Konseptvalgutredning E39 Ålesund - Bergsøya

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konseptvalgutredning E39 Ålesund - Bergsøya"

Transkript

1 pvi Si Ri i Ob 2

2 pvi () f f i f vii v vi f 24. Rpp f v S vv, i i pp f Sfp. i f Rji j vi pi. pvi vii i i v Sfp ip v (S). pvi b pp i hh i v f ip (Rv) i hv (). hv 2. Sipi. Ov v 4. Mihi. Aiv. i f fpjf piii i b pp i i hv Sipi Ov v Mihi Aiv i f fpjf. Ii 2. Sijbiv. hvvi 4. Må. Ov v. Mihi 7. p 8. f M. Må vppå. Sfi. A vii 2. Dfi bfi. Oppf pi jpp h væ v IvO Mi f S vv, i i. I i h pjpp bå v A Mb, J A, J Svi, Ai Thi Wi c, f S vv, i i. Sipp h bå v N, S vv, i i i S, S vv, i i f H, S vv, i fi Rb h biå i bi v å iv pp jf iv. Opp f Rb h væ i Spib. I i h f bi bi i bi R H. Ni, Ii H H, p Thi, Si H, T hi, Øvi Lvi Ni, Øi Lvi, T Ni, L A, G ib M, Mi A Li ii H. SINT pfi v T T h å biå viii. M R ( Avi) h bi fi i pp. 2

3 Ih Ii.... ji b f pvi....2 M... 2 Sij O fi O æiiv bfi O f... 4 hvvi Ii bhv Nj bhv (iv bhv) pb bhv Ipp bhv Ri ih bhv hvvi pj bhv... 4 Må Sfå ffå... 7 Ov v v v v å v v v vii bhv Ti, fj, i v... 4 Mihi Liih i fh i fiii Liih f fji Liih f i p O fii vi v p p ivi p f M p f M p f... 8 f M... 8 Må vppå.... Måppå.... vppå... Sfi Tfi vii i vii I pi vii S fi vi... 7 A vii N/ i vi ppiv iff ibii ihvi Dfi bfi... 87

4 4 2. Dfi Abfi v p... 8 Oppf pi Mvii ifj..., i f pp Rf... 4

5 Ii p f i fji v bi fb M j f p b i M R. Sfp h f f bi.. ji b f pvi å i ii i fb. b ppv bi bi i ii bi h b i f. D pi f bi iij på i ffi iv bå j ipii ii å. D f p vih, i fh i å pi. D f vi i j f bhv, å i p f i..2 M Sfp f i bv v 22. pi 2 bi pvi f i Si M () M () I i bi vbi pvi i h. D b bi pjp f bi pvi j f åi vi f bi, ii, vii fpi pf. jp j i ipp i i f bi pvi.

6 2 Sij pi biv fi ij å j fi, æiiv bfi, f i iå 2. O fi v iv i N iå i iv h f ii i Thi. I S vv ivii iå i i iv 4b f i f Thi i fbi b, M ii, vii hv, fp j M R. Næiiv vi i. O vi v å iå v i å i i. Ifå f p iii i v å. Sii pj i fii vij ffi iv. S i ppiv vi pj pj h j ifå. S f vi fi 2. i Avi v iå

7 7 i 2 iå i ppiv. O fi fh Tpfi i ih v p v iv p fj fj i vi. D v å i fjp f i Sjh, p Øfj på h Mfj hv bfh vi f c 2 i v på p pi. M å v fj i Hj p fj på 2 f v f fj i Gj v if i. Sv fjv i h, ivi væ væh vi.

8 2.2 O æiiv bfi O b bii Hii M R i fi, S, R N, hv i i b, M ii. D b j i hv i b bii i. I i M M ii j pi f ij. å i b M ii iå i i f b bii. i i h i v i ii. i Oå if 4 i f hhv, M ii I i b bii vii i f v å å i p v 4 i f hv b. I fi 27 iv vi f bf p. I Tb b bii fi. I if hv % v bi p i æ b fi v fj b bii i b. h i %, i i M å h pi i i i i M. 8

9 Tb bii, M ii Of fi 2 i 2 2 (%) pi i æ b bii pi i æ b (%) Abipi (%) , Sj , 77 8,7 8 Ø 2 8 +, 22 2, 8 H 8 7,4 % 2, 7 S *) 7 + 2, ,7 Gi *) 7 2 +,8 4, 7 S ,2 i M M , 24 æ +,7 8, 7 i 82 +, 22,2 7 A + 7, 42 27, 7 Mi 2,, 8,4 28, 87 Gj 2, 2 27, N *) 74, 2 2,7 7 S Mi ,8 ii ii *) , Tiv *) 7 2,4 7 2, 72 Av *) 477 +, 44, 78 S iii 78 +, S h i 8 +,8 *) i f iå R i c. 74 ib i f på. D få pi M v bi p v. R i i å iå i b bii i M. S b vi j i c.. fii h væ iv i å, vi i i. i h h v, æi i. D f iii Mi. D i h v i ib i f, b bæ h v. D å i j h pi h fv. i 4 vi fi i å fivi i 2. I i i pi i i bå få vi v bif b, M ii. S i fh i bi i b, iii væ i pi b i. Rii b ii å pi i f f. Tb 2 i b, M ii (2) Ti M ii A p i v b i p v bi 28 4,8 M,8 ii ,

10 i 4 i i f i p i pi 2 2 i v f 2 (SS i p)

11 O b Ab i vi f bå i åp fjå. D f f på i f M p på b H å p v h, ii bi i i fi fp. vi i p v bå, fi iv i bb v. Ov Øfj fj åp å b i j. O æiiv M R N fiif å i pvi, bi iif, æi i ii ii bpj. ii h å hv få ff i f, ii bb f pj i Nhv. i vi hv 2 i M R f på æi. D æi if ii M R i v ji. i Næi i M R æi j M R c. % v bjp, f æi bi i jp f æi. i 7 vi i fh i ji æi iiæi, fipp i jf M R. (SS 27).

12 i 7 j hv M R v bjp v i v vii æ v æiiv i M R ii æi i ffh ipivi p på S. D b i 2 v ipip, 8 i, 4 ipvf v i bå v v 2 bi i på ci ii i 2. p å v ivjivi. D fi bif bif if ii i i, H,, H,, M ii. M R h å i å væ j f i bii p Sv på S. If iå, æi b, M ii h bip, bå if ii, h ffi fvi. M bi ii. M i b vi æi H h h iibip.. 2

13 i 8 S bi æi på i O, j D i jp if iå, f v, å f ivfi, vvi ij v v. pvå væ vii hii ij v N f pvå. M R i på i. Spi i i vi bp i. H å å pi f f f. D vi i pp I pi v f pi. I iå vii j fifå bi b v bfi. I på j æi pp på S iv b å vii j fifivvi.

14 2. O f i D O v vfi å h f ii i Thi. If iå p, M ii. Si f i fi, å f, vi Dbå i Ø. D Tfjb p bi 22, i fbi. i pp i i vi i f 4b Thi i pi 242 f vi i å bi f j f p M T.. 2 f f iv j Thi ( i ) DbåThi 422 fv 2Rv 7 MOppThi 44 fv 2 Rv 7 fv MSST.h. 2 MijThi 28 4

15 D vi v Thi. Sv i fh i f v h, vbi på å j v v på f i i iv f p. vii iiv i fv 4 fbi M vi fb S f. fv 4 å vi v f M i æ, i ii vi Ahvv. fv 2 å f Hj i S j fbi vi i Opp. Av ii f i på i f M ( f ) i (v ii ii). D iv i h b v ii ii. i ii vhi v f f f p fi/ i æh v b fb, væ ffh, iivi fivå. I h vi i ii i ii på f i hih i hv i, i bi fi v fi,, åi væ b i f i i få vi. Gjii ii på fv ii i S vv ip i. D f b på hih v i hih. I bi v jii ii, å i jii vi på f iv hvp v i fv på i, v. i i ij. j fi vi f i vi på fi ip i i fi, vi ppv iv j vi f vi. å v vi vi bi. I i i ii bi, h vi i ii b i hh i b f ii. fi vi bh i pi. Tb Av ii Di L () i ii (i) M (Iå i i ) Gjii ii b på iv (i),4 2 M Sjh 27, 22 2 Sjh 2, M (i.,2 4 fi) S M 8,2 4 2 M Hj 8, Hj fj 7, 4 7 fj, ii 2, (Iå i i ) S M ii 7, 7 S h i, 2 4 Rii b (i hh i b) S b vi, bi fj på i ii fv. fi vi vii ii i i,

16 v vi v åppå p i fv ii i i ii ii b på iv. Tfi Tb 4 Tfi på i 2 DT 2 A DT v 2 2 Gjii åi v 2 2 M Diif 8 % 7 %,7 Diif Sjh 7 % %,4 Sjh 2 % %,7 M *) 8 % %,2 Må % %,4 Hj % %, Hj fj 2 % 28 % 2, fj 2 % % 2, *) I b ppi DT, i pbih () f b i fbi iji v fpi Tb 4 vi fi på iv h i. Tfi vi iii å if i, i fi væ h b f i vi. Tb vi h fi f M f. H i iå fi v. D j fi. Tfiv h vi i å. Næ b v v, h væ æi h v Øfj. Tfiv på fb M h væ væ h, æi å j j.

17 i fi på (24) D i fh i f v h, vbi på i Sii på pp i fjv på Øfj ( h) på i v fj (2 ), i fihpb v vi. bbf bi i å fj fh. b vi i hv, 8,. D få i h v vb, iip. D j i hv på i L Hj f M. Sii væ få i ifi v ii f iv. D h vi f Håhj L i Sj/Ø, f M i Hj f fj. å få i p/ i. D i p i S på i f Øfj Tfj. D iii på i væ bi fjjæi i if i bhv f ii. 7

18 i Tfiih å i (M) h i ååpi 2 2 j 2 8 p, h. I ih v f vi vi v i i pi, vij f å i å. f i vi i b. Tb Tfi på p A A p h Ri fv Gjii p. ) Ri h 2) M Diif 8,,,4 Diif Sjh, 2,72,8 Sjh 48,2,42,2 M,22 2, 2, Hj 8 8,8,,2 Hj fj 7 7,2,7, fj, 2,, S / i 2 4,8 4,, ) Gjii f vih på h j. S bi h p h h. 2) Sh fh i på p. i f i vi. Sh bi i j h fi. Tb vi fv vi,,2 å i. I v i i i i fh i ji f f iv iv i N i,7,24 vhi v åp f. 8

19 M b v i hh i v f i iii pi f bi i. Si Sjh Hj fj i æi h jii, ivi fjv h fivå f i vi f. H ( p. i) h vi i på i M fi h. i 2 Dp h (22 2) Riv j R å j f i i f på v bb vj. M fi i æ i å b i f i i. I f v j iv bi f b. Sjh å i j v Sjh. b hvih p på b i v iv. iih f fi få. D f / på 8 i j. I i / i f 7 / c. v f. D i å b i f iv i i j. i hv b i v f å H, i få fi. D ji på f ii i. D i på c / v ji.

