sier Glendrange som opplevde møtet som konstruktivt. Jeg var urolig for situasjonen i landet da jeg ankom i september og jeg hadde hørt rykter om at islamistene ville gjøre det vanskeligere for de kristne. Men nå er det rolig. Det kan hende roen bare er et lite mellomspill, men jeg nyter det uansett, sier Glendrange. Drømmer om utvidelse Til tross for at de norske misjonærene har vært ute av landet et halvt år har ikke arbeidet stoppet opp. Det er delt ut mat der det har vært hungersnød, bibeloversettelsen til stammespråket kassonké har pågått fra Norge og av lokale oversettere, helseprosjektene drives videre og utbyggingen av bibelskolen i Bafoulabé går sin gang. Vi er i gang med planleggingen av flere nye undervisningsrom og et eget radiostudio. Jeg drømmer om at bibelskolen utvides med flere elever, eget radioarbeid og en frodig hage der studentene kan finne ro i sjelen, sier direktør Therese Glendrange. Hun er klar for å evakuere på kort varsel dersom urolighetene knyttet til opprøret i Nord-Mali blusser opp igjen. Krisen i Mali Mars: Militærkupp mot president Toure, like før presidentvalget. April: Tuareg-opprørere tar kontroll over den nordre delen av landet. Mai: Mislykket motkupp mot kuppmakerne. Islamistiske opprørere erklærer at den nordre delen av Mali er en islamistisk stat. Oktober: Vedtak om at 3000 soldater fra maliske myndigheter og allierte land utplasseres på en base utenfor hovedstaden Bamako for å prøve å ta tilbake okkuperte områder i nord. Team fikk undervise Starter familiesenter Lærer bort åndens gaver Kambodsja. Familien Dysthe fra Rogaland ledet et team 11 personer i sommer til prosjektene Normisjon driver i Kambodsja. Teamet bestod av bl.a. pastor, lærer, studenter, sykepleiere og en lege. De lekte med barna, drev aktiv sårbehandling og grunnleggende helseopplæring. Teamet deltok på gudstjenester og hadde inspirasjonssamling for 40 søndagsskolelærere. Se video om familien Dysthe på og Terje Høland, Normisjon arkiv Aserbajdsjan. Normisjon starter opp et nytt senter for familier med funksjonshemmede barn i hovedstaden Baku. Senteret har fått navnet Heyat Resurs Merkezi (HRM) som betyr «Senter for Livet». HRM har en senterdirektør, fire deltidsansatte og mange frivillige som driver terapiopplegg for barna og gir familien hjelp til å takle en vanskelig hverdag bedre. Norwegian Humanitarian Enterprise (NHE) har sterkt fokus på å hjelpe funksjonshemmede barn og familiene deres. India. Fire hindi-talende lutherske kirkesamfunn deltok på et seminar om fornyelse og lederopplæring i India tidligere i år. Normisjons medarbeidere Eivind Bjørnar Hetlevik og Trond Løberg ledet seminaret. Målet var å gi lederne i kirken inspirasjon slik at de lokale menighetslederne kan få redskaper til å stimulere til åndelig vekst og misjonsengasjement. Mange lutherske menigheter i India opplever at medlemmer går over til mer karismatiske menigheter. Prosjektnr.: ICC Budsjett 2012: kr Unge kristne ber for hverandre i Kambodsja. Prosjektnr.: Barna tilbake til familien Budsjett 2012: kr Prosjektnr.: Fornyelse og lederoppl. NELC Gavebudsjett 2012: kr Ønsker du å støtte et eller flere av disse prosjektene kan du gi en gave på konto nr og merke gaven med riktig prosjektnummer.

6 6 utland oktober/november 2012 Nytt fra Glede over at Guri er tilbake To afrikanske bibeloversettere mistet lederen sin da Mali ble rammet av statskupp De to bibeloversetterne i landsbyen Oussoubidiagna i Vest- Mali, Gagny Dansokho og Jean Mari Kanoute smiler nå bredt og er svært fornøyde med at oversettelsesleder Guri Enger er tilbake etter et ufrivillig langt opphold i Norge etter statskuppet i mars. De jobber mye mer konsentrert når hun sitter i samme bygget som dem. Når de er der aleine, blir de ofte avbrutt av slektninger, venner og andre som trenger deres hjelp. Når Guri er der, blir folk flaue over å avbryte dem i arbeidet, så derfor blir mye mer gjort da. Dessuten trenger de hennes fagkunnskaper. Hun behersker både hebraisk og engelsk, og det er nødvendig for å kvalitetssikre oversettelsene de to gjør. Vi har heller aldri vært i Israel og kjenner ikke kulturen der, men Guri har besøkt landet, så hun forteller oss om forholdene der, sier Gagny. Guri Enger var på plass i Ossoubidiagna i starten av oktober og fortsetter oversettelsen av Det gamle testamentet til stammespråket kassonké. Begge understreker at det mest verdifulle misjonærene kan gi kasonkéfolket er Guds ord på deres eget språk. Derfor er arbeidet deres veldig viktig. Vi vil gjerne gjøre en god jobb, sier Gagny Dansokho. Guri Enger er tilbake på jobb Prosjektnr.: Bibelen på kassonké Budsjett 2012: kr Karen Ekern Storsalen går for Asia Norge. Normisjons-menigheten Storsalen i Oslo starter i høst et nytt misjonsprosjekt knyttet til Sylhet-området og Khasi-folket i Bangladeh. Normisjon har støttet en kristen kirke i dette området siden 60-tallet, og er nå den eneste partneren til denne kirken fra vesten. Storsalen menighet vil være Normisjons kontaktpunkt mot denne kirken i årene framover og hjelpe den med grunnskoleopplæring og utdanning av kirkeledere. Ti prosent av vår kollekt går til Bangladesh. Samtidig vil vi markere ytremisjonsfokuset særskilt på enkelte søndager, samt flere av våre store arrangemet, blant annet julekonsertene. Det viktigste vi kan gjøre er å be. Bønn for Bangladesh vil være være en del av vår hverdag, både i de store og små fellesskapene i menigheten, sier prest Vegard Husby. Se ny video fra Sylhet i Bangladesh på Kristina Hvarnes andersen Barn fra landsbyene i Sylhet i Bangladesh får skolegang takket være Normisjons støtte til den lokale kirken. Prosjektnr: / Skoleprogram - barneskoler/bibel- og ledertrening Budsjett 2012: kr Krise i Mali 50 kg ris koster 200 kroner i Mali. Det metter 6 personer i 45 dager. Støtt våre søsken i Mali Gi med mobil: Send «Mali» til 2160 Du gir da en gave på kr 200, Kontonr Kampanjenr Lovsangsteamet sprer glede når de synger i menigheten i den lutherske kirken i Santiago på Cuba. Lærer av pastor Tekst Leif Gunnar Vik Foto Solfrid Elgvin Lied Bak de frimodige ungdommene i lovsangsteamet i den lutherske kirken på Cuba står pastoren som har tatt sitt lederansvar på alvor. Cubansk kirkemusikk skapes nå i den lutherske kirken på Cuba. Vi har gjennom mange år hatt mye gjensidig glede av det musikalske samarbeidet mellom Normisjon og den lutherske kirken på Cuba. Den musikalske nerven i gudstjenesten i Santiago styrker troen og optimismen hos alle som er til stede. Kirkens ledere legger vekt på at kirken skal være stedet for glede, trosvekst og fellesskap, sier Normisjons pressekontakt for Cuba, Solfrid Elgvin Lied. Alle ansatte må ta ansvar Den lutherske kirken er en pioner på Cuba i å utvikle stedegen liturgi i svingende rytmer. Nå tar andre kirker i landet i bruk det som er laget her. Pastor Virgen Laborde i hovedkirken i Santiago har store utfordringer med å følge opp de mange ungdommene og barna som kommer til aldersdelt søndagsskole. Hun prøver å delegere oppgavene mest mulig. Ofte deltar hver aldersgruppe med hvert sitt drama i gudstjenesten. Menigheten har heldigvis både diakoner og kateket foruten organist som er bevisste på å lære opp de unge menighetsmedlemmene. Organisten har blant annet drevet opplæring av forsangerne i snart tre år, sier Lied. Ledermangel i drabantbyene Kirken har nå også et sterkt fokus på å fostre frem pastorer. En stor evangeliseringsiver i kirken har ført til ny menighetsplanting i og utenfor byen og dermed behov for flere kirkeledere. Dette er gledelige utfordringer for Cubavenner i Norge, og kirken ber om forbønn og fortsatt støtte til opplæringsmateriell og pastorlønninger, sier Solfrid Elgvin Lied. Hun reiser på et nytt besøk til Santiago-synoden på Cuba sammen med sin mann Øistein Lied i desember. Hensikten med besøket er blant annet å bistå i arbeidet med å utvikle nye ledere. Prosjektnr.: Støtte til Santiago-synoden Budsjett 2012: kr Ønsker du å støtte et eller flere av disse prosjektene kan du gi en gave på konto nr og merke gaven med riktig prosjektnummer.

