Konseptvalgutredning E39 Ålesund - Bergsøya

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konseptvalgutredning E39 Ålesund - Bergsøya"

Transkript

1 pvi Si Ri i Ob 2

2 pvi () f f i f vii v vi f 24. Rpp f v S vv, i i pp f Sfp. i f Rji j vi pi. pvi vii i i v Sfp ip v (S). pvi b pp i hh i v f ip (Rv) i hv (). hv 2. Sipi. Ov v 4. Mihi. Aiv. i f fpjf piii i b pp i i hv Sipi Ov v Mihi Aiv i f fpjf. Ii 2. Sijbiv. hvvi 4. Må. Ov v. Mihi 7. p 8. f M. Må vppå. Sfi. A vii 2. Dfi bfi. Oppf pi jpp h væ v IvO Mi f S vv, i i. I i h pjpp bå v A Mb, J A, J Svi, Ai Thi Wi c, f S vv, i i. Sipp h bå v N, S vv, i i i S, S vv, i i f H, S vv, i fi Rb h biå i bi v å iv pp jf iv. Opp f Rb h væ i Spib. I i h f bi bi i bi R H. Ni, Ii H H, p Thi, Si H, T hi, Øvi Lvi Ni, Øi Lvi, T Ni, L A, G ib M, Mi A Li ii H. SINT pfi v T T h å biå viii. M R ( Avi) h bi fi i pp. 2

3 Ih Ii.... ji b f pvi....2 M... 2 Sij O fi O æiiv bfi O f... 4 hvvi Ii bhv Nj bhv (iv bhv) pb bhv Ipp bhv Ri ih bhv hvvi pj bhv... 4 Må Sfå ffå... 7 Ov v v v v å v v v vii bhv Ti, fj, i v... 4 Mihi Liih i fh i fiii Liih f fji Liih f i p O fii vi v p p ivi p f M p f M p f... 8 f M... 8 Må vppå.... Måppå.... vppå... Sfi Tfi vii i vii I pi vii S fi vi... 7 A vii N/ i vi ppiv iff ibii ihvi Dfi bfi... 87

4 4 2. Dfi Abfi v p... 8 Oppf pi Mvii ifj..., i f pp Rf... 4

5 Ii p f i fji v bi fb M j f p b i M R. Sfp h f f bi.. ji b f pvi å i ii i fb. b ppv bi bi i ii bi h b i f. D pi f bi iij på i ffi iv bå j ipii ii å. D f p vih, i fh i å pi. D f vi i j f bhv, å i p f i..2 M Sfp f i bv v 22. pi 2 bi pvi f i Si M () M () I i bi vbi pvi i h. D b bi pjp f bi pvi j f åi vi f bi, ii, vii fpi pf. jp j i ipp i i f bi pvi.

6 2 Sij pi biv fi ij å j fi, æiiv bfi, f i iå 2. O fi v iv i N iå i iv h f ii i Thi. I S vv ivii iå i i iv 4b f i f Thi i fbi b, M ii, vii hv, fp j M R. Næiiv vi i. O vi v å iå v i å i i. Ifå f p iii i v å. Sii pj i fii vij ffi iv. S i ppiv vi pj pj h j ifå. S f vi fi 2. i Avi v iå

7 7 i 2 iå i ppiv. O fi fh Tpfi i ih v p v iv p fj fj i vi. D v å i fjp f i Sjh, p Øfj på h Mfj hv bfh vi f c 2 i v på p pi. M å v fj i Hj p fj på 2 f v f fj i Gj v if i. Sv fjv i h, ivi væ væh vi.

8 2.2 O æiiv bfi O b bii Hii M R i fi, S, R N, hv i i b, M ii. D b j i hv i b bii i. I i M M ii j pi f ij. å i b M ii iå i i f b bii. i i h i v i ii. i Oå if 4 i f hhv, M ii I i b bii vii i f v å å i p v 4 i f hv b. I fi 27 iv vi f bf p. I Tb b bii fi. I if hv % v bi p i æ b fi v fj b bii i b. h i %, i i M å h pi i i i i M. 8

9 Tb bii, M ii Of fi 2 i 2 2 (%) pi i æ b bii pi i æ b (%) Abipi (%) , Sj , 77 8,7 8 Ø 2 8 +, 22 2, 8 H 8 7,4 % 2, 7 S *) 7 + 2, ,7 Gi *) 7 2 +,8 4, 7 S ,2 i M M , 24 æ +,7 8, 7 i 82 +, 22,2 7 A + 7, 42 27, 7 Mi 2,, 8,4 28, 87 Gj 2, 2 27, N *) 74, 2 2,7 7 S Mi ,8 ii ii *) , Tiv *) 7 2,4 7 2, 72 Av *) 477 +, 44, 78 S iii 78 +, S h i 8 +,8 *) i f iå R i c. 74 ib i f på. D få pi M v bi p v. R i i å iå i b bii i M. S b vi j i c.. fii h væ iv i å, vi i i. i h h v, æi i. D f iii Mi. D i h v i ib i f, b bæ h v. D å i j h pi h fv. i 4 vi fi i å fivi i 2. I i i pi i i bå få vi v bif b, M ii. S i fh i bi i b, iii væ i pi b i. Rii b ii å pi i f f. Tb 2 i b, M ii (2) Ti M ii A p i v b i p v bi 28 4,8 M,8 ii ,

10 i 4 i i f i p i pi 2 2 i v f 2 (SS i p)

11 O b Ab i vi f bå i åp fjå. D f f på i f M p på b H å p v h, ii bi i i fi fp. vi i p v bå, fi iv i bb v. Ov Øfj fj åp å b i j. O æiiv M R N fiif å i pvi, bi iif, æi i ii ii bpj. ii h å hv få ff i f, ii bb f pj i Nhv. i vi hv 2 i M R f på æi. D æi if ii M R i v ji. i Næi i M R æi j M R c. % v bjp, f æi bi i jp f æi. i 7 vi i fh i ji æi iiæi, fipp i jf M R. (SS 27).

12 i 7 j hv M R v bjp v i v vii æ v æiiv i M R ii æi i ffh ipivi p på S. D b i 2 v ipip, 8 i, 4 ipvf v i bå v v 2 bi i på ci ii i 2. p å v ivjivi. D fi bif bif if ii i i, H,, H,, M ii. M R h å i å væ j f i bii p Sv på S. If iå, æi b, M ii h bip, bå if ii, h ffi fvi. M bi ii. M i b vi æi H h h iibip.. 2

13 i 8 S bi æi på i O, j D i jp if iå, f v, å f ivfi, vvi ij v v. pvå væ vii hii ij v N f pvå. M R i på i. Spi i i vi bp i. H å å pi f f f. D vi i pp I pi v f pi. I iå vii j fifå bi b v bfi. I på j æi pp på S iv b å vii j fifivvi.