20 M I M å iv f fi æ v i fp j hfi i ii/ h biå Tå vip. / æ /. Si ih f i f i p. Hj. Hj j å bb vih på b i v v. fj b ii på b i ij j, v f pvpj i N. f pph f fb i f 4 /. M b fi i å f b f, v bivii. Spb i 2 vi å i h bi ivå v 4 () 8 4 () på i. D få pb fi i h fi, f, i Sjh i M Hj. i S bi 2

21 b fb iå i iå Tb Ovi v fb i iå Sb Ovfi A v p. i (hv / / ) M i 8 % 7 / 24 / 28, v 2 A Hih v 8 Sh Mvå v vå D v 4 S f v 4 M S i 2 8 % 4 / / 2, i % / 24 / 22, 2 i 4 % / / 8 i 2 72 % / 2 / 2 4 i 2 7 % / / 8 A i Rivb M v å ivb. D j fi fb i i fh i j, f fi i fh i p fj i fh i fibi. b fi f i v b f M/ Mfj, M/ fj M/ Rfj. h pi på 2 pbih (). Ovfi c. i. v i på hv c. c. 2, i/v, j på ii v,. M. å f hv i på hv, pph på i i. Sb A Hih, Sh Mvå S f h i fv v,. A b fi f i v j MR. Av j MR j f i 22. 2

22 i 4 v f fi M i 2 Tfivii på M f v b h i å væ h p h fiv i f. D f iv f jå bi i, i hv i v p v fi, iæ bi. Hvi v i p å i å fv, vi pi bi f i i p v bpi 222. Ø p v f fv. D f v å fv ff. D vii i bi fi i p. Ti å f f bi A i ppiip b. i bi v fi f Tfiih vi fb, åji f å i fv vi bi i p å i f f, på i å på b fi f å bj f ii. bi å i i fb M v bbi. T i f pbi 8 f v (jf. 2 i S fiv). I i i bbi på if h i v i, vi pph i 22 å bj 22

23 . D vi bi bbi på i AH f 2 fv vih på å. O ivfi D i iå i p ivfi, bå, i j. Nå j ivp på b i iå b fi i if iå, i hv p b i. I i b i i b ii, M. Lb bi i vi h. D i i i Tip h i v i hv i på i Mii. Mij fi i v i hv i Thi på hv. M p. Rii b i f i f Tb 7 Rii pb (ii) Di Rii b A bi A bij M 2 2 M fi Sjh.2 4 Sjh M fi. 2 M fi Hj Hj fj 2 22 fj ii S f b b b i pbi. Riifh bi b jå 8 % i bi fv. j i b, i på v f bpp. fvf h b i fi i fh i bi, ip i å på f f v h j vi. i ii h i vii på v pipb. ivib i å vi, f bi i f å pph ip b. ivib å i iv. D bi pbp f Ri i biv i f b ii f ivp. å hp, p, i j h bhv f hvi på i. D i å j på Sjh, jb v, M, Hj. 2

24 D fp i iå. fhv i, M fhv ii fhv vb. A v bj v Avi. D vii ii ij O, Thi. h i i fi i bhv Ri, fp h chf i i ij. Tb 8 f fp i iå p O Ii i ij/ v p. i, hv Thi 2 M O Thi 4 ii O 4 4 Thi j 2 ii fi ( /i) Gjii pj p. i , % , % 2 7 4, % å bi b i Thi, M Thi M. p iii h vfi i i å væ. D i ibip i fp. D å fb i f v fp, bi xi iv h på i fp. å D å hibå v Rfj på i M H ib S, c. v i. Tfjb bi åp i 24, vi b ivi bi. j c. p. å. Ovfi f H i i M 2 i. Hi bj b, M ii i v i hv i. O fi G fi h f i b, f i v. M i bb v. D vii i fi bhv vi i Tb. Tb Si æi bhv f i Si L () Håhj Ap SjØ L Hj M j fj Gj A Gj 4 24

25 å f v i i i i vi i p, i v b i p. D iii væ bhv f å b ij /v på i. å i b vi h ib på i Sjh M Hj, j bij v f, ij v b v iv I i Nj i f pp h v j b ib. å i j, ivibhv på 4 i M ivibhv på 2 i. D å å iifi i fv v p. D f f i b vi h bi. O p Mp v p i i M R j bi bv å på bå. I i å f ijip hi p i, M ii. Sjp p pi f p i f f i i f. D å i hv i p på hv Ab f i 2 T p. å (2). D hvii i iå,, M ii. G vi i Tb. Tb Hvii 2 (SS) Hvii Ii ( ) i ( ) Ci S S T i Hvv M R Hv IS ii N Hv IS S S b vi på ip bp. D i,,, jp.. i iivih h i bhv f vii. D f f hv ii N hv h cip v f. A v p Aå p v væ v p j bi. I i pbib i ifv j h. D f pbi b, fbi v if vi i i påvi fh. D i vvi f f på i. G fi få f i b v vi h i vi f bi b. 2

26 I i pi på pi (> c i) i i M R i f. I i M R få p v i bi, % b 2 % bå. i L pi i i/f M R Nj pp (NTM) Nå j p fi f, å bif jp. S i h vi fbi v iv i i v Ii jp v v p v i f i fh i bi i v f bi. i jp v hjp v b iv i fæ p, ij i f ffiv i jpi i. D h i vvi f ij (M). Lfijv c. v 8. D iv ijvvi på c. 27 %. D iv v f i i v. M i i på ij M, ii vii åp. 2

27 hvvi i vi v bhv vii v / Sp. A h f på i i fh i ij, i å i f i p. hv i å i. I j j f pj bhv, v. bhv bi v vii. Ii bhv pvi b bp bhv f vi å b å åi bp. D f i i f f f vi fi bp å b iv bhv i b i h. Sf i v pi v bhv f å f fi (p, v) i fi f. Tp j vi å bhv, vii f å bhv i f. hv b på i v v, j bhv (iv bhv), i p fv vii (p bhv), i ipp bhv (ippb bhv) i ih bhv. D i bhv å fi pj bhv, i f i i å i bi. å pj bhv væ bhv pifi j f vii v p på i å b i fppiv..2 Nj bhv (iv bhv) hv h f i h p Si Rji. bi bh i i iv f, f. bj p (NT), vi væ i bhi bi b. v fif b j v. N, iij vii vi væ f i h v v fif. N å p i ij v i i i fpi på fi v v fivvii på v. Av fi i f, j v, v bii f v å i v f fi v p. Ij fpi NC (i Ni cic Cii f p) h bi v ih v i v pv. D 27

28 å AGRv N h ifi fpi i å f f v j v. h å iij j ØSv væ iiv b f vii v pi i N. h fi v b TRNv i N (T p R Nw). vii i v fi iij f fi pp i 22 h v iiv f fi v. Diiv bi j j f N f v ØSv. Tiiv j i p b f TRNv, i N i ip f iv. bå v TRNv. H j ij v i b f N. Rji Si å p Sii NT f pi 2 2 (S.. 282) [] ih vi v å ji f å i f Si v. Rji v å f ppii b på f å ib ffiv, iji, i ijvi p f bhv f p f i vii D bhvfi i pi i fi p i f fih v f å f i æiiv f å bi i å pph hv i bi. Tppii b på vij i f p h i p. Tppii bi i å b iipp, iji vii v p, bi i å ppf j å N ij fpi på ijå. Tp væ iv f. D f p i hi p fi f f pj v v j. bi v f pivi (b fih, v) vii hi ivi i p. ii å iipfi bi i å pph bi fhv. A p ibæ ii f iv h. D pip pi vij h p f v p. D ii bij. D j pip b iv bp (, bi v). Må i j v ij fpi. D j fh p b b f bi i å ppf j bhv. 28

29 i fi i v ij fpi. jf i i fi på v v. D fj pip h pi bi v jfi, vi pp væ iv f bhv v v p. Må f vii v v. I Sii NT 2 2 å vi å i f v vii D pp i å iffi ppii. I b bæ b i v ivfi, iiv jb, f å fi i å p bij ffiv fivvii. fvi b bi vih v v, ii å pph ivfib f å i påii fih. Oppi v j bhv i p M b i fi j p vi pp j bhv på i i hv f b fih ( v i) Thi, h ii. hv f h i på v. hv f if bi i å pph hv i bi. hv f å (æi p h ) hv f å iipp hv f å iv f p i, i. pb bhv hv f pi i p M pi vi i h p ij f å iv p i fi ifi fivvii. Si h i vvi vviipb på v i. D pii fi i fb M i p v få å vi få pipb fii fivii i v M. Opp bhv f pi i Ø fpi i fi. pii f å vvi fi på i Diif M L. 2

30 hv f b fih ih f bå ii, påiih/ fibh. hv h vi p i bhv f pi. Rii b M iv i jii hih på c. 4 /.(jf. Tb ) D v jihih f f i fb j bå vfi vi. i M ii i å jii ii ppå v b v. b.. i f. Rii f ivfi h f pbi. hv f b fih pp i hv f å vfi v Rfj hv f å vi på f hv f å i f hv f ii f ivfi hv f å åbh påiih i p hv f å påiih på fb (vf fib fv) hv f b ijih Tijih fi vi i h f f p v p i fi, b hvi p j p i pii, b å i p v i ij f j i bi i fh i h, b. vi v ( v) j iii i på i. Nå j iv fi f f i ivp f. M iv f pb, i pb f i i fh i p, bhv f fbi på f ivi i. iv fi bi i f i, i i vii f f fi. D vii bi f ijih i å åpii på f. b M h ii åpii i fv h. D fb i å h iii i på 8 i. I i f pbhv, f. p i h j bhv. i ifi ib f å. D b ijih f fi. hv f ijih å pp i åpii på fi, æi i iv f ivi i Sjh, jb v, M, Hj.