7 Nytt fra oktober/november 2012 norge 7 NORGE Skal bygge Normisjon Det er viktig for meg å bli bedre kjent med både folk og organisasjonen som helhet og også la folk få bli kjent med meg. Det sier Ruth Skree som er ansatt for å gjøre Normisjon til en offensiv menighetsbevegelse i årene som kommer. Hun ble ansatt i sommer etter at generalforsamlingen vedtok å etablere 15 nye menigheter i Norge de neste tre årene. Stiller spørsmål Det er viktig for meg at jeg ikke blir en tilfeldig person på hovedkontoret som skal gjøre noe alene derfra. Derfor spør jeg alle jeg møter om to ting. Hva syns du jeg bør brukes til? og Hva ville du gjort om du hadde min jobb? Det hjelper meg å sjekke om jeg er på rett spor. Normisjon skal nå som bevegelse sammen utforme en konkret strategi for menighetsplanting, sier Skree. Hvordan leter du etter potensiale for at det kan etableres nye menigheter? Mye handler om å holde øynene åpne, spesielt i møte med mennesker jeg snakker med, men også i forhold til steder jeg er på. Det er viktig for meg å se etter hva Gud holder på med, og hva som er hans tanker for stedene og folkene jeg møter. Foto: Helene Camilla Titterud Du har fått et mål om 15 nye menigheter på tre år. Er det realistisk? Vi har sammen fått et mål om 15 menigheter. Slik jeg er blitt mottatt, ser jeg et sterkt ønske og en dra-kraft fra regionene om å satse på fellesskapsbygging. Jeg opplever at vi spiller på lag og vi har forskjellige roller og styrker å bidra med, sier Skree. Hun mener det mange steder er kristne fellesskap som har potensiale til å utvikle seg til menigheter på sikt. Erfaringen tilsier at det som oftest tar tid å starte menighet, og det starter først med et fellesskap som får utvikle seg til den form og fasong det skal få. Mange av de 15 er allerede godt på vei, og sammen skal vi hjelpe til å utvikle disse til fullstendige menigheter, der det er riktig. Jeg vil hjelpe til at fellesskapene får blomstre og bli til det de skal bli, men det hører nok med til sjeldenhetene at fellesskap går fra startstreken til fullt utviklet og selvstendig menighet på tre år. Det er fantastisk når det skjer, men det er viktigere å bygge sunt og solid enn raskt, sier den nyansatte fellesskapsutvikleren i Normisjon, Ruth Skree. Ruth Skree Alle som mottar «Nytt fra Normisjon» bør også ha Agenda 3:16. De utfyller hverandre på en utmerket måte. Rolf Kjøde Introduksjonspris kun kr. 368, (ord.pris kr. 495, ) for et helt år! Bestill abonnement her: Tlf , Tro hva dette serviset skal koste? Daglig leder for Galleri Normisjon, Lillian Dombestein, og medarbeidar Solfrid Augestad vurderer prisen under høstens kurssamling for medarbeidere. Holder bruktkurs Tekst Lillian Dombestein/Leif Gunnar Vik Foto Arne Bøe Gjenbruksbutikken Galleri Normisjon satser nå på en årlig Galleri Normisjon-dag for å få fart på bruktmarkedet i misjonsbevegelsen. 20 frivillige bruktinteresserte misjonsfolk fra hele Sør- Norge var samlet på Erdal bedehus på Askøy uten for Bergen i slutten av september. Der fikk de omvisning i den Galleri Normisjon-butikken i Norge som har hatt størst økning i omsetningen det siste året. Mot en million Siden oppstarten av Galleri Normisjon for to år siden er det etablert totalt 11 butikker. Noen av butikkene har måttet legge ned på grunn av mangel på frivillige medarbeidere. Men totalt vokser omsetningen. I år er målet å runde kroner i inntekter til Normisjon gjennom gjenbrukssatsingen. Det er vel kroner mer enn i Neste år settes budsjettmålet til en million kroner. For å klare det blir det nå satset på å kurse medarbeiderne til å drive smartere. Best i landet I starten var butikkene bare tilgjengelige på internett. Nå åpner flere og flere butikker også for at kunder kan stikke innom og se varene. Butikken på Erdal er en foregangsbutikk som holder åpent for kunder flere dager i uken. I august måned hadde denne Galleri-butikken størst omsetning av alle butikkene i Norge med over kroner. Kontaktskaper Under gjenbruks-dagen i september ble det lansert flere ideer om hvordan Galleri Normisjon kan bli en gullgruve for misjonen. Konklusjonen er at flere engasjerte medarbeidere rundt omkring i Norge er nøkkelen til å klare dette målet. Flere av kursdeltakerne delte også flere historier om hvordan Galleri Normisjon har vært en døråpner til å komme i kontakt med helt nye menneske som verken kjenner Normisjon eller regner seg som kristne. Oversikten over alle Galleri Normisjon-butikkene finner du på Galleri Normisjon er ikke lenger bare på internett. Butikken holder åpent for kunder flere ganger i uken Lillian Dombestein