14 2. O f i D O v vfi å h f ii i Thi. If iå p, M ii. Si f i fi, å f, vi Dbå i Ø. D Tfjb p bi 22, i fbi. i pp i i vi i f 4b Thi i pi 242 f vi i å bi f j f p M T.. 2 f f iv j Thi ( i ) DbåThi 422 fv 2Rv 7 MOppThi 44 fv 2 Rv 7 fv MSST.h. 2 MijThi 28 4

15 D vi v Thi. Sv i fh i f v h, vbi på å j v v på f i i iv f p. vii iiv i fv 4 fbi M vi fb S f. fv 4 å vi v f M i æ, i ii vi Ahvv. fv 2 å f Hj i S j fbi vi i Opp. Av ii f i på i f M ( f ) i (v ii ii). D iv i h b v ii ii. i ii vhi v f f f p fi/ i æh v b fb, væ ffh, iivi fivå. I h vi i ii i ii på f i hih i hv i, i bi fi v fi,, åi væ b i f i i få vi. Gjii ii på fv ii i S vv ip i. D f b på hih v i hih. I bi v jii ii, å i jii vi på f iv hvp v i fv på i, v. i i ij. j fi vi f i vi på fi ip i i fi, vi ppv iv j vi f vi. å v vi vi bi. I i i ii bi, h vi i ii b i hh i b f ii. fi vi bh i pi. Tb Av ii Di L () i ii (i) M (Iå i i ) Gjii ii b på iv (i),4 2 M Sjh 27, 22 2 Sjh 2, M (i.,2 4 fi) S M 8,2 4 2 M Hj 8, Hj fj 7, 4 7 fj, ii 2, (Iå i i ) S M ii 7, 7 S h i, 2 4 Rii b (i hh i b) S b vi, bi fj på i ii fv. fi vi vii ii i i,

16 v vi v åppå p i fv ii i i ii ii b på iv. Tfi Tb 4 Tfi på i 2 DT 2 A DT v 2 2 Gjii åi v 2 2 M Diif 8 % 7 %,7 Diif Sjh 7 % %,4 Sjh 2 % %,7 M *) 8 % %,2 Må % %,4 Hj % %, Hj fj 2 % 28 % 2, fj 2 % % 2, *) I b ppi DT, i pbih () f b i fbi iji v fpi Tb 4 vi fi på iv h i. Tfi vi iii å if i, i fi væ h b f i vi. Tb vi h fi f M f. H i iå fi v. D j fi. Tfiv h vi i å. Næ b v v, h væ æi h v Øfj. Tfiv på fb M h væ væ h, æi å j j.

17 i fi på (24) D i fh i f v h, vbi på i Sii på pp i fjv på Øfj ( h) på i v fj (2 ), i fihpb v vi. bbf bi i å fj fh. b vi i hv, 8,. D få i h v vb, iip. D j i hv på i L Hj f M. Sii væ få i ifi v ii f iv. D h vi f Håhj L i Sj/Ø, f M i Hj f fj. å få i p/ i. D i p i S på i f Øfj Tfj. D iii på i væ bi fjjæi i if i bhv f ii. 7

18 i Tfiih å i (M) h i ååpi 2 2 j 2 8 p, h. I ih v f vi vi v i i pi, vij f å i å. f i vi i b. Tb Tfi på p A A p h Ri fv Gjii p. ) Ri h 2) M Diif 8,,,4 Diif Sjh, 2,72,8 Sjh 48,2,42,2 M,22 2, 2, Hj 8 8,8,,2 Hj fj 7 7,2,7, fj, 2,, S / i 2 4,8 4,, ) Gjii f vih på h j. S bi h p h h. 2) Sh fh i på p. i f i vi. Sh bi i j h fi. Tb vi fv vi,,2 å i. I v i i i i fh i ji f f iv iv i N i,7,24 vhi v åp f. 8

19 M b v i hh i v f i iii pi f bi i. Si Sjh Hj fj i æi h jii, ivi fjv h fivå f i vi f. H ( p. i) h vi i på i M fi h. i 2 Dp h (22 2) Riv j R å j f i i f på v bb vj. M fi i æ i å b i f i i. I f v j iv bi f b. Sjh å i j v Sjh. b hvih p på b i v iv. iih f fi få. D f / på 8 i j. I i / i f 7 / c. v f. D i å b i f iv i i j. i hv b i v f å H, i få fi. D ji på f ii i. D i på c / v ji.

20 M I M å iv f fi æ v i fp j hfi i ii/ h biå Tå vip. / æ /. Si ih f i f i p. Hj. Hj j å bb vih på b i v v. fj b ii på b i ij j, v f pvpj i N. f pph f fb i f 4 /. M b fi i å f b f, v bivii. Spb i 2 vi å i h bi ivå v 4 () 8 4 () på i. D få pb fi i h fi, f, i Sjh i M Hj. i S bi 2

21 b fb iå i iå Tb Ovi v fb i iå Sb Ovfi A v p. i (hv / / ) M i 8 % 7 / 24 / 28, v 2 A Hih v 8 Sh Mvå v vå D v 4 S f v 4 M S i 2 8 % 4 / / 2, i % / 24 / 22, 2 i 4 % / / 8 i 2 72 % / 2 / 2 4 i 2 7 % / / 8 A i Rivb M v å ivb. D j fi fb i i fh i j, f fi i fh i p fj i fh i fibi. b fi f i v b f M/ Mfj, M/ fj M/ Rfj. h pi på 2 pbih (). Ovfi c. i. v i på hv c. c. 2, i/v, j på ii v,. M. å f hv i på hv, pph på i i. Sb A Hih, Sh Mvå S f h i fv v,. A b fi f i v j MR. Av j MR j f i 22. 2

22 i 4 v f fi M i 2 Tfivii på M f v b h i å væ h p h fiv i f. D f iv f jå bi i, i hv i v p v fi, iæ bi. Hvi v i p å i å fv, vi pi bi f i i p v bpi 222. Ø p v f fv. D f v å fv ff. D vii i bi fi i p. Ti å f f bi A i ppiip b. i bi v fi f Tfiih vi fb, åji f å i fv vi bi i p å i f f, på i å på b fi f å bj f ii. bi å i i fb M v bbi. T i f pbi 8 f v (jf. 2 i S fiv). I i i bbi på if h i v i, vi pph i 22 å bj 22

23 . D vi bi bbi på i AH f 2 fv vih på å. O ivfi D i iå i p ivfi, bå, i j. Nå j ivp på b i iå b fi i if iå, i hv p b i. I i b i i b ii, M. Lb bi i vi h. D i i i Tip h i v i hv i på i Mii. Mij fi i v i hv i Thi på hv. M p. Rii b i f i f Tb 7 Rii pb (ii) Di Rii b A bi A bij M 2 2 M fi Sjh.2 4 Sjh M fi. 2 M fi Hj Hj fj 2 22 fj ii S f b b b i pbi. Riifh bi b jå 8 % i bi fv. j i b, i på v f bpp. fvf h b i fi i fh i bi, ip i å på f f v h j vi. i ii h i vii på v pipb. ivib i å vi, f bi i f å pph ip b. ivib å i iv. D bi pbp f Ri i biv i f b ii f ivp. å hp, p, i j h bhv f hvi på i. D i å j på Sjh, jb v, M, Hj. 2

24 D fp i iå. fhv i, M fhv ii fhv vb. A v bj v Avi. D vii ii ij O, Thi. h i i fi i bhv Ri, fp h chf i i ij. Tb 8 f fp i iå p O Ii i ij/ v p. i, hv Thi 2 M O Thi 4 ii O 4 4 Thi j 2 ii fi ( /i) Gjii pj p. i , % , % 2 7 4, % å bi b i Thi, M Thi M. p iii h vfi i i å væ. D i ibip i fp. D å fb i f v fp, bi xi iv h på i fp. å D å hibå v Rfj på i M H ib S, c. v i. Tfjb bi åp i 24, vi b ivi bi. j c. p. å. Ovfi f H i i M 2 i. Hi bj b, M ii i v i hv i. O fi G fi h f i b, f i v. M i bb v. D vii i fi bhv vi i Tb. Tb Si æi bhv f i Si L () Håhj Ap SjØ L Hj M j fj Gj A Gj 4 24