31 b fh f å på i Sjh M Hj. Tfiihbhv I å vij bhv f ivi. D fi iv h fi, i h h p. å i 2, c p/h p. å. Tfiihbhv pp i bhv f j i p h på i. hv i fi vii på iv T Sjh, Hj fj h i j. I i p v å bb. M fiv ppv bi p i f v h f b v. hv pp i hv f å bivii hv f å pb hv f h f b bb hv f å b ip i åb å h i,, æij Oppi v pb bhv D vii pb bhv i vf (h bhv f vfi vi, påiih, pi åpii). T (h bhv f hih, fj bi bi f iv, b ii f å )

32 .4 Ipp bhv ipp bhv i pp i f å h i i på pj. Si, i ih i bh i hhv pi.2. i vi b på ipi i v [], vi bi i bipp p i ipp bhv. v D b jf v i M 282. pb 2. å v v p hvi f S vv,, i ifå, p f pæi. I v b jå bå bhv å, i p. I b ipi f v, pp i i iæi D vii i b v i vhi v v p i i Sæi M pi b, bi i b v ii påvi v p i i i. Øvi i Oij pif i h i i i i i p. Tb Oppii v ipp bhv iæi hv Næiiv, vi, iivih æiiv pbhv, h bif if ii æi i M R. Tp b p jvi, h jåf h v bip, viå v b i i i i v v fiiivi, b v ib b ifi b v p ii i R pi p b G ijih Ø Ø fibh i fi, i v f i v i. S b bii b ih i å i p bif fib ii i fp fib ii G hi v, b vb, v, fæ fbi v i v ji på hvii R pi hj bi/ G bib ii f å i æ b ii i æ b. p p if pii fv på vi Th f G i iv f p G fih G ippv ip vi vi 2

33 iæi ivp hv G ijih h åiih i iv f hv f ii hv f vb v jv v, f i hp. Sæi hv i v Næiiv i h v i b på ifi pp Riivæi vicbif i Gåb p (ii, bv, b, ivifv) fi, A.. i ifå. hv f j v v bivii, fii v j v pb hf i f h i v v f å å j hv f f hvv, ii ih v bj, å ip ifp. Avhi v fih, ffihih v fb vi hv f h f b fi. Øvi i Mijvij Nvfb, N.f. Tfiihij T fi, Lij f fi.f. Næiivij (NHO, LO, iifi, N biifb, Tpb fij.f.) hv pp v å pbhv i ijvi p. å v i vi f ii bi. i i v i f ip i åb. pp v i f ii. Gpp f i b, iij. D h bå f iv bhv. f f b v ii f æiiv.

34 . Ri ih bhv Ri ih bhv i f i i p. I i h viip bi i å j i bhv. p f p 22 2 p f p []b v v M R fi. ji 2. h f f hvå ijhi f f if f fii, ij f i b piii f A i på fii vii v p pii i f Dif vih v fi fji v fh å pii f bi f i f pp p. vi vå 22 pbi. Ri p M R 22 f på å j M R i iv b bii. å på ib ppv ivvi. I åvæ i h h vi i i på, p vipi. I pbi vi f i i i i i v ii. D bi j fi if væ vii bi f å p fj bi b vii, jf. Ri pi 222. vi å f på å p b v v f i hii. Aivi vhi v h viib p fi. i f M R M R f h bi fi f f [8] å f fib i f, h fv, åpii ii f jii. I hv på ivå i. D bi f i fi f MiN. Tp Sf fi i M R M R f jbb i ffi v j f [4]. Sfvi h pj i pj. D vii i viipj f f. M ffi v vi i f ii, M. D bi i f vi bi. D å vii å S S i N N i ii. j æ vii f æiiv, i bi i f 4

35 p D fi bå p i ifå. D f j v p f i ifå. å v i h hhi iæi i fii vfi på i. v h i i v p bi b ij, h i i f bhv h bi f v v p. D h h vi f i væ ii pf. A Mi h f bhv f ffbi j å M. h å f bhv f f vb i M. G i f i hv f ii f i i æ b f å ih f f b bi f ib Næh i v p, ii i vii åp i Av iv, f å ppå fibh i pi v bi æiå L fi iv p pb i fh i bivii, fiih, å G i ivib bj vii åp i. vii f jb, j fifiv. Oppi v i ih bhv D vii i ih bhv pp i hv f b fih ( Mii) hv f vii v f b bii hv f å vi æi i v if hv f b fiih hv f å h i iv p hv f å ip i åb å hv f påiih fibh hv f ii ( Mii). hvvi pj bhv j bhv D pj bhv væ i f i i å i bi. å pj bhv væ bhv pifi j f vii v p på i h fppiv.

36 j v j ih bhv, pb bhv, ipp bhv i ih bhv, jå f bhv f ii b. på j v bhv, f f pj bhv i hv f å ii f bfi æiiv b i M R i i vii f f b ij. ii bhv ii bhv ibhv å ifi i i i pj bhv. D f fivi i ih f å ifi f bhv b pj bhv i f if vi ii v p b på v vi hv å iff bi i v. i bfi v p vi bi hhvi v i hvi p ifi bå pj vii bhv. på j v bhv f fi ibhv p fv v i vi bi. hv f fi v b bii hv f fibh ijih i p hv f b fiih hv f å fi iv påvii på hv f å iipp v p (h fif) hv f å å ip i åb ij. A bhv D å bhv v v væ fi, i vi i i iå i fi bi vii. D bi å i vi å p i, v i iå i vii bhv. p på bhv hv f å iii f i fivi hv f å åi i if, vih fif hv f ii på v

37 4 Må Sfå ii å bi på hv v i fii ij. ffå ii v få. 4. Sfå D f f få f v I 24 p i i væ ffiv, iji, påii iv bhv f ij f b bii. 4.2 ffå ffå pi ii v få. D vi væ j f å v i hvi i p bi i å ppf pj bhv få j iv. D pj bhv få i å få ii påiih b. I ii M ½ i vhi v hv å, ii M ii c. i v. å b i hvi p bi i å ppf få f f ffå Rii M c. 4 i f i i 74 i. Rii M ii c. i. f i. i i. væ åp, ii f fi f v væ, jii v fi. i. 4 i ii i b f ib. Riiå på i f i ii bii f vij å. D i ii v p f ppå i ii. vi v åppå vi p bi v i hvi æ å. D j i ffå bii, i ii ii f fi. 7

38 Ov v v i vii v i bhv å ppf. I i i i å ifi v j v f vii v p, v f ih. v væ b f å iiii f å f i p b fi på iv. v i ii å væ vii i b f å iiii. D f i i f f f vi fi bp å viiå b iv v i b i h.. v v v å D pj bhv få f pvi i ffiv p ii M M ii. D f v å ifi å ii. D ffivi i p iv bhv f å vi b bii. ii vi i v bi i ih i i vii ij f b bii Mb. i iih vi iii i vi v ifi f b i ifå. v ii b. M, hvi p i i ii i fh i iv, f f h pj b p i. v i b v i hv h iivi væ. D bi v å vppå. v v v å bi å i ffå p i p v v v vii bhv I i i iiv, iff ppå v hjp v pj bv vii bhv i p... N v i iff bi i i å i å ppf få pvi ij f b bii påiih ijih. vi v pi Rifi vii bi i å pph hv i bi, bå j i bhv. D f v pj bi i fi v b bii. v i b i vifi, vi væ iiii f p. 8

39 S i å f b bii i å bi i å pph bi, ffbi i bfi b på pbii. I M R b i 7 på ffbi Nv bi åp i i pi G v hvp v i bfi i i iå f iff bi b i f p i M. å i p, p i vi v p f, M ii. v vi p f vi p f M vi p i ii Ii Rii f i i b A if 4 i ii f æ b, h bi i f Ø fibh påiih i p I i i ii, fibh påiih vii v fihbp. å i v, f f ii v Ii væ åp L vi L vi 2 M p ii ih Rii f v Rii f ii v Rii f jii Rii f Ø ih i p v Ii h v ii fv Tvii i D f f v Ti iv ff iv j i Sjh,, M, Hj fj Rj v iipp v p Rj v iipp v v v vii j bhv. Sii jji ifivi v p f vi bi i å fi iipp. I i bi væ i. v f i væ b. D f f v Øi i iipp f v i iii.

40 Miii ip i åb ij j v D å v v v vii bhv, å f å vi væ i å h b v, f i vi bi iv i fh i v. D f f f v jfi v i ib å iii ip i åb ij bj.. Ti, fj, i v Ti fj v v i fi iji v v, b. Tfi f v, iiv ip i N v Sii i væ %, v ji h ppi 7 % ii. A v j æi ji å på ih iivi. Siiv f ji vii pi f fi v p h vi å få j fvi iiv ip i v. Ti bh D v p å væ i b. ji i å f vi i i p v j. p ih i i pv i N ii, b.. fb hb. Lbh f f p fpi i. I i p j i ih i. D i f b v i bh, vi iå i vi v å vppå. Øi, ii v Sfi h Sfi h i if f v. I p b f v fpj væ v å i. 4

41 Liv i i f b v Svæ få fpj i N i piiv vå bii. Liv h f/si vi vii i å b i på fpj bå piiv iv. D bi f fi å f p på i b i v h. i ih bi i f v ivii i i bi i. S fp f p f f bi v i i f j i vvi bi i åvi. i ih ih i fiv, fi, fifi.. i i vii. D i i p... D hv i i h fivi i piiv ivii f j i f pp i pi vii. D å f på, i i ff pi. D iii å væ ih i iff iifi. D æ i p.. Sfi h vi iv væ vii iiii f p, bi iiii. Sv b vi f væ ivi, vi iv fj i iij på p. Sfi h bh i v ibii vfih ibii i bi vii f å i j fif i pj. M ii vi i v v p, i ivi bi v h i. å å bi ip vij i pii. Mih i vi å vi p ppå iv v p vi væ f, i p vhi v å j på. i ff få i b i Tbi å j p bijbi i ppi åpiå. D i j på i. D iii j ii v p h i fibii. (S p..) iii D v p fii. p vi væ å v bfiii, æi f p å på b. Si å j f pii bhi på ivå. ii v i bfiii f i Nj pp. A b h v pj A h å b p væ i % v bi bi p b på fvipj H i i v b, bi v j bhi v hv pj. 4

42 Miji i v i h vii vi i ij, æij ij. D i pi j p biv. i å v j v iv, fiv, fv.f. å pivå f ii å v h v i i i. D å pp j f v fi v p ip. å i f i b v bi i å f/ i p, j vi v å vppå, vi i p bi v h i iji i v. i v i pi v vi bi i å påvi i hvi i p h pi f fi i fh i ij, pbi, æij fifiv, ij. v f ih D i på i i ip iifi pifi v f ih v v få v i v fif i fbi pi bi v v. 42