8 8 møre oktober/november 2012 Nytt fra Vekstkonferanse med nådegaver i fokus Gode oppvekstvilkår, hjerteforhold til Jesus og kristent fellesskap, er noe Anne Karen og Sigmund Aandstad ønsker for barna. Med Jesus i Erlend EVENSTAD På fem minutter fortalte Jan Magne Moi, regionleder i Sogn og Fjordane, «hva vi kan lære av de kristne i Nepal.» familien Tekst Kristine Anne D. Knudsen Foto Kristine Anne D. Knudsen Oppdal. Mange reiste oppglødd og inspirert hjem etter Vekstkonferansen 2012, der 16 foreningsstyrer fra hele Midt-Norge kom sammen for å søke Gud og heie hverandre fram. Vekstkonferansen på Oppdal er det årlige møtepunktet for foreninger i Midt-Norge som er tilknyttet vekstnettverket i Normisjon. Her samles foreningsstyrer fra hele regionen til en helg med undervisning, inspirasjon og bønn. Til konferansen på IMI Stølen i slutten av september kom 55 styremedlemmer fra 13 foreninger i Trøndelag. Sogn og Fjordane var representert med to foreninger (Ytre Stadt og Førde), mens en forening (Tingvoll) deltok fra region Møre. I tillegg bidro Elisabeth Østergaard fra regionstaben i Møre som pianist og lovsangsleder. «Alle mann på dekk» Temaet for årets konferanse var «Alle mann på dekk». I en undervisningsbolk lørdag formiddag handlet det om de fem tjenestegavene Paulus nevner i Efeserne 4,11: apostelen, profeten, evangelisten, hyrden og læreren. I praksis skjer det ofte at de fem tjenestegavene spilles ut mot hverandre. Men de var ment å spille på lag, for å utfylle hverandre. Jeg er overbevist om at vi vil få oppleve en helt annen dynamikk hvis vi lar tjenestegavene utfolde seg i samspill, sa underviseren Erlend Evenstad, fra regionstaben i Trøndelag. Underveis lot han tilhørerne få møte en representant for hver av de fem tjenestegavene, i den bibelske rekkefølgen med apostelen først. Jeg blir trigget når jeg får være med å skape noe nytt. Da er jeg i flytsonen, fortalte det første intervjuobjektet, Helge Malum fra Singsås Normisjon. Misjonale fellesskap Vekstkonferansen bestod av mer enn undervisning. Deltakerne ble delt inn i bønnegrupper som møttes flere ganger gjennom helga. Mange ga uttrykk for at gruppene ga stort utbytte: her ba man for hverandre, oppmuntret hverandre og bygde relasjoner på kryss og tvers av foreninger og regioner. Weekend er alltid kjekt Jeg treffer Anne Karen og Sigmund Aandstad med de to guttene Sondre og Erlend på Molde-fellesskapets menighetsweekend på Visthus. Menighetsweekend er alltid kjekt, sier familien Aandstad. I sommer flyttet de fra Molde til Ålvundeid hvor Anne Karen er fra. Selv om vi har flyttet fra byen, ønsker vi å holde kontakten med Molde-fellesskapet. Da blir slike samlingspunkt ekstra viktig, sier familien Aandstad. Molde-fellesskapet anbefalt Familien Aandstad har bodd i Molde i tre år etter at de kom flyttende fra Oslo. Vi ble anbefalt å gå i Molde- fellesskapet og kom med en gang inn i en smågruppe, som gjorde at vi raskt følte oss som en del av fellesskapet i menigheten, sier Anne Karen. Gjennom venner og menigheten har vi fått vokse i troen. Det som har gjort mest inntrykk, er alle menneskene som ønsker en sterk og nær relasjon til Jesus. Som småbarnsfamilie har vi også satt stor pris på menighetens fokus på barna og familien. Barna blir godt inkludert og utgjør en viktig del av menigheten. Oppvokst på gård Sigmund er også vokst opp på gård, og derfor er det ikke så stor overgang for han å flytte til gården på Viset. Vi har begge god erfaring med å vokse opp på landet, og vi ønsker å gi barna våre tilsvarende oppvekstsvilkår, sier Sigmund. En klar bonus er å ha besteforeldre til barna på samme gårdstun. -Noe av det mest utfordrende med å flytte fra Molde, var å forlate det kristne fellesskapet vi hadde der. Etter at vi planla å flytte hit, begynte vi å lete etter andre kristne barnefamilier i området. Det var godt å merke at vi ikke var helt alene, og vi har allerede blitt med i hver vår bibelgruppe (kvinnegruppe og mannsgruppe). Det merkes imidlertid at det er et vesentlig mindre miljø her, og at vi nok i større grad må være med på skape ting selv. Bygger hjerterelasjon Anne Karen og Sigmund ønsker at troen på Jesus skal være en naturlig del av hverdagen med barna. Vi forsøker å ha en del faste element som knytter troen og hverdagen sammen for oss som familie; som blant annet bordkalender, sangstund, lesing i barnebibel og kveldsbønn. I tillegg forsøker vi å formidle troen gjennom de situasjoner som oppstår i hverdagen. Erlend deltar på søndagsskolen i bygda vår, og det er et arbeid vi ønsker å engasjere oss i, sier Anne Karen. Familien Aandstad er opptatt av å bygge en hjerterelasjon til barna sine. Vi ønsker å være et hjem der det er trygt å feile, preget av frihet og kjærlighet, slik det også er for oss i møte med vår På konferansens siste samling, da Inger Brit Rødberg (regionleder i Trøndelag) stod på talerstolen, var temaet «misjonale fellesskap.» Jeg har spurt Gud mye om hva som er veien videre for fellesskapene i Midt-Norge: «Gud, hva vil du?» Svaret er veldig tydelig, ikke til å ta feil av. Svaret er: «At mennesker skal bli frelst.» Ny bilde- og diktbok Åpenhjertig fortsatte hun: Noen ganger blir jeg fortvila når jeg deltar på det ene årsmøtet etter det andre uten å høre om at folk blir frelst. Jeg ser få nye ansikter i våre fellesskap. Regionlederen viste til brevene til de sju menighetene i Johannes Åpenbaring. Så forskjellige de er, utfordres alle sju med de samme ord: «Hør hva Ånden sier til menighetene!» Som ledere for foreningene i Midt-Norge, må vi sammen søke Gud og høre hva Ånden sier. Da vil han vise oss hvordan vi kan leve misjonale liv - liv som berører nye mennesker og lar Gud få oppleve det han lengter mest etter: «At mennesker skal bli frelst.» «Når eg ser din himmel!» er Gunvor Eline Kristensens nye bilde- og diktbok. Mange kjenner Gunvors misjonsengasjement. Hun har vært misjonær Bangladesh og ansatt i region Hordaland. Nå er hun i full sving som pensjonist. Hennes siste prosjekt er en bilde- og diktbok. Hun står for både fotograferingen og diktningen selv, og resultatet har blitt meget fint. Undring over skaperverket, glede over Guds omsorg for oss, og forventning til livet med Gud er det som ligger på mitt hjerte, sier Gunvor Eline Kristensen. Boken selges for kr 150,- hos Tre Seksten i Åsane Senter, eller fra forfatteren selv. Forsiden til Kristensens nye bilde- og diktbok