25 å f v i i i i vi i p, i v b i p. D iii væ bhv f å b ij /v på i. å i b vi h ib på i Sjh M Hj, j bij v f, ij v b v iv I i Nj i f pp h v j b ib. å i j, ivibhv på 4 i M ivibhv på 2 i. D å å iifi i fv v p. D f f i b vi h bi. O p Mp v p i i M R j bi bv å på bå. I i å f ijip hi p i, M ii. Sjp p pi f p i f f i i f. D å i hv i p på hv Ab f i 2 T p. å (2). D hvii i iå,, M ii. G vi i Tb. Tb Hvii 2 (SS) Hvii Ii ( ) i ( ) Ci S S T i Hvv M R Hv IS ii N Hv IS S S b vi på ip bp. D i,,, jp.. i iivih h i bhv f vii. D f f hv ii N hv h cip v f. A v p Aå p v væ v p j bi. I i pbib i ifv j h. D f pbi b, fbi v if vi i i påvi fh. D i vvi f f på i. G fi få f i b v vi h i vi f bi b. 2

26 I i pi på pi (> c i) i i M R i f. I i M R få p v i bi, % b 2 % bå. i L pi i i/f M R Nj pp (NTM) Nå j p fi f, å bif jp. S i h vi fbi v iv i i v Ii jp v v p v i f i fh i bi i v f bi. i jp v hjp v b iv i fæ p, ij i f ffiv i jpi i. D h i vvi f ij (M). Lfijv c. v 8. D iv ijvvi på c. 27 %. D iv v f i i v. M i i på ij M, ii vii åp. 2

27 hvvi i vi v bhv vii v / Sp. A h f på i i fh i ij, i å i f i p. hv i å i. I j j f pj bhv, v. bhv bi v vii. Ii bhv pvi b bp bhv f vi å b å åi bp. D f i i f f f vi fi bp å b iv bhv i b i h. Sf i v pi v bhv f å f fi (p, v) i fi f. Tp j vi å bhv, vii f å bhv i f. hv b på i v v, j bhv (iv bhv), i p fv vii (p bhv), i ipp bhv (ippb bhv) i ih bhv. D i bhv å fi pj bhv, i f i i å i bi. å pj bhv væ bhv pifi j f vii v p på i å b i fppiv..2 Nj bhv (iv bhv) hv h f i h p Si Rji. bi bh i i iv f, f. bj p (NT), vi væ i bhi bi b. v fif b j v. N, iij vii vi væ f i h v v fif. N å p i ij v i i i fpi på fi v v fivvii på v. Av fi i f, j v, v bii f v å i v f fi v p. Ij fpi NC (i Ni cic Cii f p) h bi v ih v i v pv. D 27

28 å AGRv N h ifi fpi i å f f v j v. h å iij j ØSv væ iiv b f vii v pi i N. h fi v b TRNv i N (T p R Nw). vii i v fi iij f fi pp i 22 h v iiv f fi v. Diiv bi j j f N f v ØSv. Tiiv j i p b f TRNv, i N i ip f iv. bå v TRNv. H j ij v i b f N. Rji Si å p Sii NT f pi 2 2 (S.. 282) [] ih vi v å ji f å i f Si v. Rji v å f ppii b på f å ib ffiv, iji, i ijvi p f bhv f p f i vii D bhvfi i pi i fi p i f fih v f å f i æiiv f å bi i å pph hv i bi. Tppii b på vij i f p h i p. Tppii bi i å b iipp, iji vii v p, bi i å ppf j å N ij fpi på ijå. Tp væ iv f. D f p i hi p fi f f pj v v j. bi v f pivi (b fih, v) vii hi ivi i p. ii å iipfi bi i å pph bi fhv. A p ibæ ii f iv h. D pip pi vij h p f v p. D ii bij. D j pip b iv bp (, bi v). Må i j v ij fpi. D j fh p b b f bi i å ppf j bhv. 28

29 i fi i v ij fpi. jf i i fi på v v. D fj pip h pi bi v jfi, vi pp væ iv f bhv v v p. Må f vii v v. I Sii NT 2 2 å vi å i f v vii D pp i å iffi ppii. I b bæ b i v ivfi, iiv jb, f å fi i å p bij ffiv fivvii. fvi b bi vih v v, ii å pph ivfib f å i påii fih. Oppi v j bhv i p M b i fi j p vi pp j bhv på i i hv f b fih ( v i) Thi, h ii. hv f h i på v. hv f if bi i å pph hv i bi. hv f å (æi p h ) hv f å iipp hv f å iv f p i, i. pb bhv hv f pi i p M pi vi i h p ij f å iv p i fi ifi fivvii. Si h i vvi vviipb på v i. D pii fi i fb M i p v få å vi få pipb fii fivii i v M. Opp bhv f pi i Ø fpi i fi. pii f å vvi fi på i Diif M L. 2

30 hv f b fih ih f bå ii, påiih/ fibh. hv h vi p i bhv f pi. Rii b M iv i jii hih på c. 4 /.(jf. Tb ) D v jihih f f i fb j bå vfi vi. i M ii i å jii ii ppå v b v. b.. i f. Rii f ivfi h f pbi. hv f b fih pp i hv f å vfi v Rfj hv f å vi på f hv f å i f hv f ii f ivfi hv f å åbh påiih i p hv f å påiih på fb (vf fib fv) hv f b ijih Tijih fi vi i h f f p v p i fi, b hvi p j p i pii, b å i p v i ij f j i bi i fh i h, b. vi v ( v) j iii i på i. Nå j iv fi f f i ivp f. M iv f pb, i pb f i i fh i p, bhv f fbi på f ivi i. iv fi bi i f i, i i vii f f fi. D vii bi f ijih i å åpii på f. b M h ii åpii i fv h. D fb i å h iii i på 8 i. I i f pbhv, f. p i h j bhv. i ifi ib f å. D b ijih f fi. hv f ijih å pp i åpii på fi, æi i iv f ivi i Sjh, jb v, M, Hj.

31 b fh f å på i Sjh M Hj. Tfiihbhv I å vij bhv f ivi. D fi iv h fi, i h h p. å i 2, c p/h p. å. Tfiihbhv pp i bhv f j i p h på i. hv i fi vii på iv T Sjh, Hj fj h i j. I i p v å bb. M fiv ppv bi p i f v h f b v. hv pp i hv f å bivii hv f å pb hv f h f b bb hv f å b ip i åb å h i,, æij Oppi v pb bhv D vii pb bhv i vf (h bhv f vfi vi, påiih, pi åpii). T (h bhv f hih, fj bi bi f iv, b ii f å )

32 .4 Ipp bhv ipp bhv i pp i f å h i i på pj. Si, i ih i bh i hhv pi.2. i vi b på ipi i v [], vi bi i bipp p i ipp bhv. v D b jf v i M 282. pb 2. å v v p hvi f S vv,, i ifå, p f pæi. I v b jå bå bhv å, i p. I b ipi f v, pp i i iæi D vii i b v i vhi v v p i i Sæi M pi b, bi i b v ii påvi v p i i i. Øvi i Oij pif i h i i i i i p. Tb Oppii v ipp bhv iæi hv Næiiv, vi, iivih æiiv pbhv, h bif if ii æi i M R. Tp b p jvi, h jåf h v bip, viå v b i i i i v v fiiivi, b v ib b ifi b v p ii i R pi p b G ijih Ø Ø fibh i fi, i v f i v i. S b bii b ih i å i p bif fib ii i fp fib ii G hi v, b vb, v, fæ fbi v i v ji på hvii R pi hj bi/ G bib ii f å i æ b ii i æ b. p p if pii fv på vi Th f G i iv f p G fih G ippv ip vi vi 2