43 Mihi I bi pvii v i iih vi bi i å å f å v. Di bi f fi v p i p. 7.. Liih i fh i fiii I v b jå i iih i fh i bhv, å v. I v b fv vi i ih i vi bi i å ppf bhv, å v. p vi b i bhv, å v. D v på å fi f i ivi vii i i bi, åp f i i if v i. pvii h p i fiii ivi pvii f i i pj. Ti Ti påvi pp v v pi D f pi, i, i, påvii ifj bå i p f f vi, i på å i pp f p v på i pv, i ijvi pi. I i i vii f å pp, bhv f vfi, i å ivi på v. p på i ih Ø b v vif i i f å ip. Si på ivp (h fv, v pi,..) f å få f i å i iv Si på i f å få f i å å A i i v å v bi i ijvi p, æi i b. S i h pj bhv på i, ii, iii i f hii å fi p v iv p i i i. ivib, vi i b fv ii f ivfi M, h i bi f p v v pi, i i ff på pj bhv. Ti 2 Ti i ffiv v i if D f i i i, i, påvii ifj p i f å i p ffiv, i ijvi. 4

44 If i fi i b if vih b fib Tfii, i ifj. S i fh i pj bhv, ii, f f i i fvf vi bi. D fi fp () i iv i i ffiv v i if. Ti bi v i if D f fbii bi v i if, f p fiihi, fbi v bæv, i ifi bvi, vi, bi v v.. p (b) ibæ å bi v i if, h fi v fi bi v i v. Ti 4 Nivi bi v if f pvi h væ ffiv fji, h vi v i ih f f fbi. M v f i pvii h f i i i f i v Rfj. D fi fi i p f f fji f vi v fi M. I i fi i p f i M..2 Liih f fji ji å i ij ii, påiih ijih på i. Ti i i bijivå. Ø pi fj fiv i v fjfv bi b vi v. A fj å i v fivii, ivi i bi pp pi på i. i fji b vi bi, ii vi. 2. Ø pi v fj / ii v fji fiv i fj i bi v fv ii. ii v fji vi ii å iv. M i b if v ivi i b vvp f ff.. b i f v ji D j i j i å i N. G bi f vi f i vi i p på v 2 b 4 (Rf). i f i i på pp b if i b. 44

45 4. b i f v b D påå ibi f hb, fb b iå i f fjb. Ij i b hb pp i 2 hvp, pi b v Mi på, hvp. b å v j i, h bfh fi bi. på v fi f på viii. Rb v ij i b på vbi. I p f v bå hb fb f j ihå.. Liih f i D v på h f pfi h f i v h vij. Lvfi i h ij vb i åi v. A i h bi vi i v fi, få ii v. Rbb i i f iv j ib å i fi. H i p æij ii v i v b fii v. vi vii v b f bij i i v v. 8 b i, b væ ppå iv v i. D påå vi v ii f bi v iv, å f pp i vi pi. Mi f b j jji. Sæ v bi vii v pbi. D få h f på Tfi bhv f p b v p i å pp. H j å æ, fbi. Hi pvi f f å b i p vih f i v Rfj, i M. A p h f p fii h v på i. D i i h f i ivå v få v v f fi b. I pi iii vi vii v i ( fji) å bi v i v væ. D v i h å ii i, vi å f i i i. D vi å j i vi pbi, h i bi f v v p i bh vi h. å i å væ å i h på i (f p b v iv), v v v v i ii. D vi å j i vi pbi, h i bi f v v p f i bh vi h. 4

46 7 p I pi p iå i iv fi fi. I i f p bv. 7. O fii vi v p å p f hii å i i p f M ( ) p f M (A). G i p f M bi p f M, v å bh p, b p. D vii p v i i hv Rfj, å v v vi v. I b v if v p v J v f M. p 2 4, p A i b J. p v p h p b bi v A. I f v p h vi hii å fi pii, v v ibi h p i ppii ii. å få hi i bhi v p f M, f i i fi vj f p f M å (M) M (). D i i j vi ii p A M. Sv v ibi (fibi fibi, ii åbh, ipi v..) h p i pvi, vi i h vi bi f vi v å vppå fi bi. 4

47 7.2 p ivi Ivi b v hjp v A (S vv, håb 27). D i h i ihf å på ii pi. å iivå ihv f ivi +/ 4%. i vivif, vv bh. p. D ij iv ii f p. D biv ij fv vii i ifå vi j vhi v v i. D vi å fi hv ij vi vi. D vhi v bfi æivii,, f i ipij i å fv. ivi v ij bi f b i i b på i p. fi j f fivi v ij fiv i hh i SS i p. Tfiv i hh i Sfp fp pj iå i j hip f iv (2 24) bi i. If iå vi b.. ibæ Tfjb A H fj Gj iå i iv. Tfiv på fi i hv v ) f b) fv/f f D fb i iå pph i Tifv på b ii pph i Hibåib M pph fv i, p i H åpi v Tfjb p f M fp p ij f h i. A p ibæ vij, bi. p i vi i v, bbii vivii i i. A p ijbi pfi f å v jfbh. p. p p f i (M) M. D p b hv i å ppå v å på f fib bi vii v v i v. D vi v p. fi, b hv fi f i v f v M. vii i v i if fi p i fv fi i iåppiv f i. (A å i fii + 2 å ijipi). i i f på 8 / på p v i. M, hv vhi v 47

48 i, b i på /. I i i få å fi v vi b iv få /. i vij, ijiii v i. Tb 2 Dijiii i v Si DT 24 Ø f Diji b Tfi DT 24,7%v 2% v M 2 2 8* S7/S* 4f 2 2 Diif Diif 8 2 S 2, M 2 4 Må 2 2 S 4 f 2 *i f p i 8 / S7 f 8 /. p fi iå i p Øi v ffv på b M i 2 i fv. i 2 i fv i. D ibæ jii vi f i i. I i f i i v. vii v i v. Opph v ifv på b. å i M Diif v Sj vi fiv f i bhv f fif v. vi jf i på i iå f i p. I hh i v i f / på i i. D iv fpi i 8 /, f vi b v i v i h v i. å i Sj Sjh v vi ) i hv i Sfj, v. f fi i Sjh b) T v v f Sj fv 4 i h i L. I pvi v å p i vi b i, b fi Sjh. Si vi vi iii bi j f pf (p). 48

49 b p fi v fi iå i i i Ii v fb M v å b fi v f b. D vi i vfi f i i c. i. N b j M. i v fi vi i vi fi j M. D f f fi v fi å bi i b. D i fpi biv v i fbi i ii i. D å v h i fp. ii v p på i, i fi pbi. D, ivi f vii v i v v f f, å vi i i iæ vhi v. I pi 7 piipp f fi v fi j M f iå. fi v i v i, vhi v v p i f. i pi (p) v fi vi b æ hvi påh b i f. Ivi f p å i 4,. fi,,. v fi v fi bi b i (.) i b (.) T f vi i fi f M Diif,, N vij v Sjh,7,7 bi v i v,8,8 / vi v v fbi M,, i v fi i v f M, S 4,, b å b.. v i h v v hvp. b bi 4. p 2. Tp v Øfj p f i (M) M (). p f f v Øfj. Df b v i Tfj, vi i i p ji T i Rfj f i O. T vi bi c p. D p i i v p (2 ), pj å i if b p i. 4

50 å i v O å v i hb v J i i v på i v. D å p i v fv.2 M fbi M i / pp v. I p iå å fbi på b fi A O fbi v J. Jb vi bi c., hvp på. D N hb (Hb) å æ f hv vivibæ b p å bi i bi. D fi hb i, å b. pi vi ii iii i hb if jfb. D i f b, vi pi vi j bhv f f b. D i v i bi j å fj v T v hjp v bi. i bi bi v f i ji f å i fh f. i fj. v bi å iii h i ipi. Aå b f T i v,, f T v i O i v v 2. i vi f i fh i i på c. 7. M i f v, b på f ib hb v Hfj fb på p (Siv). I p f fb M Sh Mvå A Hih b vå D S f pph i. Ivi å i,. f i (M) M (). iå (.) T f vi i fi f M Diif, ji T 4, Hb v J, N vij b.. fbi Sjh Øfj, Tfj bi f b O G 2, bi v i v,7 i fbi M) 2, S, p. Tp j S p f i (M) M (). D p b på fi 2, h på i Sj Tfj. I f å f v Øfj, j S Svv f Sj i T.

51 I p vi ii i Tfjb bi åi f 2. D f f fbi f f i Tfj fv i p. Ivi å i,4.. p å j f bi fipi i fh i ij. D f vi ih i i v vb i p jf, pvi ij. i v f 2 j å f. (.) T f vi i fi f M Diif, ji T 4, Hb v J, N vij b.. i j S,7 bi f b O G 2, bi v i v, A i, i fbi M) 2, S,4 p 4. Dp p f i (M) J. p f p 2 i Sj, å f i h i vi i M. T å v f Sj i Tfj vi vv v i H, f i, p ji i D, i j fj på Mi, fbi Mi i v O f i J. Df å i ji i b G vi J i Hih. T f å h pi pp i G. iå (.) T f vi i fi f M Diif, ji v D 2, ji J i, G N vij 2,4 bi v i v, i fbi M 2, S 2, p. Sp p å f (M) i ( f M). Sp f p 2 f v Øfj, i i Tfjb vi v i Såhv. D 2 fb v i h f S f b hf i i S. å i å v vi ji f ib i S. j væ p h ibæ ji ivi vi bi p. D f i pp ij på S pi f å hfj. S på ji

52 vi bi vi f Tp, vi få f ii. D f v å å vi fbp. fb vi fj f ipfi. Sipfi i å i f å få ii på i v S. pi vi i å v ii i. D i b fb i æh v f, p ih i fh i bh. p vi p Lfj på fv. 4. D b i c.,2.. S v i vi f i vi i f M. ) L ji f S Mfj (c. p) b) T v f S i Nj i f v i M. D vi i i hviv. Ti jj bi f i M, fi fj f b i å iå i iv. D h % ii bbf. c. 2 i fh i vi ) i iii på c. i. S i vi i i b, ii f i ii v i på p. Sv vi i b ppvi, j fb i S i Nj å jf f å få v p. i på f i v Rfj v i S vi i i iivi i fh i ij. c) D å v vi å i b v i Nj. D vi iii f ip på. i væ vii f hii i pvå.. i i i vi væ i, å fi b iv. I i i i v ii i fh i vi b). D f v å å vi vi ) f Sp. D p b på vi p, fi h i p jb, i fv i å. iå i p (.) T f vi i fi f M Diif, ji S M 4,7 b Såhv S,* N vij,7 bi v i v,8 S 4, *i ih hbi på. b bi vi. 2