9 Nytt fra oktober/november 2012 møre 9 Nytt fra regionstyret Regionstyret arbeider videre med et samarbeid med Hovedkontoret om en eventuell regionoppløsning slik årsmøtet vedtok. I tillegg til region Møre, har også region Telemark, VeBu og Østfold sett på muligheter for et samarbeid med Hovedkontoret med tanke på oppløsning. Tilsetting av fellesskapsarbeider Torgeir Frøsøye er tilsatt som fellesskapsarbeider i region Møre. Han har sin bakgrunn i forsamlings- og fellesskapsarbeid i region Rogaland. Han tiltrer i stillingen 1. januar Han vil bli nærmere presentert i neste utgave av Nytt fra Normisjon. Anne Karen og Sigmund Aandstad legger til rette for at troen skal være en naturlig del av hverdagen til Sondre og Erlend. himmelske Far. Vi kan anbefale boka/ undervisnings-cden «Loving our kids on purpose» av Danny Silk (Bethel Church i Redding, California), som setter fokus på akkurat dette. Vi ønsker å være et hjem der det er trygt å feile, preget av frihet og kjærlighet, slik det også er i møte med vår himmelske Far Molde. Det arrangeres seminar om foreldrerollen (for foreldre, men med barneopplegg) lørdag 10. november i Molde. Dette er et samarbeid med Familiefokus (Ungdom i Oppdrag), Molde-fellesskapet og Normisjon. Det er noen som har ønsket mer undervisning for voksne, og dette blir en dag med spennende undervisning om oppdragelse og hva Bibelen sier om foreldrerollen. Det vil også bli egen ungdomskveld på lørdag kl 20 på Molde Bedehus med tema: Kjærester og sånn. Søndag 11. nov blir det gudstjeneste (GNIST) på Sub Urban i Molde med tema relasjoner. Mandag kveld seminar med tema: Den kristne friskolen kl 20 ved Romsdal Ungdomsskole. Se annonsering side 12 Husk påmelding til seminaret på lørdag til: Valgt til regionstyret Sigmund har nettopp blitt med i styret i Normisjon i regionen. Hans tilknytning til Normisjon fra før er gjennom Molde-fellesskapet. Jeg synes det er veldig positivt med Normisjons fokus på å etablere og bygge kristne fellesskap. Der tror jeg organisasjonen har noe veldig positivt å tilby, og dette var mye av grunnen til at jeg sa ja til å være med i styret, sier Sigmund. Jeg tror det er mange unge voksne som har vanskeligheter med å finne seg til rette i tradisjonsbundne fellesskap i kirke og bedehus. Derfor er det viktig at Normisjon støtter opp under etablering av nye, små og store fellesskap med Jesus i fokus, men hvor «form og farge» bestemmes av gruppens behov og ønsker. Jeg er godt fornøyd med at regionen nå er i ferd med å ansette en fellesskapsarbeider som nettopp skal jobbe med å plante og utvikle nye fellesskap. Hvis du vil være med å støtte region Møre med å bygge gode fellesskap og å satse mer på familiearbeid, ber vi deg bruke giroen som ligger ved bladet eller bruke følgende konto: Merk gaven Normisjon region Møre Seminar om foreldrerollen privat Reidun og Harald Nyen har seminar om foreldrerollen Strategi og handlingsplan Generalforsamlingen vedtok en strategiplan som gjelder til 2025 og handlingsplan for de neste 3 år. Planene understreker viktigheten av nyplanting for å nå nye generasjoner. Normisjon ønsker å plante 20 nye fellesskap de neste 3 årene. Vi satser også på et mer målrettet utadrettet arbeid. Innsatsen må bli større for å nå unge mennesker. Foreninger og fellesskap utfordres til å ta ansvar for internasjonal misjon, både med tanke på forbønnskontakt og økonomisk forpliktelse. Vi må også være frimodig i rekrutteringen av misjonærer. Regionstyret vil fram mot årsmøtet 2013 arbeide videre med strategi og handlingsplan og hvordan den kan vireliggjøres i region Møre. Dette legges fram på neste årsmøte kr mer fra foreningen? Region Møre satser på nyplanting og vitalisering av eksisterende arbeid. Dette fokuseres sterkere i tida framover. Vi har budsjettert med underskudd dette året. Og vi må nok gjøre det til neste år også. Hvis hver forening bestemmer seg for å gi 8000 kr mer i året, slipper vi å tære på oppsparte midler for å lønne ny arbeider.