33 iæi ivp hv G ijih h åiih i iv f hv f ii hv f vb v jv v, f i hp. Sæi hv i v Næiiv i h v i b på ifi pp Riivæi vicbif i Gåb p (ii, bv, b, ivifv) fi, A.. i ifå. hv f j v v bivii, fii v j v pb hf i f h i v v f å å j hv f f hvv, ii ih v bj, å ip ifp. Avhi v fih, ffihih v fb vi hv f h f b fi. Øvi i Mijvij Nvfb, N.f. Tfiihij T fi, Lij f fi.f. Næiivij (NHO, LO, iifi, N biifb, Tpb fij.f.) hv pp v å pbhv i ijvi p. å v i vi f ii bi. i i v i f ip i åb. pp v i f ii. Gpp f i b, iij. D h bå f iv bhv. f f b v ii f æiiv.

34 . Ri ih bhv Ri ih bhv i f i i p. I i h viip bi i å j i bhv. p f p 22 2 p f p []b v v M R fi. ji 2. h f f hvå ijhi f f if f fii, ij f i b piii f A i på fii vii v p pii i f Dif vih v fi fji v fh å pii f bi f i f pp p. vi vå 22 pbi. Ri p M R 22 f på å j M R i iv b bii. å på ib ppv ivvi. I åvæ i h h vi i i på, p vipi. I pbi vi f i i i i i v ii. D bi j fi if væ vii bi f å p fj bi b vii, jf. Ri pi 222. vi å f på å p b v v f i hii. Aivi vhi v h viib p fi. i f M R M R f h bi fi f f [8] å f fib i f, h fv, åpii ii f jii. I hv på ivå i. D bi f i fi f MiN. Tp Sf fi i M R M R f jbb i ffi v j f [4]. Sfvi h pj i pj. D vii i viipj f f. M ffi v vi i f ii, M. D bi i f vi bi. D å vii å S S i N N i ii. j æ vii f æiiv, i bi i f 4

35 p D fi bå p i ifå. D f j v p f i ifå. å v i h hhi iæi i fii vfi på i. v h i i v p bi b ij, h i i f bhv h bi f v v p. D h h vi f i væ ii pf. A Mi h f bhv f ffbi j å M. h å f bhv f f vb i M. G i f i hv f ii f i i æ b f å ih f f b bi f ib Næh i v p, ii i vii åp i Av iv, f å ppå fibh i pi v bi æiå L fi iv p pb i fh i bivii, fiih, å G i ivib bj vii åp i. vii f jb, j fifiv. Oppi v i ih bhv D vii i ih bhv pp i hv f b fih ( Mii) hv f vii v f b bii hv f å vi æi i v if hv f b fiih hv f å h i iv p hv f å ip i åb å hv f påiih fibh hv f ii ( Mii). hvvi pj bhv j bhv D pj bhv væ i f i i å i bi. å pj bhv væ bhv pifi j f vii v p på i h fppiv.

36 j v j ih bhv, pb bhv, ipp bhv i ih bhv, jå f bhv f ii b. på j v bhv, f f pj bhv i hv f å ii f bfi æiiv b i M R i i vii f f b ij. ii bhv ii bhv ibhv å ifi i i i pj bhv. D f fivi i ih f å ifi f bhv b pj bhv i f if vi ii v p b på v vi hv å iff bi i v. i bfi v p vi bi hhvi v i hvi p ifi bå pj vii bhv. på j v bhv f fi ibhv p fv v i vi bi. hv f fi v b bii hv f fibh ijih i p hv f b fiih hv f å fi iv påvii på hv f å iipp v p (h fif) hv f å å ip i åb ij. A bhv D å bhv v v væ fi, i vi i i iå i fi bi vii. D bi å i vi å p i, v i iå i vii bhv. p på bhv hv f å iii f i fivi hv f å åi i if, vih fif hv f ii på v

37 4 Må Sfå ii å bi på hv v i fii ij. ffå ii v få. 4. Sfå D f f få f v I 24 p i i væ ffiv, iji, påii iv bhv f ij f b bii. 4.2 ffå ffå pi ii v få. D vi væ j f å v i hvi i p bi i å ppf pj bhv få j iv. D pj bhv få i å få ii påiih b. I ii M ½ i vhi v hv å, ii M ii c. i v. å b i hvi p bi i å ppf få f f ffå Rii M c. 4 i f i i 74 i. Rii M ii c. i. f i. i i. væ åp, ii f fi f v væ, jii v fi. i. 4 i ii i b f ib. Riiå på i f i ii bii f vij å. D i ii v p f ppå i ii. vi v åppå vi p bi v i hvi æ å. D j i ffå bii, i ii ii f fi. 7

38 Ov v v i vii v i bhv å ppf. I i i i å ifi v j v f vii v p, v f ih. v væ b f å iiii f å f i p b fi på iv. v i ii å væ vii i b f å iiii. D f i i f f f vi fi bp å viiå b iv v i b i h.. v v v å D pj bhv få f pvi i ffiv p ii M M ii. D f v å ifi å ii. D ffivi i p iv bhv f å vi b bii. ii vi i v bi i ih i i vii ij f b bii Mb. i iih vi iii i vi v ifi f b i ifå. v ii b. M, hvi p i i ii i fh i iv, f f h pj b p i. v i b v i hv h iivi væ. D bi v å vppå. v v v å bi å i ffå p i p v v v vii bhv I i i iiv, iff ppå v hjp v pj bv vii bhv i p... N v i iff bi i i å i å ppf få pvi ij f b bii påiih ijih. vi v pi Rifi vii bi i å pph hv i bi, bå j i bhv. D f v pj bi i fi v b bii. v i b i vifi, vi væ iiii f p. 8

39 S i å f b bii i å bi i å pph bi, ffbi i bfi b på pbii. I M R b i 7 på ffbi Nv bi åp i i pi G v hvp v i bfi i i iå f iff bi b i f p i M. å i p, p i vi v p f, M ii. v vi p f vi p f M vi p i ii Ii Rii f i i b A if 4 i ii f æ b, h bi i f Ø fibh påiih i p I i i ii, fibh påiih vii v fihbp. å i v, f f ii v Ii væ åp L vi L vi 2 M p ii ih Rii f v Rii f ii v Rii f jii Rii f Ø ih i p v Ii h v ii fv Tvii i D f f v Ti iv ff iv j i Sjh,, M, Hj fj Rj v iipp v p Rj v iipp v v v vii j bhv. Sii jji ifivi v p f vi bi i å fi iipp. I i bi væ i. v f i væ b. D f f v Øi i iipp f v i iii.