53 i i v Siv p, 2,, 4,. i 7 p M

54 i 8 f i p M p f M p A. M Ø i p ibæ bi v v i é f M () Hj, vi i v v fj fbi fj i Gjb. Tfi ii f i Hj b v 2, b iv f /. v i fi v v ii iv 8, b. Si vi h fi p, ih f () N v M Hj 2,2 N vij, bi v i v,2 S 2, fj v vi å i h f å å i bb f. D f f. i f i i å å f j pf. 4

55 p. J i D p i f A, v ppii fi p i J v f M. p i ppii i å b bi p 2, 4 f M. p ibæ bi fv 2, fv 4 fv 27 j i æ i. I p f vfj A v fj. D å v vi f i fv 27 i Gj. D vi få iæ i j ivi, vi i åi ii i fj. I h v å å vi vi i, i vi vi bi j i pf, å å vi p. D å ivi på 2,7. f vij. v hvåi h væ å fi f M, p v å fii fipb i M. I f f v j M f f. Tfibi vi iii v v p få ii fi, hv v fi iv å j M. I i få T b fii. M vi f å på ivibhv j M h v p A. vi v p f å v M (), å j T å vi v. D vi i pi. D i f vi pi, b p fi i å å f M (), j T i Mfj vi v v. T i pp, iv i ip v fii v. D vi f ivibhv å på i, å i i ppii vi. ii v A, f i h f f A bi i, c. 2,..

56 i p M 7. p f p Mip p i 4 v i Sj Mi. å i å v fbi i ji v i Mi. p vi i iv M c. p 4. Gi h v vi jb væ i fjvi i fh i p 4. p f f b i i bh. p 7 Tp p f f J i Mfj f T v i f M, f p A vi v. Hi f å b å M. bi 2 vi p i 2 jv i, i A. bi 4 fj i, f i 4 å f i v. R i b if vi bi p v fi bå i M fbi M vi v i v ff b. D vi på i f bhv f hvvi i M.

57 i T h i f fii. M f i v i if p f i åpb p i fh i iv i bi i ii. p 8 Hb G T p i 4 Mi. Df å på b v i A vi i hb f G i T i æ. bi i M vi vå Mfj. p f i ibæ åpb i f ff p 4, i M bi vi v p 4. p T ifj vi i ii i p 4 i iv f i H, vi bj. i ii h vi bi f å v i ii i fp på i. I i p i å å vi i f v f M i Diif v å p fi på å. I fh i pj bhv f, f iii å i få åpb f i fh i 4 f v.. i 2 p 7

58 8 f M å M i i på i, vi i p b b i i. D i bi f bå, M bh pi i ii i, pp. Hi å b bi pbii vii i i h hj i f ivi. S pbii D fiij vviipb fi i i ffi M. I i fibi på v f ffi i i bip pbi vih. Avii i M vi væ p v æi bipj bibi i i vi ih ib f b, bi v h v Øv i. i pj i f vi f p på v. Ti f å b v bifi I fbi bi f v fip ii f,7 % i 4 % åi fiv f i 24. fiv på 24 % på å i vi f bi fvi v fiij i M. fivii b f iv i f å b v i bifi. D å v f vii i f å få i i i ijvi p iv /fi. piiv i j f å f i å å. Li ipp v piiv i f ivfi bi i i i å b v ijvi p. b på piiv vii i i å vi iv i i ii ff. fi ii bi v if f vii f å b, å bi i f å få ff. App ij på bi p på. S i på ivpi vi i i h ff hvi i ii iv i if bvii bib i. i på ivi vi i hv å v på b (j v ), bifi påvi i i. Ab biiiv i f h vj påvi bifi. 8

59 D v f viib f å fiv. I pp M, i f å iå i i viip ii f å ivib Ab bhv f bip iij Tfibi/bpi Av i vii æi bi v v bi ij på bib (i v ib v. bvif) bi i å b fiv på i. vi b bhv f p vi vi på i. S pbii i v p I p vi fi f fi på v f fi v på væ vii fi. I p 2, 4 vi bi fi på Jv v f b, bi bi vi v f. vii h b iv v vi v i f fii j M i piv p I p, fp å fi b vi pi v fi (), fi f v f i hvv fi (b). I p 2, 4 Jv v f Djp å i é () å å v å b. I p, 2, 4 v f å i é () å å v å b i fifv. i v p pi v fi () fi (b) p pi v fi bh, på iii b på v, biih. Ti i ivi iv (vhi v i vi pvi) iv v. Li vi iii ibæ i fi Rb i v f bi fh i v i b, h i fj å i fipb h i. Li vi h i i f v pp f i.

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo DEN NORSKE KIRKE K få O Kv Kv bp v vh K få O O, 26. vb 2010 P: Pb 2674 S.Hh 0131 O Bø: Ab 32 Tf: 23 62 90 00 E-P: p.f@.. Wb: www... B : 8380.08.67374 O.: 976 987 608 Ih Kv bp v vh... 1 K få O... 1 1 S

Detaljer

M O R E N E VEI E N 31 F O R P R O S J E K T VVA- AN L E G G

M O R E N E VEI E N 31 F O R P R O S J E K T VVA- AN L E G G j -- M I J - M I : : Mi : i: --cx ij -- Ui ø/ j i j f - øi iji ij ij j ø i 5-5 + 8 + 8 www :\ \ i \-\-f-\\--cx I H M M I I 5 I H 5 J M 5 IUJ 5 UI 6-6 - 6 i - 6 -i fi 5 8 6 I iji ø M I - - 5 5 UI 5 I I

Detaljer

SØKNAD OM TILLATELSE TIL VIRKSOMHET etter forurensningsloven for boring av brønn 7224/2-1, Kvalross PL 611

SØKNAD OM TILLATELSE TIL VIRKSOMHET etter forurensningsloven for boring av brønn 7224/2-1, Kvalross PL 611 ØND O I I VIO fi f i ø /-, P If Ii... Oåi.... fi j f ø.... ijøi i j..... ø..... yi f.... N å..... i yå..... jøf..... i y..... æi if å å f...... i f... iii... P i i jø.... ø i...., - øjii..... æjii.....

Detaljer

Innkallinga gjeld valde medlemer i Fylkesutvalet. Ved eventuelt forfall frå faste medlemer vil varamedlemer bli kalla inn særskilt.

Innkallinga gjeld valde medlemer i Fylkesutvalet. Ved eventuelt forfall frå faste medlemer vil varamedlemer bli kalla inn særskilt. øii : ø: F ø i : i: :! ø i i i fi fi ji ø f i fi i i- ø ff i ø ii i i i ij ø å ff i å j å f j å www/ff i i f@f Ii j i F ff få f i i i æi -Ci i i i i / / / / I i ji øii ji ø fi ø ø f - i / - fi i / ff i

Detaljer

Evaluering av gjeldande planar og strategiar. Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane

Evaluering av gjeldande planar og strategiar. Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane E j V R f S Fj 6- I h I 3 S 4-5 3 R 6 3 R f fh 5-5 7 3 Fy f jø 8 33 Fy f b 9 34 V f S Fj 35 Fy f b 36 R f fy, ff 4-7 37 R 4-3 3 38 R f f 4 39 R f f 5 3 F fy f N - Gj - Sø N - Gj 6 3 R f Nfj 7 3 R f Oå

Detaljer

Kommunedelplan oppvekst 2012-2025

Kommunedelplan oppvekst 2012-2025 Klpl pp 2012-2025 f INNHOLD Klpl f pp 1. INNLEDNING... - 3-1.1 B... - 3-1.2 R føi... - 3-1.3 O pl... - 3-2. D ij... - 4-2.1 Bfliili... - 4-2.2 Gll... - 4-2.3 Uili j ølll y il ålpp... - 4-3. Lå, fl l lf...

Detaljer

MEDLEMSINVITASJON Markedsfør ditt tilbud i de offisielle publikasjonene for Stavangerregionen 2016!

MEDLEMSINVITASJON Markedsfør ditt tilbud i de offisielle publikasjonene for Stavangerregionen 2016! J fø i ibu i ffii pubj f vi 0! J i i b i fii ubfi f f 0 på på 0 v, u i på iv.c i i i! iø ø b v j pp i å ji iu u i f f uí fici ió v iv.c 0 vi 05 iø ø b v j pp i å ji iu u i f f ffii ui f vi iv.c h v i 05

Detaljer

Sundag 4. mai gjekk vårens vakraste eventyr av stabelen i Onarheim kyrkje på Tysnes. Ein nydeleg

Sundag 4. mai gjekk vårens vakraste eventyr av stabelen i Onarheim kyrkje på Tysnes. Ein nydeleg Kykjb f - - L v 3 P E 5 pb 5 P på b få v F:, K Fø, E, O, Jø K Bk: Ek E, E, Bjø Ov Tj, Jkb Bkk F: Ov kjvk/b Ty Vå vk vy 6 Gvf 8 4 jkk vå vk vy v b O kykj på Ty E y -, ø bø bkk v kfj O Å f v kf kykj, på

Detaljer

...pluss litt om rettigheter

...pluss litt om rettigheter ...pl li ih E y fa... Å a på l, hv på viå, y fa i liv i. D vil pplv fih ava. F fl bå p li l. Slhva iab a væ li al, i øvivi å y. S ll i liv, vii a v a ha iab, hva al jø hvi få føli. Slll læ å vi iab i,

Detaljer

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1 P / Dj f H Jæ kv Iuj, imm, ky Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Pkiv f h Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Fukiv f Fukiv f ø Fukiv

Detaljer

Kalfaret. Forskjønnelsen. Kong Oscars gate. Jernbane. Kalfarveien. Kalfarveien. Strømgaten. Zander Kaaes gate. Kaigaten. Lungegårdskaien.

Kalfaret. Forskjønnelsen. Kong Oscars gate. Jernbane. Kalfarveien. Kalfarveien. Strømgaten. Zander Kaaes gate. Kaigaten. Lungegårdskaien. Kf j 25 y H Jbb Fjø Kf yhj F jø 20 Kf Kf Jb j Z K Lå b hj E K Oc Sø K f T Å E Ø Sø Å V Sø j y jø L H Ly S V ø S D H Sø S Lå Vc L Off b Sø Lf TEGFORKLRIG U T Kb K K j KK ETT T Høyp 45-300V T Høyp 11-22V

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i SAMFUNNSFAG for 9. trinn 2013/14. TID TEMA KOMPETANSEMÅL (Eleven skal kunne..)