10 10 møre oktober/november 2012 Nytt fra Forkynte om renhet kristine anne d. knudsen Solveig G. Angelskår (t.v) blir engasjert når det er snakk om familiearbeid. Her sammen med Hilde Joy Vestøl Satsing på familiene Hilde Joy Vestøl arbeider i Acta ved Normisjons region kontor i Hordaland. Hun forteller at de har økt fokuset på familiearbeid det siste året. Det begynte med at vi ansatte Solveig Gravem Angelskår som Familie- og misjonsarbeider høsten 2011, forteller Hilde. Jeg brenner for familiearbeid og for å tenne misjonsglød i barn og unge, sier Solveig Gravem Angelskår. I februar arrangerte de foreldrekurs i Hordaland, med Jorunn Singstad Djupvik fra Bibelleseringen. Finn dine kastesteiner, oppfordret hun, med utgangspunkt i historien om David som i møte med Goliat fant fem glatte steiner i elva. Dette var noe han var vant med å bruke, og på samme måte kan foreldre fokusere på sine styrker og interesser når de ønsker samlinger om Guds Ord i familien. Man må ikke nødvendigvis sitte rundt et bord, fortsatte Djupvik. Bibelvers-stafett og quiz stod på programmet, og alle fikk en rolle da historien om Jesus som stillet stormen ble fortalt. Barna meldte seg til å være disipler, fedrene lå på gulvet og var båt, mens resten veivet med armene og var vind og bølger. Bibelfellesskap! I sommer hadde de villmarksleir for familier. Misjonær Jan Sanden fortalte for voksne og barn om misjonærlivet i Mali. Av aktiviteter hadde de blant annet luftgevær- og pil og bueskyting. Siste helga i oktober inviterer Acta Hordaland til Familiehelg med talere fra Familiefokus, Ungdom i Oppdrag. De skal ha opplegget I samme båt, som er et kurs for hele familien! Det er supert at familiene kan gjøre noe SAMMEN, og vi håper dette gir dem positive erfaringer, som de tar med seg hjem og fortsetter med. På kontoret i Bergen treffer jeg også Martin Olsen, som er familiearbeider i Norkirken i Bergen. Vi har familiesamlinger to søndager i måneden, og gudstjeneste kl 11 for alle en søndag i måneden i tillegg til ettermiddags gudstjenester, sier Martin. Renhet var tema på Moldefellesskapets menighetshelg Molde-fellesskapet hadde menighetsweekend på Visthus i september. Det var strålende sol og godt fellesskap blant de 90 deltakerne. De fleste var med på tur inn til Måsvassbu, med nydelig vær og flott høstnatur. Det ble litt langt å gå for en del av de små barna, men da var det mange hjelpsomme bærere som mer enn gjerne hjalp til. Helgen var preget av mye lek, mange gode samtaler, og virkelig god forkynnelse. Et av barna sa at det var så kjekt å være der, at han hadde lyst å flytte dit og bo der. Temaet for helgen var renhet. «Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud». Mt 5,8. Vi ønsket å si noe om hvem Gud er og kjenne han. Eivind Kaare Osnes forkynte om tilgivelse, at det er ingen fordømmelse i Kristus og at vi er kallt til å være hellige. Eivind Kaar Osnes (bakerst) forkynte på menighetsweekend. Glad for tida i Molde Eivind Kaare (EK) Osnes, 37 år, jobber som kirurg i Oslo. På Korsvoll i Oslo har han vært med i oppstart av et Normisjonsfellesskap. -Det er en liten menighet med vekt på undervisning og samtale om Guds ord, forteller EK. EK forteller videre fra årene da han bodde i Molde og fikk være med å starte Molde-fellesskapet. -Gjennom Molde-fellesskapet fikk jeg leve tett med Gud. Sammen som fellesskap fikk vi Gunnhild Hals var også med og forkynte på weekenden. Hun vokste opp på Nordmøre, og gikk noen år i Molde-fellesskapet. Hun er utdannet fysioterapeut, og bor nå i Hemsedal, og er «fjernstudent» på diakonistudiet fra Diakonhjemmet i Oslo. vokse i kjennskap til Gud og hverandre. Vi fikk stadig se mer av Guds hensikt for oss, for byen vår og for verden. Det var ikke alltid så lett, og det var mange omveier og utfordringer, men Gud har vært trofast! Det var en vei til frihet, gjenopprettelse, helhet og glede! Jeg ser tilbake på årene i Molde med glede og takknemlighet - først til Gud, og så til alle de herlige menneskene som jeg fikk lov til å vokse sammen med og bli kjent med. Det var veldig gøy å møte menigheten og være sammen med gode venner igjen, sier Gunnhild. I tillegg er det alltid herlig å få lov til å formidle litt av Guds ord. Gunnhild talte om at den som elsker Gud er kjent av ham. Gud kjenner oss slik vi er, og vi får leve som lysets barn. Eivind Kaare Osnes var med å starte Molde-fellesskapet kristine anne danielsen knudsen kristine anne danielsen knudsen ACTA Gunnar Bergem Acta-leder Verden er full av spørsmål, noen vil kanskje si for mange. Om det finnes like mange svar er jeg ikke sikker på, men det jeg vet er at det av og til finnes svar jeg ikke vil høre. Det er de svarene som krever noe ekstra, de som får meg til å tenke og kjenne at dette blir vanskelig. Ofte kan de ha med personlige ting, som i spørsmål om miljø eller rettferdighet. Hvorfor skal vi få lov til å være så rike? Vanskelig å finne godt svar. Men andre ganger er det når svarene angår måten å møte medmenneskene på. Jeg tenker ikke nødvendigvis på de store teologiske samlivs- og homofilidebattene som har preget kirken i Norge. Jeg tenker på de spørsmålene og de bønnene vi ber som gjør noe med hvordan vi forholder oss til de vi møter i hverdagen. Hva gjør vi med de utfordringene og spørsmålene Jesus stiller oss i Bibelen? Eksempel: Jeg er på et møte, det er et godt møte, god forkynnelse, god sang, rett og slett en god ånd. Jeg er glad og inspirert når jeg går. I døra møter jeg noen som spør om jeg vil være med å levere ved til pensjonister, samle inn klær til Latvia, starte en barneforening, ha en bibelgruppe for konfirmanter, lage vafler på asylmottaket eller være med å male bedehuset. Spørsmålene og utfordringen kan være mange og forskjellige, og alle kan knyttes til det jeg har hørt på møtet. Hva sier det da om meg når jeg sier: nei. Har jeg da blitt berørt av Jesus, har jeg da tatt til meg det Han vil at jeg som hans etterfølger skal være? Igjen vil svaret være: nei. Så lenge det vi Om jeg har tusen Jesuser i hjertet, men ikke deler det med noen, er det forgjeves forkynner og blir forkynt ikke går gjennom oss, først inn, så gjennom hjertet og til slutt ut gjennom hender og munn, er det ingenting verdt. Om jeg har tusen Jesuser i hjertet, men ikke deler det med noen, eller lar det bli en del av hele kroppen min, er det forgjeves. Og når vi er mange, er det ingen av de spørsmålene som jeg nevnte over som skal kunne stå ubesvart. Alle skal ikke svare ja til alt, men alle kan svare ja til noe, for ingen er for liten til å være en del av Guds fantastiske plan.