40 Miii ip i åb ij j v D å v v v vii bhv, å f å vi væ i å h b v, f i vi bi iv i fh i v. D f f f v jfi v i ib å iii ip i åb ij bj.. Ti, fj, i v Ti fj v v i fi iji v v, b. Tfi f v, iiv ip i N v Sii i væ %, v ji h ppi 7 % ii. A v j æi ji å på ih iivi. Siiv f ji vii pi f fi v p h vi å få j fvi iiv ip i v. Ti bh D v p å væ i b. ji i å f vi i i p v j. p ih i i pv i N ii, b.. fb hb. Lbh f f p fpi i. I i p j i ih i. D i f b v i bh, vi iå i vi v å vppå. Øi, ii v Sfi h Sfi h i if f v. I p b f v fpj væ v å i. 4

41 Liv i i f b v Svæ få fpj i N i piiv vå bii. Liv h f/si vi vii i å b i på fpj bå piiv iv. D bi f fi å f p på i b i v h. i ih bi i f v ivii i i bi i. S fp f p f f bi v i i f j i vvi bi i åvi. i ih ih i fiv, fi, fifi.. i i vii. D i i p... D hv i i h fivi i piiv ivii f j i f pp i pi vii. D å f på, i i ff pi. D iii å væ ih i iff iifi. D æ i p.. Sfi h vi iv væ vii iiii f p, bi iiii. Sv b vi f væ ivi, vi iv fj i iij på p. Sfi h bh i v ibii vfih ibii i bi vii f å i j fif i pj. M ii vi i v v p, i ivi bi v h i. å å bi ip vij i pii. Mih i vi å vi p ppå iv v p vi væ f, i p vhi v å j på. i ff få i b i Tbi å j p bijbi i ppi åpiå. D i j på i. D iii j ii v p h i fibii. (S p..) iii D v p fii. p vi væ å v bfiii, æi f p å på b. Si å j f pii bhi på ivå. ii v i bfiii f i Nj pp. A b h v pj A h å b p væ i % v bi bi p b på fvipj H i i v b, bi v j bhi v hv pj. 4

42 Miji i v i h vii vi i ij, æij ij. D i pi j p biv. i å v j v iv, fiv, fv.f. å pivå f ii å v h v i i i. D å pp j f v fi v p ip. å i f i b v bi i å f/ i p, j vi v å vppå, vi i p bi v h i iji i v. i v i pi v vi bi i å påvi i hvi i p h pi f fi i fh i ij, pbi, æij fifiv, ij. v f ih D i på i i ip iifi pifi v f ih v v få v i v fif i fbi pi bi v v. 42

43 Mihi I bi pvii v i iih vi bi i å å f å v. Di bi f fi v p i p. 7.. Liih i fh i fiii I v b jå i iih i fh i bhv, å v. I v b fv vi i ih i vi bi i å ppf bhv, å v. p vi b i bhv, å v. D v på å fi f i ivi vii i i bi, åp f i i if v i. pvii h p i fiii ivi pvii f i i pj. Ti Ti påvi pp v v pi D f pi, i, i, påvii ifj bå i p f f vi, i på å i pp f p v på i pv, i ijvi pi. I i i vii f å pp, bhv f vfi, i å ivi på v. p på i ih Ø b v vif i i f å ip. Si på ivp (h fv, v pi,..) f å få f i å i iv Si på i f å få f i å å A i i v å v bi i ijvi p, æi i b. S i h pj bhv på i, ii, iii i f hii å fi p v iv p i i i. ivib, vi i b fv ii f ivfi M, h i bi f p v v pi, i i ff på pj bhv. Ti 2 Ti i ffiv v i if D f i i i, i, påvii ifj p i f å i p ffiv, i ijvi. 4

44 If i fi i b if vih b fib Tfii, i ifj. S i fh i pj bhv, ii, f f i i fvf vi bi. D fi fp () i iv i i ffiv v i if. Ti bi v i if D f fbii bi v i if, f p fiihi, fbi v bæv, i ifi bvi, vi, bi v v.. p (b) ibæ å bi v i if, h fi v fi bi v i v. Ti 4 Nivi bi v if f pvi h væ ffiv fji, h vi v i ih f f fbi. M v f i pvii h f i i i f i v Rfj. D fi fi i p f f fji f vi v fi M. I i fi i p f i M..2 Liih f fji ji å i ij ii, påiih ijih på i. Ti i i bijivå. Ø pi fj fiv i v fjfv bi b vi v. A fj å i v fivii, ivi i bi pp pi på i. i fji b vi bi, ii vi. 2. Ø pi v fj / ii v fji fiv i fj i bi v fv ii. ii v fji vi ii å iv. M i b if v ivi i b vvp f ff.. b i f v ji D j i j i å i N. G bi f vi f i vi i p på v 2 b 4 (Rf). i f i i på pp b if i b. 44

45 4. b i f v b D påå ibi f hb, fb b iå i f fjb. Ij i b hb pp i 2 hvp, pi b v Mi på, hvp. b å v j i, h bfh fi bi. på v fi f på viii. Rb v ij i b på vbi. I p f v bå hb fb f j ihå.. Liih f i D v på h f pfi h f i v h vij. Lvfi i h ij vb i åi v. A i h bi vi i v fi, få ii v. Rbb i i f iv j ib å i fi. H i p æij ii v i v b fii v. vi vii v b f bij i i v v. 8 b i, b væ ppå iv v i. D påå vi v ii f bi v iv, å f pp i vi pi. Mi f b j jji. Sæ v bi vii v pbi. D få h f på Tfi bhv f p b v p i å pp. H j å æ, fbi. Hi pvi f f å b i p vih f i v Rfj, i M. A p h f p fii h v på i. D i i h f i ivå v få v v f fi b. I pi iii vi vii v i ( fji) å bi v i v væ. D v i h å ii i, vi å f i i i. D vi å j i vi pbi, h i bi f v v p i bh vi h. å i å væ å i h på i (f p b v iv), v v v v i ii. D vi å j i vi pbi, h i bi f v v p f i bh vi h. 4

46 7 p I pi p iå i iv fi fi. I i f p bv. 7. O fii vi v p å p f hii å i i p f M ( ) p f M (A). G i p f M bi p f M, v å bh p, b p. D vii p v i i hv Rfj, å v v vi v. I b v if v p v J v f M. p 2 4, p A i b J. p v p h p b bi v A. I f v p h vi hii å fi pii, v v ibi h p i ppii ii. å få hi i bhi v p f M, f i i fi vj f p f M å (M) M (). D i i j vi ii p A M. Sv v ibi (fibi fibi, ii åbh, ipi v..) h p i pvi, vi i h vi bi f vi v å vppå fi bi. 4

47 7.2 p ivi Ivi b v hjp v A (S vv, håb 27). D i h i ihf å på ii pi. å iivå ihv f ivi +/ 4%. i vivif, vv bh. p. D ij iv ii f p. D biv ij fv vii i ifå vi j vhi v v i. D vi å fi hv ij vi vi. D vhi v bfi æivii,, f i ipij i å fv. ivi v ij bi f b i i b på i p. fi j f fivi v ij fiv i hh i SS i p. Tfiv i hh i Sfp fp pj iå i j hip f iv (2 24) bi i. If iå vi b.. ibæ Tfjb A H fj Gj iå i iv. Tfiv på fi i hv v ) f b) fv/f f D fb i iå pph i Tifv på b ii pph i Hibåib M pph fv i, p i H åpi v Tfjb p f M fp p ij f h i. A p ibæ vij, bi. p i vi i v, bbii vivii i i. A p ijbi pfi f å v jfbh. p. p p f i (M) M. D p b hv i å ppå v å på f fib bi vii v v i v. D vi v p. fi, b hv fi f i v f v M. vii i v i if fi p i fv fi i iåppiv f i. (A å i fii + 2 å ijipi). i i f på 8 / på p v i. M, hv vhi v 47