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i SAMFUNNSFAG for 9. trinn 2013/14. TID TEMA KOMPETANSEMÅL (Eleven skal kunne..) Obj133 RENDALEN KOMMUNE Fu Åp SAMFUNNSFAG f 9 2013/14 TID TEMA KOMPETANSEMÅL (Ev u 1 ( Å b u Gjø f h v fbu på I pub v ARBEIDSMETODER F jå v y ff Db uv F Ivu b Guppb VURDERINGSFOR MER G v åppå å v G v u

Detaljer

yt o me e e Av n le et b s e tå a n p lo o d i te e k te e s k a p e e te r sr d e g te se l e t a il n n jk e t d ø n g A R 5 g it g % i 10 t v ve

yt o me e e Av n le et b s e tå a n p lo o d i te e k te e s k a p e e te r sr d e g te se l e t a il n n jk e t d ø n g A R 5 g it g % i 10 t v ve VDGG V-_ ) B ( ; y få N. b å y. f j f b f h å b y j ( å y h D å. ) f h æ y b - B j c j : CH j = D Ny : : : % : b b : : CH G G Y B y b : I y N : : / b - Ø y y : å - F b b f å j - j B - F j f H y j å HC

Detaljer

Forord. Solveig Osborg Ose

Forord. Solveig Osborg Ose F SINTEF h på pp f Ab- vf jmfø vu v m u. Pj f v NAV jm pmm FARVEføm b vf. I vu uø hv m j vmh m h m u hv f vmh NAV Abv h m u. D, umjm, vju pøjmuø. Pj jmfø p pmb 2012 pmb 2013. Såv J W. Lpp h væ pj jmfø

Detaljer

Rapport fra verksted 25.11.2014

Rapport fra verksted 25.11.2014 Mjø f..4 j AS Dj c y è 6, 78 O OSLO O.: 9 84 86 MVA www.j. : 66 c@j. Sf ISO 9, ISO 4, OHS AS 8 O fy M jø f..4.. S (6) O fy IHOLD. BAU... 4.. F... 4.. P... 4.. D... 7. AMM O FOMÅL... 8.. F... 8.. Ij...

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

F O R SL AG SSTI L L E R S P L AN B E S K RI VE L S E FORSLAG TI L DETALJREGU LERI N G AM FI FI N N SN ES 2

F O R SL AG SSTI L L E R S P L AN B E S K RI VE L S E FORSLAG TI L DETALJREGU LERI N G AM FI FI N N SN ES 2 D:.. I IDI IJ I I I DJ I I I bi i f I i i i I D D I. D...... I - I D I J...... I - I I DI I J..... Ø YI.... D...... D D Ø I J D D..... D Y...... I D Y........... Å, YI D, I Ø YD...... Ø I D I...........

Detaljer

Overvekt og fedme hos barn og unge hvor bekymret skal vi være i Norge?

Overvekt og fedme hos barn og unge hvor bekymret skal vi være i Norge? 6 Ovv fm h hv ym v væ N? S 9 m 6 6 m S @mhf Ih 6 m Fmm hv ym v N væ? E hv m m fm K m hv fy hfmm å fmv h h å fm m N f m, h fy v wwwmhf H 6 Fm m hm vv Py m: V m, m, v, Lv vf, H Bh y Fv æym Nyym Kf; vm, y,

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

!"#$%&&'&()*+"(, -!"#. "$ *'&(*&!*,/!"# &$*!$*01$*'!22 3, &9 *$ "&$*2 "*( /. )* * - 1*((&$'&&2$!$*2$&* 7* -

!#$%&&'&()*+(, -!#. $ *'&(*&!*,/!# &$*!$*01$*'!22 3, &9 *$ &$*2 *( /. )* * - 1*((&$'&&2$!$*2$&* 7* - !"#$%&$ $"$ ' ($)$)($'!"#$%&&'&()*+"(, -!"#. "$ *'&(*&!*,/!"# &$*!$*01$*'!22 3,!'$ $*$+, $)-$%&4 $($5 6!$"'&' 7!(*2 3'&(* 7& *2 38 ("(3 2* 4 &9 *$ "&$*2 "*( / &! 3'&(*:!* $&2 7*'&(*"2 *2 3&$*2 "*('&. )*

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning il Ihlfl Ili... 1 il ihl... 2 S... 2 Ihlfl... 2 Ili b f j () b... 3 iié... 3 P/j j... 3 M... 4 Si l... 6 Øi bi i fil... 7 Oii iij... 9 Hlil... 9 Vl il fil:... 10 Vl 1: Sjli bibil... 11 Vl 2: O l f føi...

Detaljer

Planveileder for massevaksinasjon mot pandemisk in u ensa i kommuner og helseforetak

Planveileder for massevaksinasjon mot pandemisk in u ensa i kommuner og helseforetak 201 6 P f j f U H P f j f f 1 j 2016 U H 2 U J2016 T: Pf j f U H B: R f :wwwf Gf: PG L: P :2000 : cxntb IBN9788280827333 IBN9788280827357 Pf j f 3 D f j f j f f D 2008 f f 200910 U Nj f (2014) f D 200910

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Forstudie. LevertBergenKommune. v/ GunnarBakke, byrådfor kultur, næring,idrett og kirke. og DagIngeUlstein byrådfor sosial,bolig og områdesatsing

Forstudie. LevertBergenKommune. v/ GunnarBakke, byrådfor kultur, næring,idrett og kirke. og DagIngeUlstein byrådfor sosial,bolig og områdesatsing / f I f I ff f W Y / H H H J c wc I c H J j H j f f ( f )! Pj @f f j j f jf f ff Ø ff - f wwwf j f f f f j f f j f - j f j f f f j j f f j f f f f f f f f f ff f f j j f f f f é j f P f j f () f f jf j

Detaljer

Rapport fra verksted

Rapport fra verksted f 4 j Dj c y è 6 8 L : 9 84 86 V wwwj : 66 c@j f I 9 I 4 H 8 fy f 4 (6) fy IHLD U 4 F 4 P 4 D FÅL 8 F 8 Ij 9 IL: H D D PJ PLLI 9 f H 9 P f (PL) P f 4 P f L 4 IUJIVL 4 j 4 I f HV ÅL V y I f 6 P I 6 6 jfø

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Siljan kommune. Trafikksikkerhet 2006. Kommunestyrets vedtak 20. juni 2006

Siljan kommune. Trafikksikkerhet 2006. Kommunestyrets vedtak 20. juni 2006 j Tf 2006 Ky 20. j 2006 I 1 INNLEDNING... 3 2 VIJON/MÅLETTINGER... 4 3 REGITRERINGER... 6 3.1 MIDTBYGDA... 6 3.1.1 Dj å... 7 3.1.1.1 V... 8 3.1.2... 9 3.1.2.1 V... 10 3.1.3 I//f... 11 3.1.3.1 V... 12 3.1.4

Detaljer

Walker 02 Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris

Walker 02 Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris BOS 276-557 FO midtre potte 610 1 100,00 BOS 278-731 EKSOS RENAULT LAGUNA V6 610 1 200,00 BOS 287-269 Eksos mitsu lancer stv 610 1 500,00 BOS 753307 eksos 610 1 250,00 EKS 01008 CI front rør 610 219,00

Detaljer

I D È LANDSKAPSPLAN M 1:2000 LENGDESNITT GJENNOM VEI/BRU I PROFIL

I D È LANDSKAPSPLAN M 1:2000 LENGDESNITT GJENNOM VEI/BRU I PROFIL I D È D F F B. H y h æ yj,. Pj y 3 : Sy B F E18. L B F æ æ L, y æ. D j F.. LANDSKAPSPLAN M 1:2000 N LENGDESNITT GJENNOM VEI/BRU I PROFIL1800-300 F V E18- j j F y æ E18 -/,, j, y H. É æ y, y. D j F y. S

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

120 NONNESETER- NYGÅRDSTANGEN Busstasjonen

120 NONNESETER- NYGÅRDSTANGEN Busstasjonen f B K 2 OESETER- YGÅRDSTAGE K y f hj m Fj V L c å L F jø Å K T f p - S f K H Ø Kf Ø K f GC HB I A Ø f K FD R L K P J K f 22 Å O E By å L V Søm D H Kf L H.J S p H T Kf Ø f K V øm S ø J R S. Jc ' jø Byj

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

- Norges mest anbefalte maling!*

- Norges mest anbefalte maling!* - 15 v - 15 v - N!* * K: www wwwyw - 15 v - N!* - 15 v - h h 1893! M h hø h h h 1893! D v p C UK LTD H I 1962 uv p ø uø v p N D pu HTS h v D u v y ø 1975 v yv ø hy D y j v Dyw h v N v 30 hv u D v ø 2010

Detaljer

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00!

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00! ÅPNSFEST MANDA KL 07.00 Md 8. b. 07.00 å v dø Ejø Sd Vb. V by d. K vå uv v j v u v V AE v 7 Df /LCD dy Ku 30 y dj f RTV 4 Fu HD LED-j Ly å d y TV-? D Su y LED- f d F f, d. UE00XXE Sj 10 Sj 3 E 7 P j 7,-

Detaljer

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no.