11 Nr. 5/ årgang Nytt fra oktober/november 2012 tro 11 Tro Andakt Eivind Kaare Osnes tidligere leder i Molde-fellesskapet Hvem kan skille oss? Oversettelse: Erlend evenstad Den kloke mannen bygger sandslottet sitt av stein. Innspill Best på leir? Espen Andreas Hasle Daglig leder i Acta - barn og unge i Normisjon Det er litt flaut å innrømme det, men i sommer var jeg på min første leir i Acta. Jeg fikk lov til å holde bibeltimer for de voksne på en av Acta Østfolds familieleirer på Sauevika. Det ble gode dager, både for meg og familien. Tid til lek, tid til bibel og bønn, alt pakka inn i en vakker Hvalerskjærgård. Det vakte gode minner fra tida mi som tenåring på utallige leirer i «Laget» (NKSS). Det var min menighet, min ledertrening og mitt viktigste sosiale miljø. Jeg veit hva leir kan bety. I handlingsplanen som Actas landsmøte vedtok i januar i år står det at vi vil være «best på leir» i Norge. Det er et høyt mål, vanskelig å måle og kanskje litt dristig. Det viktigste vi prøver å si med dette målet er likevel enkelt. For oss i Acta er leir viktig. Vi tror at det å reise vekk en helg eller en uke gir en unik mulighet for barn og unge til å utforske troen sin og ha det veldig gøy! I løpet av ett år deltar ca barn og ungdommer på leirer og festivaler som vi i Acta arrangerer alene eller sammen med andre. Det er fantastisk! Men «best» handler om mer enn antall. Det handler om at vi ønsker å sikre at alle våre leirer ikke bare blir gøye og morsomme, men at de bidrar til det viktigste; at barn og unge følger etter Jesus. For å oppnå det må vi ha kvalitet i alle ledd. Det er derfor med betydelig forventning og stolthet vi i oktober lanserte en ny og revidert versjon av leirlederboka vår, Leir fra L til R. Vi tror den vil være et godt verktøy til å hjelpe unge ledere til å utvikle seg selv og leirene de har ansvar for. Uten flere tusen frivillige ledere hvert år hadde vi ikke hatt sjans. En stor takk til alle lederne! Jeg håper boka kan motivere og utruste, og gjøre leirene bedre og enklere å arrangere. Velkommen på leir i Acta! PS. Mer informasjon (og mulighet til å bestille boka) finner du på Prosjekt Mali: Normisjon driver totalt 11 prosjekter i Mali. Vi har noen måneder igjen av 2012 og ligger langt etter våre budsjetterte gavemål. Mer info: Budsjett gaver 2012: 8,4 mill kr Innsamlet pr oktober 3,4 mill kr Ingenting kan skille oss fra Guds kjærlighet. Rom 8, 39 «Kom, la oss gjøre opp vår sak! sier Herren». Gud ønsker at vi skal bli tilgitt og få frihet fra det som binder oss av synd og skam. Gud tilgav Israel deres synd på soningsstedet over paktkisten. Jesus er det samme soningsstedet for oss. Tilgivelsen er ikke noe som gis oss når vi tar oss sammen og møter Gud med den beste utgaven av oss selv. Tilgivelse og Guds rettferdighet får vi når vi står overfor våre alle største svik og det vi skammer oss mest over. Der erklærer Gud oss rettferdige for Jesu skyld! Be og arbeid i Normisjon og acta Regionene Be for familieklubbene i regionen. Be for ekteskap og gode familierelasjoner og at foreldre settes i stand til å formidle tro til barna Be for barns oppvekstvilkår, at vi evner å gi gode og sunne aktivitetstilbud gjennom vårt arbeid Be om at foreningene ser hvilke muligheter som finnes for å formidle misjon på en engasjerende og god måte Be for Torgeir Frøsøye, nytilsatt fellesskapsarbeider I Romerbrevet 8 kan vi lese: «Hvem kan anklage dem Gud har utvalgt? Gud er den som frikjenner». Gud anklager oss ikke for det gale vi har gjort. Det er det Satan som gjør. Gud frikjenner. Guds rettledelse inviterer oss inn til han og trekker oss nærmere han. Satans anklager skaper avstand mellom oss og Gud. Gud anklager ikke. Han frikjenner, for Jesu skyld. Derfor kan ingenting skille oss fra Guds kjærlighet. «Dere skal være hellige, for jeg er hellig», sier Herren. Gud har gitt oss et ufattelig kall: Han vil gjøre oss slik som han er for å vise verden hvem han er! Han vil at vi skal være trofaste og tilgivende fordi han er trofast og tilgir. Han vil at vi skal være kjærlige, fordi han er kjærlighet. Gud er trofast, selv om jeg er troløs. Og midt i min troløshet roper han meg tilbake til seg, for å tilgi, rense meg ved Utland Velsign samarbeidsorganisasjonen vår, ICC (International Cooperation Cambodia) og satsingen på PARCE-prosjektet og fattige minoritetsgrupper. Vær nær hos studentene på deltidsbibelskolen i Chhuk og samarbeidet med menighetsnettverket om evangelisering og lederopplæring. Gi visdom til det lokale Kambodsja-styret i Rogaland som har ansvar for drift av arbeidet og innsamling. Bestill julegaveabonnement: web: tlf: , e-post: Jesu blod, og for at jeg ved Guds veldige kraft skal være trofast slik han er det. «Dere skal være hellige for meg, for jeg, Herren, er hellig, og jeg har skilt dere ut fra folkene for at dere skal høre meg til, sier Herren.» 3. Mos 20, 26 Rom 8, 37-39: Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss. For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Norge Unngå skuffelser i år Gi gaven som inspirerer hele året! 6 mnd: kun kr. 199, Nr årgang AGENDA Misjon og mosjon Hva har disse til felles? i skogen Klovn i kirken Barnevaktens nye leder AGENDA Bevisste shoppere Umusikalske Jarle Storebø Salmer på pub Gud helbreder... noen Gud har gitt oss et ufattelig kall: Å gjøre oss slik som han er for å vise hvem han er 12 mnd: kun kr. 368, Gi lederne i Normisjon og Acta mot og handlekraft på veien videre i forhold til organisasjonsutvikling, slik at organisasjonen kan fungere best mulig. Vær nær hos ledergruppen på hovedkontoret og regionlederne. Utrust landsstyret og landsråd til å se hvilken plan du har med Normisjon og Acta. AGENDA