48 i, b i på /. I i i få å fi v vi b iv få /. i vij, ijiii v i. Tb 2 Dijiii i v Si DT 24 Ø f Diji b Tfi DT 24,7%v 2% v M 2 2 8* S7/S* 4f 2 2 Diif Diif 8 2 S 2, M 2 4 Må 2 2 S 4 f 2 *i f p i 8 / S7 f 8 /. p fi iå i p Øi v ffv på b M i 2 i fv. i 2 i fv i. D ibæ jii vi f i i. I i f i i v. vii v i v. Opph v ifv på b. å i M Diif v Sj vi fiv f i bhv f fif v. vi jf i på i iå f i p. I hh i v i f / på i i. D iv fpi i 8 /, f vi b v i v i h v i. å i Sj Sjh v vi ) i hv i Sfj, v. f fi i Sjh b) T v v f Sj fv 4 i h i L. I pvi v å p i vi b i, b fi Sjh. Si vi vi iii bi j f pf (p). 48

49 b p fi v fi iå i i i Ii v fb M v å b fi v f b. D vi i vfi f i i c. i. N b j M. i v fi vi i vi fi j M. D f f fi v fi å bi i b. D i fpi biv v i fbi i ii i. D å v h i fp. ii v p på i, i fi pbi. D, ivi f vii v i v v f f, å vi i i iæ vhi v. I pi 7 piipp f fi v fi j M f iå. fi v i v i, vhi v v p i f. i pi (p) v fi vi b æ hvi påh b i f. Ivi f p å i 4,. fi,,. v fi v fi bi b i (.) i b (.) T f vi i fi f M Diif,, N vij v Sjh,7,7 bi v i v,8,8 / vi v v fbi M,, i v fi i v f M, S 4,, b å b.. v i h v v hvp. b bi 4. p 2. Tp v Øfj p f i (M) M (). p f f v Øfj. Df b v i Tfj, vi i i p ji T i Rfj f i O. T vi bi c p. D p i i v p (2 ), pj å i if b p i. 4

50 å i v O å v i hb v J i i v på i v. D å p i v fv.2 M fbi M i / pp v. I p iå å fbi på b fi A O fbi v J. Jb vi bi c., hvp på. D N hb (Hb) å æ f hv vivibæ b p å bi i bi. D fi hb i, å b. pi vi ii iii i hb if jfb. D i f b, vi pi vi j bhv f f b. D i v i bi j å fj v T v hjp v bi. i bi bi v f i ji f å i fh f. i fj. v bi å iii h i ipi. Aå b f T i v,, f T v i O i v v 2. i vi f i fh i i på c. 7. M i f v, b på f ib hb v Hfj fb på p (Siv). I p f fb M Sh Mvå A Hih b vå D S f pph i. Ivi å i,. f i (M) M (). iå (.) T f vi i fi f M Diif, ji T 4, Hb v J, N vij b.. fbi Sjh Øfj, Tfj bi f b O G 2, bi v i v,7 i fbi M) 2, S, p. Tp j S p f i (M) M (). D p b på fi 2, h på i Sj Tfj. I f å f v Øfj, j S Svv f Sj i T.

51 I p vi ii i Tfjb bi åi f 2. D f f fbi f f i Tfj fv i p. Ivi å i,4.. p å j f bi fipi i fh i ij. D f vi ih i i v vb i p jf, pvi ij. i v f 2 j å f. (.) T f vi i fi f M Diif, ji T 4, Hb v J, N vij b.. i j S,7 bi f b O G 2, bi v i v, A i, i fbi M) 2, S,4 p 4. Dp p f i (M) J. p f p 2 i Sj, å f i h i vi i M. T å v f Sj i Tfj vi vv v i H, f i, p ji i D, i j fj på Mi, fbi Mi i v O f i J. Df å i ji i b G vi J i Hih. T f å h pi pp i G. iå (.) T f vi i fi f M Diif, ji v D 2, ji J i, G N vij 2,4 bi v i v, i fbi M 2, S 2, p. Sp p å f (M) i ( f M). Sp f p 2 f v Øfj, i i Tfjb vi v i Såhv. D 2 fb v i h f S f b hf i i S. å i å v vi ji f ib i S. j væ p h ibæ ji ivi vi bi p. D f i pp ij på S pi f å hfj. S på ji

52 vi bi vi f Tp, vi få f ii. D f v å å vi fbp. fb vi fj f ipfi. Sipfi i å i f å få ii på i v S. pi vi i å v ii i. D i b fb i æh v f, p ih i fh i bh. p vi p Lfj på fv. 4. D b i c.,2.. S v i vi f i vi i f M. ) L ji f S Mfj (c. p) b) T v f S i Nj i f v i M. D vi i i hviv. Ti jj bi f i M, fi fj f b i å iå i iv. D h % ii bbf. c. 2 i fh i vi ) i iii på c. i. S i vi i i b, ii f i ii v i på p. Sv vi i b ppvi, j fb i S i Nj å jf f å få v p. i på f i v Rfj v i S vi i i iivi i fh i ij. c) D å v vi å i b v i Nj. D vi iii f ip på. i væ vii f hii i pvå.. i i i vi væ i, å fi b iv. I i i i v ii i fh i vi b). D f v å å vi vi ) f Sp. D p b på vi p, fi h i p jb, i fv i å. iå i p (.) T f vi i fi f M Diif, ji S M 4,7 b Såhv S,* N vij,7 bi v i v,8 S 4, *i ih hbi på. b bi vi. 2

53 i i v Siv p, 2,, 4,. i 7 p M

54 i 8 f i p M p f M p A. M Ø i p ibæ bi v v i é f M () Hj, vi i v v fj fbi fj i Gjb. Tfi ii f i Hj b v 2, b iv f /. v i fi v v ii iv 8, b. Si vi h fi p, ih f () N v M Hj 2,2 N vij, bi v i v,2 S 2, fj v vi å i h f å å i bb f. D f f. i f i i å å f j pf. 4

55 p. J i D p i f A, v ppii fi p i J v f M. p i ppii i å b bi p 2, 4 f M. p ibæ bi fv 2, fv 4 fv 27 j i æ i. I p f vfj A v fj. D å v vi f i fv 27 i Gj. D vi få iæ i j ivi, vi i åi ii i fj. I h v å å vi vi i, i vi vi bi j i pf, å å vi p. D å ivi på 2,7. f vij. v hvåi h væ å fi f M, p v å fii fipb i M. I f f v j M f f. Tfibi vi iii v v p få ii fi, hv v fi iv å j M. I i få T b fii. M vi f å på ivibhv j M h v p A. vi v p f å v M (), å j T å vi v. D vi i pi. D i f vi pi, b p fi i å å f M (), j T i Mfj vi v v. T i pp, iv i ip v fii v. D vi f ivibhv å på i, å i i ppii vi. ii v A, f i h f f A bi i, c. 2,..

56 i p M 7. p f p Mip p i 4 v i Sj Mi. å i å v fbi i ji v i Mi. p vi i iv M c. p 4. Gi h v vi jb væ i fjvi i fh i p 4. p f f b i i bh. p 7 Tp p f f J i Mfj f T v i f M, f p A vi v. Hi f å b å M. bi 2 vi p i 2 jv i, i A. bi 4 fj i, f i 4 å f i v. R i b if vi bi p v fi bå i M fbi M vi v i v ff b. D vi på i f bhv f hvvi i M.