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no. i v d i FINN ø Hv ojd, ooi jvhd iom i dm. Jo o MEGATILBUD oy i idi h md ijom. I FINN y vi d o o hd v hvd. D i jo vi v i jd om h i i jv S vi d idvi d id v o FINN.o. Vi d h yio 3? I i 25,- i Ex. B i Ad o

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

4990,- 3390,- 750,- Velkommen til. Knallpriser! Skyvedørsgarderobe. Innredning. Fra. Fra. Din fagmann på. Vera ytterdør

4990,- 3390,- 750,- Velkommen til. Knallpriser! Skyvedørsgarderobe. Innredning. Fra. Fra. Din fagmann på. Vera ytterdør Di fama på BYGGEVARER Gj upp! Kampaj jl m. 20. p. 2014 Kallpi! Syvab Fa Ii Fa Va m/fa ifl. 9970,- 120/130/140x200/210 750,- Vlmm il Va y 4990,- Lv u i hvi m la la l ii. 90x200/210 100x210 ampaja H få u

Detaljer

T Hcm ^>\xrl, X X. 1 au X," e( \ Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven

T Hcm ^>\xrl, X X. 1 au X, e( \ Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven ø vtt tt g gigv Vgg ggtt ' i ø gj i/ ggt vi I I t I gig ig K t I tt t t t H itt ivvi ' Kt Mv t t@ t ' f ',t I tt t Ogij Mitf vc ( vfø ti gjføig, t v føt g it ) j ( O, ØK, U, t) O O iv v vt ittjt g ti ø

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

Walker 02. Brt-Eksos. Eksos. Eksos 16001. Eksos. Varenummer. Pris. Beskrivelse

Walker 02. Brt-Eksos. Eksos. Eksos 16001. Eksos. Varenummer. Pris. Beskrivelse Brt- 16001 EKS 01008 CI front rør 610 233,00 EKS 01010 CI midtre potte 610 405,00 EKS 01011 CI bakre rør 610 261,00 EKS 01016 CI bakre potte 610 780,00 EKS 01019 CI front potte 610 655,00 EKS 01022 CI

Detaljer

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr en omfatter 1 Perspektiv I en omfatter 2 Perspektiv II en omfatter 3 Perspektiv III en omfatter 4 Perspektiv IV en omfatter 5 Perspektiv V en omfatter 6 Perspektiv VI en omfatter 7 Perspektiv VII en omfatter

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole P f æ ø ø T V Eh P f I. E ø ø f æ T: L Iø L f: f I. - Å - Tø E K K ø T h K ø ø f ø L Ú K - ø ø F ø ø K p ø - - - ø L L K P A T ø ø h ø àêæú µ ø ø L P ø ø -V ø ø L L f fø é K pp. h f pp () -. p f - Ah.

Detaljer

Kommunestyrets vedtak 3

Kommunestyrets vedtak 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Kommunestyrets vedtak 3 Del 1 Økonomiske rammebetingelser Rådmannens kommentarer til budsjettet 11 Økonomiske rammer og forutsetninger i handlingsplanen 14 Del 2 Plan- og styringssystem

Detaljer

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824 R Sj Nj ø IS 1824 H : Sj U: 06/2010 Bu: U : K: P: Bø: IS 1824 H A H P. 7000 S O, 0130 O U 2, O T.: 810 20 050 F: 24 16 30 01 www.h. H h: F: D: Ty: U : H / Tyj : y@h. T.: 24 16 33 68 F: 24 16 33 69 V, u:

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

Statistikk, sannsynlighet og kombinatorikk

Statistikk, sannsynlighet og kombinatorikk Statistikk, sannsynlighet og kombinatorikk NY GIV - 1. Samling 2011/2012 Astrid Bondø 11-Oct-11 Statistikk Eksamensoppgaver Eksempler på oppgaver Statistikkspill Sannsynlighet Eksamensoppgaver Baller i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

påsken er bedre med meny

påsken er bedre med meny på bd md my Tipp Tumf på od! Lmmå md møbd o o, dypfy Rø vim/ ommo f fvdi MENY Kudvi u 13 M 23. m - od 25. m 2015 Goumpø Jcob Uv,å/o, o uv Evood ff 250, fi-/o-/pm, offifi (79,60/) my.o Lmmå à povc 69 D

Detaljer

Europa-Universität Viadrina

Europa-Universität Viadrina !"#!$% & #' #! ( ))% * +%, -.!!! / 0 1!/ %0 2!!/ 0.!!!/ /! 0 / '3 %0 #$ '! 0 4!""2 " '5 + -#! & %%! ( 6+ * $ '. % & 7 7 8 (8 *& *& *( ** *8, 8 87 - - -! )- % 4!!# &! -! ( - / 9:0 ; ; & * 7 4! + /! ) %

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

!" #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-!" (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % -

! #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-! (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % - !" #$$ % &'& ( * +$ $ %,% '!" (,+% %#&. /000( '', 1('2# 34.566,*,, 7 8, +$,+$#& *! +&$ % + 8 ( 9( :.,;(.

Detaljer

UTLEIGE AV CONTAINERAR. Botnetank AS Eidsfossveien Eidsfoss. Mob: E-post:

UTLEIGE AV CONTAINERAR. Botnetank AS Eidsfossveien Eidsfoss. Mob: E-post: lsk k Avfllss l T I A l slsk s k l, IKS i i N, D k i v i f li. IATA IKS Å l s Nis s sli, i ki i ø ilj isk sik i øk ll f v v li slh s. Ml fsvl l fll j v v v. f k vi j s si vflls f i IATA h s kv i 28 ils

Detaljer

A1-001 Tlf: Fax: Epost: Web:

A1-001 Tlf: Fax: Epost: Web: c, c, Sik fh il Johkik A- Pofil 8 Pofil c, c, Sik fh il Johkik A- T- o ffokli: Ikjøi il pkikjll c, c, Piv l i i h i v c, c 7,98 ik c, i : = c 7, v k fly v i,7 : i i fl i il h do i Sikk I P-kjll: C, 7 9

Detaljer

Sommerkoteletter fra ferskvaredisken. -appen! Finn oppskrifter og tilbud på MENY.no eller i. 90 ord.pris 17,90/stk SPAR 53% ord.

Sommerkoteletter fra ferskvaredisken. -appen! Finn oppskrifter og tilbud på MENY.no eller i. 90 ord.pris 17,90/stk SPAR 53% ord. 53% 39.i 85,/ Smmtltt fa fvai 55% fl 3 8, 4 1 K K 89 7.i 17,/t i 0 2,9 53% 20-30%.i 37,5042,/ Nyillt yllilå Pi Max Iablla Fii Ntai fa vamat x1,5 l + at (9,89/l) 10, Hi-Ol (49,83/l) 1, Saia Vi ta fbhl m

Detaljer

På reise i terrorens tid:

På reise i terrorens tid: NY SERIE FRA SENTER FOR TEKNOLOGI, INNOVASJON OG KULTUR (TIK) 3 Håndtering av terrorisme har blitt en stor utfordring i dagens samfunn. Dette notatet gir en oversikt over sikkerhetstiltak i transportsektoren,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

Hvordan blir det og hvordan gikk det? Skolering Nordland og Troms Oktober/november 2014 Astrid Bondø

Hvordan blir det og hvordan gikk det? Skolering Nordland og Troms Oktober/november 2014 Astrid Bondø Hvordan blir det og hvordan gikk det? Skolering Nordland og Troms Oktober/november 2014 Astrid Bondø Statistikk og sannsynlighet planlegge og samle inn data representere data i tabeller og diagram lese,

Detaljer

1.12.3/4567.89: 3;<45/8=9>8948?8480@8

1.12.3/4567.89: 3;<45/8=9>8948?8480@8 !"#$%"&'"&'(!)*"#$+$,(#& '"&-.,#/$,$)$&0"(0%+12,3)"&#+$,(#+-&!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

Statistikk, sannsynlighet og kombinatorikk. NY GIV - 1. Samling 2012/2013 Astrid Bondø

Statistikk, sannsynlighet og kombinatorikk. NY GIV - 1. Samling 2012/2013 Astrid Bondø Statistikk, sannsynlighet og kombinatorikk NY GIV - 1. Samling 2012/2013 Astrid Bondø Statistikk Eksamensoppgaver Eksempler på oppgaver Statistikkspill Sannsynlighet Eksamensoppgaver Baller i boksen Kombinatorikk

Detaljer

Hvite STUNDER 2013/2014. Ny Villa 520 - skodd for vinterkjøring. Årets julegave! Snow Electric 31 890,-

Hvite STUNDER 2013/2014. Ny Villa 520 - skodd for vinterkjøring. Årets julegave! Snow Electric 31 890,- Hv STUNDER 2013/2014 b o F A G I T S m v! ø u Ny V 520 - o fo vjø Å juv! Sow Ecc 31 890,- v D v m o j å m T ø øf fuv u o, å y o ff, I f øu,! of å fo v o fob 1581 Po Moo: 420 cc B & So 2100 Sow Pofo S E-

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL TIMESTILBUD T Ny kk T S E F S G N I ÅPN 3- TILBUD S p på kn k F p jø k F h Tknn v k T f v D ønn å væ T Fkjøp Fk nv åpnnf A k fø k på åpnnn, knnn v f v * Un nn v Tknnn jnnfø c k V V V - 36 STIHL MS 8 6555-

Detaljer

Statistikk, sannsynlighet og kombinatorikk

Statistikk, sannsynlighet og kombinatorikk NY GIV, januar/februar 2011 Oslo, Trondheim og Stavanger Statistikk, sannsynlighet og kombinatorikk Astrid Bondø NSMO 17-Feb-11 Sentralmål Eksempler fra eksamen Statistikkspill Eksempler på oppgaver Sannsynlighet

Detaljer

Spennende kontorlokaler med høyt fokus på miljø, fleksiblitet for leietakerne og innovative tekniske løsninger til leie i Fredrikstad.

Spennende kontorlokaler med høyt fokus på miljø, fleksiblitet for leietakerne og innovative tekniske løsninger til leie i Fredrikstad. 58 Ø ø BRM jø Pj G j U S F W 1 S hø jø ø F W P h MLJØMRKT 1 89 TRYKKR S / F æ D T jø h h h L h D ø c ø j j h W æ h O jæ j ø æ W RV19 h F S jø c 1 h h KOMMUKSJO TOG: F j Ø h O S M H S BUSS: H h W B S F

Detaljer

!"#$%&'(")*+"*!,-*".*#/01()*1/(0*23#&4&."0*4")* 2/05(43.&/%)*"%*3%643&)*)#&"%.&2&'("*7#0&.

!#$%&'()*+*!,-*.*#/01()*1/(0*23#&4&.0*4)* 2/05(43.&/%)*%*3%643&)*)#&%.&2&'(*7#0&. !"#$%&'(")*+"*!,-*".*#/01()*1/(0*23#&4&."0*4")* 2/05(43.&/%)*"%*3%643&)*)#&"%.&2&'("*7#0&.!"#$%&'"()%*+",-(%. /* 0"(#"*1"#23%)) /* 4,5$))%*6")"$.% 7 8/9*:;$#%;?@)%*4)A%.B*:+6*C*0DED0F!B*6&GHIJI*>#%;?@)%

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

Hordaland teater - flytting til Logen

Hordaland teater - flytting til Logen - II /- f - - f j f å j å f å f å f f æ å å å f æ f å j j jf j f C j å ( f c f å C ff f f j f å I I f å j / f f f få f å f få å f j f f å j f å fj f f wc - II f - f@f www / få f f j f f / å I I f å C j

Detaljer

Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400 g (62,25/kg) SPAR 46% ord.pris 46,90/pk. Blåbær Cevita blåbær 225 g, Marokko. Norvegia ca.

Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400 g (62,25/kg) SPAR 46% ord.pris 46,90/pk. Blåbær Cevita blåbær 225 g, Marokko. Norvegia ca. 46% o.pi 46,/p Kjøttig tof u/t og nn, 4 g (62,25/g) 22% 69 29 o.pi 89,/g Nogi c. 1 g Vi t fobho om ntu tyfi og pijuting. Tibun gj 18.5-20.5. Båbæ Cit båbæ 225 g, Moo p p Oppiftn finn u på MENY.no og i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

299,Se prisen! Se prisen! til dame og herre

299,Se prisen! Se prisen! til dame og herre G-SPORT SLÅR TIL IGJEN Md vf å æ,, fb, fiufuy g y æ ø V f å g D bnn i Fø... ø P P U K v n å j d g i g d - d v n j å gn, Ai, B, i h jø i N, b U, d T, Bu, Adid, Ni i K, Pu Vi h gj n ng, c F h Din, Th N dbi

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

! "! #! $ %!! % &' (%!! )*+,-!! % ). /" )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % )+ " )02*- 33!! $ % %%! #$!"#$% & 33! % 4

! ! #! $ %!! % &' (%!! )*+,-!! % ). / )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % )+  )02*- 33!! $ % %%! #$!#$% & 33! % 4 !! #! $ %!! % ' (%!! )*,-!! % ). )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % ) )02*-!! $ % %%! #$!#! % 4 ' () * '#, -.01 2!- 4)) ') '5555,1 % %!! 6) )* 7,.!,) 6 66 8 9),: ) )0):.):.,)..,).,07,.) 6 ) 6 6 8 #9%0).;7!5!#$< )

Detaljer

HØSTLISTE 2014 BLI MED PÅ «BOKING»-KONKURRANSE! Se nest siste side! WWW.TIGERFORLAGET.NO

HØSTLISTE 2014 BLI MED PÅ «BOKING»-KONKURRANSE! Se nest siste side! WWW.TIGERFORLAGET.NO BLI MD PÅ «BOKING»-KONKURRANS! S i i! HØSTLIST 2014 Tfo: (+47) 22 400 400 Po: Pb 363 Sum, 0102 Oo Bø: Sh p, Oo WWW.TIGRFORLAGT.NO T HLT NYTT OG SPNNND FORLAG I NORG! Hi, jæ boh. H vi, h yopp o vi i på

Detaljer

Årsplan 2015og2016. Frelsesarmeensbarnehager,Trolstua

Årsplan 2015og2016. Frelsesarmeensbarnehager,Trolstua Å 56,T B VæG D,, - D D V, 5;ANERKJENNE "A, BB, "(5-8) I IA:DOKUMENTASJONELLERDEKORASJON? G Dæ ITI, EIV, VI, VH V D,æ 5D æ Å56 Å34- I I 3 V 4 P 4 : V 5 V 5 M 5 K 5 G 6 G: 6 G: 6 T: 6 H: 7 D: 7 S 7 P 8 V

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet S f u u ø! F f b fu H ø? D hj hu! I 1. ju 2019 p øu N h f y u ø, p fp A M- Syy (AMS). Sø øfbu p b, fj fbu Ehub p. D h b u f fu. Ifj jø j f pp. D ø ø p 100. Hf ø? S ø b y fbu, fu f b fyh, p f bu ff. H j?

Detaljer

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt:

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt: 16 0 N E R VÅ Bg 015 1. Nå k jg dg.... M Tdh 3. Opj Dd Odæ vk Ib T Ug. å P 9770443 A vd hjk bd 1 015 9 977030 Tdhjd jdæ uppv bå g b 015 19 977041 Høb 4 udhdg 015 199 9770511 Bv byk d Gåk Skpk 015 19 9770535

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny -30% Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig av storfe 400g, u/salt og vann (74,75/kg) FAST KNALLKJØP SPAR 32% Blomkål

Hverdagen. er bedre med meny -30% Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig av storfe 400g, u/salt og vann (74,75/kg) FAST KNALLKJØP SPAR 32% Blomkål Tbu j m f Hv b m my 32% 29.p 44,50/pk Kjø v f 4, u/ v (74,75/k) Ny bø! hv 34-37% 25 p k Apbø Sp, p k uv f fk 25% 33-% 32%.p 89,/pk Gv fkbu 5, Lf (119,80/k) V fbh m vu ykkf pju. Tbu j 8.2-10.2. p k Bmk

Detaljer

Für zwischen und eingestellte Kräfte. Personalkostenpauschalen TVS+E ab inkl. 2,00% Leistungsentgelt

Für zwischen und eingestellte Kräfte. Personalkostenpauschalen TVS+E ab inkl. 2,00% Leistungsentgelt Personalkostenpauschalen TVÖD ab 01.03.2016 inkl. 2,00% Leistungsentgelt Entgeltgrup pe nach 1 Jahr nach 3 Jahren nach 6 Jahren nach 10 Jahren nach 15 Jahren TVöD 15 70.293,92 77.519,29 80.209,19 89.816,60

Detaljer

Fonnanipa. Klungerdale. Storafjellet. Kloppabekken. Kvitingen. 28.88 km² Nedsta. 328 Kleivavatnet. Kvitingsvatnet. Kleivane 371 368-334 477

Fonnanipa. Klungerdale. Storafjellet. Kloppabekken. Kvitingen. 28.88 km² Nedsta. 328 Kleivavatnet. Kvitingsvatnet. Kleivane 371 368-334 477 Høgv 1101 L Nd v N rdv Mød r S 794 Su G rrd p Fj 964 Sh u j S Kr Hjr å Brj 502 Vfj 435 1 530 Svrrg Urd v: T 2 000 Mr Eg 637 Lud 448 Kpp 656 P 7050, 5020 Brg BKK Prduj AS, 704 Hrhug dr 5 N Ovrr 357 GåArv

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

)*+,-./-%/!0-./1".2+34.+,5%6!07-!8%5335%!92!05335%! +"::5%05,;!

)*+,-./-%/!0-./1.2+34.+,5%6!07-!8%5335%!92!05335%! +::5%05,;! "#$%&'())*#+&,-#./011$$,22&'3&% #$%&'(& )*+,-./-%/0-./1".2+34.+,5%607-8%5335%9205335% +"::5%05,; ?3-%: @-+,5%9AA2-75.5%"..1575%,+93/51-7 @-+,5%+,B/"5,"C-38B..++"::5%05,75/ D."75%+",5,5,"C,-7-.25%

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

fra fjord og fjære I dag er det fødd dykk ein frelsar i Davids by. Han er Messias, Herren. Luk 2, 11

fra fjord og fjære I dag er det fødd dykk ein frelsar i Davids by. Han er Messias, Herren. Luk 2, 11 f fj fjæ Juu Kyjyb H Y - Ju 2016 I fø y f D by. H M, H. Lu 2, 11 12 6 7 10 7 f fj fjæ Ju 2016 Ju få p E bf fj Så j j. D fj y 2000 å å f på å f på fj. Fj å f føfø, p ubb, f j u f. Fj u å jæ b. D j å å ju.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

!"#$"%%& ' ' +,-./0/1+2/ ' !"#$ %&' $ $32,4+,42+/+05 +,/'6 6 "+/4,'7 8 "+/400,12,/19/ 7 /0+ /1 6 ' ( /9<8 // 142+,= 6 6 42>4 6 ( ) * (( ( '$$ (+

!#$%%& ' ' +,-./0/1+2/ ' !#$ %&' $ $32,4+,42+/+05 +,/'6 6 +/4,'7 8 +/400,12,/19/ 7 /0+ /1 6 ' ( /9<8 // 142+,= 6 6 42>4 6 ( ) * (( ( '$$ (+ !"#$"%%& ' (%&"%%#)*$& ' ' +,-./0/1+2/ '!"#$ %&' $ $32,4+,42+/+05 +,/'6 6 "+/4,'7 8 "+/400,12,/19/ 7 /0+ /1 6 :%;$"% 8 ' ( /94 6 ( ) * (( ( '$$ (+ 8 /0+ /1 6? :%&(%$"% 6@?'??6?8 &=A1>/014

Detaljer

H ØGSKOLEN I BERGEN Avdeli ng for inge niørutdanning Seksjon for Maskin

H ØGSKOLEN I BERGEN Avdeli ng for inge niørutdanning Seksjon for Maskin H ØGSKOLEN I BERGEN Avdeli ng for inge niørutdanning Seksjon for Maskin EKSAMEN I: KLASSE TOM033 TEKNISK VARMELÆRE I Ord. (06HETK 06HMMT 06HMAM 06HMPR) DATO ; Onsdag 28. november 2007 ANTALL OPPGAVER:

Detaljer

Flotte og moderne kontorlokaler med innovative. tekniske lб0л3sninger til leie i Fredrikstad

Flotte og moderne kontorlokaler med innovative. tekniske lб0л3sninger til leie i Fredrikstad Д1Х3A f 25 2 C 2 2 БЙ1f fбл3 BREEAM jбл3y E A Pj G j U p Sp F W A f БК2 214 F БЛ3 F A y W Pp h pp. y БК2 p Д1Х3 y M R БЛ3y F F Sp p B S Д1Х3 ±A БК3 y. ± D. PБЛ3 W A jбл3 h h h БК2. L f p h. D БЛ3 c y,

Detaljer

! #$ % & '! (! ' )!!!* +

! #$ % & '! (! ' )!!!* + !"#$%$ !"! #$ % & '! (! ' )!!!* + ,-./01-23 45167.8 49-:/ %%; ?69@8A 73/9> BC.8 58@DE/18 18,-98=/127-F 0611-23A,9-4>=D1G 61H/1I927I:JA,9K@C2.-4I:J 8 BC3-4I:J 2384/B L2,DM1D BC.C =-7-10/1C,E/=/4MG@

Detaljer

Alternativer Narvik vgs

Alternativer Narvik vgs ttiv Nvik v ttiv (m BT) Gd v mokii 0 Nuttivt 00 Tdt øi (om i d) 0+ Nupu-ttivt 00 Tdt øi (om i d) Fuivtittiv. Rhb Sohu, hb o tiby Fydud 00 Todt øi. Rhb Sohu, ivi o yby Fydud 00 Todt øi. Rhb o tiby, Fydud

Detaljer