12 Hovedkontoret for Normisjon: Postboks 7153, St. Olavsplass, 0130 OSLO, Tlf: , E-post: Besøksadresse: Linstows gate 3, 0166 Oslo Bankkonto nr Normisjon er en evangelisk luthersk organisasjon som organiserer over 50 tusen personer over hele Norge gjennom blant annet menighetsfellesskap, foreninger, barnehager og skoler. Vi vil nå unådde og gjøre mennesker til disipler. Acta- barn og unge i Normisjon har nærmere medlemmer over hele Norge som er organisert i lokale fellesskap. Vi vil se grensesprengende fellesskap hvor barn og unge møter, følger og ærer Jesus Kristus Kalender Møre Send inn tekst og bilder til neste nr. innen 19. nov. høst 2012 Arrangementer Forskningssjef ved Høyskolen Diakonova, Tormod Kleiven har kurs om sjelesorg: Aleksandra Hotell 13. nov FRIMOD TIL SJELESORG Dagseminar om kristen sjelesorg kl Tema: Respekt og relasjon Gode grenser Målgruppe: tilsette og frivillige i kyrkje og organisasjonar som gjev tilbod om sjelesorg. Pris kr. 650 inkl lunsj Påmelding til bispedømmekontoret: tlf: eller mail: Domkirkekjelleren 13. nov Sjelesorg til kvardags Temakveld om kristen sjelesorg kl Tema: Den gode lyttaren Gi håp - vere eit håp Dei gode grensene Enkel servering. Åpent for alle. JULEMESSER 17. november FRÆNA, ELNESVÅGEN BEDEHUS Kl : Åpning av salget Salg av rømmegraut, kaker og kaffe Kl : Familiesamling Tidligere misjonær i Bhutan, Liv Erstad, Myrbostad kyrkjes barnekor ved dirigent Gunn Sissel Håseth Kl : Avslutningsmøte Tidligere sokneprest i Fræna Birger Fosseide Sang av koret CANITE Salg av gaveartikler, handarbeid og mat, utlodning og godt fellesskap. 17. november VESTNES BEDEHUS Kl : Samling Tidligere misjonær i Mali Kjell Nyland deltar. Loddsalg 24. november ÅLVUNDEID BEDEHUS Kl : Salget åpnes Kl : Samling for hele familien Mette Boye har andakt Salg av mat, handarbeid og mange fine tips til julegaver. Kakeutlodning og basarbord 1. desember JULEMESSE VALLDAL Regionleder Synnøve Risan deltar MØTE SJØHOLT BEDEHUS Kl : Tema: Elsket - og sendt Regionleder Synnøve Risan PUSH (Pray until something happens) Tidspunkt: sept Sted: Sjøholt skole Aldersgruppe: Fra 8. klasse Påmelding og program: Pris: 500 kr des LEIR PHILIPSHAUGEN klasse Dette er et samarbeid med NMSU. Program og påmelding: januar 2013 MANNSHELG BRUSDALSHEIMEN Leder Misjon i Norge Svein Granerud blir med. Påmelding og program: eller se nettsidene våre: Program legges ut der når det er klart. telefonnummer og adresser Storgt MOLDE Tlf e-post: normisjon.no Gironr: Regionleder Synnøve Risan Tlf (jobb) e-post: normisjon.no Administrasjonssekretær Liv Johanne Opstad Tlf e-post: normisjon.no ACTA-leder Gunnar Bergem Tlf (jobb), (privat) e-post: normisjon.no ACTA-arbeider Kristine Anne D. Knudsen Tlf e-post: Diakoniarbeidar Elisabeth Østergaard Ho har tlf e-post: normisjon.no Galleri Normisjon Johan Behrentz Tlf: e-post: Vassbotten leirsted 6674 KVISVIK Tlf Leder i regionstyret Bjørg Tunheim Tlf Høgtun Folkehøgskole 6639 TORVIKBUKT Rektor Edgar Fredriksen Tlf Ansvarlig redaktør Regionleder Synnøve Risan HUSK Å MERKE GAVER DU GIR SLIK AT DE KOMMER TIL DET ARBEIDET DU HADDE TENKT Å STØTTE - MED PROSJEKTNUMMER ELLER MED TEKST Ansvarlig redaktør for sidene 5 7,11: Leif Gunnar Vik, tlf , e-post: Grafisk formgiver: Hanne Liv Gyllander Trykk: Agdertrykk Det tas forbehold om endringer i kalenderene Utkommer 6 nr. pr. år Stille rop Mor, det er så kaldt når du ikkje er her, veggen er liksom borte når eg ikkje finn deg. Heim er ikkje bere møblar og ting. Nokon må venta meg når eg kjem, stryka meg gjennom luggen når eg er lei meg, og bry seg om kva som gjer andletet trist. Seminar: Foreldrerollen barn og ungdom Det vert så mykje varmare og tryggare når nokon veit om det, og ber det saman med meg. Ja, stundom kjem det heilt bort berre nokon skjønar -. Eg må ha nokon å seie gleda mi til, elles er eg berre ikkje så glad lenger. Høyrer du meg, mor? I tankane mine ropar eg, men eg greier berre å kviskra fram orda mine til deg. Høyrer du ikkje etter vert ikkje tankane mine til ord meir. L.J.Opstad

møre 2 Åleine att i Ecuador

møre 2 Åleine att i Ecuador Nytt fra Møre August/ september 2012 Nr. 4 12 årgang www.normisjon.no Vi er velsignet for å kunne velsigne andre! Kristine Anne Danielsen Knudsen 11 møre 2 8 Åleine att i Ecuador Normisjon har trappa ned

Detaljer

Fellesskap med Vår Herre, Sønnen og Den Hellige Ånd gir oss helhet. oppland 2 Øst 8 Er bedehuset et bønnehus?

Fellesskap med Vår Herre, Sønnen og Den Hellige Ånd gir oss helhet. oppland 2 Øst 8 Er bedehuset et bønnehus? Nytt fra Oppland/Øst Desember 2012/ januar 2013 Nr. 6 12 årgang www.normisjon.no Fellesskap med Vår Herre, Sønnen og Den Hellige Ånd gir oss helhet. Svein Ruud 11 oppland 2 Øst 8 Er bedehuset et bønnehus?

Detaljer

Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. møre 2 Rikt tilbud til seniorer. Gjør høsten kortere: Bli med på tur!

Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. møre 2 Rikt tilbud til seniorer. Gjør høsten kortere: Bli med på tur! Nytt fra Møre August/ september 2013 Nr. 4 13. årgang www.normisjon.no Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. Elisabeth Østergaard 11 møre 2 8 Rikt tilbud til seniorer Det

Detaljer

Årsmøte på Jørpeland. Nytt fra. Businesstips til ungdom. Fikk nytt syn på misjon. Rogaland/Agder

Årsmøte på Jørpeland. Nytt fra. Businesstips til ungdom. Fikk nytt syn på misjon. Rogaland/Agder Nytt fra Rogaland/Agder April/mai 2012 Nr. 2 12 årgang www.normisjon.no Ta deg tid til å lytte til Jesus. Ta deg tid til å være i Hans nærhet. Ta deg tid til å gå inn i skriftene i Bibelen og lytte. Jesus

Detaljer

Herrens øyne hviler på dem som frykter ham og venter på hans miskunn. vestfold/buskerud 2 telemark 8 Bibelen skapte kaos

Herrens øyne hviler på dem som frykter ham og venter på hans miskunn. vestfold/buskerud 2 telemark 8 Bibelen skapte kaos Nytt fra Vestfold/Buskerud/Telemark April/mai 2013 Nr. 2 13 årgang www.normisjon.no Herrens øyne hviler på dem som frykter ham og venter på hans miskunn Chris Millett 11 vestfold/buskerud 2 telemark 8

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

«Enighet» i 90 år Kvinneforeninga «Enighet» feiret hele 90 år som forening. Leder Ingeborg Larsen håper på å nå 100 år.

«Enighet» i 90 år Kvinneforeninga «Enighet» feiret hele 90 år som forening. Leder Ingeborg Larsen håper på å nå 100 år. Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2012 Nr. 3 12 årgang www.normisjon.no Hvem får lov til å være Gud i livet ditt? Jesus eller et annet substitutt? Jostein Østvoll 11 Nord 8 nordland 2 Jesusfokus

Detaljer

I dag er Jesus livet. I dag kan vi leve og ånde i hans nærvær. I dag er han med oss han er livet. Ja, Jesus er livet nå og i all evighet.

I dag er Jesus livet. I dag kan vi leve og ånde i hans nærvær. I dag er han med oss han er livet. Ja, Jesus er livet nå og i all evighet. Nytt fra Hordaland/Sogn og Fjordane August/ september 2012 Nr. 4 12 årgang www.normisjon.no I dag er Jesus livet. I dag kan vi leve og ånde i hans nærvær. I dag er han med oss han er livet. Ja, Jesus er

Detaljer

Dette sprengte mitt gudsbilde, og lærte meg at Gud er enda mer enn jeg tror. Tør du å la gudsbildet ditt bli sprengt?