57 i T h i f fii. M f i v i if p f i åpb p i fh i iv i bi i ii. p 8 Hb G T p i 4 Mi. Df å på b v i A vi i hb f G i T i æ. bi i M vi vå Mfj. p f i ibæ åpb i f ff p 4, i M bi vi v p 4. p T ifj vi i ii i p 4 i iv f i H, vi bj. i ii h vi bi f å v i ii i fp på i. I i p i å å vi i f v f M i Diif v å p fi på å. I fh i pj bhv f, f iii å i få åpb f i fh i 4 f v.. i 2 p 7

58 8 f M å M i i på i, vi i p b b i i. D i bi f bå, M bh pi i ii i, pp. Hi å b bi pbii vii i i h hj i f ivi. S pbii D fiij vviipb fi i i ffi M. I i fibi på v f ffi i i bip pbi vih. Avii i M vi væ p v æi bipj bibi i i vi ih ib f b, bi v h v Øv i. i pj i f vi f p på v. Ti f å b v bifi I fbi bi f v fip ii f,7 % i 4 % åi fiv f i 24. fiv på 24 % på å i vi f bi fvi v fiij i M. fivii b f iv i f å b v i bifi. D å v f vii i f å få i i i ijvi p iv /fi. piiv i j f å f i å å. Li ipp v piiv i f ivfi bi i i i å b v ijvi p. b på piiv vii i i å vi iv i i ii ff. fi ii bi v if f vii f å b, å bi i f å få ff. App ij på bi p på. S i på ivpi vi i i h ff hvi i ii iv i if bvii bib i. i på ivi vi i hv å v på b (j v ), bifi påvi i i. Ab biiiv i f h vj påvi bifi. 8

59 D v f viib f å fiv. I pp M, i f å iå i i viip ii f å ivib Ab bhv f bip iij Tfibi/bpi Av i vii æi bi v v bi ij på bib (i v ib v. bvif) bi i å b fiv på i. vi b bhv f p vi vi på i. S pbii i v p I p vi fi f fi på v f fi v på væ vii fi. I p 2, 4 vi bi fi på Jv v f b, bi bi vi v f. vii h b iv v vi v i f fii j M i piv p I p, fp å fi b vi pi v fi (), fi f v f i hvv fi (b). I p 2, 4 Jv v f Djp å i é () å å v å b. I p, 2, 4 v f å i é () å å v å b i fifv. i v p pi v fi () fi (b) p pi v fi bh, på iii b på v, biih. Ti i ivi iv (vhi v i vi pvi) iv v. Li vi iii ibæ i fi Rb i v f bi fh i v i b, h i fj å i fipb h i. Li vi h i i f v pp f i.

Forord. Solveig Osborg Ose

Forord. Solveig Osborg Ose F SINTEF h på pp f Ab- vf jmfø vu v m u. Pj f v NAV jm pmm FARVEføm b vf. I vu uø hv m j vmh m h m u hv f vmh NAV Abv h m u. D, umjm, vju pøjmuø. Pj jmfø p pmb 2012 pmb 2013. Såv J W. Lpp h væ pj jmfø

Detaljer

Eieretablering blant hushold med lave inntekter

Eieretablering blant hushold med lave inntekter .. :: Eili l l l i Slpp il H f pj Eff liil iil på iiiiå - f på ili Kii AAl A O N / N NO NO ini f O f O NiN O Opp, lf O li N Eilil l li Slpp il H f pj Eff liiliilpå iiiiå fpå ili KiiAl N ii f fi pp, lf

Detaljer

Alle som tar sin tilflukt til deg, skal alltid glede seg og juble. Du verner dem, og de som elsker ditt navn, skal fryde seg i deg.

Alle som tar sin tilflukt til deg, skal alltid glede seg og juble. Du verner dem, og de som elsker ditt navn, skal fryde seg i deg. D Fi Evlisk Fsli i N N. 7 uus 2007 Å 103 All s si ilfluk il, skl lli l s jubl. Du v, s lsk i v, skl fy s i. Sl 5, 12 P Ssv Ps Svi L v kø Lif F Svs Nå ll uk? J kk, b l! D v vli på jbb, hl il sp s i i buss

Detaljer

det er det ytre som teller

det er det ytre som teller K HØ K 5 C c y,, 95 9, 54 YK CM, CM 9, 54 ii d ny vi idni YK YK CM, K CM Y 95, i i K S R R H U R H ØG SK H R U 29 G,5 å6 %, 5 G i 35 SU H, 5 S RK, 3 iid i fn: fs+4 2 H ø : +4-336 G 4 d 233M6 d b : 329R6

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling N Uvl u Møtilli Ss: 64-74 Utvl: Kustyt Møtst: Kustysl, Røb Dt: 15.12.2014 Tisput: 11:00 Ss ut li til jsy på stæs t. Evtult ffll å ls sst på tlf 31024023, v/ui Wtls. As t ihbil i s, å t ls f tt. Utvlt vil

Detaljer

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00!

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00! ÅPNSFEST MANDA KL 07.00 Md 8. b. 07.00 å v dø Ejø Sd Vb. V by d. K vå uv v j v u v V AE v 7 Df /LCD dy Ku 30 y dj f RTV 4 Fu HD LED-j Ly å d y TV-? D Su y LED- f d F f, d. UE00XXE Sj 10 Sj 3 E 7 P j 7,-

Detaljer

- Norges mest anbefalte maling!*

- Norges mest anbefalte maling!* - 15 v - 15 v - N!* * K: www wwwyw - 15 v - N!* - 15 v - h h 1893! M h hø h h h 1893! D v p C UK LTD H I 1962 uv p ø uø v p N D pu HTS h v D u v y ø 1975 v yv ø hy D y j v Dyw h v N v 30 hv u D v ø 2010

Detaljer

Tverrfaglig merkesystem for bygninger Revisjonsdato: 15.03.2013

Tverrfaglig merkesystem for bygninger Revisjonsdato: 15.03.2013 TFM - systemet Systemguppe, synonymer Merknader Systemtabellen er bassert på NS3451, men etter revisjon av NS3451 er det store forskjeller, særlig under hovedgruppe 2. Systemtabellen angir ikke alle ulike

Detaljer

KOMPONENTKODELISTE. Eksempler Eksempler, synonymer

KOMPONENTKODELISTE. Eksempler Eksempler, synonymer A B C D E F G H, synonymer Bærende / Romdannende Bærende, romdannende konstruksjonsprodukter Bjelker, Vegger, Søyler - Stål, Tre, Betong, Tegl, Gips - Rammer og oppheng for bygningdeler Innebyggende Innebygde

Detaljer

Å bygge broer. Oslo 19. 21. september 2012. Illustrasjon: Helge Bøe. Bildet er endret i forhold til originalen med tillatelse fra kunstneren.

Å bygge broer. Oslo 19. 21. september 2012. Illustrasjon: Helge Bøe. Bildet er endret i forhold til originalen med tillatelse fra kunstneren. Å by b Ol 19 21 pb 2012 12 l d k f ufd vd lv lu Illuj: Hl Bø Bld d fhld l l d lll f ku 12 l d k f ufd vd lv lu L d h d Hl f Ol dfø Kjæ ll dl på Å by b Vlk l Ol! Tl på kf d ku væ ld f d by å Ol kulull ldl

Detaljer

Reinefjorden REINE I LOFOTEN

Reinefjorden REINE I LOFOTEN BRUK NORGE! 1 Foo: CH/viiorwy.com Rifjor REINE I LOFOTEN Hvor rr u år u k oppg? Nr? Er r øvr? Og hv år u r v bfir g mi i? Kkj u må bgy m bgy? M hvor r? KJÆRE, r ikk å h om Norg om bromm kgri. Dmrk r ovrkommig

Detaljer

K-SAK 64110. STRATEGI 2020 HELSE MIDT-NORGE RHF. STRATEGI 2015 HELSE SUNNMØRE HF. HØYRING.

K-SAK 64110. STRATEGI 2020 HELSE MIDT-NORGE RHF. STRATEGI 2015 HELSE SUNNMØRE HF. HØYRING. T' 1 T' 1'Jy \/ Jil EJ Fellessekretariatet HELSE. MDT-RE Saksdok...xt--1 - ottatt: Helse Sunnøre HF Adinistrasjon 6026 ÅLESUD Saksbeh.. J>ZJ Unnt.off. A-1 ki, Saksnr Arki Dykkar ref Ad /sakshandsaar Dato

Detaljer

Eiendom Norge Årsrapport 2014

Eiendom Norge Årsrapport 2014 Edo o Åappo 2014 ak fo baj o dba v vl væ d på V ha jo å ha æ dalo d fl D o oaajoløf dpa o fl vk ak o pl -ly vd hdlov baj oppjøfukjo o kk fobd vå lov Lov o dol I 2015 vl v lv Fadpa vå ald fola l Du hold

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no.

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no. i v d i FINN ø Hv ojd, ooi jvhd iom i dm. Jo o MEGATILBUD oy i idi h md ijom. I FINN y vi d o o hd v hvd. D i jo vi v i jd om h i i jv S vi d idvi d id v o FINN.o. Vi d h yio 3? I i 25,- i Ex. B i Ad o

Detaljer

Nytt fra NR. 49 SEPTEMBER 2012

Nytt fra NR. 49 SEPTEMBER 2012 Nytt f NR. 49 SEPTEMBER 2012 Ld Dt v gg omm i totuogtov Somm b ikk ik vi dømt om- d kom t, d v kd og vi kk ikk å fytt vdput ut fø vi mått t dm i fo gt. Dt h gt og gt. Sv ikk odtkt om t dt ikk kk om dåig

Detaljer

22. JULI De var på jobb da terroren rammet Norge. Her er vekternes historier. lærer av norge Danske vektere ser til nord for å bli bedre.

22. JULI De var på jobb da terroren rammet Norge. Her er vekternes historier. lærer av norge Danske vektere ser til nord for å bli bedre. E gsi f Scuis 02 Ågg 17 2011 SIDE 04 22. JULI D v på jobb d o Nog. H vks hisoi. SIDE 36 læ v og Dsk vk s il od fo å bli bd. i v s o p k kk bl d sjål i u b k s o i B og kjøps. æ d på å få v g k s u d d

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅS ELEMENTER AV DET MATEMATISKE GRUNNLAGET

STATISTISK SENTRALBYRÅS ELEMENTER AV DET MATEMATISKE GRUNNLAGET ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 58 STATISTISK SENTRALBYRÅS UTVALGSUNDERSØKELSER: ELEMENTER AV DET MATEMATISKE GRUNNLAGET Av Jan M. from THE SAMPLE SURVEYS OF THE CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF

Detaljer

Det radioaktive nedfallet over Norge etter kjernekraftulykken i Sovjet

Det radioaktive nedfallet over Norge etter kjernekraftulykken i Sovjet Helsedirektoratet informerer om: tf08?ooosb Det radioaktive nedfallet over Norge etter kjernekraftulykken i Sovjet f/e.i-no--xi Oslo. 15. desember 1986 : i? Helsedirektoratet AfE«-loO--2.Y Redaksjonell

Detaljer

Informasjonsblad for stiftelsen Europa i Fokus. Europa i Fokus. Nr. 2 / 2015. Ny satsning på «søppelberget». Les sistesiden.

Informasjonsblad for stiftelsen Europa i Fokus. Europa i Fokus. Nr. 2 / 2015. Ny satsning på «søppelberget». Les sistesiden. Infmjnbld f ifln E i Fk E i Fk N. 2 / 2015 Ny n å «ølb». L iidn. E i Fk N. 2-2015 E i Fk Pbk 34 3001 Dmmn Tlf: 90 82 08 45 Fx: 32 81 36 35 E-: ifk@nl.n.ifk.n O.n: 971 307 498 Bnki: 2200 66 54731 Sifln

Detaljer

PROGRAM Bergen 11. - 13. mai 2011

PROGRAM Bergen 11. - 13. mai 2011 PROGRAM Br 11-13 mi 2011 Hovdprr: Wbv prr: Riol prr: Mdiprr: Offiill lvrdørr: Di år bk: ihold Nordik Mdidr Smård 3 PO Box 1347 Srum 5811 Srum Tlf +47 55 55 08 50 E-po: po@mdidro wwwmdidro Skrri i Grihll,

Detaljer

ri titn RedaktØr' Trond Aasen

ri titn RedaktØr' Trond Aasen NM + BRGE PAR GJ ØVK 1989 Arragør, Gjøvik Bridgeklubb r N RedakØr' rod Aase G EEN7FlF -Koorserwce a.s- 5 LL l NFEN EEi 61. hll f. il6 Al+ A.Jerse Lrjør FLrer.,.....,.,..... f,is Fildaf [,..,.,.., 7i:,?

Detaljer

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824 R Sj Nj ø IS 1824 H : Sj U: 06/2010 Bu: U : K: P: Bø: IS 1824 H A H P. 7000 S O, 0130 O U 2, O T.: 810 20 050 F: 24 16 30 01 www.h. H h: F: D: Ty: U : H / Tyj : y@h. T.: 24 16 33 68 F: 24 16 33 69 V, u:

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

N!'. 1. - men i forhold til hva de :1.adde ut:-ettet v ar tapl:;l e ::)ma.j4'orsvarsminist;n'en sluttet med

N!'. 1. - men i forhold til hva de :1.adde ut:-ettet v ar tapl:;l e ::)ma.j4'orsvarsminist;n'en sluttet med Sambandskonoe o 'S f o n e n : SoUs info nasjonsbya mede o dag den 3da 'sov jeoppen fosee aykke fem i NeveomadeDe e ukjempe hade kampe bgg8 sife av ho edvegen meon eve og ieb?yen Goodok e sea ende ske

Detaljer

Husk! Vinn en tur til London for 2! Morsdag 9. februar Valentine s Day 14. februar. Se baksiden for gode kupongtilbud!

Husk! Vinn en tur til London for 2! Morsdag 9. februar Valentine s Day 14. februar. Se baksiden for gode kupongtilbud! Vi tu ti Ld f 2! S id 8 f å dta i ua. S baid f gd upgtibud! Hu! Mdag 9. fbua Vati Day 14. fbua Åpt 10-21 (10-19) Uta, Fi g Mix 9-22 (9-20) Øtjøvi 79 www.byt. Føg BUTIKKER HUS OG HJEM Gavhut...22 27 98

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 20. a p r i l 2 0 1 0, k

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG III

INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG III INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG III TRANSITTERINGSDOKUMENTER OG ANDRE DOKUMENTER AVSNITT I: Blanketter benyttet som transitteringsdokumenter eller andre dokumenter som beviser varers Fellesskapsstatus (artikkel

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

Møtedato: 25. august 2010 Arkivnr.: 2010/242-53/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 13.8.2010

Møtedato: 25. august 2010 Arkivnr.: 2010/242-53/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 13.8.2010 Møtedato: 25. august 2010 Arkivnr.: 2010/242-53/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 13.8.2010 Styresak 91-2010 Referatsaker Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 1. Brev fra ordlandssykehuset HF til

Detaljer