Dette sprengte mitt gudsbilde, og lærte meg at Gud er enda mer enn jeg tror. Tør du å la gudsbildet ditt bli sprengt? Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Desember 2011/ Januar 2012 Nr. 6 11 årgang www.normisjon.no Dette sprengte mitt gudsbilde, og lærte meg at Gud er enda mer enn jeg tror. Tør du å la gudsbildet ditt bli

Detaljer

Et hårete mål får følger

Et hårete mål får følger Nytt fra Oppland/Øst August/ september 2012 Nr. 4 12 årgang www.normisjon.no Mer enn en oppussing av fasaden lengter vi etter og tror vi på en ny vår fra Gud, på innsida. Sissel Brobakken 11 oppland 2

Detaljer

Tent for å nå ut. Etter GF: takk til alle. Nytt fra. Rekordmange kunder. Vedtok flere menigheter. Agder/Rogaland. Vi retter en hjertens takk til alle

Tent for å nå ut. Etter GF: takk til alle. Nytt fra. Rekordmange kunder. Vedtok flere menigheter. Agder/Rogaland. Vi retter en hjertens takk til alle Nytt fra Agder/Rogaland August/ september 2012 Nr. 4 12 årgang www.normisjon.no Gud, som er så rik på herlighet i Kristus Jesus, vil gi oss alt vi trenger. Ja mer en det, han har allerede gitt oss overflod

Detaljer

Her nylig opplevde jeg hvordan Jesus la alt så fint til rette... Han vet om alt - stort eller smått og har uuttømmelige ressurser til disposisjon.

Her nylig opplevde jeg hvordan Jesus la alt så fint til rette... Han vet om alt - stort eller smått og har uuttømmelige ressurser til disposisjon. Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark April/mai 2012 Nr. 2 12 årgang www.normisjon.no Her nylig opplevde jeg hvordan Jesus la alt så fint til rette.... Han vet om alt - stort eller smått og har uuttømmelige

Detaljer

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt Nytt fra Vestfold/Buskerud/Telemark Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Profetiene gjekk i oppfylling då Jesus vart født. Gunnvor Kreken 11 vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet

Detaljer

Forsmak på himmelen. Nytt fra. Følg med Normisjon på facebook. Bibelskole utvider. Ønsker menighetsvekst. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8

Forsmak på himmelen. Nytt fra. Følg med Normisjon på facebook. Bibelskole utvider. Ønsker menighetsvekst. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8 Nytt fra Sogn og Fjordane/Hordaland Juni/juli 2012 Nr. 3 12 årgang www.normisjon.no Jeg skvatt litt en dag da jeg så følgende overskrift på forsiden til BA: «Fra torsdag er det ingen nåde». Avisreportasjen

Detaljer

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. Live Fossen Gundersen

Detaljer

Men tradisjon er ikkje Guds einaste metode. Gud kan òg bruke nye idear, nye songar og nye måtar å vere i lag på.

Men tradisjon er ikkje Guds einaste metode. Gud kan òg bruke nye idear, nye songar og nye måtar å vere i lag på. Nytt fra Hordaland / Sogn og Fjordane August/ september 2014 Nr. 4 14. årgang www.normisjon.no Men tradisjon er ikkje Guds einaste metode. Gud kan òg bruke nye idear, nye songar og nye måtar å vere i lag

Detaljer

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år Nytt fra April/mai 2014 Nr. 2 14. årgang www.normisjon.no Oppland/Øst Randi Korsveien Hva var det som fikk Maria til å være så raus? 11 2 oppland 8 øst Jesusnett når mange nye! Foreningen Jesusnett feiret

Detaljer

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord.

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord. Nytt fra Februar/ mars 2011 Nr. 1 11 årgang www.normisjon.no Telemark og Vestfold/Buskerud Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt. Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap

ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt. Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap Nytt fra Rogaland/Agder Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Ånden kan forvandle oss, lede oss og gi oss frelsesglede. Kari T. Johnsen 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt For kollega

Detaljer

Troen er ikke først og fremst å vite og mene, men kanskje uten å forstå så mye, å overgi seg til Jesus.

Troen er ikke først og fremst å vite og mene, men kanskje uten å forstå så mye, å overgi seg til Jesus. Nytt fra Vestfold/Buskerud/Telemark Oktober/ november 2013 Nr. 5 13. årgang www.normisjon.no Troen er ikke først og fremst å vite og mene, men kanskje uten å forstå så mye, å overgi seg til Jesus. Liv

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

2-32. Opp med Østfold! Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år

2-32. Opp med Østfold! Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år nytt fra Nytt fra nytt April/mai 2014 Nr. 2 14. årgang www.normisjon.no????????????????? Østfold????????????????? Se Guds Lam denne påsken! Hør og tro det! Hør det og følg Jesus! Tekst Tekst 2-32 2??????????????

Detaljer

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Pappaleir med venteliste

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Pappaleir med venteliste Nytt fra Vestfold/Buskerud og Telemark April/ mai 2012 Nr. 2 12 årgang www.normisjon.no Det er ikkje lett å tru noko så heilt urimeleg at det er ein himmel som er gjord i stand til å ta imot meg! Haldor

Detaljer

Mange unge har armbånd med fire bokstaver på: WWJD. Det er en fin bekjennelse og står for to sider av samme sak.

Mange unge har armbånd med fire bokstaver på: WWJD. Det er en fin bekjennelse og står for to sider av samme sak. Nytt fra Agder/Rogaland August/ september 2014 Nr. 4 14. årgang www.normisjon.no Mange unge har armbånd med fire bokstaver på: WWJD. Det er en fin bekjennelse og står for to sider av samme sak. Roar Flacké

Detaljer

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for.

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for. Nytt fra Sogn og Fjordane / Hordaland Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg

Detaljer

Prioritering og vårt ansvar

Prioritering og vårt ansvar Nytt fra Agder/Rogaland Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Måtte julen 2014 bli en slik tid at du, og de du bryr deg om, får oppleve fred, ro og hvile. Torunn Fjelde Hansen 11 Agder

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2 0 1 4

Å R S M E L D I N G 2 0 1 4 ÅRSMELDING 2014 innhold side Velkommen til regionårsmøtet... 3 Hilsen fra formannen... 4 Årsmelding 2013... 5 Arbeiderne... 5 Styrets arbeid... 6 Identitet og handlingsprogram... 7 Misjon årsmelding 2014...

Detaljer

Hvor er Gud? - Både i den store verden, og i vår egen lille, erfarer vi at livet i blant Tekst fortoner Tekst seg slik at spørsmålet trenger seg på.

Hvor er Gud? - Både i den store verden, og i vår egen lille, erfarer vi at livet i blant Tekst fortoner Tekst seg slik at spørsmålet trenger seg på. nytt Nytt fra Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no????????????????? Østfold Hvor er Gud? - Både i den store verden, i vår egen lille, erfarer vi at livet i blant Tekst fortoner Tekst seg slik

Detaljer